Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi"

Transkript

1 Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402 adıyla Türkçeleştirildi ve yayınlandı!

2 Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402 adıyla Türkçeleştirildi ve yayınlandı! Maliyetlerin artması, operasyonel mükemmellik sağlanması ve gelişen teknoloji gibi farklı nedenlerle, faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını hizmet kuruluşlarından (destek hizmeti kuruluşları ve diğer tedarikçi firmalar) aldıkları hizmetler sayesinde yürüten kurumların sayısı günden güne artmaktadır. Bu durum, gerek hizmet alımıyla ilgili düzenlemelerde yer verilen bilgi güvenliği, iş sürekliliği, hizmet kalitesi ve risk yönetimi gibi gereksinimlerin, gerekse hizmet alan firmaların ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanması ve alınan hizmete ilişkin güvence alınması doğrultusundaki beklentiyi de öne çıkarmaktadır. Bu beklenti neticesinde, hizmet kuruluşlarına farklı paydaşlardan gelen farklı kapsamlardaki denetim taleplerinde artış görülmekte, denetimlerin artması ise, hizmet kuruluşlarında, kapsama ve yönteme ilişkin denetim risklerine neden olmaktadır. ISAE3402 standardı Uluslararası denetim standartlarında yer verildiği üzere, International Standard on Assurance Engagements ISAE3402 standardı, özellikle birden fazla kuruma hizmet veren hizmet kuruluşlarının, belirlenen ortak kapsam dahilinde tek bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmesi ve denetim sonuçlarının ilgili taraflarla paylaşılması üzerine kurulu bir denetim standardıdır. ISAE3402 standardı kullanılarak, hizmet kuruluşlarında farklı paydaşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerin tek elden bir defada gerçekleştirilmesi ve denetim sonuçlarının standart bir şekilde yorumlanarak raporlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede, bilgi güvenliğine ilişkin risklerin ve operasyonel zorlukların önüne geçilmesi ve denetim risklerinin yönetilmesi hedeflenmektedir. çalışması, hizmet kuruluşlarının müşterilerine verdikleri hizmetler dikkate alınarak ilgili bilgi teknolojileri ve iş süreçleri ile bu süreçler dahilindeki kontroller üzerinde, hem tasarım hem de işletim etkinliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Böylece, denetim kapsamının ve yönteminin, hizmet kuruluşuna özel olarak belirlenmesi ve sunulan hizmetlerin içeriğine, organizasyonun yapısına ve büyüklüğüne göre şekillendirilmesi mümkün olmaktadır. Standardın önemli bir özelliği de, rapor dahilinde sadece bulgulara odaklanması yerine, bulgulara ek olarak, hizmet kuruluşunun faaliyet alanlarını tariflemesi, hizmet kuruluşundaki etkin süreçlere ve kontrollere yer vermesi ve detaylı test sonuçlarını da içermesidir.

3 İş Süreçleri Tedarikçinin ana faaliyet alanıyla ve sunduğu hizmetlerle ilgili süreçler Hizmet kuruluşunun sunduğu hizmetlere göre denetim kapsamına dahil edilebilecek bazı süreçler Destek Süreçleri Proje yönetimi Kalite yönetimi Satın alma Tedarikçi yönetimi İnsan kaynakları Yazılım geliştirme Değişiklik yönetimi İşletim ve operasyon yönetimi Veri merkezi yönetimi Bilgi Teknolojileri Süreçleri Bilgi güvenliği Hizmet sürekliliği Fiziksel güvenlik Talep yönetimi İç sistemler Genel Süreçler KGK mevzuatı Hizmet kuruluşlarında denetim yapılmasına ve denetim sonuçlarının raporlanmasına yönelik olarak kullanılan uluslararası ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından Güvence i Standardı GDS3402 adıyla Türkçeleştirildi ve yayınlandı. Böylece, ISAE3402 standardına ilişkin yerel mevzuat ve hukuksal altyapı, sektörlerden ve regülatörlerden bağımsız olarak tamamlanmış oldu. Konunun KGK tarafından ilgili mevzuat kapsamında ele alınmasıyla birlikte, ISAE3402 standardı, Türkiye de de hem iç denetçiler (hizmet alan taraflar) hem de dış denetçiler (hizmet alan tarafların denetçileri) tarafından hukuki olarak da kullanılabilir hale geldi. KGK, aynı zamanda, hizmet kuruluşu kullanan kurumların denetlenmesine ve bu esnada GDS3402 standardının kullanımına ilişkin hususları da Bağımsız Standardı BDS402 adıyla ayrı bir mevzuat olarak yayınladı.

4 Aşağıda linkleri bulunan her iki mevzuat da KGK nın web sayfasından ulaşılabilir durumda: KGK mevzuatının etkileri Mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilgili standartların kullanımına ve bu standartlar kullanılarak yapılan denetim raporlamasına ilişkin hukuksal kaygıların zamanla azalacağını düşünüyoruz. Böylece, ilgili paydaşlar (hizmet kuruluşları, hizmet alan taraflar ve hizmet alan tarafların denetçileri) tarafından ISAE3402 ve/veya GDS3402 standartlarının kullanımının giderek yaygınlaşmasını bekliyoruz. KGK mevzuatının diğer mevzuatla ilişkisi Bankacılık sektörü için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan regülasyonlar (bakınız: İç Sistemler Yönetmeliği, İlkeler Tebliği ve Bankaların Destek Hizmeti Almasına Yönelik Yönetmelik) dolayısıyla artan hizmet kuruluşlarındaki güvence ve denetim beklentisi de, bu tür standartların kullanımını olumlu anlamda etkileyecek önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir. Zira, KGK tarafından yayınlanan mevzuat sayesinde, özellikle birden fazla bankaya hizmet veren hizmet kuruluşlarının, ISAE3402 ve/veya GDS3402 standartlarına uygun bir şekilde yapılacak denetim çalışması ve raporlama sonrasında, hizmet alan taraflar ile hizmet alan tarafların denetçilerine bu raporu sunma hakkı yerel mevzuat açısından da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı nın sigortacılık mevzuatında (bakınız: İç Sistemler Yönetmeliği) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan taslak mevzuat maddelerinde (bakınız: Bilgi Sistemleri Yönetim İlkeleri ve Bilgi Sistemleri İlkeleri) yer alan tedarikçi firmalara ilişkin beklentilerin de, ilgili standartların kullanımı konusunda zamanla olumlu bir etki yaratacağı beklenmektedir. Bağımsız Raporu İç Yönetim Hizmet Veren Taraf Hizmet Alan Taraf(lar) çalışması kapsamı Bağımsız denetim raporu kapsamı Dış Bağımsız denetim raporu ISAE3402 / GDS3402 standartlarına göre paydaşlar

5 Bugüne kadar birlikte çalıştığımız hizmet kuruluşlarında edindiğimiz tecrübe, halihazırda ISAE3402 standardı kullanılarak denetime tabi tutulan kurumlarda gerçekleştirilen denetimlerin kapsamının ve yönteminin zaman içinde standart hale geldiğini, denetim risklerinin tek bir bağımsız denetim firması vasıtasıyla daha etkin bir şekilde yönetilmeye başlandığını ve yapılan denetimler sonucunda hizmet kuruluşları hakkında daha bütünsel bir denetim raporlaması yapıldığını göstermektedir. Deneyimlerimiz, bu sayede, denetimlerin hizmet kuruluşlarına getirdiği operasyonel ve yönetsel yükün ve bu bağlamda ortaya çıkan iletişim odaklı sorunların giderek azaldığını ve hizmet alan taraflar ile hizmet alan tarafların denetçilerinin hizmet kuruluşlarını daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirme imkanı yakaladığını ortaya koymaktadır. Bu durumun, ISAE3402 standardının Türkçesi olarak KGK tarafından yayınlanan GDS3402 standardı ile yaygınlaşması ve sonuçta ilgili paydaşların denetim çalışmasından daha faydalı sonuçlar elde etmesi beklenmektedir. Hizmetlerimiz Mevcut Durum Analizi ISAE3402 / GDS3402 standartlarına göre yapılacak denetim öncesinde, hizmet kuruluşlarındaki süreçlere ilişkin ön değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi İyileştirme ISAE3402 / GDS3402 standartlarına göre yapılacak denetim öncesinde, hizmet kuruluşlarındaki süreçlere ilişkin iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanması ISAE3402 / GDS3402 standartlarına göre denetim ve raporlama yapılması

6 İletişim Oktay Aktolun CGEIT, CRISC, CRMA Şirket Ortağı Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Tumin Gültekin CISA, CGEIT, CRISC, CRMA Şirket Ortağı Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Mehmet Zeki Önal CISA, CGEIT, CRISC, CCSA, CRMA, ISO27001 LA Kıdemli Müdür Performans Güvence Hizmetleri Lideri PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16)

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Müşterilerinize onların beklentilerini karşıladığınızı gösterebiliyor musunuz? Süreçlerinize ve kontrollerinize dair ilgili taraflara güvence verin!

Detaylı

www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler

www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler Risk Merkezi tarafından 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan duyuru ile 51128 ve 51138 nolu düzenlemeler

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması

Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması www.pwc.com.tr Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması 4 Risk Raporlaması Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması 2007 yılında başlayan finansal kriz;

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız www.pwc.com.tr Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız Yetkinliğimiz Geleceğe açılan kapı Gelişmekte olan piyasalar PwC Küresel Grubu, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 6 ülkeyi stratejik ülke olarak

Detaylı

CEO, CFO dan ne bekliyor?

CEO, CFO dan ne bekliyor? www.pwc.com/tr CEO, CFO dan ne bekliyor? Türkiye'de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması Aralık 2010 Yönetim Danışmanlığı İçindekiler Giriş 1 Araştırma Hakkında 2 Mali İşler ve Finans Birimi

Detaylı

Doğru kişiyi doğru şekilde nasıl işe alabiliriz?

Doğru kişiyi doğru şekilde nasıl işe alabiliriz? www.pwc.com.tr Doğru kişiyi doğru şekilde nasıl işe alabiliriz?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Doğru bilgilendirme 2. Çalışma belgesi 3. Geçici pozisyonlar için istihdam 4. Deneme süresi 5. Onay

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

COBIT 5 Ne kadar hazırsınız?

COBIT 5 Ne kadar hazırsınız? www.pwc.com.tr/ras Ne kadar hazırsınız? Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetişim Çerçevesi Neden PwC? geliştirme sürecinde PwC öncülüğü Geliştirme Ekibi ISACA Merkez Birim Gönüllü Uzmanlar ISACA Yönetimi

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu

11. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Başarılı Bir Halka Arz için Hazırlığın önemi Gündem Bölüm 1 Hazırlığın Değerlendirilmesi Halka arz yönetimi: temel konular Erken hazırlık yapmanın avantajları

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

İstihdam Seminerleri. GSG Hukuk un katkılarıyla. İstihdam Seminerleri

İstihdam Seminerleri. GSG Hukuk un katkılarıyla. İstihdam Seminerleri İstihdam Seminerleri GSG Hukuk un katkılarıyla İstihdam Seminerleri İK dünyasının güncel uygulamaları ve yasal düzenlemelerinden ne kadar haberdarsınız? İnsan kaynakları dünyasına temas eden mevzuat sıkça

Detaylı

İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü

İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü www.pwc.com.tr İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri İçindekiler 6 8 10 12 14 Bulut Bilişim & İç Denetim Siber Güvenlik & İç Denetim Sosyal Medya & İç Denetim

Detaylı

İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar Araştırması

İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar Araştırması www.pwc.com/tr İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar Araştırması 08 Mart 2012 Yayın Hakkı: PwC, 2012 Her hakkı saklıdır. Bu raporun hiç bir kısmı PwC nin yazılı izni olmadan tekrar

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

Uluslararası Destek Hizmetleri Uygulamaları

Uluslararası Destek Hizmetleri Uygulamaları Uluslararası Destek Hizmetleri Uygulamaları 1 KPMG TÜRKİYE Araştırma Raporu Uluslararası Destek Hizmetleri Uygulamaları Finansal Hizmetler Mart 2013 kpmg.com.tr 2 Uluslararası Destek Hizmetleri Uygulamaları

Detaylı

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda?

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? www.pwc.com.tr UFRS Bülten KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Şubat 2015 Bağımsız Denetim Kapsamı

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 www.pwc.com.tr Bulut Bilişim. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Bulut Bilişim nedir? 2. Bulut Bilişim Trendleri 3. Bulut Bilişim Genel Riskleri 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2 Bulut Bilişim Nedir?

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Detaylı

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ UYARINCA HAZIRLANAN 17 NİSAN 2014 16 NİSAN 2015 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU 17 NİSAN 2014 16 NİSAN 2015 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU Uluslararası Bağımsız

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

Bankacılık Sektörü. KPMG Gündem Nisan - Haziran 2013. Hizmet modelleri olarak, aşağıdaki çeşitleri bulunmaktadır:

Bankacılık Sektörü. KPMG Gündem Nisan - Haziran 2013. Hizmet modelleri olarak, aşağıdaki çeşitleri bulunmaktadır: KPMG Gündem Nisan - Haziran 2013 Bulut Bİlİşİm ve Bankacılık Sektörü 48 Sinem Cantürk Bulut Bilişim (Cloud Computing) genel olarak, bilgi kaynaklarının internet veya benzeri bir ağ üzerinden dağıtılması

Detaylı

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber 2 PwC Birçok Avrupa borsası borçlanma araçları ihracı için önemli merkezler haline geldi. En yoğun faaliyetler ise Londra, İrlanda ve Lüksemburg

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı