YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009

2 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI - ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ - İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ - SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ - YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ - VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ - DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ - FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ - YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ - KOBİ TEKNİK KOMİTESİ - KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ - AR-GE TEKNİK KOMİTESİ

3 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI

4 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kapsamında oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2001 yılından bu yana, yatırım ortamıyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, yatırımcılar açısından daha elverişli bir yatırım ortamı oluşturulması ve ülkenin verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası yatırımcıların yatırımın her aşamasında karşılaştıkları idari ve bürokratik engellerin çözümüne yönelik çalışmalar yürütmektedir. YOİKK platformu çerçevesinde iş ortamının iyileştirilmesine yönelik sağlanan başarının temelinde, kamu-özel sektör arasındaki karşılıklı bilgilendirme süreci, verimli işbirliği ve güçlü bir koordinasyon mekanizması yatmaktadır. YOİKK, özel sektör beklentileri ile kamu politikalarının uyumu üzerine odaklanarak, yatırım süreçlerinin rasyonelleştirilmesine ilişkin pek çok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Kuruluşundan bu yana toplam 13 toplantı gerçekleştiren YOİKK; Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı, Teknik Komite Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanından oluşmaktadır.

5 YOİKK, çalışmalarını Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı nın başkanlığında, yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren; Şirket Kuruluşu, İstihdam, Sektörel Lisanslar, Yatırım Yeri, Vergi ve Teşvikler, Dış Ticaret ve Gümrükler, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Yatırım Promosyonu, Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı, KOBİ, Kurumsal Yönetim, Ar-Ge konularında görevli 12 Teknik Komite aracılığıyla sürdürmektedir. YOİKK sekreterya hizmeti ise, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Teknik Komitelerin çalışmalarına ivme kazandırmak, yapılacak olan çalışmaları takip ve koordine etmek, Teknik Komitelerin gündeminde yer alan konulara ilişkin önceliklerin belirlenmesini sağlamak amacıyla 2005 yılının Mayıs ayında YOİKK Yönlendirme Komitesi kurulmuştur.

6 Hazine Müsteşarı başkanlığında; Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Başbakanlık, Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının Müsteşar Yardımcıları ve YOİKK platformunda temsil edilen TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM Genel Sekreterlerinden oluşan Yönlendirme Komitesi, bugüne kadar toplam yirmi yedi toplantı gerçekleştirmiştir. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, yalnızca YOİKK üyesi kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla sınırlı değildir. YOİKK platformunda oluşturulan kamu-özel sektör işbirliği mekanizmasının etkisiyle, yatırım ortamı ile ilgili görev ve sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip bir yatırım ortamı oluşturulmasına yönelik tedbirler almakta ve reform çalışmaları bu doğrultuda şekillenmektedir. YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla ilk defa 2007 yılında YOİKK Teknik Komite Eylem Planları oluşturulmuştur. Eylem Planları, 30 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilen XII. YOİKK toplantısında yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde güncellenmiş ve 2008 yılında Teknik Komiteler eylem planları çerçevesinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu kapsamda, YOİKK Teknik Komite Eylem Planları çerçevesinde 2008 yılında yürütülen faaliyetler ve ilgili kurumlar tarafından, yatırım ortamı ile ilgili çeşitli alanlarda yürütülen çalışmalar sonucunda sağlanan ilerlemelerden bazıları aşağıda yer almaktadır: Payları Borsada işlem gören şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi içerisinde bulunduğu şahıslar veya şirketler ile gerçekleştireceği belirli büyüklüğün üzerindeki işlemler için bağımsız bir kuruluşa değerleme yaptırılması zorunluluğunun getirilmesini amaçlayan Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 19 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yatırımcı

7 haklarının korunması yolunda atılan bu adım sayesinde, Dünya Bankası 2009 İş Ortamı Raporu nda Yatırımcının Korunması göstergesinde 13 sıra ilerleme kaydedilmiş ve Türkiye bu göstergede 53. sırada yer almıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak önemli destek unsurlarını kapsayan sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve Nisan ayı başında yürürlüğe girmiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasına ilişkin 2008/7 nolu Başbakanlık Genelgesi 21 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşgücü üzerindeki idari ve mali yüklerin azaltılması ve işgücü piyasasının esnekliğinin artırılmasını amaçlayan İstihdam Paketi, 26 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket tasfiyesi sürecinin basitleştirilmesi ve maliyetin azaltılması için Şirket Kuruluşu Teknik Komitesi tarafından hazırlanan rapor, Adalet Bakanlığı na iletilmiştir. KOBİ'lerin yurtdışına açılmasına katkıda bulunacak olan 007/3 Sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları 30 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Malatya, Elazığ, Antalya, Denizli, Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde İGEME ve KOSGEB tarafından KOBİ ler ve İhracat; İhracata Yönelik Yardımlar ve KOSGEB Destekleri konulu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Eğitim-istihdam ilişkisinin sağlanması, işgücünün niteliklerinin iş piyasasının gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için İşgücü Piyasası Anket Formu oluşturulması çalışmaları tamamlanmış, araştırmaya ilişkin sonuç raporu kamuoyuna duyurulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)'nun etkin biçimde faaliyete geçmesini sağlayacak uygulama yönetmeliklerinden "Ulusal Meslek Standartları Hazırlanması Hakkında Yönetmelik", "MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma

8 Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "MYK Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" çıkarılmıştır. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair 5805 sayılı Kanun, 23 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gümrük işlemlerinin sonradan kontrolü ile iş akışının hızlandırılması için Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği 27 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın orta vadeli stratejik hedefleri, 28 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı sonrasında nihai hale getirilmiştir.

9 YOİKK TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009

10 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde yatırımcıların karşılaştıkları sorunları çözme konusunda faaliyet gösteren oniki adet Teknik Komite bulunmaktadır: Şirket Kuruluşu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İstihdam Yatırım Promosyonu Sektörel Lisanslar Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Yatırım Yeri KOBİ Vergi ve Teşvikler Kurumsal Yönetim Dış Ticaret ve Gümrükler Ar-Ge YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmalara performans kriteri getirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında oluşturulan ve 30 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilen XII. YOİKK toplantısında gözden geçirilen Eylem Planları, 11 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen XIII. YOİKK toplantısında yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde tekrar güncellenmiş ve Teknik Komitelerin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 2009 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlerden oluşan YOİKK Teknik Komite 2009 yılı Eylem Planları oluşturulmuştur. Eylem Planlarında yer alan konular çerçevesinde sağlanan ilerlemeler, YOİKK Sekreteryası tarafından her ay düzenli olarak takip edilecek ve sağlanan ilerlemeler hakkında Yönlendirme Komitesi üyeleri bilgilendirilecektir. YOİKK Başkanı Devlet Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, düzenli olarak YOİKK gelişmeleri hakkında Bakanlar Kurulu nu bilgilendirecek ve 3 aylık dönemlerde Eylem Planları çerçevesinde sağlanan ilerlemeler Hazine internet sitesinde yapılacak basın duyurusu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Noter Ücret Tarifesi Değişikliği ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması. Sanayi ve Ticaret TOBB, Türkiye Noterler Birliği Adalet Maliye Bakanlığı Şubat Ticaret Sicili Harçlarının Harçlar Kanunu'nda ayrı bir başlık altında düzenlenmesi. Çalışma Raporu Ticaret sicil işlemlerini yürüten mercilerin ticaret sicil harçlarından aldıkları payın artırılarak elde edilecek gelirin kurumsal yapının güçlendirilmesine aktarılması. Adalet TOBB Sanayi ve Ticaret Maliye Bakanlığı Nisan Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması. Projenin uygulanmaya başlanması Şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için şirket kuruluşu işlemleri ile ilgili kurumların e-devlet kapısı sürecine entegre olmasının sağlanması. Sanayi ve Ticaret TOBB Maliye Eylül 2009 Adalet İçişleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜRKSAT 1

12 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 4 Şirket tasfiyesi süreci ile ilgili sorunların tespiti. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu Tasfiye sürecinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet Maliye Hazine Müsteşarlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Mart Defter tasdiklerinin tescil ile aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi. Mevzuat Değişikliği Tescil işleminden sonra şirketlerin aynı gün içinde tekrar notere gitmek mecburiyetinden kaynaklanan sorunların (ceza-i müeyyidelerin) giderilmesi. Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı), TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şubat Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın şirket kuruluşu süresi, işlem sayısı ve maliyetine etkisinin incelenmesi. İnceleme Raporu Dünya Bankası İş Ortamı Raporlarında kullanılan metodoloji esas alınarak karşılaştırmalı bir çalışma yapılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet TOBB Şubat

13 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 1. İstihdamın korunması, işsizliğin azaltılması amacıyla üçlü işbirliği ile önlemler alınması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu ve/veya Mevzuat Değişikliği a) Esnek çalışma uygulamalarına ilişkin ÇSGB sorunların giderilmesi, b) Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesine yönelik çalışmalar yapılması, c) İstihdam politikalarına temel oluşturmak üzere istihdam verilerinin takip edilmesi, d) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, e) İstihdam maliyetlerinin azaltılması, f) İşsizlik Sigortası Fonunun, istihdamda devamlılığı sağlayıcı önlemler için kullanılabilmesi. g) Kıdem tazminatının sosyal tarafların mutabakatını gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık 2009 (Eylemlerin niteliğine göre bir kısmı daha önce gerçekleştirilebilir.) 2. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi. Mevzuat Değişikliği 4447 Sayılı İşsizlik Sigartası Kanunu'nda belirlenen kısa çalışma ödeneğinden daha geniş olarak yararlanılmasına imkan sağlanması. Türkiye İş Kurumu İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart

14 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 3. İşe alım ve işten çıkış ile işyeri bildirimlerinin tek bir kuruma yapılması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Mevzuat Değişikliği İşçilerin işe alınmasında ve işten çıkarılmasında yapılması gereken bildirimlerin ve işyeri bildirimlerinin birden fazla kuruma (ÇSGB, SGK, İŞKUR) yapılması zorunluluğunun kaldırılması. ÇSGB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi. Çalışma Raporu ve/veya Mevzuat Değişikliği Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulu mezunlarının, talebi karşılama oranlarının artırılması. MEB, YÖK İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşçi ve İşveren Örgütleri Kasım İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmaların belirlenmesi. Çalışma Raporu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının mevcut işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmanın oluşturulması ve söz konusu Kurulların, YÖK tarafından kurulmuş olan Danışma Kurulları ve Komiteleri ile koordineli çalışmasının sağlanması. Türkiye İş Kurumu İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Nisan Çalışma izni başvurularının daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılması. Mevzuat Değişikliği Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinde etkinlik sağlanması; turizm ve denizcilik sektörü gibi sektörlerin bu konudaki sorunlarının çözülmesi. ÇSGB İlgili Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık

15 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Kanun İlaç ve tıbbi cihaz alanında özerk bir kurum kurulması ve denetiminin etkinleştirilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması için hazırlanan Kanun Taslağının tamamlanması ve TBMM'ye sevk edilmesi. Sağlık Bakanlığı Başbakanlık, Tarım ve Köyişleri TOBB, TÜSİAD, YASED Mart İşyeri açma ruhsatlarında büyükşehir Kanun ve belediyeleri ile belediyeler arasında Yönetmelik uygulama birliğinin sağlanması. İşyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi. Başbakanlık İçişleri TOBB, TİM, YASED, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Şubat

16 sayılı Gıda Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi. SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği Kanun Gıda üretimi yapan işyerlerinin Tarım ve Köyişleri teknik ve hijyenik yönden Bakanlığı ruhsatlandırılması; etkin bir denetim ve kontrol sistemi için yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda toplanması. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, DTM, TAPDK, Şeker Kurumu, TSE, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Yönetmeliği nde değişiklik yapılması. 1. Ambalaj atıklarının belediye ve/ veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğüne son verilmesi, 2. Yönetmelikte yer alan "Ambalaj Komisyonu nun" Nisan 2009 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi, 3. Ambalaj üzerindeki işaretlemenin zorunlu hale getirilmesi, 4. Atıkların kaynağında toplanma işlemlerini Belediyelerin gerçekleştirmesi, 5. Belirlenen geri kazanım hedeflerine göre, ambalaj üreticilerinin kapasite oluşturma sorumluluğunun tanımlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Sanayi ve Ticaret Maliye TOBB, TÜSİAD, TİM, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran

17 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 5. Düzenli Depolama Yönetmeliğinin çıkartılması Yapılacak Faaliyetin Niteliği Yönetmelik Parametreler ve limit değerlere ilişkin bazı artırımlar ve muafiyetlerin getirilmesi, böylelikle döküm fabrikalarından çıkan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan cüruf ve kumun depolanmasına ilişkin karakterizasyon çalışmasının tamamlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Sanayi ve Ticaret Bayındırlık ve İskan TOBB, TÜSİAD Haziran Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi. Kanun ve Yönetmelik Standart Maliyet Modeli projesi kapsamında yürütülen pilot projelerin Nisan 2009 sonuna kadar tamamlanması ve Standart Maliyet Modeli'nin tüm sektörel lisanslara uygulanmasının sağlanması. Başbakanlık TOBB, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık

18 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 7. Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Orman İzin Yönetmeliği ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği arasındaki mevzuat karışıklığının giderilmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Yönetmelik Maden sahalarının rehabilite edilerek doğaya yeniden kazandırılması konusundaki mevzuat karışıklığının giderilmesi amacıyla; öncelikle Başbakanlık tarafından sorumlu kuruluşun belirlenerek, bu kuruluş tarafından mevzuat mükerrerliğini giderecek bir düzenleme yapılması. Başbakanlık Çevre ve Orman Aralık 2009 Orman Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü 8. Zeytinlikler konusunda kimyevi atıklar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Çalışma Raporu 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen hususların uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümlenebilmesi için zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atıklar ve limit konsantrasyonlar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MSBK, TOBB İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık

19 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ 1. Tapu işlemlerinin sadeleştirilmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği İşlemleri kolaylaştıracak teknik ve idari düzenlemeler Tapu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye Bakanlığı Mayıs Tapu harçlarının yeniden düzenlenmesi. Kanun Uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde, bu konudaki seçeneklerin belirlenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tespiti. Maliye Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Haziran İnşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki işlemlerin maliyetinin azaltılması. Çalışma Raporu İnşaat izinleri sürecinde iyileştirme Bayındırlık ve İskan yapılabilecek alanların Bakanlığı belirlenmesi. Maliye İçişleri ÇSGB, Sivil Toplum Kuruluşları Nisan Yatırım alanlarının bulunduğu yerlerdeki 2B alanlarının tescil ve kullanımının düzenlenmesi. Mevzuat Değişikliği 2B arazilerinin madencilik Çevre ve Orman faaliyetleri dahil kullanımına ilişkin Bakanlığı belirsizliğin giderilmesi, maden ruhsatı için kullanılacak 2B alanlarının Çevre ve Orman Bakanlığı'na intikali. Maliye Bayındırlık Aralık 2009 ve İskan Tarım ve Köyişleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Sivil Toplum Kuruluşları 9

20 5. İleri teknoloji veya yüksek katma değer ihtiva eden ve ülke için önemli görülen yatırımlar için büyük sanayi parsellerinin önceden oluşturulması. 6. Sağlık koruma bantları ile ilgili usul, esas ve standartların belirlenmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ Çalışma Raporu Geniş alanlara ihtiyaç duyan yatırımlar için büyük parselli alanlar oluşturulması. Mevzuat Değişikliği Sağlık koruma bantları (Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan) ile ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmelik çıkarılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başbakanlık İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 Bayındırlık ve İskan Aralık 2009 Sağlık Sanayi ve Ticaret Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Sivil Toplum Kuruluşları 7. Planlama ve yer seçimine ilişkin dava açma sürelerinin ve dava açma şartlarının yeniden düzenlenmesi Mevzuat Değişikliği Dava açma sürelerinin ve şartlarının iyileştirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adalet Danıştay Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Kıyı yapılarının tamamlanma sürecinin kısaltılmasında yuvarlak masa benzeri yöntemlerin geliştirilmesi. Çalışma Raporu Sürecin kısaltılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık

21 9. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması; mükteseb hakların korunması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Ekili-dikili arazilerin ve mera alanlarının daraltılmasının önlenmesi. Çalışma Raporu Bu konudaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Haziran

22 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 1. Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Kanun, Tebliğ Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıtdışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret SPK, Sivil Toplum Kuruluşları Mart sayılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanmasının sağlanması. Kanun 5746 sayılı Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanması. Maliye Bakanlığı Mart Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilmesi. Kanun Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilerek beyannamelere ilişkin süreçlerin kısaltılması. Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Mart Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesine yönelik vergisel düzenlemelerin yapılması. Kanun Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve ürün sertifikalarının elektronik ortamda ticarete konu edilebilmesi. Maliye Bakanlığı Mart

23 5. İnternet erişiminde özel iletişim vergisi oranında bütçe imkanları çerçevesinde iyileştirme yapılması. Kanun Yapılacak Faaliyetin Niteliği VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI İnternet erişiminde maliyetlerin azaltılması suretiyle e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Maliye Bakanlığı Mart Yatırımların bölgesel ve sektörel bazda desteklenmesine ilişkin teşvik sisteminin kurulması. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve İkincil Mevzuat Yatırım maliyetlerinin düşürülerek ekonominin rekabet gücünün artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, istihdamın artırılması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesinin sağlanması. Hazine Müsteşarlığı Maliye DPT, Sanayi ve Ticaret TOBB Haziran Devlet yardımı, teşvik ve destekleri uygulamalarında 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun uyarınca aranan "muaccel prim borcu yoktur belgesi"nin ilgili birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların çözümü. Kanun ve İdari Düzenleme Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran

24 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI Yapılacak Faaliyetin Niteliği 8. Devlet yardımı, teşvikler ve desteklerin nakit ödemesinde ibrazı gereken vergi borcu yoktur yazısına ilişkin sorunların çözümü. İdari Düzenleme Vergi borcu yoktur yazısının ilgili Gelir İdaresi birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların Başkanlığı giderilmesi. Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi. Kanun Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi ve bu alandaki kayıtların mevcut durumu yansıtacak şekilde düzeltilerek gereksiz idari işlemlerin ortadan kaldırılması. Maliye Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran Transfer fiyatlandırması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi. Kanun Transfer fiyatlandırmasında ilişkili şirketler arasındaki sözleşmelerin transfer fiyatlandırması kapsamında idareye verilmesi gerekli belgelerin bütçe imkanları çerçevesinde damga vergisi kapsamı dışında tutulması, maliyetlerin azaltılması; Maliye Bakanlığı'nın personel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi; Maliye Bakanlığı ve Gümrük idareleri arasında eşgüdüm sağlanması. Maliye Bakanlığı Aralık KKDF uygulamalarında haksız rekabete neden olan konuların tespiti ve çözümü. Bakanlar Kurulu Kararı KKDF uygulamalarında haksız rekabete neden olan konuların tespit edilmesi ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapılması. Maliye Bakanlığı Aralık

25 12. Elektronik fatura uygulamasının yaygınlaştırılması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği İdari Düzenleme VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI Kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması. Gelir İdaresi Başkanlığı TOBB, Türkiye Bankalar Birliği Aralık KDV iadeleri sürecinde iyileştirmelerin yapılması. İdari Düzenleme KDV iadelerinin hızlandırılması YMM Ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi, mahsup işlemin aktif hale getirilmesi. Maliye Bakanlığı Haziran

26 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Dahilde işleme izin belgesi ile geçici ithalat rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta süre kısıtının yeniden düzenlenmesi. Genelge Dış ticaret süreçlerinin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı DTM Mart Gümrükte fazla mesai uygulamalarındaki artışın önlenmesi. Kanun ve Tebliğ Gümrük işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması. Gümrük Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı Haziran Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin güncellenmesi ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin yaygınlaştırılması. Tebliğ İhracat işlemlerinin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran Götürü teminat sisteminin güncellenmesi. Tebliğ Gümrük işlemlerinin Gümrük Müsteşarlığı Haziran 2009 basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması. 5. Firma dosya kayıt sisteminin yeniden düzenlenmesi. Tebliğ Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran Gümrük otomasyon sistemi sarı hat uygulamalarında süre düzenlemesine gidilmesi. Mevzuat düzenlemesi Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran

27 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 7. Kültür Fonuna Tabi Eşyanın net olarak belirlenmesi. Kararname değişikliği Kararname eki listelerde 6'lı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) bazında belirlenen eşyanın 12'li GTİP olarak belirlenmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Haziran Gümrükte usulsüzlük cezasına yönelik yaşanan aksaklıkların giderilmesi. Kanun ve Yönetmelik Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran Dış ticaret işlemlerinde elektronik tek pencere uygulamasına geçilmesi. Mevzuat düzenlemesi Dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi. DTM İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri Sürekli 10. İthalat kontrollerinde risk tabanlı bir yapı oluşturulması ve verilerin internet ortamında paylaşılması. Kanun ve Veritabanı Gümrük işlemlerinde maliyetin düşürülerek süratin artırılması. Gümrük Müsteşarlığı Sanayi ve Ticaret DTM, Sağlık Çevre ve Orman TSE, Tarım ve Köyişleri TAEK, EPDK, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran

28 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 11. DTM yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin biraraya geleceği çalışma grubunun oluşturulması. 12. Gümrük işlemlerinde doğrudan temsilciler ile dolaylı temsilcilerin cezai sorumlulukları arasındaki farklılığın giderilmesi. Kanun 13. Gümrük işlemlerinin tümüyle e-kanun beyanname ile elektronik ortamda yapılması. Çalışma grubu oluşturulması DTM yetkilileri ile sivil toplum örgütleri arasında uygulamada karşılaşılan sorunların tartışılarak çözüme kavuşturulması. Gümrük işlemlerinde dolaylı temsilcilerin mağduriyetlerinin giderilmesi. Gümrük işlemlerinde maliyetlerin azaltılması ve sürecin kısaltılması. DTM Sivil Toplum Kuruluşları Sürekli Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM, Gümrük Müşavirleri Dernekleri TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM, Gümrük Müşavirleri Dernekleri Aralık 2009 Aralık

29 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 14. Gümrük İdaresi fiziki yapısı ve otomasyon sisteminin kapsamının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. Çalışma Raporu a) YİD modeli ile gümrük kapılarının yenilenmesi, b) Yatırım teşvik kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin GÜVAS tan sorgulanarak yazışmaların azaltılması, c) GÜMSİS Projesi nin Yaygınlaştırılması ç) Plaka Okuma Sistemi nin Kapıkule, Sarp ve Hamzabeyli Sınır Kapılarına kurulması d) Kapalı Devre Televizyon Sistemi nin Kapıkule, Sarp ve Hamzabeyli Sınır Kapılarına kurulması e) Araç Takip Sistemi nin yenilenmesine yönelik olarak, yazılımın kurulması ve 1250 adet mobil ünite ile 14 adet takip aracının alınması - Hamzabeyli Sınır Kapısı'na Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nin kurulması. Gümrük Müsteşarlığı TOBB Sürekli 19

30 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 15. Kurumların resmi internet Çalışma Raporu sitesinden sorgulanabilen belgeler için ıslak imzalı belge istenmemesi. İşlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Sanayi ve Ticaret DTM, Sağlık Çevre TSE, Tarım ve Köyişleri TAEK, EPDK, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık İhraç eşyası taşıyan TIR'ların mühürlenmesinde Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemleri ve benzeri bir sistemin kullanılması. Çalışma Raporu rejim kodlu ihracat işlemlerine konu eşyanın işlemlerinin hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Aralık A tipi antrepolarda da Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri uygulamasına geçilmesi. Çalışma Raporu İşlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Aralık Yetkilendirilmiş Gümrük Çalışma Raporu Müşavirlerince antrepolara eşya giriş ve çıkışına ilişkin raporların elektronik ortamda sunulması. İşlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Haziran

31 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 19. Serbest bölgelerdeki envanter Çalışma Raporu İşlemlerin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı DTM Aralık 2009 kayıtlarının elektronik ortamda tutulması. 20. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili Çalışma Raporu olarak veri bankası oluşturulması. Fikri mülkiyet haklarının Gümrük Müsteşarlığı korunması kapsamında gümrük müdürlüklerine yapılan başvuruların tek bir merkezde toplanması ve BİLGE sisteminden takip ve kontrolünün sağlanması. Kültür ve Turizm TPE Aralık

32 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devre Topografyaları ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin yapılması. Kanun Tasarılarının TBMM'ne sunulması. Uluslararası gelişmelere ve AB Müktesebatına uyum sağlanması. TPE Sanayi ve Ticaret Adalet Bakanlığı Haziran Üniversite müfredatlarında fikri ve sınai mülkiyet haklarına yer verilmesi. YÖK kararı Fikri ve Sınai Haklar konusunda yetkin ve eğitimli insan sayısının artırılması. YÖK, Üniversiteler TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aralık Telif hakları ile ilgili işlemleri yürüten birimin kurumsal yapısının etkinleştirilmesi. 4. Patent Kanunu Antlaşması'na (PLT) katılım. 5. Türk Patent Kurumu Kanunu'nun çıkarılması. Kanun Tasarısı Telif haklarına ilişkin çalışmaların uzmanlık yaklaşımı içinde yürütülmesini sağlayacak kurumsal yapının geliştirilmesi. Kanun Tasarısının Patent konusunda uluslararası TBMM'ye sunulması düzenlemeler ile uyumun sağlanması. Kanun Tasarısının Enstitünün daha etkin ve verimli TBMM'ye sunulması bir yapıya kavuşturulması. Kültür ve Turizm DPT Meslek Birlikleri Haziran 2009 TPE Aralık 2009 TPE Aralık Avrupa Patent Vekilliği sisteminde diploma denkliğinin sağlanması. Çalışma raporu Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) nezdinde Türk vekil sayısının artırılması. TPE TOBB, İlgili Diğer Sivil Toplum Kuruluşları Aralık

33 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 7. Marka Kanunu Antlaşması'na (TLT) katılım. Kanun Tasarısının Marka konusunda uluslararası TBMM'ye sunulması düzenlemeler ile uyumun sağlanması. TPE TPE Aralık Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim programları düzenlenmesi. Eğitim programı Fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kapasite ve niteliklerinin güçlendirilmesi. Türkiye Adalet Akademisi Kültür ve Turizm TPE Aralık Bandrol, kayıt-tescil ve sertifika bilgilerine ilişkin bir veri tabanının oluşturulması. Veritabanı Söz konusu veri tabanının fikri hakların izlenmesinde, korunmasında ve denetleme ile soruşturmalarda kullanılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı Meslek Birlikleri Aralık Akademik Yükselme Kriterlerinde patentin etkisinin artırılması. YÖK Kararı Akademisyenlerin patent çalışmalarına ilgisinin artırılması. YÖK, Üniversiteler TPE Aralık Kolluk kuvetlerine fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda eğitim verilmesi. Eğitim Korsan yayıncılıkla mücadele edilmesi. İçişleri Kültür ve Turizm TPE Adalet Üniversiteler, Meslek Birlikleri Aralık Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile Telif Hakları Koordinasyon Kuruluna özel sektör temsilcilerinin de dahil edilmesi. Önerilerin Kamu özel sektör işbirliğinin değerlendirilmesi ve sağlanması. değerlendirme sonucuna göre gerekli değişikliklerin yapılması Kültür ve Turizm TPE TOBB Haziran

34 YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ 1. Yurtdışında bulunan Ticaret ve Ekonomi Müşavirlikleri ile iş dünyası temsilcilikleri arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlanması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Başbakanlık Genelgesi Uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesi ile ilgili faaliyetlerin eşgüdüm ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi. TYDTA Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, DTM Nisan Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri ile TYDTA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. Yönetmelik Yatırım Destek Ofisleri ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırım promosyonu konusunda işbirliği halinde çalışması. TYDTA, DPT Kalkınma Ajansları Nisan Uluslararası doğrudan Ön fizibilite yatırımların çekilmesine yönelik çalışmaları somut projelerin geliştirilmesi. Tarım, ulaştırma, altyapı, turizm ve sağlık TYDTA alanları öncelikli olmak üzere, yatırımcılara paket projelerin sunulması. Tarım ve Köyişleri Haziran 2009 Ulaştırma Sağlık İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları 4. Tanıtım takımlarının oluşturulması. Uzman veritabanı Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde uluslararası yatırımcıların uzman ekipler tarafından bilgilendirilmesi. TYDTA İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Mart TYDTA Orta Vadeli Stratejik Hedeflerinde belirtilen öncelikli eksenlerde (sektör) tanıtım materyalleri oluşturulması. Tanıtım materyalleri Etkin tanıtım faaliyetlerinin sağlanmasına yönelik güncel verilerin eksenler bazında sunuma hazır hale getirilmesi. TYDTA İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık

35 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ No. Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Türk Ticaret Kanun Tasarısı'nın 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu açısından değerlendirilmesi. Değişiklik önergesi Şirket kuruluş işlemlerinin ve tasfiye sürecinin basitleştirilmesi. Adalet Bakanlığı Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED Mart Yabancı sermayeli şirketlerin adli sicil ve benzeri belgelerin temininde yaşadığı sorunların çözülmesi. Genelge (Adalet Bakanlığı'nın uygulamaya açıklık getiren bir genelge yayımlaması) Kamu İhale Mevzuatı'na ilişkin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi. Adalet Bakanlığı Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED Haziran

36 1. Kredi kefalet sisteminin geliştirilmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Mevzuat çalışması KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 1. Kredi kefalet kuruluşlarının yasal Hazine Müsteşarlığı, mevzuata kavuşturularak şeffaf ve BDDK hesap verebilirlik esasında faaliyetini sürdürmesinin sağlanması, 2. Kredi kefalet kuruluşlarının kefaletlerinin teminat olmak vasfı ile Bankacılık Mevzuatında ve ilgili düzenlemelerde yer almasının sağlanması, 3. Kefaletin kamu kurumları tarafından da kabul edilebilir hale getirilmesi, 4. KGF'ye yönelik fon imkanlarının artırılması, 5. Hibe fonların gider olarak yazılabilmesinin araştırılması. Maliye Haziran 2009 Sanayi ve Ticaret DPT, KOSGEB, KGF, TBB, TESKOMB, TESK, Tarım Kredi Kooperatifi, TEDAŞ, BOTAŞ, TOBB 2. KOSGEB in imalat sanayi dışındaki sektörlere de destek verebilmesine yönelik kanuni düzenleme yapılması ve bu çerçevede KOSGEB in idari ve mali yapısının güçlendirilmesi. Mevzuat değişikliği İmalat sanayi dışındaki sektörlerde yer alan KOBİ'lerin de gelişiminin desteklenmesi. KOSGEB Maliye Haziran 2009 Sanayi ve Ticaret Tarım ve Köyişleri Kültür ve Turizm DPT, Hazine Müsteşarlığı, TESK, TOBB 26

37 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 3. KOBİ'ler için Kümelenme Politikası oluşturulması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu Kümelenmelerin belirlenmesi ve teşviki ile KOBİ lerin rekabet gücünün artırılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB, TİM, TESK Eylül "KOBİ'lere ilişkin bilgi ve verilerin derlenmesi ve raporlanması. Çalışma / Protokol KOBİ'lerin ekonomideki konumlarını belirlemeye yönelik olarak; -kredi kullanım bilgileri, -dış ticaretteki payı, -yatırımdaki payı, -istihdamdaki payı ve -Ar-Ge'deki payı alanlarında verilerin toplanarak KOBİ'lere ilişkin daha doğru ve etkin politikaların belirlenmesi. KOSGEB Maliye Aralık 2009 ÇSGB, Sanayi ve Ticaret DPT, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, DTM, TÜİK, TÜBİTAK, BDDK, TBB, TİM, TOBB 27

38 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 5. Hizmet Sektörlerini Geliştirme Stratejisinin oluşturulmasına yol gösterici nitelikte bir politika belgesinin hazırlanması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Politika Belgesi Hizmet sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılmasına yönelik bir strateji belgesinin hazırlanmasına ilişkin yol haritasının çıkarılması DPT Bayındırlık ve İskan Sağlık Ulaştırma Sanayi ve Ticaret Kültür ve Turizm Milli Eğitim Hazine Müsteşarlığı, DTM, KOSGEB, TOBB, TÜSİAD, TESK, YASED, İŞKUR Haziran Küçük ve mikro işletmelerin KOSGEB desteklerine erişiminin kolaylaştırılması. Mevzuat Değişikliği Mikro ve Küçük işletmelerin gelişimine destek olunması. KOSGEB Sanayi ve Ticaret TOBB, TESK Haziran KOBİ lerin çevre mevzuatına uyum konusunda teşvik edilmesi. Mevzuat Değişikliği KOBİ lerin, çevre mevzuatına uyumunun artırılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB, Aralık 2009 Çevre ve Orman Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri DPT 8. AB kaynaklarından Mevzuat yararlanmak üzere hazırlanan Değişikliği projeler konusunda KOBİ'lere danışmanlık desteği verilmesi. KOBİ lerin AB fonlarına erişiminin artırılması. KOSGEB Sanayi ve Ticaret DPT, TOBB Haziran

39 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 9. Girişimciliğin teşvik edilmesi. Mevzuat Değişikliği 10. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) şirketlerine genel veya proje bazlı fon kurma yetkisi verilmesi. Kanun Girişimcilerin yeni bir iş kurabilmeleri için mevcut desteklerin geliştirilmesi ve yeni destek modellerinin oluşturulması suretiyle girişimciliğin yaygınlaştırılması. SPK mevzuatında değişiklik yapılarak girişim sermayesi sisteminin güçlendirilmesi. KOSGEB SPK TOBB, TESK, KGF, KOBİ A.Ş. Sanayi ve Ticaret Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 Haziran GSYO şirketlerine sağlanabilecek fon imkanlarının artırılması. Çalışma Raporu KOBİ lere yönelik çekirdek ve başlangıç sermayesi desteği sağlanması amacıyla GSYO şirketlerinin fon temin etmelerinin kolaylaştırılması. Hazine Müsteşarlığı Maliye Haziran 2009 Sanayi ve Ticaret BDDK, KOSGEB, TOBB, KGF, KOBİ A.Ş., SPK 29

40 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Yöneticilerin luğu ve Ortakların Dava Açma Hakkı konularında iyileşme sağlanması. Mevzuat Değişikliği Yatırımcıların korunması alanındaki düzenlemelerin geliştirilmesi. SPK Adalet Bakanlığı Eylül Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözden geçirilmesi. Çalışma Raporu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin güncellenmesi ve 2008 yılı ulusal programı taahhütlerine paralel olarak AB düzenlemelerine uyumun sağlanması. SPK Aralık Borsa dışı şirketlerde kurumsal raporlama standartlarının oluşturulması. Raporlama Standartları Borsa dışı şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek amacıyla finansal raporlama dışındaki raporlama standartlarının oluşturulması. YASED Sanayi ve Ticaret Aralık 2009 SPK,TOBB, TÜSİAD, İlgili Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 4. Borsa dışı şirketler için kurumsal yönetim ilkelerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılması. Bilgilendirme Toplantıları Yeni Türk Ticaret Kanunu'na hazırlık yapılması ve İMKB bünyesinde faaliyet gösterecek olan Gelişen İşletmeler Piyasası nda (KOBİ Borsası) işlem görecek şirketlerin kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi. SPK, KOSGEB, TOBB Sanayi ve Ticaret İMKB, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılması. Bilgilendirme Toplantıları Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal Hazine Müsteşarlığı, yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin DPT yasal altyapıya yönelik hazırlık yapılması. SPK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aralık

41 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Döner sermaye uygulamalarının tıp fakülteleri dışındaki fakülteler için yeniden yapılandırılması. Kanun (Maliye Bakanlığına sunulan Kanun Taslağının yasalaşmasının temini) Öğretim üyelerinin içinde yer aldığı Ar-Ge projelerinin sayısının artırılması. YÖK Maliye TOBB Aralık Sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak farklı mekanizmaların incelenmesi. Çalışma Raporu Bu konudaki bilgi birikiminin artırılması. TOBB DTM, TÜSİAD, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK Eylül Üniversite sanayi işbirliği modelinin geliştirilmesine ilişkin bir süreç haritası oluşturulması. Süreç Haritası Sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak ve çözüm üretecek merkezlerin kurulması ile ilgili değerlendirme yöntemlerinin oluşturulması. TOBB DTM, TÜSİAD, KOSGEB, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK Aralık Üniversitelerde geliştirilen teknolojinin sanayiye aktarılması için ofislerin kurulması. Pilot uygulama Yurtdışında da örnekleri olan teknoloji ofislerinin üniversitelerimizde kurulması ile geliştirilen yeni teknolojilerin mümkün olan en kısa sürede sanayiye aktarılmasının sağlanması. YÖK Sanayi ve Ticaret TPE, TOBB Haziran

42 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 5. Üniversite-Sanayi işbirliği geliştirme çalışmalarının ABİGEM ler üzerinden de koordine edilmesini sağlayacak bir yol haritasının hazırlanması. İŞBAP proje teklifinin hazırlanması Modelin hayata geçirilmesi. TOBB DTM, TÜSİAD, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK, KOSGEB Haziran Ar-Ge yatırımlarının ülkeleri tercih etme nedenlerinin ülke mukayeseli bir şekilde incelenmesi. Çalışma Raporu Öncelikli olarak Hindistan, İrlanda, Tayvan ve İsrail modellerinin incelenmesi. TÜBİTAK Hazine Müsteşarlığı, Haziran 2009 Maliye TOBB, DEİK, YASED 7. Yabancı araştırmacıların Türkiye de istihdamının kolaylaştırılması. Mevzuat değişikliği Türkiye'de araştırma faaliyetlerini sürdüren yabancıların yaşadığı sıkıntıları ortaya koyacak ve çözüm önerileri üretecek bu düzenlemenin sonucunda sanayide ve üniversitede çalışacak yabancı araştırmacı sayısının artırılması. ÇSGB Dışişleri Aralık 2009 Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, YÖK, TOBB 32

43 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 8. AB'nin çok ortaklı ve KOBİ'lere yönelik Ar-Ge desteklerinin incelenmesi. Çalışma Raporu Yurtdışı teknik fizibilite TÜBİTAK desteklerinin incelenmesi, 7. Çerçeve Programı konsorsiyum mekanizmalarıyla aynı programın KOBİ'lere yönelik Ar- Ge desteklerinin mevcut TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) uygulamalarıyla karşılaştırılması, %100 Ar-Ge çalışması sonucunda çıktının fikri mülkiyet haklarının KOBİ'ye kalması durumunu destekleyen AB programının incelenmesi. TOBB, KOSGEB, YASED Haziran Türkiye'nin uluslararası yenilikçilik endekslerindeki konumunu iyileştirmek için toplanan verilerin iyileştirilmesi. Çalışma Raporu Uluslararası yenilikçilik endekslerini oluşturan parametrelerin belirlenmesi; bu parametreler için Türkiye'den sunulan verilerin analiz edilmesi, gerektiğinde endeksleri düzenleyen yabancı kuruluşlarla temasa geçilerek önerilerin sunulması. TÜBİTAK Hazine Müsteşarlığı, TOBB, TÜİK, YASED Eylül

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Ağustos 2009 YOİKK SEKRETERYASI İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTE 2009 YILI EYLEM PLANLARINDA OCAK-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER. Sorumlu Kurum/Kuruluş

YOİKK TEKNİK KOMİTE 2009 YILI EYLEM PLANLARINDA OCAK-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER. Sorumlu Kurum/Kuruluş ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Noter Ücret Tarifesi Değişikliği Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması.

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Kasım 2009 YOİKK SEKRETERYASI İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2008 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 1. Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmet tarifesinin oluşturulması.

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 2/42 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 1 Tasarım Merkezleri nin Ar-Ge Merkezleri ne sağlanan destek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI Sunumun Adı AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI 13 Nisan 2016 İstanbul 2023 Ar-Ge Hedefleri Ar-Ge Reform Paketinin Amacı Ar-Ge Reform Paketinin Amacı 1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek 2. Ar-Ge yatırımlarını

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Sayın Bakanım, Saygılarımla, Ümit BOYNER Yönetim Kurulu Başkanı. Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584

Sayın Bakanım, Saygılarımla, Ümit BOYNER Yönetim Kurulu Başkanı. Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584 Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584 Zafer ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı T.C. Ekonomi Bakanlığı Ankara Sayın Bakanım, Türkiye ekonomisinin yapısal reform sürecinin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve bu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Gümrük alanı dışı kabul edilen ve gümrük mükellefiyeti bulunmayan (KDV

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri

20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri 20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı