AKREP SOKMASI VE YILAN ISIRMASI. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yolbaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKREP SOKMASI VE YILAN ISIRMASI. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yolbaş"

Transkript

1 AKREP SOKMASI VE YILAN ISIRMASI Yrd.Doç.Dr. İlyas Yolbaş

2 Akrep öldürür: Ciddi Akrep sokmalarında genelde klinik hızlı ilerler kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve şok sonucu hasta ölür. Uzuv kaybı çok nadirdir. Yılan süründürür: Ciddi zehirlenmelerde genelde hastalarda uzuvlarda ciddi ödem, kompartman sonuçu uzuv kaybı görülür. Ölüm çok nadirdir.

3 AKREP SOKMALARI

4 İnsan için 1500 türden sadece 50 si tehlikeli

5

6

7

8 Çocuklarda akrep sokması daha ağır seyreder. Küçük yaş, baş ve boyun ısırılması ya da birden fazla ısırılma daha ağır seyreder. Her akrep sokması zehirlenme yapmaz, ancak her sokulma olgusunun zehirlenme yaptığı varsayılarak yaklaşım yapılmalıdır.

9 Venom (akrep zehiri) Nörotoksin Hyolironidaz Kardiyotoksin Glikozaminglikan Nefrotoksin Histamin Hemolitik toksin Serotonin Fosfodiesteraz Triptofan Fosfolipaz Sitokin salgılatıcılar

10 Akrep Sokması Sokma yerinde ağrı, lokal ödem, ürtiker, Ajitasyon, hiper aktivite Sekresyon artışı, kusma ve bulantı Hipertansiyon, bradi-taşiaritmi, Q, T dalgası değişiklikleri,kalp blokları Rhabdamyolisis 2-3 saat içinde gelişen pulmoner ödem, 3-4 saat içinde ölümle sonuçlanır. Ciddi reaksiyon erişkinde %0.09, çocukda %16, mortalite >10yaş da %16

11 Nörotoksin: Ca ve Na kanallarını açık tutar, Sempatik, parasempatik ve somatik nöronları uyarır.

12 Adrenalin Noradrenalin Nörotransmitter salınımı Aspartat Asetilkolin Glutamat

13 Mortalite/Morbidite Ölüm genellikle ilk 24 saatte oluyor Çocuklar (vücut/zehir oranı) Mortalite (tedavisiz); adult %1, okul çocuğu %10, bebek %20 Gecikmiş tedavi Yetersiz Yoğun Bakım şartları

14 MSS Parasempatik Sempatik Somatik Kranial Periferik Sistemik Bulgular Kardiyovasküler Solunum Allerjik Gastrointestinal Genitoüriner Hematolojik Metabolik

15 Lokal Bulgular Lokal bulgu yok yada minimal (Özellikle nörotoksini olan akrep sokmalarında Ağrı Kaşınma Eritem Lokal ödem Hiperestezi )

16 Sitotoksik lokal etkiler Makül, papül Nekroz, ülser Lenfanjit Ağrı, eritem, endürasyon

17 MSS bulguları Thalamus uyarılı sistemik parestezi Serebral tromboz ve strok Huzursuzluk, konfüzyon, deliryum Anormal davranış Ataksi

18 DÜŞÜK DOZ VENOM YÜKSEK DOZ VENOM SEMPATİK SİNİRLER PARASEMPATİK SİNİRLER KATEKOLAMİNLER ASETİLKOLİN Nörolojik Bulgular

19 Sempatik SS bulguları Hipertermi Hiperglisemi Taşipne Terleme Taşikardi Ereksiyon Hipertansiyon Hipereksitabilite Aritmi Konvulsiyon Hiperkinetik pulmoner ödem Extremitelerde solukluk soğukluk

20 Parasempatik SS bulguları Bronkokonstriksiyon Emesis Bradikardi Rinore Hipotansiyon Mesane kontrol kaybı Salivasyon Priapism Lakrimasyon Disfaji Diare Miyozis

21 Kardiovasküler sistem Hipertansiyon Katekolamin ve renin salınımı İlk 4 dakika içinde başlar Birkaç saat içinde geçer Hipertansif ensefalopati olabilir Hipotansiyon Aşırı katekolamin harcanması sonrası

22 Kardiyovasküler kollaps Artan katekolamin» myokard metabolizmasında artış» yetersiz oksijenizasyon» myokardiyal iskemi Toksik miyokardit Hafif derece: Hipertansiyon Orta derece: Sol ventrikül yetmezliği Ağır derece: Biventriküler kardiyojenik şok

23 Respiratuar S. bulguları Taşipne, stridor, bronkospazm Diyafram paralizisi» alveolar hipoventilasyon Pulmoner ödem

24 Toksinler Pulmoner vaskülarit e artışı Yetersiz oksijenizasyon HİPOKS İ Pulmoner Ödem

25 Alerjik bulgular Ürtiker Angioödem Bronkospazm Anaflaksi

26 Laboratuar Çalışmaları Kan sayımı Elektrolitler Koagülasyon parametreleri Glikoz Kreatin kinaz, idrarda myoglobin AST, ALT, kardiyak enzimler IL-1, IL-6, interferon gama, GMCSF Katekolamin, aldosteron, renin, ADH Venom düzeyi

27 Görüntüleme Yöntemleri Akciğer grafisi Pulmoner vaskülerite artışı Ekokardiyografi Hipokinezi, EF da azalma, dilate kardiyomiyopati

28 Diğer Testler Arteriyel kan gazı Orta derecede metabolik asidoz EKG Değişiklikler gün sonra düzelir Çocuklarda çok anlamlı değildir Taşikardi, QT uzaması, ST değişiklikleri, T inversiyonu, bloklar

29 Sınıflandırma Nörolojik bulgular belirgin değil ise: Hafif: Lokal bulgular Orta: Artan orta bulgular ve orta sistemik bulgular Ağır: Yaşamı tehdit eden ağır bulgular

30 Yanlış uygulamalar İnsizyon doku hasarını arttırır İnsizyon venomun venöz sisteme girişini arttırabilir Faydası gösterilememiştir Ağız ile emme önerilmez

31 Lokal Tedavi Lokal buz uygulaması Lokal vazokonstriksiyon ile venomun emilimini azaltır. Çok soğuk uygulama doku hasarı yapar. İlk 2 saat içinde uygulanımı anlamlı olabilir.

32

33 Lokal Tedavi Turnike uygulaması Venöz ve lenfatik dolaşımı azaltır Venomun lokal hasarını arttırır Doku hasarını arttırabilir

34 İmmobilizasyon

35 Tedavi özeti 1. Yara sabunlu suyla yıkanır varsa dezenfektan kullanılır. Ödem varsa elevasyon yapılır. Kesme emme gibi işlemler yapılmaz. 2. Sağlam koldan damar yolu açılır. 3. AVİL AMP ve DEKORT AMP yapılır. 10 yaş ve Erişkin: 1 AMP, 2-5 yaş çocuklarda: 1/3 AMP, 6-10 yaş çocukarda: 1/2 AMP) 4.TETRAVAX yapılır. 5. Gereğinde yılan veya akrep serumu yapılır. Anti-serumlar sadece anflaksi gelişirse müdahale edilebilecek tam donanımlı merkezlerde yapılır. 6. Elektrolit bozukluğu varsa düzeltilir. (Ca ise tek doz Ca yapılır.). 7. Antibiyotik proflaksisi yapılır. (Amp-sulbaktam vb). Analjezik oral veya parenteral verilir. 8. Hasta İLERİ MERKEZE sevk edilir. ** Anflaksi veya Klinikte kötüleşme olursa SC Adrenalin yapılabilir.(bakınız anaflaksi) ** Unutmayın yılan süründürür akrep öldürür. Akrep sokmalarında hipersalivasyon, terleme, priapism, el ve ayaklarda soğukluk, solukluk, taşikardi, hipertansiyon vb. bulgular varsa birkaç saatte akciğer ödemi ve şok sonrası ölüm gerçekleşebilir akrep serumu yapılanlarda anaflaksiye dikkat edilmelidir.

36 AKREP ANTİSERUM UYGULAMASI *** Anti venom uygulaması sırasında anaflaksi riski olduğundan dolayı antivenom uygulaması sadece anaflaksiye müdahale edilebilecek ileri düzey sağlık merkezlerde uygulanmalıdır.,akrep sokmalarında sistemik bulgular varsa antiserumu ve pirazosin uygulanır. Bu hastalar hemen ileri merkeze sevk edilmelidirler. Sistemik bulgular: Kusma, hipersalivasyon, terleme, priapism, el ve ayaklarda soğukluk, solukluk, taşikardi, hipertansiyon, miyokardiyal disfonksiyon, aritmiler, akciğer ödemi vb. AKREP ANTİVENOMU: Doz: 1 amp. (5ml), 50 ml %0.9NaCl içinde 30 dakikalık IV infüzyonla verilir. Öncesinde test yapılmalıdır. Antivenom deri testi: 0,1 ml antiseromu 1:10 %0.9 NaCl ile dilüe edilir. 0,2 ml intradermal yapılır. 10 dk. beklenir. Antivenom alerjik reaksiyonlar açısından infüzyon sırasında ve sonrasında dikkatli olunmalıdır. Alerjik reaksiyon yoksa antivenom tamdoz yapılır. ** 1-2 saatte ağır sistemik bulgular devam ederse antivenom tekrarlanır. **Antiserumu uygulama öncesinde adrenalin, antihistaminik, steroid ve acil seti hazır olmalıdır.

37 PRAZOSİN (MİNİPRES) UYGULAMASI Taşikardi, el ve ayaklarda soğukluk-solukluk, hipertansiyon, hipersalivasyon, terleme gibi sempatik bulguların geliştiği olgularda kullanılır. Pirazosin:MİNİPRES TABLET (maalesef çok etkili olmasına rağmen piyasada zor bulunuyor.) Doz: 0,03 mg/kg, ORAL veya NG ile verilir. Klinik olarak iyileşme bulguları: El ve ayaklarda soğukluksolukluğun düzelmesi ve ısınması, el ve ayaklarda terlemenin kaybolması, periferik venlerin görünür hale gelmesi, hipersalivasyonun azalması veya kaybolmasıdır. Bu bulgular oluşmamışsa ilk dozdan 3 saat sonra ve ardından 6 saatte bir aynı dozda pirazosin tekrar verilir. Pirazosin verildikten sonraki ilk 3 saatte 30 dk.da bir, sonraki 6 saatte 60 dk.da bir ve daha sonra 4 saatte bir kan basıncı, nabız ve solunum sayısı-derinliği izlenmelidir.

38 SONUÇ Akrepler sadece mecbur kalınca sokarlar Genellikle lokal bulgular ön plandadır. Tedavileri 3. basmak hastanelerde yapılmalıdır. Sistemik bulguları olanlar yoğun bakımda takip edilmelidir Sistemik bulguların olması kötü prognozun belirtisidir. Anti-venom tedavisi önemlidir

39

40 YILAN ISIRMALARI

41 Zehirsiz yılanlar Başlıca özellikleri yuvarlak gözleri ve oval şeklindeki kafalarıdır. Pulları iridir.

42 Zehirli yılanlar Başlıca özellikleri kafalarının hemen hemen düz ve üçgen tipinde, gözbebeklerinin kısık olmasıdır.

43

44 30 dakika içinde çok az bir şişme olursa çok büyük bir olasılıkla ya zehirsiz bir yılan veya zehirini akıtamamış bir yılan tarafından ısırılmıştır.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Diğer belirtiler ise halsizlik, hızlı nabız, mide bulantısı, nefes darlığı, kusma ve şok olabilir.

57 Isıran yılan zehirli veya zehirsiz olsun sanki zehirliymiş gibi ilk yardım uygulanmalıdır.

58 Yaralı mümkün olduğu kadar çabuk ve en az hareketle bir tıbbi tedavi tesisine götürülmelidir.

59 Yaralı rahat ettirilmeli ve sakinleştirilmelidir.

60 Isırılan organı hareket ettirilmemelidir.

61 Isırık kol veya bacaktaysa ısırığın alt ve üstüne 1-2 parmak genişliğinde, sıkan bantlar yerleştirilmelidir. Eğer ısırık el veya ayaktaysa bilek veya bileğin üstüne tek bir bandaj yeterlidir.

62 Eğer şişme yoksa bandajlar yaranın 2-3 cm. uzağına, eğer şişme varsa şişmenin bittiği yere sarılmalıdır.

63 Mümkünse ısırık bölgesine buz torbası koyulmalıdır. Organın üzerine buz sarmayın ve cildin üzerine doğrudan temas ettirilmemelidir. Isırılan bölge dondurulmamalı sadece soğutulmalıdır.

64 Isırığı keserek açmaya veya emerek çıkarmaya çalışmayın. Eğer zehir ağızda herhangi bir yara veya yırtığa sızarsa zehirlenmeye yol açabilir.

65 Mümkünse bölge su ve sabunla temizlenir. Hiçbir merhem kullanılmamalıdır.

66 Yaralı organdan, şişmelere karşı yüzük, saat veya benzeri eşyalar çıkartılmalıdır.

67 KORUNMA

68 Yılanların güneşlenebileceği düz kaya çıkıntılarından ellerimizi uzak tutalım

69 Kayaların altlarına, oyuklara, kuş yuvalarına elimizi sokmayalım.

70 Yeni öldürülmüş zehirli yılanlar uzun bir sopayla tutulmalıdır. Yılanlar öldükten sonra bile refleks bir hareketle öldürücü ısırmalara neden olabilir.

71 Isırıklara karşı kalın giysiler ve ağır postallar giyelim Çıplak ayakla yürünmeyelim

72 YILAN ISIRAN ÇOCUK HASTAYA YAKLAŞIM Isıran her yılan zehirli değildir, ancak her ısırılma olgusunun zehirli yılan tarafından yapıldığı varsayılarak yaklaşımlar yapılır. Çocuklarda zehirli yılan ısırması daha ağır klinikle seyreder. Küçük yaş, baş ve boyun ısırılması ya da aynı kişide birden fazla ısırılma daha ağır seyreder. Sistemik ya da yerel bulguları olduğunda tedavi edilmelidir. Ülkemizdeki zehirli yılanlar genellikle yerel bulgular oluştururlar,

73 Isırılma yerinde kanama, ödem, nekroz, ekimoz, bül ve lenfanjit görülebilir. Ödem ilk dakikalar içerisinde başlayabilir ve üst ekstremiteye hatta gövdeye yayılabilir, kompartman sendromu gelişebilir. Isırılan bölgede ağrı gelişebilir. Koagülasyon anormallikleri, şok, hemoglobinüri veya akut böbrek yetmezliği gelişebilir.

74 Laboratuvar incelemeleri: Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, PT, APTT, INR, fibrinojen, fibrin yıkım ürünleri, kan grubu, tam kan, trombosit sayımı, serum elektrolitleri, kan şekeri, BUN, kreatinin, CK, LDH, karaciğer enzimleri, arteriyel kan gazı, periferik yayma, idrarda hemoglobinüri, miyoglobinüri EKG,

75 Yılan ısırığının şiddetini derecelendir: a. Önemsiz: Bulgu ve belirtiler sadece ısırık çevresinde sınırlı kalmıştır. Sistemik bulgular ve laboratuvar değişiklikleri yoktur. b. Hafif: Isırık bölgesinde ve yakın çevresinde hafif ödem mevcuttur. Sistemik bulgular ve laboratuvar değişiklikleri yoktur. c. Orta: Ödem giderek genişlemektedir veya bulgular ısırık bölgesinin dışına taşmıştır. Orta şiddette sistemik bulgu ve belirtiler mevcuttur. Laboratuvar değişiklikleri orta düzeydedir (azalmış fibrinojen ve trombositler, hemokonsantrasyon gibi...) d. Şiddetli: Bulgular ısırık bölgesini ve tüm ekstremiteyi kapsayabilir, hatta ekstremite sınırlarını aşabilir. Ciddi sistemik bulgu ve belirtiler yanı sıra, belirgin derecede bozulmuş laboratuvar değerleri mevcuttur. Nörolojik bulgular belirgindir.

76 Yılan ısırma olgularında derecelendirme bir kez yapılmamalı, sık aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir. Çünkü bu olgular dinamik olgulardır, saatler içerisinde hafif dereceden orta ve ağır dereceye değişebilir. Bulgusu olmayan veya yılan ısırmasından şüphelenilen hastalar en az 8-12 saat gözlenmelidir

77 Yılan sokmasına yaklaşım GENEL OLARAK SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER 1. Yara suyla yıkanıp, buz bırakılır. Ödem varsa elevasyon yapılır. Kesme emme gibi işlemler yapılmaz. Özellikle yılan sokmalarında kesinlikle kolu atele alınıp elevasyon ve soğuk uygulama yapılır. Elevasyon yapılmazsa ödeme bağlı kompartman gelişebilir. 2. Sağlam koldan damar yolu açılır. 3. AVİL AMP ve DEKORT AMP yapılır. 10 yaş ve Erişkin: 1 AMP, 25 yaş çocuklarda: 1/3 AMP, 6-10 yaş çocukarda: 1/2 AMP) 4.TETRAVAX yapılır. 5. Gereğinde yılan veya akrep serumu yapılır. Anti-serumlar sadece anflaksi gelişirse müdahale edilebilecek tam donanımlı merkezlerde yapılır.

78 Yılan sokmasına yaklaşım 6. Elektrolit bozukluğu varsa düzeltilir. (Ca ise tek doz Ca yapılır.). 7. Antibiyotik proflaksisi yapılır. (Amp-sulbaktam vb). Analjezik oral veya parenteral verilir. 8. Hasta İLERİ MERKEZE sevk edilir. ** Anflaksi veya Klinikte kötüleşme olursa SC Adrenalin yapılabilir. (bakınız anaflaksi) ** Unutmayın yılan süründürür akrep öldürür. Akrep sokmalarında hipersalivasyon, terleme, priapism, el ve ayaklarda soğukluk, solukluk, taşikardi, hipertansiyon vb. bulgular varsa birkaç saatte akciğer ödemi ve şok sonrası ölüm gerçekleşebilir. Yılan sokmalarında ise genelde çok nadir olarak extremtelerdeki ödem ve siyanoza bağlı uzuv kaybı olabilir. Böcek sokmalarında, yılan serumu ve akrep serumu yapılanlarda anaflaksiye dikkat edilmelidir.

79 YILAN ANTİSERUMU UYGULAMASI ** Yılan antiserumu orta şiddetteki zehirlenmelerde 0.2 cc/kg, şiddetli olgularda >1 ml/kg yapılır. ** ilk 20 dk içinde gelmişse 0.2 cc/kg dan daha geç gelmişse doz daha yüksek miktarda verilir. ** Başlangıç yerel bulgularında ilerleme yok ve sistemik bulguları yoksa antivenom yapmaya gerek yoktur. Sadece takip yeterlidir. ** Bulgularda ilerleme varsa 5-20cc/kg antiserum %0.9 NaCl ile sulandırılıp 1 saatte infüzyonla uygulanır.

80 YILAN ANTİSERUMU UYGULAMASI ** Turnikeli gelmiş ve yerel bulgu yoksa turnikeyi yavaşça açılır. Bulgular artarsa tekrar turnike biraz proksimalden uygulanır. Ardından 1 amp antivenom 5 cc/kg %0.9 NaCl ile sulandırılıp 15 dakikalık infüzyona başlanır. Bu sırada turnikeyi açılmaz. 15 dakika bitiminde turnike yavaşça açılır. Tekrar bulgularda ilerleme olursa orta şiddette zehirlenme gibi tedavi edilir. Eğer ilerleyici yerel bulgu veya sistemik bulgu varsa, önce antiserum infüzyonuna başlanır. Ardından yavaşça turnikeyi açarken 1 saatlik infüzyonu tamamlanır. Bulgularda ilerleme olursa 1 saatlik antiserum tekrarlanabilir. ** Klinik geriler laboratuvar düzelir ve hasta kendini rahat hissederse antiseruma yanıt vardır. ** Yılan ısırmalarında ABY, hemoglobinüri, miyoglobinüri (Koyu kahverengi idrar), intravasküler hemoliz, rabdomiyoliz olabilir. ** Isırılan ekstremitenin yarıdan fazlasını kapsayan lokal şişlik veya yara yerinde ekimoz, nekroz ve bül oluşabilir.

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM Ülkemizde ve Dünyada sık karşılaşılan zehirlenmeler; doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilen klinik problemlerdir.

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Tanım: Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD Olgu-1 Anafilaksi 47 yaşındaki sağlık memuru erkek hasta. Daha önce

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ Yayın Tarihi:13.11.2008 Revizyon No/Tarihi:00 Kaynaklar: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) sitesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KISIM TIBBİ ACİLLER Bölüm 26 Tıbbi Aciller Bölüm 27 Zehirlenmeler, Sokmalar ve Isırıklar Bölüm 28 Kalp Hastalığı Bölüm Felç Bölüm Dispne Bölüm

KISIM TIBBİ ACİLLER Bölüm 26 Tıbbi Aciller Bölüm 27 Zehirlenmeler, Sokmalar ve Isırıklar Bölüm 28 Kalp Hastalığı Bölüm Felç Bölüm Dispne Bölüm KISIM TIBBİ ACİLLER Bölüm 26 Tıbbi Aciller Bölüm 27 Zehirlenmeler, Sokmalar ve Isırıklar Bölüm 28 Kalp Hastalığı Bölüm 29 Felç Bölüm 30 Dispne Bölüm 31 Diabet Bölüm 32 Akut Batın Bölüm 33 Yaygın Medikal

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı

KOLİNERJİK ETKİLİ MADDELERLE ZEHİRLENMELER

KOLİNERJİK ETKİLİ MADDELERLE ZEHİRLENMELER KOLİNERJİK ETKİLİ MADDELERLE ZEHİRLENMELER Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Kolinerjik etkili maddeler insektisit ve kitle imha silahı olarak kullanıldığı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. IOMERON 400 solüsyon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. IOMERON 400 solüsyon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI IOMERON 400 solüsyon KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 100 ml de 40 g iyoda eşdeğer 81,65 g iomeprol içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yasemin KIRCI Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Zehir ve zehirlenme nedir? Hangi durumlarda hastanın zehirlendiğinden şüphelenilmelidir? Akut dönemde zehirlenme

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Katılımcılar,

SUNUŞ. Değerli Katılımcılar, SUNUŞ Değerli Katılımcılar, Klinik Toksikoloji Derneği'nin 17. Kongresi, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla 17-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında, Mardin

Detaylı

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ANAFLAKSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sezgin ULUKAYA İZMİR - 2008 ÖNSÖZ Anaflaksi

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Gülşen Bican SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN

Detaylı

İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye. kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun. kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay

İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye. kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun. kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay 1 İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? İLKYARDIM Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri gelene kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LIPIODOL Ultra-Fluid 480 mgi/ml, Enjeksiyonluk Çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LIPIODOL Ultra-Fluid 480 mgi/ml, Enjeksiyonluk Çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ Giden Evrak Servisi Giden Evrak No: 34517 Giden Evrak Tarihi: 17.03.2015 Güvenlik Kodu: 858249 İşlem Takip No: 1636493 LIPIODOL Ultra-Fluid 480 mgi/ml, Enjeksiyonluk

Detaylı

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Acil Hipertansiyon Tedavisi Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Konuşma Planı Tanımlamalar Hipertansif acillerde hedef organ hasarı gelişiminin patofizyolojisi

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM. Kamil YILMAZ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM. Kamil YILMAZ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM Kamil YILMAZ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ŞOKTAKİ HASTAYA ETKİN BAKIM VEREBİLMEK İÇİN ACİL SERVİS HEMŞİRESİ ŞOKA NEDEN OLAN DURUMLARI HANGİ HANGİ HASTALARIN ŞOKA YATKIN

Detaylı