Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Uzman Sistemler. Prof. Dr. M. Ufuk HASDEMİR. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji, 2013, Antalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Uzman Sistemler. Prof. Dr. M. Ufuk HASDEMİR. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji, 2013, Antalya"

Transkript

1 Prof. Dr. M. Ufuk HASDEMİR 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji, 2013, Antalya Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Uzman Sistemler

2 Tıpta Yapay Zeka (Artificial Intelligence in Medicine) Öngörü Planlama Monitorizasyon Kontrol Alarm sistemleri Hatırlatma Tanımlama Tedavi planlaması Yorum

3 Tıpta Yapay Zeka (Medical Artificial Intelligence) Uzman / bilgi-bazlı sistemler Medikal bilgi (ilgili konuda oldukça özel olarak tasarlanmış) Her hastadan gelen bilgiyi değerlendirip yorumlama yetisi Bir dizi kurallar algoritması Winstanley, Courvalin. 2011, Clinical Microbiology Reviews

4 Uzman Sistemler Standardizasyon Zaman Sonuçların Yorumu

5 Uzman Sistemler Klasik Yöntemlere kıyasla Avantajları Bilgi depolama ve yönetme Belirli bir olgu için tekraralanabilir, tutarlı yanıt verme Standardizsyon Merkezi karar-verici işletim Zaman kısaltma İnsan kaynaklı hataları veya eksiklikleri azaltma Sınırlılıkları Karar vermede ihtiyaç duyulan insan sağ duyu eksikliği İnsana ait yaratıcı yanıt ve fleksibilite eksikliği Eğer yanıt yoksa tanımlama yapamaz

6 Boolean Operatörleri EĞER VE VEYA Sonra YORUM Uzman Sistemler Diğer kurallara zarar vermeden istenen kurallar silinebilir, yenileri eklenebilir Assistant Software for Antimicrobial Susceptibility Interpretation (ASISI; version 0.61, build 1, 2003)

7 Uzman Sistemler Uzman sistem / mikrobiyolog üç şekilde akıl yürütür Her sonucun düşük düzey kaliteli kontrolu Tüm sonuçların mikrobiyolojik yorumu Sonuçların medikal yorumu

8 Uzman Sistemler Mikrobiyolojideki esas uygulama alanı Mikroorganizmaların antibiyogram sonuçlarının yorumlanması Yorumlu Okuma

9 Antibiyotik Duyarlılık Test Metodları Fenotipik; Antimikrobiyal aktivite/sınır değer MİK (sıvı, agar, gradient difüzyon) Disk difüzyon (CLSI, BSAC, EUCAST,..) Otomatize sistemler Genotipik; Direnç geni veya ürününün tesbiti meca, VanA, vanb, / PBP2a, -laktamaz, Uzman Sistemler Uzman Kurallar Ör: Eritromisin dirençli ise azitromisin ve klaritromisini dirençli olarak raporla

10 Otomatize Antibiyotik Duyarlılık Sistemleri TAAS cihazı 1971 Kısa inkübasyon Technicon Instruments Corp. Tarrytown, NY, USA MİK bazlı otomatize Sistemler /Tam otomatik değil

11 Tarihçe İnvitro duy. test Direnç/ Klinik iliş. İlk direnç saptaması İnvitro duy. test Yorum kriter Uzman Sistemler

12 Otomatize Sistemler /Tam otomasyon yok Manuel Sistemler Ticari paneller mevcut: Lab. Personeli tarafından okunur Yarı-Otomatize Sistemler Kompüterize yorum ve raporlama Paneller manuel yüklenir Otomatize Sistemler Kompüterize inkübasyon Okuma Yorumlama (Uzman kurallar) Raporlama

13 Otomatize Sistemler: Sınıflama MİK bazlı Sistemler Sıvı dilüsyon / Microscan, Sensititre, Phoenix Üreme eğrileri /Vitek legacy, Vitek 2 Disk Difüzyon bazlı sistemler BIOMIC SIRSCAN OSIRIS.

14 Accuzone (AccuMed International Inc., West Lake, OH) Wider (Francisco Soria Melguizo, Spain) Aura Image (Oxoid, Basingstoke,UK) Biomic Vision/V3 (Giles Scientific, New York, NY) BioVideobact (Launch, Longfield, UK) Mastascan Elite (Mast, Bootle, UK) Osiris (Bio-Rad, Hemel Hempstead, UK) ProtoZONE (Don Whitley Scientific, Shipley, UK) Trek/Sensititre ARIS (Trek Diagnostic Systems, Cleveland, OH) Mini API, ATB Plus Expert, and Vitek Legacy (biome rieux, La-Balme, France) SIRSCAN (Becton Dickinson, Oxford, UK)

15 Uzman Sistemler Vitek Legacy (biomérieux, La Balme les Grottes, France), Phoenix (Becton Dickinson, Oxford, United Kingdom), MicroScan (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL)

16 Uzman Sistemler LIS ile arayüz bağlantısı Kompüterize KK programı Kompüterize uzman sistemler -Fenotipi yorumlayarak direnç fenotipini belirleme Yorumlu Antibiyogram Okuma -Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarını, direnç mekanizması ve klinik gidişat arasındaki ilişkiyi baz alan algoritmalarla değerlendirme Uzman Kurallar

17 Uzman Sistemler Cihaz İnokülasyon Okuma Rapor Sensititre Manuel / semiotomatik Manuel / floresan s MicroScan Manuel Bulanıklık florometrik s s Phoenix Manuel / semiotomatik Bulanıklık kolorometrik 4-16 s Vitek 2 Semiotomatik Florometrik, fotometrik 4-18 s FDA onaylı

18 Otomatize Sistemler Performans: Otomatize AST cihazları Referans metod (FDA) % Mutlak Uyum ( 1dilüsyon) 89.9 Kategori Uyumu (Yorumlu sonuç) 89.9 Büyük Hata (yalancı direnç) 3 Çok Büyük Hata (yalancı duyarlılık) 1.5 Küçük Hata 5 Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Systems. Guidance for Industry and FDA Class II Special Controls Guidance Document:, August 28, 2009

19 Otomatik AST Cihazlarının Performansları (ISO :2007) Mutlak Uyum ( 1dilüsyon) Kategori Uyumu (Yorumlu sonuç) Büyük Hata (yalancı direnç) Çok Büyük Hata (yalancı duyarlılık) % Tekrarlanabilirlik ( 1dilüsyon ve/veya SIR) 90 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Susceptibility testing of infectious

20 Otomatize AST Sistemleri: Uzman Sistemlerin Yararları Yazılım programları Direnç fenotiplerini ayırtetmek için kalitatif/kantitatif sonuçları kullanan algoritmalar veya kurallar Tanımlanmış tüm fenotipleri kapsayan MİK dağılımı veri tabanı

21 Vitek 2 (Biomériux) AES gyr A, parc AmG enzymes Pseu. Beta-lac Enterik AmpC Uyumlu Kısmen Uyumsuz Enterik IRT En. Pen'ase Enterik ESBL Livermore et al., JAC, 2002

22 Otomatize AST Sistemleri: Uzman Sistemler YD Aminoglikozid? VanB tip direnç? Kural hatası: E. casseliflavus/gallinorum VanC düşük düzey vankomisin direnci ancak teikoplanine duyarlı? İndüklenebilir klindamisin direnci ESBL (AmpC taşımayan izolatlarda) CTX-M+SHV veyatem? ESBL + AmpC taşıyanlarda problem? Karbapenamaz OXA-48 problem Yalancı pozitiflik, yalancı negatiflik? Non-fermenter Winstanley, Courvalin. 2011, Clinical Microbiology Reviews

23 UZMAN SİSTEMLER Sürekli güncelleştirilmeli Kompleks fenotipler ESBL + Plazmidik AmpC K. pneumoniae %78.1 E. coli %92.3 Yeni direnç mekanizmaları ve fenotipler K. pneumoniae da VIM-1 i saptamada problemli Chen et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Giakkoupi et al. J Clin Microbiol 2005

24 Enterobacteriaceae de karbapenem direnci: Vitek 2, BD Phoenix, MicroScan Neil Woodford, et al. J. Clin. Microbiol Duyarlılık Özgüllü ? OXA-48 KPC MBL Phoenix NMIC/id76MicroScan NM36MicroScan NBC39 Vitek 2 AST-N054

25 OTOMATİZE ADT SİSTEMLERİ CLSI sınır değerleri EUCAST sınır değerleri Bir çok sistem henüz bu geçiş sürecini tamamlamamıştır.

26 EUCAST Sınır Değerlerinin Uygulamasındaki Sorunlar Daha düşük konsantrasyon aralıkları gerekliliği EUCAST s.d. CLSI s.d. -Antibiyotik stabilitesinde azalma gerekli uyum ve kategori uyumunu etkileyebilir Carbapenem, -laktam/ laktamaz inhi. kombinasyonları -Yalancı direnç gözlenebilir Düşük düzey direnç eksprese edenlerde

27 EUCAST Sınır Değerlerinin Uygulamasındaki Sorunlar S ve R Sınır Değerlerin Birbirine çok yakınlığı (EA ve CA etkilenebilir) Enterobacteriaceae CIP S 0.5 R 1 Staphylococci Van S 1 R 2 Birbirinden çok uzak olması P. Aeruginosa

28 Azteronam S 1 R 16

29 EUCAST Sınır Değerlerinin Uygulamasındaki Sorunlar İstenen Nitelik İlaç konsantrasyonu ECOFF WT organizmaların tespiti Sınır değerlerin tanımı farklı S R EUCAST CLSI

30 BD Phoenix / EUCAST Sınır Değerleri A (n:392) B (n:362) Kategori Uyumu %96 %99.1 Küçük Hata %2.4 %2.8 Büyük Hata %1.2 %0.8 Çok büyük Hata %1.1 %1.3 Giani, et al. CMI 2012

31 UZMAN ADT SİSTEMLERİ EUCAST Uzman Kuralları EUCAST sınır değerleri ile birlikte kullanılabilir S CLSI 2010 R EUCAST 2010 S R Sefotaksim Seftriakson Seftazidim Sefepim

32 Compliance of manufacturers with EUCAST guidelines, 9 September 2013 PHOENIX/EpiCenter Automated System BD EUCAST terminology implemented In computer database S R Yes - Yes No (R ) IE Yes In reports S Yes R Yes ( converted to R ) - IE Yes (MICs reported for agents with no EUCAST breakpoints) Yes ((MICs reported for agents with no EUCAST breakpoints) All rules incorporated. There are additional rules but EUCAST rules have priority EUCAST expert rules implemented H. influenzae, M. catarrhalis, N. meningitidis, N. gonorrhoeae, GN anaerobes, GP anaerobes

33 Compliance of manufacturers with EUCAST guidelines, 9 September 2013 MicroScan Automated System Siemens EUCAST terminology implemented In computer database S R Yes Yes - No IE No In reports S Yes R - IE Yes Most - do not have interpretations reported No Some exceptions in current rules will be corrected in new software release Jan-March All rules can be customised by user. EUCAST expert rules implemented

34 Compliance of manufacturers with EUCAST guidelines, 9 September 2013 MicroScan Automated System Siemens EUCAST terminology implemented In computer database S Yes In reports S Yes R No. Will be in V2S 7.01 s/w, due Q No. Will be in V2S 7.01 s/w, due Q IE No. Will be in V2S 7.01 s/w, due Q R No. Will be in V2S 7.01 s/w, due Q IE Reported blank. Will be in V2S 7.01 s/w, due Q Reported blank. Will be in V2S 7.01 s/w, due Q All applicable rules dealing with intrinsic resistance, therapeutic interpretation and deduction are implemented in software version V2S 5.03 (2011), 5.04(2011), & 6.01 (2012). There are additional rules but none should be contrary to EUCAST rules in these software version

35 Uzman Sistemler: Avrupa da Durum EUCAST SD ni kullanan Otomatize Uzman ADT Sistemleri mevcut EUCAST SD nin uygulanması çok temel bir probleme yol açmıyor Phoenix Sisteminin başlangıç değerlendirmeleri ISO gerekliliklerini tamamladı. Diğer üreticiler, EUCAST SD nin ihtiyaç duyduğu aralıklarda sistemlerinin kalibrasyonlarını henüz tamamlamadı.

36

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ġzmir Ek Testler: Amaç Rutin testlerde atlanabilecek silik direnç mekanizmalarını

Detaylı

DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOKLAR: SAKIN KAÇIRMAYIN!

DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOKLAR: SAKIN KAÇIRMAYIN! DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOKLAR: SAKIN KAÇIRMAYIN! DR. BURÇİN ŞENER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, İSTANBUL Gözden kaçırılmaması

Detaylı

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, AmpC ve Karbapenemazların tanımlanması Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Beta-laktamaz üretimi Gram negatif bakterilerin

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına. Antibiyotik direnç mekanizmasını bilmek neden önemli?

Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına. Antibiyotik direnç mekanizmasını bilmek neden önemli? GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE FENOTİPİK YÖNTEMLERDEN DİRENÇ MEKANİZMASINA DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına Antibiyotik

Detaylı

ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ*

ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 183-194 ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ* TYPING

Detaylı

Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir)

Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir) Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir) Gram Negatif Hastane İzolatlarında Yeni ß-laktamlara Direnç ve GSBL Sıklığı- Çok Merkezli HİTİT Projesinin Sonuçları... 3 Dr. Deniz Gür Sefoperazon-Sulbaktam

Detaylı

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM VRE LERİN LABORATUVAR TANISI Dr. Gül BAHAR ERDEM GENEL ÖZELLİKLER Genetik olarak Vagococcus, Tetragenococcus Fenotipik olarak Streptococcus, Lactococcus ile benzerlik gösterir. Katı by. de kokobasiller,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

Kombinasyon Testleri ve Makrometod. Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN

Kombinasyon Testleri ve Makrometod. Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN Kombinasyon Testleri ve Makrometod Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN Kombinasyon tedavisi İmmun sistemi normal olan konakta bir çok infeksiyon tek bir antimikrobiyal ajanla tedavi edilebilir Ancak bazı durumlarda

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 438-448 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Kültür Apt. No:38/5, Kat:7 Kızılay, Ankara, Türkiye Telefon : 0 3 30 78 8 E - posta : info@klimud.org Prof. Dr. Faruk Aydın Karadeniz

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi?

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Rıza DURMAZ Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA STANDARDİZASYON VE KALİTE YÖNETİMİ

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA STANDARDİZASYON VE KALİTE YÖNETİMİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA STANDARDİZASYON VE KALİTE YÖNETİMİ Yönetim Tesis Personel Cihazlar Satınalma Kalite Kontrol Müşteri Hizmetleri Uygunsuz Olay Yönetimi Süreç İyileştirme Süreç Yönetimi

Detaylı

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Temmuz 2013 Cilt:4 Sayı:1 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822 Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (2): 325-330, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.7822 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Salmonella Türlerinin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron*

Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 717-721 Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron* The First Metronidazole-Resistant

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ LABORATUVAR AKREDİTASYONUNDA TOPLAM TEST SÜRECİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ALTI SİGMA METODOLOJİSİ UZMANLIK TEZİ DR.

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):64-70 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

BİODPC.com yenilendi!

BİODPC.com yenilendi! BİODPC.com yenilendi! Sizlere daha faydalı olabilmek amacıyla web sitemizin tasarımını ve içeriğini yeniledik. Daha ișlevsel hale getirdiğimiz yeni sitemiz sayesinde șirketimiz hakkında daha fazla bilgi

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30 DERLEME/REVIEW Nozokomiyal Pnömoni M. Arzu YETKİN 1 1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Clinic of 2 nd Infectious

Detaylı

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun?

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun? Pratik Hekimlikte S k Karfl lafl lan; Pnömoni, Bakteremi, Otit, Sinüzit, KOAH Bakteriyel Alevlenme ve Menenjit Gibi Klinik Tablolar n Önemli Etkenlerinden Birisi Olan Pnömokoklar Çeflitli Yönleriyle Ele

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı