Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;"

Transkript

1

2 Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI ya Kilis Valisi Sayın Yusuf ODABAŞ a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Asım GÜZELBEY e Adıyaman Belediye Başkanı Sayın M. Necip BÜYÜKASLAN a Kilis Belediye Başkanı Sayın M. Abdi BULUT a Gaziantep İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Menderes KARADUMAN a Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Necmi BAYKAN a Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Metin KARAKUŞ a Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet ASLAN a Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adil KONUKOĞLU ya Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa USLU ya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet ÖZÇİLOĞLU ya Ayrıca Kalkınma Kurulu Üyelerimize Teşekkürü bir borç biliriz. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adres: İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat 2-3: Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon : Faks : e-posta Hazırlayan : Fatih BARUTÇU, Abdülmenap ERTAŞ Editör : Fatih BARUTÇU, Hamit DOĞAN Kapak Dizaynı ve Tasarım : Fatih BARUTÇU Her hakkı saklıdır. Tamamen ya da kısmen çoğaltılıp satılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 1

3 2

4 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ İLETİŞİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ STRATEJİK ÇERÇEVE Hedef Kitle Mesajlar İletişim Kanalları, Araçlar ve Etkinlikler İpekyolu Kalkınma Ajansı nın Paydaşlarına Hizmet Sunmada Kullandığı Temel Değerler GZFT ANALİZİ DEĞERLENDİRME EK: STRATEJİK İLETİŞİM VE TANITIM PLANI İLGİLİ TARAFLAR ANKET SONUÇLARI

5 4

6 1. GİRİŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı nın görev alanının genişliği ve görevlerinin çok sayıda paydaşla ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini ve bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır. Değişen ve gelişen yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili tüm kesimlerle koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları paydaş olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi, bölgesel kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaşlar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak kalkınma kurulu ve ilgili paydaşların önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Ayrıca bu belge, Stratejik Planı na yol gösterici temel bir belge olarak ele alınmıştır. Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi nde, iletişim ve tanıtım stratejisinin tasarım süreci, stratejik çerçevesi ve kullanılacak temel araçlar üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca bu belge, yerel ve ulusal paydaşlar arasında iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya, araç ve yöntemlerin etkin kullanımı için kuralları kapsamaktadır. Bu şekilde, paydaşlar ve kurum yöneticileri adım adım planın nasıl uygulanacağını görebilecek, ilgili stratejileri uygulayabilecek ve tüm süreci izleyip değerlendirebileceklerdir. Niçin Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesine İhtiyacımız Bulunmaktadır? İpekyolu Kalkınma Ajansı nın Bölge dinamiklerini ve insan kaynaklarını harekete geçirmek, birimler arası koordinasyonu en etkin şekilde sağlayarak bölgenin ekonomik potansiyelini artırmak, kalkınma yolunda gelir ve istihdam öncelikli olmak üzere ajans kaynaklarının azami şekilde kullanılmasını sağlamak, bölgesel kalkınmayı amaçlayan proje ve faaliyetlere öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olmak misyonunu başarmak amacıyla iyi bir iletişimin sağlanması gerekmektedir. Aşağıda iletişim stratejisinin temel amaçları listelenmektedir. Bunlar: İletişim ve tanıtım anketi ve toplantı sonuçlarının faydalı bir strateji belgesine dönüşümünü sağlamak, Açık ve gerçekçi iletişim hedeflerini oluşturmak üzere belirlenen konuları, sorunları, ihtiyaçları, fırsatları ve çözümleri önceliklendirmek, Mesajlar, iletişim kanalları, araçlar ve faaliyetlerin tasarımı için seçilen hedef kitlenin özelliklerini gözden geçirmek, Yerel ve bölgesel faaliyetlerde, bölgeye uygun bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanmak amacıyla etkin ve uygun iletişim yaklaşımlarının seçimini ve tasarımını gerçekleştirmek, Hedef kitle için uygun mesajları oluşturmak, Hedef kitle için uygun medya ve araçları seçmek, Seçilen faaliyetler, medya araçları ve kanallarının uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere paydaş kişi ve kuruluşlara rehberlik etmek, İletişim stratejisinin uygulanmasını izlemek ve tamamlanmasından sonra etkisini değerlendirmek ve denetlemek, Kalkınma Ajansı hakkında kamu bilincini artırmak, Öncelikleri ve faaliyetleri vurgulayarak işbirliği değerleri ve vizyonunu geliştirmek, Kurumsal işbirliği içinde nasıl yer alacaklarını ve görüşlerini nasıl bildirecekleri hakkında kurum/ku- 5

7 ruluşları bilgilendirmek, Ortak çalışmalarda toplumda ulaşılması zor hedefler için daha fazla katılımcılığa olanak sağlamak, Paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl dikkate alındığının geri bildirimini sağlamak ve hesap verebilirliği göstermek, Zorlukları aşmada ortak çalışmanın ve katılımcılığın önemini vurgulamak, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla bağlantılar kurmak, Verilen mesajların anlaşılmasını sağlamak, paydaşların mesajlarına katılmak ve koordinasyonu sağlamak tır. 6

8 2. İLETİŞİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ Stratejik İletişim ve Tanıtım Planı hazırlık süreci temel problemlerin tespiti ile başlamaktadır. Bu tespitin yapılabilmesi amacıyla veriler toplanmıştır. Bu veriler ilgili paydaşlardan karşılıklı bilgi alışverişine dayalı olarak elde edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket çalışması ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu veriler saha çalışmalarına dayalı bir şekilde paydaşlarımızın görüş ve algılarını içermektedir. Tanımlanan her bir sorun detaylı bir analiz süzgecinden geçirilmiştir. Sorunlar tespit edildikten ve paydaşlar belirlendikten sonra hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Bu işlem yapılırken beklenen değişiklikler ve ulaşılacak hedefler de açıkça tanımlanmıştır. Verilecek ana mesajlar ve işlenecek temalar da hedef kitleye yönelik olarak tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonraki süreç İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin yazılı bir belgeye dönüştürülerek bu plan belgesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. İletişim stratejisi iletişim hedeflerini gerçekleştirmek ve başarmak amacıyla dizayn edilmiştir. Stratejinin ilgili ve verimli olmasını sağlamak amacıyla paydaşların öncelikleri ve istekleri dikkate alınmıştır. Bu şekilde, uygun olmayan iletişim yaklaşımlarının, mesajlarının, kanallarının, araçlarının ya da medyanın kullanım olanakları azaltılmıştır. İletişim ve tanıtım stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için farkındalık durumu, bilgi seviyesi, tutum ve davranışlar, uygulamalar ve hatta insanların algı düzeyi de dikkate alınmıştır. Aşağıdaki Şekil 1 de Stratejik iletişim ve tanıtım belgesinin hazırlama ve uygulama süreci gösterilmiştir. Şekil 1. Stratejik İletişim ve Tanıtım Planı Hazırlama ve Uygulama Süreci 7

9 3. STRATEJİK ÇERÇEVE İletişim yaklaşımları iletişim teknikleri, yöntemleri ve medyayı belirli konulara yönelik olarak en etkin şekilde kullanma yollarıdır. İletişim yöntemlerinin ve yaklaşımlarının seçilmesi iletişim stratejisi tasarımında çok önemli bir aşamadır. Birçok önemli soru bu aşamada sorulur: Hangi kanallar ve medya kullanılacak? Hangi bilgiler dikkate alınacak? Hangi materyaller üretilecek? İletişim araçları, teknikleri ve yöntemlerini içeren iletişim yaklaşımının nihai sonuçlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. İletişim yöntemleri ve yaklaşımları en iyi sonuçlara ulaşabilmek için iletişimde hangi yöne (bilgilendirme, eğitim, tanıtım vb.) odaklanılacağını belirlemeye yardımcı olur. Teorik ve pratik saha çalışmalarından sonuçlanan göstergelere ve İpekyolu Kalkınma Ajansı nın vizyon ve misyonuna dayanak olarak, önümüzdeki üç yıl süresince uygulanmak üzere aşağıda belirtilen hedefleri belirlemek mümkündür. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın kamuoyunda ve sosyal paydaşlar nezdinde tanınırlılığını oluşturabilmek ve bilinirlilik olgusunu geliştirmek, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın güçlü, güvenilir ve yenilikçi bir sosyal paydaş olarak algılanmasını sağlamak, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın itibarını başarıyla yönetmek, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın sorumluluğunda olan illere dönük yenilikçi ve katma değer yaratan yatırımlara öncülük eden ekonomik bir yapı olarak algılanmasını sağlamak, Süreklilik ve güvenirlilik çerçevesinde sosyal paydaşları ve hedef kitleleriyle arasında sadakat ve güven ilişkisi yaratmak, Rekabet sürecinde, sektörde farklılık yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak, Kamu ve özel sektör için farklı mesajlar belirlemek, Sektöründe yenilikçi ve sektörü geliştiren bir yapı olabilmek, Ajansa ilişkin en lerin, ilk lerin ve başarı hikayelerinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak, Başta girişimciler olmak üzere, bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımının teşvik edilmesinde ilk başvurulacak yapı olduğu vurgusunun güçlendirilmesi, Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilme yönünde yapacağı çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak. İletişim ve Tanıtım Stratejisi bölge içine ve dışına yönelik olarak 2 temel çerçevede oluşturulmuştur: TRC1 BÖLGESİ DIŞINA YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİLERİ Strateji 1: İpekyolu Kalkınma Ajansı nın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliğini sağlamak ve tanıtımını gerçekleştirmek. Bu strateji; İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Ajans ın temsil ettiği bölge dışındaki hedef kitleyi temsil eden kurumsal yapı arasındaki iletişim ve tanıtım süreçlerine, iletişim ve işbirliği mekanizmalarının nasıl geliştirileceğine ve bu mekanizmaların işlevlerinin nasıl sağlanacağına odaklanmaktadır. 8

10 Bu strateji altında öngörülen faaliyetler 1.1. Dış paydaşlarımızla etkili dış iletişim ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve/veya güçlendirilmesi 1.2. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda yer alması 1.3. Etkileşimli bölgesel tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının artırılması Strateji 2: TRC1 Bölgesi nin özelliklerini ve mesajlarını ulusal ve uluslararası kamuoyuna ve yatırımcılara olumlu bir şekilde iletmek. Bu strateji ulusal ve uluslararası kamuoyunda ve yatırımcıların gözündeki TRC1 Bölgesi algısını doğru yerleştirmek veya oluşmuş yanlış algıları değiştirmeye yönelmiştir. Bu strateji altındaki faaliyetler aşağıda sıralanmıştır TRC1 Bölgesi ni tanıtıcı bir tanıtım filminin hazırlanması 2.2. Bölge de üretilen her türlü değerin markalaştırılması için çaba gösterilmesi Ek te sunulan anket çalışmasındaki 16. soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde bölgenin tanıtımında ön plana çıkan etkinlikler içinde markalaşma konusu ön plana çıkmıştır. Buna göre Bölge de üretilen her türlü değerin markalaştırılması için çaba gösterilecektir. Strateji 3: TRC1 Bölgesi ne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara somut bilgiler vermek. Bu strateji ile Kalkınma Ajansının mali ve teknik destekleri, diğer ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler ve Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıya doğru bilgi vermek ve yol göstermek hedeflenmektedir. Bu strateji altında öngörülen faaliyetler 3.1. Tematik ve sektörel çalışma komisyonları oluşturmak suretiyle sektör ve alt sektör raporlarının hazırlanması 3.2. Bölgesel rekabet ve strateji raporlarının hazırlanması 3.3. KOBİ, OSB, vb. veritabanlarının hazırlanması 3.4. İş alanı seçilmesi için bilgi paketlerinin hazırlanması 3.5. Finans olanakları için danışmanlık verilmesi Strateji 4: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı na paralel iletişim stratejisi geliştirmek Bu stratejinin temel amacı, Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi nin üst ölçekli sayılabilecek Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın iletişim stratejisindeki ilke ve stratejilerle uyumlu olmasının sağlanmasıdır. 9

11 TRC1 BÖLGESİ NE YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİLERİ Strateji 1: Bölge içi iletişimin etkinliğini artırmak ve teşvik etmek. Bu strateji; İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Ajans ın temsil ettiği bölgedeki hedef kitleyi temsil eden kurumsal yapı arasındaki iletişim ve tanıtım süreçlerine, iletişim ve işbirliği mekanizmalarının nasıl geliştirileceğine ve bu mekanizmaların işlevlerinin nasıl sağlanacağına odaklanmaktadır Bu başlık altında görülen faaliyetler: 1.1. Bölgedeki tüm paydaşlarla kollektif dinamizmi yakalamak için bir haberleşme ağının kurulması 1.2. Sektörlerdeki tüm bölgesel paydaşların (büyük firmalar, KOBİ ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) işbirliği yapma konusunda cesaretlendirilmesi ve yönlendirilmesi 1.3. Başarı öyküleri, yayınlar, seminerler, inceleme gezileri, basın toplantıları, paydaş ziyaretleri gibi farkındalık yaratma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 1.4. Tüm paydaşların üzerinde anlaştığı, ortak bir hedefe doğru harekete geçmeyi sağlayacak bir temanın belirlenmesi 1.5. Paydaşlar arasındaki iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve çok çeşitli olanaklarla (web tabanlı forumlar, sosyal etkinlikler gibi) desteklenmesi Strateji 2. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler vs. ile ve arasında iletişim koordinasyonunu sağlamak ve geliştirmek. Bu başlık altında görülen faaliyetler: 2.1. Toplantıların içinde ve arasındaki etkileşimin artırılması 2.2. İpekyolu Kalkınma Ajansı kurumsal bünyesinde bölgenin temsiliyetinin yükseltilmesi 2.3. Alınacak kritik kararlarda tüm paydaşların karar alma sürecine katılımlarının sağlanması 2.4. Üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 2.5. İşbirliği esasına dayanan çok ortaklı projelerin geliştirilmesi Strateji 3. Ajansımızın faaliyetlerini paydaşlarımıza iletmek ve paydaşlarımızın katılımını en üst düzeye yükseltmek. Bu stratejinin hedefi, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın hizmet sunmada göz önünde bulundurduğu temel kriterler gereğince paydaşlarımızın Ajans ın faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamaktır. İpekyolu Kalkınma Ajansı tanıtım faaliyetleri kapsamında, çeşitli imkân ve araçlar kullanılarak bölgemizdeki ve bölge dışındaki kişi ve kurumların Ajans ın bölgedeki misyonu ve faaliyetleri hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Bu başlık altında görülen faaliyetler: 3.1. Bölge hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan basın bildirileri ilgili ajans ve basın yayın kuruluşlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 3.2. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları aracılığı ile Ajans ın faaliyetleri ve etkinlikleri konusunda görsel yayınların yapılması 10

12 Strateji 4. İletişim için bölgesel kapasite inşa etmek. Bu strateji iletişim için bölgesel kapasite oluşturmanın gerekliliğine yöneliktir. Paydaşların iş geliştirmesine katkı sağlamak, yerelde hazırlanan projelerin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla Ajans tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim semineri, kursları ve bilgilendirme faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu başlık altında öngörülen diğer faaliyetler: 4.1. Bölgesel kapasiteyi inşa etmek amacıyla bir sürekli eğitim merkezinin kurulması 4.2. Sürekli eğitim merkezinin kurulmasını takiben eğitimlerin düzenlenmesi 4.3. Teknik destek programlarının düzenlemesi Strateji 5. İpekyolu Kalkınma Ajansı ve faaliyetleri hakkında bilgiyi ve farkındalığı artırarak katma değer oluşturmak Bu strateji İpekyolu Kalkınma Ajansı na yönelik farkındalığı ve bilgiyi artırmada iletişimin oynayabileceği roller üzerine odaklanmaktadır. Bu başlık altında görülen faaliyetler: 5.1. İKA internet sitesini geliştirmek İpekyolu Kalkınma Ajansı nın internet sitesinde kurumsal bilgilerin yanında haber ve duyurular, bölge hakkında tanıtıcı bilgiler, hazırlanan planlar, faaliyet raporları, araştırma yayınları ve destekler sunulmaktadır. Bu bilgilerin güncelliğinin sağlanmasının yanında internet sitesinin genel çekiciliğinin ve kullanılabilirliğinin geliştirilmesi bu faaliyet kapsamındadır. Ayrıca sitenin düzenli bakımı bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Ekte sunulan anket çalışmasındaki 9, 10 ve 11. sorular amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Buna göre İpekyolu Kalkınma Ajansı internet sitesinin geliştirilmesi önem arz etmektedir İpekyolu Kalkınma Ajansı nın faaliyetleri hakkında düzenli haber bültenleri yayınlamak Anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre iletişimde önemli araçlardan biri de dergi, broşür ve bültenlerdir. Bu amaçla internet duyurularının yanında basılı olarak faaliyet raporları ilgili paydaşlarımıza gönderilecektir. Ayrıca aylık olarak e-bültenler hazırlanarak Ajans ın internet sitesinde yayınlanacaktır e-tartışma için altyapı hazırlamak Bilgi işlemin biriminin görevlerinden biri olarak güncel adres veritabanı geliştirilecek ve bir e-posta dağıtım listesi oluşturulacaktır. Bu liste düzenli e-bülten dağıtımı için kullanılacaktır. Ajans uzmanlarının görüşlerinden daha fazla istifade edilebilmesi amacıyla e-tartışma forumlarının kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Uzmanlık gerektiren konular kişi veya kuruluş tarafından ilgili uzmana yönlendirilecek ve süratle cevap ve çözümler üretilecektir Bölgesel seviyede farkındalığı artırmak amacıyla kaynak materyaller geliştirmek Çeşitli yayınlar (broşür, kitapçık, kitap, DVD vs.) hazırlanarak bölgeyle paylaşılacaktır. Bu tür yayınlar internet sitesi üzerinde de mevcut olacaktır. Bunların yanında farkındalığı artırmak amacıyla, Bölge de düzenlenen her türlü fuar organizasyonunda Ajans ın yer alması sağlanacaktır. Ajans Genel Sekreterliği tarafından çeşitli ebatlardaki reklam bantları her türlü kurumsal etkinlikte ve sunumlarda kullanılacaktır. 11

13 3.1. Hedef Kitle İletişim stratejisi genel hedeflerini gerçekleştirmek için, bu hedeflere ulaşmada yardımcı olabilecek çeşitli gruplara mesajları ulaştırmak gerekmektedir. Hedef gruplar, bölgesel kalkınmada rol oynayabilecek paydaşlar olarak görülebilir. Bu paydaşlar kurum ve kuruluşlar olabileceği gibi kişilerden de oluşabilir. Bu bölümde, potansiyel hedef kitlemiz ve bunlara yönelik genel bir bakış ve her bir paydaşın genel özellikleri sunulacaktır. Hedef kitle bölge içi ve bölge dışına yönelik oluşturulan stratejilere göre iki gruba ayrılmıştır. 1. Bölge dışı hedef kitle 2. Bölge içi hedef kitle Bölge dışı hedef kitle: DPT: Devlet Planlama Teşkilatı, ulusal ölçekte kalkınma planlarının hazırlanmasından, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı ve Kalkınma Ajanslarının koordinasyonundan sorumlu kuruluş olarak yasal mevzuatın hazırlanmasında rol üstlenmektedir. Bu bakımdan Devlet Planlama Teşkilatı ile iletişim aralıksız devam edecektir. Bu süreçte beklenen temel faaliyet bölgesel kalkınma politikalarının geliştirilmesine yönelik girişimlerdir. Ulusal Medya Bakanlık ve Kamu Kurumları Potansiyel Yatırımcılar DPT Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren STK lar Mali Destek Programlarını Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Şekil 2. Bölge dışı hedef kitle ve İpekyolu Kalkınma Ajansı İlişkisi 12

14 İlgili Bakanlık ve Kamu Kurumları: Birçoğunun merkezi Ankara da bulunan kamu kurumları ile işbirliği sağlanarak TRC1 Bölgesi nin kalkınmasına yönelik olarak mevcutta bulunan engelleri kaldırmak, yasal değişiklikleri sağlayacak organizasyonları gerçekleştirmek esas hedeftir. Üniversitelerin ilgili bölümleri ve araştırmacıları: Türkiye de veya dünyada benzer deneyimlerden elde edilen somut faydaların bölgeye aktarılması, en son teorik ve pratik bilgilerin sağlanmasında üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile olan ilişkiler önemli bir kazanım olacaktır. Rekabetçilik, yenilikçilik ve üniversite-özel sektör işbirliklerinin güçlendirilmesi çabalarına yönelik çalışmalardan elde edilecek yararlar temel hedeflerimizdendir. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları: Aynı şekilde, Türkiye ve dünyadaki benzer deneyimlerin ve somut faydaların TRC1 Bölgesi nde uygulanması amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişimin sağlanması önemlidir. Ayrıca bu süreç TRC1 Bölgesi ndeki deneyimlerin diğer bölgelere aktarılması şeklinde iki yönlü olacaktır. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bir yatırım merkezi olarak ülkemizin tanıtımı gerçekleştirmektedir. Yurtdışındaki yabancı yatırımcılar TYDTA kanalıyla yönlendirilmektedir. Sonrasında yatırım projelerinin belirlenmesi yoluyla sektörel yol haritaları için olası işbirlikleri geliştirilebilecektir. TYDTA ile TRC1 Bölgesi arasında işbirlikleri mekanizmaları geliştirilmesine yönelik gayret sarf edilecektir. Ulusal Medya: Medyaya ilişkin olarak daha kapsamlı değerlendirmeler Medya ile İlişkiler başlığı altında değerlendirilmiştir. Potansiyel Yatırımcılar: Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan Yatırım ve Destek Ofisleri kanalıyla potansiyel yatırımcılar ile iletişim sağlanacaktır. Bu iletişim hem yatırımcıların yatırım ve destek ofisleri ile iletişime geçmesi ile hem de tanıtım gezileri aracılığıyla yatırım destek uzmanlarının bölge dışındaki potansiyel yatırımcıları ziyaret etmesi şeklinde gerçekleşecektir. Mali Destek Programlarını Yürüten Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar: Kalkınmada rol oynayabilecek programların bölgemizde uygulanmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası destek programlarını yürüten kuruluşlar ile irtibat sağlanacaktır. Bu amaçla, ilgili kuruluşlarla karşılıklı irtibat kişileri tespit edilerek irtibatın sürekliliği temin edilecektir. Bu kurum ve kuruluşlar aşağıda bildirilmiştir: o Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) o Avrupa Komisyonu (EC) o BM o FAO o Başbakanlık Tanıtma Fonu o ABGS o TÜBİTAK Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar: Bu kuruluşlar ile iletişimde temel hedefler; deneyimlerin paylaşılması, iş ağı oluşturmak ve ortak uygulamalar geliştirmek ve tatbik etmektir. Bu kuruluşların TRC1 Bölgesi nde yürüttüğü faaliyetler desteklenerek takip edilecektir. İlgili kuruluşlar aşağıda bildirilmiştir: o Kalkınma Ajansları ve Yatırım Destek Ofisleri o UNDP o EURADA (The European Association of Development Agencies) o WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) o Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları 13

15 Bölge içi hedef kitle: Kalkınma kurulu üyeleri: Bölgesel planların yeterli başarı elde edememesinin başlıca nedenlerinden birisi, bölgesel dinamiklerin ve yerel potansiyelin yeterince harekete geçirilmemesidir. Ajansların teşkilat yapısı, danışma işlevi daha ağırlıklı olan geniş katılımlı bir kalkınma kurulunu içermektedir. Bölgesel gelişme hedeflerine yönelik olarak, bölgedeki kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu üyeleri ile daha fazla iletişimin sağlanması gerekmektedir. Kalkınma kurulu ile bir yılda en az iki kez olan toplantı sayısı, bölgesel kalkınma komisyonları oluşturularak daha sıklaştırılacaktır. Yerel Medya Kamu Kurum ve Potansiyel Yatırımcılar ve Proje Sahipleri Ticaret ve Sanayi Odaları Kalkınma Kurulu Üyeleri Üniversiteler STK lar Bölgedeki Firmalar Şekil 3. Bölge içi hedef kitle ve İpekyolu Kalkınma Ajansı İlişkisi Bölgede faaliyet gösteren firmalar: Küresel rekabet koşullarını sağlayan firmalar, küresel ekonomi içinde belirli bir üstünlük elde edebilmekte ve daha fazla büyüme şansı bulurken bölgelerin refahına ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektedirler. Bu bağlamda, firmaların küresel rekabet şartlarına adaptasyonunun sağlanması İpekyolu Kalkınma Ajansı nın temel misyonlarından birisidir. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları: Bölgesel politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının rolü yadsınamaz. Bu bakımdan bölge planının uygulanmasında geçmiş deneyimleri, mali, teknik ve operasyonel yetkinlikleri düşünülerek bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim devamlı surette sağlanacaktır. 14

16 Ticaret ve Sanayi Odaları: Ticaret ve Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları teşkilat yapısında Yönetim Kurulu içerisinde yer almaktadır. Bölgenin tanıtımına yaptıkları katkılarla bölge sanayisini, ticaretini ve imajını en olumlu seviyeye yükseltmeyi görev edinen Ticaret ve Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajansı nın misyonları kesişmektedir. Bu nedenle bölgenin kalkınmasına yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü faaliyette dirsek temasının sağlanması kaynakların verimli ve etkin kullanılması açısından da önemlidir. Üniversiteler: Toplumsal refahın gelişmesi, bilimsel ve teknolojik çalışmalardan etkin bir şekilde yararlanmakla sağlanabilir. Bilimsel düşünceyi toplumda hayat tarzına dönüştürmekle gelişme hızlandırılabilir. Bunun en önemli ayaklarından birisi üniversite-sanayi işbirlikleridir. Üniversitelerin sadece kendi içinde eğitim veren ve araştırma yapan kurumlar olmaktan çıkıp yapılan araştırmaların bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ancak bu işbirliklerinin sağlanması ile mümkündür. Bunun için uygun ortamları oluşturmak Kalkınma Ajansının esas misyonlarından birisidir. TRC1 Bölgesinde bulunan 5 adet üniversite bu görevin gerçekleştirilmesi adına büyük bir fırsat ve şanstır. STK lar: Sivil toplum kuruluşları toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesinde, inisiyatif kullanılmasında, uygulanan proje ve programların sahiplenmesinde öncü yapılardır. Bu bağlamda TRC1 Bölgesi nde bulunan ve faal olan tüm sivil toplum kuruluşları hedef kitlemizdir. Yerel Medya: İpekyolu Kalkınma Ajansı nın tanınırlığının ve görünürlüğünün sağlanmasında, faaliyetlerin tanıtılmasında yerel medyanın gücü yadsınamaz. Yerel medya ile olan ilişkiler reklam faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri temelinde yürütülmektedir. Yerel medyayla ilgili detaylı açıklamalar medya ile ilişkiler bölümünde yer almaktadır. Proje sahipleri: Kalkınma Ajansı nın mali ve teknik desteklerinden yararlanan özel ve tüzel kişiliğe sahip kişi, kurum ve kuruluşlar iletişim stratejimizde doğrudan hedef kitlemizde yer almaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar belirli aralıklarla ziyaret edilerek, projeler izlenecek, değerlendirilecek ve sonraki planlama süreçlerinde bu verilerden istifade edilecektir. Potansiyel yatırımcılar: Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan yatırım destek ofisleri kanalıyla potansiyel yatırımcılar ile iletişim sağlanacaktır. Bu süreç, hem yatırımcıların yatırım ve destek ofisleri ile iletişime geçmesi hem de yatırım destek uzmanlarının potansiyel yatırımcıları ziyaret etmesi şeklinde gerçekleşecektir Mesajlar Bu iletişim ve tanıtım stratejisinin temel önem arzeden bölümlerinden birisi paydaşlar için tutarlı mesajlar oluşturmaktır. Aynı hedefi başarmak için ne yapılması ve ne gerektiği bu mesajlar içerisinde yer alacak ve oluşturulan ana mesajların tüm paydaşlar tarafından ortak dil olarak kullanılması sağlanacaktır. Bölge dışı hedef kitleye verilecek mesajlar Ana mesajlar: TRC1 Bölgesi nin Orta Doğu daki stratejik konumu TRC1 Bölgesi nin Orta Doğu da Lojistik Merkezi olma potansiyeli TRC1 Bölgesi nin girişimci insan kaynağına sahip oluşu TRC1 Bölgesi nin güvenli bir bölge oluşu TRC1 Bölgesi nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından yüksek potansiyele sahip olması Özel Mesajlar: Kurumlara ve yatırımcılara göre özel mesajlar ayrı ayrı belirlenecektir. 15

17 Bölge içi hedef kitleye verilecek mesajlar Ana mesajlar: Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınmada üstlendiği koordinatör, organizatör ve katalizör rol Bölge Planı yaklaşımının getirdiği öncelikler Kalkınma Ajansı tarafından sağlanabilecek destekler Mali destek programlarının etkinliği, şeffaflığı Yatırım destek ofislerinin yatırımcıya sunduğu hizmetler ve fırsatlar Kalkınma kurulu ve Ajans genel sekreterliği arasındaki koordinasyonun önemi Özel Mesajlar: Kurumlara ve yatırımcılara göre özel mesajlar ayrı ayrı belirlenecektir İletişim Kanalları, Araçlar ve Etkinlikler Hedef kitleye yönelik olarak hazırlanan mesajların verilmesinde kullanılacak araçlar aşağıda sıralanmıştır: Yüzyüze görüşmeler Seminer, panel, workshop, toplantı, açık oturum, forum vb. etkinlik yönetimleri Afiş, ilan tahtası, bültenler Sirküler mektuplar, Çeşitli yayınlar (broşür, liflet, kitapçık, poster vb.) Medya ilişkileri Eğitim faaliyetleri Sponsorluk faaliyetleri Kurum logolu ürünler Tanıtım materyalleri Kurumsal internet sitesi Saha çalışmaları Haber ve duyurular Kitle iletişim araçları Medya ile ilişkiler: Medya (video, radyo, gazete, broşür, afiş, vb) ilgi çekmede ve gerekli bilgileri sağlamada çok etkili olmaktadır. Medya; görsel, işitsel (radyo) ve yazılı basın (broşür, kitap, vb) olmak üzere 3 sınıfa ayrılabilir. Görsel medya (TV, video) çok çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Özellikle açıklık (açıklamalar görüntüleri yardımıyla olabilir), ilgi ve akılda kalıcılık (işitilen ve okunandan daha uzun süre hafızada kalır) bakımından daha yararlıdır. Sesli medya (radyo) çok iyi bir destek ve motivasyon aracıdır, ancak daha uzun programlarda ilgiyi sürdürmek zordur. Yazılı basın, kısa basit mesajları (poster) geçerken ya da ayrıntılı olarak konuları öğretirken (kitap, broşür, vb) etkili olabilir ancak okumak için zaman ayrılmasını gerektirir. Medya tüm diğer iletişim türlerine göre daha pahalı olmasına rağmen daha etkilidir. 16

18 Medya ile ilişkilerde kullanılacak iletişim araçları ve bazı genel özellikleri aşağıda bildirilmiştir: Televizyon: Prestijli, ilgi çekici ve ikna edicidir. Özellikle bölgenin yatırım olanaklarının geniş kitlelere ulaştırılmasında, yerel markaların oluşturulmasında, önemli sayılabilecek yatırımlar hakkında farkındalığın artırılmasında yerel ve ulusal televizyonlardan yararlanılacaktır. Video: Birden fazla dil desteğiyle görüntüyü sunmak mümkündür. Anlık izleme esnekliği bulunmaktadır. Özellikle yabancı girişimcilere yönelik kaynak materyallerin hazırlanmasında yararlanabilecek bir araçtır. Sunumlar: Mükemmel eğitim araçlarından biridir. Slayt setleri üretmek ve çoğaltmak kolaydır. Bu bakımdan eğitim seminerlerinde, toplantılarda yararlanılacaktır. Radyo: Geniş kapsama alanı bakımından geniş kitlelere ulaşılmasında önemli bir iletişim aracıdır. Motivasyonu güçlendirmede, yeni haberler, fikirler ve tekniklere dikkat çekmek amacıyla kullanılacaktır. Flip Chartlar: Teknik ve Mali destek programlarının görünürlüğünün desteklenmesinde, proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde, sahada yürütülen çalışmalarda (toplantı, seminer vb) kullanılacaktır. Basılı materyal: Hedef kitleye yönelik olarak ilgi çekici tasarımlarla desteklenmiş görsel basılı materyaller tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılacaktır. Medyayla ilişkilerin sürdürülmesinde verilmesi gereken özel mesajlar: 1. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, yenilikçi projelerle kalkınmada örnek bir yapı teşkil ettiğinin vurgulanması, 2. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, yerel ve bölgesel dinamiklerin katılımcı bir anlayışla ve ortak akıl kullanarak harekete geçmesini sağlayan, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışan güçlü bir yapıya sahip olduğunun vurgulanması, 3. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, kamu sektöründe ve özel sektörde, başarılı ve önemli projeler içerisinde yer aldığının vurgulanması, 4. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın, bölgesel ve küresel rekabetin artırılmasına, başta, istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, böylece bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yaptığı olumlu katkılar, 5. Mesaj İpekyolu Kalkınma Ajansı nın bölgeye kazandırdığı dinamizm, yenilik ve kaliteli hizmet anlayışı 3.4. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın Paydaşlarına Hizmet Sunmada Kullandığı Temel Değerler İpekyolu Kalkınma Ajansı hedef kitlesine güçlü ve tutarlı bir mesaj sunmak için stratejik iletişim yaklaşımına inanmaktadır. Paydaşlarla arasında güçlü bir ortaklığın gerçekleşmesi amacıyla bir takım temel ilkeleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu temel prensipler; şeffaflık, işbirliği, dayanışma ve paylaşma, güvenilirlik, çözüm odaklılık, tarafsızlık, verimlilik, adalet, katılımcılık, sürekli gelişim ve yeniliğe açıklıktır. 17

19 Tablo 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın paydaşlarına hizmet sunmada kullandığı temel değerler nin ça, etkilen Güvenilirlik Tarafsızlık Verimlilik Adalet 18

20 Adalet K odaklanmaktadır Yenilikleri 19

21 4. GZFT ANALİZİ GZFT analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri tespit etmekte kullanılan bir yöntemdir. Böylece iç ve dış etkenler dikkate alınarak güçlü yanlardan ve fırsatlardan en iyi şekilde istifade etmek, zayıf yönleri ve tehditleri bertaraf edecek stratejiler ve planlar hazırlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda daha önceden yapılan mevcut durum analizleri ve anket çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirilerek İpekyolu Kalkınma Ajansı nın GZFT analizi yapılmıştır. GÜÇLÜ YÖNLER Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alması, Kalkınma ve yatırıma dönük yüksek bir bütçeye sahip olması, İcraata dönük bölgede bir ilk ve yeni bir yapı olarak kurulması, Yüksek nitelikli personel istihdam edebilmesi, Sadece ekonomik kalkınma ve yatırımlarla değil bölgenin sosyal ve kültürel gelişiminde de aktif rol oynayabilecek şekilde düzenlenmiş bir mevzuata sahip olması, Yönetim Kurulunda üst düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer alması, Farklı kesimlere hitap eden bir yönetim yapısına sahip olması, Yatırım Destek Ofisleri ile katma değer yaratabilmesi, aynı zamanda uluslar arası bir oyuncu olması, Kısa bir geçmişi olmasına karşın sosyal paydaşları nezdinde kabul görmesi, Genç ve dinamik bir yapıya sahip olması. ZAYIF YÖNLER Yeni kurulan bir yapı olmasından dolayı kurumsallaşmasını henüz tamamlamamış olması, Yeni bir yapı olması ve bu anlamda henüz tanınırlılığını tam olarak kazanmamış olması, Reklam ve halkla ilişkiler çalışma planlarının henüz tamamlanamamış olması, Kamu ve özel sektörle birlikte sivil toplum kuruluşlarını içine alan ve karar aşamalarını geciktiren bir yapıya sahip olması, İçinde yer aldığı bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısının değişken ve bir zeminde hareket ediyor olması, Sektöründe güven duygusunu sağlamanın uzun zaman alması. FIRSATLAR Kalkınma Ajanslarının bölgesel politikaları belirlemede kurumsal aktör olarak artan önemi, Türkiye deki yatırım projelerinin artıyor olması, Teşviklerin son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi ne yöneliyor olması, Son yıllarda uluslararası anlaşmaların artması, vizelerin karşılıklı kaldırılmasıyla beraber ticaret ve turizmin artışı, Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklerin artışı ile bölgeye olan ilginin yükselmesi. 20

22 TEHDİTLER Yaşanabilecek bir ekonomik kriz, Bölgenin coğrafi konumlamasından doğabilecek çeşitli riskleri içermesi, Bölge dışındaki maliyetlerin azalmasından dolayı yerli ve yabancı yatırımcıların dışarıya yönelmesi, Ajansın kurumsal yapısına duyulan güvenin çeşitli nedenlerle azalması. 21

23 5. DEĞERLENDİRME Bu iletişim ve tanıtım stratejisi İpekyolu Kalkınma Ajansı nın gelecek 3 yıl içerisinde bulunmak istediği yer ve iletişimi açısından genel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu stratejinin uygulanabilmesi ve hedeflenen yere nasıl ulaşılacağının kurgulanabilmesi için bir yıllık faaliyet planı geliştirilecektir. Bu Faaliyet Planı, Ajansın 3 yıllık taahhütleri yerine getirmek ve paydaşlarımız ve diğer kişi/kurumlarla iletişim yollarını geliştirmek için gerekli faaliyetleri ortaya koyacaktır. Oluşturulan stratejilerdeki ilerlemeler İpekyolu Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturulan destek birimi tarafından izlenecektir. İlerlemeler yıllık olarak Genel Sekreterliğe sunulacak ve takip eden yılın faaliyet planı bu raporlara göre güncellenecektir. Ayrıca, faaliyet planının iletişimdeki gelişmeler üzerine etkisi de değerlendirilecektir. Hedeflerin başarılıp başarılmadığının ölçülmesinde ve raporlanmasında kullanılabilecek olan göstergeler, bölge dışına ve bölgeye yönelik iletişim ve tanıtım stratejileri için iki farklı başlıkta değerlendirilmiş ve her bir strateji için ayrı şekilde oluşturulmuştur. Böylece İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin her seviyede operasyonel olarak ölçülebilmesi ve performansının değerlendirilebilmesi sağlanmıştır. Tablo 2. TRC1 Bölgesi Dışına Yönelik İletişim stratejileri faaliyetler ve performans göstergeleri Amaç Strateji Göstergeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Strateji 1.1 Strateji 1.2 Strateji 1.3 Strateji 2.1 Strateji 2.2 Strateji 3.1 Ortak olarak düzenlenen organizasyon sayısı, İşbirliği yapılan proje sayısı Katılım sağlanan fuar, seminer vb organizasyon sayısı Yatırım tanıtım gezisi sayısı Bölgesel tanıtım toplantısı sayısı Tanıtım filminin yapımı ve internet sitesi üzerinden yayını Dağıtılan tanıtım filmi içerikli CD ve taşınabilir bellek sayısı Markalaşma konusunda yapılan bilgilendirme sunumu ve toplantı sayısı Marka, tescil başvurularındaki artış sayısı Tematik ve sektörel olarak oluşturulan komisyon sayısı, Tematik ve sektörel komisyonların hazırlamış olduğu rapor sayısı 22 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 4 Strateji 3.2 Strateji 3.3 Strateji 3.4 Strateji 3.5 Strateji 4.1 Hazırlanan raporların internet sitesi üzerinden indirilme sayısı Hazırlanan veritabanı sayısı, Veri tabanlarına ulaşan kişi sayısı Uygun yatırım alanları için hazırlanmış bilgilendirme yayınlarının sayısı Danışmanlık verilen kişi/kurum sayısı İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın ilke ve stratejileriyle olan uyumu

24 Stratejik Amaç Strateji 3.2 Strateji 3.3 Strateji 3.4 Strateji 3.5 Hazırlanan raporların internet sitesi üzerinden indirilme sayısı Hazırlanan veritabanı sayısı, Veri tabanlarına ulaşan kişi sayısı Uygun yatırım alanları için hazırlanmış bilgilendirme yayınlarının sayısı Danışmanlık verilen kişi/kurum sayısı Stratejik Amaç 4 Strateji 4.1 İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın ilke ve stratejileriyle olan uyumu 23

25 Tablo 3. TRC1 Bölgesi ne yönelik iletişim stratejileri, faaliyetler ve performans göstergeleri Amaç Strateji Göstergeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Strateji 1.1 Strateji 1.2 Strateji 13 Strateji 1.4 Strateji 1.5 Strateji 2.1 Strateji 2.2 Strateji 2.3 Strateji 2.4 Strateji 2.5 İnternet tabanlı haberleşme ağına üye kişi sayısı İşbirliği ve koordinasyon toplantılarının sayısı, Toplantılara katılan kişi sayısı Seminer sayısı, İnceleme gezisi sayısı, Ulusal basında çıkan haber sayısı, Bölge dışından Ajansı ziyaret eden kişi/kurum sayısı Bölge planı hazırlama sürecinde yapılan etkinlik sayısı, Hazırlanan bölge planının ulaştırıldığı kişi/kurum sayısı Paydaşlara gönderilen bilgilendirme mesajı sayısı Periyodik toplantıların sayısı, Ajans tarafından oluşturulmuş tematik ve sektörel komisyonların sayısı, Tematik ve sektörel komisyonların toplanma sıklığı Ajansın liderlik ettiği etkinlik sayısı, Etkinliklerde yer alan kişi/kurum sayısı Kalkınma kurulu üyelerinin tematik ve sektörel komisyonlarda yer alma oranı Üniversite Sanayi işbirliğine yönelik gerçekleştirilen toplantı sayısı, Toplantılara katılan kişi sayısı Bölgedeki kurum/kuruluşlarla beraber geliştirilen proje sayısı Stratejik Amaç 3 Strateji 3.1 Strateji 3.2 Basın bildirisi sayısı Yerel basında çıkan haber sayısı Stratejik Amsç 4 Stratejik Amaç 5 Strateji 4.1 Strateji 4.2 Strateji 4.3 Strateji 5.1 Strateji 5.2 Strateji 5.3 Strateji 5.4 Sürekli eğitim merkezinin kurulması Sürekli eğitim merkezinde düzenlenen eğitim sayısı, Eğitimlere katılan kişi sayısı Ajansın teknik desteklerinden yararlanan kurum/kuruluş sayısı İpekyolu Kalkınma Ajansı internet sitesini ziyaret eden kişi sayısı Yıl içerisinde yayınlanan haber bülteni sayısı e-foruma kayıtlı üye sayısı Yayınlardan internet üzerinden istifade eden kişi sayısı 24

26 EK: STRATEJİK İLETİŞİM VE TANITIM PLANI İLGİLİ TARAFLAR ANKET SONUÇLARI Değerli katılımcımız, Kurumumuzun yılları arasındaki tanıtım ve iletişim faaliyetlerine yön verecek olan Strateji Belgesi nin hazırlanması çalışmalarında değerlendirilmek üzere; Kurumumuz faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerimizden etkilenen bir paydaşımız olarak, aşağıda yer alan konularla ilgili görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Anket sonuçları, Kurumumuzun iletişim ve tanıtım strateji belgesinin daha doğru ve etkili bir şekilde hazırlanabilmesine, dolayısı ile sizlere ve bölgeye daha iyi hizmet verilebilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İlgi ve duyarlılığınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız. Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Birim Başkanlığı Kurum/Kuruluşunuzun adı : 1. İpekyolu Kalkınma Ajansını koordinasyon ve işbirliğine açıklık konusunda başarılı buluyor musunuz? Çok Ba arılı Ba arılı Yeterli Ba arısız Çok ba arısız %7 %0 %26 %23 %44 25

27 Alınan cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcıların %26 sı İpekyolu Kalkınma Ajansı nı koordinasyon ve işbirliğine açıklık konusunda çok başarılı, %44 ü başarılı, % 23 ü ise yeterli bulmaktadır. Böylece katılımcıların %93 ü Ajansın yeterli başarıya sahip olduğunu, %7 lik kısım ise başarısız olduğunu düşünmektedir. 2. Kalkınma Ajansı, paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların (kalkınma kurulu, bilgilendirme toplantıları vs.) oluşmasını sağlayan bir kurum mudur? Evet Hayır (Cevabınız hayır ise önerinizi belirtiniz): %5 Evet Hayır %95 Anketi dolduranların verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde İpekyolu Kalkınma Ajansı nın paydaşların görüşlerini ifade edebilecekleri ortamları sağlayabildiği hususunda %95 lik bir kesim olumlu düşünmektedir. Bu konuda olumsuz yargıya sahip insanların oranı ise %5 tir. 3. Kalkınma Ajansı nın sizlere hizmet sunmada göz önünde bulundurmasını istediğiniz temel değerler aşağıdakilerden hangileri olmalıdır? (Lütfen en fazla 5 kutuyu işaretleyiniz) Güvenilirlik effaflık Adalet Sürekli geli im Çözüm odaklılık Eri ilebilirlik Katılımcılık birli i, dayanı ma ve payla ma Yenili e açıklık Teknoloji yönelimli olmak Sorumluluk Bilinci Tarafsızlık Etkililik Verimlilik 26

28 45 Tekrar Sayısı Tekrar Sayısı Frekans 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Frekans 5 0,02 0 Etkililik Sorumluluk Bilinci Teknoloji Yönelimli olmak Katılımcılık Adalet Verimlilik Tarafsızlık Çözüm Odaklılık Güvenilirlik 0,00 Anket içerisinde Kalkınma Ajansı nın paydaşlarına hizmet sunmada göz önünde bulundurulması istenen temel değerler de sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar seçeneklerin işaretlenme sayısına göre frekansları değerlendirilerek sıralandığında öncelikli 5 temel değer aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Şeffaflık İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Güvenilirlik Çözüm odaklılık Tarafsızlık Cevaplar arasında ilk sırada yer alan değer şeffaflık olmuştur. Bu sonuç Ajans ın yaptığı çalışmalardan ve verdiği hizmetlerden paydaşların etkili bir iletişim ile derhal bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. 4. Kalkınma Ajansı nın hangi faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz? (Lütfen, öncelik sırasına göre numaralandırarak sıralayınız) Planlama faaliyetleri Proje ve destek (hibe/kredi/teknik destek) faaliyetleri Tanıtım faaliyetleri Yatırım destek faaliyetleri 27

29 %18 %21 %12 %30 %19 Bu soruya verilen cevaplar analiz edildiğinde, özellikle proje ve destek faaliyetlerinden paydaşların daha fazla bilgi edinmek istediği ortaya çıkmıştır. Bu seçeneği sırasıyla planlama, araştırma, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri izlemektedir. Yapılan görüşmelerde neden proje faaliyetlerinin ilk sırada çıktığı sorusu sorulmuş, bu faaliyetin içinde yer alan mali destek programlarının yatırımcılar için çok önemli bir büyüme aracı olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. 5. Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşlarının yeterli iletişime sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Evet (Cevabınız EVET ise 6. soruyu atlayınız) Hayır %26 Evet Hayır %74 28

30 Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşlarının yeterli iletişime sahip mi şeklindeki soruya katılımcıların %74 ü olumlu yanıt verirken %26 sı olumsuz yanıt vermişlerdir. 6. Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşları arasında etkin bir iletişimin sağlanması için görüşleriniz veya önerileriniz nelerdir? Olumsuz düşünenlerle yapılan görüşmelerde, Ajans ve paydaşları arasında yapılan toplantıların sayısının artırılması gerektiği vurgulanmıştır. İletişim sisteminin daha hızlı ve etkin olması gerektiği belirtilmiştir. 7. Kalkınma Ajansı ile iletişim kurmak istediğinizde hangi iletişim araçlarını kullanmayı tercih edersiniz? Telefon Faks %38 %32 %5 %25 Ajans ın paydaşları daha çok yüzyüze görüşmeyi tercih etmektedir. Bu oran %38 i bulmaktadır. Bunu sırasıyla %32 ile telefon, %25 ile internet ve %5 ile faks izlemektedir. Buradan, görsel ve sesli iletişim araçlarının daha önemsenmesi gerektiği anlaşılabilir. 8. Kurumsal iletişimin sağlanmasında aşağıdaki araçlardan hangisini en etkili buluyorsunuz? (1 den 5 e kadar puan veriniz. 1:az etkili 5:çok etkili) Konferans ve seminerler, ilan tahtası ve reklamlar 29

31 Kurumsal iletişimin sağlanmasında kullanılan araçların etkililiği katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir. Buna göre görüşme ve toplantılar en fazla tercih edilen iletişim aracı olarak görülmüştür ve %38 lik bir değere sahiptir. %20 %22 %11 %9 Konferans ve Seminerler %38 Tüm tercihlerin ağırlıklı puanladırma analizi gerçekleştirildiğinde aşağıda gösterilen grafikteki gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 116 Konferans ve Seminerler Puan Grafiğe göre, görüşme ve toplantıları etkililik sırasına göre konferans ve seminerler, internet yayınları, dergi broşür ve bültenler ve afiş ilan tahtası, reklamlar izlemektedir. Buna göre iletişim stratejisinde yüzyüze görüşme araçlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 30

32 9. Kalkınma Ajansı nın internet sitesi üzerinden verdiği aşağıdaki hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? (Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz) a) b) c) Haber ve Duyurular Yayınlar Mevzuat Başarılı Normal Başarısız Fikrim Yok d) e) leti im Bilgileri Bilgi edinme %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Haber ve Duyurular Yayınlar Mevzuat Bilgi Edinme Alınan cevaplara göre, internet hizmetleri genel olarak yeterli ve başarılı bulunmuştur. Ancak bazı hizmetlerle ilgili eksikliklerin olduğu da anket formunu dolduranlar tarafından belirtilmiştir. Olumsuz cevap verenlerle yapılan görüşmelerde bilgi edinme hizmetinin daha hızlı olması gerektiği vurgulanmıştır. İnternet sitesi üzerinde yeterince yayının bulunmadığı katılımcılar tarafından bildirilmiştir. 10. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın web sitesini aşağıdaki özellikleri göz önüne aldığınızda nasıl buluyorsunuz? ( Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz) a) çerik b) Bilgilerin güncelli i c) Ula ılabilirlik d) Anla ılabilirlik e) Menülerin kullanılabilirli i f) Sayfa tasarımı Başarılı Normal Başarısız Fikrim Yok 31

33 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 Fikrim yok Yeterli %30 %20 %10 %0 Bilgilerin Menülerin Sayfa Tasarımı İpekyolu Kalkınma Ajansının internet sitesini anket sorusundaki özelliklerine göre katılımcıların değerlendirmesi istendiğinde çoğunluk olarak yeterli ve başarılı bulunmuştur. Ancak menülerin kullanılabilirliği sayfa tasarımı ve erişim konularında az da olsa olumsuz görüşler beyan edilmiştir. 11. İpekyolu Kalkınma Ajansının tanıtım ve bilgilendirmede kullandığı aşağıdaki araçları nasıl buluyorsunuz? (Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz) a) Kurum internet sitesi b) Yazılı ve görsel basın c) Bil. Toplan., seminerler vb. Başarılı Normal Başarısız Fikrim Yok e) Bilgilendirme Yazıları 32

34 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 Fikrim yok Yeterli %20 %10 %0 Kurum Sitesi Yazılı ve Görsel basın Bilgilendirme toplantıları, seminerler vb. yayınları Bilgilendirme Yazıları Alınan cavaplar incelendiğinde tanıtım ve bilgilendirmede kullanılan araçlar genel olarak yeterli ve başarılı bulunmasına rağmen bazı araçlar az da olsa yetersiz bulunmuştur. 12. Kuruluşumuzun tanıtım etkinliklerini hangi temel kapsamda yürütmesini istersiniz? (Lütfen en fazla 2 kutuyu işaretleyiniz.) Yerel Bölgesel Ulusal Uluslararası %5 %22 %28 Yerel Bölgesel Ulusal Uluslararası %45 Alınan cevaplar öncelik sırasına göre sıralandığında tanıtım etkinliklerimizin bölgesel, yerel, ulusal ve uluslararası temelinde yürütülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 33

35 13. Kuruluşumuzun düzenlediği tanıtım etkinliklerinde bölgedeki temel ortaklar kimler olmalıdır? (Lütfen, en fazla 3 kutuyu işaretleyiniz.) Valilikler STK lar Üniversiteler Yerel yönetimler/belediyeler Ticaret ve Sanayi Odaları İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Diğer (Lütfen belirtiniz): Tekrar Sayısı Frekans 0,250 0,200 Tekrar Sayısı ,150 0,100 0,050 Frekans 0 Sanayi ve Ticaret Odaları Valilikler STK lar Yerel yönetimler / Belediyeler Üniversiteler 0,000 Bu soruda katılımcılara 7 adet seçenek sunulmuştur. Bunlardan 1 tanesi açık bırakılarak katılımcılara kendi tercihini yazma imkanı verilmiştir. Toplamda 168 adet cevap alınmış olup işaretlenme sıklığına göre önceliklendirme yapıldığında yukarıdaki grafik elde edilmiştir. Grafiğe göre, katılımcılar bazı kurum ve kuruluşları bölgenin tanıtımında İpekyolu Kalkınma Ajansı nın ortağı olarak görmekte ve birlikte çalışma beklemektedirler. Bu kurum ve kuruluşlar sırasıyla; 1. Üniversiteler 2. Yerel yönetimler 3. STK lar 4. Valilikler 5. Ticaret ve Sanayi Odaları 6. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 7. Diğer (Kamu kurumlar) 34

36 14. Bölgenin tanıtımında şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar nelerdir? (Lütfen, en önemli 3 sorunu, önem sırasına göre 1 den 3 e kadar numaralandırarak sıralayınız.) Tekrar Sayısı Bölgedeki yerel yönetimler arasında zayıf ilişkiler Zayıf idari yapılanma veya etkin olmayan yönetim Tanıtım araçlarının kullanımında eksiklik (Fuar, festival, vs.) Yetersiz finansal kaynak Diğer kuruluşlarla işbirliği/diyalog eksikliği Bölgemizdeki gönüllü hareketlerin genel zayıflığı Yetersiz gönüllü desteği Tanıtım strateji ve taktik planlarının olmayışı Diğer (Açıklayınız) Tekrar Sayısı Frekans Yetersiz finansal kaynak Zayıf idari yapılanma veya etkin olmayan yönetim Bu soruda katılımcılara bölgenin tanıtımda karşılaştığı sorunların en önemli 3 tanesini önceliklendirmesi istenmiştir. Verilen cevaplar tekrar edilme sıklığına göre değerlendirilmiş ve yukarıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre tanıtımda karşılaşılan sorunlar önem sırasına göre sıralandığında en önemli 3 problem; 1. Tanıtım, strateji ve taktik planların olmayışı 2. Tanıtım araçlarının kullanımında eksiklik (fuar, festival vs.) 3. Diğer kuruluşlarla işbirliği/diyalog eksikliği olarak görülmektedir. Tanıtım araçlarının kullanımında eksiklik (fuar, festival, vs.) 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Frekans 35

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi

Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi AVRUPA İŞLETMELER AĞI (AIA) PROJESİ KAPSAMINDA ODAMIZ İLE KOSGEB ARASINDAA BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI 54 ülkede bulunan yaklaşık 600 kurum aracılığıyla 2,5 milyon işletmeye AB mevzuatı, politikaları,

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı