... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI" olarak anılacaktır.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI" olarak anılacaktır.)"

Transkript

1 1 IBS BILGISAYAR BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Bir taraftan, Batman yolu üzeri No: 130 adresinde mukim IBS Bilgisayar (Bundan böyle IBS" olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan,... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYI" olarak anılacaktır.) 2. Tanımlar 1) IBS IBS n'in internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satısı yaptığı adresinden veya ileride duyurabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen satış sitesinin adıdır. 2) Hizmetlerin Tanımı IBS bayi üyelik sözleşmesini onaylayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, agk arttırma, ürün bilgisi alma v.b.), elektronik ortamda alışveriş imkanı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar. 3. Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşme IBS 'in IBS satış kanalını Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılık yükümlülükleri belirler. 4. Sözleşmenin Onaylanması 1) IBS Bayi sözleşmesi, Bayi'nin Sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 2) Ek-2'de yer alan kredi kartı ödeme onay formunun doldurulması zorunlu değildir ancak bu formu doldurmayan Bayi kredi kartı ile alışveriş yapamaz. 5. IBS Üyelik Sistemi 1) Bayi IBS in belirleyeceği bir Bayi Kodu, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili yönetici kullanıcı adı ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir geçici şifre ye sahip olur. 2) Bayi Kodu özeldir ve aynı bayi kodu iki farklı bayi ye verilmez. 3) Yönetici Kullanıcı Adı ve Geçici Şifre IBS tarafından üretilir. Bayi'nin ilk kullanımda bu şifreyi değiştirmesi gerekmektedir. Şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile Bayi'nin sorumluluğundadır. IBS şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 4) Bayi istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adlan yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. 5) Bayi' nin IBS üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem IBS e bağlanmak şeklinde tanımlanır. 6. BAYİ 'nin Yükümlülükleri Bayi IBS servislerinden yararlandığı sırada aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. 1) Kayıt Formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 2) IBS e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ile yapılacak işlemlerin bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin bayi tarafından yetkilendirildiğini, 3) IBS e verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının IBS e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve izinsiz kullanılamayacağını, 4) IBS servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade IBS ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve IBS nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını, 5) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü IBS in sorumlu olmayacağını, 6) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkı, Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 7) Ortama eklenecek yazışma, konu baslıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 8) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 9) IBS servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu,kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı IBS 'ten tazminat talep etmemeyi, 10) Bayi her ne sebeple olursa olsun Net şifrelerini Üçüncü kişi yada Kuruluşlara veremez

2 2 11) Sistem üzerindeki satın alma işlemini IBS in belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kendi kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, 7. IBS e Verilen Yetkiler ve IBS'in Yükümlülükleri 1) IBS Bilgisayar un sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar. 2) IBS Bilgisayar da yer alan birçok bilginin IBS dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulmaz, Ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 3) IBS Bilgisayar dan verilen siparişlerde elindeki imkanlarla en hızlı ve en iyi şekilde teslim etmek için çaba gösterir, 4) IBS, siparişleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak IBS dışında veya IBS in bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 5) IBS herhangi bir zamanda sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı IBS, bayilerine ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 6) Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun IBS Bayi Üyelik Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip IBS' e göndermesinden sonra Yönetici Kullanıcı Adı ve Geçici şifresi IBS tarafından bayi ye elektronik ortamda e-posta ile gönderilir. 7) IBS Bilgisayar un servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8) IBS Bilgisayar un üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapılabilir. ihtiyaca göre kotaları attırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 9) IBS Bilgisayar un üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı IBS sorumlu tutulmayacaktır. 10) IBS kendi ürettiği ve/veya dışarı dan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 11) IBS Bilgisayar da yaptığı satışlar, kendi stoklan ile sınırlı değildir. İhtiyaç halinde tedarikçiler yolu ile malzemeye ulaşır. IBS te stoku bulunmayan ürünlerin teslimatı yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin IBS te teşhir edilmesiyle IBS ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 12) IBS Bilgisayar Bayinin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 13) IBSbilgisayar.com da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü IBS e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde IBS hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. 14) IBS Bayi' nin ' dan başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Bayi geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden IBS sorumlu olmadığını kabul eder. 15) IBS, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler Have edebilir. Bu halde Bayi'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için IBS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda onay butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Bayi' nin üyeliği IBS tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir. 16) IBS Bilgisayar un üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 17) IBS, Kredi kartı limiti onaylamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir. 18) IBS Bilgisayar dan verilen bir siparişi herhangi bir gerekçe göstermeden iptal edebilir. 19) IBS dilediği zaman kullanıcılarını izleyebilir. 20) Kurallara aykırı davrandığı takdirde IBS 'in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir. 21) IBS kendi sistemini ticari amaçla kullanabilir. 8- Ürün Teslimatı IBS bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı IBS in inisiyatifindedir ve Bayi' ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri ile gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri ile gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti Bayi' nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürünlerin - 2 -

3 3 Nakliyesini IBS ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili şirketi tarafından belirlenir. 9- Ürün İadesi İş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'in T.T.K,B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, IBS tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan IBS kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 10- Kayıtların Geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda IBS'in defter kayıtlarına ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287.Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 11- Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları uygulanacaktır 12- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Midyat Mahkemeleri ile icra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 13- Fesih IBS veya Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. 14- Tebligat Taraflar adres değişikliklerine diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme 14 (on dört) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / / tarihinde müştereken imza altına alınmıştır. Şirket Yetkilisi : Serkan ÇELİK IBS BİLGİSAYAR Şirket Yetkilisi : Ekler: Ek-1 IBS Bayi Başvuru Formu Ek-2 Kredi Kartı ile ödeme formu Ek-3 Bayi imza Sirküleri

4 4 Kuruluş Bilgileri Ticari Ünvanı EK-1 IBS Bayi Başvuru Formu İl/İlçe Telefon Numarası Vergi Dairesi Fax Numarası Vergi Numarası Posta Kodu Fatura adresi Başvuruyu Yapan Kişi Bilgileri Adı Soyadı Telefon Numarası Cep Telefonu Adresi Şirket /Firma Adı Ünvanı IBS Bilgisayar Bayi üyelik sözleşme ekidir. Şirket Yetkilisi :

5 5 EK-2 IBS Bilgisayar Kredi Kartı ile Ödeme Formu Bayinin Ünvanı Baba Adı Cep Numarası Vergi Dairesi Kart Hamilinin Adı Soyadı İş telefonu Firma Adresi Vergi Numarası Fatura adresi Kredi Kartı Bilgileri Banka Adı Kredi Kart Numarası Kart Tipi Son Kullanma Tarihi Güvenlik Numarası Şahsıma ait olan kredi kartımdan firmasının IBS Bilgisayar tarafından satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediği takdirde almak istediği ürünlerin bedellerinin o gün IBS'ten duyurulan döviz kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın IBS Bilgisayarın ilgili hesaplarına yine IBS Bilgisayar tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Kredi Kart sahibi imzayı huzurumda atmıştır. Bayi imza ve Kaşe Tarih :... /.../ Kredi Kart Sahibinin imza ve Kaşe EKLER; Kimlik Fotokopisi, Kredi Kartı Fotokopisi, Son aya ait Kredi Kartı ekstresinin fotokopisi, Kart Hamilinin adı şirket imza sirkülerinde geçmiyorsa kredi kartı hamiline ait imza sirküleri IBS Bilgisayar Bayi üyelik sözleşme ekidir.

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine ORTAK BAYİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 - Sözleşme Taraflari Bu sözleşme bir taraftan WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ... adresinde mukim..... (Bundan böyle BAYİ olarak anilacaktir) ile diğer taraftan Caferağa Mah. Dr.Esat Işık Cad.

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1/5 KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:67 Tuzla / İstanbul adresinde mukim KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı