Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;"

Transkript

1

2 Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI ya Kilis Valisi Sayın Yusuf ODABAŞ a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Asım GÜZELBEY e Adıyaman Belediye Başkanı Sayın M. Necip BÜYÜKASLAN a Kilis Belediye Başkanı Sayın M. Abdi BULUT a Gaziantep İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Menderes KARADUMAN a Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Necmi BAYKAN a Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Metin KARAKUŞ a Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet ASLAN a Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adil KONUKOĞLU ya Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa USLU ya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet ÖZÇİLOĞLU ya Ayrıca Kalkınma Kurulu Üyelerimize Teşekkürü bir borç biliriz. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adres: İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat 2-3: Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon : Faks : e-posta Hazırlayan : Fatih BARUTÇU, Abdülmenap ERTAŞ Editör : Fatih BARUTÇU, Hamit DOĞAN Kapak Dizaynı ve Tasarım : Fatih BARUTÇU Her hakkı saklıdır. Tamamen ya da kısmen çoğaltılıp satılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 1

3 2

4 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ İLETİŞİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ STRATEJİK ÇERÇEVE Hedef Kitle Mesajlar İletişim Kanalları, Araçlar ve Etkinlikler İpekyolu Kalkınma Ajansı nın Paydaşlarına Hizmet Sunmada Kullandığı Temel Değerler GZFT ANALİZİ DEĞERLENDİRME EK: STRATEJİK İLETİŞİM VE TANITIM PLANI İLGİLİ TARAFLAR ANKET SONUÇLARI

5 4

6 1. GİRİŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı nın görev alanının genişliği ve görevlerinin çok sayıda paydaşla ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini ve bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır. Değişen ve gelişen yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili tüm kesimlerle koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları paydaş olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi, bölgesel kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaşlar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak kalkınma kurulu ve ilgili paydaşların önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Ayrıca bu belge, Stratejik Planı na yol gösterici temel bir belge olarak ele alınmıştır. Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi nde, iletişim ve tanıtım stratejisinin tasarım süreci, stratejik çerçevesi ve kullanılacak temel araçlar üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca bu belge, yerel ve ulusal paydaşlar arasında iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya, araç ve yöntemlerin etkin kullanımı için kuralları kapsamaktadır. Bu şekilde, paydaşlar ve kurum yöneticileri adım adım planın nasıl uygulanacağını görebilecek, ilgili stratejileri uygulayabilecek ve tüm süreci izleyip değerlendirebileceklerdir. Niçin Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesine İhtiyacımız Bulunmaktadır? İpekyolu Kalkınma Ajansı nın Bölge dinamiklerini ve insan kaynaklarını harekete geçirmek, birimler arası koordinasyonu en etkin şekilde sağlayarak bölgenin ekonomik potansiyelini artırmak, kalkınma yolunda gelir ve istihdam öncelikli olmak üzere ajans kaynaklarının azami şekilde kullanılmasını sağlamak, bölgesel kalkınmayı amaçlayan proje ve faaliyetlere öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olmak misyonunu başarmak amacıyla iyi bir iletişimin sağlanması gerekmektedir. Aşağıda iletişim stratejisinin temel amaçları listelenmektedir. Bunlar: İletişim ve tanıtım anketi ve toplantı sonuçlarının faydalı bir strateji belgesine dönüşümünü sağlamak, Açık ve gerçekçi iletişim hedeflerini oluşturmak üzere belirlenen konuları, sorunları, ihtiyaçları, fırsatları ve çözümleri önceliklendirmek, Mesajlar, iletişim kanalları, araçlar ve faaliyetlerin tasarımı için seçilen hedef kitlenin özelliklerini gözden geçirmek, Yerel ve bölgesel faaliyetlerde, bölgeye uygun bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanmak amacıyla etkin ve uygun iletişim yaklaşımlarının seçimini ve tasarımını gerçekleştirmek, Hedef kitle için uygun mesajları oluşturmak, Hedef kitle için uygun medya ve araçları seçmek, Seçilen faaliyetler, medya araçları ve kanallarının uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere paydaş kişi ve kuruluşlara rehberlik etmek, İletişim stratejisinin uygulanmasını izlemek ve tamamlanmasından sonra etkisini değerlendirmek ve denetlemek, Kalkınma Ajansı hakkında kamu bilincini artırmak, Öncelikleri ve faaliyetleri vurgulayarak işbirliği değerleri ve vizyonunu geliştirmek, Kurumsal işbirliği içinde nasıl yer alacaklarını ve görüşlerini nasıl bildirecekleri hakkında kurum/ku- 5

7 ruluşları bilgilendirmek, Ortak çalışmalarda toplumda ulaşılması zor hedefler için daha fazla katılımcılığa olanak sağlamak, Paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl dikkate alındığının geri bildirimini sağlamak ve hesap verebilirliği göstermek, Zorlukları aşmada ortak çalışmanın ve katılımcılığın önemini vurgulamak, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla bağlantılar kurmak, Verilen mesajların anlaşılmasını sağlamak, paydaşların mesajlarına katılmak ve koordinasyonu sağlamak tır. 6

8 2. İLETİŞİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ Stratejik İletişim ve Tanıtım Planı hazırlık süreci temel problemlerin tespiti ile başlamaktadır. Bu tespitin yapılabilmesi amacıyla veriler toplanmıştır. Bu veriler ilgili paydaşlardan karşılıklı bilgi alışverişine dayalı olarak elde edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket çalışması ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu veriler saha çalışmalarına dayalı bir şekilde paydaşlarımızın görüş ve algılarını içermektedir. Tanımlanan her bir sorun detaylı bir analiz süzgecinden geçirilmiştir. Sorunlar tespit edildikten ve paydaşlar belirlendikten sonra hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Bu işlem yapılırken beklenen değişiklikler ve ulaşılacak hedefler de açıkça tanımlanmıştır. Verilecek ana mesajlar ve işlenecek temalar da hedef kitleye yönelik olarak tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonraki süreç İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin yazılı bir belgeye dönüştürülerek bu plan belgesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. İletişim stratejisi iletişim hedeflerini gerçekleştirmek ve başarmak amacıyla dizayn edilmiştir. Stratejinin ilgili ve verimli olmasını sağlamak amacıyla paydaşların öncelikleri ve istekleri dikkate alınmıştır. Bu şekilde, uygun olmayan iletişim yaklaşımlarının, mesajlarının, kanallarının, araçlarının ya da medyanın kullanım olanakları azaltılmıştır. İletişim ve tanıtım stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için farkındalık durumu, bilgi seviyesi, tutum ve davranışlar, uygulamalar ve hatta insanların algı düzeyi de dikkate alınmıştır. Aşağıdaki Şekil 1 de Stratejik iletişim ve tanıtım belgesinin hazırlama ve uygulama süreci gösterilmiştir. Şekil 1. Stratejik İletişim ve Tanıtım Planı Hazırlama ve Uygulama Süreci 7

9 3. STRATEJİK ÇERÇEVE İletişim yaklaşımları iletişim teknikleri, yöntemleri ve medyayı belirli konulara yönelik olarak en etkin şekilde kullanma yollarıdır. İletişim yöntemlerinin ve yaklaşımlarının seçilmesi iletişim stratejisi tasarımında çok önemli bir aşamadır. Birçok önemli soru bu aşamada sorulur: Hangi kanallar ve medya kullanılacak? Hangi bilgiler dikkate alınacak? Hangi materyaller üretilecek? İletişim araçları, teknikleri ve yöntemlerini içeren iletişim yaklaşımının nihai sonuçlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. İletişim yöntemleri ve yaklaşımları en iyi sonuçlara ulaşabilmek için iletişimde hangi yöne (bilgilendirme, eğitim, tanıtım vb.) odaklanılacağını belirlemeye yardımcı olur. Teorik ve pratik saha çalışmalarından sonuçlanan göstergelere ve İpekyolu Kalkınma Ajansı nın vizyon ve misyonuna dayanak olarak, önümüzdeki üç yıl süresince uygulanmak üzere aşağıda belirtilen hedefleri belirlemek mümkündür. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın kamuoyunda ve sosyal paydaşlar nezdinde tanınırlılığını oluşturabilmek ve bilinirlilik olgusunu geliştirmek, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın güçlü, güvenilir ve yenilikçi bir sosyal paydaş olarak algılanmasını sağlamak, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın itibarını başarıyla yönetmek, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın sorumluluğunda olan illere dönük yenilikçi ve katma değer yaratan yatırımlara öncülük eden ekonomik bir yapı olarak algılanmasını sağlamak, Süreklilik ve güvenirlilik çerçevesinde sosyal paydaşları ve hedef kitleleriyle arasında sadakat ve güven ilişkisi yaratmak, Rekabet sürecinde, sektörde farklılık yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak, Kamu ve özel sektör için farklı mesajlar belirlemek, Sektöründe yenilikçi ve sektörü geliştiren bir yapı olabilmek, Ajansa ilişkin en lerin, ilk lerin ve başarı hikayelerinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak, Başta girişimciler olmak üzere, bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımının teşvik edilmesinde ilk başvurulacak yapı olduğu vurgusunun güçlendirilmesi, Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilme yönünde yapacağı çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak. İletişim ve Tanıtım Stratejisi bölge içine ve dışına yönelik olarak 2 temel çerçevede oluşturulmuştur: TRC1 BÖLGESİ DIŞINA YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİLERİ Strateji 1: İpekyolu Kalkınma Ajansı nın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliğini sağlamak ve tanıtımını gerçekleştirmek. Bu strateji; İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Ajans ın temsil ettiği bölge dışındaki hedef kitleyi temsil eden kurumsal yapı arasındaki iletişim ve tanıtım süreçlerine, iletişim ve işbirliği mekanizmalarının nasıl geliştirileceğine ve bu mekanizmaların işlevlerinin nasıl sağlanacağına odaklanmaktadır. 8

10 Bu strateji altında öngörülen faaliyetler 1.1. Dış paydaşlarımızla etkili dış iletişim ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve/veya güçlendirilmesi 1.2. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda yer alması 1.3. Etkileşimli bölgesel tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının artırılması Strateji 2: TRC1 Bölgesi nin özelliklerini ve mesajlarını ulusal ve uluslararası kamuoyuna ve yatırımcılara olumlu bir şekilde iletmek. Bu strateji ulusal ve uluslararası kamuoyunda ve yatırımcıların gözündeki TRC1 Bölgesi algısını doğru yerleştirmek veya oluşmuş yanlış algıları değiştirmeye yönelmiştir. Bu strateji altındaki faaliyetler aşağıda sıralanmıştır TRC1 Bölgesi ni tanıtıcı bir tanıtım filminin hazırlanması 2.2. Bölge de üretilen her türlü değerin markalaştırılması için çaba gösterilmesi Ek te sunulan anket çalışmasındaki 16. soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde bölgenin tanıtımında ön plana çıkan etkinlikler içinde markalaşma konusu ön plana çıkmıştır. Buna göre Bölge de üretilen her türlü değerin markalaştırılması için çaba gösterilecektir. Strateji 3: TRC1 Bölgesi ne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara somut bilgiler vermek. Bu strateji ile Kalkınma Ajansının mali ve teknik destekleri, diğer ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler ve Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıya doğru bilgi vermek ve yol göstermek hedeflenmektedir. Bu strateji altında öngörülen faaliyetler 3.1. Tematik ve sektörel çalışma komisyonları oluşturmak suretiyle sektör ve alt sektör raporlarının hazırlanması 3.2. Bölgesel rekabet ve strateji raporlarının hazırlanması 3.3. KOBİ, OSB, vb. veritabanlarının hazırlanması 3.4. İş alanı seçilmesi için bilgi paketlerinin hazırlanması 3.5. Finans olanakları için danışmanlık verilmesi Strateji 4: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı na paralel iletişim stratejisi geliştirmek Bu stratejinin temel amacı, Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi nin üst ölçekli sayılabilecek Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın iletişim stratejisindeki ilke ve stratejilerle uyumlu olmasının sağlanmasıdır. 9

11 TRC1 BÖLGESİ NE YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİLERİ Strateji 1: Bölge içi iletişimin etkinliğini artırmak ve teşvik etmek. Bu strateji; İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Ajans ın temsil ettiği bölgedeki hedef kitleyi temsil eden kurumsal yapı arasındaki iletişim ve tanıtım süreçlerine, iletişim ve işbirliği mekanizmalarının nasıl geliştirileceğine ve bu mekanizmaların işlevlerinin nasıl sağlanacağına odaklanmaktadır Bu başlık altında görülen faaliyetler: 1.1. Bölgedeki tüm paydaşlarla kollektif dinamizmi yakalamak için bir haberleşme ağının kurulması 1.2. Sektörlerdeki tüm bölgesel paydaşların (büyük firmalar, KOBİ ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) işbirliği yapma konusunda cesaretlendirilmesi ve yönlendirilmesi 1.3. Başarı öyküleri, yayınlar, seminerler, inceleme gezileri, basın toplantıları, paydaş ziyaretleri gibi farkındalık yaratma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 1.4. Tüm paydaşların üzerinde anlaştığı, ortak bir hedefe doğru harekete geçmeyi sağlayacak bir temanın belirlenmesi 1.5. Paydaşlar arasındaki iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve çok çeşitli olanaklarla (web tabanlı forumlar, sosyal etkinlikler gibi) desteklenmesi Strateji 2. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler vs. ile ve arasında iletişim koordinasyonunu sağlamak ve geliştirmek. Bu başlık altında görülen faaliyetler: 2.1. Toplantıların içinde ve arasındaki etkileşimin artırılması 2.2. İpekyolu Kalkınma Ajansı kurumsal bünyesinde bölgenin temsiliyetinin yükseltilmesi 2.3. Alınacak kritik kararlarda tüm paydaşların karar alma sürecine katılımlarının sağlanması 2.4. Üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 2.5. İşbirliği esasına dayanan çok ortaklı projelerin geliştirilmesi Strateji 3. Ajansımızın faaliyetlerini paydaşlarımıza iletmek ve paydaşlarımızın katılımını en üst düzeye yükseltmek. Bu stratejinin hedefi, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın hizmet sunmada göz önünde bulundurduğu temel kriterler gereğince paydaşlarımızın Ajans ın faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamaktır. İpekyolu Kalkınma Ajansı tanıtım faaliyetleri kapsamında, çeşitli imkân ve araçlar kullanılarak bölgemizdeki ve bölge dışındaki kişi ve kurumların Ajans ın bölgedeki misyonu ve faaliyetleri hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Bu başlık altında görülen faaliyetler: 3.1. Bölge hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan basın bildirileri ilgili ajans ve basın yayın kuruluşlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 3.2. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları aracılığı ile Ajans ın faaliyetleri ve etkinlikleri konusunda görsel yayınların yapılması 10

12 Strateji 4. İletişim için bölgesel kapasite inşa etmek. Bu strateji iletişim için bölgesel kapasite oluşturmanın gerekliliğine yöneliktir. Paydaşların iş geliştirmesine katkı sağlamak, yerelde hazırlanan projelerin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla Ajans tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim semineri, kursları ve bilgilendirme faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu başlık altında öngörülen diğer faaliyetler: 4.1. Bölgesel kapasiteyi inşa etmek amacıyla bir sürekli eğitim merkezinin kurulması 4.2. Sürekli eğitim merkezinin kurulmasını takiben eğitimlerin düzenlenmesi 4.3. Teknik destek programlarının düzenlemesi Strateji 5. İpekyolu Kalkınma Ajansı ve faaliyetleri hakkında bilgiyi ve farkındalığı artırarak katma değer oluşturmak Bu strateji İpekyolu Kalkınma Ajansı na yönelik farkındalığı ve bilgiyi artırmada iletişimin oynayabileceği roller üzerine odaklanmaktadır. Bu başlık altında görülen faaliyetler: 5.1. İKA internet sitesini geliştirmek İpekyolu Kalkınma Ajansı nın internet sitesinde kurumsal bilgilerin yanında haber ve duyurular, bölge hakkında tanıtıcı bilgiler, hazırlanan planlar, faaliyet raporları, araştırma yayınları ve destekler sunulmaktadır. Bu bilgilerin güncelliğinin sağlanmasının yanında internet sitesinin genel çekiciliğinin ve kullanılabilirliğinin geliştirilmesi bu faaliyet kapsamındadır. Ayrıca sitenin düzenli bakımı bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Ekte sunulan anket çalışmasındaki 9, 10 ve 11. sorular amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Buna göre İpekyolu Kalkınma Ajansı internet sitesinin geliştirilmesi önem arz etmektedir İpekyolu Kalkınma Ajansı nın faaliyetleri hakkında düzenli haber bültenleri yayınlamak Anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre iletişimde önemli araçlardan biri de dergi, broşür ve bültenlerdir. Bu amaçla internet duyurularının yanında basılı olarak faaliyet raporları ilgili paydaşlarımıza gönderilecektir. Ayrıca aylık olarak e-bültenler hazırlanarak Ajans ın internet sitesinde yayınlanacaktır e-tartışma için altyapı hazırlamak Bilgi işlemin biriminin görevlerinden biri olarak güncel adres veritabanı geliştirilecek ve bir e-posta dağıtım listesi oluşturulacaktır. Bu liste düzenli e-bülten dağıtımı için kullanılacaktır. Ajans uzmanlarının görüşlerinden daha fazla istifade edilebilmesi amacıyla e-tartışma forumlarının kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Uzmanlık gerektiren konular kişi veya kuruluş tarafından ilgili uzmana yönlendirilecek ve süratle cevap ve çözümler üretilecektir Bölgesel seviyede farkındalığı artırmak amacıyla kaynak materyaller geliştirmek Çeşitli yayınlar (broşür, kitapçık, kitap, DVD vs.) hazırlanarak bölgeyle paylaşılacaktır. Bu tür yayınlar internet sitesi üzerinde de mevcut olacaktır. Bunların yanında farkındalığı artırmak amacıyla, Bölge de düzenlenen her türlü fuar organizasyonunda Ajans ın yer alması sağlanacaktır. Ajans Genel Sekreterliği tarafından çeşitli ebatlardaki reklam bantları her türlü kurumsal etkinlikte ve sunumlarda kullanılacaktır. 11

13 3.1. Hedef Kitle İletişim stratejisi genel hedeflerini gerçekleştirmek için, bu hedeflere ulaşmada yardımcı olabilecek çeşitli gruplara mesajları ulaştırmak gerekmektedir. Hedef gruplar, bölgesel kalkınmada rol oynayabilecek paydaşlar olarak görülebilir. Bu paydaşlar kurum ve kuruluşlar olabileceği gibi kişilerden de oluşabilir. Bu bölümde, potansiyel hedef kitlemiz ve bunlara yönelik genel bir bakış ve her bir paydaşın genel özellikleri sunulacaktır. Hedef kitle bölge içi ve bölge dışına yönelik oluşturulan stratejilere göre iki gruba ayrılmıştır. 1. Bölge dışı hedef kitle 2. Bölge içi hedef kitle Bölge dışı hedef kitle: DPT: Devlet Planlama Teşkilatı, ulusal ölçekte kalkınma planlarının hazırlanmasından, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı ve Kalkınma Ajanslarının koordinasyonundan sorumlu kuruluş olarak yasal mevzuatın hazırlanmasında rol üstlenmektedir. Bu bakımdan Devlet Planlama Teşkilatı ile iletişim aralıksız devam edecektir. Bu süreçte beklenen temel faaliyet bölgesel kalkınma politikalarının geliştirilmesine yönelik girişimlerdir. Ulusal Medya Bakanlık ve Kamu Kurumları Potansiyel Yatırımcılar DPT Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren STK lar Mali Destek Programlarını Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Şekil 2. Bölge dışı hedef kitle ve İpekyolu Kalkınma Ajansı İlişkisi 12

14 İlgili Bakanlık ve Kamu Kurumları: Birçoğunun merkezi Ankara da bulunan kamu kurumları ile işbirliği sağlanarak TRC1 Bölgesi nin kalkınmasına yönelik olarak mevcutta bulunan engelleri kaldırmak, yasal değişiklikleri sağlayacak organizasyonları gerçekleştirmek esas hedeftir. Üniversitelerin ilgili bölümleri ve araştırmacıları: Türkiye de veya dünyada benzer deneyimlerden elde edilen somut faydaların bölgeye aktarılması, en son teorik ve pratik bilgilerin sağlanmasında üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile olan ilişkiler önemli bir kazanım olacaktır. Rekabetçilik, yenilikçilik ve üniversite-özel sektör işbirliklerinin güçlendirilmesi çabalarına yönelik çalışmalardan elde edilecek yararlar temel hedeflerimizdendir. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları: Aynı şekilde, Türkiye ve dünyadaki benzer deneyimlerin ve somut faydaların TRC1 Bölgesi nde uygulanması amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişimin sağlanması önemlidir. Ayrıca bu süreç TRC1 Bölgesi ndeki deneyimlerin diğer bölgelere aktarılması şeklinde iki yönlü olacaktır. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bir yatırım merkezi olarak ülkemizin tanıtımı gerçekleştirmektedir. Yurtdışındaki yabancı yatırımcılar TYDTA kanalıyla yönlendirilmektedir. Sonrasında yatırım projelerinin belirlenmesi yoluyla sektörel yol haritaları için olası işbirlikleri geliştirilebilecektir. TYDTA ile TRC1 Bölgesi arasında işbirlikleri mekanizmaları geliştirilmesine yönelik gayret sarf edilecektir. Ulusal Medya: Medyaya ilişkin olarak daha kapsamlı değerlendirmeler Medya ile İlişkiler başlığı altında değerlendirilmiştir. Potansiyel Yatırımcılar: Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan Yatırım ve Destek Ofisleri kanalıyla potansiyel yatırımcılar ile iletişim sağlanacaktır. Bu iletişim hem yatırımcıların yatırım ve destek ofisleri ile iletişime geçmesi ile hem de tanıtım gezileri aracılığıyla yatırım destek uzmanlarının bölge dışındaki potansiyel yatırımcıları ziyaret etmesi şeklinde gerçekleşecektir. Mali Destek Programlarını Yürüten Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar: Kalkınmada rol oynayabilecek programların bölgemizde uygulanmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası destek programlarını yürüten kuruluşlar ile irtibat sağlanacaktır. Bu amaçla, ilgili kuruluşlarla karşılıklı irtibat kişileri tespit edilerek irtibatın sürekliliği temin edilecektir. Bu kurum ve kuruluşlar aşağıda bildirilmiştir: o Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) o Avrupa Komisyonu (EC) o BM o FAO o Başbakanlık Tanıtma Fonu o ABGS o TÜBİTAK Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar: Bu kuruluşlar ile iletişimde temel hedefler; deneyimlerin paylaşılması, iş ağı oluşturmak ve ortak uygulamalar geliştirmek ve tatbik etmektir. Bu kuruluşların TRC1 Bölgesi nde yürüttüğü faaliyetler desteklenerek takip edilecektir. İlgili kuruluşlar aşağıda bildirilmiştir: o Kalkınma Ajansları ve Yatırım Destek Ofisleri o UNDP o EURADA (The European Association of Development Agencies) o WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) o Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları 13

15 Bölge içi hedef kitle: Kalkınma kurulu üyeleri: Bölgesel planların yeterli başarı elde edememesinin başlıca nedenlerinden birisi, bölgesel dinamiklerin ve yerel potansiyelin yeterince harekete geçirilmemesidir. Ajansların teşkilat yapısı, danışma işlevi daha ağırlıklı olan geniş katılımlı bir kalkınma kurulunu içermektedir. Bölgesel gelişme hedeflerine yönelik olarak, bölgedeki kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu üyeleri ile daha fazla iletişimin sağlanması gerekmektedir. Kalkınma kurulu ile bir yılda en az iki kez olan toplantı sayısı, bölgesel kalkınma komisyonları oluşturularak daha sıklaştırılacaktır. Yerel Medya Kamu Kurum ve Potansiyel Yatırımcılar ve Proje Sahipleri Ticaret ve Sanayi Odaları Kalkınma Kurulu Üyeleri Üniversiteler STK lar Bölgedeki Firmalar Şekil 3. Bölge içi hedef kitle ve İpekyolu Kalkınma Ajansı İlişkisi Bölgede faaliyet gösteren firmalar: Küresel rekabet koşullarını sağlayan firmalar, küresel ekonomi içinde belirli bir üstünlük elde edebilmekte ve daha fazla büyüme şansı bulurken bölgelerin refahına ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektedirler. Bu bağlamda, firmaların küresel rekabet şartlarına adaptasyonunun sağlanması İpekyolu Kalkınma Ajansı nın temel misyonlarından birisidir. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları: Bölgesel politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının rolü yadsınamaz. Bu bakımdan bölge planının uygulanmasında geçmiş deneyimleri, mali, teknik ve operasyonel yetkinlikleri düşünülerek bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim devamlı surette sağlanacaktır. 14

16 Ticaret ve Sanayi Odaları: Ticaret ve Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları teşkilat yapısında Yönetim Kurulu içerisinde yer almaktadır. Bölgenin tanıtımına yaptıkları katkılarla bölge sanayisini, ticaretini ve imajını en olumlu seviyeye yükseltmeyi görev edinen Ticaret ve Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajansı nın misyonları kesişmektedir. Bu nedenle bölgenin kalkınmasına yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü faaliyette dirsek temasının sağlanması kaynakların verimli ve etkin kullanılması açısından da önemlidir. Üniversiteler: Toplumsal refahın gelişmesi, bilimsel ve teknolojik çalışmalardan etkin bir şekilde yararlanmakla sağlanabilir. Bilimsel düşünceyi toplumda hayat tarzına dönüştürmekle gelişme hızlandırılabilir. Bunun en önemli ayaklarından birisi üniversite-sanayi işbirlikleridir. Üniversitelerin sadece kendi içinde eğitim veren ve araştırma yapan kurumlar olmaktan çıkıp yapılan araştırmaların bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ancak bu işbirliklerinin sağlanması ile mümkündür. Bunun için uygun ortamları oluşturmak Kalkınma Ajansının esas misyonlarından birisidir. TRC1 Bölgesinde bulunan 5 adet üniversite bu görevin gerçekleştirilmesi adına büyük bir fırsat ve şanstır. STK lar: Sivil toplum kuruluşları toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesinde, inisiyatif kullanılmasında, uygulanan proje ve programların sahiplenmesinde öncü yapılardır. Bu bağlamda TRC1 Bölgesi nde bulunan ve faal olan tüm sivil toplum kuruluşları hedef kitlemizdir. Yerel Medya: İpekyolu Kalkınma Ajansı nın tanınırlığının ve görünürlüğünün sağlanmasında, faaliyetlerin tanıtılmasında yerel medyanın gücü yadsınamaz. Yerel medya ile olan ilişkiler reklam faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri temelinde yürütülmektedir. Yerel medyayla ilgili detaylı açıklamalar medya ile ilişkiler bölümünde yer almaktadır. Proje sahipleri: Kalkınma Ajansı nın mali ve teknik desteklerinden yararlanan özel ve tüzel kişiliğe sahip kişi, kurum ve kuruluşlar iletişim stratejimizde doğrudan hedef kitlemizde yer almaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar belirli aralıklarla ziyaret edilerek, projeler izlenecek, değerlendirilecek ve sonraki planlama süreçlerinde bu verilerden istifade edilecektir. Potansiyel yatırımcılar: Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan yatırım destek ofisleri kanalıyla potansiyel yatırımcılar ile iletişim sağlanacaktır. Bu süreç, hem yatırımcıların yatırım ve destek ofisleri ile iletişime geçmesi hem de yatırım destek uzmanlarının potansiyel yatırımcıları ziyaret etmesi şeklinde gerçekleşecektir Mesajlar Bu iletişim ve tanıtım stratejisinin temel önem arzeden bölümlerinden birisi paydaşlar için tutarlı mesajlar oluşturmaktır. Aynı hedefi başarmak için ne yapılması ve ne gerektiği bu mesajlar içerisinde yer alacak ve oluşturulan ana mesajların tüm paydaşlar tarafından ortak dil olarak kullanılması sağlanacaktır. Bölge dışı hedef kitleye verilecek mesajlar Ana mesajlar: TRC1 Bölgesi nin Orta Doğu daki stratejik konumu TRC1 Bölgesi nin Orta Doğu da Lojistik Merkezi olma potansiyeli TRC1 Bölgesi nin girişimci insan kaynağına sahip oluşu TRC1 Bölgesi nin güvenli bir bölge oluşu TRC1 Bölgesi nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından yüksek potansiyele sahip olması Özel Mesajlar: Kurumlara ve yatırımcılara göre özel mesajlar ayrı ayrı belirlenecektir. 15

17 Bölge içi hedef kitleye verilecek mesajlar Ana mesajlar: Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınmada üstlendiği koordinatör, organizatör ve katalizör rol Bölge Planı yaklaşımının getirdiği öncelikler Kalkınma Ajansı tarafından sağlanabilecek destekler Mali destek programlarının etkinliği, şeffaflığı Yatırım destek ofislerinin yatırımcıya sunduğu hizmetler ve fırsatlar Kalkınma kurulu ve Ajans genel sekreterliği arasındaki koordinasyonun önemi Özel Mesajlar: Kurumlara ve yatırımcılara göre özel mesajlar ayrı ayrı belirlenecektir İletişim Kanalları, Araçlar ve Etkinlikler Hedef kitleye yönelik olarak hazırlanan mesajların verilmesinde kullanılacak araçlar aşağıda sıralanmıştır: Yüzyüze görüşmeler Seminer, panel, workshop, toplantı, açık oturum, forum vb. etkinlik yönetimleri Afiş, ilan tahtası, bültenler Sirküler mektuplar, Çeşitli yayınlar (broşür, liflet, kitapçık, poster vb.) Medya ilişkileri Eğitim faaliyetleri Sponsorluk faaliyetleri Kurum logolu ürünler Tanıtım materyalleri Kurumsal internet sitesi Saha çalışmaları Haber ve duyurular Kitle iletişim araçları Medya ile ilişkiler: Medya (video, radyo, gazete, broşür, afiş, vb) ilgi çekmede ve gerekli bilgileri sağlamada çok etkili olmaktadır. Medya; görsel, işitsel (radyo) ve yazılı basın (broşür, kitap, vb) olmak üzere 3 sınıfa ayrılabilir. Görsel medya (TV, video) çok çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Özellikle açıklık (açıklamalar görüntüleri yardımıyla olabilir), ilgi ve akılda kalıcılık (işitilen ve okunandan daha uzun süre hafızada kalır) bakımından daha yararlıdır. Sesli medya (radyo) çok iyi bir destek ve motivasyon aracıdır, ancak daha uzun programlarda ilgiyi sürdürmek zordur. Yazılı basın, kısa basit mesajları (poster) geçerken ya da ayrıntılı olarak konuları öğretirken (kitap, broşür, vb) etkili olabilir ancak okumak için zaman ayrılmasını gerektirir. Medya tüm diğer iletişim türlerine göre daha pahalı olmasına rağmen daha etkilidir. 16

18 Medya ile ilişkilerde kullanılacak iletişim araçları ve bazı genel özellikleri aşağıda bildirilmiştir: Televizyon: Prestijli, ilgi çekici ve ikna edicidir. Özellikle bölgenin yatırım olanaklarının geniş kitlelere ulaştırılmasında, yerel markaların oluşturulmasında, önemli sayılabilecek yatırımlar hakkında farkındalığın artırılmasında yerel ve ulusal televizyonlardan yararlanılacaktır. Video: Birden fazla dil desteğiyle görüntüyü sunmak mümkündür. Anlık izleme esnekliği bulunmaktadır. Özellikle yabancı girişimcilere yönelik kaynak materyallerin hazırlanmasında yararlanabilecek bir araçtır. Sunumlar: Mükemmel eğitim araçlarından biridir. Slayt setleri üretmek ve çoğaltmak kolaydır. Bu bakımdan eğitim seminerlerinde, toplantılarda yararlanılacaktır. Radyo: Geniş kapsama alanı bakımından geniş kitlelere ulaşılmasında önemli bir iletişim aracıdır. Motivasyonu güçlendirmede, yeni haberler, fikirler ve tekniklere dikkat çekmek amacıyla kullanılacaktır. Flip Chartlar: Teknik ve Mali destek programlarının görünürlüğünün desteklenmesinde, proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde, sahada yürütülen çalışmalarda (toplantı, seminer vb) kullanılacaktır. Basılı materyal: Hedef kitleye yönelik olarak ilgi çekici tasarımlarla desteklenmiş görsel basılı materyaller tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılacaktır. Medyayla ilişkilerin sürdürülmesinde verilmesi gereken özel mesajlar: 1. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, yenilikçi projelerle kalkınmada örnek bir yapı teşkil ettiğinin vurgulanması, 2. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, yerel ve bölgesel dinamiklerin katılımcı bir anlayışla ve ortak akıl kullanarak harekete geçmesini sağlayan, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışan güçlü bir yapıya sahip olduğunun vurgulanması, 3. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, kamu sektöründe ve özel sektörde, başarılı ve önemli projeler içerisinde yer aldığının vurgulanması, 4. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, bölgesel ve küresel rekabetin artırılmasına, başta, istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, böylece bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yaptığı olumlu katkılar, 5. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın bölgeye kazandırdığı dinamizm, yenilik ve kaliteli hizmet anlayışı 3.4. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın Paydaşlarına Hizmet Sunmada Kullandığı Temel Değerler İpekyolu Kalkınma Ajansı hedef kitlesine güçlü ve tutarlı bir mesaj sunmak için stratejik iletişim yaklaşımına inanmaktadır. Paydaşlarla arasında güçlü bir ortaklığın gerçekleşmesi amacıyla bir takım temel ilkeleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu temel prensipler; şeffaflık, işbirliği, dayanışma ve paylaşma, güvenilirlik, çözüm odaklılık, tarafsızlık, verimlilik, adalet, katılımcılık, sürekli gelişim ve yeniliğe açıklıktır. 17

19 Tablo 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın paydaşlarına hizmet sunmada kullandığı temel değerler nin ça, etkilen Güvenilirlik Tarafsızlık Verimlilik Adalet 18

20 Adalet K odaklanmaktadır Yenilikleri 19

21 4. GZFT ANALİZİ GZFT analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri tespit etmekte kullanılan bir yöntemdir. Böylece iç ve dış etkenler dikkate alınarak güçlü yanlardan ve fırsatlardan en iyi şekilde istifade etmek, zayıf yönleri ve tehditleri bertaraf edecek stratejiler ve planlar hazırlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda daha önceden yapılan mevcut durum analizleri ve anket çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirilerek İpekyolu Kalkınma Ajansı nın GZFT analizi yapılmıştır. GÜÇLÜ YÖNLER Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alması, Kalkınma ve yatırıma dönük yüksek bir bütçeye sahip olması, İcraata dönük bölgede bir ilk ve yeni bir yapı olarak kurulması, Yüksek nitelikli personel istihdam edebilmesi, Sadece ekonomik kalkınma ve yatırımlarla değil bölgenin sosyal ve kültürel gelişiminde de aktif rol oynayabilecek şekilde düzenlenmiş bir mevzuata sahip olması, Yönetim Kurulunda üst düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer alması, Farklı kesimlere hitap eden bir yönetim yapısına sahip olması, Yatırım Destek Ofisleri ile katma değer yaratabilmesi, aynı zamanda uluslar arası bir oyuncu olması, Kısa bir geçmişi olmasına karşın sosyal paydaşları nezdinde kabul görmesi, Genç ve dinamik bir yapıya sahip olması. ZAYIF YÖNLER Yeni kurulan bir yapı olmasından dolayı kurumsallaşmasını henüz tamamlamamış olması, Yeni bir yapı olması ve bu anlamda henüz tanınırlılığını tam olarak kazanmamış olması, Reklam ve halkla ilişkiler çalışma planlarının henüz tamamlanamamış olması, Kamu ve özel sektörle birlikte sivil toplum kuruluşlarını içine alan ve karar aşamalarını geciktiren bir yapıya sahip olması, İçinde yer aldığı bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısının değişken ve bir zeminde hareket ediyor olması, Sektöründe güven duygusunu sağlamanın uzun zaman alması. FIRSATLAR Kalkınma Ajanslarının bölgesel politikaları belirlemede kurumsal aktör olarak artan önemi, Türkiye deki yatırım projelerinin artıyor olması, Teşviklerin son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi ne yöneliyor olması, Son yıllarda uluslararası anlaşmaların artması, vizelerin karşılıklı kaldırılmasıyla beraber ticaret ve turizmin artışı, Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklerin artışı ile bölgeye olan ilginin yükselmesi. 20

22 TEHDİTLER Yaşanabilecek bir ekonomik kriz, Bölgenin coğrafi konumlamasından doğabilecek çeşitli riskleri içermesi, Bölge dışındaki maliyetlerin azalmasından dolayı yerli ve yabancı yatırımcıların dışarıya yönelmesi, Ajansın kurumsal yapısına duyulan güvenin çeşitli nedenlerle azalması. 21

23 5. DEĞERLENDİRME Bu iletişim ve tanıtım stratejisi İpekyolu Kalkınma Ajansı nın gelecek 3 yıl içerisinde bulunmak istediği yer ve iletişimi açısından genel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu stratejinin uygulanabilmesi ve hedeflenen yere nasıl ulaşılacağının kurgulanabilmesi için bir yıllık faaliyet planı geliştirilecektir. Bu Faaliyet Planı, Ajansın 3 yıllık taahhütleri yerine getirmek ve paydaşlarımız ve diğer kişi/kurumlarla iletişim yollarını geliştirmek için gerekli faaliyetleri ortaya koyacaktır. Oluşturulan stratejilerdeki ilerlemeler İpekyolu Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturulan destek birimi tarafından izlenecektir. İlerlemeler yıllık olarak Genel Sekreterliğe sunulacak ve takip eden yılın faaliyet planı bu raporlara göre güncellenecektir. Ayrıca, faaliyet planının iletişimdeki gelişmeler üzerine etkisi de değerlendirilecektir. Hedeflerin başarılıp başarılmadığının ölçülmesinde ve raporlanmasında kullanılabilecek olan göstergeler, bölge dışına ve bölgeye yönelik iletişim ve tanıtım stratejileri için iki farklı başlıkta değerlendirilmiş ve her bir strateji için ayrı şekilde oluşturulmuştur. Böylece İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin her seviyede operasyonel olarak ölçülebilmesi ve performansının değerlendirilebilmesi sağlanmıştır. Tablo 2. TRC1 Bölgesi Dışına Yönelik İletişim stratejileri faaliyetler ve performans göstergeleri Amaç Strateji Göstergeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Strateji 1.1 Strateji 1.2 Strateji 1.3 Strateji 2.1 Strateji 2.2 Strateji 3.1 Ortak olarak düzenlenen organizasyon sayısı, İşbirliği yapılan proje sayısı Katılım sağlanan fuar, seminer vb organizasyon sayısı Yatırım tanıtım gezisi sayısı Bölgesel tanıtım toplantısı sayısı Tanıtım filminin yapımı ve internet sitesi üzerinden yayını Dağıtılan tanıtım filmi içerikli CD ve taşınabilir bellek sayısı Markalaşma konusunda yapılan bilgilendirme sunumu ve toplantı sayısı Marka, tescil başvurularındaki artış sayısı Tematik ve sektörel olarak oluşturulan komisyon sayısı, Tematik ve sektörel komisyonların hazırlamış olduğu rapor sayısı 22 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 4 Strateji 3.2 Strateji 3.3 Strateji 3.4 Strateji 3.5 Strateji 4.1 Hazırlanan raporların internet sitesi üzerinden indirilme sayısı Hazırlanan veritabanı sayısı, Veri tabanlarına ulaşan kişi sayısı Uygun yatırım alanları için hazırlanmış bilgilendirme yayınlarının sayısı Danışmanlık verilen kişi/kurum sayısı İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın ilke ve stratejileriyle olan uyumu

24 Stratejik Amaç Strateji 3.2 Strateji 3.3 Strateji 3.4 Strateji 3.5 Hazırlanan raporların internet sitesi üzerinden indirilme sayısı Hazırlanan veritabanı sayısı, Veri tabanlarına ulaşan kişi sayısı Uygun yatırım alanları için hazırlanmış bilgilendirme yayınlarının sayısı Danışmanlık verilen kişi/kurum sayısı Stratejik Amaç 4 Strateji 4.1 İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın ilke ve stratejileriyle olan uyumu 23

25 Tablo 3. TRC1 Bölgesi ne yönelik iletişim stratejileri, faaliyetler ve performans göstergeleri Amaç Strateji Göstergeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Strateji 1.1 Strateji 1.2 Strateji 13 Strateji 1.4 Strateji 1.5 Strateji 2.1 Strateji 2.2 Strateji 2.3 Strateji 2.4 Strateji 2.5 İnternet tabanlı haberleşme ağına üye kişi sayısı İşbirliği ve koordinasyon toplantılarının sayısı, Toplantılara katılan kişi sayısı Seminer sayısı, İnceleme gezisi sayısı, Ulusal basında çıkan haber sayısı, Bölge dışından Ajansı ziyaret eden kişi/kurum sayısı Bölge planı hazırlama sürecinde yapılan etkinlik sayısı, Hazırlanan bölge planının ulaştırıldığı kişi/kurum sayısı Paydaşlara gönderilen bilgilendirme mesajı sayısı Periyodik toplantıların sayısı, Ajans tarafından oluşturulmuş tematik ve sektörel komisyonların sayısı, Tematik ve sektörel komisyonların toplanma sıklığı Ajansın liderlik ettiği etkinlik sayısı, Etkinliklerde yer alan kişi/kurum sayısı Kalkınma kurulu üyelerinin tematik ve sektörel komisyonlarda yer alma oranı Üniversite Sanayi işbirliğine yönelik gerçekleştirilen toplantı sayısı, Toplantılara katılan kişi sayısı Bölgedeki kurum/kuruluşlarla beraber geliştirilen proje sayısı Stratejik Amaç 3 Strateji 3.1 Strateji 3.2 Basın bildirisi sayısı Yerel basında çıkan haber sayısı Stratejik Amsç 4 Stratejik Amaç 5 Strateji 4.1 Strateji 4.2 Strateji 4.3 Strateji 5.1 Strateji 5.2 Strateji 5.3 Strateji 5.4 Sürekli eğitim merkezinin kurulması Sürekli eğitim merkezinde düzenlenen eğitim sayısı, Eğitimlere katılan kişi sayısı Ajansın teknik desteklerinden yararlanan kurum/kuruluş sayısı İpekyolu Kalkınma Ajansı internet sitesini ziyaret eden kişi sayısı Yıl içerisinde yayınlanan haber bülteni sayısı e-foruma kayıtlı üye sayısı Yayınlardan internet üzerinden istifade eden kişi sayısı 24

26 EK: STRATEJİK İLETİŞİM VE TANITIM PLANI İLGİLİ TARAFLAR ANKET SONUÇLARI Değerli katılımcımız, Kurumumuzun yılları arasındaki tanıtım ve iletişim faaliyetlerine yön verecek olan Strateji Belgesi nin hazırlanması çalışmalarında değerlendirilmek üzere; Kurumumuz faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerimizden etkilenen bir paydaşımız olarak, aşağıda yer alan konularla ilgili görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Anket sonuçları, Kurumumuzun iletişim ve tanıtım strateji belgesinin daha doğru ve etkili bir şekilde hazırlanabilmesine, dolayısı ile sizlere ve bölgeye daha iyi hizmet verilebilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İlgi ve duyarlılığınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız. Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Birim Başkanlığı Kurum/Kuruluşunuzun adı : 1. İpekyolu Kalkınma Ajansını koordinasyon ve işbirliğine açıklık konusunda başarılı buluyor musunuz? Çok Ba arılı Ba arılı Yeterli Ba arısız Çok ba arısız %7 %0 %26 %23 %44 25

27 Alınan cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcıların %26 sı İpekyolu Kalkınma Ajansı nı koordinasyon ve işbirliğine açıklık konusunda çok başarılı, %44 ü başarılı, % 23 ü ise yeterli bulmaktadır. Böylece katılımcıların %93 ü Ajansın yeterli başarıya sahip olduğunu, %7 lik kısım ise başarısız olduğunu düşünmektedir. 2. Kalkınma Ajansı, paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların (kalkınma kurulu, bilgilendirme toplantıları vs.) oluşmasını sağlayan bir kurum mudur? Evet Hayır (Cevabınız hayır ise önerinizi belirtiniz): %5 Evet Hayır %95 Anketi dolduranların verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde İpekyolu Kalkınma Ajansı nın paydaşların görüşlerini ifade edebilecekleri ortamları sağlayabildiği hususunda %95 lik bir kesim olumlu düşünmektedir. Bu konuda olumsuz yargıya sahip insanların oranı ise %5 tir. 3. Kalkınma Ajansı nın sizlere hizmet sunmada göz önünde bulundurmasını istediğiniz temel değerler aşağıdakilerden hangileri olmalıdır? (Lütfen en fazla 5 kutuyu işaretleyiniz) Güvenilirlik effaflık Adalet Sürekli geli im Çözüm odaklılık Eri ilebilirlik Katılımcılık birli i, dayanı ma ve payla ma Yenili e açıklık Teknoloji yönelimli olmak Sorumluluk Bilinci Tarafsızlık Etkililik Verimlilik 26

28 45 Tekrar Sayısı Tekrar Sayısı Frekans 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Frekans 5 0,02 0 Etkililik Sorumluluk Bilinci Teknoloji Yönelimli olmak Katılımcılık Adalet Verimlilik Tarafsızlık Çözüm Odaklılık Güvenilirlik 0,00 Anket içerisinde Kalkınma Ajansı nın paydaşlarına hizmet sunmada göz önünde bulundurulması istenen temel değerler de sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar seçeneklerin işaretlenme sayısına göre frekansları değerlendirilerek sıralandığında öncelikli 5 temel değer aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Şeffaflık İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Güvenilirlik Çözüm odaklılık Tarafsızlık Cevaplar arasında ilk sırada yer alan değer şeffaflık olmuştur. Bu sonuç Ajans ın yaptığı çalışmalardan ve verdiği hizmetlerden paydaşların etkili bir iletişim ile derhal bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. 4. Kalkınma Ajansı nın hangi faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz? (Lütfen, öncelik sırasına göre numaralandırarak sıralayınız) Planlama faaliyetleri Proje ve destek (hibe/kredi/teknik destek) faaliyetleri Tanıtım faaliyetleri Yatırım destek faaliyetleri 27

29 %18 %21 %12 %30 %19 Bu soruya verilen cevaplar analiz edildiğinde, özellikle proje ve destek faaliyetlerinden paydaşların daha fazla bilgi edinmek istediği ortaya çıkmıştır. Bu seçeneği sırasıyla planlama, araştırma, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri izlemektedir. Yapılan görüşmelerde neden proje faaliyetlerinin ilk sırada çıktığı sorusu sorulmuş, bu faaliyetin içinde yer alan mali destek programlarının yatırımcılar için çok önemli bir büyüme aracı olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. 5. Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşlarının yeterli iletişime sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Evet (Cevabınız EVET ise 6. soruyu atlayınız) Hayır %26 Evet Hayır %74 28

30 Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşlarının yeterli iletişime sahip mi şeklindeki soruya katılımcıların %74 ü olumlu yanıt verirken %26 sı olumsuz yanıt vermişlerdir. 6. Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşları arasında etkin bir iletişimin sağlanması için görüşleriniz veya önerileriniz nelerdir? Olumsuz düşünenlerle yapılan görüşmelerde, Ajans ve paydaşları arasında yapılan toplantıların sayısının artırılması gerektiği vurgulanmıştır. İletişim sisteminin daha hızlı ve etkin olması gerektiği belirtilmiştir. 7. Kalkınma Ajansı ile iletişim kurmak istediğinizde hangi iletişim araçlarını kullanmayı tercih edersiniz? Telefon Faks %38 %32 %5 %25 Ajans ın paydaşları daha çok yüzyüze görüşmeyi tercih etmektedir. Bu oran %38 i bulmaktadır. Bunu sırasıyla %32 ile telefon, %25 ile internet ve %5 ile faks izlemektedir. Buradan, görsel ve sesli iletişim araçlarının daha önemsenmesi gerektiği anlaşılabilir. 8. Kurumsal iletişimin sağlanmasında aşağıdaki araçlardan hangisini en etkili buluyorsunuz? (1 den 5 e kadar puan veriniz. 1:az etkili 5:çok etkili) Konferans ve seminerler, ilan tahtası ve reklamlar 29

31 Kurumsal iletişimin sağlanmasında kullanılan araçların etkililiği katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir. Buna göre görüşme ve toplantılar en fazla tercih edilen iletişim aracı olarak görülmüştür ve %38 lik bir değere sahiptir. %20 %22 %11 %9 Konferans ve Seminerler %38 Tüm tercihlerin ağırlıklı puanladırma analizi gerçekleştirildiğinde aşağıda gösterilen grafikteki gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 116 Konferans ve Seminerler Puan Grafiğe göre, görüşme ve toplantıları etkililik sırasına göre konferans ve seminerler, internet yayınları, dergi broşür ve bültenler ve afiş ilan tahtası, reklamlar izlemektedir. Buna göre iletişim stratejisinde yüzyüze görüşme araçlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 30

32 9. Kalkınma Ajansı nın internet sitesi üzerinden verdiği aşağıdaki hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? (Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz) a) b) c) Haber ve Duyurular Yayınlar Mevzuat Başarılı Normal Başarısız Fikrim Yok d) e) leti im Bilgileri Bilgi edinme %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Haber ve Duyurular Yayınlar Mevzuat Bilgi Edinme Alınan cevaplara göre, internet hizmetleri genel olarak yeterli ve başarılı bulunmuştur. Ancak bazı hizmetlerle ilgili eksikliklerin olduğu da anket formunu dolduranlar tarafından belirtilmiştir. Olumsuz cevap verenlerle yapılan görüşmelerde bilgi edinme hizmetinin daha hızlı olması gerektiği vurgulanmıştır. İnternet sitesi üzerinde yeterince yayının bulunmadığı katılımcılar tarafından bildirilmiştir. 10. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın web sitesini aşağıdaki özellikleri göz önüne aldığınızda nasıl buluyorsunuz? ( Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz) a) çerik b) Bilgilerin güncelli i c) Ula ılabilirlik d) Anla ılabilirlik e) Menülerin kullanılabilirli i f) Sayfa tasarımı Başarılı Normal Başarısız Fikrim Yok 31

33 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 Fikrim yok Yeterli %30 %20 %10 %0 Bilgilerin Menülerin Sayfa Tasarımı İpekyolu Kalkınma Ajansının internet sitesini anket sorusundaki özelliklerine göre katılımcıların değerlendirmesi istendiğinde çoğunluk olarak yeterli ve başarılı bulunmuştur. Ancak menülerin kullanılabilirliği sayfa tasarımı ve erişim konularında az da olsa olumsuz görüşler beyan edilmiştir. 11. İpekyolu Kalkınma Ajansının tanıtım ve bilgilendirmede kullandığı aşağıdaki araçları nasıl buluyorsunuz? (Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz) a) Kurum internet sitesi b) Yazılı ve görsel basın c) Bil. Toplan., seminerler vb. Başarılı Normal Başarısız Fikrim Yok e) Bilgilendirme Yazıları 32

34 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 Fikrim yok Yeterli %20 %10 %0 Kurum Sitesi Yazılı ve Görsel basın Bilgilendirme toplantıları, seminerler vb. yayınları Bilgilendirme Yazıları Alınan cavaplar incelendiğinde tanıtım ve bilgilendirmede kullanılan araçlar genel olarak yeterli ve başarılı bulunmasına rağmen bazı araçlar az da olsa yetersiz bulunmuştur. 12. Kuruluşumuzun tanıtım etkinliklerini hangi temel kapsamda yürütmesini istersiniz? (Lütfen en fazla 2 kutuyu işaretleyiniz.) Yerel Bölgesel Ulusal Uluslararası %5 %22 %28 Yerel Bölgesel Ulusal Uluslararası %45 Alınan cevaplar öncelik sırasına göre sıralandığında tanıtım etkinliklerimizin bölgesel, yerel, ulusal ve uluslararası temelinde yürütülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 33

35 13. Kuruluşumuzun düzenlediği tanıtım etkinliklerinde bölgedeki temel ortaklar kimler olmalıdır? (Lütfen, en fazla 3 kutuyu işaretleyiniz.) Valilikler STK lar Üniversiteler Yerel yönetimler/belediyeler Ticaret ve Sanayi Odaları İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Diğer (Lütfen belirtiniz): Tekrar Sayısı Frekans 0,250 0,200 Tekrar Sayısı ,150 0,100 0,050 Frekans 0 Sanayi ve Ticaret Odaları Valilikler STK lar Yerel yönetimler / Belediyeler Üniversiteler 0,000 Bu soruda katılımcılara 7 adet seçenek sunulmuştur. Bunlardan 1 tanesi açık bırakılarak katılımcılara kendi tercihini yazma imkanı verilmiştir. Toplamda 168 adet cevap alınmış olup işaretlenme sıklığına göre önceliklendirme yapıldığında yukarıdaki grafik elde edilmiştir. Grafiğe göre, katılımcılar bazı kurum ve kuruluşları bölgenin tanıtımında İpekyolu Kalkınma Ajansı nın ortağı olarak görmekte ve birlikte çalışma beklemektedirler. Bu kurum ve kuruluşlar sırasıyla; 1. Üniversiteler 2. Yerel yönetimler 3. STK lar 4. Valilikler 5. Ticaret ve Sanayi Odaları 6. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 7. Diğer (Kamu kurumlar) 34

36 14. Bölgenin tanıtımında şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar nelerdir? (Lütfen, en önemli 3 sorunu, önem sırasına göre 1 den 3 e kadar numaralandırarak sıralayınız.) Tekrar Sayısı Bölgedeki yerel yönetimler arasında zayıf ilişkiler Zayıf idari yapılanma veya etkin olmayan yönetim Tanıtım araçlarının kullanımında eksiklik (Fuar, festival, vs.) Yetersiz finansal kaynak Diğer kuruluşlarla işbirliği/diyalog eksikliği Bölgemizdeki gönüllü hareketlerin genel zayıflığı Yetersiz gönüllü desteği Tanıtım strateji ve taktik planlarının olmayışı Diğer (Açıklayınız) Tekrar Sayısı Frekans Yetersiz finansal kaynak Zayıf idari yapılanma veya etkin olmayan yönetim Bu soruda katılımcılara bölgenin tanıtımda karşılaştığı sorunların en önemli 3 tanesini önceliklendirmesi istenmiştir. Verilen cevaplar tekrar edilme sıklığına göre değerlendirilmiş ve yukarıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre tanıtımda karşılaşılan sorunlar önem sırasına göre sıralandığında en önemli 3 problem; 1. Tanıtım, strateji ve taktik planların olmayışı 2. Tanıtım araçlarının kullanımında eksiklik (fuar, festival vs.) 3. Diğer kuruluşlarla işbirliği/diyalog eksikliği olarak görülmektedir. Tanıtım araçlarının kullanımında eksiklik (fuar, festival, vs.) 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Frekans 35

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi GİRİŞ Zafer Kalkınma Ajansı, Bakanlar Kurulu nun 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararı ile

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Ara Faaliyet Raporu 2015

Ara Faaliyet Raporu 2015 Ara Faaliyet Raporu 2015 2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 OCAK 30 HAZİRAN 2015) (AĞUSTOS 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) - 2-2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Önsöz Dünyada yaşanan Küreselleşme sürecine paralel olarak, Ülkemizde de değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta, bu çerçevede; yeniden yapılanma,

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ... 4 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 6 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 6 B.

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ocak-Aralık DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN 1 Dicle Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Beşeri ve doğal kaynakları ile mekânsal

Detaylı