... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır."

Transkript

1 I Bir taraftan : Organize San. Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, G Blok, 104 Sokak, No: 15, 34670, İkitelli, İstanbul adresinde mukim BAYSAN Makine Dişli San. Ve Tic. Ltd. Şti., Diğer taraftan : adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. 1. DEYİMLER Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler, aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında gösterilen anlamı ifade edecektir. BAYSAN: BAYSAN Makine Dişli San. Ve Tic. Ltd. Şti. BAYİ: Bu anlaşmanın bir tarafının oluşturan ve bu sözleşme doğrultusunda BAYİLİK hizmetleri veren pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. YETKİLİ SERVİS: BAYSAN ile yetkili servis anlaşması imzalamış gerçek veya tüzel kişiler. MÜŞTERİ: BAYİ'den veya doğrudan BAYSAN'dan sözleşme konusu ÜRÜNLER'i satın alan gerçek veya tüzel kişi ÜRÜNLER: BAYSAN'ın ürettiği ve pazarladığı tüm ürünler BAYİ SİPARİŞ FORMU: BAYSAN'ın ürettiği ve pazarladığı tüm ürünlerin perakende bedellerini, satış koşullarını ve BAYİİ iskontolarını içeren doküman. FİYAT LİSTESİ: BAYSAN'ın ürettiği ve pazarladığı tüm ürünlerin, yedek parçaların ve sarf malzemelerin perakende satış bedellerini içeren doküman. KURUM : BAYİ'lik müracaatında bulunan tüzel kişi BAYSAN MERKEZ DEPO: Organize San. Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, G Blok, 104 Sokak, No: 15, 34670, İkitelli, İstanbul BANKA: BAYSAN ve BAYİ arasında gerçekleşen para havale işlemleri altyapısını sağlayan banka veya finansal kurum. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ile BAYSAN, sözleşme ekinde gösterilen ÜRÜNLER'in TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içinde bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla satılıp pazarlanması amacıyla adı / unvanı ve adresi yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi BAYİ olarak tayin eder. 2.1 ETKİNLİK BÖLGESİ BAYİ işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla ÜRÜN satılıp pazarlanması konularında... illeri / bölgesi dahilinde etkin ve yetkilidir. 3. BAYİLİK HİZMETLERİ 3.1 HİZMETLERİN KAPSAMI BAYSAN işbu sözleşmeyi fiziken imzalayan ve kabul ettiğini beyan eden bütün BAYİ'lerine imza itibaren ürünlerinin satışı ve pazarlanması yetkisini verir. BAYİ'lerin ulaşabileceği bilgiler ve yapabileceği işlemler; BAYİ statüsü, kredi vadesi, kredi limiti, risk tutarı ve sair kriterler ile kontrol edilerek kısıtlanabilir. 3.2 HİZMETLERİN KAPSAMI ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ BAYSAN, BAYİ ye ÜRÜN leri hakkında genel ve teknik bilgi, ÜRÜN modelleri, ÜRÜN stok durumu gibi bilgiler gösterir ve madde 2.1 de belirtilen BAYİ'nin etkin bölgesinden gelen perakende siparişleri BAYİ ye yönlendirir FİNANSAL BİLGİLER BAYSAN, otomasyon sisteminde kayıtlı bulunan, BAYİ'ye ait firma kartı ve cari kartlarındaki finans hareketlerini, kredi limitini, risk tutarını ve benzeri bilgileri BAYİ'ye gerçek zamanlı görüntüleme imkanı verecek araçlar sunar ve bu bilgileri kullanarak siparişler üzerinde kontrol mekanizması kurar ÖDEME BAYİ'LER Madde 7.6 'da belirtilen hükümler çerçevesinde, BANKA havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı, çek ve benzeri yöntemler ile ödeme yapabilir. 3.3 GÜVENLİK VE GİZLİLİK BAYSAN GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI isimli dokümanda belirtilen esaslar uygulanır. Bu doküman her zaman yer alır ve BAYSAN bu doküman üzerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3.4 BAYİLİK BAŞVURUSU KURUM'lar, BAYİ olmak üzere müracaatta bulunabilir. Bu müracaatlarda verilen bilgiler gerçek zamanlı olarak, önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde BAYSAN tarafından araştırılarak kabul veya reddedilir. 4. BAYİNİN HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 BAYİ, ÜRÜN'leri TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde kendi nam ve hesabına pazarlayarak satmaya yetkilidir. 4.2 BAYİ ÜRÜNLER' in satışının arttırılması ve geliştirilmesi için mümkün olan her türlü çabaya BAYSAN tarafından belirlenen satış politikalarına uygun olarak gösterecek, bu çalışmalarda BAYSAN tarafından satış, pazarlama, reklam ve teknik açıdan desteklenecektir. 4.3 BAYİ, faaliyetlerini rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yönlendirecektir. 4.4 BAYİ, tatminkar seviyede pazarlama satış ve satış sonrası destek hizmeti verebilecek en az 1 kişilik tecrübeli eleman istihdam edecektir. BAYİ, bu elemanları BAYSAN'ın yapacağı eğitim toplantılarına göndermekle yükümlüdür.

2 II 4.5 BAYİ BAYSAN'ın şubesi ve kanuni temsilcisi olmayıp BAYSAN namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağı veya sözleşmelere katılamayacağı gibi, BAYSAN'ı taahhüt altına sokan, BAYSAN'A mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacak, BAYSAN adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyecek, hiçbir şekilde BAYSAN'ı resmi merciler dahil üçüncü kişilere karşı temsil edemeyecektir. 4.6 BAYSAN'ın sözleşmeli bayileri, marjlarından fedakarlık ederek, BAYSAN'ın ürünlerini pazarlayacak tali bayilikler oluşturabilir. Ancak bu bayilerin bir listesini BAYSAN'a önceden yazılı olarak bildirerek onaylatmak zorundadırlar. BAYSAN'ın tali bayilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. 4.7 BAYSAN'ın kayıtlarında yer alan ÜRÜN'lere ait BAYİ fiyatları, stok bilgileri ve benzeri bilgiler BAYSAN ile BAYİ arasındaki ticari sırlardır. BAYİ buradan elde edeceği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşamaz. BAYİ edindiği bilgilerin gizliğinden sorumludur. 4.8 BAYSAN'ın yapacağı duyurular, BAYİ'ye bizzat yapılmış demektir. BAYİ a bağlanarak BAYSAN'ın yapacağı duyuruları ve meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmekle yükümlüdür. 4.9 BAYİ, BAYSAN'dan teslim alacağı ÜRÜNLER'i teslim aldığı gün kontrol edecek ve varsa nakliye sırasında meydana gelmiş hasarları ve noksanları derhal BAYSAN'a bildirecektir. Aksi taktirde bu hasar ve eksiklik garanti kapsamında olmadığından, ücretsiz giderilemeyecektir BAYİ siparişlerini BAYİ SİPARİŞ FORMU nu düzenleyerek BAYSAN a ulaştıracak ve bizzat kendisi verecektir BAYİ, ÜRÜNLER'e ilişkin siparişlerinde, BAYSAN'ın Bayi Sipariş formunda ve fiyat listelerinde belirtilen satış ve ödeme şartlarına uymak zorundadır. BAYSAN bir ay önceden BAYİ'ye bildirmek kaydıyla satış ve ödeme şartlarını (kabul edilen siparişlere ilişkin olanlar hariç) değiştirebilir. Ancak üretim maliyetine tesir edecek herhangi bir konuda meydana gelebilecek değişiklikler, kabul edilmiş siparişler dahil satış şartlarına herhangi bir önceden bildirime gerek olmaksızın derhal intikal ettirilir. 5. BAYSAN'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1 BAYSAN kamu ihalelerine doğrudan kendi adına ve hesabına katılma hakkına sahip olduğu gibi dilediği özel ve tüzel kişilere doğrudan kendi adına veya hesabına satış yaptırma hakkına sahiptir. 5.2 BAYSAN, ÜRÜNLERİN perakende satış bedellerini gerek gördükçe yeniden tespit ederek BAYİ'ye bildirir. BAYİ önceden izin almaksızın ilan edilen tüketici fiyatlarından %5'den fazla iskonto yapamaz. 5.3 BAYSAN, BAYİ bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetini madde 3.3'de belirtilen şartlara uygun olarak sağlamak için gerekli altyapıyı kurar ve devamlılığı için gayret gösterir Buna rağmen istemeyen şartlar altında meydana gelebilecek zararlardan BAYSAN sorumlu değildir. 6. BAYİLİK KABULÜ 6.1 BAYİLİK, başvuru formunun BAYSAN tarafından onaylandığı an kabul edilir. Müracaatın kabulü halinde bayilik sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi KURUM geçici bayi statüsü ile faaliyetine başlayabilir. 6.2 Geçiçi BAYİ statüsü alan KURUM'lar, iş bu sözleşmeyi imzalayarak diğer evraklar ile beraber yedi (7) gün içersinde BAYSAN'a ulaştırmakla yükümlüdür. Evrakların bu süre içersinde BAYSAN a ulaşmaması halinde, BAYSAN, KURUM'un geçiçi BAYİLİK statüsüne son verebilir veya bir süre daha uzatmaya karar verebilir. 6.3 BAYSAN, geçiçi BAYİİ statüsü verilen kurum hakkında araştırma yapar ve madde 6.2'de belirtilen süre sonunda KURUM 'un BAYİ olmasına veya BAYSAN ile olan BAYİLİK sözleşmesinin son bulmasına karar verir. 6.4 KURUM'un geçiçi BAYİLİK statüsüne sahip olduğu süre zarfında verdiği siparişler, geçiçi BAYİLİK statüsü sona ermiş ve BAYİLİK müracaatı reddedilmiş olsa dahi geçerlidir ve BAYSAN ın onayı olmadan KURUM tarafından iptal edilemez. KURUM, sipariş ettiği ÜRÜN ve hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür. 6.4 BAYİLİK müracaatında bulunan KURUM veya kişiler, verdikleri bilgilerin doğruluğunu eder ve verdikleri bilgilerin yanlışlığı ve eksikliği neticesinde BAYSAN'ın uğrayacağı zarar veya kar kaybını tazmin etmeyi kabul eder. 6.5 Her türlü ihtilaf oluşumunda BAYSAN'ın bilgisayar ve muhasebe kayıtları esas alınır. 7. SATIŞ VE ÖDEME İLE İLGİGLİ HUSUSLAR 7.1 TEMİNAT MEKTUBU BAYİ yoldaki malların ve portföydeki ödeme araçlarının riskini karşılamak üzere BAYSAN'a asgari... USD ve / veya TL bedelli kesim ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder. 7.2 SATIŞ TAHMİNLERİ BAYİ, başvuru formunun yanı sıra; Ocak, Nisan Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında, bu tarihlerden en az üç ay sonrasındaki dönemde BAYSAN'dan teslim almayı planladığı ÜRÜNLER için tahminlerini, BAYSAN'dan teslim almayı planladığı ekipman için tahminlerini, talep etmesi halinde BAYSAN'a yazılı olarak verecektir. Bu tahminler, BAYİ bakımından (+ veya - ) %30 oranında bağlayıcıdır. Aksi halde BAYİ, BAYSAN'ın her türlü müspet ve menfi zararı ile kar kaybı zararından sorumlu olur. Yine bu tahminlerin, BAYSAN'ın üretim planlaması yapması ve stok sorunu yaşanmaması için sağlıklı yapılması gerekir. BAYSAN ı, BAYİ'nin tahminleri bağlar ve bu tahminleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmez. BAYİ'lerin taleplerindeki ÜRÜN teslimatında öncelik sırası, tahmin listesine göre olacaktır. 7.3 FİYATLAR BAYİ ÜRÜNLERİ, BAYSAN'ın düzenleyeceği ve gerek gördükçe değiştirebileceği ve sipariş tarihinde geçerli olan PAREKENDE FİYAT LİSTESİ'nde gösterilen fiyatlardan, bayi iskontosunu düşerek alır. BAYİ tarafından BAYSAN'dan satın alınacak ÜRÜNLER'in BAYİ fiyatları ve varsa bu fiyata dahil sair hususlar BAYİ FİYAT LİSTESİ nde ve BAYİ SİPARİŞ FORMU üzerinde gösterilir. 7.4 YURTİÇİ SATIŞLAR ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ

3 III BAYİ fiyatların BAYİ FİYAT LİSTESİ nde ve/veya BAYİ SİPARİŞ FORMU üzerinde döviz olarak belirtilmiş olması halinde bu bedelin Türk Lirası karşılığı fatura ediliş tarihindeki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanır en az 7 gün önceden BAYİ'ye haber vermek kaydı ile BAYSAN tarafından değiştirilebilir. BAYİ ödeme tarihlerine göre BAYSAN aleyhine olabilecek kur farkından BAYSAN a karşı sorumlu olacaktır BAYSAN malzemelerde ve ve/veya üretim maliyetlerine tesir edecek herhangi bir hususta vuku bulacak değişiklikleri, fiyatlara aksettirecektir BAYİ hiçbir müşteri kesimi için satış yapmaya zorlanamaz. BAYSAN doğrudan kendi satış grubu tarafından bakılan müşterilere satış yapması halinde, dilediği fiyattan bu satışları gerçekleştirebilir. 7.5 YURT DIŞINA SATIŞ BAYİ ÜRÜNLER'i BAYSAN'ın önceden yazılı müsaadesini almaksızın yurt dışına satamaz, ihraç edemez ve başka suretle gönderemez. 7.6 ÖDEME BAYİ'nin satın alacağı ÜRÜNLER için ödeme planı, BAYİ SİPARİŞ FORMU'nda gösterilir. Sipariş işlemi sonrasında BAYİ'ye gönderilen ya da faks dokümanında sipariş ile ilgili bütün bilgiler yer alır. Bu faks ya da tamamen bilgilendirici mahiyette olup meydana gelebilecek herhangi bir yanlışlıktan BAYSAN sorumlu tutulamaz. Meydana gelen yanlışlıklar fark edildiğinde BAYİ bu yanlışlıkları BAYSAN a bildirmekle hükümlüdür BAYSAN tarafından tedarik edilecek muhtelif ÜRÜN ve servislere ait bedeller, fatura tarihinden itibaren üç (3) iş günü içinde BAYSAN'a faturada ve/veya BAYİ SİPARİŞ FORMU nda yazılı vadesine uygun aşağıdaki yazılı ödeme araçları ile ödenecektir. BAYİ tüm ödemeleri, nakden banka havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı veya kendi tanzim ettiği ya da ciroladığı çeklerle yapar. BAYİ'nin avanslar dahil geciken ödemeleri için aylık BAYSAN'ın cari olan vade farkından finansman kaybı hesaplanacaktır. BAYİ bu ödemeyi kendisine yazılı yapılacak tebliğden sonra üç iş günü içinde nakden BAYSAN 'a ödenmekle yükümlüdür BAYİ, satış bedellerini belirlenen günlerde nakten ve defaten ödemek durumundadır. Aksi taktirde bakiye bütün bedeller hiçbir ihtar ve ihbara yer olmaksızın müacceliyet kesbeder. Muacceliyet kesbeden bu bedel ve temerrüde düşülen toplam bedel üç gün içinde ödenmediği tatktirde hiçbir ihtarata lüzüm kalmaksızın dava/takip açılmış olsun veya olmasın fiili ödeme gününe kadar geçecek her gün için %1 özel ceza-i şartı ile %1 akti temerrüt faizini ödemeyi BAYİ kabul ve taahüt eder. BAYSAN bir yandan bu ödemeleri kabul edebilir ve diğer yandan da haklı olarak iş bu akdi feshedebilir. Aradan zaman geçmesi aktin feshini imkansız kılmaz Fer'i alacaklar, tazminat, özel ceza-i şartlar ve sair ödemeler için de, madde 7.6.3'de belirtilen hükümler aynen uygulanır BAYİ, yaptığı banka havale işlemlerinin geri alınmasını, her ne şart altında olursa olsun, ilgili banka veya kredi kartı şirketinden talep etmeyeceğini kabul eder. ihtilaf vukuunda, talebini BAYSAN'a faks ile bildirecek ve ters işlem uygun gördüğü taktirde, BAYSAN tarafından yapılacaktır. 7.7 PROMOSYONLAR VE İSKONTO UYGULAMALARI Bayi iskontosu ve promosyon uygulamaları, ciro, BAYİİ satış performansı vesaire gibi kıstaslar esas alınarak uygulanacaktır. Promosyonlar ve iskonto oranları dönemsel olarak BAYİ 'ye bildirilecek ve Promosyonlar yıl sonlarında teslim edilecektir. 7.8 VERGİLER FİYAT LİSTELERİ ve BAYİ SİPARİŞ FORM larında belirtilecek bedeller ''NET'' olup KDV dahil, herhangi bir nam altındaki hiç bir vergiyi içermez. 8 BAYSAN TARAFINDAN SON KULLANICIYA YAPILAN SATIŞLAR 8.1 BAYSAN, BAYİ'ye yaptığı satışların dışında MÜŞTERİ'ye ÜRÜN satışı gerçekleştirebilir ve bu satışlarla ilgili olarak ÜRÜN teslimi ve bununla ilgili diğer hususların BAYİ tarafından yerine getirilmesini isteyebilir. 8.2 BAYSAN, madde 8.1'e istinaden yapılan satışlar çerçevesinde hizmet veren BAYİ'ye ilgili satış modellinde belirtilen oranda veya tutarda komisyon verir. 8.3 Teslimatın BAYİ üzerinden yapıldığı durumlarda aşağıdaki hükümler uygulanır Kargo ücreti her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda kargo ücreti tahsilatı peşin olarak yapılır MÜŞTERİ, ödenmesini sipariş sırasında kredi kartı, çek, BANKA havalesi veya diğer elektronik ödeme metotları ile yapabilir. BAYSAN, yapılan ödeme işlemine dair matbu bir belge düzenleyerek bu belgenin mal teslimi sırasında MÜŞTERİ tarafından kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Teslimatı yapan BAYİ, MÜŞTERİ'nin belgeyi imzalamaması veya kimliğini ibraz edememesi halinde teslimatı yapmayacaktır BAYSAN tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe BAYİ, BAYSAN tarafından yapılan ÜRÜN satışı ile ilgili olarak herhangi bir tahsilat yapmayacaktır. BAYİ'nin kendisinin MÜŞTERİ ye yaptığı satışlar bunun dışındadır ÜRÜN'ün BAYSAN tarafından BAYİ adına faturalanması halinde kendisine yazılı olarak bildirilen tutarda faturayı MÜŞTERİ adına tanzim edecektir BAYİ, ÜRÜN kendisine ulaştığında MÜŞTERİ'ye telefon ederek ÜRÜN'ünü teslim alabileceğini bildirmekle yükümlüdür BAYİ, teslim aldığı ve MÜŞTERİ'ye ait olan ÜRÜN'ü MÜŞTERİ talep ettiği anda teslim etmekle yükümlüdür.

4 IV MÜŞTERİ, ÜRÜN'ü teslim aldığı andaki şekliyle kanun tarafından belirtilen zaman zarfında iade edilebilir. İade durumunda BAYİ, ÜRÜN'ün orijinal durumda ve hasarsız olduğundan emin olacak ve BAYSAN'a göndermek üzere teslim alacaktır. Faturasını iptal etmek BAYİ'nin sorumluluğundadır ve iptal edilmemiş olması BAYSAN'ı herhangi bir yükümlülük altına sokmaz ÜRÜN iadesi durumunda, BAYİ ÜRÜN 'ü müşteriden teslim alır ve iade faturası keserek BAYSAN'a kargo ile ödemeli gönderir. BAYSAN, ÜRÜN'ü teslim aldığında ÜRÜN ücreti ve KDV'yi MÜŞTERİ'nin hesabına iade eder. Buna mukabil BAYİ hesabına kaydettiği tahsilatı geri alır ve BAYİ nin BAYSAN'a kesmiş olduğu komisyon faturası tutarında bir iade faturasını BAYİ adına tanzim eder. ÜRÜN gönderimi sırasında kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenmişse bunu iade etmez. BAYİ, ÜRÜN'ü kendi satın almayı tercih ederse, BAYİ'nin hesabına ÜRÜN tutarı kadar alacaklandırılır Satılan ÜRÜN 'ün tatbiki ve işletilmesi tamamıyla MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. BAYSAN bu konularla ilgili olarak MÜŞTERİ yi BAYİİ ye yönlendirecektir. MÜŞTERİ İsterse BAYİ'den ücret karşılığı hizmet talep edebilir. 9 TESLİM, KURULUŞ VE İADE 9.1 BAYİ'nin siparişleri ÜRÜNLER'in siparişin verildiği depoda mevcut bulunması ve BAYİ'nin finansal riskinin müsait olması şartıyla, geliş sırasına göre en kısa zamanda faturalanarak sevk edilir. Risk hesabı, BAYİ'ye kesilmiş olan faturalar ve BAYİİ nin ödeme tip ve tutarları dikkate alınarak BAYSAN da tanımlı formüller ile yapılır. BAYSAN, bu formülleri BAYİİ ye bildirmeme ve gerek gördüğünde değiştirme hakkına sahiptir. 9.2 Yurt içi satışlarda bütün ÜRÜNLER'in sevki BAYİ 'ye BAYSAN'ın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile yapılır. Kargoya teslim edilmiş ÜRÜNLER, BAYİ ye teslim edilmiş kabul edilir. Kargoda meydana gelecek her türlü gecikme ve kayıp işlemlerinden dolayı BAYİ'nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan BAYSAN sorumlu tutulmayacaktır. 9.3 Her türlü ürün sevkinde belirlenen limit sipariş tutarına kadar kargo ücretleri BAYİ'ye aittir. Limit üzerindeki kargo ücretleri BAYSAN tarafından ödenir. Limit miktarı dönemsel olarak tespit edilerek BAYİİ SİPARİŞ FORMLARI ve üzerinden duyurulur. 9.4 Satılan ÜRÜN'lerin tatbiki ve işletilmesi tamamıyla BAYİ'nin veya MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. 9.5 BAYİ ÜRÜN'leri teslim aldığı anındaki şekliyle ilgili kanunlarda belirtilen zaman zarfında iade edebilir. 10 ÜRÜN VE HİZMETLERDE DAİR HÜKÜMLER 10.1 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS ÜRÜNLER'in garanti müddetleri ve kapsamları, ÜRÜNLER'in teslimlerinde birlikte verilecek olan garanti belgelerinde belirtilir. GARANTİ süresinin başlangıcı BAYİ nin kendi kullanacağı ÜRÜNLER için BAYSAN faturasının tarihi; BAYİ'nin ÜRÜNLER'i kendisi kullanmadan satması halinde ise BAYİ'nin bu ürün için MÜŞTERİ'sine çıkaracağı faturanın tarihidir. Ancak bu halde, garanti müddetinin tarihi BAYSAN 'in bu ürün için BAYİ ye çıkarttığı faturanın tarihinden üç (3) ay sonrayı geçemez. Garanti kapsamındaki veya garantisi dolmuş cihazların bakımı yetkili servislerce yapılır. Bu servis noktalarında tamir edilmeyen arızalı cihazlar BAYSAN MERKEZ DEPO'suna teslim edilir. Yetkili Teknik Servis anlaşması olmayan BAYİ'ler aldıkları arızalı ürünleri gerekli açıklamayla birlikte, kargo ve nakliye ücretleri kendilerine/müşterisine ait olmak üzere, en yakın Yetkili Servise Teslim edecekler ya da MÜŞTERİ'sinin teslimini temin edeceklerdir. Bayi, ürünlerle beraber gelen garanti belgesini uygun şekilde doldurarak müşteri ve/veya BAYSAN'a teslimle yükümlüdür DESTEK BAYİ'nin BAYSAN ile '' Teknik Servis'' sözleşmesi de imzalaması halinde, kendisinin yada başka bir BAYİ'nin satmış olduğu veya BAYSAN'In satışını yapmış olduğu ÜRÜNLER için, YETKİLİ TEKNİK SERVİS sözleşmesi şartları çerçevesinde, Donanım Teknik Arıza / Bakımını TEKNİK SERVİS Hizmetini vermeyi kabul eder YEDEK PARÇA Aksi bildirilmedikçe ÜRÜN lerin yedek parça ve sarf malzemeleri satış bedellerine dahil değildir. BAYSAN yedek parça ve sarf malzemelerini elinde satış için BAYSAN'ın tespit etmiş ve yedek parça fiyat listesi olarak yayınlamış olduğu fiyatlarıyla normal fatura şartlarına göre BAYİ'ye veya MÜŞTERİ'sine satmayı kabul eder. BAYİ ve YETKİLİ SERVİS ler, yedek parça ve sarf malzemeleri BAYSAN ın belirleyeceği perakende satış fiyatları üzerinden satmakla hükümlüdür. Güvenli kullanım tariflerine uygun olmayan parça kullanımı yüzünden ÜRÜNLER'in maruz kalacağı hasar veya meydana gelebilecek diğer zararlardan BAYSAN sorumlu değildir. 11 MARKALAR VE BUNLARA İLİŞKİN HUSULAR BAYİ 'ye satılacak veya tevdi edilecek ÜRÜNLER'in üzerinde BAYSAN veya diğer hak sahibi 3. şahıslara ait olan marka, tanıtıcı işaretler, Ticaret Unvanlarını kendi Ticaret Unvanı ve İşletme Adı olarak veya bu unvan ve adlarla birlikte kullanamaz. 12 PATENTLER VE TEKLİF HAKLARI BAYİ, BAYSAN'a ait bulunan ''FİKİR ÜRÜNLERİ''ne (İntellectual properties), BAYSAN'ın geliştirdiği ÜRÜNLER ve bunların tasarımlarına; BAYSAN'ın GİZLİDİR (confidential ) işaretini taşıyan her türlü Resim, Teknik Resim, Plan, Bilgi vesaire gibi hususlara ilişkin olarak BAYSAN'ın belirlediği ve istediği zaman değiştirebileceği esas ve kurallara aynen uymak zorundadır. 13 TİCARİ SIRLAR 13.1 BAYİ, BAYSAN a ait olan vakıf olacağı Ticari Sırları, ''KNOW-HOW''ını MÜŞTERİ'LERİ dahil üçüncü şahıslara BAYSAN'in önceden iznini almadan açıklamayacaktır BAYSAN tarafından BAYİ'ye verilen MÜŞTERİ bilgileri ve gerçekleşen işlemler BAYSAN'ın ticari sırlarıdır. BAYİ, bu sırları üçüncü şahıslara BAYSAN ın önceden yazılı müsaadesini almadan açıklamayacaktır Madde 13.1 ve 13.2'de belirtilen hükümlere aykırı davranıştan doğabilecek bütün zararlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. Tazminat, uğranılan zararı yanında, mahrum kalınan KARI da kapsayacaktır. 14 SÖZLEŞME SÜRESİ

5 V İş bu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından, madde 15 hükümlerine göre feshedilmedikçe geçerlidir. 15 SÖZLEŞMENİN FESHİ 15.1 Taraflardan her biri, herhangi bir sebep göstermeksizin 2.ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla iş bu sözleşmeyi her zaman fesih edebilir BAYİ'nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini zamanında aykırı davranması veya beyan edilen hususların gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması gibi hallerde BAYSAN sözleşmeyi derhal feshedebilir Taraflardan birinin iflası, malvarlığını kısmen veya tamamen alacaklılara veya başkalarına devretmesi, konkordato ilan etmesi, tasarruf yetkisinin her hangi bir şekilde kısıtlanması halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir BAYİ'nin BAYSAN'In adına karalayacak bir şekilde davranarak müşteri memnuniyetsizliğine neden olması ve müşterinin haklı nedenlerle BAYİ'yi yazılı olarak BAYSAN'a birden fazla şikayet başvurusunda bulunması ve birden fazla müşteri şikayetlerinin aynı BAYİ için BAYSAN'a yazılı olarak ulaşması sonucu BAYSAN BAYİ'yi yazılı olarak uyarır. Aynı sorumların tekrarlanması halinde BAYSAN sözleşmeyi derhal ve her hangi süre vermeye ve herhangi bir süreye uymaya gerek olmaksızın feshedebilir. Bu kural diğer derhal fesih hallerinde de uygulanır. 16 FESHİN SONUÇLARI 16.1 İş bu sözleşmenin 15. madde dahilinde feshi halinde BAYİ, BAYSAN'dan her hangi bir ad ve şekil altında tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri bir talepte bulunmayacaktır Sözleşmenin 15'üncü madde uyarınca BAYSAN tarafından feshi ve/veya bayi tarafından haksız feshi halinde BAYSAN'in müspet ve menfi tazminat ile cezai şart talep hakkı saklıdır Sözleşmenin feshi BAYİ'nin müşterilerine karışı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır Sözleşmenin feshi halinde BAYİ, BAYSAN tarafından kendisine promosyon amaçlı verilmiş olan her türlü ücretsiz ÜRÜN'ü, malzemeyi, broşür ve sair eşyayı BAYSAN'a fesih tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde iade edecektir. BAYİ fesih tarihinden itibaren, BAYSAN BAYİ'si olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunamayacak, böyle bir intiba uyandırabilecek her türlü ilan, reklam ve davranıştan kaçınacaktır. 17 SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMASI İş bu sözleşmede yer alan hükümler uyarınca tarafların birine yüklenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması diğer tarafın hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep etmesine engel teşkil etmeyecek, haklarından ve veya taleplerinden feragat ettiği anlamını taşımayacak, anlaşmanın bu yoldaki hükümlerinin değiştirilmiş olduğu sonucu doğurmayacaktır. 18 DEVİR VE TEMLİK BAYİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini BAYSAN'ın yazılı muvafakati olmadıkça başkalarına devredemez; ÜRÜNLER'e ilişkin BAYİ'lik (Alt Bayi) tayin edemez. 19 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI Bu sözleşme konusu ile ilgili olarak BAYSAN ile BAYİ arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önceki diğer tüm sözleşme, mutabakat görüşme ve tekliflerin yerini alır. 20 BİLDİRİMLER Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı ile veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla veya yazılı olarak elden imza karşılığı yapılacak; adresin değiştirildiği aynı yollardan biriyle diğer tarafa bildirilmediği sürece; sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilen adrese her türlü tebligat ve bildirim geçerli ve yeterli olacaktır. 21 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Yine taraflar Beyoğlu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkilerine kabul ederler. Yirmibir maddeden oluşan iş bu sözleşme taraflarca aynen ve özgür iradeleriyle kabul ile... /... /200.. tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. BAYSAN BAYİ Kaşe / Unvan İmzalar İsimler......

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan: Şerifali Mah. Beyan Sokak No: 48 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde mukim DataStar Bilgi Teknolojileri San.

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN.

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN. LĐK ve ONLĐNE LĐK SÖZLEŞMESĐ Bir taraftan: Kırcaali mah gazcılar cad anafarta sok no:4/d Bursa adresinde mukim Adresa Bilişim teknolojileri San.ve Tic. LTD ŞTĐ. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta Şirket; İstiklal Mah. Demirciler Sokak. 11 / 8 26010 Odunpazarı / Eskişehir adresinde mukim KDSL TELEKOMÜNİKASYON INTERNET BİLİŞİM VE HİZ ELEKTRONİK SANAYİ

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1. ALICI BİLGİLERİ: BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK Adı:

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. ..(BAYİ) olarak anılacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. ..(BAYİ) olarak anılacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ / /2015 1. KONU HAMİŞ PREMİKS, YEM, TARIM, HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ, BİLİŞİM, TEKSTİL, İTHALAT, İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ile..arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde bayilik sözleşmesi

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.)

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.) SATIŞ SÖZLEŞMESİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Miralay Şefikbey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL E-mail: www.aksa.com Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul, 100775

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. : 1/7

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. :  1/7 Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: A-İZOTERMO TERMAL YALITIM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Adres : Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi No: 289/21 Pendik/İSTANBUL Ticaret Sicil No : 55798-5 Vergi Dairesi : PENDİK

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ. A. Katılımcının hak ve yükümlülükleri :

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ. A. Katılımcının hak ve yükümlülükleri : KATILIMCI SÖZLEŞMESİ 1. İş bu katılımcı sözleşmesi bir tarafta......adresinde bulunan. ile, diğer tarafta Çiğdem mah. Dünya 1 Vadi sitesi C-6/1 Blok Kat:4, No:16 Ankara adresinde bulunan MC Perfect Life

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ B-)...

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ B-)... BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR : A-) RGS YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. Esentepe Mahallesi Milangaz Cad. No:77 Dumankaya Vizyon A2 Blok Kat:5 D:19 Kartal / İSTANBUL Tel : +90 216 346 29 82 Fax

Detaylı

YAPI KİMYASALLARI VE KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

YAPI KİMYASALLARI VE KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme; taraflar arasında tanımlanan konu, kapsam ve faaliyet alanlarına yönelik yapılacak işbirliği kapsamında tarafların hak mükellefiyetlerini tanımlar ve anılan tarihte karşılıklı

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

GÜVENLİK SİSTEMLERİ CİHAZ GARANTİSİ DAHİL GARANTİ UZATMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A. ŞİRKET : Adı ve Soyadı/Unvanı DESS ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD. ŞTİ. (bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) Adresi

Detaylı

REKLAM ARACILIK ANLAŞMASI. 1) REKLAM ALAN : GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti: ( Bundan sonra www.yurtsec.com olarak anılacaktır)

REKLAM ARACILIK ANLAŞMASI. 1) REKLAM ALAN : GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti: ( Bundan sonra www.yurtsec.com olarak anılacaktır) REKLAM ARACILIK ANLAŞMASI 1) TARAFLAR : 1) REKLAM ALAN : GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti: ( Bundan sonra www.yurtsec.com olarak anılacaktır) Adres Vergi Dairesi : Dumlupınar Mah Menderes

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ

AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ ÇANKAYA AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI A- Tahsis Eden: Çankaya Üniversitesi Merkez Yerleşke, Eskişehir Yolu, 29. km, ANKARA Bu sözleşmede kısaca Üniversite

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı