Şeker Üzerinden Geleceğin Yol Haritasını Çizmek...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şeker Üzerinden Geleceğin Yol Haritasını Çizmek..."

Transkript

1

2

3

4 başyazı Şeker Üzerinden Geleceğin Yol Haritasını Çizmek... Dimdik durdukça, sadece şekerin değil Türkiye nin de yol haritasını çizmiş olacağız... 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

5 Hedefimiz, bireysel güç yerine küresel şeker pazarında Türkiye nin etkin bir aktör olmasını sağlayacak toplumsal gücü harekete geçirmek.. Bu amaca dönük Türk Şeker Sektörünün önünü açmak adına ikincisini düzenlediğimiz Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz sempozyumunu 50 yıllık geçmişimize yakışır bir katılımla gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik vizyonunun inşasına değer katan siyasilerimizden akademisyenlere, tıp dünyasının önemli isimlerinden sivil toplum kuruluşlarına değin çok yönlü katkıların harmanlandığı bir toplantının gerçekleştirilmesinden ötürü duyduğum gururu sizlerle paylaşıyor, ilgi ve katılımıyla şeker e ışık tutan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hayata geçirilecek milli bir politika oluşumuna ev sahipliği yapan Şeker-İş ailesi, 50. yılında, Türk Şeker Endüstrisine yeni bir dinamizm katmayı planlıyor. Bunu gerçekleştirmek üzere çalışıyor, araştırıyor, dahası başta Sayın Başbakanımız olmak üzere siyasilerimizin de olurunu alıyor... Bugün, yıllardır Şeker Sanayii üzerine oynanan oyunların sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu yargıya ulaşırken izlediğimiz çizgi, dünya ölçütlerini referans alan çalışmalar üzerinden ilerledi. Hatta, rekabet gücü ve şeker üretimiyle dünyada belirleyici rol üstlenen birçok ülke şeker endüstrisinin dünden bugüne gelişimini masaya yatırdığımızda gördük ki; aynı kalkınma stratejisinin uygulanması sektörü hak ettiği konuma ulaştırmış. Nitekim Avrupa da şeker üretiminde söz sahibi olan ülke temsilcileri altını çizerek vurgulamakta; Şeker sektöründe işletmeciliğini özel sektörün yürüttüğü endüstriyel tesislerin birçoğunun tarımsal üretim planlamasında yetersiz kaldığı ve entegrasyonda yaşanan bu kopukluğun uzun vadede hem ülke toplam üretimini hem tarımsal üretimdeki verimliliği hem de sanayi üretimindeki verimliliği olumsuz etkilediğini gözler önüne sermektedir. Bizleri, bu mücadeleye sevk eden şeker üretiminde sürdürülebilirliğin ancak; çalışan, üretici ve kamunun içinde yer aldığı bir model ile sağlanacağı gerçeğidir. Gerçekleştirdiğimiz sempozyumda, Türkiye de şeker sektörünün sürdürülebilirliği için Ülkemizde Nasıl Bir Model Uygulanmalıdır? sorusuna cevabımız, üretici bazlı sektörel kalkınma modeli için gereken yeni bir yol haritasının oluşturulması konusunda sektörün tüm taraflarının görüşü ile mutabık kalınarak, verilmiştir. Temel politika ise Ülkemizin kurumsal altyapısı ve yarattığı katma değer ile şeker sektörünün mevcut üretim potansiyelinin değerlendirilmesi suretiyle dünya ile rekabet edebilirliği güçlü, ihracat potansiyeli yüksek ve şeker üretimini garanti altına alan endüstriyel bir yapının oluşturulması temel öncelik olmalıdır, şeklinde ortaya konmuştur. başyazı 3

6 başyazı Hatta, Sendikamız öncülüğünde bu milli politika konusu üzerinde ülke ve endüstri önceliğini gözeten söz konusu girişime hız vermek adına yeni bir oluşum sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Sektörde Yıldız Ülke olma iddiasını gerçekleştirmek üzere şeker pancarı sektörünün bütün paydaşlarını bir araya getiren pancar çalışma grubu adı altında, dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeleri, güncelliğini yitirmiş mevcut özelleştirme politikalarını yeniden ele alan ve bu çerçevede yeni bir şeker üretim stratejisi oluşturacak, gönüllülük temelinde bir yapının zaman geçirilmeksizin kurulmasını hedefliyoruz. Amacımız, başta şeker pancarı üreticileri olmak üzere çalışanlar, hayvan yetiştiricileri ve üretim prosesinin her aşamasında katkı yaratan tüm kesimlerin içinde yer aldığı bir katılım modeli ile Türk Şeker Sektörüne dinamik bir işleyiş kazandırmaktır. Zira, Türk Şeker Sanayii taraflarının bir araya gelerek bu modeli uygulama kapasite ve iradesi vardır. Tarımsal kalkınmayla endüstriyel gelişmeyi dengeli bir şekilde yürütecek bu stratejinin hayata geçirilmesi ile eşzamanlı olarak, şeker fabrikalarının sosyal amaçlı üretim yapan tesislerine yatırım yapılması ve üretim şartlarının iyileştirilmesi hususu da son derece önemlidir. Türkşeker in özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak, bugün teknolojik gelişme ve yenileme yatırımları konusunda imkan verilmeyen fabrikaların yeni yapı içerisinde rehabilite edilmesi için kendi yönetim yapılarına sorumluluk verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Türkşeker bünyesindeki fabrikalar sektörü bilen yönetici kadrolarıyla, uzmanlaşmış üretim elemanlarıyla, mühendislik ve teknik bilgisiyle, piyasa süreçlerine karar verme yetki ve sorumluluğu kriteri doğrultusunda ihracata dönük bir büyüme stratejisiyle yeniden örgütlenmeli, kadroya geçirilen işçi sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak kalması ve halen mevcut çalışan üyelerimizin yüzde 70 nin emekliliğe hak kazanması nedeniyle kadro sorununu çözüme ulaştıracak gerekli adımlar atılmalıdır. Küresel ölçekte kabul gören Geleceğin en güçlü silahı tarım ve gıda sektörü olacaktır. yaklaşımından hareketle, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konum itibariyle doğrudan tarımsal üretimin ve işlenmiş tarımsal ürünlerin dünya pazarına iletilmesi ile ilgili potansiyelimizi değerlendirmek elimizdedir. Diğer yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yu kalkındırmak için çare aranan ve bu amaçla çeşitli teşvikler verilen bir dönemde, hiçbir teşvik bu üretim gücünün yerini tutmayacaktır. Bu nedenledir ki şeker sanayii, Türkiye için hem sektörel hem de sosyo-politik olarak son derece büyük önem taşımaktadır. Tarımsal üretimde ülke insanımızın beslenmesi, ihracatın artması ve ilave olarak alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi bakımından stratejik planlamaya büyük oranda ihtiyaç vardır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında, entegre bir mücadele yaklaşımı gereklidir. Bu nedenle üreticiler, sivil toplum

7 örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşlar gıda güvenliğinin sağlanmasında ortak sorumluluk taşımaktadır. Gerek pancar üreticisi gerek çalışanlar gerekse kamunun korunması, daha açık bir ifadeyle kamu yararının ön planda tutulması amacına hizmet eden her türlü girişimin geleceğin Türkiye sine ışık tutacak olması, hepimizi her birimizi daha güçlü kılacaktır. Bizler, üreticinin dışlandığı, bölgesel ve ülkesel planlama ve organizasyon gücünden yoksun bir yapının karşısında dimdik durdukça, sadece şekerin değil Türkiye nin de yol haritasını çizmiş olacağız... Sendikamızın 50. yılına ulaşmanın gururuyla, kuruluşundan bugüne şeker e gönül veren tüm kurucularımıza, yöneticilerimize, şeker çalışanlarına, pancar üreticilerine ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz sivil toplum örgütlerine şükranlarımı sunuyor, Türkiye nin geleceğine ışık tutacak bir endüstriyel gelişim hamlesinin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Saygılarımla... başyazı

8 içindekiler ŞEKER-İŞ SENDİKASI ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İsa GÖK Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Basri GÜZEL Haber Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Türkiye yi Organik Ürün Tüketimine 10 > Davet Ediyor 14 > Haber İsa Gök: Şeker Fabrikaları Zarar Etmiyor 50. Yıl Özel 17 > Gurur Dolu 50 Yıl Editör Önsel ÜNAL Yönetim Yeri Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Karanfil Sk. No: 59 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: Organizasyon ve Hazırlık Aren Tanıtım Hizmetleri Tic.Ltd. Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. 38/15 Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 21. Cad. 598 Sk. No: 20 Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi: Yayın Türü: Yaygın süreli Ücretsiz Dağıtılmaktadır. (3 aylık dergi) Şeker-İş Dergisi Basın Meslek İlkelerine Uyar Haber 22 > Şekerin Geleceği Başkentte Masaya Yatırıldı Haber Hollanda < 34 Üretici Olmadan Asla Diyor Makale İşveren Dayatmalarına Rağmen Türkiye nin Girişimci Ruhunu Ortaya Çıkarmak... Haber AK Parti Kastamonu Milletvekili Gülşen Şeker Fabrikasını Ziyaret Etti Makale Bir Ayı Aşan Ücretsiz İzin Kullanan İşçiler İle Özel Sektörde Kısmi Süreli Çalışan İşçiler Genel Sağlık Sigortası Pirimi Ödeyecek Makale 50. Yılında Şeker-İş Sendikası < 42 < 44 < 50 < 52

9 içindekiler Şeker-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 36 > Toplantısı KKTC de Gerçekleştirildi... Makale Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 56 > Sendikal Özgürlükler Karşısında Yeni Bir Engel mi? 62 > Makale Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Getirilen Düzenlemeler Makale 66 > Türkiye den, Dünya Tarım Destekleme Politikalarına Bakış Makale Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede STK ların Kapasitesinin 69 > Güçlendirilmesi 70 > 72 > Basından Makale Şeker-İş te Öğrendilerim

10 Kısa Kısa Akaryakıtta Yeni Dönem Akaryakıtta yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden etanol harmanlanması uygulaması resmen başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliği çerçevesinde, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türleri ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içerisinde teslim edilen benzin türlerinin toplamının, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren en az yüzde 2 si, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren de yüzde 3 ü oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunluluğu getirilmişti. Enerjide Dışa Bağımlılık Azalacak Bu uygulama ile AB biyoyakıt politikalarına ve hedeflerine uygun bir adım daha atıldı. AB nin 2009 yılında yürürlüğe giren 2009/28/AT sayılı yönergesi ile 2020 yılı hedefleri belirlenerek, ulaştırma sektöründe kullanılan enerjinin en az yüzde 10 unun ve tüketilen tüm enerjinin de en az yüzde 20 sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji ile karşılanması öngörülmüştü. Bu gün birçok Avrupa ülkesinde biyoyakıt harmanlama zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan, Türkiye petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığı dikkate alındığında, yerli tarım ürünlerinden elde edilecek biyoyakıtlar (etanol ve biodizel) enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak. Enerji ve tarım uzmanları, yerli tarım ürünlerinden biyoyakıt üretiminin teşvik edilmesiyle belirli tarım ürünlerine olan talebin artacağını ve tarım sektörü için ek gelir ve istihdam imkanı oluşabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, atıl tarım alanlarının kullanılabileceğini, bunun yanı sıra, çevreye de olumlu katkılarının olacağını da ifade ediyor. Benzinde yüzde 2 lik bir harmanlama yapılmasının zorunlu hale gelmesi ile 2011 yılı benzin türleri tüketimi dikkate alındığında yaklaşık 52 bin metreküp etanol ihtiyacı ortaya çıkacak, 611 bin 154 ton şeker pancarı veya 144 bin 301 ton mısır üretimine ihtiyaç duyulması bekleniyor. Enerji uzmanları, benzin ve motorinin ham petrolün rafine edilmesiyle elde edildiğini, Türkiye nin ham petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 90 lık kısmının ithalat yoluyla karşılandığına işaret ederek, Bu kapsamda getirilen yükümlülükler çerçevesinde benzin türlerine yüzde 2 lik yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol harmanlanmasının cari açığın azaltılmasına yaklaşık 40 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağını belirtiyor. Türkiye de Obezite Oranı Yüzde 32 ye Yükseldi Güvenli gıda günleri kapsamında düzenlenen Harekete Geç, Doğru Beslen, Obeziteden Korun adlı sempozyumda, günümüzün en yaygın hastalıklarından biri olan obezite hakkında bilgi verildi. Konak Belediyesi ile KalDer in düzenlediği sempozyumun oturum başkanlığını, Ege Üniversitesi (EÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Karakaya yaptı. Sempozyumda konuşan EÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 400 milyon obez ve 1 milyar 600 binden fazla kilolu birey bulunmaktadır. WHO nun yaptığı araştırma kapsamında dünya genelinde obezite hastalığı, en fazla ABD de görülmektedir. Ülkemizde ise Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinoloji Hastalıkları Prevalans Çalışması (TURDEP) nın araştırmalarına göre yüzde 22 olan obezite oranı, yüzde 32 ye yükselmiştir. dedi. Obezitenin teşhisi ve türleriyle yol açtığı diğer hastalıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Saygılı, tedavi yöntemlerine de değindi. 8 şeker-iş dergisi mart 2013

11 Bilim Adamlarından Hayat Kurtaracak Buluş! Kısa Kısa Bilim adamları, yaralanmalarda meydana gelebilecek iç kanamayı azaltabilmek amacıyla özel bir köpük geliştirdi. Hawaii nin Kauai kenhtinde düzenlenen Amerika Travma Cerrahisi Derneği nin yıllık toplantısında sunulan araştırmaya göre, köpük iki sıvıdan oluşuyor. Bu sıvılar, vücuda enjekte edildiğinde birleşip yayılıyor ve yaranın çevresini kaplayarak iç kanamayı kontrol altına alıyor. Henüz sadece domuzlar üzerinde denenen ürünün geliştirilmesi için ABD Savunma Bakanlığı (Pertagon), 15,5 milyon dolar kaynak sağladı. Karın ve göğüs bölgesindeki iç kanamaların durdurulması için hastane dışında herhangi bir yöntem bulunmadığına işaret eden bilim adamları, poliüretan polimer köpüğün iç kanamayı en az bir saat boyunca kontrol altına alabildiğini, böylece yaralıların hastaneye yetiştirilip, kurtarılması şansını yükselttiğini belirtti. Ameliyat sırasında vücuttan kolayca çıkarılabilen köpük, karaciğer yaralanmalarından 3 saat sonra bile yaşama oranını yüzde 8 den yüzde 72 ye yükseltiyor ve kan kaybını önemli oranda azaltıyor. Poliüretan köpükler, halihazırda buzdolaplarının metal ve plastik kısımlarında ısı yalıtımı için kullanılıyor. Namaz Alzheimer Hastalığı Riskini Azaltıyor Amerikalı ve İsrailli bazı araştırmacılar namazın etkisini araştırdı. 892 kişi üzerinde yapılan araştırmada namazın Alzheimer hastalığı riskini alınan eğitimden dahi daha fazla azalttığı anlaşıldı. İsrail-Amerikan ortak bilimsel araştırması, Müslümanlar a farz kılınan namazın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini yüzde elli azalttığını ortaya koydu. Şiva, Hallel Yafa hastanelerinden, Tel Aviv ve Ben Gurion Üniversitelerinden İsrailli, Claibland Üniversitesi nden Amerikalı araştırmacılar, ABD deki NIH Ulusal Sağlık Kulübü nün finanse ettiği çalışmaları sonucunda namazın etkisinin, eğitimsel kurumlardaki (aynı araştırmaya göre bu hastalığa yakalanma riskini yüzde 24 azalttığı ortaya konan) eğitim faktörünün olumlu etkisinden daha büyük olduğunu keşfetti. İsrail deki Arap köyü Vadi Ara da yaşayan 65 yaşın üzerinde 892 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre içlerinden 497 sinin herhangi bir hastalığı bulunmuyor. 9

12 Haber Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Türkiye yi Organik Ürün Tüketimine Davet Ediyor Geçtiğimiz sayıda dergimizde yer verdiğimiz organik gıdalar koca bir yalan başlıklı yazımız üzerine Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği konuya ilişkin yazılı bir açıklama gönderdi. Bir internet sitesinden alınan ve teknik bir hatadan kaynaklanan yazı için özür diliyor, dernek tarafından gönderilen yazıdan önemli bölümleri detaylarıyla yayınlıyoruz. Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan Organik besinlerin sağlığa faydalarıyla ilgili çok az kanıt var başlıklı açıklamayı, ABD de olduğu gibi Türkiye de de pek çok uzman, yetersiz ve taraflı bir araştırma olarak nitelerken, Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada gerçek gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde tüketicilerin, doğal olarak gıdanın güvenilirliğini ve besleyici değerini sorgulama konusunda daha hassas davrandığına vurgu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Stanford Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü uzmanları tarafından yayımlanan Organik besinlerin sağlığa faydalarıyla ilgili çok az kanıt var başlıklı basın açıklamasının, ABD de olduğu gibi Türkiye de de pek çok uzman tarafından yetersiz ve taraflı bir araştırma olarak nitelendiğini hatırlatan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, organik gıdanın besleyici değerlerinin sadece yetiştirme yöntemleriyle değil, tohumuyla, yetiştirildiği toprakla ve ürünlerin olgunluk ve tazeliğiyle doğrudan ilişkisi olduğuna dikkat çekti. Geçen hafta ABD de yayımlanan ve Stanford Üniversitesi nin yaptığı araştırmanın kusurlu olduğuna işaret eden başka raporlar da, besleyiciliği etkileyen pek çok faktör olduğunu belirten Dernek yöneticileri Minnesota Üniversitesi nden Jim Riddle ın açıklamasını değerlendirdi. Birincisi, Stanford Üniversitesi nin raporu hazırlanırken yeni hiçbir araştırma yapılmadı; çalışmayı yapan ekip sadece yapılmış araştırmaları inceledi. Bu araştırmalar, birkaç farklı organik gıda standardı uyarınca yürütülmüş ve hepsi de USDA Ulusal Organik Gıda Programı Mevzuatı nın yürürlüğe girdiği 2002 yılından önce yapılmıştı. İncelemenin sonucunda organik gıdaların kesin olarak daha az zirai ilaç (böcek zehri ya da pestisit) artığı ve antibiyotiğe dirençli bakteri ihtiva ettiği ve organik sütte faydalı besinlerin belirgin bir şekilde daha fazla olduğu sonucuna varıldı. Daha fazla yiyeceğin bedeli daha az besin olmamalı Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir, gıda politikalarının ucuzluk ve verimliliğin ötesine geçebilecek, geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurguladı. Aydemir, Belirlenen ekonomi politikaları, gıdaya ucuzluk ve kısa vadede bolluk parametresinden değil, bütünsel ve uzun vadeli olarak bakmalı. Halka ucuz gıda kadar kaliteli ve besleyici gıda ulaştırarak sağlıklı nesillere sahip olmak, organik tarım yaparak toprak, su gibi yaşamsal kaynaklarımızı uzun vadeli korumak, enerji tüketimini, petrokimyasallara dayalı tarımı azaltmak, kuraklık, hastalıklar, stres ve iklim değişikliklerine dayanıklı yerel türleri kullanmak da tarım politikalarımızı ve gıda güvenliğimizi çok yakından ilgilendiriyor. diye konuştu. Riddle ın ayrıca 2003 te yayımlanan Amerikan Epidemoloji dergisi, Tarımsal Sağlık Raporu ile Environmental Health Perspectives in (Çevrsel Sağlık Perspektifleri) raporlarındaki endüstriyel tarımda kullanılan zirai ilaçların kanser yapıcı etkilerine de dikkat çektiğine işaret eden Dernek, Stanford un yayımladığı raporda zirai ilaçların çiftçiler, toprak işçileri ve yerel halkın sağlığına etkisi üzerinde de hiç durulmadığına dikkat çekti. Zirai ilaçlara maruz kalınmasının prostat kanseri riskini artırdığı ve araştırmaların Iowa lı çifçilerin çocuklarının, kontrol grubuna oranla iki katı sayıda çocukluk çağı lenfomasına yakalandığını ortaya koyduğunu da ifade eden Buğday Derneği yöneticilerinden yüzde 100 Ekolojik Pazarlar Koordinatörü Batur Şehirlioğlu, objektif sonuçların elde edilebilmesi için, besin değerlerinin karşılaştırılması sırasında aynı şartların sağlanması gerektiğini söyledi. Karşılaştırılan ürünlerin tohumu/çeşidinin farklı olmasının besin değerlerinde de farklılıklar yaratacağını ifade eden 10 şeker-iş dergisi mart 2013

13 Politikalar ticaret, ticaret de kârlılık üzerine kurulu olduğu sürece daha fazla kilo, daha çok parayı getirecek ancak bedeli daha az besin, daha sağlıksız bireyler, uzun vadede çöken bir tarım politikası ve kıtlık, açlık olacaktır. Şehirlioğlu, bu tür araştırmaların çok hassas terazileri olması gerektiğini savundu. Şehirlioğlu, Örneğin aynı yöntemle yetiştirilmiş salkım domates ile pembe domatesin ya da ayşe kadın fasülye ile nazende fasülyenin bile besleyici değer aynı değildir. Etkenler o kadar çok ki; yetiştirildiği toprak/arazi, ürünlerin tazeliği ve olgunlukları aynı olmalıdır. Ne yazık ki bir çok araştırma bunları dikkate almıyor diye konuştu. Şehirlioğlu şöyle devam etti: Politikalar ticaret, ticarette kârlılık üzerine kurulu olduğu sürece daha fazla kilo, daha çok parayı getirecek ancak bedeli daha az besin, daha sağlıksız bireyler, uzun vadede çöken bir tarım politikası ve kıtlık, açlık olacaktır. Üretim-kullanımın döngülerini dönüştürecek en büyük güç, talep, yani tüketicidir ve tüketicileri yerel tohumları destekleyen kampanyalara, etkinliklere desteğe ve organik ürün tüketimine davet ediyoruz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, da İngiltere ve Amerika da yapılan araştırma sonuçlarına dikkat çekti: İngiltere de 1930 da ve 1980 de Tarım Bakanlığı nın gerçekleştirdiği sebze ve meyvelerin mineral madde değerlerini içeren araştırmaların sonuçları karşılaştırıldığında, bu süreçte sebzelerde kalsiyum, magnezyum, bakır ve sodyumda, meyvelerde ise magnezyum, demir, bakır ve potasyumda gerilemeler olduğu görüldü. Sonuçlar bu düşüşlerin endüstriyel tarımın gelişmesinden veya çeşitlerin değişmesinden meydana gelebileceği şeklinde yorumlandı. ABD de ise yılları arasındaki süreçte 43 sebze ve meyvedeki 13 besin maddesindeki değişimler incelendi ve protein, kalsiyum, fosfor, demir, riboflavin ve askorbik asit düzeylerinde düşmeler görüldü. Örneğin ıspanakta askorbik asitte (C vitamini) düşme oranının yüzde 52 olduğu ortaya çıktı. Buğday Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oluş Molu ise organik ürün tüketiminin amacını şöyle açıklıyor: Anne rahmindeki çocuğun beyninde bile olumsuz etkileri belirlenmiş zirai ilaç kalıntılarından, hormondan, fenni gübreden, zararlı katkı maddelerinden ve ürün işlenirken kullanılan sağlığa zararlı uygulamalardan arınmış ürünlerle beslenmek; gelecek nesiller için temiz su kaynakları, yaşanabilir bir dünya, tarım yapılabilir topraklar bırakmak (ne yazık ki suni gübrelere ve ot ilaçlarına maruz kalan tarım toprakları üretkenliğini yitiriyor, kullanılamaz hale geliyor) ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Haber 11

14 Haber Başkan Konuk Yılın Ekonomi Ödülüne Layık Görüldü Türkiye yi üç kat büyüttük diyen Başbakan Erdoğan konuşmasında satırbaşı olarak şunları söyledi; IMF ye borcumuz mayısta bitiyor. Biz IMF ye 5 milyar dolar borç vereceğiz. Türkiye nin G-20 ye girmesi sıradan bir olay değil. Yolsuzlukla mücadele çok büyük başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde toplanan vergi faiz giderlerini karşılamakta zorlanıyordu Şu anda oran yüzde Sadece Güneydoğu ve Doğuda 36 katrilyon yatırım yaptık. 29 Ekim de Marmaray ın açılışına hazırlıyoruz. Zonguldak ta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Hükümet olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli adımları attık. Afrika dan ayağımızın tozuyla buraya katılıyoruz. Çok verimli temaslarda bulunduk. Halkın ve idarecilerin sevgilerine ve tezahüratına mazhar olduk. Sömürgeciler Afrika kıtasına geliyor, acımasızca ne bulurlarsa alıp götürüyorlar. Biz Afrika ya tıpkı ecdadımız gibi bakıyoruz. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği nin (ASKON) bu yıl 8 incisini düzenlediği Olağan Genel Kurul da Konya Şeker, Türk Tarım Sanayi Entegrasyonunda Öncü Şirket olarak Ekonomi Ödülü ne layık görüldü. Ödülü Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dan aldı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından iki yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurul da verilen Ekonomi ve İletişim Ödülleri Çırağan Sarayı nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Konya Şeker Türk Tarım Sanayi Entegrasyonunda Öncü Şirket olarak Ekonomi Ödülü nü kazandı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nın elinden aldı. Toplam 17 ödülünün verildiği törende, diğer ödül alan Konyalı kuruluşlar, Kenzel Mobilya, İdolwin Pen, Nursan Treyler oldu. ASKON, üyelerinin uluslararası rekabette daha saygın ve güçlü; ulusal pazarlarda ise daha etkin ve verimli olmaları yönünde kendilerini geliştirmeleri için onlara destek veriyor ve rehberlik ediyor. Vizyonunu Haklı Zenginlik sözleriyle özetleyen ASKON un İstanbul da gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu nun ana teması ise Hakkaniyet Hattı oldu. Ödül töreni sonrası ASKON Genel Kurulunda konuşan Başbakan Erdoğan, gündemdeki konulara değinirken, işadamlarına önemli mesajlar da verdi. On yılda Afrika ile bir hakkaniyet hakkı kurma mücadelesi veriyoruz. ASKON tarafından Ekonomi alanında verilen başarı ödüllerinden Türk Tarım Sanayi Entegrasyonunda Öncü Şirket ödülünü Konya Şeker adına Başbakan Erdoğan dan alan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı değerlendirmede; Öncelikle Anadolu Aslanlarına Konya Şeker i bu ödüle layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir nezaket gösterdiler, iltifatta bulundular. Kendilerine ait kürsüyü paylaşma konusunda gani gönüllü davrandılar. Başarıyı alkışlama, ödüllendirme konusunda cömertliklerini sergilediler. Maalesef ülkemizde belli kalıplar, belli ezberler var. Birçok kurum, birçok demek bendense iyidir, değilse üç maymunu oynarım, yani görmem, duymam, söylemem yaklaşımını bir türlü üzerinden atamadı, atamıyor. AS- KON bu anlamda kalıpları kırıyor, kırdı. Bizden olanlar, olmayanlar demedi, biz tarifini hepimiz, hepimizin başarısı olarak genişletti. Ülkemizin, milletimizin faydasına olan işi kim yaparsa yapsın takdirde ve iltifatta cömert olduklarını gösterdiler. Hepsine, özellikle de ASKON un Türkiye genelindeki tüm üyelerine teşekkür ediyorum, hassasiyetleri, cömertlikleri, verdikleri moral güç, şevk ve heyecanımızı katlamamızı sağlayan iltifatları için şükranlarımızı sunuyorum, diye konuştu. 12 şeker-iş dergisi mart 2013

15 Haber Şeker-İş ten Bakan Şimşek ve Çelik e Bilgilendirme Ziyareti Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Genel Merkez Yönetimi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik i makamında ziyaret ederek şeker sektörüne ilişkin sorunlar ve özelleştirme konularında bilgilendirmede bulundular. Şeker fabrikalarının özelleştirilme politikaları ve sektörün geleceğine ilişkin detaylı bir dosyayı her iki Bakan a da sunan İsa Gök, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirterek özellikle Şeker Fabrikalarının özelleştirme kapsam ve programından çıkarılması ile şeker sanayinde üretimin sürdürülebilmesi açısından ihtiyaç olan teknik ve idari personel açığının giderilmesine ilişkin ilgili Bakanlara bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Görüşmelerde ayrıca Şeker-İş Genel Merkezi tarafından fabrikalarda geçici işçi statüsünde çalışan işçilerin kadroya alınmaları için hazırlanan hesaplamalı raporlar ve özelleştirme konularında üretici bazlı sektörel yapılanma modelini içeren raporlar da sunuldu. Hazırlanan raporlar aynı zamanda, TŞFAŞ Genel Müdürlüğü ne, KİT Komisyonu Başkanı ve Komisyon üyeleri ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz a, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek e, AK Parti Genel MKYK üyesi Öznur Çalık ile birçok milletvekiline Genel Başkanımız İsa Gök ve merkez yönetim kurulumuz tarafından bizzat görüşmeler esnasında elden verildi. Şeker fabrikalarının özelleştirilme politikaları ve sektörün geleceğine ilişkin her iki Bakana dosya sunuldu. 13

16 Haber Şeker Sektörünün Geleceği Ankara da Masaya Yatırılıyor İsa Gök: Şeker Fabrikaları Zarar Etmiyor sektörünün Türkiye deki probleminin özelleştirme olduğunu bildiklerini ve yaşadıklarını ifade eden Gök, şeker sektörünün yaşaması için ne gerekiyorsa sendika olarak gereken gayreti göstereceklerini kaydetti. Şeker Sektörü Türkiye de İnşallah Yaşamaya Devam Eder Şeker sektörünün Türkiye de yaşamaya devam edeceğini söyleyen Gök, Dün şekerin özelleştirilmesini hukuki ve siyasi kararlarla 10 yıla yakın bir zamanda çeşitli vesilelerle erteledik. Bunu başardık. En son 10 fabrikamızla ilgili bir milyar dolara yakın bir satış gerçekleşmişti. Sayın Başbakanımız, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı olarak özeleştirmeleri imzalamayarak 1 milyar doları elinin tersiyle bir kenara itmiştir. Bunu Şeker-İş olarak şöyle yorumluyoruz; Türk şeker sanayisinin özelleştirilmesinde bazı çekinceleri olduğunu, bunları tespit ettiklerini biliyoruz. Bunda da şeker işçisinin ve pancar üreticilerinin çok büyük emekleri olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye deki şeker fabrikalarının 2003 yılından bu yana Hazine den yardım almadan kendi yağıyla kavrulduğunu belirterek, Türkiye deki şeker fabrikalarının zarar ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Şeker-İş Sendikası nın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz konulu sempozyum, 4-5 Şubat tarihlerinde Ankara Büyük Anadolu Oteli nde yapılacak. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ses getiren sempozyumda şeker sektörüne ilişkin tüm yeni gelişmeler, konunun uzmanları eliyle bir kez daha masaya yatırılacak. Türkiye nin 30 ilinden Pankobirlik, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, Sulama ve Taşıma Birlikleri Başkanları ile hükümet ve muhalefet partisinin temsilcilerinin katılacağı sempozyumda şeker sektörünün geleceğine ilişkin yol haritası çıkarılacak. Şeker-İş Sendikası nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek sempozyum öncesi bugün gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının satışının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptalinin ardından sektörde yaşanan son gelişmeleri ve yeni yol haritasını açıkladı. Rixos Oteli nde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda gazetecinin yanı sıra Şeker-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Şeker-İş Sendikası nın 50. yılının 3 Şubat taki kutlamalarına herkesi davet eden Gök, 4-5 Şubat tarihinde Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz konulu sempozyum düzenleyeceklerini açıkladı. Şeker Şeker Sektörünün Özelleştirme İle Yok Olmaya Doğru Gittiğini Görüyoruz Dünyada şeker sektörünün stratejik bir ürün olarak görüldüğünü herkesin bildiğini ve Türkiye de de stratejik bir ürün olarak algılanması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini belirten Gök, dünyaya bakıldığında Türkiye deki şeker sektörünün özelleştirilmesindeki yapılan hatayı görmenin mümkün olacağını açıkladı. AB de yüzde 70 lerin üzerine çıkan pancar üreticilerinin hakimiyetini, dünyanın en liberal ülkesi ABD de bir tane şahsi şeker fabrikasının olmamasını, Türkiye deki şeker fabrikalarının özelleştirmelerde yapılacak hatayı engellemek bakımından ellerinde bulunan bir veri olarak kabul ettiklerini söyleyen Gök, konuşmasına şöyle devam etti: Şeker-İş Sendikası olarak Polonya ve Hollanda da 14 şeker-iş dergisi mart 2013

17 şeker sektöründe bir tespit yapmak için gezi düzenledik. Polonya da 2001 yılında bir kanun çıkartılmış. Hollanda ya bakıldığında yüzde yüzü pancar üreticilerinin hakim olduğu bir sektör. Türkiye ye bakıldığında özelleştirmeyle yok olmaya doğru gittiğini görüyoruz. Burada şunun altını çizmek istiyorum; pancar üreticisini endüstriyel ilişkinin içine sokmaz iseniz, pancardan şeker üretmenin mümkün olmadığını söylemek mümkün. Dünyadaki pancar üreticisine hakim olan gücün pancar üreticilerinin kendisi olduğunu görüyoruz. Fabrikalara hakim olan gücün pancar üreticilerinin bizzat kendisi olduğunu görüyoruz. Yapacağımız sempozyumda da bu konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Dün özelleştirmeye uğraşıyorduk, bugün şeker sektörünün kurtuluşunun yol haritasını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Düne kadar şeker işçisi şunu söylüyordu; Pancar üreticisinin, şeker işçisinin ve kamunun içinde olduğu yeni bir yapılanla olsun şeker sektöründe diye söylüyordular. Bugün bunun altını doldurmaya gayret edeceğiz. Siyasetin bu konudaki söylemlerinin ne olduğunu görmek için gayret edeceğiz. Nişasta Bazlı Şekerin Halk Sağlığını Tehdit Ettiğini Gündeme Getirmeye Çalışıyoruz Pancardan şeker üreten ülkelere bakıldığında nişasta bazlı şeker üretiminin taban yaptığının görüldüğünü vurgulayan Gök, Polonya nın nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 2, Hollanda nın ise nişasta bazlı şeker üretiminin sıfır olduğunu söyledi. Türkiye de nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 10 lar seviyesinde devam ettiğini kaydeden Gök, Bununla ilgili Şeker-İş Sendikası nın hukuki mücadeleleri devam ediyor. Nişasta bazlı şekerin dünyada halk ve insan sağlığı açısından tartışıldığını görüyoruz. Türkiye nin gündemine bunu getirmeye gayret ediyoruz. Pancar üreticimi açısından tehdit meydana getiriyor. Türkiye de şuanda kendine yetecek kadar mısır üretimi olmadığını ve başka ülkelerden ithal etmek mecburiyetimizde olduğunu biliyoruz. Çünkü geriye doğru bakıldığında 1 milyon tonla 500 bin ton arasında ithalat yapıyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimine devam edecek olursak başka ülkelerin çiftçilerini Türkiye olarak beslemiş olacağız. Onları teşvik etmiş olacağız. Pancar üretiminin katma değer bakımından bakıldığında dünyada ve Türkiye de en büyük tarımsal alanda katma değer sağlayan, en büyük istihdam sağlayan bir sektör olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum dedi. Türkiye de Şeker Fabrikalarının Kesinlikle Zarar Etmiyor Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Gök, bir gazetecinin Türkiye de şeker fabrikaları zarar ediyor mu? sorusuna, Zaman zaman Türkiye nin pahalı şeker tükettiği ile ilgili basına söylemlerde bulunan siyasilerimiz ve bazı kuruluşların temsilcileri oluyor. Türkiye de şuanda şeker fabrikaları kesinlikle zarar etmiyor. Hatta şunu söylemek mümkün, 7 yıl içerisinde Türkiye nin çiftçisini ve ihracatçısını Türk şeker fabrikaları 1 milyon TL destekledi. Zararı pahasına dünya borsa fiyatlarının iç piyasaya ihraç şartıyla şeker vermeye devam etti. Yani burada Türk şeker fabrikaları kendileri zarar etmesine rağmen 1 milyon TL, Türkiye nin işçisini ve ihracatçısını desteklediğinin altını çizmek istiyorum. Türk şeker fabrikaları kesinlikle zarar etmiyor, birincisi budur. İkincisi ise şeker fabrikaları zarar ediyor diye söylemek Türkiye deki şeker fabrikalarının yapısını bilmiyor manası çıkıyor ortaya. Çünkü Türkiye deki şeker fabrikalarının yapısını bilmeyenin, Türkiye de şeker sektörü hakkında bir şey söyleme haklarının olmadığını düşünüyorum. Türkiye deki şeker fabrikaları sosyal amaçlı şeker fabrikalarıdır diye konuştu yılından bu yana şeker fabrikalarının Hazine den yardım almadan kendi yağıyla kavrulduğunu ifade eden Gök, Kendi yağıyla kavrulurken hem 1 milyon TL pancar üreticisini destekleyecek, Türkiye deki pancar üretiminin garantisi olacak. Pancar üretimi bitmemişse Türkiye şeker fabrikalarının bu politikasından dolayı bitmemiştir. Pancar üretimi durmamıştır, üretim devam etmiştir. Çok akıllı bir politika izlendi diye düşünüyorum. Diğer taraftan çok fiyatlı şeker tüketiliyor deniyor, hepiniz internete girebiliyorsunuz ve okuma yazmanız var. Almayan ihtiyacının iki katı üretiyor. Diğer ülkeler de üretiyor. Perakende şeker üretiminin fiyatına bakın dedi. Haber 15

18 50. YIl Özel Yüce Önder Atatürk, Şeker-İş Sendikası ve şeker sanayii çalışanları olarak; sendikamızın 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk sanayi hamlesi olan şeker fabrikalarını kuruluşundan bugüne, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını her zaman en üst seviyede tutmayı ilke edinmiş ve bu yönde çaba sarf etmiş olan Sendikamız Şeker-İş in; milli kaynaklarımız ile kurulan ülkemiz şeker fabrikalarına sahip çıkarak, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin mevcut potansiyelini değerlendirecek yeni bir vizyonun oluşturulması konusundaki gayret, mücadele ve çalışmaları devam edecektir. Bu inançla, Şeker-İş Sendikası nın kuruluşunun 50. yıl dönümünün ülkemize, çalışanımıza, üreticimize ve sanayimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa GÖK 16 şeker-iş dergisi mart 2013

19 Gurur Dolu Bir 50 YILI Geride Bıraktık GURUR DOLU 50 YIL Şeker-İş Sendikası 50. Kuruluş yılını coşkuyla kutladı. Kırık bir masa, gaz tenekesi ve iskele tahtasının üzerinde sendikal hayata adım atam Şeker-İş bugün 50. yılına ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve sendikaya bağlı tüm yetkili organlar sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte Anıtkabir i ziyaret ettiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın ardından Şeker-İş sendikası Genel Başkanı İsa Gök, mozaleye çelenk koydu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Anıtkabir özel anı defterini imzaladı. Törenlerin ardından 50. Yıl Gala Gecesi Ankara Büyük Anadolu Otel de gerçekleştirildi. Siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği gecenin açılış konuşmasında Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, duygu yüklü bir konuşma yaptı. Gök ün konuşması şöyle: Çok değerli misafirler... Koca bir yarım asırı geride bıraktık. Acısıyla, sevinciyle, hüznüyle Geçen bu süreçte ışığı bol, karanlığa mum olmuş gündüzler, gecelere tanıklık ettik. Kimi zaman bahçesine umut çiçekleri uğramamış mücadeleler olsa da kaçmadık, kimi zamansa anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak için acıları kendimize siper ettik, hiçbir zaman yüreksiz olmadık, yılmadık, bıkmadık ve nihayetinde yoğrulduk Düşündükçe var olduğumuzu hissettik, var oluşumuzun ise geçen süreçte bu dünyada bir anlamı olduğunu öğrendik. Çok değerli mesai arkadaşlarım; Hazreti Mevlana nın Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın. Veciz sözü mensubu olduğumuz Şeker-İş Sendikası ile aramızdaki 50 yıllık bağı anlatan en güzel söz olsa gerek. Değişim: Kimilerine göre Sıfırlanan bir noktanın başlangıcıdır. Şeker-İş Sendikası nın kurucularından çok değerli eski Genel Başkanım Sayın Sadık Şide nin anlattığı gibi bundan 50 yıl önce iki gaz tenekesi, bir tahta iskele ve üzerine konulan kırık bir masayla Şeker-İş doğuyor. Bu zorluklardan Şeker-İş i bugünlere kadar getiren neydi? Diye sorarsanız; Bana göre İnanç ve Aşk tır. İşte Şeker- İş e o günlerde gönül verenler, bu inanç ve sendikalarına olan bağlılıklarıyla gururla taşıdıkları bayrağı başı dik bir şekilde bugün bizlere emanet etmişlerdir. Kısaca o yıllarda yapılan aşı tutmuş, yukarıda bahsettiğim gibi Şeker-İş Sendikası sıfırlanan bir noktanın başlangıcı olarak doğmuştur. İşte mana ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle ve büyük bir imanla gerçekleştirdiği Kurtuluş Mücadelesinin eseri olmasından alan Cumhuriyetimizin 90. yılında sendikamız Şeker-İş bugün 50. yılını mücadelelerle dolu mazisi temiz geçmişinden aldığı güçle; kararlılık, azim, inanç ve demokrasiye olan bağlılığıyla kutlamanın mutluluğunu yaşamaktadır. 17

20 50. YIl Özel Atatürk ün ifade ettiği ve bugünlerde hepimizin bildiği gibi kılıçla kazanılan zaferler geçici, ekonomiyle kazanılan zaferler ise kalıcı olmuştur. Zaten bu düşüncelerle de ilk temeli atılan fabrikalar şeker fabrikaları olmuştur. Millet olarak geçmişteki zorlu şartlarda yekvücutla kurulan şeker fabrikalarının ve şeker sanayinin bugün ülkemizin bir atardamarı misali üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesinin de ayrı gururu ve kıvancı içerisindeyiz. Şüphesiz ki, yarattığı katma değerle ekonomik alanda ilerleyişinin önemli kilometre taşlarından biri olan ve adını tarih sayfalarımıza altın harflerle yazdıran şeker fabrikaları, var olduğundan bu güne başlarımızı hep dik tutturmuştur. Sevgili dava arkadaşlarım; Yürüyüşte mesafe alabilmenin yolunun öncelikle niçin buradayım sorusuna gerçek cevabı vermekten, sonra yaptığının doğru olduğuna inanmaktan, sonra da doğru bir zeminde sağlam adımlarla yürümekten geçtiğini hepimizin bilmesini isterim. İşte yıllardır birbirine adeta kenetlenmiş Şeker-İş ve Şeker Sanayiine gönül verenler, ülkesinin geleceği ve mutlu yarınları adına örnek mücadeleleriyle az önce ifade ettiğim niçin buradayım sorusuna en iyi cevabı veren kesim olmuştur. Sözün burasında Paulo Coelho isimli yazarın güzel bir öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikaye şöyledir: Tarlada üç adam taş kırıyordu. Yoldan geçen biri neden taş kırdıklarını merak ediyor, birinci adamın yanına sokulup Ne yapıyorsun? diye soruyor. Adam: Görmüyor musun, taş kırıyoruz işte diyor. Aynı soruyu ikinci adama soruyor. O da Görmüyor musun hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Sevdiğim bir ailem, çocuklarım var diyor. Bu kez üçüncü adamın yanına yaklaşıp, Ne yapıyorsun? diye sorduğunda Görmüyor musun diyor. Ben bir katedral inşa ediyorum. İşte taş kırarken devasa bir eser inşa ettiğimizin bilincine varabilirsek ve o inşayı tamamlayabilirsek işte o zaman önümüzde duran bütün engelleri nasıl aşabileceğimizin de çözümünü bulmuş olabileceğiz. Sözlerimi uzatmadan, Yine Atatürk ün; Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur vecizesini hatırlatarak bu anlamlı günde başta ulu önder olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, aramızdan ayrılan mesai arkadaşlarımızı bir kez daha sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anıyor, bugüne kadar yakaladığımız gelişme ivmesini koruyarak, yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye sini elbirliğiyle inşa etmek için Cumhuriyetimizin kurulduğu günlerden bugüne kadar vargüçleriyle çalışarak sektörümüzü ayakta tutmaya çalışan, şeker fabrikalarının temeline bir harç koyan başta devlet büyüklerimize, Şeker-İş Sendikamızın kurucu başkanlarına, pancar üreticileri, işçilerimiz, bizimle olan sivil toplum kuruluşlarına ve mesai arkadaşlarıma bir kez daha şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Nice yıllara AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk İpek: Sefer tasında babasına yemek taşıyan Haluk haklarınızın savunucusu olacak Gök ün konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk İpek de duygu yüklü bir konuşma yaptı. İpek konuşmasında kendisinin de şeker ailesine mensup bir aileden geldiğini ifade etti. Şeker sanayinin diğer fabrikalardan çok 18 şeker-iş dergisi mart 2013

21 AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk İpek 50. YIl Özel farklı ve şeker üretimindeki zincirin de birlikte üretmenin bir parçası olduğunu dile getiren İpek, Hükümet de bunun farkında, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın dedi. İpek şöyle konuştu: Esasen buraya davet edilirken siyasetçi kimliğimle davet edildim ama masaya oturduğumda şöyle bir düşündüm. Doğduğum yılları düşündüm, doğduğum yeri düşündüm. Beni yetiştiren anamı, babamı düşündüm. Tüm bunları düşününce şekerci kimliğim siyasetçi kimliğimden daha öne geçti. Çünkü hani 1970 yılında grev yapılmıştı diye görüntüler vardı. Orada halay çekenlerden biri babam Haluk İpek. O grevde ben ona sefer tasında yemek götürürdüm. Yedi yaşındaydım. Esasen bir gün önce benim de doğum günümdü. Gerçekten şeker sanayinin ki o gün Rahmetli Adnan Menderes ekibi ile birlikte bu fabrikaların kuruluşunda çok büyük emekler sarfetmişler. Babalarımız o zaman köylerden gelmişler, köyden gelip fabrikada bir sosyal statü kazanmışlar. O statü ile birlikte üretmeyi, üretmeni keyfini yaşamışlar. Sonra sendikaları kurmuşlar v e sendika ile birlikte örgütlenmeyi başarmışlar ama üretirken çiftçi ile de bir arada olmayı, çiftçiyle kucaklaşmayı becermişler. Gerçekten şeker sendikası ve şeker sanayi esasen Türkiye nin bugüne kadar ki gelişiminde ve gelişmesinde çok gizli kahramanlar yetiştirdi. Bizatihi sanayinin, sendikanın faaliyetlerinin birçok alanda bir okul olduğunu ve bugüne kadar bu işi çok güzel taşıdığını ve Türkiye ye çok şey kattığını gönülden, yürekten söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten bu 50 yıl içinde Türkiye nin gelişiminde, bizlerin gelişiminde çok büyük katkıları, emekleri olmuştur. Nice ellinci yıllara diyorum. İsa Gök ideolojik sendikacılık yapmıyor Bu arada Genel Başkan İsa Bey, bana sık sık geliyor. Güzel raporlarla geliyor. Problemleri çok iyi analiz etmiş. Hatta o raporları anlatırken, hani o geçmişte 12 Eylül döneminde ideolojik sendikacılık dönemleri vardı. Yani işçi ne kadar verirse versin biz yine de grev yaparız anlayışı vardı. İsa Bey tüm bunları aşmış, şeker sanayii yaşayacaksa bunun yaşaması için işçi olarak, işçi sendikası olarak biz de her türlü fedakarlığa hazırız diyerek bizim yanımıza geliyor. Sıkıntıları anlatıyor. Biz de bunu gerekli yerlere iletiyoruz. İletirken şeker mensubu ailenin bir evladı olarak yardımcı oluyorum. Özelleştirmelerle ilgili işçi dahil, sanayi dahil, şeker fabrikaları da dahil ki şeker fabrikaları diğer sanayilerden çok çok farklıdır. Orada çiftçiden tutun ona gübre sağlayan, ona bir çok alanda ilaç sağlayan onun üretimi, sökümü, taşınması, şeker haline gelinceye kadar o zincirin birbiri ile olan halkaları doğuda Güneydoğu da, İçanadolu da, Karadeniz de bir çok yerde birbiri ile çok iç içe, birlikteliğin bir parçası ve hükümetimiz de bunun farkında. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Şu an kendim için de duygusal anlar yaşıyorum. Tüm içten duygularımla yüreğimle söylüyorum. Grevdeki babasına sefer tasında Ramazan aylarında hem iftarda, hem sahurda babasına yemek taşıyan bir işçinin oğlu olarak hepinizin huzurunda söz veriyorum. Haklarınızı söylenecek her yerde dile getireceğim. Nice yıllara diliyorum. 19

22 50. YIl Özel DSP Genel Başkanı Masum Türker DSP Genel Başkanı Masum Türker: Şeker gömleğini sonuna kadar giymeye hazırız Gala Gece sinde söz alan bir başka isim ise DSP Genel Başkanı Masum Türker oldu. Türker, konuşmasında Şeker Fabrikaları kapatılmamalıdır diyerek Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetimini gösterdikleri örnek mücadeleden dolayı tebrik etti. Ülkenin stratejik öneme sahip ürünlerinin korunması gerektiğini belirten Masum Türker, Şekerin korunması ve milli şeker sanayinin güçlendirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Şekere yapılacak hizmetler sadece şeker fabrikalarında çalışan işçiler için olmayacaktır. Her şeyden önce ülke ekonomisi bakımından bu konu büyük önem taşımaktadır diye konuştu. Masum Türker, Türkiye de şeker fabrikalarının kapatılmaması gerektiğini vurgularken, Mevcut şeker fabrikaları da özelleştirilmemelidir dedi. Türker konuşmasını şöyle sürdürdü: Şeker-İş, aslında iki anlamda bizim için önemlidir. Biraz önce kuruluş yıldönümü olan 1963 yılı aslında partimizin kurucusu Bülent Ecevit in toplu sözleşme ve grev hakkıyla sendikalar kanununu tam hakları içerecek şekilde çıkarttığı ve o yasal düzenlemeler arkasında kurulmuş olan bir kurum Şeker-İş. O yasaları gelen hükümetler geri ala ala hala o hakları bitiremediler. Hele son zamanlarda emeğin sahip olduğu hakların adeta ülke ekonomisine kambur olduğunu söyleyenler bile çıkıyor. Çünkü onlar işçinin nasıl örgütlendiğini, biraz evvel burada gördüğümüz tanıtım filminde kırık bir masa, iki gaz tenekesi ve tahta iskeleden nasıl meydana geldiğini bilmiyorlar. Şekerin ikinci anlamı benim şahsımla ilgilidir. Biliyorsunuz bir dönem Türkiye de liberalleşme hareketlerinin dışarıdan özellikle 2001 senesinde dayatıldığı bir süreci yaşamıştır. O zaman benden önceki Ekonomi Bakanı bütün şeker fabrikalarının, hemen elden çıkartılması ile ilgili yasal alt yapıyı hazırlamış, bir tek stratejisinin belirlenmesi kalmıştı. Bakan olduğum gün ilk önüme getirilerek hemen bunları imzalarsanız gereken parayı buluruz denilmişti. Ben de inceleyerek önüme konulan o dosyalardan ikisini imzalamadım. Biri tütün ve sigara fabrikaları diğeri ise şeker fabrikaları idi. Bana saaatlerce bize zarar verdiğini ekonomiye yük olduğunu, pancar üretiminin belli bir dönem olduğunu, fabrikaların atıl çalıştığını anlattılar. Ben tam tersi bir çalışma yaptım ve Rahmetli Bülent Ecevit i aradım. Başbakanlık ta kendisine bugüne kadar çıkartılmış yasalardan iki yasada hata yapıldığını anlattım Birisi tütün yasası, diğeri şeker yasası idi. Ben Sayın Ecevit ten şu izni aldım. Göreve devamım sözkonusu olacaksa Bu stratejileri Özelleştirme İdaresine taşımayacaktım ve bunları imzalamadım. Ama o tarihte bazı gazeteciler bu işi yapmadım diye iki elim yakanda kalacak diye söylediler. Biraz da üzülüyordum ama seçim sürecinde beni Konya Şeker Fabrikası na davet ettiler. İşçilerin gösterdiği o sevgiden sonra o yazarın öbür dünyada o benden değil, benim ondan hesap soracağımı öğrettiniz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ama ne yazık ki bizden sonra bu stratejiler imzalandı. Şu anda sigara fabrikalarımız yok, tütün üretimimiz yok ve tütünü dışarıdan ithal ediyoruz. Eğer şeker fabrikalarında direnmezsek, şeker pancarında direnmezsek bir gün gelecek biz yine dışarıdan gelecek olan şekeri tüketeceğiz. Ben kendi adıma ve partili arkadaşlarım adına şekerin korunması için kendi milli şeker sanayimizin güçlendirilmesi için ne lazımsa yaparım. Hatta gömleği sadece sembolik olarak üzerimize giymeyiz. O günler geldiğinde giyeceğimiz kadar birlikte giymeye hazırız. Şekere bütün hükümetler artık sağlık açısından bakmalıdır. ABD nin obezite ile mücadelesinde şekerin üretimine nasıl önem verdiğini örnek almalıyız. Allah tan dileğim bu dur ki şeker fabrikaları hiçbir zaman kapanmasın, hükümet sahip çıksın ve tam rekabetin oluşması sağlansın. Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergun Atalay: Sendikalar özelleştirme mücadelesinde sınıfta kaldılar TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergun Atalay, özelleştirme müca- Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergun Atalay 20 şeker-iş dergisi mart 2013

23 delesinde sendikaların sınıfta kaldığını kaydetti. Dertlerini iyi anlatamadıklarının altını çizen Atalay, Şeker-İş Sendikası nın özelleştirme mücadelesinde tüm sendikalara örnek teşkil eden çalışmasıyla şeker fabrikalarının özelleştirmesini durdurduğuna vurgu yaptı. Atalay şunları söyledi: Şeker-İş in 50 yıllık bu yolculuğunda ülkemizin değişik bölgelerinden Şeker-İş e güç katan muhtarımızdan, sanayi odamızdan, besicimizden, taşıyıcımızdan esnaf odalarına kadar burada bulunan tüm katılımcıları şahsım ve sendikam adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostum, değerli kardeşim İsa Başkan Şeker- İş in bugüne kadar yaşadığı olayları, badireleri bölüm bölüm anlattı. Sendikamızın kuruluşunda şu anda aramızda olan değerli Aydemir Sezginer abimiz yaşadıklarının bir bölümünü anlattı. Biz sendikacılar işe girdiğimiz zaman iş adamı olacağız, siyasetçi olacağız, esnaf alacağız, bürokrat olacağız gibi öyle bir temennimiz hiç olmadı. Biz işyerlerine girdiğimiz zaman işçi olarak girdik. Cenab-ı Allah izin ve ömür verdiğinde de o işyerlerinde emekli olmayı hayal eden insan topluluğuyuz. Şu an salonda bulunan ve 30 vilayetten burada olan Şeker-İş in değerli başkanları buradalar. Değerli yöneticileri burada. O bölgede görev yapan Şeker-İş e katkı sağlayan sivil toplum örgütlerinin başkanları burada. Sayın Genel Sekreterimiz, milletvekilimiz Haluk İpek Bey, bir şeker işçisinin çocuğu olarak yaşadıklarının bir bölümünü anlattı. Bundan sene evvel üniversiteye giden bir tek işçi çocuğu bulamazdınız. Liseye gideni az bulurdunuz. Şimdi yaradana sonsuz şükürler olsun ki profesörü var, öğretim üyesi var, siyasetçisi var, kitle örgütü başkanı var, Türkiye nin değişik bölgelerinde sözsahibi insanlar var. Meclis te sendikacı kökenli milletvekili bir elin parmağını geçmez Ona rağmen maalesef biz Meclis te işçiler olarak bir elin parmakları kadarız. Beş yüz elli milletvekilinin içerisinde sağdan say, soldan say altı tane işçi kökenli, sendikacı kökenli milletvekili zor bulursunuz. Zor bulduğunuz için de inanın sıkıntılarınızı zor anlatırsınız. Sayın Genel Başkan Masum Türker bey gibi, Haluk İpek Bey gibi bakan insanlar bir elin parmakları kadardır. Biz sendikalar özelleştirme meselesinde maalesef sınıfta kaldık. İyi yaptıklarımız da var, iyi yapamadıklarımız da var. Derdimizi iyi anlatmaya çalıştık ama derdiğimizi iyi anlatamadık. Biz Şeker-İş meselesinde sendikalar, Türk-İş, Şeker-İş in dağ gibi Genel Başkanı, onun değerli çalışma arkadaşları bundan evvel görev yapan değerli başkanlar, değerli yöneticiler! İnanın öyle profesyonelce bir çalışma yaptılar ki son on senede onu her noktasında en iyi yaşayan insanlardan bir tanesi de benim. Biz, derdimizi iyi anlattık. Şeker fabrikaları, demiryolları, Sümerbank fabrikaları şimdi ortada yok ama bu fabrikalar kuruldukları bölgeye hayat verdiler. Gittikleri bölgede sosyal hayatı götürdüler, sinemayı, tiyatroyu götürdüler, sporu götürdüler. O bölgeler- Şeker-İş Sendikası nın kurucu eski Şube Başkanı Aydemir Sezginer de en iyi misafirhaneler Şeker-İş in, demiryollarının misafirhanesi, Sümerbank ın misafirhanesi idi. O bölgelerde o salonlarda düğün yapmak, o futbol takımlarında top oynamak inanın öyle önemli olay ki yani o misafirhanelerin lokantalarında bir yemek yemek bizim yaştaki insanhlar için çok önemli olgulardan bir tanesi idi. Maalesef özel sektör Muş a fabrika kurmaz, Erzurum a fabrika kurmaz, özel sektör Ağrı ya fabrika kurmaz. Dün de kurmadı, bugün de kurmak noktasında ayak dürtüyor. Devlet o bölgelere sahip çıktı, bu bölgelerde tesisleri kurdu. Şu an da şeker sanayinin bacası tütüyor. Ona önemli katkılar sağlayan Genel Müdürümüz, kitle örgütlerimizin başkanları burada. Şeker-İş Sendikası, bu topluluk özelleştirmeyi durdurmasaydı inanın bu geceyi burada yapamazdık. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu gece kucaklaşma, gülme, sohbet etme gecesi. Ben katkısı olanlara, özellikle iktidarından muhalefetine kadar bölge milletvekillerine, sivil toplum örgütlerine, sendikacılara, o bölgedeki vatandaşlara Şeker-İş adına, Türk-İş adına teşekkür ediyorum. Şeker-İş Sendikası nın kurucu eski Şube Başkanlarından Aydemir Sezginer: Kum tanesi ve Şeker-İş Elinize bir avuç kum alın. Bütün gücünüzle bir cama atın. O kum tanelerinin birer birer aşağıya indiğini göreceksiniz. Ama yine aynı kumu bir torbanın içine koyun, ağzını bağlayın ve o cama tekrar atın. Camın tamamının aşağı indiğini göreceksiniz. İşte insanların dinde, vicdanda, siyasette, sendikada, toplumsal hareketlerde inandıkları davalarda bir kum tanesinin avucunuzla attığınızda değil ama bir torba halinde cama attığınız zaman neler yaptığını hayretler içinde görürsünüz. Bir gaz tenekesinin üzerinde başladık sendikacılığa. Sendikanın tek dosyasını eve götürecek gönüllüler arardık eskiden. Şimdi binalarımız var, yerlerimiz var, yurtlarımız var ve şanıyla, şerefiyle, itibarıyla dev gibi bir Şeker- İş le karşı karşıyayız. Ben hepinize nice yıllar diliyorum. Konuşmaları ardından davetliler Türk Sanat Müziği dinletisi ile coşkulu bir gece yaşadılar. 50. YIl Özel 21

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Anadolu Bacıları ndan Tam Destek

Anadolu Bacıları ndan Tam Destek Pancar İle İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme - PANPEK Projesinin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip. Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Kamu Temsilcilerimiz, Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar, Hoş

Detaylı

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Ocak 08, 2013-7:10:56 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bugün itibarıyla Suriye'den ülkemize gelmiş, kamplarımızda kalan sığınmacı sayısı 152 bin 51'dir'' dedi.

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONEL ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MURAT

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

İngiltere Kraliyet Tıp Derneği nin. Prof. Dr. Mehmet Haberal a Verildi. Prof. Dr. Babulal Sethia, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr.

İngiltere Kraliyet Tıp Derneği nin. Prof. Dr. Mehmet Haberal a Verildi. Prof. Dr. Babulal Sethia, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. İlk "Distinguished Fellowship" Ödülü Prof. Dr. Mehmet Haberal a Verildi İngiltere Kraliyet Tıp Derneği, 2008 yılında oluşturulan "Distinguished Fellowship" ödülünü, dokuz yıllık bir araştırma ve değerlendirmenin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Kasım Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Kasım Ayı Bülteni BAŞKANLARDAN 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TOKTAY 10 Kasım dolayısıyla yayınladıkları mesajda; "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -2008 YILINDA TOPLAM 10 MİLYAR 717 MİLYON LİRA OLAN İLAÇ HARCAMALARI 2013 YILINDA YÜZDE 46 ORANINDA

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

http://www.trthaber.com/foto-galeri/balikesirdeki-yerli-helikopter-projesi/13610/sayfa-1.html Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yerli helikopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlayan firmanın

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Dünya'da 2 milyar insanın yeterli beslenemediğini ve 10 milyon insanın açlıktan

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Türkiye-Filistin İş Forumu Ramallah Toplantısı 1 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Detaylı

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları,

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Şubat ayı meclis toplantımızda sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 18 Şubat 2016, İstanbul Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Bahıt Sultanov; KAZNEX INVEST Başkanı Sayın

Detaylı

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SGK OLARAK SÜRATLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNAN KÖKLÜ BİR KURUM OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ -BUNDAN YILLAR ÖNCE İLAÇLARIN

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi.

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi. Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Konuşmama başlarken Sayın Defterdarımızı Meclis toplantımızda görmekten duyduğumuz memnuniyetimizi belirtir, Kendisine huzurunuzda; bizlere gösterdiği

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

MÜSİAD İFTARI ANKARA

MÜSİAD İFTARI ANKARA MÜSİAD İFTARI ANKARA 06.06.2017 Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Kurum ve Kuruluşlarımızın Başkan ve Temsilcileri, İş, Siyaset ve STK'larının Değerli Başkan ve Temsilcileri, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı