DERS 1: BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT) TANIMI VE TARİHÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS 1: BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT) TANIMI VE TARİHÇESİ"

Transkript

1 DERS 1: BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT) TANIMI VE TARİHÇESİ BT TANIMI VE İŞLEVLERİ Bilgi teknolojileri, insanlar tarafından hazırlanarak verilen bilgileri, yine verilen komutlar dizisine uygun bir biçimde, istenen düzeyde ve şekilde işleyen, işlenmiş bilgilerin sonuçlarını veren veya daha sonra kullanılmak üzere depolayan, talep edildiğinde ilgili yerlere sunan elektronik cihazlardır. Bu cihazların genel adı bilgisayardır. Bilgisayarlar insanın yapmadığı hiçbir şeyi yapamaz. Kullanım alanına ve işlevine göre farklı isimler de alabilen bu teknolojik ürünlerin her aşamada neyi, nasıl yapacağını insanoğlu belirler. Temel bilgi teknolojisi aracı olarak bilgisayarların işlevleri; Kullanıcı tarafından giriş araçları aracılığıyla girilen verileri, Ana/merkezi işlem birimi ile kendi anlayabileceği dile (makine dili) çevirerek işleyen, Gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere depolama araçları ile depolayan, Ürettiği sonucu çıkış araçları aracılığıyla kullanıcının anlayabileceği dile dönüştüren, Elde edilen enformasyonu ihtiyaç duyulduğunda ilgili yerlere iletebilen cihazlardır. TARİHSEL GELİŞİM İnsanoğlu tarihin ilk zamanlarında ihtiyaçlarını basit bir şekilde karşılayabiliyordu. Zaman içinde nüfus artışı ihtiyaçların da çeşitlenmesine ve artmasına sebep oldu. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için farklı araçlar geliştirdi. Bu ihtiyaçlarından hesap ile ilgili olan kısmını ilk başlarda parmak hesabıyla karşılarken, sonraları parmak hesabının yeterli olmadığı yerlerde çakıl taşlarını kullanarak karşıladı. Hesap ile ilgili ihtiyaçlar ekonomik gelişmeler ve yerleşik hayat ile beraber iyice arttı. Hesap ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok farklı yaklaşım ve kuram ortaya atıldı. Böylece, günümüz bilgisayar teknolojisinin temelleri atılmaya başlandı. ABACUS : Hesap işlemleri için kullanılan aygıtların ve işlemcilerin temeli Abacus e dayandırılmakta ve Abacus ilk bilgisayar olarak anılmaktadır. Bu işlemcinin M.Ö 1000 yıllarında Çinliler tarafından kullanıldığı kabul edilir. Günümüzde ilk öğretimde halen kullanılan, sayı sayma ve temel matematiksel işlemleri öğrenmeye yardımcı olan bu araç sıralı teller üzerine dizili boncuklardan meydana gelmektedir. PASCALLINE, LEIBNIZ ÇARKI, FARK MAKİNASI da işlemcilerden önceki diğer gelişim aşamalarıdır. NEDEN İKİLİ SAYI DÜZENİ? Günümüz bilgisayarlarının temel mantığını oluşturan ikili sayı sistemi George Boole tarafından geliştirilmiştir. Bu cebir prensibine göre sayılar ikili sayı sisteminde kullanılırlar. Yani bu sistemde 0 ve 1 sayısından başka sayı kullanılmaz. Bu sayı sistemine ikili sayı sistemi manasında Binary sayılar da denir. Gerçekte bir bilgisayarın tasarlanmasında ve çalıştırılmasında tüm sayı sistemleri kullanılabilir (5, 6, 8, 10 vb). Ancak bu sayı sistemlerinin kullanım elverişsizliklerinin yanında hız ve devreler arası iletişim-depolama gibi konularda ikili sistemin sağladığı avantajlar nedeniyle ikili sayı düzeni tercih edilmektedir. DERS 2: BİLGİSAYARLARIN SINIFLANDIRILMASI Bilgisayar sistemleri performans ve fiyat açısından olduğu kadar, görünüş ve boyutlar açısından da çeşitlilik gösterir. Bilgisayarlar, günümüze kadar geçirdiği evreler temel alınarak aşağıdaki şekilde gruplandırılır. BİLGİSAYARLARIN GEÇİRDİĞİ EVRELER Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar ( ) İkinci Kuşak (Transistorlu) Bilgisayarlar ( ) Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar ( ) Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970-?) İşlem ve kontrol birimlerinin tümünün bir arada bulunduğu chipler geliştirildi. Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 1. Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır. 2. Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD'ler kullanılabilmektedir. 3. Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir. 4. Ağ sistemleri oluşturulup bilgisayarlar arasında iletişim sağlanabilmiştir. 5. Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale gelmiştir. 1

2 Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990-?) Yapay zeka konusunda çalışmalar halen yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde yeni bir araştırma konusu olan yapay zekâ kendi kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam bir uyum içerisinde olabilen zeki makineler yapmak şeklinde tarif edilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar henüz istenilen düzeyde değildir. Bu kuşağın hedefleri şunlardır: 1. Üretkenliğin düşük olduğu alanlarda, üretkenliği arttırmak amacıyla pratik metotlar geliştirmek, 2. Kalkınmada ve gelişmede, uluslar arası dayanışmaya katkıda bulunmak, 3. Enerji ve kaynak tasarrufunda bulunmak, 4. Toplumun sorunlarına pratik çareler bularak, toplumsal huzur ve güvenin sağlanmasında katkıda bulunmak. BİLGİSAYAR TÜRLERİ 1. Mikro Bilgisayarlar (PC) Mikrobilgisayarlar en küçük ve en ucuz bilgisayarlar olmakla birlikte günümüzde en yaygın biçimde kullanılmakta ve hemen hemen her türlü işlevi yerine getirebilmektedirler. Bu tür bilgisayarlar kişisel bilgisayarlar olarak da adlandırılır (Personel Computer veya kısaca PC). Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız iki tür mikro bilgisayar bulunmaktadır: Masaüstü bilgisayarlar Taşınabilir bilgisayarlar 2. İş İstasyonları (Work Station) Önceleri mini bilgisayarlar da denilen bu bilgisayarlar boyut ve bilgi işleme gücü açısından orta sınıf bilgisayarları oluştururlar. İlk zamanlar sadece endüstriyel ve askeri ortamlarda kullanılırlarken günümüzde yerlerini yerel ağlarla birbirlerine bağlanmış kişisel bilgisayarlara bırakmaktadırlar. 3. Ana Bilgisayarlar (Büyük Boy Bilgisayarlar) Bunlar büyük, güçlü, pahalı ve hızlı bilgisayarlardır. Büyük bilgi işlem merkezlerinde çok sayıda kullanıcıya hizmet vermek için kullanılmaktadır. Büyük boy bilgisayarlar hızlı işlem yapma yerine çok miktarda veriyi hızlı bir biçimde alıp, işleyip yine hızlı bir biçimde çıktı üretme işinde daha verimli olurlar. 4. Süper Bilgisayarlar Bunlar çok hızlı büyük boy bilgisayar olarak da sınıflandırılabilirler. Büyük boy bilgisayarlar da yapılması uzun süren işleri yapmak üzere sınırlı sayıda üretilmiştir. Bilimsel alanlarda kullanılmaktadır. BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı yer hemen hemen yok denilecek kadar azdır. Özellikle 1980 lerden sonra hızla yaygınlaşan bilgisayar kullanım alanları: Evlerde, Eğitimde, Ekonomik Araştırmalarda, Trafik Kontrolünde, Spor Müsabakalarında, Askeri Alanda, İmalatta, Ticarette ve Yönetimde, Kamusal Hizmetlerde, İletişimde (Internet), Masaüstü Yayıncılıkta, Ofis Hizmetlerinde... DERS 3: BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN GENEL YAPISI (DONANIM) Düşünme ve yorum yapma yeteneği bulunmayan bilgisayar DONANIM (hardware) ve YAZILIM (software) olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Çok yakın bir zamana kadar bilgisayar denildiğinde sadece donanım ve yazılım bileşenlerinin bir birleşimi akla gelmekteydi. Ancak, 1970 li yıllardan günümüze gelen süreçte, 4. Kuşak Bilgisayarların gelişimiyle bilgisayarın genel yapısına iletişim becerisi de katıldı. Bu nedenle günümüzde iki temel bileşene AĞ (network) unsurunu da ilave etme gereksinimi doğmuştur. Donanım: Bilgisayarda fiziksel olarak bulunan, görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz elektronik ve mekanik aksamıdır. Yazılım: Bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dizi komuttur. Donanımın çalıştırılması ve herhangi bir işlemin yapılması için gerekli olan programlardır. Ağ: Enformasyonu ihtiyaç duyulduğunda ilgili yerlere iletebilmeyi sağlayan teknolojik unsurların tümüdür. 2

3 DONANIM Bilgisayarda fiziksel olarak bulunan, görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz elektronik ve mekanik aksamına denir. Donanım, bir merkezi işlem biriminden (CPU: Central Processing Unıt) ve bu birime bağlı Çevre Birimleri nden oluşur. Çevre birimleri de ayrıca giriş birimleri ve çıkış olmak üzere iki kısma ayrılır. Donanım Bileşenleri: 1. Giriş Araçları 2. Ana/Merkezi İşlem Birimi 3. Depolama Araçları 4. Çıkış Araçları GİRİŞ BİRİMLERİ (INPUT DEVİCES) Bilgisayarla iletişim kurmamızı sağlayan, bilgisayarın işlem yapabilmesi için gerekli olan birimlerdir. Bu birimler bilgisayara girdi olarak verilecek bilgilerin veya programın merkezi işlem birimine aktarılmasını sağlar. Klavye (Keyboard) Üzerinde harf, rakam, özel karakter ve çeşitli fonksiyon tuşlarının bulunduğu bir aygıttır. Klavyeden girilen program veya veriler aynı anda ekranda görülür. Ülkemizde F ve Q klavye olmak üzere iki çeşit klavye kullanılmaktadır. Bunlarda İngilizce ve Türkçe olmak üzere sınıflandırılır. Fare (Mause) Altında hareketli bir topu olan, üzerinde iki yada üç tuşu bulunan, hareket ettirildiğinde ekrandaki bir şekli (genellikle ok işareti) hareket ettiren, çizim yapmaya yada program menülerinin seçimini sağlayan giriş birimidir. Tarayıcı (Scanner) Tarayıcılar, sayfa üzerindeki resim, yazı ve grafikleri tarayarak bilgisayara aktarmaya yarar. Tarama ekranının büyüklüğüne göre A4, A3 gibi çeşitli ebatlarda olanları vardır. Işıklı Kalem (Light Pen) Bilgisayara kablo ile bağlıdır. Tükenmez kaleme benzer. Ucu ışığa duyarlıdır. Ekrana değdiği noktanın koordinatlarını bilgisayara aktararak işlem yapar. Optik Okuyucu Kağıt üzerindeki belirli şekilleri bilgisayara aktarır (test kağıdının okunması). Bar-Cod Okuyucular Ürün denetiminde kullanılır. Ürün üzerine çizilen siyah çizgilerden fiyatı, cinsi, miktarı, ürün kodu vb. okur ve bilgisayara aktarır. Eczanelerde ve marketlerde sıkça görürüz. Faks-Modem Kartı Modem bilgisayarın telefon hatlarını kullanarak uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlar. Faks-Modem kartı sayesinde Internet olanaklarından yararlanmak mümkündür. Faks yetenekleri olan bir modemle ayrıca faks çekilebilir ve alınabilir. Modemlerin dahili (internal) ve harici (extarnal) modemler olmak üzere iki türde kullanımı söz konusudur. TV ve Radyo Kartı Bu genişleme kartı ile televizyon izlemek ve radyo dinlemek mümkündür. MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ Mikro İşlemci (CPU) CPU yu bilgisayarın beyni ve bilgisayara adını veren en önemli parça olarak düşünmek mümkündür. CPU lar gerek hızları gerekse işlem kapasiteleri geliştikçe farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin: Eskiler: 8088, 80286, 386, Yeniler: Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV gibi Bunlarda ayrıca kendi içlerinde hızlarına göre ayrılırlar. Mesela Pentium III-500, Pentium III-933 gibi. Bilgisayar teknolojisi hızla gelişmekte olduğundan yeni bir ürün ortaya çıktığında eskisi üretimden kalkmakta ve bulunmamaktadır. Mesela günümüzde Pentium III ve Pentium IV ten daha eski CPU lar bulunmamaktadır. 3

4 Ana Kart (Mainboard) Bilgisayardaki CPU, Ekran Kartı, RAM gibi tüm parçalar arasında bir bütünlük sağlayan ve onların üstüne monte edildiği elektronik bir karttır. Ana kart hem üstüne monte edilen parçalar arasında ilişki sağladığı gibi hem de bilgisayarın bazı fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan elektronik parçaları da üzerinde bulundurur. Ana kart konusunda bilinmesi gereken önemli noktalardan birisi her ana kartın her parçayla çalışmayacak olmasıdır. Mesela Pentium III bir işlemci her ana kart üzerinde çalışmaz. O yüzden PentiumIII işlemciyi destekleyen bir ana kart olması gereklidir. Ayrıca bazı ana kartlar Ekran kartı, Ses kartı gibi bazı parçaları üzerlerinde sabit olarak bulundururlar. Ana kartların bu özellikleri on-board özelliği olarak adlandırılır. RAM ve ROM Bellek ROM: Sadece okunabilir bellektir. Üzerine herhangi bir bilgi yazılamaz. Rom belleğin içerisindeki bilgiler üretici firma tarafından yüklenir. Bu bilgilerin silinmesi, kaybolması mümkün değildir. RAM: Rastgele erişimli veya başka bir ifadeyle geçici bellektir. Hem okuma, hem de yazma işlemini yapabilen, bilgilerin geçici olarak saklandığı ve istenildiğinde üzerindeki bilgilerin silinebildiği bellektir. Buradaki bilgiler elektrik kesintisinden etkilenir, elektrik kesildiğinde (veya bilgisayar kapatıldığında) ram bellek silinir. Ram ın büyüklüğü (kapasitesi) aynı anda çalışabilecek program sayısını, programın büyüklüğünü belirlediği gibi bilgisayarın hızını da büyük oranda etkiler. Bilgisayarın Ram ını sonradan arttırmak mümkündür. RAM çeşitleri: 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB gibi. 4.Ekran Kartı : Merkezi işlem biriminden gelen metin ve resimleri monitörün anlayabileceği şekle dönüştürür. Kaliteli bir görüntü elde edebilmek için monitör kalitesi ile birlikte ekran kartınında kaliteli olması ve yüksek çözünürlüğe imkan vermesi gereklidir. Ekran Kartları genellikle 8 MB, 16 MB, 32 Mb gibi şekillerde adlandırılır. 5. Ses Kartı : (Sound Blaster) Bilgisayara yeni ses özellikleri katarak cd kalitesinde ses elde edilmesini ve bu sesin kontrolünü sağlar eğer yoksa bilgisayar içindeki küçük hoparlörden ( Pc Speaker) ancak zayıf bir ses elde edilir. Ayrıca ses kartı mikrofon, anfi ve çeşitli müzik aletlerininde bilgisayar ile beraber kullanımını sağlar. Ses kartlarının üzerinde genellikle game ( oyun) port u da bulunur. ÇIKIŞ BİRİMLERİ (OUTPUT DEVİCE) Bilgisayar tarafından işlenmiş bilgilerin sonuçlarının bilgisayardan çıkışını ve kullanıcıya ulaşmasını sağlayan birimlerdir. 1- EKRAN (MONİTÖR): Görüntü birimidir. Bilgisayarda yapılan işlemleri ve sonuçları görüntüler. Görüntü ışıklı noktalar (pixel) ile sağlanır. Tek renkliden çok renkliye kadar değişik tür ve özellikte ekranlar vardır. Monitör seçimindeki etkenler: Büyüklük: Ekranın çapraz uzunluğu ile ölçülür 14, 15, 17, 20 inch lik ekranlar mevcuttur. (l inch=2,54cm) Görüntü: Ekrandaki noktalar arası uzaklık ile ölçülür. Bu Dot pitch olarak tanımlanır. Bu ne kadar küçük ise görüntü o kadar iyidir. Yaygın olarak kullanılan 0.29 mm 0.28 mm dir. Çözünürlük: Bir monitörün içerebileceği bilgi miktarını içerir. Çözünürlük yatay ve dikey olarak pixel diye adlandırılan ekrandaki nokta sayısı ile ölçülür. Düşük çözünürlükte görüntü daha büyük olur, ekranda daha az bilgi görüntülenir. Yüksek çözünürlükte ekrandaki görüntüler küçülür ve böylece ekranda daha fazla bilginin görüntülenmesi sağlanır. Ekranın en verimli çözünürlükte kullanılması donanımdaki görüntü kartına bağlıdır. Temel ekran çözünürlükleri: 640x480 pixel, 800x600 pixel, 1024x768 pixel, 1280x1024 pixel 2- YAZICI (PRİNTER): Ekranda görünen bilgilerin ve bilgisayarda elde edilen sonuçların kağıda basılmasını sağlayan çevre birimidir. Başlıca Yazıcı Tipleri: Nokta vuruşlu yazıcılar ( Dot Matrix): Sayfa üzerinde harfleri ve şekilleri minik noktacıklarla oluştururlar. Bu yüzden diğer yazıcılara göre sayfa kaliteleri daha kötüdür. Ancak sayfa maliyeti düşük olduğu ve aynı anda birden fazla nüsha alma imkanı verdiği için avantajlıdır. Yazma kafası mürekkepli bir şeride vuran küçük iğnelerden oluşur. Özellikle sürekli formda döküm alınan işlemlerde kullanılırlar. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ( Ink Jet): Baskı işlemini yazma kafası küçük deliklerden sayfaya mürekkep püskürterek yaparlar hizları dakikada 1ile 10 sayfa arasındadır. Renkli çıktı verebilirler. Laser yazıcılar : Sayfa görüntüsünü oluşturmak için laser ışınlarını kullanan, yüksek hızdaki yazıcılardır. En kaliteli çıktılar bu yazıcılarla elde edilir. 4

5 DEPOLAMA ARAÇLARI 1. DİSKET: Verilerin bilgisayardan bağımsız olarak taşınmasını sağlayan manyetik ortamlardır. Bilgisayara bilgi aktarmak, bilgileri saklamak veya bilgileri bilgisayarlar arasında taşımak için kullanılan, tekrar tekrar yazılabilir veya yapan elektromanyetik birimlerdir. Disketler tip ve kapasitelerine göre sınıflandırılırlar. TİP KAPASİTE 3.5 inch DD (Double Density=Çift Yoğunluklu) 720KB 3.5 inch HD (High Density=Yüksek Yoğunluklu) 1,44KB (Günümüzde en çok kullanılan) 2. HARD DİSK (SABİT DİSK) : Bir bilgisayarın veri depolamak için kullandığı en temel birimdir. Bilgisayar kasası içerisinde sabitlenmiştir. Diskete benzer, ancak disketten daha fazla bilgi depolama kapasitesine sahiptir. Şu anda en çok kullanılan harddisk kapasiteleri GB larla ifade edilmektedir. Örneğin 20 GB, 30 GB, 40 GB gibi. 3. CD-ROM : CD-ROM sürücüleri vasıtası ile bilgisayarda kullanılabilirler. Bunlar sadece okunabilir birimlerdir. Kapasiteleri oldukça fazladır. Genellikle 600 MB tan daha fazla bilgi saklarlar. CD lere kayıt yapılabilmesi için CD-WRITTER olması lazımdır. CD-WRITER ler CD-ROM larla aynı işi görmekle birlikte ek olarak kayıt edebilme özellikleri de vardır. Yalnız CD-WRITER ile kayıt yapılabilmesi için CD nin kayıt yapılabilir cinsten olması gereklidir. CD-ROM lar hızlarına göre 48X, 52X gibi sınıflandırılır. BIT VE BYTE KAVRAMI BIT : Bilgisayar ortamında karakterler bitlerden oluşmuştur. Bir karakterin oluşması için 8 bite ihtiyaç vardır. Bir bit sayısal elektroniğin temeli olan 0 ve 1 olan değerlerdir. Örneğin; BYTE : Bilgisayardaki anlamlı en küçük birimdir. Bitler bilgisayarda tek başına bir anlam ifade etmezler. 8 bit bir araya gelerek anlamlı bir hal alır. Başka bir deyişle bir byte 1 karaktere eşittir. Byte ve byte ın katları şunlardır BYTE 1 KİLOBYTE 1024 KİLOBYTE 1 MEGABYTE 1024 MEGABYTE 1 GİGABYTE 1024 GİGABYTE 1 TERABYTE DERS 4: BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN GENEL YAPISI (YAZILIM) Yazılım bilgisayarları kullanıcı açısından anlamlı hale getiren öğedir. Bilgisayara kullanıcı istekleri doğrultusunda ne yapması gerektiğini bildirirler. Yazılım, bir programlama dili kullanılarak, bilgisayarın çeşitli işlevler kazanabilmesi için üretilen programlardır. Yazılımı oluşturan bilgiler ve komutlar kafanızdaki fikirlere ve düşüncelere benzer. Kafanız dokunabileceğiniz fiziksel bir nesnedir ancak düşünceleriniz soyuttur onlara dokunamazsınız. Program yazmak için çeşitli programlama dilleri geliştirilmiştir. Bir programlama dili bir dizi kural ve sembolden oluşur ve bilgisayara ne yapması gerektiğini bildiren komutları oluşturmak için kullanılır. Genellikle bir editör kullanılarak yazılan program daha sonra derleyiciden geçirilerek bilgisayarın anladığı makina diline dönüştürülür. BASIC, PASCAL, FORTRAN, C/C++, JAVA programlama dillerine örneklerdir. Yazılımları üç sınıfa ayırabiliriz. 1. SİSTEM YAZILIMLARI (İŞLETİM SİSTEMLERİ) Bilgisayar ilk açıldığında onu çalıştırmaya başlayan bazı komutlar silinmeyecek şekilde ROM da sürekli olarak saklanır. Çalıştırma sürecinin son kısmı sabit diskte işletim sistemi adındaki yaşamsal önemde bir yazılımı aramaktadır. İşletim sistemi bilgisayarın yapmasını istediğiniz başka işleri yapabilmesini sağlar. İşletim sistemi olmadan bilgisayarınız uygulama yazılımları adlı, özel amaçlar için yazılmış programları çalıştıramaz. Bu yazılımlar bir bilgisayar siteminin işletimi ile ilgili tüm işlevleri yerine getirir. Bu işlevler klavye ile olan iletişimin sağlanması, disk işlemlerinin yapılması, ana belleğin yönetimi, ya da bir ağ içinde yer alan bilgisayarın diğer bilgisayarlarla iletişiminin sağlanması olabilir. İşletim sistemlerine örnek verecek olursak DOS (Disk Operating System- Dİsk İşletim Sistemi). Günümüzde en çok kullanılan işletim sistemi olarak Windows bunlara bir örnek olarak verilebilir. 5

6 2. UYGULAMA YAZILIMLARI (PAKET PROGRAMLAR) Düşlenebilecek her türlü etkinlik için hazırlanmış binlerce değişik türde uygulama yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılımlar bilgisayara girdi birimleriyle aktarılan bilginin işlenmesi konusunda rutin olarak kullanılan birçok fonksiyonun otomatik olarak yapılmasını sağlarlar. Kullanıcılar açısından bilgisayarı çekici kılan şey kendi kullanım amaçlarına uygun yazılımlar bulabilmeleridir. Örneğin kelime işlemciler, hesap çizelgeleri, veri tabanı yazılımları, büro ortamında yaşamı kolaylaştıran ve kullanabilmek için çok ayrıntılı bir eğitimi gerektirmeyen uygulama yazılımlarıdır. Ayrıca hemen hemen tüm mesleklerde yapılan işleri kolaylaştıran, kalite ve verimi arttıran pek çok uygulama yazılımı mevcuttur. Bu yazılımlar moda (tasarım), eğlence (animasyon), sanat (resim, heykel vb.), mimarlık, mühendislik, haritacılık, vb. pek çok alanda uzmanlar için kaçınılmaz bir araç haline gelmiştir. Örneğin bir Muhasebe programı, Microsoft Word programı gibi. 3. DONANIM SÜRÜCÜLERİ (DRIVER) Donanım üreticileri tarafından donanımın işletim sistemi içerisinde kontrol edilebilir ve çalışabilir hale gelmesi amacıyla donanım ile birlikte gelen tanımlayıcı yazılımlardır. Donanım sürücüleri sisteme yüklenmeden işletim sisteminin donanım ile haberleşmesi mümkün olmaz. Her donanımın farklı işletim sistemlerine göre farklı sürücü yazılımları bulunur. Bu yazılımlar yeni çıkan işletim sistemlerine paralel olarak güncellenirler ve donanım üreticisi tarafından kullanıcılara ağ ortamlarında sunulurlar. Eski donanımları yeni işletim sistemlerinde çalışır hale getirebilmek, ilgili donanım sürücüsünün Internet ortamından tedariki ile mümkün olabilir. Uygun donanım sürücüsünün kullanımı performansı olumlu yönde etkiler. İşletim sistemleri kendi içlerinde donanım sürücülerinin yer aldığı bir sürücü veritabanı da bulundururlar. Yaygın olarak kullanılan donanımların büyük bir bölümü sürücü veritabanı yardımıyla işletim sistemi tarafından direkt olarak da algılanabilirler. DERS 5: BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN GENEL YAPISI (INTERNET) Internet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan ve gittikçe büyüyen bir iletişim ağıdır. Bilgiye hızlı ulaşım, kolay paylaşım ve rahat kullanımı ifade eden ağların ağı Internet in Türkçe karşılığı BİLGİ OTOYOLU dur. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. TARİHÇESİ 1970 li yıllarda, Amerikan Savunma Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar sonucunda askeri bir ağ olarak, savunma alanında araştırma yapan kurumları da içine alan, farklı bilgisayar sistemlerini ortak bir çatıda toplayan ARPANET oluşturuldu ten sonra bu altyapı akademik kullanıma açık bir ağ olan Internet e dönüştü (ARPANET in askeri kanadı MILNET olarak kaldı) lerden sonra ticari kuruluşlar da Internet e dahil olmaya başladılar. Ülkemizde 1987 yılında, üniversitelerin BITNET/EARN bağlantısı gerçekleştirildi. 12 Nisan 1993 tarihinde Türkiye nin ilk Internet Bağlantısı ODTÜ USA arasında; 64 kbit/saniye hız ile gerçekleştirildi yılları arasında diğer bağlantılar gerçekleşmeye başladı ve hat hızları arttı yıllarında ticari ve özel kullanım daha da yaygınlaştı. Ekim 1996 da Turnet ve beraberinde diğer ISS ler Kişisel Internet Servisi vermeye başladılar. Haziran 1996 da Ulakbim oluşturuldu. Üniversitemiz Internet servisini Ulaknet sağlamaktadır. Ocak 1999 da TTNET Internet dünyasındaki yerini aldı. KULLANIM AMAÇLARI Günümüzde Internet kullanımı oldukça yaygınlaşmış olup bir çok alanda Internet ten yararlanılmaktadır. Internet'in kullanım amaçlarına şunları örnek verebiliriz: Dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerde araştırma yapabilirsiniz, Dünyanın herhangi bir noktasındaki kişiye elektronik postayla mektuplarınızı bedava ve çok kısa zamanda gönderebilirsiniz, Internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olabilirsiniz, Farklı mekanlardaki arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz, Alış-veriş yapabilirsiniz, rezervasyon yaptırabilirsiniz, Anket yapabilir, yapılan bir anketi cevaplandırabilirsiniz, Kendi web sayfanızı hazırlayarak çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz. 6

7 SUNDUĞU HİZMETLER WEB SAYFALARI Yazı, resim, film, canlandırma, ses gibi farklı formatta olan bilgilerin gözatıcı (browser) kullanılarak ulaşıldığı Internet ortamıdır. Internet kullanıcıların en çok kullandığı platformdur. Internet' de her sayfanın bir adresi vardır. Farklı bilgisayarlar üzerindeki sayfalar birbirlerine anahtar sözcüklerle bağlanmıştır. Bu sayfalar HTML dili (Hypertext Markup Language) kullanılarak oluşturulur. ELEKTRONİK POSTA (E-POSTA/ ) Elektronik posta mektuplarınızı Microsoft Outlook, Outlook Express, Netscape Messanger gibi özel bir program kullanarak ya da web tabanlı e-posta sunucuları aracılığıyla, posta kutusu (e-posta adresi) olan diğer bir Internet kullanıcısına gönderebilirsiniz. Mektubunuzun ulaşma süresi, bilginin transfer hızına bağlıdır. Birkaç saniye ya da birkaç dakika olabilir. Bu süre normal postayla gönderilen mektubun ulaşma hızıyla karşılaştırıldığında çok kısa kalır. HABER GRUPLARI (NEWSGROUPS) Internet kullanıcılarının değişik konulardaki düşüncelerini paylaşmak için oluşturulmuş tartışma gruplarıdır. Haber grupları, bir konuyla özel olarak ilgilenenler arasında ya da bir topluluk için oluşturulabilir. FTP (FİLE TANSFER PROTOCOL - DOSYA TRANSFER PROTOKOLÜ) Bilgisayarlar arası dosya transferine olanak sağlayan Internet protokolüdür. SOHBET (IRC) Bazı programlar arayıcılığıyla diğer kullanıcılarla eş zamanlı sohbet etmenizi sağlar. SESLİ VE VİDEO KONFERANS Sesli konferans bilgisayara bağlı bir mikrofon ve hoparlör arayıcılığıyla başka bir Internet kullanıcısı ile konuşmaktır. Video konferans ise bir kamera ve mikrofon arayıcıyla başka bir Internet kullanıcısına ses ve görüntü ulaşması ve başka bir kullanıcıdan gelen ses ve görüntülerin alınmasıdır. DERS 6: WINDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ 10 Kasım 1983'te Microsoft tarafından tanıtımı yapılan Microsoft Windows, MS-DOS işletim sisteminin geliştirilmiş bir şekli olarak PC kullanıcıları için grafik görünümlü bir işletim ortamı sunuyordu. Microsoft, Windows 1.0 ürününü, bit eşlem görüntüleri ve işaretleme aygıtı olarak fare kullanan uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için tasarlanmış yeni bir yazılım ortamı olarak adlandırdı. Windows ile birlikte, Microsoft'ta grafik görünümlü kullanıcı arabirimi (GUI) dönemi başlamıştı yılında piyasaya sürülen Windows XP, daha önce ayrı olan iki Windows masaüstü işletim sistemi öğesini bir araya getirerek Windows masaüstü işletim sistemi ailesinde bir kilometre taşı oldu. Yakında piyasaya çıkacak olan Windows.NET Server ile Microsoft, neredeyse on yıl önce 1993'te Microsoft Windows NT Server ürününün ilk sürümü ile başlattığı sunucu işletim sistemi döneminde büyük bir devri tamamlamış olacaktır. WİNDOWS MASAÜSTÜ İŞLETİM SİSTEMLERİ Uzun zamandır PC kullananlar Windows'un başlangıcı olarak, geniş kitleler tarafından kullanılan ve çoğu PC kullanıcısının denemiş olduğu ilk Windows sürümü olan Windows 3.0 ürününün piyasaya sürüldüğü 1990 yılını sayarlar. Ancak gerçekte Windows'un ilk sürümü Microsoft tarafından o tarihten altı yıl önce 1985 yılında piyasaya çıkarılmıştı. Bu nedenle de günümüzün Windows işletim sistemlerinin kökleri 20 yıl kadar geriye dayanmaktadır. 1985: WİNDOWS 1.0, 1987: WİNDOWS 2.0, 1990: WİNDOWS 3.0 Windows'un ilk sürümü oldukça önemli bir üründü, çünkü PC kullanıcılarının C:\ komut isteminde MS-DOS yöntemli komut yazma dönemini kapatmış, artık işletim sisteminde uygulamaları çalıştırmak gibi işlevleri bir işaretleme aygıtı olan fare ile tıklatarak yerine getirme yöntemini hayata geçirmişti. Zaman içinde gelişen özellikler: Program Yöneticisi, Dosya Yöneticisi ve Yazdırma Yöneticisi, Gerektiğinde kullanılabilecek MS-DOS çoklu işlem özelliği, Geliştirilmiş bir grup Windows simgesi. 1993: WİNDOWS FOR WORKGROUPS 3.11, WİNDOWS NT 3.1 Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 ikilisi çalışma grubu kavramını ve etki alanı ağ desteğini getirdi. 27 Temmuz 1993 tarihinde Microsoft Windows NT sürümünün piyasaya çıkması Microsoft için önemli bir kilometre taşı oldu. Windows NT, gelişmiş istemci/sunucu iş uygulamaları desteğini endüstrinin önde gelen kişisel verimlilik uygulamalarıyla birleştiren ilk Windows işletim sistemiydi. 7

8 1995: WİNDOWS 95 Windows 95, Microsoft'un mevcut üç genel amaçlı masaüstü işletim sisteminin (Windows 3.1, Windows for Workgroups ve MS-DOS) takipçisiydi. Windows 95'te, yerleşik Internet desteği için geliştirilmiş TCP/IP özellikleri ve donanım veya yazılım kurma işlemini oldukça kolaylaştıran yeni Tak ve Kullan özelliği bulunuyordu. 1998: WİNDOWS 98, 1999: WİNDOWS 98 SECOND EDİTİON Windows 98, Windows 95'in gelişmiş şekliydi. "Daha İyi Çalışan, Daha İyi Seyrettiren ve Dinleten" bir sistem olarak tanımlanan Windows 98 özellikle tüketiciler için tasarlanmış ilk Windows sürümüydü. Microsoft Windows 98 SE (ki bu şekilde kısaltılarak kullanılmaya başlandı), Windows 98'in bir üst şekliydi. Tüketicilere, donanım uyumluluğu ve Internet ile ilgili gelişmiş, zengin özellikler sundu. 2000: WİNDOWS MİLLENNİUM EDİTİON (WİNDOWS ME), 2000: WİNDOWS 2000 PROFESSİONAL Windows Me sürümü, Windows 95 çekirdeğini temel alan son Microsoft işletim sistemiydi. Microsoft'tan yapılan açıklamada bundan sonraki tüm işletim sistemi ürünlerinin Windows NT ve Windows 2000 çekirdeğini temel alacağı bildirildi. Windows 2000 Professional sürümü, Windows NT Workstation 4.0 sürümünün daha gelişmiş bir şekliydi. Windows 2000 Professional, tüm ticari masaüstlerinde ve dizüstü bilgisayarlarında Windows 95, Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0 sürümlerinin yerini almak üzere tasarlandı. Kendini kanıtlamış olan Windows NT Workstation 4.0 kod tabanı üzerine oluşturulan Windows 2000 sürümü; güvenilirlik, kullanım kolaylığı, Internet uyumluluğu ve mobil bilgi işlem desteği konularına büyük katkılarda bulundu. 2001: WİNDOWS XP Windows XP, masaüstü işletim sistemleri konusunda birleştirici rol oynayan önemli bir adımdır yılının Ocak ayında piyasaya çıkan Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional sürümleri ile Microsoft, biri iş dünyasına, diğeri tüketiciye yönelik olan iki Windows işletim sistemini Windows NT ve Windows 2000 kod tabanı etrafında birleştirmeyi başardı. 2001: Windows XP Professional Windows XP Professional sürümü Microsoft Windows NT teknolojisinin sağlam geçmişinden yararlanmaktadır: üstün işletim sistemi performansı, gerektiğinde kullanılabilecek çoklu işlem, hata toleransı ve sistem belleği koruması. 2001: Windows XP Home Edition Windows XP Home Edition, sık kullanılan özelliklere erişimi kolaylaştıran, basitleştirilmiş bir görsel tasarıma sahiptir. Ürün ev kullanıcılarına yönelik olarak Ağ Kurulum Sihirbazı, Microsoft Windows Media Player ortam yürütücüsü, Windows Movie Maker film düzenleyicisi ve gelişmiş sayısal fotoğraf işleme özellikleri gibi birçok yenilik sunmaktadır. WİNDOWS SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin tarihi Windows masaüstü işletim sistemlerinin tarihinden daha kısa olsa da, aynı mirası paylaşırlar. Ağ üzerinde bulunan terminallerin yönetimini üstlenen bu sistemler, ağ üzerindeki yükün dengelenmesi, yazıcı, Internet ve posta hizmetlerinin sorunsuz şekilde yerine getirilmesini sağlarlar. Sunucu işletim sistemleri yönetebildikleri terminal sayısına göre değerlendirilirler ve ağ yönetimi için tasarlanmış özel uygulama yazılımları kullanırlar. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Windows 2000 Server ailesini sunucu işletim sistemlerine örnek olarak verebiliriz. DERS 7: BİLGİSAYAR VE YAZILIM GÜVENLİĞİ YAZILIM TELİF HAKLARI YAZILIM LİSANSI NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? Yazılım lisansı, telif hakkı sahibinin (yazılım üreticisinin) haklarını koruyan bir belgedir. Her bir yazılım için lisans almak şarttır; bu üreticinin telif hakkını çiğnemediğinizi, emeğinin karşılığını verdiğinizi gösterir. Telif hakkı sahibinin hakları yasalarla da korunur. Telif hakkı yasaları, insanların izin almaksızın yazılım kopyalayamayacağını açıkça beyan eder. Hiç kimse telif hakkı sahibinin izni olmadan, emeğini kopyalayıp dağıtamaz ve kullanamaz. Eğer, izinsiz olarak bir bilgisayar programını kopyalar veya yasal olmayan bir kopyasını bir başkasına tedarik ederseniz, kanunları çiğnemiş sayılırsınız. Kopya (lisanssız) yazılım kullanımı, önemli cezai yaptırımlara neden olur. 3 Mart 2001 de yürürlüğe giren yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre bu cezaların son hali şöyledir: Lisans başına 10 milyar TL den 150 milyar TL ye kadar para cezası 2 yıldan 6 yıla kadar, para cezasına çevrilmeksizin hapis 3 yıla kadar meslekten men Çoğaltmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş olduğu bilgisayar ve araçlara el konulması. 8

9 TELİF HAKLARI GENELDE NASIL İHLAL EDİLİR? Telif hakları genellikle 6 şekilde ihlal ediliyor. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ NOTLARI 1. Kullanıcı Kopyalaması: Birkaç adet lisanslı yazılım yüklü bilgisayar satın alınıp bu bilgisayarlardaki lisanslı yazılımların diğer bilgisayarlara yüklenmesi; CD ya da programların sahip olunan lisanslardan fazla sayıda çoğaltılması ve el değiştirmesidir. 2. Eş Anlı Kullanım: Tek bir bilgisayar için kullanılması gereken bir yazılımın birden fazla bilgisayarda, yeterli sayıda lisans temin edilmeden paylaştırılarak kullanılmasıdır. 3. Sabit Disk Yüklemesi: Bilgisayarların, sabit disklerine kopya yazılım yüklenmiş şekilde satılmasıdır. Burada hem satıcı hem de kullanıcı eşit derecede sorumludur. 4. Sahtecilik: Orijinal ürünü kopya üründen ayıran hologram, paket, logo gibi belirgin özelliklerin taklit edilerek illegal yollardan ticaretinin yapılmasıdır. 5. Internet Yoluyla Kopyalama: Web sayfası aracılığıyla, yazılımın lisanssız olarak bilgisayarlara yüklenmesidir. 6. Yazılım Kiralama: Kopya yazılımların, lisans sözleşmelerine aykırı olarak evlerde veya işyerlerinde kullanılmak üzere kiralanmasıdır. Yukarıda söz edilen yöntemlerden hiç biri yasal değildir ve sizi teknik ve yasal birçok sorunla karşı karşıya bırakmanın yanı sıra itibar kaybına uğramanıza da neden olabilir. Lisanslı yazılım kullanmanın tek yolu vardır: Programın kullanıldığı her bir bilgisayar için bir lisans edinmek. Bunun dışındaki kullanımlar lisansız kullanıma girmektedir. VİRÜSLER Bilgisayar kullanan her kişinin en büyük sorunu virüslerdir. Hemen hemen her kullanıcının sürekli olarak virüslerden yakındığını görürsünüz. Birçok kullanıcı önemli bilgilerini ve zamanını virüsler yüzünden kaybeder. Ancak tüm bunlara rağmen hala virüslerin tam olarak ne olduğu ve bunlardan nasıl korunacağımız yönünde yeterince bilgi sahibi değiliz. Virüsü kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Virüs; bilgisayar programlarına istem dışı olarak eklenen ve programların yapması gereken asıl fonksiyonlarını hiç yaptırmayan, kısıtlayan veya yanlış işlemler yaptıran yazılımlardır. Özellikle Internet kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayarlar arasında sürekli bir bağın olması (ağ) virüslerin yayılmasını da hızlandırmıştır. Her gün yeni bir takım virüsler ortaya çıkmakta ve hızla yayılmaktadır. Virüslerden korunmak amacıyla çeşitli yazılım firmaları tarafından bir takım anti-virüs yazılımları geliştirilmiştir. Bu yazılımları kolaylıkla temin etmek mümkündür. Anti-virüs programlarına da tamamen güvenebilmek için sürekli güncellenmemiz gerekir. Çünkü anti-virüs programları ancak en son güncellendikleri zamana kadar olan virüsler hakkında bilgi içereceklerdir. Yani sizin anti-virüs programını makinenize yüklediğinizden ya da güncellediğinizden sadece 5 dakika sonra yazılan ve makinenize girebilecek olan bir virüse karşı bu program hiç bir koruyucu rol oynamayacaktır. Bilgisayarınızı virüslerden korumanın, bilgi ve zaman kaybını azaltmanın en iyi yolu, kullanacağınız anti-virüs programlarının yanı sıra öncelikle virüslerin hangi yollarla bilgisayarınıza girdiğini öğrenmek ve ona göre genel bazı korunma tedbirleri almak olacaktır. BULAŞMA YOLLARI Virüsler küçük programlar olduğundan aktif hale gelebilmesi için virüslü bir programın çalıştırılması, veya virüslü sistem kütüklerinin herhangi bir yolla açılmış olması gerekmektedir. Bir virüsü normal bilgisayar yazılımlarından ayırt eden temel faklılık, programdan programa, kütükten kütüğe ve sistemden sisteme kolaylıkla kendisini kopyalayabilmesidir. Virüslerin aktif hale gelebilmesi için çalıştırılabilen (.EXE -.COM uzantılı gibi) programlara bulaşması gerekir. Virüs bulaşan bir program çalıştırıldığında, virüs belleğe taşınır ve bellekte bulunan virüs bulunduğu sürücüde COMMAND.COM kütüğüne bulaşmayı ilk hedef olarak görür. Virüs bir kez bu kütüğe yerleştikten sonra sistemin her açılışında kendisini belleğe yüklemekte ve çalıştırılan her programa bulaşmaktadır. TESPİT EDİLMESİ Virüsün tespit edilebilmesi için ANTİ-VİRÜS programları kullanmak en mantıklı yoldur. Ancak çalışma esnasındaki bazı durumlarda bize virüsler konusunda uyarıcı olabilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak: Programın yüklenmesi normalden uzun sürüyorsa, Hiç beklenmedik hata mesajları ekranda görüntüleniyorsa, Bellek alanı normalden daha yoğun kullanılıyor görünüyorsa, Program kütükleri bozuluyor veya aniden siliniyorsa, Ekranda değişik karakterler görünüyor veya kayıyorsa,.com VE.EXE uzantılı programların uzunlukları, tarih ve zamanları değişiyorsa, Ekrana beklenmeyen yazı ve isimler geliyorsa vb. durumlarda sistemde virüs olduğundan şüphelenilmelidir. 9

10 VİRÜSÜN BİLGİSAYARA GİRME YOLLARI Temiz olduğundan emin olmadığımız disketler, Çeşitli programları yüklemek amacıyla kullandığımız CD ler, Ağ komşularında bağlı olduğumuz virüslü bir bilgisayardan (ağ paylaşımı açık olduğu durumlarda) e-postalardan ve/veya e-posta ile gönderilmiş dosyalardan, Çeşitli karşılıklı görüşme (chat) programları ve bunlar aracılığıyla alınan dosyalar. BİLGİSAYARA SALDIRI Bilgisayara saldırı, çok kısaca bir kişinin bilgisayarına ondan izin almaksızın girmek ve bir takım işlemler (okuma, kayıt, silme gibi.) yapmaktır. Buna bilgisayar terimi olarak, makineyi hack etmekte denilmektedir. Bu işlemi yapanların çoğu zaman sadece zevk veya kendilerince bir şeyler ispat etme amacıyla yaptıkları gözlemlenmektedir. İş yerinde veya evimizde kullandığımız bilgisayarlar çoğu zaman izinsiz olarak girilme denemeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu işlem için saldırgan bilgisayarın mutlaka kendi iş yerinizde olması gerekmemektedir. Mesela üniversitemizdeki bir bilgisayara dünyanın herhangi bir yerindeki Internet e bağlı bir bilgisayardan giriş yapılma ihtimali vardır. Bu giriş işlemleri için ise oldukça farklı yollar kullanılabilmektedir. Bu yolları kısaca maddeleyecek olursak; Bizzat kişinin, başkasına ait bir bilgisayarı habersiz bir şekilde başına geçip kullanması, Bilgisayara e-posta, chat programları, disket veya ağdan yararlanarak trojen adı verilen ve bilgisayara dışardan girilmesini kolaylaştıran programcıkların yüklenmesi suretiyle giriş. Dikkat! Trojen yollayan kişi çoğu zaman bunun bir resim olduğunu veya işe yarar bir dosya olduğunu söyleyerek kişiyi kandırma yoluna gider. Ağda verilen paylaşımlardan yararlanarak bilgisayara giriş. Çoğu zaman kişiler ağda arkadaşları veya kendileri başka bir makineden ulaşsın diye klasörlere veya sabit diskin tamamına paylaşım verirler. Özellikle bu paylaşımlar parolasız olduğunda gerek virüsler gerekse bilgisayara saldırmak isteyen bir kişi için kolay hedef olurlar. Hatta çoğu zaman parolalı verilen paylaşımlar bile bazı yardımcı programlar ile bulunabilmekte ve bilgisayara girilebilmektedir. Çoğu zaman güvenirliği bilinmeyen web sayfalarında dolaşmak bile bilgisayarımıza trojen tipinde bilgisayarımızın güvenliğini tehlikeye atacak program parçacıklarının yerleşmesine neden olabilmektedir. BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN BAZI ÖNLEMLER Gerek virüsler gerekse bilgisayar saldırıları konusunda yapılması gereken bir çok şey vardır. Öncelikle bilgisayar kullanıcılarının ÇOK bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu kısımda bilgisayar güvenliği konusunda (virüs ve saldırılara karşı) yapılması gereken bazı temel noktalar sıralanacaktır. İyi bir anti-virüs programı yüklenmesi ve bunun düzenli bir şekilde güncellenmesi (update edilmesi), Kullandığımız bilgisayarda gelişi güzel her disketin kullanılmaması, İşimize yarayacağını kesin olarak bilmediğimiz, güvenilir olmayan kişilerden aldığımız CD'leri kullanmamak ve bunlardaki programları yüklememek, Ağ komşularına hiç bir zaman tam paylaşım vermemek. Paylaşım verilmesi gerekiyorsa mutlaka parolaya bağlı paylaşım verilmesi ve iş bitince mutlaka paylaşımın kaldırılması, Paylaşım esnasında virüs ve trojen açısından güvenirliğine emin olmadığımız bilgisayarlardan veri transferi yapmamak, Tanımadığımız kişilerden gelen e-postaları gerekirse hiç açmamak, tanıdıklarımızdan gelenlerden ise özellikle dosya eki varsa dikkatli davranmak. Özellikle sonu exe olan dosyalara karşı temkinli davranmak (Exe uzantılı olmasa da dosya ekleri virüs taşıyabilmektedir), Sohbet sitelerinde ve ortamlarında tanımadığımız veya tam olarak güvenmediğimiz kişilerden kesinlikle dosya transferi yapmamak, Bilgisayarımızda kullandığımız programlara ait şifreler varsa bunlarda kesinlikle kaydedilir şekilde bırakmamak. Ayrıca kısa zaman aralıklarıyla bu şifreleri değiştirmek. Bilgisayarımıza dışardan saldırı olduğunu anladığımız durumlarda ilk tedbir olarak varsa paylaşımları kapamak, Internet bağlantı kablosunu çekmek. 10

11 ERGONOMİ Monitör görüş çizgisi altında olmalı. Ekrandan ışığın yansımaması ve göze girmemesi gerekir. Sandalyenin arkası sırta uyacak şekilde ayarlanır. İki ayak da dik açı ile yere basmalı. Ergonomik yönden bilgisayar kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar -özellikle yoğun çalışma dönemlerinde- şunlardır: Gözler uzun süre aynı mesafeye odaklanırsa zorlanabilir. Bu yüzden her on dakikada bir ekrandan başka bir yere bakın ve gözlerinizi daha uzaktaki bir şeye odaklayın. Bilgisayar başında oturmak omuzları ve sırtın alt bölümünü zorlayabilir. Bu nedenle sandalyede doğru şekilde oturmak gerekir. Sırtın alt tarafına destek olacak ve otururken iki ayağın yere değmesine izin veren bir sandalyede, dirsekler ve dizler dik açılı bükülmüş olmalı. Monitör ve klavyenin tam karşısına oturmak gerekir. Klavye dirseklerle aynı yükseklikte olmalı. Kas ve eklemlerdeki gerilimin önüne geçmek için ise düzenli aralıklarla omuzlar oynatılmalı, eller sallanmalıdır. Çalışılan her bir saat için on dakika mola vermeyi unutmayın. Bu gözleri ve vücudun diğer bölümlerini dinlendirecektir. 11

12 KLAVYE TUŞLARININ GÖREVLERİ ENTER Klavyenin en önemli tuşudur. Komut satırına yazılan tanımlamaların çalıştırılmasını sağlar. CAPSLOCK Karakterlerin büyük veya küçük harfe dönüştürülmesini sağlar. Bu tuşun ışığı yanıyorsa karakterler büyük harfe, yanmıyorsa küçük harfe dönüşür. SHIFT Aynı tuş üzerinde üst sıradaki karakterlerin görüntülenmesini, Aynı zamanda da istenilen karakterleri büyük veya küçük harfe dönüştürmeyi sağlar. BACKSPACE İmlecin sol tarafında bulunan karakterleri silmeyi sağlar. TAB İmleci tab duraklarına konumlandırılmasını sağlar. CTRL+ALT Bu tuşlar tek başına kullanılmaz. Birden fazla tuş kombinasyonları ile beraber kullanılır. CTRL+C : Yanlışlıkla yapılan bir işlemi iptal etmeyi veya akan bir programı kesmeyi sağlar. CTRL+ALT+DELETE : Bilgisayarı RESET etmeyi sağlar. INSERT Eksik olan bir karakteri veya ifadeyi araya yerleştirmeyi sağlar. DELETE İmlecin sağında bulunan karakterleri silmeyi sağlar. HOME İmleci bulunduğu satırın başına konumlandırmayı sağlar. END İmleci bulunduğu satırın sonuna konumlandırmayı sağlar. PAGE UP Bir üst sayfaya geçmeyi sağlar. PAGE DOWN Bir alt sayfaya geçmeyi sağlar. NUMLOCK Bilgisayarın sağ tarafında bulunan hesap makinesine benzeyen bölmeyi yönetir. Bu tuşun ışığı yanıyorsa rakamlar, yanmıyorsa rakamların altındaki sıra kullanılır. ESC Menülü programlarda yanlışlıkla girilen bir bölümden veya programdan çıkmayı sağlar. FONKSİYON TUŞLARI F1 den F12 ye kadar olan tuşlardır. PAUSE Akan bir programı geçici bir süre için durdurmayı sağlar. SPACEBAR (ARA ÇUBUK) İfadeler arasında boşluk bırakmayı sağlar. YÖN TUŞLARI İmlecin yukarı, aşağı, sağa veya sola doğru hareket etmesini sağlar. 12

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır?

Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır? Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır? Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim

Detaylı

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI 1 DERS İZLENCESİ 2 SİSTEM MİMARİLERİNE GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

WINDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

WINDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ WINDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ 10 Kasım 1983'te Microsoft tarafından tanıtımı yapılan Microsoft Windows, MS-DOS işletim sisteminin geliştirilmiş bir şekli olarak PC kullanıcıları için

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Kullanıcıdan aldığı bilgilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilen, Yaptığı işlemleri saklayabilen, Sakladığı

Detaylı

Temel Bilgisayar Bilgisi

Temel Bilgisayar Bilgisi Temel Bilgisayar Bilgisi BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Bilgisayarların Temel Özellikleri Bilgisayarlar verileri alıp saklayabilen, mantıksal ya da aritmetik olarak işleyen

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu Bilgisayar Nedir? Belirli bir sonuç üretmek amacıyla; mantıksal kıyaslamalardan sonuç çıkarabilen, büyük miktarlarda bilgiyi depolayabilen ve gerektiğinde bu bilgileri

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Temel Kavramlar Sayı ve Kodlama Sistemleri Bilgisayarın Kullanım Alanları ve Bilgisayarda Ölçü Birimleri Anakart, İşlemci (CPU), ROM ve RAM,

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ Ankara, 2013 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ 1 Bilgisayar Donanım Birimleri Bilgisayar sistemleri, donanım birimlerinin

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Arş.Görev.Semih ÇALIŞKAN 1.Hafta İÇİNDEKİLER Bilgisayar nedir? Donanım nedir? Yazılım nedir? Giriş nedir? İşlem nedir? Bellek nedir? Çıkış nedir? BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi -

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - WINDOWS 7 Tekno-K@mp Eğitim ID 98 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223 Ana Kategori İşletim Sistemleri Alt Kategori Giriş Konu Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - GENEL BİLGİSAYAR

Detaylı

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 1) Hangisi giriş birimlerinden biri değildir? a) Monitör c) Tarayıcı 2) Aşağıdakilerden hangisi kalıcı veri saklama birimlerindendir? a) Ram b) Bellek c) Harddisc

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ

BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYAR NEDİR? Verileri işleyen,veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen,elde ettiği

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

Bilgisayarların Çeşitleri:

Bilgisayarların Çeşitleri: Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHÇESİ Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel

Detaylı

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri

Detaylı

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır!

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Donanım Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

NOT: Bazı donanımlar giriş hemde çıkış donanımıdır. HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK

NOT: Bazı donanımlar giriş hemde çıkış donanımıdır. HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK ÇEVRE BİRİMLERİ Giriş ve çıkış donanımları Giriş donanımları Çıkış donanımları Klayve fare Tarayıcı HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK Monitör(ekran) Yazıcı

Detaylı

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri.

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Bölüm 3 Donanım Dış Donanım 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Dış Donanım Birimleri. NELER ÖĞRENECEĞİZ? Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Yazıcı Çeşitleri 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 2 Bilgisayar Donanımları:

Detaylı

Donanım&Yazılım 30.10.2013

Donanım&Yazılım 30.10.2013 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Donanım&Yazılım Donanım (Bilgisayarı oluşturan parçaların her birine donanım denir). Örnek; Klavye Fare Ekran Yazılım (Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info DONANIM VE YAZILIM Ahmet SOYARSLAN biltek.info Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar

Detaylı

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde

Detaylı

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir.

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir. Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri Bilgisayar donanımı 2 ye ayrılır. Bunlardan birincisi bilgisayarın çalışması için gerekli olan zorunlu donanım birimleridir. Buna Ana Donanım Birimleri denir. İkincisi

Detaylı

Klavye Donanım Çalışma Soruları

Klavye Donanım Çalışma Soruları 1. Bilgisayarın bir telefon hattından internete bağlanmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A)Ses Kartı B) Ekran kartı C)Ana kart D) Modem 2. Bilgisayarın çalışması için gerekli olan parçaları bir

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011 Dijital Dünyada Yaşamak Bilgisayar nedir? Bilgisayar, kullanıcı tarafından girilen bilgileri(veri) işleyen, depolayan istendiğinde girilen bilgileri ve sonuçlarını

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR?

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR? KLAVYE TUŞLARI İMLEÇ NEDİR? Klavye ile yazı yazabilmemiz için yazı yazacağımız yerde imleci konumlandırmamız gerekir. Klavye Çeşitleri Q ve F olmak üzere iki çeşit klavye vardır. Klavyenin alfabe tuşlarının

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ

BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar verileri alan, işleyen ve gerektiğinde bilgi olarak geri iade eden elektro mekanik bir sistemdir. Veri işlenmemiş (ham) bilgidir.

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

27.10.2014 MONĐTÖRLER

27.10.2014 MONĐTÖRLER MONĐTÖRLER 46 47 Bilgisayarın kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN

TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN 1 Bilgi Teknolojileri nedir? 2 TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN Bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin meydana getirilmesi, yönetilmesi, saklanması, yayılması için kullanılan çeşitli

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF DERS NOTLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF DERS NOTLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF DERS NOTLARI Hazırlayan: Fevzi Başal Bilgi Nedir? Gözlem, deney, araştırma ya da deneyim yoluyla elde edilen kazanımlardır. Bilgi tüm bu etkinliklerin sonucunda

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayarın çalışma prensibini açıklayınız??? Bilgisayar çalışma sisteminde nelere ihtiyaç duyar??? İşlenebilir türden bir veya birden çok verinin

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU)

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Donanım Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan elektronik bir aygıttır. Başlıca üç bölümden

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Ders izlencesi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır?

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN SOFTWARE (YAZILIM) O Sahip olunan bilgisayarların üzerine, onları verimli bir şekilde kullanmak için, çeşitli programlar yüklenir. Bu programların

Detaylı

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır.

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. YAZILIM -Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. Elektronik cihazların belirli bir işi yapmasını sağlayan ve komutlardan oluşan programların tümüne verilen isimdir. Yazılım temelde

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

-Bilgi ve İletişim (Bilişim) Teknolojileri -Bilgisayar -Elde Taşınan Dijital Cihazlar -Donanım -Yazılım

-Bilgi ve İletişim (Bilişim) Teknolojileri -Bilgisayar -Elde Taşınan Dijital Cihazlar -Donanım -Yazılım -Bilgi ve İletişim (Bilişim) Teknolojileri - -Elde Taşınan Dijital Cihazlar -Donanım -Yazılım Bu bölümde bilgisayarların ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neler yapabileceğini göreceksiniz. ların parçalarını

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

1. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları 1. Bilgisayara Giriş Bilgisayar Nedir? Bilgisayar ile Neler Yapabiliriz? Yeni Bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ Pek çok kullanıcı, bilgisayarını virüsten koruma ya da bilgisayarına bulaşmış virüsü temizleme çabaları ile dönülmez zarar noktalarına gelebilmektedir. Bu nedenle; Bilgisayar virüsünün

Detaylı

Merkezi İşlem. Birimi

Merkezi İşlem. Birimi VERİ: Kullanıcı veya bilgisayar tarafından sağlanırlar. Sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.. Veriler bilgisayarın giriş birimleri tarafından toplanırlar. Giriş İşlem Çıkış Önbellek

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı Yazılım Kavramı Bilgisayarın belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için kullanıcı tarafından her adımda ne yapacağı tarif edilmiş olmalıdır. Yani kullanıcı bilgisayara uygun

Detaylı

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir.

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir. Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir. Donanım: Bilgisayarın gözle görülen, elle tutulan tüm elektronik parçalarına donanım

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları

BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları Temel Kavramlar Donanım: Bilgisayarın fiziksel parçalarına verilen isimdir. Yazılım: Bilgisayarın verimli şekilde kullanımını sağlayan

Detaylı

AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİT. DERSİ ÇALIŞMA SORULARI YANLIŞLIK VE YAZIM HATALARI NEDENİYLE TEREDDÜTE DÜŞDÜĞÜNÜZ SORULARI SORUNUZ.

AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİT. DERSİ ÇALIŞMA SORULARI YANLIŞLIK VE YAZIM HATALARI NEDENİYLE TEREDDÜTE DÜŞDÜĞÜNÜZ SORULARI SORUNUZ. AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİT. DERSİ ÇALIŞMA SORULARI YANLIŞLIK VE YAZIM HATALARI NEDENİYLE TEREDDÜTE DÜŞDÜĞÜNÜZ SORULARI SORUNUZ. 1. Günümüz bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan RAM bellek

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir.

DONANIM VE YAZILIM. Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir. DONANIM VE YAZILIM Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir. Donanım Örnekleri: Ana Kart: Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde

Detaylı

Yazılım/Donanım Farkı

Yazılım/Donanım Farkı Yazılım Nedir? Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her türlü programa ise yazılım adı verilir. Örneğin resim yapmamızı sağlayan Paint, internete girmemizi sağlayan Chrome gibi.. Yazılım/Donanım Farkı

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 199e Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Sistemlerinin Gelişimi 1830 Analitik Makine (Charles Babbage) 1850 Boole Cebiri (George Boole) 1890 Elektro Mekanik Cihaz (Herman Hollerith) 1931 Analog Bilgisayar

Detaylı

Bilgi Çağının Güçlü Araçları: Bilgisayarlar

Bilgi Çağının Güçlü Araçları: Bilgisayarlar Bilgi Çağının Güçlü Araçları: Bilgisayarlar Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar, kendisine verilen verileri alabilen, bunlar üzerinde işlem ve karşılaştırma yapabilen, veri ve bilgileri saklayabilen ve istenildiğinde

Detaylı

5. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Bellekler İç Bellekler ROM Bellek RAM Bellek Dış Bellekler Sabit Disk Sürücüleri

Detaylı

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Donanım nedir? Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Notları. K. Selçuk GÜLİTER / Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLAR-1

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Notları. K. Selçuk GÜLİTER / Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLAR-1 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Notları K. Selçuk GÜLİTER / Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLAR-1 BT Temel Kavramları Bilişim teknolojilerinden bahsederken akla

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C)

Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C) Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C) Megabyte D) Fat 2) 8 bit ile işlem yapan ve bilgileri ifade

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Yazılım (Software) Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Yazılım Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde çalışan

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 KASIM 7. 4-8 Kasım 203 6. 28Ekim - Kasım 203 5. 2-25 Ekim 203 4. 7- Ekim 203 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : :

Detaylı

Güvenlik, Telif Hakları ve Hukuk

Güvenlik, Telif Hakları ve Hukuk Güvenlik, Telif Hakları ve Hukuk Güvenlik Dosyaların taşınabilir kayıt ortamlarına yedeklenmesi Elektrik kesintisinde veri kaybı Dosyaların dışarıdan erişilmesinin engellenmesi Gizlilik Hakkı Bilgisayarın

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı gibi..

Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı gibi.. DONANIM VE YAZILIM Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle ttlabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar Donanımları Donanımlar, kasanın

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı