PETROL PİYASASINDA BAYİLİK LİSANSLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL PİYASASINDA BAYİLİK LİSANSLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR"

Transkript

1 PETROL PİYASASINDA BAYİLİK LİSANSLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

2 Petrol Piyasası Bayilik Lisanslar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Kitapçığı nın (Kitapçık) tüm hakları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na ait ve saklıdır. Kitapçık elektronik ortamda oluşturulmuştur. Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir. Kitapçığın basım ve kullanım hataları ile içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güncelliğinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu tutulamaz. Kitapçık içeriği Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nu bağlayıcı nitelik taşımaz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı 1. Baskı: Ekim Baskı: Aralık 2011 [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 2/29

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 A. GENEL KONULAR ) Bayilik ve bayi nedir? ) Bayilik lisansı nedir? ) Bayilik lisansı işlemleri nelerdir? ) Bayilik lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler nelerdir? ) Bayilik lisansı sahiplerinin temel yükümlülükleri nelerdir? ) Bayilik lisanslarının özel hükümlerinde yer alan hususlar hangileridir? ) Bayi ile EPDK arasındaki bildirimler nasıl yapılır? ) Lisans tadili nedir? ) Lisans tadil işlemleri nelerdir? ) Bayilik lisansı tadil türleri nelerdir? ) Lisans tadili bedeli alınmayan haller hangileridir? ) Lisans süre uzatımı nasıl yapılır? ) Bayilik lisansı hangi hallerde sona erer? ) Bayilik lisansı hangi hallerde iptal edilir? B. LİSANS BAŞVURU BELGELERİ ) Başvuru Dilekçesi ) Yetki Belgesi ) Oda Sicil Kaydı ) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı ) Bayilik Sözleşmesi ) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı ) Adli Sicil Belgesi ) Vergi Kimlik Belgesi ) Sigorta Poliçesi [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 3/29

4 25) Beyan Dilekçesi ) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı ) Adres Teyit Yazısı ) Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı ) Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı ) Lisans Bedeli Dekontu C. BAYİ-DAĞITICI İLİŞKİLERİ ) Dağıtım şirketlerinin bayileriyle ilgili temel yükümlülükleri nelerdir? ) Aynı şahıs işlettiği farklı akaryakıt istasyonları için farklı dağıtıcılarla bayilik sözleşmesi yapabilir mi? ) Bayi, dağıtıcısının promosyon kampanyalarına katılmak zorunda mıdır? ) Bayiler hangi promosyon faaliyetlerini yürütemezler? ) Bayilerinin tescilli marka altındaki faaliyetlerine ilişkin olarak dağıtıcıların denetim yükümlülükleri nelerdir? ) Bayinin istasyon otomasyon sistemiyle ilgili olarak dağıtıcısına karşı sorumluluğu nedir? ) Bir bayilik sözleşmesinin içeriği hakkında EPDK dan kimler bilgi alabilir? ) EPDK nın bayilik veya intifa sözleşmelerinin süresine ilişkin bir kararı var mıdır? ) Bayilik sözleşmesindeki ticari konulara yönelik hükümlerin EPDK yla ilgisi var mıdır? ) Hangi hallerde dağıtıcı tadili yapılması gerekir? ) Bayilik sözleşmesi ne zaman sona erer? ) İntifa, tapuya şerh edilmiş kira veya benzeri etkiye sahip diğer yazılı sözleşmelerin dağıtıcı tadilleriyle ilişkisi var mıdır? ) Bayilik sözleşmesi fesih ihbarnameleri nasıl düzenlenmelidir? ) Sözleşmenin sona ermesinden önce stoklanan akaryakıtın satılması mümkün müdür? ) Bayilik sözleşmesinin hangi hallerde yenilenmesi gerekir? ) Akaryakıt istasyonundaki eski dağıtıcıya ait belirtileri kim, ne kadar süre içerisinde kaldırmalıdır? [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 4/29

5 48) Dağıtım şirketinin lisansı iptali edilir veya faaliyeti geçici olarak durdurulursa bayi nasıl hareket edecektir? D. BAYİ-KULLANICI İLİŞKİLERİ ) Kullanıcıya verilen zarar ve hasarlar nasıl tazmin edilecektir? ) Kullanıcıya eksik akaryakıt teslimi halinde bayinin sorumluluğu nedir? ) Kullanıcıya hangi şartlarda elektronik sistemlerle akaryakıt satılabilir? ) Bayiler elektronik sistemlerle kullanıcılara yapacakları akaryakıt satışları için finansal aracılık hizmeti alabilirler mi? ) Bayilerin finansal aracılık hizmeti alabileceği sermaye şirketlerinin hangi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir? ) Bayilerin güvenlik ve sağlık konularında alacağı önlemler nelerdir? E. FİYATLANDIRMA ) Akaryakıt bayi fiyatıyla ilgili esaslar nelerdir? ) Bayilerin fiyat ilanıyla ilgili diğer yükümlülükleri nelerdir? ) Bayilerin fiyat ilan panolarında hangi bilgiler yer almalıdır? ) EPDK akaryakıt üzerindeki vergilere veya akaryakıt fiyatlarına müdahale edebilir mi? F. KİLOMETRE TAHDİDİ ) Kilometre tahdidi nedir? ) EPDK nın kilometre tahdidini arttırma veya kaldırma yetkisi var mıdır? ) Kilometre tahdidi uygulaması ne zaman başlamıştır? ) Kilometre tahdidine esas mesafe nasıl ölçülür? ) Şehir içi ve şehir dışı başlangıç ve bitişlerinde kilometre tahdidinin hesabı nasıl yapılır? ) Kilometre tahdidi ölçümlerinde yön esası nasıl uygulanmalıdır? ) Kilometre tahdidi uygulamalarında akaryakıt ve LPG istasyonları nasıl değerlendirilmektedir? ) Kilometre tahdidinde dikkate alınacak şehir sınırları ile birbirine komşu mahalli idarelerin yapması gereken işlemler hakkında hangi bilgiler verilebilir? ) Kilometre tahdidi hükümlerine uygunluk kim tarafından sağlanır? [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 5/29

6 68) Hangi akaryakıt istasyonları için yapılan başvurularda Asgari Mesafe Tespit Tutanağı ibrazından aranmaz? ) Kilometre tahdidi hükümlerine uygunluğun sağlanmasında öncelik hangi yere aittir? ) Kilometre tahdidi uygulamaları için EPDK dan münferit görüş alınması gerekir mi? ) Bir istasyonda ikinci bir istasyon kurulması kilometre tahdidine aykırı mıdır? ) Faal olmayan bir akaryakıt istasyonu kilometre tahdidinde dikkate alınır mı? G. RUHSAT İŞLEMLERİ ) Yapı ruhsatı almadan akaryakıt istasyonu inşa etmek suç teşkil eder mi? ) Karayolları Trafik Kanunu nu uyarınca akaryakıt istasyonları için alınması gerekli izinler nelerdir? ) Mahalli idarelerin akaryakıt istasyonlarına ruhsat vermesi için gerekli ön şartlar nelerdir? ) Akaryakıt istasyonlarının ruhsatlandırılmasında dikkate alınacak standart nedir? ) Akaryakıt istasyonunun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı na tapu sicil ve depo bilgilerinin yazılması zorunlu mudur? ) İşletmecisi değişen akaryakıt istasyonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarıyla ilgili hangi işlemler yapılır? ) Hukuka aykırı olarak düzenlendiği düşünülen imar planı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı hakkında hangi mercilere müracaat edilebilir? ) Numaralandırma çalışmasından kaynaklı ruhsat değişikliğinde lisans tadil edilir mi? 25 81) EPDK nın akaryakıt istasyonlarındaki araç temizlik, market gibi bölümlerin nitelikleri ve işletilmesiyle ilgisi var mıdır? H. BAYİNİN TİCARİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ) Lisans sahibi gerçek kişinin, istasyonu işletmek maksadıyla kurulan bir şirkete ortak olması halinde bayilik lisansıyla ilgili yapması gereken müracaat nedir? ) Adi şirket ortaklarında değişiklik olursa bayilik lisansıyla ilgili yapılacak işlem nedir? ) Lisans sahibi gerçek kişinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının yapacağı işlemler nelerdir? ) Bayiyi temsil ve ilzama yetkili şahıslardaki veya bunların yetkilerindeki değişiklikler bildirilecek midir? ) Tüzel kişinin ortağı hisselerini devrederse EPDK ya hangi bilgiler verilir? [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 6/29

7 87) Şirketlerin birleşmesi halinde bayilik lisanslarıyla ilgili ne gibi işlemler yapılır? ) Şirket türünün değişmesi halinde bayilik lisansının tadili gerekir mi? ) Tüzel kişinin unvanı veya gerçek kişinin adı değişirse hangi tadil yapılır? İ. İSTASYON DIŞINDA AKARYAKIT İKMALİ ) Tarım sektörünün ihtiyaçları için akaryakıt satışı nasıl yapılır? ) Tarım kredi kooperatifleri ortaklarına akaryakıt ikmal edebilir mi? ) Fabrika, şantiye gibi yerlerde akaryakıt ikmali nasıl yapılabilir? ) Taşıyıcı kooperatifleri üyelerine akaryakıt ikmal edebilirler mi? ) İstasyonsuz bayilerin satamayacağı akaryakıtlar nelerdir? ) Bayiler motorlu kara taşıtlarına hangi ürünleri ikmal edemez? ) İhrakiye bayileri kullanıcılara hangi ürünleri teslim edebilir? ) Deniz vasıtalarına akaryakıt ikmali hangi koşullarda yapılmalıdır? ) İhrakiye ve akaryakıt türlerinin isimleri ne şekilde kullanılır? ) Kullanıcıların taşınabilir kaplarına yapılacak teslimatlarda hangi hususlara dikkat edilmelidir? ) Havacılık yakıtları piyasaya nasıl arz edilebilir? [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 7/29

8 PETROL PİYASASINDA BAYİLİK LİSANSLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR A. GENEL KONULAR 1) Bayilik ve bayi nedir? Bayilik, karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemidir. Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişilere bayi denir. 2) Bayilik lisansı nedir? Bayilik lisansı, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyet gösterebilmek için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesidir. Bayilik lisansı sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir. Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir. Piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Bayilik lisansları, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır. 3) Bayilik lisansı işlemleri nelerdir? Bayilik lisansı almak isteyen kişiler, gerekli belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle ve akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden önce EPDK ya başvurur. Başvuru sırasında istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, belgelerin EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Aksi takdirde sunulan belgelerin iade edileceği yazıda yer alır. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Bayilik lisansı başvurularında lisans bedellerinin tamamı başvurudan önce peşin ödenir. İade edilen veya reddedilen bayilik lisansı başvuruları için ödenmiş lisans bedeli talebi halinde başvuru sahibine iade edilir. İnceleme ve değerlendirmede lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur. İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Ayrıca başvuru sahibini temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Bayilik lisansı lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri en geç altmış gün içerisinde EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı nca sonuçlandırılır. Uygulamada, başvuru eksiksiz ise takriben 7 ile 15 günlük bir süre içerisinde bayilik lisansı verilmektedir. 4) Bayilik lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler nelerdir? Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi, ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir. Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez. 5) Bayilik lisansı sahiplerinin temel yükümlülükleri nelerdir? Kanun un 4 üncü maddesinde lisans sahiplerinin temel yükümlülükleri düzenlenmiştir. Söz konusu yükümlülükler bayilik lisansı sahipleri için de geçerlidir. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 8/29

9 Bu kapsamda, Kanun a göre faaliyette bulunanlar; a) Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak, b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak, c) Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar eder. Tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK ya bildirmek, d) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan, tesis ve/veya faaliyetleri sigortalamak, e) Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek, f) Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, g) Kurumca istendiğinde, gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermek, tutanakları imzalamak ile görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek, h) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek, i) Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlamak, j) İletim ve depolamada kapasite kısıtları dışında kendilerinden yapılan talepleri ayrım gözetmeksizin karşılamak, k) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanımak, farklı şartlar sürmemek ile yükümlüdür. Öte yandan Kanun un bayilere ilişkin 8 inci maddesinde bayilerin lisanslarının devamı süresince; a) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, b) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda bulundurmaması, ile yükümlü olduğu da düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilenlerin dışında ilgili mevzuatta bayiler için getirilmiş farklı yükümlülükler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bayiler, piyasa faaliyetlerini yürütürken Kanun un yanı sıra Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararları, EPDK nın yazılı talimatları ve lisans hükümlerine uymak zorundadır. 6) Bayilik lisanslarının özel hükümlerinde yer alan hususlar hangileridir? Bayilik lisanslarının özel hükümler bölümünde aşağıdaki hususlar yer alır: a) Lisans sahibinin adı veya unvanı b) Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği c) Varsa tesisin türü ve adresi d) Lisans kapsamındaki alt başlık ve kategori e) Varsa tarımsal amaçlı satış bilgileri f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İAÇ Ruhsatı) bilgileri g) Varsa diğer tesislere özgü hükümler h) Dağıtım şirketi i) Yürürlük tarihi ve lisans süresi 7) Bayi ile EPDK arasındaki bildirimler nasıl yapılır? EPDK ile bayi arasındaki bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 9/29

10 Bayinin tebligat adresi değişiklikleri, en az üç iş günü öncesinden noter kanalıyla EPDK ya bildirilir. Bu bildirim belirtilen süre içinde yapılmazsa, adres değişikliğinin gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında eski adrese yapılmış tebligatlar geçerlidir. EPDK tarafından istenen belgelerin EPDK nın yazışma adresine gönderilmesi ya da genel evrak birimine elden teslimi gerekir. Doğrudan EPDK personeli adına gönderilen belgeler teslim alınmaz. Belgelerin yasal süresi içerisinde EPDK da bulunması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Faks üzerinden işlem yapılmaz. Öte yandan, EPDK daki müracaat ve işlemlere ilişkin bilgi talepleri mevzuat çerçevesinde yazılı olarak yanıtlanmaktadır. İlgili mevzuatta şahıslara telefonla bilgi verilmesini gerektiren herhangi bir düzenleme yoktur. 8) Lisans tadili nedir? Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, EPDK tarafından onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. EPDK nın söz konusu değişikliği onaylama işlemine lisans tadili denir. Lisanslar, lisans sahibinin talebi veya EPDK tarafından resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilmektedir. Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Söz konusu süre bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır. 9) Lisans tadil işlemleri nelerdir? Lisans tadil başvurusu Lisans Tadili Başvuru Formu, başvuru sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekontu ve her bir tadil türü için Kurul Kararıyla belirlenen ve EPDK internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının EPDK ya sunulması suretiyle yapılır. Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı Lisans Tadili Başvuru Formu nda belirtilir. Lisans Tadili Başvuru Formu nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır. Daha önce lisans sahibinden alınarak EPDK kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez. Aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir. Lisans tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Aksi takdirde sunulan belgelerin iade edileceği yazıda yer alır. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmezse tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Bayilik lisans tadilleri EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Tadil işlemleri, başvurunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden itibaren on beş gün ve her halde en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 10) Bayilik lisansı tadil türleri nelerdir? Bayilik lisansına kayıtlı bilgilerin değiştirilmesi kapsamında, dağıtıcı tadili, unvan tadili, adres tadili, tarımsal amaçlı satış tankeri ekleme ve çıkarma tadilleri, sabit köy pompası ekleme ve çıkarma tadilleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat bilgisi tadili, bayilik lisansı alt başlık tadili ve kategori tadili işlemleri gerçekleştirilmektedir. 11) Lisans tadili bedeli alınmayan haller hangileridir? Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için bir dilekçeyle talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 10/29

11 Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz. Bunun yanı sıra maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile EPDK tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil bedeli alınmaz. Tarımsal amaçlı satış tankerleri veya sabit köy pompalarının lisanstan çıkarılması için yapılan lisans tadil müracaatlarında lisans tadil bedeli alınmamaktadır. İade edilen veya reddedilen bayilik lisansı tadil başvurular için ödenmiş lisans tadil bedeli talebi halinde başvuru sahibine iade edilir. 12) Lisans süre uzatımı nasıl yapılır? Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir. Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin EPDK ya yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Süresinden önce yahut gecikmeli yapılan süre uzatım başvuruları kabul edilmez. Süre uzatım bedeli lisans bedelinin yarısı kadar olup, peşin ödenir. İade edilen veya reddedilen bayilik lisansı süre uzatım başvuruları için ödenmiş süre uzatım bedeli talebi halinde başvuru sahibine iade edilir. Süre uzatım başvuruları, Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu kullanarak yapılır. Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu ekinde yetki belgesi, dağıtım şirketi tarafından onaylı bayilik sözleşmesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Aksi takdirde sunulan belgelerin iade edileceği yazıda yer alır. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmezse süre uzatım başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 13) Bayilik lisansı hangi hallerde sona erer? Bayilik lisansları; a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi halinde, b) Lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, c) Lisans sahibinin ölümü halinde, ç) Lisans sahibinin talebi halinde, d) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya EPDK ya yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde, e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin EPDK ya ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere EPDK tarafından verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin EPDK ya ibraz edilmemesi halinde, f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sona erdirilir. Öte yandan bayilik lisansları, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir. 14) Bayilik lisansı hangi hallerde iptal edilir? [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 11/29

12 Bayilik lisansları; a) Lisans sahibi hakkında verilen kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesi halinde ön araştırma veya soruşturma yapmaya veya savunma almaya gerek olmaksızın, b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında düzenlenen hallerde Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak soruşturma neticesinde, Kurul kararıyla iptal edilir. B. LİSANS BAŞVURU BELGELERİ 15) Başvuru Dilekçesi Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi örneği kullanılır. Aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin Lisans Başvuru Dilekçesi ekinde sunulması gerekir. 16) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. 17) Oda Sicil Kaydı Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir. Oda sicil kaydının ilgili oda tarafından tasdikli sureti de kabul edilmektedir. Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz. Şubeler için yapılan başvurularda hem şubeye hem de merkeze ait oda sicil kayıt sureti sunulur. 18) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir. 19) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgedir. Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz. 20) Bayilik Sözleşmesi Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz. Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 12/29

13 de kabul edilmektedir. 21) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir. Gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. 22) Adli Sicil Belgesi Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydı veya EPDK tarafından belirlenen adli sicil beyan formunun aslıdır. Adli sicil beyan formu sunulması halinde, lisans işleminin sonuçlandırılabilmesi için beyan sahibinin adli sicil durumu Adalet Bakanlığı na yazıyla sorulacak ve sunulan beyanın Adalet Bakanlığı nca yazıyla teyit edilmesi beklenecektir. Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek kişiler için aranır. Kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir. Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz. Yabancı şahısların Türkiye de işlediği suçlarla ilgili adli sicil kayıtları tutulduğundan bunlar için de Adli Sicil Belgesi ibrazı gerekir. Ülke dışındaki Türk vatandaşları adli sicil kayıtlarını konsolosluklardan temin edebilirler. 23) Vergi Kimlik Belgesi Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhası veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıdır. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilmektedir. 24) Sigorta Poliçesi Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesidir. Gerek istasyonlu ve gerekse istasyonsuz bayilik lisans sahiplerinin yaptıracakları Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası asgari teminat hadleri aşağıdaki tabloda gösterilen meblağlardan düşük olamaz. Sigorta Başlangıç Tarihi Maddi Kişi Başına Tedavi Gideri Kaza Başına Tedavi Gideri Kişi Başına Daimi sakatlık ve Ölüm Kaza Başına Daimi sakatlık ve Ölüm den itibaren den itibaren TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 13/29

14 25) Beyan Dilekçesi Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesidir. Eğer halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonu devir alınmışsa, mevcut lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdiklenmiş imza sirküleri de sunulmalıdır. Lisans sona erdirme dilekçesi, lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmalıdır. Lisansı sona erecek kişi geçerli iletişim adresi ve sabit telefon numarasını lisans sona erdirme dilekçesine yazmalıdır. 26) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı Lisans başvurusuna konu akaryakıt istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyandır. İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında, akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise başvuruya eklenir. 27) Adres Teyit Yazısı Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıdır. Akaryakıt istasyonunun faaliyete yeni başlayacağına ve daha önce lisanslandırılmadığına dair beyan dilekçesi sunulmuşsa veya tesis adresinde farklılık yoksa aranmaz. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz. 28) Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa, başvuruya köy pompasına ilişkin üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti de eklenir. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz. 29) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa, başvuruya Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karne de eklenir. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz. 30) Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa, başvuruya akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartı da eklenir. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz. 31) Lisans Bedeli Dekontu Lisans bedelinin, EPDK nın Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi ndeki (Şube Kodu: 014) TR IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. İnternet bankacılığı kapsamında alınan bilgisayar çıktısı kabul edilmemektedir. Lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. C. BAYİ-DAĞITICI İLİŞKİLERİ 32) Dağıtım şirketlerinin bayileriyle ilgili temel yükümlülükleri nelerdir? Kanun ve ilgili mevzuattaki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla dağıtıcı lisansı sahipleri: [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 14/29

15 a) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt istasyonları ve lisanslı bayileri dışında kalan başka akaryakıt dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamaz. b) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapar. Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında verilen denetim görevlerini yerine getirir. c) Sözleşme bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde yenilenemez ise sözleşme süresinin bitimine kadar bayisinin ikmal ihtiyacını karşılar. d) Bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri özendirme kampanyası hakkında bayilerini, kampanyanın maliyetine ilişkin belgelerle birlikte açık bir şekilde bilgilendirir. e) Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapamaz. f) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının % 15 ini geçemez. g) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapamaz. h) Sona eren bayilik sözleşmelerini karşılıklı fesih protokolü veya sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edilmiş noter onaylı fesih ihbarnamesi ile birlikte sona erme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde EPDK ya bildirir. i) EPDK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular. j) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurar. k) Fuel-oil türlerinde ve motorin türlerinde yıllık tüketimi, 5000 tonun altında olmayacak şekilde EPDK tarafından belirlenecek olan yıllık tüketim miktarının altındaki kullanıcılara kendi işlettikleri akaryakıt bayileri üzerinden satış yapamaz. l) Faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar eder. m) Bayilere yapacakları akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri belgelerde, satış yapılan bayinin lisans numarasını da belirtir. n) Bayilik teşkilatını oluşturan bayilerine ait tesislerdeki her bir tank, depo, pompa v.b. için en az 4 adet numune kabını bayilerin tesislerinde bulundurur. o) EPDK ya aylık olarak, bayiye teslimler miktar ve ağırlıklı ortalama fiyat bildirimleri yapar. p) Tip bayilik sözleşmesi örnekleri hazırlanması veya bunlarda değişiklik yapılması halinde, bunların yürürlüğe konulmasından önce tip sözleşme bildirimi yapar. q) Akaryakıt dağıtım fiyatı değişikliği bildirimi ve bayilik sözleşmelerinde tavsiye edilen veya tavan fiyat yöntemi uyguluyorsa akaryakıt bayi fiyatı değişikliği bildirimi yapar. 33) Aynı şahıs işlettiği farklı akaryakıt istasyonları için farklı dağıtıcılarla bayilik sözleşmesi yapabilir mi? Aynı şahsın farklı akaryakıt istasyonları için farklı dağıtım şirketleriyle bayilik sözleşmesi yapmasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak bu akaryakıt istasyonlarının her biri için ayrı bayilik lisansı alınır. 34) Bayi, dağıtıcısının promosyon kampanyalarına katılmak zorunda mıdır? Dağıtıcılar, bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri özendirme kampanyası hakkında bayilerini, özendirme kampanyasının maliyetine ilişkin belgelerle birlikte şeffaf, açık bir şekilde bilgilendireceklerdir. Bayilerin kampanyaya katılımı ihtiyarîdir. 35) Bayiler hangi promosyon faaliyetlerini yürütemezler? Kurul tarihli ve 2907/2 sayılı Kararıyla; akaryakıt ve madeni yağ satışlarında hizmet ve finansal promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla promosyon yapılamasını yasaklamıştır. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 15/29

16 36) Bayilerinin tescilli marka altındaki faaliyetlerine ilişkin olarak dağıtıcıların denetim yükümlülükleri nelerdir? Bayilerinin tescilli marka altındaki faaliyetlerine ilişkin olarak dağıtıcılar; a) Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurar. Merkez bağlantısı olan istasyon otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryakıt alım satım hareketlerini izler ve raporlar. Kayıt dışı ikmal ve satış tespit edilmesi halinde EPDK yı derhal bilgilendirir. b) Bayilerin, aylık dönemler itibarıyla akaryakıt stok ve alım satım mutabakat raporları oluşturmasını sağlar. c) Bayilerinin akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları, ilan, pano ve akaryakıt türlerinin isimlendirilmesi hususlarının EPDK ca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol eder. d) Tahsis edeceği kalite kontrol araçları ve kalite kontrol uzmanları vasıtasıyla periyodik olarak akaryakıt bayilerindeki tesisleri denetler. Tank, pompa bakım ayarları ve ölçümlemesini, tesiste tağşiş ve/veya hile amaçlı akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulunup bulunmadığının kontrollerini yapar. e) İhbar ve şikâyet üzerine alınan numuneler hariç olmak üzere yılda en az bir defa bayisine ait tesiste ikmal edilen her bir akaryakıt türünden numune alır. Bu numunelerde gerekli analizleri yaptırır. f) Kendilerine iletilen ihbar ve şikâyetler üzerine ihbar ve şikâyetin geliş tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ihbar veya şikâyete konu hususların niteliğine uygun denetim yapar. g) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar. Lisanslı bayinin dağıtıcı değiştirmesi halinde ise aynı süre dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden başlar. Dağıtım şirketinin birleşmesi veya devri durumunda ise bu konudaki çalışmalarını birleşme veya devirden itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlar. h) Bayilerinin faaliyetlerine ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri için ücretsiz telefon numarası, elektronik posta adresi ve yazışma adresi tahsis ettirilmesini sağlar. Bu bilgilere ilişkin levha ve çıkartmaları bayilerine ait tesislerde tüketiciler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde astırır. i) Yapılan kontrollerde aykırılıklar bulunması halinde düzenlenen belgeleri kontrol tarihinden itibaren 7 gün içerisinde EPDK ya gönderir. j) Bayi denetim sistemi kapsamında topladığı verilerden faydalanarak EPDK nın talep edeceği bilgi, belge ve raporları hazırlar. Bu verilerin elektronik ortamda süreklilik arz edecek biçimde EPDK tarafından izlenebilir olmasını sağlar. 37) Bayinin istasyon otomasyon sistemiyle ilgili olarak dağıtıcısına karşı sorumluluğu nedir? Bayilik lisansı sahipleri tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle yükümlüdür. 38) Bir bayilik sözleşmesinin içeriği hakkında EPDK dan kimler bilgi alabilir? Bayilik sözleşmesinin içeriği hakkında sözleşme taraflarının bilgi sahibi olması esastır. Bu kapsamda, bayilik sözleşmesi suret ve içeriği ticari sır mahiyetindedir. Dolayısıyla üçüncü şahısların bunlar hakkında bilgi edinme talepleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında kalır. Bayilik sözleşmesi taraflarından biri konuyla ilgili yazılı dilekçe ve bu dilekçeyi imzalayanların yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri sunarak EPDK ya başvurabilir. Bu takdirde konu hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir. 39) EPDK nın bayilik veya intifa sözleşmelerinin süresine ilişkin bir kararı var mıdır? EPDK nın bayilik veya intifa sözleşmelerinin süresine ilişkin bir kararı mevcut değildir. Petrol piyasasında, intifa sözleşmeleri ile getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü süresinin beş yılı aşmamasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu tarafından verilen kararlar bulunduğu bilinmektedir. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 16/29

17 Dolayısıyla bayilerin rekabet mevzuatına ilişkin anılan kararlar hakkında bilgi almak yahut işlem yaptırmak için Rekabet Kurumuna başvurması gerekmektedir. 40) Bayilik sözleşmesindeki ticari konulara yönelik hükümlerin EPDK yla ilgisi var mıdır? Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sıfatı taşıyan bayi ve dağıtıcılar, bütün ticari faaliyetlerinde basiretli birer iş adamı gibi hareket etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla ticari iş niteliğindeki sözleşmeler yapılırken azami dikkat gösterilmeli ve sözleşme içeriğine tamamen vakıf olunmalıdır. Bayi ve dağıtıcılar arasında yapılan bayilik sözleşmeleri petrol piyasası ve ilgili mevzuatının düzenleme alanı dışında kalan ticari konulara yönelik hükümleri içermektedir. Bu hükümler arasında ödeme ve ürün teslim koşulları, asgari satış taahhütleri, mülkiyet, intifa, ipotek, ariyet, kira hakları, teminat mektupları, prim ve cezai şartlar sayılabilir. Petrol piyasası mevzuatının düzenleme alanı dışında kalan söz konusu bayilik sözleşmesi hükümlerinden doğacak ihtilaflarda EPDK taraf değildir. Bayilik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ihlalinden kaynaklanan ihtilafların genel hükümler çerçevesinde adli yargı mercilerince çözülmesi gerekmektedir. 41) Hangi hallerde dağıtıcı tadili yapılması gerekir? Kanun uyarınca bir bayinin sadece bir dağıtıcısı olabileceğinden, bayilik lisansındaki dağıtıcı bilgisinin tadili için mevcut bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesi gereklidir. Dağıtıcısını değiştirmek isteyen bayinin yeni dağıtıcısından akaryakıt alabilmesi için lisansının tadili şarttır. Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmayan veya EPDK ya yeni bayilik sözleşmesi ibraz etmeyen bayinin lisansı sona erdirilir. 42) Bayilik sözleşmesi ne zaman sona erer? Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça bayilik sözleşmesinin aşağıdaki olaylardan herhangi biri gerçekleştiği anda sona erdiği kabul edilmektedir: a) Tek taraflı fesih ihbarının sözleşmenin karşı tarafına varması b) Karşılıklı fesih protokolünün imzalanması c) Sözleşme süresinin dolması d) Sözleşmenin ortadan kalktığını tespit eden bir mahkeme kararı alınması 43) İntifa, tapuya şerh edilmiş kira veya benzeri etkiye sahip diğer yazılı sözleşmelerin dağıtıcı tadilleriyle ilişkisi var mıdır? Bayilik sözleşmelerinin tek taraflı veya karşılıklı fesih gerekçesi olarak gösterilen, rekabet mevzuatından kaynaklı karar ve düzenlemeler ile diğer muhtelif sebepler lisans tadilinin yapılması ya da başvurunun reddi bakımından önem arz etmez. Sözleşme feshine gerekçe olarak gösterilen intifa, tapuya şerh edilmiş kira veya benzeri etkiye sahip diğer yazılı sözleşmeler EPDK nın lisans işlemlerinde zaten aranmamaktadır. Dolayısıyla bayilik sözleşmesi haricindeki sözleşmelerin nihai durumunun EPDK nın lisans tadil işlemleriyle ilgisi yoktur. 44) Bayilik sözleşmesi fesih ihbarnameleri nasıl düzenlenmelidir? Bayilik lisansının tadili için bayilik sözleşmesinin sebepten bağımsız ve şartsız olarak sona erdiğinin tespiti gerekir. Gerekli tespitin yapılabilmesi için ise sözleşme taraflarından en az birinin mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürmesi ve sözleşmenin sona erdiği bilgisinin sözleşmenin karşı tarafına varması lazımdır. Bayilik sözleşmesini süresinden önce sona erdirmek için bayi ve dağıtıcı arasında karşılıklı bir fesih protokolü imzalanabildiği gibi, taraflardan birinin tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ettiği durumlar da vardır. Dolayısıyla fesih ihbarnameleri: a) Bayilik sözleşmesinin şartsız olarak sona erdirilmesine ilişkin açık irade beyanını içermelidir. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 17/29

18 b) Noter kanalıyla sözleşmenin karşı tarafına gönderilmiş olmalıdır. c) Sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edildiğine dair noterin tebliğ şerhini içermelidir. d) Noter tasdikli olmalıdır. Yukarıdaki koşulların tümünü taşımayan fesih ihbarnameleri EPDK ya gönderilmez. 45) Sözleşmenin sona ermesinden önce stoklanan akaryakıtın satılması mümkün müdür? Bayilik sözleşmesi sona ermiş bayinin lisansına kayıtlı dağıtıcıdan bayilik sözleşmesi geçerli olduğu sırada temin ederek stokladığı akaryakıtı, lisansı geçerli olduğu sürece kullanıcılara satmasında sakınca yoktur. 46) Bayilik sözleşmesinin hangi hallerde yenilenmesi gerekir? Taraflar sözleşmenin devam etmesini aynı sözleşme içinde yer alan bir şarta bağlamışlar ise şartın gerçekleşmesi halinde mevcut bayilik sözleşmesi geçerli kalır. Lisans tadil başvurusunda bulunulmaz. Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen taraflar sözleşme ilişkisinin devamını isteyebilirler. Bu halde tarafların belirli süreli, dağıtıcının tip sözleşme örneğine uygun, tek elden satış sözleşmesi niteliğinde ve yeni bir bayilik sözleşmesi yapması icap eder. Bayi bu durumda da lisans tadil başvurusunda bulunmayacaktır. Bayi, yenilediği sözleşmeye istinaden lisansına kayıtlı dağıtıcıdan akaryakıt teminine devam edebilir. Bu durum bayinin dağıtıcısı dışındaki diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden ikmal yapmama yükümlülüğüne aykırı değildir. Fakat bayilik lisansının sona erdirilmemesi için, aynı dağıtıcıyla yapılan yeni bayilik sözleşmesinin önceki sözleşmenin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde EPDK ya sunulması gerekir. Bayilerin dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetini yürüteceği Kanun da açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla bayilik sözleşmesi sona ermiş kişinin yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan bir bayilik sözleşmesi yaparak sözleşmesini yenilemesi gerekir. Bayi, sözleşmesi yenilenmeden lisansına kayıtlı dağıtıcıdan dahi akaryakıt temin etmemelidir. 47) Akaryakıt istasyonundaki eski dağıtıcıya ait belirtileri kim, ne kadar süre içerisinde kaldırmalıdır? Bayilik sözleşmesinin süresinin bitiminde yeni dağıtıcıyla sözleşme yapılırsa bayi öncelikle lisansında dağıtıcı tadilini yaptırır. Sonrasında sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder. Bayi en geç bir ay içinde eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmakla yükümlüdür. 48) Dağıtım şirketinin lisansı iptali edilir veya faaliyeti geçici olarak durdurulursa bayi nasıl hareket edecektir? Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunurlar. Dağıtıcısının lisansının iptalinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapmayan kişilerin bayilik lisansı sona erdirilir. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir. D. BAYİ-KULLANICI İLİŞKİLERİ 49) Kullanıcıya verilen zarar ve hasarlar nasıl tazmin edilecektir? Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ve madeni yağ ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketici hakem [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 18/29

19 heyetleri veya tüketici mahkemelerince çözülür. 50) Kullanıcıya eksik akaryakıt teslimi halinde bayinin sorumluluğu nedir? Bayiler kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması ile yükümlüdür. Ayrıca Kanun a göre bayiler, akaryakıtların kullanım amacını, niteliğini, niceliğini değiştirmemek ile de yükümlüdür. Bayi, akaryakıtın temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb. donanımın bakım, ayar ve muayenesini, Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapacaktır. Ayrıca bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza etmekle de yükümlüdür. Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya ölçüm birimlerine ilişkin kurallara aykırılık nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, bayi tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlü olur. 51) Kullanıcıya hangi şartlarda elektronik sistemlerle akaryakıt satılabilir? Kurul tarihli ve 1088/1 sayılı Kararıyla; dağıtım şirketlerinin elektronik sistemlerle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamındaki müstesnalıklardan yararlanan kişiler de dâhil olmak üzere, kullanıcılara bayileri aracılığı ile akaryakıt satabilmelerine karar vermiştir. 52) Bayiler elektronik sistemlerle kullanıcılara yapacakları akaryakıt satışları için finansal aracılık hizmeti alabilirler mi? Dağıtıcıların yanı sıra istasyonlu kategorili bayilik lisansı sahipleri de elektronik sistemlerle kullanıcılara yapılacak akaryakıt satışları için finansal aracılık hizmeti alabilir. Finansal aracılık hizmetleri sadece; a) Elektronik sistemlerin kullanıldığı, b) İkmalin bayilik lisansına sahip akaryakıt istasyonlarından yapıldığı, c) Karayolu araçlarının enerji ihtiyacının karşılandığı akaryakıt satışları için alınabilir. 53) Bayilerin finansal aracılık hizmeti alabileceği sermaye şirketlerinin hangi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir? İstasyonlu bayilere ve/veya dağıtıcılara finansal aracılık hizmeti verecek sermaye şirketleri; a) Faaliyetlerini, genel hükümlere ve petrol piyasası mevzuatına uygun olarak, lisans sahipleri ve kullanıcılarla akdedilecek yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütmek, b) Akaryakıt alım-satımı yapmamak ve akaryakıt bedelini, kullanıcılara aynen yansıtmak, c) İlgili mevzuata göre lisans sahiplerince belirlenen akaryakıt fiyatlarına müdahale etmemek, ç) Fatura tanziminde ve tahsilâtlarında mali mevzuata uygun hareket etmek, d) Hizmet bedeli tahsil edilecekse, bu bedeli ayrıca faturalandırmak ve akaryakıt fiyatına eklememek veya akaryakıt fiyatından indirmemek, e) Lisans sahipleri ve kullanıcılarla yapılacak sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce EPDK ya bildirmek, f) EPDK tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ile görevlilerin inceleme yapmasına müsaade etmek, ile yükümlüdür. 54) Bayilerin güvenlik ve sağlık konularında alacağı önlemler nelerdir? Lisans sahibi, çevreyi korumak, işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak ve mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Diğer taraftan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği ne göre lisans sahipleri: [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 19/29

20 a) Tesislerin yapım ve işletilmesinde görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip personel istihdam eder. b) Personelin görev tanımı ile eğitim sürelerini kapsayacak şekilde bir program hazırlar ve uygular. c) Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, donanım, alet ve malzemeleri hazır bulundurur. d) Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkânları hakkında ilgili makamlara bilgi verir. e) Etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile koordinasyon sağlar. f) Acil durum halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerini alarak müdahalede bulunabilir. E. FİYATLANDIRMA 55) Akaryakıt bayi fiyatıyla ilgili esaslar nelerdir? Dağıtıcıların bayilerine, akaryakıt satışı yapabileceği tavan fiyata akaryakıt dağıtım fiyatı ve bayilerin kullanıcılara akaryakıt satışı yapabileceği tavan fiyata ise akaryakıt bayi fiyatı denir. Bayilik (istasyonlu) lisansı kapsamındaki faaliyetlerde sunulan mal ve hizmetlerde fiyat ilanı esası uygulanır. Piyasada faaliyet gösteren bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri akaryakıt teslimlerini fiyat ilanlarına göre yapmakla yükümlüdür. İlan panosundaki değişiklikler, bayi tarafından her sayfasına müteselsil sıra numarası verilerek kaşelenmiş olan defterde değişiklik tarihlerinde açılan sayfalara işlenir. 56) Bayilerin fiyat ilanıyla ilgili diğer yükümlülükleri nelerdir? Bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri; a) İstasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları akaryakıtların resmi isimlerini ve tavan fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan eder. b) İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerini istasyonunda veya köy pompalarında satışa hazır bulundurur. c) Her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın resmi ismi ile fiyatını belirtir. d) İlan panosunda yer alan tavan fiyatların üzerinde akaryakıt satışı yapamaz. e) Kullanıcılar tarafından dağıtıcı lisansı sahiplerine yapılabilecek ihbar ve şikâyetlere ilişkin açıklamalar ile ücretsiz telefon numarasının yer aldığı levha ve/veya çıkartmaları, istasyonlarında pompa adası bulunması halinde her adaya asar. Ada bulunmaması halinde tüm pompalara asar. 57) Bayilerin fiyat ilan panolarında hangi bilgiler yer almalıdır? İlan panolarında aşağıdaki bilgiler yer alır: a) Satışa sunulan akaryakıtların resmi isimleri b) Satışa sunulan akaryakıtların tavan fiyatları c) Bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu d) Bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı e) Bayilik lisansının tarih ve sayısı İlan panosu hariç olmak ve pompa üzerinde yer alan resmi isimlerin okunmasını engellememek kaydıyla, istasyonun dâhilinde veya haricinde ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler kullanılabilir. 58) EPDK akaryakıt üzerindeki vergilere veya akaryakıt fiyatlarına müdahale edebilir mi? Vergi, resim ve harçlara ilişkin konularda diğer mercilerce yapılacak düzenleme çalışmaları hakkında EPDK nın haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması Kanunen zorunlu değildir. [Petrol Piyasasında Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular] Sayfa 20/29

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25495 PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler --- Tüm metin Tüm metin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ - 2014 PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİ PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ -2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM -1 : PETROL PİYASASI MEVZUATI KANUN Petrol Piyasası Kanun...

Detaylı

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI PETDER PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI MART2015 IÇINDEKILER BÖLÜM - 1: KANUN Petrol Piyasası Kanunu PETROL PIYASASI MEVZUATI YÖNETMELIKLER Lisans Yönetmeliği Lisans Yönetmeliği

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:9 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU EKİM 2009 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

Detaylı

Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu (20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) Petrol Piyasası Kanunu Kanun No. 5015 Kabul Tarihi : 4.12.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13/03/2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ

PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ Mayıs 2014 Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı GENEL ÇERÇEVE Bu kılavuz, kılavuzun yayımı tarihinde geçerli olan 1240 sayılı

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayım Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28616 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, lisanslı

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete:03.11.2002 Tarih ve 24925 Sayı DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler (03 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (25 Eylül 2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklik: 26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazetede BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı