İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI"

Transkript

1 Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Sperm yıkama İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Numune Kabul Koşulları Doktor isteği olmalıdır. Semen (meni) laboratuvardaki özel odada alınmalıdır. Semen steril geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya poliproplen kaba alınmalıdır. Intrauterin inseminasyonunun yapılacağı, Androloji laboratvarına en geç bir gün önceden bildirilmelidir. Hasta Androloji laboratuvarına intrauterin uygulamasından 2 saat önce gelmeli ve semenini vermelidir. Yok Yok Sperm ayırma Doktor isteği olmalıdır. Semen (meni) laboratuvardaki özel odada alınmalıdır. Semen steril geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polsitren veya poliproplen kaba alınmalıdır. Intrauterin inseminasyonunun yapılacağı, Androloji laboratvarına en geç bir gün önceden bildirilmelidir. Hasta Androloji laboratuvarına intrauterin uygulamasından 2 saat önce gelmeli ve semenini vermelidir Spermogram Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvardaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya poliproplen kaba alınmalıdır. Yok Yok Semende lökosit sayımı Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvardaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polstren veya poliproplen kaba alınmalıdır. Yok Yok Sperm canlılık testi Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvardaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya poliproplen kaba alınmalıdır Kruger testi Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvardaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya poliproplen kaba alınmalıdır. Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Dahili

2 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BAKTERİYOLOJİ BİLİM DALI Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Tercih edilen örnek Numune Kabul Koşulları Ret kriteri Diğer Actinomyces kültürü Anaerob kültür Antibiyotik duyarlılık testi Carry blair transport besiyerinde oda ısısında 1 saat. Enjektörle yollanacaksa enjektörün ucu kıvrılmalı veya hava girişi önlenmiş olmalı, oda ısısında 15 dak. dan fazla bekletilmemeli. 15 dak. bekleyecekse, Cary blair transport besiyerinde oda ısısında * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Antifungal duyarlılık (E test) herbiri Antifungal duyarlılık testi (Herbiri) Antituberküloz duyarlılık (E test) herbiri Boğaz kültürü Oda ısısında Amies veya stuart transport besiyerinde. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

3 İdrar Kültürü Steril idrar kabında hiç bekletilmeden lab.a gönderilmeli. 1 saatten fazla bekleyecekse 4 C'de * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Gaita kültürü Dışkı örneği Kulak kültürü Yara kültürü Oda ısısında 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde Enjektör (orta kulak) ile alınmış örnek oda ısısında 1 saat. Sürüntü örnekleri ve 1 saatten fazla bekleyecek örnekler Carry blair transport besiyeri içinde Enjektör (cerahat) ile veya steril kapa alınan örnekler oda ısısında 1 saat. 1 saatten fazla bekleyecek örnekler Carry blair transport besiyerine alınmalıdır Balgam Kültürü Balgam kabında, 4 C'de 1 saat Hastanede 3 günden fazla yatan hasta dışkısı, katı dışkı, dışkı kabına alınmamış örnek. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Vagen cerviks Amies veya stuart transport besiyeri * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

4 Burun kültürü Aspirat örnekleri enjektör içerisinde oda ısında 1 saat. 1 saatten fazla bekleyecek örnekler veya sürüntü örnekleri Amies veya stuart transport besiyeride Meni kültürü Steril kapta, oda ısısında 1 saat * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Konjunktiva kültürü Mümkünse hasta başında ekim yapılmalı. Eğer mümkün değilse, Amies veya stuart transport besiyerinde oda ısısında Her iki göz de ayrı ayrı alınmalı Bakteri tanımlanması (manuel) Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem ) Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite Bakteri tanımlanması (yarı otomatik) Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem ) Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)

5 Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile) Münkünse hasta başında ekim yapılmalı. Mümkün değilse, steril tüpte veya kan kültürü şişesinde(pedsplus) C'de en fazla yarım saat. Viral inceleme için 4 C'de bekletilmeli Boğmaca kültürü Mümkünse hemen ekim yapılmalı. Mümkün değilse, Eküvyon ile alınan örnek veya öksürük plağı (petri) oda ısısında 1 saat; oda ısısında 1 saatten fazla bekleyecekse stuart veya amies transport besiyerinde 2 saat BOS lateks aglütinasyon testi Steril tüp,22-25 C'de,1-2 saat Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl- Neelsen, vb) Boyasız direkt mikroskobik inceleme Campylobacter kültürü Dışkı - - Oda ısısında 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde Hastanede 3 günden fazla yatan hasta dışkısı, katı dışkı, dışkı kabına alınmamış örnek. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

6 Clostridium difficile kültürü Dışkı Oda ısısında 1 saat bekleyeckse dışkı kabı, 1 saat bekleyecekse oksijensiz ortam veya anaerop transport besiyeri * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Difteri kültürü Boğaz nazofarinks salgısı Amies transport besiyeri oda ısısı * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli E.coli 0157 H7 kültürü Dışkı Oda ısısında 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde Hastanede 3 günden fazla yatan hasta dışkısı, katı dışkı, dışkı kabına alınmamış örnek. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Gardnerella vaginalis kültürü Amies transport besiyeri oda ısısı * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)

7 Gonokok kültürü Mümkünse hasta başında ekim yapılmalı. Hasta başında ekim mümkün değilse amies transport besiyerinde oda ısısında 6 saat * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa) Boğaz salgısı Amies transport besiyeri oda ısısında * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Haemophilus kültürü Solunum yolu örnekleri Amies transport besiyeri 0,5-1 saat * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Helicobacter pylori kültürü Mide biyopsi örneği Buz üzerindeki fizyolojik tuzlu su içerisinde hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Kan kültürü (aerob-anaerob) Kan kültürü şişesi içinde oda sısında 2 saat Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem Kan kültürü şişesi içinde oda ısısında 2 saat Katalaz testi Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)

8 Legionella kültürü BAL ve steril vücut sıvıları steril kaplarda, doku biyopsi örnekleri steril tuzlu içinde bekletilmeden BAL,solunum yolu laboratuvara ulaştırılmalı. 1 gün örnekleri, steril vücut bekleyecekse buz üzerinde sıvıları gönderilmeli. 1 gün bekleyecekse - 70 C'de dondurulup kuru buz üzerinde gönderilmeli. İdrar örneği steril kaplarda Leishmania (Kan yayması) Leishmania kültürü Mikoplasma kültürü Nazofaringeal örnek Mikoplazma transport besiyeri, 4 C'de 1 saat * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)

9 Streptokok grup tayini saat kültür Ureaplasma kültürü Ürogenital örnekler Mikoplazma transport besiyeri, idrar kabı, 4 C'de 1 saat * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) Kan,serum,BOS - Kan,serum,BOS, Clostridium difficile toksin-a ve B Dışkı Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli E. coli 0157 H7(lateks aglutinasyon) EHEC toksin Dışkı Dışkı Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Enterik Adenovirus antijeni Dışkı Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

10 Helicobacter pylori direk antijen Dışkı Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Helicobacter pylori IgG Kan Kuru kan tüpünde gönderilen örnekten serum elde edildikten sonra +4 C'de 1-2 hafta * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Legionella antijeni (idrar) Steril kapta hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli, 2-8 C Legionella pneumophila (DFA) Steril kapta hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli, 2-8 C En az 3 ml örnek, BAL ise 30 ml'den az Rotavirus antijeni Dışkı Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. Laborauvarda hızlı testle çalışılacaksa 4 C'de 2 saat 1 hafta kadar bekletilecekse -70 C'de * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli Helicobacter PCR Mide biyopsi Buz üzerinde fizyolojik tuzlu su içerisinde hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli. SUT KODU YOK EHEC PCR Dışkı Oda ısısında 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde C'de * Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

11 * Hasta bilgileri: Yaş, ön tanı, immunsupresyon, antibiyotik kullanımı, semptom vb. Laboratuvar Sorumlusu Prof.Dr. Nezahat GÜRLER Dahili

12 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Kanda ve İdrarda Aril sülfataz A Kan örneği 10 cm'lik heparinli tüpe alınarak birimde verilir veya alınmış kan yarım saat içinde getirilmesi gerekir Kanda Hekzoaminidaz A ve B (Fluorometrik) Kuru tüpe alınır. Serumu ayrıldıktan sonra ayrılan serum C'de saklanır İdrarda İyod Serumda, Plevra sıvısında Adenozin Deaminaz (ADA) 24 saatlik veya spot idrarda bakılır. Özellikle sabahın 2. idrarı tercih edilir. Buzdolabında C'de saklanır. Vücut sıvısı kuru tüpe alınıp gönderilir, santrifüj edilir ayrılan sıvı derin dondurucuda C'de uzun süre saklanabilir İdrarda porfobilinojen Spot idrarda bakılır. Hemen çalışmaya alınır Böbrek taşı analizi Bir kaba alınarak hasta tarafından getirilir. Hemen çalışılır veya buzdolabında +4 0 C'de veya oda ısısında saklanabilir. Laboratuvar Sorumlusu Doç.Dr. Yıldız İYİDOĞAN Dahili

13 Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİYOKİMYA Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Ret Koşulları BİYOKİMYA TESTLERİ * Glukoz Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Kan üre azotu (BUN) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Kreatinin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Ürik Asit Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Sodyum (Na) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Potasyum Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Klor (Cl) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Kalsiyum (Ca) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Fosfor (P) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Magnezyum Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Alkalen fosfataz (ALP) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Aspartat transaminaz (AST) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Alanin aminotransferaz (ALT) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Laktat dehidrojenaz (LDH) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Gamma glutamil transferaz (GGT) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Kreatin kinaz (CK) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Bilirubin (total) Bilirubin (direkt) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml),örnek ışıktan korunmalı ve bekletilmeden çalışılmalı Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml),örnek ışıktan korunmalı ve bekletilmeden çalışılmalı Total Kolesterol Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Hemoliz Trigliserid Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) HDL-Kolesterol Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) LDL-Kolesterol Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Total Protein Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Albumin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Demir Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml),örnek sabah ve açlıkta alınmalıdır Hemoliz UIBC (Demir Bağlama Kapasitesi) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml),örnek sabah ve açlıkta alınmalıdır Hemoliz CRP Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Amonyak Laktat Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 ml'lik tüp,buz içinde transfer,kapak sıkıca Serum veya EDTA/Florür lü tüp kapatılmalı,yarım saat içinde analiz edilmeli Gri kapaklı (EDTA/Florür) veya Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 ml'lik Serum veya Heparinli tüp tüp, buz içinde transfer, ASO Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz RF Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz C3 Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) C4 Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Haptoglobulin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) IgG Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz IgA Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz

14 IgM Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz Alfa-1 antitripsin (AAT) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Hemoliz HEMOTOLOJİ TESTLERİ HEMOGRAM Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp 2 ml Pıhtılı veya Hemolizli örnek Retikülosit Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp 2 ml Pıhtılı veya Hemolizli örnek Periferik Yayma Lam veya Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp 2 ml Pıhtılı veya Hemolizli örnek Hct Kapiller Hct tüpünde Pıhtılı veya Hemolizli örnek ESR (Sedimentasyon) Siyah kapaklı (sitrat'lı) tüp Pıhtılı Hemolizli veya tüp çizgisinin altı veya üstünde alınan örnekler İLAÇ DÜZEYLERİ Valproik asit Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Karbamazepin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Fenobarbital Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Fenitoin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Gentamisin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Teofilin Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Kan Gazları Laktat COHb,SulfHb MetHb KAN GAZLARI Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli İDRAR TESTLERİ Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler Tam İdrar En az 2 ml, tercihan sabah ilk idrarı Volüm Mikroalbümin Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar Kreatinin Klirens Testi 24 saatlik idrar ve idrar getirildiğinde alınan kan örneğinde çalışılır İdrarda Total Protein Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Glukoz Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda BUN-Üre ** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Kreatinin** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Sodyum** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Potasyum** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Klor** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Kalsiyum** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Fosfor** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar İdrarda Ürik Asit** Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar

15 İdrarda Magnezyum Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar BOS VE VÜCUT SIVILARINDA YAPILAN TESTLER Total Protein Sarı kapaklı jelli tüp Albumin** Sarı kapaklı jelli tüp Laktat dehidrojenaz (LDH)** Sarı kapaklı jelli tüp Laktat dehidrojenaz (MAYİ)** Sarı kapaklı jelli tüp Glukoz** Sarı kapaklı jelli tüp Laktat** Sarı kapaklı jelli tüp Sodyum** Sarı kapaklı jelli tüp Potasyum** Sarı kapaklı jelli tüp Klor** Sarı kapaklı jelli tüp IgG Sarı kapaklı jelli tüp FROTTİ Sarı kapaklı jelli tüp ALLERJİ TESTLERİ Allerji Testleri Total IgE Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz ECP Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz Triptaz Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz SPESİFİK IgE'LER *** İlaçlar c1 (Penicilloyl G) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz c2 (Penicilloyl V) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz c70 (İnsülin,porcine) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz c73 (İnsülin, insan) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz Ev Tozu d1 (d.pteronyssinus) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz d2 (d.farinae) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz Epiteller e1 (kedi epiteli) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz e5 (köpek kepeği) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz e78 (kuş tüyü) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz (miks) ep1 ( Kedi, At kepeği, Sığır kepeği, Köpek) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz k82 latex Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz Küfler m2 (Cladosporium herbarum) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz m6 (Alternaria tenuis) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz m3 (Aspergillus fumigatus) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz Gıdalar f1 (Yumurta beyazı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f75 (Yumurta sarısı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f2 (İnek sütü) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f77 (Beta-laktoglobulin) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f14 (Soya fasülyesi) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz

16 f78 (Kasein) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f4 (Buğday) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f5 (Çavdar unu) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f7 (Yulaf unu) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f9 (Pirinç) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f79 (Gluten) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f25 (Domates) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f31 (Havuç) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f33 (Portakal) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f35 (Patates) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f44 (Çilek) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f49 (Elma) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f92 (Muz) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f95 (Şeftali) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f93 (Kakao) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f41 (Somon balığı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f83 (Tavuk eti) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz f262 (Patlıcan) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Bariz Hemoliz KARIŞIM ALLERJENLER Gıda Karışımları fp1 (Çerez karışımı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) fp2 (Deniz ürünleri karışımı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) fp3 (Ekin ürünleri karışımı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) fp5 (Çocuk gıda ürünleri) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Çimen Polenleri gp1 (Ayrık otu, Çayır otu, Delice otu, Timothy) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) gp2 (Ayrık otu, Yemlik çim, Timothy, Çayır otu) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) gp3 (Yonca, Deliceotu,Timothy, Çavdar, Darı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) gp4 (Yonca, Deliceotu, Hasırotu, Çavdar, Darı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Ot Polenleri wp1 (Ragweed, Miskotu, Sinir otu, Akkaz ayağı, Kalya) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) wp2 (A.psiolastasia, Miskotu, Akkaz ayağı, Kara pazı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) wp3 (Miskotu, Sinir otu, Akkaz ayağı, Altınbaşak, Isırgan) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) wp5 (Ragweed, Kara hindiba, Altınbaşak, Papatya) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) wp6 (Sinir otu, Akkaz ayağı, Kalya, Kuzu kulağı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) fp7 Besin karışımı (Y.akı, Süt, Buğday, Prinç, Yer fıstığı) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml)

17 fp15 Meyve karışımı (Portakal, Elma, Muz, Şeftali) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) Ağaç Polenleri tp1 (Akağaç, Huş, Meşe, Karaağaç, Ceviz) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp2 (Akçaağaç, Meşe, Karaağaç, Kavak) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp3 (Meşe, Karaağaç, Ardıç ağacı, Çınar, Kavak) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp4 (Meşe,Karaağaç, Çınar, Söğüt, Kavak) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp5 (Kızılağaç, Fıdık, Karaağaç, Söğüt, Kavak) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp6 (Akçaağaç, Huş ağacı, Kayın, Ceviz, Meşe) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp7 (Zeytin ağacı, Söğüt, Çam, Okaliptus,Akasya) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) tp9 (Kızılağaç, Huş, Fındık, Meşe, Palamut, Söğüt) Sarı kapaklı jelli tüp (5 ml) * Biyokimya tetkikleri için örnekler açlıkta (8 saat açlıktan sonra) alınmış olmalıdır ** İşaretli tetkiklerin SUT kodu bulunmadığından kayıt serum için kullanılan SUT kodu ile yapılmaktadır *** Spesifik IgE'ler için tek bir SUT kodu bulunmaktadır Laboratuvar Sorumlusu Prof.Dr. Ümit TÜRKOĞLU Dahili

18 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Allerji Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Açıklama TER TESTİ RANDEVU İLE HERGÜN HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR NASAL SMEAR RANDEVU İLE HERGÜN NUMUNE ODA SICAKLIĞINDA TUTULUR ALLERJİ DERİ TESTİRANDEVU İLE HERGÜN HASTANIN KENDİSİNE YAPILIP SONUÇ VERİLİR GIDA TESTİ RANDEVU İLE HERGÜN HASTANIN KENDİSİNE YAPILIP SONUÇ VERİLİR SOLUNUM TESTİ RANDEVU İLE HERGÜN HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR GENEL ANESTEZİ CUMA RANDEVU İLE HERGÜN HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR Laboratuvar Sorumlusu Doç.Dr. Zeynep TAMAY Dahili

19 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Beslenme ve Metabolizma Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları YOK (ÜCRETLİ ÇALIŞILIYOR) BEUTLER TESTİ 1 CC HEPARİNLİ KAN BİYOTİNİDAZ AKTİVİTESİ 2 CC KURU KAN YOK ( KULLANILIYOR) BİYOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ TARAMASI TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN KETOASİTLER, DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ 2 CC TAZE İDRAR YOK ( KULLANILIYOR) İDRARDA REDÜKTAN MADDE 2 CC TAZE İDRAR OLİGOSAKKARİT KROMATOGRAFİSİ 5 CC İDRAR TANDEM MS İLE AMİNO ASİT PROFİLİ TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN TANDEM MS İLE KARNİTİN, ACİL KARNİTİN PROFİLİ TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN TANDEM MS İLE YENİDOĞAN TARAMASI TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN İDRARDA ORGANİK ASİT ANALİZİ 10 CC İDRAR METİLMALONİK ASİT (FAST BLUE B TESTİ) 2 CC İDRAR OROTİK ASİT TAYİNİ 10 CC İDRAR NİTROPRUSSİYAT TESTİ 7 CC İDRAR YOK ( KULLANILIYOR) FENİLALANİN-TİROZİN TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN SODYUMHİDROKSİT TESTİ 1 CC İDRAR BH4 YÜKLEME TESTİ TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN VE İDRAR DEMİR-3-KLORÜR TESTİ 1 CC İDRAR SİSTİN KRİSTALİ 1 CC İDRAR MONOSAKKARİT KROMATOGRAFİSİ 1 CC İDRAR BETAHİDROKSİ BUTİRAT 2 CC KAN YOK (NAKİT ÇALIŞILIYOR) YOK (NAKİT ÇALIŞILIYOR) SERBEST YAĞ ASİTLERİ FRUKTOZ YÜKLEME TESTİ 2 CC KAN BAZAL, 5, 10, 20,30, 60. DAKİKADA KAN KETON 1 CC İDRAR (HER HASTAYA 43 ADET) (HER HASTAYA 43 ADET) (HER HASTAYA 43 ADET) PİRÜVAT YOK (NAKİT ÇALIŞILIYOR) KANDA KANTİTATİF AMİNO ASİT ANALİZİ İDRARDA KANTİTATİF AMİNO ASİT ANALİZİ BOS'DA KANTİTATİF AMİNO ASİT ANALİZİ 1 CC KAN 1 CC İDRAR KARBONHİDRATTAN YOKSUN TRANSFERRİN 2 CC KAN DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK SELEKTİF TARAMASI GALAKTOZ, İDRARDA REDÜKTAN MADDE TANDEM MS İLE KARNİTİN, ACİL KARNİTİN PROFİLİ İDRAR TETKİKİ STRİP İLE METİLMALONİK ASİT (FAST BLUE B TESTİ) KETON TANDEM MS İLE AMİNO ASİT PROFİLİ NİTROPRUSSİYAT TESTİ 1 CC BEYİNOMURİLİK SIVISI ÖZEL ASİT ÜZERİNE ALINAN, BUZ İÇİNDE LABORATUARA ULAŞAN KAN) TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN VE 10 CC TAZE İDRAR

20 SODYUMHİDROKSİT TESTİ DEMİR-3-KLORÜR TESTİ KETOASİTLER, DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ BİYOTİNİDAZ AKTİVİTESİ Laboratuvar Sorumlusu Prof.Dr. Ümit TÜRKOĞLU Dahili Prof.Dr. Mübeccel DEMİRKOL Dahili

21 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Nefroloji Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Açıklama Tüp Özellikleri İdrar sedimenti Taze idrar gerekir. Her gün İdrar eritrosit morfolojisi Üroflow TA holter Taze idrar gerekir. İdrar 30 dakikadan fazla beklememelidir. Randevu alınması gerekir. Cuma günleri yapılır. Randevu esnasında hastanın işeme anamnezi alınır ve nasıl gelmesi gerektiği anlatılır. Randevu alınması gerekir. Her gün bir hastaya yapılır. Hasta gelirken pil getirir. Her gün Cuma günleri ile arası Her gün temiz kuru tüp temiz kuru tüp Refraktometre ile dansite taze idrarda bakılır. Her gün Fosfor solüsyonu hazırlaması Sitrat solüsyonu hazırlaması Streomikroskop ile taş analizi Önce gerekli kimyasal malzemeler için irtibat kurulması gerekir. Önce gerekli kimyasal malzemeler için irtibat kurulması gerekir. Böbrek taşı temiz bir bez yada kutu içerisinde getirilir. Her gün temiz kuru tüp Periton sıvısı hücre sayımı idrar dansitesi (Refraktometre ile) Periton diyalizi hemşirelerinin aldığı sıvıda bakılır. Taze idrarda bakılır. Her gün Her gün temiz kuru tüp Laboratuvar Sorumlusu Prof.Dr. Sevinç EMRE Dahili

22 Hastane Kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Hemotoloji Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Ret Kriterleri Kanama Zamanı Parmak Ucu Kan aptt Na-sitratlı (Mavi Kapak) PT Na-sitratlı (Mavi Kapak) Fibrinojen Na-sitratlı (Mavi Kapak) Trombin Tayini Na-sitratlı (Mavi Kapak) D-Dimer Na-sitratlı (Mavi Kapak) AT-III Na-sitratlı (Mavi Kapak) APCR (Faktör-V) Na-sitratlı (Mavi Kapak) Reptilaz Na-sitratlı (Mavi Kapak) Anti-Faktör Xa Na-sitratlı (Mavi Kapak) Von willebrant fonksiyon Antijen Na-sitratlı (Mavi Kapak) Protein S Na-sitratlı (Mavi Kapak) Protein C Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör II Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör IX Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör inhibitör Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör V Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör VII Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör VIII Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör X Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör XI Na-sitratlı (Mavi Kapak) Faktör XII Na-sitratlı (Mavi Kapak) Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler

23 Faktör XIII Na-sitratlı (Mavi Kapak) Plazminojen Na-sitratlı (Mavi Kapak) Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulumadığı örnekler G-6PDH EDTA'lı Hemoliz ve Pıhtı Pirüvat Kinaz EDTA'lı Hemoliz ve Pıhtı KODU YOK Trombosit sayımı EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek Pıhtı Retikülosit Sayımı EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek Pıhtı Hb-Elektroforezi EDTA'lı Hemoliz ve Pıhtı Osmotik Frajilite Li-Heparinli Hemoliz ve Pıhtı Periferik Kan Yayma Değerlendirme HbH Boyası EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek Hemoliz ve Pıhtı Oraklaşma Testi Parmak Ucu Örnek Kemik İliği Aspirasyon Değerlendirmesi Kemik İliği Aspirasyonu Kemik İliği Biyopsisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji/Onkoloji Laboratuvarında çalışılmakta olan testlerin rapor verme süreleri ve kan örneği kabul saatleri aşağıda belirttiğimiz şekildedir ; Bir saat içinde sonuçları verilen testler: PT, APTT, fibrinojen, trombin zamanı, D-Dimer, VWF, protein C, protein S, AT III, plazminojen, reptilaz zamanı, Anti Faktör Xa, kanama zamanı, trombosit sayımı, retikülosit sayımı, formül boyama, kemik iliği boyama. Üç saat sonra sonuçları verilen testler: Oraklaşma testi, HbH boyası, basit inhibitör tarama testi. Bir gün sonra sonuç verilen testler: İnkübasyonlu osmotik frajilite testi (Cuma günü bu test için kan kabul edilmez, sadece Cuma günü için inkübasyonsuz çalışılması için görüşülebilir!) Bir hafta içinde sonuçları verilen testler: APC-R, G6PDH, piruvat kinaz, hemoglobin elektroforezi İki-üç hafta içinde sonuçları verilen testler: Faktörler II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII ve Faktör inhibitörü (Bethesda ünitesi ile) Bir ay içinde sonuç verilen testler: Faktör XIII Kan kabul saatleri: Hafta içi her gün, 08:00 16:00 saatleri arasındadır. Laboratuvar Sorumlusu Prof.Dr. Ayşegül ÜNÜVAR Dahili

24 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Gastro Eser Element Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Saklama Koşulları Tüp Özellikleri Ret Kriterleri Transport Atomik Absorbsiyon yöntemi ile SERUM ZN Sabah 8-10 arası açken kan alınır. Süt çocuklarına 4 saat açlık. oda sıcaklığında 2 saat,frozen 1 ay 6mL Lacişvert kapaklı kırmızı çentikli serum tüpü ( En az 3mL) (En az 3 ml) Hemoliz,tok olma,zamanında alınamamış kan Lacivert kapaklı tüple laboratuvara teslim edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi ile SERUM CU Sabah 8-10 arası açken kan alınır.süt çocuklarına 4 saat açlık. oda sıcaklığında 2 saat,frozen 1 ay 6mL Lacişvert kapaklı kırmızı çentikli serum tüpü ( En az 3 ml (En az 3 ml) Hemoliz,tok olma,zamanında alınamamış kan Lacivert kapaklı tüple laboratuvara teslim edilir. 456 Atomik Absorbsiyon yöntemi ile TAM KAN Pb Günün her saatinde alınır oda sıcaklığında 2 saat,frozen 1ay buzdolabında 1 gün 6mL Lacişvert kapaklı K3EDTA'lı tüp ( En az 3mL) serum,pıhtı Lacivert kapaklı tüple laboratuvara teslim edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi ile İdrar CU ( 24 saatlik) Laboratuvardan verilen özel kaba birktirilir. İdrar sadece verilen kaba yapılır. İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay Özel idrar toplama kabı Kontamine olması. Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi ile İdrar Pb ( 24 saatlik) Laboratuvardan verilen özel kaba birktirilir. İdrar sadece verilen kaba yapılır. İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay Özle idrar toplama kabı Kontamine olması. Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi ile İdrar Zn( 24 saatlik) Laboratuvardan verilen özel kaba birktirilir. İdrar sadece verilen kaba yapılır. İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay Özle idrar toplama kabı Kontamine olması. Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi ile Karciğer Doku Cu Laboratuvardan verilen özel kaba alınır. İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay Özel kaba alınır.laboratuvardan kap verilir Kontamine olması. Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi Saç Zn Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Analiz edilecek güne kadar naylon poşetlerde saklanır. Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Boyalı ve başka kimyasal işleme maruz kalmış, enseden alınmamış saç Saç laboratuvarda alınır veya naylon poşette paketlenmiş halde transport edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi Saç Cu Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Analiz edilecek güne kadar naylon poşetlerde saklanır. Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Boyalı ve başka kimyasal işleme maruz kalmış, enseden alınmamış saç Saç laboratuvarda alınır veya naylon poşette paketlenmiş halde transport edilir Atomik Absorbsiyon yöntemi Saç Pb Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Analiz edilecek güne kadar naylon poşetlerde saklanır. Enseden 2 cm saç laboratuvarda alınır. Boyalı ve başka kimyasal işleme maruz kalmış, enseden alınmamış saç Saç laboratuvarda alınır veya naylon poşette paketlenmiş halde transport edilir Dışkıda Pankreatik Elastaz Taze dışkı fındık büyüklüğünde Frozen 15 gün Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir 866 Dışkıda Alfa-1 Antitripsin Taze dışkı fındık büyüklüğünde Frozen 15 gün Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Kimotripsin Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Frozen 15 gün Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Steatokrit Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Frozen 1 ay Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Redüktan madde Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Giardia Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir

25 44007 Dışkıda Sindirim Durumu( Nişasta) Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Gizli Kan Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Yağ Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda PH Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Dışkıda Boyasız direkt mikroskobik inceleme (Lökosit) Taze dışkı fındık büyüklüğünde. Aynı gün çalışılır Pembe plastik kutu Dışarıda beklemiş dışkı Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir Laboratuvar Sorumlusu Doç.Dr. Tülin ÖZDEN Dahili

26 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Endokrin Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Kandan DNA izolasyonu 10cc kan örneği, EDTA lı tüp içinde kabul edilmektedir. Polikliniğimiz dışından gelen kanlar 1 haftadan eski olmamalıdır. Ayrıca, bize gönderilecek olan materyalin bu bir hafta süresinde buzdolabında saklanmış olması gerekmektedir. Gönderileceği zaman ise +4 C buzdolabı ısısında bize ulaştırılmalıdır. Gelen materyalin DNA izolasyonu aynı gün yapılmaktadır. DNA nın kalite ve kantite analizi yapıldıktan sonra, -80 C derin dondurucuya kaldırılmaktadır. Laboratuvar Sorumlusu Dr. Fatmahan ATALAR Dahili

27 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI Tetkik Kodu (SUT) kodu Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Kemik Dansitometresi (Tüm vücut) Dr.İstek girişi ve randevu alımı Kemik Dansitometresi (Lokal) Dr.İstek girişi ve randevu alımı Kemik Dansitometresi (Tüm vücut) Dr.İstek girişi ve randevu alımı EMG, Genel Tarama (üç ekstremite) Dr.İstek girişi ve randevu alımı EMG, Kranial Nöropati Protokolü Dr.İstek girişi ve randevu alımı EMG, Polinöropati Protokolü Dr.İstek girişi ve randevu alımı EMG, Radikülopati ve Pleksus Protokolü Dr.İstek girişi ve randevu alımı EMG, Tuzak nöropati protokolü Dr.İstek girişi ve randevu alımı Sorumlular Poliklinik Kemik Ölçüm Cihazı: Sağ.Tek. Bayram KIRMA Dahili Anabilim Dalı Kemik Ölçüm Cihazı: Rad.Tek. Canan YEŞİLIRMAK Dahili Anabilim Dalı EMG Cihazı: Tek. Bahattin DEDE Dahili

28 Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI Tetkik Adı TAM İDRAR TAHLİLİ Oda ısısı Numune Kabul Koşulları DİREKT PARAZİT İNCELEMESİ Oda ısısı BOYALI MİKROSKOPİK İNCELEME Oda ısısı BOYASIZ DİREKT MİKROSKOPİK İNCELEME Oda ısısı DNCB (ÜCRETLİ) Oda ısısı KARANLIK SAHA TESTİ (SPİROKET) Oda ısısı DAMAR YOLU AÇILMASI İ.M ENJEKSİYON İ.V ENJEKSİYON GLUKOZ STRİP S.C ENJEKSİYON NEBULAZATÖRLE İLAÇ/02 UYGULAMA UYGULAMA YARA PANSUMAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ bekletmeden günlük takılıyor DERİ PRİCK TEST (HER BİRİ) Solüsyonlar +4 C normal buzdolabı koşullarında DERİ VE MUKOZADA MANTAR ARAMASI Oda ısısı DERİ VE MUKOZA SMEARLERİ DERİ YAMA TESTİ(HER BİRİ) Solüsyonlar +4 C normal buzdolabı koşullarında DERMATOLOJİK BANYO TEDAVİ(SEANSBAŞINA)(İLAÇ HARİÇ) Alerjenler +4 C normal buzdolabı koşullarında DERMATOSKOPİ DOLGU MADDELERİ ENJEKSİYONU, HER 1CC İÇİN (DOLG ELEKTROKOTERİZASYON, ÇAPI 1CM'DEN KÜÇÜK LEZYON ELEKTROKOTERİZASYON, ÇAPI 1CM'DEN BÜYÜK LEZYON FOTOKEMOTERAPİ (PUVA), GENEL, SEANSI FOTOKEMOTERAPİ (PUVA), LOKAL, SEANSI FOTOTERAPİ (DBUVB), GENEL, SEANSI İLAÇ VE GIDALARLA PROVAKASYON TEST (HERBİRİ) İNTRALEZYONEL ENJEKSİYON, CM2BAŞINA (HERBİRİ) KARANLIK SAHA TESTİ (SPİROKET ARANMASI) Oda ısısı KİMYASAL KOTERİZASYON

29 KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) BÖLGE (SEANS) KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) TÜM YÜZ (SEANS) KRİYOTERAPİ, BENIGN LEZYONLAR, LEZYON BAŞINA KRİYOTERAPİ, BENIGN LEZYONLAR, LEZYON BAŞINA KRİYOTERAPİ, MALIGN LEZYONLAR, LEZYON BAŞINA KRİYOTERAPİ MİNİMAL ERİTEM DOZU TAYİNİ Solüsyonlar +4 C normal buzdolabı koşullarında Solüsyonlar +4 C normal buzdolabı koşullarında Azot gazı 0,3-0,4 100 kpa basınç ile özel tank içinde saklanıyor Azot gazı 0,3-0,4 100 kpa basınç ile özel tank içinde saklanıyor Azot gazı 0,3-0,4 100 kpa basınç ile özel tank içinde saklanıyor PATERJİ TESTİ TRİKLORASETİK ASİT, PODOFİLİN ATUŞMASI VEYA BEN TRİKOGRAM WOOD IŞIĞI MUAYENESİ DİREK İMMUNFLORESAN serum fizyolojik içinde +4 C (24 saat içinde teslim) İNDİREK İMMUNFLORESAN hasta serumu BOTOKS ENJEKSİYON açılmamış şişe buzluk içinde açıldıktan sonra +4 C normal buzdolabı koşullarında BUTULİNİUM TOKSİNİ UYGULAMA YÜZEYSEL KAS HER BİR KEZ BUTULİNİUM TOKSİNİ ENJEKSİYONU BUTULİNİUM TOKSİYONU BÖLGESEL (ilaç hariç) DESMOGLEİN 3 Hasta serumu DESMOGLEİN 1 Hasta serumu BÜLLÖZ PEMFİGOİD 180 Hasta serumu BÜLLÖZ PEMFİGOİD 230 Hasta serumu DİREKT İMMUNFLORESAN AYRIŞTIRILMIŞ TEKNİK İNCELEMESİ İNDİREKT İMMUNFLORESAN AYRIŞTIRILMIŞ TEKNİK İNCELEME serum fizyolojik içinde +4 C (24 saat içinde teslim) Hasta serumu Laboratuar Sorumluları İmmunoloji Laboratuvarı: Prof.Dr. Afet AKDAĞ KÖSE Dahili Alerji Laboratuvarı: Prof.Dr. Esen ÖZKAYA Dahili Merkez Laboratuvarı: Prof.Dr. Can BAYKAL Dahili 31719

30 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Sonuç Verme Süresi VEP ERG BOS ve serumda oligoklonal bant ve immünfiksasyon elektroforez Anti-asetilkolin reseptör antikoru (ücretli) (ücretli) 990 (ücretli) 992 (ücretli) (ücretli) (ücretli) (ücretli) (ücretli) (ücretli) Anti-MUSK Anti-kalsiyum kanal antikoru Anti-Gm1 Anti-GQ1b HLA-DR3/DR4 DNA eldesi Anti-MAG antikor Anti-Gangliyozit panel antikoru Anti-potasyum kanal antikoru BOS ve serum birlikte gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler EDTA'lı tüpte, alındıkları gün gönderilmelidir. Aynı gün gönderilemediğinde örnekler oda sıcaklığında saklanmalıdır. Örnekler EDTA'lı tüpte, alındıkları gün gönderilmelidir. Aynı gün gönderilemediğinde örnekler oda sıcaklığında saklanmalıdır. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir. Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir gün 2-3 ay 3-4 ay 6 ay 1-3 hafta 1-3 hafta 2-6 hafta 1-3 gün 6 ay 1 ay 6 ay Laboratuar Sorumluları Prof.Dr. Sacit KARAMÜRSEL Dahili Prof.Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ Dahili

31 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Tetkik Kodu (SUT) kodu Tetkik Adı KESİTLERİN ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ Numune Kabul Koşulları GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR ADET ELEKT.MİK.FİLM ÇEKİM VE BANYOSU ADET ELEKT.MİK.FOTOGRAFİ SAATLİK ELEKTRON MİK.GÖZLEMİ BLOKTAN ELEKTRON MİKROSKOBİK KESİT HAZIRLANMASI GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR BLOKTAN IŞIK MİKROSKOPİ KESİT HAZIRLANMASI ( SADECE ELLE ) DOKU ÖRNEĞİNİN BLOK HALİNE GETİRİLMESİ ( SADECE ELLE ) GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C''DE GELMELİDİR Laboratuar Sorumluları Biy. Lütfiye Ebru AKYÖN Dahili

32 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI HEMOTOLOJİ BİLİM DALI Tetkik Kodu (SUT) kodu Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları Hemogram EDTA TÜP Kanama Zamanı Periferik Yayma LAM -LAMEL 500 Retikülosit EDTA TÜP Lökosit alkalen fosfataz.(lap) LAM - LAMEL Peroksidaz ve özel Boyalar LAM - LAMEL Asit - Ham Testi Şeker Su Testi Oraklaşma Testi EDTA TÜP Osmatik Frajilite HEPARİNLİ TÜP Demir Boyası LAM-LAMEL Direkt Coombs EDTA TÜP Hemoglobin Elektroforezi EDTA TÜP Fetal Hemoglobin EDTA TÜP Anormal Hemoglobin EDTA TÜP Fetal Hem.F Singer EDTA TÜP PCR Multiplex EDTA TÜP - 12'ye Kadar Formül Değerlendirme Kemik İliği Değerlendirme Kemik İliği Asprasyon Kemik İliği Biyopsi PT SİTRATLI TÜP APTT SİTRATLI TÜP Lupus antikoagülan değeri SİTRATLI TÜP G6PD Anti A, B Titresi BOS Lomber Fonskiyon işlemi Lomber Hücre Sayımı Buffcoat EDTA VE SİTRAT Heinz Body arama EDTA TÜP Sitosantrifüj Kollajen epinephrin SİTRATLI TÜP Trombosit Fonk. Agregasyon SİTRATLI TÜP Kollajen ADP SİTRATLI TÜP monaklonal antikorları EDTA TÜP a kadar hergün Flow sitometri incelemesi EDTA TÜP a kadar hergün 466 Föktör inhibitör SİTRATLI TÜP Primidir 5Nükloi SİTRATLI TÜP PCR RT EDTA TÜP - 12:00 a kadar Saflaştırma PCR EDTA TÜP - 12:00 a kadar Fusioncan EDTA TÜP - 12:00 a kadar DNA İzalasyonu kan EDTA TÜP - 12:00 a kadar Restriksiyon EDTA TÜP - 12:00 a kadar Analiz PCR 2 primer EDTA TÜP - 12:00 a kadar Real Time PCR EDTA TÜP - 12:00 a kadar 463 Von Willebrant SİTRATLI TÜP Damar yolu açma İnfüzyon infüzyan kemoterapi

33 14028 Çoklu Kemoterapi Kan ve Kan ürünleri Subkutan enjeksiyon aşı Hemotopoetik kök hücre toplama Lökoferez İmmunabsorbsiyon Terapötik plazma değişimi Kolon,LDL, Trifliserit aferezi Faktör 13 SİTRATLI TÜP Cross Kök hücre dondurma Ristocetin ile agregasyon SİTRATLI TÜP Kantitatif bcr-abl tayini 1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan Faktör V Leiden mutasyon analizi Protrombin G20210A mutasyon analizi 1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan 1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan JAK-2 V617F Mutasyon Analizi 1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan Laboratuar Sorumluları Heomotoloji Laboratuvarı: Lab.Tek.Ele. Özlem PAŞA Dahili Flowsitometri Laboratuvarı: Uzm.Biyo. Esra NAZLIGÜL Dahili Moleküler Hemotoloji Laboratuvarı: Biyo. Aynur DAĞLAR Dahili

34 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI GASTROENTEROHEPATOLOJİ BİLİM DALI Tetkik Kodu (SUT) kodu Tetkik Adı Numune Kabul Koşulları GASTROSKOPİ HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK SKLEROTERAPİ + BAND LİGASYONU HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK ÖZEFAGUS DİLATASYONU HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK POLİPEKTOMİ (GASTROSKOPİ) HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK ERCP HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK PEG HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK ARGON HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK ENTEROSKOP HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK ENDOSKOPİK USG HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK İMPEDANS HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK ÖZEFAGUS MOTİLİTE HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK PH METRE HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK LAPAROSKOPİ HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK KOLONOSKOPİ HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ REKTOSKOPİ HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ KAPSÜL ENDOSKOPİ HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ POLİPEKTOMİ (KOLONOSKOPİ) HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ DIŞKI TETKİKİ KAŞIKLI DIŞKI KABINDA KÜÇÜK BİR NUMUNE 2 SAAT İÇİNDE GELECEK KC BİYOPSİ HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BİYOKİMYA KAN SONUÇLARI Laboratuar Sorumluları Doç.Dr.Çetin KARACA Dahili

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı 24492 704620 Sperm yıkama İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Numune Kabul Koşulları Doktor isteği olmalıdır. Semen

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Bölgesinde ilk ve tek referans kuruluş olan ÖZEL AVICENNA TIBBİ LABORATUVARI akademisyen ortakları ve donanımlı kadrosu ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi kendisine

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Cuma,Lipemi Perşembe 11-DEOKSİKORTİZOL Cuma,Lipemi 10 gün 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI

MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI ANALİTİK EVRELER Mart 2014 Ahmet Rıza Uras Merkez Laboratuvarı Hastane Laboratuvarları Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Haydarpaşa Numune EAH Ümraniye EAH Fatih Sultan

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ DÜZENLEYENLER Prof.Dr.Tevfik NOYAN Yrd. Doç.Dr Sema Nur AYYILDIZ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ...

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

Oktay Öztürk Yönetim Kurulu Bașkanı

Oktay Öztürk Yönetim Kurulu Bașkanı Hipokrat Laboratuarları, tıbbi laboratuar hizmetlerinde ulusal ve uluslararası standard veya tanımlanmıș test metotları ile hasta bakımını en üst düzeyde sürdürmek için mümkün olan en kısa sürede, ekonomik

Detaylı

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir.

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir. GAMA LABORATUVARI 1998 yılında Nükleer tıp ve hormon laboratuvarı olarak kurulmuş olan Gama Tıp Merkezi, 2000 yılından itibaren biyokimya, hormon, hematoloji, mikrobiyoloji ve moleküler tetkikleri de yaparak

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

TEST ADI YÖNTEM NUMUNE TÜRÜ

TEST ADI YÖNTEM NUMUNE TÜRÜ TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ 1.Trimester Down tarama testi (ikili test) MEIA serum 1 ml her gün 4 gün sonra 11-Deoksikortizol* HPLC serum 1 ml CUMA 1 hafta sonra 17-alfa-hidroksiprogesteron (ekstraksiyon)* RIA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

Test Kataloğu 2012-2013

Test Kataloğu 2012-2013 Test Kataloğu 2012-2013 Referans M-B Sağlık Lab. iz. San. Tic. Ltd. Şti. şref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle Ankara Telefon: (312) 327 30 30 Faks: (312) 327 54 06 www.ankalab.com İnsanımızın

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı