İşbu sözleşmede bir tarafta ARFE TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşbu sözleşmede bir tarafta ARFE TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM,"

Transkript

1 ARFE TELEKOMÜNİKASYON BAYİ SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmede bir tarafta ARFE TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM, Sümer mahallesi Çal Caddesi Sümerpark AVM No:1/143 merkez Denizli (bu sözleşmede kısaca ARFE TELEKOMÜNİKASYON olarak anılacaktır) ile diğer tarafta,. ( bu sözleşmede kısaca BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda belirlenen koşullarla BAYİLİK SÖZLEŞMESİ yapılmıştır. SÖZLEŞMENİN KONUSU : Madde 1) Bayi işyeri ve işletmesinde, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren sözleşmenin yürürlüğü süresince, TTNET VE TÜRKTELEKOM ve sair hizmet sağlayıcı firmalar tarafından satışı ve pazarlaması yapılmakta olan ve/veya taahhüt karşılığı promosyon olarak piyasaya sunulan ticari markalı ürünlerin, belirlenen bölgede faaliyet gösteren tüm kullanıcılara, ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından onaylanan sistem çerçevesinde satılmasının, dağıtımının yapılmasının,montajının, servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin kabul ve taahhüt edilmesidir. Bayilik Konusu Ürün : ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından toptan perakende satışa arz edilen bilumum elektronik, mekanik alet ve aksesuar ile her türlü yazılım donanım ve bilişime dair tüm emtia. SÖZLEŞMENİN AÇIKLAMASI : Madde 2) İşbu sözleşme Bayilik sözleşmesi olup, sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ YE acentelik, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz. Sözleşmenin bir başka şekilde yorumlanması mümkün değildir. İşbu sözleşme BAYİ ye belirlenen bölge de dahil olmak üzere herhangi bir bölge, il, ilçe veya mahalde tekel hakkı vermez. BÖLGENİN TANIMI : Madde 3) Bayinin yetkilendirildiği bölge sınırları

2 ..(Bu sözleşmede kısaca BÖLGE olarak anılacaktır).ancak bayi çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesi dışında da rekabet etiğine uygun bir şekilde ticari faaliyet gösterebilecektir.arfe TELEKOMÜNİKASYON bu serbestiyi gerekli gördüğü ahvalde her zaman yeniden bölge ile sınırlandırabilir. BAYİNİN YETKİLERİ : Madde 4) BAYİ hiçbir şekilde ARFE TELEKOMÜNİKASYON in hukuksal temsilcisi veya vekili olmadığından ARFE TELEKOMÜNİKASYON ı yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak bir yetkiye sahip bulunmamaktadır. BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla herhangi bir sözlü yada yazılı akit yapamaz. BAYİ, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in kullandığı marka ve ticari isimlerin ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait olduklarını ve işbu sözleşme kapsamındaki hiçbir hususun kendisine, herhangi bir tüketiciye sözü geçen marka ve ticari isimler üzerinde bir hak vermeyeceğini kabul eder. ARFE TELEKOMÜNİKASYON, söz konusu marka ve ticari isimleri ARFE TELEKOMÜNİKASYON in yazılı onayı dışında kullanamaz, keza ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait patent, marka, amblem ve benzerlerine BÖLGE içinde herhangi bir şekilde tecavüz edildiğinde, durumu en kısa süre içinde ARFE TELEKOMÜNİKASYON e bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu bildirim yükümlülüğü BAYİ nin yasal tedbirler alması yetkisi şeklinde yorumlanamaz. BAYİ, kendisinin söz konusu markaları içeren ya da iltibasa meydan verecek markayı, şirket ünvanı, ticaret ünvanı, tesis ünvanı, işletme adı veya ünvanı ya da her ne suretle olursa olsun ticari gösterge olarak kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. BAYİ, Ürünlerin satışı için gerekli olan haller dışında ARFE TELEKOMÜNİKASYON in özellikle gizlilik arz eden çizim, şema veya sair ticari dokümanını kullanamaz ve kullanılmasına müsaade edemez. Sözleşmenin sona ermesi (fesih hali dahil) ile birlikte BAYİ bütün dokümanları ve promosyon malzemelerini eksiksiz ve sağlam olarak en geç on beş gün içinde ARFE TELEKOMÜNİKASYON e iade etmekle yükümlüdür. BAYİ ayrıca, ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ve/veya TÜRKTELEKOM/TTNET ve sair servis sağlayıcılara ait marka, ticaret ünvanı, amblem, logo, isim ve her türlü sıfatları kullanımına da aynı gün son vermeyi kabul ve taahhüt eder.

3 BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : Madde 5) BAYİ, işbu sözleşmenin yürürlük süresi içinde ; Ürünlerin tüketicilere satılmasında gerekli özen,profesyonellik, disiplin, temizlik ve titizliği göstermek, ürünlerin satışı ile ilgili mevzuat ve sair hükümlere uygun davranmak ve satışları artırıcı çabalarda bulunmak zorundadır. BAYİ bayiliği süresince ARFE TELEKOMÜNİKASYON den teknik eğitim,pazarlama desteği,ürün bilgisi ve yeni geliştirilen ürünler hakkında bilgi ve destek alır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON ürüne ilişkin detaylar ve teknik bilgiler,pazarlama araçları gibi konulardaki bilgileri Türkçe ve ücretsiz olarak BAYİ ye sağlamakla mükelleftir. BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON in, önceden yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmeyi ya da onun kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü tamamen veya kısmen üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir veya temlik edemez, teminat gösteremez, üçüncü kişi veya kuruluşları bu sözleşmenin ifasından yetkili kılamaz. BAYİ, son kullanıcı tüketiciye, satış öncesi desteği sağlamayı,, satış sonrası servis verilmesini, kabul ve taahhüt eder. ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından garanti kapsamı içinde olan faaliyetleri için hiçbir ücret talep etmemeyi ve tüketicinin her talebine anında cevap vermeyi, bu hizmetlerin görülebilmesi için yeterli sayıda, ve yetiştirilmiş eleman bulundurmayı kabul ve taahhüt eder. BAYİ, Resmi Makamların ilan edeceği tebliğlere veya tamimlere, belirlenen talimatlara, ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON in prensip ve tavsiyelerine uymayan kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin fiillerinden neşet edecek her türlü (kar mahrumiyeti dahil) zarar ve ziyanı, maddi ve manevi tazminatı ile ceza-i sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu sebeple ARFE TELEKOMÜNİKASYON e vuku bulacak her türlü müracaatı anında önlemeyi, gerekli zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ yetki alanında işbu sözleşme süresi içinde, süreklilik esaslarına uygun olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ, ürününün satışının sağlanabilmesi için ARFE TELEKOMÜNİKASYON in tavsiyesine uymak şartı ile yeterli pazarlama, kuruluş ve satış sonrası servisleri verebilecek eğitilmiş elemanlar bulundurmak, bu elemanların ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından uygun görülen seminerlere katılmasını sağlamak zorundadır.bu durumda BAYİ eğitimden en geç bir hafta önce eğitime katılacak eleman listesini ARFE TELEKOMÜNİKASYON e yazılı olarak bildirir ve bu bildirimden sonra bildirilen personelin eğitime katılmamasından doğacak her türlü müspet/menfi zarar BAYİ tarafından karşılanır.

4 BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON e, önceden haber vermek ve yazılı iznini almak şartıyla, izin şartlarını ihlal etmeksizin, bölgesinde reklam yapmakta serbesttir. Ancak bu reklamın haksız rekabet, rekabetin korunması. ve tüketicilerin korunması hakkındaki yasa hükümlerine aykırı olmaması, ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON in uygun gördüğü şartlarla ve kabul ettiği metin esas alınarak yapılması zorunludur. ARFE TELEKOMÜNİKASYON in izin vermesi halinde dahi bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk BAYİ ye ait olacaktır. (ARFE TELEKOMÜNİKASYON in bu halde rücu hakları saklıdır). BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON e sipariş vereceği ürünleri, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in tayin ve tespit ettiği fiyatlar üzerinden satın alacak, ve tüketicilere satacaktır. BAYİ, günün değişen koşullarına göre yapacağı yeni fiyat belirlemelerini kabul eder hiçbir itirazda bulunmaksızın aynen uygulamayı kabul ve taahhüt eder.ancak bu belirlemelerin yıllık periyodlarda ve ayında ARFE TELEKOMÜNİKASYON a açıklanmak üzere yapılması esastır.ürün listeleri de bu madde kapsamı içindedir.arfe TELEKOMÜNİKASYON in yapacağı bildirimden itibaren yeni ürün listesi ve fiyatlar cari olacaktır. BAYİ, ürünleri ambalajlarından çıktığı şekilde satacak ve üzerindeki etiketlerinde hiçbir şekilde değişiklik veya ilave yapmayacaktır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON, satış politika ve stratejileri doğrultusunda ülke genelinde ve/veya belirli pilot bölgelerde özel ve/veya genel her türlü kampanya için karar alabilir. Bu takdirde BAYİ, ilgili kampanyayı olduğu gibi kabul edip uygulamayı peşinen kabul eder. ARFE TELEKOMÜNİKASYON bu gibi durumlarda BAYİ'nin zarar görmemesi için gerekli gördüğü tedbirleri alır. BAYİ,işbu sözleşme kapsamına giren ürünleri etkileyebilecek veya arıza meydana getirebilecek nitelikteki malzeme veya mamulleri herhangi bir şekilde ürünlerle birlikte tutmayacak, saklamayacak veya depolamayacaktır. BAYİ stokta bekleteceği ürünleri ARFE TELEKOMÜNİKASYON in uygun göreceği şekilde olmak üzere, ürünlerin stoklanmasına elverişli şartlarda ve temizlik koşullarında muhafaza etmekle yükümlüdür. BAYİ nin yaptığı satışlar, servis hizmetleri ve stoklar ile ilgili bilgileri istatistik amacı ile ARFE TELEKOMÜNİKASYON e üçer aylık dönemlerde ve belirlenen rapor formatında yazılı olarak gönderecektir. BAYİ, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in birlikte satılmasına onay verdiği ürünlerin satışlarını artırmak için sair ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET/sair servis sağlayıcılar ürünlerini etkileyici unsur olarak kullanamaz ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET/sair servis sağlayıcılar

5 ürünlerinin satışı için diğer ürünlerle de satın alınmasını veya diğer ürünlerin satışı için ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET ürünlerinin satın alınmasını zorunlu kılamaz. ARFE TELEKOMÜNİKASYON in fiyat listesindeki son kullanıcı fiyatları tavsiye edilen fiyatlar olup, BAYİ nin bu rakamların fahiş sayılacak derecede üzerinde satış yapma hakkı bulunmamaktadır. BAYİ, işbu sözleşme hükümlerini yerine getirmekten imtina eder ve/veya sözleşmenin feshine sebep olursa ARFE TELEKOMÜNİKASYON in sözleşmenin feshinden doğan ve doğabilecek her türlü zararlarını tazmin ile yükümlü olacaktır. BAYİ işbu sözleşmedeki mali yükümlülüklerinin( toptan veya perakende ticari emtea satışları dahil) teminatı olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği ahvalde 3000(üçbin) Türk Lirası tutarında nakdi ödemeyi işbu sözleşmede yer alan kefil ile birlikte kabul ve taahhüt eder. Yükümlülüğün yerine getirilmediği durumda sözleşmenin bu maddesinin likit alacak hükmünde olduğunu ve bayiden ilk talepte ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından tahsil edilebileceğini BAYİ kabul beyan ve taahhüt eder. Yukarıda 5d ve aşağıda 15.d.iii maddelerindeki yükümlülük de bu teminat kapsamındadır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON işbu sözleşmenin yürülüğe girmesinden sonraki bir tarihte online hizmetlerinin verildiği,alan adını ve sunucuyu değiştirmekte serbesttir. BAYİ bu hususu şimdiden kabul eder. Ancak bu durumda ARFE TELEKOMÜNİKASYON bu değişikliğin BAYİ ye uygun bir şekilde bildirilmesinden ve işlerin aksamasına mahal vermeyecek bir şekilde hizmetin yürütülmesinden yükümlüdür. SİPARİŞLER : Madde 6) BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON in belirleyeceği sipariş sistemine uymayı kabul ve taahhüt eder ve ARFE TELEKOMÜNİKASYON ile mutabakata varmak şartı ile belirli miktarda ürünü satış amacıyla stoklarında bulundurur. Ticari emtea satışlarında BAYİ'nin siparişleri mutlaka yazılı ve açık olmalıdır. Yazılı olmayan veya internet üzerinden gerçekleşmeyen siparişler ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından işleme konulmayacaktır. Siparişler ARFE TELEKOMÜNİKASYON in yazılı onayı olmaksızın iptal edilemeyecektir. Taahhüt karşılığı promosyon olarak verilen ürünler bu hüküm kapsamı dışındadır.

6 BAYİ, ARFE TELEKOMÜNİKASYON in üretim ve teslimat planlamasını sağlıklı yapabilmesi için 6(Altı) aylık periyodlar halinde satış hedefleri verecek, kesin siparişleri ise ARFE TELEKOMÜNİKASYON in belirlemiş olduğu teslim sürelerine uygun tarihler içinde verecektir. Asgari teslim sürelerine uymayan kesin siparişlerin teslim tarihi,arfe TELEKOMÜNİKASYON in satış planlaması doğrultusunda yapılabilecek ise kabul edilecek, aksi halde ARFE TELEKOMÜNİKASYON tarafından mümkün olabilecek ilk teslim günü verilecektir. BAYİ' ye mallar ARFE TELEKOMÜNİKASYON in işbu sözleşmede belirtilen iş merkezinde teslim edilecektir. BAYİ ürünleri bizzat merkezden teslim alamayacak ise malların nakil masrafları ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait olacaktır. Bu durumda malın kargoya teslimi ile ARFE TELEKOMÜNİKASYON in zapta karşı tekeffül sorumluluğu olmayacaktır. Ürünlerin mülkiyetinin BAYİ ye geçiş esnası malın ARFE TELEKOMÜNİKASYON in deposundan çıkış anı olup, bundan sonra tüm sorumluluklar, vergi ve sair riskler BAYİ' ye ait olacaktır. CARİ HESAP : Madde 7) İşbu sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 87.maddesi hükmü uyarınca bir cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Bu nedenle taraflar Türk Ticaret Kanununun cari hesaba dair hükümlerine uymayı kabul etmişlerdir. Hesap, satış bedeli, vade farkı, protesto ve takip giderleri gibi kalemler BAYİ'nin borcuna, BAYİ den tahsil edilen nakit, alınan çek tutarları ise BAYİ'nin alacağına kaydedilerek işlem görür. Ancak bu tür alacaklar kaydi nitelikte alacaklardır ve alınan çeklerin tahsilinden sonra alacak kaydı kesinleşir. ARFE TELEKOMÜNİKASYON, geciken alacak bakiyesine faiz yürütmeye yetkilidir. Taraflar arasındaki işbu cari hesap ilişkisinde Türk Ticaret Kanununun 88. ila 99. maddelerinde aslen ve atfen yer alan hükümler tamamlayıcı olarak uygulanacak ve geçerli olacaktır. ÖDEMELER : Madde 8) BAYİ'nin yapması gereken ödemeler, NAKİT - ÇEK - BONO - KREDİ KARTI Vasıtasıyla gerçekleşecektir.erken ödeme faiz, iskonto gibi bir hakkın doğmasına vesile olamaz. Vadeli satışlar, taksitli satış mahiyetinde olmayıp ödeme kolaylığı sağlama amacına matuf olduğundan, vadesinde ödenmeyen alacak için BAYİ bakiye borcun tamamının muaccel hale

7 geleceğini, bunun için ihtara gerek olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Sözleşme şartlarına tam riayet eden BAYİ ye ARFE TELEKOMÜNİKASYON in BAYİ faturasının kendinse tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde yapacağı ödemeler ise BAYİ nin bildireceği resmi ticari mevduat hesabına veya elden makbuz karşılığı yapılır. ÜRÜN GARANTİSİ : Madde 9) ARFE TELEKOMÜNİKASYON,üretici firma tarafından belirlenen, ürünlerin garanti süresini, garanti belgesi üzerinde açıkca belirtilecektir. Garanti haline girmeyen haller de ayrıntılı olarak listelenecek, bu listede yer almayan koşullarda ARFE TELEKOMÜNİKASYON in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Ürününün stoklanmasından doğan sorumluluklar BAYİ'ye ait olacaktır. STOK : Madde 10) BAYİ, tüketicilerin görmesi, ürünü tanıması açısından ARFE TELEKOMÜNİKASYON/TÜRKTELEKOM/TTNET ve sair servis sağlayıcılara e ait ve sözleşme konusu ürün çeşitlerinden bir örneğini satın almak suretiyle, bulundurabilir ve teşhir edebilir. SÜRE : Madde 11) İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Sürenin hitamında sözleşme, tarafların herhangi bir fesih talebi olmaz ise kendiliğinden birer yıllık süreler halinde uzar. Taraflar işbu sözleşmeyi fesh etmek doğrultusundaki taleplerini sözleşme bitim tarihinden en az 1(bir)ay önce yazılı olarak yapmak zorundadırlar. İşbu fesih gerçekleşmediği ahvalde sözleşmenin yenilenmesi durumunda BAYİ,ARFE TELEKOMÜNİKASYON İn uygun görebileceği tür ve miktarda teminatı vermekle mükelleftir.ürün listeleri ve fiyat artışları ile ilgili hüküm bu maddenin kapsamı dışındadır. Yine bu durumda ARFE TELEKOMÜNİKASYON gerekli görürse sözleşme konusu ürünlere rekabet teşkil edebilecek mahiyette sair ürünlerin BAYİ tarafından satışını menedebilir.

8 BAYİ'nin işbu sözleşme veya sözleşmenin eklerindeki hükümlerden herhangi birisini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi veya ihlal etmesi,arfe TELEKOMÜNİKASYON e sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih yetkisi verir. BAYİ'nin ödeme koşullarına uymaması, iflası, konkordato isteminde bulunması, aleyhine iflas takibi veya davası açılması, tasfiyesi, ölümü ve benzeri hallerde ARFE TELEKOMÜNİKASYON işbu sözleşmeyi hiçbir ön ihbar yükümlülüğüne gerek kalmaksızın derhal feshedebilir. Sözleşmenin karşılıklı rıza ile veya belirtilen tarihte sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun ARFE TELEKOMÜNİKASYON veya BAYİ tarafından feshi halinde, BAYİ hiçbir şekil ve surette ve de hiçbir ad altında ARFE TELEKOMÜNİKASYON den peştamaliye yada başka herhangi bir tazminat isteyemez, ancak ARFE TELEKOMÜNİKASYON ın tazminat isteme hakkı saklıdır. Bu durumda ARFE TELEKOMÜNİKASYON, BAYİ nin elindeki malları ve/veya stokları dilerse BAYİ'Ye satış fiyatından geri alabilir. İşbu sözleşmenin imzalanması ve/veya elektronik ortamda okunup kabul edilmesi ile birlikte ARFE TELEKOMÜNİKASYON ve BAYİ nin bu tarihten önce gerçekleşmiş her ne ad altında olursa olsun tüm hukuki/ticari münasebetlerinde geçmişe yürümek kayıt ve şartıyla işbu sözleşme hükümlerinin cari olacağını taraflar açık iradeleri ile kabul ve beyan eyler. GİZLİLİK : Madde 12) BAYİ, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda kendisine verilen, ürüne,alt bayiye/müşteriye ve/veya ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ait bilgileri veya ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü şahıslara ve taraflara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder. BAYİ, çalışanlarının da burada belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün işyerinde çalıştıkları süre içinde veya ayrılmalarından sonra da devam edeceğini,bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda ARFE TELEKOMÜNİKASYON e karşı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. BAYİ, işbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dahi gizlilik kuralına uymayı, aksi halde gerek sözleşme süresince ve gerek se sözleşmenin sona ermesinden sonra ARFE

9 TELEKOMÜNİKASYON in herhangi bir şekilde oluşabilecek tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. KISMİ GEÇERSİZLİK : Madde 13) Sözleşmenin taraflarından herhangi birisinin, diğer tarafın işbu sözleşme hükümlerinden birine veya bir kaçına uymamasına ses çıkarmaması adem-i ifayı kabul ettiği anlamına gelmeyeceği gibi sözleşmeden doğan haklarını daha sonra kullanmasına engel olamaz. Sözleşme hükümlerinden birinin veya bir kaçının kısmen veya tamamen geçersizliği sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. TEBLİGAT ADRESLERİ : Madde 14 ) Tarafların tebligat adresleri aşağıya çıkarılmıştır veya web üzerinde bayi başvuru formunda yer almaktadır.. Taraflar adreslerinde meydana gelecek değişikliklerini yazılı olarak karşı tarafa15(onbeş)gün içinde bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır. ARFE TELEKOMÜNİKASYON: Denizli Sümer mahallesi Çal Caddesi Sümerpark AVM No:1/143 merkez BAYİ : DİĞER HÜKÜMLER : Madde 15) İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan her türlü ihtilafın hallinde, DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra-İflas Dairelerinin tek yetkili olacaklarını taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

10 Tarafların gerek siparişlerinde ve gerek se birbirlerinden herhangi bir taleplerinin vukuunda : ARFE TELEKOMÜNİKASYON ın adresi (258) no lu faksı ve elektronik posta BAYİ nin no lu faksı ve elektronik posta adresine veya kayıtlı MSN gibi sosyal web iletişim programlarında yer alan adreslerine veya ek 2 de belirtilen web adresleri üzerinden gönderilecek yazılı ve/veya imzalı belgeler kesin delil mahiyetindedir. İşbu sözleşmenin ekinde yeralan; EK 1.Fiyat Listesi EK 2 Kullanılacak web adresleri listesi sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçalarıdır.. BAYİ nin TÜRK TELEKOM ve TTNET veya ARFE TELEKOMÜNİKASYON in bilahare faaliyet göstereceği diğer servis sağlayıcılara ilişkin tüm ticari ilişkilere ait işbu sözleşmede mevcut yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesi ve karşılığında ARFE TELEKOMÜNİKASYON in ödeme ve sair yükümlülüklerini yerine getirmesi için öncelikli olarak : i.bayi nin Müşteri/tüketiciden almakla yükümlü olduğu her türlü bilgi/belge/resmi evrak/imza(ıslak) ve sair tüm belgelerin müşteri/tüketici den şahsen (tüzel kişi olması halinde şirket yetkilisinden şahsen ) veya noterlikçe usulüne uygun verilmiş vekaletname ile alınması, bu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun ve her türlü hata,hile ve taksir den ari olarak bizzat BAYİ nin kesin denetimi ile elde edilmesi esastır. ii.yukarıda i bendi hükmüne uygun alınan tüm belgelerin alınma tarihlerini takip eden en geç 7.(yedinci) iş günü sonunda ARFE TELEKOMÜNİKASYON e veya faaliyetle ilgili yetkili kuruma elden tutanak mukabili veya kargo ile eksiksiz olarak gönderilmesi esastır. iii.yukarıda ii bendinde belirtilen şekilde ARFE TELEKOMÜNİKASYON e veya ilgili kuruma ulaşan belgelerde herhangi bir eksiklik bulunması veya geç iletilmesi halinde öncelikle ARFE TELEKOMÜNİKASYON in ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmakla beraber bu eksik işlemden ARFE TELEKOMÜNİKASYON aleyhine doğabilecek her türlü tazminat yükümlülüğü aynen BAYİ ye rücu edilir. Bu sözleşmenin BAYİ tarafında tüzel kişilik bulunması halinde işbu sözleşme de BAYİ ye tahmil olunan tüm yükümlülüklere bu tüzel kişiliğin ortaklarının hisselerinden bağımsız olarak şahsen/müteselsilen kefil bulundukları işbu sözleşmenin internet üzerinden onaylandığı anda geçerli olmak üzere kabul ve taahhüt olunur. BAYİ piyasa ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerekli gördüğü takdirde ARFE TELEKOMÜNİKASYON in bilgisi dahilinde alt bayilikler tesis edebilir. Bu durumda kendisinin bu sözleşmeyle üstlendiği her türlü yükümlülük aynen devam etmekle alt bayi nin sözleşmeye ve hukuka aykırı her türlü fiilinden BAYİ ARFE TELEKOMÜNİKASYON e ve sair üçüncü şahıslara karşı BAYİ şahsen ve münferiden sorumludur.

11 İş bu sözleşmenin internet üzerinden onaylanması ile bu sözleşme yürürlüğe girer. Ancak ARFE TELEKOMÜNİKASYON gerekli gördüğü her türlü resmi veya özel belgeyi BAYİ den talep ve talep edilen belgelerin verilip verilmemesi veya gerçeği yansıtmaması hallerinde sözleşmeyi tek yanlı fesih hakkına sahiptir. İşbu sözleşme taraflarca tüm maddelerine uyulmak şartı ile tanzim edilip, okunmak suretiyle irade özerkliği ve müdebbir BAYİ dikkati ile birlikte 10/11/2011 tarihinde imza altına alınarak veya internet üzerinden okunup kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. BAYİ ARFE TELEKOMÜNİKASYON

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ B-)...

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ B-)... BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR : A-) RGS YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. Esentepe Mahallesi Milangaz Cad. No:77 Dumankaya Vizyon A2 Blok Kat:5 D:19 Kartal / İSTANBUL Tel : +90 216 346 29 82 Fax

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ SÖZLEŞME Bir tarafta ticari merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:49 Üsküdar / İstanbul adresi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Sözleşme içinde kısaca ASG olarak anılacaktır)

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan;

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan; HİZMET SÖZLEŞMEMİZ MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 Fethiye Mah. Sanayi Cad. No: 263 İç kapı : 24 Nilüfer / BURSA adresinde mukim Air Fiber İnternet ve İletişim Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti Telefon : +90 (224)

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1. ALICI BİLGİLERİ: BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK Adı:

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta Şirket; İstiklal Mah. Demirciler Sokak. 11 / 8 26010 Odunpazarı / Eskişehir adresinde mukim KDSL TELEKOMÜNİKASYON INTERNET BİLİŞİM VE HİZ ELEKTRONİK SANAYİ

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bir tarafta Çobançeşme Mah. Semt Kımız Sok. No:12 Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Tez Elektronik Pazarlama Tic. A.Ş.

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Tek Yönlü Uzun Numara Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır).. adresinde mukim (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) ile Turkcell Plaza

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. COSMOSCELL BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ. SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar İşbu Sözleşme ile taraflardan Cosmoscell Bilişim ve Telekomünikasyon

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini,

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini, İş Ortaklığı Yayıncı Süreç Sözleşmesi Madde 1. Taraflar ve Tanımlar Bir tarafta MARKMOST sitesi işleteni MARKmost Bilgi Teknolojileri A.Ş ile (Bundan böyle MARKMOST olarak anılacaktır, diğer tarafta İş

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Benim İşim Samsung Galaxy S III Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ Bu sözleşme Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:150 Sinerji Plaza Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, Sinerji Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde,

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde, Sözleşme Tarihi:... FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... 1. TARAFLAR _ : 1.1. Faturamnet A.Ş. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul 1.2... adresinde, 2. TANIMLAR

Detaylı

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme www.imona.com isimli web sayfaları üzerinden satışı yapılan ÜRÜN lere ilişkin olarak IMONA ile ve ALICI ÜYE arasında akdedilmiştir. 2. Tanımlar

Detaylı

TALİ BAYİ TEŞHİR TALEP FORMU

TALİ BAYİ TEŞHİR TALEP FORMU TALİ BAYİ TEŞHİR TALEP FORMU TARİH :.../.../... BAYİ BİLGİLERİ BAYİ ADI BAYİ KODU BİR ÖNCEKİ YIL CİROSU İÇİNDE BULUNAN YIL CİRO HEDEFİ İL TEMİNAT DURUMU TALİ BAYİ BİLGİLERİ TALİ BAYİ ADI TALİ BAYİ KODU

Detaylı

FERNE MÜCEVHERAT&PARFÜM

FERNE MÜCEVHERAT&PARFÜM FERNE MÜCEVHERAT&PARFÜM BAYİLİK SÖZLEŞMESİDİR. Şehitler Bulvarı No:9/d İzmir adresinde faaliyet göstermekte olan Zafer Öterbülbül e ait iş yeri ile..adresin de faaliyet gösteren arasında FERNE markalı

Detaylı