Masz 180 minut na cały test. Pamiętaj, aby wystarczyło czasu na wykonanie testu 4 (około 40 minut)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Masz 180 minut na cały test. Pamiętaj, aby wystarczyło czasu na wykonanie testu 4 (około 40 minut)"

Transkript

1 TEST PRZYKŁADOWY Z JĘZYKA TURECKIEGO B2 TÜRKÇE SINAVI B2 SEVİYESİ - ÖRNEK TESTİ Masz 180 minut na cały test. Pamiętaj, aby wystarczyło czasu na wykonanie testu 4 (około 40 minut) Test 1. Rozumienie ze słuchu. Pytania 1-15 (30 pkt.) Test 1.Dinleme anlama. Soru 1-15 (30 puan) 1.1. Pytania 1-7 (pkt. 14) Usłyszysz za chwilę wywiad z Hülyą Avşar.Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadu uzupełnij stwierdzenia w lewej kolumnie właściwą opcją z prawej kolumny. Tej samej odpowiedzi można użyć więcej niż jeden raz. Słuchając wywiadu możesz robić notatki w książeczce testowej. Zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1 odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania Soru 1-7 (puan 14) Hülya Avşar la ilgili bir konuşma dinlediniz. Konuşmayı iki kez dinledikten sonra sol tabeladaki ifadeleri sağ tarafta verilen uygun karşılıklarla doldurunuz. Sağ tabeladaki cevapları birkaç defa kullanabilirsiniz. Konuşmayı dinlerken test kitabına not tutabilirsiniz. Cevap kağıdı No 1 e seçtiğiniz cevaba uygun harfi işaretleyiniz. 1. Hülya Avşar ın hayatında en önemli rolü... a) on çocuklu bir kadın olması oynar. 2. Hülya Avşar ın gerçekleşmemiş bir hayali varmış, o b) ailesi, ve özellikle kızı da Hayatında bir sürü şey yapan Hülya,... için c) şarkıcı olması her türlü hizmeti yapabilir. 4. Arkadaşlarına ve ailesine karşı mutsuz görünmemek d) fedakârlıklar yapması için bazen onun... gereken bir şeydi. 5. Onun amacı kendi... mutlu olmasıdır. e) rol oynaması 6. Şimdi bütün yaşadıklarından sonra sadece çocuklara, bitkilere ve hayvanlara karşı... mümkündür onun hayatını değiştirmemiş Pytania 8-15 (16 pkt.) Usłyszysz za chwilę dwukrotnie krótki pogadankę na temat astrologii. Zapoznaj się z pytaniami (8-15), a następnie zaznacz właściwe odpowiedzi. Zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1 odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania Soru 8-15 (16 puan)

2 Şimdi dinleyeceğiniz söyleyiş astroloji hakkındadır. Söyleyişi dinlemeden önce aşağıdaki soruları okuyunuz. Verilen sorulara doğru cevabı seçiniz. Cevap kağıdı No 1 e seçtiğiniz cevaba uygun harfi işaretleyiniz. 8. Dinlediğiniz metne göre astroloji nedir? a) bilgi kaynağı b) kehanet sistemi c) kozmik güç 9. Hangi toprak astrolojinin vatanı olarak kabul edilir? a) Mezopotamya b) Hindistan c) Mısır 10. Yıldızlardan alınan bilgiler bir kişiye aitmiş. Kime? a) Akad Kralı Sorgon a b) Rahip Petrosiris a c) Kral Darius a 11. Bugün kullandığımız burç isimlerini kim vermiştir? a) Astrolojik tahminlerini sürdüren Asur Kralı Tanrı nın yapacaklarını öğrendikten sonra. b) Mısır firavunu, rüyasında 7 senelik bolluğu ve 7 senelik kıtlığı gördükten sonra. c) Kaldeliler, gezegenlerin pozisyonlarını daha net belirledikten sonra. 12. Bugünlerde yapılan araştırmaya göre tüm burçların dolaşımı... sürer. a) yıl b) yıl c) yıl 13. Arap dünyasında astroloji,... a) hiç kimsenin dikkati çekmemiş çünkü Araplar göçebeymiş. b) sadece ve sadece pratik olarak günümüze ulaşmıştı. c) çok değer verilen bir bilgi olarak algılanmıştı. 14. En ünlü astrologlar nerede yaşamış? a) Eski Yunan da b) Roma da c) Araplar arasında 15. Metne göre astoloji, a) sadece bilimdışı bir sanat. b) kanıta dayanan bir sistem. c) hem bir sanat hem bir bilim. Test 2: Rozumienie tekstu pisanego pytania (40 pkt.) Test 2. Okuma anlama soru (40 puan) 2.1. Pytania (20 pkt.) Przeczytaj uważnie tekst, z którego zostały usunięte pewne fragmenty. Uzupełnij tekst zdaniami lub fragmentami zdań, podanymi pod tekstem. Uzupełniony tekst powinien tworzyć spójną całość. Jeden fragment został podany dodatkowo i nie powinien zostać użyty. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi nr Soru (20 puan) Bazı kısımları çıkartılmış aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Metnin altında verilen cümlelerle ya da cümlenin parçalarıyla metni tamamlayınız. Tamamlanan metin tutarlı bir yapı oluşturmalıdır.

3 Bir cevap ekstra verildi ve o kullanılmamalıdır. Cevap kağıdı No 1 e seçeneklerinizi yazınız. TÜSİAD: Hızlı büyüme için Türkiye hızlı tren olmalı Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, yıllık yüzde 8'lere ulaşan büyüme oranının gerçekleştirilemez olmadığını belirterek, Tüm önemli ve ayrıcalıklı özellikleriyle birlikte Türkiye ekonomisinin bu hedef çerçevesinde büyüme açısından bir tür hızlı tren özelliğine kavuşturulması zorunluluğu karşımıza çıkıyor dedi. Boyner, Türkiye'de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları 16..., 2023 yılının hedeflerine değinerek, Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma nın, bu vizyonun en kapsayıcı hedefini oluşturduğunu söyledi yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğu hesaba katıldığında Türkiye'nin gerek üretim, gerek yatırım, gerektiğini dile getiren Boyner, şöyle devam etti: Türkiye'nin üretim modelinin yapısal reformlarla beslenerek, daha rekabetçi ve verimlilik tabanlı hale gelmesi gerektiğini daha önce biz birkaç kere vurguladık. Bunun yanı sıra ticaretin basitleştirilmesi ve gümrük mevzuatı (Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik) ve gümrüklerin altyapısının geliştirilmesi de büyük önem arz ediyor. Özellikle küresel kriz sonrasında dünya rekabetinin kriz öncesi dönemden çok daha zorlu geçeceği aşikar (apaçık, belli). Dolayısıyla bu süreçte ticaretin basitleştirilmesi ve ihracat hacmindeki artışa cevap verebilecek bir lojistik altyapıya sahip olmamızın önemi de daha fazla ortaya çıkıyor. Boyner, son yıllarda Türkiye'nin, önemli adımlar attığını kaydederek, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği uyarınca gümrük mevzuatlarının uyumlu olması gerektiği bilinciyle, TÜSİAD olarak bu sürece görüşleriyle katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Cari açık (ithalatın ihracattan fazla olması), risklerin en dikkat çekenlerinden biri olmaya devam ediyor Gümrüklerin teknolojik altyapısının mevzuat değişikliğini karşılayacak yapıda olmasının yanı sıra lojistik altyapısının geliştirilmesi, dış ticaret sürecinde maliyetlerin düşmesi ve , Türkiye iş aleminin hem AB hem diğer ülkelerle rekabette geri kalmaması açısından önemli olduğunu belirten Boyner, : Ülkemizin genç bir nüfus potansiyeli var. Büyük ve dinamik iç pazar yapısı var. Uyum ve rekabet gücü yüksek girişimci zenginliği var sonrası edindiği ekonomik güç ve direnç alanları ve jeostratejik üstünlükleri var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, elbette ki yıllık yüzde 8'lere ulaşan büyüme oranı gerçekleştirilemez değil birlikte Türkiye ekonomisinin bu hedef çerçevesinde büyüme açısından bir tür hızlı tren özelliğine kavuşturulması zorunluluğu karşımıza çıkıyor. Tıpkı klasik bir tren ve tren yoluyla yapılan yolculuklarda çıkan yüksek hızların neden olduğu riskler gibi, özellikle de son 2 yıllık dönemde de görüldüğü gibi, yüksek hızlı büyüme dönemleri karşımıza yönetilmesi gereken önemli riskler çıkarıyor. Hepimizin malumu (bilinen), cari açık, bu risklerin en dikkat çekenlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Cari açığımızın 2011 yılında Cari açığın en önemli bölümünün de dış ticaret açığımızdan kaynaklandığını da görüyoruz yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı da geçen seneki yüzde 61,5 oranından yüzde 56'ya düştü. Bu da, yine yönetmemiz gereken bir risk olarak önümüzde duruyor. Ama yapısal problemlerimiz devam ettikçe, cari açıkla ilgili önlemler başarılı olsa bile başka problemlerle yüzleşmemiz, elimizdeki yapının kaçınılmaz bir sonucu olacaktır , çok daha yüksek büyüme oranlarına vites yükseltmek, bu hıza çıkıldığında sorun yaratmayacak sağlam, pürüzsüz ve dış koşullara zafiyetleri en aza indirilmiş bir tren yolunu yani büyüme patikasını da gerektiriyor. Elbette ki bu da, kısa vadede sadece makropolitikalar ile çözülemeyecek yapısal nitelikte bir sorun.

4 Türkiye ekonomisinin, hayata geçirilmiş yapısal reformlar ve sağlanan makroekonomik istikrarın bulunduğunu belirten Boyner, makro politikaların, sürdürülebilir yüksek büyümenin sadece ön koşulu olduğunu kaydetti. Ümit Boyner, orta vadede sürdürülebilir büyümenin ve sağlıklı bir dış ticaret dengesinin, verimlilik ve rekabet artırıcı politikalara bağlı olduğunu unutmamak gerektiğine işaret ederek, bu bağlamda, gümrük işlemleri ve lojistik süreçlerinde atılacak adımların, ihracatçının önünü açacağını ve wyrazów soru için seçenekler: A. gerekse ticaretinin önünü açacak hızlı dönüşüme girmesi B. şu değerlendirmelerde bulundu C. dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesine yönelik D. başlığıyla hazırlanan raporun duyurulması amacıyla düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada E. dış ticaretle rakabetin arasında F. rekabet gücüne destek verici nitelikte düzenlemelere gidilmesinin soru için seçenekler: A. 77 milyar dolara yükseldiğini biliyoruz B krizinden sonraki görece başarılı performansının arkasında C. Tüm bu önemli ve ayrıcalıklı özellikleriyle D. Türkiye'nin sağlıklı büyüme patikasına ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi E yılında ise Türkiye ekonomisi F. Yıllık ortalama yüzde 5'lerden çok daha büyük 2.2. pytania (20 pkt.) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania, wybierając właściwą odpowiedź spośród czterech podanych możliwości. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest w pełni poprawna. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi nr Soru (20 puan) Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz, verilen dört seçenekten birini seçip soruya cevap veriniz. Her bir soru için sadece bir seçenek tam olarak doğrudur. Cevap kağıdı No 1 e seçtiğiniz cevaba uygun harfi işaretleyiniz. Soğuk ve kasvetli kış günlerini artık geride bıraktığımız bu aylarda, bahar canlılığı ile bizi tazelemeye hazırlanıyor. Kış boyunca alınan kilolar, yaşanan iş stresi ve benzeri sorunlardan oluşan depresyon hali mart ayının enerjisi ile son buluyor. Dr. Mehmet Yavuz - Nöroloji Uzmanı Günlük hayatın kişide oluşturduğu stres hali, kış ayları boyunca alınan kilolar ve benzeri sıkıntılar depresyon sebebi olabiliyor. Belirtiler fark edildiği durumda kişinin kendini sorgulaması gerekir. Bahar ayları stres, depresyon ve kilolardan arınmak için çok iyi bir fırsattır. Dikkat edeceğimiz ufak detaylar ve beslenme alışkanlığımızdaki değişiklikler kilolardan kurtulmanın ve daha stressiz bir hayat yaşamanın anahtarıdır. İlk Adım Stresten Arınmak Yaşam kalitesini düşüren stresten kurtulmak için yapılması gereken egzersizler: Derin Nefes Alın

5 Sırtınız dik olarak oturun veya ayakta durun. Yavaş ve derin derin nefes alın. Havanın vücudunuza dolması ile birlikte karnınız şişecektir. Nefes alışınızı hissetmek için elinizi karnınıza koyun. İçinizi mümkün olduğunca havayla doldurduktan sonra birkaç saniye süreyle nefesinizi tutun. Şimdi bir mum üflüyormuş gibi nefesi dudaklarınızın arasından verin. Nefesin vücudunuzdan dışarı çıkarken hissettiğiniz duygu üzerinde yoğunlaşın. Bu işlemi dört-beş kez tekrarlayın ve sonra da birkaç dakika sakince oturun. Hobilerinizi Günlük Hayatınıza Dahil Edin Sevdiğiniz işlerle uğraşmak stresi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Nelerden hoşlandığınıza karar verin ve bunları düzenli olarak yapmaya çalışın. Küçük Egzersizleri Unutmayın Daha önce düzenli egzersiz yapmadıysanız yavaş yavaş başlayıp giderek seviyesini arttırabilirsiniz. Egzersize, arabanızı gideceğiniz yerin uzağına park etmekle, asansöre binmek yerine merdivenleri kullanmakla başlayabilirsiniz. Yaşamınızı Daha Aktif Hale Getirin Evde bahçe veya ev işleri ile uğraşın. Kısa bir yürüyüş bile stresle baş etmenizde oldukça yardımcı olacaktır. Daha aktif olmak için neler yapabileceğinizin listesini yapın. Her hafta veya iki haftada bir listenize yeni şeyler ekleyin. Pozitif Düşünün Olaylara çok yönlü bakabilmek, nedenlere takılmadan çözüm odaklı düşünmek, yılgınlık duygusunu asla yaşamamak, yaşanan her olaydan bir ders çıkarmaya çalışmak size iyi gelecek. Beslenme Alışkanlığınızı Değiştirin * Sabah kahvaltısı yapın. Öğün atlamayın, ara öğünlerle günlük öğün sayınızı arttırın. Söz gelimi iki tabak yemek yiyecekseniz tabağın birinin yemek değil, salata tabağı olmasına dikkat edin. * Açık büfe restoranlardan uzak durun. Siparişlerinizi mümkünse tezgâhtaki yemekleri görmeden verin. * Bol bol su için. * Mümkünse her gün aynı saatte kalkın. * Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın. Diş fırçaladıktan sonra muhtemelen canınız bir şey yemek istemeyecektir. Egzersiz Önerileri * Sporu hayatınıza dahil etmek için özen gösterin. Egzersize vakit bulamadığınız ya da kısıtlı zaman ayırabildiğiniz takdirde ise günlük hayatınıza daha enerjik ve aktif hale getirebilecek ufak detaylar katın. * Açık hava yürüyüşlerini ve oksijenin yoğun olduğu yerleri tercih edin. * Kısa mesafelerde aracınızı kullanmayın, yürümeye özen gösterin. * İşyeriniz, eviniz asansörlü ise kullanmayın, merdivenleri kullanın. * Özellikle masa başı işiniz var ise arada yerinizden kalkıp ofisi dolaşın, gün içinde vücudunuzu hareketsiz bırakmayın. * Her gün mutlaka duş alın. Önce sıcak, sonra soğuk geçişlerde vücudunuza jimnastik yaptırın. Suyun terapi yapıcı etkisini unutmayın. Stres, günlük hayatta karşılaştığımız, bizi baskı altına alan ve sıkıntıya sokan durumlardır. Günlük hayatta yaşadığımız stresler yaşam kalitemizi olumsuz etkiler. Oysaki hayatımızda strese neden olan her şeyden birkaç öneri ile kurtulmak mümkün. Uz. Psikolog Esin Çelik Stres ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Günlük hayatta yaşanan her şey strese yol açabilir. Önemli olan bu durumun devam etmemesidir. Zaman darlığı, önemli işlerin zamanında yetiştirilememesi, güven eksikliği gibi durumlar stres yapmak için yeterli nedenlerdir. Stresi ortaya çıkaran ise genellikle; yetiştirememek, yapamamak ve halledememek düşüncelerine kapılmaktır. Olumlu stres kişilik gelişimi için önemli!

6 Stres belirli bir oranda ise yararlı olabilir. Bu durum Olumlu stres olarak adlandırılır. Olumlu stres, yeni bir döneme geçişe uyum sağlarken yaşanan sıkıntılar olarak tanımlanabilir. İnsanlar kendilerini yeni bir yaşama hazırlarken stres yaşayabilir; ancak bu, beklenen bir durumdur. Olumlu stres insanların kişilik gelişimine katkıda bulunur. Olumlu stresler; - Yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi - Evlenmek - İş yerinde terfi almak - Şehir değişikliği yapmak wyrazów 26. Okuduğunuz metni özetlemek gerekirse bu metin: a) doktorlarca verilen bir reçetedir. b) uzmanların size verdiği bilgi ve öğütlerdir. c) doktorların stres üzerinde bir tartışmasıdır. d) stresin iyi yönlerini anlatan bir yazıdır. 27. Stresten kurtulmak için en iyi çözüm hangisidir? a) Çocuk doğurmak. b) Erken kalkıp egzersiz yapmak. c) Yemeklerimize dikkat etmek. d) Çok fazla kilo almak. 28. Uzmanlara göre insanın hayatında en çok stresi yaratan olay hangisidir? a) Saatlerce aynı ofiste çalışmak. b) Kış mevsiminde alınan kilolardan kurtulmak. c) İstemeden başka bir yere tayin olmak. d) Gereken işleri yapmak için zaman bulamamak. 29. Nörologlara göre stresin insana kötü etkileri şunlardır: a) depresyona girme olasılığı. b) kötü alışkanlıklar edinmek. c) fazla şişmanlamak. d) a), b), c) cevaplarından hiç biri. 30. İki doktor, stresi aşmanın mümkün olmadığı düşüncesini paylaşıyor mu? a) Evet, ama bize farklı örnekler veriyor. b) Evet, ama psikologlara göre stresi aşabilmeye inanılmaz. c) Hayır, sadece doktor Mehmet Yavuz bu fikri vurguluyor. d) Hayır, ne doktor Yavuz, ne de doktor Çelik bu fikirdedir. 31. Metinde stresten arınmak ifadesi ne anlama gelir? a) Kilo almamak için yemekten sonra dişlerimizi fırçalamak. b) Temiz olmak için devamlı yıkanmak. c) Sorunlarımızı unutmak için şehri dolaşıp değişiklikleri görmek. d) Daha sağlıklı yaşamak için gerginlik çıkartmaya çalışmak. 32. Hangi uzmana göre devamlı stres durumu ömrümüzün kalitesini artırır? a) doktor Yavuz a göre b) doktor Çelik e göre c) ikisine göre d) hiç birine göre 33. Ruh ve beden sağlımızı korumak için neler yapmalıyız? a) Sevdiğimiz şeyleri yaparken sorunlarımıza çözüm bulmalıyız. b) Salata yerine başka yemeklere bakıp, onları seçmeliyiz. c) Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız.

7 d) Egzersiz yaptığımız gün araba kullanmamalıyız. 34. Stressiz yaşamak için insan: a) Nefes verirken mumları söndürmeli. b) Hoşuna giden şeyleri belirlemeye çalışmalı. c) Bahar aylarında fırsatları arayıp bulmalı. d) Hayatında daha aktif olmaya çalışmalı. 35. Metne göre olumlu stres ne demektir? a) Bütün vücutta rahatsızlık ve gerginlik hissetmek. b) Çok istenilen ve beklenen bir durumun ortaya çıkmasıdır. c) Hayatımızdaki değişiklere eşlik eden bazı endişe ve üzüntüleri yaşamak. d) Kişilik gelişimine yol açan dertler ve sıkıntılardan kurtulmak. Test 3: Użycie języka pytania (50 pkt.) Test 3: Dil Kullanımı Soruları (50 puan) 3.1 pytania (15 pkt.) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij luki wybierając za każdym razem jedną z czterech możliwości (A, B, C, D) podanych pod tekstem. Tylko jedna opcja jest w pełni poprawna. Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru pytania. Przykład oznaczony (0)pokazuje sposób rozwiązania. 3.1 Soru (15 puan) Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz, verilen dört (A, B, C, D) seçenekten birini seçip boşluklarını doldurunuz. Sadece bir seçenek tam olarak doğrudur. Cevap kağıdı No 1 e seçtiğiniz cevaba uygun harfi işaretleyiniz. (0) İşaretlenen örnek, testi yapma metodunu gösterir. Örnek cevap: (0) A B C D altında altından altta altı Körfez'in (0) 65 trilyon dolar yatıyor Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) oluşturan altı ülkenin petrol ve gaz rezervlerinin 65 trilyon dolar düzeyinde (36) belirlendi. Gulf Times internet sitesinde (37) habere göre bu rakam, 200 trilyon dolar düzeyinde tahmin edilen dünyanın toplam petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık (38) ikisini oluşturuyor. Katar merkezli QNB Capital (39) hazırlanan rapora göre, Körfez (40) ülkelerin hidrokarbon rezervleri, bu ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 27 katına, yine bölge ülkelerinin 2011'de petrol ve gaz satışından (41) 521 milyar doların 125 (42) tekabül ediyor. Rapora göre küresel ölçekte hidrokarbon (43) ikinci sırayı yüzde 23'lük payla Irak ile İran'ı kapsayan bölge alırken, yüzde 16'lık oranla Avrupa ve Avrasya üçüncü sırada yer alıyor. Rapora göre KİK bölgesinde belirlenen 495 (44) varil petrol rezervi hacim bakımından, küresel rezervlerin yüzde 36'sını, 42 milyar metreküplük gaz rezervi de dünya genelinin yüzde 22'sine karşılık geliyor. Toplam hidrokarbon rezervlerinin ülkelere (45) dağılımında ise KİK bölgesinin yaklaşık yarısına karşılık (46) rezervleriyle ilk sırada Suudi Arabistan yer alıyor. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar takip ediyor.

8 QNB Capital, rapordaki hesaplamaların, yeni rezervlerin (47) durumunda eksik kalacağına işaret ediyor. Öte yandan Gulf Times'a (48) bazı uzmanlar, raporun, KİK petrol rezervlerinin tamamının çıkarılarak mevcut fiyatlardan (49) varsayımı üzerine kurulduğunu, bu varsayımın ise ulaşılan rakamları abartılı kıldığını belirtiyorlar. Uzmanlar, petrol ve gazın birçok ülkede piyasa değerinin altında iç tüketim (50) tahsis edildiğini, bu durumun da rezervlere ilişkin karlılık analizlerini yeniden ele almayı gerektirdiğini kaydettiler wyrazów A B C D 36 olduğu olmadığı olanı oldu 37 yer aldığı yer alan yer alınmış yer alındığı 38 üçte üçünde üç üçünün 39 tarafından taraflarda tarafları taraflar 40 bölgesindeki bölgede bölgesi bölge 41 elde etti ele edildi ele ettiği elde ettiği 42 katta katına katından kat 43 rezervler rezervlerin rezervlerinden rezervlerinde 44 milyarlık milyar milyarlı milyarlar 45 göre rağmen karşın dek 46 gelerek gelen geldiği gelir 47 bulması bulunması bulunmasını bulmasını 48 konuşan konuşulan konuşmayan konuşanlar 49 satıldığı sattığı satan sattı 50 göre gibi için kadar 3.2 pytania (15 pkt.) Przeczytaj uważnie poniższy tekst i znajdź wszystkie słowa, które zostały użyte błędnie i nie pasują do kontekstu. W każdej linijce jest jedno takie słowo. Wyrazy, które uznasz za niepoprawne wpisz na karcie odpowiedzi numer 2. Przykład oznaczony (0)pokazuje sposób rozwiązania Soru (15 puan) Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Yanlış kullanılan ve bağlam içine sığmayan tüm kelimeleri bulunuz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz kelimeleri, cevap kağıdı No 2 yeyazınız. (0) İşaretlenen örnek, testi yapma metodunu gösterir. Örnek cevap:(0)aşk sizce GÖRE birine acımak mı? 51. Aşkın insanı yerle bir eder eden bir tarafı da vardır. İnsanı ordan oraya savuran, kendini yeniden 52. keşfetmesini sağlayan. Aşk ile ilgili şöyle öyle çok şey yazılmış, söylenmiş ve anlatılmıştır ki; 53. belki de hakkında en sık yorum yapılan konulardan biri haline gelmiştir. Aşk insanı bazen kimi 54. zaman dünyanın en asi, kimi zaman da ise en uysal haline dönüştürebilir. Eğer aşıksanız, radyoda 55. dinlediğiniz bir şarkı sizce alıp sizi hiç tahmin etmediğiniz yerlere götürür. Aşıksanız yine 56. kendinizi bazen daima bir kuş kadar hafif, bazen ise üzerinizde dünyanın yükünü taşıyormuş

9 57. hissine kapılabilirsiniz. Aşıkken dört mevsim bir iki başkadır. Yaz mevsiminde gökyüzü daha 58. parlak ve mavidir, çimenler daha bir yeşil. Baharda dökülen yapraklar aşkınızdaki çoktan 59. romantizmi daha bir tetikler. Kış mevsimindeki karın ortasında ama ayaklarınız yere çıplak 60. bastığında bile üşümezsiniz, ve baharda ise kuşların sesi daha bir ahenklidir sizin için. Aşıksanız, 61. aşık olduğunuz kişiyle dargın bütün geçen her saniye adeta yaşanmamış saydığınız bir yaşam 62. dilimi gibidir adeta. Onun sesini duyana kadar hiç bitmeyecek kadar gibi gelir sessizliğin sesi. 63. Aşık olduğunuzda zaman yaşadığınız her an siz isteseniz de istemeseniz de, unutulmaz olur. Aşk 64. birçok zıtlığı bir arada da barındırabilir. Aşk demek ki bir anlamda da fedakarlık adına gözü kapalı 65. atılan bir imza fırtınası da demektir. Ancak, aşk birine acımak demek bile değildir! pytania (10 pkt.) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij luki. W jedną lukę możesz wstawić tylko jedno słowo. Upewnij się czy uzupełniony przez ciebie tekst tworzy spójną całość poprawną gramatycznie i logicznie, a następnie przenieś swoje rozwiązania na kartę odpowiedzi nr 2. Pamiętaj o poprawności ortograficznej wpisywanych wyrazów! 3.3. Soru (10 puan) Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz ve boşlukları doldurunuz. Bir boşluğa sadece bir kelime yazabilirsiniz. Metni tamamladıktan sonra dilbilgisi açısından doğruolup olmadığından ve mantıklıbir bütünoluşturup oluşturmadığından emin olunuz. Kelimeleri cevap kağıdı No 2 yeyazınız. Kelimelerin gramer ve yazım doğruluğunu unutmayınız! Görüntülü Toplantı (Video Konferans) Nedir? TR.NET Türkiye de ilk ve tek (66), video haberleşme ağını kurdu. Video konferans istekleriniz (67),TR.NET video konferans cihazı, çoklu konferanslar için de MCU hizmetlerini teknik destek dahil (68). Video konferans, farklı noktalardaki insanların bir (69) gelerek yüz yüze görüşmek için birçok soruna katlanmak (70), ofisinden diğer ofisteki (71) gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme (72) sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri (73) (sunum yapma, teknik çizimler, bütçe dosyaları) yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler. Katılımcılar, mikrofon ve kamera (74) diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon (75) bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar. Video konferans, yüz yüze görüşme konforunun çeşitli cihazlarla icra edilmeye çalışılan bir şeklidir wyrazów 3.4. pytania Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij luki odpowiednią formą wyrazu podanego w kwadratowym nawiasie. Przykład został oznaczony w tekście jako (0). Wpisz poprawne wyrazy na kartę odpowiedzi nr 2. Pamiętaj o poprawności ortograficznej wpisywanych wyrazów! 3.4. Soru (10 puan)

10 Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz, parantez içinde verilen kelimenin uygun formuyla boşlukları doldurunuz. Örnek cevap (0) şeklinde işaretlenmiştir. Doğru kelimeleri cevap kağıdı No 2yazınız. Kelimelerin gramer ve yazım doğruluğunu unutmayınız! Örnek cevap: (0) Renklerin (0) (renk) psikolojik durumumuzla (76) (yakın) alakası bulunduğunu belirten renk bilimcileri, düş ve gerçek dünyamızı boyayan renklerin,(77) (sağlık) ilgili olduğu kadar kişiliğimiz hakkında da ipuçları verdiğini belirtiyor.hiç düşünmeden üzerimize geçirdiğimiz giysinin renginden, o andaki ruh halimiz hakkında ipuçları elde etmenin mümkün olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mevsimleri temsil eden renklerin de insanların (78) (psikoloji) durumunu yansıttığını söylüyor. Renk bilimcileri, bazı mevsimleri daha çok sevdiğimizin renklere (79) (bağlamak) olduğunu (80) (belirtmek), mevsimler ve kişilikler hakkında şu bilgileri veriyor: İlkbahar: Açık pembe ve sarı, mavi ve yeşil (81) (olmak) ilkbahar renkleri, hayal gücünün kuvvetini gösterir. Yaz: Kırmızı, (82) (can) sarı, koyu mavi ve açık yeşille temsil edilir. Az konuşup, çok iş yapan, sakin ve (83) (çalışmak) insanların mevsimidir. Sonbahar: Askeri yeşil, somon, patlıcan moru ve kahverengi, duygulu, (84) (tutku) kişilerin tercihidir. Kış: Beyaz, buz mavisi, açık gri ve gri renklerinin (85) (mevsim) Net ve kararlı kişiliğin temsilcisidir. Ancak bazen fazla katı davranabilirler. wyrazów Test 4: Pisanie(40 pkt.) W tej części testu musisz wykonać OBA zadania. Napisz oba teksty na karcie odpowiedzi nr 3 w oznaczonych miejscach. 4. Yazılı anlatım (40 puan) Aşağıda verilen iki konu hakkında görüşlerinizi yazmalısınız. Yazdıklarınızı cevap kağıdı No: 3 te gösterilen yerlere yazınız Napisz list (ok. 100 słów) (w odpowiedzi na następujące ogłoszenie) 4.1. Aşağıdaki iş ilanına cevap yazınız, lütfen. (Yaklaşık 100 kelime) Sezonluk Gişe Destek Görevlisi Danışmanlığını yapmakta olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Sezonluk Gişe Destek Görevlisi" aramaktayız. İşin Tanımı : - Haftanın 5 günü tam zamanlı çalışacak, - Mayıs ayında işbaşı yapacak şekilde 4-6 ay arasında çalışacak 4.2. Napisz krótkie wypracowanie ( słów) wyrażając opinię na poniższy temat. 4.2.Aşağıdaki konu hakkında kendi görüşlerinizi yazınız, lütfen. (Yaklaşık kelime). Günümüzde insanlar cep telefonu kullanmadan yaşayamaz.

11 Test 1. Rozumienie ze słuchu.- teksty 1.1. Dinleme anlama R - reportör HA - Hülya Avşar Aranızda gerçek Hülya Avşar ı tanıyan var mı? R - Genel olarak insanlar size ya çok büyük sempati duyarlar ya da çok büyük antipati... Bunun ortası yok. HA - Sağı solu belli olmayan bir insan olmadığım, net ve çizgimi belirlenmiş biri olduğum için ya severler ya sevmezler. Eğer nabza göre şerbet veren biri olsaydım, mutlaka ikisinin arasında kalan bir grupta olurdum. R - Gizemli ve savunmaya ihtiyacı olan kadın star imajını yıktığınızı düşünüyor musunuz? HA - Güç insanların içindedir. Her şeyi tersinden düşünmüşümdür, yani bu benim yaradılışımda da var. Mesela modayı takip etmemek, kendi modamı yaratmak vs. vs... Yıkılmış olarak görünüyorsa ben benim, farklı bir kadın olduğumu biliyorum. R - Ben Hülya Avşar oldum, şarkı söyledim, film çevirdim, dergi çıkardım vesaire, fakat şunu bir türlü başaramadım, bunu yapamadım dediğiniz bir şey var mı? HA - Şu an hayatımla ilgili bir şey var, evet, 10 tane çocuğumla birlikte bir çiftlik evinde yaşamak isterdim. Yani 10 çocuklu bir kadın olamadım. R - İnsanlar meslek yaşamlarında ve özel yaşamlarında mutlaka dibe vurmalılar ki daha güçlü yükselebilsinler Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Siz dibe vurdunuz mu hiç? HA - Ben hep dipteyim, çünkü insanın en korkması ve en dibe vurması gereken zamanlar, başarılı olduğu zamanlardır. Eğer başarılıyken de kendinizi dipte göremezsiniz, mutlaka büyük hata yaparsınız. İnsanın en başarılı olduğu dönemlerin, en dipte olması gereken dönemler olması gerektiğini düşünüyorum. R - Çok sert ve güçlü görünen insanların aslında iç dünyalarında çok yumuşak olduğunu biliriz. Bu sizde böyle midir, yoksa gerçekten çok mu güçlüsünüz? HA - Çocuklara, bitkilere ve hayvanlara karşı son derece duygusalımdır. Ama iş hayatımda, hatta arkadaşlık ilişkilerimde de hep göründüğüm gibiyim. Otoriter ve sert bir yapıya sahibim. R - Peki, hiç ailenize karşı mutsuzken mutlu görünmek zorunda olduğunuz dönemler olmadı mı? HA - Tabii ki oldu! Onlar üzülmesin diye ufak tefek gülücükler vesaire oldu, fakat bunlar da sinemacılığıma artı olarak yansıyan şeyler olmuştur. Bunlar da yaşanan duygular arasına girer. Annemin hastalığı döneminde hayatımın rolünü oynadım aslında, ama şimdi tekrar eski Hülya ya döndüm, çünkü annem sağlığına kavuştu Allah a şükür! Bunlar da benim 14 duygularımın arasına girer, bu rolü de oynayabilirim mesela sinemada. Onun dışında rol yapmak hayatımın içinde sürekli olan bir şey değil. Tabii ki insanları mutlu etmek için rol yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kızınıza mutsuz görünmek istemiyorsunuz, ama bunun ne kadar doğru olduğunu tartışmak gerekir. Burada kendimi çok doğru bulmuyorum. R - Hayattaki en büyük zaafınız aileniz mi? HA - Kesinlikle! Bütün aileler sadece kendi ailem değil. Toplum aileden oluşur, ama benim ailem her şeyin çok çok üstündedir. Her şeyim ailem içindir, aile düzenimi bozmamak içindir. R - Bu düzeni korumak için neler yapıyorsunuz? HA - Bu düzeni korumak için her şeyden çok aileme zaman ayırıyorum ve çocukluğumdan bana kalan değerlerimi korumaya çalışıyorum. Benim Hülya Avşarlığımın sıfıra indiği an, ailemin yanında olduğum anlardır. Onların hizmetçisi olmaktan keyif alıyorum. Bu içimden gelen bir şey, aileye önem veren herkes başımın tacıdır. R - İlişkiniz için ne kadar ve nereye kadar fedakârlık yaparsınız?

12 HA - Eskiye bakılırsa çok büyük fedakârlıklar yapabilirim yani yapabilirdim. Fakat görülüyor ki fedakârlık tek taraflı olmuyor. Fedakârlık yapıldığı sürece fadakârlık yapılır. Karşılıklı olarak. Hülya, ISSN Şubat 2008/02; s ; 508 wyrazy 1.2 Dinleme anlama Astroloji nedir, ne değildir? Bugün en çok tartışılan konuların arasında, Astroloji vardır ve en çok sorulan soru da, bu işin nereden çıktığı veya nasıl başladığıdır. Hemen herkes, yapılan astrolojik yorumların kaynağını merak etmektedir ve işin en ilginç yanı da yorumların insanlarla olan uyumluluğudur. (...) Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da, Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş sistemimizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş in, Güneş sistemimizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki hareketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir. (...) Astroloji ilk kez, M.Ö. 3000'lerde, Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Rahipler sınıfı aynı zamanda da ilk astrologlardı. Yüzlerce tanrıya tapan Sümerler için küçük bir tanrı ve tanrıça grubu daha fazla önemliydi. (...) M.Ö yıllarında Sümer kentleri Akad Kralı Sargon tanrılar adına Ziggurat olarak anılan büyük basamaklı kuleleri inşa ettirdi. Babylon'da olan büyük ziggurat astronomik gözlemler için de kullanılıyordu. Zigguratların bu kadar yüksekte inşa edilmesi; o kentin tanrı veya tanrıçasının insanlarıyla konuşabilmesi için yeryüzündeki temas noktası olarak düşünülmesi daha doğru olacaktır. (...) Sümerlerin astrolojik tahminlerini, 1500 yıl sonra Asurlular da sürdürdüler. Ama yıldızlardan edinilen bilgiler sadece krala aitti. Eğer kral tanrıların ne yapacağını biliyorsa, bunu halkın çıkarları doğrultusunda kullanabilirdi. Mısır firavununun rüyasında 7 sene bolluğu ve 7 sene kıtlığı takip edeceğini öğrenmesi örneğinde olduğu gibi... (...) 12 zodyak işaretini yani her burcu, 30'ar derecelik açılara böldüler ve böylece, güneş, ay, ve gezegenlerin pozisyonları daha gerçekçi olarak sağlandı. Kaldeliler bu yeni zodyaktaki yıldızlara yeni isimler verdiler ve biz de bunları bugün kullanıyoruz. Persler in Mezopotamya'daki hakimiyetleri döneminde kişisel horoskop yani yıldız haritası ortaya çıktı. Güneş, Ay ve gezegenlerin yerlerinin ve hareketlerinin zodyakta bulunmasından sonra bireyin doğuşu, karakteri ve kaderi simgelenmiş oldu. (...) Veda kaynakları bir yana bırakılırsa, bilinen en eski astrolojik kayıtlar Çin'de bulunmuştur. Çinliler Hindular'ın yaptığı gibi tüm antik belgeleri özenle saklamışlardı. Dünyanın en eski kaynakları Hindu kaynaklarıdır. Bulunan belgelerde çok gelişmiş bir astroloji bilgisinin M. Ö. 6500'e kadar ulaştığı anlaşılmıştır. Hala korunan aktüel yazmaların tarihi M. Ö. 3700'e aittir. (...) Hindistan'ın büyük geçmişi yaşam ve felsefe hakkında büyük sırlarla doludur. Bu belki tartışılabilir ama sonunda kesin olduğu anlaşılır. Örneğin eski Hindular, tüm galaktik dönüşü hesaplayarak yıllık kozmik dönemi belirlemişlerdi (Tüm burçların dolaşılması) Bu sayı modern astronomların gözlem ve araştırmalarına çok yakındır, yaklaşık yıl olarak kabul edilir. Temel Hindu inancına göre kişinin hata yapmaması ancak kendi kökenin sırrını anlayabilmesiyle mümkündür; buna da hesaplamalarla ulaşılır." demektedir.

13 Bilindiği kadarıyla, İsa'nın binlerce yıl öncesinde Mısırlılar da astrolojiyi biliyorlardı. Bilinen en eski isim M.Ö. 800'de Firavun Nicepsos döneminde yaşayan Petosiris adlı bir rahiptir. (...) İran da bilinen en eski kaydın sahibi Kral Darius döneminde yaşayan ve birçok kitap yazan El Hakim'dir. El Hakim'in asıl ünü kehanetlerinden gelmektedir; en ünlü kehaneti ise, Hz. İsa'nın doğacağını söylemesidir. Astroloji Arap dünyasında daima büyük saygı ve ilgi görmüştür, bu bölge sayısız astroloğun ve bilgenin yaşadığı bir yerdir. Bu insanlar sürekli gezerek bilgilerini Eski Yunan'a ve Roma'ya yaydılar, çalışmaları bugün dahi parça parça olsa da pratik olarak kullanılmaktadır. Teknikleri yüksek ve düzeyliydi. Fakat Araplar ın göçebe olmaları nedeniyle yeterince örnek günümüze ulaşamamıştır. (...) Astroloji, batıya iki yönden girdi, kiliseye karşı çıkamayan ve bilgiyi salt kendi ellerinde bulunduran kilise mensuplarının bilgisizliğine karşın astroloji halk üzerinde çok daha etkiliydi. (...) Astroloji bilimseldir ama daha çok bir sanattır ve her ikisi de birbiri için gereklidir. (...) Gerçeği astrolojiyi daha iyi öğrenip, daha iyi anlamaya başladıkça, insan ve evren arasındaki karmaşık etkileşimi anlayabiliriz. O ana kadar, Yukarısı nasıl, aşağısı da öyledir sloganı yeterli ve iyi bir temeldir g0dz ; 630 wyrazy

14 Klucz - egzamin B2 język turecki Klucz 1.1: 1b;2a; 3b; 4e; 5b; 6d; 7c Klucz 1.2: 8b; 9c, 10a, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c Klucz 2.1: 16D; 17A; 18.C; 19F; 20B; E -zbędne// 21 C; 22A; 23F; 24B; 25 D; E- zbędne klucz 2.2 : 26b; 27.c; 28d; 29a; 30d; 31d; 32d; 33c; 34d; 35c klucz 3.1: 36a; 37b; 38a; 39a; 40a; 41 d; 42b; 43d; 44b; 45a; 46b; 47b; 48a; 49a; 50c klucz eder 52. şöyle 53. bazen 54. da 55. sizce 56. daima 57. iki 58. çoktan 59. ama 60. ve 61. bütün 62. kadar 63. zaman 64. ki 65. bile Klucz olarak 67 için 68 vermekte(dir)/ verir/ veriyor 69 araya 70 yerine 71 insanlarla/ birileriyle/ kişileriyle 72 imkânları/ mümkünlüğü 73 paylaşımını 74 vasıtasıyla/ aracılığıyla 75 veya/ ya da/ veyahut/ yahut Klucz yakından 77. sağlığımızla 78. psikolojik 79. bağlı 80. belirterek 81. olan 82. canlı 83. çalışkan 84. tutkulu 85.mevsimidir

Masz 180 minut na cały test. Pamiętaj, aby wystarczyło czasu na wykonanie testu 4 (około 40 minut)

Masz 180 minut na cały test. Pamiętaj, aby wystarczyło czasu na wykonanie testu 4 (około 40 minut) TEST PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA TURECKIEGO B2 TÜRKÇE SINAVI B2 SEVİYESİ Masz 180 minut na cały test. Pamiętaj, aby wystarczyło czasu na wykonanie testu 4 (około 40 minut) Test 1. Rozumienie ze słuchu. Pytania

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Güvenliğin Kale si şimdi yepyeni SAYI

Güvenliğin Kale si şimdi yepyeni SAYI Güvenliğin Kale si şimdi yepyeni SAYI 25 2015 TE DE GÜVENLIĞIN KALESI OLMAYA DEVAM EDECEĞIZ aberlerimiz gurur verici; 2014 te farklı kanallarda büyümemizi sürdürmenin heyecanını yaşıyoruz. 2014 yılında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

10 kata kadar daha fazla koruma!*

10 kata kadar daha fazla koruma!* Mart 2014 önsöz 10 kata kadar daha fazla koruma!* Opet Fuchs Ailesi'nin Değerli Üyeleri, 2014 yılının başından bu yana devam eden döviz kurundaki dalgalanmalar, otomotiv segmentinde yaşanan vergi artışı

Detaylı

İstikbal Bayiler Toplantısı

İstikbal Bayiler Toplantısı KIŞ 2014 SAYI 32 BİZBİZE, BOYDAK HOLDİNG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR. Uluslararası İstikbal Bayiler Toplantısı gerçekleştirildi Sunuş Hedefimiz insanları mutlu eden bir şirket Geçtiğimiz günlerde,

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 3 NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 4 Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında verilen kişisel gelişim, iş arama becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 8 - Kasım 2014

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 8 - Kasım 2014 LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 8 - Kasım 2014 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsa Ersoy isaersoy@lpmdergi.com Genel Yayın Yönetmeni İsa Ersoy Grafik Tasarım Gökhan Yıldırım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

Türkiye nin en büyük havalimanları da.

Türkiye nin en büyük havalimanları da. Temmuz 2015 Türkiye için küçük büyük değerli ne varsa 90 yıldır kayıplara karşı korumamız altında. Türkiye nin 5.000 noktasında, her an yanınızda Anadolu Sigorta var, kaybetmek yok. #bizeemanet En küçük

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

KOBİ lere özel ürünler

KOBİ lere özel ürünler KOBİ lere özel ürünler Yapı Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü Aslı Düzenli, KOBİ ve esnafların sağlıklı bir finansal yapıya sahip olmasının ülke açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek

Detaylı

2015/2 Ekip Olmak. Office Magazine bir OMSİAD yayınıdır. Ofis Mobilya Sektöründe Büyüme Başarılı Ekipler için Öneriler İSMOB 2015 İzlenimleri 2015 / 2

2015/2 Ekip Olmak. Office Magazine bir OMSİAD yayınıdır. Ofis Mobilya Sektöründe Büyüme Başarılı Ekipler için Öneriler İSMOB 2015 İzlenimleri 2015 / 2 2015 / 2 Ofis Mobilya Sektöründe Büyüme Başarılı Ekipler için Öneriler İSMOB 2015 İzlenimleri Office Magazine bir OMSİAD yayınıdır 2015/2 Ekip Olmak Sahadan Bakış Sergen Yalçın Tanju Çolak Tasarımcı Görüşü

Detaylı

KOBİ LER İÇİN SOSYAL MEDYA İLE PAZARLAMA SIRLARI NAKİTSİZ

KOBİ LER İÇİN SOSYAL MEDYA İLE PAZARLAMA SIRLARI NAKİTSİZ MODERN TARIM DEVRİ TARIMDA birim alandan alınan verimin arttırılması ve enerji tasarrufu sağlanması son dönemlerde çiftçilerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu amacın yerine getirilmesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

60 BEYOND. Sayı: 23 Yıl: ŞUBAT 2015

60 BEYOND. Sayı: 23 Yıl: ŞUBAT 2015 60 BEYOND Sayı: 23 Yıl: ŞUBAT 2015 Sayı: 23 Yıl: ŞUBAT 2015 BEYOND 1 İÇİNDEKİLER Afrika da Önemli Bir Pazar: Angola Bu Düzen Değişmeli Couchsurfing Yüzyılın Antremanı : XBODY Engel liler Google Docs Fedailerin

Detaylı

LONDON. Çocuklarımızı koruyalım. Yaşar Kemal Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım. Paskalya. söyleşi Selçuk Balcı Geliyor.

LONDON. Çocuklarımızı koruyalım. Yaşar Kemal Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım. Paskalya. söyleşi Selçuk Balcı Geliyor. ELELE YAŞAMA DAİR HERŞEY NİSAN 2015 SAYI 3 LONDON Yaşar Kemal Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım 7 MAYIS 2015 Birleşik Krallık ta Genel seçim Paskalya BAYRAMI söyleşi Selçuk Balcı Geliyor GEBELİKTE

Detaylı

KASIM 2012 SAYI: 42. OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır.

KASIM 2012 SAYI: 42. OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. KASIM 2012 SAYI: 42 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. Auto Show un gösterişi ve başarısı otomotiv sektörümüzün geleceğinin ne kadar parlak olduğunun en büyük kanıtı OYDER Yönetim

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması 1 Aralık 2012 ISBN: 978-605-01-0442-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA Tel: (312) 418

Detaylı

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editör Şeyda Helvacı Kerse Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Kerse Arif Suğra Bolat Lale Aras Ömer Okuyucu

Detaylı

14. Uluslararası Bayi Toplantısı Şov Devam Ediyor!

14. Uluslararası Bayi Toplantısı Şov Devam Ediyor! diyalog Ocak Şubat Mart 2014 14. Uluslararası Bayi Toplantısı Şov Devam Ediyor! Dosya: Ses Yalıtımı Prof. Dr. H. Temel Belek Türker Talayman Özge Can Yol Hikayeleri Ege nin iki devi: İzmir ve Manisa Yaşamın

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı