ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın Temelleri, Sayılar ve Matrisler; Hesaplama Teknikleri; Bagıntılar;Kromatik Polinomlar; Graflar; Agaçlar; Boole Cebri; Hesaplamalı Modelleme (çıkışlı ve çıkışsız sonlu durum makineleri) BİL101 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (BİLGİSAYARA GİRİŞ-I) AKTS: 4 Temel Kavramlar, Sayı ve Kodlama Sistemleri, Programlama Giriş, Yapay Zeka ve Uygulamaları, Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım, Paralel Programlama, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İnternet Uygulamaları, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Görsel Programlama Kavramları, Görsel Programa uygulamaları. ELK 111 ELEKTRİK DEVRELERİ AKTS: 4 Birimler: DC akım Elektrik yükü. Akım, gerilim. Direnç: Ohm yasası, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, Kirchhoff un akımlar yasası. Elekriksel iş güç ve enerji. Gerilim kaynakları B Kirchhoff un gerilimler yasası. 1 Dirençli devreler: maksimum güç teoremi, bir devrenin gerilim eşdeğeri (Thevenin) ve akım eşdeğeri (Norton), toplumsallık kuramı. Akımın kimyasal etkisi: Elektroliz olayı. Faraday yasası, piller akümülatör, diğer enerji kaynakları. Kodansatör: Elektriksel alan, nmanyetik devreler, girdap (Fuko) akımları, manyetik alandaki enerji ve buvietler. Alternatif akımı: alternatif akım: alternatif gerilimin üretilmesi, alternatif akımla ilgili büyüklükler, sinüzoidal büyüklüklerin toplanması ve çıkarılması. RLC devrelerinin sürekli durumda, alternatif akımdaki davranışları. Seri ve paralel rezonans devreleri. Genel bir devrede tüketilen güç, güç kompanzasyonu karmaşık sayılarla devre çözümü, eşdeğer devreler, deri olayı. Üç fazlı sistem. Transformatör. MAT107 MATEMATİK I AKTS: 6 Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Limit Uygulamaları, Türev, Yüksek Dereceden Türev, Türev ile ilgili teoremler, Türev Uygulamaları, Ters Türevin Gereksinimi, Belirsiz İntegral, İntegral Yöntemleri, Belirli İntegral, Belirli İntegral Uygulamaları. FİZ 105 FİZİKI AKTS: 7 Ölçme, Vektörler, koordinat sistemleri ve özellikleri, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newton un hareket kanunları, Dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, Enerji ve enerjinin korunumu, İmpuls, momentum ve momentumun korunumu, Katı cismin dönmesi, yuvarlanması ve eylemsizlik Momentleri, Akışkanlar mekaniği ve dinamiği. KIM112 GENEL KİMYA AKTS: 4 Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz teorileri, sıvılar, katılar, çözeltiler ve özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük.

2 YDİ101 İNGİLİZCE I AKTS: 2 Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) FİZ 106 FİZİK II AKTS: 7 Yük ve madde, elektriksel alan, Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrikler, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri, manyetik alan, amper kanunu, faraday kanunu, indükleme, maddenin manyetik özellikleri, elektromanyetik salınımlar, alternatif akım. MAT108 MATEMATİK II AKTS: 6 Sonsuz seriler. Yakınsaklık testleri. Taylor ve Maclaurin serileri. Fourier Serileri. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türev. Maksimum ve minimum hesapları ve Lagrange çarpanları. Çok katlı integraller ve uygulamaları. İki katlı integrallerde kutupsal, üç katlı integralde silindirik ve küresel koordinat sistemleri. Çizgisel integral. Green teoremi. Yüzey integrali, Stoke ve Diverjans teoremleri. Çeşitli koordinat sistemleri, eksenlerin dönüşümü, grafikler ve geometrik yerler, düzlemde doğru ve çember, konikler, uzay koordinatları ve yüzeyler, uzayda doğru ve düzlem. Riemann anlamında belirli integral, belirsiz, integral, integrasyon metotları, değişken dönüşümü, genelleştirilmiş integraller, geometrik ve mekaniksel uygulamalar, belirli integrallerinin yaklaşık hesabı. BİL103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I AKTS: 5 Derleme, Yorumlamalı Diller; Değişken kavramı; Kontrol Yapıları; Döngüler; İşlevler; Dosya Giriş/Çıkışı BİL104 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-II AKTS: 5 Değişken; Kontrol; Döngüler; İşlevler; Pointerler; Bellek Tahsisi; Dosya Giriş-Çıkışı BİL108 ELEKTRİK DEVRELERİ VE ELEKTRONİK AKTS: 5 Temel elektriksel büyüklükler. Devre yasaları ve temel elemanlar. Direnç devreleri. Birinci derece devreler. Sinüzoidal kalıcı durum analizi ve güç hesabı. Temel diyot ve transistör devreleri. Basit tek katlı yükselteçler ve frekans tepkeleri. İşlemsel yükselteçler. BİL124 OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ AKTS: 5 İstatistiğin tanımı, çeşitleri ve kullanım alanları/ Değişkenler, Grafikler ve Frekans Dağılımları/ Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi/ Ortalamalar/ Değişkenlik ölçüleri/ Olasılık Teorisi: Koşullu olasılık/ Çarpma Kuralı/ Bağımlı ve Bağımsız Olaylar/ Bayes Kuralı/ Uygulamalar/ Rasgele Değişken/ Olasılık Fonksiyonu/ Dağılım Fonksiyonu/ Beklenen Değer/ Varyans ve Standart Sapma/ Sürekli Rasgele Değişken/Kesikli Dağılımlar/ Sürekli Dağılımlar. Hipotez testleri. Regresyon, korelasyon

3 III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL203 VERİ YAPILARI AKTS: 5 Giriş, kavramlar; Python Hızlı Tekrar; Soyut Veri Türü tasarlama: kesir sınıfı; Ortak Bölenlerin En büyüğü Algoritması; Miras Alma: sayısal devre simülatörü; Temel Veri Yapıları, yığıt SVT gerçekleme; Dengeli Parantez Problemi, Dengeli Simgeler; İkilik sisteme dönüşüm algoritması, infix, prefix, postfix gösterimi, dönüşüm; Postfix hesaplayıcı tasarımı, hanoi kuleleri; Kuyruk SVT gerçekleme, Hot Potato, Simülasyon: yazdırma görevi; Deque SVT gerçekleme, Palindrome denetçisi; Özyineleme, dönüşüm, yığıt frameleri, Hanoi kulesi yeniden, Fraktal:sierpinski; şifreleme ve modül aritmetiği, RSA şifreleme BİL201 SAYISAL DEVRELER VE MANTIKSAL TASARIM AKTS: 5 Sayısal Sistemler. Birleştirilmiş Mantık Devreleri. Cebirsel basitleştirme, Karnough haritası ile basitleştirme. Birleştirilmiş devre tasarımı. Aritmetik Fonksiyonlar. Ardışık Devreler: Latch ve flipfloplar. Ardışık devre tasarım ve analizi, Seçilmiş Tasarım Konuları. BİL221 DOĞRUSAL CEBİR AKTS: 3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü (Gauss indirgemesi, Gauss-Jordan, Cramer, ters matris, normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, baz ve boyut kavramları, matrisin öz değer ve öz vektörleri, lineer uzaylarda lineer dönüşümler, bilgisayar mühendisliğindeki uygulamalar. BİL223 DİFERANSİYEL DENKLEMLER AKTS: 4 Diferansiyel denklemlere giriş ( Temel tanımlar ve terminoloji, Bir eğri ailesinin diferansiyel denklemi, Diferansiyel denklemlerin bazı fiziksel uygulamaları), Birinci mertebeden diferensiyel denklemler (Başlangıç değer problemi, ayrılabilir diferansiyel denklemler, homojen ve tam denklemler, doğrusal diferensiyel denklemler, Bernoulli ve Riccati denklemleri, Yerine koyma metodu), Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin geometrik yorum ve uygulamaları (dik ve eğik yörüngeler, fiziksel uygulamalar),türeve gore çözülmemiş birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Kuadratürle çözülebilen türeve gore çözülmemiş birinci mertebeden diferansiyel denklemler ( Lagrange ve Clairaut Denklemleri), Türeve gore çözülmüş birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çöümünün varlığı ve tekliği hakkındaki teorem ( Cauchy-Picard teoremi, Picard yaklaşım metodu ile başlangıç değer probleminin çözümü, Tekil noktalar ve tekil çözümler), Türeve gore çözülmemiş birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümünün varlığı ve tekliği hakkındaki teorem ( Genelleştirilmiş Cauchy-Picard teoremi, Diskiriminant eğrileri ve tekil çözümler). BİL227 MESLEKİ İNGİLİZCE AKTS: 2 Bilişim teknolojisine giriş. Donanım. Yazılım. Depolama ve girdi çıktı araçları. İşletim sistemleri. Veri tabanları. Veri iletişimi ve bilgisayar ağları. İnternet araçları, web tarayıcıları, Bilgisayar güvenliği. Bilgisayarlar ve insanlar TDİ201 TÜRK DİLİ AKTS: 1 Türkçe nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.

4 BİL233 İLERİ PROGRAMLAMA AKTS: 5 Nesneye dayali programlamaya giris. C++ programlama temelleri. Döngüler ve kararlar. Yapilar. Fonksiyonlar. Nesneler ve Siniflar. Diziler ve Karakter Katarlari. Operatörlerin asiri yüklenmesi. Kalitim. İsaretçiler. Akislar ve dosyalar. BİL231 JAVA - I AKTS: 5 Java Programlamaya Genel Bakış, Sınıf ve Nesne Kavramı, Değişkenler, diziler, koleksiyonlar, akış kontrol ve operatörler, Java kütüphanesi ve kullanımı, sayılar ve statik yöntemler kavramlarını öğretmek. BİL237 FİNANSTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AKTS: 5 Finasta Bilişim teknolojileri, kavramlar ve uygulamalar IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) BİL290 STAJ-I AKTS: 1 Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları iş yerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyerek, diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkanı sağlamak. Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak. İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak. Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek tanımalarını sağlamak BİL204 ALGORİTMALAR AKTS: 5 Alg.Analizi, Big-O gösterilimi; Anagram: brute force,sırala-karşılaştır, say-karşılaştır,arama:ardışıl, ikil arama; Çırpı:nedir,işlevi,tablosu,çakışma,anagram, çakışma çözümleme; HashTable gerçekleme, analizi; Sıralama: baloncuk, seçmeli, araya girmeli, kabuk; birleştirmeli, hızlı; ağaç: giriş, kavramlar, ikil ağaç gerçekleme: listelerin listesi, düğümler ve referanslar; ikil ağaç uygulamaları: parse ağacı, değer hesaplama, ağaçta dolaşım; ağaç: ikil arama ağaçları gerçekleme, uygulama; yığın: öncelik kuyruğu, gerçekleme; çizge: kavram, gerçekleme: komşuluk matrisi, gerçekleme: komşuluk listesi; çizge: algoritma:bfs, kelime merdiveni; çizge: algoritma: DFS, at tur problemia) çizge: algoritma:dfs, at tur problemi BİL206 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA AKTS: 6 Nesne Yönelimli Programlama metodolojisinde temel kavram ve teknikler BİL208 SAYISAL ÇÖZÜMLEME AKTS: 3 Gösterilen yöntemlerin bilgisayar bilimleri, elektrik-elektronik gibi alanlarda nasıl kullanıldığını ve uygulamalarını anlamaları, matematik problemlerinin çözümü için kullanılan yöntemlerin uygulamada (mühendislik alanında) kendilerine nasıl yer bulduğunu kavramak ve akademik camia tarafından kabul gören paket programların nasıl oluşturulduğunu ve bunların nasıl yapılabileceğini anlamak olarak özetlenebilir.

5 BİL212 SAYISAL DEVRELER VE MANTIKSAL TASARIM LABORATUVARI AKTS: 2 Sayısal Sistemler. Birleştirilmiş Mantık Devreleri. Cebirsel basitleştirme, Karnough haritası ile basitleştirme. Birleştirilmiş devre tasarımı. Aritmetik Fonksiyonlar. Ardışık Devreler: Latch ve flipfloplar. Ardışık devre tasarım ve analizi. BİL228 MESLEKİ İNGİLİZCE AKTS: 2 Bilişim teknolojisine giriş. Donanım. Yazılım. Depolama ve girdi çıktı araçları. İşletim sistemleri. Veri tabanları. Veri iletişimi ve bilgisayar ağları. İnternet araçları, web tarayıcıları, Bilgisayar güvenliği. Bilgisayarlar ve insanlar. BİL232 JAVA - II AKTS: 5 Hafıza kullanımı, Kalıtım kavramı, polimorfizm kavramı, kapsülleme, arayüzler ve dahili sınıflar, istisnalar, grafik arayüzü, nesne serileştirme,dosya kaydetme ve veritabanı kullanımı, applet oluşturma konularını öğretmek. BİL238 TEMEL BANKACILIK KAVRAMLARI, BANKACILIK SEKTÖRÜ VE PİYASALAR AKTS: 5 Finansal Sistem ve Finansal Sistem içindeki finansal aracılar, Bankalar ve Banka türleri, Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, Türkiyede piyasalar, Bankaların fonksiyonları ve ekonomiye etkileri, Bankacılık ve Türk bankacılığının tarihçesi, Bankacılık faaaliyetleri,mevduat ve mevduatla ilgili temel bilgiler, Yatırım ürünleri,nakdi ve gayrinakdi krediler,türev Ürünler,ADK, Elektronik bankacılık ve banka kartları,hizmetler,bankacılık etik ilkeleri. BİL234 PARALEL İŞLEM MİMARİLERİ AKTS: 5 Paralel hesaplamadaki çeşitli konulara giriş. Konular: paralel bilgisayar modelleri, performans konuları, programlama modelleri, mesaj geçiş paradigması, MPI ve Paylaşılan Bellek Kullanımı, sıralama, çizge algoritmaları, matris algoritmaları, FFT gibi algoritmalar ve N-cisim problemi, hava tahmini, protein katlaması gibi uygulamalar. BİL236 ÇİZGE KURAMI AKTS: 5 Bu dersin amacı, öğrencilere; güncel problemlerin çözümünde çizge kuramındaki kavramların nasılkullanılacağını öğretmektir. TDİ202 TÜRK DİLİ AKTS: 1 Türkçe nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.

6 V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TIT301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ AKTS: 1 Osmanlı Devleti nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce BİL305 BİLGİSAYAR MİMARİSİ AKTS: 6 Sayısal elemanlar ve veri gösterimi. Donanımsal ve mikro programlanmış denetim. Boru hattı. Girişçıkış birimleri. BİL301 SİSTEM PROGRAMLAMA AKTS: 6 İşletim Sistemi ve Uygulama yazılımları arasında yer alan bir ara yazılım katmanı olarak sistem çağrıları ve bu çağrılara dayalı programlama BİL303 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ AKTS: 7 Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon, Hareket yönetimi, eşzamanlılık kontrolü, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları, Veri ambar, veri madenciliği. BİL337 SAYILAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI AKTS: 5 Doğal sayılar : Temel özellikler, matematiksel tüme varım, bölünebilme, en büyük ortak bölen, tam sayıların gösterilmesi, asal sayılar, Euclid algoritması, aritmetiğin temel teoremi, Fermat teoremi, Wilson teoremi, lineer Diophantine eşitlikleri, lineer kongrüans sistemleri, Çinli Kalan teoremi, ikinci dereceden kalanlar, Legendre sembol, Jacobi sembol, çarpımsal fonksiyonlar BİL351 KARMAŞIK İŞLEVLER VE DÖNÜŞÜMLER AKTS: 5 Kompleks sayılar, kompleks düzlemin topolojisi, kompleks sayı dizi ve serileri, kompleks fonksiyonlar, limit, süreklilik ve türevleri, Cauchy-Riemann denklemleri, Analitiklik, Kompleks üstel, logaritma, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, Kompleks düzlemde integral, Cauchy Teoremi, Kompleks kuvvet serileri, Taylor ve Laurent seri açılımları, Singüler noktaların sınıflandırılması ve Rezidü Teoremi, Bazı reel integrallerin kompleks metodlarla hesaplanması, Argüment prensibi. BİL353 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI AKTS: 5 Doğrusal programlama, ikili problem ve son iyileştirme analizi, dinamik programlama, karar verme problemlerinde sayısal yaklaşımlar kazandırma, en iyilemenin kavranması, performans geliştirme yöntemleri, karar teorisi, oyun teorisi, proje programlaması, doğrusal olmayan programlama konusunda bilgi birikimi edinmek hedeflenmektedir.

7 BİL357 SAYISAL DENETİM AKTS: 5 Kontrol sistemlerine giriş: Genel tanımlar. Kontrol sistemi örnekleri. Geribesleme kavramı.matematiksel altyapı: Laplace dönüşümü. MATLAB kullanımı. Dinamik sistemlerin matematiksel modelleri: Transfer fonksiyonları. Blok diyagramları. Durum uzayında modelleme. Doğrusallaştırma. Kontrol sistemlerinin geçici ve sürekli hal cevabı analizleri. Kararlılık analizi. Köklerin yeri çizimi temelli analiz ve tasarım: Köklerin yeri çizimleri. Köklerin yeri çizimi ile faz ilerleten, faz gerileten, faz gerileten-ilerleten kompanzatör tasarımları. Frekans cevabı analizi. Bode diyagramları. Kutupsal çizimler. Nyquist karalılık kriteri. Bağıl kararlılık. Frekans cevabı ile kontrol sistemi tasarımı: Frekans cevabı yaklaşımı ile faz ilerleten, faz gerileten, faz gerileten-ilerleten kompanzatör tasarımları. VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) TIT302 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ AKTS: 1 Osmanlı Devleti nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce BİL302 İŞLETİM SİSTEMLERİ AKTS: 6 İşletim Sistemlerinin Bileşenleri ve Algoritmalar BİL306 MİKROİŞLEMCİLER AKTS: 6 Mikroişlemciler hakkında genel bilgiler. Assembly dili komutları ve mikroişlemci programlamaya geçiş. BİL308 ÖZDEVİNİRLER KURAMI AKTS: 6 Dillerle ilgili temel matematik, sonlu durum makineleri ve özellikleri, düzenli ifadeler ve kümeler, Deterministik ve nondeterministik otomatlar, Dilbilgisi ve diller, düzenli diller, bağlamdan bağımsız diller, Gramerlerin iyileştirilmesi ve Normal formlar, Yığıtlı otamatlar, Turing makineleri, Ayrıştırma işlemleri, Dillerin sınıflandırılması BİL390 STAJ-II AKTS: 1 Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları iş yerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyerek, diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkanı sağlamak. Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak. İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak. Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek tanımalarını sağlamak. BİL334 İLERİ SQL AKTS: 5 Veritabanı yönetim sistemleri üzerinde ileri seviye sql cümleleri yazarak performans analizlerini yapabilmek. T-SQL, PL-SQL dillerini kullanarak veritabanı programcılığı yapabilmek

8 BİL336 WEB PROGRAMLAMA AKTS: 5 Java EE kullanılarak web uygulama geliştirme, Spring ve Hibernate Frameworklerinin kullanımı, JSTL kullanımı BİL338 BİLGİSAYAR ARİTMETİĞİ AKTS: 5 İşlemci ve hafızaya sahip cihazların çalışması için ihtiyaç duyulan aritmetiğin ne olduğunun öğrenilmesi ve uygulamada nasıl kullanıldığının kavranması amaçlanmaktadır. BİL352 BİLİMSEL HESAPLAMA AKTS: 5 Sayısal çözümleme ve doğrusal cebir tekniklerinin algoritmalarını yazmak.güncel matematiksel paket programlarını kullanarak deoğrusal denklem sistemlerini çözen teknikleri anlamak, sayısal türev ve integral almak, adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini bilgisayara buldurmak. BİL354 VERİ İLETİŞİMİ AKTS: 5 OSI başvuru modeli, işaretleşme, bilgi kodlama teknikleri, seri ve paralel aktarım, iletim ortamlarının özellikleri, hata algılama ve düzeltme, akış kontrol teknikleri, anuyumlu/anuyumsuz iletim, bağlantı yönelimli ve bağlantı yönelimsiz servislerin özellikleri, anahtarlama ile yerel ve geniş alan ağ bağlantı teknolojileri BİL358 SAYISAL DENETİM AKTS: 5 Kontrol sistemlerinin durum uzayında analizi: Transfer fonksiyonu ile gösterilen sistemlerin durum uzayı gösterimleri. Durum denklemlerinin çözümleri. Kontroledilebilirlik, gözetelenebilirlik kavramları. Durum uzayında kontrol sistemi tasarımı: Kutup yerleşirime yaklaşımı. Durum Gözetleyici tasarımı. Regülatör ve Servo kontrol sistemi tasarımı. Doğrusal kuadratic regülatör. PID kontrol yapısı ve ayarlama kuralları. Digital kontrol: Digitalleştirme. Ayrık eşdeğerler. Ayrık zamanlı sistemlerin analizi. Örneklenmiş-verili sistemler. Fark denklemleri. Z-dönüşümü. BİL372 SİNYALLER VE SİSTEMLER AKTS: 5 Karmaşık üsseller ve fazörler,spektrum gösterimleri,sürekli zaman sinyaller ve sistemler,sürekli zaman Fourier dönüşümü,frekans yanıtı,filtreleme, modülasyon, örnekleme,z-dönüşümü BİL374 GÖMÜLÜ SİSTEMLERE GİRİŞ AKTS: 5 Gömülü sistem donanımları, çevresel birimleri, haberleşme protokolleri, işletim sistemleri. Linux ile gömülü sistem programlama.

9 VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL401 BİLGİSAYAR AĞLARI AKTS: 5 Bilgisayar Ağlarına Giriş Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi Veri İletişiminin Temelleri İletişim Protokollerinin Sınıflandırılması Protokollerin Katmanlaşması ve Ağ Mimarisi Open Systems Interconnection Referans Modeli Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama Yöntemleri Internet Kavramları, Mimarisi ve Protokolleri Gelecekteki Internet Protokolü Internet Control Message Protocol Transmission Control Protocol Domain Name System Transfer Protokolleri File Transfer Protocol BİL421 PROJE - I AKTS: 6 Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak, Literatürün takip edilmesinin öğretilmesi, Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak, Verilen bir soruna temel mühendislik yaklaşımları ile çözümler bulabilme ve bunları başarı ile uygulayabilme, Proje yapabilme uygulayabilme. BİL419 SEMİNER AKTS: 4 Seminer çalışması bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini spesifik bir konuda bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle seminer çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar. BİL411 BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI AKTS: 5 Bilgisayar Ağlarına Giriş Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi Veri İletişiminin Temelleri İletişim Protokollerinin Sınıflandırılması Protokollerin Katmanlaşması ve Ağ Mimarisi Open Systems Interconnection Referans Modeli Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama Yöntemleri Internet Kavramları, Mimarisi ve Protokolleri Gelecekteki Internet Protokolü Internet Control Message Protocol Transmission Control Protocol Domain Name System Transfer Protokolleri File Transfer Protocol. BİL413 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI AKTS: 3 Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi. BİL415 GÖRÜNTÜ İŞLEME LABORATUVARI AKTS: 3 Resim işleme; İyileştirme; Onarma; Segmentasyon; Morfoloji; Renk Analizi; Sıkıştırma BİL473 VERİ TABANI LABORATUVARI AKTS: 7 Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon, Hareket yönetimi, eşzamanlılık kontrolü, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları, Veri ambar, veri madenciliği.

10 BİL475 WEB PROGRAMLAMA LABORATUVARI AKTS: 5 Java EE kullanılarak web uygulama geliştirme, Spring ve Hibernate Frameworklerinin kullanımı, JSTL kullanımı. BİL403 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ AKTS: 6 Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi. BİL405 GÖRÜNTÜ İŞLEME AKTS: 6 Resim işleme; İyileştirme; Onarma; Segmentasyon; Morfoloji; Renk Analizi; Sıkıştırma. BİL423 PROGRAMLAMA DİLLERİ AKTS: 6 Programlama dilleri ve metodolojileri; programlamada yeni akımlar. BİL425 ALGORİTMA ANALİZİ AKTS: 6 Zaman ve uzam karmaşıklıkları; Gösterimler; Master teoremi; Dinamik programlama; Matris işleme; Lineer programlama. BİL427 DERLEYİCİ TASARIMI AKTS: 6 Derleyici aşamaları, lexical analiz, syntax analiz, semantik analiz, arakod dönüşümü, kod optimizasyonu, kod üretimi. BİL429 MAKİNE ÖĞRENİMİNE GİRİŞ AKTS: 6 Örüntünün tanımı ve temel kavramlar. Pattern sınıfları. Özellik çıkartımı. Örüntü sınıflandırma teknikleri. İstatistiksel örüntü sınıflandırma. İstatistiksel karar verme kuramı. Makine öğrenmesine giriş. Makine öğrenmesi ile örüntü tanıma. Öğretmenli ve öğretmensiz öğrenme. Sınıflandırmada hata analiz yöntemleri. Uygulamalar (Parmak izi, endüstriyel parça, imza ve karakter tanıma) BİL431 BİLGİ GÜVENLİĞİ AKTS: 6 Modern kriptografinin temelleri, Şifreleme sistemlerinin geçmişi, Temel şifreleme algoritmaları, Simetrik anahthar kriptosistemler, Özüt çıkarma algoritmaları, Şifreleme yöntemleri, Açık anahtar kriptosistemler, Sayısal imza, Anahtar dağıtımı, Anahtar kararlaştırma ve sır dağıtımı, Quantum şifreleme. BİL433 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ AKTS: 6 Temel grafik donanım ve yazılım kavramlarının tanıtımı, 2D ve 3D modelleme ve dönüşümler, dönüşüm gözlemleme, izdüşümü, grafiksel yazılım paketleri ve grafik sistemlerini kullanma becerisi kazandırma. Renk, oyun geliştirme.

11 BİL435 HESAPEDİLEBİLİRLİK KURAMI AKTS: 6 Hesapedilebilirlik teorisine giriş, Algoritmalar teorisinin temel kavramları, Özyinelemeli fonksiyonlar, Algoritmik sistemler, Turing makinesi, Formal gramerler, gramer türleri, Sonlu durum makineleri, Algoritmik olarak çözülemeyen problemler. BİL437 KOMBİNATORİK AKTS: 6 Kombinatorik nedir?, Sayma Kurallarına Giriş, Temel Sayma Kuralları, Özyinelemeli fonksiyonlar, Üretme fonksiyonları, Çizge kuramı, Başlıca kombinatorik optimizasyon ve oyun teorisi problemleri, uygulamaları. BİL439 KRİPTOGRAFİYE GİRİŞ AKTS: 6 Matematik Altyapısı: Tamsayılar, çarpma, üs alma, ters alma, aritmetik işlemlerinin karmaşıklığı, sayılar teorisi, sonlu cisimler, ilkel kökler, karekökler çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler ve yazılım/donanım uygulamaları. Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler ve yazılım/donanım uygulamaları. Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları. BİL441 YAPAY ZEKA AKTS: 6 İşlemsel Zeka, Yapay Zeka, Arama, Sezgisel Arama, Yerel Arama, Yapay Sinir Ağlarına Giriş, Yapay Sinir Hücresi, Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları, Yapay Sinir Ağı Araçları (Matlab, JOONE, ), Makine Öğrenmesi, Öğreticili, Destekleyici ve Öğreticisiz Öğrenme, Tek Katmanlı Algılayıcılar, Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP), Diğer Yapay Sinir Ağı Modelleri, Yapay Sinir Ağlarının Uygulama Alanları, Nesne Tanıma, Bulanık Mantık, Genetik Algoritmalar, Sürü Zekası BİL443 ROBOTİK AKTS: 6 Robotiğe giriş ve tarihsel gelişim, otomasyon sistemlerinde robotlar, robotlarda eksenler, koordinat sistemleri ve robot çeşitleri, robot çeşitleri, robot hareket ettirme sistemleri, robotlarda uç elemanları, robot dinamiği, robot kinematiği, kinematik analiz, yörünge planlaması, robot simülasyon yazılımları, uygulama örnekleri. BİL445 BULANIK MANTIK AKTS: 6 Bulanık Kümeler. Üyelik fonksiyonları. Bulanık İşlemler. T-norm ve N-norm işlemler. Bulanık kurallar. Bulanıklaştırma, berraklaştırma, bulanık çıkarım. Mamdani bulanık çıkarım. Mamdani bulanık çıkarım uygulamaları. Sugeno bulanık çıkarım ve uygulama örneği. Matlab ortamında bulanık mantık uygulamaları. Beyinin yapısı. Yapay sinir. Perceptron. Çok katmanlı sinir ağları. Öğrenme. Geriye- yayılım algoritması. Momentum katsayısı. Matlab ortamında YSA uygulama örnekleri BİL447 OYUN PROGRAMLAMA AKTS: 6 Bu derste,3d modelleme alt yapısı verildikten sonra,serbest kullanım hakkı olan oyun motorlarından birinin kullanımını öğretilecek olup,diğer 3d yazılımlarda üretilen model,araç ve elementlerin oyun motorunun içerisine atabilme becerisini kazandırmak ve bu oyun motorunda oyun Map'lerini hazırlayabilme ve test edebilme uygulamaları yapılacaktır.

12 BİL449 MOBİL AĞLAR AKTS: 6 Temel Kablosuz Teknolojileri Bilir, Kablosuz Teknolojilerin Karşılaştırmalarını ve hangi ortam ve koşulda hangi teknolojilerin tercih edilmesi gerektiğini bilir, Hücresel Ağ Kurulum ve İşletim Konseptini bilir, Uydu Teknolojilerini ve Uydusal Haberleşme konularını bilir,kablosuz Algılayıcı Ağların özellikleri kullanım alanlarını bilir. BİL453 BİLGİSAYAR MÜH. ÖZEL KONULAR- I AKTS: 6 Bilgisayar mühendisliği alanında son gelişmeleri belirlemek, belirlenen bir konuda araştırma nasıl yapılacağını ortaya koymak. Konuyu yaptığı araştırma sonucu bulgularını raporlamayı ve sunmayı öğrenme, Bir topluluk karşısında konuyu anlatarak sunma. BİL455 İNSAN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ AKTS: 6 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişim.teknolojilerdeki değişimin bireysel ve toplumsal paradigmalara etkisi.arayüz Tasarımı.Göresl okuma ve göz izleme konuları.monitör-insan etkileşimi. İnsan bilgisayar etkileşiminde araştırma yapma, Sanal gerçeklik konusunda çalışma. BİL457 FİNANSAL MATEMATİK AKTS: 6 Finans sektörünü ilgilendiren konuları kavrayabilmesi, uygulamalar geliştirebilmesi için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilmeleri ve finansal bilişim sektörü hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) BİL422 PROJE - II AKTS: 6 Bu derste, her bir öğrenci takımı uygulama ve testten oluşan bir tasarım projesi üzerinde çalışır.ilk olarak takım projenin teknolojisi hakkında araştırma yapar ve tam bir tasarım hazırlar.yazılı rapor ve sözlü sunum gerekmektedir. BİL412 BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI AKTS: 5 Bilgisayar Ağlarına Giriş Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi Veri İletişiminin Temelleri İletişim Protokollerinin Sınıflandırılması Protokollerin Katmanlaşması ve Ağ Mimarisi Open Systems Interconnection Referans Modeli Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama Yöntemleri Internet Kavramları, Mimarisi ve Protokolleri Gelecekteki Internet Protokolü Internet Control Message Protocol Transmission Control Protocol Domain Name System Transfer Protokolleri File Transfer Protocol. BİL414 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI AKTS: 3 Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.

13 BİL416 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LABORATUVARI AKTS: 3 Bilgisayar görmesine giris. Temel kavramlar. Görüntü matrisinin olusturulmasi;, komsuluk prensipleri. Bilgisayar görmesi yazilim ve donanim mimarisi. Gri, binary ve renkli görüntü isleme. Nicemleme, filtreleme. Kenar belirleme. Özellik çikartimi. 3 boyutlu bilgisayar görmesinin temelleri. Uygulamalar. BİL418 YAZILIM TEST SÜREÇLERİ LABORATUVARI AKTS: 3 Yazılım geliştiriciliğinde büyük önem arz eden test test süreçleri ve bu süreçlerin arka planında yer alan "çevik (agile) geliştirme" gibi geliştirme metodolojileri. Seviyelerine göre testler: birim test, kabul testi, sistem testi, entegrasyon testi. Test süreçlerinin konuşlandırma süreçleriyle entegrasyonu. BİL434 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ LAB AKTS: 6 Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ne giriş, Coğrafi veri tabanı modelleri, Geometrik veri modelleri ve veri yapıları, Coğrafi veri tabanı tasarımı, Coğrafi verilerin işlenmesi, Coğrafi veriler için yapısal sorgulama dili (SQL), Mekansal analiz teknikleri, CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları. BİL474 VERİ TABANI LABORATUVARI AKTS: 3 Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon, Hareket yönetimi, eşzamanlılık kontrolü, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları, Veri ambar, veri madenciliği. BİL476 WEB PROGRAMLAMA LABORATUVARI AKTS: 3 Java EE kullanılarak web uygulama geliştirme, Spring ve Hibernate Frameworklerinin kullanımı, JSTL kullanımı BİL406 BİLGİSAYARLI GÖRÜYE GİRİŞ AKTS: 6 Bilgisayar görmesine giris. Temel kavramlar. Görüntü matrisinin olusturulmasi;, komsuluk prensipleri. Bilgisayar görmesi yazilim ve donanim mimarisi. Gri, binary ve renkli görüntü isleme. Nicemleme, filtreleme. Kenar belirleme. Özellik çikartimi. 3 boyutlu bilgisayar görmesinin temelleri. Uygulamalar. BİL408 YAZILIM TEST SÜREÇLERİ AKTS: 6 Yazılım geliştiriciliğinde büyük önem arz eden test test süreçleri ve bu süreçlerin arka planında yer alan "çevik (agile) geliştirme" gibi geliştirme metodolojileri. Seviyelerine göre testler: birim test, kabul testi, sistem testi, entegrasyon testi. Test süreçlerinin konuşlandırma süreçleriyle entegrasyonu. BİL424 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ AKTS: 6 Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ne giriş, Coğrafi veri tabanı modelleri, Geometrik veri modelleri ve veri yapıları, Coğrafi veri tabanı tasarımı, Coğrafi verilerin işlenmesi, Coğrafi veriler için yapısal sorgulama dili (SQL), Mekansal analiz teknikleri, CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları. BİL426 PROGRAMLAMADA ÖZEL KONULAR AKTS: 6 Java EE geliştirme ortamlarında kullanılan uygulama çatıları.

14 BİL428 PROJE YÖNETİMİ AKTS: 6 Giriş, Proje Yönetimi Disiplini ve Kavramlarının tanıtılması, BT Proje Yönetimi Yöntem Bilimi ve Ölçülebilir Değer kavramı, proje planı geliştirme destek ana çatısı, proje bütünleştirmeye giriş, proje takımının seçimi ve paydaş çözümlemesi, proje kapsam yönetimi, ara ürün ve kilometre taşları kavramları, kritik yol çözümlemesi, proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği, risklerin çözümlenmesi ve değerlerini biçmede kullanılan araçlar, kazanılmış değer kavramı, projeyi gözlemleme artı denetlemede kullanılan kavramlar ve proje ölçütleri, yetenek olgunluk modeli, projede değişimin doğası ve etkisi, proje ürün kurulumu ve dağıtımı, projenin ölçülebilir kurumsal değeri. BİL432 GÜVENLİ PROGRAMLAMA AKTS: 6 Modern kriptografinin temelleri, Şifreleme sistemlerinin geçmişi, Temel şifreleme algoritmaları, Simetrik anahthar kriptosistemler, Özüt çıkarma algoritmaları, Şifreleme yöntemleri, Açık anahtar kriptosistemler, Sayısal imza, Anahtar dağıtımı, Anahtar kararlaştırma ve sır dağıtımı, Quantum şifreleme. BİL436 BİLGİ TEORİSİ AKTS: 6 Entropi-fiziksel sistem halinin belirsizliğinin ölçü derecesi, karmaşık sistemin entropisi, entropilerin toplanması teoremi, koşullu entropi, bağımlı sistemlerin birleşimi, entropi ve bilgi: kısmi bilgi, durumları sürekli değişebilir sistemler için entropi ve bilgi, bilgilerin kodlanması problemleri, hatalı iletişim, veri kaybı, engelli kanalların nakletme kabiliyeti. BİL438 KODLAMA TEORİSİ AKTS: 6 Haberleşme kanalları, kodlama problemlerine giriş, Sayı sayma ve olasılık hesapları, Gürültüsüz ve gürültülü kodlama, Sayılar teorisi, matrisler, sonlu cisimler, doğrusal kodlar, kodlar için sınırlar, döngüsel kodlar, Reed-Solomon kodlari, BCH kodları. BİL442 PROLOG AKTS: 6 Tarihçe; Prolog veri tipleri; Prolog ile programlama; değerlendirme; döngüler ve özyineleme; değilleme; bir uzman sistemin anatomisi; Jess ve Java BİL444 SAYISAL İŞARET İŞLEME AKTS: 6 Sayısal işaret işleme tekniklerinin öğrenilmesi. İşaret işlemenin farklı alanlara uygulamalarının incelenmesi BİL446 YAPAY SİNİR AĞLARI AKTS: 6 Yapay Sinir Ağlarına Giriş, Yapay Sinir Hücresi, Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları, Yapay Sinir Ağı Araçları (Matlab, JOONE, ), Makine Öğrenmesi, Öğreticili, Destekleyici ve Öğreticisiz Öğrenme, Tek Katmanlı Algılayıcılar, Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP), Diğer Yapay Sinir Ağı Modelleri (LVQ, SOM, ART, ), Yapay Sinir Ağlarının Uygulama Alanları, Nesne Tanıma, Bulanık Mantık, Genetik Algoritmalar BİL448 ALAN PROGRAMLANABİLİR KAPI DİZİLERİ AKTS: 6 FPGA'a giriş HDL programlama FPGA tasarım

15 BİL454 BİLGİSAYAR MÜH. ÖZEL KONULAR - II AKTS: 6 Sayısal mantık uygulamaları ve Verilog HDL ile uygulamalar. BİL456 TIBBİ BİŞİLİME GİRİŞ AKTS: 6 Sağlık bilgi sistemleri, tıp bilişimi, sağlık bilgi standartlar, hastane yönetim sistemi, biyometri, sağlık kayıtları, e-sağlık, arşivleme sistermleri, veri sıkıştırma teknikleri BİL458 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ AKTS: 4 Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu. BİL462 ADLİ BİLİŞİM AKTS: 6 Bilgisayar suçları ve adli bilişim incelemeleri konusunda pratik kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Adli bilişim süreçleri ve elektronik verileri toplarken ve analiz ederken standartların önemi ve standart ihtiyacı incelenecektir. Hukuk veya ceza davasında kullanılması amacıyla bilgisayar tabanlı delillerin toplanması, muhafaza edilmesi, incelenmesi ve hazırlanması süreçleri hakkında bilgiler verecektir. Ayrıca sistem güvenliğini sağlayan güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri ve kötü niyetli yazılım tespit sistemleri hakkında da bilgi verilecektir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar,

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı Ders İçerik BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı TRD101 Türk Dili-I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ I. YARIYIL 2203101 MATEMATİK-I (2-0-2) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir fonksiyonun

Detaylı

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112 FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN UYGULANACAK DERS PROGRAMI(YENĠ) 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1.Yarıyıl) 1. SINIF BAHAR YARIYILI (2.Yarıyıl)

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi D.Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Kredi YMT501 Yüksek Lisans Semineri - - - YMT502 Doktora Semineri - - - YMT503 Dağıtık Uygulama Geliştirme ve Tasarımı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok Course Descriptions I - Turkish: All core courses offered by the department of the program Ders Tanımları I Türkçe: Programı sunan Bölüm tarafından verilen tüm temel dersler Ders Kodu: DERSXXX in ders

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2015-2016) 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) HRT 101 Ölçme Bilgisi-I (3 0) 3 (AKTS:4) Temel Kavramlar,

Detaylı