... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır."

Transkript

1 I Bir taraftan : Organize San. Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, G Blok, 104 Sokak, No: 15, 34670, İkitelli, İstanbul adresinde mukim BAYSAN Makine Dişli San. Ve Tic. Ltd. Şti., Diğer taraftan : adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. 1. DEYİMLER Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler, aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında gösterilen anlamı ifade edecektir. BAYSAN: BAYSAN Makine Dişli San. Ve Tic. Ltd. Şti. BAYİ: Bu anlaşmanın bir tarafının oluşturan ve bu sözleşme doğrultusunda BAYİLİK hizmetleri veren pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. YETKİLİ SERVİS: BAYSAN ile yetkili servis anlaşması imzalamış gerçek veya tüzel kişiler. MÜŞTERİ: BAYİ'den veya doğrudan BAYSAN'dan sözleşme konusu ÜRÜNLER'i satın alan gerçek veya tüzel kişi ÜRÜNLER: BAYSAN'ın ürettiği ve pazarladığı tüm ürünler BAYİ SİPARİŞ FORMU: BAYSAN'ın ürettiği ve pazarladığı tüm ürünlerin perakende bedellerini, satış koşullarını ve BAYİİ iskontolarını içeren doküman. FİYAT LİSTESİ: BAYSAN'ın ürettiği ve pazarladığı tüm ürünlerin, yedek parçaların ve sarf malzemelerin perakende satış bedellerini içeren doküman. KURUM : BAYİ'lik müracaatında bulunan tüzel kişi BAYSAN MERKEZ DEPO: Organize San. Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, G Blok, 104 Sokak, No: 15, 34670, İkitelli, İstanbul BANKA: BAYSAN ve BAYİ arasında gerçekleşen para havale işlemleri altyapısını sağlayan banka veya finansal kurum. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ile BAYSAN, sözleşme ekinde gösterilen ÜRÜNLER'in TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içinde bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla satılıp pazarlanması amacıyla adı / unvanı ve adresi yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi BAYİ olarak tayin eder. 2.1 ETKİNLİK BÖLGESİ BAYİ işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla ÜRÜN satılıp pazarlanması konularında... illeri / bölgesi dahilinde etkin ve yetkilidir. 3. BAYİLİK HİZMETLERİ 3.1 HİZMETLERİN KAPSAMI BAYSAN işbu sözleşmeyi fiziken imzalayan ve kabul ettiğini beyan eden bütün BAYİ'lerine imza itibaren ürünlerinin satışı ve pazarlanması yetkisini verir. BAYİ'lerin ulaşabileceği bilgiler ve yapabileceği işlemler; BAYİ statüsü, kredi vadesi, kredi limiti, risk tutarı ve sair kriterler ile kontrol edilerek kısıtlanabilir. 3.2 HİZMETLERİN KAPSAMI ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ BAYSAN, BAYİ ye ÜRÜN leri hakkında genel ve teknik bilgi, ÜRÜN modelleri, ÜRÜN stok durumu gibi bilgiler gösterir ve madde 2.1 de belirtilen BAYİ'nin etkin bölgesinden gelen perakende siparişleri BAYİ ye yönlendirir FİNANSAL BİLGİLER BAYSAN, otomasyon sisteminde kayıtlı bulunan, BAYİ'ye ait firma kartı ve cari kartlarındaki finans hareketlerini, kredi limitini, risk tutarını ve benzeri bilgileri BAYİ'ye gerçek zamanlı görüntüleme imkanı verecek araçlar sunar ve bu bilgileri kullanarak siparişler üzerinde kontrol mekanizması kurar ÖDEME BAYİ'LER Madde 7.6 'da belirtilen hükümler çerçevesinde, BANKA havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı, çek ve benzeri yöntemler ile ödeme yapabilir. 3.3 GÜVENLİK VE GİZLİLİK BAYSAN GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI isimli dokümanda belirtilen esaslar uygulanır. Bu doküman her zaman yer alır ve BAYSAN bu doküman üzerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3.4 BAYİLİK BAŞVURUSU KURUM'lar, BAYİ olmak üzere müracaatta bulunabilir. Bu müracaatlarda verilen bilgiler gerçek zamanlı olarak, önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde BAYSAN tarafından araştırılarak kabul veya reddedilir. 4. BAYİNİN HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 BAYİ, ÜRÜN'leri TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde kendi nam ve hesabına pazarlayarak satmaya yetkilidir. 4.2 BAYİ ÜRÜNLER' in satışının arttırılması ve geliştirilmesi için mümkün olan her türlü çabaya BAYSAN tarafından belirlenen satış politikalarına uygun olarak gösterecek, bu çalışmalarda BAYSAN tarafından satış, pazarlama, reklam ve teknik açıdan desteklenecektir. 4.3 BAYİ, faaliyetlerini rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yönlendirecektir. 4.4 BAYİ, tatminkar seviyede pazarlama satış ve satış sonrası destek hizmeti verebilecek en az 1 kişilik tecrübeli eleman istihdam edecektir. BAYİ, bu elemanları BAYSAN'ın yapacağı eğitim toplantılarına göndermekle yükümlüdür.

2 II 4.5 BAYİ BAYSAN'ın şubesi ve kanuni temsilcisi olmayıp BAYSAN namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağı veya sözleşmelere katılamayacağı gibi, BAYSAN'ı taahhüt altına sokan, BAYSAN'A mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacak, BAYSAN adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyecek, hiçbir şekilde BAYSAN'ı resmi merciler dahil üçüncü kişilere karşı temsil edemeyecektir. 4.6 BAYSAN'ın sözleşmeli bayileri, marjlarından fedakarlık ederek, BAYSAN'ın ürünlerini pazarlayacak tali bayilikler oluşturabilir. Ancak bu bayilerin bir listesini BAYSAN'a önceden yazılı olarak bildirerek onaylatmak zorundadırlar. BAYSAN'ın tali bayilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. 4.7 BAYSAN'ın kayıtlarında yer alan ÜRÜN'lere ait BAYİ fiyatları, stok bilgileri ve benzeri bilgiler BAYSAN ile BAYİ arasındaki ticari sırlardır. BAYİ buradan elde edeceği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşamaz. BAYİ edindiği bilgilerin gizliğinden sorumludur. 4.8 BAYSAN'ın yapacağı duyurular, BAYİ'ye bizzat yapılmış demektir. BAYİ a bağlanarak BAYSAN'ın yapacağı duyuruları ve meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmekle yükümlüdür. 4.9 BAYİ, BAYSAN'dan teslim alacağı ÜRÜNLER'i teslim aldığı gün kontrol edecek ve varsa nakliye sırasında meydana gelmiş hasarları ve noksanları derhal BAYSAN'a bildirecektir. Aksi taktirde bu hasar ve eksiklik garanti kapsamında olmadığından, ücretsiz giderilemeyecektir BAYİ siparişlerini BAYİ SİPARİŞ FORMU nu düzenleyerek BAYSAN a ulaştıracak ve bizzat kendisi verecektir BAYİ, ÜRÜNLER'e ilişkin siparişlerinde, BAYSAN'ın Bayi Sipariş formunda ve fiyat listelerinde belirtilen satış ve ödeme şartlarına uymak zorundadır. BAYSAN bir ay önceden BAYİ'ye bildirmek kaydıyla satış ve ödeme şartlarını (kabul edilen siparişlere ilişkin olanlar hariç) değiştirebilir. Ancak üretim maliyetine tesir edecek herhangi bir konuda meydana gelebilecek değişiklikler, kabul edilmiş siparişler dahil satış şartlarına herhangi bir önceden bildirime gerek olmaksızın derhal intikal ettirilir. 5. BAYSAN'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1 BAYSAN kamu ihalelerine doğrudan kendi adına ve hesabına katılma hakkına sahip olduğu gibi dilediği özel ve tüzel kişilere doğrudan kendi adına veya hesabına satış yaptırma hakkına sahiptir. 5.2 BAYSAN, ÜRÜNLERİN perakende satış bedellerini gerek gördükçe yeniden tespit ederek BAYİ'ye bildirir. BAYİ önceden izin almaksızın ilan edilen tüketici fiyatlarından %5'den fazla iskonto yapamaz. 5.3 BAYSAN, BAYİ bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetini madde 3.3'de belirtilen şartlara uygun olarak sağlamak için gerekli altyapıyı kurar ve devamlılığı için gayret gösterir Buna rağmen istemeyen şartlar altında meydana gelebilecek zararlardan BAYSAN sorumlu değildir. 6. BAYİLİK KABULÜ 6.1 BAYİLİK, başvuru formunun BAYSAN tarafından onaylandığı an kabul edilir. Müracaatın kabulü halinde bayilik sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi KURUM geçici bayi statüsü ile faaliyetine başlayabilir. 6.2 Geçiçi BAYİ statüsü alan KURUM'lar, iş bu sözleşmeyi imzalayarak diğer evraklar ile beraber yedi (7) gün içersinde BAYSAN'a ulaştırmakla yükümlüdür. Evrakların bu süre içersinde BAYSAN a ulaşmaması halinde, BAYSAN, KURUM'un geçiçi BAYİLİK statüsüne son verebilir veya bir süre daha uzatmaya karar verebilir. 6.3 BAYSAN, geçiçi BAYİİ statüsü verilen kurum hakkında araştırma yapar ve madde 6.2'de belirtilen süre sonunda KURUM 'un BAYİ olmasına veya BAYSAN ile olan BAYİLİK sözleşmesinin son bulmasına karar verir. 6.4 KURUM'un geçiçi BAYİLİK statüsüne sahip olduğu süre zarfında verdiği siparişler, geçiçi BAYİLİK statüsü sona ermiş ve BAYİLİK müracaatı reddedilmiş olsa dahi geçerlidir ve BAYSAN ın onayı olmadan KURUM tarafından iptal edilemez. KURUM, sipariş ettiği ÜRÜN ve hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür. 6.4 BAYİLİK müracaatında bulunan KURUM veya kişiler, verdikleri bilgilerin doğruluğunu eder ve verdikleri bilgilerin yanlışlığı ve eksikliği neticesinde BAYSAN'ın uğrayacağı zarar veya kar kaybını tazmin etmeyi kabul eder. 6.5 Her türlü ihtilaf oluşumunda BAYSAN'ın bilgisayar ve muhasebe kayıtları esas alınır. 7. SATIŞ VE ÖDEME İLE İLGİGLİ HUSUSLAR 7.1 TEMİNAT MEKTUBU BAYİ yoldaki malların ve portföydeki ödeme araçlarının riskini karşılamak üzere BAYSAN'a asgari... USD ve / veya TL bedelli kesim ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder. 7.2 SATIŞ TAHMİNLERİ BAYİ, başvuru formunun yanı sıra; Ocak, Nisan Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında, bu tarihlerden en az üç ay sonrasındaki dönemde BAYSAN'dan teslim almayı planladığı ÜRÜNLER için tahminlerini, BAYSAN'dan teslim almayı planladığı ekipman için tahminlerini, talep etmesi halinde BAYSAN'a yazılı olarak verecektir. Bu tahminler, BAYİ bakımından (+ veya - ) %30 oranında bağlayıcıdır. Aksi halde BAYİ, BAYSAN'ın her türlü müspet ve menfi zararı ile kar kaybı zararından sorumlu olur. Yine bu tahminlerin, BAYSAN'ın üretim planlaması yapması ve stok sorunu yaşanmaması için sağlıklı yapılması gerekir. BAYSAN ı, BAYİ'nin tahminleri bağlar ve bu tahminleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmez. BAYİ'lerin taleplerindeki ÜRÜN teslimatında öncelik sırası, tahmin listesine göre olacaktır. 7.3 FİYATLAR BAYİ ÜRÜNLERİ, BAYSAN'ın düzenleyeceği ve gerek gördükçe değiştirebileceği ve sipariş tarihinde geçerli olan PAREKENDE FİYAT LİSTESİ'nde gösterilen fiyatlardan, bayi iskontosunu düşerek alır. BAYİ tarafından BAYSAN'dan satın alınacak ÜRÜNLER'in BAYİ fiyatları ve varsa bu fiyata dahil sair hususlar BAYİ FİYAT LİSTESİ nde ve BAYİ SİPARİŞ FORMU üzerinde gösterilir. 7.4 YURTİÇİ SATIŞLAR ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ

3 III BAYİ fiyatların BAYİ FİYAT LİSTESİ nde ve/veya BAYİ SİPARİŞ FORMU üzerinde döviz olarak belirtilmiş olması halinde bu bedelin Türk Lirası karşılığı fatura ediliş tarihindeki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanır en az 7 gün önceden BAYİ'ye haber vermek kaydı ile BAYSAN tarafından değiştirilebilir. BAYİ ödeme tarihlerine göre BAYSAN aleyhine olabilecek kur farkından BAYSAN a karşı sorumlu olacaktır BAYSAN malzemelerde ve ve/veya üretim maliyetlerine tesir edecek herhangi bir hususta vuku bulacak değişiklikleri, fiyatlara aksettirecektir BAYİ hiçbir müşteri kesimi için satış yapmaya zorlanamaz. BAYSAN doğrudan kendi satış grubu tarafından bakılan müşterilere satış yapması halinde, dilediği fiyattan bu satışları gerçekleştirebilir. 7.5 YURT DIŞINA SATIŞ BAYİ ÜRÜNLER'i BAYSAN'ın önceden yazılı müsaadesini almaksızın yurt dışına satamaz, ihraç edemez ve başka suretle gönderemez. 7.6 ÖDEME BAYİ'nin satın alacağı ÜRÜNLER için ödeme planı, BAYİ SİPARİŞ FORMU'nda gösterilir. Sipariş işlemi sonrasında BAYİ'ye gönderilen ya da faks dokümanında sipariş ile ilgili bütün bilgiler yer alır. Bu faks ya da tamamen bilgilendirici mahiyette olup meydana gelebilecek herhangi bir yanlışlıktan BAYSAN sorumlu tutulamaz. Meydana gelen yanlışlıklar fark edildiğinde BAYİ bu yanlışlıkları BAYSAN a bildirmekle hükümlüdür BAYSAN tarafından tedarik edilecek muhtelif ÜRÜN ve servislere ait bedeller, fatura tarihinden itibaren üç (3) iş günü içinde BAYSAN'a faturada ve/veya BAYİ SİPARİŞ FORMU nda yazılı vadesine uygun aşağıdaki yazılı ödeme araçları ile ödenecektir. BAYİ tüm ödemeleri, nakden banka havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı veya kendi tanzim ettiği ya da ciroladığı çeklerle yapar. BAYİ'nin avanslar dahil geciken ödemeleri için aylık BAYSAN'ın cari olan vade farkından finansman kaybı hesaplanacaktır. BAYİ bu ödemeyi kendisine yazılı yapılacak tebliğden sonra üç iş günü içinde nakden BAYSAN 'a ödenmekle yükümlüdür BAYİ, satış bedellerini belirlenen günlerde nakten ve defaten ödemek durumundadır. Aksi taktirde bakiye bütün bedeller hiçbir ihtar ve ihbara yer olmaksızın müacceliyet kesbeder. Muacceliyet kesbeden bu bedel ve temerrüde düşülen toplam bedel üç gün içinde ödenmediği tatktirde hiçbir ihtarata lüzüm kalmaksızın dava/takip açılmış olsun veya olmasın fiili ödeme gününe kadar geçecek her gün için %1 özel ceza-i şartı ile %1 akti temerrüt faizini ödemeyi BAYİ kabul ve taahüt eder. BAYSAN bir yandan bu ödemeleri kabul edebilir ve diğer yandan da haklı olarak iş bu akdi feshedebilir. Aradan zaman geçmesi aktin feshini imkansız kılmaz Fer'i alacaklar, tazminat, özel ceza-i şartlar ve sair ödemeler için de, madde 7.6.3'de belirtilen hükümler aynen uygulanır BAYİ, yaptığı banka havale işlemlerinin geri alınmasını, her ne şart altında olursa olsun, ilgili banka veya kredi kartı şirketinden talep etmeyeceğini kabul eder. ihtilaf vukuunda, talebini BAYSAN'a faks ile bildirecek ve ters işlem uygun gördüğü taktirde, BAYSAN tarafından yapılacaktır. 7.7 PROMOSYONLAR VE İSKONTO UYGULAMALARI Bayi iskontosu ve promosyon uygulamaları, ciro, BAYİİ satış performansı vesaire gibi kıstaslar esas alınarak uygulanacaktır. Promosyonlar ve iskonto oranları dönemsel olarak BAYİ 'ye bildirilecek ve Promosyonlar yıl sonlarında teslim edilecektir. 7.8 VERGİLER FİYAT LİSTELERİ ve BAYİ SİPARİŞ FORM larında belirtilecek bedeller ''NET'' olup KDV dahil, herhangi bir nam altındaki hiç bir vergiyi içermez. 8 BAYSAN TARAFINDAN SON KULLANICIYA YAPILAN SATIŞLAR 8.1 BAYSAN, BAYİ'ye yaptığı satışların dışında MÜŞTERİ'ye ÜRÜN satışı gerçekleştirebilir ve bu satışlarla ilgili olarak ÜRÜN teslimi ve bununla ilgili diğer hususların BAYİ tarafından yerine getirilmesini isteyebilir. 8.2 BAYSAN, madde 8.1'e istinaden yapılan satışlar çerçevesinde hizmet veren BAYİ'ye ilgili satış modellinde belirtilen oranda veya tutarda komisyon verir. 8.3 Teslimatın BAYİ üzerinden yapıldığı durumlarda aşağıdaki hükümler uygulanır Kargo ücreti her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda kargo ücreti tahsilatı peşin olarak yapılır MÜŞTERİ, ödenmesini sipariş sırasında kredi kartı, çek, BANKA havalesi veya diğer elektronik ödeme metotları ile yapabilir. BAYSAN, yapılan ödeme işlemine dair matbu bir belge düzenleyerek bu belgenin mal teslimi sırasında MÜŞTERİ tarafından kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Teslimatı yapan BAYİ, MÜŞTERİ'nin belgeyi imzalamaması veya kimliğini ibraz edememesi halinde teslimatı yapmayacaktır BAYSAN tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe BAYİ, BAYSAN tarafından yapılan ÜRÜN satışı ile ilgili olarak herhangi bir tahsilat yapmayacaktır. BAYİ'nin kendisinin MÜŞTERİ ye yaptığı satışlar bunun dışındadır ÜRÜN'ün BAYSAN tarafından BAYİ adına faturalanması halinde kendisine yazılı olarak bildirilen tutarda faturayı MÜŞTERİ adına tanzim edecektir BAYİ, ÜRÜN kendisine ulaştığında MÜŞTERİ'ye telefon ederek ÜRÜN'ünü teslim alabileceğini bildirmekle yükümlüdür BAYİ, teslim aldığı ve MÜŞTERİ'ye ait olan ÜRÜN'ü MÜŞTERİ talep ettiği anda teslim etmekle yükümlüdür.

4 IV MÜŞTERİ, ÜRÜN'ü teslim aldığı andaki şekliyle kanun tarafından belirtilen zaman zarfında iade edilebilir. İade durumunda BAYİ, ÜRÜN'ün orijinal durumda ve hasarsız olduğundan emin olacak ve BAYSAN'a göndermek üzere teslim alacaktır. Faturasını iptal etmek BAYİ'nin sorumluluğundadır ve iptal edilmemiş olması BAYSAN'ı herhangi bir yükümlülük altına sokmaz ÜRÜN iadesi durumunda, BAYİ ÜRÜN 'ü müşteriden teslim alır ve iade faturası keserek BAYSAN'a kargo ile ödemeli gönderir. BAYSAN, ÜRÜN'ü teslim aldığında ÜRÜN ücreti ve KDV'yi MÜŞTERİ'nin hesabına iade eder. Buna mukabil BAYİ hesabına kaydettiği tahsilatı geri alır ve BAYİ nin BAYSAN'a kesmiş olduğu komisyon faturası tutarında bir iade faturasını BAYİ adına tanzim eder. ÜRÜN gönderimi sırasında kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenmişse bunu iade etmez. BAYİ, ÜRÜN'ü kendi satın almayı tercih ederse, BAYİ'nin hesabına ÜRÜN tutarı kadar alacaklandırılır Satılan ÜRÜN 'ün tatbiki ve işletilmesi tamamıyla MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. BAYSAN bu konularla ilgili olarak MÜŞTERİ yi BAYİİ ye yönlendirecektir. MÜŞTERİ İsterse BAYİ'den ücret karşılığı hizmet talep edebilir. 9 TESLİM, KURULUŞ VE İADE 9.1 BAYİ'nin siparişleri ÜRÜNLER'in siparişin verildiği depoda mevcut bulunması ve BAYİ'nin finansal riskinin müsait olması şartıyla, geliş sırasına göre en kısa zamanda faturalanarak sevk edilir. Risk hesabı, BAYİ'ye kesilmiş olan faturalar ve BAYİİ nin ödeme tip ve tutarları dikkate alınarak BAYSAN da tanımlı formüller ile yapılır. BAYSAN, bu formülleri BAYİİ ye bildirmeme ve gerek gördüğünde değiştirme hakkına sahiptir. 9.2 Yurt içi satışlarda bütün ÜRÜNLER'in sevki BAYİ 'ye BAYSAN'ın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile yapılır. Kargoya teslim edilmiş ÜRÜNLER, BAYİ ye teslim edilmiş kabul edilir. Kargoda meydana gelecek her türlü gecikme ve kayıp işlemlerinden dolayı BAYİ'nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan BAYSAN sorumlu tutulmayacaktır. 9.3 Her türlü ürün sevkinde belirlenen limit sipariş tutarına kadar kargo ücretleri BAYİ'ye aittir. Limit üzerindeki kargo ücretleri BAYSAN tarafından ödenir. Limit miktarı dönemsel olarak tespit edilerek BAYİİ SİPARİŞ FORMLARI ve üzerinden duyurulur. 9.4 Satılan ÜRÜN'lerin tatbiki ve işletilmesi tamamıyla BAYİ'nin veya MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. 9.5 BAYİ ÜRÜN'leri teslim aldığı anındaki şekliyle ilgili kanunlarda belirtilen zaman zarfında iade edebilir. 10 ÜRÜN VE HİZMETLERDE DAİR HÜKÜMLER 10.1 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS ÜRÜNLER'in garanti müddetleri ve kapsamları, ÜRÜNLER'in teslimlerinde birlikte verilecek olan garanti belgelerinde belirtilir. GARANTİ süresinin başlangıcı BAYİ nin kendi kullanacağı ÜRÜNLER için BAYSAN faturasının tarihi; BAYİ'nin ÜRÜNLER'i kendisi kullanmadan satması halinde ise BAYİ'nin bu ürün için MÜŞTERİ'sine çıkaracağı faturanın tarihidir. Ancak bu halde, garanti müddetinin tarihi BAYSAN 'in bu ürün için BAYİ ye çıkarttığı faturanın tarihinden üç (3) ay sonrayı geçemez. Garanti kapsamındaki veya garantisi dolmuş cihazların bakımı yetkili servislerce yapılır. Bu servis noktalarında tamir edilmeyen arızalı cihazlar BAYSAN MERKEZ DEPO'suna teslim edilir. Yetkili Teknik Servis anlaşması olmayan BAYİ'ler aldıkları arızalı ürünleri gerekli açıklamayla birlikte, kargo ve nakliye ücretleri kendilerine/müşterisine ait olmak üzere, en yakın Yetkili Servise Teslim edecekler ya da MÜŞTERİ'sinin teslimini temin edeceklerdir. Bayi, ürünlerle beraber gelen garanti belgesini uygun şekilde doldurarak müşteri ve/veya BAYSAN'a teslimle yükümlüdür DESTEK BAYİ'nin BAYSAN ile '' Teknik Servis'' sözleşmesi de imzalaması halinde, kendisinin yada başka bir BAYİ'nin satmış olduğu veya BAYSAN'In satışını yapmış olduğu ÜRÜNLER için, YETKİLİ TEKNİK SERVİS sözleşmesi şartları çerçevesinde, Donanım Teknik Arıza / Bakımını TEKNİK SERVİS Hizmetini vermeyi kabul eder YEDEK PARÇA Aksi bildirilmedikçe ÜRÜN lerin yedek parça ve sarf malzemeleri satış bedellerine dahil değildir. BAYSAN yedek parça ve sarf malzemelerini elinde satış için BAYSAN'ın tespit etmiş ve yedek parça fiyat listesi olarak yayınlamış olduğu fiyatlarıyla normal fatura şartlarına göre BAYİ'ye veya MÜŞTERİ'sine satmayı kabul eder. BAYİ ve YETKİLİ SERVİS ler, yedek parça ve sarf malzemeleri BAYSAN ın belirleyeceği perakende satış fiyatları üzerinden satmakla hükümlüdür. Güvenli kullanım tariflerine uygun olmayan parça kullanımı yüzünden ÜRÜNLER'in maruz kalacağı hasar veya meydana gelebilecek diğer zararlardan BAYSAN sorumlu değildir. 11 MARKALAR VE BUNLARA İLİŞKİN HUSULAR BAYİ 'ye satılacak veya tevdi edilecek ÜRÜNLER'in üzerinde BAYSAN veya diğer hak sahibi 3. şahıslara ait olan marka, tanıtıcı işaretler, Ticaret Unvanlarını kendi Ticaret Unvanı ve İşletme Adı olarak veya bu unvan ve adlarla birlikte kullanamaz. 12 PATENTLER VE TEKLİF HAKLARI BAYİ, BAYSAN'a ait bulunan ''FİKİR ÜRÜNLERİ''ne (İntellectual properties), BAYSAN'ın geliştirdiği ÜRÜNLER ve bunların tasarımlarına; BAYSAN'ın GİZLİDİR (confidential ) işaretini taşıyan her türlü Resim, Teknik Resim, Plan, Bilgi vesaire gibi hususlara ilişkin olarak BAYSAN'ın belirlediği ve istediği zaman değiştirebileceği esas ve kurallara aynen uymak zorundadır. 13 TİCARİ SIRLAR 13.1 BAYİ, BAYSAN a ait olan vakıf olacağı Ticari Sırları, ''KNOW-HOW''ını MÜŞTERİ'LERİ dahil üçüncü şahıslara BAYSAN'in önceden iznini almadan açıklamayacaktır BAYSAN tarafından BAYİ'ye verilen MÜŞTERİ bilgileri ve gerçekleşen işlemler BAYSAN'ın ticari sırlarıdır. BAYİ, bu sırları üçüncü şahıslara BAYSAN ın önceden yazılı müsaadesini almadan açıklamayacaktır Madde 13.1 ve 13.2'de belirtilen hükümlere aykırı davranıştan doğabilecek bütün zararlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. Tazminat, uğranılan zararı yanında, mahrum kalınan KARI da kapsayacaktır. 14 SÖZLEŞME SÜRESİ

5 V İş bu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından, madde 15 hükümlerine göre feshedilmedikçe geçerlidir. 15 SÖZLEŞMENİN FESHİ 15.1 Taraflardan her biri, herhangi bir sebep göstermeksizin 2.ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla iş bu sözleşmeyi her zaman fesih edebilir BAYİ'nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini zamanında aykırı davranması veya beyan edilen hususların gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması gibi hallerde BAYSAN sözleşmeyi derhal feshedebilir Taraflardan birinin iflası, malvarlığını kısmen veya tamamen alacaklılara veya başkalarına devretmesi, konkordato ilan etmesi, tasarruf yetkisinin her hangi bir şekilde kısıtlanması halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir BAYİ'nin BAYSAN'In adına karalayacak bir şekilde davranarak müşteri memnuniyetsizliğine neden olması ve müşterinin haklı nedenlerle BAYİ'yi yazılı olarak BAYSAN'a birden fazla şikayet başvurusunda bulunması ve birden fazla müşteri şikayetlerinin aynı BAYİ için BAYSAN'a yazılı olarak ulaşması sonucu BAYSAN BAYİ'yi yazılı olarak uyarır. Aynı sorumların tekrarlanması halinde BAYSAN sözleşmeyi derhal ve her hangi süre vermeye ve herhangi bir süreye uymaya gerek olmaksızın feshedebilir. Bu kural diğer derhal fesih hallerinde de uygulanır. 16 FESHİN SONUÇLARI 16.1 İş bu sözleşmenin 15. madde dahilinde feshi halinde BAYİ, BAYSAN'dan her hangi bir ad ve şekil altında tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri bir talepte bulunmayacaktır Sözleşmenin 15'üncü madde uyarınca BAYSAN tarafından feshi ve/veya bayi tarafından haksız feshi halinde BAYSAN'in müspet ve menfi tazminat ile cezai şart talep hakkı saklıdır Sözleşmenin feshi BAYİ'nin müşterilerine karışı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır Sözleşmenin feshi halinde BAYİ, BAYSAN tarafından kendisine promosyon amaçlı verilmiş olan her türlü ücretsiz ÜRÜN'ü, malzemeyi, broşür ve sair eşyayı BAYSAN'a fesih tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde iade edecektir. BAYİ fesih tarihinden itibaren, BAYSAN BAYİ'si olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunamayacak, böyle bir intiba uyandırabilecek her türlü ilan, reklam ve davranıştan kaçınacaktır. 17 SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMASI İş bu sözleşmede yer alan hükümler uyarınca tarafların birine yüklenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması diğer tarafın hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep etmesine engel teşkil etmeyecek, haklarından ve veya taleplerinden feragat ettiği anlamını taşımayacak, anlaşmanın bu yoldaki hükümlerinin değiştirilmiş olduğu sonucu doğurmayacaktır. 18 DEVİR VE TEMLİK BAYİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini BAYSAN'ın yazılı muvafakati olmadıkça başkalarına devredemez; ÜRÜNLER'e ilişkin BAYİ'lik (Alt Bayi) tayin edemez. 19 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI Bu sözleşme konusu ile ilgili olarak BAYSAN ile BAYİ arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önceki diğer tüm sözleşme, mutabakat görüşme ve tekliflerin yerini alır. 20 BİLDİRİMLER Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı ile veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla veya yazılı olarak elden imza karşılığı yapılacak; adresin değiştirildiği aynı yollardan biriyle diğer tarafa bildirilmediği sürece; sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilen adrese her türlü tebligat ve bildirim geçerli ve yeterli olacaktır. 21 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Yine taraflar Beyoğlu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkilerine kabul ederler. Yirmibir maddeden oluşan iş bu sözleşme taraflarca aynen ve özgür iradeleriyle kabul ile... /... /200.. tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. BAYSAN BAYİ Kaşe / Unvan İmzalar İsimler......

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan: Şerifali Mah. Beyan Sokak No: 48 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde mukim DataStar Bilgi Teknolojileri San.

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN.

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN. LĐK ve ONLĐNE LĐK SÖZLEŞMESĐ Bir taraftan: Kırcaali mah gazcılar cad anafarta sok no:4/d Bursa adresinde mukim Adresa Bilişim teknolojileri San.ve Tic. LTD ŞTĐ. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keresteciler (KEYAP) Çarşı Sitesi 44/F2/101A Ümraniye / İstanbul adresinde mukim İTB TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK SAN. VE

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı

KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1/5 KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:67 Tuzla / İstanbul adresinde mukim KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk Caddesi No: 9 Arifiye Sakarya

Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk Caddesi No: 9 Arifiye Sakarya Madde 1 - TARAFLAR S A T I N A L M A S Ö Z L E Ş M E S İ Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır) Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş Vergi Dairesi : Gümrükönü No : 6490018272 Atatürk

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı