Clostridium perfringens Analizi (Kaynak 2) 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Clostridium perfringens Analizi (Kaynak 2) 1"

Transkript

1 Clostridium perfringens Analizi (Kaynak 2) Genel Bilgiler 02. Gıda Örneğinin Hazırlanması 03. Selektif Besiyerine Ekim 04. Cl. perfringens 'in Doğrulanması Hareket-Nitrat Testi Laktoz Jelatin Testi 05. Cl. perfringens Aranmasında Hızlı Analiz Yöntemleri MUP İlave Edilmiş Besiyeri Kullanımı Hazır Test Kitleri Kullanılarak Yapılan Toksin Analizleri ELISA Tekniği 01. Genel Bilgiler Cl. perfringens aranmasında standart analiz yöntemlerinde esas olarak alınan canlı hücre sayısıdır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Örgütü (International Standard Organisation ; ISO), ABD Gıda ve Müstahzar İdaresi (Food and Drug Administration ; FDA) gibi organizasyonların standart metotlarında Cl. perfringens sayısı için kabul edilebilirlik sınırları belirlenmiştir. Bu standartlarda Cl. perfringens 'in varlığı veya yokluğunun gösterilmesinin değil canlı hücre sayısının esas alınmasının sebebi doğada çok yaygın olarak bulunması ve ancak yüksek sayılara ulaştıktan sonra insan sağlığını tehdit etmesidir. TSE' nin hazırladığı TS-6405/1989 sayılı Cl. perfringens sayımı kurallarını içeren standart metotla ISO 'nun hazırladığı 7937 sayılı metotla aynı ve FDA 'nın kabul ettiği sayım metoduyla büyük ölçüde paraleldir. Cl. perfringens zehirlenmelerinin önlenmesinin kolay olması ve ölüm/vaka oranının çok düşük olması sebebiyle Cl. perfringens aranması ve sayımı için daha çok klasik metotlar kullanılmakta olup hızlı analiz teknikleri az sayıdadır ve yeni geliştirilmektedir. ELISA ve benzeri hızlı analiz teknikleri daha çok tıbbi yönden öneme sahip suşlar üzerine yoğunlaşmıştır. 02. Gıda Örneğinin Hazırlanması Cl. perfringens sporları sıcaklığa dayanıklı olmakla birlikte vejetatif hücreler sıcaklık değişimine karşı oldukça hassastırlar. Bu nedenle örneklerin taşınmasında örneğin tutulacağı sıcaklık derecesi 10 o C' ın altında ve 15 o C' ın üzerinde olmamalıdır. Gıda örneklerinin laboratuvara ulaştırılması 8 saatten daha fazla uzun bir süre alacaksa örnekler tamponlanmış steril gliserin - tuz çözeltisi (Gliserin 100 ml ; K 2 HPO 4 12,4 g ; KH 2 PO 4 4 g ; NaCl 4,2 g ; Destile su 900 ml) içerisinde -60 o C' da dondurulmalıdır, bu amaçla kuru buz kullanımı uygun olmaktadır. 1 Kaynak : Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları ; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Uygun şartlarda laboratuvara getirilen gıda örneğinin katı olması halinde dikkat edilecek diğer bir husus homojenizasyondur. Bu işlemde yüksek hızların kullanılması halinde örnek içerisine fazla hava gireceğinden anaerob olan hücreler zarar görecek ve hücre sayımında gerçekte örnek içerisinde olduğundan daha düşük hücre sayısı bulunacaktır. 03. Selektif Besiyerine Ekim Cl. perfringens aranması ve sayılmasında önzenginleştirme yapılmamakta, direk olarak selektif besiyerine ekim yapılmaktadır. Bunun nedeni ise Cl. perfringens içerdiğinden şüphe edilen gıdalarda genellikle hücre sayısının yüksek oranlarda bulunması ve kullanılan temel besiyeri olan Tryptose Sulfite Cycloserine (TSC)' in oldukça selektif özellikte olmasıdır. Bu besiyeri laboratuvarda hazırlanabileceği gibi ticari olarak hazır halde de bulunmaktadır. TSC besiyerinin adı, standartlarda hazır besiyeri SC agar olarak da verilmektedir. Besiyeri içerisine su içerisinde çözünmüş ve filtreden geçirilerek sterilize edilmiş %5 'lik (w/v) D- Cycloserine çözeltisinden litreye 10 ml ilave edilir. Cl. perfringens sayımında isteğe bağlı olarak dökme veya yayma kültürel sayım tekniklerinin her ikisi de kullanılabilir. Dökme kültürel sayım tekniğinde ise incelenecek ürün sıvı ise deney numunesinden, diğer ürünlerde ise ana dilüsyondan 1 ml alınır ve boş petri kutusuna aktarılır. Petriye 45 o C' da su banyosunda tutulan TSC (SC) agar besiyerinden yaklaşık 15 ml dökülür ve kutu hafifçe çevrilerek karıştırılır. Besiyeri katılaştıktan sonra aynı besiyerinden petrinin yüzeyini tamamıyla örtecek şekilde 10 ml daha ilave edilir. Katılaşması beklenir ve kapakları üste gelecek şekilde anaerobik kavanozlarda veya anaerobik inkübatörde o C 'da 20 ila 24 saat kadar bırakılır. Yayma kültürel sayım tekniğinde hazırlanan besiyerinden 15 ml olacak şekilde petri kutusuna dökülür ve katılaşması beklenir. Kullanımdan hemen önce petri kurutma dolabında 50 o C' da 30 dakika kadar kurutulur. Bu işlemin yapılmaması halinde besiyeri üzerindeki nem, ekimden sonra dökülecek olan ikinci kat TSC besiyeri ile petri kutusundaki besiyerinin tam olarak kaynaşmasını engeller ve istenmeyen hava boşlukları oluşur. Kurutma işlemiyle bu durum önlenebilmektedir. Bu yöntemde önceden hazırlanmış TSC agar üzerine 0,1 ml örnek veya ana dilüsyon Drigalski spatülü yardımıyla yayılır. Yayılan sıvı absorbe edildikten sonra üzerine tekrar 10 ml TSC agar dökülür. Agarlı besiyeri katılaştıktan sonra anaerobik inkübasyona bırakılır. İnkübasyon süresi sonunda TSC agarda oluşan siyah koloniler muhtemel olarak Cl. perfringens kolonileridir. Standartlarda belirtilenlerin dışında Cl. perfringens sayımı ve identifikasyonu için OPSP Agar (Perfringens Supplement A ve Perfringens Supplement B Agar Base), Oxoid Shahadi Ferguson Agar, DCRM (Differential Reinforced Clostridial Agar), RCM (Clostridium agar) gibi besiyerlerinin kullanımı da uygun olmaktadır. 04. Cl. perfringens 'in Doğrulanması Cl. perfringens doğrulama deneyleri iki biyokimyasal yöntemle yapılır. Bunlardan birincisi hareket nitrat besiyeri kullanılarak yapılan doğrulama testi, diğeri ise Laktoz Jelatin besiyeri kullanılarak yapılan doğrulama testidir. TSC besiyerinde siyah koloniler meydana getiren Cl. perfringens hareketsizdir, nitratı nitrite indirger, laktozdan asit ve gaz oluşturur ve 48 saat

3 içinde jelatini sıvılaştırır. Bu sonuçları gösteren bakteriler Cl. perfringens olarak kabul edilir. Ancak bu iki biyokimyasal doğrulama testi yapılmadan önce selektif besiyerindeki karakteristik kolonilerin seçilmesi gerekmektedir. Eğer kolonilerin seçimi mümkün olmuyorsa koloniler sıvı Thioglycollate besiyerine aktarılır ve anaerob koşularda o C da saat kadar inkübe edilir. Daha sonra koloniler tekrar TSC agara alınır ve üzerleri 10 ml kadar yine TSC agarla örtülür ve tekrar anaerob inkübasyona bırakılır. Bu işleme siyah karakteristik koloniler seçilebilecek hale gelinceye kadar devam edilir. Seçilen kolonilere yukarıda belirtilen biyokimyasal doğrulama testleri uygulanır. Koloni seçme işleminde temel besiyeri olarak Lactose Sulfite (LS) Agar besiyeri, TSC Agar besiyerine alternatif olarak kullanılabilmektedir Hareket-Nitrat Testi Selektif besiyerinden seçilmiş koloniler yumuşak agarlı hareket nitrat besiyeri içine aşı iğnesi ile daldırılarak ekilir. Anaerobik şartlarda o C 'da 24 saat süreyle inkübe edilir. Hareket nitrat besiyeri tüpleri ekim çizgisi boyunca meydana gelecek büyüme şekli açısından incelenir. Hareketlilik ekim çizgisinden uzak bölgedeki büyüme olmasıyla görülür. Besiyerinde hareket testi sonucu alındıktan sonra nitrit testi yapılır. Bu amaçla 0,2-0,5 ml nitrat reaktifi besiyeri tüpüne ilave edilir ve tüp karıştırıcıda karıştırılır. Kırmızı bir rengin oluşması tüpte nitrit varlığını yani nitratın indirgendiğini gösterir. 15 dakika sonrasında kırmızı renk oluşumu görülmezse az miktarda çinko tozu ilave edilir ve 10 dakika bekletilir. Çinko ilavesinden sonra yine kırmızı renk dönüşümü olmazsa nitratın nitrite, oluşan nitritin de amonyağa indirgendiği sonucuna varılır, bir diğer deyiş ile nitrit test sonucu pozitif olarak değerlendirilir. Çinko tozu ilavesinden sonra renk değişimi gözlenirse nitratın indirgenmediği sonucuna varılır ve test negatif olarak değerlendirilir. Testlerde kullanılacak nitrit tayin reaktifi aşağıda belirtilen iki maddenin eşit miktarlarda karıştırılması yoluyla elde edilir. Hazırlanan reaktif bekletilmeksizin kullanılmalıdır. 5-Amino-2-naftalen sülfonik asit (5-2 ANSA) çözeltisi : 100 ml asetik asit çözeltisi (% 15 v/v) içerisinde 0,1 g 5-2 ANSA çözülür. Süzgeç kağıdı ile süzülür ve kapaklı, damlalıklı kahverengi şişede 4 o C da saklanır. Sülfanilik asit çözeltisi : 100 ml asetik asit çözeltisi (% 15 v/v) içerisinde 0,4 g sülfanilik asit çözülür. Süzgeç kağıdından süzülür ve kapaklı damlalıklı kahverengi şişede 4 o C 'da saklanır. Hareket Nitrat besiyeri bileşimi Pepton 5 g ; Beef Exstract 3 g ; Galaktoz 5 g ; Gliserol 5 g ; Potasyum Nitrat 1 g ; Na 2 HPO4 2,5 g ; Agar 5-8 g ; distile su 1000 ml şeklindedir. Bu besiyeri ile hazırlanan tüpler 4 o C 'da depolanabilir. Kullanılmadan hemen önce 15 dakika süreyle kaynar su içerisinde veya buhara tutularak ısıtılır daha sonra hızla inkübasyon sıcaklığına soğutulur. Bu işlem, nitratlı besiyerinin yumuşak agar kıvamında kullanılacak olmasından dolayı ve besiyerine ilk ekimde mikroorganizmanın aerob koşullara maruz kalmaması için gereklidir. Isıtma ile besiyerindeki oksijen uzaklaştırılmış olur Laktoz Jelatin Testi

4 Seçilmiş siyah koloniler laktoz-jelatin besiyerine ekilir ve anaerobik şartlarda o C 'da 24 saat inkübe edilir. Laktoz-jelatin besiyerinde laktoz fermentasyonu gaz oluşumu ve oluşan asitten kaynaklanan kırmızıdan sarıya renk değişimi ile gözlenir. Tüpler 5 o C 'da 1 saat süreyle soğutulur ve jelatinin sıvılaşıp sıvılaşmadığı kontrol edilir. Besiyeri katılaşmışsa 24 saat süreyle yeniden inkübe edilir ve tekrar jelatinin sıvılaşıp sıvılaşmadığı kontrol edilir. Laktoz - Jelatin besiyerinin bileşimi (TS 6405 'e göre) Triptose 15,5 g ; Yeast Extract 10 g ; Lactose 10 g ; Jelatin 120 g ; Phenol Red 0,05 g ; Su 1000 ml şeklindedir. Besiyerinin hazırlanmasında laktoz ve fenol red dışındaki maddeler suda çözülür. ph sterilizasyon sonrasında 7,5 olacak şekilde ayarlanır. Laktoz ve fenol red besiyerine ilave edildikten sonra tüplere 10' ar ml olacak şekilde dağıtılır ve 121 oc' da sterilize edilir. İnokülasyondan önce hareket-nitrat besiyerinde olduğu gibi tüpler 15 dakika kaynar su banyosunda tutulur ve hızla inkübasyon sıcaklığına getirilir. 05. Cl. perfringens Aranmasında Hızlı Analiz Yöntemleri Cl. perfringens 'in varlığının tespitinde ve tıbbi alanlarda öneme sahip suşlar için pek çok hızlı analiz yöntemi geliştirilmiş olmasına karşın bu tip hızlı analiz yöntemleri gıda örneklerinde pek kullanılmamaktadır. Buna karşın son yıllarda geliştirilen bazı teknikler gıda örneklerinde de kullanılabilir özelliktedir MUP İlave Edilmiş Besiyeri Kullanımı Cl. perfringens sayımında son yıllarda geliştirilmiş bir tekniktir. Bu metot TSC Agar besiyerine MUP (4-Methylumbelliferyl phosphate) katılması esasına dayanır. MUP alkali ve asit fosfataz için kullanılan fluorejenik bir substrattır. Asit fosfataz, Cl. perfringens için yüksek spesifikliğe sahip bir enzimdir. Asit fosfataz enzimi MUP' u 4-methylumbelliferone' a parçalar. Bu parçalanma ürünü 366 nm uzunluğa sahip uzun dalga boyunda ultraviyole el lambası ile floresan ışıma özelliği gösterir. Yapılan testlerde bu tip kolonilerin çok yüksek bir oranda Cl. perfringens olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda verilen doğrulama testleri 24 saatlik iki inkübasyon süresi olmak üzere 48 saat gerektirirken bu yöntemde toplam 24 saatte sonuç alınabilmektedir Hazır Test Kitleri Kullanılarak Yapılan Toksin Analizleri Son yıllarda ticari firmalarca geliştirilen hazır test preparatları Cl. perfringens 'e ait 5 tip toksini ayırt edebilme özelliğine sahiptir. Bu kitler direk olarak hücresel bir sayım veya doğrulama tekniği olmamakla beraber gıda örneğinde eğer Cl. perfringens üremiş ve toksin üretmişse varlığı birkaç saat gibi kısa bir sürede tespit edilebilmektedir. Ancak toksin üretmeksizin gerçekleşen bir üreme söz konusu ise bu kitler kullanılamamaktadır ELISA Tekniği Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay olarak adlandırılan bu teknik daha çok tıbbi laboratuvarlarda kullanılmakla birlikte son yıllarda gıda örneklerinde de uygulanan bir tekniktir. Oldukça yüksek spesifikliğe sahip ve hızlı bir yöntem olmakla birlikte maliyetinin oldukça yüksek olması ve uzman bir kullanıcı varlığını gerektirmesi bu yöntemin en büyük

5 dezavantajıdır. Bu nedenle gıda analizlerinde uzmanlaşmış laboratuvarlar dışında pek yaygın olarak kullanılmamaktadır.

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON? İÇİNDEKİLER 1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?.1-4 1.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Uygulanışı...2 1.2. Membran Filtrasyon Yönteminde Sonuçların Verilişi...3 1.3. Su Numuneleri için Mikrobiyolojik Parametreler

Detaylı

03. Besiyerleri 1. 1 www.mikrobiyoloji.org ana sayfasında görülen Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous,

03. Besiyerleri 1. 1 www.mikrobiyoloji.org ana sayfasında görülen Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; Anonymous, 03. Besiyerleri 1 Prof. Dr. A. Kadir Halkman Ankara Üniv. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 03.01. Genel Bilgiler 03.02. Kısa Tarihçe 03.03. Besiyeri Hazırlama Şekilleri 03.03.01. Formülden

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK. Gıda Analizleri. (TS Standartları Kaynaklı) Derleyenler: Çiğdem AYDIN & Fırat ÖZEL

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK. Gıda Analizleri. (TS Standartları Kaynaklı) Derleyenler: Çiğdem AYDIN & Fırat ÖZEL PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK Gıda Analizleri (TS Standartları Kaynaklı) Derleyenler: Çiğdem AYDIN & Fırat ÖZEL firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/ İÇERİK AKİDE ŞEKERİNDE GLİKOZ ŞURUBU ARANMASI...3

Detaylı

Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi)

Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

04. Örneklerin Sağlanması ve Laboratuvara Getirilmesi

04. Örneklerin Sağlanması ve Laboratuvara Getirilmesi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 05 Sayı: 07 Sayfa: 17-21 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702070102.pdf Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi (03) 04. Örneklerin Sağlanması ve Laboratuvara Getirilmesi

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

1. Isıl işlemler Gıdaların ısıl işlemler ile dayanıklı hale getirilmelerinde bir taraftan asıl amaç olan mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken,

1. Isıl işlemler Gıdaların ısıl işlemler ile dayanıklı hale getirilmelerinde bir taraftan asıl amaç olan mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken, ISIL İŞLEMLER 1. Isıl işlemler Gıdaların ısıl işlemler ile dayanıklı hale getirilmelerinde bir taraftan asıl amaç olan mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken, diğer taraftan, bu gıdaların kalitelerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr.

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 OKÜ Sayfa 1 ÖNSÖZ... 3 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar 0 İçindekiler Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik...2 Deney I Karbonhidratların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi.3 Deney II Şekerlerin İyodometrik Yöntemle Kantitatif Tayini...11

Detaylı

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. LİSANS TEZİ ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ Engin ELDİVENCİ TOKAT 2008 Her hakkı saklıdır 1 1. GİRİŞ Süt,

Detaylı