BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP PROGRAMCI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 24/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 PROGRAMCI A 1. DBA, Ahmet adlı kullanıcıyı sadece sisteme tanımlamıştır. Ahmet tablo ve package oluşturma haklarına sahip olmak istiyor. DBA nın ilgili kullanıcıya bu hakları verebilmesi için aşağıdaki komutların hangisini çalıştırması gerekir? A) GRANT CREATE TABLE, CREATE PACKAGE TO Ahmet; B) GRANT CREATE TABLE, CREATE PROCEDURE TO Ahmet; C) GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE PROCEDURE TO Ahmet; D) GRANT CREATE CONNECT, CREATE PROCEDURE TO Ahmet; 2. Veri yapısının ve analizin iyi yapılması sonucu aşağıdakilerden hangisi kazanılamaz? A) Sadece ihtiyaç duyulan verilerin tutulması B) Bilgisayarın fiziksel performans artışı C) İstenilen veriye daha hızlı erişim D) Gereksiz verilerin dışlanması 4. Bir transaction esnasında bekleyen tüm değişiklikler COMMIT kullanılarak gerçekleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Tüm savepointler saklanır. B) Tüm kullanıcılar transaction ın sonucunu görebilir. C) Verilerin COMMIT ten önceki hâlleri artık geri getirilemeyecek şekilde kaybedilir. D) Etkilenen kayıtların üzerindeki kilitler kaldırılır ve bu kayıtlar başka kullanıcılar için yeni transaction lara açık hâle getirilir. 5. Aşağıdaki durumlardan hangisi JPA da veritabanına kaydedilmiş fakat aktif bir session la ilişkili olmayan nesnelerin durumunu belirtmek için kullanılır? A) Attached B) Deleted C) Detached D) Removed 6. Ücreti en yüksek olanın adı, soyadı ve ücreti ni ekrana getiren SQL cümlesi aşağıdakilerden hangi sidir? 3. SQL fonksiyonlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Veri üzerinde hesap yapmak için kullanılır. B) Kayıt grupları için sonucu düzenlemede kullanılır. C) Tarih ve sayıları ekrana yazdırırken formatlarını düzenlemede kullanılır. D) SQL fonksiyonlarını tek kayıt fonksiyonları ve çift kayıt fonksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır. A) Select a.adı,a.soyadı,max(d.ucret) from adsoyad a,digerbilgi d where a.personel_no = d.personel_no group by a.adı,a.soyadı; B) Select a.adı,a.soyadı,max(d.ucret) from adsoyad a,digerbilgi d where a.personel_no = d.personel_no; C) Select max(ucret) from digerbilgi group by ucret; D) Select max(ucret) from digerbilgi; 2

3 PROGRAMCI A 7. SA3842 kodlu malzemeyi üreten bölümlerin numaralarını ve adlarını bul olarak ifade edilen bir gereksinimi karşılayan sorgu aşağıdakilerden hangisi değildir? A) SELECT DISTINCT B.BNO, B.ADI FROM BO- LUM B, URETIM U WHERE B.BNO = U.BNO AND U.MKODU = SA3842 B) SELECT BNO, ADI FROM BOLUM WHERE BNO IN (SELECT BNO FROM URETIM WHE- RE MKODU = SA3842 ) C) SELECT B.BNO, B.ADI FROM BOLUM B WHERE EXIST (SELECT * FROM URE- TIM U WHERE U.MKODU = SA3842 AND U.BNO = B.BNO) D) SELECT B.BNO, B.ADI FROM BOLUM B WHERE EXIST (SELECT * FROM URETIM U WHERE U.MKODU = SA3842 OR U.BNO = B.BNO) 8. Yabancı Anahtar (Foreign Key) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yabancı anahtarlar ile birlikte ON DELE- TE CASCADE seçimini kullanmak zorunlu değildir. B) Yabancı anahtar, ait olduğu tabloda herhangi bir alan olabilir. C) İki tablo arasında ilişki kurmak için kullanılır. D) Referans olarak da adlandırılır. 10. Artan sıralama için SQL cümlelerinde kullanılması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) DESC B) ASC C) OR D) AND 11. Öğrenci tablosunu sütunlarının NO, ADI, BORC olduğunu varsayalım. Borcu olmayan öğrenciler için BORC sütununda NULL değerleri yer almaktadır. Bu durumda sadece borcu olan öğrencileri listelemek için aşağıdaki SQL deyimlerinden hangisi kullanılır? 12. A) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC>0; B) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC<>0; C) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC <> NULL; D) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC IS NOT NULL; 9. Aşağıdaki SQL komutlarından hangisi TabloA da yer alan tüm kayıtları siler? A) TRUNCATE TabloA TABLE B) TRUNCATE * FROM TABLE TabloA C) TRUNCATE TABLE TabloA D) TRUNCATE * FROM COLUMN TabloA TabloA ve TabloB Ad sütunu üzerinden ilişkilendirilmiştir. Buna göre aşağıdaki SQL cümlelerinden hangisi yukarıdaki seçili alanı ifade eder? A) SELECT * FROM TabloA INNER JOIN TabloB ON TabloA.Ad = TabloB.Ad B) SELECT * FROM TabloA LEFT JOIN TabloB ON TabloA.Ad = TabloB.Ad C) SELECT * FROM TabloA RIGHT JOIN TabloB ON TabloA.Ad = TabloB.Ad D) SELECT * FROM TabloA LEFT JOIN TabloB ON TabloA.Ad = TabloB.Ad WHERE TabloB. Ad IS NULL 3

4 PROGRAMCI A 13. SELECT adi FROM Ogrenci SQL cümleciğindeki Ogrenci sözcüğü aşağıdakilerden hangisini temsil eder? A) Verilerin alınacağı tablonun adının Ogrenci olduğunu B) Verilerin alınacağı alan adının Ogrenci olduğunu C) Ogrenci kayıtlarının burada tutulduğunu D) Ogrenci kayıtlarının sıralı listeleneceğini 18. I- Adres ile çağırma II- Değer ile çağırma III- Tür ile çağırma Yukarıdakilerden hangileri işlevler (functions) arası parametre geçiş türlerini listeler? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 14. Sorgularda FROM sözcüğü ne iş yapar? A) Verileri bir alana göre sıralar. B) Verileri bir alana göre gruplandırır. C) Verilerin alınacağı tablo veya tabloları belirler. D) Verilerin hangi alana göre sıralı olacağını belirler. 19. Aşağıdakilerden hangisi UML çizeneği değildir? A) Varlık çizeneği (Entity Diagram) B) Nesne çizeneği (Object Diagram) C) Etkinlik çizeneği (Activitiy Diagram) D) Birleşim çizeneği (Collaboration Diagram) 15. SQL dilinde veri tabanı yaratmak için aşağıdaki deyimlerin hangisi ile başlamak gerekir? A) SELECT B) DELETE C) UPDATE D) CREATE 20. Sınıf çizeneklerinde sınıflar rollerine ya da üstlendikleri görevlere göre sınıflandırıldığında, sistemin dış ortamla etkileşimini sağlayan sınıfların tür adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulama (Verification) B) Kontrol (Denetim) C) Sınır (Boundary) D) Varlık (Entity) 16. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının geliştirdiği uygulama programının yazıldığı bir programlama dilidir? A) HD B) Network C) C++ D) CPU 17. Değişkenlere ilk değer atamak ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Programlama dilinin getirdiği bir zorunluluktur. B) Tanımlı değişkene ilk değer atamak zorunlu değildir. C) Her veri türündeki değişkenlere ilk değer atanabilir. D) Değişkenlerin geçerli ve güvenilir değerler ile işleme alınmasını sağlar. 21. Yazılım yeteneklerini ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için oluşturulan mimaride, farklı iyelikler ile farklı alanlarda hizmet veren yazılım bileşenlerinin, seçilen bir hizmeti yerine getirmek için birlikte zayıf bağımlılık ile kullanılması ilkesi aşağıdaki hangi yazılım mimari türüne aittir? A) Duruma Yönelik Mimari (Aspect Oriented Architecture) B) Nesneye Yönelik Mimari(Object Oriented Architecture) C) Çok Katmanlı Yazılım Mimarisi (Multi Tier Software Architecture) D) Servise Yönelik Mimari (Service Oriented Architecture) 4

5 PROGRAMCI A Aşağıdakilerden hangisi dosya ismi Merhaba olan ve java kodu bulunduran dosyanın çalıştırılması için sırasıyla konsola yazılacak doğru komutlardır? Sembolü akış diyagramlarında neyi ifade eder? A) Karar işlemi B) Giriş işlemi C) Döngü işlemi D) Yazdır işlemi A) java merhaba.java ve javac merhaba.class B) javac Merhaba.class ve java Merhaba.java C) java Merhaba.java ve javac Merhaba.class D) javac Merhaba.java ve java Merhaba 23. Java dilinde tanımlı Vector ve ArrayList sınıfları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ArrayList, doğrudan erişimde Vector e göre daha yavaştır. B) Hem Vector hem de ArrayList içinde farklı tür nesneler yer alabilir. C) Vector ün büyümesi ArrayList in büyümesinden daha hızlıdır. D) Hem Vector de hem de ArrayList içinde erişilen nesne için tür dönüşümü yapmak gereklidir, aksi hâlde nesnenin varsayılan türü Object olacaktır. 27. Aşağıdakilerden hangisi java programında açıklama satırı olarak işlenir? A) &Açıklama& B) <!--Açıklama--> C) //Açıklama D) *Açıklama* 28. Aşağıdaki operatörlerden hangisi java programlama dilinde diğerlerinden daha önceliklidir? A) + B) * C) == D) & 24. Aşağıdakilerden hangisi Java dilindeki arayüzler (interfaces) için yanlıştır? A) Arayüzler sadece metodları içerebilir. B) Arayüz içinde var olan metotların varsayılan özellikleri public abstract dır. C) Arayüz kendi adıyla aynı ada sahip bir kütükte ve.java uzantısı ile saklanır. D) Arayüzü gerçekleştiren sınıflar, arayüz içinde yer alan tüm metotları tanımlamaya zorlanırlar. 29. Aşağıdaki java ifadesinin konsol çıktısı nedir? public static void main(string[] args) { int n=2; int i = 10; n = ++i%5; int z=(n==0)?1:0; System.out.print(z);} A) 0 B) 1 C) 2 D) Aşağıdakilerden hangisi ilk giren elemanın son çıkarılması (FILO) ilkesine dayanan veri yapısıdır? A) Liste B) Kuyruk C) Ağaç D) Yığıt 30. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir XHTML tanımlamasıdır? A) <break> B) <break /> C) <br> D) <br /> 5

6 PROGRAMCI A 31. HTML dokümanlarında aşağıdakilerden hangisi <HEAD> bloğunun arasına yazılmak zorundadır? A) HTML B) BODY C) TITLE D) LINK 35. HTML dokümanlarında nesnelerin kaymasını sağlayan belirteç aşağıdakilerden hangisidir? A) <FONT> B) <BODY> C) <MARQUEE> D) <DIV> 32. <% sayi=1 do while sayi>2 sayi=sayi+2 loop if sayi = 3 then sayi = sayi + 1 else sayi = sayi - 1 Response.Write(sayi) %> Yukarıdaki işlemin sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) 0 B) 1 C) 2 D) HTML dokümanlarında üstü çizilmiş yazı yazılmasını sağlayan belirteç aşağıdakilerden hangisidir? A) <STRIKE> B) <SMALL> C) <BIG> D) <BLINK> 37. Aşağıdakilerden hangisi HTML dokümanlarında kullanılan META belirtecine ait bir tanımlama değildir? A) Description B) Keywords C) Content-Type D) Introduction 33. Aşağıdakilerden hangisi statik web sayfalarının dinamik sayfalara göre bir üstünlüğü olarak sayılabilir? A) Form işlemede daha yeteneklidir. B) Büyük siteler için daha uygundur. C) If-then-else yapısı daha kuvvetlidir. D) Sunucuya verdikleri yük daha azdır. 38. Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir? int sayi = 126; MessageBox.Show((sayi%10).ToString()); A) 6 B) 10 C) 12.6 D) VBScript te kullanılan değişken isimleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Mutlaka harfle başlamalıdır. B) Küçük harflerden oluşmalıdır. C) Uzunluğu 255 karakteri geçemez. D) İçinde noktalama işaretleri bulunamaz. 39. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir dizi tanımlamasıdır? A) int [ ]dizi =new int[3]{0,1,2,3}; B) int [ ]dizi =new int[3]; C) int dizi [3]; D) int dizi; 6

7 PROGRAMCI A 40. Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir? string ad = Olmak ya da olmamak ; MessageBox.Show(ad.Substring(3,1)); A) O B) l C) a D) Olm 45. B Sınıfı bir IP adresinin varsayılan alt ağ maskesi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) C# programlama dilinde hata ayıklama (yakalama) işlemleri için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır? A) On error/resume Next B) On Error/GoTo Label C) Try/Catch/Finally D) if/else 46. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar iç donanımı değildir? A) Ekran kartı B) Ağ kartı C) Ana kart D) Monitör 47. Aşağıdakilerden hangisi bir veri depolama birimi değildir? 42. Aşağıdaki gibi tanımlanan, string tipindeki metin isimli değişkenin değerinin büyük harfe çevrilmesi için String sınıfının hangi method u kullanılmalıdır? A) CPU B) USB Disk C) Sabit Disk D) Disket string metin = byteök ; A) ToUpper B) ToLower C) ToCharArray D) Trim 48. PC133 SDRAM deki 133 sayısı neyi ifade eder? A) 133 KB B) 133 MB/sn C) 133 MHz D) 133 Khz 43. x ve y tamsayı göstergeleri olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) if (x < y) { } B) *(--x) C) x = ++y D) x= *y; 49. Aşağıdakilerden hangisi Intel in dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği bir işlemci teknolojisidir? A) Centrino B) Slot C) SEC D) PGA 44. Internet üzerinden başka bir makineye uzaktan bağlanmak için geliştirilen TCP/IP protokolüne ne ad verilir? A) SMTP B) IRC C) Telnet D) Usenet 50. Donanım ile işletim sistemi arasında bir arayüz görevi gören yazılım aşağıdakilerden hangisidir? A) ISDN B) BIOS C) TCP/IP D) DOS 7

8 PROGRAMCI A sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması şartıyla Kanun un aradığı özel bir sebebe bağlı olmaksızın isteği hâlinde memuriyeti boyunca verilebilecek toplam aylıksız izin süresi ne kadardır? A) 6 ay B) 1 yıl C) 18 ay D) 2 yıl sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi başlamış veya başlayacak bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma yetkisine sahip değildir? A) İlçelerde kaymakamlar B) Atamaya yetkili amirler C) Daire başkanları D) Vali sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? A) Siyasi partiye girmek B) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek C) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak D) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aylıktan kesme cezası alan bir memur, bu cezanın uygulanmasından itibaren kaç yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? 56. Aşağıdakilerden hangisi Yasama Organının hükûmeti siyaseten sorumlu tutmak için kullanabileceği en etkili denetim yoludur? A) Gensoru B) Genel görüşme C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması Anayasası na göre, Bakanlar Kurulu üyelerini görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisi yargılar? A) TBMM B) Danıştay C) Yargıtay D) Anayasa Mahkemesi A) 3 B) 5 C) 8 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına yasak işlerden değildir? A) Ticari vekillik B) Anonim şirket ortaklığı C) Kollektif şirket ortaklığı D) Komandit şirkette komandite ortak olmak 58. Tüzükler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Danıştay incelemesinden geçirilmeden tüzük çıkarılamaz. B) 1982 Anayasası nda düzenlenen tek düzenleyici işlem türüdür. C) Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. D) Tüzükler kanunlar gibi yayımlanır. 8

9 59. Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarabileceği Anayasa da açıkça ifade edilmemiştir? A) Bakanlıklar B) Başbakanlık C) Bakanlar Kurulu D) Kamu tüzelkişileri PROGRAMCI A Anayasası na göre merkezi yönetim açısından illerin yönetimi aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır? A) Seçilmiş olma esası B) İdarenin bütünlüğü C) Yerinden yönetim D) Yetki genişliği TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 9

10 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

11 24 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 9. GRUP: PROGRAMCI A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. D 8. B 9. C 10. B 11. D 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. B 19. A 20. C 21. D 22. B 23. C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. B 29. A 30. D 31. C 32. A 33. D 34. B 35. C 36. A 37. D 38. A 39. B 40. C 41. C 42. A 43. D 44. C 45. B 46. D 47. A 48. B 49. A 50. B 51. B 52. A 53. D 54. B 55. C 56. A 57. D 58. B 59. C 60. D