1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir."

Transkript

1 SAYFA NO 1/5 1.0 AMAÇ Bayi ve müşterilerle olan faaliyetler doğrultusunda oluşan şikayetlerin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirilmesi ve şikayet gelen ürün ile ilgili araştırmaların yapılmasıdır. Araştırmanın sonucunda şikayete cevap verme, karar geri bildiriminin yapılması ve bunun sonucunda şikayetin kapatılmasını kapsamaktadır. 1.1 KAPSAM Hekim Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de müşteri şikayetlerini ele alma prosesini ve yöntemini açıklamaktır. Standardın ön gördüğü müşteri memnuniyetini arttırmak, alınan her şikayeti çözüme kavuşturmak, müşteri hizmetinin iyileştirilmesi için kuruluşun kabiliyetinin arttırılmasını sağlamaktır. Müşteri şikayet verilerin toplanması, analiz edilmesi, şikayetçinin ihtiyaçlarını- beklentilerini dikkate alarak şikayeti değerlendirme prosesimiz üzerinde değerlendirme yaparak etkinlik ve verimliliğini arttırmayı kapsamaktadır. Ayrıca ürünün üretim sürecinden müşteriye sevk ve uygulama süreci dahil gözden geçirerek yapılması gereken faaliyetleri kapsar 1.2 TANIMLAR Şikayetçi : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette bulunan kişidir. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette bulunanın memnuniyetsizliğini göstermek için yapılan sözlü veya yazılan ifadedir. Müşteri : Ürün veya hizmeti alan kişidir. Müşteri memnuniyeti : Müşterinin aldığı ürün ile ilgili müşterinin istediği kalite vesair şartları ve beklentilerini karşılama derecesidir. Müşteri hizmeti : Ürünün müşteriye teslimi ve sonrasında müşteriye sunulan şartlar ve kuruluş ile ilgili etkileşimidir. Geri bildirim : Müşteriden gelen memnuniyetsizliklerin araştırılıp müşteriye geri dönüşlerin sağlanmasıdır. Hedef : Müşteri şikayetlerini en aza indirgemek ve şikayetlerin takip edilebilir olmasını sağlamaktır. İlgili taraf : Ürün veya hizmetin performansından veya başarısından fayda sağlayan kişi ve grup. 2.0 SORUMLULUK Pazarlama ve Satış Koordinatörü Pazarlama ve Satış Müdürü Tesis Müdürü Fabrika Müdürü

2 Pazarlama ve Satış Sorumlusu DOKÜMAN ADI DOKÜMAN NO PM.PR.02 Yönetim sistemleri temsilcisi (Kalite sistem sorumlusu) Üretim müdürü Tüm Bölüm Amirleri SAYFA NO 2/5 3.0 İLETİŞİM Müşteriler şikayet ve talepleri için Pazarlama ve Satış bölümüyle irtibat kurabilirler. Müşteri şikayetlerini Müşteri Şikayet Formunu (PM.FR.09) doldurarak fax, veya telefonla Pazarlama ve Satış bölümüne gönderebilirler. Müşteri ile ilişkili prosedür, formlar, anketler hazırlanmıştır. Güncelliği Yönetim sistemleri Temsilcisi tarafından takip edilmektedir. Bu dokümanlar, Pazarlama ve Satış Sorumlusundan e- mail ya da faks olarak da temin edilebilir. Ayrıca şikâyetçi ve müşterilere ulaştırdıkları bu doküman ve formların güncelliğinden de sorumludurlar. Şikâyetçi, isteği üzerine yapmış olduğu şikâyetin kabulünden çözüm için mutabakat sağlanana kadar web üzerinden bilgilendirilir. Müşteriye geri dönüşler Müşteri Şikayetleri Geri Bildirim Formları (PM.FR.01 ) ile yapılmaktadır. 3.1 Şikâyetin alınması. Müşteri şikayetleri Pazarlama ve Satış Bölümü aracılığıyla, tel,faks, yüzyüze ve web ile yazılı olarak ya da sözlü olarak alınıp Müşteri Şikayet Formu (PM.FR.09) oluşturulmak suretiyle değerlendirmeye alınmaktadır. Sözlü yapılan şikayetler yani yazılı olmayanlar için ise form düzenlenerek değerlendirmeye alınır. Şikayet eden kişi ve firmanın belli olmadığı şikayetler kabul edilmez. Kayıt bilgileri forma uygun olarak eksiksiz doldurulmalıdır. Şikayet eden kişi belli olmadığı durumlarda şikayetin bilgisi alınır ve ulaşılan veri, analiz ve değerlendirmelerde kullanılır. Personele yönelik şikayetler geldiği zaman; ilgili personelin cevap ve görüşü alınarak müşteriye geri dönüşleri yapılır. 3.2.Şikâyetin takip edilmesi Pazarlama ve Satış bölümü aldığı şikâyetleri yönetim sistemleri temsilcisine bildirir. Müşteri Şikayet Takip Formuna (PM.FR.11) ve Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Formuna(PM.FR.04) kaydedilir ve bilgisayar sistemine kayıt edilir. Alınan kayıt için Pazarlama ve Satış Sorumlusu gerekli bilgiye sahip ise hemen bilgi verir, Eğer çözüm için takibat yapılması gerekiyorsa, müşterilerin şikâyetleri kimi ya da hangi bölümü ilgilendiriyorsa gerekli bilgi en kısa sürede bölüme yazılı olarak

3 SAYFA NO 3/5 bildirilir. Şikâyetçiye isteği üzerine bütün şikâyet çözümü işlemi boyunca, şikâyetinin çözüm durumu hakkında web üzerinden bilgi alması sağlanır. Şikayetler alındıktan sonra aciliyet durumlarına göre sınıflandırılır. 1 dereceden acil olan şikayetler, Şikayet eden kişinin üretiminin veya bildirilmiş taahhütlerinin aksaması halinde, Üretim genel kalitesini etkileyen problemlerin olması halinde, Kısa süreler içinde aynı sebeple tekrarlanan şikayetler halinde, 2. dereceden acil olan şikayetler, diğer şikayetler 2.derece olarak değerlendirilecektir. 3.3 Şikâyetin alındığının bildirilmesi Şikâyetçi bu aşamada şikâyetin değerlendirilmeye koyulduğuna dair Pazarlama ve Satış bölümü tarafından en geç 24 saat içerisinde şikâyetiniz elimize ulaşmıştır şeklinde sözlü veya yazılı olarak veya web üzerinden bilgilendirir. 3.4 Şikâyetin ilk değerlendirmesi. Pazarlama ve Satış bölümü müşteri şikâyetinin ön incelemesini yapar, varsa eksik bilgileri tamamlatır. Gerekiyorsa Pazarlama ve Satış bölümü daha detaylı bilgi almak ve numune talebi için şikâyetçi ile görüşür. Görüşme telefonla, ya da yüz yüze olabilir. Pazarlama ve Satış bölümü son bilgileri Müşteri Şikayet Formuna (PM.FR.09) girer ve şikâyeti önem derecesine göre derecelendirir. Şikayetle ilgili ilk olarak Pazarlama Satış Koordinatörü ve Pazarlama Satış Müdürü bilgilendirilir. Daha sonra yönetim sistemleri temsilcisine şikayet gönderilir(fax-mail). Şikayetin önemine göre pazarlama satış bölümü tarafından bir ekip belirlenerek şikayeti incelemek üzere gönderilir. Yönetim sistemleri temsilcisine yollanan şikayet için Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmasına ihtiyaç olup olmadığı sorgulanır. Her gelen şikayet için Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatılmayabilir. Şikayet alındığı zaman aciliyetine göre derhal işlem yapılması gerekenler için hemen işlem başlatılır. Pazarlama ve Satış bölümü düzeltici önleyici faaliyet sonucunu beklemeden müşteriye şikayet ile ilgili geri bilgilendirme yapabilir. Şikâyetin ilk değerlendirmesine takiben (mevcutsa) acil çözüm önerileri şikâyetçilere iletilir. Çözüm önerisi müşteri tarafından kabul edilirse, Pazarlama ve Satış bölümü şikâyetle ilgili gelişme ve sonuç bilgileri hakkında yönetim sistemleri temsilcisine bilgi verir ve şikâyet kapatılabilir.

4 SAYFA NO 4/5 3.5 Şikâyetin Araştırılması. Hızlı bir çözüm bulunamıyorsa, şikâyetçi yerinde incelemelerde bulunmak için ziyaret edilebilir. Pazarlama ve Satış bölümü ürün ile ilgili şikayetlerde ilgili taraftan numune talebinde bulunur. Alınacak ürün numunesi en az 3 adet ve 30*30 cm. ebatlarında olmalıdır. Pazarlama ve Satış bölümüne ulaşan numuneler fabrikada şikâyetin muhataplarına incelemeleri için gönderilir. Fabrikaya gönderilen numune, şikayetin içeriğine göre analizi yapılır ve şikayet doğrultusunda çıkan sonuç, ilgili rapor ekinde Müşteri Şikayeti Geri Bildirim Formu (PM.FR.01) ile Pazarlama ve Satış bölümüne iletilir. Üründen kaynaklı şikayete konu numune işletmenin eline ulaştıktan sonra en fazla on (10) gün içerisinde, eğer ekip gönderilmiş ise en fazla yedi (7) gün içerisinde cevap verilir. Cevap vermenin geciktiği durumlarda ilgili bölümle görüşülerek nedeni sorgulanır. Cevap gelmemişse, ilgili bölümden neden cevap gelmediği konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi alınır, daha ne kadar süre beklenmesi gerektiği öğrenilerek müşteriye durum hakkında bilgi verilir. Nihai sonuca ulaşılınca müşteriyle tekrar görüşülerek mutabık kalınıp, şikâyet kapatılır. 3.6 Şikâyetlere Cevap Verme Şikâyet bütün yönleri ile ele alınarak, uygun bir araştırma yapıldıktan sonra, öncelikle müşterinin haklarını korumak amacıyla çözüm önerilerini sunulur. Müşteri önerilen bu çözümü istemezse Hekim Yapı A.Ş nin Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü (KY.PR.05) çerçevesinde tekrar değerlendirmeye alınır. Belirlenen çözüm doğrultusunda firma gerekli işlem ya da bilgilendirmeyi (ücret iadesi, değiştirme, tamir etme, yerine eşdeğerini verme, teknik yardım, bilgilendirme, telafi etme, özür dileme, şikayet sonucu ortaya çıkan ürünlerdeki, prosesteki, politikadaki ve işlemlerdeki değişikliklerin gösterilmesi vb.) müşteriye yaparak mutabık kalır ve kaydı kapatır. 3.7 Şikâyetin karara bağlanması ve kapatılması. Şikâyetçi yapmış olduğu şikâyette haklı bulunursa, söz konusu mağduriyet şikâyetçiyle karşılıklı olarak varılacak mutabakata göre giderilir. Eğer şikâyetçinin kendi uygulamalarından doğan ya da ürün ile ilgili standarda hakim olamadıklarından kaynaklı bir uygunsuzluk söz konusu olduğunda ise şikayet eden kişiye alternatif çözümler ya da ürünün standardı hakkında bilgi verilir ya da dış çözüme başvurulur. Pazarlama ve Satış bölümü, şikâyetçilerle yaptığı görüşmeler sonucunda oluşan herhangi bir iade, iskonto, iptal, değişim ve benzeri durumlarında Genel Koordinatörün bilgisi dahilinde gerekli karar verilerek, şikayet kapatılır. Şikayet kapatılmadan önce müşterinin şikayet ile ilgili tatminsizliğinin

5 SAYFA NO 5/5 giderilmesi sağlanır. Yıl sonlarında müşteri şikayetlerinin genel değerlendirmesi ile ilgili iletişim araçları kullanılarak genel bilgilendirme yapılır. 3.8 Raporlamalar. Yönetim sistemleri temsilcisi tarafından şikayetler hakkında periyodik olarak üç ayda bir raporlar hazırlanır. Rapor, şikayetlerin aylara göre dağılımı ve nedenlerini göstermek için hazırlanır. Hazırlanan rapor doğrultusunda şikayet nedenlerini indirgemek için en çok şikayetin geldiği bölümler bilgilendirilir ve uyarılır. Ayrıca yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında da müşteri şikayetlerinin yıllık değerlendirmeleri rapor halinde üst yönetime sunulur. 3.9 Müşteri ile ilişkili proseslerin iyileştirilmesi. Müşteri ile ilişkili proses çerçevesinde belirlenmiş performans kriterleri yönetimin gözden geçirme toplantıları aracılığı ile periyodik olarak gözden geçirilecek ve sürekli iyileştirme hedefi içinde gereken revizyonlar yapılacaktır Müşteri ile ilişkili prosesler ile ilgili müşteri memnuniyet seviyesinin ölçülmesi. Şikâyetçilerin memnuniyet seviyelerini belirlemek için anketler aracılığı ile araştırmalar yapılmaktadır. Yılda bir kez müşterilere Müşteri Memnuniyet anketi (PM.FR.07) Müşteri Memnuniyet Prosesine(PM.SR.01) uygun olarak yapılmaktadır.. Yapılan anketler, Müşteri Memnuniyet Değerlendirme Formu (PM.FR.08) na göre değerlendirilir. Müşteri Şikayet Değerlendirme Anketi (PM.FR.12) ile de, şikayetler çözümlendikten sonra müşterilere geri dönüş yapılarak memnuniyet seviyeleri ölçülür. Anket sonuçları yönetim sistemleri temsilcisi tarafından değerlendirildikten sonra yönetim gözden geçirme toplantısında Genel Koordinatöre rapor halinde sunulur. Gerekli durumlarda DÖF açılacak ve alınan aksiyonlar düzenli olarak yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilecektir. Ankette yer alan değerlendirme kısımlarının karşılığı olarak verilen cevaplar (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) müşterilerin memnuniyet derecesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca müşterilerin beklentilerini karşılamak, taleplerine cevap vermek açısından değerlendirme soruları da yer almaktadır Kayıtların saklanması. Müşteri şikâyetleri ilgili tüm kayıtlar Kalite Kayıtları Listesi (KY.LS.06) nde yer alan saklama sürelerine göre saklanır.

6 İLGİLİ DÖKÜMANLAR DOKÜMAN ADI DOKÜMAN NO PM.PR.02 Müşteri Memnuniyet Anketi (PM.FR.07) Müşteri Memnuniyet Değerlendirme Formu (PM.FR.08) Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü( KY.PR.05 ) Müşteri Şikayet Formu (PM.FR.09) Müşteri Şikayetleri Geri Bildirim Formları (PM.FR.01 ) Müşteri Şikayet Takip Formu (PM.FR.11) Müşteri Memnuniyet Prosesi(PM.SR.01) Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Formu (PM.FR.04) Müşteri Şikayetlerini Değerlendirme Anketi (PM.FR.12) SAYFA NO 6/5

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, HİZMET VE ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, HİZMET VE ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ 01. AMAÇ 01.01. Müşteri şikâyetlerini ele alma sürecini açıklayarak müşterilerimizden gelen tüm şikâyet, teşekkür ve önerilerin sistemli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Çözüm Süreci... 5-6-7. 4 Görev ve Sorumluluklar... 7. 4.1 Personel... 7. 4.2 Müşteri Hizmetleri Temsilcisi... 7. 4.3 SSH Sorumlusu...

İÇİNDEKİLER. 3 Çözüm Süreci... 5-6-7. 4 Görev ve Sorumluluklar... 7. 4.1 Personel... 7. 4.2 Müşteri Hizmetleri Temsilcisi... 7. 4.3 SSH Sorumlusu... 1 İÇİNDEKİLER 1 Amaç, Kapsam, Hedef ve Tanımlar... 2 1.1 Amaç ve Kapsam... 2 1.2 Hedef... 2 1.3 Tanım ve Kısaltmalar... 2 2 Geri Bildirim Yönetimi Prosesleri... 3 2.1 İletişim ve Bildirimlerin Kabulü...

Detaylı

PROSEDÜR Doküman No : PR.11 Revizyon Tarihi : 25.10.2011 Revizyon No: 02 Yayım Tarihi : 14.03.2011

PROSEDÜR Doküman No : PR.11 Revizyon Tarihi : 25.10.2011 Revizyon No: 02 Yayım Tarihi : 14.03.2011 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedür PDR Group ta müşteri memnuniyetinin izlenme yöntemlerini tanımlamaktadır. Bu prosedür tüm müşteri şikayetlerinde ve müşteri memnuniyeti anket sisteminde uygulanır. Bu Prosedür

Detaylı

MÜŞTERİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ YÖNETİM KILAVUZU

MÜŞTERİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ YÖNETİM KILAVUZU MÜŞTERİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ YÖNETİM KILAVUZU KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. ve TİC. A.Ş. İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kapsam... 2 Müşteri Memnuniyeti Politikası... 2 Bildirimlerin Alınması...3 Bildirimin

Detaylı

GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ PR- 01 Rev.0.0 GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1- Amaç Mubitek firmasına, müşteri, çalışan ve müşterilerden hizmet alanlardan gelebilecek öneri, istek ve şikayetlerin sistematik olarak ele

Detaylı

Şikayet Yönetim Sistemi. El Kitabı

Şikayet Yönetim Sistemi. El Kitabı Şikayet Yönetim Sistemi El Kitabı BU NIN TÜM HAKLARI SAKLIDIR. İZİN ALINMAKSIZIN KOPYALANAMAZ, ÇOĞALTILAMAZ, DAĞITILAMAZ. BELGE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI MAPİKART A AİTTİR. Sayfa No (Page No) 1 / 19 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

ÜYE İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

ÜYE İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. AMAÇ UZTB bünyesinde üye odaklı yaklaşımın pekiştirilmesini sağlamak; üye ilişkileri sürecini açıklayarak, üyeden gelen tüm istek, öneri, şikayetleri sistemli bir şekilde değerlendirip

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi:15.04.2015 Sayfa 1 / 53 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 7 2 KAPSAM... 7 3 SORUMLULAR... 7 3.1 AUZEF Personeli... 7 3.2 Ders Hocası... 7 3.3 Mikrosite

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 I BELGELENDİRME SİSTEMİNİN TARİFİ: 1 Giriş TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (TÜRK LOYDU) tarafından gerçekleştirilen Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi amacı

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı