KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM"

Transkript

1 KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1

2 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek artık zorunlu hale gelmiştir. Bu süreçte işletmelerin kendilerine sorması gereken en önemli soru belki de şu olmalı; Tüm bu değişimler çerçevesinde acaba pazarlama faaliyeti doğru yapılıyor mu? Artan rekabet, birbirine çok benzeyen ürün ve hizmetler ve bunları farklılaştırmanın giderek daha da zor hale gelmesi, düşen fiyatlar ve azalan karlar bize bu sorunun cevabını bulmayı zorunlu kılıyor. Dünyada olup biten bu değişim ve gelişmeler iki önemli gelişmeye neden oldu. Bunlardan birincisi ürün bazlı stratejilerin geçerliliğini büyük ölçüde kaybetmesi ve değer yaratma sürecinin üründen ziyade müşteriyi baz alması, diğer bir ifade ile müşteriye nasıl ve ne şekilde ulaşılacağının, müşteri ile nasıl kalıcı ilişkiler kurulacağının önem kazanması. Diğer gelişme ise; müşteri, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın dünyanın herhangi bir yerindeki satış noktasından ürün ya da hizmet satın alır hale gelmiştir. Bu durum kitlesel pazarlama anlayışının tamamen önemini kaybetmesine yol açmakta ve müşteriyle kurulan birebir ilişkiye dayalı yeni pazarlama anlayışlarını karşımıza çıkarmaktadır. Buradan hareketle CRM in çıkış nedenlerini Şöyle sıralayabiliriz. Kitlesel pazarlamanın her geçen gün daha da pahalı bir müşteri kazanma yolu olması. Artık pazar paylarının yerine müşteri payının önemli olması Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması Var olan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarının önem kazanması Her müşteriye özel ihtiyaçlarına göre davranma strateijlerinin gerekliliği Yoğun rekabet ortamı İletişim teknolojileri (web, ...) ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler. 2

3 Günümüzde işletmelerin temel amacı olan karlılığı arttırmak için kullandığı argümanlardan en önemlisi haline gelen müşteri odaklılık artık yeni bir konu değil. Yani artan rekabet ortamında yeni müşteriler bulmak, bu müşteriler ile ilişkiler kurup, bu ilişkiyi uzun süreli hale getirmek ve bu ilişkileri sadakate dönüştürmek, internet ve diğer iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle artık mümkün. Tam da bu noktada Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), (CRM) yada Birebir Pazarlama olarak adlandırabileceğimiz müşteri ile kurulan ilişkiyi esas alan yeni bir pazarlama felsefesi ile karşı karşıyayız. Müşteri ilişkileri Yönetimine ait pek çok tanım bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralaya biliriz. CRM iş felsefesidir. Büyüyen ve bize değer katan müşterilerle ilişkileri korumak ve genişletmektir. CRM kişilere özgü satış kavramlarının kurumsallaştırılmasıdır. Bilgi toplama ve bu bilgiyi kullanma esasına dayanır. İnsani ilişkilerle öne çıkartılmalı ve teknoloji ile desteklenmelidir. Müşteri Tabanı, bir şirket için en önemli öz varlıktır. CRM bu öz varlık üzerinde en yüksek kazancı sağlamak için kullanılan metotların tümüdür. CRM'in anlamı herkes için farklıdır. Ancak herkesin hemfikir olduğu bir nokta var. CRM sadece satış otomasyonu veya call center teknolojisi değildir. CRM stratejik planlama içerir. İleri teknoloji içerir. Ve şirketlerin müşteri beklentilerine göre biçimlendirilmesi demektir. CRM tüm müşteri temas noktalarının entegrasyonu ve iyileştirilmesidir. CRM bir iş yapma stratejisidir. Uzun dönemde müşterilerinizi ayıklamanıza ve ilişkileri optimize etmenize yardımcı olur. 3

4 CRM yeni müşteri edinmek, var olan müşteriyi tutmak, müşteri sadakatini kazanmak ve karlılığını artırmak için anlamlı iletişimler yoluyla işletme çapında müşteri davranışlarını anlama ve etkileme yaklaşımıdır. CRM bir stratejidir ve bu nedenle işletmeler için çok önemlidir. Strateji dediğimizde rakiplerden farklı olabilmek için uygulanması gereken yöntemler bütününü anlaşılmalıdır. Buradan hareketle ürettiğimiz ürün diğer ürünlere benzer ise fiyatlar temel maliyetleri karşılama noktasına kadar gerileyecek buda karlılığı olumsuz etkileyecektir. Yapılacak olan ürünü farklılaştırmaktır. Fakat günümüz teknolojileri ile bu farklılaştırmalar rakipler tarafından çok hızlı ve kolay bir bir biçimde taklit edilebileceğinden bu farklılaştırma işine ürünü iyileştirmekten ziyade rekabet edebilmeyi kolaylaştıracak olan, stratejik açıdan da daha doğru bir soruyla başlamak yerinde olacaktır. Müşteri ne ister? Yaşadığımız çağda müşterilerin çok fazla seçenekleri var, alternatifleri oldukça fazla, bu alternatifler arasında seçim yaparken sizin işletmeniz yerine bir başkasını tercih etme konusunda hiç tereddüt etmemekteler. Ayrıca kaliteli ürün ve kendisi için uygun fiyatın yanında, güven duymak, saygı görmek, kendisine değer verilmesi,, güler yüz, ilgi, yardım da beklemektedirler. Bu nedenle rekabet avantajı sağlayan en önemli etken müşteri hizmetindeki Farklılıklardır. Müşterilerin sizi tercih etmesi için işi onların istediği gibi yapmak, dışarıdan içeriye, yani müşteri ihtiyaçları etrafında tasarımları gerçekleştirmek gerekmektedir. Müşteri ile uzun süreli açık iletişime ve güvene dayalı ilişkiler kurabilen işletmeler temel hizmetleri kişiselleştirmektedirler. Hatta ürünleri müşterilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modifiye ederler. 4

5 Bu da müşterilere önem vererek, onları daha yakından tanıyarak, onlar ile uzun dönemli ilişkiler kurarak, onlar hakkında edinilen bilgiler üzerine stratejiler kurarak ve tüm müşterileri işletme sürecinin bir parçası haline getirerek sağlamak mümkün olacaktır. Günümüzde pek çok büyük marka bunu koşulsuz müşteri mutluluğu olarak adlandırıyor. CRM in temel amaçlarını kısaca belirtecek olursak Farklılaşma sağlamak Uyumlu faaliyetler sağlamak Maliyet minimizasyonu sağlamak Müşteri taleplerini maksimum seviyede karşılamak Müşteri ilişkilerini karlı hale getirmek İşletmenin verimi ve karlılığı arttırmak. Bu çerçevede CRM satış, pazarlama, müşteri hizmetleri faaliyetlerini İnternet fırsatları ile birleştirip, tüm bu faaliyetlerin uyumlu olarak çalışmasını sağlar. Her kanaldan ayrı ayrı elde edilen bilgiler, sentezlenerek yüksek düzeyde müşteri bilgisi ve ilişkisi fırsatı sağlanır. Pazarlama ve satış departmanlarının müşteriler ile uzun dönemli ve karlı ilişkiler kurup bunu muhafaza etmelerini yani müşteri ilişkilerini karlı hale getirmelerini, rakipleri ile mücadele edebilmek amacı ile ürünlerin birbirine benzediği bir pazarda Farklılığı yakalayabilmek için müşterilerini çok iyi tanıyıp onlara özel üretim ve birebir pazarlama yapabilmelerini sağlar. Aynı zamanda iyi tasarlanmış ve sistem yaklaşımı çerçevesinde düşünülmüş bir CRM projesine ayrılan bütçenin kısa sürede geri dönüşünün alınabilirliği ile ciddi bir maliyet minimizasyonun sağlanabilir. Yani var olan müşteriyi muhafaza etmenin getireceği kazançlar, müşterilerden gelecek ek satışlar, satış maliyetlerinde sağlanacak tasarruf ve şirket içi iletişim maliyetlerindeki azalmalar 5

6 ile birlikte CRM için ayrılan bütçe kısa sürede geri alınabilir. Çünkü bir işletmenin karının %80ini müşterilerinin %20si oluşturur. Müşteri bağlılığı %5 artırılarak kar %85 artırılabilir. Mevcut müşteriyi kaybetmemek yeni müşteri kazanmaktan 5 kat daha ucuza mal olur. Tatmin olmayan tipik bir müşteri memnuniyetsizliğini 8-10 kişiye anlatacaktır. Şikayet eden müşterilerin %70inin sorunları çözüldüğü takdirde size bağlı kalmaya devam edecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus CRMin bir felsefe, CRM Yazılımının ise CRM felsefesini uygulamamız için bir araç olduğudur. CRM yazılımı satın alınmadan önce yaptığınız iş ile ilgili olarak satış, pazarlama ve servis hizmetlerinizin nasıl çalışması gerektiğini ve neler beklediğinize dair bir planınızın bir stratejinizin olması gerekmektedir. Doğru uygulanan bir CRM uygulaması satış, pazarlama ve destek hizmetlerini birbirine entegre, kontrol edilebilir, izlenebilir standart ve raporlanabilir bir hale getirebilirler. Bunun sonucunda problem olan ya da eksik kalınan noktalar tespit edilebilir, tedbirler alınabilir ve müşteri ile kurulan ilişkiler ve müşteriye sunulan ürünlerde iyileştirmeler ve ciddi farklılıklar yapılabilir. CRM in bir iş felsefesi ve şirket kültürü haline gelmesi son derece önemlidir Kısaca, firmanızı geleceğe taşımak istiyorsanız, sadık müşterilere ihtiyacınızın olduğunu, müşteri sadakatindeki küçük artışların firmanıza büyük kazançlar sağlayacağını unutmayın. 6

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM Filiz Otay DEMİR Yrd.Doç.Dr., İletişim Fakültesi, T.C. Maltepe Üniversitesi Yalçın KIRDAR Yrd.Doç.Dr., İletişim Fakültesi, T.C. Maltepe Üniversitesi Özet Müşteri ilişkileri

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi Costumer Relation Management (CRM)- (MİY) bir rekabet stratejisidir. Müşteri istekleri doğrultusunda üretim

Müşteri İlişkileri Yönetimi Costumer Relation Management (CRM)- (MİY) bir rekabet stratejisidir. Müşteri istekleri doğrultusunda üretim İÇİNDEKİLER GİRİŞ TARİHÇESİ MÜŞTERİ KİMDİR? MİY NEDİR? MİY İN ÖNEMİ MİY ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ GELENEKSEL ANLAYIŞTAN MİY E GEÇİŞ MİY İN AMAÇLARI MİY İN STRATEJİLERİ UYGULAMA SÜREÇLERİ MİY İN AVANTAJLARI

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi TUĞÇE BÜŞRA SÖZTUTAR Danışman:

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2754 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1712 ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar İlgin Tekeli SUBAŞI (Ünite 1, 2) Ayşin ÇİFTÇİOĞLU (Ünite 3-5) Hamide

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜKETİCİ NEDİR? MÜŞTERİ NEDİR?

TÜKETİCİ NEDİR? MÜŞTERİ NEDİR? MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ NİN TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Yrd.Doç.Dr.Ayşen Akyüz MIS-4 Ppt.1 TÜKETİCİ NEDİR? MÜŞTERİ NEDİR? Tüketici kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ VE ĐNTERNET BANKACILIĞINDA MÜŞTERĐLERĐN SEÇĐMLERĐNE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA Ercan ÇİÇEK Abstract In this study the concept of Customer Relationship Management, was examined from the viewpoint of retailing

Detaylı

BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA UYGULAMASI

BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA

Detaylı

BTSO. Müşteri Bağlılığı Yaratmak. Tüccarın El Kitabı Serisi - V. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO. Müşteri Bağlılığı Yaratmak. Tüccarın El Kitabı Serisi - V. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - V Müşteri Bağlılığı Yaratmak Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Müşteri Sadakati ve CRM...22 CRM in Evreleri...22

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, bilgi çağı pazarlama anlayışının bir sonucudur. Sektörü ne olursa olsun firmalar için, rekabet edebilme

Detaylı

MÜŞTERİLERİNİZE YAKINLAŞMAK

MÜŞTERİLERİNİZE YAKINLAŞMAK Şirketinizi gelecek yıllarda farklı kılacak temel unsur ne olacak? Cevap, müşterilerinizi anlama ve onların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesi. Bu bilgileri, daha sadık müşteriler yaratmaya

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0006 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA HAZIRLAYAN Güliz ÇİLDAĞ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. R.Burak ARDA 507011028

Detaylı

CRM. (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

CRM. (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 1 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 1) CRM Nedir? 2) CRM Niçin Gerekli? 3) CRM in Yararları 4) CRM in Maliyetleri 5) CRM in Etkinlikleri & Bileşenleri 6) CRM & Pazarlama 7) Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

Müşteri Neden Önemli?

Müşteri Neden Önemli? Müşteri Neden Önemli? Gürcan Banger Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Müşteri Tatmini Müşteri Memnuniyeti Müşteri Sadakati SANGEM 2 Müşterimiz kim? Firmamızın müşterisi kim? Müşterilerimiz kimler?

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANABİLİM DALI KAMU SEKTÖRÜNDE MÜ TERİ İLİ KİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN YARATTIĞI FAYDALAR

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN YARATTIĞI FAYDALAR MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN YARATTIĞI FAYDALAR Doğru kurulmuş ve işletmekte olan müşteri ilişkileri programları, işletmeler için bir çok alanda fayda yaratır. Bunlardan bazıları ve en popüler olanlar

Detaylı

Arsu müşterilerine Çağrı Merkezli Mobil Dağıtım Yönetim Sistemi sayesinde hızla ve güvenle ulaşıyor.

Arsu müşterilerine Çağrı Merkezli Mobil Dağıtım Yönetim Sistemi sayesinde hızla ve güvenle ulaşıyor. 13.12.2012 TARİHLİ BAYİ TOPLANTISI SUNUMU ARSU İÇME SULARI bayi toplantısı, 13-14 Aralık 2012 tarihleri arasında Huzur Et Lokantası nda yapıldı. 12 bayinin katıldığı toplantıda, bayiler çeşitli konularda

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ T.C. MALTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM ANABĐLĐM DALI PAZARLAMA ĐLETĐŞĐMĐ PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı