GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ I"

Transkript

1 GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ I Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü Yrd. Doç. Dr. Öznur Demir Ordu 1

2 GÜVENLİK KURALLARI 1. Tüm öğrenciler daima laboratuvar önlüğü giymek zorundadır. Önlüksüz öğrenciler laboratuara alınmayacaktır. 2. Tüm öğrenciler daima koruma gözlüğü takmak zorundadır. Gözlüksüz öğrenciler laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarda kontak lens kullanımına izin verilmemektedir. Asit, organik gibi kimyasalların buharları lens ve göz arasında hapsolup daha büyük sorunlara yol açabilmektedirler. Ayrıca herhangi bir kaza sonucunda lens göze yapıģabilir ve çıkarılması zorlaģır. 3. Laboratuvarda bol kıyafetler (özellikle kol kısmı), açık ayakkabılar giyilmemeli, uzun saçlar bağlanmalıdır. 4. Laboratuvara yiyecek-içecekle girmek ve sakız çiğnemek kesinlikle yasaktır. 5. Tüm öğrencilerin yangın söndürücü, ilk yardım dolabı ve duģ yerini bilmeleri gerekmektedir. 6. Yangın durumunda laboratuardan en hızlı çıkıģ yolunu öğreniniz. 7. Elbiselerin ya da saçın tutuģması durumunda hemen duģu kullanınız. 8. Kimya laboratuarları içinde koģmaktan ve ĢakalaĢmaktan kaçınınız. 9. Tezgâhların üzerine oturulmamalı ve çanta, mont vb. kiģisel eģyalar bırakılmamalıdır. EĢyalarınız için ayrılan yerleri kullanınız. 10. Kimyasal tepkimeler sonucu açığa çıkan duman ve buhar doğrudan koklanılmamalıdır. 11. Kimya laboratuvarında asistan ya da öğretim üyesi yokken çalıģmak yasaktır. 12. Bunzen bekleri yanıcı, parlayıcı kimyasalların (eter gibi) yanında kullanılmamalıdır. 13. Kimyasalları kullanırken ĢiĢe ya da kabın üzerindeki etiketi lütfen dikkatli okuyunuz. Hangi kimyasalın kullanıldığını bilmeniz önemlidir. 14. Laboratuara gelmeden önce deney prosedürlerini okuyunuz. Deneyi bilmeden gelen her öğrenci kendisi ve arkadaģları için tehlike oluģturabilir. 15. Herhangi bir kaza durumunda (cam kesiği, asit-baz-ısı yanığı, bayılma gibi) hemen lab asistanınızı ya da öğretim üyesini mutlaka bilgilendiriniz. 16. Test tüpünü kendinize ve arkadaģınıza doğru yönlendirmeyiniz. Test tüpü içinde gerçekleģen bir tepkime tehlikeli olabilir. 17. DeriĢik asitlerin üzerine su ilave edilmemelidir. Asit suya yavaģ yavaģ ve karıģtırılarak eklenmelidir. 18. Kimyasalları koklamak, tatmak ve pipet ile çözelti alırken ağız ile çekmek kesinlikle yasaktır. 2

3 19. Herhangi bir kimyasal (katı, sıvı ya da çözelti) lavaboya ya da çöpe atılmamalıdır. Laboratuardaki atık ĢiĢeler kullanılmalıdır. (Atık ĢiĢelerinin yerlerini öğreniniz) 20. Kırılan cam parçaları için laboratuarda hazırlanmıģ olan kırık cam etiketli kabı kullanınız. 21. Lavabolara kibrit çöpü, turnusol kağıdı atılmamalıdır. 22. Civa buharı görülmez ve zehirlidir. Kırılan termometre içindeki civa son derece tehlikelidir. Mutlaka asistanınıza haber veriniz. 23. Sıcak test tüp, kroze, beher gibi malzemeler elle tutulmamalıdır. Tüp maģası kullanılmalı ya da amyantlı tel üzerinde bekletilerek soğutulmalıdır. 24. Lütfen deney prosedüründeki miktarda kimyasal kullanınız. Fazla miktarda kullanım tepkimelerin kontrol edilmesini zorlaģtırabilir ya da yan tepkimeye neden olabilir. 25. Kullanılmayan kimyasallar stok ĢiĢelerine geri koyulmamalı, atık ĢiĢesine atılmalıdır. 26. ÇalıĢtığınız yeri, terazi ve çevresini daima temiz tutunuz. Laboratuvarda temiz ve düzenli çalıģınız. 27. Deney esnasında kullanılan kimyasalların yerlerini değiģtirmeyiniz. 28. Deney sonucunda kullandığınız tüm malzemeleri temiz olarak asistanınıza teslim ediniz. 29. Laboratuardan ayrılmadan önce gaz ve su musluklarının kapalı olduğundan emin olunuz. 30. Laboratuardan ayrılmadan önce ellerinizi yıkayınız. Aşağıdaki durumlarda öncelikle asistan ya da öğretim üyesine haber verilmelidir. YANIK KESĠK/ ZEDELENME BAYILMA YANGIN Yanık bölge musluk suyuna tutulur (5-10 dk). Ġlk yardım uygulanır. Su ile yıkanır ve ilk yardım uygulanır. Temiz hava almasını sağlayın. BaĢ vücudundan daha alçak olacak Ģekilde yatırın. (Hemen asistana bilgi verilmelidir) Bunzen bekini söndürün. Saç ya da kıyafet tutuģmasında duģu kullanın. Gerekli durumlarda yangın söndürücü 3

4 kullanılmalıdır. KANAMA KĠMYASAL DÖKÜLMESĠ ASĠT YANIĞI BAZ YANIĞI GÖZE KĠMYASAL KAÇMASI Yara üzerine bastırılır, yara kalp seviyesinden yukarıda tutulur hemen tıbbi yardım alınır. Kimyasala uygun bir Ģekilde temizlenmelidir. Sulu çözeltiler su ile temizlenebilir. Asistanınıza bilgi veriniz. NaHCO 3 çözeltisi kullanılır. Borik asit ya da asetik asit çözeltisi kullanılır. Göz hemen en az 15 dk bol su ile yıkanır (Göz yıkama duģunu kullanınız). Tıbbi yardım alınır. Yukarıdaki kuralları okudum. Laboratuar güvenliği dersine katıldım. Öğrencinin Adı Soyadı Ġmza Onaylayanın Adı Soyadı Ġmza 4

5 BEHER ERLEN BUHARLAġTIRMA KAPSÜLÜ KAPAKLI KROZE KROZE MAġASI HUNĠ TOZ HUNĠSĠ KROZE TÜP MAġASI DAMLALIK SAAT CAMI CIMBIZ SPATULA TURNUSOL KAĞIDI SPATÜL TEST TÜP CAM ÇUBUK FIRÇA 5

6 STAND KISKAÇ RAPTĠYESĠ PETRĠ DĠġ BUNZEN BEKĠ KISKAÇ TEST TÜPÜ VOLUMETRĠK PĠPET AMYANTLI TEL MEZÜR 6

7 DENEY 1 SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ Amaç: Maddelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değiģimleri gözlemlemek Teori: Madde aģağıdaki gibi sınıflandırılabilir: Madde Saf maddeler KarıĢımlar 1) Elementler (örnek: Na, Fe, Cu) 1) Heterojen karıģımlar (örnek: kum+su, kireç+su) 2) BileĢikler (örnek: NaCl, CaCO 3 ) 2) homojen karıģımlar (örnek: Ģeker+su, tuz+su) Saf maddelerin kendine özgü kimyasal ve fiziksel özellikleri vardır. Bir bileģik aģağıdaki özellikler ile tanımlanabilir: 1) Fiziksel özellikler: Maddenin bileģimini değiģtirmeyen özelliktir. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk, çözünürlük, renk, kristal yapısı, fiziksel durum. 2) Kimyasal özellikler: Bir bileģiğin verdiği tepkimelerdir. Bazı durumlarda maddelerde gerçekleģen değiģimler kolaylıkla gözlemlenebilir. Fiziksel değişimlerde, maddenin görünümü değiģir fakat bileģimi değiģmez. Örnek olarak: Suyun buharlaģması ġekerin suda çözünmesi Yüksek sıcaklıkta demirin erimesi Camın kırılması Kimyasal değişimlerde, maddenin bileģiminde değiģiklik olur ve yeni ürünler oluģur. Tersine çevrilemez değiģimlerdir. Örneğin: Tahtanın su ve CO 2 oluģturmak üzere yanması, Demirin paslanarak demir oksite dönüģmesi Suyun elektroliz ile O 2 ve H 2 vermesi Kimyasal bir tepkimenin olup olmadığı aģağıdaki gözlemlerle anlaģılabilir: Renk değiģimi Çökelti oluģumu Gaz çıkıģı Isı, ses oluģumu 7

8 Prosedür: Test edilecek olan bileģiklerin listesi aģağıda verilmiģtir: Tuz (NaCl) ġeker (C 6 H 12 O 6 ) Okzalik asit (H 2 C 2 O 4 ) Kum (SiO 2 ) Hipo (Na 2 S 2 O 3 ) Kireç (CaO) Bakır sülfat (CuSO 4 ) Yukarıda verilen her bir madde için aģağıdaki testler yapılacaktır: 1. Isısal değiģimler 2. Sudaki çözünürlük 3. Sulu çözeltilerin asilik-bazikliğinin test edilmesi 1) Çok az miktarda madde (bezelye büyüklüğünde) KURU bir test tüp içine alınır ve bunzen beki ile ısıtılır. *Dikkatli bir Ģekilde maddedeki değiģimi gözlemleyin ve ne tür bir değiģim olabileceği konusunda düģünün. (NOT: gözlük takarak gözlerinizi koruyun ve çıkan gazları koklamayın) 2) Çok az miktarda madde (bezelye tanesinin yarısı) bir test tüp içine alınır ve test tüp yarıya kadar su ile doldurulur. Cam çubuk ile karıģtırın ve gözlemleyin. *Çözelti homojen mi? *Çözelti heterojen mi? *Süspansiyon oluģumu var mı? Eğer çözelti homojen değilse, hafif ısıtın ve bir değiģiklik olup olmadığını not edin. (NOT: Çözeltileri 3. Kısım için saklayın!) 3) Cam çubuk yardımı ile 2. kısımda elde edilen çözeltilerden bir damlayı turnusol kağıdına koyun. Renk değiģimi olup olmadığını not edin. Eğer KIRMIZI turnusol MAVİye dönüyorsa BileĢik BAZİKTİR. Eğer MAVİ turnusol KIRMIZIya dönüyorsa BileĢik ASİDİKTİR. Eğer herhangi bir değiģiklik yoksa bileģik NÖTRDÜR. 4) Asistanınızdan bilinmeyen maddenizi alın. Maddeyi belirlemek için yukarıda üç kısımda yapılan testleri deneyin. (Bilinmeyen maddeler: kum, bakır sülfat ve Ģeker hariç tümü) (NOT: Bu kısımda kullanılacak tüm test tüplerin temiz olması gerekmektedir. Her hangi bir safsızlık yanlıģ bileģiği bulmanıza neden olabilir) 8

9 SORULAR 1. Kimyasal ve fiziksel değiģim nedir? Birer örnek vererek açıklayın. 2. Kimyasal değiģimin olduğunu belirlememizi sağlayan gözlemler nelerdir? 3. Bir bileģiğin asidik ya da bazik olduğunu nasıl belirleriz? 4. Isı her zaman aynı tür değiģime neden olur mu? Gözlemlerinizi düģünerek cevaplayın. 9

10 RAPOR 1 İsim: Grup Arkadaşı Adı: Isı etkisi (Gözlemler) Değişimin çeşidi (kimyasal ya da fiziksel) Sudaki Çözünürlüğü Asitlik/Baziklik Tuz (NaCl) Okzalik asit (H 2 C 2 O 4 ) Hipo (Na 2 S 2 O 3 ) Bakır sülfat (CuSO 4 ) ġeker (C 6 H 12 O 6 ) Kum (SiO 2 ) Kireç (CaO) Bilinmeyen No: Formül: 10

11 DENEY 2 MADDELERİN TEPKİMELERİ İLE TANIMLANMASI Amaç: BileĢiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi Teori: Kimyasal tepkimeler dört ana grupta toplanabilir: 1. Birleşme tepkimeleri: Ġki elementin birleģerek bir bileģik oluģturması. A + B AB Fe + S FeS 2. Bozunma tepkimeleri: BirleĢme tepkimelerinin tersidir. Bir bileģiğin iki ya da daha fazla basit maddeye bozunmasıdır. AB A + B 2HgO 2Hg + O 2 3. Tekli yer değişme tepkimeleri: Bir elementin bir bileģikteki diğer elementle yer değiģtirme tepkimesidir. A + BC AC + B Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 4. İkili yer değişme tepkimeleri: Artı ya da eksi yüklü iyonlar arasındaki yer değiģtirme tepkimesidir. Bu tür tepkimeler sadece çözelti içinde gerçekleģebilir ve a) Çökelti oluģumu ya da b) Gaz çıkıģı Ġle sonuçlanabilir. Artı yük değiģimi AB + CD AD + CB NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) NaNO 3 (aq) + AgCl(k) Na 2 CO 3 (aq) + HCl (aq) NaCl(aq) + H 2 O(s) + CO 2 (g) Çökelti oluģumu aģağıda verilen çözünürlük kuralları ile belirlenebilir. İyonik bileşiklerin sudaki çözünürlükleri için genel kurallar 1) Tüm Na +, K + ve NH 4 + (amonyum) tuzları suda çözünür. 2) Tüm nitrat (NO 3 - ), asetat (C 2 H 3 O 2 - ) ve klorat (ClO 3 - ) tuzları suda çözünür. 11

12 3) Tüm klorür (Cl - ), bromür (Br - ) ve iyodür (I - ) tuzları, Ag +, Pb ve Hg 2 bileģikleri dıģında suda çözünür. 4) Tüm sülfat (SO -2 4 ) tuzları, Ba +2, Pb +2 ve Sr 2+ bileģikleri dıģında suda çözünür. 5) Tüm karbonat (CO -2 3 ) ve fosfat (PO -3 4 ) tuzları, Na +, K + ve NH + 4 bileģikleri dıģında suda çözünmez. 6) Tüm hidroksit (OH - ) ve oksit (O -2 ) tuzları, Na +, K +, NH + 4 ve Ba +2 bileģikleri dıģında suda çözünmez. 7) Tüm sülfür (S -2 ) tuzları, Na +, K +, NH + 4 ve Ba +2 bileģikleri dıģında suda çözünmez. Suda çözünmeyen bileşiklerin çözülmesi: Bir bileģik suda çözünmüyorsa aģağıdaki yöntemler ile çözünmesi sağlanabilir: 1) Ortamın ph ı değiģtirilebilir, 2) Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri kullanılabilir, 3) Suda çözünen kompleks bileģik oluģturulabilir. 1) ph Değişimi: Ortamın ph ını değiģtirmenin en kolay yolu kuvvetli asit (HCl (hidroklorik asit), HNO 3 (Nitrik asit), H 2 SO 4 (Sülfirik asit)) kullanmaktır. Fakat suda çözünmeyen tuzların tamamının asidik ortamda çözüneceği kesin olarak söylenemez. Bu nedenle suda çözünmeyen bileģikler iki gruba ayrılmıģtır: i) Asitte çözünmeyenler ii) Asitte çözünenler i) Eğer bileģik kuvvetli asit anyonu içeriyorsa (Cl -, Br -, I -, SO 4-2 gibi), asit kullanılarak çözünmesi mümkün değildir. Bu tür bileģikleri çözmek için farklı yöntemler kullanılmalıdır. BaSO 4 (k) + HCl (aq) tepkime gerçekleģmez. AgCl(k) + HNO 3 (aq) tepkime gerçekleģmez. ii) Eğer bileģik zayıf asit anyonu içeriyorsa (CO 3-2, S -2, O -2, OH -, SO 3-2, PO 4-3 gibi), asit kullanılarak çözülebilir. Birçok durumda bileģiğin anyonu bozunmaya uğrar. CaCO 3 (k) + 2HCl (aq) CaCl 2 (aq) + CO 2 (g) + H 2 O(s) ZnS (k) + 2HCl (aq) ZnCl 2 (aq) + H 2 S (g) MgO (k) + 2HCl (aq) MgCl 2 (aq) + H 2 O(s) Çözünme olaylarında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da uygun asidin seçimidir. Eğer tepkime sonucu baģka bir çözünmeyen bileģik çıkıyorsa seçilen asit uygun değildir. Örneğin; BaCO 3 (k) + H 2 SO 4 (aq) BaSO 4 (k) + CO 2 (g) + H 2 O (s) 12

13 (BaCO 3 zayıf asit anyonu içermesine rağmen tepkime sonucu BaSO 4 çökeltisinin oluģması nedeni ile istenilen çözünme (Ba +2 ve CO 3-2 eldesi) gerçekleģmez) PbCO 3 (k) + HCl (aq) PbCl 2 (k) + CO 2 (g) + H 2 O (s) PbCO 3 (k) + H 2 SO 4 (aq) PbSO 4 (k) + CO 2 (g) + H 2 O (s) 2) Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin kullanımı: HNO 3 (nitrik asit) çok iyi bir oksitleyici ajan olduğundan çözünme maçlı kullanılabilir. HNO 3 tepkimelerde çoğu zaman anyonu etkileyerek bileģiğin çözünmesini sağlar. 3CuS (k) + 8HNO 3 (aq) 3Cu(NO 3 ) 2 (aq) + 3S (k) + 2NO (g) +4H 2 O(s) 3) Kompleks oluşumu kullanımı: Çözünmeyen bileģiğin bazı reaktiflerle tepkimesi sonucu kompleks oluģur. Komplekslerin iyon halinde olması suda çözünmelerini sağlar. AgCl 2 (k) + 2NH 4 OH (aq) Ag(NH 3 ) 2 + (aq) + Cl - (aq) + 2H 2 O (s) Kompleks Al(OH) 3 (k) + NaOH (aq) Al(OH) 4 - (aq) + Na + (aq) Kompleks Prosedür: Test edilecek olan bileģiklerin listesi aģağıda verilmiģtir: Bakır sülfat (CuSO 4 ) Amonyum klorür (NH 4 Cl) Sodyum karbonat (Na 2 CO 3 ) Magnezyum oksit (MgO) Sodyum sülfat (Na 2 SO 4 ) Magnezyum sülfat (MgSO 4 ) KurĢun nitrat (Pb(NO 3 ) 2 ) Baryum klorür (BaCl 2 ) Yukarıda verilen her bir madde için aģağıdaki testler yapılacaktır: 1) Çok az miktarda madde (bezelye büyüklüğünde) KURU bir test tüp içine alınır ve bunzen beki ile ısıtılır. *Dikkatli bir Ģekilde maddedeki değiģimi gözlemleyin ve ne tür bir değiģim olabileceği konusunda düģünün. (NOT: Gözlük takarak gözlerinizi koruyun ve çıkan gazları koklamayın) 2) a) Çözünürlük kurallarını kullanarak her bir maddenin sudaki çözünürlüğünü bulun ve Çözünür ya da çözünmez Ģeklinde raporunuza not edin. 13

14 b) Suda çözünen bileģiklerin çözeltilerini hazırlayın. Bunun için çok az miktarda madde (bezelye tanesinin yarısı) bir test tüp içine alınır ve test tüp yarıya kadar su ile doldurulur. Cam çubuk ile karıģtırılarak çözülür. c) Elde ettiğiniz homojen çözeltileri üç parçaya ayırın. *Birinci test tüpe 2-3 damla Ba(NO 3 ) 2 (Baryum nitrat) çözeltisi *Ġkinci test tüpe 2-3 damla HCl (Hidroklorik asit) çözeltisi *Üçüncü test tüpe 2-3 damla H 2 SO 4 (Sülfiirik asit) çözeltisi, ekleyin. DeğiĢiklik olup olmadığını not edin. DeğiĢim gördüğünüz takdirde (çökme, renk değiģikliği, gaz çıkıģı, süspansiyon oluģumu gibi) her bir maddenin verdiği tepkimeyi yazın. 3) a) Madde eğer suda çözünmüyorsa, HNO 3 (Nitrik asit) çözeltisinde çözün. Bir değiģim olup olmadığını not edin. b) 2-c de yapılan testleri tekrar edin. 4) Asistanınızdan bilinmeyen örnek alarak yukarıda yapılan testleri deneyin. (Bilinmeyen maddeler: bakır sülfat hariç tümü) (NOT: Bu kısımda kullanılacak tüm test tüplerin temiz olması gerekmektedir. Herhangi bir safsızlık yanlıģ bileģiği bulmanıza neden olabilir) 14

15 SORULAR 1. Bir tepkimenin olduğunu hangi gözlemlerle anlayabiliriz? 2. Laboratuvarda BaSO 4 nasıl hazırlanabilir? 3. AĢağıdaki tepkimelerin türünü yazınız a) 2S + 3O 2 2SO 3 b) KClO 3 KCl + 3/2 O 2 c) 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 d) 2KOH + CaCl 2 Ca(OH) 2 + 2KCl 4. AĢağıdakiler için kimyasal bir madde formülü veriniz a) KCl ü çözen fakat AgCl ü çözmeyen b) CuCO 3 ü çözen fakat BaSO 4 ı çözmeyen c) FeS ü ve aynı zamanda Ag 2 O i çözen d) MgO i ve aynı zamanda Ba(OH) 2 i çözen 5. AĢağıdakiler için kimyasal bir madde formülü veriniz a) Hem KCl ile hem de CuCl 2 ile çökelti veren b) Hem NaCl ile hem de Na 2 CO 3 ile çökelti veren c) AgNO 3 ile çökelti veren fakat Cu(NO 3 ) 2 ile vermeyen d) CuCl 2 ile çökelti veren fakat KCl ile vermeyen 6. AĢağıdaki tepkimelerin gerçekleģip gerçekleģmediğini düģünerek tamamlayın. a) MgCO 3 (k) + HNO 3 (sulu) b) CuBr 2 (sulu) + Na 2 S (sulu) c) Ba (k) + O 2 (g) d) NaCl (sulu) + Zn(NO 3 ) 2 (sulu) e) BaSO 4 (k) + Na 2 CO 3 (sulu) 15

16 RAPOR 2 İsim: Grup Arkadaşı Adı: Isı etkisi (Gözlemler) Çözünürlük H 2 O/HNO 3 Ba(NO 3 ) 2 eklenmesi HCl eklenmesi H 2 SO 4 eklenmesi Sodyum karbonat (Na 2 CO 3 ) Sodyum sülfat (Na 2 SO 4 ) KurĢun nitrat (Pb(NO 3 ) 2 ) Bakır sülfat (CuSO 4 ) Magnezyum oksit (MgO) Amonyum klorür (NH 4 Cl) Baryum klorür (BaCl 2 ) Bilinmeyen No: Formül: 16

17 DENEY 3 KARIŞIMLARDA BİLEŞEN YÜZDELERİNİN BULUNMASI Amaç: KarıĢımlarda bileģen miktarının belirlenmesi Teori: Bir ya da daha fazla maddenin fiziksel olarak karıģtırılması sonucu karıģımlar meydana gelir. KarıĢımlar homojen ya da heterojen olabilir. KarıĢımların bileģenlerine ayrılması kimyada çok önemlidir. Genel olarak bu iģlem için bileģenlerin farklı fiziksel özellikte olmasından yararlanılır. Örneğin tuz ve kum, sudaki farklı çözünürlüklerinden dolayı kolaylıkla ayrılabilir. Su, tuzu tamamı ile çözerken kum çözünmeden kalacaktır. Dolayısı ile çözünürlük farkının ayırma iģlemi için kullanılabilmesi için çözücü seçimi çok önemlidir. Karışımdaki bir bileşeni çözen diğerini çözmeyen bir çözücü bu iģlem için çok uygundur. Bazı durumlarda ise bileģenlerin kimyasal özelliklerinden faydalanılır. Örneğin; çinko (Zn) ve kum karıģımının bileģenlerine ayrılması için kuvvetli bir asit kullanılabilir. Metallerin çoğu kuvvetli asitlerle tepkime verirken kum vermeyecektir. Zn(k) + 2HCl (aq) ZnCl 2 (aq) + H 2 (g) SiO 2 (k) + HCl(aq) tepkime yok KarıĢımdaki bir bileģenin yüzdesini bulmak için aģağıdaki formülden yararlanılır. BileĢenin kütlesi %bileģen = x 100 KarıĢımın kütlesi Prosedür: Zn-kum karıģımındaki % Zn ve % kum oranlarının bulunması 1. Zn (çinko)-kum karıģımı içeren beherinizi asistanınızdan isteyiniz ve hassas bir Ģekilde tartınız. 2. Çinkoyu çözmek için karıģımın üzerine 6 M HCl çözeltisi ekleyiniz. Gaz çıkıģını ve reaksiyonu gözlemleyiniz. 3. Gaz çıkıģı bittiğinde çözelti kısmını dikkatli bir Ģekilde lavaboya dökünüz. (NOT: Kum dökülmemelidir) 4. 5 ml HCl çözeltisi daha ekleyip gaz çıkıģı olup olmadığını gözlemleyiniz. Eğer gaz çıkıģı varsa 5 ml HCl çözeltisi ekleyerek aynı iģlemi tamamlayın. 5. Gaz çıkıģı olmadığında Zn nun tamamıyla tepkimeye girdiğinden emin olabilirsiniz. 6. Asidik çözeltiyi dikkatli bir Ģekilde dökünüz ve kalan kumu 2-3 defa su ile yıkayınız. Her defasında sulu kısmı dökünüz. 7. Kum içeren beheri önceden C ye ısıtılmıģ fırına koyunuz. 17

18 dakika sonunda beherinizi fırından çıkarınız ve iyice soğuttuktan sonra hassas bir Ģekilde tartınız. 9. Beher içindeki kumu, hazırlanmıģ olan kum kabı içine dökünüz ve boģ beheri tartınız. 10. Size verilmiģ olan karıģımdaki % Zn ve % kum oranlarını hesaplayınız. 18

19 SORULAR 1. Kum ve Zn yi birbirinden ayırmak için baģka hangi asitler kullanılabilir? 2. AĢağıdaki karıģımları bileģenlerine ayırabilmek için hangi çözücüler uygundur? Nedenini açıklayıp varsa tepkimelerini yazınız. (NOT: Çözünürlük kurallarını düģününüz) a) NaCl + AgCl b) BaCO 3 + BaSO 4 c) CaCO 3 + PbCO 3 d) Mg + PbSO 4 3. CaCO 3 ısıtıldığında CO 2 gazı vererek bozunur. Bu bilgiye dayanarak, CaCO 3 ve CaSO 4 içeren bir karıģımın % bileģimini nasıl bulabilirsiniz? 4. CaCl 2, CaCO 3 ve AgCl içeren bir karıģımda her bir bileģiğin % oranını nasıl bulabileceğinizi yazınız. Prosedürü basamaklar halinde gösteriniz ve her bir basamakta bileģiklere ne olduğu açıklayınız. 5. AĢağıda verilen bileģikler için; CuCl 2, BaSO 4, KCl, PbCO 3, Mg(OH) 2, AgCl, MnS, ZnO a) Su ile ayırabileceğiniz üç çift bileģik yazınız. ve ve ve b) HCl ile ayırabileceğiniz üç çift bileģik yazınız. ve ve ve 19

20 RAPOR 3 İsim: Grup Arkadaşı Adı: Beher+ karıģımın kütlesi Beher + kumun kütlesi Beherin kütlesi Kumun kütlesi KarıĢımın kütlesi Zn nun kütlesi % Zn Deneyde gerçekleģen tepkimeleri yazınız ve hesaplamalarınızı gösteriniz: 20

21 DENEY 4 TEPKİME STOKİYOMETRİSİ Amaç: Tepkime stokiyometrisinin belirlenmesi, gerçek ve kuramsal verimin hesaplanması Teori: DengelenmiĢ bir tepkime denkleminden tepken(reaktif) ve ürünlerin mol oranları, fiziksel halleri gibi birçok bilgi elde edilebilir. Örneğin; 2Ag 2 O (k) 4Ag (k) + O 2 (g) AgNO 3 (aq) + NaCl (aq) AgCl (k) + NaNO 3 (aq) Tüm tepkimelerde, tepken bileģikler belirli oranlarda birleģirler. Eğer reaktiflerden biri fazla kullanılmıģsa, fazla olan kısım tepkimeye girmeden ortamda kalır. Kimyasal tepkimelerde tamamı ile harcanan reaktife sınırlayıcı reaktif (bileşen) denir ve bu bileģen oluģan ürünleri miktarını belirler. Bir tepkimenin denkleģtirilmiģ denkleminden hesaplanan ürün miktarı kuramsal verim olarak adlandırılır. Fakat tepkimelerin birçoğu tamamıyla sonlanmaz. Böyle durumlarda elde edilen miktar daima kuramsal verimden az olur. Bir tepkime sonucunda elde edilen miktara gerçek verim denir. Tepkimenin yüzde verimi ise aģağıdaki formülle bulunur: Gerçek verim %verim = x 100 Kuramsal verim Bu deneyde aģağıdaki tepkime gerçekleģtirilecek ve yüzde verim hesaplanacaktır. FeCl 3 (aq) + 3K 2 C 2 O 4.H 2 O(aq) K 3 Fe(C 2 O 4 ) 3.3H 2 O(k) +3KCl(aq) (Demir(III) klorür + potasyum okzalat potasyum ferritriokzalat trihidrat + potasyum klorür) Prosedür: K 3 Fe(C 2 O 4 ) 3.3H 2 O tuzunun sentezi ml. beher içine 4 gr. K 2 C 2 O 4.H 2 O tartınız ve 8 ml saf su ekleyiniz. 2. BileĢiği çözmek için hafifçe ısıtınız.(not: Çözelti kaynatılmamalıdır) 3. Mezür yardımı ile 4 ml FeCl 3 çözeltisi alın ve sıcak olan çözelti içine ekleyiniz. Çözeltinin rengi yeģile dönecektir.(not: 1 ml çözeltisi 0,4 g FeCl 3 içerir) 4. Sentezlenmek istenen maddenin çözünürlüğü sıcaklık ile artar. Bu nedenle bileģiği çöktürmek için beheri buz banyosunda bir süre bekletiniz. 5. Filtre kağıdını tartınız ve beher içindekileri huni ve filtre kağıdı yardımı ile süzünüz. Süzüntüyü atınız. Filtre kağıdı üzerinde kalan kristalleri çok az miktarda su ile yıkayınız. 6. Filtre kağıdını dikkatli bir Ģekilde huniden alıp bir saat camı üzerine koyun. (NOT: Saat camına adınızı yazdırmayı unutmayınız). 7. Bir sonraki hafta sentezlenen bileģiği tartınız. 21

22 SORULAR 1. Çöktürme tepkimelerinde elde edilen ürünün kütlesi daima beklenenden azdır. Nedenini açıklayınız gr. CaCl 2 ün 3.4 gr. AgNO 3 ile tepkimesi 2.5 gr. AgCl vermektedir. Bu tepkimenin denklemini yazıp % verimini hesaplayınız. (CaCl 2 : 111 gr/mol, AgNO 3 : 170 gr/mol, AgCl: 144 gr/mol) 3. 3 ml, 0.1 M Pb(NO 3 ) 2, 12 ml 0.1 M K 2 CrO 4 ile tepkime vermektedir. OluĢan çökeltinin (PbCrO 4 ) miktarını ve çözeltide kalan iyonların deriģimlerini hesaplayınız. (PbCrO 4 : 323 g/mol) 22

23 RAPOR 4 İsim: Grup Arkadaşı Adı: K 2 C 2 O 4.H 2 O kütlesi FeCl 3 çözeltisinin hacmi Filtre kağıdının kütlesi Filtre kağıdı+ ürün kütlesi Ürünün kütlesi Hesaplamalar FeCl 3 kütlesi FeCl 3 molü K 2 C 2 O 4.H 2 O molü Artan tepken adı ve molü Ürünün molü (Elde edilen) Ürünün molü (teorik miktar) % Verim 23

24 DENEY 5 TERMOKİMYA Amaç: Kimyasal ve fiziksel olaylara eģlik eden ısı değiģimlerini incelemek. Teori: Termokimya kimyasal olaylara eģlik eden ısı değiģimleri (entalpi değiģimi, H) ile ilgilenir. Bir tepkime çevresine ısı veriyorsa ekzotermiktir ve entalpi değiģimi, H negatiftir. Çevresinden ısı alıyorsa endotermik tepkimedir ve entalpi değiģimi, H pozitiftir. Tepkime entalpisi daha detaylı olarak aģağıdaki sınıflara ayrılır: Oluşum entalpisi, bir mol maddenin standart koģullarda elementlerinden oluģumu sırasındaki entalpi değiģimidir. Yanma entalpisi, bir mol maddenin oksijen ile tepkimesi sırasında açığa çıkan ısı miktarıdır. Çözelti, buharlaşma, erime ve süblimleşme entalpisi, maddenin hallerindeki değiģim (sıvıdan gaz haline geçiģ gibi) ya da molekül ve iyonların çözünme olayları ile ilgilidir. Nötürleşme entalpisi, asit baz tepkimelerinde bir mol suyun oluģumu sırasında açığa çıkan ısı miktarıdır. Isı ölçümleri kimyasal bir tepkimenin aģağıdaki Ģekilde görülen kahve fincanı kalorimetresi nde gerçekleģmesi ile yapılabilir. Tepkenler poliüretan köpükten yapılmıģ bir kap içinde karıģtırılır ve sıcaklık değiģimi ölçülür. Poliüretan köpük iyi bir ısı yalıtkanı olduğundan, fincan ve içeriği yalıtılmıģ olarak düģünülebilir. termometre kapak Poliüretan Köpük kaplar karıģtırıcı 24

25 Kimyasal tepkimelerde verilen ya da alınan ısı miktarı aģağıdaki formülle hesaplanabilir: q= m.c. T Bu formülde m, çözelti kütlesi (gr); c, özgül ısı (cal/gr. 0 C, J/gr. 0 C); T, çözeltinin sıcaklık değiģimidir (T son -T ilk ). Kalorimetrenin aldığı ısı ise aģağıdaki formül ile hesaplanır: q kal = kalorimetrenin ısı kapasitesi. T Kalorimetrenin ısı kapasitesi daha hassas ölçümlerin yapılabilmesi açısından cal/ 0 C ya da J/ 0 C olarak verilir. Bu deneyde ilk olarak kalorimetrenin ısı kapasitesi, daha sonra da sırası ile buzun erime entalpisi ve nötürleģme entalpisi belirlenecektir. Prosedür: A) Kalorimetrenin ısı kapasitesinin bulunması 1. Kalorimetreye 50 ml. su koyun ve sıcaklığı 30 sn. aralıklarla 3 defa ölçünüz ml suyu behere koyup 50 0 C civarına kadar ısıtın ml ısıtılmıģ suyu dikkatli bir Ģekilde alınız ve sıcaklığı 30 sn. aralıklarla 3 defa ölçünüz. 4. Sıcak suyun ölçümü biter bitmez hemen kalorimetre içindeki soğuk suya ekleyiniz. Termometre yardımı ile karıģtırdıktan sonra sıcaklığı 30 sn. aralıklarla 3 defa ölçünüz. 5. Kalorimetrenin ısı kapasitesini hesaplayınız. B) Buzun erime ısısının bulunması ml suyu behere koyup 50 0 C civarına kadar ısıtın ml ısıtılmıģ suyu dikkatli bir Ģekilde alınız, kalorimetreye yerleģtiriniz ve sıcaklığı 30 sn. aralıklarla 3-4 defa ölçünüz. 3. BaĢlangıç sıcaklığını bildiğiniz (asistanınızdan öğreniniz) bir adet buz küpünü hemen kalorimetredeki sıcak suyun içine atınız. Termometre ile karıģtırın ve buz tamamı ile eridiğinde T son u ölçün. 4. Erime tamamlandıktan sonraki su hacmini hassas bir Ģekilde ölçün. 5. Buzun erime ısısını hesaplayın. C) Nötralizasyon ısısının bulunması ml 2 M HCl çözeltisini kalorimetreye yerleģtiriniz ve sıcaklığı 30 sn. aralıklarla 3 defa ölçünüz. (Termometre temiz ve kuru olmalıdır) 25

26 2. 30 ml 2 M NaOH çözeltisini bir behere alınız ve sıcaklığı 30 sn. aralıklarla 3 defa ölçünüz. (Termometre temiz ve kuru olmalıdır) 3. NaOH çözeltisini kalorimetredeki HCl çözeltisine ekleyiniz, termometre ile karıģtırdıktan sonra her 30 saniyede bir sıcaklık ölçümü yapınız.(4 ölçüm yeterlidir) 4. Nötralizasyon ısısını açığa çıkan 1 mol su için hesaplayınız. (Nötralizasyon sonucu oluģan çözeltinin yoğunluğu: 1.02 gr/ml, özgül ısısı: 0.95 cal/gr. 0 C) 26

27 RAPOR 5 İsim: Grup Arkadaşı Adı: A) Kalorimetrenin ısı kapasitesinin bulunması Soğuk suyun sıcaklığı Sıcak suyun sıcaklığı KarıĢımın Sıcaklığı Sıcak suyun kaybettiği ısı: Soğuk suyun aldığı ısı Kalorimetrenin aldığı ısı Kalorimetrenin ısı kapasitesi cal cal cal cal/ 0 C B) Buzun erime ısısının bulunması Sıcak suyun hacmi Buzun kütlesi Sıcak suyun sıcaklığı Buzun ilk sıcaklığı KarıĢtırma sonrası sıcaklık KarıĢtırma sonrası sıcaklık Sıcaklık değiģimi Sıcaklık değiģimi Suyun kaybettiği ısı Buzun aldığı ısı Kalorimetrenin kaybettiği ısı 27

28 Buzu eritmek için kullanılan ısı Erime ısısı Molar erime ısısı cal cal/gr cal/mol C) Nötralizasyon ısısının bulunması NaOH çözeltisinin sıcaklığı HCl çözeltisinin sıcaklığı KarıĢımın sıcaklığı Çözeltinin aldığı ısı Kalorimetrenin aldığı ısı Açığa çıkan toplam ısı OluĢan suyun molü Nötralizasyon ısısı cal cal cal mol cal/mol 28

29 DENEY 6 DENEY 7 HESS YASASI HESS YASASI Amaç: MgO(Magnezyum oksit) in oluģum ısısının Hess yasası kullanarak hesaplanması Teori: Kimyasal bir tepkime meydana geldiğinde ısı ya verilir ya da alınır. Bir tepkimenin ısısı ürün ve tepkenlerin toplam bağ enerjileri arasındaki fark alınarak bulunabilir. H 0 = (ürünlerin bağ enerjileri)- (tepkenlerin bağ enerjileri) Bir tepkime çok yavaģ olduğunda ya da yan tepkimeler gerçekleģtiğinde tepkime ısısını doğrudan ölçmek çok zordur. Böyle durumlarda tepkime ısısı dolaylı yollardan, Hess yasası kullanılarak bulunabilir. Hess yasasının ifadesi Ģöyledir: Bir iģlem basamaklar ya da kademeler Ģeklinde yürüyorsa, net iģlemin entalpi değiģimi, tek tek basamakların ya da kademelerin entalpi değiģimleri toplamına eģittir. Prosedür: A) Mg un HCl asit ile tepkimesi gr. Mg Ģeridi alınız. 2. Kalorimetreyi kapağı ile birlikte tartınız. 3. Kalorimetreye, 25 ml 1 M HCl asit çözelitisi ekleyip tekrar tartınız dakika boyunca, 30 saniye aralıklarla asit çözeltisinin sıcaklığını ölçerek not ediniz. 5. Mg Ģeridini asit çözeltisi içine ekleyiniz ve kalorimetre kapağını kapatınız. Mg asit çözeltisi ile tepkime verecektir. KarıĢımı termometre yardımı ile karıģtırınız ve tepkime baģlangıcından itibaren 10 dk. süresince, her 30 sn. de bir sıcaklık ölçümü yapınız. 6. Kalorimetre içindeki çözeltiyi döküp temizleyiniz. B) MgO in HCl asit ile tepkimesi 1. Kalorimetreyi kurulayıp kapağı ile birlikte tartınız ml. HCl çözeltisi ekleyip tekrar tartınız dakika boyunca, 30 saniye aralıklarla asit çözeltisinin sıcaklığını ölçerek not ediniz. 4. 0, gr. MgO tartınız ve kalorimetre içindeki asit çözeltisine ekleyiniz. Kalorimetrenin kapağını kapatınız. 5. KarıĢımı termometre yardımı ile karıģtırınız. Tepkime baģlangıcından itibaren 10 dk. süresince, her 30 sn. de bir sıcaklık ölçümü yapınız. (Sıcaklık düģmeye baģlayıncaya kadar) Çözeltinin özgül ısısı: 1 cal/gr 0 C (4.18 J/gr 0 C) 29

30 SORULAR 1. Deneyde gerçekleģen tepkime denklemlerini yazınız. Hess yasasını kullanarak MgO in oluģum ısısının nasıl bulunacağını gösteriniz. 2. AĢağıdaki verileri kullanarak 1 mol PH 3 (g) ün oluģma ısısını hesaplayınız. P 4 (k) 4P (g) H 2 (g) 2H (g) PH 3 (g) P (g) + 3H(g) H= kcal H= kcal H= kcal gr. C(k) ve 24 gr. O 2 (g) kalorimetre içinde aģağıdaki tepkimeyi vermektedir. C(k) + O 2 (g) CO 2 (g) H= kcal Tepkime sonrası kalorimetrenin sıcaklığı 20 0 C den 35 0 C çıkmıģtır. Açığa çıkan ısı sadece suyun sıcaklık değiģimi için harcanırsa kalorimetre kabı içindeki suyun miktarını hesaplayınız. (C= 12 gr/mol, O= 16 gr/mol, C su = 1 cal/gr 0 C) 30

31 RAPOR 6 İsim: Grup Arkadaşı Adı: A) Mg un HCl asit ile tepkimesi 1. HCl çözelti molaritesi 2. HCl çözelti hacmi 3. BoĢ kalorimetre kütlesi(kapağı ile birlikte) 4. Kalorimetre+kapak+asit kütlesi 5. Mg Ģerit kütlesi 6. HCl çözelti sıcaklığı 7. Çözelti sıcaklığı (Tepkime sonrası) Hesaplamalar: Hesaplamalarınızı kısaca gösteriniz. 1. Asit + Mg Kütlesi gr. 2. T = T max - T baģlangıç 0 C 3. Kalorimetre ısı kapasitesi cal/ 0 C 4. Kalorimetrenin aldığı ısı cal 5. Çözeltinin aldığı ısı cal 6. Tepkimenin verdiği ısı cal 7. Sınırlayıcı reaktif 8. Sınırlayıcı reaktif molü mol 9. Tepkimenin molar ısısı cal/mol 31

32 B) MgO in HCl asit ile tepkimesi 1. HCl çözelti molaritesi 2. HCl çözelti hacmi 3. BoĢ kalorimetre kütlesi(kapağı ile birlikte) 4. Kalorimetre+kapak+asit kütlesi 5. MgO kütlesi 6. HCl çözelti sıcaklığı 7. Çözelti sıcaklığı (Tepkime sonrası) Hesaplamalar: Hesaplamalarınızı kısaca gösteriniz. 1. Asit Kütlesi gr. 2. MgO Kütlesi gr. 3. T = T max - T baģlangıç 0 C 4. Kalorimetre ısı kapasitesi cal/ 0 C 5. Kalorimetrenin aldığı ısı cal 6. Çözeltinin aldığı ısı cal 7. Tepkimenin verdiği ısı cal 8. Sınırlayıcı reaktif 9. Sınırlayıcı reaktif molü mol 10. Tepkimenin molar ısısı cal/mol 11. MgO molar oluģum ısısı cal/mol 32

33 KAYNAKLAR 1. Eliza Kalvo, Laboratory experiments in general chemistry, Boğaziçi University, R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Genel kimya, ilkeler ve modern uygulamalar, 1, Palme Yayıncılık, C. E. Mortimer, Modern üniversite kimyası, Çağlayan Kitapevi,

LABORATUVAR TEKNİKLERİ

LABORATUVAR TEKNİKLERİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu LABORATUVAR TEKNİKLERİ Öğr.Gör.Dr.Haydar GÖKSU Şubat 2014 1 Değerli öğrenciler, Genel kimya laboratuarı, genel kimya dersinde görmüş olduğunuz teorik bilgi

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal 01 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Hazırlayanlar Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU Arş.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

http://dc396.4shared.com/doc/vekgloao/prev ew.html

http://dc396.4shared.com/doc/vekgloao/prev ew.html 1 of 107 30.9.2013 16:27 MADDE VE ÖZELLİKLERİ ATOM VE PERİYODİK TABLO BİLEŞİKLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL HESAPLAMALAR GAZLAR ÇÖZELTİLER RADYOAKTİFLİK REAKSİYON ENTALPİSİ REAKSİYON HIZI KİMYASAL DENGE

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV 304 TEMEL İŞLEMLER LABORATUARI Hazırlayanlar Arş. Gör. Ersin AYTAÇ Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA UYGULAMALARI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA UYGULAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA UYGULAMALARI Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK AYDIN 2007 1. LABORATUVAR ARAÇ VE GEREÇLERİ 1.1. Cam, Porselen, Plastik ve Diğer Malzemeler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KİMYA 11 DERS KİTABI

ORTAÖĞRETİM KİMYA 11 DERS KİTABI ORTAÖĞRETİM KİMYA 11 DERS KİTABI M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 240 sayılı kararıyla 2012-2013 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Faruk

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KONTROL KRĠTERLERĠ

ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KONTROL KRĠTERLERĠ ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KONTROL KRĠTERLERĠ Zeytinyağı çeģitli özelliklerine göre sınıflandırıldıktan soma; sağlık ve beslenme açısından, hile açısından ve duyusal açıdan kalite kontrolü yapılmaktadır, Zeytinyağının

Detaylı

8-14 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN KİMYA DENEYLERİ KENAN OKAN

8-14 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN KİMYA DENEYLERİ KENAN OKAN 8-14 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN KİMYA DENEYLERİ KENAN OKAN 2010 1. TUZ VE ġeker Ġki kağıt parçası üzerine birer kahve kaģığı dolusu tuz ve toz Ģeker koyunuz. Tuz ve Ģekerin benzerliklerini gözleyiniz. Ġki su bardağı

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar 0 İçindekiler Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik...2 Deney I Karbonhidratların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi.3 Deney II Şekerlerin İyodometrik Yöntemle Kantitatif Tayini...11

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x10-5 2. Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9,

Detaylı