olarak veriliyor. Sadece L ve M cisimleri asıldığında D dinamometresinin gösterdiği 9G değer kaç G dir? (İplerin uzunlukları eşittir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olarak veriliyor. Sadece L ve M cisimleri asıldığında D dinamometresinin gösterdiği 9G değer kaç G dir? (İplerin uzunlukları eşittir."

Transkript

1 1 ELEKTRİK ALAN VE POTANSİYELİ Bi ipin ucuna kütesi =100 ve ükü 1 oan noktasa bi cisi asıı oup dene duuundadı. 1 ükünün başanıçta denede duduğu noktaa, sonsuzdan ükünü etiisek, 1 ükünün dene duuuna öe =0 c kada üksediği özenektedi. İki ükün işaetei anı ise ükünü sonsuzdan etiek için apıan iş kaç J dü? (0,9 J). Van de Gaaff jeneatöü izoe ediiş, aıçapaı R=0,, zıt ükee ükeniş ve aaaındaki uzakık = oan iki küeden apııştı. Hava otaında küeein üzeeinden kıvıcı çıkası için eeki oan kitik eektik aan şiddeti E=.10 6 V/ oduğuna öe, küeein aasındaki aksiu potansie fakı kaç V tu? (1, V) 60 o. Levaaı aasındaki uzakık oan paae evaı bi kondansatöün pakaaı ataa θ=60 ik bi açı apaktadı. Kondansatöün içinde kütesi ve ükü oan bi küçük cisi ata önde aeket etektedi. Pakaa aasına uuanan potansie fakı nedi? 4. Yaıçapı oan bi çebe üzeine topa Q ükü veiio. Sonsuz uzakıkta duan ve kütesi oan kq ükünün, çebein ekezinden eçeken ızı ne ou? G K D 1 G L D G M G L D G M 5. Ağııkaı G ve ükei oan özdeş K, L ve M cisiei ipee asıdığında D 1 F1 dinaoetesi F 1, D dinaoetesi F değeeini östeekte oup, = F oaak veiio. Sadece L ve M cisiei asıdığında D dinaoetesinin östediği 9G değe kaç G di? (İpein uzunukaı eşitti.) 5 E θ 6. Bi ipin ucuna asıı kütesi ve ükü oan noktasa bi cisi, O noktasından asıı uzunukta bi ipe tuttuuuş oup sabit ve oojen bi E eektik aanı içinde buunaktadı. Cisi dene duuunda iken ip düşee θ açısı apaktadı. Aniden eektik aanının önü tes çevii ise ipin düşee apacağı aksiu açı nedi? (θ) 7. kütei ve ükü üç küçük özdeş top uzunuğundaki aıtkan üç ipe anı noktadan asııştı ve ata düzede kena uzunuğu a oan bi eşkena üçen ouştuacak şekide denee eişti. Topaın üzeindeki ükü nedi? 4 π ε 0a a M K L L 8. Kae şekindeki ietken evaadan ouşan iki küpten K küpü ükü L küpü ise üksüz oaak veiio. K ve L küpei teas ettiiio ve bibiinden uzakaştıııo. L küpünün üst üzeini ouştuan eva çıkaııo ve küpün içine eektik ükü oan M küese cisi indiieek küp ie teas ettiiio. L küpünün eani bi üzeinde kaç ük buunu? 7 Not: Yükün tü üzeede eşit dağıdığını kabu ediniz. 60

2 9. Yaıçapaı 1 =, =5 ve =7 oan küeein eektik ükei 1 =7, 1 =17 ve = du. Küee anı doğu üzeinde oup aaaındaki uzakık ekezden ekeze di. Bu duuda en sodaki küee etki 1 eden kuvvet 910 N du. Biinci küe ikinci küee dokunduktan sona, ikinci küe üçüncü küee dokunduuup sona küee ik konuuna etiiio. Bu duuda en sağdaki küee etki eden kuvvet kaç N du? (406 N) 1 1 0,5 10. Bi doğu üzeinde 1, ve ükei sabiteştiiiş oup aaaındaki uzakık oaak veiio. Bi ükü ve ükeinin ta otasına konuduğunda bu üke etki eden kuvvet sıfı ouo. ve ükei e değiştiise üküne etki eden kuvvet 1 ükünden so taafa doğu 0,5 uzakıkta sıfı ouo. Bu duuda 105 oanı nedi? 1008 T 1 D 11. Küteei ve ükei oan iki özdeş cisiden biisi aıtkan bi ipe asıı, diğei ise aıtkan ata düze üzeinde buunakta oup iki küe aasındaki uzakık ti. Bu duuda ipin otasında buunan D dinaoetesi T 1 = değeini östeektedi. At küe anı iktada neatif ükü ie ükendiğinde 5 dinaoetenin östediği değe T = ouo. İki küenin ükü iken aaaındaki uzakık iki katına çıkaııp, küee aıtkan ata düze üzeine konuusa dinaoetenin östediği değe T kaç ou? 6 θ 1 tθ= T D β T D 1. Uzunuğu oan aıtkan bi ipin ucuna kütesi, ükü 1 ve aıçapı oan küese bi cisi asııdı. İpin asa noktasının atına, değei ve aıçapı oan ikinci bi cisi eeştiiio. Dene duuunda ip dikee θ açısı apakta ve iki cisi anı izada buunaktadı. İki cisi teas ettiiio ve sona biinci cisi sebest bıakııo. Bu duuda denede ip düşee β=90 θ açısı apakta ve iki cisi anı izada buunaktadı. ise 1 oanı aşağıdakieden anisi oabii? ; T ρ ε T' 1. Küteei ve ükei oan iki özdeş aıtkan küe ata ve aıtkan bi asa üzeinde konudukaında cisiei bağaan ipteki eie kuvveti T= kadadı. (Şeki 1.) İki cisi özkütesi ρ ve bağı dieektik eçienik katsaısı ε oan dieektik bi sıvı içine konudukaında, cisieden biisi aıa batış şekide denededi. (Şeki.) Bu duuda ipteki eie kuvveti sıfı ise ε değei nedi? (6) Şeki 1. Şeki. k 14. Yata aıtkan ve sütünesiz asa üzeinde a sabiti k oan bi a ve aa tuttuuuş oan ükü küçük bi eva buunuo. Levaa 1 ükü küese bi cisi kada akaştııısa a 1 kada sıkışıo. Levaa k 1 1 ükü oan özdeş ikinci bi küese cisi kada akaştııısa a kada uzuo. İki küe teas ettiii ve küeeden biisi evaa kada akaştııısa a ne kada uza a da sıkışı? 1 Not: 1 > oaak veiio.

3 A B 8 Şeki 1. A 45 o 45 o B Şeki. 15. Yaıçapaı ve oan A ve B eta küeei üzeindeki üke sıası ie ve 8 kadadı. Bu iki küenin ekezei aasındaki uzakık iken bibieini F kuvveti ie çekioa. İki küe bibieine bi süe dokunduuup, aaaındaki kuvvetin şiddeti ene F oacak kada uzakaştıııo. Daa sona bi ükü şekideki ibi eeştiiio. Bu ükü üzeine etki eden topa kuvvetin şiddeti nedi? 5 F 16. Kena uzunuğu oan bi küpün e bi köşesine Q ükü eeştiiişti. He ani bi köşedeki üke etki eden net kuvvet kaç Newton du? 1 Not: k=, =1,41, =1,7 oaak veiektedi. (,F) 4πε Yaıçapaı ve ie ükei 10 ve 8 ietken iki küei sonsuzdan tek tek etiip bibieine değdiiincee kada apıan iş A 1, değdiiip ük paaşıı A1 oduktan sona teka sonsuza ötüüeei için apıan iş A ise nedi? A 10 9 Q R a a a a a a a a 18. Sonsuz saıda eşdeğe noktasa eektik ükei ekseni bounca şekide öüdüğü ibi aaaındaki uzakık a ve koodinataı =±na oacak şekide eeştiiişti. Buadan n eksi sonsuzdan atı sonsuza kada değee aan bi ta saıdı ve a=0,1r oaak veiişti. ekseni üzeine ekezden R kada uzağa konuan Q eektikse üküne etki 10 Q 1 eden kuvvetin büüküğü nedi? 4πε0R (100 n ) 19. Yaıçapaı anı oan K, L, M küeei sıasıa 5, 8, ve 8 ükeine saiptie. L küesi önce K küesine, sona ondan aııp M küesine değdiiektedi ve bu işe süeki tekaanaktadı. Bu işe kaç kee tekaandıktan sona L küesindeki ük 7,01565 ou? ( işe eekidi) 0. Kena uzunuğu a oan bi küpün e bi köşesine Q ükei eeştiiişti. Bu küpün bi üzeinin ota noktasına konacak bi Q üküne etki edecek oan kuvvetin şiddeti nedi? 8 Q 4πε0a T 1. Yata düze üzeinde uzunuğu oan kapaı, ata konuunda buunan bi siindi içinde ağı ve ısı eçien dieektik bi piston sütünesiz oaak aeket edebiektedi. Pistonun so taafında vaku, sağ taafında ise T sıcakığında az buunaktadı. Sodaki duva ie pistonun üzeinde noktasa üke eeştiiişti. Bu duuda piston kabın ta otasında denede duaktadı. Gaz 6T sıcakığına kada ısıtıısa piston kaç aeket ede?

4 4 P. Kena uzunuğu a, köşe noktaaının ekezden uzakığı b oan düzün bi beşenin köşe noktaaına eşit ükei eeştiiişti. Bu beşenin ekezinden düşe ukaı önde üksekiğindeki P noktasındaki eektik aanının düşe bieşeni ne 5 kadadı? / 4 πε 0( b ) oaak buunu. b O a 4 λ λ O λ λ. Çizise ük oğunuğu λ vea λ oan çeek çebe şekindeki çizise üke ekezei O noktasında oak üzee şekideki ibi eeştiiio. Çeek çebeein aıçapaı sıası ie,,, 4 oduğuna öe, O noktasındaki eektik aan vektöünün 7 ekseni ie aptığı açının tanjantı nedi? 5 k T1 Şeki 1. k Şeki. T 4. Yata düze üzeinde buunan döt eşit böei, kapaı, ısıca aıtıış bi siindi içinde ağı ve ısıı eçien, dieektik bi piston sütünesiz oaak aeket edebiektedi. Pistonun so taafında vaku, sağ taafında ise T 1 =T sıcakığında az buunaktadı. Sodaki duva ie piston üzeine noktasa ükei eeştiiişti. Piston sağ taaftan a sabiti k oan bi aa bağıdı. Bu duuda piston ta biinci böe üzeinde oup a eieişti. Gazın sıcakığı T =0T ousa piston ta ikinci böe üzeinde denede duaktadı. Gazın sıcakığı T ousa piston ta üçüncü böe üzeinde denede duaktadı. T sıcakığı kaç T di?(7,t) k T Şeki. A 5. Şekide veidiği ibi n adet ükü ie n adet ükü atada ve koodinataı d nin tek kataı oacak şekide 5d d H d d d 5d ekseni üzeinde diziişti. Bu ükein =H uzakta buunan A noktasındaki eektik aanı nedi? Not: H uzakığı nd çapıından çok çok büük oduğunu kabu ediniz. n ( 1) nd 4πε0H

5 5 6. Kena uzunuğu oan bi küpün köşeeine şekide östeien noktasa üke eeştiiişti. Bu sistei aııp dağıtak için apıacak iş ne kadadı? k 4 E 6 1 E 1 7. Küte ve ük değeei sıası ie 1 =, 1 = ve =, = oan iki noktasa paçacık düzün bi E eektik aanı içine konuuştu. Paçacıka sebest bıakıdıktan sona aaaındaki uzakığı sabit kaacak şekide aeket edioasa, nin değei nedi? 4πε0E A 8. Küteei, başanıçtaki eektikse ükei 0 oan iki küçük top uzunuğundaki kütesiz ve aıtkan ipee otak bi noktadan asııştı. Başanıçta topa aası uzakık (<<) kadadı. Topaın üzeeindeki ük çevedeki avaa avaş avaş akaak zaana azaakta oup, e ani bi t anındaki ük iktaı (t)=(1bt) / denkei ie veiektedi. Bu denkedeki b katsaısı çok küçük oduğunda sistein ivesi ia ediebii. Bu şata atında, eani bi t anında topaın aasındaki uzakık nedi? (1 b) 4πε0 Q 9. Üç tane Q ve bi tane ükü ve eksenei üzeine şekideki ibi eeştiiişti. Bu ükeden sadece ekseni üzeinde buunup eksenine en akın oan ük aeket edebii duuda oup, diğeei Q R Q o 60 R sabiteştiiişti. Q östeien noktada sabit kasın? oanı ne oaıdı ki, aeket edebien ük şekide Yata düzede, k a sabiti bi aın ucunda kütei ve eektikse ükü k oaan noktasa bi cisi dene konuunda buunaktadı. Bu cisi adan ve zeinden eektikse oaak aıtııştı. Dene noktasının kada üstünde noktasa bi ükü buunaktadı. Sistede sütüne oktu. Yaa bağı oan cisin eektikse ükü avaş avaş atıııo. Cisi üzeindeki ük bei bi Q değeinin üzeine çıktığında sistein ata öndeki dene konuunun 4 k 0 πε değişee başadığı özenio. Bu Q değei nedi? ( ve Q ükei anı işaetidi). 1. Yaıçapı R, kütesi M, ısı sığası c ve ükü oan ietken bi küe eçekii ivesi atında düz bi aıtkan asa üzeinde duaktadı. Küee Mc T kada ısı veidiğinde sıcakığı T kada ataktadı. Küenin apıdığı azeenin ısıca eneşe katsaısı λ ise, üzeindeki ük iktaının ifadesi aşağıdakieden anisine eşitti? ( Not: Yükü, aıçapı R oan bi ietken küenin eektikse 8 potansie enejisi U(R)= 8 Rdi. 0 πε ( 0 ) MR 1 πε λ T

6 6 θ ε ρ 0. İki özdeş bie anı ük ie ükeniş iki ipe anı noktadan asııştı ve dene duuda ipe aasındaki açı θ=45 di. Bu biee oğunuğu ρ 0 =1, /c ve bağı dieektik eçienik katsaısı ε=4 oan sıvı içine batıııo. İki ip aasındaki açı ine θ=45 oası için bieein özkütesi kaç /c tü? (1,6 /c ) θ 1. Uzunuğu oan bi ipin ucuna kütesi ve ükü 1 oan noktasa bi cisi asıı oup asıa noktasının atında uzakıkta buunan ve sabiteniş ükü saesinde denededi. Dene duuunda ip dikee θ açı apaktadı. Küee bibiine dokunduuup teka sebest bıakıdığında üke aasındaki açı ϕ ouo. sin θ sinϕ oanı nedi? Q 1 8Q 4. Ağııksız bi ipin ucuna asıış kütei ükü noktasa bi cisin en at noktasına Q ükü etiiio. ükü cisi Q ükünün eektik aanın etkisi ie Q ükünden 1 esafesinde deneenektedi. Q ükünün değei 8 katına atııı ise dene duuundaki eni esafe ouo. oanı ne kadadı? 1 () e p e e e 5. Küteei ve ükei e oan döt eekton ükü e oan potonun etafında bi kaenin köşeeinde kaenin şekini bozaacak şekide aıçapı oan aeket etektedie. Eektonaın potonun etafında döndükei ω açısa ızı nedi? ( ) 16πε0 E 6. Yata ve sütünesiz düze üzeinde kütesi ve aıçapı oan dieektik addeden apıan bi aka buunaktadı. Haka oojen ve ata E eektik aanında buunuo. Haka oojen bi şekide ükü ie ükeniş iken akadan <<π bi paça kesiio ve aka sebest bıakııo. Hakanın uaşacağı aksiu açısa ızı buunuz. 1 E π K U 1 S a b 7. Aanı S oan etaik bi pakanın ükü oup, paka anı eoetik aanı paae evaı bi kondansatöden a uzakıkta buunaktadı. Kondansatöün evaaı aasındaki uzakık b oup pakaa aasında e..k.sı U oan bi üeteç bağıdı. Metaik paka K anataı saesinde kondansatöün uzak oan evası ie bağıdı. K anataı kapatıısa e paka üzeindeki ük ne kada ou? 1 ε0us 1 ε0us ε 0US(a b) ; ; a b ab

7 7 K 1 4 S Aanaı S oan iki paae pakaı kondansatöün ükei 1 ve oup bu iki kondansatöün pakaaı bibiinden eşit uzakıkta eeştiiişti. Dış pakaa şekideki ibi te ie bağanıo. İç pakaa aasındaki potansie fak ne kada ou? (1 ) ε0s P Q P 0 0 S S S 9. Bibiine paae üze aanaı S oan üç düşe pakadan ouşan bi sistede ota paka şekide östeidiği sebestçe aeket edebiekte oup, sistee az sızdıaz bi şekide onte ediişti. İki dış paka topakanıştı. Haeketi pakanın iki taafındaki böeedeki azın basıncı başanıçta anı P 0 değeindedi. Bu aeketi paka üzeinde topa Q ükü oduğunda ani uzakığında kaaı denede kaı? Başanıçta e iki böenin uzunukaı kada oup, otadaki pakanın aeketinin izotea oduğunu vasaınız. Not: paka boutaına öe küçüktü. 0 0Q 8P S 1 ε o 7 o 16 E 40. Yaıtkan adden apıış ağııksız bi çubuğun uçaında küteei 1, ve ükei 1, oan iki noktasa cisi buunuo. Çubuk otadan tuttuuan aıtkan ip saesinde ata önde uuanan E eektik aanında şekideki ibi denededi. Uuanan eektik aanı nedi? 4(1 ) (1 ) Yaıçapı R=0 c oan eta küese kabuğun içine aıçapı =10 c oan bi eta top eeştiiişti. Meta top ince bi te vasıtası ie topakanış oup eta kabuk =10 8 C değeinde bi ük ie üküdü. Bu duuda eta küenin eektik potansiei kaç Vot ou? (00 V) 4. ükü iki noktasa cisi aasında etki eden kuvvet F di. Yükü cisieden biisinden ük aınıp diğe cise veiio. Bu duuda iki ükü cisi aasındaki kuvvet 8F 9 ou. Aınan ük kaç du? 0 o 1 4. Uzunuğu oan bi ipin ucuna kütesi ve ükü 1 oan noktasa bi cisi asıı oup asıa noktasının atında uzakıkta buunan ükün saesinde denededi. Dene duuunda ip dikee 0 ik açı apaktadı. Bu duuda ipteki eie kuvveti T di. ükü iki katına çıkaıısa ipin dikee 45 ik açı apaktadı. Bu duuda ipteki eie kuvveti kaç di? ()

8 8 A C B 44. Yata, sütünesiz ve aıtkan düze üzeinde aıçapaı oan üç özdeş A, B ve C küeei bibiinden >> uzakıkta bibiie dik kesişen iki doğu üzeinde buunuoa. Bu küeeden A küesi ükü, diğe ikisi ise üksüzdü. İk oaak A ve B küeei ietken bi te ie bağanı. Sona B ve C küeei ietken te ie bağanı. Ve son oaak da A ve C küee ietken te ie bağanı. Bu işee sonunda B küesine etki eden kuvvet nedi? 4 πε0 oaak buunu. 45. Yata aıtkan bou içinde ava sızdıaz, ısı eçien ve kesit aanaı S oan iki piston buunaktadı. Pistona aasında buunan azın basıncı P 0 oup iki piston aasındaki uzakık di. İki pistona P0 eşit ve zıt ükü ve üke veiise iki piston aasındaki uzakık ne kada ou? P 0 ε0s k 46. Ya sabiti k bi aın ucuna kütesi e ükü oan noktasa bi cisi asıı oup a eieiş ade tutuaktadı. Bu ükün atında kada uzakıkta kütesi ve ükü oan ikinci noktasa bi cisi aıtkan ata düze üzeinde buunuo. Yadaki cisi sebest bıakıısa at ük ie düze aasındaki teasın kesiesi (k) için iki ükün iniu ük değei ne kada oaıdı? 4πε0 k eta küe R v aıtkan kaış 47. Yüksek eii ouştuak için eektostatik jeneatö kuanıaktadı. Bu jeneatöde aıçapı R oan içi boş eta bi küe ükenektedi. Yükenek için ekanik bi düzenek kuanıaktadı. Sütüne ou ie enişiği b ve v ızı ie ieeen bi kaış saesinde aışan üke küenin iç kısına sivi eta uç saesinde aktaıaktadı. Havanın aa aıtkan kaabieceği eektik aan E ak oaak veiio. Jeneatöün çaışabiesi için kaış saesinde eta küee taşınan akı ne kada oaıdı? (ε 0 bve ak ) 1 θ Sütünesiz ata ve aıtkan düze üzeinde bibieine uzunuku ipee bağı oan ve 1 üke şekideki ibi denededi. İpe aasındaki açı θ ne kadadı? actan actan Dieektik bi akaa ükü veidiğinde paçaanaktadı. Anı addeden apıan bi akanın çapı n katına ve bu akaı ouştuan tein kesitinin aıçapı k katına çıkaııo. Yeni akanın paçaanabiesi için kaç ükü eekidi? (nk)

9 9 R 1 O 50. Yaıçapı R oan ietken bi küenin ekezinden 1 =R ve =4R uzakıkada ve oan üke buunaktadı. Yükein buunduğu noktaadan ve küenin eoetik ekezinden eçen doğua bibiine dikti. Küee etki eden kuvvet nedi? 1 0 4πε0R 8 4 O 51. Eşkena bi atıenin köşeeinde,, 4, 8, 16 ve oan üke eeştiiio. ükünün atıenin ekezinde ouştuduğu eektik aan E ise sistein atıenin ekezinde ouştuduğu topa eektik aan kaç E di? (1 E) 16 E θ Küteei 1 =n ve = oan iki özdeş sakaçaın uzunukaı oup ükei 1 = ve =n di. İki sakaç E ata eektik aan içinde buunup dikee θ=7 apacak şekide denededi. E eektik aanının n değei nedi? 9 πε 0(n 1) 5. İki özdeş ağu daası üzeeinde anı iktada ük taşıaktadıa. Bu iki daa çapışaak eni bi daa ouştuuoa. Başanıçta daaaının üzeindeki eektik aanı E 0 potansiei ise ϕ 0 E ϕ dı. Yeni ouşan daanın üzeindeki eektik aanı E, potansiei ϕ oduğuna öe ve E 0 ϕ0 oanaı nedi? ( ; 4 ) ; 54. Yükei =60 C iki ük aasında bi a buunuoa. Yüke ata ve sütünesiz düze üzeinde titeşi aeketi apaktadıa. Yaın uzunuğu eieiş duuda 6 c, titeşi esnasında üke aasında en küçük esafe c en büük esafe ise 1 c oaak veiio. Yaın a sabiti ne kadadı? (6000 N/) A O 1 O 55. Hacise ük oğunuğu ρ oan eektikse ük ie oojen ükeniş R aıçapı bi küenin içeisinde, aıçapı küese bi boşuk vadı. Küenin ekezi ie boşuğun ekezi aasındaki esafe oaak veiio. Küe ie boşuğun ekezeini bieştien doğu üzeinde, boşuğun ekezinden / kada uzakıktaki A noktasında eektik aan nedi? ρ ε 0

10 10 YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALANINDAKİ HAREKETİ 1. Küteei 1 =9, = ve ükei 1 = C ve = C oan iki tanecik, bi doğu üzeinde v 1 =10 /s ve v =0 /s ızaa bibiine doğu aeket etektedi. Haeket süesince tanecike aasındaki iniu uzakık kaç ete ou? (800 ). Küteei 1 ve, ükei ise 1 ve oan noktasa iki tanecik, bi doğutu üzeinde aeket edebiektedi. Başanıçta tanecike aasındaki uzakık oup iki tanecik aeketsiz duuda buunaktadı. İkinci tanecik sabit tutuaak biinci tanecik sebest bıakııo. Tanecike aasındaki uzakık oduğunda biinci taneciğin ızı v 1 =00 /s oaak öçüektedi. Biinci tanecik sabit tutuaak ikinci tanecik sebest bıakıısa, tanecike aasındaki uzakık ine oduğunda ikinci taneciğin ızı v =400 /s oaak öçüektedi. Son oaak iki tanecik anı anda sebest bıakııo. Tanecike aasındaki uzakık oduğunda biinci taneciğin ızı kaç /s ou? (180 /s). Kütesi a ve ükü 1µC oan noktasa bi cisi uzunuğu 0,6 oan aıtkan bi ipin ucuna asııştı. İpin asıa noktasında anı üke saip oan başka bi cisi buunuo. Noktasa cise ata önde iniu kaç /s ik bi ız veiise cisi düşe düzede bi çebe çizebii? (5 /s) 4. Küteei 50 a ve ükei 10 5 C oan iki özdeş cisi sütüne katsaısı 4 oan sütünei, aıtkan, ata bi düze üzeinde buunuoa. İki cisi =0,1 uzunuğundaki bi ip ie bibiine bağıdı. İp kesidikten sona cisie aekete eçio. He cisi kada o adığında ızaı kaç /s ou? (4 /s) θ 5. Bibiine paae oan deiki iki eta eva aasında U 0 potansie fakı uuanıştı. Bu evaadan biine, dışaıdan ataa θ=60 açısı apacak şekide paae bi eekton deeti öndeiektedi. Bu deetteki eektonaın ikinci pakadan dışaı çıkabieei için eeki iniu kinetik eneji ne kada oaıdı? Eektonaın ükü oaak veiio. (4U 0 ) U 1=0 v 1 =v U =U v =5v U =U v 6. Aaaındaki uzakık oan ve pakaaı ata konuda buunan paae evaı kondansatöün içinde kütesi ve ükü oan noktasa bi cisi buunaktadı. Cisi sebest bıakıdığında bi dieniş kuvvetine auz kaıp sabit bi ıza uaşaktadı. Levaaa potansie fakı uuanadığında cisin ızı v 1 =v di. Üst evaa (), at evaa () oak üzee evaa aasına U =U potansie fakı uuandığında cisin ızı v =5v ouo. Üst evaa (), at evaa () oak üzee evaa aasına U =U potansie fakı uuandığında cisin ızı v kaç v ou? Cise etki eden dieniş kuvveti a ızı ie oantıı, a da ızının kaesi ie oantıı oabii. (v; v) v K L 7. Pakaaının uzunuğu oan paae evaı kondansatöün aasına, ta eksen üzeinde bi eekton v ızı ie kondansatöün K noktasından iiş apaktadı. Eekton kondansatöe iiş aptıktan ne kada zaan sona eektik aanının önü değiştiieidi ki, eekton eksen üzeindeki L noktasından çıkabisin? ( ) Not: Yein çekii ia ediio. v 8. Bi kaenin köşeeinde buunan ükei ve küteei oan döt özdeş ük, aıtkan ve sütünesiz bi düze üzeinde bibiie uzunuğu oan ipee bağıdı. İpeden biisi kesiise ükeden eani biisinin kazanacağı aksiu ( 1) ız nedi? 4 πε0.6

11 11 9. Küteei eşit, ükei 1 ve oan noktasa iki tanecik, bi doğu üzeinde aeket edebiektedi. Başanıçta tanecike aasındaki uzakık oup iki tanecik de sabit tutuaktadı. Daa sona 5 biinci tanecik( 1 ) sebest bıakııo ve tanecike aasındaki uzakık oduğunda ikinci tanecik v1 ( ) de sebest bıakııo. Tanecikein sonsuzdaki ızaı v 1 ve v ise, oanı nedi? () v T U R S 10. Kütesi, ükü oan iona bi fıında T sıcakığına kada ısıtıaak ızandıııo. Bi aık adııa önendiien bu iona, ata ve aaaındaki uzakık, boaı oan paae iki eta pakanın aasına pakaaın düşe öndeki (R) ota noktasından iio. Üst paka U potansieine bağanıp at paka topakandığında bu paçacık üst pakanın ta (S) ucundan dışaı çıkaktadı. U potansiein ifadesi nedi? kt T U R S 11. Kütesi, ükü oan iona bi fıında T sıcakığına kada ısıtıaak ızandıııo. Bi aık adııa önendiien bu iona, ata ve aaaındaki uzakık, boaı oan paae iki eta pakanın aasına pakaaın düşe öndeki (R) ota noktasından iio. Üst paka U potansieine bağanıp at paka topakandığında bu paçacık üst pakanın ta (S) ucundan dışaı çıkaktadı. U kt potansiein ifadesi nedi? U 1. Kütesi, ükü oan bi paçacık sıcakığı T Kevin oan bi fıında ısıtııo ve biine paae üç pakadan ouşan U iki böei bi aana ızı pakaaa paae oacak şekide ekseni bounca öndeiio. At iki paka aası uzakık, üst iki paka aası uzakık ise oup, ota paka U, at ve U üst pakaa U potansieindedi. Paçacık at böenin ota noktasından sistee iektedi. Ota paka kafes şekinde oup paçacık at böeden üst böee, ız vektöü ataa 45 ik bi açı apaak eçektedi. Paçacık sistee idiği andan ne kada süe sona bütün pakaaa uuanan votaja sıfıanısa, paçacık üst böede önünde aekete deva edio ou? (Siste ata düzei üzeine kuuuştu). kt 1. Eekton ükünün beienesi için apıan Miikan deneinde, Q üküne saip, özkütesi ρ, aıçapı oan küese bi ağ daasının, aaaındaki uzakık d, potansie fakı U oan iki ata paae paka aasındaki aeketi inceeni. Önce ağ daasının düşe düzede aeketsiz kaasını sağaacak oan U 0 potansie fakı öçüü. Sona, (ağ daasının aıçapı doğudan öçüeeecek kada küçük oduğundan) nin buunası için bu U 0 potansiei sıfıanı ve daanın aşağı doğu ızanaak inesi ve bi v t teina ızına uaşıp bu ıza aeketine deva etesi özeneek v t öçüü. Yaıçapı oan küese daanın teina ıza aeketine neden oan kuvvet F=Cv t şekinde veiiş oup buada C bi sabitti. Yağ daası üzeindeki Q ükünün; öçüen U 0, v t değeei ie d, ρ, C ve eçekii ivesi cinsiden ifadesi nedi? (Kadıa kuvvetini ia ediniz). d C vt U ρ 0

12 1 14. Uduaı fıatak için iinç bi etot tekif ediio. Bu etot sadece ükü oan ezeene için eçeidi. Bi udu ezeenden aksiu ük aacak şekide ükenio ve ezeenden sonsuza sıfı ızı ie uzakaşıo. Gezeenin aıçapı R, kütesi M, udunun aıçapı, udunun kütesi oaak 4πε0γMR veiio. Bu fıataı eçekeştiek için ezeenin ükü ne kada oaıdı?, 15. Yaıçapı oan bi eta küee ızaı v oan eektona öndeiektedi. Eektonaın ükei, küteei oduğuna öe küe üzeine biiken eekton saısı nedi? Küenin kütesi M, özısısı c ise ve ısı kabı ia 4 πε0 v ediise küenin sıcakık atışı ne kada ou? Mc 16. Uzadan een ükü paçacıkaın bobadıanı sonucu ezeene eektik ükü ie ükenebii. Yaıçapı R ve kütesi M oan bi ezeenin üzeindeki eektik aan şiddeti E osun. Bu γm duuda kütei bi paçacığın ezeenden kutuabiesi için ükü ne kada oaıdı? ER 17. Sonsuz ietken eta düzeden kada üksekikte ince aıtkan bi çubuk düzee paae oacak şekide buunaktadı. Çubuk üzeinde ükü sabitenişti. Çubuk bounca sonsuzdan kütesi ve ükü oan noktasa bi cisi akaşaa başıo. Noktasa ük ükünden uzakıkta buunan K noktasından eçeken ızı v K, ükünden uzakıkta buunan L noktasından eçeken ızı vk v L ise v L K L 11 oanı nedi? Yükei ve küteei oan üç ükü noktasa cisi anı doğu üzeinde buunup aaaındaki uzakık di. Bu cisieden ikisi uzunuğu oan ip ie bağıdı. Bu cisie sebest bıakıısa kazanabiecekei aksiu ız nedi? 4πε ükü 1 kütei ve ükü kütei aıçapı küee bibieinden ekezei oacak şekide uzakta tutuuoa. Küee sebest bıakıdıkaında çapışa ızaı ne kada ou? 1 ( ) 1 1( ) ; 4πε 0 1(1 ) 4πε 0 (1 ) v 0 E v 1 H v 0 v E 0. kütei ükü noktasa oan bi cisi dike önde öneiş oan E eektik aanında denedi. Cisi ata öneiş eektik aanında ata oaak üksekiğinden v 0 ızı ie fıatıdığında ee v 1 ızı ie çapaktadı. Cisi bei H üksekiğinden ata oaak v 0 ızı ie dike aşağıa doğu öneiş eektik aanında fıatıısa ee v ızı ie çapaktadı. v 1 =v v0 ise H nedi? 1. Küteei ve ükei oan iki özdeş cisi sütüne katsaısı f sütünei aıtkan ata düze üzeinde buunuoa. İki cisi aaaındaki uzakık iken sebest bıakııo. Cisiein uaşacakaı aksiu ızaı nedi? 4πε 0 f

13 1. Aaaındaki uzakık oan ve pakaaı ata konuunda U buunan paae evaı kondansatöün içinde kütesi ve U 7U ükü oan noktasa bi cisi Şeki 1. pakaaa U potansie fakı Şeki. Şeki. uuandığında Şeki 1. deki ibi denededi. Pakaa aasındaki uzakık, potansie U oduğunda ve ükü cisi üst pakadan sebest bıakıdığında cisin at pakaa çapa ızı v di. Pakaa aasındaki uzakık, potansie 7U oduğunda ve ükü cisi üst pakadan sebest bıakıdığında cisin at pakaa çapa ızı kaç v di? (Şeki.) (v). Dike doğu üzeinde bibiinden uzakıkta ve ükei buunaktadı. Üstteki ük sabiteniş, attaki ük ise sebest adedi. Attaki ük sebest bıakıısa üstteki üke doğu aekete eçio. Attaki üke ne kada iniu ız veiesi eeki ki bu ükün eüzündeki ızı sıfı osun? 1 4πε0 v 0 θ U U 0 4. Paae evaı bi kondansatöün evaaı aasındaki uzakık oup pakaadan biisi topakanış, diğeine ise U potansiei uuanaktadı. Kondansatöün ta otasında U potansie atında bi ağ buunaktadı. Kondansatöün topakanış pakasından kütesi ve ükü oan bi cisi ataa θ açısı oacak şekide v 0 ik ızı ie atııo. Cisi üst pakaa kada akaşakta ve bundan sona topakanış pakaa çapaktadı. Bu cisin enzii nedi? Cevabı sadece ve θ cinsinden veiniz. [(4 )cotθ] X Y Z v v 5. X evasından bıakıan ükü ve kütei bi ükü paçacık Y evanın otasındaki deikten v, Y ie Z nin otasından da v ızıa eçio. Levaa aasındaki eii fakaı oanı nedi? U1 1 U U 1 U 6. Yükei ve küteei oan üç özdeş ük aıtkan ve sütünesiz düze üzeinde bibiie uzunuğu oan ipe bağı oup, bi eşkena üçenin köşeeinde buunaktadı. İpeden biisi kesiise ükeden biisinin kazanacağı aksiu ız nedi? 4 πε0. v 1 U X Y 7. ükü, kütei cisi şekideki ibi v ızıa ata atıdığında X noktasına, evaa anı eii ie tes ükendiğinde cisi anı ıza atıdığında Y noktasına çaptığına öe, eektikse kuvvet cisi ağıığının kaç katıdı? ()

14 θ E Yükü, kütesi oan bi paçacık ataa θ açı apaak sabit v ızı ie ideken bounca etkii oan düşe öndeki bi E eektik aanının etkisine iektedi. Bu aandan ata önde dışaı çıkabiesi için E nin değei ne v sinθ oaıdı?

h olan bir metal levha simetrik olarak yerleştirilirse yeni sığa

h olan bir metal levha simetrik olarak yerleştirilirse yeni sığa 1 ONDANATÖLE 1. He biinin aanı oan iki ietken paae paka aasındaki uzakık

Detaylı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı . Şekideki ibi paae ayada buunan teneden X tenin uzunuğu, Y tenin uzunuğu y di. Y y Y y y 4 İki tenin ızaının oanı = 3 oaak eiiyo. İki tenin aka Şeki. Şeki. taaaı başanıçta Şeki. deki ibi aynı izada, beii

Detaylı

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2 . Bi nehin A ianından su ie aynı yönde yüzen bi bot B ianına 3 saatte aıyo. Nehi taafından süükenen bi kütük ise iki ian aasındaki esafeyi saatte aıyo. Buna öe bot B ianından A ianına kaç saatte ide? u.

Detaylı

Boyutları 80x150 m olan sürtünmesiz eğik düzlemin en üst A noktasından eğik düzlem 80 m

Boyutları 80x150 m olan sürtünmesiz eğik düzlemin en üst A noktasından eğik düzlem 80 m 1 1. Hızı v=300 /s oan bi uçaktan dübün ie yeyüzü üzeinde haeketsiz oan bi cisi özenektedi. Beii bi anda dübünün ekseni dikey ie =53, 14 saniye sona β=37 açı yapaktadı. Uçağın uçtuğu sabit yüksekik H kaç

Detaylı

m 2 v m 1 F 2 F 1 τ t

m 2 v m 1 F 2 F 1 τ t . Sütünesiz yatay bi düze üzeinde buunakta oan kütei cisi duakta, kütei cisi ise ızı ie biinci cise doğu yakaşaktadı. İki cisi aasında ta esnek bi çapışa eçekeşiyo. Çapışadan sona biinci cisin ızı, ikinci

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

5. Yatayla θ=37 açı yapacak şekilde bir cisim v 0 ilk hızı ile şekildeki gibi fırlatılıyor. x mesafesi kaç metredir.

5. Yatayla θ=37 açı yapacak şekilde bir cisim v 0 ilk hızı ile şekildeki gibi fırlatılıyor. x mesafesi kaç metredir. . Beii bi x mesafesini sabit hızı ie duun suda idip emek mi yoksa, u< hızı ie akan bi nehide idip emek mi daha faza zaman aı?. K e L şehieden aasındaki uzakık IKLI=64 km oup, kaşııkı oaak = km/saat e =6

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

v 2 hızı ile kat eder. Bu durumda arabanın ortalama hızı u 2 dir. oranı nedir?

v 2 hızı ile kat eder. Bu durumda arabanın ortalama hızı u 2 dir. oranı nedir? . Youn yaısını bi aaba v hızı ie, diğe youn yaısını v hızı ie ka ede. Bu duuda aabanın oaaa hızı u di. Aynı you haeke süesin yaısını aynı bi aaba v hızı ie, diğe süenin yaısını u v hızı ie ka ede. Bu duuda

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

- 1 - D) t t. 2 ρ. oranı nedir? ise C) 4 D) 4

- 1 - D) t t. 2 ρ. oranı nedir? ise C) 4 D) 4 - - V. ULUSL İZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI -997 K t t H g B) t t L C). K e L şehieini bieştien doğu üzeinde aynı anda kaşı kaşıya e hızaı ie iki aaç haekete başıyo. İki aaç yoda kaşıaştıktan sona, K şehinden

Detaylı

noktasına geri dönüyor. oranı nedir?

noktasına geri dönüyor. oranı nedir? 5 o u L. Genişiği e akını ızı u oan nein e bi kıyısından ızı ie aynı anda iki kayık şekideki ibi aekee eçiyo. Biinci kayık O nokasından yoa çıkıp, O doğuusu boyunca idip iç sapadan zaanda idip eiyo. Diğe

Detaylı

alan ne kadardır? ; 3 3

alan ne kadardır? ; 3 3 - -. Doğa saıa kümeside f(k)=(k+) -k foksiou kuaaak k, k, k topamaı buuuz. ( + ) ( + )( + ) ( + ) 6. Topam fomüei kuaaak uzuuğu oa homoje bi çubuğu ucua göe ağıık mekezi buuuz.. Topam fomüei kuaaak uzuuğudaki

Detaylı

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2 A β u B. A e B şeirerarasındaki uzakık oup bir uçak iki şeir arasında ızı ie idip eektedir. İki şeri bireştiren doğrutuya öre β açı e u ızı ie rüzar esektedir. Rotadan iç sapaa şartı ie uçağın idiş-eiş

Detaylı

- 1 - denklemi ile verilmektedir. ε 0 ve µ 0 ın birimleri hangi şıkta doğru olarak

- 1 - denklemi ile verilmektedir. ε 0 ve µ 0 ın birimleri hangi şıkta doğru olarak - - XXI. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİİNİ AŞAMA SINAVI-. Işığın boşuktaki ızı, c, iki tee sabite bağıdı. Buna; boşuğun dieektik sabiti ε e anyetik geçigeniği µ oup, c denkei ie eiektedi. ε e µ ın biiei angi

Detaylı

m XXII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI-2014

m XXII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI-2014 - - XXII. ULUAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA INAVI-4 4 b b 6 b. Bigisaya ie yapıan eğik atış siüasyonada çeki ivesi g4 b/s oup ava dienci ia ediektedi. iüasyonda yatay zein üzeinde buunan bi cisiden

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı .Seviye ITAP 3 Kası_ Sınavı.Yüksekiği h6 oan bir çatıdan kütesi 45k oan bir ağırık bir kanata indirieidir. Kanatın taşıyabieceği aksiu erii T a 4N oduğuna öre yük yere nası bir şekide indirieidir? Yük

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

ε + - MANYETİK ALAN Ι Ι lι Ι Ι

ε + - MANYETİK ALAN Ι Ι lι Ι Ι 1 Ι Ι Ι Ι Ι MANYETİK ALAN 1. Yaıçapı oan ieten bi çebein yüzeyine di oaca şeide uzun bi seenoid yeeştiiişti. Seenoidten eçen aı ξt oup, ξ bi sabit, t ise saniye cinsinden zaanı östeetedi. Çebe ie seenoidin

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz.

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz. x ENERJİ ORUNUMU YASASI. ütesi e uzunuğu oan bir zincir yatay e sürtünesiz asa üzerinde buunuyor. Zincirin x kadar kısı aşağıya doğru sarkaktadır. Bu durudan ( -x ) arekete eçen zincirin asadan ayrıdığındaki

Detaylı

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna 45 DÜZ AYNALAR. Bi düzem aynanın noktasına 45 ik açı ie geen ışık ekandaki A noktasına uaşmakta oup BA=0 cm di. Ayna noktası etaında saat yönünün tesine 7,5 döndüüüse ışık ekanda başka bi noktaya uaşmaktadı.

Detaylı

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda . Bir uçak sesten hızı oarak, yüksekiğinde üstüüzden uçarken ta tepeizden geçtikten τ süre sonra sesini duyabiiyoruz. Ses hızı c ise uçağın hızını buunuz. h u. =00 /s sabit hızı ie hareket eden tanecikerinin

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

TEST Uydunun bu hareketini. 1. K noktas Dünya n n içinde kald ndan, 2. Duruyor gözlemlendi ine göre, uydunun ve Dünya n n

TEST Uydunun bu hareketini. 1. K noktas Dünya n n içinde kald ndan, 2. Duruyor gözlemlendi ine göre, uydunun ve Dünya n n ENE ÇE E EE ANUNAI TEST -. noktas n n içinde kald ndan d. π.. noktas n n d fl nda kald ndan.. olu. ( ) çeki ivesinin sa k s n ile çap p bölesek eflitlik bozulaz. d. π... π.. d d... olu. ve taaf taafa oanlan

Detaylı

3. Düzlemde hareket eden A ve B cisimlerinin zamana bağlı konum vektörleri r

3. Düzlemde hareket eden A ve B cisimlerinin zamana bağlı konum vektörleri r 1 1. Eiizde duan tenis aete doğu geen top tenis aetin noa yönü ie 6 açı yapatadı. Noae göe yansıa açısının 3 oası için tenis aeti nası bi hız ie haeet eteidi? 1 K M L. Şeide aynı doğutuda e zıt yönede

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 0 BÖÜ ĞIRI EREZİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ Şekilde göüldüğü gibi, cisilein otak kütle ekezinin koodinatlaı (,) olu y 5 6 Şekilde göüldü- y ğü gibi, cisilein 6 otak kütle ekezinin 5 koodinatlaı 5 (,) olu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

- 1 - verilmiştir? (Tabloda kullanılan semboller şu şekildedir; C: Coulomb, A: Amper, F: Farad, V: Volt, N: Newton, kg: kilogram, s: saniye, m: metre)

- 1 - verilmiştir? (Tabloda kullanılan semboller şu şekildedir; C: Coulomb, A: Amper, F: Farad, V: Volt, N: Newton, kg: kilogram, s: saniye, m: metre) - - XXI. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİİNCİ AŞAMA SINAVI-. Işığın boşuktaki ızı, c, iki tee sabite bağıdır. Bunar; boşuğun dieektrik sabiti ε ve anyetik geçirgeniği µ oup, c denkei ie veriektedir. ε ve µ ın

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances)

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances) GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Ditance) Göüş uzunuğu üücünün iei doğutuda göebidiği yo uzunuğudu. Yo Emniyeti ( güveniği ) ve Youn Kapaitei ( hız düşee youn kapaitei de düşecekti ) açıından önemi bi uzunuktu

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

TEST Cismin periyodu, DÜZGÜN DA RESEL HAREKET. r =l. olur. I. yarg do rudur. Yatay düzlemde ipteki gerilme kuvveti,

TEST Cismin periyodu, DÜZGÜN DA RESEL HAREKET. r =l. olur. I. yarg do rudur. Yatay düzlemde ipteki gerilme kuvveti, DÜZGÜN DA RESE HAREE ES -. Cisin peiyodu, π. π., π,. olu l. l. 6. I. yag do udu. Yatay düzlede ipteki geile kuvveti, F. di. k, II. yag do udu. π Cisin aç sal z, sabitti. III. yag do udu. CEAP E 0 devi

Detaylı

3.Seviye Deneme Sınavı ITAP_12_14_2011 Titreşim

3.Seviye Deneme Sınavı ITAP_12_14_2011 Titreşim 3.Seviye Deneme Sınavı TAP_1_14_011 Titreşim 1. Notasa bir cisim şeidei çemberin A notasından sıfır i hızı ie AB doğrutuda yer çeim aaında hareet etmetedir. Çemberin çapı BC= ye eşit oduğuna öre cisim

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

TEST 29-1 KONU ATOM MODELLERİ. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 29-1 KONU ATOM MODELLERİ. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 9 TOM MOLLR Çözüme TST 9- ÇÖÜMLR. 3 e çıka eekto 3 te ye iese Bame Ha, 3 te e ieke Lyma b ya da de e ieke Lyma a şıması yapa. 6. Hidojei. uyaıma eejisi 0, ev oduğuda L idojei uyaıyo ise eekto osaydı

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. ρ 3. ρ 3 ρ 3. Şekil 1

KALDIRMA KUVVETİ. ρ 3. ρ 3 ρ 3. Şekil 1 ADIRMA UVVETİ. Özkütlesi,875 /cm olan koni şeklindeki bi cisim özkütlesi /cm olan suyun içinde tabanı su yüzeyine paalel olacak şekilde bıakılıyo. Bu koninin yüksekliğinin, suyun altında kalan kısmının

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

ITAP_Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP_Fizik Olimpiyat Okulu Ttreş_ ITAP FOO: art-6 art 4 Opat Konu Sınaı. Açıa hızarı büüü oara anı, öner e zıt e br brne parae oan ata ndr ütünde ndrern eenne d oara üte oan br tahta buunatadır. Sndrern erezer araında eafe L, tahta

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP A t - - EYLÜL KAMPI SINAVI- I. GRUP. A e cisilei aynı anda, aynı notadan haeete başlıyola. A cisinin hız zaan eğisi bi çebein dötte biidi. 'nin hız zaan eğisi bi doğudu. A cisi duduğu anda cisi ona yetişetedi.

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

- 1 - IX. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 2001-Lise II A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

- 1 - IX. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 2001-Lise II A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 6 (/s) - - IX. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİİNCİ AŞAMA SINAVI -Lise II. Bi doğultu boyunca haekete başlayan bi cisin hız-zaan aiği koo-dinat sisteinin ekezinden eçen paabol şeklindedi. Hızın aksiu değei 6

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

EMAT ÇALIŞMA SORULARI

EMAT ÇALIŞMA SORULARI EMAT ÇALIŞMA SORULARI 1) A = 4. ı x 2. ı y ı z ve B = ı x + 4. ı y 4. ı z vektörlerinin dik olduğunu gösteriniz. İki vektörün skaler çarpımlarının sıfır olması gerekir. A. B = 4.1 + ( 2). 4 + ( 1). ( 4)

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Ödev- İçin Çözüle Massachusetts Teknoloji nstitüsü-fizik Bölüü Fizik 8.0 Ödev # Güz, 999 ÇÖZÜML Du enne ki 999 Bu çözüle boyunca, aşağıdaki nicelikle kullanılacaktı. M S 0.99 x0 kg Güneşin kütlesi M.98

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

SABİT HIZLI SORULARI. n -1 2

SABİT HIZLI SORULARI. n -1 2 SABİT HIZI SORUARI. İki atet 360 meteik pakda yaışmaktadıa. Biinci atet pakn yaısını 8 m/s, diğe yaısını ise 4 m/s ıza koşmşt. İkinci atet ise koş zamanının yaısını 8 m/s e kaan zamanı da 4 m/s ıza koştğna

Detaylı

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir.

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir. Sistem dengede oldu una göe, noktas na göe moment al sak; ( ) + + 8 + 0 olu CEVA A 50cm x 5 geilme kuvvetinin oldu u ipe göe moment al sak, x 50 5 x 50 x 0 cm olu Bu duumda, (50 0) 60 cm olu CEVA A Sistem

Detaylı

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii BA A EER E - fiekil-i fiekil-ii difllisi fiekil - II deki konuma yönünde devi yapaak gelebili Bu duumda difllisi yönünde döne f f ve kasnakla n n ya çapla eflit oldu undan kasna- tu atasa, de tu ata,,

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

- 1 - v 0. A) a = 8 m/s. = 5 m/s C) 2. Uzunluğu l olan bir sarkacın asılma noktası h= 2 D)

- 1 - v 0. A) a = 8 m/s. = 5 m/s C) 2. Uzunluğu l olan bir sarkacın asılma noktası h= 2 D) - - XXIv. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI- 9 8 7 5 v (/s). Sbit ivei eket ie igii bi deneyde eketinin ızını bei zn ık öçüekte ve ız-zn kdint sisteinde snuç işetenektedi. Aştıcı deneyse nktdn

Detaylı

oranı ρ ρ 1 öz- S S S h h h h h h uyguladığı sıvı basınç kuvveti F Z ise oranı nedir? K L M L oranı nedir?

oranı ρ ρ 1 öz- S S S h h h h h h uyguladığı sıvı basınç kuvveti F Z ise oranı nedir? K L M L oranı nedir? . ilindi şeklindeki kabın içinde eşit kütleli ve özkütlelei ve olan iki ıvı bulunaktadı. İki ıvının topla yükekliği tı. ıvılaın kabın dibine uyguladığı ıvı baıncı nedi?. eit alanı olan özdeş kaplada şekildeki

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi İ.. Ü İ N Ş A A F A K Ü E S İ - H İ D R O İ K D E R S İ Model Benzeşii Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF NU NIMI. ÜNİE: DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE. onu : DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ Düzgün Çebesel Haeket. Ünite. onu Etkinlik nın Çözülei. ~ ~ 4 ad/ s bulunu. İpteki geile kuetlei; 60.. 0,5. 6.

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

- 1 - m 2. m 1. azot hidrojen. oranı nedir? (7) M. M H ise

- 1 - m 2. m 1. azot hidrojen. oranı nedir? (7) M. M H ise - - m k m k. Isıca yaıtımış bir kabın içinde bir yay ve yayın ucunda kütesi m =4 k oan demir bir cisim buunuyor. Cisim yayı iç ermeyecek durumda bir mıknatıs sayesinde tutumaktadır. Cisim serbest bırakııyor.

Detaylı

Sürtünmesiz bir eğik düzlem x eksenini 1 2 0,0, E)

Sürtünmesiz bir eğik düzlem x eksenini 1 2 0,0, E) ),, XXIII. ULUSL FİZİK OLİMPİYTI BİİNİ ŞM SINVI z,, B),, y ). Sürtünesiz bir eğik düze eksenini eksenini de z eksenini ise de y de kesektedir. Yerçekii ivesi z yönünde g= /s dir. Tepe noktasından,, bırakıan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan)

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan) Doç. D. Rahi GÜÇÜ, Makine Dinaiği Des Notlaı DENGEEME. Kütle engeleesi (Roto. Peiyoik çevili akinalaın engelenesi (Kank-iyel 3. Güç engelenesi (Volan. Kütle Dengelenesi : Makine ühenisliğine bütün nen

Detaylı

- 1 - Cevap: e 2x sin 2 x. e e Cevap: Cevap: e 1. Cevap: e (e 2) Cevap: (x + 2) e 2. Cevap: e 1. Cevap: e αx sinβx. Cevap: e ax cos 2 bx.

- 1 - Cevap: e 2x sin 2 x. e e Cevap: Cevap: e 1. Cevap: e (e 2) Cevap: (x + 2) e 2. Cevap: e 1. Cevap: e αx sinβx. Cevap: e ax cos 2 bx. . Aşağıdaki fonksiyonarın türvrini buunuz. a) y=-n ( ) - - + + + + sin cos b) y= 8 c) y= arctg + d) y= n n ) y= + +n f) y= arctan g) y= n ( ) + + + + + sin + -arctan arctan h) y= i) y=(-) α n + -n αsinβ

Detaylı

- 1 - v v + D) A) 0,9 B) 0,3 C) 45 D) 1,25 E) 0,75

- 1 - v v + D) A) 0,9 B) 0,3 C) 45 D) 1,25 E) 0,75 - - XVII. ULUSL FİZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI-9. Mtru bir kayık, sabit ıza akan bir neirde tru sabit güç tüketecek şekide areket etektedir. Kayık akıntı ızı ie aynı yönde areket ederse yere göre ızı

Detaylı

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1 ATOM FİZİĞİ ÖLÜM HİDROJEN ATOMUNDA MERKEZCİL ALAN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜM ATOMİK HAMİLTONİYENİN AZI TERİMLERİ Ruthefod oh Copton Pauli Fei Feynan ÖLÜM ATOMİK SPEKTROSKOPİ ÖLÜM 4 TEMEL PARÇACIKLAR ATOM FİZİĞİ- ÖLÜM-

Detaylı

Sıvı üzerinde yayılan dalgaların hızı kütle çekimi ve yüzey gerilimden etkilenmektedir. Bu dalgaların faz hızı g v f =

Sıvı üzerinde yayılan dalgaların hızı kütle çekimi ve yüzey gerilimden etkilenmektedir. Bu dalgaların faz hızı g v f = 1 ŞUBAT KAMI SINAVI 1998 g 1. Sütünesiz asa üzeinde bulunan ve yan yana konuluş taban uzunluklu dik ikizkena pizalaın üzeine yaıçaplı bi silindi yavaşça bıakıldıktan sona cisile haekete başlıyola. Silindi

Detaylı

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler INS 6 Hidolik Hidolik Anabili Dalı Uygulaa Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine kaşı gelen uzunlukla aasında

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı