Bulut Hesaplama Platformunda Üniversite Bilgi Sistem ve Servisleri. Using Cloud Computing and Services in University Information Systems

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulut Hesaplama Platformunda Üniversite Bilgi Sistem ve Servisleri. Using Cloud Computing and Services in University Information Systems"

Transkript

1 Bulut Hesaplama Platformunda Üniversite Bilgi Sistem ve Servisleri ÖZET: Bugün Türkiye de yaklaşık 160 tan fazla üniversite vardır ve bunların çoğunluğu birbirinden bağımsız olarak üniversite bilgi sistemleri geliştirmekte veya satın almaktadır. Üniversiteler bu sistemlerin gelişim/bakımı için için finansal kaynaklar ayırmakta zorluk çekmektedir ve bu sebeple çoğu üniversitede bazı modüller hala elle yapılan sistemlerle sürdürülmektedir. Üstelik üniversitelerin sistemleri birbirinden kopuk çalışmakta, üniversitelerden devamli bilgi alışverişine ihtiyaç duyan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gibi kurumlarla arasında integrasyonu yapılamamaktadır. Bulut hesaplama platformunda Türkiyede geliştirilecek, açık kaynaklı, özel bulut üstünde çalışacak bir bilgi sistemi; hem üniversiteleri büyük bir donanım, yazılım va bakım ücretlerinden kurtaracaktır, hem de ulusal anlamda üniversitelerin öğrenci, öğretim üyesi, ders müfredatları gibi tüm bilgiler için gerektiğinde ilgili kurumlarla entegre olmasını sağlayacaktır. Bu bildiride bulut hesaplama mimarisi ile çalışan A.B.D merkezli OpenSIS çözümü de örnek bir çözüm olarak incelenecektir. Anahtar Sözcükler: Üniversite Bilişim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, Bulut Hesaplama, Özel Bulut Hesaplama Using Cloud Computing and Services in University Information Systems ABSTRACT: Currently, there are more than 160 universities in Turkey and most of these develop their information systems in-house or buy commerical systems independent of each other. Universities have challenges in allocating financial resources for the development and/or maintenance of these systems. Therefore, most universites still use legacy manual systems for some of the modules of an university information systems. Moreover, universities information systems do not integrate with each other and institutions like the Council Of Higher Education (YOK) and Student Selection and Placement Center(OSYM) which require constant information exchange with universities. A university information system developed on private cloud platform will not only save universities from allocating resources to development and maintenance of such systems but will also enable integrating university data like students, academicians and course programs with related institutions as needed. A U.S based private cloud based solution OpenSIS will be analyzed as a sample solution. Keywords: University Information Systems, Student Information Systems, Cloud Computing, Private Cloud Computing GĐRĐŞ Bugün Türkiyedeki üniversitelerin web sitelerine hızlıca bakıldığında hepsinin ya kendi olanaklarıyla ya da dışarıdan yazılımcı bir firmadan alınan yazılım yoluyla çoğu biribirinden farklı öğrenci bilgi sistemleri kullanmaktadır. Unipa

2 (http://www.unipa.com.tr), Ester (http://www.ester.com.tr), KION (http://www.kion.com.tr) bu konuda paket çözümleriyle yaklaşık 40 üniversitede çözümleriyle öne çıkan özel yazılım firmaları olarak gözükürken, sektöre Oracle, SAP gibi yurtdışı çözümleri olan yurtdışı yazılım firmaları da az sayıda üniversitede pilot uygulamayla girmiştir. Bunun dışındaki çoğu üniversitenin yazılımları üniversite içi oluşturulan yazılım projeleri olarak gözükmektedir. Bu yazılımlar birçok modül ortak olmasına rağmen üniversiteler çok değerli olan yazılım ve donanım kaynaklarını bu sistemleri geliştirmek ve devam ettirmek için kullanmaktadırlar. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gibi kurumlar bu farklı sistemlerle entegre olamadığı için tüm üniversiteler elle çoğu bilgiyi tekrar veritabanlarına girmekte ve almaktadırlar. Üniversite Bilgi Sistemleri Đçeriği Tüm üniversite bilgi sistemlerinin çoğunda aşağıdaki modüller ortak olarak bulunmaktadır [1] ve hemen hemen hepsi web tabanlı çözümlerdir. Öğrenci Đşleri Bilgi Sistemi (Önlisans, Lisans, Lisansüstü) o Öğretim Üyesi o Öğrenci Verdiği dersleri ve dersleri alan öğrencileri listeleme Öğrenci sorgulama ve notlarını listeleme Anker sonuçlarını görme, ders katalog girişleri Notların girişi, Öğrenci Ders Kayıtlarına onay verme vb. Internetten Kayıtlanma, Notlarını görüntüleme Dönem bazında aldığı dersler Ders programı görüntüleme, transkript görüntüleme Harç bilgilerini görüntüleme, o Öğrenci Đşleri Ders katalogları ve dönem derslerinin tanımlanması Öğrenci ve öğretim üyesi tanımlamaları Raporlamalar, kayıtlanma, takvim, anket ve güvenlik ayarları Aşağıdaki prosesler çoğu üniversitede bulunmasına rağmen, bilgi sistemine entegre olmayan bağımsız yazılımlar ya da elle yürütülen işlemlerdir Finans Yönetimi öğrenci harçları (bazı sistemlerde Öğrenci Đşleri Bilgi Sistemi ile entegre) ve maaş yönetimi Đnsan Kaynakları Yönetimi geleneksel insan kaynakları sistemine ek olarak akademik bilgilerin tutulması Doküman Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri

3 Ders yönetimi ve uzaktan eğitim sistemleri Sorunlar ve Gereksinimler Yaşar Üniversitesi olarak Öğrenci Bilgi Sistemi sistemimizi yenilememiz gerektiğinde, Türkiye deki tüm özel yazılım firmaları ve bazı üniversite girişimlerini inceleme şansı buldum. Bizimde önümüzde olan önemli soru şu idi; kendi yazılımızı mı geliştirelim yoksa hazır yazılım satın alıp mı uygulayalım? Kendi yazılımlarını geliştiren üniversitelerin sadece Öğrenci Đşleri modülü için en az 700 iş/adam günü harcadıklarını (ve hala harcamaya devam etiklerini) gördük. Bu da bizim özel yazılım almamıza ve sadece bakım anlaşmamıza yönelmemize sebep oldu. Ancak donanım için 3 çok çekirdekli sunucu (yaklaşık $) ve veritabanı yazılımı (1.000$) almak zorunda kaldık. Her yıl sistemin bakımı için yaklaşık $ harcanıyor. Bu harcamaların, aynı işlevi gören tüm üniversitelerde tekrarlandığını düşünürsek, ortaya gerçekten dramatik rakamlar çıkıyor. Kendi öğrenci bilgi sistemini geliştiren 100 üniversite, her biri 700 iş/adam günü harcarsa iş/adam günü ediyor. Ayrıca her üniversite donanım için yukarıda Yaşar Üniversitesinin harcadığı rakam civarında para harcıyor. Tüm bunlar ve hazır yazılım alan üniversitelerin ödediği miktarlar bir araya gelince, her üniversitede tekrarlanan sistemler için önemli miktarda kaynaklar boşa harcanmaktadır. Bu tahminlere insan kaynakları, finans entegrasyonu gibi opsiyonlu modüller dahil edildiğinde önümüze milyon dolarla ifade edilen bir harcama çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, üniversiteler Yüksek Öğretim kurumuna belirli aralıklarla kendi sistemlerindeki öğrenci, akademik çalışan bilgilerini çoğunlukla elle bildirmektedirler. Bu işlem çoğu zaman öğretim üyelerinin ve öğrenci işlerinin aynı işi birden çok yapmasını gerektirdiğinden zaman kaybına ve yanlışlara yol açmaktadır. Örneğin, öğretim üyelerinin bilimsel yayınlarının girilmesi için öğretim üyelerine ayrı şifreler verilmekte ve YOKSĐS sistemine, daha önceden başka bir sistemde girdikleri bilgileri, tekrar girmeleri istenmektedir. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl yerleştirme sınavlarından sonra kazanan öğrencileri dosya halinde web sitesinden indirmeleri için üniversitelere şifreler veriyor ve her üniversite bu her yıl değişebilen formattaki dosyayı sistemlerine yüklüyorlar. Dikey geçiş ve ek yerleştirmelerde de aynı adımlar tekrarlanmaktadır. Bulut Hesaplama Hakkında Kısa Bilgi Bulut Hesaplamanın genel kabul edilen tanımı National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından yapılmıştır [2]. Aşağıda Burada Ben Kepes in sayfalarca olan tanımdan yaptığı kısa tanım ve diyagram, konuyu çok güzel özetliyor [3]. Bulut hesaplama, paylaşılan ve ayarlanabilen kaynaklara( ağ, sunucular, depolama, uygulamalar ve servisler) ağ üstünden istek halinde(on-demand) ve uygun şekilde ulaşımı sağlayan bir modeldir. Bu kaynaklar, minimum yönetim ve servis sağlayıcısı katılımıyla hızla temin edilebilip yayımlanabilmelidir (provisioned and released).

4 Yukarıda da görüldüğü gibi Servis Olarak Altyapı (IaaS), Servis Olarak Platform (PaaS) ve Servis Olarak Yazılım(SaaS)ın temelinde oturuyor çünkü IaaS tüm yazılım ve donanımı destekleyen sunucu, depolama, işletim sistemi gibi yapıları destekleyen servistir. ( Amazon, Rackspace, Google Apple Engine gibi) PaaS uygulamaları hızlı ve verimli geliştirme ve yayımlamaya yarayan servislerdir. (Google App Engine, Force.com, Amazon EC2 gibi) SaaS ise son kullanıcıya web üzerinden sunulan uygulamalardır. (Salesforce.com ve bazı popüler Đnsan Kaynakları uygulamaları) Bu servislerin birbirleriyle ilişkisini Ben Kepes, başka bir makalesinde çok güzel açıklıyor. [4]. IaaS tek başına bir şey çözmez. Tüm A.B.D deki karayolları sistemini düşünelim. Yollar üstündeki araba ve kamyonlar olmadan hiçbirşey olmaz ve bunlar da insan ve malları taşırlar. Bu analojide karayolları IaaS, araba ve kamyonlar PaaS ve taşınan mal,insanlar da SaaS olarak açıklanabilir. Genel bulutta tüm bu kaynaklar paylaşılan bir yapıda sunulurken, özel bulut genel bulutun bu özelliklerini sanallaştırma gibi özelliklerini emüle ederek, bir ateş duvarının arkasında daha önceden belirlenen müşterilere servis eder. OPENSIS - Bulut Hesaplama ile bir çözüm OPENSIS, A.B.D merkezli ticari amaçlı ve yüksek okul, enstitüler için üretilmiş açık kaynaklı bir öğrenci bilgi sistemi yazılımıdır. Yazılım A.B.D ndeki bu tip okullar için gerekli tüm odülleri barındırıyor. Halk (Community) versiyonu, en basit öğrenci modüllerini içerip ücretsiz olarak veriliyor, diğer versiyonlar ise bir çok ekstra modülle ve ücret karşılığı satılıyor. Yazılımın diğer yazılımlardan en önemli farkı, sistemi kullanırken herhangi bir donanım alınması gerekmiyor. Okulların güvenli bir bulutta her okul kendi sanal sunucusu, web sunucusu, uygulama ve veritabanı oluyor. Okullar arasında herhangi bir kaynak ve veri paylaşımı olmuyor

5 Uygulamanızı Amazon AWS ya da Rackspace gibi publik bulutta barındıyorsanız ya da Salesforce gibi SaaS(Software as a Service Servis Olarak Yazılım) uygulamalarına üye olursanız, işletim sistemini, web sunucusunu ve veritabanını buluttaki diğer müşterilerle paylaşırsınız[5]. OpenSIS özel bulut yapısında, her okul kendine özel ve güvenli sanal donanım ve uygulamalarına sahip olur. Bu hem okulların uygulamaları kolayca özelleştirmesini sağlar, hem de verilerin güvenli kalmasını sağlar. Donanım sanal olduğu için kapasitede herhangi bir değişme olduğunda, donanım gereksinimi kolaylıkla ayarlanabilir[5]. Türk Üniversiteleri için Çözüm Önerisi Türkiye deki üniversitelerin hepsinde şu anda en azından web üstünde çalışan bir Öürenci Bilgi Sistemi var. Bazıları çoğı işlemleri yazılım yoluyla çözerken, çoğu sadece

6 öğrenci bilgileri, dersler ve notlar gibi basit bilgileri tutmaktan öteye gidemiyor. Çoğu üniversitede Đnsan Kaynakları, Finans, Döküman Yönetimi, Ders Yönetimi gibi modüller ya hala elle tutuluyor ya da yazılımlar diğer sistemlere bütünleşmiş durumda değil. Aşağıda önerilen yapıda, OPENSIS sistemin de olduğu gibi, her üniversite özel bulutta kendisine ait bir uygulama, veritabanı ve web sunucusuna sahip olur. Sunucular üniversitelerin kapasitesine göre ayarlanabilir ve güvenlidir. Özel bulut, Amazon EC2 gibi genel çözümlere göre sadece güvenlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaynakların paylaşılmasını engeller. Yeni üniversiteler veya herhangi bir bilgi sistemi olmayan üniversiteler için (Üniversite C) bu çözüm ideal olacaktır. Üniversite C herhangi bir kaynak ayırmadan kullanmak buluttan istediği modülleri kullanacaktır. Ancak burada önemli sorun, çoğu üniversitenin bahsettiğimiz gibi, daha önceden kurulan ve oturmuş bazı modülleri olabilir (Üniversite A,B). Bu tip üniversitelerde sadece gerekli modülleri özel buluttan kullanacaktır. Modüllerin yazılımı Servis Olarak Platform (PaaS) modelinden yararlanılarak tercihen devletin desteklediği ya da denetlenen özel bir girişim tarafından geliştirilmelidir. Yazılım ve web servisler PaaS platformunda geliştirileceği için, üniversiteler özel buluttan hiçbir modül kullanmamasına rağmen kendisi PaaS ortamında gerekli servisleri kullanabilir ve entegre olabilir.

7 Bu modelde, üniversiteler buluttan hiç modül kullanmasa da veya hepsini de kullansa, YÖK ve ÖSYM için gerekli web servisler her üniversite için çalışmak zorunda olacaktır. Bu da kurumların direk üniversitelerle ilişkiye girmeden gerekli entegrasyonunu yapmasını sağlayacaktır. Sonuç Türkiyedeki üniversiteler, yukarıdaki sorunlar bölümünde açıklandığı gibi, her yıl milyonlarca lira değerinde kaynağı ve işgücünü üniversite bilgi sisteminin bir veya birden çok modülüne ayırıyorlar. Buna rağmen Öğrenci Bilgi Sistemi dışındaki insan kaynakları, finans, ders yönetimi ve uzaktan eğitim gibi modüller halen eski ve/veya elle yapılan sistemlerle yürütülüyor. Çoğu üniversite özellikle donanım kaynaklarını değişen kapasiteye göre ayarlamakta zorlanıyor ve yeni kurulan üniversite her şeye aşağı yukarı sıfırdan başlıyor. ÖSYM ve YÖK gibi kurumlar üniversite öğrenci işleri ve akademisyenlerle ilgili bilgi alışverişinde tek tek üniversitelere verilen şifrelerle hataya açık bir şekilde verimsiz olan yöntemler kullanılıyor. Sadece Türkiyedeki üniversiteler için oluşturulacak özel bulut hesaplama modeli; hem duyulacal güvenlik endişelerin önüne geçecektir, hem de her üniversiteye gerektiğinde ulaşabileceği donanım ve uygulama imkanları sunacaktır. Ayrıca özel bulut içinde her üniversitenin uygulayacağı web servisler, sistemin kendi içinde ve YÖK, ÖSYM gibi kurumlarla entegre olmasını sağlayacaktır. Kaynaklar [1] Üniversite Bilgi Sisteminde Internet Uygulamaları Deneyimleri, Handan Kılıçaslan 1, Seher Büyükabalı, Nur Aktener, Akademik Bilişim 2002, 6-8 Şubat 2002,Selcuk Üniversitesi,Konya [2] NIST Definition of Cloud Computing, [3] Understanding The Cloud Computing Stack, SaaS, PaaS, IaaS, Ben Kepes, [4] From Water-wheel to Utility Power An analogy for the Cloud on-whitepaper.pdf [5]

Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu : Bir Uygulama

Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu : Bir Uygulama Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu : Bir Uygulama ÖZET: Gelirinin çoğunu öğrenci harçlarından sağlayan Vakıf Üniversitelerinde, kayıt ücretleri ve verilen burslarla ilgili finansal

Detaylı

Eğitim Ortamının İyileştirilmesi ve Bulut Bilişim Araştırması: Bir Uygulama

Eğitim Ortamının İyileştirilmesi ve Bulut Bilişim Araştırması: Bir Uygulama Eğitim Ortamının İyileştirilmesi ve Bulut Bilişim Araştırması: Bir Uygulama Fatih Üçüncü 1, Serdal Uzun 2, Hacer Berkil 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı

Detaylı

BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM

BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM Özcan Rıza YILDIZ Giriş Bu çalışmanın amacı, bilişim dünyasının son zamanlarda çokça konuştuğu Cloud Computing 1 kavramını ve

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI Prof.Dr. Cemal ELİTAŞ * Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZDEMİR ** Muhasebe MÖDAV Bilim Dünyası 2014/2 Dergisi 2014/16/2 93 ÖZ Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan

Detaylı

Bulut Bilişim Oya Şanlı Özet: Anahtar sözcükler Abstract:

Bulut Bilişim Oya Şanlı Özet: Anahtar sözcükler Abstract: Bulut Bilişim Oya Şanlı Danışman ve eğitmen MCT, MCAS, MCTS, Business management solution specialist PayDeg Bilgi İşlem Programlama Hizm. Istanbul /Turkey Özet: Bulut bilişim istek üzerine rahat ulaşılabilir,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Bulut Bilişim için Karşılaşılan Zorluklar ve Bir Model Olarak Özelleştirilmiş Bulut Çözümü

Bulut Bilişim için Karşılaşılan Zorluklar ve Bir Model Olarak Özelleştirilmiş Bulut Çözümü Bulut Bilişim için Karşılaşılan Zorluklar ve Bir Model Olarak Özelleştirilmiş Bulut Çözümü Doç.Dr. Erhan AKYAZI, Cengizhan CANLI 1,2 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul eakyazi@marmara.edu.tr,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Yükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS

Yükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS Yükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS Serdar Demir 1, Ahmet Anıl Dindar 2, Ender Rıza Ekici 3 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Dairesi, İstanbul

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2237 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT UNIVERSITIES: A CASE STUDY Vahap TECİM * ve Yılmaz GÖKŞEN ** ÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) TEKNOLOJİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA OLANAKLARI

BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) TEKNOLOJİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA OLANAKLARI BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) TEKNOLOJİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA OLANAKLARI Çağla Çetin a, Nefise Yaman a, Levent Sabah a, Erman Ayday b, Can Ayday a a Coğrafi Veri

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME Dr. Nurettin Şimşek Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok BULUT BİLİŞİM NEDİR? Uygulama ve servislerin internetteki sunucular üzerinde bulundurulması, internete bağlı herhangi bir cihaz ile uygulama ve servislerin çalıştırılmasıdır. Bulut Bilişim ile bilgisayarınızda

Detaylı

B5. Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta

B5. Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi dahilinde II. Uluslararası Sağlıkta B5. Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1" bildiri

Detaylı

Mobil Bulut Bilişim ve Geleceği

Mobil Bulut Bilişim ve Geleceği Mobil Bulut Bilişim ve Geleceği Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE 1, Fadime ÖZGER 2, Sevdanur GENÇ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel

Detaylı

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları A t a t ü rk Ün i v e rs i t e s i Edebiyat Fakütesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences CiltVolume 9, SayıNumber 42, HaziranJune 2009, 83-103 Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin

Detaylı

Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb

Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb Sabancı Üniversitesi, Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Özet: Bu çalışmada Üniversiteler için kişisel web sitelerin

Detaylı

BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI

BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI Ayşe Peri Mutlu Anadolu üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi aperi@anadolu.edu.tr Özet Bulut tabanlı uygulamalar günlük yaşantımızda kullandığımız

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Bulut Bilişim İş yükünüz ve maliyetleriniz artık Bulut kadar hafif. Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ ler için Bulut Bilişim

Bulut Bilişim İş yükünüz ve maliyetleriniz artık Bulut kadar hafif. Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ ler için Bulut Bilişim Bulut Bilişim İş yükünüz ve maliyetleriniz artık Bulut kadar hafif Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ ler için Bulut Bilişim Turkcell Sponsorluğunda Frost & Sullivan Bilgilendirme Bülteni Turkcell Sponsorluğunda

Detaylı

BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI

BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI Taşkın KAVZOĞLU 1, Emrehan Kutluğ ŞAHİN 2 1 Prof. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli,

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan: Umut İsmail YEŞİLIRMAK (Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı)

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı