MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ. Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ. Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute"

Transkript

1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 ISSN: X

2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 ISSN: X Sahibi / Owner: (Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına) (On Behalf of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute) Prof. Dr. Ertuğrul BALTACIOĞLU Editör / Editor: Doç. Dr. Yakup BULUT Yayın Kurulu / Editorial Bord: Prof. Dr. Ertuğrul BALTACIOĞLU Doç. Dr. Yakup BULUT Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK Yrd. Doç. Dr. Eyyup COŞKUN Yrd. Doç. Dr. Adem ÇELİK Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖZYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Şaban TANIYICI Dergi Yazışma Adresi / Correspondence Adress: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tayfur Sökmen Kampusü Antakya/ HATAY Tel: Faks: Baskı-Hazırlık: Pegem Akademi Yayıncılık Adakale Sok 4/1 Yenişehir Ankara / TÜRKİYE Tel: Faks: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin her hakkı saklıdır. Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

3 EDİTÖRDEN Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5. yılında 9. sayısı ile yayın hayatına devam etmektedir. Sosyal Bilimlerin farklı alanlarında bilimsel gelişmelerin takip edilmesine ve paylaşımına katkı sağlamayı amaçlayan dergimiz, yeni Yayın Kurulu, Editörü, farklı üniversitelerden oluşan Danışman Kurulu ve Hakem Kurulu ile bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergimiz, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şerefettin CANDA nın büyük destek ve katkılarıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Başta Rektörümüz olmak üzere, dergimize Türkiye nin farklı üniversitelerinden bilim üreterek katkı sağlayan yazarlarımıza, kendilerine iletilen makaleleri özveri ve bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendiren Hakem Kurulunda görev alan değerli öğretim üyelerine, dergimizin hazırlanmasında önemli katkıları olan Yayın Kurulu ve Danışman Kurulumuz üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca derginin basım öncesi hazırlıklarında özveri ile çalışan Enstitü Sekreteri Arzu Yalçın a, memurlarımızdan Şemsi Yıldırım ve Meryem Kansu Sayılır a teşekkür ederim. Yeni Yayın Kurulumuzla birlikte bundan böyle dergimizde sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çok daha fazla yazı yayınlanacağını ve değerlendirmelerin en geç üç ay içinde yapılarak yazarlarımıza bilgi verileceğini de belirtmek isterim. Dergimizin bu sayısında, Eğitim, Felsefe, Yerel Yönetimler ve Kentleşme, İşletme, Coğrafya ve Tarih alanında toplam 14 adet makale bulunmaktadır. Standartlarını yükselten dergimiz, yazar ve hakemlerimizin destekleriyle daha da fazla güç kazanacaktır. Yayın Kurulumuz, dergimizin 2009 yılında yayımlanacak 12. sayısının Hatay ın Anavatan a katılması münasebetiyle Hatay Özel Sayısı olarak çıkarılmasını kararlaştırmıştır. Hatay la ilgili sosyal konulardaki her türlü bilimsel çalışmaya açık olan bu sayımız için bilim adamlarından destek beklediğimizi belirtmek isterim. Doç. Dr. Yakup BULUT Editör

4 Danışma Kurulu / Advisory Board: Prof. Dr. Şerefettin Canda Prof. Dr. İlhan Genç Prof. Dr. Murat Özbay Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Ahmet Kırkkılıç Prof. Dr. Mukim Sağır Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın Prof. Dr. Veysi Seviğ Prof. Dr. Cahit Kavcar Prof. Dr. Bilal Eryılmaz Prof. Dr. Adalet Bayramoğlu Alada Prof. Dr. Kemal Görmez Prof. Dr. İbrahim Yıldırım Prof. Dr. Sadettin Tombul Prof. Dr. Ali Uzun Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik Prof. Dr. Yavuz Atar Doç Dr. Ahmet Doğanay Doç. Dr. Birol Ekgün Doç. Dr. Emin Karip Doç. Dr. Fatih Töremen Doç. Dr. İbrahim Bilgin Doç. Dr. Muhammet Kösecik Doç. Dr. Uğur Yıldırım Mustafa Kemal Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sakarya Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dicle Üniversitesi Fırat Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Marmara Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fırat Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bu Sayının Hakemleri Prof.Dr. Adalet BAYRAMOĞLU ALADA Prof.Dr. Bilal ERYILMAZ Prof.Dr. Doğan ÖZLEM Prof.Dr. Esin KAHYA Prof.Dr. Hakan YİĞİTBAŞOĞLU Prof.Dr. Hüsamettin AKÇAY Prof.Dr. Mehmet Ali ÜNAL Prof.Dr. Mehmet KARTAL Prof.Dr. Mukim SAĞIR Prof.Dr. Murat ÖZBAY Prof.Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Prof.Dr. Sadettin TONBUL Prof.Dr. Sebahattin ARIBAŞ Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY Prof.Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ Doç.Dr. Yakup BULUT Doç.Dr. Enver ÇAKAR Doç.Dr. Esen GÜRBÜZ Doç.Dr. Fatih TÖREMEN Doç.Dr. H.İbrahim ZEYBEK Doç.Dr. Hayati AKYOL Doç.Dr. Muhammet KÖSECİK Doç.Dr. Mustafa BAŞER Doç.Dr. Rasim YILMAZ Doç.Dr. Soner DURMUŞ Doç.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK Doç.Dr. Uğur YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Adnan KARADÜZ Yrd.Doç.Dr. Adnan KÜÇÜK Yrd.Doç.Dr. Bayram ÖZBAY Yrd.Doç.Dr. Bilal DUMAN Yrd.Doç.Dr. Bilginer ONAN Yrd.Doç.Dr. Halil Murat AKIN Yrd.Doç.Dr. Hilal İNAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YAYMAN Yrd.Doç.Dr. Nuriye GÜREŞ Yrd.Doç.Dr. Oğuz KILIÇOĞLU Yrd.Doç.Dr. Tevfik İŞLEYEN Yrd.Doç.Dr. Turan TEMUR

5 İÇİNDEKİLER Küreselleşen Dünya da Çevre Sorunları... Environmental Problems in a Globalized World Prof. Dr. Hülya BAYKAL & Dr. Tan BAYKAL Antakya-Kahramanmaraş Graben Alanında Kurutulan Sulak Alanların (Amik Gölü, Emen Gölü ve Gâvur Gölü Bataklığı) Modellerinin Oluşturulması... The Constitution of Models of the Dried Wetlands (Amik Lake, Emen Lake and Gâvur Lake Swamp) in The Antakya-Kahramanmaraş Graben Area Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KORKMAZ Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi... Having General Adequacy of Teaching Profession Evaluation of the Views of Teacher Candidates and Teachers About Their Level Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZER & Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye de Laiklik... Secularism in the European Union Countries and in Turkey Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi... Comparing Reading Skills of First Grade Students who learn Reading-Writing with Sound- Based Clause Method and Clause Method Doç. Dr. Hayati AKYOL & Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi... Effect of the Pre-Service Teachers Learning Styles on Chemistry Achievement and Attitudes Yrd. Doç. Dr. Cengiz TÜYSÜZ & Yrd. Doç. Dr. Erdal TATAR İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi... Measurement Understanding of Reading Skills in 5 th Classes of Primary Schools Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ & Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

6 Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları... The Developing Methods of Reading Comprehension Skills in Turkish Yrd. Doç. Dr. Muamber YILMAZ 1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya Ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme... Turkish Names of the Places in Antakya And its Surroundings According to Tapu-Tahrir Register Book Dated 1526 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği... An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Case of Niğde Doç. Dr. Emin İNAL & Yrd. Doç. Dr. Recep ÇİÇEK & Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri... Learning Difficulties in Mathematics Education Yrd. Doç. Dr. Enver TATAR & Prof. Dr. Ramazan DİKİCİ Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri... The Management of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District Yrd. Doç. Dr. F. Neval GENÇ & Doç. Dr. Hüseyin ÖZGÜR Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?... Prevention of Conflict in Distribution Channels Yrd. Doç. Dr. Nuriye GÜREŞ Tarih Felsefesi Alanında Bir İnceleme: Varoluş Felsefesi ve Tarih Anlayışı... A Researching in the Domain of Philosophy of the History: The Existentialism and the History Conception Gülcan SARIOĞLU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15 ISSN: 1304-429-X Hatay MUSTAFA KEMAL

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YIL: 2012 CİLT: 7 SAYI: 1 SAHİBİ / OWNER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına On behalf of Gaziosmanpasa University

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION B ÜE F A D B A R T I NÜNİ V E R S İ T E S İ E Ğİ T İ MF A K ÜL T E S İ DE R Gİ S İ Ul u s l a r a r a s ı Ha k e ml i De r g i -AYRIBASI MDr.H.TuğbaÖZTÜRK Kür esel l eşmeveağtopl uml ar ıodağı ndabi l

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Academic Social Science Studies dergisi yılda altı defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social

Detaylı

http://optimumdergi.usak.edu.tr/

http://optimumdergi.usak.edu.tr/ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Kış / Winter 2014 Cilt / Volume: 1 Sayı / Issue: 1 ISSN: 2148-4228 http://optimumdergi.usak.edu.tr/ Adres:

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi ISSN: 1309-081X Yıl / Year : 6 Sayı : 10 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KSBD Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi The Black Sea Journal Of Social Sciences İLKBAHAR 2014 SPRING 2014 TÜRKİYE

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yabancı Diller Eğitimi Atatürk 1986 Y. Lisans Eğitim Yön.Teftiş

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:2 Sayı: 1 Ocak 2012 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATIONAL FACULTY Volume: 2 Number: 1 January 2012 ISSN 2146-071X Dergi Sahibi/Owner Trakya Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 18 Sayı/Issue: 1 Ocak / January 2008 ELAZIĞ (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir)

Detaylı

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL National Education Yaz / summer 2014 yıl/year 43 sayı/number 203 Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Üç Ayda Bir Yayımlanır/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ISSN: 1303-0876. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 3029 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

ISSN: 1303-0876. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 3029 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 1303-0876 Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 3029 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt / Volume: 13 Sayı / Number: 1 2013 - ESKİŞEHİR sbd.anadolu.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 21 Sayı/Issue: 1 Ocak / January 2011 ELAZIĞ (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir)

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ULUSLARARASI E T M PROGRAMLARI VE Ö RET M ÇALI MALARI DERG S

ULUSLARARASI E T M PROGRAMLARI VE Ö RET M ÇALI MALARI DERG S E T M PROGRAMLARI VE Ö RET M DERNE TURKISH CURRICULUM AND INSTRUCTION ASSOCIATION ULUSLARARASI E T M PROGRAMLARI VE Ö RET M ÇALI MALARI DERG S International Journal of Curriculum and Instructional Studies

Detaylı