Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA"

Transkript

1 Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler faaliyeti çerçevesinde Avrupa Komisyonundan alınan hibe ile yürütülmektedir. Bu projenin içeriği ve sonuçları hiçbir şekilde Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmadığı gibi proje ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk proje sahiplerine aittir.

2 Bu eğitim modülü, CP-PACK kapsamında ve odak grup görüşmeleri ile Serebral Palsi li çocukların anne babaları ve öğretmenlerine yapılan anket sonuçlarından elde edilen İhtiyaç Analizi Raporuna göre oluşturulmuştur. Bu modül, temel olarak yetersizlikleri olan kişilerin haklarını düzenleyen uluslararası yasal belgelere ve ortakların ülkelerinde yürürlükte olan temel yasal çerçevelere dayanan teorik bir eğitim modülüdür. Bu eğitim modülü, uygulanan yasayı tanımak ve anlamakta bir başlangıç materyali olarak kullanılmalıdır. Bu modül yasal tavsiye değildir ve bu şekilde anlaşılmamalıdır. 24

3 Bölüm 1 Uluslararası ve AB Seviyesinde SP li Kişinin Yasal Durumu Kazanımlar Katılımcılardan; Ülkelerinde uluslararası yasaların ve AB yasalarının ne derecede uygulanabileceğini anlamaları Daha gelişmiş ve uygun bir ulusal yasa sistemi için neler yapılabileceğinin anlamaları beklenmektedir. Giriş Yetersizlikleri olan kişilerin hakları alanında temel uluslararası ve Avrupa belgesi, Birleşmiş Milletler New York merkez binasında 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş olan Yetersizliği Olan Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Opsiyonel Protokolü dür. Sözleşme 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye katılan ülkeler, sözleşmeyle tanınan hakların sağlanması için politikalar, yasalar ve idari tedbirler almayı; ayrımcılık oluşturan yasa, yönetmelik ile adet ve uygulamaları kaldırmayı taahhüt eder. Bakış açısının değişebilmesi için, yetersizlikleri olan kişilerin durumunun iyileştirilmesi esastır ve anlaşmayı onaylayan ülkeler önyargılarla mücadele etmeli; yetersizlikleri olan kişilerin kabiliyetleri konusunda farkındalığı arttırmalıdır. Ülkeler, yetersizliği olan kişilerin de yetersizliği olmayan kişilere doğuştan sağlanan yaşama hakkını kullanabilmelerini, bu kişilere eşit haklar verilmesini, yetersizliği olan kadınların ve kız çocuklarının durumunun iyileştirilmesini ve yetersizliği olan çocukların korunmasını sağlamak durumundadır. Yetersizliği olan çocuklar eşit haklara sahip olmalı, yetkili kurumlar tarafından çocuğun menfaati için en iyi yol olarak gösterilmediği sürece çocuklar istekleri dışında anne babalarından ayrılmamalı ve hiçbir şartta gerek çocuk gerekse anne babaların yetersizliğine dayanılarak böyle bir ayrıma gidilmemelidir. Ülkeler, yasalardan önce bütün insanların eşit olduğunu kabul etmeli ve yetersizliğe dayanan ayrımcılığı yasaklayarak eşit yasal korumayı garanti etmelidir. Ülkeler, yetersizliği olan bireylere mülk sahibi olma ve miras bırakma, mali işleri kontrol etme ve banka kredileri ile ipotek sözleşmelerinin kullanımı konusunda eşit haklar sağlamalıdır. Diğerleri ile eşit adalete erişim hakkı sağlamalı ve yetersizliği olan 25

4 kişilerin özgürlük ve güvenlik haklarını kullanabildiği yasa dışı veya keyfi herhangi bir durumdan dolayı özgürlüklerinden mahrum bırakılmamalarını sağlamalıdır. Ülkeler, yetersizliği olan kişilerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü herkesin olduğu gibi korumalı; işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele görmemelerini sağlamalı ve ilgili kişinin rızası olmadan üzerlerinde tıbbi veya bilimsel deneylerin yapılmasını yasaklamalıdır. Yasalar ve idari tedbirler, suistimal, şiddet ve yetkinin kötüye kullanılmasını engellemelidir. Suiistimal halinde devletler mağdura iyileşme, rehabilitasyon ve tekrar toplumla bütünleşmeyi sağlamalı ve suiistimali soruşturmalıdır. Yetersizliği olan kişiler, özel hayat, aile hayatı, yazışma veya iletişim konularında keyfi veya yasa dışı bir muameleye tabi olmamalıdır. Onların kişisel, tıbbi ve rehabilitasyon bilgilerinin gizliliği de yetersizliği olmayan kişiler gibi korunmalıdır. Kabul edilebilirlik konusu da dâhil olmak üzere Sözleşme, ülkelerden engelleri tanımlamalarını ve ortadan kaldırmalarını; yetersizliği olan kişinin çevre, ulaşım, kamu tesisleri ve hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini sağlamasını ister. Yetersizliği olan kişiler bağımsız olarak yaşayabilmeli, topluma dâhil olmalı, nerede ve kiminle yaşayacağını seçebilmeli ve hem evdeki hem de toplumdaki destek hizmetlerinden faydalanabilmelidir. Kişisel hareketlilik ve bağımsızlık, kişisel hareketliliğin desteklenmesi ve kolaylaştırılması, hareketlilik becerileri ile hareketlilik yardımları konusunda eğitim, cihazlar, yardımcı teknolojiler ve birebir kişisel yardımla sağlanmalıdır. Ülkeler, makul bir standartta yaşama ve sosyal korunma hakkını kabul eder; buna kamusal alan, hizmetler ve yetersizliğe bağlı ihtiyaçlar konusunda yardım ve yoksulluk durumunda yetersizlikle ilişkili masraflar da dâhildir. Ülkeler, genel toplumsal bilgiye, uygun format ve teknolojiler yoluyla erişimi iyileştirmeli, Braille, işaret dili ve diğer iletişim şekillerinin kullanımını kolaylaştırarak, medya ile İnternet sağlayıcılarının, bilgileri erişilebilir formatta sunmalarını sağlamalıdır. Evlilik, aile ve kişisel ilişkilere ilişkin ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır. Yetersizliği olan kişilerin anne baba olma, evlilik yapma ve aile kurma, kaç çocuğa sahip olacağına karar verme ile aile planlama araçlarına ve eğitimlerine erişim, velayet ve evlat edinme gibi konularda eşit fırsatlara sahip olmaları gereklidir. Ülkeler, ilk ve orta öğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitim ile hayat boyu öğrenmeye eşit erişimi sağlamalıdır. Eğitim uygun materyal, teknik ve iletişim biçimlerini kullanmalıdır. Destek ihtiyacı olan öğrenciler destek tedbirlerini almalı, görme engelli ve işitme engelli öğrenciler Braille ve işaret dilini akıcı şekilde kullanan öğretmenlerden en uygun iletişim yoluyla eğitim almalıdır. Yetersizliği olan kişilerin eğitimi topluma 26

5 katılımlarının, saygınlıklarının, kişiliklerinin, kabiliyetlerinin ve yaratıcılıklarının gelişiminin sağlanmasıyla mümkündür. Yetersizliği olan kişilerin yetersizlikleri temelinde ayrımcılığa uğramadan mümkün olan en yüksek standartta sağlık hizmetini almaya hakkı vardır. Onlar da diğer insanlara sağlandığı şekilde ücretsiz ya da makul fiyatlardaki sağlık hizmetlerinden aynı oran, kalite ve standartta faydalanmalı, yetersizliklerinden dolayı ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerini almalı ve sağlık sigortası sağlanması konusunda herhangi bir ayrımcılığa tabii olmamalıdır. Yetersizliği olan kişilerin en üst seviyede bağımsızlık ve yeterlilik kazanmalarını sağlamak için ülkeler, sağlık, istihdam ve eğitim alanlarını uygun hale getirme ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamlı şekilde sağlamalıdır. Yetersizliği olan kişilerin eşit çalışma ve hayatlarını kazanma h akları vardır. Ülkeler işe ilişkin konularda ayrımcılığı yasaklamalı, iş sahibi olma ve girişimciliği, kamuda yetersizliği olan kişilerin istihdam edilmesini ve bu kişilerin özel sektörde istihdamedilmesini desteklemeli ve iş yerinde makul şartların bu kişilere sağlanmasını garanti etmelidir. Ülkeler, yetersizliği olan kişilerin oy verme, aday olma ve seçilme de dâhil olmak üzere siyasi ve toplumsal hayata eşit katılımı sağlamalıdır. Ülkeler, televizyon programları, filmler, tiyatro ve erişilebilir formatlarda kültürel materyal sağlanmasını garanti ederek, tiyatrolar, müzeler, sinemalar ve kütüphaneleri erişilebilir kılarak, yetersizlikleri olan kişilerin yaratıcı potansiyellerini sadece kendileri için değil toplumun zenginleşmesi için de kullanmalarını sağlayacak fırsatlar yaratarak kültürel hayata, eğlenmeye, boş zaman ve spor faaliyetlerini katılımı desteklemelidir. Ülkeler, yetersizliği olan kişilerin, yetersizliği olanlara yönelik sporlara katılımlarını sağlamalıdır. Ülkeler, Sözleşme nin gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya konması konusunda yardımcı olmalıdır. Sözleşme nin uygulanması ve izlemesinin garanti altına almak için ülkeler, hükümet içerisinde bir odak noktası belirlemeli ve uygulamanın izlenmesi teşvik edilmesi için ulusal bir mekanizma oluşturmalıdır. Bağımsız uzmanlardan oluşan Yetersizliği Olan Kişilerin Haklarına Dair Komite, taraf devletlerden Sözleşme nin uygulanması konusundaki ilerlemelere dair periyodik raporlar alacaktır. İletişimlere ilişkin Opsiyonel Protokol ün 18. Maddesi, birey ve gruplara, tüm ulusal kaynak ve süreçlerin uygulanması konusunda dilekçe verme hakkı tanır. Burada dilekçe verme hakkının, sadece görevdeki ulusal otoritenin, Sözleşme hükümlerine göre verilmiş olan hakkı sağlamaması ve vermemesi durumunda kullanabileceğinin ve ilgili kişinin bu hakları edinmek için tüm ulusal süreçleri takip etmiş olması gerekliliğinin 27

6 altı çizilmelidir. Komite şikayeti ve devletin gözlemlerini inceler ve eğer varsa bu bağlamda görüşlerini ve tavsiyelerini oluşturur ve devlete iletip kamuya açıklar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yetersizlik, engel ve özür tanımları aşağıdaki gibidir: Zedelenme: Herhangi bir psikolojik veya anatomik yapı veya işlev kaybı ya da anomali Yetersizlik: (bir zedelenmenin sonucu olarak) bir insan için normal kabul edilen şekilde veya oranda bir faaliyeti gerçekleştirme eksikliği ve sınırlılığı Engel: Yaş, cinsiyet ve o bireye ait sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak normal bir işlevin tam anlamıyla yerine getirilmesini kısıtlayan ya da engelleyen durum. Aşağıdaki tanımlar, bu bakış açısı doğrultusunda geliştirilmiştir. Dünya Programı nda önerilen ilgili eylem terimleri önleme, rehabilitasyon ve fırsatların eşitlenmesi olarak tanımlanmıştır. Önleme, olumsuz fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlardan kaynaklanan engelin önlenmesinde veya zihinsel, fiziksel ve duyusal engellerin ortadan kaldırılması için (birincil önleme) alınan tedbirler anlamına gelir. Rehabilitasyon, engelli bir kişinin en yüksek zihinsel, fiziksel ve/veya sosyal düzeyini sağlayarak kişinin kendi hayatını değiştirebileceği araçları temin etmeye yönelik amaç odaklı ve zaman kısıtlı bir süreçtir. Bir işlev kaybını veya işlevsel bir kısıtlamayı telafi etmeye yönelik tedbirler (örneğin teknik yardımlar) ile sosyal uyum veya yeniden uyumu kolaylaştırmaya yönelik diğer tedbirleri de içerebilir. Fırsat eşitliği, fiziksel ve kültürel ortam, barınma ve ulaşım, kamu ve sağlık hizmetleri, eğitim ve iş fırsatları, kültürel ve sosyal hayat, spor ve eğlence tesislerini de içermek üzere toplumun genel sisteminin herkese erişilebilir kılındığı bir süreç anlamına gelir. SP li Bir Kişinin Ulusal Düzeyde Yasal Durumu Farklı ülkelerde Serebral Palsi li kişilerin yasal durumu hakkında değişik yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar, SP li bireylere özel bir yasal çerçeveden SP li bireylerin yetersizlikleri olan kişiler (bazı ülkelerde engelli kişiler terimi kullanılır) kategorisinde daha genel olarak yer aldıkları genel çerçeveye kadar değişiklik gösterir. Bunun sonucu olarak da SP den etkilenen çocukların durumu değişikli gösterir. Bazı ülkelerde SP li çocuklar, yetersizliği olan çocuklar genel kategorisinin içinde ayrı bir kategoride yer alırlar. Diğer ülkelerde ise SP li çocuklar, diğer yetersizlikleri olan çocuklara göre herhangi bir özel statüye sahip değildir. Bu farklılıklara rağmen, tüm AB ülkeleri, çocuklar da dâhil olmak üzere yetersizliği olan kişiler için pek çok hakkı tanır ve verir. Ulusal mevzuat ve yönetim sistemlerine bağlı olmak üzere, yetersizliği olan kişilerin farklı seviyelerdeki sosyal ihtiyaçlarını dikkate alarak bu haklar gruplandırılır. SP li kişinin yasal durumu konusunda uluslararası bir 28

7 yaklaşım oluşturmak için temel hakların bir taraması yapılmış ve haklar iki kategori altında gruplandırılmıştır. Bir kategori, resmi makamlar tarafından verilmiş hakları içerir. Bu tip haklar kolayca, diğer hiçbir idari formalite olmadan kişinin durumunu kanıtlaması ile tanınır. Diğer bir haklar kategorisi ise belli bir takım idari süreçlerin yerine getirilmesi şartı ile tanınır. SP li çocuklar da dâhil olmak üzere yetersizliği olan çocuklar aşağıdaki haklardan faydalanır: Sağlıklarının korunması, önleyici tedbirler alınması, tedavi ve iyileşme, eğitim ve uzman öğretim, Sosyal hizmetler ve sosyal haklar anlamına gelen sosyal destek, Barınma, kişisel yaşam alanının düzenlenmesi, ulaşım, fiziksel, bilişsel ve iletişim ortamlarına erişim, Boş zamanları değerlendirecek faaliyetler, spor, kültür ve turizme erişim fırsatları, Yasal destek, Maddi faydalar, Değerlendirme ve hareket kabiliyetinden yoksun kişiler için belirli zaman aralıklarıyla değerlendirme komisyonu tarafından evde yeniden değerlendirme. Küçük Bir Yasa Uygulaması! Uluslararası sözleşmede ilginiz çeken üç konu tespit edin. Seçiminizi gerekçelendirin. Şimdi, ulusal mevzuatta bu hükümlerin ne kadar dâhil edildiğini anlatın. Uluslararası yasa ile mevcut uygulama arasındaki en az 5 farkı söyleyin. Bunların neden olabileceğini açıklamaya çalışın. Bir birey, kendisine tanınan uluslararası hakların uygulanmasını nasıl yasal olarak talep edebilir? Önerilen Okumalar Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, adopted on 13 December 2006 at the United Nations Headquarters in New York. The Convention entered into force on 3May Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by the United Nations General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children or Hague Convention

8 Bölüm 2 Yetersizliği Olan ve SP li Kişiler için İdari Destek Kazanımlar Katılımcılardan; Kamu kurumlarının nasıl işlediğini anlamaları Farklı kurumların yetersizliği olan kişilerin haklarını korumalarındaki sorumluluklarını anlamaları beklenecektir. Giriş Engeli olan kişilerin haklarının gözetilmesi genellikle yerel yönetimlerce yapılır. Bu hakların gözetilmesinde yardımcı veya destek işleri ise merkezi idari yönetimler, sivil toplum, aileler veya özürlü kişilerin yasal temsilcileri tarafından yürütülür. Bu bağlamda yetersizliği olan kişiler için yasal çerçevenin daha iyi uygulanmasının, yerel idari birimler ile Sivil Toplum Kuruluşları nın işbirliği sayesinde mümkün olabileceğinin bilinmesi gereklidir. Her ülkedeki idari sistemin özgünlüğüne bağlı olarak, SP li çocuklara idari destek sağlanmasında görevli değişik kamu ve özel kuruluşlar tanımlanabilir. Bazı ülkelerde SP li kişilerin kaydını tutan idari süreçler uygulanır. Diğer ülkelerde ise SP li kişiler özel tanıya bağlı olarak değil, yetersizliklerinin derecesine göre kayıt altına alınırlar. SP ye farklı yaklaşımlar olduğundan, bu modülde temel olarak yetersizlik terimi kullanılacaktır. Yetersizliği olan kişilerin birçok hakkı olduğu gibi özel kabul edilen kurum ve kuruluşların da pek çok yükümlülüğü vardır. Bu haklar ihlal edilip yükümlülükler tam olarak yerine getirilmediğinde, uygun davranmayan kurum ve kuruluşlara mali cezalar getirilmiştir. Yetkili kurum bu cezaları uygular. İlgili kişiler hak ihlallerini ve yerine getirilmeyen yükümlülükleri bildirmelidir. Bireysel talep üzerine bir hak verildiğinde, hakkın verilmemesi veya gecikilmesi mahkemede bir dava konusu olabilir. Genellikle davanın açılması için ex-oficio avukatlar destek sağlar; davanın açılması ve yasal destek ücretsizdir. Yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükler şunlardır: a. Yetersizliği olan kişilerin her tür eğitime ücretsiz ve eşit erişimi, 30

9 b. Yetersizliği olan kişilerin eğitim süreci kapsamında hakları aşağıdakilerdir:» Destek eğitim hizmetleri,» Yetersizliğe uyarlanmış teknik donanım,» Görsel engeli olan öğrencilerin erişebileceği okul yönergesi ve kurslar,» Sınavlar esnasında yardımcı donanım ve yazılımların kullanımı. c. Yılda bir defa kişisel yardımcıları ile birlikte yetersizliği olan çocuklar için ücretsiz eğlen-dinlen kamplarının kurulması. d. Yetersizliği olan kişilerin eğitim sağlayıcılara ulaşmasına ilişkin kamu kurumlarının yükümlülükleri:» Yetersizliği olan kişilerin eğitim ve uzman öğretime erişimlerini sağlama ve destekleme,» Zorunlu eğitim süresince hareket edemeyen yetersizliğe sahip kişiler için evde eğitim ve destek/gezici öğretmen yolu ile eğitim sağlama,» Yetersizliği olan kişilerin ihtiyaçlarına göre sürekli eğitime erişim sağlama,» Temel veya özel eğitim ile aileler veya toplum arasında işbirliğini destekleme,» Yetersizliği olan çocuklara yönelik eğitim uygulamalarına uyarlayabilmeleri için normal eğitim öğretmenlerinin mesleki eğitimlerinin desteklenmesi,» Yetersizliği olan kişinin spor uygulamaları yapabilmesinin sağlanması ve öğretmenlerin spesifik tıbbi ve teknik uygulamalar konusunda yetiştirilmesi,» Özel pedagoji uzmanları tarafından yetersizliği olan kişiler ve ailelerine destek hizmetleri sağlanması,» Eğitim kurumlarına erişimin sağlanması. e. Kamu binalarında yetersizliği olan kişilere alt katlarda ev kiralayabilmeleri için öncelik verilmesi f. Ağır düzeyde yetersizliği olan kişilerin, kiralanan apartman dairesinde bir destek odasına ve en düşük fiyattan kira ödemeye hakkı vardır. Aynı hak bakım süresi boyunca ciddi yetersizliği olan kişinin ailesi veya yasal temsilcisine de tanınır, g. Yetersizliği olan çocuk ve refakatçi kişi konser, müze ve etkinliklere ücretsiz katılma hakkından faydalanır, h. Yetersizlikleri olan kişilerin toplu taşımadan faydalanmalarını sağlamak için yerel yönetimler uygun toplu taşıma araçları satın almak ya da mevcut araçları uygun hale getirmek ve yetersizlikleri olan kişiler için ulaşım programları oluşturmakla yükümlüdür. i. Ağır ve dışarıdan da gözlemlenebilen yetersizliği olan kişiler ücretsiz şehir içi toplu taşımadan faydalanır. j. Ağır ve dışarıdan da gözlemlenebilen yetersizliği olan kişiler toplu taşımada uzak mesafe ulaşımından da faydalanır. 31

10 k. İlgili kamu kuruluşları, yetersizlikleri olan genç kişilerin yetişkin koruma programına geçişlerini kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. l. Talep veya remi makamlarca sağlanan sosyal destekten faydalanma hakkını verme yükümlülüğü vardır. m. Evde bakım veya diğer kamu hizmetlerinin mümkün olmadığı yerlerde yetersizliği olan kişiyi bir ikamet merkezine kabul etme yükümlülüğü vardır. n. Kurumlar, yetersizliği olan kişilerin menfaati doğrultusunda binaları yetersizliği olan kişi için uygun hale getirme, park yerlerini düzenleme ve erişimi sağlama ile yükümlüdür. o. Matbaaların, görsel engeli olan kişilerin de erişebileceği formatlara dönüştürülebilen dijital ortamlarda kitap ve magazin basma zorunluluğu vardır. p. Kamu kütüphanelerinin, görsel veya okuma engeli bulunan kişiler için özel bölümler oluşturma zorunluluğu vardır. q. Telefon şirketlerinin ve banka hizmet operatörlerinin, verdikleri hizmetler ve bilgi hizmetlerinden yetersizliği olan kişilerin de faydalanabilmesi için sundukları hizmetleri uygun hale getirme zorunluluğu vardır. r. Otel sahiplerinin, en azından bir odayı yetersizliği olan kişiye uygun hale getirme, giriş, resepsiyon ve asansöre dokunsal işaretler koyma zorunluluğu vardır. s. Kamu ve özel kuruluşların, işitme engeli bulunan kişilerin halkla ilişkilerden ve diğer bilgi hizmetlerinden faydalanabilmeleri için çevirmen bulundurma zorunluluğu vardır. Bu hizmetler aynı zamanda internetle sağlanan hizmetleri de kapsar. t. Belirli sayının üzerinde işçi çalıştıran işverenler, çalışanlarının en az belli bir yüzdesi kadar personelini yetersizliği olan kişilerden seçmek veya kamuya özel bir vergi ödemekle yükümlüdür. u. Korunan birimlerin belirli vergilerden muafiyet hakkı vardır. Eğitim ve tedavide yetersizliği olan/sp li çocukların yararına yönelik idari hükümler Her Avrupa ülkesi, yetersizliği olan/sp li çocukların eğitimi ve tedavisi için farklı sistemler oluşturmuştur. Genel idari ve yasal çerçeveye bağlı olarak, bu destek sistemleri devlet eliyle, özel sektör tarafından veya her ikisinin bir arada olması ile sağlanır. Genel olarak ülkelerdeki yaygın yaklaşım, yetersizliği olan/sp li çocuklar ile ilgilenecek bir kamu kurumunun kurulmasıdır. Yerel koşullara bağlı olarak anaokulları, okullar ve diğer kurumlar vardır. Bu kurumlar, SP li çocukların, yetersizliği olmayan çocuklarla bir arada olduğu kaynaştırma, SP li çocukların diğer yetersizlikleri olan çocuklar ile bir 32

11 arada bulunduğu yarı zamanlı kaynaştırma ya da sadece SP li çocuklara yönelik özel kurum şeklinde olabilir. Diğer taraftan çoğu ülkede SP ve diğer benzer yetersizlik ve engellere yönelik özelleştirilmiş ve uzmanlaşmış tedavi sağlayan özel kurumlar da vardır. SP çok yaygın bir yetersizlik olmadığından, çocuk ve ailesinin yakın çevresinde uzman bir eğitim ve tedavi kurumu bulmak mümkün olmayabilir. Öğretmenlerin ve terapistlerin, uluslararası ve AB antlaşmaları ve sözleşmelerine göre kamu yetkili kurumlarından farklı destek istemek ve almak için önceliğe sahip olduklarını bilmesi gereklidir. Örneğin, kamu yetkili kurumları yaptıkları bütçelerinde okulların, tedavi merkezlerinin ve yetersizliği olan/sp li çocukları desteklemeye yönelik diğer tesislerin geliştirilmesi için gerekli miktarı da belirtmelidir. Küçük Bir Yasa Uygulaması! Genel bilginize başvurarak yetersizliği olan kişilerin evlerini düzenlemekle görevli kurum ve kuruluşların isimlerini söyleyin. Yazılı kanundan faydalanarak fikrinizi doğrulayın. Aşağıdaki varsayımların her birini gerekçelendirin: Aile, yetersizliği olan aile fertlerinin haklarının korunmasında temel yasal yükümlülüğe sahiptir. Kamu kurumu sadece tavsiye ve belli bir miktar maddi destek sağlamakla yükümlüdür. Önerilen Okumalar Guidance available on public authorities websites, on private, specialised, organisations or on international organisations websites (UNESCO, UNICEF, UN) 33

12 Bölüm 3 Yetersizliği Olan/SP li Kişiler için Lojistik Destek Kazanımlar Katılımcılardan; Psikolojik desteğin değişik türlerini daha iyi anlamaları Çeşitli destek türleri arasındaki karışıklığı gidermeleri beklenecektir. Giriş SP li kişiler de yetersizliği olan bireyler olduğundan, yetersizliği olan diğer kişilere tanınan genel haklar onlara da uygulanır. Lojistik destek, çeşitli hizmetlere ücretsiz erişim, farklı hizmetlerden indirimli fiyattan faydalanma, tesis ve binalara erişebilirlik, ücretsiz veya indirimli fiyatlarda destek cihazı ve teknikleri edinme, değiştirilmiş destek hizmetleri, materyaller ve teknikler vb. kapsayabilir. Bu haklardan bazılarının bireysel talep üzerine tanınmış olduğu, diğerlerinin ise farklı kurumlar tarafından resmi olarak verildiği varsayılmaktadır. Çoğu durumda lojistik desteğin yetersizliği olan kişilere tanınan genel bir hak olduğu bilinmelidir. Bu bağlamda, kamu veya özel kuruluşlarca yerine getirilmesi gereken bir hak için birey kişisel başvuruda bulunamaz. Örneğin, erişim ve yardımcı destek, işaretlenmiş yollar, tekerlekli sandalyelere uygun otobüsler vb. gibi yollarla da sağlanabilir. Genellikle lojistik destek şunları kapsar: a. Kişisel refakatçi edinme hakkı b. Ücretsiz tıbbi cihazlar, ücretsiz tıbbi tedavi ve ilaçlar c. Yetersizliği olan/sp li kişiler ve kişisel refakatçisi için ücretsiz SPA tedavisi d. Hastanelerde ücretsiz yatış ve yemek, SPA tesisleri ve diğer benzer hizmetler e. Yetersizliği olan kişiler için ücretsiz park etme izni f. Ev kiralanması durumunda kamu binalarında ekstra oda g. Aile veya destekleyen kişileri bulunmayan yetersizliği olan çocukların kamu destek merkezine erişimi h. İletişimi kolaylaştırmak amacıyla yasal süreçler esnasında uzman bir çevirmen bulundurma hakkı 34

13 i. Terapi ve destekleyici kamu tesislerine erişim. Yetersizliği olan/sp li çocuklar menfaatine okullar tarafından alınması gerekli tedbirler Yetersizliği olan/sp li çocuklara yönelik okullar, terapi merkezleri ve diğer tesisler, resmi makamlar tarafından kendilerine çeşitli destekleyici cihaz veya iş sağlaması gerektiğini bilmelidir. Örneğin resmi makamların, kamu veya özel uzmanlaşmış kuruluşları rampalar yapmaları, taşıyıcı veya asansör tesisatı kurmaları için desteklemesi gereklidir. Ayrıca, resmi makamların uzmanlaşmış kuruluşlara aşağıdakiler gibi yardımcı teknoloji ve cihazlar sağlaması gereklidir: Kitaplar, oyunlar, eğitici materyaller Tekerlekli sandalyeler, boyun, omurga, kol ve bacakları destekleyen cihazlar, uyarlanmış sandalyeler ve masalar Okullar için belirli desteklerin dolaylı yollarla sağlanabildiğini bilmek önemlidir. Bu bağlamda yeni veya geliştirilmiş yardımcı cihazların araştırılması ve geliştirilmesi, genellikle üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde yapılır. Böyle bir desteği almak için okullar, bu tür araştırma kuruluşları ile ortak projeler geliştirmelidir. Ayrıca çoğu ülkede okullar ve terapi merkezlerinin desteklenmesi konusunda sorumluluk, farklı kamu kurumları arasında paylaşılır. Örneğin bir bakanlık veya ulusal düzeydeki başka bir kurumun bütçesinde destek ve yardımcı teknolojiler için ihtiyaç duyulan para bulunabilir ve başka bir kamu kuruluşu ise binaların değiştirilmesi ve düzenlenmesini üstlenebilir. Aynı şekilde tüm öğretmenler, terapistler ve yetersizliği olan/sp li çocuklarla ilgilenen herkesin yetkinliklerini geliştirmek adına çeşitli eğitimlere katılmayı talep etme hakkı vardır. Çoğu ülkede öğretmenler ve terapistlere yönelik eğitim sistemleri, öğretmen ve terapistlere uygun eğitim ihtiyaçlarını kapsamaz. Bu durumun üstesinden gelebilmek için öğretmen ve terapistlerin uluslararası eğitim organizasyonlarına (konferanslar, seminerler vb.) katılabilmelerini sağlayan pek çok finansman fırsatları olduğunu bilmesi gereklidir. Diğer yandan, okullar, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer özel kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Çoğu durumda bu işbirliği, bir okulun, yetersizliği olan/sp li çocukların yararına kendi destekleyici faaliyetlerini geliştirmek üzere ev sahipliği yapması şeklinde gerçekleşir. 35

14 Küçük Bir Yasa Uygulaması! Normal işleyen yaklaşım olarak bir kamu kurumu tarafından tanınan hakların bir listesini yapın. Yasal bir hakkın görevli kurum tarafından verilmediği durumların bir listesini yapın. Önerilen Okumalar Farklı yetkili kurumlar ve STKlarca sağlanan rehberlik materyalleri 36

15 Bölüm 4 Yetersizliği Olan/CP li Kişiler için Maddi Destek Kazanımlar Katılımcılardan; Hangi maddi destekleri talep edeceklerini bilmeleri Maddi destek olarak para ödemesi ile diğer destek türleri arasındaki farkı anlamaları beklenecektir. Giriş Genellikle maddi destek, yetersizliği olan kişilerce veya çocuğun yetersizlikleri olması halinde ailesi tarafından yerine getirilen belli bir sürece göre verilir. Maddi destek sadece kişiye ve/veya aile fertlerine (anne babalar) ya da kişisel refakatçisine verilebilir. Çocuklara sağlanan maddi destek söz konusu olduğunda anne babaların genellikle desteği alabilmek için pek çok idari süreci yerine getirmeleri gerekir. Sıklıkla bu süreçler çok basit olup çocuk doğduktan hemen sonra da yapılabilir. Diğer durumlarda destek alınabilmesi için yetersizlik belgesi veya diğer destekleyici durumu kanıtlayan belgeler ve tamamlanması gereken süreçlere ihtiyaç duyulabilir. Maddi destek tedbirleri: Kamuya ait bir binada olması halinde ev kiralanırsa kiradan muaf olma Yetersizliğin ağırlığına göre yetersizliği olan çocukların anne babalarından bir tanesinin değişken süre ile belirli miktarlarda ödemeli tatil yapması Müzeler, konserler ve diğer benzer kültürel ve spor faaliyetlerine katılım biletine ücretsiz erişim. Bu hak aynı zamanda kişisel refakatçiye da tanınır. Toplu taşımada hem yerel hem de kısa mesafe ile uzak mesafe ulaşım için ücretsiz bilet ve abonelik Her bir idarenin yönetmeliğine göre ücretsiz biletler ve abonelik tüm ulaşım araçlarında sınırsız olabilir veya belirli ulaşım araçlarında belirli sayıda seyahati kapsayabilir. Bu hak aynı zamanda kişisel refakatçiye da tanınır. Sahibi yetersizliği olan bir kişi olması durumunda ev, bina veya arsa vergisinden muafiyet 37

16 Evlerin yetersizliği olan kişiye göre düzenlenmesi veya destekleyici cihaz ve uyarlanmış araçların satın alınmasında kullanılacak banka kredilerinin faizlerinde kamu desteği Yetersizliği olan kişiye göre düzenlenmiş motorlu taşıtlarda vergi muafiyeti Çocuk için kişisel refakatçi tutulmasına ailenin veya çocuğun anne babasının olumsuz karar vermesi halinde aylık bağlanması Yetişkin yaşa gelene kadar yetersizliği olan çocuklar için arttırılmış veya destekleyici aylık Yetersizliği olan/sp li çocuklara yönelik okulların faydalanabileceği maddi destek şekilleri Devlet okulları doğrudan kamu bütçesi ile finanse edilir. Bu da kamu bütçelerinin eğitmen ve terapist eğitiminin maliyetini de içermek üzere çocukların eğitim ve terapisinden kaynaklanan tüm masrafları karşılaması anlamına gelir. İhtiyaç duyulan maddi desteği alabilmek için eğitmen ve terapistlerin resmi olarak taleplerini okul yönetimi ile kamu kurumlarına sunmaları gereklidir. Devlet eliyle yürütülen terapi merkezlerinin giderleri de kamu bütçesinden karşılanır. Yani eğitim kurumları ile karşılaştırıldığında, belirli terapilerden faydalanabilmek için hastaların belirli bir miktar para ödemeleri gereklidir. Özel okullar ve terapi merkezlerinin giderleri ise genellikle bağışlar veya çocukların aileleri tarafından yapılan ödemelerle karşılanır. Yani özel sektöre ait olsalar da okul ve terapi merkezlerinin kamu bütçesinden maddi teşvik alma hakkı vardır. Bunu gerçekleştirebilmek için bu kuruluşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Kamu maddi desteği asgari düzeyde eğitim veya terapi hizmetlerinin giderlerini karşılayacaktır. Küçük Bir Yasa Uygulaması! Herhangi bir yönlendirme olmaksızın maddi destek talep etmek için gerekli olduğunu düşündüğünüz bir talep formu doldurun. Şimdi yasal belgelerdeki yönlendirmeler doğrultusunda aynı talep formunu bir daha doldurun. Farklılıkları not alın ve diğer katılımcılarla tartışın. Bir hukuki danışmanın yasal formları kullanmak için ihtiyaç duyulan tüm detayları net bir şekilde bilmesine neden gerek olmadığını açıklayın. Önerilen Okumalar Yetersizliği olan/sp li çocukların, hakları olan desteğe nasıl ulaşacağına dair bilgi sağlayıcı materyaller. 38

17 Bölüm 5 Kişilerin Hakkı Olan Destek Nasıl Elde Edilir? Kazanımlar Katılımcılardan; Talep süreci esnasında karışıklık ve hataları nasıl önleyecekleri Bir talep onaylanmadığında ne yapacaklarını bilmeleri Tüm yasal tesislerden en iyi şekilde nasıl faydalanacaklarını bilmeleri beklenecektir. Giriş Asıl destek çocuğun anne babası tarafından belli bazı idari süreçlerin tamamlanması ile sağlanabilir. Temel süreç çocuğun doğumdan sonra kayıt altına alınmasıdır. Böyle bir durumda kayıt, yetersizliğin varlığı ve seviyesini kanıtlayan tıbbi belge ile anne babanın beyanına dayanır. Bazı ülkelerde diğer bireysel haklar özel ve daha detaylı idari süreçler sonucunda verilir. Örneğin yardımcı cihazlar sadece anne babaların söz konusu cihazları veya eşdeğer parayı alabilmek için bir yetkili kuruluşa yasal bir talepte bulunması ve diğer resmi belgeleri sunmasıyla sağlanabilir. Diğer taraftan bazı ülkelerde ise anne babalardan talepleri alıp değerlendiren STK lar veya başka özel kuruluşlar vardır. Bireysel bir desteği alabilmek için anne babaların, tam olarak hangi süreci yerine getireceklerini bilmeleri gerekmektedir. Münferit olaya göre belirli bir ülkede desteğin sağlanması çok değişiklik gösterebilir. Bir talebin olumlu cevap alamaması halinde anne babalara, kamu kuruluşu aleyhinde dava açmaları veya yetersizlikleri olan kişilerle ilgilenen bir STK ya yardım için başvurmaları tavsiye olunabilir. Okulların hak ettiği destek nasıl elde edilir? Hangi ülkede bulunulduğuna bağlı olarak, eğitim ve terapi merkezleri için kamu desteği kurumun yasal statüsüne göre verilir. Kamu kuruluşları bütçe için her yıl yasal bir talepte bulunmalıdır. Öğretmenler ve terapistler öğretim materyalleri, terapi araçları ve eğitim için kendi önerilerini kuruluşun yönetimine sunabilir. Özel kuruluşlar ise kamu tarafından finanse edilen özel kuruluşlarda aranan şartları taşımak zorundadır. Sonrasında her yıl para için taleplerini sunarlar ve yılsonunda bu parayı nasıl harcadıklarını rapor ederler. 39

18 Özel destek çeşitli sponsorlar veya bağışçı kurallarına göre yapılan taleplerle edinilebilir. Bazı bağışçılar, sadece organizasyonları desteklerken diğerleri hibe veya bireylere uygun diğer destek türlerini de sağlayabilir. Küçük Bir Yasa Uygulaması! Spesifik bir hakkın verilmemesinin sebepleri nelerdir? Bir hak için yapılan talebin olumlu şekilde cevaplanması ne kadar zaman alır? Temel talep dışında, yasal destek alabilmek için yapılan diğer işlemler nelerdir? Önerilen Okumalar Avukatlar ve uzmanlaşmış STK web siteleri, forumlar 40

19 Bölüm 6 Türkiye de Yasal Düzenlemeler Kazanımlar Katılımcılardan; Ulusal yasa sistemi içinde neler yapabileceklerini anlamaları beklenmektedir. Giriş Türkiye de engelli bireyler için hazırlanan kanunlar, tüm özür gruplarını kapsayacak biçimde hazırlanmaktadır. Dolayısıyla SerebralPalsilibireyler için ayrı bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre; Madde 10 Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Yine bu madde de özürlüler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı vurgulanmaktadır. Madde 41 Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. (Ek fıkra: 7/5/ /4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. (Ek fıkra: 7/5/ /4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Madde 42 Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Madde 50 Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartlarıbakımından özel olarak korunurlar. Madde60 Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 41

20 Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Ayrıca, engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler sayılı Özürlüler Kanunu nun 15. Maddesinde Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır. ibaresi yer almaktadır. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı nın 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Madde 4 Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Madde 5 Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Madde 8-Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda özel eğitimin amaçları ve temel ilkeleri aşağıda belirtilmektedir. MADDE 5 (1) Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; a. Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, b. Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, c. Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar. Özel eğitimin temel ilkeleri MADDE 6 (1)Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitimin temel ilkeleri şunlardır; a. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. b. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. c. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 42

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

ŞİFAİYE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ENGELLİ HAKLARI

ŞİFAİYE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ENGELLİ HAKLARI ŞİFAİYE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ENGELLİ HAKLARI ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA YASAL DAYANAKLARIMIZ Anayasanın 10 Maddesine ilave edilen (2010 yılı referandumunda ) cümlede pozitif ayrımcılık gereği

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK HİZMETLER ÜLKEMİZDEKİ AİLE VE YASAL DÜZENLEMELER 08.01.2009

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK HİZMETLER ÜLKEMİZDEKİ AİLE VE YASAL DÜZENLEMELER 08.01.2009 ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK HİZMETLER ÜLKEMİZDEKİ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMLARI VE YASAL DÜZENLEMELER ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE YAPILAN ÇALIŞMALAR Psikolojik danışma çalışmaları Aile eğitimi çalışmaları

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Prof Dr Hülya Kayıhan

Prof Dr Hülya Kayıhan Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Prof Dr Sevil Gürgan Sorumlu Rektör Yardımcısı Koordinatör İşleyiş Engelli Öğrenci Birimi Fakülte, yüksek okul, enstitü / dekan yardımcısı, müdür yardımcı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

Engelli Kılavuzu Çarşamba, 13 Şubat :13

Engelli Kılavuzu Çarşamba, 13 Şubat :13 TSD DENİZLİ ŞUBESİ ENGELLİ KILAVUZU EĞİTİM 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI

BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI Bülten No : 51 Tarih: 22 NİSAN 2015 Hazırlayan: Kani ŞENTÜRK Özel Eğitim Öğretmeni BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI EĞİTİM HAKKI VE YASAL DÜZENLEMELER Eğitim herkesin hakkıdır, engelinden dolayı

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya ili Hendek ilçesi sınırları içerisinde

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR 1. BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8 Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı Sosyal Hizmete Giriş-8 Yasal çerçeve ve politika bağlamı Sosyal çalışmacıların sosyal hizmet uygulamalarındaki tüm yasal mevzuatı en ince detayına kadar

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19.10.2016 20.12.2016 1 Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler 2 İŞKUR un Görevleri Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

Avrupa Komisyonu. Hayat Boyu Öğrenme Programı. Grundtvig Çok Taraflı Projeler. Ankara da Serebral Palsili Çocukların Mevcut Durumu. Raporun Adı.

Avrupa Komisyonu. Hayat Boyu Öğrenme Programı. Grundtvig Çok Taraflı Projeler. Ankara da Serebral Palsili Çocukların Mevcut Durumu. Raporun Adı. Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler Serebral Palsili Çocukların Anne ve Babaları için Destekleyeci Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi (03-18 Age Group) 510485-LLP-1-2010-1-TR-GRUNDTVIG-GMP

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı: Çocukları etkileyen bütün eylemler ve kararlarda çocuk için en iyi olan temel alınmalıdır.

Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı: Çocukları etkileyen bütün eylemler ve kararlarda çocuk için en iyi olan temel alınmalıdır. Çocuk Haklarına dair Sözleşme (Çocuk Dostu Versiyon) Madde 1, Çocuğun tanımı: Sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar çocuksun. Madde 2, Ayrımcılık: Irk, renk, cinsiyet, din, görüş, köken veya ekonomik durum,

Detaylı

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN KİŞİLERİN TESPİTİ ARTIK DAHA KOLAY - 20.11.2008

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN KİŞİLERİN TESPİTİ ARTIK DAHA KOLAY - 20.11.2008 Sigortasız Çalıştırılan Kişilerin Tespiti Artık Daha Kolay Kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından 18.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-97 sayılı genelge ile, 5510

Detaylı