Bu Sayımızda: Sağlık Sektörü nün Önde Gelen İsimleri Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde Bulus uyor 17 Ocak 2009 İstanbul Grand Cevahir Hotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu Sayımızda: Sağlık Sektörü nün Önde Gelen İsimleri Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde Bulus uyor 17 Ocak 2009 İstanbul Grand Cevahir Hotel"

Transkript

1 SAYI 01 OCAK / 2009 SAĞLIK BİLİS İM YÖNETİCİLERİ AÇILIM PLATFORMU SÜRELİ YAYINISABİYAP Bu Sayımızda: Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu Hastane Bilgi Sistemleri Case Study: İs Dünyası Öyküleri PACS Dosyası Sağlık Kurumlarında Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları Gezi: Sapanca da Kıs Sağlık Sektörü nün Önde Gelen İsimleri Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde Bulus uyor 17 Ocak 2009 İstanbul Grand Cevahir Hotel Sağlıkta Görüntüleme Atelophobia Sağlık Kurumlarında MEMORIAL, Çok Kollu Bir Sistemleri, PACS ve İs Dünyası Öyküleri Web Tabanlı Yapıyla Dijital Hastaneye Teleradyoloji Durumsal Yönetici İs Bas ına Yazılım Uygulamaları Dönüs üyor DICOM, PACS gibi teknolojilerle binlerce dolar ödenip alınan kimyasal solüsyonlar, banyo üniteleri, fosfor kaseti masrafları gibi giderler ortadan kalkmaktadır. Bilis im terimleri hayatımıza mı girdi? Yoksa, sektör terimleri sahiplenip, açıklamalarını onlar üzerinden mi yaptı? Bu terimleri, doğru kullanıyor muyuz? Çağımız internet çağıdır. Sağlık kurumları web platformu üzerinde çalıs an uygulamaları yakından t a n ı y a r a k, k u r u m l a r ı i ç i n sağlayabilecekleri avantajları değerlendirmelidirler. Memorial Hastanesi, dijital hastane konseptine dönüs üm konusunda belli noktalarda bu dönüs ümü tamamlayan sağlık kurumlarından birisidir. S. 14 S. 13 S. 21 S. 19 SABİYAP, Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu yayınıdır.

2

3 İÇİNDEKİLER 4 Editörden 6 TANITIM Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu 8 KAPAK Sağlık Yöneticileri Bu Zirve de Bulus uyor 11 UZMAN GÖRÜS Ü Hastane Bilgi Sistemleri 13 CASE STUDY Atelophobia - İs Dünyası Öyküleri Durumsal Yönetici İs Bas ına 14 PACS DOSYASI Dosya 1: Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri ve Teleradyoloji Dosya 2: Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri ve PACS 19 SEKTÖRDEN MEMORIAL, Çok Kollu Bir Yapıyla Dijital Hastaneye Dönüs üyor 21 YAZILIM Sağlık Kurumlarında Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları 24 SAĞLIKLI BİLİS İM Sağlık Bilis imcileri ve Diğerleri 26 KÜLTÜR VE SANAT 28 GEZİ Sapanca da Kıs OCAK 09 SABİYAP 3

4 EDİTÖRDEN Sağlık Bilişiminde Büyük Buluşma... Bundan beş yıl önceydi. Bilişimin, sağlık sektörüne hızlı girişini ve sağlık sektörünün hızlı yükselişi öncesi hazırlıklarını izliyordum. Sağlık sektörünün birçok disiplini içinde barındırmasının, kendine özel süreçleri ve mevzuatının tam belirlenmemiş olmasının sektörü oldukça karışık bir hale getirdiğini gördüm. Tüm bu karmaşa içerisinde bilişimin inatla işleri doğru altyapılar üzerine alma isteği, sağlık yöneticilerinin sektörün iş süreçlerini bilişim temelli altyapılar üzerinde aktarma çabası beni de heyecanlandırmıştı. Yıllardır içinde olduğum sağlık sektörü ve bütün hayatım olan bilişimi bir araya getirenler ile birlikte sektöre katmadeğer sağlayacak işler yapmak. Bu fikir beynimde ilk oluştuğunda mutlaka başlangıç olarak bir paylaşım platform oluşturulmalı ve olumlu olumsuz tecrübeler paylaşılmalı dedim. Bu kararın ardından sektöre gönül vermiş işin mutfağında bulunanlara haber verdik. Bu heyecan ve aldığımız aksiyonlar sonucunda sağlık sektöründe bilişim nimetlerini sonuna kadar kullanma konusunda azimli,işin mutfağında müşterilerine lezzetli yemekler sunmaya istekli kişileri bir araya getirmiş olduk. Bu platform başlangıçta; kabuğuna çekilmiş sektör bilişimcilerini biraz daha paylaşımcı ve daha açık fikirli hale getirmek için oluştu. Aynı zamanda hatalarını söyleyebilecek kadar cesur, başkalarının kendi düştüğü hatalara düşmemesini isteyecek kadar da yardımsever bilişimcileri biraraya getirmeliydi. Yeni bilişimciler ve yıllardır bu sektörde var olanlar ile birlikte sabah kahvaltıları, akşam yemekleri, paylaşım toplantıları ve uzman masa toplantıları derken bugün sektöre yön vermeye çabalayan sağlık bilişimine kesintisiz hizmet etme gayreti ile çalışan bir gönüllü topluluğu oluştu. Bu gönüllüler topluluğuna sektörümüzü, bilişimi ve emek veren bilgi sistemleri yöneticilerini temsilen Sağlık Bilişim Yöneticileri Açılım Platformu (SABİYAP) adını verdik. SABİYAP daha iyi anlaşılsın ve açılımlarını daha hızlı devam ettirsin diye 2008 yılında özgür dünyanın arenası olan internette görücüye çıktık. Arkasından topluluğun en rahat iletişime geçebileceği, elle tutulur, canlı, dinamik olan elinizdeki ilk sayımız SABİYAP Sağlık Bilişimi dergisi ile karşınıza çıktık. Dergimizi huzurlarınıza çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz, o nedenle ufak tefek kusurlarımız olabilir. Sektördeki bir eksikliği gidermemizin hatrına kusurumuz varsa offola! Önümüzdeki SABİYAP Sağlık Bilişimi sayısında buluşmak dileğiyle hoşçakalın! Yasin Keles SABİYAP Bas kanı 4 SABİYAP OCAK 09

5 Bilmed, sağlık sektöründeki kurumların ihtiyacı olan en iyi hastane bilgi yönetim sistemi çözümlerini, kaliteli ve uygun maliyetlerde üreterek, sağlık sektörünün kullanımına sunuyor. Türkiye nin sayılı devlet ve özel hastaneleri, Bilmed in BilMedical Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ni kullanarak daha sağlıklı ve verimli bir yapıya kavus uyor. Bilmed in projelerinde sağladığı müs teri memnuniyeti nin temelinde, bir yanda yazılımın gücü diğer yanda müs teri odaklılık ve hizmette süreklilik yer alıyor. Çünkü Bilmed için her kurum özel...

6 TANITIM Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu ve Sağlık Bilis imcilerinin Bulus ma Noktası: SABİYAP Amaçlarımız Dünyadaki sağlık kurumları teknoloji liderlerinin bir araya geldiği bir paylas ım platform olus turmak. Bunu yaparken; SABİYAP Hakkında S A B İ YA P, ü y e l e r i n i n p r o f e s y o n e l gelis imlerine ortak olmayı hedefleyen bir sivil toplum kurulus udur. SABİYAP, Liderlik, Verimlilik, Birliktelik ve Sorumluluk değerleri çerçevesinde, üyelerinin günümüzün ve geleceğin is dünyasındaki bas arılarına destek olmayı amaçlıyor. Amacımıza ulas mak için üç temel dinamikten güç alıyoruz: 1. Bireysel Öğrenme Bireysel Öğrenme; üyelerimizin kendi inisiyatifleri ile gelis imlerine katkıda bulunmalarını ifade ediyor. 2. Sosyal Etkiles im Sosyal Etkiles im, üyelerimizin kendi aralarında kurdukları etkiles imlerle birbirlerinden öğrenmelerini ve is ilis kileri gelis tirmelerini ifade ediyor. 3. SABİYAP Destek SABİYAP Destek, Sağlık Bilis im ve İletis im Yöneticileri Açılım Platformun un verdiği hizmetler ve gerçekles tirdiği programlar ile üyelerinin gelis imlerine profesyonel bir ekiple destek olmasını ifade ediyor. Üyelerimizin profesyonel gelis imlerini hızlandırabilmek için, farklı araçların bir araya getirildiği esnek ve etkili bir gelis im yöntemi uyguluyoruz. Gelis im araçlarımız s unlardan olus uyor; Uzman Toplulukları Sağlık Bilis iminin benzer is ve ilgi alanlarındaki profesyonellerin kendi a r a l a r ı n d a i l e t i s i m o r t a m l a r ı gelis tirmelerine destek olarak, topluluklar olus masını sağlıyoruz. Sürekli Öğrenme Üyelerimizin profesyonel gelis imlerine katkıda bulunmak amacıyla; mesleki ve kis isel gelis im eğitim programları düzenliyoruz. SABİYAP ın sektörel dernekler ve meslek örgütleri ile is birliğinin sağlanmasını temin etmek, Sektördeki firmalar ile ilis kisini belirlemek, Ü n i v e r s i t e l e r i l e i s b i r l i ğ i n i n belirlenmesi, Tıp/sağlık Bilis imi hakkında bilgi sağlamak, K a r i y e r p l a n l a m a s ı n d a I T yöneticilerine yardımcı olması, Tek nolojik gelis melerin tak ip edilebilmesini sağlamak, Sektörel ve meslkeli bilgilerin paylas ıldığı ortamların olus turulması, Bir sivil toplum örgütü olduğu için IT sektörğüne ai özel s irketlere yaptırımlarda bulunabilmek için insiyatif almasını sağlama, Sürekli gelis en ve hızlı değis en teknoloji ile ilgili eğitimler organize etmek, Yurtdıs ındaki sağlık kurulus ları ile b a ğ l a n t ı y a g e ç e r e k v i z y o n genis letme ve kurumlar arası ilis kiler kurarak sağlık teknolojileri hakkında bilgi alıs veris inde bulunma, SABİYAP üyelerinin bulundukların kurumlardaki üst yönetime kars ı güncel teknoloji yakalyabilen, kis isel gelis imine önem veren, sosyal aktivitelerine katılan bir IT yöneticisi olduğu imajını destek vermek, Belirlenen belli periyodlar ile sektörel bulus maların organize edilmesi. OCAK 09 SABİYAP 6

7 Değerlerimiz İçinde bulunduğumuz bilgi çağı; yönetim bilimleri hakkında bilgi sahibi, sezgiyle kavranabilir gerçekleri kes feden, hos görü ve sabır anlayıs ına sahip, adil ve kurumların sahip olduğu bilgi ve yeteneği en etkin biçimde yönlendirebilecek güvenilir teknoloji liderlerine ihtiyaç duyuyor. SABİYAP olarak, üyelerimizin günümüzün ve geleceğin is dünyasının liderleri arasında yerlerini almalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Liderlik anlayıs ımız doğrultusunda üyelerimiz; vizyoner, birlikte çalıs tığı i n s a n l a r ı t a n ı m a y e t e n e ğ i n e v e sorumluluk anlayıs ına sahip, paylas ımcı, disiplinler arası düs ünebilen, hızlı ve doğru kararlar alabilen, is etiği ve evrensel değerlere saygılı kis ilerden olus uyor. Liderlik Viz yoner: Sağlık sektöründek i değis imi ve fırsatları, farklı açılardan değerlendirebilme ve aksiyona geçme becerisine sahip kis idir, İrade ve istikrar sahibi ve sorumluluk almaktan kaçınmayan, Yönetmekten çok birlikte bas armaya odaklanmıs, paylas ımcı, empati ve hos görü sahibi profesyonel, Yapılması gereken is lerin pek çok, zamanın ise göreceli olarak daha az olduğu günümüz dünyasında, kis isel verimin yüksek olması s üphesiz b a s a r ı y ı g e t i r e n e n b ü y ü k etkenlerden biri. İs hayatında en iyi verim, ancak kis inin s ü r e k l i ö ğ r e n m e s i n e, k e n d i s i n i gelis tirmesine, doğru araçları, doğru s ekilde, doğru zamanda kullanabilmesine ve etkin ve esnek çalıs ma yöntemlerini benimseyebilmesine bağlı. SABİYAP da öncelikli hedeflerimizden bir tanesi de üyelerimizin is hayatındaki ve kis isel hayatlarındaki üretkenliklerini en üst noktaya tas ıyabilmeleri için onlara d e s t e k o l m a k. A y n ı z a m a n d a verimliliklerini değerlendirebilmeleri, ölçebilmeleri ve geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri için onlara yardımcı oluyoruz. Verimlilik E t k i n z a m a n y ö n e t i m i v e önceliklendirme yapabilme, Esnek ve etkin çalıs ma yöntemlerini uygulayabilme becerisi, Kis inin harcadığı kaynak ve enerji ile is in sonuçları arasında bağlantı kurabilme yeteneği. SABİYAP olarak profesyonellerin paylas ım yolu ile daha bas arılı olacaklarına inanıyoruz. Bu nedenle paylas ım ve birlikteliği temel bir değer olarak benimsiyoruz. Gelis im Platformu nda birliktelik, her ü y e n i n k e n d i b i l g i, b i r i k i m v e deneyiminden, diğer üyelerin de yararlanmalarını istemesi ve paylas ıma açık olmasıdır. Birliktelik anlayıs ı çerçevesinde her bir üye, diğer üyelerin sahip oldukları bilgiyi is inde kullanabilmesini sağlayan bir bilgi havuzuna sahip oluyor. Bize katılan her bir yeni üyemiz ise paylas ım ağımızın daha da büyümesini sağlıyor. Birliktelik Farklı fikir ve donanımdaki insanların, ortak bir amaç uğrunda, gönüllü olarak bir araya gelmesi, Güven esasına dayalı olan ilis ki. Kis isel hırs ve egoların bulunduğu yerde bulunması mümkün olmayan duygu, Etkin bir takım olmanın temelini tes kil eden yaklas ım, Katılımcı bireylerin olus turduğu ittifak. Sorumluluk Kis inin, kendisini veya toplumu ilgilendiren bir konuda daha iyiyi talep etmektir. Kis isel motivasyona dayanan ve gönüllülüğün ön planda olduğu yaklas ım. S e v g i v e i r a d e i l e k a r s ı l ı k beklenmeden hizmet etmektir. Sorumluluk, bireyin Geleceğin daha iyi olması için ben de bir s eyler y a p a b i l i r i m d ü s ü n c e s i y l e ; olanaklarını, zamanını, emeğini, bilgi ve birikimini, kis isel veya toplumsal bir amaç için ortaya koyabilmesidir. Sorumluluğun en önemli göstergesi ise kis inin içsel motivasyona sahip olması ve kendiliğinden harekete geçmesi. SABİYAP olarak, sorumluluk ve gönüllü çalıs manın gereklerini ortaya koyarak, üyelerimizin k is isel ve toplumsal sorumluluk bilincini benimsemesine ve bu doğrultuda harekete geçmesine katkıda bulunuyoruz. 7 SABİYAP OCAK 09

8 KAPAK Sağlık Yöneticileri Bu Zirve de Bulus uyor Türkiye de ilk kez gerçekles tirilecek Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık yöneticileri İstanbul da biraraya geliyor. Marmara Çalıs anlar Federasyonu nun öncülüğünde Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Hekim Hakları Derneği desteğiyle düzenlenen zirvede sağlık sektörünün önde gelen kurulus larının yöneticileri, kamu ve özel sektörde sağlık yönetimindeki sorunları ve gelis imini değerlendirecek. Sağlık Sektörünün liderlerini bir araya getirecek olan Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde ayrıca 2008 yılında bas arılı olan sağlık yöneticileri de ödüllendirilecek. Türkiye de ve dünyada bu güne kadar; sağlık sektöründe yas anan sorunlara ve eksik lik lerin giderilerek sektörün gelis tirilmesine yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Düzenlenen bu ulusal ve uluslararası toplantılarla, etkinliklerden sağlık sektörünün tüm biles enleri ve paydas ları fazlasıyla yararlanmıs, hiç kus kusuz yararlanmaya da devam edecektir. Sağlık sektöründe, yeni yatırımlar yapan kamu ve özel sektör kurulus ları, toplumda sağlık bilincini olus turarak, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ar tırmanın mükemmel donanımlı hastanelerden geçtiği noktasında birles mektedir. Bu düs üncelerden h a r e k e t l e ; k a m u d a, ö z e l d e v e üniversitelerde bilgi teknolojileri ile desteklenen akıllı hastaneler kurulmakta, mevcut hastaneler de kaliteli hizmet için b u d o n a n ı m v e y a z ı l ı m l a r l a yenilenmektedir. Dijital hastanecilik noktasında, sağlık sektöründe yas anan bu değis imleri yönetecek olan "Sağlık Yöneticileri"dir. Sağlık yöneticileri, dünyadaki değis imleri Tü r k i ye d e k i s ağlık k u r u l us larına uyarlayarak, Türk sağlık sektörünün bas arılarını uluslararası arenaya tas ıyacak olan kis ilerdir. Bu görüs ü içtenlik le paylas tığını düs ündüğümüz, sağlığın yönetimi alanında hizmet veren sağlık sektörünün liderlerinden biri olarak sizi, bilgi ve deneyimlerinizi paylas mak, sorunları konus mak ve sektörün ihtiyacı olan sağlık yöneticisi ihtiyacını gözden geçirmek üzere, "Sağlık Sektöründe Yönetici Olmak" ana temasıyla, Sağlık Yöneticileri Zirvesi 09 a davet ediyoruz. Sağlık Sektörü liderlerinin bir araya geleceği İstanbul Grand Cevahir Hotel Daha kaliteli bir sağlık yönetimi ve daha sağlıklı yöneticiler dileğiyle... 8 SABİYAP OCAK 09

9 Sağlık Yöneticileri Zirvesi Programı 08:00 09:00 Kayıt Açılıs Çay - Simit Saati Federasyon Tanıtım Filmi Protokol konus maları Plaket takdimi 10:00-11:30 1. Panel: Sağlıkta Personel - İnsan Kaynakları Politikaları ve Yönetimi Oturum Bas kanı: Prof. Dr. Nurdan Tözün (Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı) Konus macılar: 11:30-11:45 Çay Arası Hikmet Çolak (Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü) Dr. İsmail Kartal (İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı) Dr. Res at Bahat (OHSAD Bas kanı) 11:45 12:45 2. Panel: Hastane yönetiminde yeni eğilimler Oturum Bas kanı: Prof.Dr.Hamit Okur (Göztepe Eğitim ve Aras tırma Hastanesi Bas hekimi) Konus macılar: 13:00-13:10 Liderlik Ruhu 13:10-14:00 Yemek Arası Prof. Dr.Osman HAYRAN (Yeditepe Üniversitesi. Sağlık Bil Fakültesi Dekanı) Dr. Hüseyin Demirel (Sağlık Bakanlığı Müs aviri) Dr. Ünal Hülür (Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Bas kanı) Dr. Cenk Tezcan (INTEL Sağlık İs Gelis tirme Müdürü) Doç. Dr. Medaim YANIK (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bas hekimi ) 14:00 15:15 3. Panel: Sağlık Kurulus larını kim yönetmeli: Hekim mi, is letmeci mi? Oturum Bas kanı: Prof.Dr Haydar Sur (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi - Hisar Hastanesi Genel Direktörü) Konus macılar: 15:15-15:30 Kahve Arası Doç. Dr. Ali İhsan Dokucu (S is li Etfal Eğitim ve Aras tırma Hastanesi Bas hekimi) Vahdettin Özcan (Mülkiye Bas müfettis i) Uğur Genç (Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü) Prof. Dr. Hamdi Tutkun (Sema Hastanesi Medikal Direktörü) 15:30 16:45 4. Panel: Sağlık yöneticisinin yönetsel paydas lar ile ilis kisi Oturum Bas kanı: Prof. Dr. Aytekin Oğuz (S. B. Göztepe Eğitim ve Aras tırma Hastanesi Etik Kurul Bas kanı) Konus macılar: Prof. Dr. Selami Albayrak (Hekim Hakları Derneği Bas kanı) Doç. Dr. Cumhur KILINÇ ( Memorial Sağlık Grubu ) Doç. Dr. Metin Doğan (SAYED Bas kanı) Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Is ık (Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı) 16:45-17:00 Sonuç Bildirgesinin Okunması ve Program Sonu OCAK 09 SABİYAP 9

10

11 UZMAN GÖRÜS Ü Hastane Bilgi Sistemleri Hastane bilgi sistemleri yakın gelecekte sadece hastanelerde kullanılan sistemler olmayacaktır. Dikey olarak entegre edilmis sağlık bakım sağlayıcıları tarafından kontrol edilen, hastanın bakım aldığı çoklu ortamlara entegre edilebilen modüler öğelerden olus turulacak yas am boyu hasta kayıt sisteminin bir parçası olacaklardır. Osman Örengül IT Müdürü Hastane bilgi sistemi hastanenin idari ve t ı b b i b i l g i l e r i n i n y ö n e t i m i n i kolaylas tırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için düzenlenmis bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. İdari ve tıbbi bilgiler iç içe, bir arada tutabilen sistemlere bilgisayarların kullanıldığı sistemlere ise bütünles ik bilgisayar dayalı bütünles ik hastane bilgi sistemi denilmektedir. Hastane bilgi sistemleri öncelikle faturalama, maliyetleri ve ödemeleri kontrol etme gibi idari amaçlarla kullanılmaya bas lanmıs tır li yıllarda finansal bilgi sistemleri temelli bir çok hastane bilgi sistemine klinik laboratuvar sistemleri, radyoloji, eczane gibi bölümler eklenmis tir lara doğru hastane e n fo r m a s yon s i s t e m l e r i n d e i d a r i uygulamalardan hekimler, hems ireler ve diğer sağlık çalıs anları tarafından kullanılan klinik enformasyon sistemlerine doğru bir gelis im söz konusudur. Hastane bilgi sistemleri yakın gelecekte sadece hastanelerde kullanılan sistemler olmayacaktır. Dikey olarak entegre edilmis sağlık bakım sağlayıcıları tarafından kontrol edilen, hastanın bakım aldığı çoklu ortamlara entegre edilebilen modüler öğelerden olus turulacak yas am boyu hasta kayıt sisteminin bir parçası olacaklardır. Bütünles ik bir hastane enformasyon sistemini Hasta kayıt kabul, taburcu ve transfer is lemleri, Malzeme yönetim sistemleri, finansal bilgi sistemi, İnsan kaynakları bilgi sistemleri, büro otomasyon sistemleri gibi idari is lemler; laboratuvar bilgi sistemleri, radyoloji bilgi sistemi, eczane bilgi sistemi, hems irelik u y g u l a m a l a r ı g i b i t ı b b i is lemler olus turmaktadır. Sağlık hizmetleri diğer alanlardan daha fazla bilgiye duyarlı bir alandır ve etkin bir yönetim için sistematik olarak bilginin elde edilmesini gerektirir. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu, genis kapsamlı ve iyi planlanmıs bir bilgi sürecine bağlıdır. Hastane Bilgi Sistemleri Sağlık hizmetlerinde verinin kullanılması ve tıbbi hizmetleri veren sistemler arasında iletimi, insan vücudunda sinir sisteminin fonksiyonlarına benzetebiliriz. Hastanelerde yapılan farklı çalıs malar, toplam hastane maliyetlerinin dörtte birinin bilginin kullanılması ile ilgili olduğunu göstermis tir. Hastane bilgi sistemlerinde modern teknolojinin kullanımı giderek artan bir oranda önemli hale gelmektedir. Hastane bilgi sistemi idari ve tıbbi bilgilerinin yönetimini kolaylas tırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için düzenlenmis bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Bilgisayarların kullanıldığı sistemlere bilgisayara dayalı hastane bilgi sistemi denir. İdari ve tıbbi bilgiler iç içe, bir arada tutabilen sistemlere bütünles ik hastane bilgi sistemleri denilmektedir. Bütünles ik Bir Hastane Bilgi Sisteminin Fonksiyonları S unlardır: Hastanın tedavisi ve bu tedaviyle i l g i l i y ö n e t i m s e l g ö r e v l e r i d e s t e k l e m e k a m a c ı y l a h a s t a hakkında doğru, kalıcı ve güncel bilginin doğru kis iye, doğru yerde ve kullanılabilir formatta sağlanması. Bu da bilginin doğru olarak toplanması, saklanması, is lenmesi ve dokümante edilmesi ile gerçekles ir. Hastalık hakkında gelis mis bilgi desteği sağlama. Örneğin ilaçların, tes his ve tedavilerin ters etkileri hakkında bilgi sağlamak. Hastanın tedavisinin k alitesi, h a s t a n e n i n p e r f o r m a n s ı v e maliyetleri hakkında bilgi sağlamak. Gelis mis hastane enformasyon sistemlerinde farklı hastaneler ve hastanelerin ilis kide bulunduğu kurumlar arasında bilgi aktarımına olanak veren yüksek kaliteli bir iletis im sağlamak. Eğitim h a s t a n e l e r i n d e h a s t a tedavisine ilave olarak aras tırma ve eğitim amacıyla hastanın tedavisinde özel deneyimlerle ortaya çıkan verileri dikkatli bir s ekilde toplayarak ye n i b i l giler e l d e e d i l m e s i n i sağlamaktır. Bu makalemizde hastane bilgi yönetim s i s t e m l e r i n i n h a s t a k a y ı t k a b u l, OCAK 09 SABİYAP 11

12 laboratuvar ve radyoloji ile ilgili uygulamalarından kısaca bahsedeceğiz. Hasta Kayıt, Kabul, Taburcu ve Transfer İs lemleri Hasta kayıt, kabul, taburcu ve transfer is lemleri ( R e gistration-ad m i s s i o n Discharge and Transfer) sistemi idari sistemler için bir örnektir. Hastane bilgi sistemlerinde yer alan bu bölüm temel bir modülde hastanenin tüm bölümleriyle ilgili yeni hasta kabulü için bir kayıt olus turmak üzere kullanılan ilk veri dizisini toplar ve taburculuktan sonraki veriler ve is levleri bu uygulamaya ekler. Hastane bilgi sistemi as ağıdaki is levleri gerçekles tirmek için R-ADT uygulamasına bağlanır: Kurumsal hasta indeksini olus turmak ve güncelles tirmek, K u r u m d a g e r e k l i o l a n s a y ı m görüntüleri ve ilis kili raporlarını olus turmak, U y g u n o l d u ğ u n d a k u l l a n ı m protokolleri bas latmak, Otomatik kayıt izlem modülleri aracılığıyla hasta kaydını yeniden elde etmek, kopyaları / suretleri tebliğ etmek ve erken raporlar için veri sağlamak, Klinik randevuları kolaylas tırmak için v e r i y i p o l i k l i n i k l i s t e l e m e sistemlerine aktarmak, Bağlantı olus turulduysa hastayla ilgili veri aktarımı için iletis im sistemleri yoluyla hekim muayene odalarına ve diğer sağlık birimlerine bağlantı sağlamak. Hasta kabullerin izlenmesi ve tercihli hasta kabulünün listelenmesi, hastane sayımlarındaki günlük dalgalanmaları azaltmaya ve esnek personel sistemlerinde çalıs manın gelis tiril-mesine yardım eder. Poliklinik hastalarının randevu programı sistemleri özellikle çok sayıda kliniği olan sağlık hizmetleri organizasyonlarında yaygındır. Verilen randevuların kayıtlarının tutulması ve randevu zamanları için bilgisayar sistemleri tasarlanmıs tır. Sistem verileri klinik, hasta tipi, günün herhangi bir zamanı ve haftanın bir günü gibi analiz için gerekli değis kenlerle birlikte saklayabilmektedir. Laboratuvar Bilgi Sistemleri Laboratuvarların artan is yükü ve sorumluluğu çok büyük miktarda laboratuvar bilgisini toplamayı, özet h a l i n d e v e b e l l i b i r b i ç i m d e hazırlanmasını ve olabildiğince hızlı bu bilgilerin hekimlere ulas masını sağlamayı zorlas tırmaktadır. Bu gibi problemleri gidermek için bilgisayarlı sistemlere ve on-line elektronik is lem donanımlarına olan talep artmaktadır. Laboratuvar test is lemleri bağımsız olarak kullanılabileceği gibi laboratuvar bilgi sistemine bağlı olarak da kullanılabilir. Laboratuvar veri sistemi test istemlerinin kayıtları, örneklerin alınma zamanları ve t e s t s ü r e ç l e r i, t a m a m l a n a n t e s t sonuçlarının kayıtları, istemi yapan bölümlere test sonuçlarının iletilmesi, hastalara verilen bütün test sonuçlarının p e r i y o d i k r a p o r l a r ı n ı n a l ı n m a s ı, istatistiklerin hazırlanması, laboratuvar is lemlerinin yönetimi ve kalite kontrol süreçleri için kayıtların tutulması is levlerini içermektedir. Birçok sağlık kurulus u test sonuçlarının sisteme daha hızlı ve güvenilir kayıt edilebilmesi için cihazlarla entegre yazılımlar kullanmaktadır. Cihazın teknik özelliklerine göre tek taraflı ve çift taraflı entegrasyon yapılabilmektedir. Tek taraflı entegrasyonlarda bilgiler cihaza manuel gönderilir, çift taraflı olanlarda ise cihaz hasta için çalıs ılacak testler sistemden otomatik alınarak testler çalıs ılır. Genellikle RS-232 bağlantı protokolü ile yapılan bu entegrasyonlarla kullanıcı hataları or tadan k aldırılarak test sonuçlarının güvenli ve hızlı bir s ekilde sisteme girilmesi sağlanır. Radyoloji Bilgi Sistemi Radyoloji bilgi sistemi diğer bölümlerde olduğu gibi is yönetimini gelis tirmekte, bölümler arasında iletis imi artırmakta ve h a s t a n ı n b e k l e m e z a m a n ı n ı azaltmaktadır. Hastanın istemleri hekim tarafından direk sisteme girilebilir veya manuel olarak yapılan istemler sisteme aktarılabilir. Radyoloji bölümünde elektronik depolamaya izin veren görüntü ars ivleme ve iletis im sistemleri (Picture Archiving and Communication System) gibi tıbbi görüntülerin yansıtılması ve aktarılmasına olanak veren sistemler giderek yaygınlas maktadır. PACS sistemleri tıbbi görüntülerin elektronik olarak elde edildiği, ayrıldığı, aktarıldığı, depolandığı ve görüntülendiği elektronik ve ideal olarak filmsiz bilgi sistemidir. Sistemin amaçları pahalı olan gümüs e dayalı filmleri ortadan kaldırmak, bütün hekimlerin yeni ve eski filmlere ulas ımını kolaylas tırmak, genis fiziksel alan gerektiren filmlerin saklanmasını kolaylas tırmak ve personel maliyetini en aza indirmek olarak sayılabilir. Teknolojik z o r l u k l a r v e y ü k s e k m a l i y e t dezavantajlarına rağmen PACS kurulması ve kullanımı son on yıl içerisinde artmıs tır. Halen birçok hastanede kullanılmaktadır. 12 SABİYAP OCAK 09

13 CASE STUDY Atelophobia - İs Dünyası Öyküleri Durumsal Yönetici İs Bas ına Kübra Özkılınç Güleç Performans Gelis tirme ve Denetim Müdürü Çünkü 1960 ların ortası ve sonlarında Amerika da firmalar bilgisayar kullanmaya bas ladı. Ülkemizde hastanelerde bilgi sistemlerinin gelis imi nasıl olmus tur acaba diye düs ünmeden edemedim. Sn. Osman Örengül ün yazısı bu noktada beni aydınlattı. (İlk yazımın teması da suya düs tü, laf aramızda) Bilis im terimleri mi hayatımıza girdi? Yoksa, sektör terimleri sahiplenip, açıklamalarını onlar üzerinden mi yaptı? Ben de platformunuzda dıs arıdan dahil olan biri olarak, sizlere farklı birkaç perspektiften dile getirebileceğim görüs leri yazmak istedim. Bilgi sistemleri organizasyonu, diğer departmanlarla ilis kileri, hastalar ve çalıs anlar gözüyle yeri, rekabet ortamı ve hızlı güncellenme penetrasyonu bas arısı(zlığı), hatta bilgi sistemleri ve innovasyon. Merhaba, Yazı yazmanın zorluklarını, bu derginin takipçilerine anlatmak niyetinde değilim. Mesleğiniz gereği, benim gibi yazı is leri yoğun olanların aksine sizler farklı d i l l e r d e n ( b i z i m a n l a m a y a b i l e k o r k t u ğ u m u z ) h o s l a n ı y o r s u n u z, biliyorum. O yüzden değerli arkadas ım Yasin Keles, benden dergi için yazarak k a t k ı s a ğ l a m a m ı i s t e y i p, onurlandırdığında çok endis elendim. Bu endis e, verilen tarihi uzatmam yanında, konuları nasıl belirlemeliyim sorusunu da beynimin içinde dönüp dolas tırdı. Ve en sonunda, s u anda, kağıdı önüme, kalemi elime aldım, demek isterdim tabi, ama uzun zamandır artık böyle diyemiyorum. Bilgisayarın bas ına geçtim, ifadesi daha doğru olacak. Kulağımda kulaklığım, i n t e r n e t t e s a h s ı m a ö z e l r a d y o istasyonum, bir de bilgi sistemlerinin derinliğinden korkmus tum, değil mi, birkaç satır önce radyomda, you know I m no good çalmaya bas ladı ve ister istemez Madmen aklıma geldi. Kim olduğunuzun, ne istediğinizin ya da neyi sevdiğinizin hiçbir önemi yok diyen dizi. Diziyi seyretmeyenler bile fragmanlarına rastlamıs tır larda bir reklam ajansı, bir sürü daktilo, bir o kadar sekreter, elde yapılan çizimler, afis ler, bize s imdi sıradan gelen sloganlar. Hele fotokopi makinesinin s irkete yeni geldiği bölüm vardı ki, hafızamda ayrı bir yer edindi. Bir anda bilgisayarsız geçebilecek bir is hayatı kabus olup, zihnimde canlandı. Tabi birde dizideki karakterlerin bilgisayarla tanıs ması nasıl olur diye düs ündüm, dizi devam ederse görebileceğiz... Aslında konuların çok da önemi yok! Sizlerin de katılımı olursa planımda; sorular sormak, yanıtlar almak, verileri sonra sonraki sayılarımızdan paylas mak, kaynaklara değinmek, bellek(ler)de yer edecek bir network olus turma var. Böylece yazımın sonunda, ilk soru ortaya çıkmıs oldu. Bilis im terimleri mi hayatımıza girdi? Yoksa, sektör terimleri sahiplenip, açıklamalarını onlar üzerinden mi yaptı? Bu terimleri, doğru kullanıyor muyuz? Teknik bilgisi olmasa bile, sizlere d e r d i n i a n l a t m a k isteyen bir kis i ne k a d a r ı n ı / n e l e r i bilmelidir? OCAK 09 SABİYAP 13

14 DICOM Özellikleri Ağ protokolü Mesaj Formatları ve Kodlama Bilgi Objeleri Tanımı Veri Sözlüğü Servis Sınıfları Fiziksel ve Mantıksal saklama yapıları Uyum Tanımı (conformance statement) DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardı tıbbi görüntü ve bu görüntüye ilis kin bilginin iletimi için gelis tirilmis ve s u anda en yaygın olarak kullanılan bir endüstri standardıdır. DICOM Nerelerde Kullanılır? Neredeyse tüm güncel Radyoloji ekipmanlarında PACS sistemlerinde Görüntüleme is istasyonlarında Yazıcılarda Diğer sistemlere bağlantı kurulmada PACS DOSYASI Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri, Teleradyoloji Aykut Is ık Sistem Destek Yöneticisi DICOM Nedir? D I C O M ( D i g i t a l I m a g i n g a n d Communications in Medicine) tıbbi görüntülerin dijital olarak saklanması ve tas ınması konusundaki standard olarak kabul edilen görüntü formatıdır. Bu formatın önemli özelliği tıbbi görüntüler için standardize edilmis, tüm tıbbi yazılımların kullandığı format olmasının yanında, görüntünün dıs ında hasta ile ilgili bilgileri ve yapılan tetk ike ait parametre ve b i l g i l e r i t a s ı m a s ı d ı r. B u standard American College of Radiology (ACR) ve National E l e c t r i c a l M a n u f a c t u r e r s Association (NEMA) tarafından gelis tirilmis tir. PACS Nedir? P A C S ( P i c t u r e A r c h i v a l a n d Co m m u n i c a t i o n s System) D I CO M formatındaki tıbbi görüntüleri saklama, d ağıtma ve g ö s t e r m e ye y a r ayan bilgisayar sistemi ve ağıdır. Pacs son yıllarda artan bir kullanım oranına sahiptir. Dijital Görüntüleme alanında doktorların tes his ve tedavi yapmasını kolaylas tıran kurumların tasarruf yapmasının yanında hastalarada ayrıcalıklı bir hizmet sunmasını sağlayan özel bir sistemdir. Elektronik görüntüler ve raporlar dijital olarak PACS aracılığı ile gerektiğinde bir hastane ya da görüntüleme merkezi içinde ya da uzak noktalardan ulas ılarak alınabilir. Bu s ekilde görüntülerin ve raporların dosyalarda ya da film olarak saklanmasına gerek kalmaz. PACS ünitesini olus turan 4 ana unsur vardır: Tıbbi görüntüleme cihazları (BT, MR, Ultrason ve dijital röntgen gibi) W o r k s t a t i o n : T ı b b i görüntüleri is leme ve görerek raporlamaya yarayan gelis mis bilgisayarlar. Bunların üzerinde çok gelis mis software ler bulunmaktadır. Bu görüntüleri kısa ya da uzun süre saklamaya yarayan, hem workstation dan lokal olarak, hem de uzaktan internet üzerinden ulas arak görüntülerin görülebilmesine yarayan "PACS server" dediğimiz OCAK 09 SABİYAP 14

15 ö z e l s o f t w a r e i ç e r e n y ü k s e k depolama k apasitesine sahip bilgisayar. 4. Bu sistemler arasında güvenli bir ağ. Niçin PACS Kullanmalıyız? Konvansiyonel görüntüleme cihazlarının dijital platforma geçis ini ve Elektronik Görüntü Ars ivleri (PACS) ile entegre çalıs masını sağlayan bir Tele Radyoloji çözümüdür. Böylece binlerce dolar ödenip alınan kimyasal solüsyonlar, banyo üniteleri, fosfor kaseti masrafları gibi giderler ortadan kaldırılmaktadır. Filmlerin banyo is leminden geçirilmesi, kaset tas ıma, kasetlerin tarayıcılarda okunmasını bek leme gibi zaman gerektiren is lemlerin ortadan kalkmasıyla is süreçleri kısalmakta, hasta trafiği azalmaktadır. Dijital görüntüleme cihazlarından elde edilen elektronik formattaki görüntülere güvenli, hızlı ve kolay eris im sağlar. Görüntüler, tercihe bağlı olarak CD, DVD g i b i o r t a m l a r a o t o m a t i k o l a r a k ars ivlenebilir. Yüksek hızlı eris im için sınırsız sayıda RAID sistemi içeren NAS veya SAN sistemleri kullanılabilir. CT, MRI, ultrason, konvansiyonel X-ray, kardiyoloji, dijital radyografi, bilgisayarlı radyografi, nükleer tıp, radyoterapi cihazları gibi çes itli cihazlara kolaylıkla bağlanarak, tüm görüntülere her zaman anında ulas abilme yeteneği sağlar. Dolayısıyla Pacs in bize faydalarını a s a ğ ı d a k i a n a b a s l ı k l a r a l t ı n d a toplayabiliriz. Hastalar artık ellerinde film zarfları ile poliklinikler arasında gidip gelmek zorunda kalmayacaklardır. Klasik film çıktıları zaman içinde günes, nem gibi çevresel etkenlerden zarar görüp deforme olabilirler, oysa PACS sistemi ile verileriniz en kaliteli hali ile her zaman korunarak ve otomatik olarak ars ivlenmektedir. PACS sisteminin HBYS ile bütünles ik olarak çalıs masından kaynaklanan elektronik veri transferi özelliği ile konvensiyonel fi l m b a s k ı m e t o t l a r ı n a i h t i y a ç duymadığınıda göz önüne alırsak, hastalar radyolojik filmlerinin (tomografi, röntgen vs.) sonuçlarını çok daha kısa sürede alabilecek, bu da yorumlama ve raporlama sürelerini önemli ölçüde azaltacaktır. Film çıktılarındaki hatalardan dolayı hastalar tekrar tekrar radyasyona maruz kalmayacaklardır. Hasta eğer önceden film çektirmis ise bu kayıtlara hızlı bir s ekilde ulas ım ve kars ılas tırma imkanı sağlamaktadır. Böylece uygulanan tedavinin b as arılı o l u p o l m a d ığı d e ğ e r l e n d i r i l m e s i d a h a s a ğ l ı k l ı yapılabilmektedir. Hastanelerdek i radyologların ve uzmanların çalıs ma verimliliğini zaman ve is gücünden tasarruf ile arttırmaktadır. Uzmanlar PACS ortamında aldıkları filmleri, yazılımın esnekliği ölçüsünde istedikleri gibi küçültüp büyülterek daha ayrıntılı ve doğru tes his koyabilmektedirler. Verimli z a m a n v e is g ü c ü k u l l a n ı m ı i l e hastanelerdeki hasta trafiği en aza inmektedir. Dijital görüntülerin tanı, raporlama ve kansültasyon amaçlı olarak h e m y e r e l h e m d e d i ğ e r i s istasyonlarından en etkin s ekilde görüntülenebilmesi ve incelenebilmesine olanak veren merkezi sistem sayesinde uzmanlar arasındaki is birliği artırılmıs olmaktadır. Teknolojinin tıp alanında kullanılması s üphesiz çok önemlidir. Piyasada birçok PACS, yani Görüntü Ars ivleme ve İ l e t i s i m S i s t e m l e r i ü r ü n ü bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus uygun ürünü seçmek ve entegrasyonun doğru olarak yapılmasını sağlamaktır. HİS (Hastane İs letim Sistemi) ile uyumsuz ve sadece Radyoloji bölümünün kullandığı bir ürünün büyümesi gelis mesi ve geleceğinin olması mümkün değildir. Entegrasyonun eksiksiz yapılması, ürünün radyoloji çalıs anları kadar, doktorlar tarafından da kullanılıyor olması gerekmektedir. Bunun içinde kullanıcı dostu arayüzler, doğru ve devamlı eğitim imkanının sağlanması ve belkide en önemlisi sistemin kullanılması için irade lazımdır. 15 SABİYAP OCAK 09

16 PACS DOSYASI Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri, PACS Volkan Karahasanoğlu Elektrik - Elektronik Mühendisi Son zamanlarda gelis en teknolojilerin sağlık alanında da uygulama alanlarının artması ile mevcut sorunlara kars ı bilis im teknolojileri çözümler üretmis lerdir. En büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kâğıt üzerinde olması idi. Ancak son bes yıl içerisinde gelis kinliği açıkça ortaya çıkan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun as ılmaya çalıs ılmıs, Medikal görüntüler haricindeki tüm m e t i n s e l verilerin s ayısal o l a r a k ars ivlenmesine yardımcı olunmus tur. Görüntülerin ars ivlenmesi problemi ise DICOM standardı ve PACS sistemleri ile çözümlenmeye çalıs ılmıs tır. Bilis im teknolojilerindeki hızlı gelis meler, diğer disiplinlerde olduğu gibi tıp alanında da büyük kazanımlar sağlayan önemli yeniliklere imkân vermis tir. Bilis im Teknolojilerinin tıp alanındaki ilk ürünü, Hasta Bilgi Sistemleridir. Son bes yıldır yaygınlığı iyice artıran Hasta Bilgi Sistemlerinin, hastanelerde bulunun bürokratik kâğıt is lerinin yoğunluğu azaltma konusunda büyük yardımı olmus tur. Ancak tek faydası kâğıt tasarrufu değildir. Aynı zamanda verilerin tek rar eldesinde alternatifleri ile kars ılas tırılamayacak ölçüde faydalar sağlamıs tır. Bu alanda gelinen son nokta ise Akıllı Hastanelerdir. Hasta Bilgi Sistemleri vasıtasıyla, hastaneye gelen tüm hastalar hakkındaki metinsel verilerin tamamı depolanabilmektedir. Hasta Bilgi Sistemleri Hastaneye gelen hasta muayene olmadan önce doktorların hasta hakkında ayrıntılı bilgi elde edebilmeleri için daha önceki ziyaretleri de gözden geçirilmelidir. Ancak s ayısal o l a r a k a rs ivlenmemis b i r hastanedeki verilerin tekrar eldesi vakitleri değerli doktorların vaktini olmakta ve is kaybına neden olmaktadır. Ancak yakın zamana kadar mevcut Bilgi Sistemleri sadece metinsel verilerin saklanması gerçekles mekte idi. Tam bir Sayısal Ars ivlenmesinin varlığından b a h s e d e b i l m e k i ç i n i s e h a s t a n e içerisindeki hastalar hakkındaki tüm verilerin sayısal ortama aktarılması gerekmektedir. Bir hastane içerisinde sadece doktor reçeteleri, tahlil sonuçları gibi metinsel bilgilerin mevcut olmadığı görülmektedir. Bu metinsel verilerin yanında aynı zamanda Medikal Görüntülerinde sayısal olarak ars ivlenmesi gerekmektedir. Buradaki medikal görüntülerin sayısal olarak ars ivlenmesindek i ihtiyacı g i d e r m e k i ç i n PA C S s i s t e m l e r i gelis tirilmis tir. 1. PACS PAC S s i s temlerine n e d e n i htiyaç duyulduğunun anlas ılabilmesi için medikal görüntülerin sayısal olarak ars ivlenmesinin sahip olduğu sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Her medikal görüntü, görüntünün tipine bağlı olarak ortalama 10MB~100MB arasında değis mektedir. Bu verilerin boyutları s a k l a m a k a p a s i telerini d oğrudan etkilemektedir. Bununla beraber verileri değis mezliği sağlanmalıdır. Bu tip sorunlardan ötürü medikal görüntülerin a r s i v l e n m e s i d i ğ e r v e r i l e r i n ars ivlenmesinden farklı bir yöntem kullanılarak yapılmalıdır. PACS sistemleri, yüksek kayıt kapasitesi isteyen medikal görüntülerin saklanması ile ilgili olan sorunu as mak amacı ile ortaya atılmıs tır. Artırılabilir kayıt kapasitesi sunan PACS sistemleri aynı zamanda iyi bir görüntü ars ivi sistemi olmanın gerekliliklerini de yerine getirmektedir. 1.1 Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Ars ivlenmesi Medikal görüntüler olması, çözülmesi g e r e k e n b i r ç o k p r o b l e m o r t a y a çıkarmaktadır. Medikal görüntüler, ihtiyaçtan dolayı bilinen formatlarla kaydedilen resimlerin dosya boyutlarından çok yüksektir. Bir medikal görüntü doğru tes hise yardımcı olabilmesi için yüksek detay içermelidir. Bu da yüksek çözünürlük ve kayıpsız saklama yöntemlerini ortaya koymaktadır. Kayıpsız saklama yöntemleri özellikle üzerinde durulması gereken konulardır. Kayıplı yapılacak herhangi bir sıkıs tırma tekniği, veri üzerinde önemli ölçüde bilgi değis ikliğine yol açmaktadır. Kayıplı sıkıs tırma teknikleri ile yakın, küçük değis iklikler göz ardı edilip bir sıkıs tırma gerçekles tirilmeye çalıs ılır. Buradaki veri kaybı, belki yeni ortaya çıkmaya bas lamıs bir tümörün gözden kaçmasına sebep olabilir. Medikal Görüntüler saklanırken g ö r ü n t ü l e r i n i ç e r i k l e r i n i n değis tirilmemesi istenir. Medikal görüntüler, hastalıkların tes hisi açısından daima önemli bir yer tes kil eder. Doğru tes his, daha ayrıntılı medikal görüntülerle olur. Bir medikal resim, örneğin bir röntgen filmi ne kadar detay OCAK 09 SABİYAP 16

17 PACS-RIS ve TELERADYOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

18 içeriyorsa, doktor hastalıklı bölgeyi o Bu isteklerin tamamına ve daha fazlasına kadar kolay tes his edebilir. cevap veren sistemlerin ancak verimli bir s a y ı s a l a r s i v l e m e y a p t ı ğ ı n d a n 1.2 PACS Sunucusundan Beklenenler Veri depolanırken tek dikkat edilmesi bahsedilebilir. Ayrıca böyle bir hizmet vermesi istenen bir sunucudan teknik gereken husus veri kaybı değildir. Medikal b a z ı k r i t e r l e r i s a ğ l a m a s ı d a Görüntü depolama sistemi olan PACS beklenmektedir. Bunlar; sistemlerinden beklenen bas ka özellikler de vardır. Bunları sıralamak gerekirse; H i z m e t a l ı c ı l a r ı n s ayısı f a z l a olduğundan yüksek bant genis liği, Çok ayrıntılı medikal görüntüleri kaydedebilmelidir, Yüksek is lem kapasitesi, Hızlı veri iletis imi, Sistem disk kapasitesi istenildiği zaman istenildiği kadar artırılabilir Güvenirlidir. olmalıdır, S ekil 1 de PACS nin yerel ağlarda iletis im Medik al görüntüler üzerinde, sağlama tekniği blok s ema olarak S ekil 1. PACS Sunucu sistemi sunucudan yer kazanmak için asla yüksek oranda kayıplı bir sıkıs tırma yapılmamalıdır. Hayati bir konu olduğu için kayıpsız sıkıs tırma teknikleri önerilmektedir. Ancak kullanılacak kayıpsız sıkıs tırma tekniğinin arzu edilen düzeyde bir sıkıs tırma yapamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır, PACS sistemleri sayısal sonuç üreten medikal görüntüleme cihazları ile senkronize çalıs abilmelidirler, M e d i k a l g ö r ü n t ü s a k l a n ı r k e n standart olarak kabul edilen DICOM formatında saklanmalıdır, Hizmet sınırsız ve kesintisiz olmalıdır. Gün içerisindeki yoğun çalıs ma temposuna ayak uydurabilecek performansa sahip olmalıdır, Sunucular ve istemciler arasındaki veri iletis imi yüksek mertebelerde olmalıdır, görülmektedir. Yerel ağ üzerinde dosyalar i s t e m c i l e re a k t a r ı l m a k t a ve t ü m görüntüleme is lemeleri istemci üzerinden gerçekles tirilmektedir. 1.3 PACS Sistemindeki Önemli Tasarım Ayrıntıları Çok ayrıntılı medikal görüntüleri kaydedebilmelidir. Bu çok daha büyük görüntü boyutu anlamına gelir. En basit kabulle, bir medikal görüntünün boyutunu 10 MB kabul edersek, kayıt tutabilmesi için en az 1 TB disk alanına sahip olmalıdır. Büyük hastanelerde ise en az 10 TB lık bir disk kapasitesi sağlanmalıdır, Sistem disk kapasitesi istenildiği zaman istenildiği kadar artırılabilir olmalıdır. Bu ise iki basamaklı bir yapı ile sağlanabilir. Önde ham metinsel veri saklayan bir ana PACS Sunucu, ardına Ana sunucu ile senkronize çalıs an yardımcı PACS sunucuları konulabilir. Bu da yardımcı PACS sunucuları artırarak istenildiğinde s i s t e m i n k a y ı t k a p a s i t e s i n i n artırılabileceği anlamına gelir, Medik al görüntüler üzerinde, sunucudan yer kazanmak için asla kayıplı bir sıkıs tırma yapılamaz: H ayati b i r k o n u o l d uğu i ç i n t a m a m e n k a y ı p s ı z s ı k ıs tırma t e k n i k l e r i u y g u l a n ı r. A n c a k kullanılacak kayıpsız sıkıs tırma tekniğinin arzu edilen düzeyde bir sıkıs tırma yapamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır, PACS sistemleri sayısal sonuç üreten medikal görüntüleme cihazları ile senkronize çalıs malıdır: Bu cihazların ürettiği görüntü formatlarının tamamını tanımalıdır, M e d i k a l g ö r ü n t ü s a k l a n ı r k e n standart olarak kabul edilen DICOM formatında saklanmalıdır, Hizmet sınırsız ve kesintisiz olmalıdır. Çıkabilecek arızalar ise kısa sürede müdahale edilebilir olmalıdır, Gün içerisindeki yoğun çalıs ma temposuna ayak uydurabilecek performansa sahip olmalıdır. As ırı yüklenmelerden kaynaklanan is tas malarına ihtimal vermemelidir, Sunucular ve istemciler arasındaki veri iletis imi GB mertebesinde olmalıdır. Aksi, direkt olarak is ve hizmet performansına ters etkide bulunacaktır. 18 SABİYAP OCAK 09

19 SEKTÖRDEN MEMORIAL, Çok Kollu Bir Yapıyla Dijital Hastaneye Dönüs üyor Memorial Hastanesi, dijital hastane konseptine dönüs üm konusunda belli noktalarda bu dönüs ümü tamamlayan sağlık kurumlarından. Poliklinik, radyoloji ve laboratuvar tarafında dijital döngünün hayata geçtiği hastanede, klinik tarafı için ise pilot bir proje yürütülüyor. Memorial Hastanesi ndeki uygulamalar ve dijital hastane konseptine bakıs açıları ile ilgili konus tuğumuz Memorial Hastanesi Bilgi Sistemleri Koordinatörü Yasin Keles, dijital hastane konsepti için ilk adımlarının hekim kadrolarından belirledikleri proje ekipleriyle birlikte doktor ve hasta i h t i y a ç l a r ı n ı g ö z ö n ü n d e t u t a r a k tasarladıkları yazılımla poliklinik tarafında elektronik ortama tas ınmaları olduğunu belirtiyor. Polikliniğe gelen bir hasta için doktorun tüm taleplerini bilgisayar üzerinden girdiğini ve hastasına ait önceki bilgileri de görme s ansı bulduğunu belirten Keles, Doktor laboratuvar ya da radyoloji talebini buradan bizzet kendisi giriyor. Burada da laboratuvar bilgi sistemleri devreye giriyor. Laboratuvar cihazlarının içinden sonuçların otomatik olarak sisteme atılması söz konusu. Filmle Doktor Kapısı Çalmak Yok Memorial Hastanesi olarak ayrıca radyoloji tarafında uygulamasına 8 aydır bas ladıkları bir yatırım gerçekletirdiklerini belirten Keles, radyolojide çekilen tüm fi l m l e r i n d i j i t a l g ö r ü n t ü l e m e i l e yapıldığını ve elektronik or tama aktarıldığını dile getiriyor. S ubeler ve ağa dahil tüm noktalarda elektronik ortamda gösterimin sözkonusu olduğuna dikkat çeken Keles, Film çekiliyor, elektronik ortamda cihazlardan bilgisayarlara atılıyor. Artık hastalar ellerinde filmlerle dolas mıyor diye konus tu. Memorial in dijital döngüsünün henüz dıs ında kalan klinik süreçler tarafında da çalıs maları olduğunu ve dijital hastane biles enlerinden birinin de mobil cihazların etkin kullanımı olduğunu belirten Keles, bu yolla yazılımın mobil hale gelip hastasının bas ındaki doktora ulas tığını söylüyor. Anadolu Sigorta ile Model Proje Keles, dijital hastane konseptine bakıldığında kağıtsız ortamın tamamiyle sağlanabilmesi noktasında zincirin diğer halkalarının da önemli hale geldiğine dikkat çekiyor. Devlet ve özel sigortalara hala bazı bilgilerin kağıt ortamında gittiğini belirten Keles, Kağıtsız hastane için is tirakçilerin de dijital yapılara geçmis olması gerekiyor. Biz bu konuda Anadolu Sigorta ile is birliği yaptık. S u anda Memorial da model proje olacak. Burda kalabalık bir süreç var. Yatan hastalar için sayfa faks s eklinde bildirimler yapılıyor. Onlar s u anda bizden aldıkları bilgileri doğru yerlere yerles tirip ve elektronik onayı tamamen otomatize Cihazlardan bu bilgiler sisteme aktıktan sonra yine laboratuvar içindeki onay mekanizması devreye giriyor. Bunlar devreye girdikten sonra da en son o n a y d a n s o n r a d o k t o r u n ö n ü n e hastasının sonucu çıkıyor. Bütün bu süreç otomatize edilmis durumda. Ayrıca tüm bilgileri Döküman Ars iv Bilgi Yönetim Sistemi üzerine almaya devam ediyoruz diye konus uyor.

20 Doktor laboratuvar ya da radyoloji talebini bizzat kendisi giriyor. Burada da laboratuvar bilgi sistemleri devreye giriyor. Laboratuvar cihazlarının içinden sonuçların otomatik olarak sisteme atılması söz konusu. etmek için bir yazılım üzerine çalıs ıyor dedi. Gelecek süreçte Memorial olarak lokasyon bazında büyürken ve daha büyük bir ağ F i l m s i z H a s t a n e d e n K a ğ ı t s ı z halini alırken aradaki iletis imin daha hızlı, daha verimli olması için yatırımlarını Hastanelere Geçilmeli Memorial Genel Müdürü Uğur Genç e göre bundan sonraki noktada filmsiz yönlendireceklerini belirten Genç, her yıl bilis im tarafındaki yatırımlarının iki katına çıktığını belirtiyor. hastanelerden kağıtsız hastanelere geçis var. Uğur, bu süreci ise s öyle özetliyor: Hiçbir reçetenin elle yazılmadığı hasta takip formlarının kağıda yazılmadığı hers eyin bilgisayar ekranında o anda doktorlarımızın PDA lerine veya tablet PC lerine yazılarak eczanelere ilaç siparis inin otomatik düs tüğü, oradan ilaç siparis kars ılandığında kapandığı ve hiçbirs eyin kağıtta olmadığı ve bunların bir yerlerde saklandığı bir yapıya doğru gidiyor olacağız. Biz kendi adımıza bunun altyapılarını s u an hazırlıyoruz. Atas ehir de kağıtsız bir ortamla bas lamaya çalıs ıyoruz. Ancak zincirin diğer halkalarının da dijital dünyaya geçmis olması gerekiyor. Mümkün olduğunca o halkaları dijitalize etmek lazım. O anlamda devletin yapacağı düzenlemeler de önem kazanıyor. Sanal Ortamda Hasta Viziti Memorial Hastanesi nde verilen farklı hizmetlerden biri de Sanal ortamda hasta viziti hizmeti. Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Bas kanı Prof. Dr. Bingür Sönmez in önderliğiyle hayata geçirilen sistem, cep telefonundan ve cep bilgisayarından hastaların yoğun bakımdaki sağlık durumlarını öğrenmeye olanak tanıyor. Bu sayede hekim, hastanın y o ğ u n b a k ı m d a k i t ü m v ü c u t fonksiyonlarından anında haberdar olabiliyor. Memorial Hastanesi nde mevcut tüm aktif video kameralarına (acil servis, kardiyoloji ve cerrahi yoğun bakımlar, servisler, ameliyathaneler) bir ağ ile birbirine bağlanarak, Biyomedikal Departmanı nda b u l u n a n b i r m e r k e z b i l g i s a y a r a bağlanıyor. Hastane içinde kablolu/ kablosuz internet eris imi ile hastane dıs ında dünyanın GSM i destekleyen her noktasından, GPRS/EDGE ile iletis ime girebilen cep telefonu aracılığı ile tüm hastaların görüntülerine doktorlar tarafından ulas ılabiliyor. Memorial Hastanesi nde doktorlar, tüm hastaların görüntülerine dünyanın GSM i destekleyen her noktasından, GPRS/EDGE ile iletis ime girebilen cep t e l e f o n u a r a c ı l ı ğ ı ulas abilmektedir. 20 SABİYAP OCAK 09

21 YAZILIM Sağlık Kurumlarında Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları Metin Amiroff Yazılım Gelis tirme Yöneticisi Modern hayatın bir parçası olan ve her türlü ihtiyaca cevap veren yazılımlar olmadan içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurmak imkansız hale gelmis tir. Çok genç olmasına rağmen yazılım sektörünün günümüze kadar bir kaç milat a t l a t m ı s o l d u ğ u n u r a h a t l ı k l a söyleyebiliriz. Günümüzde de yazılım sektörü büyük ve hızlı sürecini devam ettirmektedir. Dot Com Bubble olarak adlandırılan ve internet sektörünün büyüklüğünü ortaya çıkaran devrin ardından, kullanıcıların içerik üreten taraf olduğu ve sosyal içerik ağlarında veri alıs veris inde bulunduğu We b 2. 0 d e v r i b a s l a d ı. B i l g i n i n vazgeçilmez olduğu bu dönemde, bilgiye ulas ımın rolü daha fazla arttı. İnternet in yazılım dünyasına etkisi o denli büyük oldu ki, yazılım uygulamaları Masaüstü Uygulamaları ve Web Uygulamaları s eklinde iki farklı konsept s eklinde algılanmaya bas landı. Google, Microsoft ve Apple gibi dünya devleri de bu pastada pay sahibi olabilmek için kendi ofis paketlerinin web tabanlı sürümlerini piyasaya sürmeye bas ladı. Google un, Google Docs ürünü ile öncülüğünü yaptığı yolu, Apple, MobileMe ile devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft yakın zamanda web tabanlı ofis yazılımını piyasaya süreceğini duyurdu. Web Tabanlı Uygulamalar Nedir? Web uygulamaları, tamamen kullanıcının web tarayıcısı içerisinde çalıs ır. Online alıs veris ve e-posta hizmetleri, web tabanlı uygulamalara örnek gösterilebilir. Klasik masaüstü uygulamaların platformu Web uygulamaları, tamamen kullanıcının web tarayıcısı içerisinde çalıs ır. Online alıs veris ve e-posta hizmetleri, web tabanlı uygulamalara örnek gösterilebilir. is letim sistemidir ve uygulamanın çalıs ması için gereken k aynak lar, kullanıcının bilgisayarından sağlanır. Buna kars ın web uygulamalarında platform web tarayıcısıdır, her türlü is lem sunucu tarafında yapılmakta ve kullanıcı sadece arayüzü kullanmaktadır. Sağlık kurumlarında yazılım temini ve kullanımı ile ilgili en çok yas anan sorunlar arasında maliyet, risk, zaman kaybı, platform ve entegrasyon sorunları, yetersiz sayıda teknik personel ve eğitim güçlükleri gelmektedir. Bu yazımızda web tabanlı yazılım kullanmanın sağlık kurumlarında ne tür avantajlar sağladığını inceleyeceğiz. İs te web tabanlı yazılım uygulamalarının avantajları: Yazılım Kurulumu ve Güncellenmesi Yok Sağlık kurumlarında teknik destek ekiplerinin zamanının büyük çoğunluğu yazılımların kullanıcı bilgisayarlarına kurulması, güncellenmesi ve hatalarının giderilmesi ile kaybolmaktadır. Web tabanlı uygulamaların indirilmesine, bilgisayara kurulmasına, ayarlanmasına ve zamanı geldiğinde güncellenmesine gerek yoktur. Kullanıcı tarafında yapılacak tek s ey, tüm bilgisayarlarda standart olarak bulunan web tarayıcısını kullanarak uygulamaya giris yapmaktır. Web uygulamaları kullanıcının herhangi bir müdahelesine gerek duyulmadan otomatik olarak güncellenir ve düzeltilen hatalar otomatik olarak tüm kullanıcılara aynı anda yansır. OCAK 09 SABİYAP 21

ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014

ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014 ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014 Onat YAMAK onatyamak@yandex.com ECE 581 1 ECE 581 2 Bulut Bilişim Nedir? Olumlu yanları nelerdir?

Detaylı

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

RADYOTERAPİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (RTIS) DR. FADİME AKMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI- 2005 GEREKSİNİM Güncel Radyoterapi: Üç boyutlu (3B) konformal tedaviler Hedef hacmi

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

PACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi

PACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya PACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi Okt. Aytuğ Boyacı, Okt.

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİ I

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİ I SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİ I B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Öğrenme Hedefleri Bu konuyu çalışıldıktan sonra öğrenciler: Klinik bilgi sistemlerini tanımlayabilir, Klinik bilgi sistemlerinin

Detaylı

Sağlıkta Mobilite. Yusuf ARSLANTÜRK. MCP, MCTS, MCDA, MCSE, CCNA, ACE, STS, IBM, HP ASE, CEH Sistem Destek Sorumlusu FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sağlıkta Mobilite. Yusuf ARSLANTÜRK. MCP, MCTS, MCDA, MCSE, CCNA, ACE, STS, IBM, HP ASE, CEH Sistem Destek Sorumlusu FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. Sağlıkta Mobilite Yusuf ARSLANTÜRK MCP, MCTS, MCDA, MCSE, CCNA, ACE, STS, IBM, HP ASE, CEH Sistem Destek Sorumlusu / HQ Sağlıkta Mobilite Hasta giriş çıkış işlemlerinden kayıt ve doküman yönetimine, doktor

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği Ahmet Genç www.travelforcure.com Sağlık Turizmi Tanımı Kişilerin sağlık hizmetleri almak üzere seyahat etmesi ve bu hizmetlerden faydalanması

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA

SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR Ahmet Genç, MSc, MBA Tıp Turizmi... süreci yurtdışında tedavi seçeneklerini araştırma ile başlar Yurtdışından bir hastanın bir başka ülkeye seyahat etmesini,

Detaylı

VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ

VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ Her Kliniğin Web Sitesi Olsun! VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ Günümüzde web sitesi tüm kurum ve kuruluşlar için ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Ayrıca yeni yürürlüğe giren Türk

Detaylı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Burak DAYIOĞLU Hi-Tech World, Mart '98, Ankara İçerik Linux İşletim Sistemi nedir? Linux un benzer işletim sistemlerine göre avantajları nelerdir? Türkiye Linux Kullanıcıları

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011 Dijital Dünyada Yaşamak Bilgisayar nedir? Bilgisayar, kullanıcı tarafından girilen bilgileri(veri) işleyen, depolayan istendiğinde girilen bilgileri ve sonuçlarını

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

EMC Forum 2014. Yazılım Temelli Veri Depolama Moro Hekim Sistem Mühendisi moro.hekim@emc.com

EMC Forum 2014. Yazılım Temelli Veri Depolama Moro Hekim Sistem Mühendisi moro.hekim@emc.com EMC Forum 2014 Yazılım Temelli Veri Depolama Moro Hekim Sistem Mühendisi moro.hekim@emc.com 1 ipad KAZANMAK için 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. 2 - Tweetinizde 4 noktayı belirtmeyi unutmayın!

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

gururluyuz! YAZILIM SİSTEMLERİ

gururluyuz! YAZILIM SİSTEMLERİ YAZILIM SISTEMLERI YAZILIM SİSTEMLERİ yazılım paketlerimiz GOLD Pet Klinikleri ve Hastaneler İçin SİLVER Belediyeler ve Hayvan Barınakları İçin BRONZ Büyükbaş Klinik ve Hastaneleri İçin ÜNİVERSİTE Vet.Fak.

Detaylı

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ 2000 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

TIP TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA

TIP TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA TIP TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR Ahmet Genç, MSc, MBA Aracı Firmalar IN...yapı ile etkileşimi Aracı firma hizmetlerine talep artışı Yurtdışına gitmeyi tercih eden hastaların sayısı hızla artıyor aracı kurum

Detaylı

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç - Önceki müşteri tekliflerine nasıl ulaşabilirim? - Servisim kaçta nereden kalkıyor? - Bilgisayarım bozuldu kim onarabilir? - Bu dosyanın çıktısını

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Health Information System

Health Information System Health Information System HAZIRLAYAN : MUSTAFA MUTLU Sağlık Bilgi Sistemleri Sağlık hizmetleri diğer alanlardan daha fazla bilgiye duyarlı bir alandır ve etkin bir yönetim için sistematik olarak bilginin

Detaylı

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Bahadır Demircioğlu Ocak, 2013 İçindekiler 1 Sık Sorulan Sorular............................................ 2 1.1 Ubuntu nun arkasında bir şirket var mı?..............................

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sistemi Campusium Nedir? Campusium 7/24 eğitimlerinizi organize etmenizi sağlayan, sadece kurumunuza ait, internet tabanlı bir yazılımdır. Neler Yapabilirsiniz? Canlı Dersler Sanal sınıflar

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi HIMSS EMRAM AŞAMALARI Stage 7: Tümüyle elektronik Medikal kayıt, HCO (sağlık kuruluşu) EMR nin yan

Detaylı

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın.

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi Dava Yönetİm Paketİ Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sistemi METOT EĞİTİM LTD.ŞTİ. / CAMPUSIUMPRO / LMS TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sayfa 1 CampusiumPro Nedir? CampusiumPro 7/24 eğitimlerinizi organize etmenizi sağlayan, sadece kurumunuza ait, internet

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

HAKKIMIZDA MEGAPARK HASTANESİ

HAKKIMIZDA MEGAPARK HASTANESİ MEGAPARK HASTANESİ Megapark Hastanesi, 2005 yılında kurulmuş bulunan KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri A.Ş nin ilk sağlık hizmetleri projesidir.hastane binası inşaatı 2007-Haziran ayında, cihaz montajları

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi C C C C C C C Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi testo Saveris Restaurant dijital çözüm sistemi ile - gıda standartlarının yerine getirilmesi, kalitenin artırılması ve maliyetlerin

Detaylı

DAHA HIZLI. DAHA ESNEK. DAHA İŞLEVSEL.

DAHA HIZLI. DAHA ESNEK. DAHA İŞLEVSEL. DAHA HIZLI. DAHA ESNEK. DAHA İŞLEVSEL. TEK TUŞLA, BİRDEN FAZLA BELGE TARAMA HER MEKAN İÇİN ZAMAN KAZANDIRAN, ÜRETKENLİK SAĞLAYAN TARAMA KOMPAKT BİR PAKETTE YÜKSEK PERFORMANS MI ARIYORSUNUZ? MALİYETLERİ

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

TABURCUYUZ, YA SONRASI?

TABURCUYUZ, YA SONRASI? TABURCUYUZ, YA SONRASI? Uzm. Hemş. Emel DİLEK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ABD Annem, 67 yaşında, Emekli öğretmen, HT hastası, 2002 yılında geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? Dr. Ü. Gül Erdem S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Amaç Bilgi sistemi nedir? Hastane bilgi sistemi nedir?

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ

KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ C sınıfı ürünlerin tedariği KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ www.simplesystem.com.tr C parçaları için B2B tedarik platformu 2 C sınıfı ürünlerin tedariği kolay hızlı & şeffaf 3 İkna eden gerçekler: B2B tedarik

Detaylı

Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI

Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : İçerik : Web Sitesi : Tarih : Resmi Açılış : Zirve Ziyaret Saatleri : Organizasyon yeri : Düzenleyen : 4. Uluslararası Sağlık

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Microsoft Office 365 le Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Şunu kabul edelim: Müşterilerinizin ve çalışanlarınız çoğu zaten mobil. Her gün

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : 3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi İçerik : Sağlık Bilişimi, Biomedikal, Görüntüleme Teknolojileri,Tesis, Dijital Hastane-Sağlık, Tele-tıp, HBYS, Bilişim, İletişim,

Detaylı

2014 Ericsson ConsumerLab

2014 Ericsson ConsumerLab 2014 Ericsson ConsumerLab TÜRKİYE MOBİL GENİŞBANT KULLANICI ARAŞTIRMASI Ericsson ConsumerLab 2014 Türkiye Mobil Genişbant Çalışması 19.09.2014 Page 1 ARAŞTIRMA METOD VE KAPSAMI Örneklem 3G mobil interneti

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

1989 senesinden bu yana, Türkiye'nin konuk ağırlama endüstrisine dünyanın tercih ettiği lider yazılım ve donanım çözümlerini sunmaktan,

1989 senesinden bu yana, Türkiye'nin konuk ağırlama endüstrisine dünyanın tercih ettiği lider yazılım ve donanım çözümlerini sunmaktan, 1989 senesinden bu yana, Türkiye'nin konuk ağırlama endüstrisine dünyanın tercih ettiği lider yazılım ve donanım çözümlerini sunmaktan, müşterilerimize sene boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekten

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Merkezi Yönetim & Merkezi Yedekleme

Merkezi Yönetim & Merkezi Yedekleme MakroBackup ağ üzerindeki tüm bilgisayar ve sunucuların, dosya ve imaj yedeklerinin otomatik alınması için geliştirilmiş bir yedekleme ünitesidir. Dikkat çeken en önemli özelliklerinden bir tanesi merkezi

Detaylı

30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire. çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını. belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve

30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire. çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını. belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve 30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve kullanımı kolay bir iletişim sistemi olan son Responder versiyonu

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi günümüzde çok değerli bir konumda. Şöyle bir düşünün taş devrinde yaşıyor olsaydınız ne kadar bilgiye sahip olurdunuz. Bir zamanlar insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 199e Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı