BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI"

Transkript

1 BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI I. HAFTA GENEL KAVRAMLAR Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN Araş. Gör Elif KARTAL KARATAŞ

2 VERİ TABANI SİSTEMİ 1 Bilgisayarımızda ham bilgileri (veri, data) belirli bir amaca yönelik, düzenli biçimde kütük (file) halinde bir dış bellek ünitesinde (disk, disket, CD, taşınabilir bellek, vb) saklayabilmekteyiz. Çoklu işlem yapan ve çok kullanıcıya çalışma imkânı sunan bilgisayarlarda bir ya da birkaç dosya yetmemektedir, bu durumda veritabanı yönetim sistemi (database management system) kurulmaktadır. Verinin dosyalarda yinelenmesi ve tutarsızlığı, Veri girişindeki güçlükler, Eş zamanlı erişimdeki tutarsızlıklar, Güvenlik sorunları, Bütünleştirme sorunları da ancak veritabanı yönetim sistemi oluşturmakla aşılabilmektedir. Veritabanı sistemi; veritabanı, veritabanı yönetim sistemi, diğer yazılımlar, donanım ve kullanıcılar olmak üzere 5 temel unsurdan oluşur. 1. Veritabanı Veritabanı (database), bir sistem halinde düzenlenmiş veri topluluğudur. Belirli bir ya da birden çok amaca yönelik bilgi işlem sistemi için gerekli veriyi, kolay ulaşılabilir ve denetlenebilir şekilde düzenli olarak bir dış bellekte toplamak yolu ile oluşturulur. Bu şekilde gerektiğinde hemen erişilebilen bir veri bankası kurulmakta ve veri tekrarları da önlenmiş bulunmaktadır. Bir diğer deyişle veritabanı; bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve genellikle bir veritabanı sistemi aracılığıyla bir bütün olarak yaşatılan veri kümeleri topluluğudur 2. Sistem kullanıcılarının hepsi, aynı veritabanından kendi uygulama programı için gerekli veriye her an erişebilmelidir. Veritabanı uyulama programından bağımsız olarak düzenlenmekte ve sadece kalıcı veri içermektedir. Kullanıcı kendi programı için gerekli veriyi kendi seçmektedir. Veritabanının içerdiği bilgiler rastgele değil, bilgi-işlem sisteminin amacına göre derlenmektedir. 1 Bölümdeki bilgiler Kalıpsız, O., Bilgisayar Veri Tabanı Sistemleri,2001, DER Yayınları, s.1-18 kaynağından alıntılanmıştır. 2 Sankur, B. Bilişim Sözlüğü, 2008, Pusula Yayıncılık, İstanbul, s. 189

3 Veritabanındaki veri, bütünleşik ve ayrılabilir (integrated and shared) biçimde düzenlenmektedir. Başka bir değiş ile çok sayıda bağımsız kütük oluşturularak, bu kütükler anahtarlar (keys) ile birbirine bağlanmaktadır. Böylece kütükler arasındaki madde (item) ve alan (field) yinelemeleri önlenmekte, çok sayıda kullanıcı eş zamanlı ve farklı amaçla aynı veriye erişebilmektedir. 2. Veritabanı Yönetim Sistemi Veritabanı yönetimi (database administration), veritabanlarının tanımı, kontrolü ve veritabanındaki verilerin korunması faaliyetleridir 3. Veritabanı yönetim sistemi (database management system); veritabanını düzenleyen, geliştiren ve bakımını sağlayan karmaşık bir yazılım sistemidir. Bir veritabanı yönetim sisteminin işlevlerini aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür: Kullanıcı bazı özel alt diller (Structured Query Language, SQL) kullanarak isteğini bilgisayara girmekte Veritabanı yönetim sistemi bu isteği alarak derlemekte ve analiz etmekte Kullanıcının dış görünümünden kavramsal ve fiziksel düzeylere doğru denetlenmekte Veritabanında gerekli işlemler yerine getirilmektedir. 3. Diğer Yazılımlar Veritabanı sisteminin ana yazılımı, veritabanı yönetim sistemidir. Bunun yanında sistemin çalışmasına ve denetimine katkıda bulunan çok sayıda değişik işlevli programlar da söz konusudur. Normal bir bilgisayar sisteminde bulunması gereken işletim sistemi ve kontrol programları ile uygulama programları yanında veritabanı yönetim sistemi için özel olarak; veri iletişim yönetimi, uygulama programları ve hizmet programları bulunmaktadır. 4. Donanım Bilgisayarın görülebilir araç ve gereçlerinden oluşan ve değiştirilmesi güç olan öğelerine topluca Donanım (Hardware) adı verilir. Veritabanı yönetim sisteminin işletilmesi için de elbette donanıma gerek vardır. 3 Sankur, a.g.k., s.189

4 5. Kullanıcılar Veritabanı siteminde; Veritabanı yöneticisi: Veritabanı sisteminin üst düzeyi teknik yöneticisidir. Bir veritabanı sistemini kullanarak, veritabanının kurulması, işletilmesi ile ilgili görevleri yürüten ve veri kaynaklarıyla kullanıcı gereksinimlerini bağdaştırıp sunulan olanakları kullanıcı çevrelerine tanıtan kişi ya da kişiler topluluğudur 4. Üst düzey kullanıcılar: Program yazmaksızın sistem ile etkileşimde bulunurlar. Veritabanına sorularını sorgulama dilinde yöneltirler. Uygulama programcıları Uç kullanıcılar olmak üzere 4 tipte kullanıcı bulunmaktadır. VERİTABANI İLE İLGİLİ DİĞER BAZI TERİMLER 5 Veritabanının Yaratılması (Database Creation): Bir veritabanının adlandırılması, bellekte yer açılması, formatlanması ve tanımlanması işlemleridir. Veritabanı Tasarımı (Database Design): Müşterinin isterlerini karşılayacak şekilde bir veritabanı tasarımını ortaya çıkarmaktır. Veritabanı Motoru (Database Engine): Bir veritabanı yönetim programına erişim sağlayan komutlardır. Veritabanına Erişim Programı (Database Driver): Bir uygulama programının belirli formattaki verilere veritabanında erişilmesini sağlayan programdır. Veritabanı Dosyası (Database File): Geleneksel olarak veritabanları alanlar, dosyalar ve tutanaklardan oluşur. Alan tek bir bilgi parçasıdır. Tutanak bir alan takımıdır. Veritabanı dosyası veritabanı tutanaklarının derlemidir. Örneğin alan kişilerin adlarına karşılık gelir; tutanak kişilerin ad, adres ve telefon numaraları bilgilerinden oluşur; dosya ise bir kuruluştaki tüm kişilerin tutanaklarıdır, sözgelimi tüm telefon rehberidir. Veritabanı Dosya Örgütlenimi (Database File Organization): Bir veritabanındaki dosyaların, veri yapılarıyla ve tutanaklarıyla uyumlu olacak şekilde bellekte düzenlenmesi ve bu verilere bir erişim yönteminin geliştirilmesidir. 4 Sankur, a.g.k, s Sankur, a.g.k., s.189

5 Veritabanı Bütünlüğü (Database Integrity): Bir uygulama programı tarafından kullanılırken, dönemdeş (concurrent) bir güncellemenin yol açacağı belirsizliklere olanak vermeyecek şekilde verilerin korunmasıdır. Veritabanı Anahtarı (Database Key): Veritabanı yönetimi tarafından kullanılan ve veritabanındaki bir tutanağı kesin bir şekilde belirleyen anahtardır. Veritabanı Dili (Database Language): Veritabanlarında modelleme, yaratma, betimleme, kullanma ve yönetme etkinliklerine elveren dil; örneğin, veri tanımlama dili ya da veri kotarma dili, özgü dildir. Veritabanının Örgütlenmesi (Database Organization): Veritabanının ilişkisel, sıra-düzensel türde olabilen yapısal örgütleşimidir. Veritabanı Sunucusu (Database Server): Yerel bir ağ üzerinde bulunup üzerindeki veritabanınını barındıran bilgisayardır. Veritabanlarının Uyumlanması (Database Synchorization): Farklı yerlerdeki veritabanlarının içeriklerinin uyumlu kullanılmasıdır. Veritabanı Destek Programı (Database Utility): Veritabanını kurmak, işletmek, bakımını yürütmek, istatistiklerini toplamak, tutarlılığını sınamak, yeniden yapılandırmak vb. amacıyla kullanılan yardımcı programdır. VERİTABANI NE İŞE YARAR? 6 Bir veritabanı programının nasıl kullanılacağını öğrenmek, Word veya Excel gibi programlar konusunda uzmanlaşmaktan çok daha zordur. Zaten Microsoft Access (MS Access)'in kullanım alanı da Word veya Excel kadar geniş değildir. Başka bir deyişle bu program, genellikle özel ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. İşte MS Access programının gerçek anlamda işe yaradığı alanlar: Küçük Kuruluşlar Küçük çaplı şirketlerde müşterilerin taleplerini, siparişleri, ürünlerin teslim tarihlerini ve bunlara benzeyen önemli bilgileri kayıt altında tutmak için Access kullanılabilir. Büyük şirketler ise daha karmaşık veri tabanlarını işleyebilecek, gelişmiş programları tercih ediyorlar. Çünkü Access, veritabanı oluşturmak konusunda üst düzey ihtiyaçlara yeterli cevabı veremeyebilir. 6 (Son Erişim Tarihi: )

6 Aileler Pek çok evde kitaplar, CD'ler veya DVD'ler arşivlenmektedir. Arşivcilik konusuna meraklı olanlar, Access'in yardımıyla her eserin adını, yaratıcısını ve basım tarihini bir arada kayıtlara geçirebilirler. Bu sayede evdeki tüm kitaplar veya CD'ler rahatlıkla arşivlene-bilir ve bu arşiv kayıtları gerektiği anda hızlı bir şekilde araştırılabilir. Okullar Okul çalışanları, öğrenciler ile ilgili önemli bilgileri çoğu zaman Access yardımıyla organize ederler. Bu kayıtlar arasında öğrencinin kişisel bilgileri bulanabileceği gibi, ders notları ve öğretmenlerin görüşleri de yer alabilir. Böylece bir öğrenci hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, bu bilgi veritabanının yardımıyla kolayca bulunabilir ve önemli bir zaman kaybının da önüne geçilmiş olunur. MS ACCESS'İN ÖĞELERİ 7 Tablolar, veri tabanlarının en önemli öğeleridir. Bu tablolarda özel teknik terimler kullanılır; ancak daha çok Excel yapısını anımsatırlar. Sütunlar "alan", satırlar ise "kayıt" olarak adlandırılırlar. Alan ve kayıt arasındaki fark çok önemlidir. Örneğin bir telefon rehberini ele alalım. Tek bir isme bağlı olan verilerin tamamına kayıt diyebiliriz ve bu kayıt da tek bir satırı işgal etmektedir Aynı isim için ayrı ayrı girilmiş her bir bilgi (isim, soyadı, adres, telefon gibi) ise alanları oluşturur. Yani rehber, kayıtlar için tanımlanmış olan verilerin başlıklarının sayısı kadar alandan oluşmuştur. Bir veritabanı, sadece kullanıcıların girdikleri bilgilerle sınırlı olan basit bir yapı değildir. Veri tabanlarında farklı bilgileri birbirleriyle ilişkilendirmek ve bu bilgiler bütününü yönetmek için özel komutlar da bulunmaktadır. MS Access te bir veritabanında Tablolar 8 7 (Son Erişim Tarihi: ) 8 (Son Erişim Tarihi: )

7 Sorgular Kalıplar Formlar Raporlar Web Sayfaları Makrolar bulunabilir. VERİTABANINI OLUŞTURAN NESNELER 9 Bir veritabanında verilere en hızlı şekilde ulaşabilmek, bu verileri kayıtlara eklemek kadar önemli bir noktadır. Bilgileri oluşturan bölümlerin tablolar içerisinde yer almaları işi biraz kolaylaştırabilir. Ancak sorgulanan bilgiler arasında tek bir detayı bulmak için farklı özelliklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Makrolar ve formüller sayesinde bu gelişmiş özelliklere erişim mümkün hale gelir. TABLOLAR: MS Access programı ile oluşturulan bir veritabanının en önemli parçası tablodur. Sütunlar alan, satırlar da kayıt olarak adlandırılırlar. Aynı veritabanı içerisinde birden fazla tablo bulunabilir. Bunlardan her biri farklı verileri içerir ve birbirleri arasında ilişkilidirler. RAPORLAR: Rapor, verilerinizi yazdırılmış şekilde sunmanızın etkin bir yoludur. Rapor üzerindeki her şeyin boyutu ve görünümü üzerinde denetime sahip olduğunuzdan, bilgileri onları görmek istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. FORMLAR: Kullanıcıların kolaylıkla bilgi girişi yapabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılırlar. İşlevsel görünümleri ve yapıları sayesinde oldukça kolay bir kullanıma sahiptirler. SORGULAR: Özellikle büyük boyutlardaki veri tabanları, verilere hızlı erişilmesini sağlayan bir araçtan faydalanmak zorundadırlar. İhtiyaç duyulan bilginin veritabanı içerisinde bulunabilmesi için tüm muhtemel arama kriterleri sorgular tarafından belirlenir. Access programı, sorguların yaratılması için pratik özellikler sunar. 9 (Son Erişim Tarihi: )

8 Sorgu Form Tablo Tablo Rapor Şekil 1: Veri tabanı öğeleri arasındaki ilişki (http://inpics.net/tutorials/access2007/basics8.html) BİLGİ, BİLGİNİN ÖNEMİ ve BİLGİ YÖNETİMİ 10 En sade şekli ile bilgi, anlamlandırılmış veri anlamına gelmektedir. Bilgi, birçok alanda olduğu gibi yönetim alanda da ağırlıklı bir role sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve ilerleme sürecinde organizasyonlar, ancak ellerindeki bilgiyi doğru yönetirse hizmet ve ürünlerinde verimliliğe ulaşabilir, rakipleri arasında devamlılığını sürdürebilir. Günümüzde bilginin artış ve yayılma hızı tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar hızlıdır. Bilgiye erişim süreci de bu hıza bağlı olarak kısalmaktadır. Sorun, bilgi yığınları arasından geçerli / yararlı / istediğimiz bilgiye erişmekte yaşanan zorluklardır. Organizasyonlar bilgi yönetiminin her aşamasında bilgiyi kullanır ve bilgi üretirler. Çağdaş iş üretim ve süreçlerinde başarı için verilere en kısa sürede erişmek, erişilen verileri kayıt altına almak, işleyerek bilgiye dönüştürmek ve verimli biçimde kullanmak gerekmektedir. Bilgi Yönetimi Bilgi yönetimi; bilginin edinilmesi, üretilmesi, düzenlenmesi, geliştirilmesi, korunması, paylaşılması gibi süreç ve yöntemleri içermektedir. Bu süreç çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması-bulunması kaçınılmazdır. Günümüz koşullarının en önemli değer yaratma güçlerinden biri olan bilginin, başarıyla yönetilmesi ve doğru yönlendirilebilmesi için bilgi yönetimine büyük gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle de organizasyonun tüm bilgisinin bir düzen-sistem içerisinde yönetimi büyük önem taşımaktadır. 10 Çankırı, S., Kartal, E., Yıldırım, K., Gülseçen, S. (2009). Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı, ÜNAK'09

9 Bilgi yönetimi, en yalın şekilde, bilgi yaratmak, elde tutmak, paylaşmak ve geliştirmek için kullanılacak yeni radikal yollar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, bilginin saklanmasını ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını ifade eden olağan bilgi yönetimini değil, şimdi elimizde olan tüm ileri enformasyon teknolojilerini bilgi yaratmak, elde tutmak, paylaşmak ve geliştirmek için kullanan tümüyle yeni ve radikal yolları ele almak gerekir (Barutçugil, 2002, s.49). Bilgi yönetimi, organizasyonel amaçların daha iyi bir şekilde elde edilebilmesi için bireylere, takımlara ve bütün organizasyona bilginin kolektif ve sistematik olarak yaratılması, paylaşılması ve uygulanması için olanak sağlayan yeni bir disiplindir. Bilgi yönetimi, bireyler, takımlar ve organizasyonun bütünü için geçerlidir. Bilginin sistematik olarak yaratılması, paylaşılması ve uygulanmasıdır. Organizasyon çapında bütün düzeylerde bilginin yaratılması önemlidir. Daha sonra olabildiğince çabuk ve uygun ölçüde geniş kapsamlı bir şekilde bu bilginin paylaşılması ve organizasyonun yararına kullanılmasının sağlanması gerekir. Bu, bilginin müşterilerin istediği ürün ve hizmetlere dönüştürülmesiyle gerçekleşir 11. Dolayısıyla birer canlı sistem olan organizasyonlarda bilgi yönetimi; yalnızca belgelerde, depolarda değil çalışmalarda, süreçlerde, uygulamalarda ve normlarda da görülebilmektedir. Bundan ötürü organizasyonların sahip olduğu bilgi kaynaklarını belirlemek, değerlendirmek, analiz etmek, bilginin nerede, nasıl, hangi durumda bulunduğunu yine bilginin özelliklerini, değerini, kullanımını ve kapsamını belirlemek, bilgi yönetimi çalışmasının en geçerli işlevi olmaktadır. 11 Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. 2.bs. İstanbul: Kariyer Yayıncılık, S.50

10 KAYNAKLAR: Kalıpsız, O., Bilgisayar Veri Tabanı Sistemleri,2001, DER Yayınları, s.1-18 Sankur, B. Bilişim Sözlüğü, 2008, Pusula Yayıncılık, İstanbul, s. 189 Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. 2.bs. İstanbul: Kariyer Yayıncılık Çankırı, S., Kartal, E., Yıldırım, K., Gülseçen, S. (2009). Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı, ÜNAK'09 Nedir_3109_2.html, (Son Erişim Tarihi: ) Ogeleri_3109_3.html, (Son Erişim Tarihi: ) (Son Erişim Tarihi: ) (Son Erişim Tarihi: ) Yararlı Linkler: Microsoft Office Access 2007, Access 2007 In Pictures,

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 1 İÇİNDEKİLER VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ... 2 1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI... 2 1.1. Veri Nedir?... 2 1.2. Veri Tabanı Nedir?... 3 1.3. Veri Modeline Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri... 4 1.4.

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU Bu yayın Train-To-Cap (Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi-2010-1-PL1-LEO05-11469) projesinin bir ürünüdür.

Detaylı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr Kurs Planı On Haftalık Kurs Planı: Ders1: Microsoft Access İle Çalışmak Veritabanı Kavramı Access 2000'in Yenilikleri. Kurulum Uygulama: Bir veritabanı uygulaması senaryosu hazırlamak. Ders2: Bir Veritabanı

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

VERİTABANI DERS NOTLARI

VERİTABANI DERS NOTLARI VERİTABANI DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Buket Doğan 1 Ders İçeriği Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini y anlamak, veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi imi yöntemlerini

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

2.4 Öğrenme Nesnesi Geliştirme Yaklaşımları. 2.4.1 Durağan ve Devingen Öğrenme Nesneleri

2.4 Öğrenme Nesnesi Geliştirme Yaklaşımları. 2.4.1 Durağan ve Devingen Öğrenme Nesneleri tutarsızlıkların oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden yeni sürümü otomatik olarak oluşturulur ve tutarsızlıkların oluşması engellenmiş olur. Fakat artık nesnemizin birbirine yakın iki kopyası mevcuttur.

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN VERİ TABANI YÖNETİMİ Sunu 2: Veri Modelleri Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN Veri Modeli Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler topluluğuna veri modeli (data model)

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı