İşbu sözleşmede bir tarafta ARFE TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşbu sözleşmede bir tarafta ARFE TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM,"

Transkript

1 ARFE TELEKOMÜNİKASYON BAYİ SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmede bir tarafta ARFE TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM, Sümer mahallesi Çal Caddesi Sümerpark AVM No:1/143 merkez Denizli (bu sözleşmede kısaca ARFE TELEKOMÜNİKASYON olarak anılacaktır) ile diğer tarafta,. ( bu sözleşmede kısaca BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda belirlenen koşullarla BAYİLİK SÖZLEŞMESİ yapılmıştır. SÖZLEŞMENİN KONUSU : Madde 1) Bayi işyeri ve işletmesinde, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren sözleşmenin yürürlüğü süresince, TTNET VE TÜRKTELEKOM ve sair hizmet sağlayıcı firmalar tarafından satışı ve pazarlaması yapılmakta olan ve/veya taahhüt karşılığı promosyon olarak piyasaya sunulan ticari markalı ürünlerin, belirlenen bölgede faaliyet gösteren tüm kullanıcılara, ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından onaylanan sistem çerçevesinde satılmasının, dağıtımının yapılmasının,montajının, servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin kabul ve taahhüt edilmesidir. Bayilik Konusu Ürün : ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından toptan perakende satışa arz edilen bilumum elektronik, mekanik alet ve aksesuar ile her türlü yazılım donanım ve bilişime dair tüm emtia. SÖZLEŞMENİN AÇIKLAMASI : Madde 2) İşbu sözleşme Bayilik sözleşmesi olup, sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ YE acentelik, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz. Sözleşmenin bir başka şekilde yorumlanması mümkün değildir. İşbu sözleşme BAYİ ye belirlenen bölge de dahil olmak üzere herhangi bir bölge, il, ilçe veya mahalde tekel hakkı vermez. BÖLGENİN TANIMI : Madde 3) Bayinin yetkilendirildiği bölge sınırları

2 ..(Bu sözleşmede kısaca BÖLGE olarak anılacaktır).ancak bayi çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesi dışında da rekabet etiğine uygun bir şekilde ticari faaliyet gösterebilecektir.arfe TELEKOMÜNİKASYON bu serbestiyi gerekli gördüğü ahvalde her zaman yeniden bölge ile sınırlandırabilir. BAYİNİN YETKİLERİ : Madde 4) BAYİ hiçbir şekilde ARFE TELEKOMÜNİKASYON in hukuksal temsilcisi veya vekili olmadığından ARFE TELEKOMÜNİKASYON ı yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak bir yetkiye sahip bulunmamaktadır. BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla herhangi bir sözlü yada yazılı akit yapamaz. BAYİ, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in kullandığı marka ve ticari isimlerin ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait olduklarını ve işbu sözleşme kapsamındaki hiçbir hususun kendisine, herhangi bir tüketiciye sözü geçen marka ve ticari isimler üzerinde bir hak vermeyeceğini kabul eder. ARFE TELEKOMÜNİKASYON, söz konusu marka ve ticari isimleri ARFE TELEKOMÜNİKASYON in yazılı onayı dışında kullanamaz, keza ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait patent, marka, amblem ve benzerlerine BÖLGE içinde herhangi bir şekilde tecavüz edildiğinde, durumu en kısa süre içinde ARFE TELEKOMÜNİKASYON e bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu bildirim yükümlülüğü BAYİ nin yasal tedbirler alması yetkisi şeklinde yorumlanamaz. BAYİ, kendisinin söz konusu markaları içeren ya da iltibasa meydan verecek markayı, şirket ünvanı, ticaret ünvanı, tesis ünvanı, işletme adı veya ünvanı ya da her ne suretle olursa olsun ticari gösterge olarak kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. BAYİ, Ürünlerin satışı için gerekli olan haller dışında ARFE TELEKOMÜNİKASYON in özellikle gizlilik arz eden çizim, şema veya sair ticari dokümanını kullanamaz ve kullanılmasına müsaade edemez. Sözleşmenin sona ermesi (fesih hali dahil) ile birlikte BAYİ bütün dokümanları ve promosyon malzemelerini eksiksiz ve sağlam olarak en geç on beş gün içinde ARFE TELEKOMÜNİKASYON e iade etmekle yükümlüdür. BAYİ ayrıca, ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ve/veya TÜRKTELEKOM/TTNET ve sair servis sağlayıcılara ait marka, ticaret ünvanı, amblem, logo, isim ve her türlü sıfatları kullanımına da aynı gün son vermeyi kabul ve taahhüt eder.

3 BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : Madde 5) BAYİ, işbu sözleşmenin yürürlük süresi içinde ; Ürünlerin tüketicilere satılmasında gerekli özen,profesyonellik, disiplin, temizlik ve titizliği göstermek, ürünlerin satışı ile ilgili mevzuat ve sair hükümlere uygun davranmak ve satışları artırıcı çabalarda bulunmak zorundadır. BAYİ bayiliği süresince ARFE TELEKOMÜNİKASYON den teknik eğitim,pazarlama desteği,ürün bilgisi ve yeni geliştirilen ürünler hakkında bilgi ve destek alır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON ürüne ilişkin detaylar ve teknik bilgiler,pazarlama araçları gibi konulardaki bilgileri Türkçe ve ücretsiz olarak BAYİ ye sağlamakla mükelleftir. BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON in, önceden yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmeyi ya da onun kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü tamamen veya kısmen üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir veya temlik edemez, teminat gösteremez, üçüncü kişi veya kuruluşları bu sözleşmenin ifasından yetkili kılamaz. BAYİ, son kullanıcı tüketiciye, satış öncesi desteği sağlamayı,, satış sonrası servis verilmesini, kabul ve taahhüt eder. ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından garanti kapsamı içinde olan faaliyetleri için hiçbir ücret talep etmemeyi ve tüketicinin her talebine anında cevap vermeyi, bu hizmetlerin görülebilmesi için yeterli sayıda, ve yetiştirilmiş eleman bulundurmayı kabul ve taahhüt eder. BAYİ, Resmi Makamların ilan edeceği tebliğlere veya tamimlere, belirlenen talimatlara, ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON in prensip ve tavsiyelerine uymayan kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin fiillerinden neşet edecek her türlü (kar mahrumiyeti dahil) zarar ve ziyanı, maddi ve manevi tazminatı ile ceza-i sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu sebeple ARFE TELEKOMÜNİKASYON e vuku bulacak her türlü müracaatı anında önlemeyi, gerekli zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ yetki alanında işbu sözleşme süresi içinde, süreklilik esaslarına uygun olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ, ürününün satışının sağlanabilmesi için ARFE TELEKOMÜNİKASYON in tavsiyesine uymak şartı ile yeterli pazarlama, kuruluş ve satış sonrası servisleri verebilecek eğitilmiş elemanlar bulundurmak, bu elemanların ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından uygun görülen seminerlere katılmasını sağlamak zorundadır.bu durumda BAYİ eğitimden en geç bir hafta önce eğitime katılacak eleman listesini ARFE TELEKOMÜNİKASYON e yazılı olarak bildirir ve bu bildirimden sonra bildirilen personelin eğitime katılmamasından doğacak her türlü müspet/menfi zarar BAYİ tarafından karşılanır.

4 BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON e, önceden haber vermek ve yazılı iznini almak şartıyla, izin şartlarını ihlal etmeksizin, bölgesinde reklam yapmakta serbesttir. Ancak bu reklamın haksız rekabet, rekabetin korunması. ve tüketicilerin korunması hakkındaki yasa hükümlerine aykırı olmaması, ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON in uygun gördüğü şartlarla ve kabul ettiği metin esas alınarak yapılması zorunludur. ARFE TELEKOMÜNİKASYON in izin vermesi halinde dahi bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk BAYİ ye ait olacaktır. (ARFE TELEKOMÜNİKASYON in bu halde rücu hakları saklıdır). BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON e sipariş vereceği ürünleri, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in tayin ve tespit ettiği fiyatlar üzerinden satın alacak, ve tüketicilere satacaktır. BAYİ, günün değişen koşullarına göre yapacağı yeni fiyat belirlemelerini kabul eder hiçbir itirazda bulunmaksızın aynen uygulamayı kabul ve taahhüt eder.ancak bu belirlemelerin yıllık periyodlarda ve ayında ARFE TELEKOMÜNİKASYON a açıklanmak üzere yapılması esastır.ürün listeleri de bu madde kapsamı içindedir.arfe TELEKOMÜNİKASYON in yapacağı bildirimden itibaren yeni ürün listesi ve fiyatlar cari olacaktır. BAYİ, ürünleri ambalajlarından çıktığı şekilde satacak ve üzerindeki etiketlerinde hiçbir şekilde değişiklik veya ilave yapmayacaktır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON, satış politika ve stratejileri doğrultusunda ülke genelinde ve/veya belirli pilot bölgelerde özel ve/veya genel her türlü kampanya için karar alabilir. Bu takdirde BAYİ, ilgili kampanyayı olduğu gibi kabul edip uygulamayı peşinen kabul eder. ARFE TELEKOMÜNİKASYON bu gibi durumlarda BAYİ'nin zarar görmemesi için gerekli gördüğü tedbirleri alır. BAYİ,işbu sözleşme kapsamına giren ürünleri etkileyebilecek veya arıza meydana getirebilecek nitelikteki malzeme veya mamulleri herhangi bir şekilde ürünlerle birlikte tutmayacak, saklamayacak veya depolamayacaktır. BAYİ stokta bekleteceği ürünleri ARFE TELEKOMÜNİKASYON in uygun göreceği şekilde olmak üzere, ürünlerin stoklanmasına elverişli şartlarda ve temizlik koşullarında muhafaza etmekle yükümlüdür. BAYİ nin yaptığı satışlar, servis hizmetleri ve stoklar ile ilgili bilgileri istatistik amacı ile ARFE TELEKOMÜNİKASYON e üçer aylık dönemlerde ve belirlenen rapor formatında yazılı olarak gönderecektir. BAYİ, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in birlikte satılmasına onay verdiği ürünlerin satışlarını artırmak için sair ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET/sair servis sağlayıcılar ürünlerini etkileyici unsur olarak kullanamaz ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET/sair servis sağlayıcılar

5 ürünlerinin satışı için diğer ürünlerle de satın alınmasını veya diğer ürünlerin satışı için ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET ürünlerinin satın alınmasını zorunlu kılamaz. ARFE TELEKOMÜNİKASYON in fiyat listesindeki son kullanıcı fiyatları tavsiye edilen fiyatlar olup, BAYİ nin bu rakamların fahiş sayılacak derecede üzerinde satış yapma hakkı bulunmamaktadır. BAYİ, işbu sözleşme hükümlerini yerine getirmekten imtina eder ve/veya sözleşmenin feshine sebep olursa ARFE TELEKOMÜNİKASYON in sözleşmenin feshinden doğan ve doğabilecek her türlü zararlarını tazmin ile yükümlü olacaktır. BAYİ işbu sözleşmedeki mali yükümlülüklerinin( toptan veya perakende ticari emtea satışları dahil) teminatı olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği ahvalde 3000(üçbin) Türk Lirası tutarında nakdi ödemeyi işbu sözleşmede yer alan kefil ile birlikte kabul ve taahhüt eder. Yükümlülüğün yerine getirilmediği durumda sözleşmenin bu maddesinin likit alacak hükmünde olduğunu ve bayiden ilk talepte ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından tahsil edilebileceğini BAYİ kabul beyan ve taahhüt eder. Yukarıda 5d ve aşağıda 15.d.iii maddelerindeki yükümlülük de bu teminat kapsamındadır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON işbu sözleşmenin yürülüğe girmesinden sonraki bir tarihte online hizmetlerinin verildiği,alan adını ve sunucuyu değiştirmekte serbesttir. BAYİ bu hususu şimdiden kabul eder. Ancak bu durumda ARFE TELEKOMÜNİKASYON bu değişikliğin BAYİ ye uygun bir şekilde bildirilmesinden ve işlerin aksamasına mahal vermeyecek bir şekilde hizmetin yürütülmesinden yükümlüdür. SİPARİŞLER : Madde 6) BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON in belirleyeceği sipariş sistemine uymayı kabul ve taahhüt eder ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON ile mutabakata varmak şartı ile belirli miktarda ürünü satış amacıyla stoklarında bulundurur. Ticari emtea satışlarında BAYİ'nin siparişleri mutlaka yazılı ve açık olmalıdır. Yazılı olmayan veya internet üzerinden gerçekleşmeyen siparişler ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından işleme konulmayacaktır. Siparişler ARFE TELEKOMÜNİKASYON in yazılı onayı olmaksızın iptal edilemeyecektir. Taahhüt karşılığı promosyon olarak verilen ürünler bu hüküm kapsamı dışındadır.

6 BAYİ, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in üretim ve teslimat planlamasını sağlıklı yapabilmesi için 6(Altı) aylık periyodlar halinde satış hedefleri verecek, kesin siparişleri ise ARFE TELEKOMÜNİKASYON in belirlemiş olduğu teslim sürelerine uygun tarihler içinde verecektir. Asgari teslim sürelerine uymayan kesin siparişlerin teslim tarihi,arfe TELEKOMÜNİKASYON in satış planlaması doğrultusunda yapılabilecek ise kabul edilecek, aksi halde ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından mümkün olabilecek ilk teslim günü verilecektir. BAYİ' ye mallar ARFE TELEKOMÜNİKASYON in işbu sözleşmede belirtilen iş merkezinde teslim edilecektir. BAYİ ürünleri bizzat merkezden teslim alamayacak ise malların nakil masrafları ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait olacaktır. Bu durumda malın kargoya teslimi ile ARFE TELEKOMÜNİKASYON in zapta karşı tekeffül sorumluluğu olmayacaktır. Ürünlerin mülkiyetinin BAYİ ye geçiş esnası malın ARFE TELEKOMÜNİKASYON in deposundan çıkış anı olup, bundan sonra tüm sorumluluklar, vergi ve sair riskler BAYİ' ye ait olacaktır. CARİ HESAP : Madde 7) İşbu sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 87.maddesi hükmü uyarınca bir cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Bu nedenle taraflar Türk Ticaret Kanununun cari hesaba dair hükümlerine uymayı kabul etmişlerdir. Hesap, satış bedeli, vade farkı, protesto ve takip giderleri gibi kalemler BAYİ'nin borcuna, BAYİ den tahsil edilen nakit, alınan çek tutarları ise BAYİ'nin alacağına kaydedilerek işlem görür. Ancak bu tür alacaklar kaydi nitelikte alacaklardır ve alınan çeklerin tahsilinden sonra alacak kaydı kesinleşir. ARFE TELEKOMÜNİKASYON, geciken alacak bakiyesine faiz yürütmeye yetkilidir. Taraflar arasındaki işbu cari hesap ilişkisinde Türk Ticaret Kanununun 88. ila 99. maddelerinde aslen ve atfen yer alan hükümler tamamlayıcı olarak uygulanacak ve geçerli olacaktır. ÖDEMELER : Madde 8) BAYİ'nin yapması gereken ödemeler, NAKİT - ÇEK - BONO - KREDİ KARTI Vasıtasıyla gerçekleşecektir.erken ödeme faiz, iskonto gibi bir hakkın doğmasına vesile olamaz. Vadeli satışlar, taksitli satış mahiyetinde olmayıp ödeme kolaylığı sağlama amacına matuf olduğundan, vadesinde ödenmeyen alacak için BAYİ bakiye borcun tamamının muaccel hale

7 geleceğini, bunun için ihtara gerek olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Sözleşme şartlarına tam riayet eden BAYİ ye ARFE TELEKOMÜNİKASYON in BAYİ faturasının kendinse tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde yapacağı ödemeler ise BAYİ nin bildireceği resmi ticari mevduat hesabına veya elden makbuz karşılığı yapılır. ÜRÜN GARANTİSİ : Madde 9) ARFE TELEKOMÜNİKASYON,üretici firma tarafından belirlenen, ürünlerin garanti süresini, garanti belgesi üzerinde açıkca belirtilecektir. Garanti haline girmeyen haller de ayrıntılı olarak listelenecek, bu listede yer almayan koşullarda ARFE TELEKOMÜNİKASYON in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Ürününün stoklanmasından doğan sorumluluklar BAYİ'ye ait olacaktır. STOK : Madde 10) BAYİ, tüketicilerin görmesi, ürünü tanıması açısından ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET ve sair servis sağlayıcılara e ait ve sözleşme konusu ürün çeşitlerinden bir örneğini satın almak suretiyle, bulundurabilir ve teşhir edebilir. SÜRE : Madde 11) İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Sürenin hitamında sözleşme, tarafların herhangi bir fesih talebi olmaz ise kendiliğinden birer yıllık süreler halinde uzar. Taraflar işbu sözleşmeyi fesh etmek doğrultusundaki taleplerini sözleşme bitim tarihinden en az 1(bir)ay önce yazılı olarak yapmak zorundadırlar. İşbu fesih gerçekleşmediği ahvalde sözleşmenin yenilenmesi durumunda BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON İn uygun görebileceği tür ve miktarda teminatı vermekle mükelleftir.ürün listeleri ve fiyat artışları ile ilgili hüküm bu maddenin kapsamı dışındadır. Yine bu durumda ARFE TELEKOMÜNİKASYON gerekli görürse sözleşme konusu ürünlere rekabet teşkil edebilecek mahiyette sair ürünlerin BAYİ tarafından satışını menedebilir.

8 BAYİ'nin işbu sözleşme veya sözleşmenin eklerindeki hükümlerden herhangi birisini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi veya ihlal etmesi,arfe TELEKOMÜNİKASYON e sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih yetkisi verir. BAYİ'nin ödeme koşullarına uymaması, iflası, konkordato isteminde bulunması, aleyhine iflas takibi veya davası açılması, tasfiyesi, ölümü ve benzeri hallerde ARFE TELEKOMÜNİKASYON işbu sözleşmeyi hiçbir ön ihbar yükümlülüğüne gerek kalmaksızın derhal feshedebilir. Sözleşmenin karşılıklı rıza ile veya belirtilen tarihte sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun ARFE TELEKOMÜNİKASYON veya BAYİ tarafından feshi halinde, BAYİ hiçbir şekil ve surette ve de hiçbir ad altında ARFE TELEKOMÜNİKASYON den peştamaliye yada başka herhangi bir tazminat isteyemez, ancak ARFE TELEKOMÜNİKASYON ın tazminat isteme hakkı saklıdır. Bu durumda ARFE TELEKOMÜNİKASYON, BAYİ nin elindeki malları ve/veya stokları dilerse BAYİ'Ye satış fiyatından geri alabilir. İşbu sözleşmenin imzalanması ve/veya elektronik ortamda okunup kabul edilmesi ile birlikte ARFE TELEKOMÜNİKASYON ve BAYİ nin bu tarihten önce gerçekleşmiş her ne ad altında olursa olsun tüm hukuki/ticari münasebetlerinde geçmişe yürümek kayıt ve şartıyla işbu sözleşme hükümlerinin cari olacağını taraflar açık iradeleri ile kabul ve beyan eyler. GİZLİLİK : Madde 12) BAYİ, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda kendisine verilen, ürüne,alt bayiye/müşteriye ve/veya ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait bilgileri veya ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü şahıslara ve taraflara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder. BAYİ, çalışanlarının da burada belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün işyerinde çalıştıkları süre içinde veya ayrılmalarından sonra da devam edeceğini,bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda ARFE TELEKOMÜNİKASYON e karşı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. BAYİ, işbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dahi gizlilik kuralına uymayı, aksi halde gerek sözleşme süresince ve gerek se sözleşmenin sona ermesinden sonra ARFE

9 TELEKOMÜNİKASYON in herhangi bir şekilde oluşabilecek tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. KISMİ GEÇERSİZLİK : Madde 13) Sözleşmenin taraflarından herhangi birisinin, diğer tarafın işbu sözleşme hükümlerinden birine veya bir kaçına uymamasına ses çıkarmaması adem-i ifayı kabul ettiği anlamına gelmeyeceği gibi sözleşmeden doğan haklarını daha sonra kullanmasına engel olamaz. Sözleşme hükümlerinden birinin veya bir kaçının kısmen veya tamamen geçersizliği sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. TEBLİGAT ADRESLERİ : Madde 14 ) Tarafların tebligat adresleri aşağıya çıkarılmıştır veya web üzerinde bayi başvuru formunda yer almaktadır.. Taraflar adreslerinde meydana gelecek değişikliklerini yazılı olarak karşı tarafa15(onbeş)gün içinde bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON: Denizli Sümer mahallesi Çal Caddesi Sümerpark AVM No:1/143 merkez BAYİ : DİĞER HÜKÜMLER : Madde 15) İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan her türlü ihtilafın hallinde, DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra-İflas Dairelerinin tek yetkili olacaklarını taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

10 Tarafların gerek siparişlerinde ve gerek se birbirlerinden herhangi bir taleplerinin vukuunda : ARFE TELEKOMÜNİKASYON ın adresi (258) no lu faksı ve elektronik posta BAYİ nin no lu faksı ve elektronik posta adresine veya kayıtlı MSN gibi sosyal web iletişim programlarında yer alan adreslerine veya ek 2 de belirtilen web adresleri üzerinden gönderilecek yazılı ve/veya imzalı belgeler kesin delil mahiyetindedir. İşbu sözleşmenin ekinde yeralan; EK 1.Fiyat Listesi EK 2 Kullanılacak web adresleri listesi sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçalarıdır.. BAYİ nin TÜRK TELEKOM ve TTNET veya ARFE TELEKOMÜNİKASYON in bilahare faaliyet göstereceği diğer servis sağlayıcılara ilişkin tüm ticari ilişkilere ait işbu sözleşmede mevcut yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesi ve karşılığında ARFE TELEKOMÜNİKASYON in ödeme ve sair yükümlülüklerini yerine getirmesi için öncelikli olarak : i.bayi nin Müşteri/tüketiciden almakla yükümlü olduğu her türlü bilgi/belge/resmi evrak/imza(ıslak) ve sair tüm belgelerin müşteri/tüketici den şahsen (tüzel kişi olması halinde şirket yetkilisinden şahsen ) veya noterlikçe usulüne uygun verilmiş vekaletname ile alınması, bu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun ve her türlü hata,hile ve taksir den ari olarak bizzat BAYİ nin kesin denetimi ile elde edilmesi esastır. ii.yukarıda i bendi hükmüne uygun alınan tüm belgelerin alınma tarihlerini takip eden en geç 7.(yedinci) iş günü sonunda ARFE TELEKOMÜNİKASYON e veya faaliyetle ilgili yetkili kuruma elden tutanak mukabili veya kargo ile eksiksiz olarak gönderilmesi esastır. iii.yukarıda ii bendinde belirtilen şekilde ARFE TELEKOMÜNİKASYON e veya ilgili kuruma ulaşan belgelerde herhangi bir eksiklik bulunması veya geç iletilmesi halinde öncelikle ARFE TELEKOMÜNİKASYON in ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmakla beraber bu eksik işlemden ARFE TELEKOMÜNİKASYON aleyhine doğabilecek her türlü tazminat yükümlülüğü aynen BAYİ ye rücu edilir. Bu sözleşmenin BAYİ tarafında tüzel kişilik bulunması halinde işbu sözleşme de BAYİ ye tahmil olunan tüm yükümlülüklere bu tüzel kişiliğin ortaklarının hisselerinden bağımsız olarak şahsen/müteselsilen kefil bulundukları işbu sözleşmenin internet üzerinden onaylandığı anda geçerli olmak üzere kabul ve taahhüt olunur. BAYİ piyasa ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerekli gördüğü takdirde ARFE TELEKOMÜNİKASYON in bilgisi dahilinde alt bayilikler tesis edebilir. Bu durumda kendisinin bu sözleşmeyle üstlendiği her türlü yükümlülük aynen devam etmekle alt bayi nin sözleşmeye ve hukuka aykırı her türlü fiilinden BAYİ ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ve sair üçüncü şahıslara karşı BAYİ şahsen ve münferiden sorumludur.

11 İş bu sözleşmenin internet üzerinden onaylanması ile bu sözleşme yürürlüğe girer. Ancak ARFE TELEKOMÜNİKASYON gerekli gördüğü her türlü resmi veya özel belgeyi BAYİ den talep ve talep edilen belgelerin verilip verilmemesi veya gerçeği yansıtmaması hallerinde sözleşmeyi tek yanlı fesih hakkına sahiptir. İşbu sözleşme taraflarca tüm maddelerine uyulmak şartı ile tanzim edilip, okunmak suretiyle irade özerkliği ve müdebbir BAYİ dikkati ile birlikte 10/11/2011 tarihinde imza altına alınarak veya internet üzerinden okunup kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. BAYİ ARFE TELEKOMÜNİKASYON

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

PİMAPEN SATICI BAYİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ

PİMAPEN SATICI BAYİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ PİMAPEN SATICI BAYİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR B- KONU 1 - PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. metinde kısaca PİMAŞ adıyla anılacaktır. Şirket Adresi : İstanbul Cd. No:29 Gebze/Kocaeli 2- EGE OLUŞUM

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk Caddesi No: 9 Arifiye Sakarya

Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk Caddesi No: 9 Arifiye Sakarya Madde 1 - TARAFLAR S A T I N A L M A S Ö Z L E Ş M E S İ Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan: Şerifali Mah. Beyan Sokak No: 48 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde mukim DataStar Bilgi Teknolojileri San.

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

WWW.TAGDEPO.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-

WWW.TAGDEPO.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- WWW.TAGDEPO.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bir tarafta; Tagnet Bilişim Hiz.Müh.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti Cevizlidere Caddesi 1255. Sokak No:7/18 Balgat / ANKARA / TURKEY adresinde

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı