ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALĠYET RAPORU ACTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary BaĢkanı President Rotary International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALĠYET RAPORU ACTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary BaĢkanı President Rotary International"

Transkript

1 ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALĠYET RAPORU ACTIVITY REPORT Uluslararası Rotary BaĢkanı President Rotary International RTN. REY KLINGINSMITH Bölge Guvernörü 2430 District Governor RTN. KEMALETTĠN ERBĠLGĠN TOPLUMLARI GELĠġTĠRELĠM, KITALARI BĠRLEġTĠRELĠM BUILDING COMMUNITIES, BRIDGING CONTINENTS Uluslararası Rotary BaĢkanı / President Rotary International

2 Rtn. REY KLINGINSMITH Bölge Guvernörü / 2430 District Governor Rtn. KEMALETTĠN ERBĠLGĠN Bölge Guvernör Yardımcısı / District Governor Representative Rtn. ġ. SERDAR ÜNLÜ 6. Grup Guvernör Yardımcısı /6 th Group Governor Representative Rtn. GÜRKAN OLGUNTÜRK YÖNETĠM KURULU / BOARD OF DIRECTORS BaĢkan/ President : Rtn. Metin Kamil ERCAN As BaĢkan /Vice President : Rtn. Murat Yazıcı Genel Sekreter/ Secretary General : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU Sayman /Treasurer : Rtn. Mezahim DOĞAN Üye / Member : Rtn. Kadircan BATURALP Üye / Member : Rtn. Günal AKBAY Üye / Member : Rtn. Mesut YALÇIN Üye / Member : Rtn. Onur ĠÇTEN Üye / Member : Rtn. Mehmet UNGAN YÖNETĠM KURULU YEDEK ÜYELERĠ SUBSTITUTE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS Rtn. Mustafa BOZCAADALI Rtn. Asım GÜREL Rtn. E. YaĢar ALIÇLI Rtn. Deniz COġKUNSU Rtn. Değerhan USLUEL DENETÇĠLER AUDITORS Rtn. Ali PADIR Rtn. Murat YAZICI Rtn. Erdoğan KAYAR YEDEK DENETÇĠ ÜYELER SUBSTITUTE AUDITORS Rtn. Turhan AÇIKLAIN Rtn. Nusret CÖMERT Rtn. Uluğ ATAY

3 Sevgili Rotaryen Dostlarım, Kulübümüzde bu rotary döneminde sizlerle birlikte birçok güzel projeyi gerçekleģtirmiģ olmanın sevincini yaģamaktayım. Ankara Rotary Kulübü nün 58. BaĢkanı olarak öncelikle birlikte çalıģtığım yönetim kurulu üyesi dostlarıma, komite baģkanı ve üyesi dostlarıma ve kulübümüzün tüm üye ve eģlerine teģekkür ederim. Üzülerek belirtmek isterim ki bu dönem de üye sayımızı artıramadık ve mevcudu koruyamadık. Ankara Rotary Kulübü nün 2005 yılında 91 olan üye sayısı, takip eden her dönemde sürekli olarak azalarak dönemi baģında 67 üyeye dönem sonunda da 64 üyeye inmiģ bulunmaktadır. Dönemimizde faaliyet raporunda detayları belirtilen pek çok proje gerçekleģtirilmiģtir. Özellikle bursiyer öğrenci sayısını 64 e çıkartmıģ olmanın, toplantılara devam oranını artırmıģ olmanın, çok güzel bir Toplum Liderleri Geliyor programı gerçekleģtirmiģ olmanın, Nallıhan YeĢilyurt Köyünde su projesini tamamlamıģ olmanın sevincini altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Rotary yaģantımda unutamayacağım güzel bir yıl geçirdiğimi ve bunu siz değerli rotaryen dostlarıma borçlu olduğumu bilmenizi isterim. Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, Yönetim Kurulu Adına Rtn. Metin Kamil Ercan Dönem BaĢkanı Dear Fellow Rotarians, I feel pleasure for being carried out many beautiful projects in our club with you in this rotary year. As being the 58.th President of our club I would like to express my deep appreciation firstly to board members, committee presidents, all the club members and their spouses. I would like to express disappointingly we couldn t increased and kept existing members in this year. Ankara Rotary Club had 91 members in 2005, this number continuously declined during the following years and it was 67 at the beginning of the rotary years and 64 end of the term. Although the details of performed many projects are given this activity report, I would like to express again by underlying especially; during the our term scholarship students has increased to 64, members attendance to weekly club meetings has increased also; a very nice Coming Community Leaders program has been realized and Nallıhan - YeĢilyurt village water project has been completed. I never forget this great rotary year in my life and I m indebted to my rotarians friends. With my Rotarian Regards, On Behalf of Board Members Rtn.Metin Kamil Ercan President,

4 1. KULÜP YÖNETĠMĠ KOMĠTELERĠ / CLUB ADMINISTRATION COMMITTEES 1.1. Program Komitesi / Program Committee: ( YKÜ- RTN. GÜNAL AKBAY, RTN. AYKUT ÇINAROĞLU BaĢkan/President: Refii Berent Üyeler/Members :Rtn. Ayhan Bozkurt, Rtn. Deniz CoĢkunsu, Rtn. Mehmet Dülger, Rtn. Yahya Laleli, Rtn. Ahmet Acar, Ankara Rotary Kulübü iki konuya büyük önem vermektedir. Bunlar öğrenci bursları ve konuk konuģmacı konusudur. Kulübümüzün temel bir özelliği haftalık toplantılarında mutlaka bir konuk konuģmacının olmasıdır. Komitemiz haftalık toplantılarda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel konularda konuģmacı getirilmesine özen göstermiģtir. Bu dönem toplam 47 toplantımızın 37 sinde konuk konuģmacımız olmuģtur. KonuĢmacı olmayan toplantılarımız asamble, genel kurul, gezi, guvernör ziyareti, kuruluģ balosu gibi toplantılardan kaynaklanmaktadır. Bu dönem değerli bilgilerini bizimle paylaģan konuģmacılarımız ve konuģma konuları tarih sırasıyla aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir. 14 Temmuz Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak Dünya Ekonomisi ve Türkiye 25 Ağustos Sn. Aydın Ercan Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 15 Eylül Sn. Dr. Batuğhan Karaer Havacılık Sektöründe GeliĢmeler 22 Eylül Sn. Op.Dr. Aylin Kılıç Uzbek Gözlüklerden Nasıl Kurtulabiliriz? / Tedavi Yöntemleri, Avantajları ve Dez Avantajları 29 Eylül Doç.Dr. Tacettin Güçer Dünya Tarihi ve Alkol 6 Ekim Sn. Mithat Bereket Dünyadaki GeliĢmeler ve Türkiye 13 Ekim Dr. Uğur Ġbrahimhakkıoğlu Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Ülkeye Kazandırdıkları 20 Ekim Dr. Güler Manisalı Darman Toplumda ve ĠĢ Dünyasında Hesap Verebilirlik ve ġeffaflık 27 Ekim E. Tüm General Sn. Osman Yıldırım Türk Hava Kurumu ÇalıĢmaları 3 Kasım Rtn. Tarık Aksu Kök Hücre Gerçekten Bir Umut mudur 10 Kasım Rtn. Ahmet Eren Ġsviçre Bankacılık Sektöründeki Son GeliĢmeler 24 Kasım Doç. Dr. Ali Ümran KömüĢcü Ġklim ve Çevre 1 Aralık Sn. Osman Öztürk Devlet ve Toplum Gerçeğinde Güvenlik Algılaması 8 Aralık Sn. Sabri Akça Soyut Sanat 15 Aralık Prof.Dr. Haydar Çakmak Türkiye AB ĠliĢkileri 22 Aralık Sn. Ġzzet Gökhan Özbilgin Bilgi Teknolojilerindeki Güvenlik Sorunları 29 Aralık Rtn. Kemalettin Erbilgin Guvernör Ziyareti 5 Ocak Rtn. Ekrem Kadıoğlu Savunma Sanayii 12 Ocak Prof.Dr. Metin Feyzioğlu Meslek Hizmet Ödülü Töreni 19 Ocak Rtn. Aykut Çınaroğlu Üzerinde YaĢadığımız Topraklar Anadolu 26 Ocak Prof.Dr. Türev Berki Klasik Müzik Dinleyicisi Olmak 2 ġubat Prof.Dr. Ayhan Aydın YaĢama Sanatı 9 ġubat Rtn. Aziz Karaman Türkiye: Enerji Köprüsü 16 ġubat Sn. Veli Sarıtoprak Katılımcı Demokrasi ve Örgütlü Toplum 23 ġubat Sn. Özcan Ertem Ġnsansız Hava Araçları 2 Mart Sn. Çelebi Deli Güvenli SürüĢ Teknikleri 30 Mart Sn. Hanri Benazuz GloballeĢen Dünyada Sevgi ve HoĢgörü 6 Nisan Sn. Fusün Ersoy Çağlar Boyu Anadolu da Kadın 13 Nisan Prof.Dr. Ahmet Battal Yeni Ticaret Kanunu Neler Getiriyor 20 Nisan Prof.Dr. ġükrü Kızılot Torba Yasa Kime Ne Getiriyor? Ne Götürüyor 27 Nisan Prof.Dr. Hasan Onat Post Modern Dünyada Din 4 Mayıs Rtn. Nusret Cömert Bölgemizin Enerji Görünümü ve Ülkemizin Potansiyel Rolü

5 11 Mayıs Sn. Mehmet Gürkan Sakatlar Haftasında SERÇEV 18 Mayıs Dr. Rıdvan Çabukel Global Kriz Sonrasında Mevduat Sigortacılığı 25 Mayıs Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Orhan Ertem Kulübümüzün GeçmiĢi ve Bugünü 8 Haziran Sn. Halim AltınıĢık Yüz Okuma Sanatı ve Vücut Dili 15 Haziran Rtn. Mehmet Dülger Seçim Sonuçlarının Ekonomiye ve DıĢ Politikaya Muhtemel Etkileri 7 Temmuz 2010 tarihinde 1. Kulüp Asamblesi yapılmıģ olup, dönemimizde 8 eģli toplantı düzenlenmiģtir. Ayrıca 21 Temmuz 2010 tarihinde Kulübümüz ev sahipliğinde 6.grup kulüpleri ile, 12 Kasım 2010 tarihinde BaĢkent Rotary Kulübü ev sahipliğinde Atatürk ü anma etkinlikleri çerçevesinde Swissotel de tüm Ankara kulüpleri ortak toplantısı ve 12 Ocak 2011 tarihinde yine kulübümüz ev sahipliğinde Bahçelievler Rotary Kulübü ile ortak toplantı düzenlenmiģtir. 29 Ekim 2010 tarihinde Armada AVM bahçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Devlet Halk Dansları Topluluğu TÜRKLER adlı dans gösterisine ve 30 Ekim 2010 tarihinde Kızılay Rotary Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı balosuna katılım sağlanmıģtır. 29 Aralık 2010 tarihinde Guvernör ziyaret ve 2. kulüp asamblesi ile yeni yıl kutlaması olarak Hilton Otelinde yılbaģı etkinliği yapılmıģtır. 19 ġubat 2011 tarihinde UR nin 106. KuruluĢ Yıldönümü balosuna katılım sağlanmıģtır. 24 Mart 2011 tarihinde Türk Rotary sinin ve Kulübümüzün 57. kuruluģ yıldönümü Ankara Kalesi Çengelhan da düzenlenen balo ile kutlanmıģtır. Ankara Rotary Club attaches great importance to two issues: student scholarships and guest speakers. An essential feature of our club is that there should certainly be a guest speaker present in our weekly meetings. Our committee has been attentive to the issue of hosting a speaker on current topics of interest to our club members in each of these weekly meetings. In this period, we hosted guest speakers in 37 of the 47 meetings in total. Those which did not host speakers were meetings and/or events such as the council, general assembly, travel, governor's visit, and the anniversary ball. The speakers who shared valuable information with us during this period and the topics of their speech are listed below in chronological order July Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, World Economy and Turkey 25 Aug. Mr. Aydın Ercan, Nabucco Natural Gas Pipeline Project 15 Sept. Dr. Batuğhan Karaer, Developments in the Aviation Industry 22 Sept. Op.Dr. Aylin Kılıç Uzbek, How to Get Rid of Our Glasses? Treatment Methods, Advantages and Disadvantages 29 Sept. Assoc. Dr. Tacettin Güçer, World History and Alcohol 6 Oct. Mr. Mithat Bereket, Developments Around the World and Turkey 13 Oct. Dr. Uğur Ġbrahimhakkıoğlu, Turkey Touring and Automobile Association: Its Benefits to the Country 20 Oct. Dr. Güler Manisalı Darman, Accountability and Transparency in the Society and the Business World 27 Oct. Major General Mr. Osman Yıldırım (RET), Turkish Aeronautical Association and Its Works 3 Nov. Rtn. Tarık Aksu, Is Stem Cell Really A Hope 10 Nov. Rtn. Ahmet Eren, Recent Developments in the Swiss Banking Sector 24 Nov. Assoc. Dr. Ali Ümran KömüĢcü, Climate and Environment 1 Dec. Mr. Osman Öztürk, Perception of Security in the State and the Society 1 The English titles of the speeches are those of the translator.

6 8 Dec. Mr. Sabri Akça, Abstract Art 15 Dec. Prof.Dr. Haydar Çakmak, Turkey EU Relations 22 Dec. Mr. Ġzzet Gökhan Özbilgin, Security Problems in the Information Technologies 29 Dec. Rtn. Kemalettin Erbilgin, Governor s Visit 5 Jan. Rtn. Ekrem Kadıoğlu, Defense Industry 12 Jan. Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Vocational Service Award Ceremony 19 Jan. Rtn. Aykut Çınaroğlu, Anatolia, The Land We Live On 26 Jan. Prof.Dr. Türev Berki, Being a Classical Music Listener 2 Feb. Prof.Dr. Ayhan Aydın, The Art of Living 9 Feb. Rtn. Aziz Karaman, Turkey: Energy Bridge 16 Feb. Mr. Veli Sarıtoprak, Participatory Democracy and Organized Society 23 Feb. Mr. Özcan Ertem, Unmanned Aerial Vehicles 2 March Mr. Çelebi Deli, Safe Driving Techniques 30 March Mr. Hanri Benazuz, Compassion and Tolerance in a Globalizing World 6 April Ms. Fusün Ersoy, Women in Anatolia Throughout the Ages 13 April Prof.Dr. Ahmet Battal, What Are the Outcomes of the New Trade Law 20 April Prof.Dr. ġükrü Kızılot, What does the Bag Law Bring To and Take From Whom? 27 April Prof.Dr. Hasan Onat, Religion in a Postmodern World 4 May Rtn. Nusret Cömert, The Energy Outlook of Our Region and the Potential Role of Our Country 11 May Mr. Mehmet Gürkan, SERÇEV in the Week For the Disabled 18 May Dr. Rıdvan Çabukel, Deposit Insurance after the Global Crisis 25 May Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Orhan Ertem, The Past and The Present of Our Club 8 June Sn. Halim AltınıĢık, The Art of Face Reading and Body Language 15 June Rtn. Mehmet Dülger, Possible Effects of the Election Results to the Economy and Foreign Policy The 1st Club Assembly was organized on July 7, 2010, and 8 paired meetings were conducted in our period. In addition to these, our club hosted a joint meeting on July 21, 2010 together with the 6th group clubs and participated in a joint meeting held by BaĢkent Rotary Club for all Ankara-based clubs on November 12, 2010 at Swissotel as part of the Atatürk commemoration events, and once again hosted a joint meeting in collaboration with Bahçelievler Rotary Club on January 12, Furthermore, our club participated in the dance show titled "The Turks" by the State Folk Dance Ensemble at the Armada Shopping Centre yard on October 29, 2010 organized as part of the Republic Day celebrations, as well as the Republic Day ball hosted by Kızılay Rotary Club on October 30, A New Year's event was held in celebration of the new year at the Hilton Hotel on December 29, 2010 aside from the Governor's visit and the 2nd club assembly. Participation was supported in Rotary International's 106th Anniversary ball that took place on February 19, The 57th Anniversary of the Turkish Rotary and of our club was celebrated with a ball held in Çengelhan at the Ankara Citadel on March 24, 2011.

7 1.2. Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee: ( YKÜ- AYKUT ÇINAROĞLU) BaĢkan/President:: Rtn. Mustafa Bozcaadalı Üyeler/Members : Rtn. YaĢar Alıçlı, Rtn. Cem AkkaĢoğlu, Rtn. Değerhan Usluel Haftalık toplantıların, raporları ve toplantı özetleri Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlanan kulüp bülteni ile kulüp üyelerine ve eģlerine gönderilmiģtir. Ayrıca konuģmacı bilgileri ve konusu her hafta toplantı öncesi cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmiģtir. The reports and summaries of the weekly meetings were sent to club members and their spouses in the form of the club bulletin prepared in Turkish and English. Moreover, information on the speaker and her/his subject was smsed prior to the meeting each week Devam Komitesi / Attendance Committee: ( YKÜ- RTN. AYKUT ÇINAROĞLU) BaĢkan/President: Rtn. Sezai Yaman Üyeler/Members : Rtn. Kazım Çubukcu, Rtn. Orhan Ertem Komitemiz özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için çaba sarf etmiģtir. Dönemimizde gerçekleģen 47 toplantının devam çizelgesine göre en çok devam eden üyeler sırasıyla Rtn. Metin Kamil Ercan (45), Rtn. Aykut Çınaroğlu (40), bunu takiben sırasıyla Rtn. Kazım Çubukcu ( 37 ) Rtn. Uluğ Atay (37), Rtn. Sezai Yaman (35), Rtn. Ali Serdaroğlu (34), Rtn. Onur Ġçten (33), Rtn. Orhan Ertem (33) ve Rtn. Kemal Ergün (33) devamı en yüksek üyeler olmuģtur. Ayrıca 29 Aralık 2010 tarihinde üyelik giriģi yapılan Rtn. BarıĢ Çelik 26 toplantının 23 una katılarak yine devamı en yüksek üyelerimizden olmuģtur. Dönemimizde kulüp misafirinin dıģında en çok misafir getiren üyelerimiz 7 misafir ile Rtn. Metin Kamil Ercan ve 6 misafir ile Rtn. Orhan Ertem olmuģtur. Our committee has made an effort to maintain the participation, especially of our new members, in the club meetings. According to the attendance schedule of the 47 meetings held in our period, Rtn. Metin Kamil Ercan (45) and Rtn. Aykut Çınaroğlu (40) are the members with the highest attendance rate, to be followed by Rtn. Kazım Çubukçu (37), Rtn. Uluğ Atay (37), Rtn. Sezai Yaman (35), Rtn. Ali Serdaroglu (34), Rtn. Onur Ġçten (33), Rtn. Orhan Ertem (33), and Rtn. Kemal Ergun (33) respectively. Besides this, having become a member on December 29, 2010, Rtn. BarıĢ Çelik is one of our members with the highest participation rate: Çelik attended 23 out of 26 meetings. Rtn. Metin Kamil Ercan and Rtn. Orhan Ertem are the two members who have brought the highest number of guests in our meetings aside from the club guest, the former with 7 guests and the latter with 6 guests, in our period.

8 1.4. Dostluk ve OcakbaĢı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee: (YKÜ- RTN. MEZAHĠM DOĞAN) BaĢkan/President: Rtn. Deniz CoĢkunsu Üyeler/Members : Rtn. Can Sezgin, Rtn. Mehmet Dora, Rtn. Turhan Açıkalın Dönemimizde üyeler arasında tanıģıklık ve dostlukları pekiģtirmek amacıyla eģli toplantılar düzenlenmiģtir. Bu toplantılardan baģlıcaları olarak, 1 Eylül 2010 tarihinde kulüp ofisimiz bahçesinde yapılan yemekli akģam toplantısı, 22 Eylül 2010 tarihinde Hilton otelindeki eģli toplantı (KonuĢmacı Op. Dr. Aylin Kılıç Uzbek), 3-4 Ekim 2010 tarihli Beypazarı ve Nallıhan YeĢilyurt köyü ziyareti, 29 Aralık 2010 tarihinde Hilton otelindeki dönem guvernörü ve eģi ile birlikte eģli yılbaģı yemeği, 12 Ocak 2011 tarihinde Hilton otelindeki eģli akģam toplantısı, 24 Mart 2011 tarihinde Çengelhan daki kuruluģ yıldönümü toplantısı ve 5 Haziran 2011 tarihli 23 kiģilik katılım ile Nallıhan YeĢilyurt Köyü nde pikniği saymak mümkündür Bu arada Maltepe Rotary Kulübü ev sahipliğinde yapılan 1. PaylaĢım toplantısına Gaziantep de düzenlenen 2. PaylaĢım toplantısına Rtn. Metin Kamil Ercan ve eģi Ümit Ercan katılmıģtır. Her iki toplantı akģamında düzenlenen ocakbaģı toplantılarına da Rtn. Metin Kamil Ercan ve eģi katılmıģtır Bölge Türkiye-Slovenya Dostluk Komitesi üyemiz Rtn. Haluk Aydemir komite üyeleri ile birlikte Slovenya ġkofja Loka Rotary Kulübü ziyareti gerçekleģmiģtir Eylül tarihlerinde Crans-Montana Ġsviçre de düzenlenen Rotary Avrupa Golf Turnuvasına kulübümüzden Rtn. Ali Padır ve Rtn. Ayhan Bozkurt katılarak derece almıģtır. Paired meetings were held to enhance the acquaintance and friendship between members in our period. Some of the major ones among these meetings could be listed as such: 1 September Evening meeting with dinner held at the yard of our club office, 22 September Paired meeting at the Hilton Hotel (Speaker: Op. Dr. Aylin Kılıç Uzbek), 3-4 October Visit to Beypazarı ve Nallıhan YeĢilyurt Village, 29 December Paired New Year dinner with the then-governor and his spouse at the Hilton Hotel, 12 January Paired evening meeting at the Hilton Hotel, 24 March Anniversary meeting in Çengelhan, and 5 June Picnic in Nallıhan YeĢilyurt Village with a participation of 23 members. Meanwhile, Rtn. Metin Kamil Ercan and his spouse Ümit Ercan attended the 1st Share meeting hosted by Maltepe Rotary Club and the 2nd Share meeting held in Gaziantep. The two also participated in the ocakbaģı (fireside) events organized in the evening of these meetings. 2430th Region and Turkey-Slovenia Friendship Committee member Rtn. Haluk Aydemir visited Slovenia Skofja Loka Rotary Club together with the committee members. On September 14-17, Rtn. Ali Padır and Rtn. Ayhan Bozkurt participaed in the Rotary Golf Tournament in Crans-Montana, Switzerland and were placed in the competition.

9 1.5. Uluslararası Sunum ve YazıĢmaları Komitesi / International Presentations and Correspondence Committee: (YKÜ RTN. MESUT YALÇIN) BaĢkan/President: Rtn. Ali Padır Üyeler/Members: Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Frank Jordan, Rtn. Christian Boisson Dönemimizde UR ile ilgili bilgilendirme yazıģmaları usulüne uygun olarak web sitesi üzerinden yapılmıģtır. Informational correspondence about RI was duly conducted via the website in our period. 2. KULÜP ÜYELĠK KOMĠTELERĠ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEES 2.1. Üyelik AraĢtırma, Sınıflama ve Sunma Komitesi / Member Seeking, Classification and Presentation Committee: ( YKÜ- RTN. MEHMET UNGAN, RTN. LÜTFÜ METĠN) BaĢkan/President : Rtn. Serdar Kaya Üyeler/Members: Rtn. Nurhan Aydınalp, Rtn. Erol Berker, Rtn. Atila Pasinli Kulübümüzün 42 faal ve 22 devamdan muaf olmak üzere toplam 64 üyesi bulunmaktadır. Dönemimizde Rtn. BarıĢ Çelik i ve eski üyelerimizden Rtn. Galip Oymak, Rtn. Aziz Karaman, Rtn. Bora ġariç ve Boğaç Üner olmak üzere toplam 5 üyenin giriģi yapılmıģtır. Bunun yanında Rtn. Mustafa Öztürk, Rtn. Volkan Erkal, Rtn. Can Sezgin, Rtn. Atila Pasinli, Rtn. Ergün Alkan, Rtn. Zafer Günel, Rtn. Erhan Fırat ve Rtn. Bora ġariç sağlık ve özel nedenlerden dolayı toplamda 8 üyemiz üyelikten ayrılmıģtır. Dolayısıyla dönem baģında 67 olan üye sayısımız dönem sonunda 64 olmuģtur. Ayrıca dönemimizde Japonya Büyükelçisi H.E. Nobuaki Tanaka onur üyesi olmuģ, 27 Ekim 2010 tarihinde törenle rotary rozeti takılmıģtır. Our club has a total of 64 members, 42 of whom are active and 22 of whom are exempted from continuous attendance. Five members, Rtn. BarıĢ Çelik and our former members Rtn. Galip Oymak, Rtn. Aziz Karaman, Rtn. Bora Sariç, and Boğaç Üner, have entered our club. On the other hand, a total of eight members, Rtn. Mustafa Öztürk, Rtn. Volkan Erkal, Rtn. Can Sezgin, Rtn. Atila Pasinli, Rtn. Ergun Alkan, Rtn. Zafer Günel, Rtn. Erhan Fırat and Rtn. Bora Sariç, have ceased to be members due to health and private reasons. Therefore the number of our members, being 67 at the beginning of the period, dropped to 64 at the end of the period. Besides all these, Japanese Ambassador to Turkey H.E. Nobuaki Tanaka became our honorary member and received his Rotary badge in a ceremony held on October 27, Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee: (YKÜ-RTN. MESUT YALÇIN) BaĢkan/President: Rtn. Serdar Kaya Üyeler/Members : Rtn. Mustafa Öztürk, Rtn. Ayhan Bozkurt Üyelerimizi bilgilendirmek ve mevcut bilgileri güncellemek amacıyla, Rotary nin tarihçesi, amacı, ilgi alanı ve faaliyetleri hakkında haftalık toplantılarımızda düzenli olarak Rotary nin ABC si kitabından bölümler okunmuģtur.

10 Chapters from ABC's of Rotary, which contains Rotary's history, its purpose, its field of interest and its activities, were read in our weekly meetings on a regular basis in order to inform our members and to update existing information Rotaract Komitesi / Rotaract Committee: (YKÜ- RTN. KADĠRCAN BATURALP) BaĢkan/President: Rtn. Zafer Günel Üyeler/ Members: Rtn. Erdoğan Kayar, Rtn. Haluk Aydemir döneminde Ankara Rotaract Kulübü ile iliģkilerimiz sürdürülmüģtür. Rotaract asamblesine katılımları için destekte bulunulmuģ, kulübümüzün düzenlemiģ olduğu özel gün ve gecelere, haftalık toplantılarımıza davet edilmiģlerdir. Dönemimizde gerçekleģtirilen Toplum Liderleri Geliyor (TLG) Projesinde ortak çalıģılmıģtır. Ankara Rotaract Kulübü nün düzenlediği etkinliklere Rotaryen katılımlar sağlanmıģ, düzenledikleri etkinlikler üyelere duyurulmuģtur. Ankara Rotaract Kulübü nün düzenlediği Latin dansları gecesine katılım sağlanmıģ, 28 Kasım 2010 tarihinde Ankara Bilkent de yapılan rotary bowling turnuvasında kulübümüz ile ortak takım kurularak katılınmıģ ve beģinci olmuģtur. We maintained our relationship with Ankara Rotaract Club in the period Ankara Rotaract Club has been supported for their participation in the Rotaract Assembly and invited to the special days and nights held by our club and our weekly meetings. A joint study has been pursued in the project titled "Toplum Liderleri Geliyor (The Coming of Community Leaders) (TLG) carried out in our period. Rotarian participation has been supported in the events organized by Ankara Rotaract Club, and their events have been announced to the members. Participation took place in the Latin dance night organized by Ankara Rotaract Club; a joint team established by the two clubs participated, and was placed fifth, in the bowling tournament held in Bilkent, Ankara on November 28, KULÜP HALKLA ĠLĠġKĠLER KOMĠTELERĠ / CLUB PUBLIC RELATIONS COMMITTEES 3.1. Basın ve Medya ĠliĢkiler Komitesi / Press and Media Relations Committee: (YKÜ- RTN.ONUR ĠÇTEN) BaĢkan/President: Rtn. Kemal Ergün Üyeler/Members: Rtn. Güntekin Köksal, Rtn. Zafer Günel, Rtn. Ayhan Bozkurt, Rtn. Nusret Cömert, Rtn. Münci Doğancı Dönemimizde kulübümüzün faaliyetleri ile ilgili Rotary Dergisi ve bülteni ile mahalli ve ulusal gazetelerde çeģitli haberler yer almıģtır. Various reports related to the activities of our club, published in the Rotary Journal and bulletin, appeared in local and national newspapers in our period.

11 3.2. ĠĢ Yeri Ziyaretleri Komitesi / Office Visits Committee: (YKÜ- RTN. ONUR ĠÇTEN) BaĢkan/President: Rtn. Cem AkkaĢoğlu Üyeler/Members: Rtn. YaĢar Alıçlı, Rtn. Güntekin Köksal, Rtn. Serdar Kaya, Rtn. Deniz CoĢkunsu, Rtn. Ayhan Bozkurt, Rtn. Sefa Gömdeniz Dönemimizde iģ yeri ziyareti gerçekleģtirilmesi için çaba sarf edilmiģ üyelerimizin yoğunluğu nedeni ile program yapılamamıģtır. An effort was made to hold business office visits in our period, yet no events could be organized due to the tight schedules of our members Gezi Komitesi / Travel Committee: (YKÜ- RTN. MESUT YALÇIN) BaĢkan/President: Rtn. Can Sezgin Üyeler/Members: Rtn. Ergun Duran, Rtn. Erhan Fırat, Rtn. Emin Caner Dönemimizde, Ekim ayında üyelerimiz ve eģlerinin katıldığı Beypazarı gezisi yapılmıģ, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Uygulama Evinde konaklanmıģtır. 5 Haziran 2011 tarihinde Nallıhan YeĢilyurt Köyünde gerçekleģtirilen projeler yerinde görülmüģ ve yöre halkı ile birlikte piknik gerçekleģtirilmiģtir. In our period, a trip to Beypazarı, attended by club members and their spouses, was organized in October, and accommodation was provided at the Practice House of Ankara University Beypazarı Vocational School. On June 5, 2011 projects taking place at the Yesilyurt Nallıhan Village were viewed on-site, and a picnic was held together with the local people. 4. KULÜP HĠZMET PROJELERĠ KOMĠTELERĠ / CLUB SERVICE PROJECTS COMMITTEES 4.1. Burs Komitesi / Scholarship Commitee : (YKÜ- KADĠRCAN BATURLP) BaĢkan/President: Rtn. YaĢar Alıçlı Üyeler/Members : Rtn. Mustafa Toker, Rtn. Zafer Günel, Rtn. Tarık Aksu Dönemimizde 64 üniversite öğrencisine ayda TL 9 ay ( Ekim 2010-Haziran 2011) süre ile burs verilmiģtir. Bu öğrenciler Ankara daki devlet üniversiteleri olan Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinde okuyan öğrenciler arasından seçilmekte olup burslar baģarıya endeksli olarak verilmektedir. Burs komitesi eğitimini tamamlayan öğrencilerin yerine yeni öğrencilerin seçimi konusunda bu güne kadar ki titizliği göstermiģtir. 64 bursiyer sayısına ulaģmada aģağıdaki üye ve yakınlarının bağıģları etkili olmuģtur. Rtn. YaĢar Alıçlı (6), Rtn. Deniz CoĢkunsu (3), Sn. Esin Acet (2) ve Sn. Kadir Ata (2), Rtn. Murat Yazıcı (1), Rtn. Haluk Aydemir(1), Rtn. Aykut Duatepe(1), Rtn. Kadircan Baturalp (1), Rtn. Mustafa Toker (1), Rtn.Ali Serdaroğlu(1), Rtn. Sözer Özel(1), Sn. Banu Pekdeğer(1) ve Sn.AyĢe Aytaç (1) öğrenciyi finanse etmiģtir.

12 Dönemimizde bursiyerlerimiz haftalık toplantılarımıza davet edilmiģlerdir. Yine bursiyer öğrencilerimizden Burcu Hancı ve Gözde Kuzucu Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü nün Mayıs 2011 de düzenlediği Engellilerle Nemrut a Tırmanıyoruz Projesine katılmıģ etkinlikte konser vererek projeye katkı sağlamıģtır. 64 university students received a monthly scholarship of TL for nine months (October 2010-June 2011) in our period. The students have been selected among those studying at Ankara University, Hacettepe University, Gazi University and Middle East Technical University, all of them being state universities located in Ankara, and the scholarships have been given to students in line with their success. Up to this day, the scholarship committee has been rigorous about the selection of new students to replace those completing their studies. Donations by the following members and their close ones have been effective in reaching up to 64 scholarship holders (figures in parentheses indicate the number of students funded): Rtn. YaĢar Alıçlı (6), Rtn. Deniz CoĢkunsu (3), Ms. Esin Acet (2) and Mr. Kadir Ata (2), Rtn. Murat Yazıcı (1), Rtn. Haluk Aydemir(1), Rtn. Aykut Duatepe(1), Rtn. Kadircan Baturalp (1), Rtn. Mustafa Toker (1), Rtn. Ali Serdaroğlu (1), Rtn. Sözer Özel (1), Ms. Banu Pekdeğer (1) and Ms. AyĢe Aytaç (1). In our period, our scholarship holders were invited to our weekly meetings. Two of our scholarship students, Burcu Hancı and Gözde Kuzucu attended the project titled "Engellilerle Nemrut'a Tırmanıyoruz (We Are Climbing Mount Nemrut Together With the Disabled)" held by Adıyaman Nemrut Rotary Club in May 2011 and contributed to the project by giving a concert at the event Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi / Vocation Services and Reward Committee: (YKÜ- RTN. GÜNAL AKBAY) BaĢkan/President: Rtn. Refii Berent Üyeler/Members: Rtn. Ali Padır, Rtn. Murat Dikmen, Rtn. Mustafa Toker Dönemi Meslek Hizmet ödülü, baģarılı çalıģmalarında yüksek ahlaki standartların kullanılmasına özen gösteren Ankara Barosu BaĢkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu na 12 Ocak 2011 tarihli toplantımızda verilmiģtir. Vocational Service Award for the Period was given to the Chair of the Ankara Bar Association Prof. Dr. Metin Feyzioğlu for his caring for the use of high moral standards in his successful work at our meeting dated January 12, Gençlik Mübadele Komitesi / Youth Exchange Committee: (YKÜ- RTN. KADĠRCAN BATURALP) BaĢkan/President: Kemal Ergün Üyeler/Members : Rtn. Erdoğan Kayar, Rtn. Değerhan Usluel, Rtn. Volkan Erkal Kulübümüzün Kısa Dönem Gençlik DeğiĢim Programı adayı Oğul Hasan Özel in yaz kampı baģvurusu yapılmıģ ve Temmuz 2011 ayında Estonya da düzenlenen Estonya kültür ve müzik kampına katılması kesinleģmiģtir.

13 Kulübümüzün Uzun Dönem Gençlik DeğiĢim Programı adayı Can Demir in baģvurusu kabul edilmiģ ve yerleģtirilmesi yapılmıģtır. DeğiĢim programı çerçevesinde ülkemize gelecek ve kulübümüz tarafından ağırlanacak olan Brezilya uyruklu Fernanda de Carvalho Petean isimli öğrencinin eğitimi için Bilim Kolejine kaydı yaptırılmıģtır. The summer camp application has been made for Oğul Hasan Özel, candidate of our club for the Short Term Youth Exchange Program, and his participation in the Estonian Cultural and Music Camp, which will be held in Estonia in July 2011, has been ascertained. The application by Can Demir, candidate of our club for the Long Term Youth Exchange Program, has been accepted, and the placement procedure has been completed. Coming to our country within the exchange program and to be hosted by our club, Brazilian national Fernanda de Carvalho Petean has been registered in Bilim College for the commencement of her education Ryla Komitesi / Ryla Committee : ( YKÜ- RTN. KADĠRCAN BATURALP) BaĢkan/President: Rtn. Asım Gürel Üyeler/ Members: Rtn. Ümit Gürkan, Rtn. Ekrem Kadıoğlu Kulübümüz Rotary nin gençlere yönelik düzenlediği RYLA seminerlerine iki öğrenci ile katkıda bulunmuģtur. Öğrencilerden birinin sponsorluğunu Rtn. Ayhan Bozkurt yapmıģtır. Ayrıca Samsun Ġlk Adım Rotary Kulübü tarafından organize edilen bedensel engelliler yaz kampına bir engelli gencin katılımı Rtn. Aykut Çınaroğlu tarafından sağlanmıģtır. Our club has contributed to the RYLA seminars, organized by Rotary for young people, with two students. Rtn. Ayhan Bozkurt has sponsored one of these students. Moreover, the participation of a handicapped youngster to the summer camp for the physically disabled, organized by Samsun Ġlk Adım Rotary Club, has been supported by Rtn. Aykut Çınaroğlu Toplum Liderleri Geliyor Komitesi / The Coming of Community Leaders Committee: (YKÜ- RTN. KADĠRCAN BATURALP) BaĢkan/President: Rtn. Asım Gürel Üyeler/ Members: Rtn. Sözer Özel, Rtn. Yahya Laleli, Rtn. Ergun Duran, Rtn. Mehmet Dora, Rtn. Hüseyin BektaĢ Toplum Liderleri Geliyor (TLG) Ufuk geliģtirme ve liderlik eğitim programı dönemimizde Ankara Rotary Kulübü nün koordinatörlüğünde 6. Grup Rotary ve Rotaract kulüpleri olan Bahçelievler, BaĢkent ve Gazi Rotary kulüpleri ile birlikte Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde 23 Ekim- 26 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. Seminere katılan ve devam kriterini yerine getiren 32 öğrenciye 26 Aralık 2010 tarihinde Midi Otelde düzenlenen gala yemeğinde sertifikaları takdim edilmiģtir. YaklaĢık 2,5 aylık bir süreyi kaplayan program takvimi aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir.

14 23 Ekim 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F Yıl Salonu, AçılıĢ Toplantısı KonuĢmacı Sn. Caner Tunaman ( ĠGLO Türkiye BaĢkanı) 24 Ekim 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu KonuĢmacı Rtn. Malik Aviral ( Elimko Yön.Kur.BĢk.) Konu Asıl Olan Liderlerde Birlikte Ekip BaĢarısıdır KonuĢmacı Sn. Can Açıkgöz, Sn. Melahat Tuğ (Ankara OlgunlaĢma Enstitüsü) Konu Günlük Davetler, Kılık Kıyafet, Görgü Kuralları 30 Ekim 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu KonuĢmacı Sn. Sabri Akça ( Ressam ) Konu Resim Sanatı KonuĢmacı Sn. Murat Atak ( Devlet Tiyatroları Sanatçısı) Konu Türkçemiz ve Etkili KonuĢma 31 Ekim 2010 Kültür Gezisi Duatepe ve Karargah Müzesi Polatlı Ankara 12 Kasım Kasım Atatürk ü Anma Haftası Etkinliği; Swissotel ; Bölge Kulüpleri Ortak Toplantısına Katılım ve Anıtkabir Ziyareti KonuĢmacı Prof.Dr. Yavuz Ünsal ( BaĢkent Ünv.ATAMER Müdürü) Konu Atatürk 27 Kasım 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu KonuĢmacı Rtn. Mehmet Dülger ( Y.Mimar, ġehirci) Konu Topluluk Önünde KonuĢma ve Protokol Kuralları 28 Kasım 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F Yıl Salonu KonuĢmacı Sn. Murat Çağatay ( Lidea Eğitim) Konu Zaman Yönetimi ve Motivasyon 5 Aralık 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F Yıl Salonu KonuĢmacı Prof.Dr. Ayhan Aydın (Yazar) Konu Ġnsanca YaĢama Sanatı KonuĢmacı Dr. Ahmet PaĢaoğlu ( Nurol Holding) Konu Yönetimde Liderlik 11 Aralık 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu KonuĢmacı Sn.Çelebi Deli ( SürüĢ Teknikleri Uzmanı) Konu Güvenli SürüĢ Teknikleri ve Hukuki Sorumluluklar KonuĢmacı Sn. Gülçin Çelik ( 112 Uzmanı) Konu Ġlkyardım Teknikleri 18 Aralık 2010 Gazi Ünv.Ġ.Ġ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu KonuĢmacı Prof.Dr. Türev Berki ( H.Ü. Devlet Konservatuarı) Konu Klasik Müzik Dinleyicisi Olmak 24 Aralık 2010 CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Konu Klasik Müzik Konseri Sergey Prokofief Piyano Konçertosu Sol Minör No:2 Felix Mendelsshon 3. Senfoni Op Aralık 2010 Sertifika Töreni ve Gala Midi Otel, Yemek ve Eğlence

15 "Toplum Liderleri Geliyor (The Coming of Community Leaders)" (TLG) education program for horizon broadening and leadership was held under the coordination of Ankara Rotary Club together with the 6th Group Rotary and Rotaract clubs, namely Bahçelievler, BaĢkent, and Gazi Rotary clubs at Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences and the Faculty of Education between October 23 - December 26, students who attended the seminar and met the criteria of continuous attendance were presented certificates on December 26, 2010 during the gala dinner held at Hotel Midi in Ankara. Covering a period of approximately 2.5 months, the program schedule is as follows: 2 23 October 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F Yıl Hall, Opening Meeting Speaker Mr. Caner Tunaman (ĠGLO Türkiye, Chair) 24 October 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F. 3rd Floor Seminar Hall Speaker Rtn. Malik Aviral ( Elimko, Chairman of the Board) Topic Team Success Together is What Matters for Leaders Speaker Mr. Can Açıkgöz, Ms. Melahat Tuğ (Ankara OlgunlaĢma Enstitüsü) Topic Daily Clothes, Appearance, Codes of Conduct 30 October 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F. 3rd Floor Seminar Hall Speaker Mr. Sabri Akça (Artist) Topic The Art of Painting Speaker Mr. Murat Atak (Artist, State Theatre) Topic Turkish and Rhetoric 31 October 2010 Cultural Trip Duatepe and Karargah Museums in Polatlı, Ankara 12 November 2010 November 10, Commemoration Week for Atatürk Activity; Swissotel ; Participation in the 2430th Region Clubs Joint Meeting and Visit to Anıtkabir (Mausoleum) Speaker Prof.Dr. Yavuz Ünsal ( BaĢkent Ünv. ATAMER, Chair) Topic Atatürk 27 November 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F. 3rd Floor Seminar Hall Speaker Rtn. Mehmet Dülger ( Architect, City Planner) Topic Speaking in front of the Audience and Protocol Rules 28 November 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F Yıl Hall Speaker Mr. Murat Çağatay (Lidea Eğitim) Topic Time Management and Motivation 5 December 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F Yıl Hall Speaker Prof. Dr. Ayhan Aydın (Author) Topic The Art of Humane Living Speaker Topic Dr. Ahmet PaĢaoğlu (Nurol Holding) Leadership in Management 11 December 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F. 3rd Floor Seminar Hall Speaker Mr. Çelebi Deli (Driving Techniques Expert) Topic Safe Driving Techniques and Legal Responsibilities 2 The English titles of the speeches are those of the translator.

16 Speaker Topic Ms. Gülçin Çelik (112, Expert) First Aid Techniques 18 December 2010 Gazi University Ġ.Ġ.B.F. 3rd Floor Seminar Hall Speaker Prof. Dr. Türev Berki (Hacettepe University State Conservatorium) Topic Being a Classical Music Listener 24 December 2010 Presidential Symphony Orchestra Concert Hall Classical Music Concert Sergey Prokofief Piano Concerto No. 2 in G Minor Felix Mendelsshon Symphony No. 3, Op December 2010 Certificate Ceremony and Gala Hotel Midi, Dinner and Entertainment 4.6. Engelliler ile Nemrut a Tırmanıyoruz Projesi / Nemrut Climb with the Handicapped Project: (YKÜ- MEHMET UNGAN) BaĢkan/President:Rtn. Oral Ünal Üyeler/Members : Rtn. Serdar Kaya, Rtn. Ergün Alkan, Rtn. Yücel Türkay 6-8 Mayıs 2011 tarihleri arasında Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü nün düzenlediği Engelliler ile Nemrut a Tırmanıyoruz Projesine bursiyer öğrencilerimizden Burcu Hancı ve Gözde Kuzucu nun katılımı sağlanmıģtır. Aynı zamanda üyelerimizden Rtn. Hüseyin BektaĢ ve Rtn. Kazım Çubukcu nun sponsorluğu ile toplam iki engellinin daha projeye katılımı finanse edilmiģtir. Ayrıca Sn. Aliye Erlat tarafından bağıģlanan tekerlekli sandalye Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne proje kapsamında gönderilmiģtir. The participation of our scholarship students Burcu Hancı and Gözde Kuzucu was realized in the project titled "Engellilerle Nemrut'a Tırmanıyoruz (We Are Climbing Mount Nemrut Together With the Disabled)" held by Adıyaman Nemrut Rotary Club on May 6-8, Thanks to the sponsorship of our members Rtn. Hüseyin BektaĢ and Rtn. Kazım Cubukcu, two more disabled individuals were financed so as to be involved in the project. Moreover, a wheelchair donated by Ms. Aliye Erlat was sent to Adıyaman Nemrut Rotary Club within the scope of the project Afet ve Ġlk Yardım Komitesi / Disaster and First Aid Committee: (YKÜ- RTN. ONUR ĠÇTEN) BaĢkan/President: Rtn. Uluğ Atay Üyeler/Members : Rtn. Deniz Türkkan, Rtn. Semih Baskan, Rtn. Hilali Uzbek a) Kurbanımız Pakistan ile KardeĢ Payı Kampanyası : Türk Kızılayı nın düzenlemiģ olduğu Kurbanımız Pakistan ile KardeĢ Payı kampanyası kapsamında, 14 milyon kiģinin etkilendiği sel felaketinin açtığı yaraların sarılmasına katkıda bulunmak üzere kulübümüzde de bir bağıģ kampanyası düzenlenmiģtir.

17 Kampanya ya kulübümüz üyeleri ve yakınlarınca kurban bağıģı yapılmıģ karģılığında Türk Kızılay ı tarafından 16 adet kurban kesimleģtir. Ayrıca Bölge Afet yardım komitesi tarafından Pakistan için düzenlenen kampanyaya üyemiz Rtn. Yahya Laleli tarafından 1 ton zeytinyağı bağıģı yapılmıģtır. b) ġehit SavaĢ Bıyıklı Ġlköğretim Okulu öğrencilerine Göz ve DiĢ taraması projesi: Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Dairesinden izin alınarak 29 Aralık 2010 tarihinde ġehit SavaĢ Bıyıklı Ġlköğretim Okulu sınıf öğrencilerine yönelik toplam 160 öğrenciye göz ve diģ taraması yapılmıģtır. DiĢ taraması üyelerimizden Rtn. Onur Ġçten in eģi Dr. Gülseren Ġçten BaĢkanlığındaki ekiple; Göz taraması da üyelerimizden Rtn. Hilali Uzbek in eģi Op.Dr. Aylin Kılıç Uzbek baģkanlığındaki ekip ile gerçekleģtirilmiģtir. a) "Equal Share with Our Sacrifice Pakistan" Campaign: Our club has organized a donation campaign so as to contribute to heal the wounds caused by the flood disaster which affected 14 million people within the scope of the campaign titled "Equal Share with our Sacrifice Pakistan" led by the Turkish Red Crescent. Sacrifice donation has been made to the campaign by our club members and their close ones, and sixteen animals were sacrificed by the Turkish Red Crescent in turn. In addition to these, a ton of olive oil has been donated by our member Rtn. Yahya Laleli to the campaign led by the 2430th Region disaster relief committee for Pakistan. b) Eye and Dental Screening Project for the Students of ġehit SavaĢ Bıyıklı Elementary School: Dental and eye screening of a total of 160 students from the 1st grade to the 5th was held on December 29, 2010 upon permission obtained from the Office of Health Affairs of the Governorship of Ankara, Directorate of National Education. Dental screening was conducted by a team led by Dr. Gülseren Ġçten, spouse of our member Rtn. Onur Ġçten; and eye screening was carried out by a team led by Op. Dr. Aylin Kılıç Uzbek, spouse of our member Rtn. Hilali Uzbek Bilgisayar Edindirme Komitesi / Computer Provision Committee: (YKÜ- RTN. ONUR ĠÇTEN) BaĢkan/President: Rtn. Değerhan Usluel Üyeler/Members : Rtn. Aral Ege, Rtn. Erdoğan Kayar, Rtn. Cem AkkaĢoğlu, Rtn. Erhan Peker Kulübümüze yapılan bağıģ talepleri doğrultusunda ve bu kapsamda değerlendirmek üzere üyemiz Rtn Günal Akbay tarafından 1 adet bilgisayar bağıģlanmıģtır. One computer was donated by our member Rtn. Günal Akbay upon the donation demands from our club and its assessment in this context.

18 4.9 ) Gazi YetiĢtirme Yurdu Projesi / Gazi Orphanage Project Kulübümüzün 1964 yılından bu güne kadar Gazi YetiĢtirme Yurdu na yapmıģ olduğu hizmetler bu yıl da devam etmiģtir. Dönemimizde Yenimahalle Belediyesi ile birlikte yaklaģık 15,000.-TL lik proje hayata geçirilmiģtir. Kulübümüz tarafından yaptırılan kapalı spor salonunun onarılması için Yenimahalle Belediyesi tarafından gerekli inģaat malzemeleri sağlanmıģ, spor salonu kapısına asılan kulübümüz tabelası ise yenisi ile değiģtirilmiģtir. Ayrıca Rtn. Mesut Yalçın tarafından bağıģlanan çeģitli temizlik ve spor malzemeleri ile Rtn. Tarık Aksu tarafından bağıģlanan sağlık malzemeleri yurda teslim edilmiģtir. The services provided by our club to "Gazi Orphanage" from 1964 up to this day has continued throughout this year as well. A project worth 15,000.- TL was implemented together with the Yenimahalle Municipality in our period. Necessary construction materials to repair the indoor sports hall built by our club was provided by Yenimahalle Municipality, and the signboard of our club hanging on the door of the sports hall was replaced with a new one. In addition to these, various cleaning materials and sports equipment donated by Rtn. Mesut Yalçın and medical supplies donated by Rtn. Tarık Aksu. were delivered to the orphanage ġehit SavaĢ Bıyıklı Ġlköğretim Okulu Projesi / ġehit SavaĢ Bıyıklı Elementary School Project Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan ġehit SavaĢ Bıyıklı Ġlköğretim Okuluna önceki dönemde bilgisayar sınıfı yapımı ile baģlatılan çalıģmalar bu döneminde de devam ettirilmiģtir. Dönemimizde eģlerimiz tarafından evlerde düzenlenen yemeklerin geliri ile okulun çalıģmayan öğrenci tuvaletlerinin yapımı iģi tamamlanmıģ ve öğrencilerin kullanımına sunulmuģtur. Ayrıca bu gelirlerle okulun kütüphanesine çeģitli kitaplar satın alınmıģ ve kütüphane düzenlenmiģtir. Bunun yanında üyelerimiz tarafından bağıģlanan kitaplarla da kütüphane zenginleģtirilmiģtir. Ġhtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleri içinde toplanan giysiler okula bağıģlanmıģtır. 23 Nisan 2011 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerine yönelik, 40 kiģilik halk oyunları ekibi, kostümleri ile birlikte hazırlanmıģ, bunların kostümleri üye eģleri tarafından toplanan paralarla sağlanmıģ ve okula bağıģlanmıģtır. Halk oyunları çalıģmaları eğitmen Sn. Yeliz Ercan ve Sn. Ġlker Yılmaz yönetiminde sürdürülmüģtür. Afet ve Ġlk Yardım komitesi kısmında detaylı belirtildiği gibi 29 Aralık 2010 tarihinde ilkokul öğrencilerine yönelik diģ ve göz taraması yapılmıģ bu etkinlikte Bölge Guvernörü Rtn. Kemalettin Erbilgin ve EĢi Meral hanım da bizlerle beraber olmuģtur. Efforts regarding the construction of a computer class initiated in the previous period at ġehit SavaĢ Bıyıklı Elementary School in the Yenimahalle district of Ankara were continued during the period. The construction of the students' toilets in the school was completed and made available for the students' use thanks to the revenue attained during the dinners held in the residences of our spouses in our period. With these revenues, a variety of books were purchased for the school library, and the library was put in order. Besides these, the library was also enriched with books donated by our members.

19 Clothing gathered for needy students and their families were donated to the school. In the context of the National Sovereignty and Children's Holiday Activities for April 23, 2011, a 40-person team of folk dances was prepared together with their costumes; the costumes were provided with the collected money and donated to the school by our members' spouses. Folk dance training was led under the supervision of trainers Ms. Yeliz Ercan and Mr. Ġlker Yılmaz. As reported in detail in the part on Disaster and First Aid Committee, dental and eye screening for elementary school students was conducted on December 29, 2010, and the 2430th District Governor Rtn. Kemalettin Erbilgin and his spouse Meral Erbilbin were present with us in this event Nallıhan Köyü Su Projesi / Nallıhan YeĢilyurt Village Water Project Nallıhan YeĢilyurt bir orman köyü olup, halkı ve çevre köylerin insanları Nisan ayından itibaren yaylada çadır kurmakta, hayvanlarını yaylaya götürmektedirler. YaklaĢık hayvanın geçiģ yolu olan bölgede, insanların ve hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için 23 Ekim 2010 tarihinde Kaynarca ve Yaylapınarı mevkiinde olmak üzere iki ayrı alanda proje baģlatılmıģtır. Bu kapsamda her iki bölgede de çeģme ve su yalakları yapılmıģtır. Üyemiz Rtn. Kazım Çubukcu nun eģi Fatma Çubukcu tarafından finanse edilerek köy meydanı sayılan cami avlusunda inģaatı yarım olan abdesthane ve ihtiyaç giderme yerleri tamamlanmıģ, çevre düzenlemesi yapılmıģtır. Köyün ilköğretim okuluna kırtasiye ve temizlik malzemeleri bağıģlanmıģ 5 Haziran 2011 tarihli köye yapılan ziyarette de üyemiz Rtn. Hüseyin BektaĢ tarafından, köyde yaģayan çocuklara bayrak, çeģitli kitap, oyuncak gibi malzemeler armağan edilmiģtir. Inhabitants of Nallıhan Yesilyurt, a forest village, and of the surrounding villages set up tents on the plateau and take their animals there from April on. A project was launched in two separate areas - Kaynarca and Yaylapınarı - on October 23, 2010 in order to meet the need of people and their animals for water in this region which happens to be the passageway of about 15,000 animals. In this context, fountains and water troughs were constructed in both areas. The completion of the construction of the half-finished privies at the courtyard of the mosque, considered as the village square, and its landscaping has been funded by our member Rtn. Kazım Çubukçu's spouse Fatma Çubukçu. Stationery and cleaning materials have been donated to the village elementary school, and during a visit to the village dated June 5, 2011 materials such as flags, various books, and toys were given to the children living in the village as a present by our member Rtn. Hüseyin BektaĢ Diğer Yapılan Hizmetler / Other Services Döneminde sırasıyla,rtn. Sezai Yaman ın eģi Sn. Suna Yaman ın ev sahipliğinde, Rtn. Refii Berent in eģi Sn. Maria Berent in ev sahipliğinde, Rtn. Günal Akbay ın eģi Sn. Rüveyde Akbay ın ev sahipliğinde, Rtn. Mesut Yalçın ın eģi Sn. Filiz Yalçın ın ev sahipliğinde, Rtn. Erol Berker in eģi Sn. Suna Berker in ev sahipliğinde ve Rtn. Serdar Kaya nın eģi Sn. Müzeyyen Kaya nın ev sahipliğinde rotaryen eģlerinin ve yakınlarının katıldığı toplantılar gerçekleģtirilmiģtir.

20 Ayrıca Sn. Suna Berker in gayretleriyle Ġsveç Büyükelçiliğinde 17 Mart 2011 tarihinde briç turnuvası düzenlenmiģtir. Üyemiz Rtn. Haluk Aydemir tarafından daha önceki dönemlerde olduğu gibi dönemimizde de Elbistan Türkören Hasan Erdoğan Ġlköğretim Okuluna satranç takımları bağıģlanmıģtır. Gambia Büyükelçisinin eģi Ms. Isatou Gaye-Joof Genel Sekreterliğini yaptığı The Needy Foundation The Gambia fonuna TL bağıģ yapılmıģtır. Meetings hosting rotarians' spouses and their close ones were held respectively by Rtn. Sezai Yaman s spouse Ms. Suna Yaman, Rtn. Refii Berent s spouse Ms. Maria Berent, Rtn. Günal Akbay's spouse Ms. Rüveyde Akbay, Rtn. Mesut Yalçın s spouse Ms. Filiz Yalçın, Rtn. Erol Berker s spouse Ms. Suna Berker, and Rtn. Serdar Kaya s spouse Ms. Müzeyyen Kaya in their residences in the period Besides these, a bridge tournament was held on March 17, 2011 at the Swedish Embassy with the efforts of Suna Berker. Like in the previous periods, chess sets were donated to Elbistan Türkören Hasan Erdogan Elementary School by Haluk Aydemir in this period. Ambassador's wife, Gambia. Ms. Isatou Gaye-Joof Secretary-General's "The Needy Foundation-The Gambia" made donations to fund 2000.de-TL. 5. ROTARY VAKFI KOMĠTELERĠ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEES 5.1. Rotary Vakfı ile iliģkiler Komitesi / Relations with the Rotary Foundation Committee: (YKÜ- RTN. MEZAHĠM DOĞAN) BaĢkan/President : Rtn. Engin Ural Üyeler/Members : Rtn. Ali Padır, Rtn. Serdar Kaya Bölge döneminde UR Vakfı yeniden yapılandırılma kapsamında pilot bölge seçilmiģtir. Yeni düzenleme kapsamında Ankara Rotary Kulübü yeterlilik Ģartları sağlamıģtır. Dönemimizde düzenlenen Rotary Vakıf seminerine kulübümüzden Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Ekrem Kadıoğlu ve Rtn. Serdar Kaya katılmıģlardır. Seminer sonunda yeterlilik protokolü tekrar imzalanmıģtır. The 2430th Region was selected pilot region within the scope of the Rotary Foundation restructuring in the period Ankara Rotary Club has fulfilled its qualification requirements under the new arrangement. Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Ekrem Kadıoğlu and Rtn. Serdar Kaya participated in the Rotary Foundation Seminar organized in our period. The qualification protocol was signed once again at the end of the seminar.

21 5.2. EĢleĢmiĢ BağıĢ Komitesi / Matching Grands Committee: (YKÜ-RTN. MEZAHĠM DOĞAN) BaĢkan/President : Rtn. Murat Dikmen Üyeler/Members : Rtn. Asım Gürel, Rtn. Turhan Açıkalın, Dönemimizde UR Vakfı ile proje geliģtirme planlanmıģ olmasına rağmen bir faaliyet gerçekleģtirilememiģtir. No activities could be carried out in our period despite the preparation of plans for project development with the Rotary Foundation Grup Ġnceleme DeğiĢim Programı Komitesi / Group Inspection and Exchange Program Committee (YKÜ-RTN. GÜNAL AKBAY) BaĢkan/President: Rtn. Ali Pekdeğer Üyeler/Members : Rtn. Ali Serdaroğlu, Rtn. Aykut Duatepe, Rtn. Güntekin Köksal Dönemizde UR tarafından Grup Ġnceleme DeğiĢim programı kapsamında özellikle Anne ve Çocuk sağlığı konularında katılımcı talebiyle ilgili duyurular yapılmasına rağmen müracaat olmamıģ bu kapsamda bir faaliyet gerçekleģtirilememiģtir. No applications were made, and therefore no activities were carried out, in our period despite the announcements about issues such as participant demands regarding mother and child health in particular within the scope of the Group Study Exchange program by RI. GEÇMĠġ DÖNEM BAġKANLARI / FORMER PRESIDENTS 1. ġahap Birgi Cevat Girgin Cemal Ġmre Orhan Mersinli Celal Ġmre Necdet Egeran Galip Kardam Vedat Ural Erol Bükey Enis Tokcan Fethi Gürel Velid Ġsfendiyar Yılmaz Öz Fuat Zadil Azmi Tlabar Ġlhan Çevik Ġrfan Tümer Bahattin Bursalı Yavuz Kireç Hüseyin Sermet Yüksel Seler Emin Gürol Necip Alayeli Çetin Gökçeadam

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2010 2011 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International RTN. REY KLINGINSMITH 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ S.NU AY YAPILACAK FAALİYET ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATİ 1 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 28.09.2015 17.06.2016 2 1.Sınıf

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2016 2017 Uluslararası Rotary Başkanı President, Rotary International RTN. JOHN F. GERM ROTARY İNSANLIĞA HİZMET EDER 2430. Bölge Guvernörü

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2013 2014 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International RTN. RON D. BURTON 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary Başkanı President of Rotary International RTN.

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary Başkanı President of Rotary International RTN. ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT 2009 2010 Uluslararası Rotary Başkanı President of Rotary International RTN. JOHN KENNY 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

Ankara Rotary Kulübü. Ankara Rotary Club. 2004-2005 Dönemi. Başkan Rtn. Serdar Kaya

Ankara Rotary Kulübü. Ankara Rotary Club. 2004-2005 Dönemi. Başkan Rtn. Serdar Kaya Ankara Rotary Kulübü Ankara Rotary Club 2004-2005 Dönemi Başkan Rtn. Serdar Kaya ÇALIŞMA PROGRAMI / WORK PROGRAM Rtn. Glenn E.Estess, Sr. UR Başkanı / RI President 2004-2005 Rtn. Erhan Çiftçioğlu UR 2430.

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT 2014 2015 Uluslararası Rotary Başkanı President, Rotary International RTN. GARY C.K. HUANG 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT 2011 2012 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International RTN. KALYAN BANERJEE 2430. Bölge Guvernörü 2430th District Governor

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT 2013 2014 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International RTN. RON D. BURTON 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ 1462. TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 10 Eylül 2015 Wyndham Otel, Ankara KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle süslü Daha mutlu bir ülke yaratmaya

Detaylı

04/11/2010. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

04/11/2010. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 04/11/2010 Kulübümüzün 1253. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2007 2008 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International Rtn. Wilfrid J.WILKINSON 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT 2012 2013 Uluslararası Rotary Başkanı President, Rotary International RTN. SAKUJI TANAKA 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen! You are all a single rose, star of

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

2002-2003 Dönemi ÇALIŞMA PROGRAMI / WORK PROGRAMS. Rtn. Bhichai Rattakul. 2002-2003 Dönemi U.R. Başkanı / President, Rotary International

2002-2003 Dönemi ÇALIŞMA PROGRAMI / WORK PROGRAMS. Rtn. Bhichai Rattakul. 2002-2003 Dönemi U.R. Başkanı / President, Rotary International 2002-2003 Dönemi ÇALIŞMA PROGRAMI / WORK PROGRAMS Rtn. Bhichai Rattakul 2002-2003 Dönemi U.R. Başkanı / President, Rotary International Rtn. O. Müfit Metin 2430. Bölge Guvernörü / 2430. District Governor

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ GENEL KURULA SUNULAN FAALİYET RAPORU

ANKARA ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ GENEL KURULA SUNULAN FAALİYET RAPORU ANKARA ROTARY KULÜBÜ 2016-2017 DÖNEMİ GENEL KURULA SUNULAN FAALİYET RAPORU 2016 2017 Uluslararası Rotary Başkanı President, Rotary International RTN. JOHN F. GERM ROTARY İNSANLIĞA HİZMET EDER 2430. Bölge

Detaylı

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt.

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt. Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1974 Charter: 13339 District 2430 Zone 20 B 2016-2017 Dönemi Bülten no: 33 UR Başkanı John F. Germ UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci UR 2430. Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı

Detaylı

December. January. February. March

December. January. February. March Months EU Thursday Seminars Green Breakfast Seminars Conflict Management NAATR Training 30 Nov-05 Dec 2009 3 December 2009 / 09:30-12:00 Carbon Trade, Opportunuties & Turkey / Gülçin Özsoy, REC Turkey

Detaylı

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt.

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt. Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1974 Charter: 13339 District 2430 Zone 20B 2016-2017 Dönemi Bülten no: 30 UR Başkanı John F. Germ UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci UR 2430. Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen! You are all a single rose, star of

Detaylı

Ankara Rotary Kulübü. Ankara Rotary Club

Ankara Rotary Kulübü. Ankara Rotary Club Ankara Rotary Kulübü Ankara Rotary Club ÇALIŞMA PROGRAMI / WORK PROGRAM 2003-2004 Rtn. Jonathan B. Majiyagbe UR Başkanı / RI President 2003-2004 Rtn. Yılmaz Önel UR 2430. Bölge Guvernörü / RI 2430. District

Detaylı

2015 2016 Eğitim ve öğretim yılı için ilk tanıtım günümüzü gerçekleştirdik. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu VIII

2015 2016 Eğitim ve öğretim yılı için ilk tanıtım günümüzü gerçekleştirdik. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu VIII ŞUBAT 2015 E-BÜLTEN 2015 2016 Eğitim ve öğretim yılı için ilk tanıtım günümüzü gerçekleştirdik. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu VIII 21 Şubat 2015 Cumartesi günü Özel Amerikan Robert Lisesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ EKİM EYLÜL S.NU. AY YAPILACAK FAALİYETİN ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATİ 1 1.Sınıf Öğrencilerinin Uyum Haftası 08.09.2014 12.09.2014

Detaylı

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 25 Nisan Cumartesi, GEA ekibi tarafından, yerel saate göre 11.55 de Nepal de 7.9 şiddetinde deprem

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

FAST KID HALL RACE RESULTS

FAST KID HALL RACE RESULTS Newsletter No: 6 (2 January 13 February 2017 ) Page 1 TRACK&FIELD On Tuesday, December 7 Istanbul European Sıde Fast kids Hall Races were organized in Ataköy Aslı Çakır Alptekin Track&Field Hall. 9 students

Detaylı

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2014 2015 Uluslararası Rotary Başkanı President, Rotary International RTN. GARY C.K. HUANG 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2008 2009 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International Rtn. Dong-Kurn Lee 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2006 2007 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International Rtn. William Bill BOYD 2430. Bölge Guvernörü 2430 District Governor

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba)

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba) TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 2014-2015 1 Temmuz 2015 (Çarşamba) 1 Temmuz 2014 (Salı) VI. Sınıf Eğitiminin Başlaması 16 Temmuz 2015 (Perşembe, Arife, ½ gün) 17-19 Temmuz

Detaylı

EYLÜL / SEPTEMBER 2015 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER

EYLÜL / SEPTEMBER 2015 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER EYLÜL / SEPTEMBER 2015 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER 2015-2016 Akademik Yılı Veli Toplantıları 2015-2016 sene başı veli toplantılarımız 1 ve 2 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2015-2016 Academic Year

Detaylı

Ankara Rotary Kulübü. Ankara Rotary Club

Ankara Rotary Kulübü. Ankara Rotary Club Ankara Rotary Kulübü Ankara Rotary Club FAALİYET RAPORU / ACTIVITY REPORT 2003-2004 Rtn. Jonathan B. Majiyagbe UR Başkanı / RI President 2003-2004 Rtn. Yılmaz Önel UR 2430. Bölge Guvernörü / RI 2430. District

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB FAALİYET RAPORU ACTIVITY REPORT 2007 2008 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International Rtn. Wilfrid J.WILKINSON 2430. Bölge Guvernörü 2430 District

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ŞUBAT / FEBRUARY 2016 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER

ŞUBAT / FEBRUARY 2016 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER ŞUBAT / FEBRUARY 2016 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER İstanbul Kültür Ve Sanat Vakfı (IKSV) Yönetici ve yazarlarıyla Çocuk ve Sanat üzerine konuştuk İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ve TED Rönesans Koleji Okul

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

16/06/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

16/06/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 16/06/2011 Kulübümüzün 1282. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ 1470. TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 12 Kasım 2015 Wyndham Otel, Ankara KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle süslü Daha mutlu bir ülke yaratmaya

Detaylı

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ 2013-2014 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO : 4 (EKİM) BAŞKANIN MEKTUBU Değerli Dostlar Ron D.BURTON Uluslararası Rotary Başkanı 2013 2014 Dönemi Gürkan OLGUNTÜRK 2430. Bölge Guvernörü 2013 2014 Dönemi N.Altan ARSLAN

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016 2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016 2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International

ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM. Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International ANKARA ROTARY KULÜBÜ ANKARA ROTARY CLUB ÇALIŞMA PROGRAMI WORK PROGRAM 2005 2006 Uluslararası Rotary Başkanı President Rotary International Rtn. Carl Wilhelm STENHAMMAR 2430. Bölge Guvernörü 2430 District

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2017-18 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:4 Kulüp Toplantı No: 929 Dönem Toplantı No: 14 Toplantı Tarihi: 10.10.2017 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: Ian H.S. Riseley U.R. 2420.

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORLD DISABILITY FOUNDATION DÜNYA ENGELLİLER VAKFI DEV bir Düşünce ve Proje Kuruluşudur. 2010 da kurulmuş olup Birleşmiş Milletler e akreditedir. WDU Dünya Engelliler Birliği nin

Detaylı

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ Binota-Kalyan BANERJEE Nilüfer&İsmail KAHYAOĞLU Demet Salih PEKER Bilge & Özcan KALAYCI U.R ve BÖLGE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU U.R. BAŞKANI Binota Kalyan BANERJEE 2430 GUVARNÖRÜ Nilüfer İsmail KAHYAOĞLU

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu YEŞİL NOKTA ÇEVRE ÖDÜLLERİ GREEN POINT ENVIRONMENT AWARDS Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin hazır beton sektöründe, doğa

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ www.pendik.bel.tr 444 81 80 2634 2 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen!

Detaylı

P.I. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLL 13 TH EDİTİON ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER YAZ OKULU 13. DÖNEM

P.I. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLL 13 TH EDİTİON ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER YAZ OKULU 13. DÖNEM P.I. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLL 13 TH EDİTİON ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER YAZ OKULU 13. DÖNEM 06 09 TEMMUZ 2017 SİNAİA, ROMANYA WWW.DEDEKTİF.ORG.TR P.I. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 13th EDITION Between

Detaylı

ARTANKARA March 2016

ARTANKARA March 2016 ARTANKARA 9 13 March 2016 The second edition of ARTANKARA Contemporary Art Fair, one of the significant events in the cultural and social life of the capital, was held between March 9 13, 2016 at ATO Congresium

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2017-18 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:5 Kulüp Toplantı No: 931 Dönem Toplantı No: 15 Toplantı Tarihi: 17.10.2017 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: Ian H.S. Riseley U.R. 2420.

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı