Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Editörler: Prof. Dr. Özcan DEMİREL ve Doç. Dr. Eralp ALTUN Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ISBN: Kitaptaki bölümlerin sorumlulukları yazarlarına aittir. 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında Yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Eylül Baskı: Kasım 2007 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Öncü Basımevi Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Dağıtım Tel: (312) İnternet: E-posta: ii

3 ÖNSÖZ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (ÖT-MT) dersi, eğitim fakültelerinin ders programlarında yapılan son düzenlemelere göre öğretmenlik sertifikası programında tüm bilim dalları için zorunlu ders olarak programda yerini almıştır. 21. yüzyılda bilimde ve teknolojideki hızlı değişmeler eğitim alanını da etkilemiş ve yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasına başlanmıştır. Bilgisayarın, özellikle de internetin devreye girmesiyle bilgiye ulaşım çok daha hızlı olmakta, öğrenme kaynakları zenginleşmektedir. Sınıf içi uygulamalarda geleneksel araçgereç kullanımının yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı da giderek önem kazanmakta; öğretmenlerimiz bu teknolojileri tanıdıkça ve kullandıkça eğitim uygulamalarında bunlara daha çok önem vermektedirler. Sınıf içi eğitim uygulamalarında geleneksel yaklaşımın yeni teknolojilerle desteklenmesinin öğretme-öğrenme ortamını zenginleştirmesi beklenmektedir. Bu zenginliği öğretmenlerimizin de yaşaması ve yaşatması için materyal tasarımı yapma önemli bir uğraş alanı olmaya başlamıştır. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, öğretim hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesinde en belirleyici ögeler olarak görülmektedir. ÖT-MT, hem nitelikli eğitim hizmeti sunmak hem de eğitimdeki teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve en son gelişmiş öğretim teknolojilerini sınıf ortamında kullanmak isteyen aday öğretmenlere bir el kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu yapıtta, özellikle eğitimde kullanılan yeni teknolojiler tanıtılmaya çalışılmıştır. Ancak, mevcut uygulama içinde okullar arasındaki farklılıklar dikkate alınarak yeni teknolojilerin olmadığı ortamlarda, okullarda var olan ders materyallerinin nasıl kullanılacağı ve alternatif materyal geliştirme işleminin nasıl yapılacağı konusunda da bazı bilgiler ve ipuçları verilmeye çalışılmıştır. Eğitim alanındaki yeniliklerin ve çağdaş düşüncelerin yansımaları olarak ortaya çıkan bu tür yapıtların ülke genelinde yaygınlaşması ve kabul görmesi sizin ilginiz ve tercihinizle sağlanacaktır. Umarız bu kitap bir ders kitabı olmaktan çok, materyal tasarımı için bir kılavuz kaynak kitap olma özelliği taşır. Bu özelliği ile öğretmen adaylarına ve halen öğretmen olarak çalışanlara az da olsa katkı getirmesi yazar kadrosunu mutlu kılacaktır. Ankara, Temmuz 2007 Özcan DEMİREL Eralp ALTUN iii

4 Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim Prof. Dr. Özcan Demirel: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Esed Yağcı: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2. Bölüm: Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Levent Çelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Öğretim Sürecinde Kullanılan Araçlar ve Görsel-İşitsel Araçlar Yrd. Doç. Dr. Uğur Başboğaoğlu: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 4. Bölüm: İletişim Teknolojileri Doç. Dr. Eralp Altun: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Alev Ateş: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. Bölüm: Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erişen: Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Nadir Çeliköz: Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 6. Bölüm: Eğitimde İnternet Kullanımı Yrd. Doç Dr. Erkan Tekinarslan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 7. Bölüm: Uzaktan Eğitim Yrd. Doç. Dr. Behçet Oral: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 8. Bölüm: Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Özcan Demirel: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Esed Yağcı: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 9. Bölüm: Alternatif Ders Materyali Geliştirme Prof. Dr. Özcan Demirel: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 10. Bölüm: Çeşitli Materyaller ve Eğitimdeki Yeri Öğr. Gör. Havva Taşlı: Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi v

5 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Bölümler ve Yazarları...v İçindekiler... vii Şekiller Listesi... xii Tablolar Listesi... xiv 1. Bölüm EĞİTİM, ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM (ss: 1-27) Eğitim...2 Program Geliştirme...4 Eğitim Programının Ögeleri...6 Hedef ve Davranışlar...6 Öğretme-Öğrenme Süreci (Eğitim Durumu)...8 Ölçme-Değerlendirme Süreci...10 Teknoloji...10 Eğitim Teknolojisi...11 Öğretim Teknolojisi...12 Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler...13 İletişim Süreci...14 Kaynak...17 Mesaj...17 Kanal...18 Alıcı...18 Dönüt...18 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı...19 Araçların Sınıflandırılması ve Öğrenme ile Bağlantısı...21 Özet...24 Değerlendirme Soruları...25 Kaynakça...25 vii

6 2. Bölüm ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI VE SEÇİMİ (ss: 29-68) Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Etmenler Öğretim Hedefleri Öğretim Yöntemi Öğrenci Özellikleri Öğretmen Özellikleri Öğretim Ortamının Özellikleri Araç-Gereçlerin Özellikleri...38 Kısıtlamalar...38 Öğretim Materyallerinin Türleri...39 Gerçek Eşyalar ve Modeller...40 Görsel ve İşitsel Araçlar...43 Görsel Araçlar...44 İşitsel Araçlar...54 Öğretim Materyallerinin Hazırlanması...55 Öğretim Materyali Tasarım İlkeleri...56 Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri...61 Öğretim Materyallerini Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar...63 Öğretim Materyallerinin Kullanım Alanları...65 Özet...66 Değerlendirme Soruları...67 Kaynakça Bölüm ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR (ss: 69-87) Konunun Önemi...70 Elektronik Ortam Türleri...75 Ders Kitabı...75 Öğretmen Kitabı...75 Alıştırma Kitabı...75 Gerçek Varlıklar ve Modeller...76 Modeller...76 viii

7 Televizyon...76 Barkovizyon / Sinevizyon...78 Taşınabilir Sayısal Video Kayıt Cihazı...78 Dijital (Sayısal) Fotoğraf Makinesi...78 Tepegöz...79 Slayt Projeksiyon Cihazı...80 Video Projeksiyon Cihazı...80 Tepegöz, Slayt Projektörü ve Video Projeksiyon Şematik Karşılaştırması...81 Elektronik Öğretim Gereçlerinin Korunması...83 Özet...84 Değerlendirme Soruları...85 Kaynakça Bölüm İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (ss: ) İnternet Tabanlı Öğretici TV ve Video Uygulamaları...90 Öğretici TV ve Video Kullanımı...90 Eğitimde İnternet Tabanlı TV ve Video Uygulamaları...92 Mobil Öğrenme ve Araçları...97 Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Nedir?...97 Mobil Öğrenme Araçları ve Teknolojileri Nelerdir?...97 Karma Öğrenme ve Araçları Karma Öğrenme (K-öğrenme) Nedir? Karma Öğrenmenin Türleri Nelerdir? Eğitimde Karma Öğrenme Tasarımları ve Uygulamaları Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar Bölüm EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI (ss: ) Giriş Bilgisayarların Günlük Yaşamdaki Yeri Bilgisayarın Tarihsel Gelişimi Birinci Nesil Bilgisayarlar ix

8 İkinci Nesil Bilgisayarlar Üçüncü Nesil Bilgisayarlar Dördüncü Nesil Bilgisayarlar Beşinci Nesil Bilgisayarlar Bilgisayarların Türleri, Yapısı, İşleyişi ve Ögeleri Bilgisayar Türleri Bilgisayarların Yapısı ve İşleyişi Bilgisayarın Temel Birimleri Bilgisayarların Eğitimde Kullanılması Bilgisayarların Eğitimde Kullanım Alanları Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları ve Sınırlılıkları Bilgisayar Destekli Öğretimin Gerçekleşme Biçimleri Ders Yazılımını Geliştirmede İzlenen Aşamalar BDÖ Yazılımlarının Niteliklerini Değerlendirme Göstergeleri Ders Yazılımlarının Niteliklerinin Değerlendirilmesi Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça Bölüm EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMI (ss: ) İnternet: İlgili Kavramlar ve Uygulamalar İnternet İntranet World Wide Web (www) Telnet FTP (File Transfer Protocol) Portal Blog (Günce) Viki (Wiki) İletişim Aracı Olarak İnternet Eşzamanlı İletişim Anında Mesajlaşma Araştırma Aracı Olarak İnternet Arama Motorları Elektronik Veri-tabanları x

9 Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak İnternet İnternet-Tabanlı Öğrenme Harmanlanmış / Karma Öğrenme (Blended Learning) Öğretmenler ve İnternet Öğretmenler ve İnternet-Tabanlı Araştırma Öğretim Aracı Olarak İnternet Öğrenciler ve İnternet Öğrenciler ve İnternet-Tabanlı İletişim Öğrenciler ve İnternet-Tabanlı Araştırma Öğrenme Aracı Olarak İnternet Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça Bölüm UZAKTAN EĞİTİM (ss: ) Uzaktan Eğitim Kavramı Uzaktan Eğitimin Amacı Uzaktan Eğitim ile İlgili Gelişmeler Uzaktan Eğitimden Yararlanma Biçimleri (Modelleri) Uzaktan Eğitimde Yararlanılan Araçlar Uzaktan Eğitim ve İnternet Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımları Uzaktan Eğitimin Yönetimi Uzaktan Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Uzaktan Eğitimin Gelişimi ve Uygulamaları Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça xi

10 8. Bölüm ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ss: ) Öğretme Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Teknikleri Değerlendirme Değerlendirme Türleri Değerlendirme Teknikleri Not Verme Eğitim Amaçlı Bilgisayar Programlarını Değerlendirme Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça Bölüm ALTERNATİF DERS MATERYALİ GELİŞTİRME (ss: ) Giriş Alternatif Ders Materyali Geliştirme Alternatif Ders Materyallerinin Özellikleri Alternatif Ders Materyali Geliştirmenin Önemi Alternatif Ders Materyali Örnekleri Kavram Karikatürleri Şimşek Kartlar (Flash Cards) Çizimler Diğer Örnekler Değerlendirme Soruları Kaynakça xii

11 10. Bölüm ÇEŞİTLİ MATERYALLER VE EĞİTİMDEKİ YERİ (ss: ) Çeşitli Materyaller ve Eğitimdeki Yeri Materyalin Hazırlanış Amacı, Eğitimsel Özelliği Çeşitli Dersler İçin Hazırlanmış Öğretim Materyallerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Materyalin Hazırlanışı, Eğitimsel Özelliği Örnek Ders Planı Resimli Materyal Örnekleri Özet Uygulama Çalışması Kaynakça Sözlük ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1: Eğitim Programının Ögeleri...4 Şekil 1.2: Eğitim Programı Geliştirme Süreci Ögeleri...5 Şekil 1.3: İletişim Süreci...14 Şekil 1.4: İletişim Sürecinin Temel Ögeleri...15 Şekil 1.5: Öğretme - Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik...16 Şekil 1.6: Yaşantı alanı ve iletişim Süreci...20 Şekil 1.7: Dale'in Yaşantı Konisi...23 Şekil 2.1: Öğrenilenlerin Hatırlanma Yüzdeleri...30 Şekil 2.2: Beş Duyu Organın Öğrenmedeki Payları...31 Şekil 4.1: Tek Yönlü Video Dağıtım Sistemleri...91 Şekil 4.2: Ses ve Görüntü İletiminin Üç Konfigürasyonu...92 Şekil 4.3: Açıköğretimin E-Televizyon Uygulaması Örneği...93 Şekil 4.4: MEB İnternet TV Web Sitesi...94 Şekil 4.5: Los Angeles Kolejleri TV Web Sitesi...94 Şekil 4.6: Utah Öğretici TV Programları Web Sitesi...96 Şekil 4.7: Bir Dizüstü Bilgisayar Örneği...97 Şekil 4.8: Bir Tablet Bilgisayar Örneği...98 Şekil 4.9: Taşınabilir Bir Medya Oynatıcısı...99 Şekil Bir MP3 Çalar Örneği Şekil 4.11: Bir Akıllı Telefon ve Kişiselleştirilmiş Ekran Örneği Şekil 6.1: Microsoft Telnet İstemcisinin Çalıştırılması xiii

12 Şekil 6.2: Microsoft Telnet İstemcisi Şekil 6.3: Explorer Adres Çubuğunu Kullanılarak Başka Bir Bilgisayarla FTP Bağlantısı Kurulması Şekil 6.4: Bir Başka Bilgisayarla FTP Bağlantısı Kurulması Şekil 6.5: Bir Blog Oluşturmada İzlenecek Adımlar ve Blog İçerisinde Yapılabilecek Etkinliklerin Listesi Şekil 6.6. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi Ana Sayfası ve Burada Yapılabilecek Etkinlik Başlıkları Şekil 6.7: Vikipedi Ortamında Var Olan Bir İçerik Üzerinde Yapılabilecek İşlemler Şekil 6.8: Bir Anında Mesajlaşma Programı ve Yapılabilecek Eylemler Şekil 6.9: Microsoft Haber Gruplarında Office Programı Kategorisi Altında Yapılan Tartışmalar Şekil 6.10: Adobe Acrobat Kullanıcıları İçin Oluşturulmuş Çevrimiçi Bir Forum Şekil 6.11: Bir Arama Motoru Bünyesindeki Çeşitli Arama Kategorileri ve Tercihleri Şekil 6.12: Çevrimiçi ve Yüz-Yüze Öğrenme Ortamlarının Güçlü Yanlarının Harmanlanması TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1: Öğrenci özellikleri...35 Tablo 2.2: Farklı Özellik Boyutu Esasına Göre Eğitim Ortamlarının Sınıflandırılması...37 Tablo 5.1: BDÖ nün Gerçekleşme Biçimleri Tablo 7.1: Temel uzaktan-eğitim Modelleri ve Bu Modellerin Özellikleri Tablo 7.2: Türkiye de İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Uygulama Örnekleri Tablo 7.3: Uzaktan Eğitim Sunan Eğitim Kurumları ve İnternet Adresleri Tablo 8.1: Değerlendirme ve Test Çeşitleri Tablo 8.2: Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu Tablo 8.3: Değerlendirme Yaklaşımları Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar xiv

13 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi 1 1. Bölüm Prof. Dr. Özcan Demirel * Yrd. Doç. Dr. Esed Yağcı ** Öğrenme Hedefleri Bu üniteyi çalıştıktan sonra; öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları tanıyabilecek, öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek, öğretim teknolojisinin değişik tanımlarını yapabilecek, eğitim öğretim teknolojisi ve iletişim arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, araçların sınıflandırılması ve öğrenme arasındaki bağlantıyı kavrayabileceksiniz. İçindekiler Eğitim Program Geliştirme Eğitim Programı Eğitim Programının Ögeleri Teknoloji İletişim Süreci Özet Değerlendirme Soruları * ** Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

14 2 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde eğitim, program geliştirme, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi ve iletişim süreci üzerinde durulmuştur. Eğitim Eğitim genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecinde kişilerin davranışlarında meydana gelebilecek değişmelerin istenilen yönde olması beklenir. Bu anlamda Ertürk (1975), eğitimi, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade eder. Bu tanımda anahtar sözcükler, birey, istendik, yaşantı, davranış ve süreç kavramlarıdır. Birey, diğer bir deyişle insan, bio-kültürel ve sosyal bir varlıktır (Ertürk, 1975:3). Bu tanımda insanın üç boyutlu özelliği ortaya konmuş ve birinci özellik olarak biyolojik boyutu, ikinci özellik olarak kültürel ve üçüncü özellik olarak da sosyal boyutu vurgulanmıştır. İnsanın biyolojik boyutu insanın insan olabilmesi için temel ya da zorunlu neden olarak kabul edilmektedir. İnsanın 23 çift kromozomdan oluşan canlı bir varlık olduğu; ancak insanı biyolojik bir varlık olarak diğer canlılardan ayıran en önemli nedeni ise düşünebilme yeteneğine sahip olmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. İnsanın kültür boyutu da insanın insan olabilmesi için yeter neden olarak kabul edilmektedir. İnsan doğa ile etkileşerek kültür boyutunu geliştirmektedir. İlkel toplumlarda, kültürel içeriğin sınırlılığı ve eğitime gereksinim duyan birey sayısının fazla olmaması nedeniyle bireyler doğal toplumsal yaşantı içinde usta-çırak ilişkisi biçiminde toplumun istek ve beklentileri doğrultusunda yetiştirilebiliyordu. Ancak çeşitli kültürlerin iç içe yaşandığı günümüz toplumlarında bu süreç ancak belli bir program dahilinde yürütülebilmektedir. Çünkü bugün artık çeşitli kültürlerle karışıp kaynaşan ve yozlaşan kültürel içeriğin arılaştırılıp, düzene sokulması, ayrıca gittikçe artan eğitim ihtiyacının zorunlu sonucu olan toplu öğretim koşullarında öğrencilere, bireysel ayrılıkları ihmal etmeksizin arılaştırılıp, düzene sokulmuş kültürel içeriğin verilmesi gerekmektedir. Bu nokta da kültürlemeden farklı bir süreçle yani eğitimle karşı karşıya geliriz. O halde, bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimlerinin örgütlenik ve birikik ürünleri gibi aldığımız kültürdeki özelliklerin, o kültürde yaşayan bireylere benimsetmek anlamına gelen kültürlemeyi eğitimden ayıran nokta kasıtsız yani plansız oluşudur. Burada eğitimin anlamı itibariyle bir planlama unsurunu bünyesinde taşıdığı sonucuna varılabilir.

15 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi Bölüm Yrd. Doç. Dr. Levent Çelik * Öğrenme Hedefleri Bölüm amaçları aşağıdadır: Öğretim Materyali seçimini etkileyen etmenleri açıklayabilme Öğretim materyallerinin türlerini söyleyebilme Görsel tasarım ilkelerini açıklayabilme Görsel tasarım ögelerini açıklayabilme Öğretim materyallerinin alanlarını açıklayabilme İçindekiler Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Etmenler Öğretim Materyallerinin Türleri Öğretim Materyallerinin Hazırlanması Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça * Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

16 30 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Hızla değişen ve gelişen dünyamızda, bireylerin bilgiyi tek bir kaynaktan almaları ve ezberlemeleri beklenmemekte, aksine bilgiye ulaşma yollarını bilen, bunları kullanabilen ve karşılaştığı sorunlar karşısında, bilgiyi kullanarak çözüm yöntemlerini oluşturabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin bu özellikleri kazanmalarında, öğretmenlerin etkin ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tasarlamalarında, öğretim teknolojileri ilkelerine uygun olarak hazırlanmış öğretim materyallerinin kullanımı önem taşımaktadır (Şahin ve Yıldırım, 1999) lara kadar araç ve gereç, eğitimi destekleyen ve kullanımları öğretmenlerin özel istek ve ilgilerine terkedilmiş eğitim yardımcıları olarak görülürken, günümüzde öğrenme-öğretme sistemlerinin vazgeçilmez bir öğesi olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Alkan, Deryakulu, Şimşek, 1995). Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlayarak, programın başarıya ulaşması için önemli bir rol oynar. Bu durum, etkin eğitim için önemlidir. Çünkü eğitim sürecinde öğrencilere asıl nitelik kazandıran unsur, eğitim programlarıdır. Eğitimde materyal kullanımı, algılama ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Dikkati çekerek, ilgi uyandırır ve sınıfa canlılık getirir. Öğrenmede, zamanı kısaltır, bilgiyi pekiştirir ve kalıcılığa yardım eder. Öğrenilen bilginin hatırlanmasını kolaylaştırır. Bilgiyi işleme kuramına göre üç tür bellek vardır. Bunlar: Duyuşsal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellektir. Bilginin uzun süreli bellekte sözel ve görsel olarak saklandığını düşünürsek dolayısıyla hem sözel hem de görsel olarak sunulan bilginin hatırlanma ihtimali daha yüksek olacaktır. Yapılan araştırmalarda somut kelimelerin soyut kelimelerden ve resimlerin de kelimelerden daha fazla hatırlandığı bulunmuştur. Öğretim materyali farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı bilginin sunulmasını sağlar ve tekrar tekrar kullanabilme olanağı sağlar. Öğrencilerin konuya katılımlarını sağlar, okuma ve araştırma arzusu uyandırır. Yanına gidilmesi veya sınıfa getirilmesi mümkün olmayan olay, olgu ve varlıkları, gerçek yüzleriyle sınıfa taşır (Yalın, 2004; Aslan ve Doğdu, 1993). Okuduklarının %10 unu İşittiklerinin %20 sini Gördüklerinin %30 unu Gördüklerinin ve İşittiklerinin %50 sini Görüp İşittiklerinin ve Söylediklerinin %70 ini Görüp, İşitip, Dokunup, Yapıp, Söylediklerinin %90 ını Şekil 2.1: Öğrenilenlerin Hatırlanma Yüzdeleri

17 Öğretim Sürecinde Kullanılan Araçlar ve Görsel İşitsel Araçlar Bölüm Yrd. Doç. Dr. Uğur Başboğaoğlu * Öğrenme Hedefleri Bu ünite işlendikten sonra öğrenci; görsel-işitsel ve diğer araçları görünce tanıyabilecek, öğretim sürecine bu araçların katkısını kavrayabilecek, araç destekli öğretimin son on yıldaki etkilerini açıklayabilecek, bir eğitim aracı kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayabilecektir. İçindekiler Konunun Önemi Elektronik Ortam Türleri Elektronik Öğretim Gereçlerinin Korunması Özet Değerlendirme Soruları * İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

18 70 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Konunun Önemi Bugün eğitimin en önemli sorunlarından birisi maliyetler konusudur. Doğal kaynaklara bile para aracılığı ile sahip olurken eğitim gibi kurgulu bir ortamın yüksek maliyetli olacağı açıktır. Eğitimin doğal olanaklar ile yeterince gerçekleştirilmesi mümkün değilken planlanmış etkinliklerin değil birey devlet tarafından karşılanması bile birçok güçlüklere yol açmaktadır. Bu aşamada görsel-işitsel araçların ve dolaylı olarak büyük oranda teknolojik ürünlere bağlı olan uzaktan eğitimin de temel girdisi maliyet olarak görünmektedir. Yukarıda anılan kavramlar paralelinde görsel-işitsel araçlar eğitim için bireyin olgunlaşma sürecini, dolayısı ile genel anlamda eğitim süresini, süreçten ödün vermeden nitelikli bir şekilde kısaltmaktadır. Öğrencide aranan istendik özellikler gerek kavranmış bilgi gerek özümseme ve kalıcılığı içselleştirme ve gerekse de daha üst düzeylere taşıma olsun bu eğitim durumları daha ekonomik bir şekilde kendisine taşınabilmektedir. Sürenin teknoloji desteği ile kısaltılması, kalıcılığın görsel ve işitsel algılarla daha da artırılması, yeni öğrenme-öğretme modelleri ile genişleyen eğitim kavramı, ülkelerin eğitilmiş insana ve işgücüne olan gereksiniminden doğan olanakları tabana yayma eğilimi gibi nedenlerden dolayı üçüncü binyılda eğitim olgusunun aktüel bir şekilde ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Kişi, kurum ve ülkeler için yüksek maliyetlere neden olan birçok beceri gerektiren eğitimler bugün teknoloji aracılığı ile benzeşim ortamları aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrenen kişinin hata yapması ve tekrarlar ile öğrenmesi benzeşim ortamları ile çok daha ucuza mal olmaktadır. Bu bağlamda genelde eğitim teknolojisinin kurulumu yüksek maliyetli görünmesine rağmen istendik davranış değişikliğini sağlamak konusundaki desteği ile bireysel maliyetleri çok daha aşağı düzeylere çekilebilmektedir. Bu durumda bir proje hazırlamak-sunmak veya bir tiyatro eseri yazmakcanlandırmak en yüksek hatırlama düzeyinde olacaktır. Ancak sınıf içi öğrenmelerde içeriğin kalıcı, daha da kalıcı olabilmesini sağlamak çoklu ortam araçları ile olanaklıdır. Çoklu ortam araçları ile ezberden uzaklaşılacak, olay ya da olguları değerlendirmek, kıyaslamak ve daha da ileri boyutlarda yorumlamak için sınıf içinde zaman kazanılacaktır. Aslında görsel-işitsel araç kavramı son on yılda diğer duyu organlarının da işe sıkça koşulmaları nedeniyle duyusal bütünlük araçları adı ile de açıklanabilir. Burada değil işitme ve görme organları, dokunma, koku, tat alma duyularından da söz etmek gerekir. Doğaldır ki çok duyu organına hitap eden öğrenmelerin kalıcılık düzeyi daha fazla olacaktır. Dersin gereği olarak birden çok uyarıcı araç kullanan bir öğretmenin öğretme hızı faktöründen söz edilebilir. El becerilerini geliştirme yönünde bir eğitimde kullanılan ve dokunma, hissetme gibi duyuların egemen olduğu bir ortamdaki eğitim teknolojisi araç türünü Tensel Araçlar

19 İletişim Teknolojileri Bölüm Doç. Dr. Eralp Altun * Öğr. Gör. Alev Ateş ** Öğrenme Hedefleri İnternet tabanlı öğretici televizyon (TV) ve video uygulamalarını açıklayabilecek, Mobil öğrenmeyi kavrayabilecek, Mobil öğrenme araçlarını ve teknolojilerini tanıyabilecek, Karma öğrenmeyi kavrayabilecek, Karma öğrenmenin türlerini açıklayabilecek, Eğitimde karma öğrenme tasarımlarını tanıyabileceksiniz. İçindekiler İnternet Tabanlı Öğretici TV ve Uygulamaları Mobil Öğrenme Araçları Karma Öğrenme Araçları Özet Değerlendirme Soruları * Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ** Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

20 90 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı İnternet Tabanlı Öğretici TV ve Video Uygulamaları Öğretici TV ve Video Kullanımı Televizyon, bir olguya ilişkin görüntü ve seslerin elektromanyetik dalgalarla iletilmesi sonucunda, bunların iki boyutlu, sesli, siyah-beyaz ya da renkli olarak izlenmesine olanak sağlayan bir araçtır. Olgu ve olayları görüntü ve sesleriyle birlikte, hareketli olarak izleyicilere sunma olanağı yaratan televizyon, görselişitsel araç olarak eğitimde önemli işlevleri gerçekleştirmektedir. Güncel olaylar ile belirli gün ve haftalara ilişkin anma ya da kutlama programlarının sınıfa getirilerek bunların öğrenciler tarafından dinlenilmesi ve tartışılmasına yardımcı olmaktadır. Bilgi verici programlar, çeşitli belgeseller, eğitici filmler ve kimi haberler videoya kaydedilerek gerekli durumlarda öğrencilere izletilebilir. Öğrenciler, televizyon ve video aracılığıyla, kolayca gidip göremeyecekleri birçok yeri görme; insanları ve canlı ya da cansız çeşitli varlıkları doğal ortamlarında görüp tanıma olanağı bulurlar. Ders programını destekleyici biçimde hazırlanmış eğitici nitelikte çeşitli video kasetleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Araçları Donatım Merkezleri nden edinilebilmektedir (Sözer, t.y.). Eğitimdeki TV uygulamaları, çoğunlukla önceden kaydedilmiş olan videokaset ve videodisklerin kullanımı olarak görülmektedir. Televizyonun yaygın bir kullanımı ise doğrudan geribildirim olmadan, programların canlı olarak yayınlanmasıdır. Programların izleyicileriyle etkileşimli bir bağlantısı olmayan sistemlere tek yönlü televizyon denilmektedir. Bu kapsamda: a. Radyo-TV yayını, b. Uydu yayınları, c. Mikrodalga İletim, d. Kapalı devre, e. Kablo TV bulunmaktadır (Heinich, Molenda ve Russell, 1993).

21 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Bölüm Öğrenme Hedefleri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erişen * Yrd. Doç. Dr. Nadir Çeliköz ** Bilgisayarların günlük yaşamdaki öneminin farkında olma, Bilgisayarların tarihsel gelişim sürecini kronolojik olarak sıralayabilme, Bilgisayarla ilgili temel kavramların anlam bilgisi, Bilgisayarların türleri, yapısı, işleyişi ve ögelerini açıklayabilme, Bilgisayarların eğitim ve öğretimde kullanımıyla ilgili temel kavramların anlam bilgisi, Bilgisayarların eğitim ve öğretimde kullanım alanları kavrayabilme, Bilgisayar destekli öğretimin yararları ve sınırlılıklarını sıralayabilme, Bilgisayar destekli öğretimin gerçekleşme biçimlerini karşılaştırabilme, Bilgisayar destekli öğretim materyali hazırlama sürecindeki aşamaların farkında olma, Bilgisayar destekli öğretim yazılımların değerlendirilmesinde kullanılan ilkelerin önemini kavrayabilme, Bilgisayar destekli öğretim materyali hazırlamaya istekli olma. İçindekiler Giriş Bilgisayarların Günlük Yaşamdaki Yeri Bilgisayarın Tarihsel Gelişimi Bilgisayarların Türleri, Yapısı, İşleyisi ve Ögeleri Bilgisayarların Eğitimde Kullanılması Özet Değerlendirme Soruları * ** Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

22 112 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Giriş İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda her toplumda ve neredeyse bütün alanlarda köklü değişikler yaşanmaktadır. Daha çok bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılmasıdır. Bilgi çağı, insanların bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak için ileri teknolojilere gereksinim duydukları bir çağdır. Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yenisini katabilen ve bu bilgiyi yayabilen toplum ya da bireyler güçlü olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve teknolojinin bu denli önemli olması ve toplumsal alanlarda yoğun olarak kullanılması her alanda olduğu gibi eğitim sisteminde de yapısal değişimleri zorunlu kılan etmenlerin başında gelmektedir. İnsanlığın ve teknolojinin gelişmesinde en önemli süreçlerden biri olan eğitim, günün gereksinimlerine yanıt vermek için gelişen teknolojinin olanaklarıyla donanmak ve çağa göre düzenlenmek zorundadır. Günümüz teknolojisinin ilerlemesi ve eğitime verilen önemin artmasıyla, eğitim sorunlarının çözümünde teknolojiden faydalanmak kaçınılmaz olmuştur. Bu teknolojilerden biri de bilgisayardır. Bilgi çağının asıl lokomotifi bilgisayarlardır. 21. yüzyıl, dünyada, bilgisayar ve bileşenlerinin hemen her alanda kullanıldığı bir zaman dilimidir. Bilgisayarı eğitimde etkin olarak kullanma çalışmaları da bu yolda atılmış önemli bir adımdır. Ancak bireyleri bilgi toplumuna uygun olarak yetiştirmek için gerekli olan bilgisayarların eğitimde etkin olarak kullanılabilmelerinin önkoşulu, öğretmenlerin ve geleceğin öğretmen adaylarının bilgi teknolojilerini tanımaları ve onları kullanabilmelerini gerekli kılmaktadır. Bu bölümde bu amacı gerçekleştirme çabalarına katkıda bulunmak için bilgisayarlar ve bilgisayarların eğitimde kullanımıyla ilgili gerekli bilgiler sunulmuştur. Bilgisayarların Günlük Yaşamdaki Yeri Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileriverileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir aygıttır. Günümüzde bilgisayarlar birçok yerde kullanılarak yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Yirmi yıl önce bilgisayarların kullanıldığı yerleri tek tek sayarken, günümüzde kullanılmadığı alanları sıralamak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Örneğin; bir deneme uçağının uçuşu ya da bir fabrikanın işletilmesi gibi karmaşık süreçlerin benzetim yolu ile denenmesinde bilgisayar grafikleri kullanılabiliyor ve karşılaşılabilecek güçlükler önceden görülüp önlemleri alınabiliyor. Bilgisayar aracılığıyla alışveriş yapı-

23 Eğitimde İnternet Kullanımı Bölüm Yrd. Doç Dr. Erkan Tekinarslan * Öğrenme Hedefleri Öğrencilerin bu bölümle ilgili öğrenme etkinliklerini tamamladıktan sonra aşağıdaki hedef davranışları kazanmaları beklenmektedir. İnternet ile ilgili temel kavramları açıklama. İnternet ile ilgili temel uygulamaları açıklama. Eşzamanlı ve eşzamansız İnternet-tabanlı iletişim araçlarını açıklama. İnternet-tabanlı araştırma araçlarını açıklama. İnternet-tabanlı öğrenmeyi açıklama. Harmanlanmış öğrenmenin ne olduğunu ve amaçlarını açıklama. Öğretmenlerin bir iletişim, araştırma ve öğretim aracı olarak İnternetten nasıl yararlanabileceğini açıklama. Öğrencilerin bir iletişim, araştırma ve öğrenme aracı olarak İnternetten nasıl yararlanabileceğini açıklama. Öğrencilerin Web-tabanlı çoklu ortam nesneleri ve Viki, Blog gibi İnternet uygulamalarından nasıl yararlanabileceğini açıklama. İçindekiler İnternet: İlgili Kavramlar ve Uygulamalar İletişim Aracı Olarak İnternet Araştırma Aracı olarak İnternet Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak İnternet Özet Değerlendirme Soruları * Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

24 146 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı İnternet: İlgili Kavramlar ve Uygulamalar İnternet İnternet, TCP/IP protokolüne bağlı olarak birçok bilgisayar ağının birbirine bağlanmasıyla oluşan bir ağ (network) sistemidir. Kısaca ağların ağı olarak da adlandırılan İnternet dünya çapındaki bilgisayar ağlarını ve bu ağlar üzerindeki bilgisayarları birbirine bağlayan bir yapıya sahiptir (Forcier, 1999). Bu olağanüstü büyüklükteki ağın gelişmesine yönelik ilk girişimler soğuk savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (U.S. Department of Defense) tarafından bu ülkeye yönelik bir nükleer saldırı durumunda dahi işlevselliğini yürütebilecek bir iletişim ağının oluşturulması düşüncesi ile başlatılmıştır (Forcier, 1999). Böylece İnternet in ilk temelleri ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network-İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurum Ağı) olarak ABD Savunma Bakanlığı nın himayesinde 1969 yılında atılmış oldu lerde ABD deki birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPAnet e bağlandı li yıllara girildiğinde Amerikan ordusu yeni bir bilgisayar ağı (MILITARY NET) kurdu ve ARPAnet ten ayrıldı. Yine 1980 lerin başında Amerikan bilimsel araştırma kurumu (National Science Foundation-NFS) ARPAnet yapısına uygun olarak üniversiteler arasında yüksek-hız kapasitesine sahip bir bağlantı geliştirdi. Bu sayede evinden bir üniversite ağına bağlanan bir öğrenci ya da öğretim üyesi bu ağ ile bağlantısı olan diğer üniversite ağlarına da bağlanabilme olanağına sahip oldu. Bu bağlantı türü ağ-geçidi (gateway connection) bağlantısı olarak adlandırıldı ve şu anda İnternet olarak bilinen ve dünya çapındaki bilgisayarları TCP/IP protokolüyle birbirine bağlayan ağın oluşmasına temel oluşturdu (Roblyer ve Edwards, 2000) de sadece 213 bilgisayarın İnternet bağlantısı vardı. Fakat 2000 yıllında bu sayı 400 milyona kadar ulaştı. Tahminlere göre 2005 yılının sonunda dünyadaki İnternet kullanıcısı sayısı 1 milyar kişiye ulaştı (Microsoft Encarta Online Encyclopedia, 2007). Günümüzde bir bilgisayar kullanıcısı İnternet aracılığı ile ağ bağlantısı olan milyonlarca bilgisayara bağlanıp bu devasa ortamdaki bilgilerden yararlanabilir. Ayrıca, ileriki bölümlerde daha detaylı bir şekilde tartışıldığı gibi İnternet tabanlı iletişim bugünün çağdaş dünyasında insanlar arasında giderek yaygınlaşmaktadır. İnternet aracılığı ile insanlar elektronik posta (e-posta) göndermenin yanı sıra çoklu-ortam (multimedya) nesneleri (örneğin, ses, görüntü) kullanarak dünyanın çeşitli bölgelerindeki insanlarla eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) olarak etkili ve ekonomik bir şekilde iletişimde bulunabilmektedirler. Ayrıca, temel İnternet uygulamalarının (örneğin, İntranet, World-Wide Web, Telnet, FTP, Portal) yanı sıra İnternet alanındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni İnternet tabanlı uygulamalar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Blog (Weblog) ve Viki (Wiki) gibi yeni İnternet uygulamaları insanlar ara-

25 Uzaktan Eğitim Bölüm Öğrenme Hedefleri Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yrd. Doç. Dr. Behçet Oral * Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, Uzaktan eğitimin amacını açıklayabilecek, Uzaktan eğitimden yararlanma biçimlerini sınıflandırabilecek, Uzaktan eğitimden yararlanma biçimi ile uzaktan eğitimde kullanılan araçlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek, Uzaktan eğitim materyalleri için uygun değerlendirme biçimini seçebilecek, Uzaktan eğitim ile sınıf ortamında yapılan eğitim arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabileceksiniz. İçindekiler Uzaktan Eğitim Kavramı Uzaktan Eğitimin Amacı Uzaktan Eğitim İle İlgili Gelişmeler Uzaktan Eğitimden Yararlanma Biçimleri (Modelleri) Uzaktan Eğitimde Yararlanılan Araçlar Uzaktan Eğitim ve İnternet Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımları Uzaktan Eğitimin Yönetimi Uzaktan Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Uzaktan Eğitimin Gelişimi ve Uygulamaları Özet Değerlendirme Soruları * Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

26 172 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Uzaktan Eğitim Kavramı Eğitim sorunlarının geleneksel çözüm arayışlarıyla çözümlenemediği görülünce ülkelerin eğitimci ve yöneticileri yeni arayışlara yönelmektedirler. Eğitim sistemlerinde yenilik yapmaya yönelik çabaların çoğu, başlıca iki kavram ya da inançtan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğuna inanmadır. İkincisi ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulanabilecek başlıca etmenlerden biri olduğuna inanmadır 1. Bu inançtan hareketle bir yandan örgün eğitim olanaklarından yararlanamayan bireylere belli düzeyde eğitim hizmeti sunma, öte yandan eğitimi yaşamboyu bir süreç haline getirme gibi nedenlerle uzaktan eğitim uygulamalarına yönelme başlamıştır. Teknoloji Komisyonu (Instructional Technology Council) tarafından uzaktan eğitim için şu tanım verilmektedir 2 (akt.): Öğrenmeyi veya eğitimsel kaynak paylaşım özelliklerini bir sınıf, bina ya da yerleşkeden uzak bir başka sınıfa video, ses, bilgisayar, çoklu ortam araçları veya bunlar ile diğer geleneksel dağıtım metotlarının farklı kombinasyonlarını kullanarak dağıtma veya genişletme sürecidir. Uzaktan eğitim, bir örgün eğitim kurumunun mevcut ders programının ve içeriklerinin yerleşke dışına (ev, iş yeri, vb.) iletişim araçları kullanılarak taşınmasını ifade etmektedir 3. Uzaktan eğitim, bireylere kendi kendilerine öğrenme imkânı sağlayan, geleneksel eğitime göre daha esnek ve birey koşullarına uygulanabilir bir eğitimdir. Uzaktan eğitimle eğitim hizmeti götürmekteki sınırlılıkların kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırılarak eğitim imkânlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Çoklu ortamlı araçların ve sunu sistemlerinin işe koşulması, uzaktan eğitim tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Ancak, kısaca öğretmen ve öğrencinin zaman ve mekan bakımından birbirinden ayrıldığı ortamlar üzerine yapılandırılan eğitim uygulamalarının hepsi uzaktan eğitim olarak adlandırılmaktadır 4. Eğitim hizmetlerinin yer, zaman, yaş, amaç, hedef, kitle vb. yönlerden esnek olmasını sağlayan, öğrencisine, bireysel ve bağımsız, etkileşimli, nitelikli, ekonomik, yaygın, çeşitli ve hızlı eğitim-öğretim olanağı tanıyan ve farklı düzeylerde gerçekleştirilebilirlik özelliğine sahip bir eğitim-öğretim hizmeti olan uzaktan eğitim, değişik koşullar içerisinde bulunan geniş kitlelere hizmet sunabilen bir eğitim-öğretim uygulamasıdır 5. Uzaktan eğitim, bu özelliğinden dolayı özellikle internet destekli hizmetlerin de gelişmesiyle giderek önem kazanan bir eğitim alanı haline gelmektedir. Keegan, uzaktan eğitimin tanımı nasıl yapılırsa yapılsın aşağıdaki temel özelliklerinin öne çıktığını belirtmektedir 6 : Öğretmen ve öğrencinin öğrenme süreci boyunca fiziksel ayrılığı,

27 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi Bölüm Öğrenme Hedefleri Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Prof. Dr. Özcan Demirel * Yrd. Doç. Dr. Esed Yağcı ** Ölçme tekniklerini tanıyabilecek, Ölçme tekniklerini açıklayabilecek, Bir ölçme aracının niteliklerini kavrayabilecek, Değerlendirme türleri ve tekniklerini tanıyabilecek, Değerlendirme türleri ve tekniklerini açıklayabilecek, Eğitim amaçlı bilgisayar programlarını değerlendirme türlerini tanıyabilecek, Eğitim amaçlı bilgisayar programlarını değerlendirme türlerini kavrayabilecek, Eğitim amaçlı bilgisayar programlarını değerlendirme formları hazırlayabileceksiniz. İçindekiler Öğretme Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Teknikleri Değerlendirme Değerlendirme Türleri Değerlendirme Teknikleri Eğitim Amaçlı Bilgisayar Programlarını Değerlendirme Görsel Tasarım Biçimsel Yapıyı Değerlendirme Formu Çoklu Ortam Setlerini Değerlendirme Formu Basılı Materyalleri Değerlendirme Formu Yansıtma Özelliği Olmayan Görselleri Değerlendirme Formu Yansıtma Özelliği Olan Görselleri Değerlendirme Formu İşitsel Materyalleri Değerlendirme Formu Video ve Filmleri Değerlendirme Formu Bilgisayar Yazılımlarını Değerlendirme Formu Özet Değerlendirme Soruları * ** Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

28 208 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretme Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Bir dersin öğretiminde öğrencilerin belirlenen programın hedeflerine ulaşıp ulaşamadıkları ölçme ve değerlendirme ile ortaya çıkarılır. Ölçme, belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının özellikle sayısal sembollerle ifade edilmesidir. (Turgut 1977: 11). Örneğin; öğrenci başarısının test edilip puan veya A, B, C gibi sembollerle ifade edilmesi. Değerlendirme ise bir ölçüm sonucunu bir ölçütle karşılaştırarak değer yargısına varmadır (Turgut, 1977: 225). Eğitim açısından; öğrenci başarısını hedeflerle karşılaştırarak bir değer yargısına ulaşmadır. Ölçüt, bir ölçme sonucunun değer yargısına varmak amacıyla karşılaştırıldığı kriterdir. Başka bir deyişle ölçüt; bir nesnenin gözlenip ölçülebilen her bir niteliğidir (Sönmez, 2001: 54). Örneğin; hedefler, öğretmenin kanısı, diğer öğrencilerin başarısı, öğrencisinin yeteneği gibi. Ölçme Teknikleri Okullarımızda kullanılan ölçme tekniklerini genelde sözlü ve yazılı yoklamalar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Sözlü Yoklama Sözlü yoklama, öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek ve bu becerilere ne kadar sahip olduklarını ölçmek için kullanılan bir ölçme tekniğidir. Sözlü yoklamalarda, sorular sözlü olmakla birlikte sorular ve cevaplarının da sözlü verilmesi istenir. Bire bir etkileşim ve iletişim kurulma söz konusudur. Öğretmen soru soran, öğrenci de cevap veren durumundadır. Öğretmenin sözlü soruları değerlendirmede objektif davranması istenir, ancak uygulamada güçlük çekerler. Objektifliği sağlayabilmek için hem soruları yöneltmede hem de değerlendirmede kimi ölçütlere dikkat edilmelidir (Turgut 1977: 112). Sözlü sınavlarda soruları yöneltirken; 1. Sorular daha önceden yazılı olarak belirlenmeli. 2. Sorular, açık anlaşılır ve amaca yönelik olmalı. 3. Verilecek cevaplar için bir puanlama miktarı çıkarılmalı. 4. Komisyon sınavı yapacaksa soruları ve cevap anahtarını hazırlamalı. 5. Sözlü sınav kuralları öğrencilere daha önceden öğretilmeli. 6. Ölçülecek yetenek ve beceriler diğer sınav türleriyle ölçülebiliyorsa sözlü sınavdan kaçınılmalıdır.

29 Alternatif Ders Materyali Geliştirme Bölüm Prof. Dr. Özcan Demirel * Öğrenme Hedefleri Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Alternatif ders materyallerini tanıyabilecek, Alternatif ders materyali geliştirmenin özelliklerini kavrayabilecek Alternatif ders materyali geliştirmenin önemini açıklayabilecek Alternatif ders materyalleri hazırlayabileceksiniz. İçindekiler Alternatif Ders Materyali Geliştirme Alternatif Ders Materyali Geliştirmenin Özellikleri Alternatif Ders Materyali Geliştirmenin önemi Alternatif Ders Materyali Örnekleri * Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

30 234 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Giriş Bu bölümde, alternatif ders materyali geliştirme konusu ele alınmış ve basit ders araçlarının yapımına ilişkin örnekler verilmiştir. Eğitimin hedeflerini gerçekleştirme, olumlu öğrenme ortamının düzenlenmesi ile sağlanabilir. Öğrenme ortamı, ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme de o kadar çok kalıcı izli olacaktır. Birden çok duyu organına hitap edebilmek için görsel ve işitsel araçlara daha çok yer vermemiz gerekir; özellikle yeni teknolojileri kullanarak sınıf ortamında bu zenginliği yaratabiliriz. Ancak, olumlu öğrenme koşullarının bulunmadığı, yeni teknolojilerin kullanılmadığı, hatta tepegözün, bilgisayarın, beyaz tahtanın olmadığı ortamlarda ne yapılması gerektiği konusunda alternatif ders araçları devreye girmelidir. Türkiye'de yaklaşık okulun bulunduğu belirtilmektedir. Bu okulların tümünde yeni teknolojilerin aynı düzeyde kullanılması söz konusu olamaz. Dahası, yeni teknolojilerin özellikle kırsal kesimdeki okullarda şu anda kullanılması olası görülmemektedir. Ne zaman Türkiye'deki okul internet ağına kavuşur, o zaman Türk eğitim sisteminde yeni teknolojilerden söz edebiliriz. Bu nedenle, mesleğe yeni başlayacak öğretmen adayları ile halen meslekte görev yapan öğretmenlerin çevre koşullarına ve mevcut olanaklara göre kendi ders materyallerini kendileri üretmeleri bir süre için de olsa devam edecektir. Ders malzemelerinin basit de olsa öğretmen ya da öğrenciler tarafından üretilmesi onları yaratıcılığa itmesi açısından önemlidir. Ders öğretmeni, kendi ders materyallerini üretmeden önce öğrencileriyle beraber beyin fırtınası ya da buluş fırtınası tekniğine başvurabilir. Bu teknik yoluyla basit, ancak özgün ders materyalleri geliştirmeleri olası olabilir. Yeter ki bu işi yapmaya güdülenmiş olsunlar ve yaptıkları işten zevk alsınlar. Bu çalışma, öğrencilere ödev ya da proje olarak da verilebilir ve en özgün ders materyali üreten öğrenci ya da öğrenci grubuna ödül verilebilir. Sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri sınıf ortamında ders materyalleri kullanmaktan çok ders kitabı, ünite dergisi ve kara tahtayı kullanmayı tercih etmektedirler. Eğitim ortamında yeni teknolojileri kullanmak ne denli etkili ve çarpıcı olsa da, bundan kaçınmaktadırlar. Kendi ürettikleri ve yaratıcılıklarını ortaya koydukları araçları kullanmak, onlara daha cazip gelecektir. Aynı durum, öğrenciler için de geçerlidir. Hatta, yarışma havasında üretilen ders materyallerinin üretimi ve sınıf ortamında kullanılır olması, onları daha çok etkileyecektir. Çevrelerindeki atık malzemelerden yararlanılarak yapılan araçlar onlara daha ilginç gelecektir. Hizmet öncesi eğitimden geçen öğretmen adayları bu dersi alırken, çevre koşullarından yararlanarak basit, ancak özgün bir materyal geliştirmeyi, dönem

31 Çeşitli Materyaller ve Eğitimdeki Yeri Bölüm Öğr. Gör. Havva Taşlı Öğrenme Hedefleri Bu bölümün sonunda aşağıdaki amaçlara ulaşmanız beklenmektedir. Öğretim materyalleri hazırlama ile ilgili temel ilkeleri uygulayabilme Çeşitli dersler için hazırlanmış öğretim materyallerini geliştirebilme Çeşitli dersler için hazırlanmış öğretim materyallerine uygun ders planı hazırlayabilme Çeşitli dersler için hazırlanmış öğretim materyallerini öğretme-öğrenme ortamında kullanabilme İçindekiler Çeşitli Materyaller ve Eğitimdeki Yeri Materyalin Hazırlanış Amacı, Eğitimsel Özelliği Çeşitli Dersler için Hazırlanmış Öğretim Materyallerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Materyalin Hazırlanışı, Eğitimsel Özelliği Örnek Ders Planı Resimli Materyal Örnekleri Uygulama Çalışması Özet Bu materyaller Öğr. Gör. Havva Taşlı yönetiminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi öğrencileri ile birlikte hazırlanmıştır.

32 252 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, bazı materyallerin hazırlanışı ve eğitimsel özellikleri yer almıştır. Öğretmenlerimizin kendilerinin materyal geliştirmeleri, öğrencilerin geliştirmelerine rehberlik ve fikir vermesi bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Materyalin Adı: Işıklı Türkiye Haritası Kullanılan Malzemeler Yeterli miktarda uzun çivili raptiye Yeterli miktarda zil teli 60x40 cm. ebatlarında kontrplâk veya sunta Cep feneri ampulü Duy İki adet tükenmez kalem dışı Yassı pil Materyalin Hazırlanışı 1. Elinize, üzerine Türkiye haritası çizeceğiniz büyüklükte bir kontrplâk veya sunta levha alınız. Bu kontrplâğın üzerine Türkiye haritası çizerek il merkezlerini belirleyiniz. 2. Belirlediğiniz noktalara birer raptiye çakınız. Çakılan raptiyelerin ucunun, seçtiğiniz malzemenin altından çıkmasına dikkat ediniz. 3. Haritanın yan tarafına, illerin isimlerini trafik kod numaralarına göre sıralayarak yazınız. 4. Yazdığınız her ilin baş kısmına da il merkezlerine uygulandığı gibi birer raptiye çakınız.

33 Sözlük 295 SÖZLÜK Asenkron Öğrenme: Öğretim sürecinin öğrenenle öğreten, fiziksel olarak farklı mekânlardayken, farklı zamanlı olarak gerçekleşmesidir. Barkovision Hareketli veya hareketsiz görüntüyü perde veya duvara yansıtabilen cihaz. Ancak ışık gücü düşük ve kendisi pahalı olduğu için terk edildi. Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ): Öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayarla etkileşimde bulunması, bilgisayarların süreçte bir öğretim aracı ve öğretim ortamı olarak iş-görmesi etkinlikleridir. Bilgisayar Donanımı: Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing Unit- CPU) ve bu birime bağlı çevre birimlerinden oluşur. Çevre birimleri de ayrıca giriş birimleri (input devices) ve çıkış birimleri (output devices) olmak üzere iki kısma ayrılır. Bilgisayar Yönetimli Öğretim: Herhangi bir konuda, öğrencinin öğrenme süreçlerinin bilgisayarlarca yönetilmesidir. Bilgisayar: kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır. Bilgisayarlar Hakkında Öğretim: Bilgisayarların öğretim sürecinde kendisinin öğrenme konusu yapılmasıdır. Blog: Tasarım bilgisi ve becerisi gerektirmeden insanların çeşitli konularda bilgi sunmasına ve diğer insanlarla etkileşimde bulunmasına fırsat veren kişisel web sayfalarıdır (Google-Blogger, 2007). Bluetooth: Bluetooth, kablosuz kısa-mesafeli, ses ve veri haberleşmesini sağlamak için oluşturulmuş ve standard çalışmaları hala devam eden bir sisteme verilen addır (Altay, 2005). Camera Analog veya Digital Fotoğraf Makinesi. CD Compact Disc, Sayısal Disk medyası. CD Player Compact Disk Çalıcısı, Sayısal Disk çalan cihaz. CD Recorder Sayısal diske yazabilen cihaz. CD-R Bir kez yazılabilir sayısal disk. CD-RW Defalarca yazılabilen ve silinebilen sayısal disk medyası. Compact Cassette Magnetic Compact Cassette. Taşınabilir Kaset medya türü. DVD Digital Video Disc / Sayısal Görüntü Disk medyası. DVD Player Digital Video Disk Oynatıcısı DVD Recorder DVD-R Bir kez yazılabilir Sayısal Görüntü Diski DVD-RW ReWritableDigitalVideoDisc/Defalarca Yazılabilir ve Silinebilir Sayısal Görüntü Diski

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 6. Baskı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 6. Baskı Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı 6. Baskı Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel ve Prof. Dr. Eralp Altun ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı

Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Eralp Altun Alev Ateş Çobanoğlu Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel ve Prof. Dr.

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 8. Baskı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 8. Baskı Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı 8. Baskı Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel ve Prof. Dr. Eralp Altun ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0070160053 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI *

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI * İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI * Burhan AKPINAR 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : 0310340013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L T Ü R L E R İ D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Neden materyal? Çoklu öğrenme ortamı sağlar. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Öğretim Araç-Gereçlerinin Teorik Temelleri Araç ve Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi : Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İletişim. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN

İletişim. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN 7. BASKI Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN 978-9944-919-10-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ DEĞERLENDİRME ISBN: 978-605-2329-01-6 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Değişim 2 En son ne zaman Saydam hazırlayıp tepegöz kullanarak ders anlattınız? Tebeşir ile tahtaya yazı yazarak ders anlattınız? Sınıfa

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu H. Umut Yenigün Nazan Uslu Anadolu Üniversitesi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER Televizyon ve video TV ve Video 1 TV ve Video Çevre Düzenleme 1. Ekrana uzaklık en az 2 m. 2. Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3. Ters V 4. TV, Göz hizasının 30

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

5. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Bellekler İç Bellekler ROM Bellek RAM Bellek Dış Bellekler Sabit Disk Sürücüleri

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri 1 Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN İÇERİK Uzaktan Eğitimin Yayın Yolu ile Öğretilmesi İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp-Ses Kaseti Telefon

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Video Kamera Fotoğrafçılık Fotoğrafçılık

DERS BİLGİ FORMU Video Kamera Fotoğrafçılık Fotoğrafçılık Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı