EMG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 EMG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Cihazın tanımı: Cihaz, klinik çalışmalar esas olmak üzere, araştırma çalışmalarında da kullanılabilir, esnek seçimler içeren, modüler birleşime uygun olmalıdır. Sinir ileti çalışmaları, iğne EMG ve özel EMG çalışmaları, nörografi, refleks incelemeleri, otonomik incelemeler yapılabilir bir cihaz olmalıdır. 1. Cihaz, bilgisayar ile kontrol edilmelidir. Sistem bilgisayarı, en az aşağıdaki özellikleri karşılayacak sekilde olmalıdır: a- İşlemci; Core i5 b- RAM; 8 GB Ram,1600 MHz DDR3 c- 10/1 00 Mbit TP Network, d- Monitör; en az 17" olmalıdır. Çözünürlük 1680 x 1050 olmalıdır. e- Hard Disk; 1 TB f- DVD Writer, en az 40xspeed g- İşletim Sistemi; Windows 7 Olmalıdır. h- MS SQL MSD.B yazılımı bulunmalıdır. 2. Cihaz ağ bağlantısın.a uygun olmalıdır. EMG programı, kurulu olan bilgisayar veya hastane ağında bulunabilir MS SQL veritabanı sunucusu ile çalışabilir özellikte olmalıdır. 3. Amplifier en az 2 kanalılı olmalıdır. Sadece amplifier (yükseltici) kutusu değiştirilerek cihaz en az 4 kanala çıkarılabilir olmalıdır. (Alt ve üst sınır değişken olabilir) 4. Sistemin filtre özellikleri yüksek geçirgen (düşük frekans) için; 0.01 Hz - 3kHz kapalı aralığında düşük geçirgen (yüksek frekans) ; 30 Hz - 20 khz, kapalı aralığında ayarlanabilmelidir. 5. Sistemin gürültü seviyesi RMS 0.7 mikro volt veya daha az olmalıdır. 6. Cihazın CMRR değeri en az 110 db üzerinde olmalıdır. 7. Sistem uluslararası.izolasyon ve güvenlik standartlarına sahip olmalıdır. 8. Sistemin duyarlılığı 05 mikro V/D ile 20 mili V/D arasında ayarlanabilmelidir. 9. Tarama hızı; 1 rns/dt- ls/d olarak ayarlanabilmelidir. 10. Sistemin stirnülatör çıkışı, tekrarlanan ve train olarak seçilebilmelidir. Tekrarlama aralığı, Hz arasında olmalıdır. Uyarı süresi (alt sınır 0.01 e dek inebilir) olarak ayarlanmalıdır. Stirnulator (uyarıcı) 100 ma, 300 VOC çıkış vermelidir.

2 11. Cihaz hem tetikleyici hem tetiklenen olarak çalışmalıdır. 12. Yazılan yorumlarda.jrıotlarda, Türkçe karakter desteği sağlanmalıdır. Cihaz programı Türkçe veya İngilizce olarak kullanılabilir olmalıdır. Hasta bilgileri Türkçe yazılabilir olması tercih sebebi olabilir. 13. Yapılan bütün testler, cihaz tarafından otomatik olarak kaydedilmelidir. Testlerin kaydının yapılmasında kullanıcı onayına ihtiyaç duyulmadan eş zamanlı olarak sabit diske yazılmalıdır. 14. Cihaz ile aşağıdaki testleri yapmak mümkün olmalıdır. a. Sinir ileti çalışmaları: Motor sinir iletimi, duyusal sınır iletimi çalışmaları yapılabilmelidir. F dalgası, 20 trase ekranda izlenmelidir ve her birinin izleç ayarı yapılabilmelidir. M dalga başlangıcı ve F dalgası duyarlılıkları ayarlanabilmelidir. Inching/santimleme: Bu yöntemde en az 5 noktada uyarımla elde edilen traseler hem gerçek potansiyaller hem de amplitud, latans, ileti hızları ayrı ayrı olmak üzere x-y ekseninde ayrı ayrı görüntülenmelidir. Herçalışmaya geçiş tek tuşla mümkün olmalıdır. Sistem vücut ısısını bir sensör aracılığıyla ölçebilmeli ve bu değere göre otomatik olarak iletim hızını düzeltilebilmelidir. b. H-refleks: Aşagı sıralı 20 adet trase elde edilmelidir. Maksimum H dalgası kolayca bulunmalı, M ve H dalgası seçimleri otomatik yapılmalıdır. c. Spontan aktivite, Motor ünit potansiyeli (MÜP), EMG programı ile, spontan aktivite, MÜP ve interferans analizleri tek bir tabloda gösterilmelidir. EMG: Spontan etkinlik, MUP ve interferans paterni elde edilebilmelidir. EMG kaydı ve geri oynatma yapılabilmelidir. d. Cihaz SSR (sempatik deri yanıtı) ve R-R interval yapabilmelidir. e. İnching testini yapabilmelidir. 15.EMG QEMG; Yazılımın otomatik müp yakalama özelliğine sahip olmalıdır. En iyi altı adet müp her analizde otomatik Olarak elde edilmelidir. Istenildiği kadar müp elde edilir olmalıdır. Elde edilen müpünkaç adet müpten oluştuğu, genlik, süre, faz, dönüş bilgileri verilmelidir. Ortalaması alınan; müpün eğrileri tek tek incelenebilir olmalıdır. Müplerin adetleri, süreleri, genlik ve faz bilgilerinin ortalamaları verilmelidir. İnterferans verileri; dönem, dönüşler/toplam saniye, ortalama genlik, küçük segment sayısı (nss) olarak tablolanmalıdır. Elde edilen değcrlerin dağılımı görscl olarak verilmelidir. Müp jitter analizleri yapılmalıdır. Bulgular yazılımı; EMG çalışması bulgularının normal veya anormal olduğu belirlemelidir Tek Lif EMG çalışmasında; tepeve pencere algılama yer belirleme ve takip işaretleri konulabilir olmalıdır. Izlenen pencere genişliği genişletilip daraltılarak istenen süre ve genlikte geçen sinyaller ayıklanabilir olmalıdır. İstenmeyen tepeler atılabilir ve tetik tepeleri değiştirilebilir olmalıdır. Triger seviyesi değişikliklerinde analiz otomatik olarak yeniden başlatılmalıdır.

3 Tek lif emg testinde; incelenecek tek lif emg kaydı, bilgisayara kaydedildikten sonra da analiz yapılabilir olmalıdır. İstenen kayıt bilgisayara yüklenerek çevrim dışı ( off line) analiz yapılmalı, raporlar düzenlenebilir olmalıdır. Uyarılmış Tek Lif EMG testi yapılmalıdır. Uyartım yüzeyel veya monopolar iğne ile yapılabilir olmalıdır. Akım için güvenlik sınırı bulunmalıdır. 16- Refleks Çalışmaları H refleks testinde Mlat, Hlat, Mamp, Hamp, Akım şiddeti verileri tablo halinde ve her uyarı için otomatik olarak oluşturmalıdır. M ve H amplitüdü ile akım şiddeti grafik olarak gösterilmelidir. Blink refleks kayıtlarında kontralateral R2 latans değeri farkını sol ve sağ taraf için hesaplamalıdır. Bu hesaplamalar her iki (sağ-sol) taraf çalışmalarında yapılmalıdır Diğer Testler Repetitive (Dekrement) uyarı; Bu test otomatik olarak yapılarak, genlik ve alan hesapları verilmelidir. Testin alan ve genlik trendleri grafikleri otomatik olarak verilmelidir. Hesaplama için kullanıcı oluşan her dalgayı seçebilir olmalıdır. İstenen herhangi iki dalga referans ve hesaplama dalgası olarak seçilmelidir. Post aktivasyonda kullanıcı dilediği kadar uyarı şablonu ekleyebilir olmalıdır. SSR testinde latans ve amplitüd plotları çizilerek değerleri gösterilir olmalıdır. Otomatik olarak biriktirme özelliği bulunmalıdır. Yapılan çoklu kayıtlar alt alta saklanır olmalıdır. Kısa segment testleri.yapılmalıdır. " EMG Monitör; bu program ile cihaz tamamen serbest kullanıma izin vermelidir. Arnplfierin bütün kanallarını aynı anda kullanmak mümkün olmalıdır. Veriler sayısal (binary) ve metin (text) olarak bir dizine kaydedilmelidir. RR (İnterval), Normal Nefes, Derin.Nefes, Ayakta, Valsalva Testleri yapılmalıdır. MRP ve Tremor analiz çalışmaları yapılan program bulunmalıdır. Tremor Çalışmalarında, spektral analizler yapılabilir olmalıdır. 18. Cihaz ile birlikte verilmesi gereken sarf malzemeleri Cihaz mobilize halde taşıyıcı ekipmanları ile hareket edebilir şekilde teslim edilmelidir 2 Adet Bipolar uyarı elektrot 2 m kablolu. 1 Akım şiddeti kontrollü el stimulator, Uçları açılı ve düz şekilde olmalıdır. 2 adet Sabitlerne bandı: 2 adet Digital Ring Elektrot, 1 m kablolu.

4 2 adet Bar Elektrot, 1 m kablolu. 4 adet bar elektrot keçeli tip 2 adet toprak disk elektrot; 1.5mm dokunma korumalı ve 1.2 m kablolu 2 adet Toprak elektrot, 18.5 cm Velcro bantlı, 1.5 m kablolu ve 1.5 mm dokunma korumah gırış. 2 adet disc elektrot çifti, 10 mm kayıt alanı, 1 m kablolu. 2 kutu Tek kullanımlık Konsantrik iğne Elektrot, 25 x 0.30 mm (300), (5 adet), 2 kutu Tek kullanımlık Konsantrik iğne Elektrot, 37 x 0.46 mm (260), (5 adet), 2 adet kılıflı tek kullanımlık iğne elektrot kablosu 1 m. 3 adet mezura,. MONTAJ, TEKNİK SERVİSOARANTİ VE YEDEK PARÇA 1. Cihazlar ve aksesuarları hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orjinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır. 2. Teklif veren firmalar cihazda garanti sonu değişmesi muhtemel yedek parçaları katolog no'larını ve isimlerini belirterek garanti sonu lo yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz cinsinden belirteceklerdir. 3. Satıcı, idarenin belirleyeceği kişilere; cihazın tüm organlardaki ayrı ayrı kullanım özellikleri ve türn.modlardaki uygulama ayarları ile ilgili teknik bilgilerin detaylı ve eksiksiz olarak aktarılmasını sağlama1ıdır. Bu eğitimin nerede ve ne kadar sürede (en az 8 gün olmak kaydıyla) verdireceğini teklifinde belirtecektir. 4. Satıcı fırına cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. 5. Teklif veren firma garanti süresi içinde her 6 ayda bir cihaza bakım yapacaktır. 6. Teklif veren firma garanti sonu yıllık bakım ücretini yedek parça hariç ve yedek parça dahil olmak üzere cihazın kontrol periyotlarını belirterek döviz cinsinden vereceklerdir. D. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR 1. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal gerekli teknik dokümanları vermelidir. 2. ihaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında her cihaz için aynı dokümanlardan birer takım vermelidir. Ayrıca bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ile cihazın mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını içeren servis manüeli verilecektir. 3. Teklif edilen cihaz ve sistemin Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması şartlarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğu gösteren CE (Conformite Europeene) işareti olmalıdır.

5 E. KABUL VE MUAYENE 1. Cihazın kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede şartnarnede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve rnuayenede oluşabilecek kaza ve hasarlarda satıcı firma sorumludur. 3. Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. 4. Hastane idaresince görevlendirilmiş nöroloji uzmanınca kontrol ve denemesi yapıldıktan sonra cihazlar uygun bulunmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve hastane hiçbir yükümlülük kabul etmeksizin cihazları ilgili firmaya teslim edecektir. F. EGİTİM. 1. ihaleyi alan firma cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesiyle kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği sayıda elemana yeterli süre (en az 5 Gün) ücretsiz eğitim verecektir.