T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / /01/2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 2 2008/7-12 29/01/2008"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / /01/2008 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında Rektörlük Toplantı Odası nda 29/01/2008 tarihinde Salı günü saat da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Prof. Dr. A. Ferruh GEZEN Prof. Dr. Mustafa KEPEZ Prof.Dr.Ö.Necip AYTUĞ Prof.Dr.Refik KARAGÜL Yrd.Doç.Dr.Đlhan ÖZTURAN Yrd. Doç. Dr. Hakan POLAT Yrd. Doç. Dr. Memduh CEYLAN Doç. Dr. Kamil ÇAM Doç. Dr. Fatma SILAN Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMĐR Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR KARAR NO:2008/7 Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci kontenjanlarının ve Senatomuzun tarih ve nolu kararı uyarınca kabul edilen Düzce Üniversitesi Lisasüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince başvuru koşullarının ve yükseklisans kontenjanlarının aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, Anabilim Dalları Kontenjan Elektrik Eğitimi 5 Peyzaj Mimarlığı 10 Orman Mühendisliği 15 Orman Endüstri Mühendisliği 17 Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans (Tezli) Programı Adaylarında Aranacak Başvuru Koşulları TEZLĐ YÜKSEK LĐSANS/DOKTORA 1. Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesi en az 100 üzerinden 65, (4.00 üzerinden 2.00) olması gerekir ; 2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ya da ALES e dönüştürülmüş iki yılı geçmemiş LES den elde edilen puanın başvurduğu programın türünde en az 55 olması gerekir. 3. Yabancı Dil Koşulu (Đngilizce)

2 KPDS, ÜDS veya diğer eş değer yabancı dil sınavlarının birinden 50 ve üzeri puan alanlar Yabancı dil sınavından muaftır. Bu sınavlardan 50 ve üzeri puan aldığını belgeleyemeyenler, dilekçelerinde belirtecekleri yabancı dilden Üniversitemizin yapacağı sınava girecektir. KARAR NO:2008/8 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci kontenjanlarının ve Senatomuzun tarih ve nolu kararı uyarınca kabul edilen Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince başvuru koşullarının ve yükseklisans kontenjanlarıonın aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, Anabilim Dalları Kontenjan Halk Sağlığı 3 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 3 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans (Tezli) Programı Adaylarında Aranacak Başvuru Koşulları 1. Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesi en az 100 üzerinden 65, (4.00 üzerinden 2.00) olması gerekir ; 2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ya da ALES e dönüştürülmüş iki yılı geçmemiş LES den elde edilen puanın başvurduğu programın türünde en az 55 olması gerekir. 3. Yabancı Dil Koşulu (Đngilizce) KPDS, ÜDS veya diğer eş değer yabancı dil sınavlarının birinden 50 ve üzeri puan alanlar Yabancı dil sınavından muaftır. Bu sınavlardan 50 ve üzeri puan aldığını belgeleyemeyenler, dilekçelerinde belirtecekleri yabancı dilden Üniversitemizin yapacağı sınava girecektir. 4- Anabilim Dallarına Ait Şartlar a) Halk Sağlığı Anabilim Dalı için; adayların Tıp Fakültesi Mezunları ve en az dört yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekmektedir b) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı için; adayların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, ilgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olmaları gerekmektedir KARAR NO:2008/9 Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci kontenjanlarının ve Senatomuzun tarih ve nolu kararı uyarınca kabul edilen Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince başvuru koşullarının ve yükseklisans kontenjanlarının aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, Anabilim Dalları Kontenjan Turizm ve Otel Đşletmeciliği 10 2

3 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans (Tezli) Programı Adaylarında Aranacak Başvuru Koşulları TEZLĐ YÜKSEK LĐSANS 1. Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesi en az 100 üzerinden 65, (4.00 üzerinden 2.00) olması gerekir ; 2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ya da ALES e dönüştürülmüş iki yılı geçmemiş LES den elde edilen puanın başvurduğu programın türünde en az 55 olması gerekir. 3. Yabancı Dil Koşulu (Đngilizce) KPDS, ÜDS veya diğer eş değer yabancı dil sınavlarının birinden 50 ve üzeri puan alanlar Yabancı dil sınavından muaftır. Bu sınavlardan 50 ve üzeri puan aldığını belgeleyemeyenler, dilekçelerinde belirtecekleri yabancı dilden Üniversitemizin yapacağı sınava girecektir. 4- Anabilim Dallarına Ait Şartlar a) Turizm ve Otel Đşletmeciliği Anabilim Dalı için; ilgili Fakülte ve Yüksekokulların Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü ile Đşletme Bölümü mezunları doğrudan öğrenime başlayacak olup diğer bölümlerden başvuran adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. KARAR NO:2008/10 Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı lisasüstü ders programına aşağıda kodu, adı içeriği Türkçe ve Đngilizce olarak belirtilen derslerin eklenmesinin uygun olduğuna, Yeni Eklenecek Dersler: Dersin Kodu- Adı T P K Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları Ormancılıkta Fonksiyonel Planlama Ders Đçerikleri Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları (2 2 3) Bilgi sistemleri, Coğrafi Bilgi sistemleri kavramı, genel prensiplerini, bileşenleri, temel fonksiyonları tanıtılmaktadır. Veri, bilgi, veri tabanı işletim sistemi, konumsal veri, vektör ve raster veri modelleri, veri kalitesi gibi temel kavramlar tanıtılacaktır. Konumsal veri girişi (sayısallaştırma), topoloji oluşturma, konumsal veri saklama, konumsal veri analizi ve sunumu üzerinde durulacaktır Concepts and Principles of Geographic Information Systems in Forestry (2 2 3) Information systems, geographic information systems, general principles, concepts, components and spatial functions of computer based spatial data analysis in decisionmaking. Data, information, database management systems, spatial data, vector and 3

4 raster data models, data quality. The concepts of data input, topology, data storage, data analysis and data display Ormancılıkta Fonksiyonel Planlama (3 0 3) Fonksiyonel planlamada yer alan Ekonomik, Ekolojik ve Sosyo-Kültürel temel öğelerin ve saptanması esasları. Ormanların odun, su, oksijen, estetik değer, yaban hayatı üretimi değerlerinin ortaya konması, eğlenme-dinlenme alanı olarak kullanılması, toprak erozyonunu önlemesi gibi ekolojik ortama ve çevreye katkılarının sayısal olarak tanımlanması. Bu değerler ile fonksiyonel planlama modelinin geliştirilmesi. Modelin çözümü ile fonksiyonel işletme sınıflarının ayrılması. Etaların saptanması. Alternatif çözümlerin elde edilmesi ve en iyi çözümün seçilmesi Functional Planning in Forestry Fundemental components such as economical, ecological, social-cultural of functional planning. Developing and solving of planning models including infrastructural functions such as wood suply, eresion control, water supply, nature protection, fresh air, esthetics and recreation. Dividing of functional forest management units deciding of functional forest management units deciding of functional allowablecut. Alternative solutions and choose of the best of it. KARAR NO:2008/11 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (Ek-1), Anatomi (Ek-2), Biyokimya (Ek-3) ve Genetik (Ek-4) Anabilim Dallarında yeni ders isimlerinin ve ders eklenmesi şeklinde yapılan değişikliklerinin Ek li şekillerde uygun olduğuna, KARAR NO:2008/12 21 Ocak 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan Bilimsel Hazırlık Programlarının uygulanmasına ilişkin Senato esasların aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, 1. Bilimsel hazırlık programına Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 5. maddesindeki koşulları sağlamış olan öğrenciler kabul edilir. 2. Bilimsel hazırlık programında alınan derslere devam zorunludur. Ders sınavları ders notları, derslerden başarılı sayılma koşullarına ilişkin olarak; Lisans programında alınan dersler için Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Lisans programında alınan dersler için Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ndeki hükümler uygulanır. 3. Bilimsel hazırlık programında belirlenen bir yıllık sürenin sonunda adayın lisansüstü programa başlayabilmesi için hiçbir dersten FD veya FF notu almamış olması ve süre sonunda genel not ortalaması lisans programında ders alanlar için en az 2.00/4.00, yüksek lisans programında ders alanlar için en az 2.50/4.00 adayların kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilir. 4. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı her yarıyıl için toplam beşi geçmemek koşulu ile anabilim dalı tarafından belirlenerek Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz. 4

5 KARAR NO:2008/13 Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/20 sayılı kararı gereğince Üniversitemiz ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde revizyonu yapılan yönergelerin Ek li şekillerde uygun olduğuna, 1.Düzce Üniversitesi Lisans/Ön Lisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi nin (Ek-5) 2.Düzce Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (EK-6) 3. Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (EK-7), 4. Düzce Üni. Tıp Fak.Acil Servis Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge (EK-8), Oy birliği ile karar verildi. Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Rektör Orman Fakültesi Dekan V. Sağlık Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. A. Ferruh GEZEN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa KEPEZ Rektör Yardımcısı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Kamil ÇAM Yrd. Doç. Dr. Memduh CEYLAN Tıp Fakültesi Dekanı V. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Y. Yrd. Doç. Dr. Arif. GÜNGÖR A.T.Đ.O.Y.O. Müdürü Y. Prof.Dr.Ö.Necip AYTUĞ Tıp Fakültesi Senato Temsilcisi 5

6 Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMĐR Doç. Dr. Fatma SILAN Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Y. Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Y. Yrd. Doç. Dr. Đlhan ÖZTURAN Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan POLAT Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Memduh CEYLAN Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof.Dr.Refik KARAGÜL Orman Fakültesi Senato Temsilcisi 6

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi:09.06.2015 Toplantı Sayısı : 23 Karar No: 02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü -İlan Metni- Üniversitemiz Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI ( 01.04.2013 tarih ve 28605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan lisansüstü Yönetmeliğe Ait) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı