BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Madde 4.1 Ürünler fabrika palet teslimdir,bayi nin...adresinde ki deposuna kadar olan nakliye BAYİ ye aittir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Madde 4.1 Ürünler fabrika palet teslimdir,bayi nin...adresinde ki deposuna kadar olan nakliye BAYİ ye aittir."

Transkript

1 BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR MADDE -1 Bir taraftan.. adresinde mukim..bu sözleşmede BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Akçaburgaz mah.167 sok. No: Kıraç/Esenyurt İSTANBUL adresinde mukim RENCO KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (bu sözleşmede ÜRETİCİ olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar dairesinde işbu BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ni yapmışlardır. 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU Madde 2.1 Sözleşmenin konusu BAYİ nin ÜRETİCİ nin ürettiği RENCO markalı ürünlerini satınalması, kendi adına ve hesabına 3. kişi ve kuruluşlara satması ve bu malların sürümünü arttırmak ve tanıtmak için faaliyette bulunmasıdır. Buna göre BAYİ..ili sınırları dahilinde yetkili satıcı olarak faaliyet gösterecektir. 3-SİPARİŞ ve TESLİM SÜRESİ Madde 3.1 Sipariş şekli yazılıdır. BAYİ, siparişlerinde ürünün kodunu, adını, miktarını, sevk adresini ve nakliye şeklini bildirmek zorundadır. Bu bilgileri içermeyen sipariş ALICI ya hiçbir talep hakkı vermez. Siparişler kamyon bazındadır. Madde 3.2 Zorunlu nedenlerle yazılı verilmeyen sözlü siparişlerin 24 saat içerisinde yazılı olarak (fax, vs.) teyidi şarttır. Aksi halde BAYİ, yapılan sevkiyatın sipariş dışı olduğunu ileri süremeyeceği gibi gönderilen emtiayı itiraz etmeden kayıtsız şartsız tesellüm etmeye mecburdur. 4-TESLİM YERİ, ŞEKLİ ve NAKLİYE Madde 4.1 Ürünler fabrika palet teslimdir,bayi nin....adresinde ki deposuna kadar olan nakliye BAYİ ye aittir. 5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAYİ; Madde 5.1 Her yerde, her ilişkide ve her koşulda ÜRETİCİ nin ve RENCO ürünlerinin itibarını ve prestijini ön planda tutmayı, ÜRETİCİ ile paylaştığı bilgi ve dökümanları işbu sözleşme dışında kullanmamayı ve üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi, Madde 5.2 ÜRETİCİ nin maliyetlerindeki artışlarından dolayı hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın dilediği zamana ürün yelpazesi, fiyat listesi ve satış şartlarında tek taraflı yapacağı değişiklikleri aynen uymayı,

2 Madde 5.3 Gereği kadar araç teknik donanım ve personel istihdam etmeyi, Madde- 5.4 Bölgesinde ürünü her yönü ile tanıtmayı satış arttırıcı tüm çalışmaları eksiksiz yapmayı herhangi bir şube açması veya altbayi oluşturması durumunda RENCO ürünlerinin burada satılması için ÜRETİCİ nin onayını almayı, Madde-5.5 Depo ve/veya mağazasının görünür bir yerinde ekli listede belirtilen ürünlerin orada satıldığını ve bu mamüllerin yetkili satıcısı olduğunu belirten tabelayı ve tanıtıcı stant, pano gibi unsurları koymayı, Madde- 5.6 RENCO ürünlerinin genel ve özel her türlü nitelikleri hakkında gerekli teknik bilgileri edinmeyi ve iş bu bilgileri müşterilere doğru bir şekilde intikal ettirmeyi, müşterileri eğitmeyi, Madde- 5.7 Stok seviyesini düzgün bir şekilde takip ederek, müşterilerine zamanında ve etkin bir hizmet vermeyi, Madde- 5.8 ÜRETİCİ nin yazılı izni olmadan işbu sözleşme ile sınırları belirlenmiş kendi bölgesi dışında satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmamayı, Madde -5.9 ÜRETİCİ ile bayilik ilişkisinin sona ermesi durumunda kendisine verilen tabela, numune standı, broşür standı ve panoları ÜRETİCİ ye geri vermeyi taahhüt eder. ÜRETİCİ ; Madde Pazar şartlarını göz önüne alarak, BAYİ yi koruyucu tedbirleri almayı, Madde Normal şartlarda BAYİ nin siparişlerini zamanında temin ve sevk etmeyi, Madde RENCO ürünlerini teknik kataloğunda yayınladığı değerlere uygun kalitede üretmeyi, hatalı veya kusurlu ürün üreterek BAYİ yi zarara sokmamak için azami dikkati göstermeyi, Madde BAYİ ye müşteri kazandırmak için pazarlama, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmayı taahhüt eder. 6-FİYAT ve SATIŞ Madde -6.1 BAYİ, iş bu sözleşmenin ekinde yer alan ya da sonradan kendisine gönderilecek olan sözleşmenin tamamlayıcı unsuru sayılan fiyat listesinde yazılı olan miktarlar üzerinden ürün almak zorundadır. Madde-6.2 ÜRETİCİ sözleşme konusu ürünlerin fiyatlarını ve satış koşullarını piyasa durumuna göre tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Ancak bu değişiklikleri en az 15 gün öncesinden yazılı olarak BAYİ ye bildirmek zorundadır. Madde-6.3 İş bu sözleşme gereği BAYİ ili ve ilçe sınırları içerisinde 2014 yılı satış hedefini TL den az olmamak üzere taahhüt etmiş olur.

3 7-ÖDEME Madde 7.1 BAYİ, satın aldığı ürünlerinin bedellerini ÜRETİCİ tarafından sipariş teyidinde açıkça belirtilen tarihlere vereceği çekler ile öder. Madde -7.2 Karşılıksız çekler 7 işgünü içerisinde BAYİ tarafından ÜRETİCİ ye ödenecektir. 8- REKABET ETMEME BAYİ (a) ÜRETİCİ nin rekabete dayalı bir iş ile iştigal ettiğini, (b) BAYİ nin hizmetleri ve sorumluluklarının özellik itibariyle yegâne ve ÜRETİCİ için özel bir önem taşımakta olduğunu, (c) BAYİ in ÜRETİCİ ile olan konumunun onu müşteriler, tedarikçiler ve ÜRETİCİ nin temsilcileri ile güvenilir ve itimat edilir duruma getireceğini, (d) BAYİ nin ÜRETİCİ ile olan konumunun ona iş için önemli ve özel olan gizli bilgilere erişim ve ÜRETİCİ da rekabetçi bir pozisyon sağlayacağını, (e) ÜRETİCİ nin işlerinin, dünya çapında olduğunu ve herhangi bir bölge ile sınırlı olmadığını kabul eder. Bu nedenle BAYİ, (ÜRETİCİ nin yöneticisi, müdürü, temsilcisi, acentesi veya danışmanı haricinde) işbu Sözleşme nin süresi boyunca ve Sözleşme nin sona ermesinden itibaren Bes (5) yıllık bir süre içinde ( Rekabet Etmeme Süresi ) BAYİ nin doğrudan veya dolaylı olarak, sahibi, ortağı, hissedarı, üyesi, yetkilisi, yöneticisi, müdürü, temsilcisi, danışmanı, bağımsız yüklenicisi, ortak girişimcisi, yatırımcısı ve ya borç vereni olarak, ÜRETİCİ veya onun alt kuruluşları veya iştiraklerinin tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği, dağıttığı, sattığı veya temin ettiği veya tasarlamayı, geliştirmeyi, üretmeyi, dağıtmayı, satmayı veya temin etmeyi planladığı ÜRETİCİ nin ürünleri ve hizmetleri ile aynı, türevi, benzer veya rekabet edici ürünlerin veya hizmet koşullarının Türkiye de veya dünyanın herhangi bir yerinde tasarımı, geliştirmesi, üretimi, dağıtımı veya satışı ile ilgili herhangi bir iş veya kuruluşa, BAYİ, ÜRETİCİ nin önceden yazılı onayını almaksızın iştirak edemez. 9- GİZLİLİK ÜRETİCİ işiyle bağlantılı olarak kendisine avantaj sağlayan ticari, stratejik ve finansal bilgiler de dahil ancak sınırlı olmamak kaydı ile her türlü bilgileri, uygun gördüğü takdirde BAYİ ye ifşa edebilir. Söz konusu bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından bilinmemekte olup ÜRETİCİ ye ekonomik avantajlar sağlamaktadır. ÜRETİCİ, Bilgiler in gizliliklerini muhafaza etmek için bütün önlemleri almış ve almaktadır. ÜRETİCİ tarafından BAYI e sağlanan, hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen ve ÜRETİCİ açısından ticari önem taşımakta olan fikri mülkiyet, malzemeler, evraklar, raporlar, sistemler, süreçler, aletler, makineler, kavramlar, tasarımlar, prosedürler, protokoller veya formüllerden oluşan fakat bunlarla sınırlı olmayan bütün bilgiler, belgeler, profesyonel sözleşme ve referans kaynakları, yatırımlar, tedarikçiler ve taşeronlar listesi, pazarlama stratejileri, stratejik planlar, iş planları, kurallar ve yönetmelikler, stratejik ortaklar ve bağlı ortaklıklar ile yapılan düzenlemeler, politikalar ve prosedürler, internet sitesi sayfa tasarımları ve bununla bağlantılı belgeler, müşteri listeleri, alacak ve borç hesaplarının bilgileri, çalışanlara ilişkin bilgiler, performans sonuçları, BAYI tarafından hazırlanan analizler, derlemeler, çalışmalar veya başka bir biçimde bu türden herhangi bir bilgiyi yansıtan belgeler, evraklar ve bunların incelemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile önemli her türlü veri ve bilgiler, işbu Sözleşme de bundan sonra Bilgiler olarak anılacaktır. Bilgiler, BAYI tarafından tamamen gizli tutulacaktır ve ÜRETİCİ nin yazılı muvafakati bulunmadan, doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen, herhangi bir kişiye, şirkete veya kuruma BAYI

4 tarafından hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir, iletilmeyecektir ve BAYI tarafından yalnızca ilgili proje veya işlerde belirtilmekte olan görevler ile bağlantılı olarak kullanılacaktır. BAYI, Bilgiler i yalnızca bu türden bilgileri bilmesi gereken kişi ve kişilere ve bu bilgilerin alıcısının bu tür bilgilerin gizli niteliğinden haberdar olduğu ve bunlara riayet etmeyi kabul ettiği durumlar içerisinde iletmek konusunda mutabık kalmış bulunmaktadır. İşbu Sözleşme yi takiben temin edilen bütün çalışmalar ve diğer malzemeler içerisindeki ve bunlarla ilgili olan bütün haklar, kullanım hakkı ve çıkarları, telif hakları, araştırma, belgeler, iş malzemeleri, veritabanları veya BAYI tarafından oluşturulan veya BAYI tarafından kullanılan veya üretilen diğer malzemeler, sistemler, süreçler, aletler ve/veya makinelerdeki ve ÜRETİCİ nin bilgileri ifşasından doğan bütün haklar dahil olmak üzere ve bunların ilaveleri, yeniden düzenlemeleri, ilerletmeleri veya türev çalışmaları ve/veya bunlara ait bulunan diğer fikri mülkiyet hakları ( Çalışma Ürünleri ) da dahil olmak üzere ÜRETİCİ nin sayılacak ve Çalışma Ürünleri, ÜRETİCİ yararına BAYI tarafından yapılan çalışmalar/işler olarak kabul edilecektir. BAYI, ÜRETİCİ nin Çalışma Ürünleri ne ilişkin haklarını korumak için ÜRETİCİ tarafından gerekli görülen tüm işlemleri yapacak ve önlemleri alacaktır. BAYI nin başka bir biçimde Çalışma Ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir hakka sahip olması durumunda ise, BAYI başka bir değerlendirmeye gerek kalmaksızın bu türden bir Çalışma Ürünü ne ait olan bütün hakların, kullanım haklarının ve çıkarlarının ÜRETİCİ ye tahsis edilmesi konusunda mutabık kalacaktır. BAYI, Çalışma Ürünleri ile ilgili olarak ÜRETİCİ tarafından talep edilen herhangi telif hakkı, tahsis ve tescil belgesini hazırlamak ve teslim etmek konusunda da ayrıca mutabık kalmaktadır. ÜRETİCİ tarafından BAYI ye temin edilen veriler ve malzemeler içindeki ve bunlarla ilgili bulunan bütün haklar, kullanım hakkı ve çıkarları ÜRETİCİ nin mülkiyetinde olacak ve kalacaktır. BAYI, ÜRETİCİ nin talep ettiği herhangi bir zamanda, ÜRETİCİ tarafından kendisine temin edilen ve herhangi bir şekilde BAYI de veya onun kontrolünde bulunabilecek olan Bilgiler in bütün suretlerini herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin ve uygun bir biçimde iade edecektir. İşbu Bu sözleşmede Sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgiler gizli bilgi sayılmayacaktır: (i) BAYI nin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya malolmuş bilgiler, (ii) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir ya da herhangi bir devlet kurumu tarafından açıklanması istenen bilgiler. Bu bilgilerin BAYI den istenmesi durumunda, BAYI ÜRETİCİ yi derhal haberdar etmekle yükümlüdür. BAYI, Bilgiler i ÜRETİCİ nin ve/veya onun iştiraklerinin/firmalarının, bağlı şirketlerinin ve/veya ÜRETİCİ ile bağlantı taşıyabilecek sair kurum/kuruluş/firma/iştirak ya da kişinin zararına ve/veya aleyhinde ve/veya kendi ve/veya üçüncü şahısların çıkar ve yararına veya lehine/menfaatine kullanmayacağını, işbu madde kapsamındaki tüm yükümlülüklerinin hiç bir süre ile sınırlı olmaksızın, BAYI nin ÜRETİCİ için çalıştığı dönem boyunca ayrıca BAYI nin ÜRETİCİ ile ilişiğinin kesilmesinden sonra ya da BAYI ile ÜRETİCİ arasında yapılan sözleşmenin feshedilmesinden sonra, fesih nedeni ne olursa olsun, devam edeceğini, işbu madde ile tamamen bağlı kalacağını ve bu madde kapsamındaki tüm yükümlülüklerine riayet edeceğini, işbu maddeye aykırı davranması ve/veya işbu maddenin gereklerini kısmen ve/veya tamamen yerine getirmemesi durumunda ÜRETİCİ nin fazlaya dair her türlü talep ve hakkı saklı kalmak kaydı ile ÜRETİCİ nin bu yüzden vuku bulacak her türlü zararını ve kayıplarını karşılayacağını, bu kapsamdaki tazmin yükümlülüğünün, üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararlar/kayıplar nedeniyle ÜRETİCİ den talep edeceği her türlü zarar/kayıp için de geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

5 BAYI nın ÜRETİCİ ile ilişiğinin kesilmesinden sonra ya da BAYI ile ÜRETİCİ arasında yapılan işbu Sözleşme nin feshedilmesinden sonra, fesih nedeni ne olursa olsun, 5(Bes) senelik bir zaman süresi boyunca ÜRETİCİ ve/veya halefleri ve/veya tayin ettiklerinin işiyle doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini, işbu maddeye aykırı davranması ve/veya işbu maddenin gereklerini kısmen ve/veya tamamen yerine getirmemesi durumunda ÜRETİCİ nin fazlaya dair her türlü talep ve hakkı saklı kalmak kaydı ile ÜRETİCİ nin bu yüzden vuku bulacak her türlü zararını ve kayıplarını karşılayacağını, bu kapsamdaki tazmin yükümlülüğünün, üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararlar/kayıplar nedeniyle ÜRETİCİ den talep edeceği her türlü zarar/kayıp için de geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. 10-TEMİNAT VERME Madde-10.1 BAYİ, işbu Sözleşme doğrultusunda BAYİ nin her sipariş bazında yekünün %30 u Sipariş teyidinde PEŞİN,%70 bakiyesi için ise yine sipariş teyidinde 30,60 ve 90 gün vadeli değerli evrağı alınacaktır. 11-ÜRÜN KALİTESİ Madde 11.1 ÜRETİCİ ürettiği ürünlerin teknik bültenlerinde belirttiği değerlere uygun olarak üretilmesinde sorumludur. 12-SÜRE Madde Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden tarihine kadardır. Madde-12.2 Müddetin sona ermesinden 1 ay evvel tarafların mutabakatı ile noter kanalı ile yazılı yenileme ihbarında bulunmaları halinde, SÖZLEŞME müteakip 1 yıl için yenilenmiş sayılır. 13-MÜCBİR SEBEP Madde Kendi iradesi dışında doğal afetler, ayaklanma, savaş, isyan ve sabotaj olaylarından dolayı yükümlülüklerini yerine getirmeme ve geciktirmeden hiçbir taraf sorumlu değildir. Madde Mücbir sebep diğer tarafa mümkün olduğu kadar kısa sürede bildirilmelidir. Bu bildirim en geç yedi gün içinde teyit edilmelidir. Madde-13.3 Eğer mücbir sebep altı aydan fazla süre ederse, iki tarafa bir araya gelip en iyi çözüm yolunu bulmak için uğraşacaklardır. Eğer bu durumda bir anlaşma sağlanamazsa bu sözleşmenin FESİH başlıklı 14. Maddesi uygulama görecektir. 14-FESİH Madde 14.1 Haklı sebeplerin varlığı halinde taraflar sözleşmeyi her zaman fesih edebilir. Buna göre ; Müşteriyi yanıltmak, kandırmak, hileli mal satmak, ÜRETİCİ nin veya RENCO markasının adını lekelemek,

6 Geç ödemeyi sürekli hale getirmek veya ödeme yapmamak Diğer bayileri kötülemek veya haksız rekabet yapmak, Arka arkaya 3 ay hiç mal almamak veya üretici olarak 3 ay mal verememek, Sözleşme yenilemesine gitmemek, Dönem içi performansının ÜRETİCİ tarafından yetersiz bulunması, BAYİ aleyhinde icra takibi yapılması veya iflası, Sözleşmedeki maddelere ısrarla uyulmaması, halinde, ÜRETİCİ, iş bu sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. 15-UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Madde Bu sözleşme T.C yasalarına tabidir ve bunlara göre düzenlenmiştir. Anlaşmazlık halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 16-TAMAMLAYICI HÜKÜMLER ve EKLER Madde 16.1 Bu sözleşmenin Genel Satış Şartlar Sözleşmesi eki sayılır. Madde ÜRETİCİ nin yazılı onayı olmadığı sürece BAYİ bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen hangi surette olursa olsun 3. şahıs, kurum ve kuruluşlara devredemez. Madde SÖZLEŞME hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm SÖZLEŞME nin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Madde-16.4 SÖZLEŞME nin bazı hükümlerinin zaman zaman veya daimi ihlali, hükmün uygulanan tarzda değiştirildiği veya değişikliğin ilave edildiği şeklinde yorumlanamaz. 17-YERLEŞİM YERİ Madde-17.1 Her iki taraftaki ticari temsilci ile garanti verenler ve müteselsil kefiller yukarıda sözü edilen hususların yerine getirilmesi için aşağıdaki adreslerini, yasal yerleşim yeri edindiklerini beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile, tebligatın iade edilmeyip uygulanmasını kabul ederler. 18-SÖZLEŞME TEVDİİ Madde İş bu bayilik Sözleşmesi ili asıl olarak düzenlenip imza edildikten sonra, taraflara bir nüsha tevdii edilmiştir.

7 19-VERGİ Madde İş bu Bayilik Sözleşme konu ve kapsamında, ortaya çıkacak her türlü Vergi, Resim, Harç ve bunlara ait cezalar Bayi tarafından hiç itirazsız karşılanacaktır. Üreticinin kusuru olmadığı halde; karşılaştığı ceza ve fer ilerini Bayiye rücu etme hakkı vardır. Madde İş bu Bayilik Sözleşmesi ile ilgili Damga vergisi Bayi tarafından ödenecektir. 20-SATIŞ OFİSİ KURULUMU Madde-20.1 İş bu bayilik sözleşmesi gereğince ili sınırları içerisinde,şehrin satış potansiyelinin yüksek olacağı bir mevkide inşa edilmek üzere,renco Kompozit Yapı Ürünlerini rahatça sergileyebileceği 100m2 küçük olmamak şartı ile kataloğumuzdan yada BAYİ nin belirleyeceği bir SATIŞ OFİSİ projesini almayı taahhüt etmiş olur. 21-YÜRÜRLÜK Madde İş bu sözleşme 21 maddeden ibaret olup / / tarihinde taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. BAYİ ÜRETİCİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk Caddesi No: 9 Arifiye Sakarya

Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk Caddesi No: 9 Arifiye Sakarya Madde 1 - TARAFLAR S A T I N A L M A S Ö Z L E Ş M E S İ Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

PİMAPEN SATICI BAYİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ

PİMAPEN SATICI BAYİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ PİMAPEN SATICI BAYİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR B- KONU 1 - PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. metinde kısaca PİMAŞ adıyla anılacaktır. Şirket Adresi : İstanbul Cd. No:29 Gebze/Kocaeli 2- EGE OLUŞUM

Detaylı

MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI

MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI İşbu MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI (bundan böyle Anlaşma olarak anılacaktır), Telista dan teknik destek hizmeti talep eden veya satın alan ve bundan böyle Müşteri olarak anılacak

Detaylı

İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi

İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme, bir tarafta.. adresinde mukim.. (bundan böyle kısaca Müşteri olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Buyaka 2 Sitesi B blok Kat 9 No:56 34771 Ümraniye İstanbul adresinde

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İş bu sözleşme [TARIH] tarihinde; İstoç 40.ada NO:10 Bağcılar İstanbul Türkiye de bulunan, YSR Bilişim Teknolojileri Telekomünikasyon İnternet

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı