ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE ÇED SÜRECİNİN ENTEGRASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE ÇED SÜRECİNİN ENTEGRASYONU"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE ÇED SÜRECİNİN ENTEGRASYONU (1), Rana YAMANTÜRK (1), Egemen AYDIN (1) (1) İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Maslak İstanbul ÖZET Bir sistemin girdi-çıktısı arasında oluşan denge unsurunun boyutu ile ilgili olarak karar verici, teklif edilen projenin iznini verir. Bugüne kadar bu yöntemle gelinen noktada en etkin yöntem ÇED süreci ve uygulaması olmuştur. Burada esas sorun proje halinde teklif edilen faaliyetin karar verici için yapılan değerlendirme sistemindeki kestirilen çevresel etkilerin minimuma indirilmesindeki yöntemin ne olduğudur. Bu yöntem çevre mühendisliği bilimindeki kavramlarıyla bir çevre yönetim sistemi olmalıdır, daha da ötesi bu ÇYS, faaliyetin projesine koşut olarak bir proje halinde ÇED süreci ile ilişkilendirilerek verilmelidir. Çevresel sistemin bütün bileşenleri ile değerlendirilerek o sistemdeki tüm kirletici etkilerin en aza indirgenmesi için uygulanan yönetim biçimi toplu yönetim yaklaşımıdır. Toplu yönetim kavramında üç temel öğenin yönetimi söz konusudur. Bunlar çevresel olumsuz etkilerin yönetimi (atıkların yönetimi), kaynakların yönetimi ( insan kaynağı, ham madde ), Risk yönetimi ( atık risk, kaynak riski yönetimi)dir. Dördüncü temel yönetim öğesi bahsi geçen yönetim biçimlerine yaptırım ve sınırlayıcı etkisi olan kontrol mekanizmasıdır. Bu mekanizma yasal çerçeve olarak belirlenmiş olup yönetim sistemini bu çerçeveye uyumlu olmaya zorlar. Bu çalışmada ÇED süreci içinde karşılaşılan güçlükleri ve karar verme aşamasındaki yanlışlıkları giderdiği düşünülen proje teklifleri üzerine verilmesi gereken bir çevre yönetim sistemi projesinin fizibilite modeli önerilmiş ve bu şekilde bir ÇYS-ÇED entegrasyonu ile çevre koruma kavramı içinde yeni bir yasal düzenlemenin yapılması gereği ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: ÇED, ÇYS, Proses araştırması, Atık araştırması, Risk değerlendirme INTEGRATION OF THE EIA WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ABSTRACT Decision makers decide to permission for environmental facilities according to cost benefit ratio of proposed project. Mainly EIA process has been used for many years in this decision. Problem is there is no a/any quantitively method in EIA process to prove minimization of estimated impacts in EIA report. Environmental Management System (EMS) project should be effective methodology to minimize environmental impacts and it must be integrated with EIA report. Main three components are taken into account for environmental activities in total quality management system: Noxious effect management (wastes, emissions), source management (raw materials, people), and risk management (assessment of potential hazards). Laws and regulations are control mechanism for this system and force them. In this study, a systematic approach is proposed to integrate EIA with EMS for proposed projects. Key Words: EIA, EMS; Process survey, Waste survey, Risk assessment

2 GİRİŞ Dünya üzerindeki endüstri, tarım, yerleşim, rekreasyon vb. her türlü faaliyet çevre kaynaklarını kullanan prosesler bütünüdür. Bu haliyle kaynağı kullanan, tüketen prosesin reaktörü veya yeri yine ilgili ekosistemdir. Bu sistem sibernetik bir sistemdir ve ona göre dıştan gelen yani faaliyetin getirdiği etkileri yok edecek bir tepki ile karşılık verir. Bu sistemin girdi-çıktısı arasında oluşan denge unsurunun boyutu ile ilgili olarak karar verici teklif edilen projenin iznini verir. Bugüne kadar bu yöntemle gelinen noktada en etkin yöntem ÇED süreci ve uygulaması olmuştur. ÇED dinamik bir süreçtir ve faaliyetin bitimine kadar tüm aşamalarında izleme ve iyileştirme çalışması gerektirir. Bu nedenle esas sorun proje halinde teklif edilen faaliyetin karar verici için yapılan değerlendirme sistemindeki kestirilen çevresel etkilerin minimuma indirilmesindeki yöntemin ne olduğudur. Bu yöntem çevre mühendisliği bilimindeki kavramlarıyla bir çevre yönetim sistemi olmalıdır, daha da ötesi bu ÇYS faaliyetin projesine koşut olarak bir proje halinde ÇED süreci ile ilişkilendirilerek verilmelidir. Bu şekilde karar verici üçlü sorumluluk üçgeni içerisinde ÇYS projesinin fizibilitesi ile rahat ve etik bir karara ulaşacak ve ÇED süreci sadece izleme ile somut verilerin alınması aşamasına dönüşecektir. Bu çalışmada ÇED süreci içinde karşılaşılan güçlükleri ve karar verme aşamasındaki yanlışlıkları giderdiği düşünülen proje teklifleri üzerine verilmesi gereken bir çevre yönetim sistemi projesinin fizibilite modeli önerilmiş ve bu şekilde bir ÇYS-ÇED entegrasyonu ile çevre koruma kavramı içinde yeni bir yasal düzenlemenin yapılması gereği ortaya konulmuştur. ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME Çevre etki değerlendirme sürecinin bilimsel anlamı teklif edilen bir faaliyet projesinin etkilerini kestirerek çevresel kaynakların ve ekosistemin bu etkilenmeden payını değerlendirmek ve bu değerlendirmeye göre koruma kavramı içinde alınması gereken önlemleri önermek, uygulamak ve izlemektir. Bu bağlamda mühendislik, ekosistem ve yasal çerçeve üçgeninde proje teklifi etkileri ve bu etkilerin tolere edilebilir boyutlarda olmasını sağlayan bir değerlendirme ortaya konulmalıdır. Buna göre çevresel risk kestirimleri ile çok disiplinli kuruluşlar arasındaki ilişki Şekil 1 de verilmiştir (DOE, 1995; WBCSD, 1998). Yönetmelikler Izinler Etki Değerlendirmesi Önerilen faaliyet projesinin girdileri Mühendislik Tasarım İşletme İyileştirme Ekosistem testleri Araştırma İzleme Tolere edilebilir etkiler Şekil 1. Çevresel Risk Tahmini ve Etki Değerlendirme İçin Disiplinler Arası Organizasyon (Talınlı, İ., Malak, U., İbrahimoğlu, B. Ve Yamantürk, R., 2000) Bu yöntemde girdi ile çıktı arasındaki fark tolere edilebilir etkinin daha proje aşamasında görülebilmesini, eldeki standartlara uygunluğunu değerlendirmede mühendislik, tasarım, işletme ve iyileştirme aşamalarının bütününe yayılı olması nedeniyle mutlaka bir yönetim sistemi gerektirmektedir. O halde önerilen proje üzerinde bu aşamalarda yapılması gerekenleri ortaya koyan bir yönetim sistemi projesini de içermelidir. Risk değerlendirme ve etki değerlendirmenin mühendislik tarafından bir faaliyet için yapılacak olmasının aşamaları başlangıçtan bitime kadar şekil 2 de gösterilmiştir (Canter, 1996; Bailey and Hobbs, 1990; Bailey ve diğerleri, 1992). 34

3 Mühendislik Risk Değerlendirme Etki Değerlendirme 1. Kavramsal Araştırma Tasarım 2. Hakların kazanımı Ön işletme ve İzleme 3. Nihai Tasarım 4. İnşaat aşaması İnşaat etkileri İzleme 5. Hazırlık Hazırlık Testleri İzleme 6. İşletme Kısa süreli etkileri İzleme 7. Sürdürülebilir Uzun süreli etki İyileştirme İyileştirme 8. Geçici Kapama İyileştirme-İzleme 9. Nihai Kapama Nihai Geri kazanım ve ve İyileştirme İyileştirme İzleme Şekil 2. Çevresel Risk ve Etki Değerlendirmesi Arasındaki ilişki 35

4 Kavramsal tasarım ve daha sonraki işletme aşamalarında projenin tasarım verileri ile uygulanan yönetim biçimi risk ve etki değerlendirmenin ortaya çıkarmış olduğu çevresel verilerle bir çevre yönetim sistemi projesini de aynı aşamalarda uygulamaya geçirmiş olmalıdır. Bu proje kestirim aşamasındaki etkileri çevre koruma politikası ve hedeflerini tutturacak şekilde minimize eden bir ÇYS projesinden ve onun fizibilitesinden başka bir şey değildir (Lohani, 1992). ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Toplu Yönetim Kavramı Çevresel sistemin bütün bileşenleri ile değerlendirilerek o sistemdeki tüm kirletici etkilerin en aza indirgenmesi için uygulanan yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde faaliyetin sistemdeki kirletici etkilerinin kirlenme kontrolü esasları çerçevesinde ve yönetim bazında ele alınması gerekir. Özellikle kirlenme kontrolü için proses değişikliği gibi önemli bir değişim kararının verilmesinde toplu yönetim kavramı büyük önem taşır. Çevresel bir toplu yönetim kavramı için sisteme girdi ve çıktılar ile yönetimin prosesler bazında uygulanması şekil 3 ve 4 de verilmiştir (Morrison vd, 2000). Ham madde Enerji FAALİYET Endüstri, tarım, yerleşim, madencilik v.b. Ürün, Hizmet Yan ürün Yeniden Kullanım İstenmeyen Çıktı Geri Kazanım Gerçek Atıklar Zararlı Atıklar Katı Atıklar Hava Emisyonları Radyoaktif Atıklar Atıklarsular Gürültü Hastane Atıkları Şekil 3 Çevresel Sistemlerde Girdi ve Çıktılar 36

5 Kaynak girdisi Kaynak yönetimi PROSES ürün ürün yönetimi Emisyonlar Emisyon yönetimi Şekil 4 Endüstriyel Proses Bazında Yönetim Kavramı Toplu yönetim kavramında üç temel öğenin yönetimi söz konusudur. Bunlar; Çevresel olumsuz etkilerin yönetimi (atıkların yönetimi) Kaynakların yönetimi ( insan kaynağı, ham madde ) Risk yönetimi ( atık risk, kaynak riski yönetimi) Dördüncü temel yönetim öğesi yukarıdaki yönetim biçimlerine yaptırım ve sınırlayıcı etkisi olan kontrol mekanizmasıdır. Bu mekanizma yasal çerçeve olarak belirlenmiş olup yönetim sistemini bu çerçeveye uyumlu olmaya zorlar (Cascio ve diğerleri, 1996; Lampracht, 1997; Morrison-Sunders and Bailey, 1999). Endüstriyel bir faaliyet için toplu yönetim kavramına ait ayrıntılı yönetim organizasyonu örneği ise şekil 5 de verilmiştir (WHO/PEP, 1989; Haigh, 1987; Talınlı, 1995). Girdiler Organizasyon Hammadde Katkı Maddeleri Enerji Su Hava Arazi Girdilerin Etkilenmesi İşgücü, insan ve diğer kaynakları içeren prosesler şebekesi Çıktılar Ürün Yan Ürün İstenmeyen Ürünler -Atıklar -Emisyonlar -Kaynakların tüketimi -Riskler -Etkiler vb. Çevresel Etkiler Tehditler -Doğrudan -Dolaylı -Kullanım sırasında -Kullanım sonrası -Diğer Şekil 5 Toplu Yönetim Kavramı İçin Endüstriyel Faaliyet Yönetim Organizasyonu (DGQ, 1994). 37

6 Çevresel Olumsuz Etkilerin Yönetimi Çevresel olumsuz etkiler genellikle sistem dışına olan çıktılar ile oluşurlar. Bunlar atıklar ve emisyonlardır. Atık kavramı ile tanımlanan bu çıktılar formları açısından üç temel türdedir. Bunlar; Sıvı atıklar Gaz atıklar Katı atıklardır Bunlara çamur formundaki atıklar da ilave edilebilir. Bu formlarda olup çok sayıda kirletici ve çevresel zarar kriteri içeren atık ve emisyon türleri ise; Zararlı atıklar Radyoaktif atıklar Hastane atıkları Ses kirlenmesi-gürültü Mikrokirleticiler Özel atıklardır Bu ayırım çerçevesinde yönetilmesi gereken temel atık kavramları ve kaynakları aşağıda verilmiştir. Atıksular: Bu atıkların yönetimi su ve atıksu kapsamında ele alınır ve yönetim politikası doğrultusunda aşağıdaki unsurlar yönetilmelidir. 1. Su temini ve suyun hazırlanması (temiz su) 2. Atıksular, arıtımı ve geri kazanımı Su ve atıksuların kaynaklandığı yerler ise; Proses ve işlemler Yardımcı proses ve işlemler (soğutma suları vb) Alet,reaktör,bina vb temizlik yıkama suları Duş,tuvalet,kafeterya benzeri evsel nitelikli sular Yağmur suları ve saha drenajı suları Sıvı formdaki atıkların bu ayırımı ile gerek ayrık akımların gerekse toplam atıksu akımlarının kirlenme profili çıkarılır, izlenir, analizlenir ve en uygun arıtma teknolojisi belirlenerek yönetilmesi sağlanır. Mikrokirleticiler(suda tehlikeli zararlı maddeler): Atık yönetiminde ve özellikle atık arıtımında atığın içerdiği kirleticilerin giderilmesi veya kontrolü yönetim başarısını gösterir. Standart değerler veya kısıtlamalar her zaman her kirleticiyi kapsamayabilir. Mikrokirleticiler, belirli koşullar altında özellikle insan ve su yaşamına yaptığı zehirleyici ve istenmeyen etkileri ile bir su kaynağının kalite ve değerini düşüren ve yine insan aktivitesi ile su çevresine giren maddeler olarak tanımlanmaktadır. Zehirli, kanserojen, teratojen, mutagen etkileri ile birlikte suların arıtımında konvansiyonel yöntemlere uygun olmayan ileri arıtma veya kontrol teknikleri gerektirebilirler. Ayrıca yaygın kaynaktan yan veya ara ürün olarak üreyebilen 38

7 mikrokirleticiler ve kimyasallar da yönetime dahil edilmelidir. Her ülkede bu tür özel veya öncelikli kirleticiler yasal çerçeve ile belirlenmiş yönetsel rehberler ile yönetilmektedir. Hava Emisyonları: Faaliyetin sürdüğü sistemdeki iç ve dış ortam atmosferini etkileyen emisyonlardır.buna göre hava kirlenmesi kontrolünde hava emisyonları; Dış ortam veya atmosferik emisyonlar İç ortam veya kapalı alan emisyonları Her iki emisyonun kontrolünde emisyona neden olan madde veya yakıt ile noktasal kaynakta,ara kaynakta ve yaygın kaynakta gaz, partikül, duman, mist ve sis formundaki kirleticiler için kirlenme profili çıkartılarak en uygun arıtım ve önlem yöntemi ile yönetilmesi sağlanır. Hava emisyonlarının yönetiminde en uygun yöntem genellikle emisyon yaratan kaynak üzerinde değişiklik yapmak vb bir yöntem olduğundan bu kısım kaynakların yönetimi ile kesişmektedir. Katı Atıklar: Katı formdaki atıklar faaliyetin türü ne olursa olsun kaynağı açısından iki temel grupta değerlendirilir. Bunlar; Evsel veya yerleşim katı atıkları (çöpler) Proses kaynaklı katı atıklar Proses kaynaklı katı atıklar kompozisyonları ve miktarları ile evsel çöp karakteri dışında prosesin girdi özelliklerini yansıtırlar ve kirletici parametrelerine göre bir yönetim uygulaması gerektirirler. Bu yönetim biçimi yine atığın kaynağında azaltımı, ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım,arıtma,yakma,uzaklaştırma vb yöntemleri olabilir. Zararlı Atıklar: Zararlı atıklar Çevresel olarak akut veya kronik zarar potansiyeline sahip yanıcı, korozif, reaktif ve zehirli olabilen, kompozisyonu, içerdiği madde miktarları, fiziksel formları, çevrede dağılım-yayılımları ve kullanım sonucu bozulmuş tüketilmiş şekilleri ile çevreye yine insan aktiviteleri ile giren ve bu nedenlerle konvansiyonel arıtma ve uzaklaştırma yöntemlerinden farklı olarak ve çevresel sistemin politik, sosyal ve ekonomik değerleri ile yönetilmeyi gerektiren, sıvı, katı, sıkıştırılmış gaz, çamur ve macun kıvamı formlarında özelleştirilmiş ve listelenerek saptanmış atıklardır. Bu atıkların büyük kısmı endüstriyel kaynaklı olup tehlike kriterleri ve etkilerinin giderilmesi farklı bir yönetim gerektirmektedir. Bu yönetimin temel adımları tanımlama, saptama, listeleme ve arıtma-depolama-nihai uzaklaştırma olup atığın üretildiği yerde veya bir zararlı atık alanında olmak üzere bu adımlar uygulanır. Atık üreticisinin bir manifesto ile atığını zararlı atık alanına gönderip yaktırması,kaynağında arıtma ve toprağa vererek uzaklaştırması veya varillerini bir gemi ile denize boşaltması ÇYS nin politika ve hedefleri ile ilgilidir ve yönetim şeklinin geri dönüşleri ile kalite geliştirildiğinden sorumluluk altındadır. Çamur Formundaki Atıklar: Atığın formu katı sıvı veya gaz dışında olup çamur halindedir. Bu çamur sıvı içeriği veya viskozitesi nedeniyle çamur veya macun kıvamında olabilir. Her iki halde de zararlı atıklar kapsamında ele alınan tehlikeli olma kriterlerini sergiliyorlar ise zararlı atık olarak saptanmalıdırlar. Çamur atıkların kaynağı; Herhangi bir proses veya işlemden ham çamur Herhangi bir atığın arıtım prosesinden gelen ham çamur Herhangi bir maddenin bozulması sonucu oluşmuş çamurlar olabilir. Atıksu arıtım sistemlerinin çoğu çamur üretmekte ve bu ham çamurlar atık olarak çok farklı yönetim mekanizmaları gerektirmektedir. Örneğin atıksu arıtımından kaynaklanan arıtma çamurları için kekleştirme ile uzaklaştırma yöntemi uygulanırsa uzaklaştırma için katı atık yönetimi mi yoksa zararlı atık yönetim biçimi mi yer almalıdır? 39

8 Ses Kirlenmesi(gürültü): Gürültünün bir faaliyet için yönetim mekanizmasına da bağlı olarak iki yönü vardır. Faaliyetin çıkardığı gürültüye yakın çevresinin maruz kalması ve gürültüye doğrudan faaliyeti yürütenlerin maruz kalmaları ile etkilenmeleri. Gürültü konusunda yönetmeliklerle verilen tehlikeli olma sınırlarını düzenlemek aslında gürültüyü yönetmek anlamına gelmez. Gürültüye maruz kalma süresi, gürültü şiddeti ne olursa olsun göz önüne alınmalı ve bu sürelerin düzenlenmesi ile de önlem almak yönetim programında olmalıdır. Faaliyet dışına gürültü emisyonlarının yönetiminde ise bilinen izolasyon ve titreşim sabitleme ile teknolojik değişimler geçerlidir. Bu önlemler dizisi ile ses kirlenmesi bir atık yönetimi kadar kaynakların yönetimi ile de kesişmektedir. Radyoaktif Atıklar: Bu atıklar zararlı atıklar çerçevesinde bile değerlendirmeye alınmayıp ayrı bir yönetim standardına tabidir. Genellikle nükleer güç istasyonları için yapılmış olan uluslar arası konvansiyonlarda belirtilen yönetim ve uyulması gerekli kurallar zaten bu konudaki yönetimi belirlemektedir. Ancak bunun dışında ki bazı faaliyetlerin ve hatta günlük yaşamda kullanılan bazı cihazların tükenmeleri sonucu veya üretilen bir ürünün kullanımı ile maruz kalınan radyoaktivitenin yönetim planı içinde değerlendirmeye alınması gereklidir. Radyo baz istasyonları, cep telefonları ve medikal cihazlar gibi kullanım sırasında ve atıldığında belli bir radyoaktiviteye maruz kalma ve bundan korunma yöntemleri yönetim sisteminin esasını teşkil etmelidir. Bu yönetim şekli de kaynak yönetiminde belirtilen çevre dostu ürün ve sağlık riskleri yönetimi ile ilişkili olmalıdır. Hastane Atıkları: Bu atıkların bu isimle anılmaları yalnız hastane faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar için geçerli değildir. Tüm enfeksiyonel tehlike kriterine sahip atıklar olabileceği gibi doğrudan insan sağlığı riski veya insanla teması olan kimyasalların yönetimi ile de geçerli olmalıdır. Bu yönetim biçimi de yine insan kaynakları yönetimi içinde değerlendirilen bir kesişime sahiptir. Kaynakların Yönetimi Ekosistemin çevre açısından ilk öğesi atıklar ve bunların yönetimidir. Oysa kaynakların yönetimi ile atıkların yönetimi arasında büyük bağlantı vardır. Çevre kaynaklarının iyi yönetimi ve korunması kaynağın üründen atığa dönüşen miktarını azaltır. Kaynak ekosistemin canlı ve cansız tüm bileşenleridir ve bunun başında insan kaynağı gelmektedir. ABD de en önemli çevre mevzuatı kaynakların korunması ve geri kazanımı yasası olup atık yönetimi bile bu yasanın yaptırımları ile yönetilmektedir. (İLO/UNEB, 1992; Jenkins, 1995) Toplu yönetim sisteminde belirtildiği gibi prosese giren enerji ve hammadde gibi girdiler cansız çevre kaynaklarıdır ve bunlar; Yenilenebilir kaynaklar Yenilenemez kaynaklar olarak verilmektedir. Ekosistemin kullanımı sonrası yerine koyamadığı kaynaklar yenilenemez kaynaklardır(maden,petrol,fosil yakıtlar,kömür vb.). Yenilenebilir bir kaynak ise miktarı ile,mineralleri ile,kullanım sonrası bir döngü ile tekrar kaynak haline gelebilen kaynaklardır. Çevre yönetiminde kaynakları yönetmek atık yönetiminden önce gelmelidir ve tüm sistemler için ekonomik ve uygun olan yönetim şekli de kaynakların yönetimi ile başlamaktadır. Kaynakların yönetimi ile çevre koruma kavramı arasında aşağıda verilen kavramlar ve mekanizmalar ilişkili ve önceliklidir. Hammadde Kullanımında Atık Kirlenme Yükü Azaltan Önlemler Enerji tasarrufu-atıksız enerji kullanımı Atık Azaltan Yan Ürün Oluşturmayan Teknoloji Seçimi 40

9 Tesis İçi Proses Düzenlemesi ile Atık Minimizasyonu Ürün Dağılımı ve Üretim Sonrası Sorumluluk Çevre Dostu Ürün Üretimi Kazalar, İş, İşçi ve İnsan Sağlığı Güvenliği Çevre Eğitimi ve Bilinci Estetik, Ergonomik ve Rekreatif Çevre Çevre İzleme ve Denetim Sistemi Çevre Yönetim Sistemi Projesi Gerek kurulması planlanan gerekse işletilen faaliyetler için faaliyet projesine eşdeğer bir çevre yönetim sistemi projesinin hazırlanması ve fizibilitesi ÇED deki tüm vaatleri yerine getirmek için esas olmalıdır. Bu projenin temel adımları yukarıda verilen ÇYS nin 3 temel yönetim biçimine karşı gelmektedir. Bu projede amaç faaliyetten kaynaklanacak tüm etki, atık ve riskleri minimum yapabilecek yönetim biçimlerini tasarımlamaktır. Bir başka deyişle bu tasarımların ve uygulamalarının verim puanları maksimize edilmelidir. Yönetmenin başarısı etkiyi minimize etme ile başlangıçta ortaya konulan politika ve hedeflerine göre değerlendirilmelidir. Böyle bir projenin işleyişi için akım şeması Şekil 6 da verilmiştir. Model Yaklaşımı Modelin amacı ÇYS içindeki temel kriterlerin uygulanmasını pozitif aksini ise negatif bir değerlendirme ile ele alarak kümülatif bir model oluşturmaktır. Modelden elde edilen puanlamaya etki eden en önemli faktör; endüstrilerin ya da faaliyetlerin farklı kategori ve büyüklüklerde olmasıdır. Projenin fizibilitesine ulaşmak için tek bir uygulamanın yani pozitif değerlendirmelerin karşı gelen çevre değerleri ile oranlanması sırasında bu farklılıklar için faaliyetin büyüklüğü göz önüne alınarak modele bir eşitleme faktörü ilave edilmiştir. Proje tasarımlanırken faaliyete ait sorgulama formunda bu nedenle büyüklük bilgileri de yer almakta ve diğer dosya bilgileri ile eşitlenmektedir. Dosya bilgilerinin sorguladığı ve puanladığı kriterler aşağıda özetlenmiştir: D1: Endüstrinin Sınıfı, Yeri ve Büyüklük Değerleri (Açık Alan, Kapalı Alan vb.) D2: Endüstri ya da Faaliyetin Alt Kategorisini İşleyiş Düzeni ve Proses Özelliklerini D3: Su ve Atıksuya Ait Kriterleri ve Yönetim Biçimlerini D4: Hava Emisyonları ile İlgili Kriterleri ve Yönetimlerini D5: Katı Atık ve Yönetimini D6: Zararlı Atık ve Yönetimini D7: Çamur Formundaki Atıklar ve Yönetimini D8: Gürültü ve Etkilerinin Yönetimini sorgular, değerlendirir ve gerekli tasarımlara veri sağlar 41

10 ÇYS PROJE SİSTEMATİĞİ Politika Belirle ÇEVRE MÜHENDİSİ Politika Hedefleri Planlama Program Proje Sahibi Çevre değerlerini tespit et. Puanlandır. Değerlendir. Yönetim Projesi Atık Yönetimi Çevre Mühendisliği Kaynak Yönetimi Çevresel Risk Yönetimi Kirlen me profili Deşarj, çevre standar dı Optimum kullanım Tesisi içi düzenleme Çevre dostu ürün Sorumluluk Risklerin yönetimi Kestirimler Acil eylem planları İşçi sağlığı, sağlık Yasal Çerçeveye Uymalı ya da Yasaları Revize Edebilmeli ÇYS Projesinin Fizibilitesi Bu yönetimin uygulanacağı sınırları belirli çevre değerleri ile oranlama sonucu elde edilen sayı >0,60 olmalıdır. Karar verici ve izinler için sayısal değerlendirme skalası. Şekil 6: Çevre Yönetim Sistemi Projelendirmesi ile ÇED in Entegrasyonu İçin Model 9 no lu dosya kaynakların ve risklerin yönetimi ile ilgili olabilecek faaliyet bilgilerini sorgular. Bunlar aşağıda özetlenmiştir: D 9.1: Hammadde Kullanımını Değiştirerek Atık Minimizasyonu. D 9.2: Enerji Tasarrufu Sağlayan Bir Faaliyet. 42

11 D 9.3: Atık Azaltıcı Teknoloji Dönüşümü. D 9.4: Tesis İçi Proses Düzenlemesi D 9.5: Ürün Dağılımında Atık Kontrolü D 9.6: Çevre Dostu Ürün Üretimi D 9.7: İş, İşçi ve İnsan Sağlığı Güvenliği Önlemleri D 9.8: Çevre Eğitimi ve Bilinci D 9.9: Estetik, Ergonomik Çevre Düzenlemesi D 9.10: ÇYS izleme ve denetim mekanizması D 9.11: Tehlikeli Madde, Hammadde ve Ürün Taşınımı D 9.12: Madde, Hammadde ve Ürün Depolanması ile İlgili Riskler Dosya 10 da 3 temel öğenin dışında ilave ya da özel bir yönetim biçimi tasarımlanması gerekiyorsa belirtilir ve puanlamaya alınır. Örneğin tarihi bir yerin restorasyonunu üstlenmek ya da işçi çocukları için yuva, kreş açmak vb. faaliyetler sayılabilir. Bu dosya sorgulamaları ile elde edilen ve puanlanan sayısal değerler ÇYS proje fizibilite değerinin uygulama puanını oluşturur ve aşağıdaki denklemle elde edilir. ÇYSP = AY B + KY + EX (1) Burada; ÇYSP: Çevre Yönetim Sistemi Puanı B: Büyüklük Puanı ve Çevre Etkileme Katsayısı AY: Atık Yönetimi KY: Kaynakların Yönetimi EX: Ekstra ya da İlave Faaliyetin Puan Değerini göstermektedir. Her bir birimin değeri dosyalardaki moderatör denklemler ile belirlenmiştir. Endüstri ya da faaliyetin çevresi ile ilgili çevre özellikleri değerlendirmesi aşağıdaki denklemle verilmiş olup yine kümülatif bir değerlendirme sistemi içermektedir. Eö = BS + ÇK + YFK (2) Burada; EÖ: Ekosistem Özelliklerini BS: Değerlendirilen Bölgenin Sınırlarını ÇK: Çevre Kaynaklarını YFK: Yaşam, Faaliyet ve Kullanım Şekillerini gösterir. 43

12 ÇYSP ve EÖ nün puanlama sistemindeki minimum ve maksimum değerleri ile elde edilen bir skalada oranlanması ile PFD (Proje Fizibilite Değeri) 1 de küçük bir sayı olarak elde edilir. Bu şekilde elde edilen ÇYSP skalası ile karşı gelen EÖ skalasının regrasyon değerleri PFD için %60 ın üzerinde bir oranda ise ÇYS projesinin uygulanabilir olduğunu karar vericiye gösterir ve faaliyete izin verilir. Bu tür bir projenin izin sonrası izlemesi yapılarak projenin uygulanabilirliği takip edilir ve ülkemizdeki ÇED uygulamalarında karşılaşılan problemler giderilmiş olur. KAYNAKLAR Bailey, J. and Hobbs, V. (1990) A proposed framework and database for EIA aduting, Journal of Environmental Mangement, 34, Bailey, J. vd., (1992) Environmental auditing: artificial waterway developments in Western Australia, Journal of Environmental Management, 34, Canter, L.W., (1996) Environmental Impact Assessment, 2 nd Edition, McGraw-Hill, New York Cascio,J., Woodside, G. and Mitchell, P. (1996) ISO guide, The New International Environmental Management Standards, McGraw-Hill, New York DGQ (1994) Model for Demonstrating the Environmental Capability of an Organization, teil 2, Environmental Management Systems DOE (1995) Method for Evaluation of Environmental Aspects, Design of Environment Web Site Haigh N. (1987) EEC Environmental Policy and Britain, Bell and Bain Ltd., Glasgow İLO/UNEB (1992) General Environmental Management: Environmental Management Training, ILO/UNEB Programme Press, Geneva Jenkins, J. (1995) Environmental Risk Management, Pty. Ltd., London Lampracht,J. (1997) ISO Issues&Implementation Guidelines for Responsible Environmental Management, Amacom, New York Lohani, B.N (1992 ) Environmental Assessment and Review During Project Cycle: The Asian Development Bank Approach, Butterworth- Heinmann, Oxford Morrison-Sounders, A. and Bailey, J. (1999) Expolring the EIA/Environmental Management Relationship, Environmental Management, 24(3), Morrison, J. et al (2000) Managing a Better Environment: Opportunities and Obstacles for ISO in Public Policy and Commerce, Pacific Institute for Studies in Environment and Security, Oakland Talınlı, İ, (1995) Çevre Ödülleri İSO 95, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 352 Talınlı, İ., Malak, U., İbrahimağaoğlu, B. ve Yamantürk, R. (2000) KOBİ lerde Çevre Yönetim Sistemi Pilot Projesi, İSO-İTÜ Çevre Müh Bölümü, İstanbul WBCSD (1998) Environmental Assessment: A Business Perspective, The World Business Concil for Sustainable Development Report, UK WHO/PEP (1989) Management and Control of The Environment, World Health Organization 44

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ANKARA SANAYİ ODASI 1. ve 2. ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 8 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ. M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN ÖZET

GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ. M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN ÖZET GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa Ç.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi

Detaylı

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları 4.3 İş Akış Şeması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ve Kılavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu, 30 Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu

Detaylı

REACH Tüzüğünün Uyumlaştırılması ve Çevre Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar

REACH Tüzüğünün Uyumlaştırılması ve Çevre Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar REACH Tüzüğünün Uyumlaştırılması ve Çevre Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Haydar HAZER REACH TüzüğüT Semineri Ankara 11 Kasım m 2009 İçerik Kimyasallar Yönetimi Neden REACH?

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile)

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile) ÖDÜL BAŞVURUSU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN VE BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI SIRASINDA İSO ÇEVRE ŞUBESİ'NDEN YOL GÖSTERİLMEK ÜZERE DESTEK ALINABİLİR. 0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen

Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen Çalışmalar Ulusal Mevzuatta Yer Alacak Tehlikeli Kimyasalların

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi 10.06.2011 Atıkların kaynağında azaltılması Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması,

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL 28-29 /9 /16 ANKARA TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL MET LERE UYUM DURUMU 9 8 6 4 85 95 95 82 75 9 45 76 21.MET: Su tüketimi ve

Detaylı

KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME

KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME Akademisyenler ve Danışman Firmalar - Kirlenmiş Sahalar Yönetimi Çalıştayları: Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Güçlükler ve Fırsatlar; 9 Aralık 2015 Kirlenmiş Sahalar Yönetim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri Akademisyenler ve Danışman Firmalar - Kirlenmiş Sahalar Yönetimi Çalıştayları: Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Güçlükler ve Fırsatlar; 9 Aralık 2015 Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi;

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FORMU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FORMU EK-2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FORMU Bölüm Çevre Mühendisliği Yıl/yarıyıl 4/2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S)

Detaylı