VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2014-2017)"

Transkript

1 VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) Komisyon Çalışmaları Toplu Sonuç Raporu (Taslak) [ VSEP Rapor 11 ] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temmuz 2013

2 VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) Komisyon Çalışmaları Toplu Sonuç Raporu (Taslak) [ VSEP Rapor 11 ] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temmuz 2013

3 içindekiler giriş... 1 komisyon 1: işgücü verimliliği ve istihdam... 2 grup çalışması ı: sorunlar... 2 grup çalışması 2: eylemler... 4 komisyon 1 - katılımcı listesi... 8 komisyon 2: işletmelerin ar-ge ve yenilik kapasiteleri... 9 grup çalışması ı: sorunlar... 9 grup çalışması 2: eylemler komisyon 2 - katılımcı listesi komisyon 3: iş ve yatırım ortamı grup çalışması 2: eylemler grup çalışması 2: eylemler komisyon 3 - katılımcı listesi komisyon 4: sürdürülebilir üretim grup çalışması ı: sorunlar grup çalışması 2: eylemler komisyon 4 - katılımcı listesi komisyon 5: bölgesel ve sektörel güç birlikleri grup çalışması ı: sorunlar grup çalışması 2: eylemler komisyon 5 - katılımcı listesi komisyon 6: eğitim grup çalışması ı: sorunlar grup çalışması 2: eylemler komisyon 6 - katılımcı listesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu i

4 giriş Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Belgesi (VSEP) hazırlıkları kapsamında, katılımcılığın yoğun ve etkin bir biçimde sağlanması kaygısından hareketle, çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Büyük ölçekli sanayi işletmeleriyle doğrudan bir araya gelinerek 11 ilde 13 çalıştay gerçekleştirilmiş, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin talep ve değerlendirmelerini almak üzere, elektronik ortamda yaklaşık 70 sorudan oluşan bir anket uygulanarak 1250 KOBİ ye ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve akademik camiadan 100 ü aşkın temsilciyle 13 ve 15 Kasım 2012 tarihlerinde bir araya gelinmiş, verimlilik alanında çalışmalar yapan belli başlı akademisyenler ve kurum temsilcileriyle de 13 mülakattan oluşan bir söyleşiler dizisi oluşturulmuştur. Katılımı sağlamaya yönelik çalışmaların son safhası, VSEP te yer alacak eylemlere yönelik taslak üretimlerin gerçekleştirildiği, komisyon toplantıları olmuştur Haziran 2013 tarihlerinde, Ankara Sheraton Hotel de gerçekleştirilen toplantılarda kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden temsilciler, altı komisyon başlığı çerçevesinde ortak üretimlerde bulunmuştur. Her bir komisyonun üç ya da dört alt grup hâlinde çalıştığı toplantılarda, öncelikle katılımcılar tarafından komisyon konusuna yönelik sorunlar tespit edilmiştir. Sonrasında bu sorunlardan da beslenerek taslak niteliğinde eylemler ortaya konmuştur. Bu rapor, söz konusu toplantılarda ortaya konan üretimleri, ham, işlenmemiş bir biçimde sunma amacı taşımaktadır. Burada yer alan eylemler, yalnızca öneri niteliğinde olup kurum ve kuruluşlar üzerinde herhangi bir bağlayıcı nitelik arz etmemektedir. Komisyon toplantılarına katılım gösteren bütün konuklarımıza yeniden teşekkür ederiz. Verimlilik Genel Müdürlüğü VSEP Yürütme Ekibi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 1

5 komisyon 1: işgücü verimliliği ve istihdam grup çalışması ı: sorunlar grup 1 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. S.9. Verimlilik düzeyinin doğru ölçülememesine neden olan kayıt dışı istihdam Çalışma saatlerinin göreli uzunluğu İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamaması Yerel düzeyde, eğitim kurumu ve işveren işbirliğinin zayıflığı İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının etkin çalışmaması Hasta, yaşlı, çocuk bakımı vb. ev işleri sorumluluğuyla kadınların işgücü piyasasına dâhil olamaması Bireysel verimlilik açısından, ücret eşitsizlikleri Çalışma hayatına ilişkin mevzuat düzenlemeleri arasında tutarsızlıklar, eşitsizlikler bulunması Sosyal yardımların istihdam üzerinde olumsuz etkisi S.18. S.19. S.20. S.21. S.22. S.23. S.24. S.25. Ücret artışlarında işgücünün, sektör ve işletmenin verimliliğinin dikkate alınmaması Üretimle bağlantısı bulunmayan yan ödemelerin ücretle birleştirilmemesi Çalışma mevzuatının ücret ve çalışma süresine ilişkin esneklik imkânlarının sınırlı olması Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların ve kaynakların yetersizliği Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesine yönelik uygulamaların yetersizliği İşyerindeki çalışma koşullarının ağırlıklı olarak yol açtığı, insana yakışır iş sahibi olmasının önünde engeller olması Verimlilik artışının yanı sıra çevre duyarlılığını göz ardı eden iş olanaklarının varlığı ve bu nedenle çevre dostu istihdam fırsatlarının oluşmaması, desteklenmemesi Çalışanların niteliklerinin yanında işverenlerin niteliklerinin de artırılması gerekliliği grup 2 S.10. S.11. S.12. S.13. S.14. S.15. S.16. S.17. İSG nin işverenler tarafından yalnızca maliyet olarak algılanması İSG nin üretimin bir parçası haline gelmemesi; iş kazalarının önlenmesinin fayda getirisinin görülmemesi Meslek liseleri, üniversiteler ve lise eğitiminde İSG nin müfredatta olmaması; ilk olarak işyerinde karşılaşılması Meslek hastalığı, işle ilgili hastalıkları ve iş kazalarının iş günlerini artırması Çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin kadın istihdamını artıracak biçimde devlet tarafından organize edilmemesi Ücret ve verimlilik arasında denge bulunmaması Üretimle ilgili çıplak ücretin toplam işgücü maliyeti içinde payının düşük olması Performansa dayalı ücret sistemlerinin bulunmaması grup 3 S.26. Kadınların eğitim düzeyinin düşük olması S.27. Kadınların çalışmasına kültürel açıdan olumsuz bakılması S.28. Gündüz bakımevleri ve kreşlerin (hasta, yaşlı) yetersizliği S.29. Esnek çalışma uygulamasının yerleşmemiş olması S.30. Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlara olumsuz bakılması S.31. Gebelik ve doğum sonrası süreçte, kadınların, İKO larının düşmesi S.32. Çalışma ortamlarının kültürel bakış açısına uygun olmaması S.33. Sosyal yardımların çalışmaktan uzaklaştırması S.34. Küçük ölçekli işletmelerde verimlilik bilincinin olmaması S.35. Teknik lise ve üniversitelerde kazandırılan yeterlilikler ile işverenlerin ihtiyaçlarının örtüşmemesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 2

6 S.36. S.37. S.38. grup 4 S.39. S.40. S.41. S.42. S.43. S.44. S.45. S.46. S.47. Çok küçük (mikro) ölçekli firma sayısının fazlalılığı Kadın çalışanların kısmi süreli istihdamı halinde eksik kalan günlerine ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu tahakkuk etmesi sonucu, eşinden ya da çocuğundan, anne babasından sağlık hizmetlerinden zaten yararlanma hakkı bulunanları kısmi istihdamdan uzaklaştırması İşgücüne katılım oranını artırıcı politika araçlarından biri olan teşvikleri işverenlerin yeterli derecede bilmemesi Ev eksenli çalışan kadınlara yönelik mevzuat eksikliği bulunması Eğitimleri kadınların işgücüne katılabilecekleri halde kültürel sebeplerle işgücüne katılmamayı tercih etmeleri İşyerinde taciz (mobing) uygulamalarının yaşanması sonucu işgücü verimliliğini azaltması ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin bilgi düzeyinin düşüklüğü Ara mesleklere talebin düşüklüğü Meslek liselerinin sayılarının düşüklüğü Kırdan kente göç sebebiyle kadınların işgücüne katılım oranlarının düşmesi ve kadınların işgücü piyasası dışına çıkmaları Süt izni, doğum izni ve kreşle ilgili yeterli düzenlemenin olmaması Meslekli eğitim alanların (halk eğitim vb.) eğitimler ile istihdam arasındaki ilişkinin düşük olması Sanayi sektöründe saat başına ücretlerin oldukça düşük olması S.48. İşverenin Y kuşağının ihtiyacına ve kişilik özelliklerine yönelik uygulamaları araştırmaması ve uygulamaması S.49. Nitelikli staj olanaklarının olmaması S.50. İşgücü piyasasında mevzuata uymayan çalıştırma uygulamalarının denetiminde eksiklikler bulunması S.51. Dünyada ortalama 4-12/1000 olması gereken meslek hastalığı tanı oranının ülkemizde de 3-4 oranında kalmış olması S.52. ÇSGB iş teftiş elemanlarının yetersizliği, değişik kurumlarda bulunan ve işyerinde kontrolünde kullanılabilecek olan ara işgücünün İSGB kanunu nedeniyle kullanılamaması S.53. İSG kültürüne aykırı olarak iş teftişin sadece bir cezalandırma mekanizması olarak görülmesi S.54. İş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı ile ilgili tüzüğün ülke gerekliliklerini karşılayamaması S.55. Hekimlerin işyerinde maruziyet-hastalık ilişkisinin kurulamaması ve meslek hastalıkları tanısının ilk adımının atılamaması S yılındaki bir yönetmelikle hekimin meslek tanısı koyma yetisinin elinden alınması ve SGK da bir kuruma verilmesinin sorunlar yaratması S.57. Mevcut İSG kanunun ve ilgili yönetmeliklerinin sahadaki gerçeklikle uyuşmaması S.58. Ülkede kanunun gerektirdiği sayıda İSG uzmanı ve işyeri hekiminin bulunmaması S.59. Sahada fiili olarak kullanılması gereken mevzuatın çoğunluğunun AB direktiflerinin çevirisi olması ve bunun sahada bu haliyle uygulanamaması VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 3

7 komisyon 1: işgücü verimliliği ve istihdam grup çalışması 2: eylemler grup 1 Eylem Vatandaşa ve hanehalkına ilişkin sosyal yardım verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarının erişimine açılması ve kayıtların karşılaştırmaya olanak verecek şekilde tutulması Sendikal örgütlenmenin önemine ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi Yerel ölçekte il istihdam ve mesleki eğitim kurulu koordinasyonunda meslek liseleri ve işveren örgütlerinin organik bağının kurulması Kadın istihdamının yoğun olduğu illerde hasta, yaşlı, engelli, çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması Çalışma hayatına ilişkin mevzuat düzenlemeleri arasındaki farklılıkların giderilmesi (süt izni, babalık izni vs.) Sürekli Kaymakamlık, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler Orta vade ÇSGB, İşçi ve Memur Konf. ları, Medya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, OSB Yönetimleri, TSO lar Orta vade ÇSGB, ASPB DPB, ÇSGB, ASPB ve Kuruluşlar ASPB DPB, Sendikalar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 4

8 grup 2 Eylem Sadece İSG profesyonellerine yönelik değil özellikle KOBİ işverenlerine yönelik İSG nin önemiyle ilgili farkındalık eğitimleri verilmesi İSG nin üretimin girdisi olduğuna dair İSG profesyonellerine eğitimler verilmesi, algının geliştirilmesi, konunun mühendislik müfredatına alınması Protokoller yoluyla müfredatın iyileştirilmesi Sağlık raporu nedeni ve sonuçlarının işle ilgisinin kurulması; risk değerlendirmelerinin yapılması, toplu iş sözleşme süreçlerinin uzatılması Ücret ve verimlilik arası denge sağlanması ve bu amaçla üretimle ilgili çıplak ücretin toplam işgücü maliyeti içindeki payının artırılması Performansa dayalı ücret sistemlerinin geliştirilmesi Üretimle bağlantısı bulunmayan yan ödemelerin ücretle birleştirilmesi Çalışılmadığı halde ücreti ödenen gün sayısının azaltılması Çalışma mevzuatının ücrete ve çalışma sürelerine ilişkin esneklik imkanlarının geliştirilmesi Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı temel alan ve ulusal rekabet gücünü gözeten bir Ulusal Ücret Politikası oluşturulması Verimlilik artışlarıyla herkesin insana yakışır iş imkanlarına sahip olmasının sağlanması Verimlilik artışıyla birlikte çevreye duyarlılığı göz önüne alan teknolojilerin kullanımının sağlanması ve çevre dostu istihdam fırsatları oluşturulması Nitelikli istihdamın artırılması için mesleki eğitim fırsatları geliştirilmesi ÇSGB, ÇASGEM, İSGGM ve Kuruluşlar TİSK, TOBB, TESK ÇSGB, YÖK TİSK, TOBB, MEB YÖK, MEB, Üniversiteler, ÇSGB ÇSGB, Maliye Bakanlığı ÇSGB ÇSGB, Maliye Bakanlığı ÇSGB ÇSGB, Sosyal Taraflar TİSK ÇSGB, Sosyal Taraflar,, Maliye Bakanlığı ÇSGB STK lar, Sosyal Taraflar ÇSGB, Özel Sektör MEB YÖK, Üniversiteler VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 5

9 grup 3 Eylem Gebelik sürecinde ve doğumdan sonra işe dönüşe dair esneklik çalışmaları yapılması Geçici iş ilişkisi uygulaması ile dönemsel çalışmalar sağlanarak bireylerin deneyim kazanmasının sağlanması Üniversitelerde ortak eğitim (co-education) adı altındaki uzun stajların yaygınlaştırılarak mezunların iş tecrübesi ile mezun olmasının sağlanması Sosyal yardım alan kişilerin uygun iş önerilmesi ve kabul edilmemesi halinde yardımların kesilmesi Sigorta primine ilişkin teşvikler noktasında işverenleri bilgilendirmek amacıyla SGK sistemine kayıtlı işyerlerine eğitimler verilmesi, rehberler gönderilmesi Teknik eğitim veren liselerin müfredatının belli periyotlarda işveren ihtiyaçlarına uyum açısından gözden geçirilip güncellenmesi Verilecek mesleki eğitimlerin istihdamında zorluk çekilen, deneyimsiz gruplara öncelik sağlayacak şekilde planlanması Kadınlar açısından bölgesel olarak kültürel altyapıya uygun çalışma ortamlarının hazırlanması ile ilgili olarak özel sektörün bilgilendirilmesi Düşük gelir seviyesinde çalışan kadınların gündüz bakımevleri ve kreş masraflarının devlet tarafından desteklenmesi Kadınlar için esnek çalışma şekillerinin, mevzuat yönündeki eksiklerinin tespiti ve/veya ayrıntıların düzenlenmesi ve işverenin bilgilendirilmesi Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardan yeni mezun olanların istihdam ve teşviki için, bu mezunları istihdam eden işverenlere vergi ve prim teşviki uygulanması Özel istihdam bürolarının kadın istihdamı konusunda teşvik edilmesi, işe yerleştirmelerde kadın ve genç kotalarının tanımlanması KOBİ lere verimlilik konusunda eğitim verilmesi KOBİ lerin verimlilik konusunda alacakları danışmanlık hizmetlerinin maliyetlerinin desteklenmesi İŞKUR, ÇSGB YÖK, MEB,, ÇSGB İŞKUR, ASPB SGK MEB, İŞKUR, Özel İstihdam Büroları ÇSGB, ÇSGB, ASPB ÇSGB Maliye Bakanlığı, SGK, ÇSGB İŞKUR, ÇSGB Verimlilik Gen. Müd. Maliye Bakanlığı, Verimlilik Gen. Müd. ve Kuruluşlar ÇSGB Maliye Bakanlığı MEB VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 6

10 grup 4 Eylem ve Kuruluş- lar Kadınların iş hayatına katılımını sağlamak ÇSGB, ASPB Sendikalar amacıyla farkındalık yaratılması Mobbing hakkında farkındalık yaratılması ÇSGB, ASPB Sendikalar Ara mesleklere yönelik farkındalık yaratılması (talebin artırılması) Meslek liselerinin niteliğinin iyileştirilmesi ve çoğalması Kırdan kente göç eden kadınlara yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılması Mesleki eğitim örgütleri, sanayi kuruluşları ve meslek edindirme kursları arasında bir platform oluşturulması Sektörel asgari ücrete yönelik çalışmalar yapılması Sanayi kuruluşlarının belirli alanlarda toplanarak çalışanlarına toplu taşıma imkânı sağlaması Y kuşağının iş ortamından beklentilerinin araştırılması ve işverenin bu doğrultuda yönlendirilmesi Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin mesleğe yönelik staj imkânlarının arttırılması Kurum ve kuruluşların denetim kapasitesi ve niteliğinin arttırılması (müfettişlerin denetim yetkilerinin yanında rehberlik işlevlerinin arttırılması) Hekimlerin meslek hastalıklarına dair bilgi düzeyinin ve farkındalığının arttırılmasına dair eğitimler tasarlanması İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının meslek hastalıklarına yönelik bilgi ve donanımının arttırılması Mevcut mevzuatta meslek hastalığı tanısı koyma engellerinin kaldırılması Sosyal yardım alanlara İŞKUR a kayıt zorunluluğu getirilmesi Esnek çalışma modelleri konusunda mevzuatın düzenlenmesi Genç ve kadın işsizliğine yönelik iyileşme için özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi mevzuatının düzenlenmesi MEB, ÇSGB, İŞKUR MEB, İŞKUR İŞKUR İŞKUR, İl İstihdam Kurulları ÇSGB, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 ÇSGB, MEB, İŞ- KUR, Sendikalar 2016 YÖK, MEB Sanayi Odaları, MYK 2017 ÇSGB, 2016 Sağlık Bakanlığı, ÇSGB 2015 İŞKUR, ASPB ÇSGB 2016 ÇSGB, İŞKUR VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 7

11 komisyon 1 - katılımcı listesi Katılımcı Kurum 1. Aslıhan KÖMEZ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2. Başak BOZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3. Berk ATLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 4. Burcu Şenel GÜLDEREN TİSK 5. Cafer ÜNAL TÜİK-Yıllık İş İstatistikleri 6. Doç.Dr. Kadir ERTOĞRAL TOBB ETÜ 7. Dr. Engin TUTKUN Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 8. Emre SOLAK 9. Fatma GELİR ILO 10. Hande Seray TUNCAY 11. Hasan TOĞAL ÖSYM Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Prim Daire Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 12. Hüseyin TIĞLI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalılar Prim Daire Başkanlığı 13. Koray Alper AKDEMİR İŞKUR 14. Mehmet Mustafa GENEL İŞKUR - İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 15. Mehmet Yavuz GÜNGÖR Çalışma Genel Müdürlüğü 16. Merve AKTÜRK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel 17. Neslihan ÇEVİKSOY Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 18. Recep ATAR HAK-İŞ 19. Selda SOYÖZ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20. Seren ARLI YILMAZ Kalkınma Bakanlığı 21. Ü. Barış URHAN TÜSİAD 22. Zübeyde KARAGÖZ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 8

12 komisyon 2: işletmelerin ar-ge ve yenilik kapasiteleri grup çalışması ı: sorunlar grup 1 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. S.9. S.10. S.11. S.12. S.13. S.14. S.15. S.16. S.17. S.18. Yenilik teşviklerinin geliştirilmemesi Kavramların açık ve net biçimde ifade edilmemesi ve halkın anlamasına destek olunmaması Eğitim sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliği İnsan kaynaklarının verimli kullanılmaması Girişimcilik kavramının çocukluktan itibaren geliştirilmiyor olması Ar-Ge teşviklerinin yetersiz olması (ürün gruplarında teşvikler var ama Ar-Ge teşvikleri artırılabilir) Teşvikin nasıl kullanılacağının bilinmemesi (özellikle gıda sektörü için bu büyük bir sorun) Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili yeterli farkındalığın sağlanmaması (Kamu spotu vb. olanaklardan yararlanılmalı) Teknolojik gelişmenin takip edilememesi nedeniyle kopya üretimlere yönelinmesi; arz-talep dengesi sağlanamadığından fiyatların düşmesi ve teknolojinin geliştirilememesi Mevzuatta yaşanan sıkıntılardan dolayı Ar- Ge gelişiminin sağlanamaması Üniversitede yapılan çalışmaların (tezlerin) sanayi ihtiyaçlarıyla örtüşmemesi Sektörel desteklerin verilmemesi (AB uyum çerçevesinde teşvikler KOBİ lere veriliyor, sektörlere verilmiyor. Ar-Ge teşvikleri maksimum düzeyde olmalı) Ar-Ge oranlarının bilinmemesi; devletten yardım almadan Ar-Ge yapanların bilinmiyor olması Üniversite mezunu işsiz sayısının çok fazla olması Üniversitelerde Arş. Gör. kadrolarının yetersizliği Ar-Ge nin net bir tanımının olmaması Ar-Ge de çalışacak eleman yetersizliği Şirketlerin Ar-Ge planlarının ve ihtiyaç analizlerinin olmaması S.19. S.20. S.21. S.22. S.23. S.24. S.25. S.26. S.27. S.28. S.29. grup 2 S.30. S.31. S.32. S.33. S.34. S.35. Eğitim kalitesi (Öğretim üyelerinin işyükü nedeniyle verimliliklerinin düşmesi) Enstitülerin kurulma amacı araştırma iken, gelinen noktanın farklı olması Devletin hedef teknoloji seçme ve uzun vadede sürdürmede yetersiz kalması Yatırım desteklerinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulması (Yabancı yatırımlar Türk ortaklı olarak kısıtlanmalı) Teknoloji üretenlerin ülkeye yeterli düzeyde çekilmemesi Kuzey-Orta Anadolu da teknoloji merkezlerine ihtiyaç duyulması Temel bilim teşviklerinin olmaması Teşviklerin doğru adreslere ulaşmaması; teşvikler konusunda büyük problemler olması İnovatif girişimci eksikliği (soru soracak, araştıracak, araştırıp bulduğunu geliştirecek) Yenilikçi ürünlerin kamuda kataloğunda yer almaması nedeniyle satılamaması - kamu alımlarına ihtiyaç duyulması Temel bilimlere genel ilgisizlik Ar-Ge sunan firmanın yola çıkış nedeni ve ihtiyacının tam olarak araştırılmaması Denetim mekanizmalarında üniversitelerden başka sanayi kurumlarında birilerinin de bulunmamasının problemlere neden olması Ar-Ge projeleri tamamlandıktan sonra kabul görmüş ve patentlenmiş ise ticari boyuta geçişinin yeterince desteklenmemesi Ar-Ge değerlendirme ekiplerinin projeyi sunanlar kadar heyecan duymamaları Sanayide yapılan bilimsel yayınların teorik yayınlara göre dengesiz görülmesi Üniversite sanayi işbirliğinin azlığı ve ortak proje geliştirilememesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 9

13 S.36. S.37. S.38. S.39. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin tam olarak bilinmemesi; yetenek envanteri eksikliği Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinin objektif sonuçlarının bilinmemesi Proje safhasında ödenen vergiler Projelerin revizyonundan yana da problemler olması S.50. S.51. S.52. Triadic patent başvuru süreçlerinde Japonya nın yanında, diğer ülkelerin (Hindistan gibi) olmaması Patent başvuru sürecinde yeterli ölçüde destek personel ve mühendis bulunmaması Açık inovasyonun gelişmesinde işletmelere yönelik güven ortamının sağlanmamış olması grup 3 S.40. Eğitim sisteminin, işletmelerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirme ve artırma açısından yetersiz olması S.41. Üniversite-sanayi işbirliği arayüzlerinin hizmetlerinin işlevsel olmaması - desteklerin yetersiz olması S.42. Türkiye nin altyapı varlıklarına odaklanılmaması S.43. Sektörlere özel teşvikler verilmemesi (Bor üzerine nanotek. araştırmalar gibi) S.44. Kamu alımlarında yenilikçi ve yerlileştirmeye yönelik kriterlerin belirlenmemiş olması S.45. Devlet destekli Ar-Ge projelerinde işletmelere yeterli hazırlık zamanı tanınmaması S.46. KOBİ lerde Ar-Ge ve verimlilik yönetiminde vizyon eksikliği S.47. Altyapı yatırımlarında (laboratuvar vb.) ortak kullanımın yetersiz olması S.48. Ar-Ge teşviklerine yönelik kayıtların yetersizliği ve etki analizlerinin, programlarının yapılmaması, yetersizliği S.49. Yabancı sermayenin Türkiye de Ar-Ge yatırımı yapmasında bürokratik süreçlerin caydırıcı ölçüde fazla olması grup 4 S.53. S.54. S.55. S.56. S.57. S.58. S.59. S.60. S.61. S.62. S.63. S.64. S.65. Ar-Ge sonrası ticarileştirme sürecinde teşviklerin yetersizliği Projelendirme ve proje yönetimi konusunda bilgi eksikliği Eğitim kalitesinde nitelik ve niceliğin istenen düzeyde olmaması Stajların süre ve niteliğinin yetersiz olması Teknik (ara) eleman eksikliği Kamuda eğitime yönelik görev verilmemesi İleri teknoloji alanında kapasite geliştirilmesini teşvik eden kamu alım tercihlerinin ortaya konmaması Türkiye deki risk sermayesi ve iş melekleri gibi finansal mekanizmaların eksikliği Piyasaya giriş yönünde engeller bulunması Fikri mülkiyet haklarına yönelik mevcut düzenlemelerin Ar-Ge kapasitesini artırmada yetersiz kalması Üniversitelerin bilgi birikimini sanayiye taşıyacak işbirliklerinin eksikliği Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuksal düzenleme süreçlerinin eksikliği ve güven sorunu Kaliteye yönelik belgelendirme süreçlerinde, gerekler sağlanamasa dahi belge alınabilmesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 10

14 komisyon 2: işletmelerin ar-ge ve yenilik kapasiteleri grup çalışması 2: eylemler grup 1 Eylem Lise ve üniversite müfredatının ve altyapısının iyileştirilmesi Ar-Ge altyapısı olan kurum ve kuruluşlarda lise öğrencilerinin yaz döneminde birebir çalışmaları için burs sağlanması İlköğretim öğrencilerine yaz kamplarında Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini geliştirecek kursların hazırlanması Üniversitelerin kategorize edilmesine (Sanayiye dönük uygulamalı çalışmalar yapanlar araştırmaya dönük olanlar eğitime ağırlık verenler) dönük ön çalışmaların yapılması Temel bilimleri tercih eden başarılı öğrencilere TÜBİTAK tarafından burs verilmesi Özel sektörün temel bilimler alanında okuyan öğrencilere verdikleri bursların sosyal sorumluluk projesi olarak yansıtılması ve Ar-Ge harcaması içinde gösterilerek özendirilmesi İleri teknolojiye yönelik desteklerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması Devlet teşvikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu internet sitesinin hazırlanması Mevcut Ar-Ge teşviklerinin ve hibe programlarının somut sonuçlar içerecek şekilde etki analizi yapılması Yurtdışı örneklerin incelenmesi, Türkiye deki Ar-Ge desteklerinin mevcut ve potansiyel rakip ülkelerdeki Ar-Ge destekleriyle periyodik olarak karşılaştırılması amacıyla bir yapının oluşturulması Ar-Ge Merkezi olma koşullarından birisi olan Ar-Ge personeli sayısının düşürülmesine ilişkin mevzuat çalışmasının yapılması Özel sektör ile eşgüdümlü olarak KOSGEB programlarının etkililiğinin analiz edilmesi Girişimcilere mali destek yanında, yönetim, pazarlama gibi hayati diğer konularda da destek sağlanması Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin niteliğine önem verilerek bu doğrultuda somut başarı ölçütlerinin değerlendirilmesi MEB YÖK MEB MEB TÜBİTAK STK lar KOSGEB Kalkınma Ajansları TGB Yönetimleri ve Kuruluşlar Üniversiteler TÜBİTAK YÖK MEB TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 11

15 Eylem Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirildiği ekosistemler olarak tanımlanması, yönetici şirketlerin bu konuda aktif rol üstlenerek firmalara idari konularda destek vermesi Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde akademisyenlerin patent geliri elde edebilecek şekilde düzenleme yapılması Akademik terfilerde araştırmacıların elde ettikleri patentlerin terfi kriterleri arasında yer alması Üniversitelerdeki Teknoloji Transfer Ofisleriyle firmalar arasında yapılacak anlaşmalarda farklı sözleşme tiplerinin uygulanabilmesi Üniversitelere sağlanan hibelerin sanayi ile işbirliği yapılması durumunda daha çekici hale getirilebilmesi için düzenlemeler yapılması ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 12

16 grup 2 Eylem Ulaşılabilir sektörel veri bankaları oluşturulması Proje denetim ve değerlendirme ekiplerinde sektörü tanıyan uzmanların da görevlendirilmesi Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin ticari olarak pazara sunulmasının desteklenmesi Proje değerlendirme ekiplerinin motivasyonunun artırılması yönünde çalışmalar yapılması (Anket yoluyla değerlendirme) Sanayide yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan yayınların öne çıkması yönünde çalışmalar yapılması Üniversite mevzuat ve müfredatının öğrencilerin sanayide Ar-Ge projelerinde çalışması yönünde özendirilmesi Firma İnovasyon Değerlendirme sistemi geliştirilip Türkiye İnovasyon Yeteneği geliştirme sistemine veri oluşturmasının sağlanması Ar-Ge teşvikleri etki analizlerinin yapılması, Sanayi ve Ticaret Odaları Ar-Ge fonlama kuruluşları Ar-Ge fonlama kuruluşları YÖK YÖK ve Üniversiteler ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 13

17 grup 3 Eylem Teknoloji ve Tasarım gibi derslerin bütün eğitim kademelerinde yaygınlaştırılması (sanat okullarında patent dersleri verilmesi) Patent mühendisliği yüksek lisans programının oluşturulması Yükseköğrenim sırasında fiilen ve belirli bir süre sanayide çalışma zorunluluğu getirilmesi (stajdan daha uzun süreli olarak) Sürekli eğitim programlarına yönelik teşvik ve desteklerin yaygınlaştırılması Teknik çeviriye yönelik altyapının güçlendirilmesi Ar-Ge teşvik mekanizmalarının, işletmelere ve üniversitelere tanıtılması Üniversite - sanayi arayüzlerindeki uzmanların eğitilmesi, yetiştirilmesi Endemik ve yöresel ürünler ve yeraltı kaynakları dikkate alınarak teşvik mekanizmaları geliştirilmesi Öncelikli sektörlere (cari açığı azaltabilecek demir çelik, enerji, ilaç gibi) özel teşvik mekanizmaları geliştirilmesi Kamu alımlarında ürünlerin inovatif olması zorunluluğunun getirilmesi; yerlileştirmeye öncelik tanınması Kamunun büyük ölçekli projelerinde işletmelere hazırlanmaları için yeterli sürenin tanınması; duyuru mekanizmalarının iyileştirilmesi Başarılı ve başarısız örneklerin tanıtımının yapıldığı konferanslar düzenlenmesi, platformlar hazırlanması Ar-Ge sürecinde ihtiyaç duyulan laboratuvar / test altyapısının sektörün ihtiyacına yönelin envanter tutulması; sektör ihtiyacının takip edilerek kurgulanması Ar-Ge desteklerine yönelik kayıtların bir veritabanında tutulması; etki analizlerinin yapılması Yabancı sermayeyi Ar-Ge yatırımlarına özendirmek için farklı mekanizmalar geliştirilmesi Patent başvuru sürecindeki desteklerin artırılması TÜBİTAK TM 3 desteğinde Japonya yerine Çin, Rusya, Brezilya gibi potansiyel ülkelere de destek verilmesi MEB YÖK YÖK YÖK Orman ve Su İşleri Bak., Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak., TPE KİK Ekonomi Bakanlığı TÜBİTAK ve Kuruluşlar KOSGEB, TÜBİ- TAK, Kalkınma Ajansları, TOBB KOSGEB, TÜBİ- TAK, Kalkınma Ajansları, TTGV Teknoparklar, Üniversiteler TOBB KOSGEB, TOBB TÜBİTAK, KOSGEB TÜBİTAK, KOS- GEB, TTGV, Kalkınma Ajansları TPE, TÜBİTAK VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 14

18 Eylem Açık inovasyonda güven ortamının yaratılması amacıyla FMH lere yönelik düzenlemeler yapılması TPE ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 15

19 grup 4 Eylem Ticarileştirme sürecine yönelik yeni teşviklerin oluşturulması Firmalara yönelik proje yazımı ve yönetimi konularında farkındalık ve mentörlük eğitimleri verilmesi Temel bilimler ve uygulamalı bilimler şeklinde üniversitelerin lisans seviyesinde ayrıştırılması Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlarına yönelik toplumdaki bakış açısının dönüştürülmesi Kamu alımlarında Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ürünler için alım garantisi sağlayacak yasal düzenleme yapılması ve hayata geçirilmesi Yerlinin yanında yabancı girişim sermayesi yatırımcılarının da teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar geliştirilmesi Yenilikçi küçük firmaların piyasada ayakta kalmalarını sağlayabilecek koşulların oluşturulması (4054 sayılı Rekabet Kanunu nun etkin olarak kullanımının sağlanması) Akademik yükselme kriterlerinde üniversite-sanayi işbirliği ve patent sayısının yer alması; bu yönde mevzuatın oluşturulması Patent haklarında üniversitelerin de hak sahibi olduğu yasanın çıkarılması Üniversite-sanayi işbirliği arayüzlerinin (TTO) üniversite bazında etkin biçimde oluşturulması Üniversitelerin kapasitelerine yönelik mevcut durum analizlerinin yapılması Akademisyen bilgi havuzlarının oluşturulması Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde; nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik lisans ve yüksek lisans programlarının oluşturulması Sanayi kuruluşları çalışanlarının yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaları konusunda teşvik edilmesi Kısa Kısa Orta-Uzun TÜBİTAK, KOS- GEB, KOSGEB, Teknoparklar, TTO ler, TÜBİTAK, MEB, YÖN Orta MEB, STK lar Orta KİK, SSM Orta Kısa Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve Kuruluşlar Maliye Bakanlığı TÜBİTAK, SPK, Maliye Bakanlığı Kısa YÖK MEB Kısa, TBMM Orta TÜBİTAK Orta Kısa Uzun YÖK YÖK YÖK, MEB Orta Maliye Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 16

20 komisyon 2 - katılımcı listesi Katılımcı Kurum 1. Doç. Dr. Bahar Yetiş KARA TÜBA 2. Yrd. Doç. Dr. Engin DURGUN UNAM 3. Ercan ÇELİK BİTAV 4. Ercan ORHAN TÜBİTAK-TEYDEB 5. Emrah DEMİRTEKİN TÜBİTAK-TEYDEB 6. Halit ERYİĞİT ASO 7. Görsen ŞURA Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 8. Salman ÖZTÜRK Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 9. M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 10. Muhittin DİNÇER ASO 11. Murat DEĞİRMENCİ ÖSYM 12. Murat ONUR TPE 13. Muzaffer MISIRCI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 14. Ömer BAYKAL Gazi Teknopark 15. Özen PERVAN Bilkent Cyberpark 16. Şule ÖZKAYA Rekabet Kurumu 17. Seçil GÜREL Türkiye şeker Fabrikaları A.Ş. 18. D. Konuralp PİRİNÇÇİ ODTÜ Teknokent 19. Sultan Serpil YÜCESOY KOSGEB KOBİ Araştırmalar Dairesi 20. Gül E. POLAT KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Dairesi 21. Elif BEŞİKÇİ ASO 22. Elif MÜFTÜOĞLU TOBB 23. Nazan MARAŞ TGDF 24. Emel SACAKLI Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 25. Sinem ULUTÜRK TÜSİAD VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 17

21 komisyon 3: iş ve yatırım ortamı grup çalışması 2: eylemler grup 1 S.1. Destek ve teşviklere erişmek konusunda bilgi eksikliği bulunması S.2. Finansmana erişim konusunda bilgi eksikliği bulunması S.3. Proje yazma ve yürütme konusunda bilgi eksikliği bulunması S.4. Finansal kayıtlarda kayıt dışılığa bağlı ikili yapı olması S.5. Verilen teşviklerin geri dönüşü ile ilgili sorunlar bulunması S.6. Teşviklerin gelişiminin hibeye dönük olarak devam etmesi, proje bazlı teşviklerin azalmasından dolayı kontrol mekanizmasının azalması S.7. Özellikle KOBİ lerde kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili sorunlar bulunması, şirketlerin üçüncü kuşağa aktarılması konusunda riskler bulunması S.8. İş yapma kültürünün ortaklık yapma konusunda eksiklikler barındırması S.9. Şişirilmiş devlet desteklerinin kurumsal kapasitenin gelişmesini engellemesi S.10. Uzun vadeli yatırım yapma kültürü ve kapasitesinin olması S.11. Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi sorunları Ar-Ge projelerinin detaylı Pazar araştırmasına dayalı olmaması Ar-Ge projelerinde endüstri, üniversite ve teşvik veren kurum işbirliğinin eksik kalması S.12. İmalat sanayinde yatırımların geri dönüş oranının düşük olması S.13. Nitelikli işgücüne ulaşma ve elde tutma konusunda sorunlar yaşanması S.14. Yeterli pazar araştırması yapmadan girişimde bulunma kültürünün olması S.15. Yatırımın tüketime kayması, hızlı tüketimin özendirilmesi S.16. Sektörel bazlı verimlilik stratejilerinin olmaması S.17. Sektörel bazda ileri geri bağlantıların dikkate alınmaması (input-output) S.18. Analize destek verecek güncel, tutarlı veri tabanının olmaması ve politikaların analize grup 2 S.19. S.20. S.21. S.22. S.23. S.24. S.25. S.26. S.27. S.28. S.29. S.30. dayalı üretilememesi, bilgi tekliğinin olmaması Teşviklerin ölçek bazlı verilmemesi; sektörlere göre değişen optimum ölçeklerin belirlenip buna göre teşvik sağlanmaması Teşvikler ve kullananlarla ilgili devlet tarafından bilgi paylaşımı internet sayfası oluşturulması gerekliliği; teşviklerin sektörel dağılımı olmaması KOBİ ler için yeteri kadar finansman kaynağı olmaması KOBİ lerin büyüklüğünün çok farklı, heterojen olması; yeterli ayrımların olmaması Veri problemleri (Sermaye sayım verilerinin olmaması) Fiyat mekanizmasının ileriki dönemde yeterli olamayacak olma olasılığı ve 5-10 yıllık periyotta hangi sektörlerin geliştirilmesi gerektiğinin açıklanması ihtiyacı Piyasadan para toplanamaması; bu nedenle sürekli paravan şirketler kurularak borçlanmanın sürdürülmesi; ödenmeyen borçlar için ceza verilmemesi; borç ödememek için şirketlerin iflas etmesi Küreselleşmeyle birlikte KOBİ lerin büyümesinin yavaşlamış olması İnformel sektörle olan bağlantının azalması Bebek sanayinin oluşmasının mümkün olmaması nedeniyle teknolojiyi bir yerden yakalayıp sürdürmeye gerek duyulması Teşvik yapılacak alanın, bölgenin avantajlı hale getirilmesi gerekliliği (İstanbul- Malatya arasındaki iletişim, altyapı, finansa ulaşım imkânlarının artırılması gerekliliği; yatırımın hem sosyal hem ekonomik maliyetlerini azaltma, bölgesel farklılığı azaltma gerekliliği; merkezlerin çoğalması, tek merkezden yönetilmemesi gerekliliği) Sermaye stoku fazla olduğu için, büyük ölçekli firmalarda işgücünün verimli görünü- VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 18

22 S.31. S.32. S.33. S.34. S.35. S.36. yor olması (küçük firmalar için farklı bir ölçek gerekebilir) Uygun teknolojilerin tespit edilmeden teşvik verilmesi (bu sebeple, sektörel bazda hangi teknoloji gerekli ön çalışma ihtiyacı vardır) KOBİ lerde küresel dil olan İngilizceyi, bilgiyi, teknolojiyi, interneti kullanmada yetersizlikler olması Eğitimlerle yeterli iş yapma yeteneği kazandırılmaması Beşeri sermayeye sahip olmanın yetmemesi, bu sermayeyi kullanacak, iş yapma kabiliyetini artıracak, tamamlayıcı girdilere de ihtiyaç duyulması Ara eleman eksikliği İdeal dünyaya göre değil, sektörleri ideal gördüğümüz ülkeye göre hedefleme ve yönelme eksikliği S.39. S.40. S.41. S.42. İşletmelerin kamu kaynaklarından yararlanma mekanizmalarında sıkıntılar yaşanması. (Örneğin KOSGEB veri tabanına girme konusunda çekingen davranılması - bürokratik yükler, nakdi teşviklerin gecikmeli ödemesi gibi- işletmelerin başvuru prosedürü yürütmede yetersizlikler) Vergi, sigorta ve prim yükleriyle, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi düzenlemelerin sebep olduğu maliyetlerin işletmeleri kayıtdışılığa yöneltmesi Meslek standartları belirlenirken meslek statülerinin göz ardı edilmesi İşletmelerin ara eleman ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanamaması (kesintisiz eğitim ve üniversite eğitiminin şart olduğuna dair toplumsal algının baskınlığının bunda önemli katkısı bulunmaktadır.) grup 3 S.37. S.38. Verimliliği artırmaya yönelik analiz çalışmalarında ve politika oluşturma süreçlerinde genellikle Anadolu Kaplanlarının yoğunlaştığı iller dikkate alınmaktadır. Oysa gelişme ve sanayileşme potansiyeli artan Sivas, Elazığ, Malatya, Erzurum ve Düzce gibi kendini ispat etmek isteyen ve atılım aşamasında olan illere de odaklanılmasının sonuçlarda yanlılık sorunu yaratma ihtimali bulunması İşletmelerin devlete (mahalli ve merkezi) ilişki kurmakta ve sorunlarını, görüşlerini iletmekteki sorunlar yaşaması grup 4 S.43. S.44. S.45. S.46. S.47. S.48. Reel sektöre verilen desteklerin izleme, takip mekanizmalarının yetersizliği Yatırım yeri temini sorunlarının bulunması; coğrafi bilgi sisteminin eksikliği, arazilerin özelliklerinin bilinmemesi Kredi Garanti Fonu nun verdiği kefaletlerin bankaların faiz maliyetlerini düşürücü bir unsur olarak görülmemesi Verilen desteklerin konu ve ölçek bazında sınıflandırılmamış olması Kurumlar arası veri paylaşımında sorunlar yaşanması İşletmelere destek veren kurum ve kuruluşlarının kaynaklarının sınırlı kalması VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 19

23 komisyon 3: iş ve yatırım ortamı grup çalışması 2: eylemler grup 1 Eylem Ara eleman yetiştiren eğitim kurumlarının artırılması ve bu kurumlara kayıt olma oranının yükseltilmesi Yatırımların desteklenmesinde bölgenin yapısıyla uyumlu ileri ve geri bağlantıların güçlü olduğu stratejik yatırım alanlarının tespit edilmesi Sanayi envanterine ilgili tüm kurumların birikimleri doğrultusunda destek vermesi Verimlilik stratejisi ve eylem planının sektörel olarak ele alınması Desteklemelerde rekabet bozucu etkilerin gözetilmesi Vergi oranlarının sektörel olarak yeniden düzenlenmesi Sektör öncelikleri doğrultusunda sektör bazlı girdi maliyetlerinin analiz edilerek muafiyetlerin düzenlenmesi Eylemlerin gerçekleştirilmesinde özel sektörü temsil eden STK lar ile işbirliği yapılması Kamuda ortak stratejilerin oluşturulması Teşvik ve desteklere ulaşımı sağlayacak girişimcilik konseyi portalının bir an önce hayata geçirilmesi Yatırım ve Ar-Ge desteklerinde yatırımcıların da risk üstlendiği bir yöntemin geliştirilmesi Sektörel bazda işletmelerin rekabetçilik ve kurumsal kapasite analizlerinin yapılması Ortak iş yapma kültürünün erken yaşta örgün eğitimle verilmesi Özellikle KOBİ lere dönük olarak ortak hareket etmenin sağlayacağı rekabetçilik avantajına ilişkin eğitim ve seminerler düzenlenmesi NUTS2 bölgesinde iş planı ve proje hazırlama ve yönetme yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitimler verilmesi Ayrıntılı proje analizleri yapılmış Ar-Ge projelerine öncelik verilmesi İşgücü verimliliğinin artırılması için üniversiteler, meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde reel sektör uygulamalı eğitimleri verilmesi ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 20

24 grup 2 Eylem Sermaye stoku ve sektörel yatırımlara yönelik veri tabanının oluşturulması Sektörel bazda sanayi envanterinin oluşturulması Teşvik sisteminin tek bir çatı altında toplanması ve verilen teşviklerin takibine yönelik sistemin geliştirilmesi Fiyat mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması Tedarikçi işletmelerin uluslararası standartlara uygun üretim yapmasının teşvik edilmesi Geri ödeme performansları doğrultusunda işletmelere borçlanmada kolaylık sağlanması yönünde mekanizmaların oluşturulması Paravan şirket oluşumunu engellemek üzere belli miktar üzerindeki işlemlerin kayıt altına alınması Aynı ölçek grubundaki KOBİ lerin bir araya getirilerek açık Ar-Ge yapmalarının sağlanması Bölgesel teşviklerin etki değerlendirmesinin yapılarak bölgesel cazibe merkezleri oluşturulması Teşvik sisteminin etkisini artıracak şekilde ekonomik, sosyal, kültürel yapının bölgesel olarak geliştirilmesi Sektörel bazda teknoloji açığının seçilmiş ülkelere göre tespiti ve kaynak dağılımının buna göre yapılması KOBİ lerin (yabancı dil kullanımı, internet, teknoloji kullanımı vb.) yetkinliklerinin artırılması KOBİ ler arası ortak fon oluşturulması, şirketler arası derecelendirme kuruluşları oluşturulması ve Kuruluş- lar Kısa TÜİK, KOSGEB Kısa TÜİK, KOSGEB Kısa Başbakanlık Kısa Kısa Kısa Kısa Kısa Kısa Kısa, Rekabet Kurumu TSE, -VGM BDDK, SPK Maliye Bakanlığı KOSGEB, Üniversiteler Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları Kısa Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TÜİK Kısa Kısa, Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TİM, KOSGEB, Meslek Odaları VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 21

25 grup 3 Eylem VSEP hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen KOBİ lere dönük Verimlilik Sorunları Anketinin il ve/veya bölge bazında da değerlendirilerek bölgesel ihtiyaçların tespit edilmesi Mevzuata ilişkin izleme, değerlendirme ve bilgilendirme platformları kurulması ve etkinleştirilmesi Mikro işletmelere yönelik yükümlülüklerin farklılaştırılması (Örn. İş planlarının sadeleştirilmesi) NACE kodlarına yönelik işletme ölçütlerinin gözden geçirilmesi İşletmelerin finansal okur-yazarlığını ve bilincini geliştirmek amacıyla KOSGEB ve ilgili finansal aracı kurum birlikleriyle sürekli eğitim ve bilgilendirme platformunun kurulması Kayıtlı faaliyet gösteren işletmelerin yeni mevzuattan kaynaklanan ek maliyetlerinin (Örn sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) hafifletilmesine dönük süreklilik arz eden teşviklerin sunulması Meslek standartlarının ve statülerinin geliştirilmesi amacıyla başta yeni kurulanlar olmak üzere üniversitelerin bölgelerindeki ticaret ve sanayi odası gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde ara eleman ihtiyacının karşılanmasına dönük lisans düzeyinde eğitim programlarının oluşturulması ve Kuruluş- lar Kısa -VGM TOBB, KOSGEB, TESK Kısa/Orta Kısa/Orta TOBB, İl Sanayi ve Ticaret Odaları KOSGEB Meslek Birlikleri Kısa TÜİK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Orta KOSGEB, TBB, TKB, TSPAKB KOSGEB, ÇSGB Orta YÖK, STK lar MEB SPK, BDDK, Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 22

26 grup 4 Eylem Teşviklerin ve desteklerin tanıtılması ve izlenmesi için koordinasyon kurulu kurulması Yatırım yapılabilecek arazilerin belirlenerek yatırımcılara tahsis edilmesi ve Kuruluş- lar 2015 yılı sonu -VGM (Teşvik ve destek veren kuruluşlar) KOSGEB, TÜBİ- TAK, TTGV, Hazine Müsteşarlığı 2017 yılı sonu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Belediyeler, Milli Emlak GM KGF Kefaletlerinin derecesinin artırılması 2015 yılı sonu BDDK KGF, Bankalar, Hazine Müsteşarlığı, TBB İşletmelere destek veren kurum ve kuruluşların kaynaklarının artırılması Maliye Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 23

27 komisyon 3 - katılımcı listesi Katılımcı Kurum 1. Ali AYCI KOSGEB-Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı 2. Alperen KARAOSMANOĞLU Başbakanlık Yatırım Destek Tanıtım Ajansı 3. Berk MESUTOĞLU BDDK 4. Bülent ULAŞAN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü 5. Dr. Burçhan SAKARYA BDDK 6. Ekrem DEMİR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 7. Elif ÖZ Ankara Ticaret Odası 8. Emrah ERSOY T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 9. Fatih BÜYÜKFİDAN Genel Müdürlüğü KOSGEB-KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 10. Gamze ÖNKOL KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 11. Gaye UĞUR TÜSİAD 12. Gonca DURUKAN ÖSYM 13. Güniz ÜNAL KOBİ GSYO A.Ş. 14. Halit SEZER KOSGEB-KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı 15. Handan KAHRAMAN TTGV 16. Hülya SAYGILI 17. Mustafa AKSELİ 18. Mustafa BABAYİĞİT Ankara Ticaret Odası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı - Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 19. Mustafa ŞİMŞEK Kalkınma Bankası - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 20. Neslihan YOKUŞ TESK 21. Nilay CAMCI T.C. Ekonomi Bakanlığı 22. Onur KOCA Hazine Müsteşarlığı 23. Osman Fatih TARHAN Hazine Müsteşarlığı 24. Ozan BAKIŞ Sabancı Üniversitesi - Rekabet Forumu 25. Serkan UYGUN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 26. Sibel TUĞ TİSK 27. Şule ÖZKAYA Rekabet Kurumu 28. Tuba FİLİZ Ankara Ticaret Odası 29. Tülin SEÇEN TÜRKONFED 30. Uğur GELİR Kalkınma Bakanlığı 31. Yasemin ÖZBAL TÜRKONFED 32. Yıldırım AKAR Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 24

28 komisyon 4: sürdürülebilir üretim grup çalışması ı: sorunlar grup 2 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. grup 3 S.9. Kavram karmaşasının olması; sürdürülebilir üretimle ilgili kavramların net tanımlanmaması nedeniyle kapsam konusunda soru işaretleri oluşması VSEP amaçları arasında yer alan Amaç 8 in ifadesinde politika üretmek konusunda yargı eklenmesi gerekliliği Yapılan anket sonuçlarına referansla KO- Bİ lerde bir bilinç eksikliği iddia edilmeyebilir. Bunun yerine uygulamaya yönelik sektörel bazda bir bilinç oluşturmaya, bilgiye, veriye ihtiyaç duyuluyor olabilir. Üretim konusuna yönelik sorunlara, sorunlar başlığı altında yeterince yer verilmemiş olması Verimlilik konusuna yönelik amaç ve sorunlar arasında tutarsızlık Sektörel bazda temiz üretim çalışmalarına yönelik teknik ve idari çalışmaların ve yaptırımların eksikliği Üretim bazında ve sektörel bazda kullanılan teknoloji ve girdilere ilişkin bilgi ve veri eksikliği; aynı şekilde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi eksikliği İyi uygulama örneklerinin yeterince paylaşılamaması; koordinasyon ve işbirliği yetersizliği Hızlı tüketim ile rekabet ortamının artması sonucu fiyatların aşağı çekilmesi ile temiz üretim uygulamasının zorlaşması S.10. S.11. S.12. S.13. S.14. S.15. grup 4 S.16. S.17. S.18. S.19. S.20. S.21. S.22. KOBİ lerde bilinç düzeyinin düşük olması ve sürdürülebilirliğin artırılmasını sağlayabilecek danışmanlık hizmetlerinin eksikliği Küçük işletmelerin çıkan atıklarının değerlendirilmesi, ölçüm ve denetim yapabilirliğinin artırılmasını sağlayabilecek kayıt tutma mekanizmalarının eksikliği Temiz üretime ilişkin sektörel göstergelerin olmaması OSB lerin atık yönetimi konusunda uzmanlaşmamış olması Yaptırımların eksikliği ve uygulanabilirliklerinin ölçülmemesi Atığın hammadde olarak kullanılabilirliğinin yeterince bilinmemesi Veri konusunda kurumlar arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği Veri şeffaflığı konusunda kurumlar arasında anlaşmazlıklar olması Kurumların veri toplama görevlerinin mevzuatla ayrıştırılmış olması Kayıt dışı üretimin azaltılmasına dönük çalışmaların eksikliği Kanun ve politika yapıcılarda ve işletmelerde sürdürülebilir üretim ve BAT lar konusunda bilinç ve bilgi düzeyinin eksikliği Sürdürülebilir üretim teknolojilerinin tesis bazında tanıtılması ve eğitimlerinin yapılmasında eksiklikler Tesis bazında gösterim projelerinin yaygın olmaması VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 25

29 komisyon 4: sürdürülebilir üretim grup çalışması 2: eylemler grup 2 Eylem Sürdürülebilir üretim terminolojisinin (sürdürülebilir üretim, temiz üretim, eko verimlilik, yeşil üretim vb. kavramların tanımı ve kapsamlarının) netleştirilmesi Anketlere ilaveten pilot uygulamalar, ihtiyaç tespiti ve etki analizi metotlarıyla sektörel bazda bilgi ve verilerin toplanması VSEP Amaç setine verimlilik odaklı yeni bir amaç maddesi eklenmesi (Öneri: Amaç 9: Ülkemizde imalat sanayinde verimsizliğe yol açan faktörlerin belirlenmesi ve bunların giderilmesine ilişkin sektörel bazda çalışmalar yapılması. ) Bu alandaki uzman kapasitesinin belirlenerek ihtiyaca yönelik tedbirlerin alınması Sanayide temiz üretime yönelik finans destek mekanizmalarının /fonlarının oluşturulması (TÜBİTAK tarafından temiz üretime yönelik çağrıların açılması gibi); güdümlü finansal destek mekanizmaları oluşturulması (hibe, düşük faizli kredi vb) Kısa Sürekli tekrarlanan uygulamalar şeklinde ÇŞB ve Kuruluşlar Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK, Üniversiteler, OSB ler, Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Odaları. Orta Vade TÜBİTAK-MAM, Üniversiteler, Sektörel Birlikler Orta Vade TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, OSB Birlikleri Sektörel göstergelerin belirlenmesi Kısa TÜİK, Sektör Birlikleri Sektör bazında temiz üretimin en çok katkı sağlayacağı alanların belirlenmesi; ihtiyaç analizleri yapılması ve bu analizler ışığında pilot uygulamalar yapılması Kısa TÜBİTAK-MAM İşbirliklerinin geliştirilmesi için bölgesel bazda iyi uygulama örneklerinin tanıtımına yönelik kongre, çalıştay, fuar vb. düzenlenmesi; ödül mekanizmalarının geliştirilmesi Sanayide temiz üretim konusunda altyapı oluşturabilmesi amacıyla sektör ve işletme büyüklüğü bazında standartlar belirlenmesi ve hedefler konulması ve denetlenmesinin sağlanması Orta Vade (daha sonra sürekli hale getirilmeli) Orta Vade TÜBİTAK-MAM VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 26

30 grup 3 Eylem Sürdürülebilir üretime özel finansal destek ve teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi amacıyla modellerin geliştirilmesi Çevre teknolojilerinin finansmanı ve yaygınlaştırılması için sektörel pilot çalışmalar yapılması Sürdürülebilir üretimde uzmanlaşmaya yönelik lisansüstü programların yaygınlaştırılması Sürdürülebilir üretim konusundaki mevzuatın sektörlere özel çalışılması Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kolay erişebileceği kılavuzlar, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması Sürdürülebilir üretim konusunda iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için ödül ve teşvikler geliştirilmesi TÜBİTAK 1003 projelerinin sürdürülebilir üretim projelerini içermek üzere hareketlendirilmesi (güdümlü projeler) Sürdürülebilir üretim projelerini desteklemek üzere ilgili kurumların finansal desteğiyle bir fon oluşturulması Sürdürülebilir üretim konusundaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için büyük firmaların daha küçüklere yol göstermesi için mekanizmalar geliştirilmesi Sürdürülebilir üretim konusunda girişimciliğin desteklenmesi (mentorluk programı) Sürdürülebilir iletişimin sağlanması ve profesyonel bir ağ oluşturulması, tematik networklerin artırılması; sürdürülebilirlik yönetim ağının kurulması Sürdürülebilir üretim sürecindeki yeni istihdam fırsatlarının belirlenmesi, sürdürülebilirliliğin iş kolu oluşturulması Enerji tasarrufu, enerji verimliliğinin sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilinç düzeyinin yükseltilmesi Enerji simbiyozunun teşvik edilmesi Doğal kaynakların (su, enerji) sürdürülebilir kullanımında bilinç düzeyinin artırılması Alternatif enerji kullanımının ofislerde %10 oranında artırılması Atıklardan enerji üretilmesi Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Kuruluş- lar TTGV, TÜBİTAK, Üniversiteler, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları 2014 ve sonrası TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Sürekli Üniversiteler, YÖK ÇŞB,, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Üniversiteler, Meslek Odaları TÜBİTAK TOBB , ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, KOSGEB, Sektör Birlikleri TTGV, Üniversiteler TÜBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, TÜSİAD Üniversiteler, Araştırma Merkezleri TTGV, TOBB ILO MEB ÇŞB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 27

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P -

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - 2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - Şubat - 2015 BAKAN SUNUŞU Bu alan daha sonra eklenecektir. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... i İÇİNDEKİLER...

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014- Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

KAUÇUK SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

KAUÇUK SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU KAUÇUK SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 28-29 Nisan 2012, Bodrum ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, kauçuk

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 ISBN No : 978-605-137-366-9 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ortak Akıl Platformu Raporu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ortak Akıl Platformu Raporu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Raporu Gebze - KOCAELİ 15 17 Şubat 28 1 2 ÖNSÖZ Esnaf ve sanatkarlar kültürel, sosyal ve ekonomik özellikleri itibariyle toplumumuzun vazgeçilmez ve önemli yapı taşlarından

Detaylı