İZLEYİCİLERE YÖNELİK REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZLEYİCİLERE YÖNELİK REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2"

Transkript

1 Giriş İZLEYİCİLERE YÖNELİK REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2 Rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesiyle ilgili araştırmalar, izleyiciye yönelik ve katılıma dayalı rekreasyon ve spor hizmetleri başlıkları altında gerçekleştirilmektedir (Theodorakis ve Alexandris, 2008). Bu çalışmanın temel amacı; izleyicilere yönelik rekreasyon ve spor alanında hizmet kalitesini etkileyen boyutlara ışık tutmak ve ilgili literatüre katkı sağlamaktır. 20 yıldan fazladır spor ve rekreasyon alanında hizmet kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir (Perez ve ark., 2010; Theodorokis ve ark., 2011). Rekreasyon ve spor işletmelerinde rekabetin artmasıyla, araştırmacıların ve hizmet sağlayıcıların müşteri tatmini ve hizmet kalitesi konularına daha fazla önem vermeye başladıkları belirtilmektedir (Ko,2000). Ceylan ve ark. (2010) na göre bu konu üzerine yoğunlaşmanın nedeni, tüketicilerin hizmet tercihlerinde kaliteye verilen önemin tespit edilmek istenmesidir. Literatür incelendiğinde çeşitli hizmet endüstrilerinde hizmet kalitesi ölçümlerinde en çok yararlanılan modelin (Thwaites ve Chadwick, 2005; Shonk, 2006; Pollack, 2008) Parasuraman ve ark (1985) tarafından geliştirilen SERVQUAL olduğu dikkati çekmektedir. SERVQUAL hizmet kalitesini ölçmek için popüler olmuş bir ölçektir (Lam ve ark., 2005). Rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesini inceleyen araştırmacılar arasında hangi boyutların yapıyı en iyi tespit ettiğiyle ilgili tam bir mutabakattan söz edilmemektedir (Kyle ve ark. (2010). Rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesini ölçmek için kullanılan ölçeklerin çoğu gelişim aşamasında temel olarak orijinal SERVQUAL ölçeğinden ve boyutlarından yararlanmışlardır (Theodorakis ve Alexandris, 2008). Ancak, Ott (2008) Rekreasyon ve spor endüstrisi alanında kullanılan SERVQUAL modelinin bu alanda yetersiz kaldığını ve bu modelle ilgili ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu söylemektedir. Hatta bu durumun araştırmacıların spor ve rekreasyon endüstrisinin özel hizmet kalitesi öğelerine, boyutlarına ve gelişen etkenlerine yoğunlaşmasına neden olduğunu belirtmektedir. Bunun sonucu olarak ta eski modeller üzerinde uyarlama çalışmaları yapıldığından ve rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesini ölçmek için yeni araçların geliştirildiğinden söz etmektedir. Müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirme sürecini etkileyen pek çok unsur ya da boyutun olduğu ifade edilmektedir. Fakat bu boyutların neler olduğu konusunda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Araştırmacılar arasında fikir birliğinin olmamasındaki en önemli sebebin, hizmet kalitesini oluşturan boyutların çeşitli sektörlere göre değişmesi gösterilmektedir (Okumuş ve Duygun, 2008). Rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesi ölçümleriyle ilgili literatür incelendiğinde, hizmet kalitesi ölçümlerinin izleyiciye yönelik ve katılıma dayalı rekreasyonel sporlar adı altında sınıflandırıldığı görülmektedir. Her iki sınıflamada da yapılan hizmet kalitesi ölçümlerinde farklı boyutların olduğu görülmektedir (Theodorakis ve Alexandris, 2008; Ko ve ark., 2011; Yıldız, 2012). 1 Araş. Gör., Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 2 Yard. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, 1

2 Perez ve ark. (2010) göre rekreasyon ve spor hizmetlerinin kalitesi işletmenin gelişimini belirleyen etkenlerden biri olarak görülmektedir. Bu yüzden kaliteyi analiz etmek, hizmetin doğruluğunu ve verimliliğini geliştirmek için hizmet kalitesi boyutlarını bilmek gerektiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, izleyicilere yönelik rekreasyon ve spor hizmetleri kalitesini değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçekler incelendiğinde, oyun, destek hizmetler, etkileşim, sonuç ve çevre boyutlarının hizmet kalitesini etkileyen boyutlar olarak birbirinden farklı ölçeklerde atıf aldığı görülmektedir (McDonald ve ark.,1995; Brady ve Cronin, 2001;Theodorakis ve ark., 2001; Kelley ve Turley, 2001; Gencer, 2011; Kuenzel ve Yassim 2007; Ko ve ark., 2011). Tablo 1 de izleyicilere yönelik rekreasyon ve spor alanında hizmet kalitesini ölçmek için geliştirilen ölçekler ve boyutlar gösterilmektedir. Tablo 1- İzleyicilere yönelik rekreasyon ve spor alanında hizmet kalitesini değerlendirmek için geliştirilen ölçekler ve hizmet kalitesini etkileyen faktörler (Theodorakis ve Alexandris, 2008; Ko ve ark., 2011; Yıldız, 2012; Çevik, 2013; Şimşek, 2014) Araştırmacı Ölçek Boyutlar McDonald, Sutton ve Milne (1995) Wakefield, Blodgett ve Sloan (1996) Theodorakis, Kambitis, Laios ve Koustelios (2001) Kelley ve Turley (2001) Westerbeek ve Shilbury (2003) Gencer (2005) Kuenzel ve Yassim (2007) Ko, Zhang, Cattani ve Pastore (2011) TEAMQUAL SPORTSCAPE SPORTSERV S_PSQPS SEQSS Güvenilirlik, Yanıt verebilirlik, Güvence, Empati, Fiziksel özellikler Otopark, Estetik, Skorbord, Konfor, Mekan yerleşimi, İşlevsellik, İşaretler, Tesiste kalma Erişim, Güvenilirlik, Heveslilik, Somut özellikler, Güvenliktir Personel, Ücret, Tesise ulaşım, Ayrıcalık, Rahatlık, Maç deneyimi, Gösteri, Elverişlilik, Sigara kullanımı Çekirdek spor ürünü, Ortak servis üretimi, SPORTSCAPE özelliği Etkileşim kalitesi, Fiziksel çevre kalitesi, Çekirdek hizmet kalitesi Sosyal etkileşim, Oyun kalitesi, Ambiyans Oyun kalitesi, Destek hizmetler, Etkileşim kalitesi, Sonuç kalitesi, Fiziksel çevre kalitesi İzleyicilere yönelik rekreasyon ve spor hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek için geliştirilen en güncel ölçeklerden biri Ko ve ark. (2011) tarafından geliştirilen, İzleyiciye Yönelik Sporlar İçin Etkinlik Kalitesi Ölçeği (SEQSS) dir. SEQSS oyun, destek, hizmetler, etkileşim, sonuç ve çevre boyutlarından oluşmaktadır. Araştırmacılar bu boyutların etkinliğin düzenlendiği 2

3 alanda karşılaşılabilecek olası problemlerin tanımlanmasında ve gelecekte düzenlenecek etkinliklere yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde yol gösterici olacağından bahsetmektedirler (Ko ve ark. (2011). Bu bağlamda, ifade edilen boyutlardan biraz daha bahsetmek yerinde olacaktır. Oyun Oyun boyutu, izleyicinin çekirdek ürün olan müsabakanın performansıyla ilgili algısı anlamına gelmektedir. Oyun kalitesi memnuniyet ve gelecekte tekrar müsabaka izleme konusunda etkili olan bir boyut olarak tanımlanmaktadır (Kunzel ve Yassim, 2007). Kelley ve Turley (2001) ise sportif mücadelenin yani oyun performansının, hizmet sunumunda kaliteyi etkileyen temel noktalardan biri olduğunu ifade etmektedir. Araştırmacılara göre rekreasyon ve spor pazarlamacıları için hizmet kalitesini etkileyen diğer boyutlar gibi, oyun kalitesini kontrol altında tutmak zordur. Tüketiciler müsabaka izlemeye gittiklerinde olumlu hizmet almalarını garanti etmenin zor olduğu söylenmektedir (Kelley ve Turley (2001). Destek Hizmetler Destek hizmetler boyutu, etkinlikle bağlantılı sunulan ikincil ürün ve hizmetlere yönelik kalite algısına vurgu yapmaktadır. Destek hizmetler, izleyicilerin hizmetle ilgili deneyimlerine katkı sağlayan en önemli ikincil ürün ve hizmetleri temsil eden, eğlence hizmetleri ve imtiyazları( yiyecek stantları) kapsamaktadır (Ko ve ark. (2011). Kelley ve Turley (2001) in yaptığı çalışmada taraftarlar açısından hizmet kalitesini etkileyen destek hizmetler boyutu en az puan alan boyut olarak dikkati çekmektedir. Etkileşim kalitesi Etkileşim kalitesi, tüketici ve işletme çalışanı arasındaki etkileşimin doğası anlamına gelmektedir (Kyle ve ark. 2010). Etkileşim kalitesi boyutu hizmetin nasıl sunulduğuna odaklanmaktadır. Bu boyutta hizmet sunumunda etkileşim iki şekilde meydana gelebilmektedir. Bunlar; Hizmet Sağlayıcı ve Tüketici Arasındaki Etkileşim: Aslında hizmet ağlayıcı ve tüketici arasındaki etkileşim, hizmetin etkileşim sayesinde nasıl sunulduğuyla ilgili öznel bir değerlendirmeyi ifade etmektedir. Daha spesifik olarak hizmet sağlayıcının davranışları, tüketicinin etkileşim kalitesi algısını etkileyecek davranışların (güler yüzlük, samimiyet, kibarlık, tavır, ilgi, açık sözlülük ve yardımseverlik gibi) belirgin olarak ifade edildiği noktalardaki kişilik özellikleri olarak ifade edilmektedir. Tutum, davranış ve çalışanın alanında uzman olması tüketicinin hizmet kalitesi algısını etkilemektedir (Ko ve Pastore, 2005). Tüketiciler Arasındaki Etkileşim: Tüketiciler arasındaki etkileşim, hizmet karşılanması sırasında diğer tüketicilerin tutum ve davranışlarının değerlendirildiği tüketicilerin, hizmetin nasıl sunulduğuyla ilgili öznel algısını ifade etmektedir. Hizmete yönelik tüketicinin kalite algısı, diğer tüketicilerin tutum ve davranışlarından etkilenmektedir. Tüketicilerin yüksek oranda etkileşime sahip olduğu rekreasyon ve spor hizmetlerinde bu sosyal süreçten bahsedilmektedir (Ko ve Pastore, 2005). Sonuç Sonuç kalitesi, hizmet tüketimi sonucunda tüketiciye ne kaldığını veya tüketicinin ne aldığını ifade etmektedir (Ko ve ark. (2011). Yani hizmet eyleminin sonucuna odaklanmaktadır (Ko ve Pastore, 2005). İzleyiciler etkinliğe katıldıklarında heyecan, zevk ve sosyal etkileşim gibi psiko-sosyal faydalar elde etmek isterler (Ko ve ark. 2011). Sonuç kalitesi bireyin elde ettiği bu soyut faydalarla ilgili bir boyuttur (Kyle ve ark. (2010). 3

4 Çevre Çevre, hizmet deneyiminin gerçekleştiği tesistir. Çevrenin genel hizmet kalitesi algısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Brady ve Cronin, 2001). Rekreasyon ve spor endüstrisinde hizmet kalitesine yönelik yapılan bir çok çalışma, çevre boyutunun hizmet kalitesinin değerlendirilmesindeki en önemli boyut olduğundan bahsetmektedir (Kim ve Kim, 1995 ; Howat ve ark., 1996 ;Chelladurai ve Chang, 2000, Ko ve Pastore, 2005 ; Ko ve Pastore, 2007). Sonuç Yüksek kalitede hizmet sağlamak rekreasyon ve spor işletmelerinin ulaşmak istedikleri hedef olduğundan (Tsitskari ve ark., 2006) beklentileri karşılayan kaliteli bir deneyimi tüketicilere sağlama, gelecekteki rekreasyon ve spor etkinliklerine katılımı ve bu etkinliklerin tüketimini desteklemektedir (Tsuji ve ark., 2007). Bunun sonucu olarak ta, sunulan hizmetin kalitesini belirleyen boyutların rekreasyon ve spor pazarlamacıları ile hizmet sağlayanlar tarafından bilinmesi bu noktada önem arz etmektedir (Perez ve ark. (2010). Yapılan araştırmalarda izleyicilere yönelik rekreasyon spor hizmetlerinin kalitesini etkileyen faktörler içinde en önemli faktörün çevre, en az öneme sahip olan faktörün ise destek hizmetler faktörü olduğu dikkati çekmektedir (Kim ve Kim, 1995; Howat ve ark., 1996; Chelladurai ve Chang, 2000; Kelley ve Turley, 2001; Ko ve Pastore, 2005 ; Ko ve Pastore, 2007). Diğer önemli bir nokta ise, rekreasyon ve spor pazarlamacılarının hizmet kalitesini etkileyen oyun boyutunu kontrol etmenin güçlüğünden bahsetmeleridir. Bu durumun altında yatan neden olarak rekreasyon ve spor hizmetlerinin değişken özelliği sahip olmaları gösterilebilir. Çünkü, izleyicilere yönelik rekreasyon ve spor hizmetleri sporcuların ya da takımın değişken performansı ve sunum sırasındaki özel durumlar (hava şartları) gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Yani rekreasyon ve spor tüketicilerinin satın aldıkları hizmetler haftadan haftaya değişiklik gösterebilmektedir. (Simit, 2008). Kaynaklar Brady, M. K., & Cronin Jr, J. J. (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach. Journal of marketing, 65(3), Ceylan Ö., (2010). Yıldız S. M., Tekin A. ve Özdağ S., Animasyonda İç veya Dış Kaynak Kullanan Turistik İşletmelerin Hizmet Kalitesi Açısından Karşılaştırılması, Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and standards of quality in sport services. Sport Management Review, 3(1), Çevik H., (2013), Beş Yıldızlı Otellerde Düzenlenen Rekreatif Animasyon Etkinliklerinin Hizmet Kalitesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Gencer R. T., (2011). The relationship between team identification and service quality perceptions in professional football. African journal of business management, 5(6), Howat, G., Absher, J., Crilley, G., & Milne, I. (1996). Measuring customer service quality in sports and leisure centres. Managing leisure, 1(2), Kelley, S. W., & Turley, L. W. (2001). Consumer perceptions of service quality attributes at sporting events. Journal of Business Research, 54(2), Kim, D. and Kim, S. Y., (1995). QUESC: An Instrument for Assessing The Service Quality of Sport Centers in Korea, Journal of Sport Management, 9, , 4

5 Ko Y. J., (2000). A Multidimensional and Hierarchical Model Of Service Quality in The Participant Sport Industry, Doctoral Dissertation, Ohio State University, Ohio. Ko Y. J. And Pastore D. L., (2005). A Hierarchical Model of Service Qualityfor The Recreational Sport Industry, Sprt Marketing Quarterly, 14, Ko Y. J. and Pastore D. L., (2007). An Instrument to Assess Customer Perception of Service Quality and Satisfaction in Campus Recreation Programs, Recreational Sports Journal, 31, Ko J. Y., Zhang J., Cattani K., Pastore D., (2011). Assessment of Event Quality in Major Spectator Sports, Managing Service Quality, 21(3), Kuenzel S. and Yassim M., (2007). The Effect of Joy on Behaviour of Cricket Spectators: The Mediating Role of Satisfaction, Managing Leisure, 12, 43-57, Kyle, G. T., Theodorakis, N. D., Karageorgiou, A., & Lafazani, M. (2010). The effect of service quality on customer loyalty within the context of ski resorts. Journal of Park & Recreation Administration, 28(1), Lam T.C.E., James J. and Zhang Barbara E., Service Quality Assessment Scale (SQAS): An Instrument For Evaluating Service Quality of Healt-Fitness Clubs, Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9 (2), , (2005). McDonald, M.A., Sutton, W.A. and Milne, G.R., (1995). TEAMQUAL: Measuring Service Quality in Professional Sports, Sport Marketing Quarterly, 4(2), Perez V. C., Minguet C. and Freire M. G., (2010). Sports Management Services: The Dimensions of Quality, Journal of Human Sport & Exercise, 5 (11), Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. the Journal of Marketing, Pollack B. L. The Nature of The Service Quality and Satisfaction Relationship Emprical Evidence For The Existence of Satisfiers and Dissatisfiers, Managing Service Quality, 18 (6), , (2008). Shonk D. J., (2006). Perceptions of Service Quality, Satisfactionand The Intentto Return Among Tourists Attending a Sporting Event, The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, The Ohio State University, Ohio. Smith A. C. T., Introductions to Sport Marketing, Elsevier Ltd., Oxford, 232, , Şimşek, K. Y. (2014), Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması: Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul Ankara Üniversitesi Spor Bil Fak, 12 (1), Theodorakis, N. D., & Alexandris, K. (2008). Can service quality predict spectators' behavioral intentions in professional soccer?. Managing Leisure, 13(3-4), Theodorakis N. D., Alexandris K. and Ko Y. J., (2011). A Service Quality Framework in The Context of Professional Football in Greece, International Journal of Sport Marketing & Sponsorship, 12 (4), , Theodorakis N. D., Kambitsis C., Laios A. and Koustelios A., (2001). Relationship Between Measure of Service Quality and Satisfaction of Spectator in Professional Sports, Managing Service Quality, 11 (6), , 5

6 Thwaites D. and Chadwick S., (2005). Service Quality Perspectives in Sport Tourism, Sport in Society, 8 (2), Tsittskari E.,Tsiotras D. ve Tsiotras G., (2006). Measuring Service Quality in Sport Services, Totaly Quality Management and Business Excellence, 17 (5), Tsuji Y., Bennett G. ve Zhang J., (2007). Consumer Satisfaction With an Action Sports Event, Sport Marketing Quarterly, 16, Okumuş A. ve Duygun A., (2008). Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 17-38, Ott M., (2008). An Analyses of The Impact Of The Service Quality on Satisfaction. Value and Future Intentions Within Campus Recreation Using Performance-Based Measures, Master of Science in Recreation Management and Policy, George Mason University, Washington. Yıldız S. M., (2012).Instruments for Measuring Service Quality in Sport and Physical Activity Services, Coll. Antropol, 36 (2), , 6

KATILIMA DAYALI SPOR HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ MODELLERİ

KATILIMA DAYALI SPOR HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ MODELLERİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1213-1224 KATILIMA DAYALI SPOR HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ MODELLERİ SERVICE QUALITY MODELS IN PARTICIPANT SPORTS SERVICES Yrd. Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s. 256-267 Anıl Onur MERCANOĞLU 1 Hüseyin ÇEVİK 2 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 3 KAMPÜS REKREASYONU KAPSAMINDA DÜZENLENEN SPORTİF REKREASYON

Detaylı

ETKİNLİĞİN KALİTE ALGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI: DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI İSTANBUL 2012

ETKİNLİĞİN KALİTE ALGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI: DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI İSTANBUL 2012 Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2014, 12 (1), 19-33 ETKİNLİĞİN KALİTE ALGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI: DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI İSTANBUL 2012 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 1 1 Anadolu Üniversitesi, Spor

Detaylı

The purpose of this study was to rearrange the perceived

The purpose of this study was to rearrange the perceived Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2013, 24 (1), 25 36 Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması The Perceived Service Quality Scale

Detaylı

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ SPOR TURİSTLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ SPOR TURİSTLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 437-450 KAYAK MERKEZLERİNDEKİ SPOR TURİSTLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER VARIABLES AFFECTING SPORT TOURISTS SERVICE QUALITY

Detaylı

FİTNESS MERKEZİ ÜYELERİNİN ALGILADIKLARI HİZMET KALİTESİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 12

FİTNESS MERKEZİ ÜYELERİNİN ALGILADIKLARI HİZMET KALİTESİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 12 Kadir YILDIZ 1 Ercan POLAT 2 Uğur SÖNMEZOĞLU 3 Cengiz ÇOKPARTAL 4 ÖZ FİTNESS MERKEZİ ÜYELERİNİN ALGILADIKLARI HİZMET KALİTESİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 12 [Türkçe Versiyon] 34 Bu araştırmada,

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

REKREASYONEL SPORLARDA HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 3

REKREASYONEL SPORLARDA HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 3 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s.522-541 Hüseyin ÇEVİK 1 Kerem Yıldırım ŞİMŞEK 2 REKREASYONEL SPORLARDA HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Detaylı

SEYİRCİLERİN PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

SEYİRCİLERİN PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 771-783 SEYİRCİLERİN PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME AN INVESTIGATION ON VARIABLES AFFECTING

Detaylı

SPOR MERKEZLERİNDE TÜKETİCİ TATMİNİ ve SADAKAT ÖZET CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN SPORT CENTERS ABSTRACT. Hakan KATIRCI 1 Mine OYMAN 2

SPOR MERKEZLERİNDE TÜKETİCİ TATMİNİ ve SADAKAT ÖZET CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN SPORT CENTERS ABSTRACT. Hakan KATIRCI 1 Mine OYMAN 2 SPOR MERKEZLERİNDE TÜKETİCİ TATMİNİ ve SADAKAT Hakan KATIRCI 1 Mine OYMAN 2 ÖZET Günümüz spor dünyasında spor yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri spor tüketicilerinin beklentilerini karşılayarak

Detaylı

KAMU VE ÖZEL SPOR MERKEZLERİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARININ İNCELENMESİ

KAMU VE ÖZEL SPOR MERKEZLERİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARININ İNCELENMESİ Gönderim Tarihi: 31.10.2016 Kabul Tarihi: 17.11.2016 KAMU VE ÖZEL SPOR MERKEZLERİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARININ İNCELENMESİ Hanifi ÜZÜM Beray YEŞİLDAĞ Ümid KARLI Hülya ÜNLÜ Fatih Mehmet PARLAR

Detaylı

III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 5-7 Kasım 2015, ESKİŞEHİR BİLDİRİ KİTABI Editörler Kerem Yıldırım ŞİMŞEK Özkan TÜTÜNCÜ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi I BİLİM KURULU Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (2), 30-43 Journal of Recreation and Tourism Research Journal home page: www.jrtr.org ISSN:2148-5321 REKREASYON ALANLARINDA HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Volume: 2, Sayı:2, Ocak, 2010, ISSN: 1309-1336 ANİMASYONDA İÇ VEYA DIŞ KAYNAK KULLANAN TURİSTİK

Detaylı

SPOR VE REKREASYON HİZMETLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ: FİTNESS MERKEZİ ÖRNEĞİ

SPOR VE REKREASYON HİZMETLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ: FİTNESS MERKEZİ ÖRNEĞİ SPOR VE REKREASYON HİZMETLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ: FİTNESS MERKEZİ ÖRNEĞİ INVESTIGATING OF PERCEIVED SERVICE QUALITY IN SPORT AND RECREATION SERVICES: A SAMPLE OF FITNESS CENTER

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ * ÖZET

ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ * ÖZET Berna METE ERGİN 1 A.Faik İMAMOĞLU 2 Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN 3 ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ * ÖZET Bu araştırma, spor tesisleri avantajlarına göre seçilmiş

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

Kamu Ve Özel Banka Müşterilerinin. Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması

Kamu Ve Özel Banka Müşterilerinin. Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması Kamu Ve Özel : Bir Alan Araştırması Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi oguz@kku.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi makbolat@sakarya.edu.tr

Detaylı

52. AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

52. AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN 1 Simge Kayıkçı, 1 H. Şeyda Onar, 1 Rıza Erdal, 1 Zekiye Başaran, 1 Serap Çolak 1 KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar

Detaylı

SPORTİF REKREASYON İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİNİN PERSONELDEN MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR: PRİVATE TRAINING STUDIO ÖRNEĞİ

SPORTİF REKREASYON İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİNİN PERSONELDEN MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR: PRİVATE TRAINING STUDIO ÖRNEĞİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz 2015, Sayı:8 SPORTİF REKREASYON İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİNİN PERSONELDEN MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR: PRİVATE TRAINING STUDIO

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ * ÖZET

ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ * ÖZET Berna METE ERGİN 1* A.Faik İMAMOĞLU 2 Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN 3 ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ * ÖZET Bu araştırma, spor tesisleri avantajlarına göre seçilmiş

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

Prof.Dr. FİSUN YÜKSEL

Prof.Dr. FİSUN YÜKSEL Prof.Dr. FİSUN YÜKSEL Turizm Fakültesi Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Yiyecek İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1988-1992 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 30-38, (2016) Orjinal Makale Özel Spor İşletmeleri İçin Q-Sport-14 Ölçeğinin Uyarlama Çalışması* Mehmet Ali ÖZTÜRK 1, Özer SAĞLAM

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Servqual Beklenti Anketinde Geçmiş Deneyim Sorgulanmalı Mıdır? Should Past Experience Be Questioned in Servqual Expectation Survey? Çetin

Detaylı

Toplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı

Toplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı Toplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı Ali Rıza FİRUZAN Engin YILDIZTEPE Ümit KUVVETLİ Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü AB2015, Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALGILANAN

Detaylı

Kalite Kavramı. BBY374 Toplam Kalite Yönetimi

Kalite Kavramı. BBY374 Toplam Kalite Yönetimi Kalite Kavramı BBY374 Toplam Kalite Yönetimi Kalite? Kalite? Kalite Literatürde çok fazla tanım var Ortak payda; Uygunluk (conformance) Bir ürünün tasarlanma amacına uygun özellikler taşıması Diğer tanımlar;

Detaylı

SERVQUAL Ölçeğinde Olmalı ve Olacak İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri 1

SERVQUAL Ölçeğinde Olmalı ve Olacak İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri 1 SERVQUAL Ölçeğinde Olmalı ve Olacak İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri 1 1 Ahmet BARDAKCI 2 Selçuk Burak HAŞILOĞLU 3 Öz 1985 yılından beri hizmet kalitesi ölçümü için sıkça kullanılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi

Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 483 Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi Ersin ESKİLER Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi E-posta: eeskiler@sakarya.edu.tr

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yavuz YILDIZ 2. Doğum Tarihi : 18.12.1977 3. Unvanı : Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

SEYİRCİ KATILIM KARARI ÖLÇEĞİ NİN (SKKÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

SEYİRCİ KATILIM KARARI ÖLÇEĞİ NİN (SKKÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 2B0033 SPORTS SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7266 2009

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30 B.E.Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 14101 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders

Detaylı

Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Fast-Food Sektöründe Bir Araştırma

Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Fast-Food Sektöründe Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 146-167 Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Fast-Food Sektöründe Bir Araştırma Şenol Hacıefendioğlu Ümit

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Gürkan AKDAĞ & 2 Ozan GÜLER & 3 Alper DURAN & 4 Ali DALGIÇ 5 Sercan BENLİ

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Nisan 2011, XVI(2), 11-23 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Berna METE ERGİN*, A. Faik İMAMOĞLU**, Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN***

Detaylı

Pazarlamanın amacı, hedef olarak seçilen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları tatmin etmektir. Bu doğrultuda pazarlama yönetiminin

Pazarlamanın amacı, hedef olarak seçilen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları tatmin etmektir. Bu doğrultuda pazarlama yönetiminin 4.Ders Pazarlamanın amacı, hedef olarak seçilen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları tatmin etmektir. Bu doğrultuda pazarlama yönetiminin kapsamında yer alan Tüketici Davranışları sahası, fertlerin,

Detaylı

SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR? 1

SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR? 1 (Araştırma) SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR? 1 Çetin KALBURAN 2 Murat KANTAR 3, 6 Mustafa Atahan YILMAZ 4 Selçuk Burak HAŞILOĞLU 5 ÖZ Beklenen hizmet, algılanan hizmet kalitesinin

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi Analizi: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi Analizi: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2017; (37): 254-264 - İşletme / Araştırma - Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi Analizi: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği Vural ÇAĞLIYAN * ÖZ Rekabetçi baskılar nedeniyle işletmelerin

Detaylı

Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi

Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 12 (3), 2015, 73-86. Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre, Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre, Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 101-107 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 101-107 Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre,

Detaylı

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl)

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl) Doç.Dr. SAVAŞ DUMAN Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Niğde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARDAKİ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARDAKİ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 234-248 DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARDAKİ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ COMPARASION OF SERVICE QUALITY OF PRIVATE AND PUBLIC BANKS: THE

Detaylı

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, Language,

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 49-65

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 49-65 İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 49-65 Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitiminde Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algısına Yönelik Ankara da Bir Araştırma A Research on Expectation and Perception of Service

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

SPOR TURİZMİNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DAKİ FUTBOL KAMPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SPOR TURİZMİNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DAKİ FUTBOL KAMPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Ekim 2011, XVI(4), 31-39 SPOR TURİZMİNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DAKİ FUTBOL KAMPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA H. Pınar SALAHOĞLU*, Bülent

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. SEYİT AHMET SOLMAZ

YRD. DOÇ. DR. SEYİT AHMET SOLMAZ YRD. DOÇ. DR. SEYİT AHMET SOLMAZ Dr. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda (2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İDEAL HİZMET VE MEVCUT HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SERVQUAL MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İDEAL HİZMET VE MEVCUT HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SERVQUAL MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 593-604 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.)

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.) Yusuf Soylu YUSUF SOYLU Siirt Üniversitesi- Öğretim Görevlisi Çiftlik Mah. 6350 Sokak No. 29/2 Merkez/Aksaray soylusyusuf@gmail.com Çaykara / Trabzon 18.02.1989 EDUCATION - EĞİTİM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ*

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ* Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12, Sayı 30, 2016 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 12, No. 30, 2016 DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMET

Detaylı

Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Araştırılması *

Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Araştırılması * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 01; 14 (): 17- SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki

Detaylı

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com,

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com, A V R U P A T O P L U L U Ğ U Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M U KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan UZUN Adres Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Taş Mescit Kampüsü Yeni Mahalle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 16 Sayı: 50 (Kış 2012) 285 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu KOÇOĞLU (*) Özet Rekabetin boyutlarının genişlemesi ile birlikte,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fitness merkezleri, Müşteri değeri, Müşteri tatmini, Marka sadakati, MİY performans

Anahtar Kelimeler: Fitness merkezleri, Müşteri değeri, Müşteri tatmini, Marka sadakati, MİY performans FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ Tolga BEŞİKÇİ

Detaylı

Yaşar Tonta, İrem Soydal

Yaşar Tonta, İrem Soydal Yaşar Tonta, İrem Soydal Giriş: Web bilgi sistemi kavramı Algılanan hizmet kalitesi Geleneksel ve web hizmet kalitesi boyutları Araştırmanın amacı ve yöntem Quadrant ve boşluk analizi bulguları Sonuç Web

Detaylı

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından 3.Ders Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından önemli unsurlardır. Spor endüstrisi içerisinde yer

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması

Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE İMAJI, ÜNİVERSİTEYE DUYULAN MEMNUNİYET ve ÖĞRENCİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANLAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 1

ÜNİVERSİTE İMAJI, ÜNİVERSİTEYE DUYULAN MEMNUNİYET ve ÖĞRENCİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANLAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 1 Cilt-Volume: 2 Sayı-Issue: 2 Sayfa-Page: 270-280 Bahar-Spring Yıl-Year: 2017 IBAD, 2017; 2(2):270-280 Geliş tarihi/first received: 28.04.2017 Kabul tarihi/accepted: 19.05.2017 ÜNİVERSİTE İMAJI, ÜNİVERSİTEYE

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır.

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır. TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ KalDer olarak Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 21 yıldır çalışmalarımızı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Maliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Kalite Algısı Kalite Yönetim Sistemi KALİTE MALİYETLERİ Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE MEMNUNİYET ARASINDA AİDİYETİN ARACI ETKİSİ: SOSYAL TESİSLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Muammer Bezirgan *

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE MEMNUNİYET ARASINDA AİDİYETİN ARACI ETKİSİ: SOSYAL TESİSLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Muammer Bezirgan * DOI: 10.18825/irem.82650 Volume 3, Number 2, 2015, 143-162. ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE MEMNUNİYET ARASINDA AİDİYETİN ARACI ETKİSİ: SOSYAL TESİSLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Muammer Bezirgan * Özet Bu çalışmanın

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) *

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1742 Volume 6 Issue 6, p. 217-230, June 2013 SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ

Detaylı

HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 17, 2014, Sayfa 1-13 Halil SAVAŞ**, Ayşe Gülderen

Detaylı

Mehmet Emin ULAŞANOĞLU 1. Özet 1. GİRİŞ. Abstract 2. HİZMET KALİTESİ

Mehmet Emin ULAŞANOĞLU 1. Özet 1. GİRİŞ. Abstract 2. HİZMET KALİTESİ Telekomünikasyon Hizmetleri İçin Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Ölçümü Quality of Service and Measurement of Customer Satisfaction for Telecommunication Services Mehmet Emin ULAŞANOĞLU 1 1 Telekomünikasyon

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN

Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET İÇİNDEKİLER SAHİFE Ünite:1- Hizmet ve Hizmet Sektörüne Genel Bir Bakış 2 Ünite:2- Kalite ve Kalitenin Evrimi 6 Ünite:3- Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

HAVA YOLU HİZMET KALİTESİNİN SERVPERF- SERVQUAL ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRMESİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 1

HAVA YOLU HİZMET KALİTESİNİN SERVPERF- SERVQUAL ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRMESİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 1 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:1, 9:75-96 HAVA YOLU HİZMET KALİTESİNİN SERVPERF- SERVQUAL ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRMESİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 1 Mehmet PEKKAYA

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ öz HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ankara, 2003 Hizmet kalitesi, iş yönetimi alanında yıllardır

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : Doi : /IJSCS88

International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : Doi : /IJSCS88 International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS88 ORGANĠZASYON KALĠTE ALGISI, TATMĠN DÜZEYĠ VE TEKRAR ZĠYARET ETME EĞĠLĠMĠ ARASINDAKĠ

Detaylı

TAKIM ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ İLE PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA SEYİRCİ OLARAK KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

TAKIM ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ İLE PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA SEYİRCİ OLARAK KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AYCAN, A., POLAT, E., UÇAN, Y., Takım Özdeşleşme Düzeyi İle Profesyonel Futbol Müsabakalarına Seyirci Olarak Katılım Kararını Etkileyen Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi SPORMETRE Beden Eğitimi

Detaylı

SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), Haziran 2015 SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Gürkan AKDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE HİZMET KALİTESİ VE İMAJIN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ ÖZET

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE HİZMET KALİTESİ VE İMAJIN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE HİZMET KALİTESİ VE İMAJIN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ ÖZET Nezih TAYYAR Feryal DİLŞEKER Bu çalışmanın

Detaylı