5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU"

Transkript

1 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI

2 YERİNDEN YÖNETİM 2003 Yılı Acil Eylem Plan Yerinden Yönetim İlkesi Kamu Reformu Çalışmaları Yeni İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu ile yetki ve sorumluluklarının arttırılması.

3 Aynı ilke kapsamında 5902 Sayılı Kanun ile; -Afet İşleri Genel Müd., -Sivil Savunma Genel Müd. -Acil Durum Yönetimi Genel Müd. lağvedilerek, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruluyor.

4 Afet ve acil durumlar ile iliģkin hizmetlerde, gerekli önlemleri alma, hazırlık ve zarar azaltma, müdahale ve iyileģtirme çalıģmalarını 5902 SAYILI KANUN Kanun Kapsamı yürüten kurum ve kuruluģlar arasında koordinasyonun sağlamak, politikaları üretmek ve uygulamasını sağlamak.

5 AFAD Bünyesinde; - 6 Daire BaĢkanlığı, - 41 Grup BaĢkanlığı - Başkanlık Danışma Kurulu, - Deprem Danışma Kurulu, - Eğitim Kurulu, - Afet Risklerini Azaltma Ulusal Platformu

6 5902 Sayılı Kanunun getirdiği görev anlayışı Risk yönetimi ağırlıklı bütünleşik afet yönetimi, Üniversiteler ve kamu kurumlarından uzman personel görevlendirme yetkisi, Etkin koordinasyon ve işbirliği sağlama yetkisi, Görev alanına giren konularda düzenleme yapma yetkisi,

7 5902 Sayılı Kanunun getirdiği görev anlayışı Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelere, acil durumlar halinde ödenek ayırma imkanı, Vali ye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İllerde afet döngüsünde sorumluluk ve yetki, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri), Harcama ve kadrolarla ilgili tüm yetki, Valilere aittir.

8 ÖZETLE; YENİ ANLAYIŞ ZARAR GÖREBİLİRLİK VE RİSK ODAKLI ÇALIŞMA ÇOKLU TEHLİKE VE RİSK YAKLAŞIMI, DEĞERLENDİRME, İZLEME VE GELİŞTİRME GENİŞ, DEĞİŞEBİLİR, PAYLAŞIMCI, BÖLGESEL YAKLAŞIM SORUMLU YEREL YÖNETİMLER VE PAYDAŞLAR OLUŞTURMA FARKLI BİRİMLERLE ORTAKLAŞA HAREKET BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

9 Türkiye Afet Risklerini Azaltma Ulusal Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel İdareler, Üniversiteler, STK lar, Medya, Özel sektör temsilcileri ile Platformu Afet risk azaltma politikaları üretmek, izlemek, değerlendirmek, adaptasyon, planlara entegrasyon çalışmaları yürütülecektir.

10 BAŞKANLIĞIN HEDEFLERİ - Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı nı hazırlamak, -Ülke genelinde yapılan ve yapılması gereken çalışmaları koordine etmek ve denetlemek -Afet Risk Yönetimini etkin ve aktif hale getirmek,

11 -Uygulanabilir planların (genel plan, risk azaltma planı, vb) oluşturulmasını sağlamak, -Ülke genelinde ortak bir afet veri tabanı, erken uyarı ve haberleşme sistemlerinin kurulmasını sağlamak, - Risk azaltma kültürü oluşturmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlemek.

12 İletişim Bilgileri T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaĢkanlığı Risk Belirleme ve Strateji Grup BaĢkanlığı Tel: / 1482 veya Faks: E-posta: TEŞEKKÜRLER..

13 AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli olup, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı Başkanlığında toplanır. MALİYE BAYINDIRLIK VE İSKAN MİLLİ SAVUNMA ULAŞTIRMA BAŞBAKAN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR İÇİŞLERİ DIŞİŞLERİ MİLLİ EĞİTİM SAĞLIK ÇEVRE VE ORMAN Kurul, toplantılara gerektiğinde ilgili bakan, kurum ve kuruluş, STK temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları çağırabilir. Kurulun sekreterya görevini Başkanlık yürütür. Kurul, yılda en az 2 kere toplanır.

14 AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU Afet ve acil durumlarda bilgileri değerlendirmek, önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile STK lar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olup, Başbakanlık Müsteşarlığı Başkanlığında ilgili Bakanlıkların Müsteşarları ile Kızılay Derneği Genel Başkanı ve afet ve acil durum türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer Bakanlık ve Kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşur. Yılda en az 4 kez toplanır. MİLLİ SAVUNMA MALİYE İÇİŞLERİ DIŞİŞLERİ MİLLİ EĞİTİM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAŞBAKANLIK SAĞLIK ULAŞTIRMA ENERJİ VE TABİİ KAYN.BAK. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI DPT ÇEVRE VE ORMAN TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

15 DEPREM DANIŞMA KURULU Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemekle görevli olup, Kurumumuzun Başkanlığında aşağıdaki gibi teşekkül ettirilmiştir. MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL BAŞKANI BAYINDIRLIK VE İSKAN TEMSİLCİSİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI DEPREM KONUSUNDA ÇALIŞMALARI BULUNAN 5 ÖĞRETİM ÜYESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ 3 ÜYE En az 4 kez toplanır. Ġhtiyaç halinde daha fazla toplanabilir.