Physics Yeni aminoglikosit antibiyotiklerin NMR NMR analysis and amber design of. A grid-based seismic hazard analysis application.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Physics Yeni aminoglikosit antibiyotiklerin NMR NMR analysis and amber design of. A grid-based seismic hazard analysis application."

Transkript

1 Completed Thesis (2010-present) # YEAR TITLE (Turkish) TITLE (English) AUTHOR SUPERVISOR TYPE UNIVERSITY, DEPARTMENT Nano yapıların yoğunluk fonksiyonel Density functional investigation of Olcay Üzengi Aktürk Mehmet Tomak PhD teorisi ile incelenmesi nano-structures Physics Yeni aminoglikosit antibiyotiklerin NMR NMR analysis and amber design of Ningur Ahmet Cenk Andaç PhD analizi ve amber ile tasarımı novel aminoglycoside antibiotics Noyanalpan Gazi University, Pharmaceutics CMS dedektörü nde susy araştırma A study on susy search strategies in stratejisi, HPD yük spektrumu ve Mehmet the CMS, HPD noise spectrum and Erhan Gülmez PhD elektronların tesbit edilme verimliliği Deliömeroğlu electron reconstruction efficiency üzerine bir çalışma Büyük ölçekli yüzey integral denklemi Effective preconditioners for iterative problemlerinin iteratif çözümleri için solutions of large-scale surfaceintegral-equation Tahir Malas Levent Gürel PhD etkin öniyileştiriciler problems Boğaziçi University, Physics Bilkent University, Electric- Electronic Engineering Grid tabanlı sismik tehlike çözümleme uygulaması A grid-based seismic hazard analysis application Çelebi Kocair Cevat Şener - Ayşen Akkaya Computer Engineering Su ve amonyağın titanyum dioksit yüzeyleri üzerinde adsorpsiyon mekanizmalarının kuantum kimyasal çalışması A quantum chemical study of water and ammonia adsorption mechanisms on titanium dioxide surfaces GRIB türü meteorolojik dosyalardan Expert system design for data that elde edilen verilerin istasyonel verilerle get from GRIB type meteorologic file verifikasyonu için bir uzman sistem verification with stational data geliştirilmesi n-c10h22, n-c20h42 ve n-c24h50 alkanlarının ikili ve üçlü karışımlarının moleküler dinamik simülasyonla incelenmesi The investigation of binary and ternary mixtures of n-c10h22, n- C20H42 and n-c24h50 alcanes by molecular dynamics simulation Rezan Erdoğan Işık Önal Nesrin Aydin Baha Şen Chemistry Engineering Karabük University, Computer Engineering Serhan Yiğen Emine Cebe Ege University, Physics Serbest radikal polimerizasyonunda yayılma, zincir transferi ve taktisitenin modellenmesi Modeling the propagation, chain transfer and tacticity in free radical polymerization Tuğba Furuncuoğlu Viktorya Aviyente Bogazici University, Chemistry Mutasyonların protein termodinamiğine Protein thermodynamic effects of etkilerinin moleküler dinamik yöntemle mutations investigation in the with Kamber Kaşali Huseyin Kaya Ataturk University, Physics incelenmesi molecular dynamics method Çeşitli metal ve metal olmayan elementlerle katkılandırılmış fullerenesaslı yapıların spin kübit özelliklerinin kuantum mekaniğe göre incelenmesi Quantum mechanical treatment of fullerene-based systems doped with various metal and non-metal elements as prospective spin-qubits Serkan Polad Şakir Erkoç - Işık Önal Physics

2 Atlas TRT dedektörü nün SR1 SR1 atlas TRT development and test Faruk Diblen ortamında geliştirme ve test analizi facility Ayda Beddall Gaziantep University, Physics Dioksan esaslı tiyofen ve pirol birimleri Synthesis of dioxane based içeren yeni monomerlerin sentezi ve thiophene and pyrrole monomers and Tuğba Kızıldağ iletken polimer özelliklerinin investigation of their conductive Mustafa Güllü Ankara University, Chemistry incelenmesi polymer properties Üç boyutlu yüzlerde esnek kayıtlamaya Non-rigid Registration-based Datadriven dayalı veri-güdümlü eylem birimi 3D Facial Action Unit Arman Savran Bülent Sankur PhD saptama Detection PEM yakıt pili için elektrokatalizör Electrocatalyst development and geliştirilmesi ve izotermal olmayan iki modeling of nonisothermal two-phase BERKER FIÇICILAR İNCİ EROĞLU PhD fazlı akışın modellenmesi flow for PEM fuel cells Deniz seviyesindeki müon sayısının müonların düşeyle yaptığı açıyla değişiminin Geant4 simülasyon programıyla incelenmesi Investigation of the angular dependence of the muon intensity using Geant4 simulation package Melike Kunduracı Mehmet Bektaşoğlu Bogazici University, Electric- Electronic Engineering Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Sakarya University, Physics Deniz seviyesindeki kozmik ışınların enerji spektrumunun Geant4 simülasyon programı ile incelenmesi Investigation of cosmic rays at sea level using Geant4 simulation program Tuğba Şaşmaz Mehmet Bektaşoğlu Sakarya University, Physics Dünyanın elektrik ve manyetik alanının Investigation of the effect of the deniz seviyesindeki kozmik Müon akısı earth's electric and magnetic fields üzerine etkisinin GEANT4 ile on cosmic muon energy using incelenmesi Geant4 Halil Arslan Mehmet Bektaşoğlu Sakarya University, Physics Spin sistemlerinin denge Investigation of the kinetic behaviors yakınlarındaki kinetik davranışlarının of the spin systems in the Erol Vatansever GÜL GÜLPINAR Dokuz Eylul University, Physics incelenmesi neighbourhood of the equilibrium Protein fonksiyon tahminlemesi için fonksiyonel akış yönteminin paralelleştirilmesi Parallelization of Functional Flow to Predict Protein Functions Emrah Akkoyun Tolga Can AsH3 VE B2H6 moleküllerinin The adsorption and dissociation of MUSTAFA ŞENAY basamaklı Ge(100) yüzeyine AsH3 ve B2H6 molecules on stepped TÜRKMENOĞLU KATIRCIOĞLU yapışması ve ayrışması Ge(100) surface Hesaplamalı kimya destekli anti-hiv Computer aidded anti-hiv drug Necmettin Selami Ercan ilaç tasarımı design Pirinççioğlu PhD Theoretical investigation of (GaAs)n/ (GaAs)n/(InAs)n (n=1,2,3) süperörgü Mustafa Menderes (InAs)n (n=1,2,3) superlattice yapılarının teorik incelemesi Alyörük structures Yüksel Ergün PhD Measurement of differential photonjet cross section from 7 TeV PP LHC CMS deneyinde 7 TeV PP çarpışmalarında diferensiyel foton-jet collisions in the CMS experiment at tesir kesiti ölçümü the LHC Kadir Öcalan Ali Murat Güler PhD Medical Informatics Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü Dicle University, Chemistry Anadolu University, Physics Physics

3 Density functional theory Örgü sabitleri uyusmayan III-V investigation of electronic and yarıiletken nanotellerinin elektronik ve Seyfettin Dalgıç geometric properties of the lattice Barış Özkapı PhD geometrik özelliklerinin yoğunluk Hande Toffoli mismatched III-V semiconducting fonksiyonel teorisi ile incelenmesi nanowire Kuantum mekanik metotlar kullanılarak katalitik nanokarbon sentezi çalışması Yoğunluk fonksiyoneli teorisinin propilenden propilen oksit katalitik tepkimesine uygulaması A study of catalytic nanocarbon synthesis by means of quantum mechanical methods Application of density functional theory to propylene to propylene oxide catalytic reaction Elektroniksel uyarılmış bir potansiyel Reactive scattering of nitrogen enerji yüzeyi üzerinde döteryum atomu döteryum molecules with deterium ile azot döteryum molekülünün reaktif atom on electronically excited saçılması potential energy surface İlker Tezsevin Işık Önal Deniz Onay Işık Önal - Mehmet Ferdi Fellah Trakya University, Physics Chemistry Engineering Chemistry Engineering Gülşen Tasmanoğlu Sinan Akpınar Fırat University, Physics F+dcl df+cl reaksiyonunda corıolıs etkisinin zamana bağlı kuantum dalga paketi metodu ile incelenmesi The investigation of the coriolis effect on the f+dci+df+ci reaction by means of quantum wave packet method Belgin Karışmaz Niyazi Bulut Fırat University, Physics REGCM4 bölgesel iklim modeli verilerinin verifikasyonu Yüzeysel temellerin genel yükleme koşulları altındaki davranışını inceleyen laboratuvar model deneylerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi FLUKA benzetim kodunun proton hızlandırıcıları için zırh maddelerinin belirlenmesinde kullanılması Verification of REGCM4 regional climate model data Finite element analysis of laboratory model experiments on behavior of shallow foundations under general loading Usage of the FLUKA simulation code to determining shield materials for proton accelerators Emrullah Sonuç Baha Şen Hasan Emre Oktay Bahadır Sadık Bakır Karabuk University, Computer Engineering Civil Engineering Görkem Türemen Nermin Küçer Celal Bayar University, Physics Atom molekül etkileşmelerinin paralel The investigation of atom diatom programlama kullanılarak dalga paketi scattering by using a wave packet Emine Aslan Niyazi Bulut PhD Fırat University, Physics metodu ile incelenmesi method with parallel programming Pervin Ünal Tiyofen ve pirol içeren polimerlerin Demet Karadeniz Civcir Ankara University, Chemistry modellenmesi Bazı lipid düşürücü ilaçların serum paraoksonaz-1 enzimine afinitelerinin dockıng metodu ile incelenmesi Investigation of the affinities of paraoxonase-1 enzyme to some lipidlowering drugs by docking Zekeriya Düzgün method Birgül Kural, İlkay Yıldız Karadeniz Technical University, Biochemistry Polimer/oligonükleotid komplekslerinin Characterization and modelling of Sevil Dinçer, Eray Dalgakıran PhD karakterizasyonu ve modellenmesi polymer/olygonucleotide complexes Hasan Tatlıpınar Yıldız Technical University, Bioengineering

4 Silisyum (001) yüzeylerinde iridyum atomlarının ilk prensip hesaplardan incelenmesi Ab-initio study of iridium on silicon (001) surface İsmail Can Oğuz Oğuz Gülseren Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam Analyzing network lifetime of wireless Kemal Bıçakcı, süresinin matematiksel programlama sensor networks with mathematical Hüseyin Çotuk Bülent Tavlı ile incelenmesi programming PhD Supervised and Semi-Supervised Methods in Discriminative Language Erinç Dikici Murat Saraçlar PhD Modeling for Turkish Bilkent University, Physics and Physics Engineering TOBB ETU, Computer Science and Control Bogazici University, Electric- Electronic Engineering Paralel seyrek ve bant matris çoklu vektör çarpımı Parallel sparse and banded matrix multiple vectors multiplication Meftun Cincioğlu Murat Maguoğlu Msc Computer Engineering Synthesis of azine and hydrazide Ferrosen birimi içeren azin ve hidrazit ligands containing ferrocene unit and türevi ligantlar, Cu(II) komplekslerinin their Cu(II) complexes, Kaan Karaoğlu Kerim Serbest PhD sentezi, karakterizasyonu ve teorik characterization and theoretical incelenmeleri studies Recep Tayyip Erdogan University, Chemistry

5

6

7

8

9

10

11

12

TÜRK ULUSAL BİLİM e-altyapisi

TÜRK ULUSAL BİLİM e-altyapisi TÜRK ULUSAL BİLİM e-altyapisi Türk Ulusal Bilim e-altyapısı T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Önsöz TÜBİTAK ULAKBİM, kuruluşundan itibaren sırası ile araştırma ağları, yüksek başarımlı

Detaylı

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı

Detaylı

ADIM FİZİK GÜNLERİ IV 28-29 MAYIS 2015 KÜTAHYA

ADIM FİZİK GÜNLERİ IV 28-29 MAYIS 2015 KÜTAHYA 28 29 MAYIS 2015 KÜTAHYA / TÜRKİYE ADIM FİZİK GÜNLERİ IV 28-29 MAYIS 2015 KÜTAHYA ÖZET KİTABI Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından

Detaylı

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry Fizikokimya Özet Kitabı Abstract Book for Physical Chemistry ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Değerli Kimya Araştırmacıları, Kimya biliminde çalışmalar evrensel nitelikte olduğundan araştırmacılar arasında

Detaylı

TEKNOLOJİ. Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Cilt 11, Sayı 1, Ocak - Mart 2008 TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ. Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Cilt 11, Sayı 1, Ocak - Mart 2008 TEKNOLOJİ ISSN (Baskı / Printed): 302-0056 ISSN (Elektronik / Online): 308-205 ISSN (E Mektup / E-Mail): 308-2043 TEKNOLOJİ Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

Analitik Kimya Özet Kitabı Abstract Book for Analytical Chemistry

Analitik Kimya Özet Kitabı Abstract Book for Analytical Chemistry Analitik Kimya Özet Kitabı Abstract Book for Analytical Chemistry İÇİNDEKİLER Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu... 2

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Düzenleme Kurulu Yusuf Selamet (Düzenleme Kurulu Başkanı) Alpan Bek İsmail Sökmen Mehmet Güneş Oğuzhan Gürlü Afif Sıddıki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required.

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required. DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.S. in Mechanical Engineering ME 500 M.S. Thesis (0-1)NC ME 598 Research Seminar (0-2)NC ME 590 Analytical Methods in Engineering (3-0)3 ME 8XX

Detaylı

1- Proton değişim zarlı yakıt pilinin özelliklerinin incelenmesi

1- Proton değişim zarlı yakıt pilinin özelliklerinin incelenmesi Prof. Dr. Ahmet Togo Giz 1."Kopolimerleşmesnin sürekli izlenmesi" konusunda yazılım geliştirme. 2. "Ultrasonik Depolimerizasyon" konusunda deneysel. 3. "Verimli ve çevreyle barışık katı yakıt sistemleri"

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI POSTER SUNUMLARI 33 P01 Effect of different growth conditions to structural properties in InGaN A. Yıldız*, M. K. Öztürk, and M. Kasap Department of Physics, Gazi University, Ankara *yildizab@gazi.edu.tr

Detaylı

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Program Kitabı Program Book

Program Kitabı Program Book Program Kitabı Program Book 1 1 EKİM 2012 PAZARTESİ / 2 OCTOBER 2012 MONDAY 08:30-09:45 Kayıt 09:45-11:00 Açılış İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları 10:00-11:15 Müzik Dinletisi 11:15-11:30 Ara 11:30-12:15

Detaylı

Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir.

Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. Konya 2015 Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. ii iii ONURSAL EŞ BAŞKANLAR Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Bayram SADE (KTO Karatay

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 GENEL BİLGİLER... 3 Genel Bilgi ve Bölümün Tarihçesi... 3 AKADEMİK PERSONEL... 4 Öğretim

Detaylı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

FOTONİK 2013 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı İÇİNDEKİLER

FOTONİK 2013 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Amaç...iii Organizasyon...v Bilimsel Program...vii Poster Bildirileri Listesi...ix Davetli Konuşmacı Bildiri Özetleri... Poster Bildiri Özetleri...9 i ii AMAÇ Bu toplantı, ulusal boyutta optik,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı