AŞIRI AÇIK PROSEDÜRÜ (EDP) TABLOLARININ KALİTESİNİN ARTTIRILMASI. Hollanda İstatistik Ofisi-Hollanda Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI AÇIK PROSEDÜRÜ (EDP) TABLOLARININ KALİTESİNİN ARTTIRILMASI. Hollanda İstatistik Ofisi-Hollanda Den Haag"

Transkript

1 AŞIRI AÇIK PROSEDÜRÜ (EDP) TABLOLARININ KALİTESİNİN ARTTIRILMASI Hollanda İstatistik Ofisi-Hollanda Den Haag Özgecan İYİGÜN Bahtiyar YÜKSEL Havva TAŞTAN Maliye Uzmanı Maliye Uzmanı Maliye Uzmanı 30 Ekim-02 Kasım

2 GİRİŞ / tarihleri arasında Hollanda Den Haag da Hollanda İstatistik Ofisi ne (CBS) yapılan çalışma ziyaretine bakanlık oluruyla tarafımızdan katılım sağlanmış ve ziyaret süresince yapılan sunumlar, edinilen deneyimler, görüş ve önerilere ilişkin bilgiler bu raporun konusunu oluşturmuştur. Söz konusu çalışma 31 Ekim 2012 Çarşamba saat da başlamış ve 02 Kasım 2012 Cuma günü saat da katılımcılar onuruna verilen öğle yemeği ile sona ermiştir. Seminer programı sabah öğle ve öğle akşam arasında devam etmiştir. 1) Faaliyetin Amacı: Çalışma ziyaretinin amacı, Hollanda İstatistik Ofisinin (CBS) ESA tanımlı GFS ve EDP tablolarının hazırlanması sürecine ilişkin çalışmaları hakkında bilgi edinmektir. Çalışma ziyareti ile katılımcı kurumların sağlayacağı bilgi birikimi sonucunda, ESA tanımlı GFS ve EDP Tablolarının hazırlanmasında verimliliğin artırılması beklenmektedir. 2) Faaliyetin Özeti ve Kapsanan Temel Konular: Toplantının ilk günü Hollanda İstatistik Ofisi çalışanı Kıdemli Araştırmacı İstatistikçi Leonard HAAKMAN tarafından üç günlük program gösterildi. Daha sonraleonard HAAKMAN tarafındandevlet Mali İstatistikleri (Goverment Finance Statistics-GFS) ve EDP açısından Hollanda daki organizasyon yapısından ve öğleden sonra da Araştırmacı İstatistikçi Marga HÜTTNER tarafından genel yönetimde mali olmayan hesaplardan bahsedilmiştir Organizasyon Hollanda da GFS ve EDP tablolarının hazırlanmasından Hollanda İstatistik Ofisi (CBS) sorumludur.cbs de Devlet Mali İstatistikleri (Goverment Finance Statistics-GFS) ve Tüketici Fiyat İstatistikleri (Consumer PriceStatistics-CPS) Dairesi altında yer alan Devlet Mali İstatistikleri (GFS) birimi tarafından genel yönetim verileri derlenmekte ve GFS Tabloları hazırlanmaktadır. Bu birimde 60 kişi çalışmaktadır. Devlet Mali İstatistikleri (GFS) birimi üç şekilde örgütlenmiş olup görevleri aşağıdaki şekildedir. Merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları, okullar, kar amacı gütmeyen kuruluşlara (NPI) ilişkin verileri derleme, raporlama, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde (EuropeanSystem of NationalandRegionalAccounts-ESA) yer alan ESA kodlarına dönüştürülmekte, ulusal hesap ve ESA sistemlerine göre yayımlanmakta ve OECD ye gönderilmektedir. Okullar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar hariç mahalli idarelere ilişkin verileri derleme, raporlama, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde (EuropeanSystem of NationalandRegionalAccounts-ESA) yer alan ESA kodlarına dönüştürülmekte, ulusal ve ESA sistemlerine göre yayımlanmaktave OECD ye gönderilmektedir. ESA kılavuzu yorumlanmakta, genel yönetim verileri konsolide edilmekte, ulusal hesaplar ile EDP tabloları arasında bağlantı kurulmakta, hazırlanan genel yönetim verileri Avrupa İstatsistik Ofisi (EuropeanStatistics Office-EUROSTAT), Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank- ECB) ve Uluslar Arası Para Fonu na (International MonetaryFund-IMF) gönderilmektedir. Daha sonra da GFS ve EDP tabloları yayımlanmaktadır. 1

3 GFS tablolarının hazırlanmasında CBS ve Hollanda Merkez Bankası arasında hiçbir işbirliği bulunmamaktadır. CBS, Merkez Bankası na sadece veri sağlamaktadır. CBS ile Maliye Bakanlığı arasında bir protokol vardır. Bu protokole göre; Gerçekleşen veriler CBS tarafından, bütçe tahminleri ise Maliye Bakanlığı tarafından derlenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından IMF e aylık nakit veriler gönderilmektedir. CBS bağımsız bir kuruluş olup yeni politikalar belirlenmesinde hükümet ile iletişim içindedir. ESA konusunda uzmanlaşmış tek kurumdur. Sadece gerçekleşmiş veriler üzerinden tavsiyede bulunmakta olup geleceğe yönelik hiçbir tahminde bulunmamaktadır. EDP tabloları açısından Maliye Bakanlığı ile CBS arasında ortak bir sorumluluk vardır. EDP tablolarını EUROSTAT a Maliye Bakanlığı göndermektedir. Geçmiş yıl verilerini CBS, tahminleri ise Maliye Bakanlığı hazırlamaktadır. CBS nin onayı olmadan CBS nin hazırlamış olduğu veriler Maliye Bakanlığı tarafından kesinlikle değiştirilememektedir. EDP tablolarından biri olan Tablo 2A da, bütçe dengesinden net borç verme/alma dengesine ulaşmada bu iki kurum birlikte sorumludur. EDP tabloları (Net borçlanma gereği), Maliye Bakanlığının onayından sonra CBS tarafından basın bülteniyle kamuoyuna duyurulmaktadır. Maliye Bakanlığı na parlamentodan gelen EDP tablolarına ilişkin sorulara CBS katkı sağlamaktadır. Maliye Bakanlığı diğer bakanlıkların yeni politikalarına ilişkin bilgileri CBS yevermektedir. CBS, Şubat ayında bakanlıklar tarafından alınan yeni kararlar ile birlikte bir doküman hazırlamaktadır. Şubat ayında yapılan Maliye Bakanlığı ve CBS toplantısında ilk olarak bütçe açığı ve borçlanma gereği tahmini yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı diğer bakanlıklara ait verileri derlemekte ve CBS ye göndermektedir. CBS ve Maliye Bakanlığı üst yöneticileri tarafından altı aya bir toplantı yapılmakta ve bu iki kurum arasındaki iletişimi sağlayacak kişiler belirlenmektedir. CBS tarafından organizasyon yapısı anlatıldıktan sonra, Türkiye Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye deki organizasyon yapısından bahsedilmiştir. Türkiye de organizasyon yapısı şu şekildedir; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Resmi İstatistik Programına göre GFS tablolarını Maliye Bakanlığı hazırlayıp İMF ye göndermekte, ESA (Mali Olmayan Hesaplar açısından) ve EDP tablolarını ise TÜİK hazırlayıp EUROSTAT a göndermektedir.mali Hesaplar açısından ESA Tablolarını ise Merkez Bankası hazırlayıp EUROSTAT a ve OECD ye göndermektedir. GFS tabloları, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 52 nci maddesi gereğince uluslararası standartlara göre genel yönetim sektörünü belirlemek yetkisi; Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Merkez Bankasının da görüşleri alınmak üzere Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde 2009 yılında 2 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği yayımlanmış ve genel yönetim kapsamı uluslararası standartlara göre belirlenmiştir. Ayrıca bu tebliğe göre her üç yıla bir genel yönetim kapsamı güncellemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede 2012 yılında 5 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile kapsam yeniden belirlenmiştir. Genel yönetim kapsamındaki birimlere ait veriler Maliye Bakanlığı tarafından SAY 2000İ ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) aracılığıyla derlenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından,aylık merkezi yönetim, üçer aylık ve yıllık genel yönetim mali tabloları (ulusal tablolar) hazırlanıp yayımlanmaktadır. Merkezi yönetim aylık ve genel yönetim yıllık GFS tabloları da İMF ye gönderilmektedir. 2

4 Maliye Bakanlığı tarafından genel yönetim verileri ESA ve EDP tablolarında kullanılmak üzere TÜİK e ve Merkez Bankası na gönderilmektedir. 1.2 Genel Yönetimde Mali Olmayan Hesaplar Bu kısımda doğrudan ESA kriterlerinden bahsedilmiştir. ESA ya göre; Genel yönetim sektörü (S.13) tüm diğer piyasa dışı üretim yapan, başlıca genel yönetim tarafından finanse ve kontrol edilen kurumsal birimlerden oluşmaktadır. Kurumsal birim, Kendi kendine karar alabilen, Kendi adına varlık edinebilen ve yükümlülük altına girebilen, Ekonomik faaliyetlerde/işlemlerde bulunabilen ekonomik birimlerdir. Kurumsal birimler; temel fonksiyonları, faaliyetleri ve amaçlarına göre sektörlere ayrılmaktadır. Genel yönetimde yer alan kurumsal birimler, herhangi bir alanda diğer kurumsal birimlerden farklı olarak yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahip siyasi süreçle kurulmuş olan yasal birimlerdir. Bu kurumların temel fonksiyonu halk için mal ve hizmet üretmek ve gelirin yeniden dağılımını sağlamaktır. Piyasa ve piyasa dışı üretimin ayrımı yapılırken; Üretilen mal ve hizmetlerin ekonomik olarak önemli bir fiyattan satılıp satılmadığı, Üretilen mal ve hizmetlerin satış fiyatının, üretim maliyetinin %50 sini geçip geçmediği (%50 Kuralı) kriterlerine bakılmaktadır. Piyasa dışı üretim yapan kurumlar; Genel Yönetim (S 13) Vergiler ve sosyal güvenlik primi geliri gibi zorunlu ödemelerle finanse edilmektedir. Devlet tarafından finanse ve kontrol edilmektedir. Hane Halkına Hizmet Eden Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (NPIs) (S 15) Devlet tarafından esas olarak finanse edilmekte fakat kontrol edilmemektedir. Devlet kontrolü, kurumsal birimin genel politikasının devlet tarafından belirlenebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Mesela devlet; kurum çalışanlarının çoğunu, yönetim kurulu üyelerini, stratejik personelin atanmasını, atılmasını ve yerinin değiştirilmesini kontrol edebilmekte, sözleşmelerde kontrol yetkisine sahip olabilmekte, borçlanma yetkisi veren sözleşmeleri kontrol edebilmekte, kural dışı haklara sahip olabilmektedir. Genel yönetim sektörü içinde; Bakanlıklar, Belediyeler, iller, Yurtdışındaki büyükelçilikler ve askeri alanlar, Denizden kazanılmış araziler ve toplum İçi düzenleme idareleri, Bölgesel polis idareleri, Üniversiteler, sübvanse edilmiş özel okullar, Sosyal güvenlik fonları ve organizasyonlar, Müzeler, sosyal yaşam ile ilgili organizasyonlar, iş bulma kurumları gibi genel olarak devlet tarafından finanse edilen ve kontrol edilen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Memurların emekli maaşları ile yaşlılara ödenen maaşlar için ayrılan fonlar gibi kurumsal birim olarak tanımlanmayan devlete ait birimler/programlar/fonlar yer almaktadır. Genel yönetim sektörü dışında ise; Devlete ait şirketler, Devlete ait şirket benzeri kuruluşlar, 3

5 Memur emekli maaşları fonu, özel sosyal sigorta projeleri gibi mali şirketler, Esas olarak devlet tarafından finanse edilen ancak kontrol edilmeyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Uluslararası kuruluşlar ve ülke içindeki yabancı konsolosluklar yer almaktadır. Devlet tarafından kontrol edilen tüm piyasa içi ve dışı kurumlar kamu sektörünü oluşturmaktadır. Yani Genel yönetim, Merkez Bankası, Devlet tarafından kontrol edilen şirketler, şirket benzeri kuruluşlar gibi devlet tarafından kontrol edilen piyasa üreticisi kuruluşlar kamu sektörünü oluşturmaktadır. Hollanda da genel yönetim istatistikleri; aylık raporlardan, idarelerden alınan elektronik verilerden, muhasebe kayıtlarından, anketlerden ve bütçe gerçekleşmelerinden elde edilmektedir. Genel yönetim verileri ESA 95 ve Devletin Fonksiyonel Sınıflandırması (Classification of The Functions of Government-COFOG) standartlarına göre derlenmektedir. Genel yönetim ulusal hesaplarında; Vergiler zaman uyarlaması yapılmış nakit verilerdir. Faiz giderleri,peşin ve gecikmiş ödemeler tahakkuk bazlı verilerdir. Çift kayıt sistemine göre mali hesaplar ile mali olmayan hesaplar arasında bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı; Toplam Harcamalar + Varlıklardaki Değişiklikler = Toplam Gelirler + Yükümlülüklerdeki Değişiklikler Veya Toplam Gelirler - Toplam Harcamalar = Varlıklardaki Değişiklikler - Yükümlülüklerdeki Değişiklikler (Net Borç Verme/Alma Gereği; Net Lending (+)/Borrowing (-) ESA B.9) CBS tarafından mali olmayan hesaplar anlatıldıktan sonra, Türkiye Maliye Bakanlığı ve TÜİK tarafından mali olmayan hesaplardan bahsedilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından genel yönetim kapsamı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bütçe dışı fonlarda; 4

6 Başbakanlık Tanıtma Fonu, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Özelleştirme Fonu Savunma Sanayi Destekleme Fonu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu yer almaktadır. Bütçe dışı diğer kurumlarda ise; Kefalet Sandıkları, Basın İlan Kurumu, Şeker Kurumu, Avrupa Birliği Gençlik Programları Başkanlığı, Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Natopol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yer almaktadır. Genel yönetim kapsamındaki birimlere ait veriler Maliye Bakanlığı tarafından Say2000İ ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden elde edilmektedir. Say 2000İ sistemi, gelişmiş bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı, web tabanlı e- devlet uygulamaları arasında dünya çapında ilk beş büyük projeden biridir. Büyüklük ve kapsam açısından ülkemizdeki en büyük web tabanlı kamu projesidir. Toplam genel bütçede 1060, özel bütçede 300, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 7 olmak üzere toplam 1367 muhasebe birimi bu sistemi kullanmaktadır. Say2000İ sistemi üzerinden derlenen veriler bütçe içi kurumları kapsamaktadır. Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir. Bu sistem ile mali işlemlere ilişkin bilgiler harcama birimlerinde bilgisayar ortamında girilmekte; bu bilgiler elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılmakta ve muhasebe kaydı olarak sonuçlandırılabilmektedir. Bütçe içi kurumlar dışındaki genel yönetim kapsamındaki tane diğer kurumların verileri KBS üzerinden derlenmekte ve raporlanmaktadır. Bu kurumlara ilişkin sayısal veriler aşağıdaki şekildedir. KBS SİSTEMİNİ KULLANAN BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER BİRİMLER VE ALT BİRİMLER BİRİM SAYISI I- Bütçe Dışı Birimler 358 1) Fonlar 4 2) Kefalet Sandıkları 3 3) Döner Sermayeler 1 4) Diğer Kurumlar 8 5) Sosyal Tesisler 342 II- Mahalli İdareler İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri Büyük Şehir Dışı İl Belediyeleri 65 5

7 4- İlçe Belediyeleri Belde Belediyeleri Mahalli İdare Birlikleri Kalkınma Ajansları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 81 III- Sosyal Güvenlik Kurumları 3 1- Sosyal Güvenlik Kurumu 1 2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1 3- İşsizlik Sigortası Fonu 1 Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri aylık, diğer birimler ise üçer aylık olarak verilerini KBS üzerinden göndermektedir sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre ve Resmi İstatistik Programına göre hazırlanmış olan veri yayımlama takviminde belirtilen tarihlerde genel yönetim mali tabloları üçer aylık ve yıllık olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca, bütçe içi kurumlar mali tabloları aylık olarak yayımlanmaktadır. Genel yönetim yıllık GFS tabloları ise;tüik, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası görüşleri de alınmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp IMF ye gönderilmektedir. Ayrıca bu tablolar ESA ve EDP tablolarında kullanılmak üzere TÜİK ve Merkez Bankasına gönderilmektedir. Net Borç alma/borç verme değerinin (Net Lending/Net Borrowing) ESA da ve GFS de eşit olmasına TÜİK tarafından dikkat edilmektedir. Bütçe içi kurumlar aylık GFS tabloları da Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp İMF ye gönderilmektedir. 2. Gün 01 Kasım 2012 İkinci gün yapılan ilk sunumda finansal hesaplara ilişkin olarak faizin amortismanı (amortization interest) konusu Hollanda İstatistik Ofisi nden (HİO) Deon Tanzer tarafından ele alınmıştır. Sunuma başlamadan önce, Hazine Uzman Yardımcısı Ahmet Kenar, hisse senedi dışındaki borçlanma senetlerinin GFS el kitabına göre piyasa fiyatından değerlenmesi gerektiğini, bu raporlamaya esas olan verilerin nereden temin edildiğine dair soru sormuştur. Hollanda daki hisse senedi dışındaki borçlanma senetlerinin 99% unun Hollanda Hazinesi (HH) tarafından ihraç edildiğini, sene kapandığında bu senetlere ilişkin bilgilerin hazine tarafından HİO ya sağlandığı belirtilmiştir. Türkiye deki uygulama ile Hollanda daki uygulamanın aynı olduğu görülmüştür. EDP tablolarının hazırlanması sürecinde hisse senetleri dışındaki borçlanma senetlerinin kaydı anapara tutarı üzerinden yapıldığı, dolayısıyla EDP tablolarının doğru biçimde doldurulabilmesini sağlamak amacıyla nominal değer ile anapara tutarı arasındaki farkın doğru biçimde bulunabilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Faizin amortismanı konusu bu noktada önem kazanmaktadır. Borç senetlerine ilişkin veri kaynağının HH olduğu ifade edilmiştir. HH, aylık olarak veri yayımlamaktadır ( HH nin yayımladığı aylık borç istatistikleri katılımcılara tanıtılmıştır. Aylık internet tablolarında piyasa fiyatı ile değerlenmiş tutarların değil anapara tutarlarının yayımlandığı gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, hazine tarafından ihraç edilen senetlerin döviz ve vade yapılarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Mevcut borç stokunun %3,7 si döviz cinsi senetlerden oluşmaktadır. Toplam borç stoku içerisinde ise kuponlu senetler %85,7 lik bir paya sahiptir. Kısa vadeli kuponsuz senetlerin kriz dönemlerinde bankaların desteklenmesi amacıyla hızlı artış gösterdiğine dikkat 6

8 çekilmiştir vadeli perpetual senetlerinde mevcut olduğu ancak toplan stok içindeki payının çok düşük olduğu ifade edilmiştir. Hazine hesaplarında tüm kayıtların tahakkuk esaslı yapıldığı ifade edilerek faizin de günlük olarak ve tahakkuk bazlı kaydedildiğine vurgu yapılmıştır. Hükümet borcuna ilişkin kayıtların dışında Ekonomi Bakanlığı ndan aldıkları diğer tüm verilerin nakit esaslı olduğu söylenmiştir. Buna ek olarak, uzun ve kısa vadeli senetler ile repo ve call loans ların kullanıldığı belirtilmiştir. Son olarak, HİO nun borç senetlerinin anapara tutarlarını, tahakkuk etmiş faizi de içeren nominal tutarlarını, faiz miktarını HH den temin ettiği ifade edilmiştir. Faizin amortismanına ilişkin basitleştirilmiş bir model üzerinden konu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Verilen örnekte, ihraç edilen senedin anapara tutarının 100 olduğu, örneğin grafiksel olarak daha iyi anlaşılabilmesini teminen satış fiyatının 45 olduğu kabul edilmiştir. 55 puanlık bir iskonto ile satılan senedin nominal değerinin faiz amortismanı ile itfa tarihi yaklaştıkça anapara tutarına doğru yaklaştığı gösterilmiştir. Türkiye de Ekim ayında yeni bir finansman aracı olarak karşımıza çıkan kira sertifikalarının varsa Hollanda daki uygulamasına ilişkin Ahmet Kenar tarafından bir soru sorulmuş ancak islami finansman araçlarının Hollanda da kullanılmadığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Taşkın Babaoğlan ın, genel yönetim borcu hesaplanırken netleştirme yapılıp yapılmadığı ile ilgili sorusuna Deon Tanzer somut bir örnekle cevap vermiş ve Maastricht borcu hesaplanırken netleştirme yapıldığı belirtilmiştir. Sunumda daha sonra, primli veya iskontolu ihraç edilen senetlere ilişkin somut bir örnek verilmiştir. Örnekte, kupon oranı, piyasa faizi, vade, anapara tutarı bilgilerinin bilindiği durumda genel bir formül çerçevesinde senedin primli mi iskontolu mu satıldığı gösterilmiştir. EDP tabloları ile ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Tablo 1 in cari borcun ve cari açık/fazlanın durumunu özet olarak gösteren tablo olduğu ifade edilmiştir. Tablo 2 ise operasyonel dengeden (working balance) cari açık veya fazlaya nasıl ulaşıldığını gösteren bir denkleştirme tablosudur. Son olarak Tablo 3 ise cari açık/fazlanın borç stokundaki değişimle açıklandığı denkleştirme tablosudur. Hükümet borcu temel olarak bundan önceki tüm hükümet açıklarının toplamıdır. Varolan bir açık temel olarak borçlanma ile finanse edilmektedir. Borç sadece açık ile değişmemektedir. Cari açık/fazlayı etkilemeyen finansal işlem olan finansal varlık satışları da borcu etkilemektedir. Son olarak Mr. Haakman IMF borcu ile EDP borcu arasındaki 3 temel farka vurgu yapmıştır. Bunlar sırasıyla; IMF borcu accounts of payables ları içerirken, EDP borcu içermemektedir. EDP borcu 1992 yılında tartışmaya açıldığında birçok ülke nakit esaslı çalışıyordu ve tüm accounts of payables kayıtlarının yapılmasının çok zor olduğu görüşü hakimdi. Ayrıca toplam borç içinde önemli bir paya sahip olmaması da tüm ödeme hesaplarının EDP kapsamı dışında bırakılmasına neden olduğu ifade edilmiştir. EDP borcu hesaplanırken kullanılan nominal borç kavramı anapara miktarını gösterirken, GFS raporlamasında kullanılan nominal borç kavramı tahakkuk etmiş faizi de içermektedir. EDP siyasi bir tercih olarak ortaya çıktığı için itfa tarihinde hükümetin ödemekle yükümlü olduğu tutarı göstermesi açısından anapara tutarı nominal tutar olarak ele alınmıştır. Yabancı para biriminde ihraç edilen senetler varsa eğer, EDP raporlamasında döviz swapı yapıldığı gün geçerli olan döviz kurunun kullanıldığı, dolayısıyla döviz kurunun sabit olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanında, GFS raporlamasında ise döviz cinsi senetlerin raporlama yapıldığı dönemdeki döviz kuru ile değerlendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, 1000 $ olarak ihraç edilmiş bir senet, ihraç sırasındaki $/ paritesi 1 olduğu düşünülürse EDP raporlamasına her 7

9 zaman 1000 olarak kaydedilirken, GFS raporlamasında kaydedeceğiniz tutar döviz kuruna bağlı olarak değişebilmektedir. Bu farkların genel olarak, EDP raporlamasında borcun itfa tarihindeki değeri bilinmek istenirken, IMF raporlamasında ise önceki dönemlerde yapılan borçlanmaların cari değerinin görülmek istemesi olduğu ifade edilmiştir. EDP Tablolarının Derlenmesi Süreci EDP tablolarının derlenmesi ile sorumlu olan Deon TANZER, EDP Tablo 1 in derlenmesi yöntemi hakkında bilgi vermiş ve sektör ayrıntısında açıklamalarda bulunmuştur. EDP Tablolarının derlenmesi izlenen tanımlamaların ESA 95 ile uyumlu olduğu ifade edilmiştir. AB ülkelerinde standartlaştırılmış bir EDP Tabloları üretim süreci olmamasına rağmen Eurostat tarafında çalışmaların devam ettiği ifade etmiştir. Buna rağmen gerek Hollanda gerekse Türkiye İstatistik Ofislerinin bu süreçte aynı yolu izlediği gözlemlenmiştir. EDP Tablo 1 in derlenmesine yönelik kullanılan veri kaynaklarının nasıl sınıflandırıldığı ifade edilmiş, sorumlu olan kurumlar ile periyodik olarak iletişim halinde olunduğu ifade edilmiştir. Aynı süreç TÜİK tarafından düzenli olarak yapılan Finansal Hesaplar Çalışma Grubu toplantıları ile gerçekleştirilmektedir. EDP tablolarının derlenmesi ve kesinleşmiş rakamların Eurostat a gönderilmesinden CBS in sorumlu olduğu, ancak bir sonraki yıla yönelik tahmin değerlerinin Hollanda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı ifade edilmiştir. CBS tarafından gönderilen EDP Tablolarına yönelik açıklamalardan sonra TÜİK in hazırlamış olduğu EDP tabloları üzerinde durulmuştur. Yerel Devlet Mahalli İdarelerin finansal bilgilerine ilişkin sunum talebimiz üzere sn. Léonard HAAKMAN tarafından yapılmıştır. Sunum çerçevesinde mahalli idarelerin tanıtımı, toplanan datanın çeşidi, datanın toplanmasına ilişkin yasal durum ve prosedür ile işlem süreçleri anlatılmıştır. Hollanda mahalli idareler sistemi 443 belediye, 12 il, 26 bölgesel su kurulu ve 380 belediye birliğinden oluşmaktadır. Mahalli idareler sistemini oluşturan birim sayısı ülkemize kıyasla oldukça azdır. Yakın gelecekte belediye birleşmeleri ile sayının daha da azalacağı ifade edilmiştir. Mahalli idarelere ilişkin mali istatistikler 2004 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle toplanmaktadır. İstatistikler ülkemize benzer bir biçimde çeyreklik ve yıllık olarak toplanmaktadır. Çeyreklik data dönemi izleyen ay içinde yıllık data ise izleyen yılın Haziran ayında toplanmaktadır. Veriler bütçe ve muhasebe sistemi farklılıklarında dolayı uyumlaştırılmış tablolarla idare tarafından toplanmaktadır. Veri derleme işlemi İstatistik Bürosunun web sitesinde bulunan standardize edilmiş tabloların idareler tarafından doldurularak elektronik posta ile gönderilmesiyle yapılmaktadır. İstatistik Bürosu mali istatistiklerin kontrol ve konsolidasyonu yapmakta, mahalli idarelere kalite konusunda bilgi vermektedir. Veri derleme işlemi sırasında, İstatistik Ofisi veri kalitesini artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmaktadır. Ülkemizde genel devlet kapsamındaki kuruluşların muhasebe standartlarında birlik sağlanmıştır.veri toplanması ve yayınlanması bağlamında hukuki ve teknik altyapı oluşturulmuştur.sonuç olarak önümüzdeki dönemde sorumlu kurumlarımızdaki kapasitenin geliştirilmesi ve işbirliğinin artmasıyla veri ve yayın kalitesinin artacağı düşünülmektedir. 3. Gün 02 Kasım 2012 Maliye Bakanlığı nın yıllık olarak göndermiş olduğu GFS tablolarından biri olan Tablo 7 genel yönetim giderlerinin fonksiyonel olarak dağılımını göstermektedir.gfs te giderlerin fonksiyonel dağılımı 1 nci düzey detayda (Level 1) verilmekte olup bu detay; 8

10 Genel Kamu Hizmetleri, Savunma Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik İşler ve Hizmetler, Çevre Koruma Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri şeklindedir. Tablo 7 dahil yılları GFS revize tabloları ile 2011 yılı GFS tabloları 2012 yılı Ekim ayı itibariyle IMF e gönderilmiştir. Hollanda, COFOG sınıflaması üzerine AB ülkeleri içerisinde önde giden ülkelerden biridir. COFOG Düzey II seviyesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu, bazı kalemlerde ise Düzey III seviyesinde alt ayrıntıda sınıflamaya gidildiği ifade edilmiştir. COFOG Düzey II seviyesinde yıllarına yönelik veri setinin; Merkezi, Yerel Devlet ve Sosyal Fonlar ayrıntısında 2011 yılından itibaren yayımlanmakta olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Bütçe ve Bütçe Dışı kurumlar ayrıntısında Merkezi Devlet ayırımının yılları için Şubat 2012 yılında yayımlandığı ifade edilmiştir. Sunumun ikinci bölümünde ise COFOG sınıflamasında önemli yeri olan Sosyal Faydaların dağıtımına yönelik izlenen yöntem üzerinde durulmuştur. Sosyal Faydalara yönelik veri setinin Avrupa Bütünleşik Sosyal Koruma İstatistikleri Sisteminden elde edildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve IMF ye gönderilen GFS-Tablo 7 (ESA da Tablo 11 olarak ifade edilen) COFOG sınıflaması sunulmuş ve izlenebilecek yöntemler tartışılmıştır. 3) Değerlendirme Görüş ve Öneriler: Çalışma ziyareti öncesinde kararlaştırılan doğrultuda her iki ülke temsilcileri; Organizasyon Yapısı, Finansal ve Finansal Olmayan Hesaplar, EDP ve COFOG başlıkları altında sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Her sunum tamamlandıktan sonra iki ülke karşılaştırması yapılmış ve karşılıklı sorular ile bilgi alış verişi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Hollanda İstatistik Ofisinin, Türkiye ile benzer yapıda bir süreç içerisinde olduğu görülmüştür. Hollanda İstatistik Ofisinin, ülkenin kayıt sisteminin gelişmiş olmasından dolayı daha fazla idari kayıt ile veri derleyebildiği gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen SAY2000i ve KBS sistemlerinden bahsedilmiş, sistemin detaylılığı ve kapsamının genişliği Hollanda İstatistik Ofisi tarafından oldukça beğenilmiştir. Hollanda İstatistik Ofisinin sahip olduğu bilgi birikimini paylaşması, GFS ve EDP tablolarının hazırlanmasında katkıları bulunan katılımcılara faydalı bilgiler sağlamıştır. ESA tanımlı sektör ayrıntısında matris gösterimi ile işlemlerin ve sektör ilişkilerinin kurulması ulusal hesapların olması gereken şekli konusunda bilgi vermiştir. Bu çalışma ziyareti sayesinde GFS ve EDP sürecine katılımı olan kurumlar, Finansal ve Finansal Olmayan Hesaplar, Yerel Devlet sınıflaması ve ilgili hesaplarının derlenmesi konularının yanı sıra COFOG sınıflaması hakkında Hollanda İstatistik Ofisinden önemli ölçüde faydalanmışlardır. Bu çalışma ziyareti sonucunda elde edilen bilgi birikimi Devlet Mali İstatistiklerinin gelecek yıllarda daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır. 9

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Genel Yönetim Sektörü Net Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Genel Yönetim Sektörü Net Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Net Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Denge Tablosu, gelir, gider ve mali olmayan varlıkların net ediniminden hareketle belirli bir dönemdeki borçlanma

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Alt Sektörü Net Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Alt Sektörü Net Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Alt Net Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Denge Tablosu, gelir, gider ve mali olmayan varlıkların net ediniminden hareketle belirli bir

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

Devlet Mali İstatistikleri ve Ulusal Hesaplar Sistemi Arasındaki Bağlantılar

Devlet Mali İstatistikleri ve Ulusal Hesaplar Sistemi Arasındaki Bağlantılar T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet İstatistikleri ve Ulusal Hesaplar Sistemi Arasındaki Bağlantılar Selçuk ADIGÜZEL - Devlet Muhasebe Uzmanı JOINT VIENNA INSTITUTE 02-06 Mayıs 2011

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekim 2009 Bütçe Nedir? Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER. Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI

MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER. Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI aarslan10@hotmail.com Sunum İçeriği Harcamaların hacmi ve yapısı Harcamaların

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Net Mali Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Net Mali Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Net Mali Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Mali Denge Tablosu, belirli bir dönemdeki net borçlanma gereğinin finansmanını

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Mayıs 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA)

HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA) HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ekim 2015 TABLO- 1 YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PORFÖYÜNDEKİ HİSSE

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı