YGS LYS DİL VE ANLATIM PARAGRAFTA YAPI KONU TESTLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS LYS DİL VE ANLATIM PARAGRAFTA YAPI KONU TESTLERİ"

Transkript

1 YGS LYS DİL VE ANLATIM PARAGRAFTA YAPI KONU TESTLERİ Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

2 1. İngilizler, Jön Türkler'e "Bir süre Osmanlı Devleti'nin idaresini bize bırakın." deselerdi, Jön Türkler bunu hemen kabul ederlerdi. O derece ulusal duygulardan yoksundular. Sizinle açık konuşuyorum, çünkü bu bir tarih meselesidir. Edebiyat açısından ben uzun süre bocaladım. Çünkü o zamanki edebiyat, Fransız edebiyatının bir kopyasıydı. Daha doğrusu bir kuklasıydı. Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir bütün oluşturur? A) Böyle bir edebiyattan anlayan kimse yoktu. B) Hâlbuki ben mutlaka toprak kokan, milliyetçi bir edebiyat taraftarıydım. C) Milliyetçi edebiyat denilince kaba saba yazılar yazmak akla geliyordu. D) En yakın arkadaşlarım bile benim çektiğim azabı anlamıyordu. E) Bunun için de milliyetçi yazılarımı hep yadırgadılar. 2. İnsan kendi yaşamı, kendi kişiliği, kendi özverisi ile bir örnek oluşturamazsa, bir işin başı olmaya kalkmamalıdır. Hele çevrecilik gibi bir akımın savunuculuğunu yapacaksa bunu kentlerden değil, kırlardan yapmalı. O işin yalnız felsefesi ile yetinmeyip pratiğine de yönelmeli. Kişisel deneyimlerinin ışığında konuşabilmeli. Büyük kentin çılgınca ve tutarsız yaşamından bezmek kolaydır. Doğada kendine kurtuluş olanakları bulmak da çekici gelebilir. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülebilir? A) Ama çevreci olmak için bu, sadece bir başlangıçtır. B) Büyük kente ve oradaki ilişkilerimize bir son vermek gerekir. C) Böyle bir karar vermek en kötü sonuçlardan biridir. D) Ama böyle bir kararı alabilecek, kararın arkasında durabilecek yürek ister. E) Aksi halde her romantik özlem gibi çabucak sönüverir. 3. O, ödenekli tiyatroların tersine, elini hep Türk yazarlarına uzattı. Onların eserlerini oynamayı bir lütuf sayarak, her fırsatta onlara minnet yüklemek isteyerek, ikide bir başlarına kakarak değil ---- yapıyordu. hangisinin getirilmesi uygun değildir? A) isteyerek B) severek C) inanarak D) seçerek E) zevkle 4. Affeden, aklınca o sırada affettiğine kıyasla çok daha yüksek, yüce, âdeta Tanrısal bir tavırla tepeden bakmaktadır. Onun bu böbürlenmesine karşı insanın "Kim oluyorsun da sen beni affediyorsun! Lânet olsun senin affına, affetmesen ne yazar?" diye diklenesi gelir. Ben bu çeşit bencil affetmeleri de sevmem. "Büyüklük bende kalsın, seni affediyorum." diyen, karşısındakinden çok kendi şöhretini, kendi prestijini kolluyordur çoğu zaman. Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) Bu, tıpkı gerçek centilmenle, gösterişçi centilmenin farkı gibidir. B) Öyle olmasa onu affettiğini ilân bile etmezdi. C) İnsan en azılı düşmanını bile affettiğini etrafına yaymalıdır. D) Karşısındakinin kusurunu, affederken bir daha yüzüne vurmaz. E) İyilik ettiğine, hayrına çalıştığına karşısındakini inandırır. 5. (I) Çocukluğunuzdan bir kez ayrıldınız mı, ömrünüzün kalan bölümü gurbettir artık. (II) Sıla özlemi çeker gibi çocukluğunuzun özlemini çekersiniz. (III) Bu nedenle de çocukluk dönemi birçok sanatçıyı, yazarı, şairi derinden etkilemiş, ürünlerine yansımıştır. (IV) Ben, kendi deneyimime dayanarak, çocukluğun insanın en mutlu dönemi olduğu fikrine katılmıyorum. (V) Tam tersine bence çocukluk, her şey bir yana, tamamen büyüklerin yönetiminde olduğu, korkularla dolu geçtiği için yaşamımızın en güvensiz bölümüdür. (VI) Ve bütün bunlar insanda hiç silinmeyecek izler bırakır. Yukarıdaki paragraf iki parçaya bölünmek gerekirse, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 6. (I) Öykülerimi çok uzun zamanda yazıyorum. (II) Bir söz, bir his, bir durum, bir atmosfer, bir fikir, bir insan, bir olay... (III) Bütün bunlardan beni yazmaya itecek bir unsur yakaladığım zaman onu kurmaya başlıyorum. (IV) Yazacağım öyküyü uzun zaman kafamda taşıyorum. (V) Genellikle ben bir şey bulmuyorum, bir şey bana kendini yazdırıyor. (VI) Bazen öylesine söylenivermiş bir cümle bir öykü yazmama sebep oluyor. Yukarıdaki parçada anlam akışına göre "Ama kafamda yazdığımı zannettiğim şeyle, gerçekte yazmış olduğum şey şimdiye kadar birbirini hiç tutmadı." cümlesi, numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra getirilmelidir? 7. Levni, 18. yüzyıl başlarında kendini göstermeye başlayan yeni eğilimlerin, yeni yönelimlerin sanatsal uzantısıdır. Levni'nin kişiliği ve sanatsal yeteneğiyle dönemin özel koşulları, birbirini karşılıklı olarak etkilemiş. Osmanlı sanatında yeni bir betimleme anlayışına yol açmıştır. Ancak Levni, hiçbir zaman bilinçli olarak Batı sanatını taklit etmemiş ---- Bu canlandırma, dönemin beğenisini ve sanatçının görgüsünü yansıtır biçimde kendini göstermiştir. hangisi getirilebilir? A) tam aksine Osmanlı resim sanatını canlandırmaya çalışmıştır. B) Batı sanatına yeni motifler kazandırmaya çalışmıştır. C) Osmanlı sanatında Batı sanatını canlandırmaya çalışmıştır. D) farkında olmadan Batı sanatından etkilenmiştir. E) bilinçli olarak Batı sanatına karşı çıkmıştır. 8. (I) Tanzimat'la birlikte Osmanlı yazarları kendi eserlerini Batı'dakilerle karşılaştırmaya başladılar. (II) Bu aksaklık, yazarlarımızın hayatı görme kudretinden yoksun olmalarından kaynaklanıyordu. (III) Bu kendinden üstün olan ile yüz yüze gelme anıydı. (IV) Yapılan karşılaştırmalar aradaki mesafenin aşılamayacak kadar büyük olduğunu gösteriyordu. (V) Taklit o zaman devreye girdi. (VI) Bu yüzden ilk kuşak yazarlarımız Batı medeniyetinin taklitçisi idiler. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam akışını bozmaktadır?

3 9. Psikologlar ölümden sonra gelen derin acıyı atlatabilmek için yas tutmanın gerekli olduğunu söylüyorlar. Biz acılarımızı bağıra çağıra, ağıt yakarak, kendimizi yerden yere atarak, hatta biraz abartarak, çok yoğun bir biçimde yaşıyoruz ve gene psikologlara göre, bu yüzden daha hızlı iyileşiyoruz. Amerikalılar ise, açılan televizyon penceresinden gördüğümüz gibi, vakur davranmak adına tepkilerini dizginliyor, acılarını içlerine atıyorlar ve ---- Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) bunun bedelini uzun vadede ödüyorlar. B) sakin gibi görünüyorlar. C) daha sonraki zamanlarda dışa vuruyorlar. D) acıları daha uzun sürüyor. E) yas tutmayı beceremiyorlar. 10. (I) Her toplumun en temelde kendine ait bir hayat damarı vardır. (II) O toplum bu damarı kültür, sanat, edebiyat donanımı ile geçmişine ve geleceğine doğru her zaman açık tutar. (III) O damarı sadece açık tutmak yetmez aynı zamanda beslemek zorundadır. (IV) Son dönem öykücülüğümüzün sorunlarından söz edilirken sık sık içekapanık olmasından söz edilir. (V) Maddi ve manevi kuşatmalara karşı özgüven ve kültürüyle kendi direnme noktalarını güçlendirir. (VI) Bu yolla da evrensel beşeri birikimi de özümseyerek var olmasını sürdürür. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 14. Rahat koltuklar, modern bir perde, süslü bir bahçe açıkça görülüyordu fotoğrafta. Tüm bu güzelliklere karşın düş kırıklığı ile isyan ettim kendi kendime. Bu değildi benim yazlık bahçe sinemalarım. Yaşlı birisine makyaj yapmışlardı, güzelleşsin diye ama unutmuşlardı... Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) yaşlılığın da bir güzellik olduğunu B) yaşlılığın da kendine özgü bir güzelliğinin olduğunu C) yaşlılığın makyajla örtülemeyecek yönlerinin olduğunu D) yaşlılığın kendine özgü büyüsünün kaybolacağını E) yaşlıların eskisinden daha çirkin olacağını 15. İçime doğan öykülük düşünceyi uzun bir süre içimde gezdiririm. Daha çok notlarımı düşünerek alırım. Kâğıtlara yazdığım notlar bir öykü için gerekli olanların onda biri bile değildir, ister üşengeçlikten ve tembellikten, isterseniz hayatımızda yazıya ayrılan zamanın yetersizliğinden deyin, bir öyküyü yazmak için bir türlü masaya oturmaya kendimi ikna edemediğim için, öykünün kurgusal olarak yapısı... Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) nerdeyse düşünce planında tamamlanır. B) bir türlü yazıya dökülemez. C) zihnimde durmadan değişir. D) sürekli yeni boyutlar kazanır. E) tamam değilmiş gibi görünür. 11. Koca bilge (Sokrates), zehir içmeden önce öğrencilerinin birinin elinde bir saz görüp ilgilenmiş, nasıl çalınacağını öğrenmek istemiş. Öğrenci: - Az sonra zehir içeceksiniz, çalmaya vaktiniz olmayacak, haz duymayacaksınız. Sokrates demiş ki: Yukarıdaki konuşma aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse "bilginin eylemden daha önde geldiği" vurgulanmış olur? A) Belki ölmem, sonra çalarım. B) İnsan, ölürken bile merak eder. C) Asıl tat çalmakta değil, çalmayı öğrenmektedir. D) İnsan için öğrenme kavramının sınırı yoktur. E) Asıl tat, öğrendiğini yaptığın zaman başlar. 16. (I) Öyküden çıkarılacak ders, öykünün "etik" yönünü oluşturur. (II) Tema ile etik birbirinden farklı iki un-surdur. (III) Tema, yazarın bakış açısını yansıtırken, etik, okuyucunun bu bakış açısına gösterdiği tepkidir. (IV) Yazar, hayata ilişkin gözlemlerini ve deneyimlerini esas alarak herhangi bir görüşü geliştirir. (V) Okuyucu, kendisi için bir anlam ifade ettiği ve inandırıcı bulduğu için bu görüşü kabul edebilir ya da tam aksine bütünüyle reddedebilir. Yukarıdaki parçada anlam akışına göre "ikisi de aynı temele dayandığından kolaylıkla karıştırılabilir." cümlesi, numaralanmış yerlerden hangisine getirilmelidir? 12. Belçika'dan aldığım güzel mi güzel o dantel kitap ayracını da bez sınıfına mı koysam? Alırken de bir arkadaşıma armağan ederim diye almıştım, hiç kullanmadım bu süslü ayracı... Yukarıdaki parça, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa farklı bir anlam kazanır? A) ve çok sevdiğim bir dostuma armağan ettim. B) ama vermeye de kıyamadım kimseye. C) ama bu düşüncemi de bir türlü gerçekleştiremedim. D) fakat zaman geçtikçe kimseye veremeyeceğimi anladım. E) ancak o da ayraç koleksiyonumun bir parçası oldu. 13. (I) Çağımız, suskunlukların güme gittiği bir çağdır. (II) Susan hakkını kaybediyor. (III) Bilgeliğe falan da artık pabuç bırakan kalmadı. (IV) Olgun suskunlar çağımızda, âciz suskunlardan pek ayırt edilmiyor. (V) Suskunlukla uğraşacak ne zamanları ne de hevesleri var bugünkü dünya vatandaşlarının. (VI) Demokrasi konuşma rejimidir. (VII) Bol tarafından karşılıklı çenebazlık gereklidir. Yukarıdaki paragraf İki parçaya ayrılmak istenirse İkinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 17. İnsan kişiliğini yapan etkenlerden biri de, onun ---- Oysa, genellikle bunun tersi olmaktadır. Kendi kafasıyla düşünmeyi bir yana bırakalım, çoğu, başkasının kafasının hizmetçisi olmayı erdemlilik saymaktadır. İnsanı insanlığından uzaklaştıran bir tutumun erdemlilik sayılması ise önemli çelişkilerden biridir. Yukarıdaki parçada, parçanın anlam bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) kendi kafasıyla düşünmesidir. B) başkasının kafasıyla düşünmesidir. C) başkalarının aklına uymasıdır. D) kendi kafasıyla düşünememesidir. E) başkalarının bulduğu güzellikleri kabul etmesidir.

4 18. On beş günde bir yaptığımız yemekli arkadaş toplantılarında, konuşmaktan çok dinlemeyi sevdiğim için çokluk lâfa karışmadan dinlemeyi seçiyorum. Ama bazen, tiyatro konusunda, kültür konusunda, vefat eden bir sanatçı üzerinde arkadaşlarımın bana yönelik ve dirençli soruları olunca... Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) cevaplandırmak zorunda kalıyorum. B) cevaplandırmaktan da geri durmuyorum. C) arkadaşlarımın sorularını geçiştiriyorum. D) suskunluğumu bozmak durumunda kalıyorum. E) onları gerektiği ölçüde bilgilendiriyorum. 19. (I) Kararlarınızı oturup kendiniz alın. (II) Büyüklerinizle, yaşıtlarınızla, kendinizden küçüklerle konuşun, tartışın. (III) Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de sonuçta bütünüyle size aittir artık. (IV) Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. (V) işte bu büyümek ve olgunlaşmaktır. (VI) Özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 20. (I) Odamın penceresi bahçenin tenha ve yemyeşil bir köşesine bakar. (II) Yalnız kaldığım zamanlar pencerenin önünde oturur, çimlere, ağaçlara, rüzgâr elinde yaprakların oynaşmasına bakarak gözlerimi eğlendirirdim. (III) Bu bahçe köşesinde kuşların pencereme kadar yaklaşması ve bir böcek parçası için kanat kanada dövüşmesi çok eğlenceliydi. (IV) Hele ağaçlardan inen kına renkli sincabın çimenler üzerinde sıçraya sıçraya gitmesi, ikide bir yerde bulduğu yiyeceği elleri arasına alıp iki ayağı üzerinde kalkması ne dinlendirici bir tabiat tablosuydu. (V) Sincapları yakından tanırım. (VI) Çocukluğum dağlık, yabani bir memlekette geçti çünkü. Yukarıdaki parçadan iki paragraf oluşturulmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 21. (I) Şifalı bitkilerde en sağlıklı sonuçlar genellikle taze toplanmış otlardan sağlanır. (II) Bu nokta özellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için çok önemlidir. (III) Kurutulan çiçekler için en elverişli zaman çiçek açma dönemidir. (IV) Yapraklar için çiçek açmadan ve açtıkları dönem uygundur. (V) Kökler ise baharda ya da güzde çıkarılmalıdır. (VI) Meyveleri ise olgunlaştıkları devrede toplamak gerekir. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçına cümleyle başlar? 22. (I) Bu dönemde, kendi kafalarıyla düşünemeyenlerin hataları gelip halkımızın sırtında büyümeye başlamıştır. (II) Böylece, o, zamanı yaşamak isterken, zaman onu yaşamış; yani zaman içinde etkisiz kalmış; yaşadığı döneme damgasını vuramamıştır. (III) En başta, kendi kafasıyla düşünmediği için, başka kafaların etkisinde kalmıştır. (IV) Yeryüzündeki büyük sanat yapıtları, bilimsel aşamaların ürünü değildir. (V) Düşünce tarihi, iskambil kâğıdından egemenliklerle insanın yüce gücü arasındaki savaşlarla doludur. Numaralanmış cümlelerden hangisi bir paragrafın "sonuç cümlesi" olmaya diğerlerinden daha uygundur? 23. (I) Her zaman yalnız oldum. (II) içimde giderilmez bir yalnızlık taşıdım. (III) Yalnızlık tutkumu içsel bir derinlik ve ayrıcalık gibi yaşadım, korumaya çalıştım. (IV) Dengemi sık sık bozan da dengede kalmamı sağlayan da buydu. (V) Yanımda beni seven, beğenen ve benim de sevdiğim biri olmadığında yerle bir olmaya yazgılı bir dengeydi yani. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce "Bıçak sırtında bir dengeydi bu" cümlesi getirilirse paragrafın anlam akışı bozulmaz? 24. O anda, hiçbiri bu cinayetin sonuçlarını tahmin edememişti. İttihatçıların aleyhine çok sert yazılar yazan bu genç yazarın ölümüne bazıları açıkça, bazıları gizlice sevinmişti. Enver Bey ise bu cinayete hiç şaşırmamıştı... Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) sanki işleneceğini biliyor gibiydi. B) olayı duymamış gibiydi. C) haberi yokmuş gibiydi. D) çok soğukkanlı karşılamıştı. E) ilk defa duyuyor gibiydi. 25. Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam'ı yalnızca kendi eylemselliğinin etrafında dönmez; aksine yazarın öngördüğü yaşayışını "Gül" imgesiyle donatarak bir iletinin sözcülüğünü üstlenir. Evin sınırlarının dışında hüküm süren modern dünyaya karşı bütün direncini yalnızca Gül'den alır. Bütün değişim ve açılımlara kapalı bir insan olur. Toplumsal iyinin peşindedir ama toplum, kendini toplumdan dışladığı için, onun farkında değildir. Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) Aykırılık modern dünyada değil, Gül Yetiştiren Adam'dadır. B) Toplum farkında olmadığı için de adamın toplumsal etkisi yoktur. C) Toplumsal iyinin peşinde olduğu halde, topluma ulaşmanın yolunu aramaz. D) Farkında olmadığı için de adamın değerini bilmez. E) Adam, toplumdan dışlanmayı isteyerek seçmiş ve benimsemiştir. 26. (I) Gönlümüzün güzelliği sevgi ise, beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. (II) O yeteneği her an, her dakika kullanalım. (III) Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı dinleyin. (IV) Unutmayalım ki düşünen insan özgür insandır. (V) Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 27. I. Annesi öldüğünde, onun şimdiki yaşından daha gençti. II. Kısaca, evlenme önerilerini ite ite bu günlere gelmişti. III. Akasyanın dolgun çiçekleri de beyaz beyaz kırpışarak beklerdi onun gelmesini IV. Daha kendisine nasıl sesleneceğine karar verememiştir. V. Kimi zaman "hanım" kimi zaman da "kızım" diye sesleniyordu ona. Numaralanmış cümlelerden hangisi, bir paragrafın sonuç cümlesi olmaya diğerlerinden daha uygundur?

5 28. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Ancak bugünkü sanat ortamına baktığımızda, sanatçıların bireyselleştiğini görüyoruz. B) Bu parçalanmışlığı yeni baştan düşünmek, parçalanmışlığı yeni baştan empati duygusuna çekmek gerekiyor. C) Geçmişi sözlü geleneğe bağlı olan ve yazmaya üşenen toplumların belgeleri her zaman yetersiz kalır. D) Yaşanmışa olan ilgi, sıradanmış gibi gözüken olayların arkasındaki anlam da fotoğrafa ışık tutuyor. E) Tarihsel bağlamda da, günün değerlerinin kavranabilmesi, geçmişte yapılan çalışmalara bağlıdır. 29. (I) İlk kez "yazı" yazmak için oturduğumda, yazdığım "öykü" oldu. (II) Yazıya dönük düşünüşüm, duyarlılığım, duruşum ve dilim, bir öykü kuracak malzemelermiş meğer. (III) Bir yerde biriken suyun, akacağı yönü kendiliğinden bulması gibi, kendine bir yatak oluşturması gibi.(iv) Önce bir tohum halinde, öykülük bir düşünce düşer içime. (V) Sonra da çimlenip dal budak salar. Yukarıdaki parçada anlam akışına göre "Yazıya dönüşmek için bende birikenler öykülükmüş meğer." cümlesi, numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra getirilmelidir? 30. (I) Carlos Saura'nın güvensiz bulduğu çocukluk dönemini, ben güvenli ve asla unutulmayan güzelliklerle dolu huzurlu bir dönem olarak anımsıyorum. (II) Özlediğim, bir daha yaşama olanağım olmayan o yıllar (yaşam biçimleri, dostluk, komşuluk, arkadaşlık ilişkileriyle) öykü olarak geri dönüyor. (III) Yapıtlarımdaki öyküler çocukluk döneminin izlerini taşır. (IV) Kuşkusuz, yapıtlarımda çocuklukta yaşadıklarımı bire bir yazmıyorum; o dönemin bazı izleriyle yetiniyorum. (V) Yaşanmışlığın sağlandığı zenginlikten yararlanıyorum; anılar, durumlar öyküye dönüşürken bambaşka biçimler alıyor. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçada bir anlam eksikliği ya da daralması olmaz? 32. Gömlek ve pantolonlarını giyebildiği kadar giyer, giyilemeyecek kadar kirlendiğinde çıkarıp attığı söylenirdi. Bütün bunlara karşın, çağrılı bulunduğu en temiz evlerde bile, ev sahiplerine sezdirmeden cebinden bir alkol şişesi ve pamuk çıkarıp gümüş çatal bıçakları ovar, yemeğe öyle başlardı. Ev sahipleri de onun vehimlerini bildiklerinden gizli temizliğini görmezden gelir ---- gibilerden onun çelişkisine için için gülerdi. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) bu ne perhiz, bu ne lâhana turşusu B) lâfla peynir gemisi yürümez. C) lâf söyledi, bal kabağı D) nerede sabah orada akşam E) acemi çaylak bu kadar uçar. 33. Öykü yazmak için çok zaman bir hareket noktasına, bir spot cümleye, bir imgeye ihtiyaç duyarım. Bundan sonra anlatımın serüveni başlar. Öyküye bir şey yapamadığınız ana kadar öykünün işçiliği sürer. Artık bir nokta bile koyamadığınızda öykü bitmiş, derdiniz belli ki biraz azalmıştır ama bunun çok uzun sürmeyeceğini... Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) yeni bir öyküye başlamanız gerektiğini bilirsiniz. B) dertlerinizin yeniden artacağını bilirsiniz. C) bunun son acı çekmeniz olduğunu bilirsiniz. D) kısa bir süre sonra yeniden başlayacağını bilirsiniz. E) yeni acıların yeni öykülere yönlendireceğini bilirsiniz. 34. Çok konuşulan bir çağda yaşıyoruz. Söz gümüşse sükût altındır atasözü, başka bir değer yargısına göre söylenmiştir. Altının da, gümüşün de hayli düştüğü şimdilerde,... Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) bu söz de anlamını korumaktadır. B) bu söz de artık geçerliliğini yitirmiştir. C) bu söz de çok kullanılmaktadır. D) bu söz de eskisinden daha derin bir anlam kazanmıştır. E) bu söz de yeni bir anlam kazanmıştır. 31. Öykünün romana göre kısa olan yapısı ve şiire göre anlam açıklığıyla modern insanı rahatlıkla yakalayabilecek bir tür olduğunu düşünüyorum. Yani öykü, kısa ve yoğun yapısı, anlam açıklığı ve gündelik hayata denk düşen yalın, dolaysız anlatımı ile modern insanın beklentilerine cevap verebilecek bir özelliğe sahiptir. Ayrıca öykü, modern insanın ritmiyle, temposuyla ve yaşadıklarıyla örtüşen bir türdür. Aşağıdakilerden hangisi, öykünün modern insan için uygun görülen yanlarından biri değildir? A) Romandan kısa, şiirden anlaşılır olması B) Günlük hayata yoğunluk bakımından denk düşmesi C) Modern insanın beklentilerine cevap vermesi D) Modern insanın yaşantı temposuyla örtüşmesi E) Modern insanı yoğun çalışma temposunda rahatlatması 35. Katoliklerin "Biz nasıl bize yapılan kötülükleri affediyorsak, Tanrım sen de bizim günahlarımızı affet." şeklindeki kalıbında her zaman bir pazarlık taktiği sezer gibi olmuşumdur. Affetme, her zaman Tanrı'ya yaranıp kendi günahlarını bağışlatma amacı gütmeyebilir... Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz? A) Yerine göre öyle affetmeler vardır ki, affedileni cezadan fazla çarpar. B) Bazı durumlarda "Keşke affetmeseydi de cezalandırsaydı." deriz. C) Cezalandırmanın affetmekten çok daha gerekli olduğuna inanılan durumlar vardır. D) Tanrının affettiğine inanmak kadar, insanın vicdanen rahat olması da önemlidir. E) Her affetmenin karşı beklentisi de kendi günahlarının affedilmesini istemektir.

6 36. Öyküde yenilik, öykü sayısının artması, çeşitlenmesi değil; öykünün yeni bir boyut kazanmasıdır. Yeni oluşum beraberinde yeni açılımlar/yönelimler getirir. Öykücülerin artması da şüphesiz, bu gerçeği örtemez. Öykünün kendi özünü çoğaltması bir yenilik değil ama bir renkliliktir. Bu bir çiçek bahçesinde aynı çiçeğin değişik renklerde görülmesi gibi bir şeydir. Öyküde yenilik derken, eskinin rafa kaldırılması anlaşılmamalıdır. Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Öyküde yenilik nedir? B) Yeni oluşum beraberinde neler getirir? C) Öykücülerin çoğalması nasıl bir şeydir? D) Öyküde yenilikten ne anlıyorsun? E) Öykünün kendi özünü çoğaltması ne demektir? 37. (I) Ne var ki, insanlar birbirine biyolojik özelliklerinden başka şeyler de geçirirler. (II) Bunların başında kültür gelir. (III) Kültür insan aklının deneylerinin durmadan gelişen, yenilenen bir ürünü, durmadan ateş alan, başka ateşleri yakan atılımlarıdır. (IV) Bazen geçmişin binlerce yıl derinliğinde kalan bir ölümlü, dirilir, gelir, yaşadığımız toplumda güncelleşir. (V) Bazen Sokrates'i görürüz aramızda, bize günümüzün gerçeğini aydınlatan bir ışık tutar. (VI) Eşsiz yürekliliği, cana yakın bilgeliği ve baldıran zehrini bir bardak saf su içer gibi yudumlaması ile... Yukarıdaki paragraf iki parçaya bölünürse, ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 38. Şimdi toplumu yazıyorum, kırsal kesimi yazıyorum, gecekonduları yazıyorum gibi iri lâfları, bunlara gereksinim duyanlara bırakıyorum. Hatta insanı yazıyorum diyenleri de. İnsan, fakat ne kadarını tanıyorsunuz onun? Kişinin en iyi tanıdığı kendisidir. Benim için öykü dışa bile değil, kendime dökülüştür, kendime açılışım, kendimi tanımaya çalışmamdır. Yukarıdaki paragrafta yazarın aşağıdakilerden hangisini taşıdığı söylenemez? A) Birtakım konulardan vazgeçme B) Kendince gerekli alanı bulmuş olma C) Küçümseyici bir tavır takınma D) Hikâyeciliğini kendisi üzerinde odaklandırma E) Evrensel değerleri ve insanı anlatma 39. İnsan bazı kimselerle okul sıralarında tanışır. Bizim Galile diye bildiğimiz ünlü bilim adamıyla aşinalığımız da küçüklüğümüzden başlar. Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü söyleyen Galile, bu nedenle engizisyon mahkemesi karşısına çıkarılmış, en ağır işkencelere çarptırılacağı söylenerek bu fikrinden vazgeçmesi söylenmiş; ünlü bilgin: ---- Galile, aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse, düşüncesini değiştirdiği kanaati uyanabilir? A) Ne yapayım ki dönüyor, demiş. B) Bu gerçeğin bilinmesini şimdilik ertelemiş olurum. C) Gerçekler, biz istemiyoruz diye değişmez. D) İnsanın hayatı, bazen bilimselliğin önüne geçer. E) Ben, yanlış bir düşüncenin doğrusunu söyledim. 40. (I) Bağışlama sizi geçmişin olumsuz yükünden kurtarır. (II) Bağışlamayı, dargınlık, kızgınlık gibi olumsuzlukları üzerinizden atmak olarak düşünün. (III) Olayın mantığı oldukça basittir. (IV) Eğer bağışlamazsanız, dünyanın enerjisini geçmişin çöplüğüne atarak ziyan ediyor olacaksınız. (V) Bağışlama bir enerji musluğu gibidir. (VI) Sizi geçmişten gelen olumsuz enerjiden kurtarır ve geleceğe doğru yol almanız için şimdinin olumlu enerjisini açığa çıkarır. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılırsa ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 41. Hayatımın ortalarındayım. Yarısını yaşayıp bitirdim, yarısı önümde uzanıyor. Benim yaşımdaki insanlar orta yaşlı sayılıyorlar. Ama ben bazen buna inanmakta güçlük çekiyorum. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Ben her zaman genç olmayı istiyorum. B) Orta yaşlı sayılmayı bir türlü kabullenemiyorum. C) Yaşlılığa bir adım daha yaklaşmış olmak beni ürkütüyor. D) İçimdeki genç kız, düşlerinden, coşkusundan vazgeçmek istemiyor. E) Orta yaşlılığın insanın en olgun çağı olduğunu düşünüyorum. 42. (I) Hatıraların perdesi açılınca hissettiğim o yürek serinletici rüzgâr nereden çıkıp gelir? (II) iyi şeyler ve iyi insanlık bulmak istediğinde neden hep hatıraların ırmağına serper insan ağlarını? (III) Geçmişte yaşadığımız günler, günlerimize karışan insanlar, dokunduğumuz varlıklar, gezindiğimiz mekânlar damağımızda benzersiz ve asla kaybolmayan bir tat olarak durur. (IV) Bunaldıkça, oyunlarına koşan bir çocuk gibi anılara döneriz. (V) Onların yalnız hatıralarda kaldığını düşünmekse hüzün verir çoğu zaman. (VI) Yalnız yazmak o müthiş tadı uzun süre yaşatabilir insana. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 43. (I) Kişiliğimiz iletişim içinde olduğumuz insanlarınkinden farklıdır. (II) Hepimiz dünyayı bir miktar farklı algılarız. (III) Aynı olayı gören iki kişiye ne gördüklerini sorarak bunu doğrulayabiliriz. (IV) Hepimizin baskın bir gereksinimi vardır. (V) İnsanların farklı kişiliklere sahip olduğu düşüncesi uzun yıllar önce Cari Jung tarafından ileri sürülmüştür. (VI) Bir insanın kişiliğini ve gereksinimini anlayamadıkça o insanla karşılıklı tatmin edici bir ilişki kurmanız mümkün değildir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 44. (I) Dış dünyaya yönelik tutumumuz, geçmişimize, niteliklerimize, inançlarımıza ve kendimiz hakkında neler hissettiğimize bağlıdır. (II) Bencil bir tutumumuz varsa insanlara büyük bir olasılıkla şüpheyle bakarız. (III) Kişisel gelişimimizde ilerledikçe kişisel gelişim gösteren insanları yaşamımıza çekeriz. (IV) Cömert bir tutuma sahipsek güven duymaya daha yatkın oluruz. (V) Kendimize karşı dürüstsek ve insanlara adil davranırsak, onlara bizi her an aldatabilecek kişiler gözüyle bakmayız. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

7 45. (I) Bir yazarın sanat yaşamını iki ayrı aşamada incelemek gerek sanırım. (II) ilk dönem bütün duyguların alabildiğine başıboş ve özgür olduğu çocukluk ve ilk gençlik yıllarıdır. (İli) Gözlemleri ona yaşamın katı yüzünü gösterir. (IV) Bu yıllarda, duygusallığı, düşçülüğü ve içe dönüklüğüyle yaşıtlarından çok farklı bir yapıdadır yazar. (V) Henüz tam gelişmemiş sağlam bir kişiliğin denetiminde olmayan bu farklı yapı her şeyden kolayca etkilenir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 46. Ben henüz büyük kentin yazın egzoz, kışın kalorifer dumanı kokan havasından, lağım kokan deniz kıyılarından, trafik sıkışıklığı içindeki sokaklardan; büyük kentin hepsi birbirinden hırçın, yırtıcı, hırslı, sabırsız, hoyrat insanlarından kopamayacak durumda olduğum için - olsa olsa ---- Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) romantik bir çevreci olabilirim. B) düşünce plânında çevreci olabilirim. C) çevreciliğe düşüncelerimle katılabilirim. D) çevreciliği ancak gönlümle destekleyebilirim. E) bütün varlığımla çevrecilere katılabilirim. 49. (I) Orhan Kemal sık sık gazeteye uğruyordu. (II) Orhan o yılarda çok güç koşullar altında kıt kanaat geçiniyordu. (III) Her şeye rağmen yalnız yazılarıyla geçimini sağlamaya niyet etmişti. (IV) Romanları çok tutuyor ve çok satıyordu. (V) Ama bu hiç de kolay bir iş değildi. (VI) Çünkü gazeteler Orhan Kemal'den yazı ve roman almaya korkuyorlardı. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? 50. (I) Güncel olaylarımız, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, arzularımız kısaca yaşantımızın tümü, karikatür sanatı ile bizlere yansımaktadır. (II) Karikatür, kimi zaman gülmece ile, kimi zaman da düşünsel, çizgisel eleştiri olarak çıkmaktadır karşımıza. (III) Karikatürist, son yapıtında düşünce üretme, özgür düşünceye, daha güzeli ve doğruyu aramaya önem vermiştir. (IV) Karikatür genelde bir gülmece sanatı olarak bilinir fakat bunun yanında düşündürür de. (V) Toplumdaki her türlü olayı, davranışları mizahi yolla anlatır, eleştirir ve toplumu yönlendirir. (VI) Aynı zamanda evrensel bir dil olma özelliğine de sahiptir karikatür. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 47. Kentlerde tek başına yaşayan dostlarım, yalnız bir lokomotifin manevra rahatlığı ile doğaya dönme kararını biraz daha kolay, başka insanlardan sorumlu olanlarsa daha güç alabildiler. Emekli olmaları, zaten bir şeylerden kopmuş olmaları da bu kararı kolaylaştıran öğeler oldu. Bense... Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) henüz büyük kentin içinde kalmak zorundayım. B) böyle bir kararı alabilecek durumda değilim. C) kırsal kesimde yaşamaya cesaret edebiliyorum. D) henüz emekliliği bile düşünmüyorum. E) o kadar kolay karar verebilecek durumda değilim. 51. (I) Kendisini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra, birbiriyle iç içe geçen, iki sorun yaşıyorum: (II) Birincisi ilk cümlesi, diğeri bu öyküyü kim anlatacak? (III) Yazar mı, tanık olan mı, yaşayan mı? (IV) Genellikle birinci tekil kişi ağzından anlatmayı tercih ediyorum. (V) Yazdıklarıma asla acımıyorum. (VI) Bu yüzden bir yazı için yüzlerce sayfa yazsam da, geriye kalan pek az sayfa oluyor. (VII) Benim için yazının ilk yazılışı bir işkence, son yazılışı ise gerçek bir hazdır. Yukarıdaki parçayı iki paragrafa ayırmak gerekirse, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. 48. Maragaret adası sekiz köprü ile birbirine bağlanan Tuna'nın en kuzey ucundaki bir huzur ve şiir ülkesidir. On yıl önce bu yeşil adanın görkemli ve güngörmüş ağaçlarına, çimlerine, sabunla yıkanmış gibi tertemiz çakıl taşlı yollarına ve o yolların kenarına yerleştirilmiş düşünür, müzisyen, ressam, yazar heykellerine bakarken, neden biz de Fenerbahçe'yi bir hale yola koymayız ----, diye düşünmüştüm. hangisi getirilemez? A) neden orasını böyle bir huzur ve vefa cenneti haline getirmeyiz B) onların yaptığı gibi güzel bir dinlenme alanı yapmayız C) sanatçıların heykelleriyle süsleyerek seçkin bir park haline getirmeyiz D) doğal güzelliklerini koruyarak, insanların rahat dolaşabileceği bir mekân haline dönüştürmeyiz E) o alana da yeni ve görkemli binalar yapmayı düşünmeyiz 52. (I) Fobi (phobie) sözcüğü bundan tam üç yüzyıl önce kullanılmış. (II) Korku, kaçış, dehşet, panik anlamına gelen bu kavram, bir varlığa, faaliyete ya da duruma karşı duyulan mantıksız ve sürekli korkuyu tanımlıyor. (III) Bunalımı endişeden ayıran önemli özelliklerden biri ortada "mantıksız" bir korkunun bulunması. (IV) Ancak, mantıksız olan bir şeyin "nedensiz" olması gerekmiyor. (V) Endişeler, çoğunlukla hoş olmayan deneyimlerin sonucunda ortaya çıkıyor. (VI) Kimi kez nedeni ortalarda gözükmüyor. (VII) Endişe olarak adlandırılan "sürekli korku" cahilliğin de sonucu sayılmıyor. (VIII) Çünkü genellikle endişeliler, korkularının gerçekle hiç ilgisi olmadığını biliyorlar. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse İkinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. 53. I. Onlar tarafından sevilmek istiyorsanız onlar kadar değişken olacaksınız. II. Hem çocukları olacaksınız, hem babalan. III. Ve onlar sizi hiçbir zaman tarif edemeyecek. IV. Hem dostları olacaksınız, hem düşmanları. V. İnsanla zaman arasındaki mesafe azalıyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilecek niteliktedir?

8 54. Geçmiş, almış başını gitmiş; şimdiki zaman geçip gitmekte, ama gelecek, sonsuz bir genişlik ve derinlikle doludur. Davranışlarımızı düne, bugüne göre değil, yarına, yarınlara göre düzenlemek zorundayız. Yaşadığımız günlerin ardında, yeni başka günler var. Dünün, bugünün değil, yarının insanı olabilmektir önemli olan. Çünkü geleceğin süresi uzundur. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçmiş zamanın insan üzerindeki etkisi B) İnsanın bugüne bakarak geleceğini belirlemesi C) İnsanın yaşamını gelecek zamana göre düzenlemesi D) İnsanın, içinde yaşadığı zamanı doğru değerlendirmesi E) İnsanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı algılayabilmesi 58. İnsanımız kendi kafasıyla düşünmeyi öğrenememiştir, bunu ona öğretmemişlerdir. Hep o kafadan korkulmuştur. Bu düşüncenin gücünden ürkenler bulunmuştur. Okuyandan, yazandan uzak tutmak istemişlerdir toplumu. Kendi kafa donmuşluklarını halkta da görmek istemişlerdir. Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) Ne yazık ki, halkımız da bu çirkin oyuna gelmiştir. B) Halkımız da zaman zaman, kendi kafasıyla düşünemeyenlerin tuzağına düşmüştür. C) Ama halkımız, tarihi birikimiyle bu yanlışa düşmemiştir. D) Fakat halkımız, sağlıklı bir içgüdüyle buna karşı durmuştur. E) Halkımız onların etkisinden kurtulmak için kimi zaman uzun yıllarını vermiştir. 55. Orta boylu, ama yakışıklı endamı, parlak sarı saçları, gür kaşları, iki omzunun ortasında benzersiz bir güven ve dinamizmle dimdik taşıdığı vakur başı, insanı delip geçer hissi veren mavi bakışları, hiçbir kadını, hiçbir genç kızı, ilgisiz bırakmayacak dış nitelikleriydi. Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? A) Buna karşılık, iç nitelikleri de dış niteliklerini aratmayacak kadar zengindi. B) Bütün davranışlarından zeki bir insan olduğu anlaşılıyordu. C) Bir dâhiye yakışacak nitelikte eylemlerin adamı olduğu belliydi. D) Tavır ve davranışlarıyla karşısındaki insanı çok çabuk etkiliyordu. E) Ses tonu da onun iç derinliğini yansıtıyordu. 56. (I) Toplumda yaşayan insan, zihnindeki düşünceye uygun kelimeyi bulmak zorunda. (III) Herkes gereksinimlerinin türüne ve olanaklarının genişliğine göre bunu gerçekleştirmeye çalışır. (III) Bazen kelime aranmadan bulunur ve kendiliğinden cümle içindeki yerini alır. (IV) Bir çırpıda aydınlatıverir düşünceyi. (V) Pırıl pırıldır artık düşünce. (VI) Sanatçı da halktan adam da aynı zevkle ürperir bu olay karşısında. (VII) Çünkü kelime düşüncenin kapsadığı ya da değindiği her şeye ortaktır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi ana düşünce cümlesi olmaya en uygundur? A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. 57. (I) Cahit Sıtkı Tarancı, hayata bakışını, duygularını, hüzün ve hayal kırıklıklarını eserlerine açık bir şekilde yansıtan edebiyatçıların başında gelmektedir. (II) Dolayısıyla onun hikâyelerini, şiirlerinden ayrı tutarak tam anlamıyla değerlendirmenin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. (III) Ayrıca şiir ve hikâyeleri arasında birçok açıdan benzerlikler de bulunmaktadır. (IV) Edebiyatımızda ölüm ve yalnızlık denince ilk aklımıza gelen şairler arasında bulunan Tarancı'nın şiirlerinin merkezinde insan bulunmaktadır. (VI) O daha çok insanın iç âleminde kopan fırtınalara, bunların dışa yansımalarına yönelir. (VI) Onda insan sevgisi, dostluk, hatıralar, aşk ve tabiat vazgeçilmez terimlerin başında gelir. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 59. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek niteliktedir? A) Zamanlama yaşamımızın hemen her yönü için çok önemlidir. B) Onların hedef ve arzularını ortaya çıkarmanız çok önemlidir. C) Bu, kişinin zaman ve enerjisinin harika bir kullanımıdır. D) Görülebilmeleri zordur; güçlü bir hayal gücünü gerektirebilir. E) Kitabın temel mesajı sadece bunları içermiyor. 60. Jürilerde Kemal Tahir'in işi daha zordu. Çünkü yarışmaya kırk öykü katılıyor, bir tanesini seçiyor. Haber aldım ki, benim öykümü seçmiş. Ondan sonra da demiş ki : "Bu genç eğer istanbul'da oturuyorsa, onu bulup bana getirin." ---- Bana ilk sorduğu soru şu oldu : "Sizi tanımak istememin sebebi şudur; bu dili nereden getiriyorsun?" Ben bu soruyu nasıl cevapladığımı şimdi hatırlamıyorum. hangisi getirilirse, yazarın, eylemi "korku ve heyecanla" yaptığı vurgulanmış olur? A) Sevinçten uçarak gittim ben de. B) Ben de eteklerim zil çalarak gittim. C) Ben de elim ayağım titreyerek gittim. D) Bende ağzım kulaklarımda gittim yanına. E) Bunu duyunca çok heyecanlanmıştım. 61. Chenier bilimle şiiri birleştirmek istiyordu. Bu amaçla dünyanın ve insanın yaradılışını konu alan bir "Hermes"; dünya coğrafyasını ve tarihini kapsayan bir "Amerique" yazmak istiyordu. Tiyatro sevdalısıydı. Yunan tiyatrosuyla Shakespeare tiyatrosunu bütünleyecek bir tragedya, Aristophanes geleneğine uygun bir komedya yaratmak düşlerinin bir parçasıydı. Tüm bunlar 32 yıllık bir ömre sığabilir miydi? Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişinin en temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın ve insanın yaradılışını konu alan bir eser yazmak istemesi B) Büyük eserler yazmayı düşünmesi ama bunları gerçekleştirememesi C) Eski Yunan tiyatrosuyla Shakespeare tiyatrosundan hareketle tragedya yazmak istemesi D) Aristophanes geleneğine uyarak bir komedya yazmak istemesi E) Şiirle bilimi birleştirmek gibi bir düşüncesinin olması

9 62. Şair evrensel bir insandır. Bir insanın yüreğini kabartan bütün duygular; insan doğasının her koşul içinde duyduğu ve ortaya koyabildiği bütün şeyler, ölümlü bir insanoğlu gönlünde yer etmiş olan ve oluşup duran bütün izlenimler onun alanıdır. Bundan ötürü şair basitliği de, üstün duyguları da anlatır. Trajediler ya da komediler yazar. Yatkınlığına ya da ruhsal durumuna göre soylu ya da bayağı duyguları dile getirebilir. Çünkü şair... Yukarıdaki parça anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A) insanlığın aynasıdır ve insanlığın ne hissettiğini aslına uygun bir biçimde gösterir insanlığa. B) insanların duygularına canlı bir anlatım kazandırmak için şiir yazmayı seçmiştir. C) lirik şiirle insanlığın en iç varlığını anlatmaya çalışır. D) şiirlerinde kendi duygu ve düşüncelerini, yaşadıklarını anlatmak zorundadır. E) sadece belli bir ahlak çerçevesinde, soylu duygularla insanlığı anlatan kişidir. 63. Televizyonda gördüğümüz Kung- Fu figürü, Uzak Doğu bilgeliğinin ürünü, alçakgönüllü ama sürekli bir dengenin örneğidir. Bir lokma bir hırka ile yetinen, bağıntısız, bağlantısız, insanlara sevecen gözlerle bakan, düşmanlarına ve kötü kişilere kin tutmadan karşı koyan, onlarla kan dökmeden savaşan; iyiliğine karşılık beklemeden başka bir köye giden bir ermiştir. Ne var ki, Kung-Fu'nun hocasından öğrenip benimsediği bireysel mutluluk ne kadar yüce olursa olsun, ----, yine de eksiktir. hangisinin getirilmesi uygun değildir? A) ne kadar kolay elde edilirse edilsin B) insanı ne kadar erdemli yaparsa yapsın C) insana ne kadar iyi değerler kazandırırsa kazandırsın D) insan yüreğini ne kadar olgunlaştırırsa olgunlaşırsın E) insanı diğer insanlardan ne kadar üstün duruma getirirse getirsin 64. I. Refik Halit, yalnız Türk edebiyatında değil, Rus ve Amerikan edebiyatından sonra, hikâyecilikte dünya ölçüsünde ön plânda yer alacak bir yazarımızdır. II. Refik Halit'in sıcak bir dille yazılan Memleket Hikâyeleri, Türk edebiyatında Anadolu'nun ilk gerçekçi hikâyeleridir. III. Refik Halit'in Memleket Hikâyeleri, Anadolu'nun acı ve tatlı gerçeklerine büyülü bir sanat gücüyle parmak basan ilk hikâyelerimizdendir. IV. Refik Halit, bütün bir devrin edebiyatını şahlandıran bir yazardır. Yukarıdaki cümlelerde, anlatılan yazar ve eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin üzerinde durulmamıştır? A) Yazarın dünya ölçeğinde bir hikâyeci olduğu B) Anadolu'yu anlatan ilk gerçek öyküler olduğu C) Anadolu'yu olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatmış olduğu D) Döneminde dünya çapında yaygın olan görüşleri topluma anlatmış olduğu E) Dönemini ayağa kaldıran güçlü bir yazar olduğu 65. Bahçenin yalnızca ön duvarı kendilerine aittir. Öteki duvarlar komşuların duvarlarıydı. Evin karşı tarafındaki duvarlar alçaktı, kimi zaman komşular dama çıktıklarında, oradan onunla çene çalmak isterlerdi, ---- Ona göre bu tür işlerin kendine özgü törenselliğine uymak gerekirdi. Daha parmak kadar çocukkenden beri, bu işlerden hoşlanmazdı. Yukarıdaki parçada, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? A) ama o böylesi tavırlara asla izin vermek istemezdi. B) ama o böyle hareketleri hiç hoş karşılamazdı. C) ama o böyle durumlara bayılır, bol bol konuşurdu. D) ama o bunu sezdiği için hemen eve girerdi. E) ama o komşularının bunu niçin yaptıklarına bir anlam veremezdi. 66. Her ne kadar Mesut insanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul u hikâye çerçevesinde ele almaya çalıştıksa da, çocukluk ve ilk gençlik anılarını anlattığı bu yazılara klâsik anlamda ---- İçlerinden birçoğu, anı kitabından alınmış bölümler şeklinde görünüyor. hangisi getirilebilir? A) hikâye demek pek mümkün görünmüyor. B) hikâyenin sınırları içinde kalmıştır denilebilir. C) hikâyenin olanaklarından yararlanılmıştır. D) hikâye demek de mümkündür. E) hikâye sayılabilir. 67. I. Yazmak, hayatta karşılığı olanları aramak, göstermek, anlamlandırmaktır. II. Öykünün benim için, asıl çıkış noktası hayattır. III. Yaşadığımın / yaşadıklarımızın içinde olanı düşünür, düşler, tasarlar ve yazarım. IV. Her yazı hayattaki bir engelin aşılması, ayıklamaların yapılması, hayat çıtasının yükseltilmesidir. "Yazı"yı bu cümlelerdeki gibi anlayan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yazı çalışmalarının özünü hayattan alan biridir. B) Yazı çalışmalarında gerçekçi bir yazardır. C) Yazı çalışmalarında deneyimlerinden de yararlanan biridir. D) Yazı çalışmalarında belirli bir yararı gözeten biridir. E) Yazı çalışmalarında geçmiş-şimdi ve gelecek arasında iletişim kurmaya çalışan biridir. Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

10 Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site CEVAP ANAHTARI 1 B 21 B 41 E 61 B 2 A 22 B 42 B 62 A 3 D 23 E 43 D 63 A 4 A 24 A 44 C 64 D 5 C 25 E 45 C 65 C 6 C 26 C 46 E 66 A 7 A 27 B 47 C 67 E 8 B 28 C 48 E 9 E 29 A 49 C 10 C 30 C 50 B 11 C 31 E 51 C 12 A 32 A 52 A 13 E 33 C 53 E 14 E 34 B 54 C 15 B 35 E 55 A 16 C 36 C 56 E 17 A 37 C 57 C 18 C 38 E 58 E 19 A 39 D 59 A 20 D 40 D 60 C Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. ek harekete geçmek için hazırlıktır, düşünmen, harekete geçmekten korkuyor demektir. ünite 5CÜMLEDE ANLAM CÜMLE NEDİR YükLEMİNİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER YARGI TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER CÜMLEDE ANLATIM YOLLARI

Detaylı

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI.

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI. Yakaladığımız Benzer Sorular Genel Yetenek - Genel Kültür Farkını Yaşayın Çağdaş eğitim yöntemleriyle yüz yüze eğitim Tüm bölümlerdeki derslere yönelik haftanın her gününe ve saatine uygun ders alma imkanı

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

Harflere Bölünmüş Zaman edebiyat haritasında gezintiler

Harflere Bölünmüş Zaman edebiyat haritasında gezintiler Harflere Bölünmüş Zaman edebiyat haritasında gezintiler Ayfer Tunç 2007 Harflere Bölünmüş Zaman edebiyat haritasında gezintiler Ayfer Tunç Harflere Bölünmüş Zaman edebiyat haritasında gezintiler Editör:

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

KENDİMLE İLGİLİ. Yıllar ağır ağır aşındırır Olgunluk çağına varmış güçleri. Lucretius

KENDİMLE İLGİLİ. Yıllar ağır ağır aşındırır Olgunluk çağına varmış güçleri. Lucretius MİCHEL DE MONTAIGNE Okuyucuya Bu kitapta hiç yalan yok. Ben, burada gerçekleri yazmaktan başka bir amaç gütmedim. Sizlere hizmet etmek ya da kendim için ün kazanmak aklımdan hiç geçmedi. Zaten böyle bir

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz.

TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz. YGS TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI Tarih : 20 Eylül 2015 Pazar Saat : 10:00-12:40 Açıklamalar Bu deneme sınavı eşzamanlı uygulanır. Bu kitapçıkta Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler 40 soru (45 soru

Detaylı

Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır.

Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır. Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır. Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Malazgirt Mah 931. Cadde No : 145 Dikmen / Ankara Tel : (0312) 478 56 74 478 56 75 Fax

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

köprü UĞUR DÜNDAR İLE RÖPORTAJ CİNSİYET FARKINDALIĞI Orhan Pamuk 32 Yıl Sonra Okulunda Mayıs 2015 EDEPLİ BEBEKLER İN AİLELERİYLE RÖPORTAJLAR

köprü UĞUR DÜNDAR İLE RÖPORTAJ CİNSİYET FARKINDALIĞI Orhan Pamuk 32 Yıl Sonra Okulunda Mayıs 2015 EDEPLİ BEBEKLER İN AİLELERİYLE RÖPORTAJLAR 1 köprü Bosphorus Chronicle ın Ekidir. UĞUR DÜNDAR İLE RÖPORTAJ CİNSİYET FARKINDALIĞI EDEPLİ BEBEKLER İN AİLELERİYLE RÖPORTAJLAR Orhan Pamuk 32 Yıl Sonra Okulunda 2 Adam Olma İnsan Ol Her gün gazete manşetleri

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 010 A ADI

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Gücü ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

köprü Okulda ve hayatımızda teknolojinin yeri hakkındaki yazılar Teknoloji Dosyamızda! sf. 15-18. Haziran 2014

köprü Okulda ve hayatımızda teknolojinin yeri hakkındaki yazılar Teknoloji Dosyamızda! sf. 15-18. Haziran 2014 HABERLER 1 köprü Bosphorus Chronicle ın Ekidir. Benim için her öğrenci bir dünya Evladım! sözüyle özleşen Edebiyat bölümünün en sevilen öğretmenlerinden Aydemir Doğan ile yaptığımız keyifli söyleşi sayfa

Detaylı

YGS LYS DİL VE ANLATIM SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM KONU TESTLERİ

YGS LYS DİL VE ANLATIM SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM KONU TESTLERİ YGS LYS DİL VE ANLATIM SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM KONU TESTLERİ www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site 1. Pencerenin yanında duran iki kâtip, ağız ağıza bir şeyler

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ROBERT KOLEJ AİLESİNİN YENİ ÜYESİ: ANTHONY JONES

ROBERT KOLEJ AİLESİNİN YENİ ÜYESİ: ANTHONY JONES köprü Bosphorus HABERLER Chronicle ın Ekidir. 1 Ergen dertlerinize çare bulmak için İrem Ablanıza danışınız. > 20. sayfada Bir Taşla İki Kuş röportajları kapsamında Hardy ve Özdemir çiftleriyle ilgili

Detaylı

TÜRKÇE DERS NOTLARI TERİM ANLAM

TÜRKÇE DERS NOTLARI TERİM ANLAM SÖZCÜKTE ANLAM TERİM ANLAM SÖZCÜK ANLAMI Anlamı olan en küçük ses birliğine sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmakla birlikte cümlede de anlam kazanır

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİLM ve DRAMA BÖLÜMÜ (OYUNCULUK) Bir Anlatı Örneği Olarak Hamlet.

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİLM ve DRAMA BÖLÜMÜ (OYUNCULUK) Bir Anlatı Örneği Olarak Hamlet. T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİLM ve DRAMA BÖLÜMÜ (OYUNCULUK) William SHAKESPEARE Bir Anlatı Örneği Olarak Hamlet Tamer Barış ÜLGER İSTANBUL 2010 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ William

Detaylı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Yayını Yıl: 2013 -Sayı: 11 YAŞAMAYA DAiR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın

Detaylı