FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2011 OCAK - HAZİRAN. üreterek büyüyen. yenilikçi İZMİR için. koruyarak gelişen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2011 OCAK - HAZİRAN. üreterek büyüyen. yenilikçi İZMİR için. koruyarak gelişen"

Transkript

1 a rapo- İZMİR KALKINMA AJANSI OCAK - HAZİRAN FAALİYET RAPORU koruyarak gelişen üreterek büyüyen yenilikçi İZMİR için

2 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

3 f a Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır... rapo MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1

4 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

5 f a İÇİNDEKİLER rapo ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU 9 GENEL BİLGİLER 11 A) VİZYON VE MİSYON 11 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 11 C) AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 17 AMAÇ VE HEDEFLER 19 A) İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI 19 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 19 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 21 A) MALİ BİLGİLER 21 B) PERFORMANS BİLGİLERİ Proje ve Faaliyet Bilgileri Performans Sonuçları 51 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 53 ÖNERİ VE TEDBİRLER 55 3

6 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

7 f a ÖNSÖZ rapo İzmir Kalkınma Ajansı, kuruluş kanununda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan maddeler çerçevesinde, 2006 yılından bu yana bölgesinde ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilir kalkınmanın gereklerini yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölgede yapılacaklar, uygulanacak stratejiler İzmir deki tüm kesimlerin katılımı ile hazırlanan İzmir Bölge Planı nda ortaya koyulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir. İzmirli tüm kurum ve kuruluşlarımızın İzmir Bölge Planı nı benimsemeleri, kendi stratejik planlama çalışmalarında temel referans belgesi olarak almaları bölgesel gelişmede istenilen seviyeye ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Bölgenin kalkınmasında yenilikçilik, ekonomik büyüme ve istihdam artışı için bir politika aracı olarak görülen kümelenme konusu hem bölgedeki firmaların hem de bölgenin rekabet edebilirliği artırmak adına önemli görülmektedir. İzmir Kümelenme Stratejisinin oluşumuna yönelik analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen sektörlerde bölgede çeşitli araçlar ve politikalar geliştirilerek başarılı ve örnek kümelerin oluşması, var olanların ise gelişmesi desteklenmektedir. İZKA nın önemli bir rol üstlendiği kentsel pazarlamada yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörleri aynı hedefe yöneltmek, çabaları koordine etmek, strateji üretme kabiliyeti yanı sıra uygulama kabiliyeti kazanmak önem taşımaktadır. Bu nedenle İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı na kamu kesimi, özel ve sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkı olarak sahip çıkılması ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Mali destek programları, yerel ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasına, bunların ulusal önceliklerle uyumlulaştırılmasına, katılımcılığı artırarak aşağıdan yukarıya planlama anlayışının geliştirilmesine, proje yazma ve uygulama kapasitesinin artırılmasına ve şeffaflığın sağlanmasına imkân veren bir politika aracıdır. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen mali destek programları ile İzmir de proje bazlı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve yerel ortaklık ve işbirliklerinin teşviki sağlanmaktadır. Kalkınma Ajansı idari yapısı itibariyle uygulayıcı değil, destek veren bir kurumdur. Kamu, özel, sivil toplum kurumları ve üniversitelerin destek türlerini iyi tanıyarak, kalkınmaya ivme kazandıracak nitelikte proje üretilmesini sağlamaları, proje hazırlama sürecinde çatı örgütlerinin teknik destek verebilmesi önem arz etmektedir. İzmir in EXPO 2020 adaylığı bizleri heyecanlandıran ulusal bir projedir. Tüm kamu, özel ve sivil toplum kesimleri tarafından sahiplenilip, benimsenmesi ile İzmir in EXPO ya ev sahipliği yapmasının sağlanması kent, bölge ve ülke kalkınmasına projeye EXPO etkinliğine on altı milyon ziyaretçinin, otuz dokuz milyon ziyaret yapması beklenmektedir. Bu durum İzmir, Ege Bölgesi ve Kuzey Akdeniz için ekonomik fırsatlar yaratacaktır. Sonuç olarak, bu bölgedeki olumlu etkiler sadece bölgeyle sınırlı kalmayacak, Karadeniz Havzası ve Kafkaslar a kadar yayılacak bir fayda sağlayacaktır. Tüm ülkelerin beklentilerini, geleneklerini ve deneyimlerini sergileyebilecekleri uygun bir platform olarak İzmir, ideal bir ev sahibi olacaktır. Kalkınma Ajansı nın 100 kişiden oluşan Kalkınma Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları kanun ile belirlenmiştir. Kurul un etkin çalışması ile karar alma süreçlerine daha geniş kesimlerin katılımı sağlanabilecek, Türkiye nin ve İzmir in demokratikleşme sürecine katkı verebilecek, ortak akıl yaratmak için yasayla kurulmuş bu platform daha etkin kullanılabilecektir. Kurul üyelerinin İzmir in önemli gündem maddelerini kurulda tartışarak, çalışarak, ortak çalışma ve işbirliği mantığı ile çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir. Kalkınma Ajanslarının temel amacı bölgenin ihtiyaç ve önceliklerini yerelde katılımcı planlama teknikleri ile tespit etmek, kamu, özel, sivil toplum kesimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, kaynakların verimli ve etkin kullanılması amacıyla hedeflerin belirlenmesi konusunda ortak mutabakat sağlamaktır. İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir de yereldeki aktörlerin işbirliği ve eşgüdümüyle yılının ikinci yarısında da çalışmalarını sürdürecektir. M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi İZKA Yönetim Kurulu Başkanı İzmirli tüm kurum ve kuruluşlarımızın İzmir Bölge Planı nı benimsemeleri, çalışmalarında temel referans belgesi olarak almaları bölgesel gelişmede istenilen seviyeye ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır. 5

8 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

9 f a Türkiye nin pek çok bölg pratiğini, kalkınma yer ajanslarından birine akta Türkiye de ilk lerin ve Kitaplar / Eserle SUNUŞ rapo Ergüder İzmir Kalkınma Ajansı G Kalkınma A geleceğine yılı ilk yarısı, daha önce temelleri atılmış olan birçok çalışma için önemli adımların atıldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde 2010 yılında onaylanan İzmir Bölge Planı nın bölgede tanıtılması ve benimsetilmesi, planda belirlenen öncelikli sektörler ve temalarla ilgili operasyonel programların tasarlanması ve uygulanması, bir kalkınma politika aracı olan kümelenme yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan küme yol haritalarında yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi, bölgesel yenilik potansiyelinin ve yenilik stratejisinin belirlenmesi çalışmalarının başlatılması, İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı nın uygulamaya geçirilmesi, ilan edilen iki mali destek programının sonuçlandırılması, bölgede proje yazma ve yürütme kapasitesinin arttırılması, yurtdışı yatırım tanıtım turları gibi çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Mali destekler açısından, 2010 yılında açılmış olan Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik ve Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik proje teklif çağrısı ile düzenlediği Mali Destek Programı sayısını 6 ya çıkaran İZKA, projelere 71 milyon TL üzerinde kaynak aktarmış olacaktır. yılının ikinci yarısında söz konusu iki programda başarılı olan projeler ile sözleşmeler imzalanacaktır yılında KOBİ ve Sosyal Kalkınma alanlarında gerçekleştirilen Mali Destek Programlarının etki değerlendirme analizi sonuçlarını da yakın zaman içinde sizlerle paylaşma imkanı bulacağız. yılı içinde EBİLTEM ve İZKA işbirliği ile yürütülen bir diğer önemli çalışma İzmir Yenilik Kapasitesinin Belirlenmesi ve Bölgesel Yenilik Sisteminin Oluşturulması çalışmasıdır. Sonuçlarını 2012 Profesyonel yılı içinde alacağımız Deneyim bu çalışmanın da Türkiye için model teşkil edeceğine inanıyorum yılları arasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İzmir Yatırım Tanıtımı ile kaymakamlık ilgili yapılan ve faaliyetler vali yardımcılığı sonucunda ajansımızın kuruluşundan görevleri bugüne kadar 400 milyon dolar üzerinde doğrudan yabancı 2004 yatırım 2006 İzmir e yılları arasında kazandırıldı, bu yatırımlar ile yaklaşık 2800 İçişleri kişiye Bakanlığı de bünyesinde yeni iş imkânı sağlandı. Mülkiye Müfettişliği ve Mülkiye Başmüfettişliği 2004 Dumlupınar Üniversitesi, İktisat, 2006 Doktora yılından ( Avrupa bu yana Birliği Türkiye nin Bölgesel İzmir in EXPO2020 adaylığı Politikaları ilk iki başvuru kalkınma ve Yapısal ajansından sürecindeki Fonlar: biri AB Uyum olan çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla Sürecinde İzmir Kalkınma Ocak Türkiye de Ajansı nın İçin Öneriler ) kurulan Genel Takip Sekreteri Middlesex University, Social Kurulu nun aldığı kararlar Policy, neticesinde Master Degree EXPO ( European 2020 İzmir icra organı resmen kuruluncaya Structural kadar Funds sekretarya and Regional çalışmalarını yürütme görevi İzmir ment: Kalkınma The Challange Ajansı na of Turkish verildi. Associa- Ajans Develop- bünyesinde yeni oluşturulan tion ) Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Bölgesi Sanayi 1996 Eğitim Dokuz Bilgileri Eylül Üniversitesi, Maliye, Yüksek Lisans ( Çevre Kirliliği ile Odası ndan geçici görevlendirilen Mücadelede 2004 Dumlupınar Kamu personellerle Gelirlerinin Üniversitesi, EXPO Rolü ) 2020 İzmir Geçici Sekretaryası İktisat, 1988 görevini Doktora Ankara de ( Avrupa Üniversitesi yürütmektedir. Birliği Siyasal Bölgesel Bilgiler Politikaları Fakültesi, ve Yapısal Uluslararası Fonlar: AB ilişkiler Uyum Bölümü Sürecinde Türkiye İçin Öneriler ) yılının ikinci yarısında da İZKA, bölgenin tanıtılması Middlesex yılları University, arasında İçişleri Social ve sürdürülebilir kalkınmanın Bakanlığı Policy, Master bünyesinde sağlanması Degree kaymakamlık ( European yolunda ve attığı adımlara devam edecektir. vali yardımcılığı görevleri Structural Funds and Regional Development: 2004 The 2006 Challange yılları of arasında Turkish İçişleri Associa- Bakanlığı tion ) bünyesinde Mülkiye Müfettişliği 1996 Dokuz ve Mülkiye Eylül Üniversitesi, Başmüfettişliği Maliye, 2006 Yüksek yılından Lisans bu yana ( Çevre Türkiye nin Kirliliği ilk ile iki Mücadelede kalkınma ajansından Kamu Gelirlerinin biri olan Rolü ) İzmir Kalkınma 1988 Ajansı nın Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü Dr. Ergüder CAN İZKA Genel Sekreteri yılı ilk yarısı, daha önce temelleri atılmış olan birçok çalışma için önemli adımların atıldığı bir dönem olmuştur Bölgesel Kalkınmad Örneği, Altın Nokta Yayı Avrupa Birliğinde Bö Ankara, 2008 Avrupa Birliği Bölgese İçin Bir Değerlendirme, Yayınlar DEÜ Bölgesel Kalkın Planları: İzmir Kalkınma 2009, İzmir TEPAV 4. Bölgesel Ka Kalkınma Ajanslarının R DEÜ Multidisipliner K 13 Ekim 2009, İzmir Turkey Beyond Romagna, Poster Absr After The Fischler Refo The Agenda for Future R Kentsel Ekoloji ve Kalkınma Ajansları ve İzmir Developing A Regio Symposium on Innovati Invest in İzmir, 1 st The Port Cities, İzmir, 25 Bölgesel Kalkınma Bildiri Kitabı, Türkiye d İzmir Kalkınma Ajansı Ö Regional Developm tion For The Members tarafından Mart 2 on the Changes and Tra ture of Türkiye Within th 12.Ulusal Bölge Bil Yaklaşımlar Bildiriler Ki Kalkınma Ajanslarının R 7

10 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

11 a o ap r İZMİR KALKINMA KALKINMA AJANSI AJANSI YÖNETİM YÖNETİM KURULU KURULU İZMİR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Başkan: Mustafa Cahit KIRAÇ İzmir Valisi YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Başkan Vekili: AZİZ KOCAOĞLU AzizBÜYÜKŞEHİR KOCAOĞLU İZMİR BELEDİYE BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Serdar DEĞİRMENCİ SERDAR DEĞİRMENCİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI İzmir İl Genel Meclisi İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Başkanı YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ EkremEKREM DEMİRTAŞ DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Başkanı 5 4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 6 Zekeriya MUTLU İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin PORSUK Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sedat KÖSE İzmir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı SEDAT KÖSE HÜSEYİN PORSUK ENDER YORGANCILAR ZEKERİYA MUTLU BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU İZMİR ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİRÜYESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

12 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

13 f a GENEL BİLGİLER rapo A) VİZYON VE MİSYON VİZYON MİSYON Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. İzmir in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, baksa kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5.maddesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. 3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. 11. Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Üreterek gelişen, koruyarak büyüyen, yenilikçi İzmir için... 11

14 C) AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı İZKA, (Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1 Birlik Plaza Pasaport İzmir) adresindeki İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ne ait binada hizmet vermektedir. 02 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Birlik ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde Plaza nın 2. katının yarısı ve 3. katı kiralanmıştır. Temmuz 2009 itibarıyla 2. katın diğer yarısı ve son olarak Şubat de 5. kat Ajans bünyesine katılmıştır. Ajans taşıt ihtiyacını hizmet alımı sözleşmesiyle karşılamaktadır. Bir adet Ford Focus ve bir adet Renault Clio Symbol marka taşıt hizmet sözleşmesi çerçevesinde teslim alınmıştır ve kullanıma devam edilmektedir. Ayrıca Genel Sekreter in kullanımına tahsis edilmiş Volkswagen Passat marka bir taşıt mülkiyeti Ajans ta olmak üzere kullanılmaktadır. 2. Teşkilat Yapısı da 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550 sayılı kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış İzmir İli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir. Ajans organizasyon yapısında; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi yer almaktadır. Ajansın organizasyon yapısı yan sayfadaki şemada gösterilmektedir. Kalkınma Kurulu İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 10 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulmuş olup, 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden oluşan Kalkınma Kurulu ajansın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulmuştur. Kalkınma kurulu 100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 2. Yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve / veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek. 3. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun üç üyesi Kalkınma Kurulu tarafından tarihinde seçilmiştir. Yönetim Kurulu, doğal üyelerle birlikte Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve İzmir Ziraat Odası Başkanı olmak üzere Kalkınma Kurulu tarafından seçilmiş üç üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. 2. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. 3. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. 4. Yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. 5. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. 6. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. 7. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. 8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. 9. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunmak

15 Organizasyon Yapısı KALKINMA KURULU İÇ DENETÇİ YATIRIM DESTEK OFİSİ HUKUK MÜŞAVİRİ PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ TANITIM VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ KURUMSAL YÖNETİM BİRİMİ 11. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. 12. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Genel Sekreterlik Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreterlik, genel sekreter, uzman personel ve destek personelden oluşmaktadır. Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 1. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 2. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 3. Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. 4. Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, 5. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. 13

16 6. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. 7. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. 8. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. 9. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 10. Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. 11. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. 12. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. 13. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 14. Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Sistemleri Envanteri İZKA faaliyetlerini yürütürken bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif bir şekilde yararlanmaktadır. Bilgi ve iletişim altyapısını devamlı geliştirmiş ve İzmir deki diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan bir ajans olmak hedefiyle, öncelikle kurumsal bilgi ve iletişim teknolojileri stratejisini oluşturmuştur. Bu stratejiye bağlı olarak, İZKA da aşağıdaki donanım ve yazılımlar kullanılmaktadır. 30 Haziran tarihi itibariyle İZKA bilgi teknolojileri envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: İZKA Donanım Envanteri (30 Haziran ) Donanım Adı Miktarı Kullanım Amacı Marka-Model 14 Kişisel Bilgisayarlar 46 adet Personel ve sunum bilgisayarı Lenovo, HP Sunucu Bilgisayarlar 3 adet E-posta, Dosya ve Yazıcı Paylaşımı, IBM BlackBerry İletişim, Anti virüs Grafik Bilgisayarı 1 adet Grafik Tasarım İşleri Apple Hepsi bir arada Yazıcılar 4 adet Yazıcı, Fotokopi, Tarayıcı HP, Xerox Lazer Yazıcılar 3 adet Kurumsal Yönetim Birimi HP Kablosuz İletişim 4 adet Ajans personeli ve misafirlerin kablosuz HP ProCurve network kullanımı Kesintisiz Güç Kaynağı 2 adet 20 kwa tüm bilişim sistemleri ve 10 kwa Tunçmatik ve Tescom sunucu bilgisayarlar için Modemler 4 adet İnternet, eposta ve faks Zyxel, Cisco, Multitek Ağ anahtarları 4 adet Kablolu network HP ProCurve Güvenlik Duvarı 1 adet İnternet ve mail trafiğinin kontrolü Netsafe Video Konferans Sistemi 1 adet Video konferans Polycom Projeksiyon Cihazları 4 adet Sunumlar Hitachi ve Epson Akıllı Tahta 1 adet İnteraktif sunum Mimio Video Kamera 2 adet Toplantı ve etkinlikler Canon Fotograf Makinesi 2 adet Toplantı ve etkinlikler Fujifilm, Nikon, IP Telefon Santrali 1 adet Tüm ajans iletişimi NEC Philips Masaüstü IP Telefon 55 adet Tüm Ajans İletişimi NEC Philips Setleri Tarayıcılar 1 adet Evrak Kayıt Yönetimi HP Kartvizit Tarayıcılar 3 adet Kartvizitlerin elektronik ortama aktarılması TTec

17 Tablo 2: İZKA Yazılım Envanteri (30 Haziran ) Yazılım Adı Kullanıcı Sayısı Kullanım Amacı MS Office adet Temel Ofis Yazılımı Windows 7 Profesional 46 adet Personel Bilgisayarları İşletim Sist. Windows 2003 server 2 adet Server İşletim Sistemi Windows 2008 server 1 adet Server İşletim Sistemi Apple Imac Leopard 1 adet Grafik Bilgisayarı İşletim Sistemi iwork 1 adet imac Office Yazılımı SPSS İstatistik Yazılımı 1 adet Genel Kullanım Faks Maker Yazılımı 5 adet Faks Sistemi Trend Micro Antivirüs 2 adet server 55 adet kullanıcı lisansı Antivirüs MS Exchange Server 1 adet sunucu 55 adet e-posta lisansı e-posta Sistemi M-Files Doküman Yönetim Sistemi 1 adet sunucu 15 adet kullanıcı lisansı Doküman Yönetim ve iş süreçlerini Arc Serve Yedekleme Yazılımı 2 adet sunucu lisansı Yedekleme İzleme Bilgi Sistemi Sınırsız kullanıcı Mali Desteklerin Yönetimi Tablo 3: İnternet ve Uzak İletişim Envanteri (30 Haziran ) Bağlantı Tipi Bağlantı Hızı Kullanım Amacı Hizmet Sağlayıcı ADSL (2 Adet) 4 Mbit/sn Personel İnternet Erişimi TTNET G.SHDSL 2 Mbit/Sn E-Posta Trafiği TurkNET Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Kablolu ve kablosuz erişim sağlanabilen bilgisayar ağı üzerinde çeşitli bilişim kaynakları paylaşılmaktadır. Bilgisayar ağının iç ve dış güvenliği bir adet oturum sunucu ile bir adet güvenlik duvarı cihazı ile karşılanmaktadır. Ayrıca virüs ve zararlı yazılımlara karşı bir anti virüs sunucusu kurulmuş olup, düzenli ve gerçek zamanlı taramalarla sistemin güvenliği sağlanmaktadır. Personelin ve misafirlerin internet ihtiyaçlarını karşılayacak iki ayrı internet erişimi vardır. Tüm internet trafiğinde kullanıcı bazında erişim günlüğü tutulmaktadır. E-posta trafiği ise ajans bünyesinde kurulu olan e-posta sunucusuyla sağlanmaktadır. E-posta sunucusuna internet erişimi olan her yerden erişmek mümkündür. Personel, kendilerine tahsis edilen PDA cep telefonları ile internete ve e-postalara erişmektedir. Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde e-posta haricinde elektronik faks, kısa mesaj, video konferans, akıllı tahta vb. iletişim araçlarından da faydalanılmaktadır. 4. İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikasının amacı, İZKA nın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını, bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Organizasyon ve Personel Yapısı yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde İZKA; 1 Genel Sekreter, 6 Birim Başkanı, 22 Uzman, 8 Destek Personel, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi olmak üzere toplam 39 personel ile faaliyetlerine devam etmiştir. yılı Haziran sonu itibariyle Ajans personelinin statülerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 1: İZKA Personelinin Kurumsal Statüye Göre Dağılımı (30 Haziran ) Birim Başkanı: 6 Genel Sekreter: 1 Hukuk Müşaviri: 1 İç Denetçi: 1 Destek Personel: 8 Uzman: 22 İnsan Kaynakları Politikamız: Alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde niteliklere sahip personelin istihdamını, niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak... 15

18 Personelin birimlere göre dağılımı açısından; Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi 6 kişi, Program Yönetim Birimi 7 kişi, İzleme ve Değerlendirme Birimi 7 kişi, Yatırım Destek Ofisi 4 kişi, Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi 3 kişi ile hizmet vermektedir. İdari Mali İşler, Bilgi İşlem, Halkla İlişkiler ve Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Biriminde ise 9 kişi görev yapmaktadır. Ajans personelinin cinsiyete göre dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre İZKA da 16 kadın ve 23 erkek personel görev yapmaktadır. Şekil 2: İZKA Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı (30 Haziran ) Ajans personelinin eğitim durumuna baktığımızda, 3 personel doktora derecesi, 15 personel de yüksek lisans derecesine sahiptir. Diğer yandan, 3 personel doktora eğitimine, 5 personel de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 13 personel lisans derecesine sahiptir. Ajans personelinin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 3: İZKA Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (30 Haziran ) Doktora Öğrencisi: 3 Kadın: 16 Erkek: 23 Y.Lisans Öğrencisi: 5 Doktora Derecesi: 3 5. Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Genel Sekreter, birim başkanları, uzman personel ve destek personelinden oluşur. Ajans tarafından sunulan hizmetler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi, Yatırım Destek Ofisi ve Kurumsal Yönetim Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin (PPKB) temel görevi; bölge planlarının, yerel aktörlerin katılımıyla, Ulusal Kalkınma Planıyla uyumlu olarak, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanması, yerel aktörler tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesinin sağlanmasıdır. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen projeleri izlemek ve desteklemek, bölge planında önceliklendirilmiş konularda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmektir. Bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin araştırmaların yapılması, planların hayata geçirilmesinin temelini oluşturan bölgesel operasyonel programların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve söz konusu plan ve programlar ışığında destek programlarının çerçevesinin oluşturulması da PPKB nin çalışma alanları arasında bulunmaktadır. PPKB ayrıca, Ajans ın yıllık çalışma programları, bütçesi ve faaliyet raporlarını da diğer birimlerle işbirliği içinde hazırlamaktadır. Program Yönetimi Birimi Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans tarafından sunulan mali ve teknik destek programlarının uygulama mekanizmasını oluşturmak ve yönetmekten sorumlu olan birimdir. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesinin oluşturulmasından, destek programları kapsamında başvuru koşullarının ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine; destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirlerin alınmasından, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimlerinin gerçekleştirmesine; proje başvurularının kabul edilmesinden, proje değerlendirme süreçlerinin planlamasına ve yönetilmesine kadar mali destek programlarının yönetimsel her aşamasından sorumludur. İzleme ve Değerlendirme Birimi 16 Lisans Derecesi: 13 Y. Lisans Derecesi: 15 İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Bölge Planı ve programların gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı na bildirmekten sorumlu olan birimdir. İDB, uygulama aşamasına geçmiş projelerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur ve yararlanıcıların ödeme taleplerini değerlendirerek ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar. İDB ayrıca, Ajans ın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirme-

19 ler yapmakta, periyodik değerlendirme raporları hazırlamakta ve bölgenin kalkınması bakımından yaratılan etki ve sonuçları ve başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirme analizlerini hazırlamaktadır. Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı nın uygulama sürecini koordine etmek ve Ajans ın uluslararası ilişkilerini geliştirmek için faaliyet gösteren Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi (TDİB), İzmir in uluslararası tanınırlığını artırmak için uluslararası organizasyonlara destek vermek, İzmir in tanıtımı kapsamında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının çekilmesi amacıyla lobi faaliyetlerini koordine etmek, Ajans ın uluslararası kuruluşlarla olan üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek ve Ajans ın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek Ofisi (YDO), yerli ve yabancı yatırımcılara İzmir in yatırım olanaklarını tanıtmak ve İzmir de yatırım yapmayı planlayan firmalara destek olmak amacıyla faaliyet gösteren birimdir. Bu kapsamda, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermekte ve yol göstermektedir. Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmekte, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini, ya da diğer idari iş ve işlemleri ilgili makamlara aktararak, gerekli takip işlemlerini yapmaktadır. YDO ayrıca, İzmir de yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek bunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Birimi Yönetsel ve idari anlamdaki temel sorumluluk ve işlemler Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Birimi, İdari ve Mali İşler, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Organizasyon Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yönetici Asistanından oluşmaktadır. İdari ve Mali İşlerde, Muhasebe Yetkilisi, Mali işler Personeli, İdari İşler Sorumlusu ve İnsan Kaynakları Sorumlusu yer almaktadır. Muhasebe Yetkilisi ve Mali İşler Personeli, Ajans ın gelirlerinin tahsili, ödemelerin hak sahiplerine yapılması ve hesapların tutulması vb. işleri yürütmektedirler. İnsan Kaynakları Sorumlusu, Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamaktan sorumludur. İdari İşler Sorumlusu, evrak kayıt ve Ajans ın idari işlerini yürütmektedir. Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu, Ajans ın iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir. Organizasyon Sorumlusu toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum vb. organizasyonları koordine etmektedir. Bilgi İşlem Sorumlusu, Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek ve bakımlarını yapmaktan sorumludur. Yönetici Asistanı, Genel Sekreterin sorumluluklarıyla ilgili gerekli iş takibini yapmakta, Genel Sekreterin programını düzenlemekte, takip etmekte ve Genel Sekreter tarafından istenecek raporları hazırlamaktadır. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel ve İç Denetçi İZKA da ana birimlerin dışında, hukuk işlerinden sorumlu bir uzman personel ve bir de iç denetçi görev yapmaktadır. Hukuk işlerinden sorumlu personel, Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek ya da Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmekten sorumludur. Bunun dışında, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ya da diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili olarak, ya da kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmektedir. İç Denetçinin görev ve yetkileri arasında, nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi, risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğinin geliştirilmesi, harcamaların, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunun izlemesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi bulunmaktadır. İç Denetçi ayrıca, iç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmakta ve işleyişini değerlendirmektedir. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5449 sayılı Kanunla Kurumumuza verilen görevler yukarıda belirtilen birimler tarafından, birim başkanlarının sorumluluğunda yürütülmektedir. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 11. maddesine iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Ajanslarda bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı 2009 yılı içerisinde Deloitte firmasından destek alarak kurmuş olduğu iç kontrol sisteminin uygulamasını 2010 yılında ve yılının ilk yarısında devam ettirmiştir. 17

20 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

21 f a AMAÇ VE HEDEFLER rapo A) İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI 1. İzmir in ekonomik ve sosyal kalkınması doğrultusunda ildeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmek ve ildeki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 2. İzmir in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesini hızlandırmak ve ilin rekabet gücünü artırmak 3. İlin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 4. Lojistik altyapısı ve insan kaynağı geliştirilerek İzmir in bir lojistik üs haline getirilmesi 5. Tarım ile sanayi arasındaki entegrasyonun geliştirilerek, bölgede tarımsal rekabet edebilirliğin artırılması 6. Kaliteli, çeşitli ve katma değeri yüksek gıda ürünlerinin üretiminin artırılması 7. Bölgenin tasarım ve moda merkezi haline getirilmesi Temel Değerler ve Çalışma İlkeleri İzmir Kalkınma Ajansı yukarıdaki öncelikler çerçevesinde yürüttüğü faaliyet ve projelerinde, katılımcılık, yenilikçilik, bilimsellik, şeffaflık, güvenilirlik, erişilebilirlik, etkinlik, verimlilik, tarafsızlık, çözüm odaklılık toplumsal, çevresel ve kültürel değerlere duyarlılık ilkelerini temel almaktadır. B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER İzmir Bölge Planı nda, Ajans ın temel politika öncelikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 1. İşletmelerin rekabet gücünü artırarak bölgesel ekonominin geliştirilmesi 2. İstihdam koşulları ve olanaklarının genişletilmesi 3. Eğitim, sağlık ve sosyal içermeye yönelik hizmetlerin geliştirilerek toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi 4. Çevrenin korunması ve çevresel kalitenin iyileştirilmesi 5. Ulaşım, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve bilgi iletişim altyapılarının geliştirilmesi Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI Yukarıda ortaya konulan temel önceliklerin yanı sıra, İzmir Bölge Planı nda İzmir için belirlenen anahtar sektörlere ilişkin Ajans ın politika öncelikleri de aşağıda özetlenmiştir: 1. İzmir in ileri teknolojiler alanında sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesi 2. Bölgenin yenilenebilir enerji bölgesi haline getirilmesi 3. Çeşitlendirilmiş turizmle İzmir in yüksek rekabet gücüne sahip bir turizm destinasyonu haline getirilmesi 16 Haziran 2010 da DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanan İzmir Bölge Planı, İzmir in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin gelişme eksenlerini, hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan temel politika belgesidir. 19

22 OCAK - HAZİRAN İZMİR KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU

23 f a FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER rapo A) MALİ BİLGİLER yılı ilk 6 aylık döneme ait Ajans bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Ajans ın yılı başında kendisine tahsis edilmesi öngörülmüş TL bulunmaktadır yılından devreden TL nakit ile yılı bütçe gelirleri toplamı TL olarak öngörülmüştür. Ajans a İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tahsis edilmesi öngörülmüş toplam tutarın ,57 TL lik kısmı tahsil edilmiştir. yılı ilk altı ayında elde edilen faiz geliri ,19 TL dir. yılı altı aylık bütçe gelirleri toplamı ,76 TL olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran tarihi itibariyle bütçe giderleri toplamı ,75 TL olarak gerçekleşmiştir. 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar tarihi itibariyle, ,21 TL si personel giderleri olmak üzere, Ajans ın genel yönetim giderleri ,69 TL olmuştur. Diğer faaliyet giderleri ,20 TL proje ve faaliyet destekleme giderleri ise ,86 TL olarak gerçekleşmiştir. 3. Mali Denetim Sonuçları 2010 yılına ilişkin dış denetim KPMG bağımsız dış denetim şirketi tarafından yılı Şubat ayında yapıldı. Oluşturulan rapor Yönetim Kuruluna, Kalkınma Bakanlığı na ve İçişleri Bakanlığına sunuldu. Raporda belirtilen hususlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. 4. Mali Yeterlilik Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin 4. Maddesine göre; Ajansların mevcut kaynaklarını kullanabilme ve hesap verebilme yeterlilikleri, Kalkınma Bakanlığı Başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nın katılımıyla oluşturulan Mali Yönetim Yeterlik Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 29 Kasım 03 Aralık 2010 tarihleri arasında Yeterlik Komisyonu incelemelerde bulundu. Bu incelemeler sonucunda Kalkınma Bakanlığı nın 24 Ocak tarihli yazısıyla İZKA nın mali yönetim yeterliğinin uygun bulunduğu bildirildi. 21

24 22 Tablo 4: İZKA Yılı İlk 6 Aylık Dönem Bütçe Gelirleri T.C. İZMİR KALKINMA AJANSI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (%) OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ 108,248, ,661, , ,666, ,817, ,986, ,596, ,880, ,399, MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAYLAR 21,272, , , ,535, ,585, ,569, ,344, ,177, İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYELER İLE SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 918, , , İL ÖZEL İDARESİNDEN AKTARILAN PAY 20,000, , , ,535, ,580, ,569, ,077, ,905, BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 354, , , , SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 2,500, , , , , , , ,626, FAALİYET GELİRLERİ 2,500, , , , , , , ,626, FAİZ VE REPO GELİRLERİ ÇEŞİTLİ İADELER 62,076, ,076, ,076, ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN NAKİT * * Bir önceki yıldan devreden nakit Ocak ayı gerçekleşme toplamına dahil edilmiştir.

25 T.C. İZMİR KALKINMA AJANSI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI 6 AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 5: İZKA Yılı İlk 6 Aylık Dönem Bütçe Giderleri OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI YILI ÖDENEĞİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ 108,248, ,257, ,877, ,456, ,506, ,514, ,377, ,990, GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 19,696, , , , ,605, , , ,593, PERSONEL GİDERLERİ 4,696, , , , , , , ,566, PERSONEL ÜCRETLERİ 4,090, , , , , , , ,345, SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ 606, , , , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12,588, , , , ,320, , , ,027, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 275, , , , , , , , YOLLUKLAR * 966, , , , , , , HİZMET ALIMLARI 1,774, , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 122, , GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ 9,000, ,225, , ,260, MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 398, , , , , , , BAKIM VE ONARI GİDERLERİ 51, , , , , , , YEDEK ÖDENEK * 2,412, İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ 370, , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 370, , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 42, , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 294, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 8, GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 21, BAKIM VE ONARI GİDERLERİ 2, PLAN,PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ 772, , , , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 772, , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 175, , , , , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 565, , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 31, GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ BAKIM VE ONARI GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 740, , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 740, , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 62, , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 660, , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 18, , , GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ BAKIM VE ONARI GİDERLERİ TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ * 7,952, , , , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7,952, , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 795, , , , , , , YOLLUKLAR 66, , , HİZMET ALIMLARI 6,249, , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 822, , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 1, BAKIM VE ONARI GİDERLERİ 18, PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 78,716, ,041, ,143, ,020, ,870, ,982, ,816, ,875, PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 62,836, ,041, ,143, ,020, ,870, ,982, ,816, ,875, TRANSFERLER 62,836, ,041, ,143, ,020, ,870, ,982, ,816, ,875, YILINDAN DEVREDEN TEKLİF ÇAĞRILARI 30,836, ,041, ,143, ,020, ,870, ,982, ,816, ,875, YILINDAN DEVREDEN TEKLİF ÇAĞRILARI 18,000, YILI TEKLİF ÇAĞRILARI 14,000, FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 15,880, TRANSFERLER 15,880, DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ 880, GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ 15,000, * 17 Haziran tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlangıç ödeneği TL olan yedek ödenekten TL EXPO 2020 faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili kalemlere aktarılmıştır.

26 B) PERFORMANS BİLGİLERİ 1. Proje ve Faaliyet Bilgileri BÖLGEYE İLİŞKİN PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ İzmir Bölge Planı nın Tanıtımı ve Benimsenmesine Yönelik Çalışmalar İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından hazırlanan ve 16 Haziran 2010 da DPT Müsteşarlığı (yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı) tarafından onaylanan İzmir Bölge Planı, İzmir in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin gelişme eksenlerini, hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan temel politika belgesidir. İZKA nın 2007 yılının ikinci yarısında İzmir Mevcut Durum Analizi çalışmasının yapılmasıyla başlayan bölgesel planlama çalışmaları, yaklaşık üç yıl süren sistematik ve katılımcı bir süreç sonucunda tamamlandı ve plan, Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) çerçevesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, özel sektörün katılımı ve ortak aklıyla belirlenmiş olan Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir vizyonunu hayata geçirmek amacıyla uygulamaya koyuldu. Stratejik Öncelik 1. Ýstihdamýn ve Ýþgücü Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR Verimliliðinin Artýrýlmasý ÝZMÝR BÖLGE PLANI Eðitim ve Saðlýk Hizmetlerinin Ýyileþtirilmesi Hedef 1. Bölgesel Ýþgücü Stratejisi oluþturulacak ve uygulanacaktýr. 2. Anahtar sektörler baþta olmak üzere ara eleman ihtiyaçlarý gözetilerek mesleki eðitim geliþtirilecektir. 3. Anahtar sektörler baþta olmak üzere nitelikli insan kaynaðý geliþtirilecektir. 4. Dezavantajlý gruplarýn iþgücüne katýlýmý artýrýlacaktýr. 1. Okulöncesi eðitim ve yaygýn eðitim desteklenecektir. 2. Eriþim ve kalite desteklenerek eðitim hizmetlerinin etkinliði artýrýlacaktýr. 3. Baþta koruyucu saðlýk ve ana-çocuk saðlýðý hizmetleri olmak üzere birinci basamak saðlýk hizmetleri güçlendirilecektir. yılının ilk yarısında, 2010 yılı sonunda başlanan planın bölgede ve çevre illerde tanıtılması ve sahiplenilmesine ilişkin faaliyetlere devam edildi. Bu çalışmalar kapsamında İzmir in merkez ve merkez dışındaki 30 ilçesinde tanıtım, sahiplenme ve farkındalık toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara kaymakam ve belediye başkanı başta olmak üzere, ilçedeki kamu kurumları, özel kuruluşlar ve önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılara İzmir Bölge Planı hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra ilçe bazında planın ortaya koyduğu tespitler ve hedefler katılımcılara aktarıldı ve tartışmaya açıldı. İlçe toplantılarında ayrıca, İZKA Mali Destek Programlarında ilçelerin başvuru ve başarı durumuna ilişkin istatistikler katılımcılara sunuldu. Son olarak, tüm ilçelerde bir anket yapılarak her bir katılımcının ilçeye özgü sorunlara ilişkin fikirleri ve gerçekleştirmeyi istedikleri projeleri derlendi. Bu çalışmalar ışığında otuz ilçe için, ilçeye ait genel değerlendirmeler, ortak sorunlar ve çözüm önerilerini; bunun yanı sıra, ilçeye özgü olan sorunları ve proje önerilerini kapsayan İlçe Sonuç Raporu hazırlandı. Raporun Yönetim Kurulu üyelerine Şubat ayında sunumu yapıldı. Her bir ilçe için hazırlanan sonuç raporları ilçenin mülki ve idari amirleri, yerel yöneticileri ile paylaşıldı. Tüm raporlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ne gönderilerek bilgilendirme yapıldı. İlçe toplantılarında anketlere katılımcılar tarafından yapılan geri dönüşler de değerlendirilerek İZKA bünyesindeki ilçe sorumlularına özel takip kartları (İlçe Sorumluluğu Takip Formu) hazırlandı. Bu kartların ajans içinde ilçe sorumluları tarafından doldurulması ve yapılan faaliyetlerle güncellenmesi sağlandı. Lansman toplantılarında yılı içerisinde 11 toplantı ile yaklaşık 600 kişiye ulaşıldı. Bu toplantıların da içinde olduğu, 5 Ekim 2010 da başlayan İZBP lansman sürecinde toplam kişiye İZBP detayları ile aktarıldı. 3.Sosyal Ýçermenin Güçlendirilmesi ve Yoksullukla 1. Sosyal hizmetler iyileþtirilecektir. 2. Göçle gelenlerin kent yaþamýna uyumu saðlanacaktýr. 3. Kýrsal alanlarda yaþam koþullarý ve iþ imkanlarý geliþtirilecektir. Mücadele Amaç: Ýstihdam olanak ve koþullarýný ve baþta eðitim, saðlýk olmak üzere sosyal içermeye yönelik hizmetleri geliþtirerek sosyal bütünleþmeyi güçlendirmek SÜRDÜRÜLEBÝLÝR ÇEVRE ÝSTÝHDAM ve SOSYAL BÜTÜNLEÞME Amaç: Ekonomik faaliyetler devam ederken çevreyi korumak ve çevresel kaliteyi iyileþtirmek GELiÞME EKSENLERi 4.3 Sürdürülebilir Çevre Stratejik Öncelik 1. Havza Alanlarý, Turizm Deðerine Sahip Bölgeler ve Kýrsal Alanlarda Sürdürülebilir Su ve Atýksu Yönetiminin Saðlanmasý GÜÇLENDÝRÝLMÝÞ Hedef 1. Su havzalarýnda kirlilik kontrolü ve havza yönetimi saðlanarak kirlilik azaltýlacak, su kalitesi iyileþtirilerek bir üst kaliteye (II. ve III. su kalitesi) taþýnacaktýr Sürdürülebilir içme suyu ve kullanma suyu yönetimi saðlanacaktýr. 3. Sanayide ve kentsel kullanýmda sürdürülebilir atýksu yönetimi saðlanacaktýr. 4. Tarýmsal faaliyetler sonucu oluþan toprak ve su kirliliði önlenecektir. Ýzmir nüfus artýþ hýzý bakýmýndan 34 yüksek bir düzeydedir. Öte yandan, bölgede ekonomik faaliyetlerde çeþitlilik göze çarpmaktadýr. Tüm bunlarýn sonucu olarak ALTYAPI doðal kaynaklarýn hýzla ve tükenmesi ÜSTYAPI ile üretim ve tüketimden kaynaklanan atýklarýn yarattýðý kirlilik, önemli çevresel sorunlarý beraberinde getirmekte ve bölgede çevresel sürdürülebilirliði önemli kýlmaktadýr. Amaç: Ulaþým, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve bilgi iletiþim altyapýlarýný Birleþmiþ Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma geliþtirerek Zirvesi'nde Ýzmir'in sunulan Ulusal Sürdürülebilir Kalkýnma Raporu'nda çevre ekseninde ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna ivme kazandýrmak altyapý ve atýk giderme tesisi eksikliklerinin giderilmesi, temiz üretim teknolojilerinin, çevre dostu ve kaynaklarý tahrip etmeyen üretim ve tüketim kalýplarýnýn, çevre Stratejik yönetimi Öncelik ile kalite güvence Hedef sistemlerinin geliþtirilmesi, ulusal enerji tasarrufunun ve talep istikrarýnýn saðlanmasý konularý vurgulanmaktadýr. Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nýn doðal ve kültürel varlýklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayýþ içinde korunmasý esastýr. ilkesi ulusal anlamda çevrenin önemini 1.Ulaþým vurgulamakta, Dokuzuncu 1. Karayolu, denizyolu, havayolu aðlarý ve raylý sistemler anahtar Kalkýnma Planý dönemi ile sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri esasýnda sektörleri destekleyecek þekilde güçlendirilecektir. Aðlarýnýn bir büyüme öne çýkmaktadýr. Ayrýca Kyoto Protokolü gereðince CO 2 ve diðer sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý Güçlendirilmesi zorunlu kýlýnmýþ ve 2. Ýzmir Limaný'nýn ulaþým baðlantýlarý ve altyapýsý güçlendirilerek, Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda sera gazý azaltýmý konusunda limanda elleçlenen konteynýr miktarý artýrýlacaktýr. önlemler alýnacaðýna iliþkin hedefler konulmuþtur. Hava Kalitesi 3. Deniz ulaþýmý ve raylý sistemler öncelikli olmak üzere kent içi ulaþým Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði çerçevesinde belirlenen olanaklarý güçlendirilecektir yýlý sýnýr deðerlerinin saðlanmasý için ve ayrýca AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi ile Kyoto Protokolü'nün gerektirdikleri ölçü-4sünde bölgede önlemlerin alýnmasý gerekmektedir altyapýsý güçlendirilecektir. Merkez ve ilçeler arasýndaki ulaþým baðlantýlarý ve kýrsal ulaþým Çevre yatýrýmlarýnýn yaný sýra sürdürülebilir kalkýnma stratejisi çerçevesinde rekabetçiliðin güçlendirilmesi için eski teknolojilerin yeni teknolojilerle deðiþtirilmesi ve çevre teknolojileri alanýndaki yatýrýmlarýn artýrýlmasý konusunda görüþ birliði bulunmakta, böylece doðal kaynaklar üzerindeki baskýlarýn azalýp büyümenin hýzlanacaðý vurgulanmaktadýr. AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi çerçevesinde ve AB'nin kalkýnma stratejileri arasýnda yer alan iklim deðiþikliði ve temiz enerji, sürdürülebilir ulaþým, sürdürülebilir üretim ve tüketim, doðal kaynaklarýn daha iyi yönetilmesi de ulusal politikalara yansýmakta ve 36 Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda rekabet gücünün artýrýlmasý geliþme ekseninde çevrenin korunmasý ve kentsel altyapýnýn geliþtirilmesi bir öncelik olarak yer almaktadýr. Ulusal yaklaþýma paralel olarak bölgede su havzalarý ve hassas ekosistemler gibi doðal kaynaklarýn yönetimi, iklim deðiþikliði ve enerji, üretim tüketim ve çevre iliþkisi, sürdürülebilir atýk yönetimi konularý üzerinde odaklanýlmaktadýr. Sürdürülebilir Çevre geliþme İzmir in 30 ilçesinde İzmir Bölge Planı (İZBP) Lansman Toplantılarına devam edildi. Katılımcılara ilçe bazında planın ortaya koyduğu tespitler ve hedefler aktarıldı ve görüşleri alındı. 5 Ekim 2010 da başlayan İZBP lansman sürecinde toplam kişiye İZBP detayları ile anlatıldı.

İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 Asya nın ilk şifa merkezi Kurtuluş Savaşı nın ilk kurşunu Türkiye nin ilk fuarı İlk iktisat kongresi İlk

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 24 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 12 Ocak 2011

İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 12 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 12 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI

İZMİR KALKINMA AJANSI İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 2010 3 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İzmir Kalkınma Ajansı// 2015 Faaliyet Raporu 1. İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu

İzmir Kalkınma Ajansı// 2015 Faaliyet Raporu 1. İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı// 2015 Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2015 İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2015 İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Faaliyet Raporu Mart 2016 Basım Tarihi Mart

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI

AHİLER KALKINMA AJANSI 1 Sunuş Mehmet CEYLAN Nevşehir Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 17 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

İzmir Bölge Planı Selçuk İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Selçuk İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Selçuk İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 15 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı