VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2014-2017)"

Transkript

1 VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) Komisyon Çalışmaları Toplu Sonuç Raporu (Taslak) [ VSEP Rapor 11 ] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temmuz 2013

2 VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) Komisyon Çalışmaları Toplu Sonuç Raporu (Taslak) [ VSEP Rapor 11 ] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temmuz 2013

3 içindekiler giriş... 1 komisyon 1: işgücü verimliliği ve istihdam... 2 grup çalışması ı: sorunlar... 2 grup çalışması 2: eylemler... 4 komisyon 1 - katılımcı listesi... 8 komisyon 2: işletmelerin ar-ge ve yenilik kapasiteleri... 9 grup çalışması ı: sorunlar... 9 grup çalışması 2: eylemler komisyon 2 - katılımcı listesi komisyon 3: iş ve yatırım ortamı grup çalışması 2: eylemler grup çalışması 2: eylemler komisyon 3 - katılımcı listesi komisyon 4: sürdürülebilir üretim grup çalışması ı: sorunlar grup çalışması 2: eylemler komisyon 4 - katılımcı listesi komisyon 5: bölgesel ve sektörel güç birlikleri grup çalışması ı: sorunlar grup çalışması 2: eylemler komisyon 5 - katılımcı listesi komisyon 6: eğitim grup çalışması ı: sorunlar grup çalışması 2: eylemler komisyon 6 - katılımcı listesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu i

4 giriş Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Belgesi (VSEP) hazırlıkları kapsamında, katılımcılığın yoğun ve etkin bir biçimde sağlanması kaygısından hareketle, çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Büyük ölçekli sanayi işletmeleriyle doğrudan bir araya gelinerek 11 ilde 13 çalıştay gerçekleştirilmiş, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin talep ve değerlendirmelerini almak üzere, elektronik ortamda yaklaşık 70 sorudan oluşan bir anket uygulanarak 1250 KOBİ ye ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve akademik camiadan 100 ü aşkın temsilciyle 13 ve 15 Kasım 2012 tarihlerinde bir araya gelinmiş, verimlilik alanında çalışmalar yapan belli başlı akademisyenler ve kurum temsilcileriyle de 13 mülakattan oluşan bir söyleşiler dizisi oluşturulmuştur. Katılımı sağlamaya yönelik çalışmaların son safhası, VSEP te yer alacak eylemlere yönelik taslak üretimlerin gerçekleştirildiği, komisyon toplantıları olmuştur Haziran 2013 tarihlerinde, Ankara Sheraton Hotel de gerçekleştirilen toplantılarda kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden temsilciler, altı komisyon başlığı çerçevesinde ortak üretimlerde bulunmuştur. Her bir komisyonun üç ya da dört alt grup hâlinde çalıştığı toplantılarda, öncelikle katılımcılar tarafından komisyon konusuna yönelik sorunlar tespit edilmiştir. Sonrasında bu sorunlardan da beslenerek taslak niteliğinde eylemler ortaya konmuştur. Bu rapor, söz konusu toplantılarda ortaya konan üretimleri, ham, işlenmemiş bir biçimde sunma amacı taşımaktadır. Burada yer alan eylemler, yalnızca öneri niteliğinde olup kurum ve kuruluşlar üzerinde herhangi bir bağlayıcı nitelik arz etmemektedir. Komisyon toplantılarına katılım gösteren bütün konuklarımıza yeniden teşekkür ederiz. Verimlilik Genel Müdürlüğü VSEP Yürütme Ekibi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 1

5 komisyon 1: işgücü verimliliği ve istihdam grup çalışması ı: sorunlar grup 1 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. S.9. Verimlilik düzeyinin doğru ölçülememesine neden olan kayıt dışı istihdam Çalışma saatlerinin göreli uzunluğu İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamaması Yerel düzeyde, eğitim kurumu ve işveren işbirliğinin zayıflığı İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının etkin çalışmaması Hasta, yaşlı, çocuk bakımı vb. ev işleri sorumluluğuyla kadınların işgücü piyasasına dâhil olamaması Bireysel verimlilik açısından, ücret eşitsizlikleri Çalışma hayatına ilişkin mevzuat düzenlemeleri arasında tutarsızlıklar, eşitsizlikler bulunması Sosyal yardımların istihdam üzerinde olumsuz etkisi S.18. S.19. S.20. S.21. S.22. S.23. S.24. S.25. Ücret artışlarında işgücünün, sektör ve işletmenin verimliliğinin dikkate alınmaması Üretimle bağlantısı bulunmayan yan ödemelerin ücretle birleştirilmemesi Çalışma mevzuatının ücret ve çalışma süresine ilişkin esneklik imkânlarının sınırlı olması Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların ve kaynakların yetersizliği Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesine yönelik uygulamaların yetersizliği İşyerindeki çalışma koşullarının ağırlıklı olarak yol açtığı, insana yakışır iş sahibi olmasının önünde engeller olması Verimlilik artışının yanı sıra çevre duyarlılığını göz ardı eden iş olanaklarının varlığı ve bu nedenle çevre dostu istihdam fırsatlarının oluşmaması, desteklenmemesi Çalışanların niteliklerinin yanında işverenlerin niteliklerinin de artırılması gerekliliği grup 2 S.10. S.11. S.12. S.13. S.14. S.15. S.16. S.17. İSG nin işverenler tarafından yalnızca maliyet olarak algılanması İSG nin üretimin bir parçası haline gelmemesi; iş kazalarının önlenmesinin fayda getirisinin görülmemesi Meslek liseleri, üniversiteler ve lise eğitiminde İSG nin müfredatta olmaması; ilk olarak işyerinde karşılaşılması Meslek hastalığı, işle ilgili hastalıkları ve iş kazalarının iş günlerini artırması Çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin kadın istihdamını artıracak biçimde devlet tarafından organize edilmemesi Ücret ve verimlilik arasında denge bulunmaması Üretimle ilgili çıplak ücretin toplam işgücü maliyeti içinde payının düşük olması Performansa dayalı ücret sistemlerinin bulunmaması grup 3 S.26. Kadınların eğitim düzeyinin düşük olması S.27. Kadınların çalışmasına kültürel açıdan olumsuz bakılması S.28. Gündüz bakımevleri ve kreşlerin (hasta, yaşlı) yetersizliği S.29. Esnek çalışma uygulamasının yerleşmemiş olması S.30. Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlara olumsuz bakılması S.31. Gebelik ve doğum sonrası süreçte, kadınların, İKO larının düşmesi S.32. Çalışma ortamlarının kültürel bakış açısına uygun olmaması S.33. Sosyal yardımların çalışmaktan uzaklaştırması S.34. Küçük ölçekli işletmelerde verimlilik bilincinin olmaması S.35. Teknik lise ve üniversitelerde kazandırılan yeterlilikler ile işverenlerin ihtiyaçlarının örtüşmemesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 2

6 S.36. S.37. S.38. grup 4 S.39. S.40. S.41. S.42. S.43. S.44. S.45. S.46. S.47. Çok küçük (mikro) ölçekli firma sayısının fazlalılığı Kadın çalışanların kısmi süreli istihdamı halinde eksik kalan günlerine ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu tahakkuk etmesi sonucu, eşinden ya da çocuğundan, anne babasından sağlık hizmetlerinden zaten yararlanma hakkı bulunanları kısmi istihdamdan uzaklaştırması İşgücüne katılım oranını artırıcı politika araçlarından biri olan teşvikleri işverenlerin yeterli derecede bilmemesi Ev eksenli çalışan kadınlara yönelik mevzuat eksikliği bulunması Eğitimleri kadınların işgücüne katılabilecekleri halde kültürel sebeplerle işgücüne katılmamayı tercih etmeleri İşyerinde taciz (mobing) uygulamalarının yaşanması sonucu işgücü verimliliğini azaltması ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin bilgi düzeyinin düşüklüğü Ara mesleklere talebin düşüklüğü Meslek liselerinin sayılarının düşüklüğü Kırdan kente göç sebebiyle kadınların işgücüne katılım oranlarının düşmesi ve kadınların işgücü piyasası dışına çıkmaları Süt izni, doğum izni ve kreşle ilgili yeterli düzenlemenin olmaması Meslekli eğitim alanların (halk eğitim vb.) eğitimler ile istihdam arasındaki ilişkinin düşük olması Sanayi sektöründe saat başına ücretlerin oldukça düşük olması S.48. İşverenin Y kuşağının ihtiyacına ve kişilik özelliklerine yönelik uygulamaları araştırmaması ve uygulamaması S.49. Nitelikli staj olanaklarının olmaması S.50. İşgücü piyasasında mevzuata uymayan çalıştırma uygulamalarının denetiminde eksiklikler bulunması S.51. Dünyada ortalama 4-12/1000 olması gereken meslek hastalığı tanı oranının ülkemizde de 3-4 oranında kalmış olması S.52. ÇSGB iş teftiş elemanlarının yetersizliği, değişik kurumlarda bulunan ve işyerinde kontrolünde kullanılabilecek olan ara işgücünün İSGB kanunu nedeniyle kullanılamaması S.53. İSG kültürüne aykırı olarak iş teftişin sadece bir cezalandırma mekanizması olarak görülmesi S.54. İş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı ile ilgili tüzüğün ülke gerekliliklerini karşılayamaması S.55. Hekimlerin işyerinde maruziyet-hastalık ilişkisinin kurulamaması ve meslek hastalıkları tanısının ilk adımının atılamaması S yılındaki bir yönetmelikle hekimin meslek tanısı koyma yetisinin elinden alınması ve SGK da bir kuruma verilmesinin sorunlar yaratması S.57. Mevcut İSG kanunun ve ilgili yönetmeliklerinin sahadaki gerçeklikle uyuşmaması S.58. Ülkede kanunun gerektirdiği sayıda İSG uzmanı ve işyeri hekiminin bulunmaması S.59. Sahada fiili olarak kullanılması gereken mevzuatın çoğunluğunun AB direktiflerinin çevirisi olması ve bunun sahada bu haliyle uygulanamaması VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 3

7 komisyon 1: işgücü verimliliği ve istihdam grup çalışması 2: eylemler grup 1 Eylem Vatandaşa ve hanehalkına ilişkin sosyal yardım verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarının erişimine açılması ve kayıtların karşılaştırmaya olanak verecek şekilde tutulması Sendikal örgütlenmenin önemine ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi Yerel ölçekte il istihdam ve mesleki eğitim kurulu koordinasyonunda meslek liseleri ve işveren örgütlerinin organik bağının kurulması Kadın istihdamının yoğun olduğu illerde hasta, yaşlı, engelli, çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması Çalışma hayatına ilişkin mevzuat düzenlemeleri arasındaki farklılıkların giderilmesi (süt izni, babalık izni vs.) Sürekli Kaymakamlık, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler Orta vade ÇSGB, İşçi ve Memur Konf. ları, Medya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, OSB Yönetimleri, TSO lar Orta vade ÇSGB, ASPB DPB, ÇSGB, ASPB ve Kuruluşlar ASPB DPB, Sendikalar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 4

8 grup 2 Eylem Sadece İSG profesyonellerine yönelik değil özellikle KOBİ işverenlerine yönelik İSG nin önemiyle ilgili farkındalık eğitimleri verilmesi İSG nin üretimin girdisi olduğuna dair İSG profesyonellerine eğitimler verilmesi, algının geliştirilmesi, konunun mühendislik müfredatına alınması Protokoller yoluyla müfredatın iyileştirilmesi Sağlık raporu nedeni ve sonuçlarının işle ilgisinin kurulması; risk değerlendirmelerinin yapılması, toplu iş sözleşme süreçlerinin uzatılması Ücret ve verimlilik arası denge sağlanması ve bu amaçla üretimle ilgili çıplak ücretin toplam işgücü maliyeti içindeki payının artırılması Performansa dayalı ücret sistemlerinin geliştirilmesi Üretimle bağlantısı bulunmayan yan ödemelerin ücretle birleştirilmesi Çalışılmadığı halde ücreti ödenen gün sayısının azaltılması Çalışma mevzuatının ücrete ve çalışma sürelerine ilişkin esneklik imkanlarının geliştirilmesi Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı temel alan ve ulusal rekabet gücünü gözeten bir Ulusal Ücret Politikası oluşturulması Verimlilik artışlarıyla herkesin insana yakışır iş imkanlarına sahip olmasının sağlanması Verimlilik artışıyla birlikte çevreye duyarlılığı göz önüne alan teknolojilerin kullanımının sağlanması ve çevre dostu istihdam fırsatları oluşturulması Nitelikli istihdamın artırılması için mesleki eğitim fırsatları geliştirilmesi ÇSGB, ÇASGEM, İSGGM ve Kuruluşlar TİSK, TOBB, TESK ÇSGB, YÖK TİSK, TOBB, MEB YÖK, MEB, Üniversiteler, ÇSGB ÇSGB, Maliye Bakanlığı ÇSGB ÇSGB, Maliye Bakanlığı ÇSGB ÇSGB, Sosyal Taraflar TİSK ÇSGB, Sosyal Taraflar,, Maliye Bakanlığı ÇSGB STK lar, Sosyal Taraflar ÇSGB, Özel Sektör MEB YÖK, Üniversiteler VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 5

9 grup 3 Eylem Gebelik sürecinde ve doğumdan sonra işe dönüşe dair esneklik çalışmaları yapılması Geçici iş ilişkisi uygulaması ile dönemsel çalışmalar sağlanarak bireylerin deneyim kazanmasının sağlanması Üniversitelerde ortak eğitim (co-education) adı altındaki uzun stajların yaygınlaştırılarak mezunların iş tecrübesi ile mezun olmasının sağlanması Sosyal yardım alan kişilerin uygun iş önerilmesi ve kabul edilmemesi halinde yardımların kesilmesi Sigorta primine ilişkin teşvikler noktasında işverenleri bilgilendirmek amacıyla SGK sistemine kayıtlı işyerlerine eğitimler verilmesi, rehberler gönderilmesi Teknik eğitim veren liselerin müfredatının belli periyotlarda işveren ihtiyaçlarına uyum açısından gözden geçirilip güncellenmesi Verilecek mesleki eğitimlerin istihdamında zorluk çekilen, deneyimsiz gruplara öncelik sağlayacak şekilde planlanması Kadınlar açısından bölgesel olarak kültürel altyapıya uygun çalışma ortamlarının hazırlanması ile ilgili olarak özel sektörün bilgilendirilmesi Düşük gelir seviyesinde çalışan kadınların gündüz bakımevleri ve kreş masraflarının devlet tarafından desteklenmesi Kadınlar için esnek çalışma şekillerinin, mevzuat yönündeki eksiklerinin tespiti ve/veya ayrıntıların düzenlenmesi ve işverenin bilgilendirilmesi Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardan yeni mezun olanların istihdam ve teşviki için, bu mezunları istihdam eden işverenlere vergi ve prim teşviki uygulanması Özel istihdam bürolarının kadın istihdamı konusunda teşvik edilmesi, işe yerleştirmelerde kadın ve genç kotalarının tanımlanması KOBİ lere verimlilik konusunda eğitim verilmesi KOBİ lerin verimlilik konusunda alacakları danışmanlık hizmetlerinin maliyetlerinin desteklenmesi İŞKUR, ÇSGB YÖK, MEB,, ÇSGB İŞKUR, ASPB SGK MEB, İŞKUR, Özel İstihdam Büroları ÇSGB, ÇSGB, ASPB ÇSGB Maliye Bakanlığı, SGK, ÇSGB İŞKUR, ÇSGB Verimlilik Gen. Müd. Maliye Bakanlığı, Verimlilik Gen. Müd. ve Kuruluşlar ÇSGB Maliye Bakanlığı MEB VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 6

10 grup 4 Eylem ve Kuruluş- lar Kadınların iş hayatına katılımını sağlamak ÇSGB, ASPB Sendikalar amacıyla farkındalık yaratılması Mobbing hakkında farkındalık yaratılması ÇSGB, ASPB Sendikalar Ara mesleklere yönelik farkındalık yaratılması (talebin artırılması) Meslek liselerinin niteliğinin iyileştirilmesi ve çoğalması Kırdan kente göç eden kadınlara yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılması Mesleki eğitim örgütleri, sanayi kuruluşları ve meslek edindirme kursları arasında bir platform oluşturulması Sektörel asgari ücrete yönelik çalışmalar yapılması Sanayi kuruluşlarının belirli alanlarda toplanarak çalışanlarına toplu taşıma imkânı sağlaması Y kuşağının iş ortamından beklentilerinin araştırılması ve işverenin bu doğrultuda yönlendirilmesi Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin mesleğe yönelik staj imkânlarının arttırılması Kurum ve kuruluşların denetim kapasitesi ve niteliğinin arttırılması (müfettişlerin denetim yetkilerinin yanında rehberlik işlevlerinin arttırılması) Hekimlerin meslek hastalıklarına dair bilgi düzeyinin ve farkındalığının arttırılmasına dair eğitimler tasarlanması İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının meslek hastalıklarına yönelik bilgi ve donanımının arttırılması Mevcut mevzuatta meslek hastalığı tanısı koyma engellerinin kaldırılması Sosyal yardım alanlara İŞKUR a kayıt zorunluluğu getirilmesi Esnek çalışma modelleri konusunda mevzuatın düzenlenmesi Genç ve kadın işsizliğine yönelik iyileşme için özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi mevzuatının düzenlenmesi MEB, ÇSGB, İŞKUR MEB, İŞKUR İŞKUR İŞKUR, İl İstihdam Kurulları ÇSGB, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 ÇSGB, MEB, İŞ- KUR, Sendikalar 2016 YÖK, MEB Sanayi Odaları, MYK 2017 ÇSGB, 2016 Sağlık Bakanlığı, ÇSGB 2015 İŞKUR, ASPB ÇSGB 2016 ÇSGB, İŞKUR VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 7

11 komisyon 1 - katılımcı listesi Katılımcı Kurum 1. Aslıhan KÖMEZ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2. Başak BOZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3. Berk ATLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 4. Burcu Şenel GÜLDEREN TİSK 5. Cafer ÜNAL TÜİK-Yıllık İş İstatistikleri 6. Doç.Dr. Kadir ERTOĞRAL TOBB ETÜ 7. Dr. Engin TUTKUN Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 8. Emre SOLAK 9. Fatma GELİR ILO 10. Hande Seray TUNCAY 11. Hasan TOĞAL ÖSYM Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Prim Daire Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 12. Hüseyin TIĞLI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalılar Prim Daire Başkanlığı 13. Koray Alper AKDEMİR İŞKUR 14. Mehmet Mustafa GENEL İŞKUR - İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 15. Mehmet Yavuz GÜNGÖR Çalışma Genel Müdürlüğü 16. Merve AKTÜRK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel 17. Neslihan ÇEVİKSOY Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 18. Recep ATAR HAK-İŞ 19. Selda SOYÖZ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20. Seren ARLI YILMAZ Kalkınma Bakanlığı 21. Ü. Barış URHAN TÜSİAD 22. Zübeyde KARAGÖZ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 8

12 komisyon 2: işletmelerin ar-ge ve yenilik kapasiteleri grup çalışması ı: sorunlar grup 1 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. S.9. S.10. S.11. S.12. S.13. S.14. S.15. S.16. S.17. S.18. Yenilik teşviklerinin geliştirilmemesi Kavramların açık ve net biçimde ifade edilmemesi ve halkın anlamasına destek olunmaması Eğitim sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliği İnsan kaynaklarının verimli kullanılmaması Girişimcilik kavramının çocukluktan itibaren geliştirilmiyor olması Ar-Ge teşviklerinin yetersiz olması (ürün gruplarında teşvikler var ama Ar-Ge teşvikleri artırılabilir) Teşvikin nasıl kullanılacağının bilinmemesi (özellikle gıda sektörü için bu büyük bir sorun) Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili yeterli farkındalığın sağlanmaması (Kamu spotu vb. olanaklardan yararlanılmalı) Teknolojik gelişmenin takip edilememesi nedeniyle kopya üretimlere yönelinmesi; arz-talep dengesi sağlanamadığından fiyatların düşmesi ve teknolojinin geliştirilememesi Mevzuatta yaşanan sıkıntılardan dolayı Ar- Ge gelişiminin sağlanamaması Üniversitede yapılan çalışmaların (tezlerin) sanayi ihtiyaçlarıyla örtüşmemesi Sektörel desteklerin verilmemesi (AB uyum çerçevesinde teşvikler KOBİ lere veriliyor, sektörlere verilmiyor. Ar-Ge teşvikleri maksimum düzeyde olmalı) Ar-Ge oranlarının bilinmemesi; devletten yardım almadan Ar-Ge yapanların bilinmiyor olması Üniversite mezunu işsiz sayısının çok fazla olması Üniversitelerde Arş. Gör. kadrolarının yetersizliği Ar-Ge nin net bir tanımının olmaması Ar-Ge de çalışacak eleman yetersizliği Şirketlerin Ar-Ge planlarının ve ihtiyaç analizlerinin olmaması S.19. S.20. S.21. S.22. S.23. S.24. S.25. S.26. S.27. S.28. S.29. grup 2 S.30. S.31. S.32. S.33. S.34. S.35. Eğitim kalitesi (Öğretim üyelerinin işyükü nedeniyle verimliliklerinin düşmesi) Enstitülerin kurulma amacı araştırma iken, gelinen noktanın farklı olması Devletin hedef teknoloji seçme ve uzun vadede sürdürmede yetersiz kalması Yatırım desteklerinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulması (Yabancı yatırımlar Türk ortaklı olarak kısıtlanmalı) Teknoloji üretenlerin ülkeye yeterli düzeyde çekilmemesi Kuzey-Orta Anadolu da teknoloji merkezlerine ihtiyaç duyulması Temel bilim teşviklerinin olmaması Teşviklerin doğru adreslere ulaşmaması; teşvikler konusunda büyük problemler olması İnovatif girişimci eksikliği (soru soracak, araştıracak, araştırıp bulduğunu geliştirecek) Yenilikçi ürünlerin kamuda kataloğunda yer almaması nedeniyle satılamaması - kamu alımlarına ihtiyaç duyulması Temel bilimlere genel ilgisizlik Ar-Ge sunan firmanın yola çıkış nedeni ve ihtiyacının tam olarak araştırılmaması Denetim mekanizmalarında üniversitelerden başka sanayi kurumlarında birilerinin de bulunmamasının problemlere neden olması Ar-Ge projeleri tamamlandıktan sonra kabul görmüş ve patentlenmiş ise ticari boyuta geçişinin yeterince desteklenmemesi Ar-Ge değerlendirme ekiplerinin projeyi sunanlar kadar heyecan duymamaları Sanayide yapılan bilimsel yayınların teorik yayınlara göre dengesiz görülmesi Üniversite sanayi işbirliğinin azlığı ve ortak proje geliştirilememesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 9

13 S.36. S.37. S.38. S.39. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin tam olarak bilinmemesi; yetenek envanteri eksikliği Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinin objektif sonuçlarının bilinmemesi Proje safhasında ödenen vergiler Projelerin revizyonundan yana da problemler olması S.50. S.51. S.52. Triadic patent başvuru süreçlerinde Japonya nın yanında, diğer ülkelerin (Hindistan gibi) olmaması Patent başvuru sürecinde yeterli ölçüde destek personel ve mühendis bulunmaması Açık inovasyonun gelişmesinde işletmelere yönelik güven ortamının sağlanmamış olması grup 3 S.40. Eğitim sisteminin, işletmelerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirme ve artırma açısından yetersiz olması S.41. Üniversite-sanayi işbirliği arayüzlerinin hizmetlerinin işlevsel olmaması - desteklerin yetersiz olması S.42. Türkiye nin altyapı varlıklarına odaklanılmaması S.43. Sektörlere özel teşvikler verilmemesi (Bor üzerine nanotek. araştırmalar gibi) S.44. Kamu alımlarında yenilikçi ve yerlileştirmeye yönelik kriterlerin belirlenmemiş olması S.45. Devlet destekli Ar-Ge projelerinde işletmelere yeterli hazırlık zamanı tanınmaması S.46. KOBİ lerde Ar-Ge ve verimlilik yönetiminde vizyon eksikliği S.47. Altyapı yatırımlarında (laboratuvar vb.) ortak kullanımın yetersiz olması S.48. Ar-Ge teşviklerine yönelik kayıtların yetersizliği ve etki analizlerinin, programlarının yapılmaması, yetersizliği S.49. Yabancı sermayenin Türkiye de Ar-Ge yatırımı yapmasında bürokratik süreçlerin caydırıcı ölçüde fazla olması grup 4 S.53. S.54. S.55. S.56. S.57. S.58. S.59. S.60. S.61. S.62. S.63. S.64. S.65. Ar-Ge sonrası ticarileştirme sürecinde teşviklerin yetersizliği Projelendirme ve proje yönetimi konusunda bilgi eksikliği Eğitim kalitesinde nitelik ve niceliğin istenen düzeyde olmaması Stajların süre ve niteliğinin yetersiz olması Teknik (ara) eleman eksikliği Kamuda eğitime yönelik görev verilmemesi İleri teknoloji alanında kapasite geliştirilmesini teşvik eden kamu alım tercihlerinin ortaya konmaması Türkiye deki risk sermayesi ve iş melekleri gibi finansal mekanizmaların eksikliği Piyasaya giriş yönünde engeller bulunması Fikri mülkiyet haklarına yönelik mevcut düzenlemelerin Ar-Ge kapasitesini artırmada yetersiz kalması Üniversitelerin bilgi birikimini sanayiye taşıyacak işbirliklerinin eksikliği Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuksal düzenleme süreçlerinin eksikliği ve güven sorunu Kaliteye yönelik belgelendirme süreçlerinde, gerekler sağlanamasa dahi belge alınabilmesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 10

14 komisyon 2: işletmelerin ar-ge ve yenilik kapasiteleri grup çalışması 2: eylemler grup 1 Eylem Lise ve üniversite müfredatının ve altyapısının iyileştirilmesi Ar-Ge altyapısı olan kurum ve kuruluşlarda lise öğrencilerinin yaz döneminde birebir çalışmaları için burs sağlanması İlköğretim öğrencilerine yaz kamplarında Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini geliştirecek kursların hazırlanması Üniversitelerin kategorize edilmesine (Sanayiye dönük uygulamalı çalışmalar yapanlar araştırmaya dönük olanlar eğitime ağırlık verenler) dönük ön çalışmaların yapılması Temel bilimleri tercih eden başarılı öğrencilere TÜBİTAK tarafından burs verilmesi Özel sektörün temel bilimler alanında okuyan öğrencilere verdikleri bursların sosyal sorumluluk projesi olarak yansıtılması ve Ar-Ge harcaması içinde gösterilerek özendirilmesi İleri teknolojiye yönelik desteklerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması Devlet teşvikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu internet sitesinin hazırlanması Mevcut Ar-Ge teşviklerinin ve hibe programlarının somut sonuçlar içerecek şekilde etki analizi yapılması Yurtdışı örneklerin incelenmesi, Türkiye deki Ar-Ge desteklerinin mevcut ve potansiyel rakip ülkelerdeki Ar-Ge destekleriyle periyodik olarak karşılaştırılması amacıyla bir yapının oluşturulması Ar-Ge Merkezi olma koşullarından birisi olan Ar-Ge personeli sayısının düşürülmesine ilişkin mevzuat çalışmasının yapılması Özel sektör ile eşgüdümlü olarak KOSGEB programlarının etkililiğinin analiz edilmesi Girişimcilere mali destek yanında, yönetim, pazarlama gibi hayati diğer konularda da destek sağlanması Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin niteliğine önem verilerek bu doğrultuda somut başarı ölçütlerinin değerlendirilmesi MEB YÖK MEB MEB TÜBİTAK STK lar KOSGEB Kalkınma Ajansları TGB Yönetimleri ve Kuruluşlar Üniversiteler TÜBİTAK YÖK MEB TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 11

15 Eylem Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirildiği ekosistemler olarak tanımlanması, yönetici şirketlerin bu konuda aktif rol üstlenerek firmalara idari konularda destek vermesi Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde akademisyenlerin patent geliri elde edebilecek şekilde düzenleme yapılması Akademik terfilerde araştırmacıların elde ettikleri patentlerin terfi kriterleri arasında yer alması Üniversitelerdeki Teknoloji Transfer Ofisleriyle firmalar arasında yapılacak anlaşmalarda farklı sözleşme tiplerinin uygulanabilmesi Üniversitelere sağlanan hibelerin sanayi ile işbirliği yapılması durumunda daha çekici hale getirilebilmesi için düzenlemeler yapılması ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 12

16 grup 2 Eylem Ulaşılabilir sektörel veri bankaları oluşturulması Proje denetim ve değerlendirme ekiplerinde sektörü tanıyan uzmanların da görevlendirilmesi Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin ticari olarak pazara sunulmasının desteklenmesi Proje değerlendirme ekiplerinin motivasyonunun artırılması yönünde çalışmalar yapılması (Anket yoluyla değerlendirme) Sanayide yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan yayınların öne çıkması yönünde çalışmalar yapılması Üniversite mevzuat ve müfredatının öğrencilerin sanayide Ar-Ge projelerinde çalışması yönünde özendirilmesi Firma İnovasyon Değerlendirme sistemi geliştirilip Türkiye İnovasyon Yeteneği geliştirme sistemine veri oluşturmasının sağlanması Ar-Ge teşvikleri etki analizlerinin yapılması, Sanayi ve Ticaret Odaları Ar-Ge fonlama kuruluşları Ar-Ge fonlama kuruluşları YÖK YÖK ve Üniversiteler ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 13

17 grup 3 Eylem Teknoloji ve Tasarım gibi derslerin bütün eğitim kademelerinde yaygınlaştırılması (sanat okullarında patent dersleri verilmesi) Patent mühendisliği yüksek lisans programının oluşturulması Yükseköğrenim sırasında fiilen ve belirli bir süre sanayide çalışma zorunluluğu getirilmesi (stajdan daha uzun süreli olarak) Sürekli eğitim programlarına yönelik teşvik ve desteklerin yaygınlaştırılması Teknik çeviriye yönelik altyapının güçlendirilmesi Ar-Ge teşvik mekanizmalarının, işletmelere ve üniversitelere tanıtılması Üniversite - sanayi arayüzlerindeki uzmanların eğitilmesi, yetiştirilmesi Endemik ve yöresel ürünler ve yeraltı kaynakları dikkate alınarak teşvik mekanizmaları geliştirilmesi Öncelikli sektörlere (cari açığı azaltabilecek demir çelik, enerji, ilaç gibi) özel teşvik mekanizmaları geliştirilmesi Kamu alımlarında ürünlerin inovatif olması zorunluluğunun getirilmesi; yerlileştirmeye öncelik tanınması Kamunun büyük ölçekli projelerinde işletmelere hazırlanmaları için yeterli sürenin tanınması; duyuru mekanizmalarının iyileştirilmesi Başarılı ve başarısız örneklerin tanıtımının yapıldığı konferanslar düzenlenmesi, platformlar hazırlanması Ar-Ge sürecinde ihtiyaç duyulan laboratuvar / test altyapısının sektörün ihtiyacına yönelin envanter tutulması; sektör ihtiyacının takip edilerek kurgulanması Ar-Ge desteklerine yönelik kayıtların bir veritabanında tutulması; etki analizlerinin yapılması Yabancı sermayeyi Ar-Ge yatırımlarına özendirmek için farklı mekanizmalar geliştirilmesi Patent başvuru sürecindeki desteklerin artırılması TÜBİTAK TM 3 desteğinde Japonya yerine Çin, Rusya, Brezilya gibi potansiyel ülkelere de destek verilmesi MEB YÖK YÖK YÖK Orman ve Su İşleri Bak., Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak., TPE KİK Ekonomi Bakanlığı TÜBİTAK ve Kuruluşlar KOSGEB, TÜBİ- TAK, Kalkınma Ajansları, TOBB KOSGEB, TÜBİ- TAK, Kalkınma Ajansları, TTGV Teknoparklar, Üniversiteler TOBB KOSGEB, TOBB TÜBİTAK, KOSGEB TÜBİTAK, KOS- GEB, TTGV, Kalkınma Ajansları TPE, TÜBİTAK VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 14

18 Eylem Açık inovasyonda güven ortamının yaratılması amacıyla FMH lere yönelik düzenlemeler yapılması TPE ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 15

19 grup 4 Eylem Ticarileştirme sürecine yönelik yeni teşviklerin oluşturulması Firmalara yönelik proje yazımı ve yönetimi konularında farkındalık ve mentörlük eğitimleri verilmesi Temel bilimler ve uygulamalı bilimler şeklinde üniversitelerin lisans seviyesinde ayrıştırılması Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlarına yönelik toplumdaki bakış açısının dönüştürülmesi Kamu alımlarında Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ürünler için alım garantisi sağlayacak yasal düzenleme yapılması ve hayata geçirilmesi Yerlinin yanında yabancı girişim sermayesi yatırımcılarının da teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar geliştirilmesi Yenilikçi küçük firmaların piyasada ayakta kalmalarını sağlayabilecek koşulların oluşturulması (4054 sayılı Rekabet Kanunu nun etkin olarak kullanımının sağlanması) Akademik yükselme kriterlerinde üniversite-sanayi işbirliği ve patent sayısının yer alması; bu yönde mevzuatın oluşturulması Patent haklarında üniversitelerin de hak sahibi olduğu yasanın çıkarılması Üniversite-sanayi işbirliği arayüzlerinin (TTO) üniversite bazında etkin biçimde oluşturulması Üniversitelerin kapasitelerine yönelik mevcut durum analizlerinin yapılması Akademisyen bilgi havuzlarının oluşturulması Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde; nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik lisans ve yüksek lisans programlarının oluşturulması Sanayi kuruluşları çalışanlarının yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaları konusunda teşvik edilmesi Kısa Kısa Orta-Uzun TÜBİTAK, KOS- GEB, KOSGEB, Teknoparklar, TTO ler, TÜBİTAK, MEB, YÖN Orta MEB, STK lar Orta KİK, SSM Orta Kısa Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve Kuruluşlar Maliye Bakanlığı TÜBİTAK, SPK, Maliye Bakanlığı Kısa YÖK MEB Kısa, TBMM Orta TÜBİTAK Orta Kısa Uzun YÖK YÖK YÖK, MEB Orta Maliye Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 16

20 komisyon 2 - katılımcı listesi Katılımcı Kurum 1. Doç. Dr. Bahar Yetiş KARA TÜBA 2. Yrd. Doç. Dr. Engin DURGUN UNAM 3. Ercan ÇELİK BİTAV 4. Ercan ORHAN TÜBİTAK-TEYDEB 5. Emrah DEMİRTEKİN TÜBİTAK-TEYDEB 6. Halit ERYİĞİT ASO 7. Görsen ŞURA Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 8. Salman ÖZTÜRK Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 9. M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 10. Muhittin DİNÇER ASO 11. Murat DEĞİRMENCİ ÖSYM 12. Murat ONUR TPE 13. Muzaffer MISIRCI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 14. Ömer BAYKAL Gazi Teknopark 15. Özen PERVAN Bilkent Cyberpark 16. Şule ÖZKAYA Rekabet Kurumu 17. Seçil GÜREL Türkiye şeker Fabrikaları A.Ş. 18. D. Konuralp PİRİNÇÇİ ODTÜ Teknokent 19. Sultan Serpil YÜCESOY KOSGEB KOBİ Araştırmalar Dairesi 20. Gül E. POLAT KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Dairesi 21. Elif BEŞİKÇİ ASO 22. Elif MÜFTÜOĞLU TOBB 23. Nazan MARAŞ TGDF 24. Emel SACAKLI Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 25. Sinem ULUTÜRK TÜSİAD VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 17

21 komisyon 3: iş ve yatırım ortamı grup çalışması 2: eylemler grup 1 S.1. Destek ve teşviklere erişmek konusunda bilgi eksikliği bulunması S.2. Finansmana erişim konusunda bilgi eksikliği bulunması S.3. Proje yazma ve yürütme konusunda bilgi eksikliği bulunması S.4. Finansal kayıtlarda kayıt dışılığa bağlı ikili yapı olması S.5. Verilen teşviklerin geri dönüşü ile ilgili sorunlar bulunması S.6. Teşviklerin gelişiminin hibeye dönük olarak devam etmesi, proje bazlı teşviklerin azalmasından dolayı kontrol mekanizmasının azalması S.7. Özellikle KOBİ lerde kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili sorunlar bulunması, şirketlerin üçüncü kuşağa aktarılması konusunda riskler bulunması S.8. İş yapma kültürünün ortaklık yapma konusunda eksiklikler barındırması S.9. Şişirilmiş devlet desteklerinin kurumsal kapasitenin gelişmesini engellemesi S.10. Uzun vadeli yatırım yapma kültürü ve kapasitesinin olması S.11. Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi sorunları Ar-Ge projelerinin detaylı Pazar araştırmasına dayalı olmaması Ar-Ge projelerinde endüstri, üniversite ve teşvik veren kurum işbirliğinin eksik kalması S.12. İmalat sanayinde yatırımların geri dönüş oranının düşük olması S.13. Nitelikli işgücüne ulaşma ve elde tutma konusunda sorunlar yaşanması S.14. Yeterli pazar araştırması yapmadan girişimde bulunma kültürünün olması S.15. Yatırımın tüketime kayması, hızlı tüketimin özendirilmesi S.16. Sektörel bazlı verimlilik stratejilerinin olmaması S.17. Sektörel bazda ileri geri bağlantıların dikkate alınmaması (input-output) S.18. Analize destek verecek güncel, tutarlı veri tabanının olmaması ve politikaların analize grup 2 S.19. S.20. S.21. S.22. S.23. S.24. S.25. S.26. S.27. S.28. S.29. S.30. dayalı üretilememesi, bilgi tekliğinin olmaması Teşviklerin ölçek bazlı verilmemesi; sektörlere göre değişen optimum ölçeklerin belirlenip buna göre teşvik sağlanmaması Teşvikler ve kullananlarla ilgili devlet tarafından bilgi paylaşımı internet sayfası oluşturulması gerekliliği; teşviklerin sektörel dağılımı olmaması KOBİ ler için yeteri kadar finansman kaynağı olmaması KOBİ lerin büyüklüğünün çok farklı, heterojen olması; yeterli ayrımların olmaması Veri problemleri (Sermaye sayım verilerinin olmaması) Fiyat mekanizmasının ileriki dönemde yeterli olamayacak olma olasılığı ve 5-10 yıllık periyotta hangi sektörlerin geliştirilmesi gerektiğinin açıklanması ihtiyacı Piyasadan para toplanamaması; bu nedenle sürekli paravan şirketler kurularak borçlanmanın sürdürülmesi; ödenmeyen borçlar için ceza verilmemesi; borç ödememek için şirketlerin iflas etmesi Küreselleşmeyle birlikte KOBİ lerin büyümesinin yavaşlamış olması İnformel sektörle olan bağlantının azalması Bebek sanayinin oluşmasının mümkün olmaması nedeniyle teknolojiyi bir yerden yakalayıp sürdürmeye gerek duyulması Teşvik yapılacak alanın, bölgenin avantajlı hale getirilmesi gerekliliği (İstanbul- Malatya arasındaki iletişim, altyapı, finansa ulaşım imkânlarının artırılması gerekliliği; yatırımın hem sosyal hem ekonomik maliyetlerini azaltma, bölgesel farklılığı azaltma gerekliliği; merkezlerin çoğalması, tek merkezden yönetilmemesi gerekliliği) Sermaye stoku fazla olduğu için, büyük ölçekli firmalarda işgücünün verimli görünü- VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 18

22 S.31. S.32. S.33. S.34. S.35. S.36. yor olması (küçük firmalar için farklı bir ölçek gerekebilir) Uygun teknolojilerin tespit edilmeden teşvik verilmesi (bu sebeple, sektörel bazda hangi teknoloji gerekli ön çalışma ihtiyacı vardır) KOBİ lerde küresel dil olan İngilizceyi, bilgiyi, teknolojiyi, interneti kullanmada yetersizlikler olması Eğitimlerle yeterli iş yapma yeteneği kazandırılmaması Beşeri sermayeye sahip olmanın yetmemesi, bu sermayeyi kullanacak, iş yapma kabiliyetini artıracak, tamamlayıcı girdilere de ihtiyaç duyulması Ara eleman eksikliği İdeal dünyaya göre değil, sektörleri ideal gördüğümüz ülkeye göre hedefleme ve yönelme eksikliği S.39. S.40. S.41. S.42. İşletmelerin kamu kaynaklarından yararlanma mekanizmalarında sıkıntılar yaşanması. (Örneğin KOSGEB veri tabanına girme konusunda çekingen davranılması - bürokratik yükler, nakdi teşviklerin gecikmeli ödemesi gibi- işletmelerin başvuru prosedürü yürütmede yetersizlikler) Vergi, sigorta ve prim yükleriyle, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi düzenlemelerin sebep olduğu maliyetlerin işletmeleri kayıtdışılığa yöneltmesi Meslek standartları belirlenirken meslek statülerinin göz ardı edilmesi İşletmelerin ara eleman ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanamaması (kesintisiz eğitim ve üniversite eğitiminin şart olduğuna dair toplumsal algının baskınlığının bunda önemli katkısı bulunmaktadır.) grup 3 S.37. S.38. Verimliliği artırmaya yönelik analiz çalışmalarında ve politika oluşturma süreçlerinde genellikle Anadolu Kaplanlarının yoğunlaştığı iller dikkate alınmaktadır. Oysa gelişme ve sanayileşme potansiyeli artan Sivas, Elazığ, Malatya, Erzurum ve Düzce gibi kendini ispat etmek isteyen ve atılım aşamasında olan illere de odaklanılmasının sonuçlarda yanlılık sorunu yaratma ihtimali bulunması İşletmelerin devlete (mahalli ve merkezi) ilişki kurmakta ve sorunlarını, görüşlerini iletmekteki sorunlar yaşaması grup 4 S.43. S.44. S.45. S.46. S.47. S.48. Reel sektöre verilen desteklerin izleme, takip mekanizmalarının yetersizliği Yatırım yeri temini sorunlarının bulunması; coğrafi bilgi sisteminin eksikliği, arazilerin özelliklerinin bilinmemesi Kredi Garanti Fonu nun verdiği kefaletlerin bankaların faiz maliyetlerini düşürücü bir unsur olarak görülmemesi Verilen desteklerin konu ve ölçek bazında sınıflandırılmamış olması Kurumlar arası veri paylaşımında sorunlar yaşanması İşletmelere destek veren kurum ve kuruluşlarının kaynaklarının sınırlı kalması VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 19

23 komisyon 3: iş ve yatırım ortamı grup çalışması 2: eylemler grup 1 Eylem Ara eleman yetiştiren eğitim kurumlarının artırılması ve bu kurumlara kayıt olma oranının yükseltilmesi Yatırımların desteklenmesinde bölgenin yapısıyla uyumlu ileri ve geri bağlantıların güçlü olduğu stratejik yatırım alanlarının tespit edilmesi Sanayi envanterine ilgili tüm kurumların birikimleri doğrultusunda destek vermesi Verimlilik stratejisi ve eylem planının sektörel olarak ele alınması Desteklemelerde rekabet bozucu etkilerin gözetilmesi Vergi oranlarının sektörel olarak yeniden düzenlenmesi Sektör öncelikleri doğrultusunda sektör bazlı girdi maliyetlerinin analiz edilerek muafiyetlerin düzenlenmesi Eylemlerin gerçekleştirilmesinde özel sektörü temsil eden STK lar ile işbirliği yapılması Kamuda ortak stratejilerin oluşturulması Teşvik ve desteklere ulaşımı sağlayacak girişimcilik konseyi portalının bir an önce hayata geçirilmesi Yatırım ve Ar-Ge desteklerinde yatırımcıların da risk üstlendiği bir yöntemin geliştirilmesi Sektörel bazda işletmelerin rekabetçilik ve kurumsal kapasite analizlerinin yapılması Ortak iş yapma kültürünün erken yaşta örgün eğitimle verilmesi Özellikle KOBİ lere dönük olarak ortak hareket etmenin sağlayacağı rekabetçilik avantajına ilişkin eğitim ve seminerler düzenlenmesi NUTS2 bölgesinde iş planı ve proje hazırlama ve yönetme yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitimler verilmesi Ayrıntılı proje analizleri yapılmış Ar-Ge projelerine öncelik verilmesi İşgücü verimliliğinin artırılması için üniversiteler, meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde reel sektör uygulamalı eğitimleri verilmesi ve Kuruluşlar VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 20

24 grup 2 Eylem Sermaye stoku ve sektörel yatırımlara yönelik veri tabanının oluşturulması Sektörel bazda sanayi envanterinin oluşturulması Teşvik sisteminin tek bir çatı altında toplanması ve verilen teşviklerin takibine yönelik sistemin geliştirilmesi Fiyat mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması Tedarikçi işletmelerin uluslararası standartlara uygun üretim yapmasının teşvik edilmesi Geri ödeme performansları doğrultusunda işletmelere borçlanmada kolaylık sağlanması yönünde mekanizmaların oluşturulması Paravan şirket oluşumunu engellemek üzere belli miktar üzerindeki işlemlerin kayıt altına alınması Aynı ölçek grubundaki KOBİ lerin bir araya getirilerek açık Ar-Ge yapmalarının sağlanması Bölgesel teşviklerin etki değerlendirmesinin yapılarak bölgesel cazibe merkezleri oluşturulması Teşvik sisteminin etkisini artıracak şekilde ekonomik, sosyal, kültürel yapının bölgesel olarak geliştirilmesi Sektörel bazda teknoloji açığının seçilmiş ülkelere göre tespiti ve kaynak dağılımının buna göre yapılması KOBİ lerin (yabancı dil kullanımı, internet, teknoloji kullanımı vb.) yetkinliklerinin artırılması KOBİ ler arası ortak fon oluşturulması, şirketler arası derecelendirme kuruluşları oluşturulması ve Kuruluş- lar Kısa TÜİK, KOSGEB Kısa TÜİK, KOSGEB Kısa Başbakanlık Kısa Kısa Kısa Kısa Kısa Kısa Kısa, Rekabet Kurumu TSE, -VGM BDDK, SPK Maliye Bakanlığı KOSGEB, Üniversiteler Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları Kısa Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TÜİK Kısa Kısa, Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TİM, KOSGEB, Meslek Odaları VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 21

25 grup 3 Eylem VSEP hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen KOBİ lere dönük Verimlilik Sorunları Anketinin il ve/veya bölge bazında da değerlendirilerek bölgesel ihtiyaçların tespit edilmesi Mevzuata ilişkin izleme, değerlendirme ve bilgilendirme platformları kurulması ve etkinleştirilmesi Mikro işletmelere yönelik yükümlülüklerin farklılaştırılması (Örn. İş planlarının sadeleştirilmesi) NACE kodlarına yönelik işletme ölçütlerinin gözden geçirilmesi İşletmelerin finansal okur-yazarlığını ve bilincini geliştirmek amacıyla KOSGEB ve ilgili finansal aracı kurum birlikleriyle sürekli eğitim ve bilgilendirme platformunun kurulması Kayıtlı faaliyet gösteren işletmelerin yeni mevzuattan kaynaklanan ek maliyetlerinin (Örn sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) hafifletilmesine dönük süreklilik arz eden teşviklerin sunulması Meslek standartlarının ve statülerinin geliştirilmesi amacıyla başta yeni kurulanlar olmak üzere üniversitelerin bölgelerindeki ticaret ve sanayi odası gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde ara eleman ihtiyacının karşılanmasına dönük lisans düzeyinde eğitim programlarının oluşturulması ve Kuruluş- lar Kısa -VGM TOBB, KOSGEB, TESK Kısa/Orta Kısa/Orta TOBB, İl Sanayi ve Ticaret Odaları KOSGEB Meslek Birlikleri Kısa TÜİK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Orta KOSGEB, TBB, TKB, TSPAKB KOSGEB, ÇSGB Orta YÖK, STK lar MEB SPK, BDDK, Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 22

26 grup 4 Eylem Teşviklerin ve desteklerin tanıtılması ve izlenmesi için koordinasyon kurulu kurulması Yatırım yapılabilecek arazilerin belirlenerek yatırımcılara tahsis edilmesi ve Kuruluş- lar 2015 yılı sonu -VGM (Teşvik ve destek veren kuruluşlar) KOSGEB, TÜBİ- TAK, TTGV, Hazine Müsteşarlığı 2017 yılı sonu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Belediyeler, Milli Emlak GM KGF Kefaletlerinin derecesinin artırılması 2015 yılı sonu BDDK KGF, Bankalar, Hazine Müsteşarlığı, TBB İşletmelere destek veren kurum ve kuruluşların kaynaklarının artırılması Maliye Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 23

27 komisyon 3 - katılımcı listesi Katılımcı Kurum 1. Ali AYCI KOSGEB-Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı 2. Alperen KARAOSMANOĞLU Başbakanlık Yatırım Destek Tanıtım Ajansı 3. Berk MESUTOĞLU BDDK 4. Bülent ULAŞAN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü 5. Dr. Burçhan SAKARYA BDDK 6. Ekrem DEMİR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 7. Elif ÖZ Ankara Ticaret Odası 8. Emrah ERSOY T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 9. Fatih BÜYÜKFİDAN Genel Müdürlüğü KOSGEB-KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 10. Gamze ÖNKOL KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 11. Gaye UĞUR TÜSİAD 12. Gonca DURUKAN ÖSYM 13. Güniz ÜNAL KOBİ GSYO A.Ş. 14. Halit SEZER KOSGEB-KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı 15. Handan KAHRAMAN TTGV 16. Hülya SAYGILI 17. Mustafa AKSELİ 18. Mustafa BABAYİĞİT Ankara Ticaret Odası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı - Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 19. Mustafa ŞİMŞEK Kalkınma Bankası - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 20. Neslihan YOKUŞ TESK 21. Nilay CAMCI T.C. Ekonomi Bakanlığı 22. Onur KOCA Hazine Müsteşarlığı 23. Osman Fatih TARHAN Hazine Müsteşarlığı 24. Ozan BAKIŞ Sabancı Üniversitesi - Rekabet Forumu 25. Serkan UYGUN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 26. Sibel TUĞ TİSK 27. Şule ÖZKAYA Rekabet Kurumu 28. Tuba FİLİZ Ankara Ticaret Odası 29. Tülin SEÇEN TÜRKONFED 30. Uğur GELİR Kalkınma Bakanlığı 31. Yasemin ÖZBAL TÜRKONFED 32. Yıldırım AKAR Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 24

28 komisyon 4: sürdürülebilir üretim grup çalışması ı: sorunlar grup 2 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. grup 3 S.9. Kavram karmaşasının olması; sürdürülebilir üretimle ilgili kavramların net tanımlanmaması nedeniyle kapsam konusunda soru işaretleri oluşması VSEP amaçları arasında yer alan Amaç 8 in ifadesinde politika üretmek konusunda yargı eklenmesi gerekliliği Yapılan anket sonuçlarına referansla KO- Bİ lerde bir bilinç eksikliği iddia edilmeyebilir. Bunun yerine uygulamaya yönelik sektörel bazda bir bilinç oluşturmaya, bilgiye, veriye ihtiyaç duyuluyor olabilir. Üretim konusuna yönelik sorunlara, sorunlar başlığı altında yeterince yer verilmemiş olması Verimlilik konusuna yönelik amaç ve sorunlar arasında tutarsızlık Sektörel bazda temiz üretim çalışmalarına yönelik teknik ve idari çalışmaların ve yaptırımların eksikliği Üretim bazında ve sektörel bazda kullanılan teknoloji ve girdilere ilişkin bilgi ve veri eksikliği; aynı şekilde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi eksikliği İyi uygulama örneklerinin yeterince paylaşılamaması; koordinasyon ve işbirliği yetersizliği Hızlı tüketim ile rekabet ortamının artması sonucu fiyatların aşağı çekilmesi ile temiz üretim uygulamasının zorlaşması S.10. S.11. S.12. S.13. S.14. S.15. grup 4 S.16. S.17. S.18. S.19. S.20. S.21. S.22. KOBİ lerde bilinç düzeyinin düşük olması ve sürdürülebilirliğin artırılmasını sağlayabilecek danışmanlık hizmetlerinin eksikliği Küçük işletmelerin çıkan atıklarının değerlendirilmesi, ölçüm ve denetim yapabilirliğinin artırılmasını sağlayabilecek kayıt tutma mekanizmalarının eksikliği Temiz üretime ilişkin sektörel göstergelerin olmaması OSB lerin atık yönetimi konusunda uzmanlaşmamış olması Yaptırımların eksikliği ve uygulanabilirliklerinin ölçülmemesi Atığın hammadde olarak kullanılabilirliğinin yeterince bilinmemesi Veri konusunda kurumlar arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği Veri şeffaflığı konusunda kurumlar arasında anlaşmazlıklar olması Kurumların veri toplama görevlerinin mevzuatla ayrıştırılmış olması Kayıt dışı üretimin azaltılmasına dönük çalışmaların eksikliği Kanun ve politika yapıcılarda ve işletmelerde sürdürülebilir üretim ve BAT lar konusunda bilinç ve bilgi düzeyinin eksikliği Sürdürülebilir üretim teknolojilerinin tesis bazında tanıtılması ve eğitimlerinin yapılmasında eksiklikler Tesis bazında gösterim projelerinin yaygın olmaması VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 25

29 komisyon 4: sürdürülebilir üretim grup çalışması 2: eylemler grup 2 Eylem Sürdürülebilir üretim terminolojisinin (sürdürülebilir üretim, temiz üretim, eko verimlilik, yeşil üretim vb. kavramların tanımı ve kapsamlarının) netleştirilmesi Anketlere ilaveten pilot uygulamalar, ihtiyaç tespiti ve etki analizi metotlarıyla sektörel bazda bilgi ve verilerin toplanması VSEP Amaç setine verimlilik odaklı yeni bir amaç maddesi eklenmesi (Öneri: Amaç 9: Ülkemizde imalat sanayinde verimsizliğe yol açan faktörlerin belirlenmesi ve bunların giderilmesine ilişkin sektörel bazda çalışmalar yapılması. ) Bu alandaki uzman kapasitesinin belirlenerek ihtiyaca yönelik tedbirlerin alınması Sanayide temiz üretime yönelik finans destek mekanizmalarının /fonlarının oluşturulması (TÜBİTAK tarafından temiz üretime yönelik çağrıların açılması gibi); güdümlü finansal destek mekanizmaları oluşturulması (hibe, düşük faizli kredi vb) Kısa Sürekli tekrarlanan uygulamalar şeklinde ÇŞB ve Kuruluşlar Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK, Üniversiteler, OSB ler, Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Odaları. Orta Vade TÜBİTAK-MAM, Üniversiteler, Sektörel Birlikler Orta Vade TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, OSB Birlikleri Sektörel göstergelerin belirlenmesi Kısa TÜİK, Sektör Birlikleri Sektör bazında temiz üretimin en çok katkı sağlayacağı alanların belirlenmesi; ihtiyaç analizleri yapılması ve bu analizler ışığında pilot uygulamalar yapılması Kısa TÜBİTAK-MAM İşbirliklerinin geliştirilmesi için bölgesel bazda iyi uygulama örneklerinin tanıtımına yönelik kongre, çalıştay, fuar vb. düzenlenmesi; ödül mekanizmalarının geliştirilmesi Sanayide temiz üretim konusunda altyapı oluşturabilmesi amacıyla sektör ve işletme büyüklüğü bazında standartlar belirlenmesi ve hedefler konulması ve denetlenmesinin sağlanması Orta Vade (daha sonra sürekli hale getirilmeli) Orta Vade TÜBİTAK-MAM VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 26

30 grup 3 Eylem Sürdürülebilir üretime özel finansal destek ve teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi amacıyla modellerin geliştirilmesi Çevre teknolojilerinin finansmanı ve yaygınlaştırılması için sektörel pilot çalışmalar yapılması Sürdürülebilir üretimde uzmanlaşmaya yönelik lisansüstü programların yaygınlaştırılması Sürdürülebilir üretim konusundaki mevzuatın sektörlere özel çalışılması Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kolay erişebileceği kılavuzlar, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması Sürdürülebilir üretim konusunda iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için ödül ve teşvikler geliştirilmesi TÜBİTAK 1003 projelerinin sürdürülebilir üretim projelerini içermek üzere hareketlendirilmesi (güdümlü projeler) Sürdürülebilir üretim projelerini desteklemek üzere ilgili kurumların finansal desteğiyle bir fon oluşturulması Sürdürülebilir üretim konusundaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için büyük firmaların daha küçüklere yol göstermesi için mekanizmalar geliştirilmesi Sürdürülebilir üretim konusunda girişimciliğin desteklenmesi (mentorluk programı) Sürdürülebilir iletişimin sağlanması ve profesyonel bir ağ oluşturulması, tematik networklerin artırılması; sürdürülebilirlik yönetim ağının kurulması Sürdürülebilir üretim sürecindeki yeni istihdam fırsatlarının belirlenmesi, sürdürülebilirliliğin iş kolu oluşturulması Enerji tasarrufu, enerji verimliliğinin sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilinç düzeyinin yükseltilmesi Enerji simbiyozunun teşvik edilmesi Doğal kaynakların (su, enerji) sürdürülebilir kullanımında bilinç düzeyinin artırılması Alternatif enerji kullanımının ofislerde %10 oranında artırılması Atıklardan enerji üretilmesi Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Kuruluş- lar TTGV, TÜBİTAK, Üniversiteler, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları 2014 ve sonrası TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Sürekli Üniversiteler, YÖK ÇŞB,, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Üniversiteler, Meslek Odaları TÜBİTAK TOBB , ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, KOSGEB, Sektör Birlikleri TTGV, Üniversiteler TÜBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, TÜSİAD Üniversiteler, Araştırma Merkezleri TTGV, TOBB ILO MEB ÇŞB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı VSEP Komisyon Çalışmaları Toplu Raporu 27

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

3. SANAYİ ŞURASI. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon

3. SANAYİ ŞURASI. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon 3. SANAYİ ŞURASI Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon A. AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 1. Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması, 2. Kamu destek kriterlerinin revize edilerek esnekleştirilmesi,

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük,

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İKÜ Rektörlük, 029.09.2017 Girişimci üniversitenin kilit özellikleri : (Robertson, 2008) Tüm üniversite aktörlerinin (akademisyenler / teknik kadrolar / öğrenciler) girişimci

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

Tohumculuk Sektöründe Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliği

Tohumculuk Sektöründe Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliği Tohumculuk Sektöründe Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliği Prof.Dr. Mehmet Emin Çalışkan Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü caliskanme@nigde.edu.tr

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

3. SANAYİ ŞURASI. Sanayide Sürdürülebilir Üretim. Sanayide Sürdürülebilir Üretim 1 A. ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ

3. SANAYİ ŞURASI. Sanayide Sürdürülebilir Üretim. Sanayide Sürdürülebilir Üretim 1 A. ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ 3. SANAYİ ŞURASI Sanayide Sürdürülebilir Üretim A. ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ 1. Enerji üretim ve satış fiyat politikalarının tekrar gözden geçirilmesi, 2. Enerjinin verimli kullanılması konusunda

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı