AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI KAYIT BAŞVURU KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI KAYIT BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI KAYIT BAŞVURU KILAVUZU KÖLN 2009

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programını Tanıyalım Kimler Başvurabilir? AÖL Batı Avrupa Programı Derslerine İlişkin Genel Bilgi AÖL Batı Avrupa Programı Öğretim Sistemi...2 Ortak Dersler(Zorunlu)...3 Alan Dersleri...3 Seçmeli Dersler AÖL Ders Geçme ve Kredi Sistemi...4 Alan Tercihi...4 Mezuniyet Kredisi Öğretim Malzemeleri Sınavlar...5 Sınava Giriş Belgesi...6 Sınavların Degerlendirilmesi...6 Not Değerlendirme Çizelgesi...6 Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler...6 II. BÖLÜM BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ Kayıt Başvuru İşlemleri...7 Kayıt Başvuru Tarihi...7 Türkiye de İlköğretim veya Ortaokul Mezunlarından istenen belgeler...7 Türkiye deki liselerden tasdikname ile ayrılanlardan istenen belgeler...7 Avrupa da Öğrenim Görmüş ve Görmekte Olanlardan istenen belgeler...7 Denklik İşlemleri Kayıt Başvurusunu Nasıl Yapacaksınız? Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi Öğrenim Belgesi Nüfus Cüzdanı Örneği Vesikalık Fotoğraf Öğrenim Gideri...9 Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar Kayıt Yenileme-Kayıt Silme...10 III. BÖLÜM BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Öğrenci Belgesi İsteği Dilekçe Örneği EK Kayıt Silme İsteği Dilekçe Örneği EK Sıkça Sorulan Sorular...13 AÖL Batı Avrupa Programı İletişim Bilgileri...15

3 I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programını Tanıyalım T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olan Açık Öğretim Lisesi, herhangi bir nedenle liseye devam edemeyen ortaokul veya ilköğretim mezunlarına ve ortaöğrenim kurumlanının ara sınıflarından tasdikname alarak gelenlere, günlük uğraşlarından ve yerlerinden ayrılmadan lise öğrenimi görme olanağı sağlar. Açık Öğretim Lisesinde görülen öğrenimin içeriğinin Türkiye deki diğer liselerden hiç bir farkı yoktur. Açık Öğretim Lisesi diploması ile diğer liselerden alınan lise diploması aynıdır. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkını verir. Bu eğitim yoluyla, kişilerin zamanlarını anlamlı bir şekilde değerlendirerek, hem genel bilgilerini ve kültürlerini artırmaları, hem de eğitim düzeylerini yükseltmeleri olanaklıdır. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı, yurtdışına gelmeleri nedeniyle yarım kalan öğrenimlerini tamamlamak veya yurtdışında gördükleri öğrenimin düzeyini yükseltmek ya da bulundukları ülkede halen gördükleri eğitime ek olarak, ayrıca bir Türk lise diplomasına da sahip olmak ve yükseköğrenime devam etmek isteyenlerin yararlanabilecekleri bir eğitim hizmetidir. Bu programı başarıp, lise diploması alanlar üniversite giriş sınavlarını kazandıkları takdirde Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına veya Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa ülkelerinde yürütülen uzaktan yükseköğretim programlarına devam edebilirler. 2. Kimler Başvurabilir? Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına, Türkiye' de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler, Türkiye de lise veya dengi bir okula devam ederken tasdikname ile ayrılanlar, Türkiye deki meslek liselerinin birinci sınıfından ayrılmış veya ikinci sınıfına devam etmemiş olanlar, Yurtdışında öğrenim görüp denklik yaptırmış ve denklik sonucu lise mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki kişiler başvurabilirler. Önemli Not: Türkiye deki meslek liselerinin ikinci veya daha üst sınıflarından tasdikname ile ayrılanlar AÖL Batı Avrupa Programına Kayıt başvurusunda bulunamazlar. Yurtdışında meslek eğitimi görüp, eğitimi Türkiye deki meslek liselerine denk olanlar, AÖL Batı Avrupa Programına Kayıt başvurusunda bulunamazlar. 1

4 3. AÖL Batı Avrupa Programı Derslerine İlişkin Genel Bilgi Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına ilköğretim okulu, ortaokul veya buna denk olan öğrencilerin öğretim yılı birinci döneminde alacakları dersler aşağıda bulunmaktadır. Tasdikname ve denklik belgesi ile ara dönemlere kaydı yapılacak öğrencilerin öğretim yılı birinci döneminde sorumlu olacakları dersler Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü nce öğretim belgelerine dayalı olarak belirleneceğinden bu kılavuzda yer almamaktadır. Ortak Dersler Seçmeli Dersler Dersin Adı Kredisi Dersin Adı Kredisi Dil ve Anlatım I 2 Turizm I 4 Türk Edebiyatı I 3 Girişimcilik 1 Din Kültürü ve Ahlak Bil. I 1 Tarih I 2 Coğrafya I 2 Matematik I 4 Fizik I 2 Kimya I 2 Biyoloji I 2 Sağlık Bilgisi I 2 Yabancı Dil I 3 TOPLAM KREDİ MİKTARI AÖL Batı Avrupa Programı Öğretim Sistemi Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına; Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlardan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesindeki şartları taşıyanların da kayıt ve kabulleri yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında ders geçme ve kredi sistemi uygulanmakta, program ortak (Zorunlu), alan ve seçmeli derslerden, bir öğretim yılı ise 18 yaşından gün almış kişiler için, birbirinden bağımsız üç dönemden, 18 yaşından küçükler için ise 2 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazannırlar. Bir dersten bir defa kredi alınabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarından başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısına göre kredilerini alırlar eğitim öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ve yeni kayıt yaptıracak tüm öğrenciler 4 yıllık eğitim sistemine dahildirler. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında; Genel Kültür, ve Sosyal Bilimler, alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler. (alan değiştiren öğrenci diğer mezuniyet şartlarını taşısa bile alan değişikliğinden sonra mezun olabilmesi için mutlaka bir dönem sınava girmek zorundadır.) 2

5 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi esaslarına uygun olarak ortaöğretim kurumları ile bunların dengi olan yurt dışı okulların ara sınıflarının; -Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenlerin, kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde, -Sınıf geçme uygulamasından gelenlerin, devam ettikleri her ders yılı iki dönem kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde, öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenime devam edebilmeleri, -Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler, kayıt yenilemek şartıyla öğrenimlerine devam edebilirler ancak, bu durumda olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) alınması gerekmektedir. Ortak Dersler (Zorunlu) : Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Ortak dersler başarılması veya muaf olunması gereken derslerdir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz. Alan Dersleri: Genel Kültür alanının alan dersi yoktur. Sosyal Bilimler alanını seçen Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 3. ve daha sonraki dönemlerde alınması gereken derslerdir. Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmesi zorunludur. Mezuniyet için gerekli olan 80 alan kredisi, alan derslerinden tamamlanır. Seçmeli Dersler: Seçmeli Dersler, zorunlu olmayan (Lise Müdürlüğü tarafından atanan) derslerdir. Gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciye gerektiği takdirde o ders tekrar verilebilir. Lise de alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan, ortak(zorunlu) ve seçmeli ders kredileri haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilir. Lise ye kayıt olan veya alan değiştiren öğrenciler, mezun olabilmek için en az bir dönem Lise de sınava girmek zorundadırlar. Okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen toplam kredinin, öğrencinin başardığı derslerin kredileri/haftalık ders saatleri toplanarak elde edilir. Diploma puanı, öğretim süresince alınan ve başarılı olunan derslerin ağırlıklı kredi puanları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilir. Diploma puanı belirlenirken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülerek belirlenir. Sınavlar yılda iki-üç kez dönem sonlarında, tüm sınav merkezlerinde, test yöntemiyle yapılır. Sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi disiplin hükümleri uygulanır. 3

6 5. AÖL Ders Geçme Ve Kredi Sistemi Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Bu sistemde, bir öğretim yılının ik-üç dönemi de birbirinden bağımsız düşünülür. Öğrenciler, her dönem sonunda yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerden geçerler ve bu derslerin kredisini kazanırlar. Bu sistemde öğrenci sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder ya da onun yerine bir başka ders atanır. Açık Öğretim Lisesinin eğitim programında her öğrencinin alması gereken ortak (zorunlu) dersler ile öğrencilere alan tercihine göre Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından atanan alan dersleri ve seçmeli dersler vardır. Öğrencilere her dönem ortak derslere ek olarak, kredi miktarını 30'a tamamlayacak şekilde alan dersleri ve seçmeli dersler atanır. Bir dönemde başarısız olunan ortak (zorunlu) ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak (zorunlu) derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler için bu derslerden zorunluluk kalkar (MUAF); ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını dolduramazlar ise, muaf olunan dersi yeniden ya da sorumlu oldukları seçmeli derslerden ders verilir. Ortak (zorunlu) derslerdeki başarı durumu, dönem kredisinin 30 ile sınırlı olması nedeniyle seçmeli derslerin ataması AÖL Müdürlüğü tarafından yapılır. Alan Tercihi Kayıt başvuru formunda Alan Tercihi bölümünde yer alan Sosyal Bilimler ve Genel Kültür alanlarından birini tercih etmeden önce aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı öğrencilerinin Sosyal Bilimler Alanından mezun olabilmeleri için 3 ve 3. dönemden sonra karşılarına çıkacak alan derslerinin tamamından sınavlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli alan kredilerini tamamlamaları gerekir. Örneğin Sosyal Bilimler alanını tercih eden bir öğrenci mezuniyet kredisini tamamlamasına rağmen alan kredisi eksik ise mezun olamaz. Genel Kültür alanı için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Sosyal Bilimler alanına ilköğretim, ortaokul mezunu ve denkliği bu okullara karşılık gelen öğrenciler başvurabilir. Ara sınıftan denklik belgesiyle gelen öğrencilerden denklik belgesinde sosyal bilimler alan kredisi belirtilmeyen öğrenciler bu bölüme kayıt olamazlar. Sosyal Bilimler Alanına kayıt edilmeleri mümkün olmayan öğrencilerin tercihleri bu yönde olsa bile, kayıtları Genel Kültür alanına yapılacaktır. Ara sınıflardan tasdikname ve denklik belgesi ile başvuran öğrenci adaylarımızın alan kredisi tamamlama zorunluluğu bulunmaması nedeniyle Genel Kültür alanını tercih etmeleri önerilebilir. Liseye ilk kez başvuran öğrenci adayları ise diledikleri takdirde Sosyal Bilimler alanını tercih edebilirler. 4

7 Mezuniyet Kredisi İlköğretim Okulu veya Ortaokul mezunu olarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıranlar ile Türkiye deki liselerin 1. ve 2. sınıfından tasdikname ile ayrılanlar ve yurtdışında bunlara denk eğitim görmüş olanların; a- Açık Öğretim Lisesi Genel Kültür alanının Mezuniyet Kredisi 80 i ortak derslerden, 112 si seçmeli derslerden olmak üzere toplam 192 dir. b- Açık Öğretim Lisesi Sosyal Bilimler alanının Mezuniyet Kredisi 80 i alan derslerden, 112 si ortak ve seçmeli derslerden olmak üzere toplam 192 dir. Denklik belgesi ile AÖL Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, bulundukları ülkelerden aldıkları denklik belgeleri AÖL Müdürlüğü tarafından kredili sisteme dönüştürülür ve bu işlem sonunda başvuran öğrencilerin mevcut kredisi ve tamamlayacağı kredi ile AÖL Batı Avrupa Programına başlayacağı dönem belirlenir. 6. Öğretim Malzemeleri Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında yer alan ortak ve seçmeli derslerin kitapları öğrencilere Türkiye den gönderilir. Öğrenciler bu kitapları çalışarak sınavlara hazırlanırlar. Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan kitapların uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir. Programa kayıt yaptıran öğrencilere kitaplar; her dönem başında AÖL Müdürlüğü tarafından yapılan ders atamaları sonucuna ve sorumlu oldukları derslere göre gönderilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrencilerin 1. Dönemde alabilecekleri öngörülen ortak (zorunlu) ve seçmeli derslerin kitapları Ocak ayı içinde; 2. ve 3. Dönem derslerinin kitapları ise dönem sınav sonuçlarına göre posta ile öğrencilerimizin adreslerine Türkiye den gönderilir. 7. Sınavlar AÖL Batı Avrupa Programına kayıt yaptıran öğrenciler her dönemin sonunda belirtilen tarihlerde sınava girerler. Sınavlar merkezi sistemle bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi-Pazar) 6 (altı) oturumda yapılır. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklindedir. Her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her soru 5 seçeneklidir. Her doğru cevabın değeri 5 puandır. Sınavda başarılı olabilmeniz için 20 sorudan en az 9 una doğru cevap vererek 45 puan almak gerekmektedir. 5

8 Sınava Giriş Belgesi Sınavların yapılacağı bina ve salonlar ile hangi gün, hangi derslerden sınava girileceğini gösteren sınava giriş belgeleri sınavlardan yaklaşık iki hafta önce öğrencilerin adreslerine posta ile Türkiye den gönderilir. Gönderilen sınava giriş belgesinin üzerinde yer alan bilgilerde eksiklik ve ya yanlışlık var ise Batı Avrupa Bürosuna yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Öğrenciler bu belgede belirtilen yerde, tarihte ve belirtilen derslerden sınava girmek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz. Sınavların Değerlendirilmesi Sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir, daha sonra bu puanlar aşağıdaki not değerlendirme çizelgesinde görüldüğü gibi nota dönüştürülür. Sınav sonuçları sınavların yapılmasından sonra yaklaşık bir ay içerisinde öğrencilere gönderilir. Sınav sonucunda başarısız "GEÇMEZ" olunan ortak dersler izleyen dönemde tekrar edilir. Başarısız "GEÇMEZ" olunan seçmeli dersler de izleyen dönemde tekrar edilebilir ya da yerine başka seçmeli dersler atanabilir. Not Değerlendirme Çizelgesi PUAN HARF NOT DERECE A 5 Pekiyi B 4 İyi C 3 Orta D 2 Geçer 0-44 E 1 Geçmez Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler AÖL Batı Avrupa Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (veya eşdeğer bir kimlik kartı), Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız. Açık Öğretim Lisesinde Kullanılan Terimler: Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır. Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır. Silik Öğrenci :Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır. 6

9 8. Kayıt Başvuru İşlemleri II. BÖLÜM BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ DİKKAT: Kayıt başvuru, ders belirleme ve kitapların postalanması işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve sınav organizasyonunda aksamaların olmaması için, başvurunuzu süresi içinde ve istenilen biçimde yaptırmanız son derece önemlidir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz. Başvuru belgelerini hazırlayınız. Para ödeme makbuzuna mutlaka kayıt yaptıracak kişinin adını ve soyadını yazınız. Başvuru belgelerinin asıllarını süresi içinde belirtilen adrese gönderiniz. Eksik veya geçersiz belge ile kayıt yapılmaz. Belgelerin tamamını temin edemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve ek süre tanınmaz. Kayıt Başvuru Tarihi Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programının 2009/2010 Öğretim Yılı yeni kayıt başvuru işlemleri Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içinde Batı Avrupa Bürosuna ulaşan belgeler, usulüne uygun ve eksik değilse en kısa sürede Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ne ulaştırılacaktır. Belgelerinizi hazırlamadan önce 8. Sayfadaki Kayıt Başvurusunu Nasıl Yapacaksınız bölümünü okuyunuz. Türkiye de İlköğretim veya Ortaokul Mezunlarından istenen belgeler; 1) Fotoğraflı başvuru dilekçesi, 2) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı, 3) Nüfus cüzdanının fotokopisi, 4) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında iki adet vesikalık renkli fotoğraf, 5) Öğrenim gideri ödeme makbuzu. Türkiye deki liselerden tasdikname ile ayrılanlardan istenen belgeler; 1) Fotoğraflı başvuru dilekçesi, 2) Lisenin (Ortaöğretim) her hangi bir sınıfından tasdikname ile ayrılanlar, ayrıldığınız okuldan verilen tasdiknamenin aslı ve Başarı Durum Belgesi (EK-2) ile birlikte gönderiniz, 3) Nüfus cüzdanının fotokopisi, 4) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında iki adet vesikalık renkli fotoğraf, 5) Öğrenim gideri ödeme makbuzu. Avrupa da Öğrenim Görmüş ve Görmekte Olanlardan istenen belgeler; 1) Fotoğraflı başvuru dilekçesi, 2) Öğreniminizi Batı Avrupa ülkelerinde yapmışsanız veya halen yapıyorsanız, Eğitim Ataşe ve Müşavirliklerinden alacağınız kredilendirilmiş denklik belgesinin aslı ile birlikte karne ve diplomaların ataşelikce onaylanmış fotokopisini gönderiniz. (Denklik belgesinin ASLINI ve bu işlem için kullanılan karne ve belgelerin ONAYLI FOTOKOPİSİNİ gönderiniz!) 3) Nüfus cüzdanının fotokopisi, 4) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında iki adet vesikalık renkli fotoğraf, 7

10 5) Öğrenim gideri ödeme makbuz Denklik İşlemleri: Avrupa ülkelerinde öğrenim görenlerin Türk okul sistemine göre denklikleri Türkiye de il Eğitim Müdürlükleri, Avrupa da ise Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşelikleri tarafından yapılmaktadır. Denklik işlemi için bağlı bulunduğunuz Ataşeliğe telefon ederek öğrenim durumunuzu belirtiniz ve gerekli olan belgelerin neler olduğunu öğreniniz. Denkliğinizi Eğitim Ataşeliklerinde mutlaka kredili sisteme göre yaptırınız. Zamandan kazanmak için, istenen belgeleri önceden hazırlayarak Ataşeliğe gidiniz. Almanya Federal Cumhuriyeti ndeki Eğitim Ataşeliklerinin telefon numaraları aşağıda verilmiştir. Almanya Federal Cumhuriyeti ndeki Eğitim Ataşeliklerinin Telefon Numaraları Berlin: 030/ Hannover: 0511/ Düsseldorf: 0211/ Karlsruhe: 0721/ Essen: 0201/ Köln: 02233/ Frankfurt: 069/ Mainz: 06131/ Hamburg Münih: 089/ Düsseldorf: 0211/ Münster: 0251/ Stuttgart: 0711/ Nürnberg: 0911/ Kayıt Başvurusunu Nasıl Yapacaksınız? Önceki sayfalardaki açıklamaları da dikkate alarak, Türkiye de ortaokul veya dengi bir okulu bitirmiş ya da lisenin ara sınıflarından ayrılmışsanız veya yurtdışında gördüğünüz öğrenime göre en az ortaokul mezunu sayılıyorsanız, Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilirsiniz. AÖL - Batı Avrupa Programının 2009/2010 öğretim yılı kesin kayıt işlemleri Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yaptırmak için sırasıyla şu belgeleri hazırlayınız: 1- Fotoğraflı Başvuru dilekçesi: Ekte yer alan başvuru dilekçesinin altına adınızı, soyadınızı yazıp tarih atarak imzalayınız. Dilekçenin altında yer alan bilgi formunda Ad, Soyad, Ana ve Baba Adı, Doğum Tarihi ve Yeri Cinsiyeti ve Adres ile ilgili bilgilerinizi her kutucuğa bir harf gelecek şekilde dolmakalem veya tükenmez kalem ile (büyük harflerle) doldurunuz. Sınava girmek istediğiniz şehri, tercih ettiğiniz yabancı dili ve alan tercihini (X) işareti koyarak belirtiniz. 2- Öğrenim Belgesi: Mevcut öğrenim durumunuza göre; diploma, tasdikname veya denklik belgesi ile başvurunuzu yapacaksınız. Bu belgelerle ilgili açıklama kılavuzun 7. sayfada bulunmaktadır. 3- Nüfus Cüzdanı Örneği: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nüfus cüzdanlarının; diğer ülke vatandaşları ise bulundukları ülke vatandaşı olduğunu belirten kimlik belgelerinin önlü arkalı fotokopisini çektirerek göndereceklerdir. 8

11 4- Vesikalık Fotoğraf: 2 Adet vesikalık fotoğraf; her fotoğrafın arkasına adınızı, soyadınızı yazınız. Fotoğraflar, son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş tanınmasına engel teşkil etmeyen renkli ve vesikalık boyutunda olmalıdır. 5-Öğrenim Gideri: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarına sunduğu bir öğretim hizmetidir. Bu programa kayıt yaptıranlar, öğretim yılı başında posta, büro hizmetleri ve sınav giderleri için öğretim katkı payı ödeyeceklerdir. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrenci adayları 2009/2010 öğretim yılı için (üç dönem) 465,-EUR öderler. Öğrenim Giderini Ödeme: Kayıt olabilmeniz için Öğretim Gideri Katkı Payını 465,-EUR ) ödemek üzere aşağıda yer alan bilgilerin tümünü eksiksiz olarak havale makbuzuna yazınız; banka veya PTT aracılığıyla havale ediniz. BANKA BİLGİLERİ Alıcının adı Alıcının Bankası : T.C. Anadolu Üniversitesi, D.S.S : Ziraat Bank International AG, Fl. Köln Komödienstr.11, Köln Banka Hes.No : (Konto Nr.) Banka Kodu : (BLZ) IBAN : de BIC : tczbdeff Ödemeniz gereken miktarı posta aracılığı ile doğrudan (zarf içinde) Büronun adresine göndermeyiniz. Havaleyi banka hesabınızdan yaptırıyorsanız, bu havalenin yapılıp yapılmadığını mutlaka kontrol ediniz. Ödemeniz gereken miktar hesaba ulaşmadığı takdirde, diğer tüm belgeleriniz tamam olsa bile, kaydınız yapılamaz. Parayı havale ettiğinizi gösteren belgenin bir nüshasını diğer belgelerle birlikte Büromuza gönderiniz. Kayıt için gerekli belgeleri istenildiği gibi hazırlayarak en geç 19 Eylül 2009 günü mesai saati bitimine kadar Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu adresine taahhütlü olarak gönderiniz veya elden teslim ediniz. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar a) Öğrenim gideri katkı payının yatırıldığına dair makbuz eksikse ya da hesaba geçmemişse; (Banka hesabınızı kontrol ediniz) b) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa, c) Belgelerin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse, d) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise, Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve başvuru belgeleri iade edilir. 9

12 10. Kayıt Yenileme- Kayıt Silme Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında kayıtlı tüm öğrenciler (mezun olmamış ise) kayıt yenileme işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme başvuru formları her yıl 3. Dönem sınavları sonunda (eylül veya ekim ayında) adresinize gönderilir. Öğrenciler kayıt yenileme formunu doldurup, öğrenim giderini ödediği takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanır. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, izleyen yıllarda kayıt yeniletmeleri halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Ancak o öğretim yılı öğrencilik haklarından (sınava girme, öğrenci belgesi gibi) yararlanamazlar. Bir öğrencinin kaydı kendi isteği üzerine silinebilir. Kaydını sildiren öğrencilerin her ne gerekçeyle olursa olsun kaydı yenilenmez ve yapmış olduğu ödemeler iade edilmez. Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin; kayıt sildirme isteğini açıkça belirten imzalı dilekçeyi, Büromuza posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Dilekçe örneğine bakınız.ek-2) 10

13 III. BÖLÜM BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ EK-1 DİLEKÇE ÖRNEĞİ- (ÖĞRENCİ BELGESİ) Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Açıköğretim Lisesi Friesenplatz Köln DEUTSCHLAND Tarih: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında kayıtlı öğrencilerinizdenim....verilmek üzere. Öğretim yılına ait bir adet Türkçe / Almanca öğrenci belgesinin aşağıdaki adresime gönderilmesini arz ederim. Öğrenci No:. Adı Soyadı:.. Adresi:. İmza: 11

14 EK-2 DİLEKÇE ÖRNEĞİ-2 (KAYIT SİLME) Dilekçesinde kaydının silinmesinin açıkça ifade ile belirtmeyen, ve imzası bulunmayan öğrencilerin kayıtları silinmez ve usule uygun başvurmadıkları için kendilerine cevap da verilmez. Kayıt iptal dilekçesinin fotokopisi veya faksı kabul edilmemektedir. Dilekçenin aslını Büromuza gönderiniz. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Açıköğretim Lisesi Friesenplatz Köln DEUTSCHLAND Tarih: AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE ANKARA Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında kayıtlı öğrencinizim....nedeniyle Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programındaki kaydımın silinmesini ve tasdiknamemin kesilerek tarafıma iadesini ve aşağıda belirttiğim adrese gönderilmesini arz ederim. Öğrenci No:. Adı Soyadı:.. Adresi:. İmza: 12

15 SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Öğrenim giderini taksitle ödeyebilir miyim? Ödeme yaptıktan sonra para iadesi mümkün müdür? Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrenci adayları, bir öğretim yılı için (üç dönem) 465,-EUR olan öğretim katkı payı bir defa da ve belirtilen tarihte ödenir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, sınavlara katılmayan veya kaydını sildiren öğrencilerin öğrenim gideri iade edilmeyecektir. 2-Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı sınavlarına Türkiye de girebilir miyim? Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kaydolup da yıl içinde Türkiye ye kesin dönüş yapmak zorunda kalanlar, o öğretim yılının sonuna kadar Batı Avrupa Programının öğrencisi olmaya devam ederler. Ancak bu öğrencilerin kesin dönüşlerini belgelemeleri, Türkiye de devamlı bir yazışma adresi vermeleri halinde her türlü evrakı bu adrese postalanacağı gibi, sınavlara da Eskişehir de katılmaları mümkündür. Bu öğrencilerin bir sonraki öğretim yılında kayıtlarını Batı Avrupa Programından Türkiye ye nakil ettirmeleri gerekmektedir. İzin dolayısıyla veya özel nedenlerle Türkiye de bulunmak, sınavlara Eskişehir de girmek için geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. 3-Adres değişikliği olduğunda ne yapmam gerekiyor.? Yıl içerisinde zorunlu olarak adres değiştirmeniz halinde bunu bir dilekçe ile Batı Avrupa Bürosuna yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca bağlı bulunduğunuz postane ile görüşünüz ve eski adresinize gelecek posta gönderilerinin yeni adresinize ulaştırılmasını sağlayınız. Aksi halde size ulaşmayan postalamalardan Büromuz sorumlu olmayacaktır. 4-Kitaplar için ayrıca ödeme yapmam gerekiyor mu? Kayıt esnasında ödemiş olduğunuz öğrenim katkı payı dışında kitaplar için ek ödeme yapmanız gerekmemektedir. 5-Almanca/Türkçe öğrenci belgesi gerekmektedir. Ne yapmam gerekiyor.? Kılavuzun içerisinde yer alan dilekçe örneğindeki gibi bir dilekçe hazırlayıp, Büromuza göndermeniz gerekmektedir. Bu istek Büromuza ulaştığında, öğrencinin Büro kayıtlarında bulunan bilgilere uygun olarak 2 hafta içerisinde öğrenci belgesi düzenlenir. Öğrenci numarası, adı, soyadı, açık adresi ve hangi amaçla istendiği belirtilmeyen dilekçeler ile uygun olmayan kağıtlara yazılmış istekleriniz kesinlikle işleme konulmayacaktır. 6-Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programından mezun olduğumda Anadolu Üniversitesi ne devam edebilir miyim? 13

16 Açık Öğretim Lisesi diploması ile Türkiye deki diğer liselerden alınan diploma aynıdır. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkını verir. 7-Türk vatandaşı değilim, yine de Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilir miyim? Yabancı uyruklu olan öğrenci adayları da Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırmak için başvurabilirler. 8-YÇS/YÖS sınavları ile ilgili bilgileri Büronuzdan alabilir miyim? Bu sınavlar için başvurma ve yerleştirme işlemleri, bağlı bulunduğunuz Eğitim Ataşeliği veya Müşavirliği tarafından yapılmaktadır.(eğitim Ataşelik/Müşavirlik telefonları için bakınız sayfa 8) Köln ve Ankara daki irtibat merkezlerinin telefonları soru ve isteklerin yoğunluğu nedeniyle kimi zaman uzun süreli meşgul sesi verebilir veya ulaşmak mümkün olmayabilir. Soru ve istekleriniz için e-posta adresinin kullanılmasının, belge isteklerinizin ise mutlaka yazılı olarak yapılmasının gerekli olduğu önemle duyurulur. 14

17 AÖL BATI AVRUPA PROGRAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ Kayıt Başvurusu, Öğrenci Belgesi, Sınav Organizasyonu, Öğretim Gideri, Öğretim Malzemeleri Ve Benzer Konulardaki Soru ve İstekler İçin; Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu -AÖL- Friesenplatz Köln/ Deutschland TEL : FAKS : e-posta: internet: Açık Öğretim Fakültesi BAP Koordinatörlüğü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eskişehir/Türkiye TEL: Dahili (2675) FAKS: Kesin kayıt işlemleri, ders atamaları, sınav sonuçları, kredi durumları, diploma, çıkma ve benzer konulardaki soru ve istekler için; Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü, Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü, Ballıkpınar köyü, 6830 Gölbaşı / Ankara / Türkiye TEL: FAKS: Internet: http: //www.aol.meb.gov.tr 15