TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

2 1. TEKNİK TANIMLAR TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR TESLİM MÜDDETİ VE YERİ.6 5. MUAYENE

3 1 TEKNİK TANIMLAR 1.1. Soğuk Zincir Koşulları, Test Tüpü Taşıma Kutusu en az 24 saat süresince 25 ºC ortam koşullarında taşınacağı kabul edilerek, numune tüplerinin sıcaklık değerlerinin +2 ºC ile +10 ºC arasında olması gerektiğini ifade eder Enfeksiyöz Madde İle Enfeksiyöz Tanı Ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği ve Ekleri, T.C. Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı) tarafından 25/09/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliği ve yönetmelikte bahsi geçen eklerini ifade eder IATA Paketleme Talimat Kodu, Uluslararası havacılık birliği tarafından tarif edilmiş paketleme talimat kod numarasını ifade eder Kategori A, Maruz kalındığında sağlıklı insan veya hayvanlarda kalıcı sakatlık, hayatı tehdit edici veya öldürücü hastalık yapabilen enfeksiyöz maddeleri ifade eder UN (United Nations) Numarası, Madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını ifade eder UN Sertifikasyonu, Birleşmiş Milletlerin kategori A ve kategori B maddelerini taşımada kullanılacak paketlerin yetkili merkezlerde test edilip onaylanarak belgelendirilmesini ifade eder. 2. TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ Bu teknik şartname ile aşağıda teknik özellikleri belirtilen Test Tüpü Taşıma Kutusu tedariki yapılacaktır. Tedarik edilecek Test Tüpü Taşıma Kutusu, T.C. Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı) tarafından 25/09/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VE KLİNİK ÖRNEĞİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ ve eklerine [IATA PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602)] tam uygun olarak üretilmiş 2.1 Test Tüpü Taşıma Kutuları; İç Kap, Yalıtım Kabı, Dış Ambalaj ve Buz Aküleri olmak üzere 4 ana parçadan oluşacaktır. 2.2 İç Kap, Yalıtım Kabı, Dış Ambalaj ve Buz Akülerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi İç Kap Teknik Özellikleri: Kapak kısmı daralmayan, boyunsuz ve düz silindirik özellikte olmalıdır Kapak; sızdırmaz, içten burgulu tipte ve en az 3 yivli olmalıdır Kapağın içinde silikon bir conta ile kesin sızdırmazlık sağlanmalıdır Kapak, rahatça tutulabilmesi ve çevrilebilmesi için üzerinde uygun bir tutamak olmalıdır Kap içine konacak numune tüplerin, çalkalanmayacak ve hareket etmeyecek şekilde yerleştirilebilmesi için gerekli düzenleme yapılmış 3

4 İç Kap, Türk Kızılayının hali hazırda seroloji ve gruplama testlerinde kullandığı numune tüplerinden en az 50 şer adet alacak kapasitede olacaktır (Her bir İç Kap, 50 adet tarama test tüpü, 50 adet gruplama test tüpü alacaktır. Tüplerden bir tanesi 85 mm ± 5 mm, diğeri 105 mm ± 5 mm boyutlarındadır) Tüplerin hiçbiri birbiri ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilebilir Kap, darbe emici özelliğe sahip Kabın içinde sıvı emiciliği sağlayan destek malzeme (taban süngeri v.b.) Yalıtım Kabı Teknik Özellikleri: Yalıtım kabı, strafor (Expanded Polystyrene (Genleştirilmiş Polisitren) - EPS) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Strafor malzemenin duvar kalınlığı en az 20 mm Yalıtım kabı, numune tüpleri iç kabın içinde iken, iç kabın iç sıcaklığının en az 24 saat süresince +2 ºC ile +10 ºC arasında kalmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu koşul vazgeçilmez koşuldur ve bu koşulun sağlanması durumuna göre duvar kalınlığı firma tarafından belirlenecektir Yalıtım kabı; kutu ve kapak olmak üzere uyumlu iki parçadan oluşmalıdır. Yalıtım Kabında, iç ortamının sıcaklığını etkileyecek hava kaçışları olmamalıdır. Düz yönü; kapak üstte dik pozisyon olmalıdır Bu yekpare strafor yalıtım kabı içine 1 adet iç kabı, kapaktan kaynaklanabilecek boyun genişlemesi veya tutamaktan kaynaklanabilecek boy yükselmesi de hesaba katılarak, rahatça alabilir özellikte Ancak iç kabın çalkalanmasına izin vermeyecek sıkılıkta olacaktır, yalıtım kabının kapağı düzgün kapatılabilir Dış Ambalaj Teknik Özellikleri: Dış Ambalaj plastik malzemeden yapılmış olmalıdır İçine bir adet Yalıtım Kabı tam olarak sığacak şekilde yapılmış olmalıdır. Yalıtım Kabı, Dış Ambalaj içinde kesinlikle hareket etmemeli, yanlarda ve üstte boşluk kalmamalıdır Kapağında, elde taşımaya elverişli olacak şekilde, bir taşıma sapı bulunmalıdır Kutunun üst kısmını işaret eden ( ) resim de (en az 74mm X 105mm) iki yan yüze basılmış olmalıdır Kutunun bir yüzüne ADRES etiketi (en az 130x150mm) basılmış olmalıdır. Üzerinde hem gönderenin adres bilgilerinin, hem de alıcının adres bilgilerinin rahatlıkla yazılabileceği satırlar belirtilmiş olmalıdır Dış Ambalajın bir yüzünde en az 200mm X 200mm ebadında TÜRK KIZILAYI amblemi basılmış olmalıdır. 4

5 Kap başına her birinden bir adet olmak üzere aşağıda belirtilen etiketlerden ücretsiz olarak verilmelidir (uluslararası standart biyomedikal ve enfeksiyöz materyal). a. Etiketlerin şekli, rengi ve boyutları üniversaldir. b. UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE etiketi (50x50mm) c. Dış ambalajda göndericinin kilitleyeceği ve ilk olarak alıcı tarafından açılabilecek kilit, mühür vb sistem yer almalıdır. Bu kilit sistemini de her bir numune nakil kutusu ile birlikte ücretsiz olarak verilmelidir Buz Aküleri Teknik Özellikleri: Soğuk zincir koşullarını sağlamak için her bir test tüpü taşıma kutusu ile birlikte yeterli miktarda (test tüpü taşıma kutusu en az 24 saat süresince 25 ºC ortam koşullarında taşınacağı kabul edilerek, numune tüplerinin sıcaklık değerlerinin +2 ºC ile +10 ºC arasında olması esastır) buz aküsü ücretsiz olarak verilecektir. Bu buz aküleri de Yalıtım Kabı içinde hareket etmeyecek şekilde yerleştirilebilir Buz Aküleri donduğunda meydana gelecek şişme de hesaba katılmış olmalıdır. Standart buz akülerinin kullanılması durumunda her bir test tüpü taşıma kutusu ile birlikte en az 4 adet buz aküsü ücretsiz olarak verilecektir Buz aküleri sızdırmaz hammaddeden üretilmiş olmalıdır Buz aküleri -40 ºC derin dondurucularda dondurmaya elverişli olmalıdır Test Tüpü Taşıma Kutusu, Birleşmiş Milletlerin önerdiği Kategori A da belirtilen maddeleri taşımada esas olan paketleme talimatları 602 (UN 2814, UN2900) de belirtilen tüm özellikleri taşımalıdır. Teklif edilen Test Tüpü Taşıma Kutusu, Paketleme talimatı 602 gereklerini yerine getirecek şekilde akredite test kurumlarınca performans testlerini geçmiş olması gerekmektedir ve bu testlere ait raporlar, ihale dosyasına konulmuş Test raporlarının ihale dosyasına yetiştirilememesi durumunda firma, bu durum için taahhütname verecektir. Bu taahhütname en geç ürün tesliminde eksikliğin yerine getirilmiş olmasını kapsayacak olup, olumlu test raporlarının alınamaması durumunda teminatlarının irad kaydedilmesini kabul etmiş nitelikte 2.4. Test Tüpü Taşıma Kutusu Belgesi olmalıdır. UN sertifikasyonuna sahip taşıma sistemindeki dış ambalaj üzerinde yazılı olarak Birleşmiş Milletlerin sembolü, paketin tip kodu, sınıfı, paket üretim tarihi ve üretici kodu yer almalıdır Türk Kızılayı dilediği takdirde, ihale miktarını malzemelerin tesliminden itibaren 1 yıl içerisinde aynı fiyat ve şartlar altında %100 e kadar artırma, malzemelerin teslim alınmasından önce %50 ye kadar eksiltme hakkına sahiptir. Firma bunu kabul ve taahhüt eder. 5

6 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR 3.1. İthalatçı / İmalatçı yetkili satıcı belgesi (tüm ürünler için ayrı ayrı) Birleşmiş Milletlerin önerdiği Kategori A da belirtilen maddeleri taşımada esas olan paketleme talimatları 602 (UN 2814, UN2900) de belirtilen tüm özellikleri taşıdığını gösteren test raporları (UN Sertifikasyon Belgesi) Eğer varsa, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Eğer varsa, Sanayi Bakanlığı onaylı garanti belgesi Eğer varsa, Üretici firmaların ISO belgelerinin noter onaylı birer kopyası Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış, yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. 4. TESLİM MÜDDETİ VE YERİ 4.1. İhaleye esas malzemeler, tek parti halinde, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 120 takvim günü içinde aşağıdaki tabloya göre teslim edilecektir. TESLİM MERKEZLERİ RENK MİKTARI DOĞU AKDENİZ BKM (GAZİANTEP) KAHVERENGİ 750 ADET ORTA AKDENİZ BKM (ADANA) BEYAZ 750 ADET BATI AKDENİZ BKM (ANTALYA) SARI 500 ADET BATI ANADOLU BKM (ESKİŞEHİR) TURUNCU 400 ADET GÜNEY MARMARA BKM (BURSA) YEŞİL 750 ADET İÇ ANADOLU BKM (KAYSERİ) MOR 450 ADET GÜNEY ANADOLU BKM (DİYARBAKIR) KIRMIZI 250 ADET DOĞU KARADENİZ BKM (TRABZON) MAVİ 250 ADET BATI KARADENİZ BKM (DÜZCE) PEMBE 250 ADET ORTA KARADENİZ BKM (SAMSUN) LACİVERT 400 ADET GÜNEY DOĞU BKM (VAN) SİYAH 250 ADET GENEL TOPLAM ADET 5. MUAYENE Test Tüpü Taşıma Kutusunun muayenesi aşağıdaki şartlarda yapılacaktır; 5.1. İhale aşamasında teklif edilen Test Tüpü Taşıma Kutusunun muayenesi, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği koşullarda yapılacaktır Firma, sözleşme imzalandıktan sonra ulaşım ve nakliye masrafları Firmaya ait olmak üzere teklif edilen Test Tüpü Taşıma Kutularını oluşturan malzemelerin her birinden en az 5 adet numuneyi ön muayenesi yapılmak üzere Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir Yapılacak ön muayenede, Test Tüpü Taşıma Kutusunun teknik şartname ve kullanıma uygunluğu araştırılacaktır. Test Tüpü Taşıma Kutularının yapısında kullanıma uygun 6

7 olmadığı tespit edilen hususlar ve muayene komisyon üyelerince Test Tüpü Taşıma Kutularının içeriğinde talep edilen değişiklikler Firma tarafından yerine getirilecektir. Teklif edilen ürünlerin istenilen evsafta olduğu komisyon üyelerince onaylandıktan sonra Firmaya bildirilecek, akabinde üretime geçilecektir. Bu husus firma tarafından ayrıca taahhüt edilecektir Ulaşım ve nakliye masrafları firmaya ait olmak üzere, teslim edilen Test Tüpü Taşıma Kutularının muayenesi gerekli görüldüğünde Bölge Kan Merkezleri sorumlularınca da şartname koşulları içeriğine göre yapılabilecektir Çalışma sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan Test Tüpü Taşıma Kutuları yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilecektir Firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep edemez. Sevgi TERZİOĞLU Esra ALAN Sema EKER Meslek Yetkilisi Meslek Yetkilisi Meslek Yetkilisi Elktn. Müh. Cihan KANIŞ Tıbbi Cih.Brm Yön. 7

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 1,2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR. 2 3.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3,4 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.. 4 3. CİHAZLARIN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR..4 3.

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK... 1 4. TEDARİK EDİLECEK SICAKLIK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ :...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL-ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI İLE

Detaylı

TABELA REKLAM ARAÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TABELA REKLAM ARAÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ TABELA REKLAM ARAÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. TESLİMAT... 6 3. MUAYENE VE KABUL... 6 4.

Detaylı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. HEDEF 25 ÇALIŞTAYI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. HEDEF 25 ÇALIŞTAYI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. HEDEF 25 ÇALIŞTAYI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 3 4. TEKNİK ŞARTLAR... 3 5. YETERLİLİK

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ..3 4. TONER

Detaylı