T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI BÖLÜM I GENEL BİLGİLER A. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN MİSYON VE VİZYONU... 7 B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 7 C. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN KURUMSAL VE HUKUKİ YAPISI FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLAR KOORDİNASYON Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Fiscalis Programının Koordinasyonu Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu DANIŞMANLIK PROJELER

3 5.3. Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları İkili İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Projeler Hollanda ile İkili İşbirliği MATRA/ G2G.NL Programları EĞİTİM YAYINLAR Makaleler Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aylık Bülteni...38 BÖLÜM II AMAÇ VE HEDEFLER A. BAŞKANLIĞIN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Katılım Öncesi Ekonomik Program ( ) Orta Vadeli Program (20-203) Orta Vadeli Mali Plan (20-203) Yılı Programı Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı...4 BÖLÜM III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları...43 B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu

4 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi...55 BÖLÜM IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsat ve Tehditler (GZFT) B. Değerlendirme BÖLÜM V SONUÇ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK I: BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU... 6 EK II: BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

5 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER Şekil : Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Organizasyon Şeması Şekil 2: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması Tablo : Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri Tablo 2: Personelin Unvanlar Bazında Durumu Tablo 3: Personelin Kadrolar Bazında Durumu Tablo 4: Bakanlığımız Projeleri Tablo 5: Yılları Arasında Toplam Ödenek ve Harcamalar Tablo 6: Harcamaların Yıllara Göre Dağılımı Grafik : Personelin Cinsiyet Dağılımı Grafik 2: Personelin Yaş Dağılımı Grafik 3: Personelin Öğrenim Durumu Grafik 4: Personelin Mezun Olduğu Bölümler (Lisans) Grafik 5: Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı Grafik 6: KPDS Başarı Seviyesi Grafik 7: 200 Yılında Fiscalis Programı Çerçevesinde Bakanlığımızın Katılım Sağladığı Etkinlikler Grafik 8: Bakanlığımızın Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı Grafik 9: Bakanlığımız Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu Grafik 0: Toplam Harcamaların Yıllara Göre Değişimi Grafik : Yıllara Göre Gelen/Giden Evrak Sayısı Grafik 2: Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Bildirimi Grafik 3: Yıllara Göre AB Uzmanı/Uzman Yrd. Sayısı 5

6 BAŞKANIN MESAJI... Ülkemiz 2000 li yılların başından bu yana gösterdiği ekonomik ve siyasi atılım ile dünya ekonomik, siyasi ve kültürel gündeminin en sıcak ve renkli tartışmalarına konu olan, uluslararası camianın ilgi ve dikkat ile izlediği bölge ve dünya meselelerine daha aktif katılım sağlayan bir ülke haline gelmiştir. Dış politikadaki hareketliliğin önemli bir kaynağı olarak 2005 yılında başlayan Türkiye Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin 35 başlığından dördünü oluşturan Kamu Alımları, Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler fasıllarındaki müzakereler Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi Başkanlığımız tüm fasıllarda koordinasyon, bilgilendirme, yönlendirme çalışmalarını 200 yılında da büyük bir başarı ile sürdürmüş, dış ilişkiler gibi çoğu zaman ihmal edilen bir konuda kurumsal hafızanın oluşumu yönünde önemli adımlar atmıştır. Avrupa Birliği kurumları ile yoğun şekilde yürüttüğümüz temasların yanı sıra Başkanlığımız 200 yılı içerisinde Tacikistan, Vietnam, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Suudi Arabistan, Güney Kore vb. dünyanın dört bir yanından heyetleri ülkemizde eksiksiz şekilde ağırlamış, tüm protokol hizmetlerini yürütmüş ve bu ülkelerle karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi hususunda önemli katkılarda bulunmuştur yılından bu yana sürdürülen aylık e-bülten çalışmamızın Aralık 200 tarihi itibarı ile 46. sayısı yayınlanmış ve daha önceki yıllarda olduğu gibi yıllık olarak basılı hale getirilerek ilgili kesimlere dağıtımının yapılmasına bu yıl içerisinde de devam edilmiştir. Aylık Bülten çalışmamızın aldığı olumlu eleştirilerin verdiği cesaret ile başlattığımız Araştırma İnceleme Serisi de yine 200 yılında ilk kez ilgili kesimlerin bilgisine sunulmuştur yılından bu yana aralıksız olarak devam eden Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Fiziki ve Teknik Altyapısının Yeniden Yapılandırılması Projesi ile Başkanlığımız büyük bir dönüşüm geçirmiş ve bu projenin 200 yılı ayağını oluşturan tam teşekküllü toplantı salonumuz Aralık ayı itibarı ile hizmete girmiştir. Başkanlığımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde de yakaladığımız yoğun çalışma temposunu sürdürerek Bakanlığımızın uluslararası platformlarda aktif ve öncü bir kurum olarak yer alması hedefi doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, tüm yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalarda büyük emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarken Başkanlığımız faaliyetlerinin detayları ile ele alındığı 200 yılı Faaliyet Raporunun tüm kesimler için aydınlatıcı olmasını dilerim. Pelin KUZEY Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Başkan V. 6

7 A. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN MİSYON VE VİZYONU Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (ABDİD) nın misyonu; Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda ikili ve çok taraflı yurtdışı münasebetler ve AB ile ilgili hususlardaki çalışmaların tek merkezden yürütülmesi amacıyla araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, vizyonu ise; Yükselen standartlarıyla faaliyet alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası tüm platformlarda sürekli değer yaratan aktif, öncü ve örnek bir birim olmak tır. B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın (ABDİD) yetki ve görevleri, Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 8 inci maddesi ile belirlenmiş olup aşağıda yer almaktadır: - - Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. C. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN KURUMSAL VE HUKUKİ YAPISI. FİZİKSEL YAPI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi D-E Blok altıncı katta hizmet vermektedir. 2. ÖRGÜT YAPISI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı makamına bağlı müstakil olarak kurulmuş bir Başkanlıktır. Başkanlığımızın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 7

8 Şekil : Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Organizasyon Şeması 8

9 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı aşağıdaki şekilde örgütlenmiştir: Bakan Müsteşar Müsteşar Yardımcısı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı AB Uzmanları Şube Müdürü AB Uzman Yardımcıları İdari Personel Şekil 2: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Başkanlığımızda bilgi işlem desteği hizmet satın alma yöntemi ile dışarıdan sağlanmaktadır. Başkanlığımızın bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2008 yılında donanım altyapısı oluşturulan Bilişim Teknolojisi sistemlerinin kurulumu 2009 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Bu çerçevede, alımı yapılan donanım ve yazılıma ilişkin envanter Tablo de gösterilmektedir. 9

10 Tablo : Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Çok Fonksiyonlu Yazıcı Evrak İmha Makinası Spiral Sırt Geçirme Makinası Fotokopi Makinası Kesintisiz Güç Kaynağı Ağ Yönetim Sistemi E-Posta Sunucusu Bilgi İşlem Kabini Diğer Swichler(Anahtarlar) Klavye, Monitör ve Fare Çoklayıcıları Kablosuz İletişim Tuşlu Geçiş Sistemleri Bilgi İşlem Isı Uyarı Sistemi Office 2007 Programı Norton Anti-Virüs Programı Duvar Tipi Klima Normal Klima Telefon * * Hâlihazırda 4 adet masaüstü bilgisayar kullanılmamaktadır. 200 yılı içerisinde, ABDİD in Fiziki Altyapısının Yeniden Yapılandırılması Projesi II kapsamında tam teşekküllü bir toplantı salonu hizmete açılmıştır. 4. İNSAN KAYNAKLARI 200 yılı itibariyle Başkanlığımızda 7 kadrolu, 9 kadro karşılığı sözleşmeli ve 4 geçici görevli olmak üzere, 20 si kadın 0 u erkek toplam 30 personel bulunmaktadır. Başkanlığımızda Başkan Vekili, Şube Müdür Vekili, 2 AB Uzmanı, 3 AB Uzman Yardımcısı, 5 V.H.K.İ., 2 Yardımcı Hizmetli ve Şoför olmak üzere toplam 25 kişi fiilen görev yapmaktadır. 0

11 28 Haziran 200 tarihinde gerçekleştirilen Tez Değerlendirme ve Mülakat Süreci sonrasında başarılı bulunan 2 AB Uzman Yardımcısı 2 Ağustos 200 tarihinde AB Uzmanı olarak atanmıştır. 2 AB Uzman Yardımcısının ise zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle ataması yapılamamıştır. Söz konusu 2 AB Uzman Yardımcısı 3 Temmuz 200 tarihinde askerlik hizmetleri sebebiyle ücretsiz izne ayrılmıştır. Başkanlığımız personelinden Programcı ve Sekreter TBMM de, AB Uzmanı ise Gelir İdaresi Başkanlığı nda geçici görevli olarak görev yapmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nda görev yapmakta olan 2 AB Uzman Yardımcısı ücretsiz izinli statüsünde bulunmaktadır. Bununla birlikte, AB Uzman Yardımcısı 4 Nisan 200 tarihinde, AB Uzman Yardımcısı ise 30 Temmuz 200 tarihinde başka bir kuruma geçerek Başkanlığımızdan ayrılmıştır. Başkanlığımızda fiili olarak görev yapmakta olan personelin unvanlar ve kadrolar bazında durumu ile diğer bilgileri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. Tablo 2: Personelin Unvanlar Bazında Durumu Unvanı Başkan Vekili AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı Şube Müdür Vekili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Yardımcı Hizmetli Şoför TOPLAM Sayısı Tablo 3: Personelin Kadrolar Bazında Durumu Kadrolu Personel Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Geçici Görevli Personel TOPLAM Başkanlıkta halihazırda görev yapmakta olan personele ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

12 Grafik : Personelin Cinsiyet Dağılımı Grafik 2: Personelin Yaş Dağılımı Grafik 3: Personelin Öğrenim Durumu 2

13 Grafik 4: Personelin Mezun Olduğu Bölümler (Lisans) Grafik 5: Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı Grafik 6: KPDS Başarı Seviyesi 3

14 5. FONKSİYONLAR 5.. KOORDİNASYON 5.. Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Birliği ne Üye Devletlerin Hükümet ve Devlet Başkanları nın 0- Aralık 999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirdiği Zirvede Türkiye resmi olarak aday ülke statüsü kazanmış ve AB nin yeni genişleme politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday ülkelerle eşit statüde dahil edilmiştir. Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirisi, Türkiye'nin diğer aday ülkeler gibi katılım öncesi stratejisinden yararlanmasını ve Türkiye için de bir Katılım Ortaklığı Belgesinin hazırlanmasını öngörmüştür. Bu belgenin; siyasi ve ekonomik kriterler ile, üye ülke olmanın gerektirdiği yükümlülükler ışığında ve AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program ile bir arada, katılım hazırlıkları üzerinde yoğunlaşacağı belirtilmiştir. Helsinki Zirvesi'ni takiben başlayan adaylık sürecinde, diğer aday ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de İlerleme Raporları hazırlanmıştır. 999 yılında açıklanan İlerleme Raporu'nda yer alan değerlendirmeler, ilk Katılım Ortaklığı Belgesi'nin de temelini oluşturmuştur. Katılım Ortaklığı Belgesi, Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ne uyumunu ve Topluluk mevzuatını üstlenmesi için gerekli çalışmaları tamamlamasına yönelik kısa ve orta vadeli hedefleri ortaya koyacak şekilde hazırlanmıştır. AB, Türkiye için hazırladığı ilk Katılım Ortaklığı Belgesi'ni 8 Mart 200 tarihli kararı ile kabul etmiştir. Türkiye tarafından hazırlanan ve ilk Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan önceliklerin hangi somut önlemlerle ve hangi takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini gösteren ilk Ulusal Program ise 26 Mart 200 tarihinde Komisyona tevdi edilmiştir. AB ile ilişkilerimiz bu tarihten itibaren, sözkonusu belgelerde kayıtlı önceliklerimiz kapsamında şekillenmeye başlamıştır. Türkiye, 999 Helsinki Zirvesi'ni takip eden dönemde yoğun bir reform sürecine girmiştir. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Helsinki Zirvesi ile başlayan süreçte Bakanlığımız görev alanına giren hususlardaki uyum çalışmalarına aktif şekilde katılım sağlamış ve bu çalışmalarda ilgili Bakanlık birimlerinin koordinasyonu görevini üstlenmiş ve Birimleri sürece ilişkin konularda bilgilendirmiş ve yönlendirmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kısaca aşağıda özetlenmektedir Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon Avrupa Komisyonu diğer aday ülkeler için 998 yılından başlayarak hazırladığı İlerleme Raporlarını Türkiye için de bu tarihten itibaren yayınlamaya başlamıştır. Ancak, Türkiye nin adaylığının 999 yılında teyit edilmesi, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ın ise 200 yılında açıklanması nedeniyle Türkiye nin uyum sürecinde yürüttüğü çalışmaların ve eksikliklerin ilk kapsamlı değerlendirmesi, 2002 Yılı İlerleme Raporunda mümkün olmuştur. Her 4

15 yıl yayımlanan ve Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde sağlanan gelişmelerin yer aldığı İlerleme Raporu temel olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmakla birlikte; raporun hazırlanma aşamasında Türkiye nin katkısı da derlenerek Komisyon a iletilmektedir. İlerleme Raporu na ilişkin Türkiye katkısına esas teşkil edecek belgenin taslağı Bakanlığımız sorumluluk alanları itibariyle gözden geçirilerek, ilgili Birimlerce oluşturulan ilave katkılar, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne (ABGS) gönderilmektedir. Buna ilaveten, İlerleme Raporu nun maddi hata ve eksiklik bilgileri yine ilgili Birimlerle eşgüdüm halinde derlenmekte ve ABGS ye iletilmektedir. Bu çerçevede, 200 Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısında kullanılmak üzere Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Yargı ve Temel Haklar ve Müktesebat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma başlıklarında 30 Eylül 2009 tarihinden Eylül 200 tarihine kadar kaydedilen ve Bakanlığımız görev alanına giren hususlarla ilgili tüm gelişmeler Haziran ve Eylül aylarında derlenerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne iletilmiştir AB Müktesebatının Koordinasyonu Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Türkiye Ulusal Programı, Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır. Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi, tarama sonu raporları, müzakere çerçeve belgeleri ve ilerleme raporları da dikkate alınarak, Ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre güncellenmektedir. Katılım Ortaklığı Belgesi de Türkiye nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmeler ve gelinen aşama değerlendirilerek yenilenmektedir. Bu çerçevede, AB tarafından hazırlanan dördüncü Katılım Ortaklığı Belgesi nde (26 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) yer alan öncelikler ve takvim doğrultusunda hazırlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 2008 Eylül 2008 tarihinde kamuoyuna açıklanmış ve 2008/448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen kabul edilmiştir Ulusal Programın hazırlanmasında, Bakanlığımızın başta koordinatör olduğu Mali Kontrol, Mali ve Bütçesel Hükümler, Vergilendirme ve Kamu Alımları olmak üzere ilgili olduğu diğer fasıllara ilişkin hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirler, Başkanlığımız tarafından derlenerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne iletilmiştir. Mali ve Bütçesel Hükümler faslında ise, Katılım Ortaklığı Belgesi nde herhangi bir öncelik öngörülmediğinden, Ulusal Program da da bu fasıla yer verilmemiştir. Öte yandan, Ulusal Program da yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız görev alanı itibariyle, Ulusal Program da yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler, üç aylık dönemler itibariyle dönem sonunu izleyen onbeş gün içinde ABGS ye bildirilmektedir. 5

16 Buna ek olarak, Türkiye nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin düzenli olarak izlenebilmesini ve ABGS ye iletilmesini teminen, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Ulusal Veri Tabanı na Bakanlığımız görev alanı itibariyle düzenli olarak bilgi aktarımı çalışmalarının takip ve koordinasyonu Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu 999 Helsinki Aralık Zirvesi nde alınan karar uyarınca her yıl Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlanmakta ve Avrupa Komisyonuna iletilmektedir. KEP çerçevesinde, aday ülkeler orta dönem makroekonomik politika ve hedeflerini, kamu maliyesinin amaçlarını ve öngörülen yapısal reformları içeren üç yıllık bir ekonomik program hazırlamaktadırlar. Söz konusu programın amacı Kopenhag ekonomik kriterlerinin karşılanmasıdır. Bu doğrultuda her yıl bir önceki yıla ait KEP incelenmekte ve Bakanlığımız görev alanına giren kısımlara yönelik görüşler, varsa değişiklik önerileri ve KEP in geneline ilişkin değerlendirmeler Başkanlığımızca DPT ye iletilmektedir Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Helsinki Zirvesini izleyen dönemde Türkiye nin müzakere sürecine hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Türkiye AB Ortaklık Komitesine bağlı 8 adet teknik alt komite kurulmuştur. Bu 8 komite kendi içinde 35 müzakere başlığını kapsam altına almaktadır: Tarım ve Balıkçılık İç Pazar ve Rekabet Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Alt komitelerin belli aralıklarla ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıkları toplantılara ABDİD tarafından düzenli katılım sağlanmakta; söz konusu alt komite toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları konusunda Bakanlık birimlerinin koordinasyonu sağlanmaktadır. Bu çerçevede; 9 Ocak 200 tarihinde Ankara da gerçekleştirilen 2 No lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi nin sekizinci tur toplantısına Bakanlığımızın ilgili birimlerinden temsilcilerle birlikte katılım sağlanmıştır. Toplantıda Başkanlığımızca hazırlanan sunum ile, kamu alımları faslında gerçekleştirilen uyum çalışmaları anlatılmıştır. Öte yandan, söz konusu alt komite toplantısı kapsamında 8 Ocak 200 tarihinde Avrupa Komisyonu İç Pazar Genel Müdürlüğü, Genişleme Genel Müdürlüğü, OECD-SIGMA ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileriyle kamu alımları faslında kaydedilen gelişmelere ilişkin olarak teknik bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 6

17 26-27 Ocak 200 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen 6 No lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Alt Komitesi 9. tur toplantısı kapsamında, 6 Ocak 200 tarihinde ABGS de gerçekleştirilen hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 2 Şubat 200 tarihinde Ankara da düzenlenen 4 No lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komite Toplantısı ile 7 Ocak ve 28 Ocak 200 tarihlerinde gerçekleştirilen hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır Şubat 200 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen No lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesinin 9. Tur Toplantısı kapsamında, 6 Şubat 200 tarihinde ABGS de gerçekleştirilen hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 0 Mart 200 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen 7 No lu Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Alt Komitesinin 9. tur toplantısı ile 9 Şubat 200 tarihinde ABGS de gerçekleştirilen hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 30 Kasım 200 tarihinde ABGS de düzenlenen 3 No lu Türkiye Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesinin 0. tur toplantısına katılım sağlanmıştır. -2 Aralık 200 tarihinde ABGS de düzenlenen 8 No lu Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Paranın Aklanması Alt Komitesinin 0. tur toplantısı ile 8 Kasım 200 tarihinde gerçekleştirilen hazırlık toplantısına Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte katılım sağlanmıştır Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 7 Aralık 2004 tarihli Zirvede aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg ta yapılan Hükümetlerarası Konferans (HAK) ile Türkiye resmen AB ye katılım müzakerelerine başlamıştır. Bu karar alınırken, Avrupa Komisyonu nun Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını belirten tavsiye kararı göz önünde bulundurulmuştur. 3 Ekim 2005 tarihli Hükümetlerarası Konferansta, Müzakerelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceğini düzenleyen Müzakere Çerçeve Belgesi de kabul edilmiştir. Katılım müzakereleri, Türkiye nin AB müktesebatını ne kadar sürede kendi iç hukukuna aktarıp yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreçtir. Söz konusu müktesebat, katılım müzakereleri fasılları çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır. Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan tarama ile başlamış; 35 ayrı fasıl için tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları yapılmıştır. Tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihinde başlayarak 3 Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Tarama toplantılarının tamamlanmasının ardından, fasıllara ilişkin Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, her bir fasıl itibariyle müzakerelerin başlatılıp başlatılmaması hakkında karar verilmiştir. 7

18 Müzakere sürecinin başlaması ile birlikte ülkemizdeki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey bir yetkili, müzakere sürecinde daimi temas noktası olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı adına daimi temas noktası olarak Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN görevlendirilmiştir. Müzakere sürecinde, Bakanlığımız içerisindeki koordinasyon ve sekretarya hizmetleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızdan katılım sağlanan tüm tarama toplantılarının gündemi, sunumları ve Komisyon dan gelen sualnameler, tarama toplantıları sonrasında Başkanlığımız tarafından hazırlanan toplantı notları ve ilgili AB müktesebatına ilişkin özet çeviriler Başkanlığımızın sayfasına konularak koordinasyonun etkinliği sağlanmıştır. Maliye Bakanlığı Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler faslında koordinatörlük görevi yürütmek üzere 26 fasıla katılım sağlamıştır. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı 28 Aralık 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı nda yapılan toplantı sonucunda, Kamu Alımları faslında yürütülen çalışmaların koordinasyonundan sorumlu tek kurum haline getirilmiştir. Bu yetki ve sorumluluk, 0 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 597 sayılı Kanun uyarınca 78 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yapılan değişiklik ile yasal hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı ayrıca, Ekonomik ve Parasal Birlik, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu ve İstatistik fasıllarıyla da doğrudan ilgili bulunmakta olup; bu fasıllardaki tarama toplantılarına aktif katılım sağlamıştır yılı içerisinde yaşanan gelişmeler neticesinde Bakanlığımızın görev alanına giren fasıllara Yargı ve Temel Haklar, Şirketler Hukuku ve Rekabet Politikası fasılları da eklenmiştir. Bu çerçevede, 200 yılında Bakanlığımızın koordinatörlüğünü yürüttüğü ve doğrudan ilgili olduğu bahse konu fasıllarda Başkanlığımız tarafından yapılmakta olan çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler şunlardır: 4 No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantısı 25 Kasım 2005, ayrıntılı tarama toplantısı ise 22 Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel de yapılmıştır. Bu fasıl ile ilgili Komisyon tarafından hazırlanan tarama sonu raporu 28 Eylül 2006 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, müzakerelerin başlatılması için iki adet açılış kriterinin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Açılış kriterlerinden biri olan Strateji ve Eylem Planı Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak 2 Eylül 2008 tarihinde bu fasılda koordinatör kurum olan Hazine Müsteşarlığı na iletilmiştir. 9 Aralık 2008 tarihinde Brüksel de düzenlenen Türkiye - AB Hükümetlerarası Katılım Konferansında alınan karar ile Fasıl 8

19 müzakerelere açılmış olup, dört adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Bu kapanış kriterlerinden ikisi Bakanlığımız görev alanı kapsamında yer almaktadır Söz konusu Kapanış kriterlerinin karşılanmasına ilişkin olarak Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda Başkanlığımızca koordinasyon faaliyetleri yürütülmekte ve yapılan toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları sırasıyla 7 Kasım 2005 ve 28 Kasım 2005 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen Kamu Alımları faslına ilişkin olarak belirlenen üç açılış kriteri Avusturya Dönem Başkanlığınca 7 Mayıs 2006 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. Müzakere sürecinde ve üyelikten sonra kamu alımlarına ilişkin her alanda tutarlı bir politika izlenmesini temin edecek ve uygulamayı yönlendirecek bir kurumun görevlendirilmesine yönelik birinci açılış kriterinin karşılanması kapsamında, Bakanlığımız koordinatör kurum olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 0 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 597 sayılı Kanunla, 78 sayılı Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 0. maddesinin. fıkrasının (m) bendi uyarınca, Bakanlığımız genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak la görevlendirilmiştir. Koordinatörlük görevinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen, Ağustos 200 tarih ve 6009 sayılı Kanun a istinaden, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi kurulmuştur. Kamu alımları alanında mevzuat uyumunun sağlanması ve gerekli idari kapasitenin oluşturulması konusunda atılacak adımları ve takvimi içeren kapsamlı bir Strateji Belgesi nin hazırlanmasına ilişkin ikinci açılış kriteri kapsamında, Aralık 2009 tarihinde taslağı hazırlanan Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi, Ocak 200 tarihinde Avrupa Komisyonu yetkilileri ile görüşülmüş olup, Komisyon görüşleri çerçevesinde 2. taslak hazırlanmıştır. Mart 200 tarihinde tekrar Komisyon un görüşlerine sunulan taslağın nihai hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Aynı şekilde, Türk kamu alımları mevzuatının, ilgili AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi, AB mevzuatında yapılan değişikliklerin Türk mevzuatına aktarılması ve Topluluk mevzuatı ile uyumlu olmayan; ancak pek çok Kanun da yer alan ihale rejimine yönelik tüm istisnaların yürürlükten kaldırılmasını kapsayan üçüncü açılış kriterine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, sırasıyla 8 Ocak 200 ve 5 Ocak 200 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, faslın açılması açısından önem taşıyan ulusal mevzuat kapsamının ve bazı istisnaların kısa vadede AB mevzuatı ile uyumlaştırılmasına ilişkin olarak bir Mini Tasarı hazırlanmıştır. 9

20 Bunların dışında, AB de kamu alımları alanında meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Bakanlığımızın kamu alımları alanındaki koordinatörlük rolünün etkin bir şekilde yürütülebilmesine yardımcı olması açısından, Avrupa Birliği mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemelerin yılda 4 kez mutat olarak görüşüldüğü Avrupa Komisyonu Kamu Alımları Danışma Komitesi (Advisory Committee for Public Contracts) toplantılarına katılım sağlanmıştır. Diğer yandan, OECD-SIGMA yetkililerinin Kamu Alımları alanında gerçekleştirmekte oldukları tüm çalışma ziyaretleri Başkanlığımızca organize edilmektedir. Çalışma ziyaretleri kapsamında yapılan toplantıların öncesinde ve sonrasında gerekli koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. Ayrıca, OECD-SIGMA çalışmalarına Başkanlığımızca aktif katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Kamu Alımları faslına ilişkin açılış kriterlerinin karşılanması kapsamında kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ve Bakanlığımız ile OECD-SIGMA arasında 2007 yılında başlatılan ve 2008 yılında sonlandırılan Kamu Alımları Projesi nin devamı niteliğindeki 2009 Yılı Kamu Alımları Teknik Yardım Projesi kapsamında 6-7 Ocak 200 tarihlerinde OECD-SIGMA yetkilileri tarafından ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretlerin koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmış ve ziyaret kapsamında yapılan tüm görüşmelerde Başkanlığımız temsilcisi hazır bulunmuştur. Kamu Alımları faslına ilişkin olarak, Bakanlığımız ile OECDSIGMA arasında 20 yılında gerçekleştirilecek teknik işbirliğine ilişkin olarak 6-7 Ekim 200 tarihlerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyarete ilişkin tüm hazırlık çalışmaları ile gerekli koordinasyon Başkanlığımızca yapılmıştır. OECD-SIGMA tarafından 2-3 Kasım 200 tarihlerinde Paris te düzenlenen Kamu Alımları Topluluk Forumu na (Public Procurement Community Forum) katılım sağlanmış ve Daire Başkanımız Sayın Pelin KUZEY tarafından Türkiye de kamu alımları alanında meydana gelen gelişmelere ilişkin bir sunum yapılmıştır. Ayrıca, OECD-SIGMA uzmanlarının katılımı ile 0 Kasım 200 ve 5 Aralık 200 tarihlerinde Bakanlığımızda kamu alımları alanında iki çalıştay düzenlenmiştir. Şirketler Hukuku faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı 8 Mayıs 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 30 Haziran 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. AB Dönem Başkanlığı bu fasılda bir adet açılış kriterini Türkiye'ye iletmiştir. Açılış kriteri çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan çalışmalar sonucunda bu fasıl altındaki müktesebat uyum ve uygulamasına yönelik olarak detaylı bir "Strateji Belgesi" hazırlanarak Komisyona sunulmuştur. Bunun üzerine, Şirketler Hukuku faslı, 7 Haziran 2008 tarihinde Brüksel de yapılan Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı nda müzakereye açılmıştır. AB Ortak Müzakere Pozisyonu belgesinde, Ek Protokol ün uygulanmasına ilişkin kapanış kriterine ek olarak, 5 adet teknik kapanış kriteri belirtilmiştir. Söz konusu kapanış kriterleri, AB müktesebatına uyum amacıyla yeni Türk Ticaret Kanunu nun kabul edilmesi ve ilgili diğer düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte denetim 20

21 standartlarının ve etiğin belirlenmesinde, kamu gözetimi sistemi kapsamında bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde ve kalite güvencesi çerçevesinde faaliyetlerinin izlenmesinde tek başına en üst yetkili otorite olarak Türkiye Denetim Standartları Kurumu nun (TDSK) kurulmasıdır. Bahse konu kapanış kriterlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımız ve Başbakanlık Müsteşarlığı nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Fasıl kapsamında gerçekleştirilen hazırlık ve teknik toplantılara Başkanlığımızca katılım sağlanmakta ve gerekli koordinasyon görevi yerine getirilmektedir. Rekabet Politikası faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde sırasıyla 8-9 Kasım 2005 ve -2 Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu, tarama sonu raporunda bu fasılda müzakerelerin açılması için altı adet açılış kriteri belirlemiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki katılım müzakereleri kapsamında Rekabet Politikası Faslı için belirlenen altı açılış kriterinden ilki olan Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis eden /95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) kapsamında devlet yardımlarının kapsamlı bir envanterinin sunularak, devlet yardımları alanında şeffaflığın temin edilmesi kriterinin karşılanması hakkında 24 Kasım 200 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar çerçevesinde söz konusu envantere esas teşkil etmek üzere Bakanlığımız görev alanı itibariyle doldurulan formlar Hazine Müsteşarlığı na iletilmiştir. Söz konusu faslın açılış kriterlerini karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Başkanlığımız söz konusu çalışma ve toplantılara aktif olarak katılmakta olup Bakanlık birimleri arasında koordinasyon görevini sürdürmektedir. 200 yılı Bakanlığımız ile AB Komisyonu arasında vergilendirme faslında yürütülen müzakere sürecine ilişkin teknik görüşmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bilindiği üzere vergilendirme faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Bakanlığımız koordinatörlüğünde 5-6 Haziran 2006 ve -2 Temmuz 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Vergilendirme faslında açılış kriterini oluşturan Eylem Planı mızın 5 Haziran 2009 tarihinde COREPER de (Committee of Permenant RepresentativesAvrupa Birliği ne Üye Devletlerin Brüksel de yerleşik bulunan AB Nezdinde Büyükelçilerinden 2

22 oluşur) kabul edilmesinin ardından Çek Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı ndan alınan bir mektup ile Ülkemiz Vergilendirme faslında Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya davet edilmiştir. Müzakere Pozisyon Belgemize ilişkin olarak Konsey de yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 30 Haziran 2009 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Egemen BAĞIŞ ile Avrupa Birliğine Üye Devlet Hükümet Temsilcilerinin katılım sağladığı Hükümetler Arası Konferansta düzenlenen bir törenle Vergilendirme Faslının resmi açılışı yapılmış ve dört adet kapanış kriteri tarafımıza iletilmiştir. Bu kriterlerin karşılanması amacıyla mevcut Eylem Planına dayalı olarak gelecek dönemde atılacak adımların çerçevesini çizen ve alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin oransal farkları temel alan bir İzleme Tablosu hazırlanarak 29 Kasım 200 tarihinde Komisyonun dikkatine sunulmuştur. Diğer taraftan, Eylem Planı kapsamında 200 yılında Tütün Fonu nun %25 oranında azaltılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı 30 Aralık 200 tarih ve 2780 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Ocak 20 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Faslın kapanış kriterlerinin karşılanması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Ekonomi ve para politikası alanındaki müktesebat Üye Devletlerde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını, kamu sektörünün Merkez Bankaları tarafından doğrudan finanse edilmemesini ve kamu sektörünün mali kurumlara imtiyazlı erişimini engelleyen kurallar içerir. Ekonomik ve Parasal Politika faslındaki tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları, sırasıyla 6 Şubat ve 23 Mart 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim 2006 tarihinde Komisyon un tarama sonrası raporu yayınlanmıştır. Tarama toplantılarının ardından, 24 Ocak 2007 tarihinde AB Daimi Temsilciler Komitesi, Türkiye yi Ekonomik ve Parasal Birlik faslında Müzakere Pozisyon Belgesi ni sunmaya davet etmiştir. Bu fasılda müzakerelerin başlaması için herhangi bir açılış kriteri öngörülmemiştir. Ülkemizin Müzakere Pozisyon Belgesi 2 Mart 2007 tarihinde ABGS de yapılan toplantıda nihai hale getirilmiş ve Komisyon a sunulmuştur. Bu fasılda müzakereler henüz başlamamıştır. Fasılla ilgili çalışmalar 4 No lu Alt Komite toplantıları kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir. Koordinasyon Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 22

23 İstatistik faslında tanıtıcı tarama toplantısı 9-20 Haziran 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 7-8 Temmuz 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından sunulan raporda, faslın açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması önerilmiştir. 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ta bu fasılda müzakerelerin açılmasına karar verilmiş ve üç adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Ulusal hesap göstergelerinin ve bu alanda kullanılan metodolojinin ortaya konulması kapanış kriteri temelinde, kamu hesaplarının derlenmesi amacıyla TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile 2008 yılında oluşturulan çalışma grubu, çalışmalarına devam etmektedir. Başkanlığımız söz konusu çalışmalara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlığımız içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Öte yandan kapanış kriterleri temelinde ülkemizin önümüzdeki dönemde yapması gereken çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapılması amacıyla 3 Haziran 2009 tarihinde Eurostat tarafından ilgili kurumlara bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma ziyareti Başkanlığımız tarafından takip edilmiştir. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslında Komisyon un tarama sonu raporunun resmi olarak yayımlanması beklenmektedir. Bu fasılda müzakereler henüz başlamamış olup, AB Konseyi nde görüşmeler devam etmektedir. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı ile doğrudan ilişkili olan 7 No lu Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Alt Komitesinin dokuzuncu tur toplantısı 0 Mart 200 tarihinde Brüksel de yapılmıştır. Toplantı sonrasında belirlenen takibi gereken konular çerçevesinde Bakanlığımız görev alanına giren herhangi bir husus olmamıştır. Nitekim Ulusal Programda da söz konusu fasıl kapsamında Bakanlığımız sorumluluğuna giren herhangi bir mevzuat uyum tedbiri bulunmamaktadır. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yürütmekte olduğu çalışmalar ve düzenlenmekte olan toplantılara Başkanlığımızca katılım sağlanmakta ve gelişmeler takip edilmektedir. 23

24 Yargı ve Temel Haklar faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantıları 7-8 Eylül 2006, ayrıntılı tarama toplantıları ise 2-3 Ekim 2006 tarihleri arasında Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu fasıla ait tarama sonu raporu henüz açıklanmamıştır. Gerek söz konusu faslın çok geniş kapsamlı olması gerekse de faslın ehemmiyeti açısından fasıl kapsamında beklenen olası açılış kriterlerine yönelik çalışmalar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde başlatılmıştır. Söz konusu fasıl kapsamında Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda Başkanlığımızca koordinasyon faaliyetleri yürütülmekte ve düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım sağlanmaktadır. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantıları Ocak 2006, ayrıntılı tarama toplantıları ise 3-5 Şubat 2006 tarihleri arasında Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından 6 Haziran 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından bir tarama sonu raporu hazırlanarak tarafımıza iletilmiştir. Bu fasıldaki çalışmaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla 2007 yılı içerisinde, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ve ilgili kurumların katılımıyla çalışma grupları oluşturulmuş olup, bu gruplarda söz konusu fasılla ilgili olası açılış kriterlerini karşılamak amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda oluşturulan ve Bakanlığımızın da katkı sağladığı Örgütlü Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu toplantıları İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. Söz konusu çalışma grubuna Başkanlığımızdan da katılım sağlanmaktadır. Çalışma grubu bünyesinde 200 yılında nihai hale getirilen Organize Suçlarla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın hazırlanması çalışmalarına Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra Başkanlığımızca da katkı sağlanmıştır. Mali Kontrol faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı 8 Mayıs 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 30 Haziran 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından sunulan raporda, faslın açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması önerilmiştir. 24

25 Mali Kontrol faslında 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferans ta müzakerelerin açılmasına karar verilmiş olup, müzakerelerin tamamlanması için yedi adet kapanış kriterinin karşılanması gerekmektedir. Söz konusu kapanış kriterlerinin karşılanması amacıyla 200 yılında da Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili kurumların katılımlarıyla birçok toplantı ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar gerektiğinde tüm kapanış kriterleri için ilgili tüm kurumları, gerektiğinde ise her bir kapanış kriteri için oluşturulan teknik çalışma gruplarını bir araya getirecek şekilde düzenlenmektedir. Söz konusu toplantıların organizasyonu Başkanlığımızca yapılmakta ve Mali Kontrol faslı kapsamında gerek Bakanlığımız gerekse diğer kurumlar tarafından düzenlenen tüm toplantılarda Başkanlığımızdan bir temsilci hazır bulunmaktadır. Diğer yandan, OECD-SIGMA yetkililerinin Kamu İç Mali Kontrol ve Kamu Harcamaları Yönetimi alanlarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri misyon ziyaretleri ile, Mali Kontrol faslı kapsamına giren diğer faaliyetler Başkanlığımızca organize edilmektedir. Tüm bu toplantıların öncesinde ve sonrasında gerekli koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. Ayrıca, AB ile ilgili olarak Ülkemizin hazırladığı temel belge ve dokümanlarda, tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının Mali Kontrol faslı kapsamına giren çalışmaları Başkanlığımızca derlenerek ilgili makamlara iletilmektedir. Bu kapsamda, 200 yılında OECD-SIGMA yetkilileri Kamu İç Mali Kontrol Sistemi çerçevesinde Teftiş-İç Denetim Ayrımı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu nun Yeniden Yapılandırılması konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere ilki 9- Mart 200, ikincisi ise Haziran 200 tarihlerinde olmak üzere Ankara ya iki ziyaret gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, OECD-SIGMA dan bir heyet Kamu İç Mali Kontrol alanında görüşmelerde bulunmak üzere 7-9 Nisan 200 tarihleri arasında Ülkemizi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaretin Bakanlığımız içerisindeki koordinasyonu Başkanlığımız tarafından yapılmış ve program kapsamında yapılan tüm görüşmelerde Başkanlığımız temsilcisi hazır bulunmuştur. Bakanlığımız ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın eş koordinasyonunda yürütülen Mali ve Bütçesel Hükümler faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantısı 6 Eylül 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 4 Ekim 2006 tarihinde Brüksel de yapılmıştır. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından tarama sonu raporu hazırlanmış ve 7 Haziran 2007 tarihinde kurumlarımızın görüşlerinin alınması için tarafımıza iletilmiştir. Ülkemiz görüşleri Komisyon a iletilmiş olup, halihazırda Konsey de görüşülmekte olan söz konusu raporun resmi olarak yayımlanması beklenmektedir. Bu fasılda henüz müzakerelere başlanmamıştır. 25

26 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan son Katılım Ortaklığı Belgesi nde Mali ve Bütçesel Hükümler faslına yer verilmemiştir. Bununla birlikte, öz kaynaklar mevzuatının üyelikle birlikte doğrudan uygulamaya konulması öngörülmekte, dolayısıyla bu mevzuatın ulusal mevzuata aktarılması gerekmemektedir Fiscalis Programının Koordinasyonu Avrupa Birliği nin vergilendirme alanındaki Fiscalis Programına Ülkemiz 2003 yılından bu yana katılım sağlamaktadır yılından itibaren, Ocak Aralık 203 dönemini kapsayan ve önceki programın devamı niteliğinde olan Fiscalis 203 Programı başlatılmıştır. Ülkemiz aynı koşullarla söz konusu programa da katılım sağlamakta ve Programın koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir. Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetlere ülkemizin katılımına ilişkin koordinasyon, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri ile yıllık faaliyet raporu, yıllık çalışma ziyaretleri raporu ve yıllık mali raporun hazırlanıp Avrupa Komisyonu'na iletilmesi işlemleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Program bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli seminer, çalışma ziyareti, çalıştay, proje grubu, koordinasyon toplantısı ve benzer diğer faaliyetlere Bakanlığımız ilgili Birimlerinin personelinin katılımı sağlanmakta ve bu şekilde AB nin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturulmaktadır. 200 yılı içerisinde Fiscalis Programı çerçevesinde 5 seminer, çalışma ziyareti, 7 çalıştay ve 5 koordinasyon toplantısı ve benzeri diğer faaliyetlere Bakanlığımızdan toplam 33 temsilci katılım sağlamıştır. Ayrıca, 200 yılında üçüncü kez Ülkemize bir Fiscalis çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. -3 Kasım 200 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirilen ziyaretin konusu bu yıl E-Denetim ve Gelir İdaresi nde Elektronik Veri Yönetimi olarak belirlenmiştir. Başkanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bu ziyarete, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg ve Polonya dan vergi denetimi ve IT alanında çalışan 8 kamu görevlisi katılım sağlamıştır. Program kapsamında, Türkiye deki başlıca ekonomik aktörler, Türk vergi sisteminin genel çerçevesi ve idari yapılanma, Gelir İdaresi Başkanlığı nın bilgi teknolojileri sistemleri, Türkiye de vergi denetimi ve e-denetim ile Hollanda da e-denetim uygulamaları konularında sunumlar yapılmıştır. Program kapsamında ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi ve Vergi İletişim Merkezi ile Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü ne ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 26

27 Grafik 7: 200 Yılında Fiscalis Programı Çerçevesinde Bakanlığımızın Katılım Sağladığı Etkinlikler 5..2 Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı nın Birleşmiş Milletler, OECD, OECD-SIGMA, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Örgütü, G-20 vb. uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında söz konusu örgütlerin çalışmalarını koordine etmekten sorumludur. Ayrıca bu kuruluşlar tarafından yayınlanan Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin raporların, üst makamları ve ilgili Birimlerimizi bilgilendirme amaçlı takibi yapılmaktadır. Bakanlığımızı ziyaret eden heyetlerle ilgili olarak organizasyon, koordinasyon ve üst düzey yöneticileri bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer yandan, Sayın Bakanın yurtdışı yazışmaları yapılmakta, gerektiğinde çeviri olanağı sağlanmakta ayrıca Sayın Bakan tarafından katılım sağlanan ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılara ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede 200 yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar şunlardır: - OECD: Ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu OECD kapsamında, Bakanlığımızca; OECD komite çalışmalarına ülkemizin katılımı konusundaki strateji ve planlara katkı sağlanmakta ve Bakanlığımızın görev alanına giren konularda OECD tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlanmaktadır. OECD tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar Başkanlığımızca takip edilmekte ve ülke görüşünün oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır. OECD bünyesinde düzenlenen toplantıların koordinasyonu ve Bakanlık içerisindeki sekretarya hizmetleri Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 27

28 2- OECD-SIGMA: OECD ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimi olan SIGMA Programı çerçevesinde her yıl düzenli olarak raporlar yayınlanmaktadır. Bu raporlarda kamu iç mali kontrolü, kamu alımları sistemi, kamu personel sistemi, kamu harcama yönetimi ve yolsuzluk konularında Türkiye deki mevcut sistemin analizi ve yıllık bazda ilerlemeler ele alınmaktadır. Söz konusu raporların hazırlanmasına Maliye Bakanlığı da katkı sağlamaktadır. OECD-SIGMA ve Maliye Bakanlığı arasındaki her türlü işbirliği ilişkisi (mevzuat hazırlık çalışmaları, konferans, seminer ve eğitimler, raporlar ve yıllık çalışma programlarının oluşturulması) ABDİD koordinasyonunda yürütülmektedir. 3- Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları Ülkemizin kimi ülkeler ile imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platformdur. Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK in eşbaşkanlıklarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt ile gerçekleştirilen KEK toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. 4- Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerimiz çerçevesinde, bu kuruluşlar tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar ve taslak mevzuatlara ilişkin bu kuruluşların görüşleri takip edilmekte, gerek Bakanlık birimleri gerekse üst düzey yöneticiler raporlar hakkında bilgilendirilmektedir. 5- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantıları ile diğer toplantıların Bakanlık içerisinde koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve sekreterya hizmetleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan Teşkilat ın hazırlamış olduğu yıllık düzenli raporlar ve Bakanlığımız görev alanına giren faaliyetler Başkanlığımızca takip edilmektedir. 6- Ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Avrupa Konseyi ne ilişkin çalışmalar çerçevesinde, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılara Bakanlığımız üst düzey yetkilileri tarafından katılım sağlanmakta ve Ülkemizin Bakanlığımız tarafından temsil edildiği Avrupa Konseyi Bütçe Komitesi Toplantıları nda da Bakanlık içerisindeki sekretarya hizmetleri sağlanmaktadır. 7- G-20 çalışmalarına ilişkin olarak, Bakanlık birimleri arasında koordinasyon çalışmaları sürdürülmekte ve G-20 başkanlığı görevini üstlenen ülke temsilcileri ile temas sağlanmaktadır. G-20 kapsamında küresel finansal krizle mücadele alanında çeşitli çalışma grupları oluşturulmuş olup, Bakanlığımız, görev alanı kapsamında yer alan Uluslararası İşbirliğinin ve Finansal Piyasaların Bütünlüğünün Artırılması ve Dünya Bankası ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Yeniden Yapılandırılması çalışma gruplarının faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır. Söz konusu çalışmaların koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir. 8- T.C. Maliye Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan Avrasya Ülkelerine Yönelik Maliye Alanında Teknik Yardım ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde, söz konusu bölge ülkelerine yönelik faaliyetlerin, projelerin planlanması, eğitim programları, seminer, sempozyumlar düzenlenmesi ve bu ülkelere danışmanlık hizmeti sunulması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. 28

29 9- Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında yürütülen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde ülkemiz heyetinde yer almakta ve bu alanda özellikle mali mekanizmalar, finansman ve yatırım konularında çeşitli katkılarda bulunmaktadır. Maliye Bakanları İklim Değişikliği Üst Düzey Toplantıları da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bakanlığımız ayrıca, ulusal düzeyde de ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen ve ülkemizin iklim değişikliği konusundaki pozisyonu, stratejisi ve politikalarının belirlendiği çeşitli iklim değişikliği toplantılarına katılım sağlamaktadır. Tüm bu toplantıların hazırlık, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. 0- Dünya Ticaret Örgütü, G20 ülkelerinin özellikle küresel mali krizden sonra maliye ve ticaret politikalarına ilişkin aldıkları önlemler ve bu önlemlere yönelik üstlendikleri tedbirler ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Daimi Temsilciliği ve Bakanlığımız arasında yürütülen çalışmalarda Başkanlığımız koordinasyon görevini yürütmekte ve çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında Bakanlığımızca organize edilen veya katılım sağlanan toplantıların listesi, kuruluşlar bazında sıralanmış olarak aşağıda yer almaktadır: 5 No lu Kamu Alımları faslına ilişkin açılış kriterlerinin karşılanması kapsamında kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ve Bakanlığımız ile OECD-SIGMA arasında 2007 yılında başlatılan ve 2008 yılında sonlandırılan Kamu Alımları Projesi nin devamı niteliğindeki 2009 Yılı Kamu Alımları Teknik Yardım Projesi kapsamında 6-7 Ocak 200 tarihlerinde OECD-SIGMA yetkilileri tarafından ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretlerin koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmış ve ziyaret kapsamında yapılan tüm görüşmelerde Başkanlığımız temsilcisi hazır bulunmuştur. Mali kontrol faslına ilişkin olarak 200 yılında OECD-SIGMA yetkilileri Kamu İç Mali Kontrol Sistemi çerçevesinde Teftiş-İç Denetim Ayrımı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu nun Yeniden Yapılandırılması konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere ilki 9- Mart 200, ikincisi ise Haziran 200 tarihlerinde olmak üzere Ankara ya iki ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaretlerin koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmış ve ziyaret kapsamında yapılan tüm görüşmelerde Başkanlığımız temsilcisi hazır bulunmuştur. OECD-SIGMA dan bir heyet Kamu İç Mali Kontrolü alanında görüşmelerde bulunmak üzere 7-9 Nisan 200 tarihleri arasında Ülkemizi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaretin Bakanlığımız içerisindeki koordinasyonu Başkanlığımız tarafından yapılmış ve program kapsamında yapılan tüm görüşmelerde Başkanlığımız temsilcisi hazır bulunmuştur. OECD Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi (EDRC) tarafından iki yılda bir hazırlanan ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin ele alındığı EDRC Türkiye İncelemesi Raporuna ilişkin olarak 23 Haziran 200 tarihinde Paris te gerçekleştirilen toplantıya Bakanlığımızca katılım sağlanmıştır. 29

30 5 No lu Kamu Alımları faslına ilişkin olarak, Bakanlığımız ile OECD-SIGMA arasında 20 yılında gerçekleştirilecek teknik işbirliğine ilişkin olarak 6-7 Ekim 200 tarihlerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. OECD-SIGMA uzmanlarının katılımı ile 0 Kasım 200 ve 5 Aralık 200 tarihlerinde Bakanlığımızda kamu alımları alanında iki çalıştay düzenlenmiştir. Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı vesilesiyle 7-8 Şubat 200 tarihlerinde Manama da gerçekleştirilen resmi ziyarete ilişkin koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Kuveyt Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı vesilesiyle Mayıs 200 tarihlerinde Kuveyt e gerçekleştirilen resmi ziyaret esnasında Sayın Bakanımıza eşlik edilmiş ve söz konusu ziyarete ilişkin koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Kuveyt KEK Eşbaşkanlığını yürüten Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmad Rashed AL-HAROUN un yanı sıra Kuveyt Başbakanı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Kuveyt Yatırım Ajansı Başkanı, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Kuveyt Şehri Belediye Başkanı ile de temaslarda bulunulmuştur. 9- Nisan 200 tarihlerinde Almanya nın Bonn kentinde İklim Değişikliği Görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen Uzun Dönemli İşbirliği Eylemi Geçici Çalışma Grubu nun (AWG-LCA) 9. Oturumu ile Kyoto Protokolü ne Taraf Ek- Ülkeleri için İlave Taahhütler Geçici Çalışma Grubu nun (AWG-KP). Oturumuna katılım sağlanmıştır. 2-6 Ağustos 200 tarihlerinde Almanya-Bonn da gerçekleştirilen İklim Değişikliği Görüşmeleri kapsamında, Uzun Dönemli İşbirliği Eylemi Geçici Çalışma Grubu nun (AWG-LCA). Oturumu ile Kyoto Protokolü ne Taraf Ek- Ülkeleri için İlave Taahhütler Geçici Çalışma Grubu nun (AWG-KP) 3. Oturumu na katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 200 yılında Başkanlığımızca organize edilen ikili ve çok taraflı heyet ziyaretlerinin ve Bakanlar düzeyinde katılım sağlanan uluslararası toplantıların listesi aşağıda yer almaktadır: İran İslam Cumhuriyeti nin Türkiye Özel Temsilcisi Dr. Ali Agha Mohammadi ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaretleri sırasında 27 Ocak 200 tarihinde Bakanlığımızda düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. Ülkemizin Yeni Türk Lirasına Geçiş süreci kapsamında bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla ülkemizi ziyaret eden Endonezya Merkez Bankası yetkilileri ile 26 Ocak 200 tarihinde Bakanlığımız Toplantı Salonu nda Bakanlığımızın ilgili Birimlerinin katılım sağladığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Başkanlığımızca Yeni Türk Lirasına Geçiş sürecinde Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yapılmıştır. 30

31 Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim Abdulaziz AL-ASSAF ve beraberindeki Suudi heyet, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak -2 Nisan 200 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyarete ilişkin her türlü hazırlık, organizasyon ve koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüş ve Suudi heyete Başkanlığımız temsilcileri tarafından mihmandarlık yapılmıştır. Resmi ziyaret sırasında Suudi heyet, üst düzey hükümet temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlamıştır. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın himayelerinde, Bakanlığımızın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Arap Birliği nin resmi desteğinde ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği nin işbirliğinde Al-İktissad Wal-Aamal Group tarafından 0- Haziran 200 tarihlerinde İstanbul Four Seasons at the Bosphorus Otel de gerçekleştirilen 5. Türk-Arap Ekonomi Forumu na katılım sağlanmıştır. Söz konusu Foruma ilişkin koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Vietnam Maliye Bakanlığı nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu Kamu Mali Yönetim Reform Projesi kapsamında, Vietnam Maliye Bakanlığı yetkilileri 9 27 Temmuz 200 tarihlerinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu çalışma ziyaretinin koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmış, görüşmelerde Başkanlığımızdan bir temsilci hazır bulunmuştur. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları Uluslararası İşbirliği Ajansı ADETEF in yeni Türkiye Koordinatörü ve Fransa Maliye Teftiş Kurulu Başmüfettişi Pierre Lepetit ile beraberinde Fransa Büyükelçiliği nden görevlilerden oluşan heyet, işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere 20 Temmuz 200 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret ederek Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaretin organizasyonu Başkanlığımızca yapılmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı hariç görüşmelerde Başkanlığımızdan bir temsilci hazır bulunmuştur. Tacikistan Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yürütülen işbirliği çalışmaları çerçevesinde Tacikistan Maliye Bakanlığı ndan bir heyet 26-3 Temmuz 200 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyarete ilişkin eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüş; ziyaret esnasında Tacikistan Maliye Bakanlığı heyetine Başkanlığımız temsilcileri tarafından mihmandarlık yapılmıştır. Irak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şeyh Hummam HAMMUDİ nin ofisinden 5 kişilik bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın davetlisi olarak Türkiye nin siyasal, ekonomik ve kültürel deneyimlerini paylaşmak üzere 3-7 Eylül 200 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmişler ve bu çerçevede 7 Eylül 200 tarihinde Kamu Harcamaları ve Vergi Sistemi konularında görüşmelerde bulunmak üzere Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir. 3

32 Türkiye Ülke Ekonomi Raporu nun hazırlanması kapsamında Kore Eximbank Denizaşırı Ülkeler Araştırma Enstitüsü Avrupa Çalışma Takımı Direktörü Prof. Yang HYEON-JO başkanlığındaki Güney Kore heyeti tarafından -5 Ekim 200 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere ve Güney Kore ile ülkemiz arasında müzakereleri süren serbest ticaret anlaşmasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla Güney Kore heyeti ve Bakanlığımız temsilcileri arasında 3 Ekim 200 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Almanya Cumhurbaşkanı Christian WULFF başkanlığında Alman işadamlarından ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyetin 8-22 Ekim 200 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 9 Ekim 200 tarihinde Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ın başkanlığında Alman işadamlarıyla yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır. Toplantıya ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. Kenya Parlamentosu Yerel Yönetimler ve Fon Hesapları Komisyonu yetkilileri tarafından Ekim 200 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 27 Ekim 200 tarihinde Kenya heyeti ile Müsteşarımız Sayın Naci AĞBAL başkanlığındaki Türk heyeti arasında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Lüksemburg Maliye Bakanı Luc FRIEDEN başkanlığındaki Lüksemburg heyeti, Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK in davetlisi olarak 30 Ekim-2 Kasım 200 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş; bu kapsamda Gaziantep, Ankara ve İstanbul da temaslarda bulunmuştur. Söz konusu ziyarete ilişkin her türlü hazırlık, organizasyon ve koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüş ve Lüksemburg heyetine Başkanlığımız temsilcileri tarafından tüm program boyunca mihmandarlık yapılmıştır. 5.2 DANIŞMANLIK Sayın Bakanın katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ile zirvelere ilişkin hazırlık çalışmaları, ABDİD tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede toplantılara ilişkin brifing dosyaları ile sunum ve konuşma metinlerinin hazırlıkları yürütülmektedir. Üst düzey yöneticiler, AB ye uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmekte, yöneticilerin AB ye ilişkin konularda katılım sağladıkları ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin hazırlıklar yürütülmekte ve sunum ve konuşma metinleri hazırlanmaktadır. 32

33 5.3 PROJELER 5.3. Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği döneminde Avrupa Birliği nden sağlanacak hibe nitelikli mali yardımlar Avrupa Konseyi nin 085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün uygulama esaslarını belirleyen 78/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü esasları çerçevesinde kullandırılmaktadır. IPA mekanizması ile 2006 yılına kadar çeşitli mali yardım programları ile Birlik tarafından aday ülkelere sağlanan fonlar tek bir bütçe altına alınmıştır. Sekiz ülkeyi kapsayan (Türkiye-Hırvatistan-Makedonya-Sırbistan-Arnavutluk-Bosna HersekKaradağ-Kosova) IPA fonları, her bir yararlanıcı ülke ile AB arasında ayrı ayrı imzalanan IPA Çerçeve Anlaşmaları temelinde uygulamaya girmektedir. Ayrıca her bir yararlanıcı ülke ile fon kullanım miktarını ve mali yardımların aktarılacağı proje ve programları gösteren finansman anlaşmaları imzalanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma Temmuz 2008 tarihinde Komisyon ile Ülkemiz arasında imzalanmıştır. Bakanlığımız, söz konusu Çerçeve Anlaşmanın başta vergi muafiyetlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde Avrupa Komisyonu ile ortak bir anlayışa varılabilmesini teminen yoğun bir müzakere sürecine dahil olmuştur. IPA Çerçeve Anlaşması nın uygun bulunduğuna dair Kanun tarihinde TBMM Genel Kurulu nda kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Sonrasında Anlaşma tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. IPA kapsamında sağlanan mali yardımlar başlıca beş adet öncelik alanına aktarılmaktadır: I. II. III. IV. V. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarını Geliştirme, Kırsal kalkınma. IPA nın temel amaçları ise şu şekilde sıralanabilir: Katılım öncesi mali yardımı tek çatı altında birleştirmek, AB müktesebatına uyum ve uygulama için destek vermek, Ülkeyi AB Yapısal Fonlarının uygulanmasına hazırlamak, Ülkeyi AB politikalarına ve sosyo-ekonomik düzeyine yaklaştırmak. Türkiye nin Avrupa Birliği fonlarından daha etkin faydalanabilmesi için yeni bir kurumsal yapılanma oluşturulmuştur. Konuya ilişkin Başbakanlık genelgesi 4 Aralık 2009 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Genelge de Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması nda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurum ve kişiler 33

34 tespit edilmiştir. Buna göre, Yetkili Akreditasyon Görevlisi Hazine Müsteşarlığı ndan sorumlu Devlet Bakanı, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Hazine Müsteşarı olarak belirlenmiştir. Yeni oluşturulan Stratejik Koordinatörlük görevi, DPT Müsteşar Yardımcısı tarafından yürütülecektir. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi nin sorumluluğu altındadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Denetim Otoritesi mevcut görev ve sorumluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. Ayrıca yeni genelge ile Program Otoritesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ulusal Otorite, İç Denetim Birimi nin oluşumu ve görevleri de belirlenmiştir. Bu çerçevede, Başkanlığımız Merkezi Olmayan Mali İşbirliği yapılanması içinde yer alan Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlamaktadır. Bu kurul, mali işbirliği sürecinin genel işleyişine yönelik faaliyetleri koordine etmekte, izlemekte ve değerlendirmektedir. Başkanlığımızca merkezi olmayan yapılanmanın bir diğer unsuru olan Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Komitesi toplantılarına da düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Söz konusu Komite, IPA I. Bileşeni kapsamında kullanılacak kaynaklara ilişkin öncelikleri belirlemekte, hazırlık aşamasından başlamak üzere, programlama belgelerini değerlendirmekte ve varsa değişiklik önerilerinde bulunmaktadır. Bu toplantılar Başkanlığımızın IPA kapsamında sağlanacak mali yardımların aktarılacağı proje tekliflerinin değerlendirilmesi, karara bağlanması ve proje hazırlama sürecinin yönlendirilmesi süreçlerine katılım sağlamasına imkan tanımaktadır. Ayrıca Başkanlığımızca Katılım Öncesi Yardım İzleme Komitesinin ve Sektörel İzleme Komitelerinin toplantılarına katılım sağlanmaktadır. Böylece IPA kapsamında sağlanan mali yardımların farklı IPA bileşenleri altında kullanımı izlenmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Programları kapsamında Bakanlığımız tarafından üstlenilen projeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: Bakanlığımız Projeleri Sorumlu Birim Muhasebat Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı 2005 Muhasebat Genel Müdürlüğü 2004 Gelir İdaresi Başkanlığı Proje İsmi Toplam Bütçesi (Avro) Kamu Hesaplarının Veri Kalitesinin İyileştirilmesi Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Gelir İdaresinde Kalite Yönetiminin Geliştirilmesi E-Devlet Çerçevesinde Genel Yönetim Kapsamındaki Tüm Kurum ve Kuruluşların Muhasebe Verilerinin Derlenmesi için Kapasitenin Geliştirilmesi Gelir İdaresinin Kapasitesinin Geliştirilmesi

35 2003 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Karapara Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Biriminin bir teknik yardım ve bilgi değişimi enstrümanı işlevini görmekte olup; amacı destek kapsamındaki ülkelere genel AB politika hedefleri çerçevesinde ve AB mevzuatına yakınlaştırma ile uygulama alanında destek sağlamaktır. Bu çerçevede TAIEX, destek kapsamında yer alan ülkelerde görev yapan kamu çalışanlarına çalışma ziyareti, uzman talebi ve çalışma toplantısı şeklinde kısa süreli teknik destek imkânı sunmaktadır. Türkiye, Ekim 200 tarihinden itibaren TAIEX imkânlarından resmen yararlanmaya başlamış ve 2002 yılında TAIEX Bütçesine katılmıştır. TAIEX teknik destek başvuru formlarının gerektiği gibi doldurulabilmesi amacıyla Bakanlığımız için Başkanlığımızda TAIEX temas noktaları belirlenmiştir. TAIEX kapsamında sunulan hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanılması ve mevcut koordinasyon mekanizmasının işlerliğinin arttırılması amacıyla TAIEX Başvurularının elektronik ortamda alınmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayan bir veritabanı geliştirilmiştir. Başvuruların artık anılan veri tabanı üzerinden kurumlarda oluşturulan TAIEX temas noktası ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği aracılığıyla yapılması söz konusudur. 200 yılı içerisinde Bakanlığımız adet çalışma toplantısı, adet uzman talebi ve 2 adet çalışma ziyareti şeklinde teknik destek almıştır: 6 Şubat 200 tarihinde Bütçe İşlemleri ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler konulu çalışma toplantısı Ankara da gerçekleştirilmiştir Mart 200 tarihlerinde Kamu Alımları Alanında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi hakkında uzman talebi şeklinde teknik destek alınmıştır Haziran 200 tarihlerinde Kamu Harcamalarının Elektronik İmza Aracılığıyla Gerçekleştirilmesi hakkında Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Finlandiya ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 8-2 Kasım 200 tarihlerinde "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önlemeye Yönelik Tedbirler" Hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Portekiz e bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 35

36 dönemlerinde alınan toplam TAIEX teknik destek hizmetlerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir. Grafik 8: Bakanlığımızın Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı İkili İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Projeler Hollanda ile İkili İşbirliği MATRA/ G2G.NL Programları Hollanda Hükümeti nin Avrupa Birliği ne aday ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü MATRA ve G2G.NL Programları nın ilgili yıl bütçesinden desteklenecek proje tekliflerine ilişkin Bakanlık içi koordinasyon Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. MATRA 2006 Programı kapsamında üç, MATRA ve G2G.NL 2007 Programları kapsamında üç, MATRA ve G2G.NL 2008 Programları kapsamında iki, MATRA ve G2G.NL 2009 Programları kapsamında toplam dört ve MATRA ve G2G.NL 200 Programları kapsamında toplam dört ayrı proje teklif belgesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne iletilmiştir. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Hollanda Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülen İç Kontrol Sisteminde Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi konulu MATRA Projesi, Aralık 200 tarihlerinde Bakanlığımız Konferans Salonunda gerçekleştirilen kapanış semineri ile sonlanmıştır. 5.4 EĞİTİM Başkanlığımız AB ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programlarının koordinasyonu görevini yürütmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından yılda iki kez düzenlenen AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programları, Jean Monnet Sosyal Politika Modülü ile AB Müzakere ve İletişim Teknikleri programı hakkında Bakanlık Birimlerine duyuru yapılmakta ve katılım sağlanmasına ilişkin çalışmalar Başkanlığımızca yürütülmektedir. 200 yılı içerisinde 9 Bakanlık personeli AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim programına, 2 personel ise Uzmanlık Eğitimi programlarına katılım sağlamıştır. Bunun yanı sıra, 200 yılında ilk defa 36

37 Başkanlığımızdan personel Jean Monnet Sosyal Politika Modülüne, 4 personel ise AB Müzakere ve İletişim Teknikleri kursuna katılım sağlamıştır. Grafik 9: Bakanlığımız Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu İç Denetçi Eğitimi Programı kapsamında eğitim görmekte olan iç denetçilere 3 Ocak 200 tarihinde Maliye Yüksek Eğitim Merkezi nde Avrupa Birliği Mali Mevzuatı konulu bir eğitim verilmiştir. 5.5 YAYINLAR 5.5. Makaleler Başkanlığımız çalışanları tarafından 200 yılı içerisinde yayımlanan makaleler; Müge H. Güvenç, Avrupa Birliği Bütçesi, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi No, Ankara 200. M. Didem Doğmuş, "Avrupa Birliği nde İç Denetim Sistemi", Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi No: 2, Ankara 200. Ekin Günday Ecer, "Avrupa Birliği nde Devlet Yardımları Politikası", Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi No: 3, Ankara 200. Latif Yılmaz, "Avrupa Birliği nin Sosyo-Ekonomik Geleceği: Lizbon Stratejisi ve Küreselleşme", Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi No: 4, Ankara

38 Nihal Samsun Karabacak, Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı ve Türkiye nin Katılımı", Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara 200. Avrupa Komisyonu, Kamu Özel İşbirlikleri ve Topluluk Hukukunda Kamu İhaleleri ile İmtiyazlara İlişkin Yeşil Kitap, COM (2004) 327 Nihai, Brüksel, (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan gayri resmi çeviri). Müge H. Güvenç, Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi, Maliye Dergisi, Sayı 58, Ocak-Haziran 200. Duygu Yücesoy, Müzik Eserlerinin Internet Ortamında Paylaşılmasının Telif Hakları Açısından Doğurduğu Etkiler, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı:, Bahar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aylık Bülteni Bakanlığımız gerek Avrupa Birliği ne katılım süreci gerekse uluslararası örgütlerdeki varlığı ile her geçen gün ikili, çok taraflı ve uluslararası ekonomik ilişkiler alanında daha aktif bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gündem çerçevesinde başta Bakanlığımız olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla Şubat 2007 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından bir bülten çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Aylık olarak yayınlanan bülten elektronik ortamda ilgili tüm kesimlere iletilmekte ayrıca Başkanlığımızın web sayfasından da erişim sağlanabilmektedir. Bu çerçevede, Başkanlığımızın 200 yılı boyunca yayımlamış olduğu bültenin elektronik ortamda ilgili tüm taraflara dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte, 2009 yılı içerisinde yayımlanan tüm bülten sayıları (2 sayı toplam.400 adet) 200 yılı başında kitap haline getirilerek AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bülteni adı altında ilgili tüm taraflara basılı olarak iletilmiştir. 38

39 A. BAŞKANLIĞIN AMAÇ VE HEDEFLERİ Bakanlığımızın 2008 yılında revize ederek kamuoyuna duyurduğu Stratejik Planında yer alan stratejik amaçları çerçevesinde Başkanlığımızın hizmet ettiği stratejik amaç ve hedefler şunlardır: STRATEJİK AMAÇ 5. Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak STRATEJİK HEDEF 8. Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Bu bölümde, Başkanlığımız faaliyetleriyle temel politika metinleri arasında ilişki ortaya konulmuştur.. Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) dönemlerini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, temel amaçlara ulaşmak için gelişme eksenleri ortaya konulduktan sonra Avrupa Birliği ne katılım süreci ele alınmıştır. Söz konusu bölümde, 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte ülkemiz ile AB arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğinden bahisle, Plan dönemi sonunda, AB ye üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik kriterlere uyum sağlanması ve 35 fasıl altında toplanan AB müktesebatına ilişkin müzakerelerin sonuçlandırılarak katılım sürecinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Planda ifade edildiği üzere, katılım sürecinin ve üyelik sonrası koşulların gerektirdiği idari yapılanmaya gidilirken, kamu yönetimini ve düzenleyici çerçeveyi etkin kılacak tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede, yeniden yapılanma çalışmaları hızlandırılacak, bürokrasi azaltılacak, görev ve yetki örtüşmeleri giderilecek, koordinasyon mekanizmaları geliştirilecek ve karar alma süreçleri iyileştirilerek toplumun katılımı artırılacaktır. 2. Katılım Öncesi Ekonomik Program ( ) Avrupa Komisyonu nun aday ülkelere yönelik geliştirdiği Katılım Öncesi İzleme Sürecinde hazırlanmakta olan belgelerden biri de Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) dır. Türkiye, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi nin (ECOFIN Council) Kasım 2000 tarihli talebi üzerine 200 yılından bu yana Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlamakta ve Avrupa Komisyonu na sunmaktadır dönemini kapsayan 2009 Yılı KEP i, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla hazırlanan dokuzuncu program olup Aralık 2009 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır dönemlerini kapsayan Katılım Öncesi Ekonomik Programda son dönemde sürdürülen yapısal reformlara, döneminde de devam edileceği belirtilmiştir. Bu 39

40 çerçevede, başta makroekonomik istikrar ve büyüme ve verimlilik artışları olmak üzere, rekabet politikası, kamu hizmetleri, mali sektör, tarım sektörü ve kırsal kalkınma gibi ekonomik ve sosyal alanlarda Avrupa Birliği mevzuatına uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, idari reform başlığı altında Maliye Bakanlığı nın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerden bahsedilmektedir. Bu çerçevede, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde yürütülmekte olan stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemenin yerleştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu ve uygulamanın 200 yılına kadar sürecek olan geçiş programı dahilinde yaygınlaştırılmasının planlandığı ifade edilmektedir. 3. Orta Vadeli Program (20-203) Orta Vadeli Program, 508 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanmaktadır. Orta Vadeli Programın Makroekonomik Politikalar bölümünde yer alan Kamu Mali Yönetimi ve Denetim başlığı altında 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda oluşturulan yeni mali yönetim ve denetim anlayışının tüm unsurlarıyla hayata geçirilebilmesi için iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde kurulması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması esastır denilmektedir. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetimin sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirlerin güçlendirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, kamu idarelerinin faaliyetlerinde kamu iç kontrol standartlarının esas alınmasının sağlanacağı ve kamu kuruluşlarında kamu mali yönetiminin gerektirdiği hizmetlerin daha etkin sunulmasını teminen insan kaynakları altyapısının nitelik ve nicelik olarak güçlendirileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Arttırılması bölümü altında kamu idarelerinde daha etkin, verimli ve uygulanabilir stratejik planların hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılması; stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilmesi; mevcut idari ve beşeri kapasitenin nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilmesi; yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programların düzenlenmesi ve politika oluşturma ve uygulamaya yönelik karar alma süreçlerinin desteklenmesi amacıyla bilişim sistemlerinin etkin kullanımının sağlanması ilkeleri benimsenmektedir. Başkanlığımız etkin bir koordinasyon sağlamada bu amaç ve ilkeleri esas almaktadır. 4. Orta Vadeli Mali Plan (20-203) Orta Vadeli Mali Plan, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır yıllarına ilişkin Orta Vadeli Mali Plan da, döneminde AB ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için gerekli yatırımların hızlandırılacağı ve AB mevzuatına uyum çalışmalarının sürdürüleceği ifade 40

41 edilmektedir. Ayrıca, 508 sayılı Kanun kapsamında kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanında görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak üzere idari kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılacağı belirtilmektedir Yılı Programı Kalkınma planları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek Bakanlar Kurulu nca karara bağlanan yıllık programlarla uygulamaya geçirilir. Yıllık programlar, kalkınma planlarında benimsenen hedef ve politikalarla tutarlı olacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ilgili kuruluşların görüşlerinin de alınması suretiyle hazırlanmaktadır. 200 Yılı Programında, ülkemizin AB ye uyum sürecine yönelik gelişme ve değerlendirmeler Avrupa Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler başlığı altında incelenmektedir. Buna göre, Program da döneminde AB ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi ve 35 fasıl altında toplanan AB müktesebatına uyum sağlanması yönündeki çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmiştir. Program da ayrıca, Avrupa Birliği nin aday ülkelere yönelik mali yardımlarının Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı kapsamında sağlandığı ve bu konuda gerekli yapılar ile ilgili kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmekte olduğu belirtilmiştir. 6. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı nda, 2000 li yılların başından itibaren, dünyada bilgi toplumuna dönüşüm yolunda girişimlerin arttığı ve Avrupa Birliği nin 200 yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesini amaçlayan Lizbon Stratejisi nin bu değişime uyum sağlamaya yönelik çabaların en kapsamlı örneklerinden biri olduğu vurgulanmaktadır. Diğer taraftan Belgede, Kamu Yönetiminde Modernizasyon başlığı altında, kamu yönetimi anlayışında yapılması gereken açılımlar ele alınmıştır. Başkanlığımız, gerek AB ile uyum sürecinin koordinasyonu ve gerekse Maliye Bakanlığı nın dış ilişkilerinde bu açılımlara son derece önem vermekte olup; süreçlere tarafların katılımı ve kamuoyunu bilgilendirme konusunda hassasiyet göstermektedir. 4

42 A. MALİ BİLGİLER. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı na 200 yılı bütçesi ile toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin % 84 ü olan.8.970,84 TL harcanmıştır. Ekonomik sınıflandırma açısından ABDİD in 200 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri şöyledir: 0 Personel Giderleri için ABDİD bütçesine 2009 yıl sonu harcamasına göre % 2 artışla TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin % 99 u olan ,43 TL si 200 yılı içerisinde harcanmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için ABDİD bütçesine 2009 yıl sonu harcamasına göre % 65 artışla TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 97 si 200 yılı içerisinde harcanmış ve bu kalemde yıl sonu gerçekleşmesi ,52 TL olmuştur. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ABDİD Bütçesine 2009 yıl sonu harcamasına göre % 42 artışla toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 57 si 200 yılı içerisinde harcanmış ve yıl sonu gerçekleşmesi ,39 TL olmuştur yıllarına ilişkin bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırması tablosu EK-2 de yer almaktadır yılları arasında Başkanlığımız bütçesinde yer alan ödenek ve harcama miktarları ise Tablo 5 te gösterilmektedir. Tablo 5: Yılları Arasında Toplam Ödenek ve Harcamalar 2007 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Sermaye Giderleri Toplam , , ,07

43 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın 200 yılı içerisindeki toplam harcama miktarı bir önceki yıla oranla % 0,6 artarak.8.970,84 TL ye ulaşmıştır yıllarında ABDİD bütçesinin harcama kalemlerindeki artışın seyri Grafik de gösterilmektedir. Grafik 0: Toplam Harcamaların Yıllara Göre Değişimi Harcamaların yıllara göre dağılımı ise Tablo 6 da gösterilmiştir. Buna göre 200 yılında gerçekleştirilen toplam harcama miktarının en büyük kısmı % 67 ile Personel Giderleri nden oluşmaktadır. Tablo 6: Harcamaların Yıllara Göre Dağılımı (%) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Mali Denetim Sonuçları 200 yılı içerisinde hizmet sunumu ve etkinliği konusunda İç denetim Birimi ile yürütülen çalışma sonucunda Başkanlığımız Hizmet Standartları Tablosu ve Hizmet Envanteri Tablosu hazırlanarak Başkanlığımız internet sayfasında yayımlanmıştır. 43

44 B. PERFORMANS BİLGİLERİ. Faaliyet ve Proje Bilgileri Başkanlığımız Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 8. maddesinde tanımlanan yetki ve görevleri çerçevesinde koordinasyon, danışmanlık, proje yardımı, eğitim ve yayın faaliyetleri alanında hizmet vermektedir. Başkanlığımızın 200 yılında yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler şu şekildedir: Başkanlığın yerleşik bulunduğu katın ergonomik kullanımının sağlanması ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve. Aşaması 2009 yılı içerisinde tamamlanan ABDİD in Fiziki Altyapısının Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamındaki çalışmalara 200 yılında da devam edilmiştir. Söz konusu proje kapsamında, AB ile müzakere süreci ve uluslararası ekonomik ilişkiler alanında artan iş yoğunluğu nedeniyle artan koordinasyon ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebilmesi ve Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerde etkinliğin sağlanması amacıyla 200 yılı içerisinde tam teşekküllü bir toplantı salonu hizmete açılmıştır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kamu idarelerinde performans esaslı bütçelemeye geçiş sürecinin bir sonucu olarak Başkanlığımız performans esaslı bütçelemeye geçmiştir. Bu çerçevede, Başkanlığımızın 20 yılı içerisinde takip edeceği hedef ve göstergeleri ile faaliyetleri ve bunların maliyetlerini içeren Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 20 Yılı Performans Hedefi Tablosu 200 yılı içerisinde hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığı na iletilmiştir. 20 yılında koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm gelişmeleri yakından takip etmek, gerekli bilgilendirme, destek ve koordinasyon çalışmalarını yerine getirmek ve böylelikle gerek Bakanlığımızın gerekse Başkanlığımızın AB ve dış ilişkilere ilişkin kurumsal kapasitesini arttırmak Başkanlığımızın, Performans Hedefi olarak belirlenmiş ve bu kapsamda toplam dokuz adet performans göstergesi tanımlanmıştır. Maliye Bakanlığı nın iç kontrol sistemlerinin iç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılması gereken eylemleri ve bu eylemlere ilişkin zaman takvimini içeren Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 29 Nisan 200 tarihinde Sayın Müsteşarımız tarafından onaylanarak 3 Mayıs 200 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı kapsamında Başkanlığımızın gerçekleştirmesi gereken eylemlerle ilgili çalışmalar da bunun akabinde başlatılmıştır. İç Kontrol Eylem Planı doğrultusunda 200 yılında; 44

45 - Birim içi bir çalışma grubu oluşturulmuş ve İç Kontrol Eylem Planı ve Başkanlığımızın yerine getirmesi gereken eylemler konusunda bir bilgi notu hazırlanarak, Eylem Planı ve Takvim ile birlikte Birim içerisinde e-posta yoluyla dağıtılmıştır. (Haziran 200) 2- Kamu Hizmet Standardı Formu hazırlanmıştır. (Ocak 200) (KOS.5) 3- Üretilen bilgiler Başkanlığın yenilenen internet sitesine yüklenmiş ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmiştir. (sürekli) (BİS 3.3) 4- Etik kurallar personele duyurulmuştur. (ilan panosu) (Haziran 200) (KOS.3) 5- Görev Tanım Rehberleri hazırlanarak resmi yazı ile tüm personele tebliğ edilmiştir, bu rehberlerde görevli personelin yedekleri de belirlenmiştir. (Eylül 200) (KOS 2.3 ve KFS.) 6- ABDİD Operasyonel Planı hazırlanmıştır. (Aralık 200) (KOS 2.7) 7- ABDİD hizmet içi eğitim alanları listesi, eğitim planı ve programı hazırlanmıştır. (Aralık 200) (KOS 3.5) İç Kontrol Eylem Planı na yönelik aylık izleme çizelgeleri elektronik ortamda, 3 aylık çizelgeler ise resmi yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı na iletilmektedir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı na gelen/giden evrak sayısı, yurtiçi ve yurtdışı yolluk bildirimleri ve yıllara göre AB Uzmanı/Uzman Yardımcısı grafikleri aşağıdaki şekildedir. Grafik : Yıllara Göre Gelen/Giden Evrak Sayısı 45

46 Grafik 2: Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Bildirimi (TL) Grafik 3: Yıllara Göre AB Uzmanı/Uzman Yrd. Sayısı 2. Performans Sonuçları Tablosu Başkanlığımızın stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak 200 yılında toplam yedi adet performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerine ilişkin olarak 200 yılı içerisinde üçer aylık dönemlerle ve yıl sonu itibariyle kaydedilen gerçekleşme oranları ve performans sonuçlarının analizi vb. bilgiler tablolarda gösterilmektedir. 46

47 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler alanında düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı (Adet) Hedef Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek,00 Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi -0 Hedefe Ulaşılamamış Avrupa Birliği ile müzakereler, dış ilişkiler alanında kaydedilen gelişmeler vb. konuların ele alınacağı ve Bakanlığın ilgili Birimlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan Bakanlık içi koordinasyon toplantı sayısını ifade eder. Tanım Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılamamıştır. Sapmanın Nedeni 200 yılı içerisinde AB ile müzakerelerde Bakanlığımızın koordinatörlük görevini yürüttüğü fasıllarda teknik çalışmaların yoğunlaşması nedeniyle, genel bir koordinasyon toplantısı düzenlenmesi yerine fasıllar bazında daha teknik ve ayrıntılı toplantılar düzenlenmiştir. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 20 yılında aynı gösterge takip edilecektir. Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri,00 0,80 0,60 0,40,20,00,00 0,80 0,60 0,20 0,40 0,20 2. Çeyrek 3 2. Çeyrek 4 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

48 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Hedef. Çeyrek Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısı (Adet) 2. Çeyrek 3. Çeyrek,00 4. Çeyrek Hedefin Yıl Sonu Gerçekleşme Gerçekleşmesi Oranı (%),00,00 0 Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Hedefe Ulaşılmış Tanım Avrupa Birliği'nin Fiscalis Programı çerçevesinde Başkanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılmıştır. -3 Kasım 200 tarihleri arasında Ankara da Fiscalis Programını yürüten Başkanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde E-Denetim ve Gelir İdaresi nde Elektronik Veri Yönetimi başlıklı bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Söz konusu çalışma ziyaretine, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg ve Polonya dan vergilendirme alanında çalışan 8 kamu görevlisi katılım sağlamıştır. Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri,20,00 0,80 0,60 0,40 0,20,20,00,00 0,80 Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi,00,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 0,60 0,40 0,20 2. Çeyrek Çeyrek 48

49 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Hedef. Çeyrek Fiscalis Programı çevresinde Bakanlığımızdan katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değişim programı sayısı (Adet) 3 3, Çeyrek Çeyrek 4. Çeyrek 2,00 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 28,00 28,00 Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) 93,33-6,67 Hedefe Ulaşma Derecesi Hedefe Ulaşılamamış Tanım Avrupa Birliği'nin Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımız personeli tarafından katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değişim programı sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılamamıştır. Sapmanın Nedeni 200 yılında Fiscalis Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıllara kıyasla daha az sayıda seminer ve çalıştay organize edilmesi nedeniyle belirlenen hedef tutturulamamıştır. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 20 yılında aynı hedef izlenmeye devam edilecektir. Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 3 25,00 2 5,00 5,00 3,00 2. Çeyrek 3 2. Çeyrek 3,00 7,00 30,50 3,00 3 7,00 29,50 2,00 29,00 33,00 7,00 2,00 6,00 28,50 28,00 27,50 27, ,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

50 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim Performans Hedefi / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Hedef. Çeyrek AB Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde destek verilen proje sayısı (Adet) 2,00 2. Çeyrek 2,00 3. Çeyrek 2,00 2,00 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2,00 2,00 Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Hedefin Sapma Oranı (%) 0 Hedefe Ulaşılmış Tanım AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında Bakanlık Birimleri tarafından yürütülmekte olan projelerin hazırlık, uygulama vb. aşamalarında destek hizmeti verilen proje sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılmıştır. Başkanlığımızda görev yapmakta olan bir AB Uzmanı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye'de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın "Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Kapsamında Teftiş Kurullarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" isimli projesinin hazırlık aşamasında teknik destek sağlanmıştır. Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 2,50 2,50 2,00 2,00,50,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2,00,50,00 0,50 0,50 2. Çeyrek 3 2. Çeyrek 4 50

51 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Hedef. Çeyrek Mesleki gelişime ilişkin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan faaliyet sayısı (Adet) 45,00 2. Çeyrek 6,00 3. Çeyrek 22,00 29,00 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi 4,00 4,00 Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) 9, -8,89 Hedefe Ulaşma Derecesi Hedefe Ulaşılamamış Tanım Mesleki gelişime ilişkin olarak birim personelinin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağladığı eğitim, konferans, seminer vb. faaliyet sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılamamıştır. Sapmanın Nedeni Yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde yaşanan azalma sebebiyle Başkanlığımız çalışanlarının katılım sağladığı eğitim faaliyetlerinde de bir azalma meydana gelmiştir. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 20 yılı içi hedeflenen değer daha düşük olarak belirlenmiştir. Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 5 6, ,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 2,00 2 Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 46,00 45,00 45,00 44,00 43,00 42,00 4,00 4, Çeyrek 3 2. Çeyrek 4 39,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

52 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Hedef. Çeyrek Elektronik olarak dağıtımı yapılan aylık bülten sayısı (Adet) 2,00 2. Çeyrek 3,00 3. Çeyrek 6,00 4. Çeyrek 9,00 2,00 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2,00 Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) 0 Tanım Yıl içerisinde hazırlanarak elektronik olarak dağıtımı yapılan aylık bülten sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılmıştır. E-bülten her ay yayımlanmış ve ilgililere iletilmiştir. Hedefe Ulaşma Derecesi Hedefe Ulaşılmış Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 3,00 4,00 2,00 8,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2,00 8,00 6,00 4,00 2. Çeyrek 3 2, Çeyrek 52

53 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Genel Yönetim ve Destek Hizmeti Stratejik Amaç Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Stratejik Hedef Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Gerçekleşen Performans Göstergesi Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık bülten sayısı (Adet) Hedef. Çeyrek 2. Çeyrek Çeyrek.40 Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Yıl Sonu Gerçekleşmesi 4. Çeyrek Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 4 Hedef Aşılmış Tanım Bir önceki yıl içerisinde elektronik olarak dağıtımı yapılan tüm e-bültenlerin kitap haline getirilerek dağıtımı yapılan bülten sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır yılı içinde yayımlanan tüm bülten sayılarının bir arada toplandığı ABDİD 2009 Yılı Bülteninin kitap halinde.400 adet basımı yapılarak Bakanlık içi ve dışı tüm ilgililere dağıtımı yapılmıştır. Sapmanın Nedeni İlgililerden gelen talebi karşılayabilmek amacıyla daha fazla bülten basılmıştır. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Çeyrek Çeyrek Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

54 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI Yıl 200 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI No Performans Göstergesi Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedef Elektronik olarak dağıtımı yapılan aylık bülten sayısı (Adet) Mesleki gelişime ilişkin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan faaliyet sayısı (Adet) Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısı (Adet) Fiscalis Programı çevresinde Bakanlığımızdan katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değişim programı sayısı (Adet) AB Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde destek verilen proje sayısı (Adet) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler alanında düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı (Adet) Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık bülten sayısı (Adet) Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Veri Elde Edilememiş 2,00 2,00 45,00 4,00,00, ,00 2,00 2,00, % 4% 43% 43% Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılamamış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış 54 Veri Elde Edilememiş

55 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi 200 yılı içerisinde Maliye SGB.net sistemi içerisinde yer alan performans bütçe izleme ve değerlendirme modülüne Başkanlığımızın performans göstergelerinin gerçekleşme durumları üçer aylık dönemler itibariyle işlenmiştir.

56 A. Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsat ve Tehditler (GZFT) Başkanlığımızın personelinin katkılarıyla hazırlanan GZFT analizi aşağıda yer almaktadır: GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR GÜÇLÜ ALANLAR - Dış ilişkiler ve koordinasyon fonksiyonuna ilişkin bilincin Bakanlığımız içerisinde yeterince gelişmemiş olması nedeniyle bu fonksiyonun zaman zaman etkin bir şekilde yerine getirilememesi - İyi eğitim almış ve yabancı dile hakim kalifiye uzman personel - Genç, dinamik ve özverili bir ekip - Bürokrasiyi azaltan örgütsel yapı - Kurum içi kariyer imkanlarının kısıtlı olması - Güçlü temsil ve organizasyon yeteneği - Takım çalışmasına yatkınlık - Daire Başkanlığı adı altında örgütlenmiş olması - Gelişime ve değişime açık olmak - İletişime açık olmak - Görev bilinci ve işi sahiplenme - Bakanlığın yurt dışı eğitim kontenjanından faydalanılamaması - Mesleki konularda üretkenlik ve paylaşımcılık - Temsil yetkisinin yeterince kullandırılmaması - Stres ve zaman kısıtı altında bile personelin verimli çalışması - İdari personel sayısının azlığı - Teknik destek personelinin olmaması TEHDİTLER - AB konusuna ilişkin bilinç yetersizliği FIRSATLAR - AB Uzmanlığı ile tercümanlık mesleklerinin birbirine karıştırılması - Maliye politikasının belirlenmesi sürecinde yer alan bir teşkilatın içerisinde yer almak - AB sürecine olan ilginin azalması - AB sürecinin hızlanması - AB ile müzakere sürecinin yavaşlaması veya askıya alınması - Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerde Maliye Bakanlığı nın daha aktif rol oynaması - Bakanlık birimleri arasında ortak çalışma anlayışı ve iletişimin zayıf olması - Koordinasyon ve işbirliği anlayışının önem kazanması - Bakanlığın diğer birimlerince Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının doğru ve yeterli düzeyde algılanmaması 56

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI F A A L İ Y E T R A P O R U Mart 4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUŞ Ülkemizde li yıllar idari ve ekonomik reformların gerçekleştirildiği ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 F A A L İ Y E T R A P O R U Ocak 2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUŞ Başkanlığımız, ülkemizin dış politikada izlediği etkin

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 12. Hafta (18-24 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 12. Hafta (18-24 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 12. Hafta (18-24 Mart 2013) 18 MART 2013 PAZARTESİ 09:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı