LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 n Adı : Doğrusal Optimizasyon Kodu : ENM 0 Enstitü Adı:Fen Bilimleri Ens. Anabilim Dalı : Endüstri Müh. ABD. Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Doğrusal modellerin çözümlerini anlayabilme ve çözüm yaklaşımlarını öğrenme Doğrusal optimizasyon konusunda modelleri oluşturup, çözüp, değerlendirme Taha H.A., Operations Research, Prentice Hall, (000). Winston W.L., Operations Research, Applications and Algorithms, Duxbury Press, (). Rardin R.L., Optimization in Operations Research, Prentice Hall, (). X 00 Proje ve Bitirme 0 Optimizasyon Kavramı Klasik optimizasyon Temel doğrusal programlama modeli Temel doğrusal programlama modeli () Simpleks çözüm yöntemi kavramları Büyük M yöntemi İki fazlı yöntem Gözden geçirilmiş Simpleks yöntemi Dual simpleks yöntemi Çok zamanlı ve çok bölümlü problemler Ayrıştırma algoritması Hedef programlama veri zarflama analizi Hedef programlama veri zarflama analizi () Örnekler Genel değerlendirme Prof. Dr. Ramazan YAMAN

2 n Adı : Kalite Kontrolde İleri Kodu : ENM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü Yarıyılı Güz/Bahar Dili Türkçe n Amacı Toplam Kalite Yönetim Fikrini Aşılamak ve ilgili leri Öğretmek İş Yaşamında Toplam Kalite Yönetim Anlayışını ve lerin Uygulanmasını Sağlamak Sadioğlu Sedat., Kalitenin Boyutları,Gim Ofset,Ankara,000.Burnak Nimetullah., Toplam Kalite Yönetimi Tekam Yayınları,Eskişehir,.Ersen Haludun., İnsan ı ve Kalite Maestro Yayın,İstanbul,00.Ishikawa Kaoru., Toplam Kalite Kontrol,Kalder Yayınları,İstanbul,.İşcil Necati., İstatiksel Kalite Kontrol,AİTİA Yayınları,Ankara,.Peşkircioğlu Nurettin., Kalite Yönetiminde ISO 000 Uygulamaları,MPA,Ankara,. Weaver N. Charles., Toplam Kalite Yönetiminin Dört Aşaması Sistem Yayıncılık,İstanbul, x 0 x 0 0 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Kalite Tasarımı Kalite Maliyetleri Kalite Araçları Katılımcı Yönetim Kalite Kontrol Diyagramları Süreç Kontrol leri FMEA Altı Sigma QFD (Kalite Fonksiyon Göçerimi) Taguchi Hoşhin-Kamri Standardizasyon ISO Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Kadıoğlu Proje ve Bitirme

3 n Adı : Uzman Sistemler Kodu : ENM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enst. Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Uzman sistemlerin fonksiyonlarını ve yapıların öğretme Uzman sistem yapıları ve fonksiyonları öğrenilir ve prototip bir uzman sistem geliştirilir Schalkoff R.J., Artificial Intelligence: An Engineering Approach, McGraw-Hill International Editions, (0). X 00 Proje ve Bitirme 0 Yapay zekânın tarihçesi Uzman sistemlerin gelişmesi Uzman sistemlerin yapısı Mantık (öğeler, hedefler, mantık programlama) Belirsizlikler, belirsiz bilgi miktarının saptanması Uzman sistemlerin oluşturulması Uzman sistemlerin oluşturulmasında kullanılan araçların incelenmesi CLIPS ile uzman sistem geliştirme, Örnek uzman sistem yapıları Prototip uzman sistem hazırlama Prototip uzman sistem hazırlama () Prototip uzman sistem için testler Sunum Prof. Dr. Ramazan YAMAN

4 n Adı : Karar Destek Sistemleri Kodu : ENM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Ens. Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Karar verme sürecini analiz edebilme ve buna yönelik sistemleri kavrayabilme Karar verme sürecini anlar ve buna yönelik karar destek sistemlerini değerlendirebilir Sauter, V.L., Decision Support Systems, Wiley, (). Turban E., Aronson J. E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice- Hall, (00). X 00 Proje ve Bitirme 0 Karar verme temelleri Karar verme süreci Karar vermede zorluklar Karar vermede nitel yaklaşımlar Karar vermede nicel yaklaşımlar Karar verme için senaryolar Karar verme için senaryolar () AI ve ES ye giriş Belirsizlikler ve tutarsızlıklar Formüle edilmiş sembolik mantık kullanarak bilgi sunumu Bilgi yönetimi konuları ve teknikleri Karar destek yazılımları Karar destek yazılımları () Genel bakış Prof. Dr. Ramazan YAMAN

5 n Adı : Toplam Kalite Yönetimi nde İnsan ı İşlevleri Kodu : ENM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Yarıyılı Güz Dili Türkçe Toplam Kalite Yönetimi nde insan faktörünün değişen rolünün ve etkinliğinin değerlendirilmesi, işgücü-üretim organizasyonlarının bütünleştirilmesi gereğinin ve öneminin ortaya konması Örgütsel ve üretimsel değişimlerin insan kaynağı üzerindeki etkileri ve yalın örgütlerde insan kaynağının rolü öğretilecektir. Kondo Yoshio; İşletmede Bütünsel Kalite, Çev: Dicleli, Ayşe Bilge, Mess Yayınları, Yayın No: 00, İstanbul, Akgeyik Tekin; Stratejik Üretim Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul Rosen Robert H.; İnsan Yönetimi, Çev: Bulut Gündüz, Mess Yayınları, Yayın No: 0, İstanbul, Proje ve Bitirme Toplam Kalite Yönetimi nin Kökleri Yönetim Yaklaşımları Değişim Yönetimi ve Örgütsel Dönüşüm Toplam Kalite Yönetimi Kavramı, İlke ve Özellikleri Mükemmellik Uygulamaları, Tüketici Merkezli Politikalar, Rekabet Üretimde Yalınlaşma ve Esnekleşme Üretimde Kullanılan İleri Teknolojilerin İş Süreçlerine Etkisi Çalışma Yaşamında Dönüşüm: Esnek Çalışma Yeni Çalışan Kavramı ve Temel Özellikleri : İnsan Faktörünün ve Sorumluluğunun Yeniden Tanımlanması Katılımcı Yönetim Yaklaşımı Takım : Kaizen, Kalite Çemberleri, Proje Grupları vb İş Analizi, İş Değerleme ve Ücretleme İnsan ı Planlaması Eğitim ve Geliştirme Performans Değerleme Yrd. Doç. Dr. Özay Umut TÜRKAN

6 n Adı : Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Kodu : ENM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enst. Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Veri tabanı yönetim sistemlerini kavrayabilme, kullanabilme ve inşa edebilme Veri tabanı sistemleri inşa eden bir takımda yer alabilme Ramakrishnan R., Gehrke J., Database Management Systems, UC Berkeley Engineering, (00). X 00 Proje ve Bitirme 0 Veri tabanı kavramına ve veri tabanı tasarımına giriş Parçacık ilişkisi ve ilişkisel veri modelleri SQL ve veri sözlükleri Son işleme, uyuşma gibi veri kullanma dilleri Veri tabanı sistem mimarlığı Veri tabanı sistemi ve dağınık veri tabanı sistemi kullanılan yazılım geliştirme ortamları Ticari veritabanı sistemleri () Ticari veritabanı sistemleri () Ticari veri tabanı yönetim sistemi ile prototip bir takım projesi hazırlanması () Ticari veri tabanı yönetim sistemi ile prototip bir takım projesi hazırlanması () Ticari veri tabanı yönetim sistemi ile prototip bir takım projesi hazırlanması () Ticari veri tabanı yönetim sistemi ile prototip bir takım projesi hazırlanması () Sunumlar () Sunumlar () Prof. Dr. Ramazan YAMAN

7 n Adı : Ulusal ve Uluslararası Girişimcilik Kodu : ENM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enst. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Öd Diğ Toplam ev er n Türü n Amacı Ulusal ve uluslararası girişimcilik konusunda teorik çerçevede altyapıyı oluşturmak. Girişimcilik ilke ve uygulamalarını öğrenmek. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management S.Edt. Thomas Zimmerer, Norman Scarborough,Dough Wilson, March 00, Pearson X 0 Yarıyıl İçi Sınavlar X 0 Proje ve Bitirme 0 Girişimcilik İçin Temel İlkeler Girişimcilik İçin Temel İlkeler Türkiye de Girişimcilik Sorunları Türkiye de Girişimcilik Sorunları Türkiye de Girişimcilikte Fırsatlar ve Politikalar Türkiye de Girişimcilikte Fırsatlar ve Politikalar Uluslararası Girişimcilikte Temel Farklılıklar Uluslararası Girişimcilikte Temel Farklılıklar Örnek Olaylar Örnek Olaylar Örnek Olaylar Örnek Olaylar Örnek Olaylar Örnek Olaylar Yrd.Doç.Dr. Burhan Aydemir

8 n Adı : Türkiye Ekonomisi Kodu : ENM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Tarihsel ve yapısal faktörlerle Türkiye Ekonomisi nin incelenmesi. İçsel ve dışsal faktörlerin etkisi ile ekonomi politikalarının oluşumu, nedensel bakış açısı ile elde edilen verilerin sektörel düzenlemelerle ilişkilendirilmesi. Türkiye Ekonomisinde farklı dönemler arasındaki ilişkileri anlayabilme becerisi. Türkiye ekonomisine ilişkin verileri analiz edebilme becerisi. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının değerlendirilmesini yapabilme becerisi. Türkiye ekonomisinin diğer ekonomilerle karşılaştırmasını yapabilme becerisi. ŞAHİN, H., 00, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 0s. EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., 00, Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi, İstanbul, s. X 0 X 0 X 0 X 0 Proje ve Bitirme 0 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Ekonomik Durum Cumhuriyetin İlk 0 Yılında Türkiye Ekonomisi Devletçi Sanayileşme Döneminde Türkiye Ekonomisi Endüstrileşme Süreci İkinci Dünya Savaşı Döneminde Ekonomik Kalkınma Planlı Dönemde Türkiye Ekonomisi Ocak Kararları Nisan Kararları Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinden İhracata Dayalı Kalkınma Modeline Geçiş Tüğrkiye de Tarım Sektörü Türkiye de Sanayi Sektörü Türkiye de Hizmetler Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü Dış Ekonomik İlişkiler Türkiye Ekonomisi ile İlgili Güncel Yrd.Doç.Dr.Şimal Yakut AYMANKUY

9 n Adı : Uzmanlık Kodu : ENM 0- Institute: Science and Technology Field: Industrial Engineering Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Danışmanın deneyimlerinden yararlanarak bilimsel araştırma ve çalışma yapmayı öğrenmek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapabilmeyi sağlamak. Proje ve Bitirme 0

10 n Adı : İleri Tesis Planlaması Kodu : ENM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enst. Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Bahar Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Tesis planlama için kullanılan algoritmaları inceler Tesis planlamada kullanılan algoritmaların temel özellikleri anlaşılır Sule D.R., Manufacturing Facilities: Location, Planning, and Design, PWS-Kent Publishing Co., (). X 00 Proje ve Bitirme 0 Sıralama problemlerine giriş Tek makine problemi Atölyeler ve iş akışı Optimal süreçler Dinamik programlama yaklaşımı Tam sayı programlama Dal-sınır yöntemi Sıralama problemlerinin karmaşıklığı Sezgisel süreçler () Sezgisel süreçler () Sıralama problemlerinde yapay zeka uygulamaları Örnek Çalışmalar () Örnek Çalışmalar () Genel değerlendirme Prof. Dr. Ramazan YAMAN

11 n Adı : Üretim ı Planlaması Kodu : ENM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enst. Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Üretim planlama için temel ve uygulamalarının anlaşılması Üretim planlama için bütünün görülmesi Sipper D., Bulfin R.L., Production: Planning, Control, and Integration, McGraw-Hill, (). X 00 Proje ve Bitirme 0 Üretim sistemlerinin temel özellikleri Üretim sistemlerinde kodlamanın önemi Ürün ağaçları ve gerekleri Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) () Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) () Üretim kaynakları planlaması (MRP II) () Üretim kaynakları planlaması (MRP II) () Kurumsal kaynak planlaması (ERP II) () Kurumsal kaynak planlaması (ERP II) () Kurumsal kaynak planlaması (ERP II) () Kısa, orta, uzun vadeli planlamalar Kapasite planlaması CRM, PLM, DRP ve diğerleri Prof. Dr. Ramazan YAMAN

12 n Adı : Yapay Zeka Kodu : ENM0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı İnsan öğrenme ve karar verme yeteneğini bilgisayar sistemlerine kazandırmak Bir problemi yapay zeka teknikleriyle ile çözebilmek Nabiyev, V.V, Yapay Zeka, 00, Seckin Yayıncılık Öztemel, E., Yapay Sinir Ağları, 00, Papatya Yayıncılık ELMAS, Ç, Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Yayıncılık x x x 0 Proje ve Bitirme 0 Yapay Zeka ile ilgili genel kavramlar Problem çözme teknikleri Problem çözme teknikleri Yapay zeka teknolojileri Uzman Sistemler Yapay sinir ağları Yapay sinir ağları ve uygulamalar Genetik algoritma Genetik algoritma ve uygulamalar Bulanık mantık Tavlama benzetimi Yapay zeka uygulamaları Yapay zeka uygulamaları Yapay zeka uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Ali ORAL

13 n Adı : Doğrusal Olmayan Optimizasyon Kodu : ENM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enst. Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Doğusal olmayan optimizasyonu ve çözüm yaklaşımlarını öğretmek Doğrusal olmayan optimizasyonu ve çözüm yaklaşımları anlar ve değerlendirebilir. Nash S.G., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill, ().. Luenberger D.G., Introduction to Linear and Nonlinear Programming, Addison,Wesley Publishing, ().. Winston W.L., Operations Research, Applications and Algorithms, Duxbury Press, ().. Rardin R.L., Optimization in Operations Research, Prentice Hall, (). Proje ve Bitirme X 00 0 Algoritma oluşumlarının genel prensipleri Cauchy ve Newton stratejileri Tek boyutlu araştırma Doğrusal en küçük kareler Doğrusal olmayan en küçük kareler Qausy-Newton ve Marquardt algoritmaları Quasy-Newton tipi yöntemler Quadratik programlama Konveks programlama Slater koşulu Dualite, R n in bir bölgesi üzerine izdüşüm Yansıtılmış gradyan algoritması Sırasal Quadratik programlama çözüm yaklaşımları () çözüm yaklaşımları () Prof. Dr. Ramazan YAMAN

14 n Adı : Yönetimde Çağdaş Kavram ve Uygulamalar Kodu : ENM Enstitü Adı:Fen Bilimleri Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Küresel rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerini ve büyümelerini sağlayan güncel yönetim felsefesi ve bu felsefe doğrultusunda geliştirilmiş çeşitli kavramların değerlendirilmesi. Çağdaş yönetim organizasyonunu oluşturan yönetimsel kavramların ve uygulamalarının güncel ekonomik gerçekler ve üretim yöntemleri doğrultusunda değerlendirilerek öğretilmesi. Jones Daniel T.-Womack James P.; Yalın Düşünce, Çev.: Aras Nesime, Sistem Yayıncılık, Yayın No:, İstanbul, 00. Yeniçeri Özcan; Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Yayın No:, Ankara, 00. Gordon Thomas; Katılımcı Yönetimin Temeli, Çev.: Aksay Emel, Sistem Yayıncılık, Yayın No:, İstanbul, Proje ve Bitirme Yönetim Düşüncesinin Evrimi İşletmelerde Yeniden Yapılanma&Değişim Mühendisliği (Reengineering) Yalın Organizasyon / Yalın Yönetim&Üretim İş Zenginleştirme, İş Genişletme ve İş Rotasyonu Yetkilendirme ve Personel Güçlendirme (Empowerment) Kendi Kendini Yöneten Takımlar Örgütsel Küçülme (Downsizing) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Öğrenen Organizasyonlar Kıyaslama (Benchmarking) Sanal Örgütler Stratejik Ortaklıklar / Şirket Birleşmeleri Tedarik ZinciriYönetimi Kalite Yönetim Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özay Umut TÜRKAN

15 n Adı : Grup Teknolojisi ve Esnek Üretim Sistemleri Kodu : ENM- Enstitü Adı: FBE Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Bahar Dili Türkçe n Türü n Amacı Grup teknoloji ve esnek üretim sistemlerini temel ilkelerini öğrenme Grup teknoloji ve esnek üretim sistemlerinin avantajlarını bilir ve bunlardan yararlanabilir. Nalbant Muammer, Bilgisayarla Bütünleşik Tasarım ve İmalat, Beta Yayınları, İstanbul. Hasis, Siegmar, CIM-Einführung in die rechnerintegrierte Produktion Carl Hanser Verlag, München. Groover, Mikel P., Automation Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall Inc., New Jersey,. x 0 x - x 0 x - Proje ve Bitirme 0 Genel bilgiler Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) CNC Tezgahları Işleme Merkezleri Esnek Imalat Hücreleri Esnek Imalat Adaları Esnek Imalat Sistemleri Esnek Imalat Hatları Esnek Üretim Eleman ve Teknolojileri Esnek Üretim Sisteminin Bileşenleri Direkt Nümerik Kontrol (DNC) Grup Teknolojisi Grup (hücresel) yerleştirme, Grup teknolojisinin verimliliğe etkileri, Stok ve Malzeme İletim leri, Otomatik Yönlendirilebilen Transport Sistemleri (AVUS) Yrd. Doç. Dr. Ziya AKSOY

16 n Adı : Görüntü İşleme Temelleri Kodu : ENM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Görüntü işleme tekniklerine giriş Görüntü işlemeyi bilir ve problemleri çözebilir Digital Image Processing ISBN-0: 000 X 00 Proje ve Bitirme 0 Giriş Dijital görüntünün temelleri Resim düzleminde görüntü geliştirme Resim düzleminde görüntü geliştirme Resim düzleminde görüntü geliştirme Frekans alanında görüntü geliştirme Frekans alanında görüntü geliştirme Frekans alanında görüntü geliştirme Görüntü düzeltme Görüntü düzeltme Görüntü düzeltme Görüntü sıkıştırma Görüntü sıkıştırma Görüntü sıkıştırma Yrd.Doç.Dr.Davut Akdaş

17 n Adı : Uzmanlık Kodu : ENM 0- Institute: Science and Technology Field: Industrial Engineering Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Danışmanın deneyimlerinden yararlanarak bilimsel araştırma ve çalışma yapmayı öğrenmek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapabilmeyi sağlamak. Proje ve Bitirme 0

İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER Bölüm Başkanı Mesajı... 2 Dal (Opsiyon) Seçim Süreci... 3 Dal Sisteminin Tanıtımı... 4 Dal (Opsiyon) Seçim

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı. Birinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı. Birinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU- ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AK TS YBS 101-İşletme Bilimlerine

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı. I. Yarıyıl. Dersler

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı. I. Yarıyıl. Dersler T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl T P K 601 İleri Araştırma Teknikleri I 3 0 3 10 Toplam 9 0 9 30 II. Yarıyıl

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ MAKALE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Mehmet Yasin Demirel* Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Ankara yasindemirel@outlook.com İbrahim Karaağaç

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı