Bu Sayımızda: Sağlık Sektörü nün Önde Gelen İsimleri Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde Bulus uyor 17 Ocak 2009 İstanbul Grand Cevahir Hotel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu Sayımızda: Sağlık Sektörü nün Önde Gelen İsimleri Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde Bulus uyor 17 Ocak 2009 İstanbul Grand Cevahir Hotel"

Transkript

1 SAYI 01 OCAK / 2009 SAĞLIK BİLİS İM YÖNETİCİLERİ AÇILIM PLATFORMU SÜRELİ YAYINISABİYAP Bu Sayımızda: Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu Hastane Bilgi Sistemleri Case Study: İs Dünyası Öyküleri PACS Dosyası Sağlık Kurumlarında Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları Gezi: Sapanca da Kıs Sağlık Sektörü nün Önde Gelen İsimleri Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde Bulus uyor 17 Ocak 2009 İstanbul Grand Cevahir Hotel Sağlıkta Görüntüleme Atelophobia Sağlık Kurumlarında MEMORIAL, Çok Kollu Bir Sistemleri, PACS ve İs Dünyası Öyküleri Web Tabanlı Yapıyla Dijital Hastaneye Teleradyoloji Durumsal Yönetici İs Bas ına Yazılım Uygulamaları Dönüs üyor DICOM, PACS gibi teknolojilerle binlerce dolar ödenip alınan kimyasal solüsyonlar, banyo üniteleri, fosfor kaseti masrafları gibi giderler ortadan kalkmaktadır. Bilis im terimleri hayatımıza mı girdi? Yoksa, sektör terimleri sahiplenip, açıklamalarını onlar üzerinden mi yaptı? Bu terimleri, doğru kullanıyor muyuz? Çağımız internet çağıdır. Sağlık kurumları web platformu üzerinde çalıs an uygulamaları yakından t a n ı y a r a k, k u r u m l a r ı i ç i n sağlayabilecekleri avantajları değerlendirmelidirler. Memorial Hastanesi, dijital hastane konseptine dönüs üm konusunda belli noktalarda bu dönüs ümü tamamlayan sağlık kurumlarından birisidir. S. 14 S. 13 S. 21 S. 19 SABİYAP, Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu yayınıdır.

2

3 İÇİNDEKİLER 4 Editörden 6 TANITIM Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu 8 KAPAK Sağlık Yöneticileri Bu Zirve de Bulus uyor 11 UZMAN GÖRÜS Ü Hastane Bilgi Sistemleri 13 CASE STUDY Atelophobia - İs Dünyası Öyküleri Durumsal Yönetici İs Bas ına 14 PACS DOSYASI Dosya 1: Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri ve Teleradyoloji Dosya 2: Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri ve PACS 19 SEKTÖRDEN MEMORIAL, Çok Kollu Bir Yapıyla Dijital Hastaneye Dönüs üyor 21 YAZILIM Sağlık Kurumlarında Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları 24 SAĞLIKLI BİLİS İM Sağlık Bilis imcileri ve Diğerleri 26 KÜLTÜR VE SANAT 28 GEZİ Sapanca da Kıs OCAK 09 SABİYAP 3

4 EDİTÖRDEN Sağlık Bilişiminde Büyük Buluşma... Bundan beş yıl önceydi. Bilişimin, sağlık sektörüne hızlı girişini ve sağlık sektörünün hızlı yükselişi öncesi hazırlıklarını izliyordum. Sağlık sektörünün birçok disiplini içinde barındırmasının, kendine özel süreçleri ve mevzuatının tam belirlenmemiş olmasının sektörü oldukça karışık bir hale getirdiğini gördüm. Tüm bu karmaşa içerisinde bilişimin inatla işleri doğru altyapılar üzerine alma isteği, sağlık yöneticilerinin sektörün iş süreçlerini bilişim temelli altyapılar üzerinde aktarma çabası beni de heyecanlandırmıştı. Yıllardır içinde olduğum sağlık sektörü ve bütün hayatım olan bilişimi bir araya getirenler ile birlikte sektöre katmadeğer sağlayacak işler yapmak. Bu fikir beynimde ilk oluştuğunda mutlaka başlangıç olarak bir paylaşım platform oluşturulmalı ve olumlu olumsuz tecrübeler paylaşılmalı dedim. Bu kararın ardından sektöre gönül vermiş işin mutfağında bulunanlara haber verdik. Bu heyecan ve aldığımız aksiyonlar sonucunda sağlık sektöründe bilişim nimetlerini sonuna kadar kullanma konusunda azimli,işin mutfağında müşterilerine lezzetli yemekler sunmaya istekli kişileri bir araya getirmiş olduk. Bu platform başlangıçta; kabuğuna çekilmiş sektör bilişimcilerini biraz daha paylaşımcı ve daha açık fikirli hale getirmek için oluştu. Aynı zamanda hatalarını söyleyebilecek kadar cesur, başkalarının kendi düştüğü hatalara düşmemesini isteyecek kadar da yardımsever bilişimcileri biraraya getirmeliydi. Yeni bilişimciler ve yıllardır bu sektörde var olanlar ile birlikte sabah kahvaltıları, akşam yemekleri, paylaşım toplantıları ve uzman masa toplantıları derken bugün sektöre yön vermeye çabalayan sağlık bilişimine kesintisiz hizmet etme gayreti ile çalışan bir gönüllü topluluğu oluştu. Bu gönüllüler topluluğuna sektörümüzü, bilişimi ve emek veren bilgi sistemleri yöneticilerini temsilen Sağlık Bilişim Yöneticileri Açılım Platformu (SABİYAP) adını verdik. SABİYAP daha iyi anlaşılsın ve açılımlarını daha hızlı devam ettirsin diye 2008 yılında özgür dünyanın arenası olan internette görücüye çıktık. Arkasından topluluğun en rahat iletişime geçebileceği, elle tutulur, canlı, dinamik olan elinizdeki ilk sayımız SABİYAP Sağlık Bilişimi dergisi ile karşınıza çıktık. Dergimizi huzurlarınıza çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz, o nedenle ufak tefek kusurlarımız olabilir. Sektördeki bir eksikliği gidermemizin hatrına kusurumuz varsa offola! Önümüzdeki SABİYAP Sağlık Bilişimi sayısında buluşmak dileğiyle hoşçakalın! Yasin Keles SABİYAP Bas kanı 4 SABİYAP OCAK 09

5 Bilmed, sağlık sektöründeki kurumların ihtiyacı olan en iyi hastane bilgi yönetim sistemi çözümlerini, kaliteli ve uygun maliyetlerde üreterek, sağlık sektörünün kullanımına sunuyor. Türkiye nin sayılı devlet ve özel hastaneleri, Bilmed in BilMedical Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ni kullanarak daha sağlıklı ve verimli bir yapıya kavus uyor. Bilmed in projelerinde sağladığı müs teri memnuniyeti nin temelinde, bir yanda yazılımın gücü diğer yanda müs teri odaklılık ve hizmette süreklilik yer alıyor. Çünkü Bilmed için her kurum özel...

6 TANITIM Sağlık Bilis im Yöneticileri Açılım Platformu ve Sağlık Bilis imcilerinin Bulus ma Noktası: SABİYAP Amaçlarımız Dünyadaki sağlık kurumları teknoloji liderlerinin bir araya geldiği bir paylas ım platform olus turmak. Bunu yaparken; SABİYAP Hakkında S A B İ YA P, ü y e l e r i n i n p r o f e s y o n e l gelis imlerine ortak olmayı hedefleyen bir sivil toplum kurulus udur. SABİYAP, Liderlik, Verimlilik, Birliktelik ve Sorumluluk değerleri çerçevesinde, üyelerinin günümüzün ve geleceğin is dünyasındaki bas arılarına destek olmayı amaçlıyor. Amacımıza ulas mak için üç temel dinamikten güç alıyoruz: 1. Bireysel Öğrenme Bireysel Öğrenme; üyelerimizin kendi inisiyatifleri ile gelis imlerine katkıda bulunmalarını ifade ediyor. 2. Sosyal Etkiles im Sosyal Etkiles im, üyelerimizin kendi aralarında kurdukları etkiles imlerle birbirlerinden öğrenmelerini ve is ilis kileri gelis tirmelerini ifade ediyor. 3. SABİYAP Destek SABİYAP Destek, Sağlık Bilis im ve İletis im Yöneticileri Açılım Platformun un verdiği hizmetler ve gerçekles tirdiği programlar ile üyelerinin gelis imlerine profesyonel bir ekiple destek olmasını ifade ediyor. Üyelerimizin profesyonel gelis imlerini hızlandırabilmek için, farklı araçların bir araya getirildiği esnek ve etkili bir gelis im yöntemi uyguluyoruz. Gelis im araçlarımız s unlardan olus uyor; Uzman Toplulukları Sağlık Bilis iminin benzer is ve ilgi alanlarındaki profesyonellerin kendi a r a l a r ı n d a i l e t i s i m o r t a m l a r ı gelis tirmelerine destek olarak, topluluklar olus masını sağlıyoruz. Sürekli Öğrenme Üyelerimizin profesyonel gelis imlerine katkıda bulunmak amacıyla; mesleki ve kis isel gelis im eğitim programları düzenliyoruz. SABİYAP ın sektörel dernekler ve meslek örgütleri ile is birliğinin sağlanmasını temin etmek, Sektördeki firmalar ile ilis kisini belirlemek, Ü n i v e r s i t e l e r i l e i s b i r l i ğ i n i n belirlenmesi, Tıp/sağlık Bilis imi hakkında bilgi sağlamak, K a r i y e r p l a n l a m a s ı n d a I T yöneticilerine yardımcı olması, Tek nolojik gelis melerin tak ip edilebilmesini sağlamak, Sektörel ve meslkeli bilgilerin paylas ıldığı ortamların olus turulması, Bir sivil toplum örgütü olduğu için IT sektörğüne ai özel s irketlere yaptırımlarda bulunabilmek için insiyatif almasını sağlama, Sürekli gelis en ve hızlı değis en teknoloji ile ilgili eğitimler organize etmek, Yurtdıs ındaki sağlık kurulus ları ile b a ğ l a n t ı y a g e ç e r e k v i z y o n genis letme ve kurumlar arası ilis kiler kurarak sağlık teknolojileri hakkında bilgi alıs veris inde bulunma, SABİYAP üyelerinin bulundukların kurumlardaki üst yönetime kars ı güncel teknoloji yakalyabilen, kis isel gelis imine önem veren, sosyal aktivitelerine katılan bir IT yöneticisi olduğu imajını destek vermek, Belirlenen belli periyodlar ile sektörel bulus maların organize edilmesi. OCAK 09 SABİYAP 6

7 Değerlerimiz İçinde bulunduğumuz bilgi çağı; yönetim bilimleri hakkında bilgi sahibi, sezgiyle kavranabilir gerçekleri kes feden, hos görü ve sabır anlayıs ına sahip, adil ve kurumların sahip olduğu bilgi ve yeteneği en etkin biçimde yönlendirebilecek güvenilir teknoloji liderlerine ihtiyaç duyuyor. SABİYAP olarak, üyelerimizin günümüzün ve geleceğin is dünyasının liderleri arasında yerlerini almalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Liderlik anlayıs ımız doğrultusunda üyelerimiz; vizyoner, birlikte çalıs tığı i n s a n l a r ı t a n ı m a y e t e n e ğ i n e v e sorumluluk anlayıs ına sahip, paylas ımcı, disiplinler arası düs ünebilen, hızlı ve doğru kararlar alabilen, is etiği ve evrensel değerlere saygılı kis ilerden olus uyor. Liderlik Viz yoner: Sağlık sektöründek i değis imi ve fırsatları, farklı açılardan değerlendirebilme ve aksiyona geçme becerisine sahip kis idir, İrade ve istikrar sahibi ve sorumluluk almaktan kaçınmayan, Yönetmekten çok birlikte bas armaya odaklanmıs, paylas ımcı, empati ve hos görü sahibi profesyonel, Yapılması gereken is lerin pek çok, zamanın ise göreceli olarak daha az olduğu günümüz dünyasında, kis isel verimin yüksek olması s üphesiz b a s a r ı y ı g e t i r e n e n b ü y ü k etkenlerden biri. İs hayatında en iyi verim, ancak kis inin s ü r e k l i ö ğ r e n m e s i n e, k e n d i s i n i gelis tirmesine, doğru araçları, doğru s ekilde, doğru zamanda kullanabilmesine ve etkin ve esnek çalıs ma yöntemlerini benimseyebilmesine bağlı. SABİYAP da öncelikli hedeflerimizden bir tanesi de üyelerimizin is hayatındaki ve kis isel hayatlarındaki üretkenliklerini en üst noktaya tas ıyabilmeleri için onlara d e s t e k o l m a k. A y n ı z a m a n d a verimliliklerini değerlendirebilmeleri, ölçebilmeleri ve geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri için onlara yardımcı oluyoruz. Verimlilik E t k i n z a m a n y ö n e t i m i v e önceliklendirme yapabilme, Esnek ve etkin çalıs ma yöntemlerini uygulayabilme becerisi, Kis inin harcadığı kaynak ve enerji ile is in sonuçları arasında bağlantı kurabilme yeteneği. SABİYAP olarak profesyonellerin paylas ım yolu ile daha bas arılı olacaklarına inanıyoruz. Bu nedenle paylas ım ve birlikteliği temel bir değer olarak benimsiyoruz. Gelis im Platformu nda birliktelik, her ü y e n i n k e n d i b i l g i, b i r i k i m v e deneyiminden, diğer üyelerin de yararlanmalarını istemesi ve paylas ıma açık olmasıdır. Birliktelik anlayıs ı çerçevesinde her bir üye, diğer üyelerin sahip oldukları bilgiyi is inde kullanabilmesini sağlayan bir bilgi havuzuna sahip oluyor. Bize katılan her bir yeni üyemiz ise paylas ım ağımızın daha da büyümesini sağlıyor. Birliktelik Farklı fikir ve donanımdaki insanların, ortak bir amaç uğrunda, gönüllü olarak bir araya gelmesi, Güven esasına dayalı olan ilis ki. Kis isel hırs ve egoların bulunduğu yerde bulunması mümkün olmayan duygu, Etkin bir takım olmanın temelini tes kil eden yaklas ım, Katılımcı bireylerin olus turduğu ittifak. Sorumluluk Kis inin, kendisini veya toplumu ilgilendiren bir konuda daha iyiyi talep etmektir. Kis isel motivasyona dayanan ve gönüllülüğün ön planda olduğu yaklas ım. S e v g i v e i r a d e i l e k a r s ı l ı k beklenmeden hizmet etmektir. Sorumluluk, bireyin Geleceğin daha iyi olması için ben de bir s eyler y a p a b i l i r i m d ü s ü n c e s i y l e ; olanaklarını, zamanını, emeğini, bilgi ve birikimini, kis isel veya toplumsal bir amaç için ortaya koyabilmesidir. Sorumluluğun en önemli göstergesi ise kis inin içsel motivasyona sahip olması ve kendiliğinden harekete geçmesi. SABİYAP olarak, sorumluluk ve gönüllü çalıs manın gereklerini ortaya koyarak, üyelerimizin k is isel ve toplumsal sorumluluk bilincini benimsemesine ve bu doğrultuda harekete geçmesine katkıda bulunuyoruz. 7 SABİYAP OCAK 09

8 KAPAK Sağlık Yöneticileri Bu Zirve de Bulus uyor Türkiye de ilk kez gerçekles tirilecek Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık yöneticileri İstanbul da biraraya geliyor. Marmara Çalıs anlar Federasyonu nun öncülüğünde Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Hekim Hakları Derneği desteğiyle düzenlenen zirvede sağlık sektörünün önde gelen kurulus larının yöneticileri, kamu ve özel sektörde sağlık yönetimindeki sorunları ve gelis imini değerlendirecek. Sağlık Sektörünün liderlerini bir araya getirecek olan Sağlık Yöneticileri Zirvesi nde ayrıca 2008 yılında bas arılı olan sağlık yöneticileri de ödüllendirilecek. Türkiye de ve dünyada bu güne kadar; sağlık sektöründe yas anan sorunlara ve eksik lik lerin giderilerek sektörün gelis tirilmesine yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Düzenlenen bu ulusal ve uluslararası toplantılarla, etkinliklerden sağlık sektörünün tüm biles enleri ve paydas ları fazlasıyla yararlanmıs, hiç kus kusuz yararlanmaya da devam edecektir. Sağlık sektöründe, yeni yatırımlar yapan kamu ve özel sektör kurulus ları, toplumda sağlık bilincini olus turarak, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ar tırmanın mükemmel donanımlı hastanelerden geçtiği noktasında birles mektedir. Bu düs üncelerden h a r e k e t l e ; k a m u d a, ö z e l d e v e üniversitelerde bilgi teknolojileri ile desteklenen akıllı hastaneler kurulmakta, mevcut hastaneler de kaliteli hizmet için b u d o n a n ı m v e y a z ı l ı m l a r l a yenilenmektedir. Dijital hastanecilik noktasında, sağlık sektöründe yas anan bu değis imleri yönetecek olan "Sağlık Yöneticileri"dir. Sağlık yöneticileri, dünyadaki değis imleri Tü r k i ye d e k i s ağlık k u r u l us larına uyarlayarak, Türk sağlık sektörünün bas arılarını uluslararası arenaya tas ıyacak olan kis ilerdir. Bu görüs ü içtenlik le paylas tığını düs ündüğümüz, sağlığın yönetimi alanında hizmet veren sağlık sektörünün liderlerinden biri olarak sizi, bilgi ve deneyimlerinizi paylas mak, sorunları konus mak ve sektörün ihtiyacı olan sağlık yöneticisi ihtiyacını gözden geçirmek üzere, "Sağlık Sektöründe Yönetici Olmak" ana temasıyla, Sağlık Yöneticileri Zirvesi 09 a davet ediyoruz. Sağlık Sektörü liderlerinin bir araya geleceği İstanbul Grand Cevahir Hotel Daha kaliteli bir sağlık yönetimi ve daha sağlıklı yöneticiler dileğiyle... 8 SABİYAP OCAK 09

9 Sağlık Yöneticileri Zirvesi Programı 08:00 09:00 Kayıt Açılıs Çay - Simit Saati Federasyon Tanıtım Filmi Protokol konus maları Plaket takdimi 10:00-11:30 1. Panel: Sağlıkta Personel - İnsan Kaynakları Politikaları ve Yönetimi Oturum Bas kanı: Prof. Dr. Nurdan Tözün (Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı) Konus macılar: 11:30-11:45 Çay Arası Hikmet Çolak (Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü) Dr. İsmail Kartal (İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı) Dr. Res at Bahat (OHSAD Bas kanı) 11:45 12:45 2. Panel: Hastane yönetiminde yeni eğilimler Oturum Bas kanı: Prof.Dr.Hamit Okur (Göztepe Eğitim ve Aras tırma Hastanesi Bas hekimi) Konus macılar: 13:00-13:10 Liderlik Ruhu 13:10-14:00 Yemek Arası Prof. Dr.Osman HAYRAN (Yeditepe Üniversitesi. Sağlık Bil Fakültesi Dekanı) Dr. Hüseyin Demirel (Sağlık Bakanlığı Müs aviri) Dr. Ünal Hülür (Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Bas kanı) Dr. Cenk Tezcan (INTEL Sağlık İs Gelis tirme Müdürü) Doç. Dr. Medaim YANIK (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bas hekimi ) 14:00 15:15 3. Panel: Sağlık Kurulus larını kim yönetmeli: Hekim mi, is letmeci mi? Oturum Bas kanı: Prof.Dr Haydar Sur (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi - Hisar Hastanesi Genel Direktörü) Konus macılar: 15:15-15:30 Kahve Arası Doç. Dr. Ali İhsan Dokucu (S is li Etfal Eğitim ve Aras tırma Hastanesi Bas hekimi) Vahdettin Özcan (Mülkiye Bas müfettis i) Uğur Genç (Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü) Prof. Dr. Hamdi Tutkun (Sema Hastanesi Medikal Direktörü) 15:30 16:45 4. Panel: Sağlık yöneticisinin yönetsel paydas lar ile ilis kisi Oturum Bas kanı: Prof. Dr. Aytekin Oğuz (S. B. Göztepe Eğitim ve Aras tırma Hastanesi Etik Kurul Bas kanı) Konus macılar: Prof. Dr. Selami Albayrak (Hekim Hakları Derneği Bas kanı) Doç. Dr. Cumhur KILINÇ ( Memorial Sağlık Grubu ) Doç. Dr. Metin Doğan (SAYED Bas kanı) Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Is ık (Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı) 16:45-17:00 Sonuç Bildirgesinin Okunması ve Program Sonu OCAK 09 SABİYAP 9

10

11 UZMAN GÖRÜS Ü Hastane Bilgi Sistemleri Hastane bilgi sistemleri yakın gelecekte sadece hastanelerde kullanılan sistemler olmayacaktır. Dikey olarak entegre edilmis sağlık bakım sağlayıcıları tarafından kontrol edilen, hastanın bakım aldığı çoklu ortamlara entegre edilebilen modüler öğelerden olus turulacak yas am boyu hasta kayıt sisteminin bir parçası olacaklardır. Osman Örengül IT Müdürü Hastane bilgi sistemi hastanenin idari ve t ı b b i b i l g i l e r i n i n y ö n e t i m i n i kolaylas tırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için düzenlenmis bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. İdari ve tıbbi bilgiler iç içe, bir arada tutabilen sistemlere bilgisayarların kullanıldığı sistemlere ise bütünles ik bilgisayar dayalı bütünles ik hastane bilgi sistemi denilmektedir. Hastane bilgi sistemleri öncelikle faturalama, maliyetleri ve ödemeleri kontrol etme gibi idari amaçlarla kullanılmaya bas lanmıs tır li yıllarda finansal bilgi sistemleri temelli bir çok hastane bilgi sistemine klinik laboratuvar sistemleri, radyoloji, eczane gibi bölümler eklenmis tir lara doğru hastane e n fo r m a s yon s i s t e m l e r i n d e i d a r i uygulamalardan hekimler, hems ireler ve diğer sağlık çalıs anları tarafından kullanılan klinik enformasyon sistemlerine doğru bir gelis im söz konusudur. Hastane bilgi sistemleri yakın gelecekte sadece hastanelerde kullanılan sistemler olmayacaktır. Dikey olarak entegre edilmis sağlık bakım sağlayıcıları tarafından kontrol edilen, hastanın bakım aldığı çoklu ortamlara entegre edilebilen modüler öğelerden olus turulacak yas am boyu hasta kayıt sisteminin bir parçası olacaklardır. Bütünles ik bir hastane enformasyon sistemini Hasta kayıt kabul, taburcu ve transfer is lemleri, Malzeme yönetim sistemleri, finansal bilgi sistemi, İnsan kaynakları bilgi sistemleri, büro otomasyon sistemleri gibi idari is lemler; laboratuvar bilgi sistemleri, radyoloji bilgi sistemi, eczane bilgi sistemi, hems irelik u y g u l a m a l a r ı g i b i t ı b b i is lemler olus turmaktadır. Sağlık hizmetleri diğer alanlardan daha fazla bilgiye duyarlı bir alandır ve etkin bir yönetim için sistematik olarak bilginin elde edilmesini gerektirir. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu, genis kapsamlı ve iyi planlanmıs bir bilgi sürecine bağlıdır. Hastane Bilgi Sistemleri Sağlık hizmetlerinde verinin kullanılması ve tıbbi hizmetleri veren sistemler arasında iletimi, insan vücudunda sinir sisteminin fonksiyonlarına benzetebiliriz. Hastanelerde yapılan farklı çalıs malar, toplam hastane maliyetlerinin dörtte birinin bilginin kullanılması ile ilgili olduğunu göstermis tir. Hastane bilgi sistemlerinde modern teknolojinin kullanımı giderek artan bir oranda önemli hale gelmektedir. Hastane bilgi sistemi idari ve tıbbi bilgilerinin yönetimini kolaylas tırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için düzenlenmis bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Bilgisayarların kullanıldığı sistemlere bilgisayara dayalı hastane bilgi sistemi denir. İdari ve tıbbi bilgiler iç içe, bir arada tutabilen sistemlere bütünles ik hastane bilgi sistemleri denilmektedir. Bütünles ik Bir Hastane Bilgi Sisteminin Fonksiyonları S unlardır: Hastanın tedavisi ve bu tedaviyle i l g i l i y ö n e t i m s e l g ö r e v l e r i d e s t e k l e m e k a m a c ı y l a h a s t a hakkında doğru, kalıcı ve güncel bilginin doğru kis iye, doğru yerde ve kullanılabilir formatta sağlanması. Bu da bilginin doğru olarak toplanması, saklanması, is lenmesi ve dokümante edilmesi ile gerçekles ir. Hastalık hakkında gelis mis bilgi desteği sağlama. Örneğin ilaçların, tes his ve tedavilerin ters etkileri hakkında bilgi sağlamak. Hastanın tedavisinin k alitesi, h a s t a n e n i n p e r f o r m a n s ı v e maliyetleri hakkında bilgi sağlamak. Gelis mis hastane enformasyon sistemlerinde farklı hastaneler ve hastanelerin ilis kide bulunduğu kurumlar arasında bilgi aktarımına olanak veren yüksek kaliteli bir iletis im sağlamak. Eğitim h a s t a n e l e r i n d e h a s t a tedavisine ilave olarak aras tırma ve eğitim amacıyla hastanın tedavisinde özel deneyimlerle ortaya çıkan verileri dikkatli bir s ekilde toplayarak ye n i b i l giler e l d e e d i l m e s i n i sağlamaktır. Bu makalemizde hastane bilgi yönetim s i s t e m l e r i n i n h a s t a k a y ı t k a b u l, OCAK 09 SABİYAP 11

12 laboratuvar ve radyoloji ile ilgili uygulamalarından kısaca bahsedeceğiz. Hasta Kayıt, Kabul, Taburcu ve Transfer İs lemleri Hasta kayıt, kabul, taburcu ve transfer is lemleri ( R e gistration-ad m i s s i o n Discharge and Transfer) sistemi idari sistemler için bir örnektir. Hastane bilgi sistemlerinde yer alan bu bölüm temel bir modülde hastanenin tüm bölümleriyle ilgili yeni hasta kabulü için bir kayıt olus turmak üzere kullanılan ilk veri dizisini toplar ve taburculuktan sonraki veriler ve is levleri bu uygulamaya ekler. Hastane bilgi sistemi as ağıdaki is levleri gerçekles tirmek için R-ADT uygulamasına bağlanır: Kurumsal hasta indeksini olus turmak ve güncelles tirmek, K u r u m d a g e r e k l i o l a n s a y ı m görüntüleri ve ilis kili raporlarını olus turmak, U y g u n o l d u ğ u n d a k u l l a n ı m protokolleri bas latmak, Otomatik kayıt izlem modülleri aracılığıyla hasta kaydını yeniden elde etmek, kopyaları / suretleri tebliğ etmek ve erken raporlar için veri sağlamak, Klinik randevuları kolaylas tırmak için v e r i y i p o l i k l i n i k l i s t e l e m e sistemlerine aktarmak, Bağlantı olus turulduysa hastayla ilgili veri aktarımı için iletis im sistemleri yoluyla hekim muayene odalarına ve diğer sağlık birimlerine bağlantı sağlamak. Hasta kabullerin izlenmesi ve tercihli hasta kabulünün listelenmesi, hastane sayımlarındaki günlük dalgalanmaları azaltmaya ve esnek personel sistemlerinde çalıs manın gelis tiril-mesine yardım eder. Poliklinik hastalarının randevu programı sistemleri özellikle çok sayıda kliniği olan sağlık hizmetleri organizasyonlarında yaygındır. Verilen randevuların kayıtlarının tutulması ve randevu zamanları için bilgisayar sistemleri tasarlanmıs tır. Sistem verileri klinik, hasta tipi, günün herhangi bir zamanı ve haftanın bir günü gibi analiz için gerekli değis kenlerle birlikte saklayabilmektedir. Laboratuvar Bilgi Sistemleri Laboratuvarların artan is yükü ve sorumluluğu çok büyük miktarda laboratuvar bilgisini toplamayı, özet h a l i n d e v e b e l l i b i r b i ç i m d e hazırlanmasını ve olabildiğince hızlı bu bilgilerin hekimlere ulas masını sağlamayı zorlas tırmaktadır. Bu gibi problemleri gidermek için bilgisayarlı sistemlere ve on-line elektronik is lem donanımlarına olan talep artmaktadır. Laboratuvar test is lemleri bağımsız olarak kullanılabileceği gibi laboratuvar bilgi sistemine bağlı olarak da kullanılabilir. Laboratuvar veri sistemi test istemlerinin kayıtları, örneklerin alınma zamanları ve t e s t s ü r e ç l e r i, t a m a m l a n a n t e s t sonuçlarının kayıtları, istemi yapan bölümlere test sonuçlarının iletilmesi, hastalara verilen bütün test sonuçlarının p e r i y o d i k r a p o r l a r ı n ı n a l ı n m a s ı, istatistiklerin hazırlanması, laboratuvar is lemlerinin yönetimi ve kalite kontrol süreçleri için kayıtların tutulması is levlerini içermektedir. Birçok sağlık kurulus u test sonuçlarının sisteme daha hızlı ve güvenilir kayıt edilebilmesi için cihazlarla entegre yazılımlar kullanmaktadır. Cihazın teknik özelliklerine göre tek taraflı ve çift taraflı entegrasyon yapılabilmektedir. Tek taraflı entegrasyonlarda bilgiler cihaza manuel gönderilir, çift taraflı olanlarda ise cihaz hasta için çalıs ılacak testler sistemden otomatik alınarak testler çalıs ılır. Genellikle RS-232 bağlantı protokolü ile yapılan bu entegrasyonlarla kullanıcı hataları or tadan k aldırılarak test sonuçlarının güvenli ve hızlı bir s ekilde sisteme girilmesi sağlanır. Radyoloji Bilgi Sistemi Radyoloji bilgi sistemi diğer bölümlerde olduğu gibi is yönetimini gelis tirmekte, bölümler arasında iletis imi artırmakta ve h a s t a n ı n b e k l e m e z a m a n ı n ı azaltmaktadır. Hastanın istemleri hekim tarafından direk sisteme girilebilir veya manuel olarak yapılan istemler sisteme aktarılabilir. Radyoloji bölümünde elektronik depolamaya izin veren görüntü ars ivleme ve iletis im sistemleri (Picture Archiving and Communication System) gibi tıbbi görüntülerin yansıtılması ve aktarılmasına olanak veren sistemler giderek yaygınlas maktadır. PACS sistemleri tıbbi görüntülerin elektronik olarak elde edildiği, ayrıldığı, aktarıldığı, depolandığı ve görüntülendiği elektronik ve ideal olarak filmsiz bilgi sistemidir. Sistemin amaçları pahalı olan gümüs e dayalı filmleri ortadan kaldırmak, bütün hekimlerin yeni ve eski filmlere ulas ımını kolaylas tırmak, genis fiziksel alan gerektiren filmlerin saklanmasını kolaylas tırmak ve personel maliyetini en aza indirmek olarak sayılabilir. Teknolojik z o r l u k l a r v e y ü k s e k m a l i y e t dezavantajlarına rağmen PACS kurulması ve kullanımı son on yıl içerisinde artmıs tır. Halen birçok hastanede kullanılmaktadır. 12 SABİYAP OCAK 09

13 CASE STUDY Atelophobia - İs Dünyası Öyküleri Durumsal Yönetici İs Bas ına Kübra Özkılınç Güleç Performans Gelis tirme ve Denetim Müdürü Çünkü 1960 ların ortası ve sonlarında Amerika da firmalar bilgisayar kullanmaya bas ladı. Ülkemizde hastanelerde bilgi sistemlerinin gelis imi nasıl olmus tur acaba diye düs ünmeden edemedim. Sn. Osman Örengül ün yazısı bu noktada beni aydınlattı. (İlk yazımın teması da suya düs tü, laf aramızda) Bilis im terimleri mi hayatımıza girdi? Yoksa, sektör terimleri sahiplenip, açıklamalarını onlar üzerinden mi yaptı? Ben de platformunuzda dıs arıdan dahil olan biri olarak, sizlere farklı birkaç perspektiften dile getirebileceğim görüs leri yazmak istedim. Bilgi sistemleri organizasyonu, diğer departmanlarla ilis kileri, hastalar ve çalıs anlar gözüyle yeri, rekabet ortamı ve hızlı güncellenme penetrasyonu bas arısı(zlığı), hatta bilgi sistemleri ve innovasyon. Merhaba, Yazı yazmanın zorluklarını, bu derginin takipçilerine anlatmak niyetinde değilim. Mesleğiniz gereği, benim gibi yazı is leri yoğun olanların aksine sizler farklı d i l l e r d e n ( b i z i m a n l a m a y a b i l e k o r k t u ğ u m u z ) h o s l a n ı y o r s u n u z, biliyorum. O yüzden değerli arkadas ım Yasin Keles, benden dergi için yazarak k a t k ı s a ğ l a m a m ı i s t e y i p, onurlandırdığında çok endis elendim. Bu endis e, verilen tarihi uzatmam yanında, konuları nasıl belirlemeliyim sorusunu da beynimin içinde dönüp dolas tırdı. Ve en sonunda, s u anda, kağıdı önüme, kalemi elime aldım, demek isterdim tabi, ama uzun zamandır artık böyle diyemiyorum. Bilgisayarın bas ına geçtim, ifadesi daha doğru olacak. Kulağımda kulaklığım, i n t e r n e t t e s a h s ı m a ö z e l r a d y o istasyonum, bir de bilgi sistemlerinin derinliğinden korkmus tum, değil mi, birkaç satır önce radyomda, you know I m no good çalmaya bas ladı ve ister istemez Madmen aklıma geldi. Kim olduğunuzun, ne istediğinizin ya da neyi sevdiğinizin hiçbir önemi yok diyen dizi. Diziyi seyretmeyenler bile fragmanlarına rastlamıs tır larda bir reklam ajansı, bir sürü daktilo, bir o kadar sekreter, elde yapılan çizimler, afis ler, bize s imdi sıradan gelen sloganlar. Hele fotokopi makinesinin s irkete yeni geldiği bölüm vardı ki, hafızamda ayrı bir yer edindi. Bir anda bilgisayarsız geçebilecek bir is hayatı kabus olup, zihnimde canlandı. Tabi birde dizideki karakterlerin bilgisayarla tanıs ması nasıl olur diye düs ündüm, dizi devam ederse görebileceğiz... Aslında konuların çok da önemi yok! Sizlerin de katılımı olursa planımda; sorular sormak, yanıtlar almak, verileri sonra sonraki sayılarımızdan paylas mak, kaynaklara değinmek, bellek(ler)de yer edecek bir network olus turma var. Böylece yazımın sonunda, ilk soru ortaya çıkmıs oldu. Bilis im terimleri mi hayatımıza girdi? Yoksa, sektör terimleri sahiplenip, açıklamalarını onlar üzerinden mi yaptı? Bu terimleri, doğru kullanıyor muyuz? Teknik bilgisi olmasa bile, sizlere d e r d i n i a n l a t m a k isteyen bir kis i ne k a d a r ı n ı / n e l e r i bilmelidir? OCAK 09 SABİYAP 13

14 DICOM Özellikleri Ağ protokolü Mesaj Formatları ve Kodlama Bilgi Objeleri Tanımı Veri Sözlüğü Servis Sınıfları Fiziksel ve Mantıksal saklama yapıları Uyum Tanımı (conformance statement) DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardı tıbbi görüntü ve bu görüntüye ilis kin bilginin iletimi için gelis tirilmis ve s u anda en yaygın olarak kullanılan bir endüstri standardıdır. DICOM Nerelerde Kullanılır? Neredeyse tüm güncel Radyoloji ekipmanlarında PACS sistemlerinde Görüntüleme is istasyonlarında Yazıcılarda Diğer sistemlere bağlantı kurulmada PACS DOSYASI Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri, Teleradyoloji Aykut Is ık Sistem Destek Yöneticisi DICOM Nedir? D I C O M ( D i g i t a l I m a g i n g a n d Communications in Medicine) tıbbi görüntülerin dijital olarak saklanması ve tas ınması konusundaki standard olarak kabul edilen görüntü formatıdır. Bu formatın önemli özelliği tıbbi görüntüler için standardize edilmis, tüm tıbbi yazılımların kullandığı format olmasının yanında, görüntünün dıs ında hasta ile ilgili bilgileri ve yapılan tetk ike ait parametre ve b i l g i l e r i t a s ı m a s ı d ı r. B u standard American College of Radiology (ACR) ve National E l e c t r i c a l M a n u f a c t u r e r s Association (NEMA) tarafından gelis tirilmis tir. PACS Nedir? P A C S ( P i c t u r e A r c h i v a l a n d Co m m u n i c a t i o n s System) D I CO M formatındaki tıbbi görüntüleri saklama, d ağıtma ve g ö s t e r m e ye y a r ayan bilgisayar sistemi ve ağıdır. Pacs son yıllarda artan bir kullanım oranına sahiptir. Dijital Görüntüleme alanında doktorların tes his ve tedavi yapmasını kolaylas tıran kurumların tasarruf yapmasının yanında hastalarada ayrıcalıklı bir hizmet sunmasını sağlayan özel bir sistemdir. Elektronik görüntüler ve raporlar dijital olarak PACS aracılığı ile gerektiğinde bir hastane ya da görüntüleme merkezi içinde ya da uzak noktalardan ulas ılarak alınabilir. Bu s ekilde görüntülerin ve raporların dosyalarda ya da film olarak saklanmasına gerek kalmaz. PACS ünitesini olus turan 4 ana unsur vardır: Tıbbi görüntüleme cihazları (BT, MR, Ultrason ve dijital röntgen gibi) W o r k s t a t i o n : T ı b b i görüntüleri is leme ve görerek raporlamaya yarayan gelis mis bilgisayarlar. Bunların üzerinde çok gelis mis software ler bulunmaktadır. Bu görüntüleri kısa ya da uzun süre saklamaya yarayan, hem workstation dan lokal olarak, hem de uzaktan internet üzerinden ulas arak görüntülerin görülebilmesine yarayan "PACS server" dediğimiz OCAK 09 SABİYAP 14

15 ö z e l s o f t w a r e i ç e r e n y ü k s e k depolama k apasitesine sahip bilgisayar. 4. Bu sistemler arasında güvenli bir ağ. Niçin PACS Kullanmalıyız? Konvansiyonel görüntüleme cihazlarının dijital platforma geçis ini ve Elektronik Görüntü Ars ivleri (PACS) ile entegre çalıs masını sağlayan bir Tele Radyoloji çözümüdür. Böylece binlerce dolar ödenip alınan kimyasal solüsyonlar, banyo üniteleri, fosfor kaseti masrafları gibi giderler ortadan kaldırılmaktadır. Filmlerin banyo is leminden geçirilmesi, kaset tas ıma, kasetlerin tarayıcılarda okunmasını bek leme gibi zaman gerektiren is lemlerin ortadan kalkmasıyla is süreçleri kısalmakta, hasta trafiği azalmaktadır. Dijital görüntüleme cihazlarından elde edilen elektronik formattaki görüntülere güvenli, hızlı ve kolay eris im sağlar. Görüntüler, tercihe bağlı olarak CD, DVD g i b i o r t a m l a r a o t o m a t i k o l a r a k ars ivlenebilir. Yüksek hızlı eris im için sınırsız sayıda RAID sistemi içeren NAS veya SAN sistemleri kullanılabilir. CT, MRI, ultrason, konvansiyonel X-ray, kardiyoloji, dijital radyografi, bilgisayarlı radyografi, nükleer tıp, radyoterapi cihazları gibi çes itli cihazlara kolaylıkla bağlanarak, tüm görüntülere her zaman anında ulas abilme yeteneği sağlar. Dolayısıyla Pacs in bize faydalarını a s a ğ ı d a k i a n a b a s l ı k l a r a l t ı n d a toplayabiliriz. Hastalar artık ellerinde film zarfları ile poliklinikler arasında gidip gelmek zorunda kalmayacaklardır. Klasik film çıktıları zaman içinde günes, nem gibi çevresel etkenlerden zarar görüp deforme olabilirler, oysa PACS sistemi ile verileriniz en kaliteli hali ile her zaman korunarak ve otomatik olarak ars ivlenmektedir. PACS sisteminin HBYS ile bütünles ik olarak çalıs masından kaynaklanan elektronik veri transferi özelliği ile konvensiyonel fi l m b a s k ı m e t o t l a r ı n a i h t i y a ç duymadığınıda göz önüne alırsak, hastalar radyolojik filmlerinin (tomografi, röntgen vs.) sonuçlarını çok daha kısa sürede alabilecek, bu da yorumlama ve raporlama sürelerini önemli ölçüde azaltacaktır. Film çıktılarındaki hatalardan dolayı hastalar tekrar tekrar radyasyona maruz kalmayacaklardır. Hasta eğer önceden film çektirmis ise bu kayıtlara hızlı bir s ekilde ulas ım ve kars ılas tırma imkanı sağlamaktadır. Böylece uygulanan tedavinin b as arılı o l u p o l m a d ığı d e ğ e r l e n d i r i l m e s i d a h a s a ğ l ı k l ı yapılabilmektedir. Hastanelerdek i radyologların ve uzmanların çalıs ma verimliliğini zaman ve is gücünden tasarruf ile arttırmaktadır. Uzmanlar PACS ortamında aldıkları filmleri, yazılımın esnekliği ölçüsünde istedikleri gibi küçültüp büyülterek daha ayrıntılı ve doğru tes his koyabilmektedirler. Verimli z a m a n v e is g ü c ü k u l l a n ı m ı i l e hastanelerdeki hasta trafiği en aza inmektedir. Dijital görüntülerin tanı, raporlama ve kansültasyon amaçlı olarak h e m y e r e l h e m d e d i ğ e r i s istasyonlarından en etkin s ekilde görüntülenebilmesi ve incelenebilmesine olanak veren merkezi sistem sayesinde uzmanlar arasındaki is birliği artırılmıs olmaktadır. Teknolojinin tıp alanında kullanılması s üphesiz çok önemlidir. Piyasada birçok PACS, yani Görüntü Ars ivleme ve İ l e t i s i m S i s t e m l e r i ü r ü n ü bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus uygun ürünü seçmek ve entegrasyonun doğru olarak yapılmasını sağlamaktır. HİS (Hastane İs letim Sistemi) ile uyumsuz ve sadece Radyoloji bölümünün kullandığı bir ürünün büyümesi gelis mesi ve geleceğinin olması mümkün değildir. Entegrasyonun eksiksiz yapılması, ürünün radyoloji çalıs anları kadar, doktorlar tarafından da kullanılıyor olması gerekmektedir. Bunun içinde kullanıcı dostu arayüzler, doğru ve devamlı eğitim imkanının sağlanması ve belkide en önemlisi sistemin kullanılması için irade lazımdır. 15 SABİYAP OCAK 09

16 PACS DOSYASI Sağlıkta Görüntüleme Sistemleri, PACS Volkan Karahasanoğlu Elektrik - Elektronik Mühendisi Son zamanlarda gelis en teknolojilerin sağlık alanında da uygulama alanlarının artması ile mevcut sorunlara kars ı bilis im teknolojileri çözümler üretmis lerdir. En büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kâğıt üzerinde olması idi. Ancak son bes yıl içerisinde gelis kinliği açıkça ortaya çıkan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun as ılmaya çalıs ılmıs, Medikal görüntüler haricindeki tüm m e t i n s e l verilerin s ayısal o l a r a k ars ivlenmesine yardımcı olunmus tur. Görüntülerin ars ivlenmesi problemi ise DICOM standardı ve PACS sistemleri ile çözümlenmeye çalıs ılmıs tır. Bilis im teknolojilerindeki hızlı gelis meler, diğer disiplinlerde olduğu gibi tıp alanında da büyük kazanımlar sağlayan önemli yeniliklere imkân vermis tir. Bilis im Teknolojilerinin tıp alanındaki ilk ürünü, Hasta Bilgi Sistemleridir. Son bes yıldır yaygınlığı iyice artıran Hasta Bilgi Sistemlerinin, hastanelerde bulunun bürokratik kâğıt is lerinin yoğunluğu azaltma konusunda büyük yardımı olmus tur. Ancak tek faydası kâğıt tasarrufu değildir. Aynı zamanda verilerin tek rar eldesinde alternatifleri ile kars ılas tırılamayacak ölçüde faydalar sağlamıs tır. Bu alanda gelinen son nokta ise Akıllı Hastanelerdir. Hasta Bilgi Sistemleri vasıtasıyla, hastaneye gelen tüm hastalar hakkındaki metinsel verilerin tamamı depolanabilmektedir. Hasta Bilgi Sistemleri Hastaneye gelen hasta muayene olmadan önce doktorların hasta hakkında ayrıntılı bilgi elde edebilmeleri için daha önceki ziyaretleri de gözden geçirilmelidir. Ancak s ayısal o l a r a k a rs ivlenmemis b i r hastanedeki verilerin tekrar eldesi vakitleri değerli doktorların vaktini olmakta ve is kaybına neden olmaktadır. Ancak yakın zamana kadar mevcut Bilgi Sistemleri sadece metinsel verilerin saklanması gerçekles mekte idi. Tam bir Sayısal Ars ivlenmesinin varlığından b a h s e d e b i l m e k i ç i n i s e h a s t a n e içerisindeki hastalar hakkındaki tüm verilerin sayısal ortama aktarılması gerekmektedir. Bir hastane içerisinde sadece doktor reçeteleri, tahlil sonuçları gibi metinsel bilgilerin mevcut olmadığı görülmektedir. Bu metinsel verilerin yanında aynı zamanda Medikal Görüntülerinde sayısal olarak ars ivlenmesi gerekmektedir. Buradaki medikal görüntülerin sayısal olarak ars ivlenmesindek i ihtiyacı g i d e r m e k i ç i n PA C S s i s t e m l e r i gelis tirilmis tir. 1. PACS PAC S s i s temlerine n e d e n i htiyaç duyulduğunun anlas ılabilmesi için medikal görüntülerin sayısal olarak ars ivlenmesinin sahip olduğu sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Her medikal görüntü, görüntünün tipine bağlı olarak ortalama 10MB~100MB arasında değis mektedir. Bu verilerin boyutları s a k l a m a k a p a s i telerini d oğrudan etkilemektedir. Bununla beraber verileri değis mezliği sağlanmalıdır. Bu tip sorunlardan ötürü medikal görüntülerin a r s i v l e n m e s i d i ğ e r v e r i l e r i n ars ivlenmesinden farklı bir yöntem kullanılarak yapılmalıdır. PACS sistemleri, yüksek kayıt kapasitesi isteyen medikal görüntülerin saklanması ile ilgili olan sorunu as mak amacı ile ortaya atılmıs tır. Artırılabilir kayıt kapasitesi sunan PACS sistemleri aynı zamanda iyi bir görüntü ars ivi sistemi olmanın gerekliliklerini de yerine getirmektedir. 1.1 Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Ars ivlenmesi Medikal görüntüler olması, çözülmesi g e r e k e n b i r ç o k p r o b l e m o r t a y a çıkarmaktadır. Medikal görüntüler, ihtiyaçtan dolayı bilinen formatlarla kaydedilen resimlerin dosya boyutlarından çok yüksektir. Bir medikal görüntü doğru tes hise yardımcı olabilmesi için yüksek detay içermelidir. Bu da yüksek çözünürlük ve kayıpsız saklama yöntemlerini ortaya koymaktadır. Kayıpsız saklama yöntemleri özellikle üzerinde durulması gereken konulardır. Kayıplı yapılacak herhangi bir sıkıs tırma tekniği, veri üzerinde önemli ölçüde bilgi değis ikliğine yol açmaktadır. Kayıplı sıkıs tırma teknikleri ile yakın, küçük değis iklikler göz ardı edilip bir sıkıs tırma gerçekles tirilmeye çalıs ılır. Buradaki veri kaybı, belki yeni ortaya çıkmaya bas lamıs bir tümörün gözden kaçmasına sebep olabilir. Medikal Görüntüler saklanırken g ö r ü n t ü l e r i n i ç e r i k l e r i n i n değis tirilmemesi istenir. Medikal görüntüler, hastalıkların tes hisi açısından daima önemli bir yer tes kil eder. Doğru tes his, daha ayrıntılı medikal görüntülerle olur. Bir medikal resim, örneğin bir röntgen filmi ne kadar detay OCAK 09 SABİYAP 16

17 PACS-RIS ve TELERADYOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

18 içeriyorsa, doktor hastalıklı bölgeyi o Bu isteklerin tamamına ve daha fazlasına kadar kolay tes his edebilir. cevap veren sistemlerin ancak verimli bir s a y ı s a l a r s i v l e m e y a p t ı ğ ı n d a n 1.2 PACS Sunucusundan Beklenenler Veri depolanırken tek dikkat edilmesi bahsedilebilir. Ayrıca böyle bir hizmet vermesi istenen bir sunucudan teknik gereken husus veri kaybı değildir. Medikal b a z ı k r i t e r l e r i s a ğ l a m a s ı d a Görüntü depolama sistemi olan PACS beklenmektedir. Bunlar; sistemlerinden beklenen bas ka özellikler de vardır. Bunları sıralamak gerekirse; H i z m e t a l ı c ı l a r ı n s ayısı f a z l a olduğundan yüksek bant genis liği, Çok ayrıntılı medikal görüntüleri kaydedebilmelidir, Yüksek is lem kapasitesi, Hızlı veri iletis imi, Sistem disk kapasitesi istenildiği zaman istenildiği kadar artırılabilir Güvenirlidir. olmalıdır, S ekil 1 de PACS nin yerel ağlarda iletis im Medik al görüntüler üzerinde, sağlama tekniği blok s ema olarak S ekil 1. PACS Sunucu sistemi sunucudan yer kazanmak için asla yüksek oranda kayıplı bir sıkıs tırma yapılmamalıdır. Hayati bir konu olduğu için kayıpsız sıkıs tırma teknikleri önerilmektedir. Ancak kullanılacak kayıpsız sıkıs tırma tekniğinin arzu edilen düzeyde bir sıkıs tırma yapamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır, PACS sistemleri sayısal sonuç üreten medikal görüntüleme cihazları ile senkronize çalıs abilmelidirler, M e d i k a l g ö r ü n t ü s a k l a n ı r k e n standart olarak kabul edilen DICOM formatında saklanmalıdır, Hizmet sınırsız ve kesintisiz olmalıdır. Gün içerisindeki yoğun çalıs ma temposuna ayak uydurabilecek performansa sahip olmalıdır, Sunucular ve istemciler arasındaki veri iletis imi yüksek mertebelerde olmalıdır, görülmektedir. Yerel ağ üzerinde dosyalar i s t e m c i l e re a k t a r ı l m a k t a ve t ü m görüntüleme is lemeleri istemci üzerinden gerçekles tirilmektedir. 1.3 PACS Sistemindeki Önemli Tasarım Ayrıntıları Çok ayrıntılı medikal görüntüleri kaydedebilmelidir. Bu çok daha büyük görüntü boyutu anlamına gelir. En basit kabulle, bir medikal görüntünün boyutunu 10 MB kabul edersek, kayıt tutabilmesi için en az 1 TB disk alanına sahip olmalıdır. Büyük hastanelerde ise en az 10 TB lık bir disk kapasitesi sağlanmalıdır, Sistem disk kapasitesi istenildiği zaman istenildiği kadar artırılabilir olmalıdır. Bu ise iki basamaklı bir yapı ile sağlanabilir. Önde ham metinsel veri saklayan bir ana PACS Sunucu, ardına Ana sunucu ile senkronize çalıs an yardımcı PACS sunucuları konulabilir. Bu da yardımcı PACS sunucuları artırarak istenildiğinde s i s t e m i n k a y ı t k a p a s i t e s i n i n artırılabileceği anlamına gelir, Medik al görüntüler üzerinde, sunucudan yer kazanmak için asla kayıplı bir sıkıs tırma yapılamaz: H ayati b i r k o n u o l d uğu i ç i n t a m a m e n k a y ı p s ı z s ı k ıs tırma t e k n i k l e r i u y g u l a n ı r. A n c a k kullanılacak kayıpsız sıkıs tırma tekniğinin arzu edilen düzeyde bir sıkıs tırma yapamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır, PACS sistemleri sayısal sonuç üreten medikal görüntüleme cihazları ile senkronize çalıs malıdır: Bu cihazların ürettiği görüntü formatlarının tamamını tanımalıdır, M e d i k a l g ö r ü n t ü s a k l a n ı r k e n standart olarak kabul edilen DICOM formatında saklanmalıdır, Hizmet sınırsız ve kesintisiz olmalıdır. Çıkabilecek arızalar ise kısa sürede müdahale edilebilir olmalıdır, Gün içerisindeki yoğun çalıs ma temposuna ayak uydurabilecek performansa sahip olmalıdır. As ırı yüklenmelerden kaynaklanan is tas malarına ihtimal vermemelidir, Sunucular ve istemciler arasındaki veri iletis imi GB mertebesinde olmalıdır. Aksi, direkt olarak is ve hizmet performansına ters etkide bulunacaktır. 18 SABİYAP OCAK 09

19 SEKTÖRDEN MEMORIAL, Çok Kollu Bir Yapıyla Dijital Hastaneye Dönüs üyor Memorial Hastanesi, dijital hastane konseptine dönüs üm konusunda belli noktalarda bu dönüs ümü tamamlayan sağlık kurumlarından. Poliklinik, radyoloji ve laboratuvar tarafında dijital döngünün hayata geçtiği hastanede, klinik tarafı için ise pilot bir proje yürütülüyor. Memorial Hastanesi ndeki uygulamalar ve dijital hastane konseptine bakıs açıları ile ilgili konus tuğumuz Memorial Hastanesi Bilgi Sistemleri Koordinatörü Yasin Keles, dijital hastane konsepti için ilk adımlarının hekim kadrolarından belirledikleri proje ekipleriyle birlikte doktor ve hasta i h t i y a ç l a r ı n ı g ö z ö n ü n d e t u t a r a k tasarladıkları yazılımla poliklinik tarafında elektronik ortama tas ınmaları olduğunu belirtiyor. Polikliniğe gelen bir hasta için doktorun tüm taleplerini bilgisayar üzerinden girdiğini ve hastasına ait önceki bilgileri de görme s ansı bulduğunu belirten Keles, Doktor laboratuvar ya da radyoloji talebini buradan bizzet kendisi giriyor. Burada da laboratuvar bilgi sistemleri devreye giriyor. Laboratuvar cihazlarının içinden sonuçların otomatik olarak sisteme atılması söz konusu. Filmle Doktor Kapısı Çalmak Yok Memorial Hastanesi olarak ayrıca radyoloji tarafında uygulamasına 8 aydır bas ladıkları bir yatırım gerçekletirdiklerini belirten Keles, radyolojide çekilen tüm fi l m l e r i n d i j i t a l g ö r ü n t ü l e m e i l e yapıldığını ve elektronik or tama aktarıldığını dile getiriyor. S ubeler ve ağa dahil tüm noktalarda elektronik ortamda gösterimin sözkonusu olduğuna dikkat çeken Keles, Film çekiliyor, elektronik ortamda cihazlardan bilgisayarlara atılıyor. Artık hastalar ellerinde filmlerle dolas mıyor diye konus tu. Memorial in dijital döngüsünün henüz dıs ında kalan klinik süreçler tarafında da çalıs maları olduğunu ve dijital hastane biles enlerinden birinin de mobil cihazların etkin kullanımı olduğunu belirten Keles, bu yolla yazılımın mobil hale gelip hastasının bas ındaki doktora ulas tığını söylüyor. Anadolu Sigorta ile Model Proje Keles, dijital hastane konseptine bakıldığında kağıtsız ortamın tamamiyle sağlanabilmesi noktasında zincirin diğer halkalarının da önemli hale geldiğine dikkat çekiyor. Devlet ve özel sigortalara hala bazı bilgilerin kağıt ortamında gittiğini belirten Keles, Kağıtsız hastane için is tirakçilerin de dijital yapılara geçmis olması gerekiyor. Biz bu konuda Anadolu Sigorta ile is birliği yaptık. S u anda Memorial da model proje olacak. Burda kalabalık bir süreç var. Yatan hastalar için sayfa faks s eklinde bildirimler yapılıyor. Onlar s u anda bizden aldıkları bilgileri doğru yerlere yerles tirip ve elektronik onayı tamamen otomatize Cihazlardan bu bilgiler sisteme aktıktan sonra yine laboratuvar içindeki onay mekanizması devreye giriyor. Bunlar devreye girdikten sonra da en son o n a y d a n s o n r a d o k t o r u n ö n ü n e hastasının sonucu çıkıyor. Bütün bu süreç otomatize edilmis durumda. Ayrıca tüm bilgileri Döküman Ars iv Bilgi Yönetim Sistemi üzerine almaya devam ediyoruz diye konus uyor.

20 Doktor laboratuvar ya da radyoloji talebini bizzat kendisi giriyor. Burada da laboratuvar bilgi sistemleri devreye giriyor. Laboratuvar cihazlarının içinden sonuçların otomatik olarak sisteme atılması söz konusu. etmek için bir yazılım üzerine çalıs ıyor dedi. Gelecek süreçte Memorial olarak lokasyon bazında büyürken ve daha büyük bir ağ F i l m s i z H a s t a n e d e n K a ğ ı t s ı z halini alırken aradaki iletis imin daha hızlı, daha verimli olması için yatırımlarını Hastanelere Geçilmeli Memorial Genel Müdürü Uğur Genç e göre bundan sonraki noktada filmsiz yönlendireceklerini belirten Genç, her yıl bilis im tarafındaki yatırımlarının iki katına çıktığını belirtiyor. hastanelerden kağıtsız hastanelere geçis var. Uğur, bu süreci ise s öyle özetliyor: Hiçbir reçetenin elle yazılmadığı hasta takip formlarının kağıda yazılmadığı hers eyin bilgisayar ekranında o anda doktorlarımızın PDA lerine veya tablet PC lerine yazılarak eczanelere ilaç siparis inin otomatik düs tüğü, oradan ilaç siparis kars ılandığında kapandığı ve hiçbirs eyin kağıtta olmadığı ve bunların bir yerlerde saklandığı bir yapıya doğru gidiyor olacağız. Biz kendi adımıza bunun altyapılarını s u an hazırlıyoruz. Atas ehir de kağıtsız bir ortamla bas lamaya çalıs ıyoruz. Ancak zincirin diğer halkalarının da dijital dünyaya geçmis olması gerekiyor. Mümkün olduğunca o halkaları dijitalize etmek lazım. O anlamda devletin yapacağı düzenlemeler de önem kazanıyor. Sanal Ortamda Hasta Viziti Memorial Hastanesi nde verilen farklı hizmetlerden biri de Sanal ortamda hasta viziti hizmeti. Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Bas kanı Prof. Dr. Bingür Sönmez in önderliğiyle hayata geçirilen sistem, cep telefonundan ve cep bilgisayarından hastaların yoğun bakımdaki sağlık durumlarını öğrenmeye olanak tanıyor. Bu sayede hekim, hastanın y o ğ u n b a k ı m d a k i t ü m v ü c u t fonksiyonlarından anında haberdar olabiliyor. Memorial Hastanesi nde mevcut tüm aktif video kameralarına (acil servis, kardiyoloji ve cerrahi yoğun bakımlar, servisler, ameliyathaneler) bir ağ ile birbirine bağlanarak, Biyomedikal Departmanı nda b u l u n a n b i r m e r k e z b i l g i s a y a r a bağlanıyor. Hastane içinde kablolu/ kablosuz internet eris imi ile hastane dıs ında dünyanın GSM i destekleyen her noktasından, GPRS/EDGE ile iletis ime girebilen cep telefonu aracılığı ile tüm hastaların görüntülerine doktorlar tarafından ulas ılabiliyor. Memorial Hastanesi nde doktorlar, tüm hastaların görüntülerine dünyanın GSM i destekleyen her noktasından, GPRS/EDGE ile iletis ime girebilen cep t e l e f o n u a r a c ı l ı ğ ı ulas abilmektedir. 20 SABİYAP OCAK 09

21 YAZILIM Sağlık Kurumlarında Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları Metin Amiroff Yazılım Gelis tirme Yöneticisi Modern hayatın bir parçası olan ve her türlü ihtiyaca cevap veren yazılımlar olmadan içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurmak imkansız hale gelmis tir. Çok genç olmasına rağmen yazılım sektörünün günümüze kadar bir kaç milat a t l a t m ı s o l d u ğ u n u r a h a t l ı k l a söyleyebiliriz. Günümüzde de yazılım sektörü büyük ve hızlı sürecini devam ettirmektedir. Dot Com Bubble olarak adlandırılan ve internet sektörünün büyüklüğünü ortaya çıkaran devrin ardından, kullanıcıların içerik üreten taraf olduğu ve sosyal içerik ağlarında veri alıs veris inde bulunduğu We b 2. 0 d e v r i b a s l a d ı. B i l g i n i n vazgeçilmez olduğu bu dönemde, bilgiye ulas ımın rolü daha fazla arttı. İnternet in yazılım dünyasına etkisi o denli büyük oldu ki, yazılım uygulamaları Masaüstü Uygulamaları ve Web Uygulamaları s eklinde iki farklı konsept s eklinde algılanmaya bas landı. Google, Microsoft ve Apple gibi dünya devleri de bu pastada pay sahibi olabilmek için kendi ofis paketlerinin web tabanlı sürümlerini piyasaya sürmeye bas ladı. Google un, Google Docs ürünü ile öncülüğünü yaptığı yolu, Apple, MobileMe ile devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft yakın zamanda web tabanlı ofis yazılımını piyasaya süreceğini duyurdu. Web Tabanlı Uygulamalar Nedir? Web uygulamaları, tamamen kullanıcının web tarayıcısı içerisinde çalıs ır. Online alıs veris ve e-posta hizmetleri, web tabanlı uygulamalara örnek gösterilebilir. Klasik masaüstü uygulamaların platformu Web uygulamaları, tamamen kullanıcının web tarayıcısı içerisinde çalıs ır. Online alıs veris ve e-posta hizmetleri, web tabanlı uygulamalara örnek gösterilebilir. is letim sistemidir ve uygulamanın çalıs ması için gereken k aynak lar, kullanıcının bilgisayarından sağlanır. Buna kars ın web uygulamalarında platform web tarayıcısıdır, her türlü is lem sunucu tarafında yapılmakta ve kullanıcı sadece arayüzü kullanmaktadır. Sağlık kurumlarında yazılım temini ve kullanımı ile ilgili en çok yas anan sorunlar arasında maliyet, risk, zaman kaybı, platform ve entegrasyon sorunları, yetersiz sayıda teknik personel ve eğitim güçlükleri gelmektedir. Bu yazımızda web tabanlı yazılım kullanmanın sağlık kurumlarında ne tür avantajlar sağladığını inceleyeceğiz. İs te web tabanlı yazılım uygulamalarının avantajları: Yazılım Kurulumu ve Güncellenmesi Yok Sağlık kurumlarında teknik destek ekiplerinin zamanının büyük çoğunluğu yazılımların kullanıcı bilgisayarlarına kurulması, güncellenmesi ve hatalarının giderilmesi ile kaybolmaktadır. Web tabanlı uygulamaların indirilmesine, bilgisayara kurulmasına, ayarlanmasına ve zamanı geldiğinde güncellenmesine gerek yoktur. Kullanıcı tarafında yapılacak tek s ey, tüm bilgisayarlarda standart olarak bulunan web tarayıcısını kullanarak uygulamaya giris yapmaktır. Web uygulamaları kullanıcının herhangi bir müdahelesine gerek duyulmadan otomatik olarak güncellenir ve düzeltilen hatalar otomatik olarak tüm kullanıcılara aynı anda yansır. OCAK 09 SABİYAP 21

Her şey sağlıklı yaşam için

Her şey sağlıklı yaşam için Temmuz 2008 Her şey sağlıklı yaşam için Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün biraz daha artıyor. Doktorlar,

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP Merhaba Yasin Keleş Sağlık Bilişim Yöneticileri Açılımı Platformu Başkanı İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını sizler ile paylaşmak istiyorum. İlk sayı belki heyecanlıydı ama ikinci sayıyı çıkarmak çok

Detaylı

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler editörden Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler Değerli dostlar, Geride bıraktığımız dopdolu bir yıl ve önümüzde büyük

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ders Notları Bursa, 27 Şubat 2009 Bursa, 27 Şubat 2009 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Elinizdeki

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM!

KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM! 36. 36. KONGRE YE KONGRE YE GİDERKEN GİDERKEN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÇALIS MA PROGRAMI KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM! G İ R İ S GİRİS Küreselles me süreci ile birlikte; son 30 yılda devlet-toplum-yönetim

Detaylı

İnovasyon. Sürdürülebilir Sağlık için Yeşil + Hastane. Çevreci, verimli ve kaliteli. Siemens, SIERRA Doz Azaltma İnisiyatifini başlattı

İnovasyon. Sürdürülebilir Sağlık için Yeşil + Hastane. Çevreci, verimli ve kaliteli. Siemens, SIERRA Doz Azaltma İnisiyatifini başlattı İnovasyon in-vivo, in-vitro ve IT de Yenilikler Radyoloji Özel Sayısı Sayı 02 / Kasım 2010 Çevreci, verimli ve kaliteli Ufuk Eren Sayfa 04 Siemens, SIERRA Doz Azaltma İnisiyatifini başlattı Sayfa 16 Meslektaşlarıma

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

B5. Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta

B5. Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi dahilinde II. Uluslararası Sağlıkta B5. Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1" bildiri

Detaylı

Xerox ve Vodafone un yeni iş birliği. Xerox kalitesi Kıbrıs ta. Xerox ve IBM den global ölçekli iş birliği. Sayfa 7 de. Sayfa 5 te.

Xerox ve Vodafone un yeni iş birliği. Xerox kalitesi Kıbrıs ta. Xerox ve IBM den global ölçekli iş birliği. Sayfa 7 de. Sayfa 5 te. Xerox ve IBM den global ölçekli iş birliği Sayfa 15 te Xerox kalitesi Kıbrıs ta Sayfa 7 de Xerox ve Vodafone un yeni iş birliği Sayfa 5 te Ocak 2009 Ücretsizdir 2009 da hep birlikte daha iyiye... 2 Ocak

Detaylı

ISSN1303-6300. Merhaba,

ISSN1303-6300. Merhaba, ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MAYIS 2006 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Yayın Kurulu Başkanı Önder ÖZDEMİR Yayın Koordinatörü Aslı Evren ÖZBAY (TBD

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Türkiye'nin İlk Dijital Zirvesi

Türkiye'nin İlk Dijital Zirvesi Türkiye'nin İlk Dijital Zirvesi Mobil teknoloji Sosyal Medya Teknoloji Yenilik Dijital Dünya organizasyonudur Moderatör Elgiz Yılmaz Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Türkiye nin

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAYI 9 / 2014. Bulutların Arasında İNOVASYON KAMUDA BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMLERİ

SAYI 9 / 2014. Bulutların Arasında İNOVASYON KAMUDA BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMLERİ SAYI 9 / 2014 Bulutların Arasında İNOVASYON KAMUDA BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMLERİ ... ÖNSÖZ KAMU HİZMETLERİNDE, İNOVASYONDA, SOSYAL YAŞAMDA SAP SAP nin, çift haneli büyümelerle kanıtlanan global ve bölgesel başarısının

Detaylı

Bilişsim. Sektöründe Nitelikli Eleman Mumla Aranıyor!

Bilişsim. Sektöründe Nitelikli Eleman Mumla Aranıyor! 06/2015 Cumhur Kızıları BT Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Bilişsim. Sektöründe Nitelikli Eleman Mumla Aranıyor! Bülent Morten BT Eğitim Kurucusu BTK Başkanı Tayfun Acarer in Görev Süresi Doldu AB den Dijital

Detaylı

HEMEN ŞİMDİ! İNOVASYON, TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEN NOTLAR E-TİCARET, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SON GELİŞMELER FARUK ECZACIBAŞI İLE İNOVASYON ÜZERİNE

HEMEN ŞİMDİ! İNOVASYON, TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEN NOTLAR E-TİCARET, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SON GELİŞMELER FARUK ECZACIBAŞI İLE İNOVASYON ÜZERİNE SAYI 7 / 2013 İNOVASYON, HEMEN ŞİMDİ! TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEN NOTLAR E-TİCARET, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SON GELİŞMELER FARUK ECZACIBAŞI İLE İNOVASYON ÜZERİNE ... ÖNSÖZ İnovasyon Bugün! İnovasyon artık

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009 ISTANBUL TİCARET ODASI e-ihale PANEL 22.06.2009 YAYIN NO: 2009-36 Istanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik

Detaylı

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi OCAK 2015 SAYI: 6 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR TUYAD DAN ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI DÜZLEMSEL UYDU ANTENLERİ

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ SAYI 4 / 2012 REKABETTE YENİ FIRSAT: MOBİLİTE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ AKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TURGUT GÜNEY:

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

Siemens te manyetik rezonans görüntüleme: bir başarı hikayesi. Radyoloji, güncel tıp pratiğinin tam merkezinde yer alıyor

Siemens te manyetik rezonans görüntüleme: bir başarı hikayesi. Radyoloji, güncel tıp pratiğinin tam merkezinde yer alıyor Ocak 2015 www.siemens.com.tr/inovasyon Siemens te manyetik rezonans görüntüleme: bir başarı hikayesi Sayfa 4 Radyoloji, güncel tıp pratiğinin tam merkezinde yer alıyor Sayfa 18 Travma hastalarında metal

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

İŞLER BÜYÜDÜĞÜNDE KAÇINILMAZ OLUR

İŞLER BÜYÜDÜĞÜNDE KAÇINILMAZ OLUR ISSN: 2148-8061 www.techinside.com Haberde Analiz SAYI 13 EYLÜL 2015 İŞLER BÜYÜDÜĞÜNDE KAÇINILMAZ OLUR 3 Türkiye için 4.5G vakti Sage Summit 2015 i takip ettik Üç boyutlu tasarım dünyayı değiştirecek İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bunge Gıda Altyapısını TURCom le Yeniledi. ETS Tur, Log Kay tlar çin TRCroot a Güvendi. Atlasjet Bilişim, Altyap s n n Bak m n TURCom a B rakt.

Bunge Gıda Altyapısını TURCom le Yeniledi. ETS Tur, Log Kay tlar çin TRCroot a Güvendi. Atlasjet Bilişim, Altyap s n n Bak m n TURCom a B rakt. ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yayınlanır / Şubat 2013 Bunge Gıda Altyapısını TURCom le Yeniledi. ETS Tur, Log Kay tlar çin TRCroot a Güvendi. Atlasjet Bilişim, Altyap s n n Bak m n TURCom a B rakt. Merhaba,

Detaylı