Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır."

Transkript

1 Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere Dikenler içinde sarı gül vardır. Orda geçti benim günlerim; O demleri anıp bugün inlerim; Destan-ı ömrümü okur, dinlerim, İçimde oralı bir bülbül vardır. 1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? 1 / 34

2 A)Tabiat ve kuş sevgisi B)Memleket sevgisi C)Yaşama isteği D) Sıla özlemi 2-)Şair için hangisi söylenebilir? A)Karamsar B)Endişeli C)Üzgün D)Şaşkın 3-)Hangisi bu şiirin özelliği olamaz? A)Türü lirik şiirdir B)Uyak şeması abab-cccb dir C) Vardır kelimeleri rediftir D)Serbest şiirdir 4-) Dağlara, vadilere, ovalara 2 / 34

3 Tesbihler gibi saçılmış köyler Rüzgara karşı bir bayrak Sevinçle türküsünü söyler Mısraları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Benzetme ve kişileştirme sanatları vardır. B) İkinci ve dördüncü mısralar kafiyelidir. C) Yüklemlerin her ikisi de geniş zamanlıdır. D) Şiirin ölçüsü serbesttir. 5-) Hangi seçenekte tam uyak(kafiye) vardır? A)...bilir /...gelir B)...kazdı /...yazdı 3 / 34

4 C)...aktı /...yıktı D)...alkış /...nakış 6-) Bilginin ocağı okul Annenin kucağı okul Askerin sancağı okul Okul yaptırmaya koş... Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi nedir? A) Yarım B) Tam C) Zengin D) Cinaslı 7-) Mert dayanır, namert kaçar Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divan açar 4 / 34

5 Divan gümbür gümbürlenir Dörtlük konusuna göre hangi şiir çeşidine girer? A) Epik B) Didaktik C) Pastoral D) Lirik 8-) Karlı dağların başında, Salkım salkım olan bulut... Saçın çözüp benim için, Yaşın yaşın ağlar mısın? Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 8 li hece ölçüsü ile yazılmıştır. B) Kişileştirme vardır. 5 / 34

6 C) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. D) Şair buluttan şikayetçidir. 9-) İlim, kula açılmış bir kucaktır; Aydınlıktır, meş aledir, ocaktır. İlmin yüzü samimidir, sıcaktır; Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul... Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik 10) Köpük olsam sularında 6 / 34

7 Karışıp gitsem dalgana Rüyamı katsam rüyana Kaybolsam maviliğinde Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir? A) Rüya B) Dalga C) Deniz D) Gökyüzü 11) Senin yanındayken avuçlarımda Suda sabun gibi eriyor zaman. Mısralarında geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme yapılmıştır? A) Avuç-sabun B) Su-zaman C) Sabun-zaman D) Sabun-su 7 / 34

8 12) Yarınım dağ ayazında Dünüme ahlar çekerim Kaldım aklın çıkmazında Gül eker, diken biçerim. Konusuna göre şiirin çeşidi nedir? A) Pastoral B) Epik C) Didaktik D) Lirik 13) Yıldızlar çamlara değer de geçer Gün buradan başını eğer de geçer Sular dizlerini döğer de geçer Bir Ilgaz, er Ilgaz, Ilgaz, yar Ilgaz. 8 / 34

9 Şiirde hangi varlıkta kişileştirme yoktur? A) Çamlar B) Gün C) Sular D) Ilgaz 14) Gümüş bir dumanla kapandı her yer Yer ve gök bu akşam yayla dumanı Sürüler, çemenler, sarı çiçekler Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı Konusuna göre dörtlüğün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastoral B) Lirik C) Epik D) Didaktik 15) Dağların bir yürüyüşü var, 9 / 34

10 Bulutların sevda kokan yağmurları Rüzgarın sesi var kentlerde Diz boyu yalnızlık, diz boyu acı! Şiirde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir? A) Dağlar B) Kentler C) Yağmurlar D) Rüzgar 16) Ela gözlerine kurban olduğum, Yüzüne bakmaya doymadım ben. İbret için gelmiş derler cihana, Noktadır benlerin sayamadım. Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği 10 / 34

11 B) Abartma sanatından faydalandığı C) İnsanlara öğüt verildiği D) Betimlemelere yer verildiği 17) Kirazın derisinin altında kiraz, Narın içinde nar, Benim yüreğimde boylu boyunca Memleketim var. Canıma, ciğerime dek işlemiş, Canıma ciğerime... Şiirin konusuna göre türü nedir? 11 / 34

12 A) Didaktik B) Pastoral C) Epik D) Lirik 18) Çal bağlamacı çal, eski türküler, Dirilt nağmelerini ataların. Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler Duyur sesini eski ustaların. Konusuna göre şiirin türü nedir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral 19) Torosların yanağına konmuş bir kara çadır, Çadırın içinde Akça kız yatar. Bir üfleyip de güneşi söndürür, 12 / 34

13 Bir kirmeni, bir başını döndürür. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? A) Toroslar B) Çadır C) Güneş D) Kirmen 20) Arzın akıncılara dar geldiği zamanda Ovalar geçit verdi, boynunu eğdi dağlar... Beyitte geçen aşağıdaki varlıkların hangisinde kişileştirme yapılmıştır? A) Arz B) Ovalar C) Geçit D) Dağlar 21) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 13 / 34

14 Yukarıdaki beyitte kafiyeyi(uyağı) oluşturan sesler, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) ın / -ın B) akın / -akın C) sakın / akın D) ak / ak 22) Damlardaki kar, saçaklardaki buz, Kanı kaynayan suya dar geliyor. Haberin var mı oluklardan? Akan su sesinde bahar geliyor. Dörtlüğün uyak şeması hangisidir? A) abcb B) abab C) abca D) aaab 23) Gurbet işledikçe şu uzun yıla Gözünün yaşında ürperir sıla 14 / 34

15 Gönlüm dolaşırken yana yakıla Ovada sabahlar, dağda akşamlar Şair dörtlükte neyi anlatmaktadır? A) Gurbette olmanın hüznünü B) Yurdun güzelliklerini C) Vatan sevgisini D) Yalnızlığın verdiği ıstırabı 24) Söz ola kese savaşı Söz ola kurtara başı Söz ola ağulu aşı 15 / 34

16 Bal ile yağ ede bir söz. Dörtlükte söz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Anlaşmayı sağladığı B) Kısa olması gerektiği C) Can kurtardığı D) Hayatı tatlandırdığı 25) Uyandım uykudan aradım seni Sağıma soluma bakındım anne Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir? A) Korku-yalnızlık B) Korunma-fedakarlık C) Sevgi-özlem D) Üzüntü-ayrılık 16 / 34

17 26) Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın! Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın Anan bile okşasa bağrım kan olur. Dörtlüğünde şaire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıskanma B) Kırgınlık C) İmrenme D) Şüphelenme 27) Boşuna koşma çocuk, Sahil yolu balıklarını 17 / 34

18 Artık göremezsin! Kalbi kırık dalgaların Deniz küskün, Balıklar yitik. Balıklar meçhule sürgün! İnsanlar umursamaz, Deniz tükeniyor gün be gün! Boşuna koşma çocuk! Şair nasıl bir ruh hali içindedir? A) Hüzünlü B) Telaşlı C) Şaşkın D) Heyecanlı 18 / 34

19 28) Havada bir dost eli okşuyor derimizi, Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi. İçimize çevirip nemli gözlerimizi, Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos un. Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Umursamaz B) Yılgın C) Küskün D) Hüzünlü 29) Sevgi nedir? Sevgi akan sudur, Sevgi umuttur, mutluluktur. 19 / 34

20 Sevgide kin ve nefret olmaz. Çünkü dünyayı döndüren sevgidir. Şiirden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Hayatın sevgiyle güzelleştiği B) İnsanların sevgiyi özlediği C) Sevginin kin ve nefreti yok ettiği D) Sevginin insanları hayata bağladığı 30) Yorgun yüreğine kanat olurum, Dizginden boşalan bir at olurum, Sen Şirin, ben yine Ferhat olurum Zaman denen ejderhanın içtiği 20 / 34

21 Gençliğimi yeter ki sen bul getir... Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Coşkulu söyleyişin hakim olduğu B) Gençliğe özlem duyulduğu C) Zamandan şikayet edildiği D) Her çağın güzel yönlerinin bulunduğu 21 / 34

22 31) Bir dünya düşünürüm İlk günden beri; Açılmış da masallar gülü Hırsın, kinin kapısı kapanmış. Yüzlerdeki gülümseme çocuksu, Gözlerde sevginin ışığı yanmış. Aşağıdakilerden hangisi şiirin istediği bir dünya değildir? A) Kavganın ve düşmanlığın olmadığı B) Dostluk ve sevgiye ihtiyaç duyulduğu C) Huzur ve güven içinde yaşanılan D) İnsanların birbirlerine sevgi beslediği 22 / 34

23 32) Bir kasabam vardı eskiden Sarı sularına Yeşil gölgeler düşen, Sarı sularında Beyaz ördekler yüzen Bir ırmak geçerdi içinden Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Eski günleri özlediği B) Kasabasının gelişmesini istediği C) Irmak kenarında gezmeyi sevdiği D) Kasabalıları mutlu etmek istediği 23 / 34

24 33) İnmiş yere göğün gizli ordusu. Sarılmış her yanım, kurulmuş pusu. Gecenin kabaran bu uğultusu Evin çatısını sökecek gibi. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi tasvir edilmiştir? A) Savaş B) Karanlık C) Deprem D) Fırtına 34) Selam Türkiye! Acısını canımda Sevincini kanımda duyduğum, 24 / 34

25 Kara ekmeğim, billur suyum, Hasretim, özlemim, bereketim. Selam, canımdan aziz bildiğim memleketim! Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevgi B) Sevinç C) Özlem D) Ümit 25 / 34

26 35) Mevla yı seversen gelme peşime Arkada yavrum var kaçamam avcı. Su başında susuz can vermekteyim, Yavrularım susuz, içemem avcı. Şiirin teması nedir? A) Acıma duygusu B) Anne fedakarlığı C) Avcılık tutkusu D) Suya özlem 36) Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik hava da güzelse Hele gücün kuvvetin yerindeyse 26 / 34

27 Elin ekmek tutmuşsa bir de. Hele tertemizse gönlün, Hele akar gibiyse alnın Yaşamak güzel şey doğrusu. Şair yaşamanın güzelliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamamıştır? A) İş güç sahibi olmaya B) Sağlıklı olamaya C) Şık ve temiz giyinmeye D) Kötü duygulardan uzak olmaya 37) Bilinmez dünya hali bu Zamanla değişebilir insan Belki dönersin bir akşam vakti 27 / 34

28 Bulutlarla o uzak diyarlardan. Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hüzün B) Kırgınlık C) Endişe D) Ümit 38) Burda güneş Orda yağmur Güneşte de güzel dünya Yağmurda da Şükürler olsun Allah ım Şükürler olsun sana Verdiğin hayat pırıl pırıl 28 / 34

29 Şiirin teması nedir? A) Doğa sevgisi B) Mutluluk özlemi C) Allah sevgisi D) Yaşama sevinci 39) Dokunur hatıra kendisin bilmez, Asilzadelerden hiç kemlik gelmez, Sen iyilik eyle o zayi olmaz, Darılıp da başa kakıcı olma. Aşağıdakilerden hangisi dörtlükte öğütlenen bir davranış değildir? A) Kırıcı olmamak B) İyilik yapmak 29 / 34

30 C) İyiliği başa kalkmamak D) Hal hatır sormak 40) Alınız! Alınız gözlerimin önünden Bu yeşil yeşil olmayan yosunu Ben kırmızı balık, Al al kırmızı, turuncu turuncu İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü 30 / 34

31 Bu kavanozu!... Şiirde balıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılır? A) Hiçbir yosunu sevmediği B) Kırmızı rengi sevdiği C) Yalnızlıktan bunaldığı D) Doğal çevresini istediği 41) Kim bilir şimdi nerdesin, Senindir yeni akşamlar, Merdivende ayak sesin, Rıhtım taşında gölgen var. Bu dörtlükte aşağıdaki ana duygularda hangisi işlenmiştir? A) Sitem B) Özlem 31 / 34

32 C) Yalnızlık D) Pişmanlık 42) Tertemiz bir defterim, yazılmamış, Bir ırmağım, yolu çizilmemiş, Bir dünyayım, keşfedilmemiş, Sana emanetim, öğretmenim. Şiire göre öğrenci(çocuk) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yeni şeyler öğrenmeye hazır olduğu B) Eğitilmeye muhtaç olduğu C) Yeni şeyler keşfetmeyi istediği D) Özen gösterilmeyi beklediği 32 / 34

33 43) Tutunduğum bir dalsın sen Dudaklarımda balsın sen Doyumsuz masalsın sen Dinlerken coşarım Türkçem! Şiirin teması nedir? A) Türkçenin inceliği B) Türkçe sevgisi C) Türkçenin zenginliği D) Türkçeye duyulan özlem 44) İnsan vardır fark edilmez süsünden, Kimi farksızdır koyun sürüsünden. Her gördüğün şekle aman kapılma 33 / 34

34 İnsan belli olmaz görüntüsünden. Dörtlükte vurgulanan düşünceye uygun atasözü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Adam adamı bir defa aldatır. B) Adam arkadaşından belli olur. C) Adam kıymetini adam bilir. D) Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır. 34 / 34

Abdullah Yılmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Abdullah Yılmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 17.9.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 17.9.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 17.9.2013 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Hazırlayan: İsmail COŞKUN (ASTAGOS)

Hazırlayan: İsmail COŞKUN (ASTAGOS) Hazırlayan: İsmail COŞKUN (ASTAGOS) İÇİNDEKİLER 1. Mustafa Kemal i Düşünüyorum 2. Anadolu Sevgisi 3. Binbirinci Gece (Hancı) 4. Zindandan Mehmed e Mektup 5. Her Şey Sende Gizli 6. Yaşadıklarımdan Öğrendiğim

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA BU YOLDA Şiirler Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi Ankara 1998 KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA Şükür olsun vezni aldık heceden Şâirler içinde yerimiz vardır. Kan verir kaleme gündüz

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları Soru 1 Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür

Detaylı

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 212 Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi Türkiye Barolar Birliği Birinci Baskı: Nisan 2012, Ankara Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri Halkım kendi yazar kendi söyler bu destanı Dut yemiş bülbül gibi susar medya aydını Rıza Filizok Hazırlayan: Aykut ŞEHİR ŞEHİDİ UĞURLARKEN Yine bugün Alabildiğine

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle... Dr. Aktan AGO Mr. Osman EMİN 0 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ. Ankara, Nisan 2013 / 2. Baskı HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 228 Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 ARAŞTIRMA 1 2 ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 (Söke - Şenpazar) Oyhan Hasan Bıldırki Araştırma Oyhan Hasan Bıldırki Alperen Yayınları 2 Araştırma Dizisi 2 Yazar Dizisi 17 İlk Baskı Yılı 1999 Ocak, Aydın

Detaylı

KIR ÇİÇEKLERİ (Seçmeler) Kenan ERZURUM

KIR ÇİÇEKLERİ (Seçmeler) Kenan ERZURUM KIR ÇİÇEKLERİ (Seçmeler) Kenan ERZURUM Mart 2009 Hiperlink Yayınları ; 5 Hiperlink Yayınları Cankurtaran Meydanı, No: 6 Sultanahmet Eminönü, İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 5164681-82 ; Faks: +90 212 5164684

Detaylı

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ (20. yüzyıl 90ˊlı yıllar) Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteğiyle "Çağdaş seçkin Azerbaycan şiirinin tanıtımı"

Detaylı

Müslüm Taş. - şiirler - Yayın Tarihi: 25.11.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Müslüm Taş. - şiirler - Yayın Tarihi: 25.11.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 25.11.2012 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

SİTEM. Kenan ERZURUM

SİTEM. Kenan ERZURUM SİTEM Kenan ERZURUM Mart 2009 Hiperlink Yayınları ; 6 Hiperlink Yayınları Cankurtaran Meydanı, No: 6 Sultanahmet Eminönü, İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 5164681-82 ; Faks: +90 212 5164684 e-mail: info@hiperlink.com.tr

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Dil, halkın konuştuğu dildir. Halk deyimlerine ve söyleyişleri kullanılır. Şairler, şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ezgi ile söyler. Nazım birimi dörtlüktür. Hece

Detaylı

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com Niye? Toplumsal muhalefete kazandırdığımız yeni bir kitap daha. Hangi ihtiyaç üzerine? erçekten de "eee?" sorusunun gereken önem verilmeli. Tabi bunu yaparken gündelik boğuşmacalar ile kültür oluşturma

Detaylı

www.ahenkdergisi.com 1

www.ahenkdergisi.com 1 1 2 ACI GÜL ŞİİR Hicâbi Karaçorlu 3 Dizgi ve Baskı ÇINAR MATBAASI İSTANBUL 1967 4 ŞİİRLER Acı Gül Hicabi Karaçorlu 5 Cano ya 6 YILLAR ARDINDAN BİR GÜN GÜLERSE BANA FELEK YALNIZ SENİN ELİNLE, SENİN YÜZÜNLE

Detaylı

Baskı Ser Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Tel: 212 565 17 74

Baskı Ser Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Tel: 212 565 17 74 Bir Tufandır Umut Zindan Türkü Söylüyor Kitap Dizisi / Şiir / 2 Yazan:Nazım Akarsu Yayın Hakları: Ayışığı Sanat Merkezi Yayına Hazırlayan: Songül Yücel Baskı Öncesi Hazırlık / Kapak Tasarım Ayışığı Sanat

Detaylı

Çocuğun Gördüğü Düştür Barış

Çocuğun Gördüğü Düştür Barış ŞİİR Çocuğun Gördüğü Düştür Barış ( ) Akşam alacasında, gözlerinde ferah bir gülümseyişle döner ya baba Elinde yemiş dolu bir sepet; Ve serinlesin diye su, pencere önüne konmuş toprak bir testi gibi Ter

Detaylı

NİNNİ B EBEGİM NİNNİ NİNNİ 9İİRLERİ ANTOLOJİ8İ

NİNNİ B EBEGİM NİNNİ NİNNİ 9İİRLERİ ANTOLOJİ8İ MU8TAfA QUIIİ 9İQİN NİNNİ B EBEGİM NİNNİ NİNNİ 9İİRLERİ ANTOLOJİ8İ 5AQ5AKANLIK AİLE AQAQTIQMA KUQUMU 5AQKANLIGI YAYINLAQI MUSTAFA RUH İ ŞİRİN \J NINNI BEBEGIM NINNI Ninni Şiirleri Antolojisi ANKARA 1990

Detaylı

KARATAY SANAT-EDEBİYAT BU SAYIDA ANTALYA DA SANATIN ADRESİ KARATAY MEDRESESİ. www.karatayfm.com. Konuğumuz : Ozan Eray. Bekir ÇAKAL.

KARATAY SANAT-EDEBİYAT BU SAYIDA ANTALYA DA SANATIN ADRESİ KARATAY MEDRESESİ. www.karatayfm.com. Konuğumuz : Ozan Eray. Bekir ÇAKAL. KARATAY SANAT-EDEBİYAT YIL:1 SAYI:6 *EYLÜL-2014 Konuğumuz : Ozan Eray Sahibi : Bekir ÇAKAL Yazı İşleri Müdürü: Mustafa CEYLAN Ceylanmustafa_07@hotmail.com 0535 622 43 16 Genel Yayın Müdürü Harun YİĞİT

Detaylı

Şebap Teker. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Şebap Teker. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

VEDA. Nice dostluklara köprü oldu Kırağı. Sözün sahibini bilenlere açtı sayfalarını, genç

VEDA. Nice dostluklara köprü oldu Kırağı. Sözün sahibini bilenlere açtı sayfalarını, genç VEDA İçimize kapanıyoruz, içimiz burkuluyor. Ümitsiz değil üzgünüz. Kırağı suskun bir ortamda sesini yükseltti. Kardelen, Kayıtlar kapanmıştı, ikindi yazıları tek kişiye kalmıştı vellflql1jrrl.;rb son

Detaylı

Merhaba çocuklar, Hazırlayanlardan

Merhaba çocuklar, Hazırlayanlardan Merhaba çocuklar, Sizi gördüğümüz için sevinçliyiz. Bu yıl da kitabı zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. Bu yıl daha meraklı daha bilgili olacaksınız. Hepiniz daha da büyümüşsünüz. Kendinize güvendiğinizi

Detaylı

24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR. Kenan Erzurum. İstanbul-2005

24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR. Kenan Erzurum. İstanbul-2005 1 2 24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR Kenan Erzurum İstanbul-2005 3 Eşim Gülsel ve Oğullarım Eser ile Erdem e DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR 4 Teknik hazırlık :TÜRDAV Ajans. Kapak Resmi :Kenan

Detaylı