KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME"

Transkript

1 UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır. Bu noktaya referans noktası denir. Seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Hareket görecelidir. Bir cismin hareketi, referans noktasının hareketine bağlı olarak da değişir. Birisine göre hareketli olan, başka birisine göre hareketsiz olabilir. Aynı otobüste giden iki yolcu birbirine göre durgunken, yol kenarında duran birine göre hareket halindedirler. Araçla giderken, yanımızdan aynı hızla aynı yöne doğru giden aracı duruyormuş gibi algılarken, ters yönde giden bir aracı olduğundan daha hızlı gidiyormuş gibi algılarız. Bu şekilde iki cismin birbirlerine göre hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir. Dünya hareket etmesine rağmen Edirne ile ars illeri arasındaki uzaklık değişmediği için bu iller birbirine göre hareketsiz kabul edilebilir. Ancak Dünya hem kendi ekseni hem de Güneş etrafında sürekli dönmektedir. ainattaki tüm varlıklar da aynı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla durgun olarak kabul edilen kainattaki tüm noktalar uzaydan bakıldığında hareketli olarak görülür. Sonuç olarak, hiçbir referans noktası sabit değildir diyebiliriz. YÖRÜNGE Hareket eden bir cismin hareketi sırasında geçtiği noktaları birleştiren çizgiye yörünge denir. Doğrusal, dairesel, vs Hareketler yörüngelerine göre adlandırılır. ONUM Herhangi bir cismin ya da hareketlinin başlangıç (referans) noktasına göre bulunduğu yere konum denir. Vektörel bir büyüklüktür. sembolü ile gösterilir. Birimi uzunluk birimleridir. -15 Şekildeki cisminin O noktasına göre konumu +2 m, cisminin O noktasına göre konumu -15 m dir. YER DEĞİŞTİRME Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Bir başka ifadeyle yer değiştirme, bir noktadan başka bir noktaya uzanan en kısa doğrudur. Yer değiştirme ile gösterilir, vektörel bir büyüklüktür. = son - ilk +2 formülü ile hesaplanır. (m) onum ve yer değiştirme gibi vektörel büyüklüklerde (+) ve (-) işaretleri büyüklük değil, yön ifade eder. Cismin yer değiştirmesinin işareti (+) olması; cismin (+) seçilen yönde yer değiştirdiğini, (-) olması; (-) seçilen yönde yer değiştirdiğini gösterir. Toplam yer değiştirmenin (sıfır) olması ise cismin hareket etmediği anlamına gelmez. Cismin hareketi sonunda başlangıçtaki yerine geldiğini ifade eder. Şekil-1 de doğrusal yörüngede hareket A eden A ve B araçlarının ilk ve son B konumları görülmektedir. Bu durumda A ve B araçlarının aldıkları yollar ve yer değiştirmeleri birbirine eşit olur. Şekil-2 de farklı yörüngelerde hareket eden A ve B araçlarının ilk ve son konumları görülmektedir. Burada A ve B araçlarının yer değiştirmeleri birbirlerine eşit olduğu halde, araçların aldıkları yolların büyüklüğü birbirlerinden farklıdır. Yer değiştirme ve alınan yol ifadeleri birbirlerinden farklı kavramlardır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük, alınan yol ise skaler bir büyüklüktür. Alınan yol ile gösterilir. Birimi uzunluk birimleridir. ÖRNE 1 : Bir çocuk doğrusal bir yörüngede önce 4 m, daha sonra doğrultusunu ve yönünü değiştirmeden 3 m daha yürüyor. a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? ÖRNE 2 : a) 7 m, b) 7 m Bir çocuk doğrusal bir yörüngede önce 4 m, daha sonra geriye dönerek 3 m daha yürüyor. a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? ÖRNE 3 : A B a) 7 m, b) 1 m Bir çocuk önce doğuya 3 m, daha sonra kuzeye doğru 4 m yürümüştür. Buna göre çocuğun; a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? a) 7 m, b) 5 m 1

2 HIZ Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme- sine hız denir. Vektörel bir büyüklüktür. v sembolü ile gösterilir. Hızın birimi metre/saniye (m/s) veya kilometre/saat (km/h) tir. Hareket halindeki bir cismin hareketinin özelliği ve yönü hızından anlaşılır. Hız sabit ise, sabit hızlı hareket ya da düzgün doğrusal hareket adını alır. Hızı düzgün artıyorsa düzgün hızlanan, düzgün azalıyorsa, düzgün yavaşlayan hareket adını alır. Hızın işareti; (+) ise, pozitif yönde hareket ettiği, (-) ise, negatif yönde hareket ettiği anlaşılır. ORTAAMA HIZ Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hızı, hareketi süresince değişebilir. Cisim bazen hızlanıp, bazen yavaşlayabilir. Bir cismin doğrusal yörüngedeki toplam yer değiştirmesinin, toplam zamana oranına ortalama hız denir. denir. Hız = SÜRAT formülü ile hesaplanır. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat bağıntısı ile hesaplanır. SI birim sisteminde yol birimi metre (m), zaman birimi saniye (s) olduğundan süratin birimi m/s dir. Otomobil ve uçaklarda sürat birimi olarak km/h kullanılır. Sürat skaler bir büyüklüktür. Yönü ve doğrultusu yoktur. Motorlu taşıtlardaki göstergelerde aracın anlık sürati görülebilir. Araçların süratleri takometre ile ölçülür. Doğrusal bir yolda hareket eden bir hareketlinin ortalama sürati, ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. ÖRNE 1 : Yer değiştirme v ort = t Alınan yol Sürat = Geçen zaman son - v ilk = = t t 2 - t 1 v = t Bir araç doğrusal bir yol boyunca 2 km/h lik hızla 3 saat, sonra aynı yönde 4 km/h lik hızla 2 saat hareket etmiştir. Bu aracın ortalama hızını bulunuz? (28 km/h) ÖRNE 2 : Bir atlet 2 m lik yolu 2 s de alıyor. Sonra geri dönerek 2 s de 12 m yol alıyor. Atletin 4 s deki ortalama hızı kaç m/s dir? (2 m/s) ÖRNE 3 : Samsun ile Ankara arası kuş uçuşuyla 3 km dir. Bu iki şehri birbirine bağlayan tren yolunun uzunluğu ise 45 km dir. Bu mesafeyi sabit süratle 5 saatte alan trenin; a) Süratini, b) Hızının büyüklüğünü hesaplayınız a) 9 km/h, b) 6 km/h DÜZGÜN DOĞRUSA HAREET Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hızı zamanla değişmiyorsa veya cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa bu tip harekete düzgün doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal hareket yapan cisimler için hız - zaman grafiği, eğimi sıfır olan, yani zaman eksenine paralel bir doğrudur. +5 v Düzgün doğrusal hareket yapan cisimler için konum - zaman grafiği, eğimi sabit olan doğru şeklindedir (m) v (m)

3 Dikliğin ölçüsüne eğim denir. Matematiksel olarak doğrunun yatayla yaptığı açının tanjantı eğimi verir. Şekildeki doğruda eğim; arşı dik kenar Eğim = omşu dik kenar y tan = bağıntısı ile hesaplanır. y yatay ÖRNE 3 : Hız - zaman grafikleri şekildeki gibi olan ve araçları 1 t = anında yan yanadırlar. 4 s sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? -3 v 4 ( 16 m ) Genellikle grafiklerde eğimin ya da alanın bir anlamı vardır. Matematiksel olarak bulunan eğim ya da alan, değerlendirme ve yorum yapmaya yardımcı olur. Düzgün doğrusal harekette konum - zaman grafiğinin eğimi (tan ), cismin hızının büyüklüğüne eşittir. Bu durum, tan = eğim = hız şeklinde ifade edilir. tan = t ise v = t olur. t t ÖRNE 4 : Düz yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Cisimler için, - I. Sabit hızla hareket etmektedirler. II. nin hızı nınkinden büyüktür. III. t anında aralarındaki uzaklık 2 tir. onum t Düzgün doğrusal harekette hız - zaman grafiği ile zaman ekseninin sınırladığı alan, hareketlinin yer değiştirme miktarını verir. Alan = Yer değiştirme miktarı Alan = = v. t Alan pozitif (+) çıkarsa cisim pozitif seçilen yönde, negatif (-) çıkarsa cisim negatif seçilen yönde yer değiştirmiştir. ÖRNE 1 : alan = Doğrusal bir yörüngede 4 m/s sabit hızla hareket eden bir cisim 3 s de kaç metre yol alır? ( 12 m ) v v t t ÖRNE 5 : Düz bir yolda hareket eden cismin 1 hız - zaman grafiği şekildeki gibi ise, cismin hareket durumlarını açıklayarak konum - zaman grafiğini çiziniz? -15 v ( I ve II ) ÖRNE 2 : Doğrusal bir yörüngede sabit hızla hareket eden bir cisim 8 s de 12 m yer değiştirdğine göre, cismin hızı kaç m/s dir? ( 15 m/s ) 3

4 ÖRNE 6 : Doğrusal bir yolda hareket eden ve araçlarının konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. 2t anında araçlar arasındaki uzaklık kaç olur? 2-3 onum t ( 1 ) ÖRNE 9 : A 15 m/s B 5 m/s 4 m M A ve B araçları 15 m/s ve 5 m/s lik sabit hızlarla doğrusal yolun ve noktalarından aynı anda harekete başladıklarında M noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre, M arası uzaklık kaç metredir? ( 2 m ) ÖRNE 7 : Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. - 1 s aralığında aracın; a) Hareketinin türlerini belirleyiniz. b) Aldığı yolu bulunuz v c) Yer değiştirmesi kaç metredir? d) Ortalama hızı kaç m/s dir? e) onum - zaman grafiğini çiziniz. b) 1 m, c) 6 m, d) 6 m/s ÖRNE 1 : Tabloda zamana göre yer değiştirme miktarı verilen hareketlinin konum - zaman ve hız - zaman grafiklerini çiziniz. (m) v (m/s) ÖRNE 8 : ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre, cisimlerin hızları oranı v v kaçtır? 5 1 (m) 2 ( 4 ) İVME Günlük hayatta karşılaştığımız birçok hareket çeşidinde hız sabit değildir. Bazı hareketliler, harekete başladıktan sonra hızını artırmakta, bazıları da hareket halindeyken hızını azaltmaktadır. Hareketli bir cismin birim zamandaki hız değişi- mine ivme denir. İvme vektörel bir büyüklüktür ve a sembolü ile gösterilir. eşitliği ile bulunur. SI de hızın birimi m/s, zaman birimi saniye olduğu için ivme birimi m/s 2 dir. ÖRNE 1 : a = v t Bir araç dügün hızlanarak 4 s de hızını 1 m/s den 3 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre,aracın ivmesi kaç m/s 2 dir? (5 m/s 2 ) 4

5 UVVET Doğadaki kuvvetler genel olarak iki kısma ayrılır. 1. Temas gerektiren kuvvetler. 2. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Temas gerektiren kuvvetlerde etki eden kuvvet ile etkilenen cisim arasında mutlaka bir fiziksel temas vardır. Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler denir. DOĞADAİ TEME UVVETER Evrendeki tüm fiziksel hareketler ve yapılar, modern fizik tarafından dört temel kuvvet olarak adlandırılan kuvvetlerin birbiri ile etkileşimi ve dengesi sayesinde gerçekleşir. Bu dört temel kuvvet; 1. Elektromanyetik kuvvet 2. Güçlü nükleer kuvvet 3. Zayıf nükleer kuvvet 4. ütle çekim kuvveti (Gravitasyonel) dir. Bunların hepsi birbirinden farklı şiddete ve etki alanına sahiptir. 1. Elektromanyetik uvvet Yukarıdaki resimlerde atın arabaya uyguladığı etki, çekme olarak, futbolcunun topa vurma anında ayağın topa uyguladığı etki, itme olarak nitelendirilir. Temas gerektiren kuvvetler, Cisimlerin şeklini değiştirebilir. Cisimlerin hareket durumlarını değiştirebilir. Yani; hızlandırır, yavaşlatır, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştirebilir. Cisimleri döndürebilir. Temas gerktirmeyen kuvvetlerde etki eden ile etkilenen arasında fiziksel temas yoktur. Bu şekilde fiziksel temas olmadan cisimleri etkileyen kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler denir. Dalından kopan elmanın yer tarafından çekilmesi, mıknatısın bazı metalleri çekmesi, gezegenlerin birbirini çekmesi gibi olaylarda temas gerektirmeyen kuvvetler uygulanır. İki mıknatıs karşı karşıya getirildiğinde eğer aynı kutuplar karşılıklıysa birbirlerini iter, zıt kutuplar karşılıklıysa birbirlerini çekerler. Buradaki itme ve çekme kuvvetleri temas olmadan oluşan kuvvetlerdir. Temas gerektirmeyen kuvvetler etki ettikleri cisimler üzerinde hareket durumunu değiştirme ve şekil değişimi yapma gibi etkiler oluşturabilir. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket halindeki cisimleri durdurabilen veya uygulandığı cismin şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Vektörel bir büyüklüktür. F sembolü ile ile gösterilir. Dinamometre denilen araçlarla ölçülür. SI birim sisteminde birimi newton (N) dur. Her cisim kendi yapısal özelliğine göre bir elektrik yükü taşır. Bu elektrik yükleri arasında oluşan etkiye elektromanyetik kuvvet denir. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvet, mıknatısların uyguladığı kuvvet birer elektromanyetik kuvvettir. 2. Güçlü Nükleer uvvet Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan kuvvettir. Bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. Bu yüzden bu kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklara latincede yapıştırıcı anlamına gelen gluon denir. Etkisi kısa mesafelidir. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. Atomun çekirdeğinde çok hassas bir denge sağlar. Güçlü nükleer kuvvet bir çekme kuvvetidir. 3. Zayıf Nükleer uvvet Pek çok parçacığın ve hatta pek çok atom çekirdeğinin karasız olmasında etkili olan kuvvettir. Etki ettiği parçacık bozunarak, kendisiyle akraba bir parçacığa dönüşür. Bu kuvvet her parçacığa eşit şiddette evrensel bir şekilde etki eder. Çok kısa menzillidir. 5

6 4. ütle Çekim uvveti ütlesi olan tüm parçacıkların birbirine uyguladığı kuvvettir. Sınırsız bir etki alanı vardır. Dört temel kuvvet arasında en zayıf olanıdır. Bu nedenle kütle çekim kuvveti evrendeki büyük yapılarda belirgin olur. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Duran bir cismin harekete başlayabilmesi ya da hareket eden bir cismin hareket türünün değişmesi için net bir kuvvet gerekir. Dalından kopan meyvenin yere düşmesine neden olan kuvvet ise yer küre tarafından meyveye uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Cisimlerin yere düşme sebebini Aristo, sahiplik kavramı ile açıklamış, sonra bu görüş Galileo tarafından geliştirilmiş, Newton ile ütle Çekim Yasası adını almıştır. ütle Çekim Yasası; İki kütle birbirini kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı, kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak eşit büyüklükteki kuvvetle çekerler. şeklinde ifade edilir. Bu yasaya göre, kütle çekim kuvveti; F = G m 1. m 2 d 2 bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıda; m 1 F : Cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti (N) m 1, m 2 : Cisimlerin kütleleri (kg) d : ütle merkezleri arasındaki uzaklık (m) G : Evrensel çekim (Gravitasyonel) sabiti G = 6, N.m 2 /kg 2 F d F 1 2 F = F 1 2 m 2 ÖRNE 1 : Şekildeki düzeneklerde 3m ve 2m kütleli cisimlerin m kütleli cisimlere uyguladığı çekim kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla F 1 ve F 2 dir. Buna göre F 1 / F 2 oranı kaçtır? ÖRNE 2 : ütle çekim kuvveti : 1 birim ise Elektromanyetik kuvvet : 1 27 birim Zayıf nükleer kuvvet : 1 36 birim Güçlü nükleer kuvvet : 1 39 birim olur. 3m 2m d 2d Aralarında d kadar uzaklık 2m olan 2m ve m kütleli gezegenlerin birbirine uyguladığı d çekim kuvveti F dir. Bu iki gezegen arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa çekim kuvveti kaç F olur? m m ( 6 ) m ( F/4 ) Bir haberleşme uydusunun Dünya etrafında sabit bir yörüngede dönmesi, evrendeki gezegen, yıldız ve uyduların denge içinde hareketlerini sürdürmesi, suların şelalelerden aşağıya doğru akması gibi birçok olay kütle çekim kuvveti sayesinde gerçekleşmektedir. Bu olayların dışında kütle çekim kuvvetinin sebep olduğu birçok olaydan da bahsedilebilir. Bunlardan biri de okyanus kenarlarında daha rahat gözlenebilen gelgit olayıdır. Gelgit olayı, Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvvetinin etkisi ile gerçekleşir. Ay ve Güneş in Dünya üzerinde oluşturduğu çekim kuvveti nedeniyle 12 saat 25 dakikalık aralıklarla Dünya yüzeyindeki karşılıklı iki bölgede sular kabarır ve iki kabarma süresi arasında tekrar eski hâline döner. Bu olaya gelgit adı verilir. Dünya, Ay ve Güneş in aynı doğrultuya geldikleri yeni ay ve dolunay konumlarında suların kabarması maksimuma ulaşır ve gelgit olayı belirgin hâlini alır. Dünya da aynı büyüklükteki bir kuvveti Ay a uygular. Doğadaki temel kuvvetlerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğundan,bu kuvvetlerin birbirlerine olan oranları, ortak bir birim kullanılarak şu şekilde gösterilir. ÖRNE 3 : Aralarında 2d kadar uzaklık m1 m olan m 1 ve m 2 kütleli gezegenlerin birbirine uyguladıkları 2 2d kütle çekim kuvveti F dir. m 1 gezegeninin kütlesi 2 katına çıkarılıp, gezegenler arasındaki uzaklık yarıya düşürülürse çekim kuvveti kaç F olur? ( 8F ) 6

7 NEWTON UN HAREET YASAARI Hareketi meydana getiren nedenleri dikkate almadan, yalnızca hareketin nasıl olduğunu inceleyen fizik dalına kinematik denir. Hareketi nedenleri ile iceleyen fizik dalına dinamik denir. Hareketi ve bu harekete neden olan kuvvetleri inceleyen dinamik, Newton un öne südüğü yasalarla açıklanır. Newton un 1. Hareket Yasası (Eylemsizlik Prensibi) Bir cisme kuvvet etki etmiyorsa veya etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim duruyorsa durmaya, hareketli bir cisim ise, o andan itibaren sabit hızla hareketine devam eder. F Net = v = veya v = sabit Newton un 2. Hareket Yasası (Dinamiğin Temel Prensibi) Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır değilse, cisim ivmeli bir hareket yapar. Bir başka ifadeyle, bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise o cismin hızı değişir. Net kuvvet cismin hareketi yönünde ise cisim sürekli hızlanır. Net kuvvet cismin hareketine zıt yönde ise cisim önce yavaşlar durur, sonra ise ters yönde hızlanır. m : ütle (kg) a : İvme (m/s 2 ) F : uvvet (kg. m/s 2 )(N) ÖRNE 1 : Sürtünmesiz bir ortamda 3 kg kütleli bir cisme 5 m/s 2 lik ivme kazandıran kuvvet kaç N dur? ( 15 N ) F net = m. a ÖRNE 3 : Şekildeki kuvvet - ivme 3 grafiğinden faydalanarak, ve M cisimlerinin kütlelerini bulunuz. 2 1 ÖRNE 4 : Sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistem serbest bırakılırsa, sistemin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) ÖRNE 5 : Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde cisimler durgun hâlden serbest bırakılırsa m 2 kütleli cismin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) F (N) M 2 a (m/s ) ( m = 6 kg, m = 2 kg, m M = 2/3 kg ) m 1=3 kg m =3 kg 1 m 2=2 kg ( a = 2 m/s 2 ) m =2 kg 2 ( a = 6 m/s 2 ) ÖRNE 2 : Sürtünmesi önemsiz yüzeylerde 6 kg 3 N bulunan X ve Y cisimleri yatay X ve sabit olan 3 N ve 1 N luk kuvvetlerle çekilmektedir. 2 kg Cisimlerin ivmeleri a X ve a 1 N Y a Y X olduğuna göre oranı kaçtır? a Y ( 1 ) ÖRNE 6 : Sürtünmelerin önemsenmediği 2 kg sistemde cisimler durgun hâlden serbest bırakılırsa sistemin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) 3 kg 5 kg ( a = 2 m/s 2 ) 7

8 Newton un 3. Hareket Yasası (Etki - Tepki Prensibi) Etkileşim hâlinde olan tüm cisimler birbirine kuvvet uygular. Herhangi bir cisim başka bir cisme etkiyince, ikinci cisim de birinciye aynı doğrultuda, zıt yönde ve eşit şiddette bir tepki gösterir. Bir yüzey üzerinde duran bir cisim, yüzeye ağırlığı kadar bir etki yapar. Yüzey de cisme, bu etkiye eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Etki - tepki kuvvetleri eşit ve zıt yönlü olmasına rağmen bu iki kuvvet birbirini dengelemez. Çünkü, etki - tepki ayrı ayrı cisimler üzerinedir. F N Etki kuvveti artırılınca, tepki kuvveti de artar. Etki kuvveti azaltılınca, tepki kuvveti de azalır. SÜRTÜNME UVVETİ Cisimler yüzey üzerinde hareket ederlerken, yüzey ile cisim birbirlerine hareket doğrultusuna paralel sürtünme kuvveti uygular. Bir cisme hareket ettirici kuvvet uygulanmasına rağmen hareket ettirilememesinin sebebi cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti, hareketli bir cismi durdurmaya, durmakta olan bir cismin ise harekete geçmesine engel olmaya çalışan pasif bir kuvvettir. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirici özelliği yoktur. Sürtünme kuvveti F gösterilir. s bağıntısı ile hesaplanır. Burada, N = G = m. g N = G + F N = G - F F s = k. N ile F s : Sürtünme kuvveti ( N ) N : Yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti ( N ) k : Zemin ve cismin sürtünen yüzeyine bağlı olan sürtünme katsayısıdır ve birimsizdir. Sürtünme kuvveti; F s F N G N G N G G v F<G F Sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti olmak üzere iki çeşittir. 1. Statik Sürtünme uvveti Yatay düzlem üzerinde duran bir cismi harekete geçirebilmek için uygulanan en küçük F kuvvetine eşit büyüklükte ve zıt yönlü olan F s kuvvetine statik sürtünme kuvveti denir. Cismin durgun hâldeki sürtünme katsayısına statik sürtünme katsayısı (k s ) denir. Hareket başlayıncaya kadar statik sürtünme kuvvetinin harekete zorlayıcı kuvveti dengelemesinden de anlaşılacağı gibi statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, < F s < k s. N değer aralığındadır. Buradaki k s. N statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeridir. 2. inetik Sürtünme uvveti Harekete geçtikten sonra cisme etki eden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti denir. Harekete başladıktan sonraki sürtünme katsayısına kinetik sürtünme katsayısı (k k ) denir. Hareket hâlindeyken cisme etki eden kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden küçük olur ve alacağı sabit değer, şeklinde hesaplanır. F k = k k. N ÖRNE 1 : Şekildeki cismi harekete geçirebilecek en küçük F kuvveti kaç N dur? ( k s =,2 ; g = 1 m/s 2 ) 5 kg F (F= 1 N) ÖRNE 2 : Yatay ve sürtünmeli yüzeyde 15 N luk kuvvetle itilen cisim 2 m/s 2 lik ivme ile hareket etmektedir. 15 N 3 kg Cismin kütlesi 3 kg olduğuna göre, cisim ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? (,3 ) 1. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. 2. Sürtünen yüzeylerin cinsine ve yapısına bağlıdır. 3. Sürtünen yüzeylere dik olan tepki kuvveti ile doğru orantılıdır. 4. Yönü, hareketin yönüne daima zıttır. 8

9 ÜNİTE SORUARI A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 1. Seçilen bir referans noktasına göre bir cismin zamanla yer değiştirmesine denir. 2. Bir noktanın yerini belirlemek için seçilen başlangıç noktasına noktası denir. 3. İki cismin birbirine göre hareketine... hareket denir. 4. Hareket eden bir cismin hareketi sırasında geçtiği noktaları birleştiren çizgiye. denir. 5. Bir cismin başlangıç noktasına göre bulunduğu yere denir. 6. onum bir büyüklüktür. 7. Bir cismin hareketi farklı referans noktalarına göre farklı tanımlanabilir. Bu nedenle hareket... dir. 8. Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa.... denir. 9. Yer değiştirmenin geçen zamana bölünmesi ile elde edilen büyüklüğe denir. 1. Alınan yolun geçen zaman bölünmesi ile elde edilen büyüklüğe. denir. 11. Hız., sürat ise bir büyüklüktür. 12. Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahip olunan harekete.... hareket denir. 13. Düzgün doğrusal harekette hız Düzgün doğrusal harekette konum zaman grafiğinin eğimi verir. 15. Bir cisim yavaşlıyor veya hızlanıyorsa... hareket yapar. 16. Birim zamanda hızdaki değişmeye... denir. 17. Fiziğin hareketi inceleyen bilim dalına... denir. 18. Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere... kuvvetler denir. 19. Fiziksel temas olmadan cisimleri etkileyen kuvvetlere kuvvetler denir. 2. Cisimlerin şekillerinde ve hareketlerinde değişiklik yapabilen etkiye. denir. 21. uvvet ile ölçülür. 22. Doğadaki temel kuvvetler. gruba ayrılır. 23. Elektrik yükleri arasında oluşan etkiye... kuvvet denir. 24. Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan etkiye... kuvvet denir. 25. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olan kuvvete..... kuvvet denir. 26. Evrendeki herhangi iki varlığın, kütlelerinden dolayı birbirine uyguladığı kuvvete... kuvveti denir. 27. Hareketi meydana getiren nedenleri dikkate almadan, yalnızca hareketin nasıl olduğunu inceleyen fizik dalına... denir. 28. Hareketi nedenleri ile inceleyen fizik dalına... denir. 29. Birinci hareket yasasına... yasası da denir hareket yasası dengelenmemiş bir kuvvet ile kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi açıklar. 31. Bir cismin kazandığı ivme, cisme etki eden net kuvvetle... orantılıdır. 32. Sabit bir kuvvetin uygulandığı cisimlerin kazandığı ivmeler, cisimlerin kütleleri ile... orantılıdır. 33. Sürtünen iki cisme etki eden sürtünme kuvvetleri... büyüklüktedir. 34. Sürtünen iki cisme etki eden sürtünme kuvvetleri... yönlüdür. 35. Sürtünme kuvveti... ve... olmak üzere iki çeşittir. 36. Sürtünme kuvveti, temas hâlinde olan cisimlerin yüzey alanlarına Sabit hızla hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine... sürtünme kuvveti denir. 9

10 B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına da Y yazınız. ( ) 1. Bir varlığın konumu değişiyorsa hareket ediyor demektir. ( ) 2. Referans noktası olmadan konum belirtilemez. ( ) 3. onum skaler bir büyüklüktür. ( ) 4. onumun yönü olmaz. ( ) 5. onum vektörü, cismin bulunduğu noktadan referans noktasına çizilen bir ok ile gösterilir. ( ) 6. Alınan yolu ifade etmek için, uzunluğun belirtilmesi yeterlidir. ( ) 7. Başlangıç noktasından harekete başlayan bir cismin yer değiştirmesi, son konumuna eşit olur. ( ) 8. Alına yol, yer değiştirmenin büyüklüğüne her zaman eşittir. ( ) 9. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. ( ) 1. Harekete başladığı noktaya geri dönen bir cismin hem aldığı yol hem de yer değiştirmesi sıfır olur. ( ) 11. Sürat skaler bir büyüklüktür. ( ) 12. Sürat negatif olabilir. ( ) 13. Hız vektörel bir büyüklüktür. ( ) 14. Sürat ve hız birimleri aynıdır. ( ) 15. Araçların ön panelindeki göstergeler hızı gösterir. ( ) 16. İki cismin hızları aynı ise süratleri de aynıdır. ( ) 17. Düzgün doğrusal harekette hız sabittir. ( ) 18. Düzgün doğrusal harekette konum - zaman grafiğinin eğimi sıfırdır. ( ) 19. onum - zaman grafiğinin eğimi hızı verir. ( ) 2. Düzgün doğrusal harekette ivme yoktur. ( ) 21. İvmeli harekette hız her zaman artar. ( ) 22. Hızdaki artma aracın ivmeli hareket yaptığını gösterir. ( ) 23. Hızı azalan bir hareketli de ivmeli hareket yapar. ( ) 24. İvmeli hareket için hızın büyüklüğü mutlaka değişmelidir. ( ) 25. Hareketi başlatmak için kuvvet uygulamak gerekir. ( ) 26. Mevcut bir hareketin yönünü değiştirmek için kuvvete ihtiyaç vardır. ( ) 27. Yalnız hareketli cisimler üzerine kuvvet etki eder. ( ) 28. uvvet vektörel bir büyüklüktür. ( ) 29. Güçlü nükleer kuvvet, bir atom çekirdeğinin ortalama boyutlarında etkili olan kısa mesafeli bir kuvvettir. ( ) 3. Orantılı olarak düşünüldüğünde güçlü nükleer kuvvet doğadaki kuvvetleri en güçlüsüdür. ( ) 31. Radyoaktif bozunmaların çoğuna güçlü nükleer kuvvetler sebep olur. ( ) 32. Zayıf nükleer kuvvet bir parçacığın kendisiyle akraba başka bir parçacığa dönüşmesine neden olur. ( ) 33. Elektromanyetik kuvvet yalnız atom seviyesindeki taneciklerin etkileşmelerinde geçerlidir. ( ) 34. Elektromanyetik kuvvet sayesinde elektronlar dağılmadan çekirdek çevresinde dolanır ve atomun yapısı korunmuş olur. ( ) 35. Bir mıknatısın toplu iğneleri çekerken uyguladığı kuvvete elektromayetik kuvvet denilemez. ( ) 36. ütle çekim kuvveti yıldızları, gezegenleri, sistemleri ve galaksileri bir arada tutar. ( ) 37. Genel çekim yasasına göre her iki cisim birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönlü çekim kuvveti uygular. ( ) 38. Gel - git olaylarında kütle çekim kuvvetinin bir etkisi yoktur. ( ) 39. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cisim durgun hâlde ise durmaya devam eder. ( ) 4. Bir cisme etki eden kuvvet ne kadar büyük olursa cisim o kadar çabuk hızlanır. ( ) 41. Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. ( ) 42. Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etki eder. ( ) 43. Tepki kuvveti temas yüzeyine diktir. ( ) 44. Sürtünme kuvveti her zaman harekete sebep olan kuvvete eşit büyüklüktedir. ( ) 45. Sürtünen yüzeyler ne kadar geniş olursa sürtünme kuvveti o kadar büyük olur. ( ) 46. Bir cismin ağırlığı ne kadar fazla olursa üzerine etki eden sürtünme kuvveti o kadar büyük olur. 1

11 UVVET ve HAREET 1 1. onum ile ilgili olarak; I. Başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. II. Skalerdir III. Son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklıktır. verilenlerinden hangileri doğrudur? 5. Yer değiştirme ile ilgili olarak; I. Başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. II. Vektöreldir. III. Son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklıktır. verilenlerinden hangileri doğrudur? 2. onum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüktür. B) Seçilen bir başlangıç noktasına göre olan yönlü uzaklıktır. C) Başlangıç noktasına göre zıt yönlerde aynı miktar yol alan iki hareketlinin konumları eşit değildir. D) Durgun haldeki iki cismin birbirine göre konumları eşittir. E) Bir cismin konumu farklı referans noktalarına göre farklı olabilir. 3. I. Hareket göreceli bir olgudur. II. onum, başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. III. Yer değiştirme iki konum arası uzaklıktır. IV. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. 4. Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV O M N (m) O noktasından harekete geçen bir hareketli önce noktasına gidiyor. Sonra geri dönüp N noktasında duruyor. Buna göre, hareketlinin son konumu aşağıdakilerden hangisidir? 6. Yer değiştirme bir cismin son ve ilk konumları arasındaki yönlü uzaklıktır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. 7. Ali Can Ömer Okulun bahçesindeki noktasından harekete geçip, şekildeki yolları izleyerek noktasına ulaşan Ali, Can ve Ömer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ömer yer değiştirmemiştir. B) Ali nin yer değiştirmesi en büyüktür. C) Can ın yer değiştirmesi en küçüktür. D) Üç çocuğun yer değiştirme büyüklükleri eşittir. E) Üç çocuğun da aldıkları yollar eşittir M N P R S M noktasından harekete geçen Hakan önce R ye, sonra ya gidiyor. Buna göre Hakan ın hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) R ye giderken + yönünde hareket etmiştir. B) R den ya giderken - yönünde hareket etmiştir. C) Toplam 16 m yol yürümüştür. D) Yer değiştirmesi + yönünde 4 metredir. E) Cismin N noktasına göre son konumu -6 m dir. + (m) A) -1 m B) -2 m C) +2 m D) +3 m D) m

12 8. - A O B (m) A noktasından B noktasına gelen bir hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) noktasından harekete geçen cisim 3 saniyede şekildeki gibi ve M noktalarından geçerek N noktasına ulaşıyor. 6 m Buna göre, cisimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 7 m 12 m M 8 m N 9. dan harekete başlayan cisim kesikli yörüngeyi izleyerek noktasına gelinceye kadar yer değiştirmesi kaç birimdir? 4 br 3 br A) Cisim hareketi süresince 21 m yer değiştirmiştir. B) Cismin en büyük yer değiştirmesi - M arasında olmuştur. C) Cismin en küçük yer değiştirmesi - arasında olmuştur. D) Cisim hareketi süresince 12 m yol almıştır. E) Cismin dan M ye yer değiştirmesi 13 m dir. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 1 1. Dönme dolaba binen bir çocuğun dönme dolabın merkezine uzaklığı 1 m dir. İlk andan itibaren çocuk en tepeye geldiğinde yer değiştirmesi kaç m dir? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) Bir ağacın altındaki çocuk, doğu yönünde 25 m yürüyüp bir süre duruyor. Yeterince dinlendikten sonra batıya dönüp 35 m ilerliyor. Buna göre, çocuğun toplam yer değiştirmesi hangi yönde, kaç metredir? A) Batı yönünde, 2 m B) Batı yönünde, 1 m C) Doğu yönünde, 15 m D) Doğu yönünde, 35 m 11., ve M hareketlileri X ve Y noktaları arasında şekildeki yolları izleyerek hareket etmişlerdir. Buna göre; X M Y E) Batı yönünde, 6 m I. M nin yer değiştirmesi en büyüktür. II. Yer değiştirmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki = = M dir. 15. Ahmet Hastahane III. ve nin yer değiştirmeleri toplamı sıfırdır. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 12. Batıya doğru 9 km giden bir uçak, rotasını güneye çevirip 12 km daha uçuyor. Buna göre, uçağın bu hareket süresinde yer değiştirmesi kaç km dir? 12 m 6 m Ahmet, hasta olan Yusuf u hastahanede ziyaret etmek için önce Ayşe yi alıyor ve sonra birlikte hastahaneye gidiyorlar. Buna göre, Ahmet in yer değiştirmesinin, Ayşe nin yer değiştirmesine oranı kaçtır? A) 3 B) 2 C) D) E) A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25

13 UVVET ve HAREET 2 1. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklük değildir? A) Hız B) İvme C) Sürat km/h lik hız kaç m/s lik hıza eşittir? A) 1 B) 2 C) 25 D) 3 E) 4 D) Yer değiştirme E) onum 7. Barn adı verilen kırlangıç türü göçmen kuşları, hiç ara vermeden 86 saat boyunca uçarak 15 km yol alırlar. 2. Ankara İstanbul arası uzaklık 45 km dir. Bir araç bu yolu 5 saatte aldığına göre, sürati kaç m/s dir? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) 9 uşların sabit hızla uçtukları kabul edildiğine göre, hızları kaç km/h tir? A) 7,2 B) 1 C) 14 D) 17,4 E) 2,5 3. Bir dağın karşısında dağa doğru ıslık çalan Ömer, kendi sesinin yankısını 4 saniye sonra duyuyor. Sesin hızı 34 m/s olduğuna göre, Ömer in dağa olan uzaklığı kaç metredir? 8. Hızı 2 m/s olan bir araba 1 m lik bir yolu kaç saniyede alır? A) 3 B) 5 C) 7,5 D) 1 E) 12,5 A) 85 B) 34 C) 68 D) 136 E) Sürat ile ilgili olarak; I. Birim zamanda alınan yoldur. II. Skalerdir. III. Arabaların göstergelerindeki değerdir. verilerinden hangileri doğrudur? 9. Düz bir yolda giden aracın hızı sabit ve 36 km/h olduğuna göre, bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Aracın hızı 1 m/s dir. B) Araç 1 saatte 36 km yol alır. C) Araç 72 km yi 2 saatte alır. D) Araç 3 saniyede 3 m yol alır. E) Araç 1 km yi 1 dakikada alır. 5. Dakikada 45 cm yol alabilen bir kaplumbağanın hızı kaç m/s dir? 1. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden, ve M cisimlerinin yer değiştirmeleri ve hareket süreleri tabloda veriliyor. M A) B) 7, C) D) 2, E) Buna göre,, ve M cisimlerinin hızları büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde olduğu gibi sıralanır? A),, M B) M,, C), M, D), M, E) M,,

14 11. ve noktalarından gösterilen yönlerde aynı anda sabit hızlarla harekete başlayan cisimler X noktasına aynı anda geliyorlar. Buna göre, I. Süratleri II. Hızlarının büyüklüğü III. Yer değiştirmelerinin büyüklüğü v 2 v 1 X 14. X v =? Y 15 m/s 1 m 3 m M Düz bir yolda sabit v ve 15 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor. X cismi Y cismine M noktasında yetişiyor. arası uzaklık 1 m, M arası uzaklık 3 m olduğuna göre, v kaç m/s dir? niceliklerinden hangileri cisimler için eşittir? A) 15 B) 2 C) 25 D) 3 E) 4 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15. X v =? 3 m/s Y 12. noktasından noktasına bir hareketli I yolunu izleyerek t sürede geldiğinde sürati v 1, II yolunu 2t sürede II 9 m Düz bir yolda sabit v ve 3 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor. Cisimler 2 s sonra karşılaşıyor. arası uzaklık 9 m olduğuna göre, v kaç m/s dir? aldığında sürati v 2 oluyor. I A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 Buna göre, kaçtır? v 1 v 2 oranı I A) B) C) D) E) X 25 m/s 15 m/s Y 6 m Düz bir yolda sabit 25 m/s ve 15 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor m/s 2 m/s arası uzaklık 6 m olduğuna göre, cisimler kaç saniye sonra karşılaşır? 36 m A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 Şekildeki konumlardan aynı anda ve aynı yönde hareket eden ve cisimleri 8 m/s ve 2 m/s lik sabit hızlarla gidiyorlar. Cisimler kaç dakika sonra yan yana gelirler? A) B) 1 C) D) 2 E) Doğrusal bir yol üzerinde yanyana gelen araçların hızları sabit ve 1 m/s ve 3 m/s dir. Araçlar aynı yönde 5 s hareket ettiklerinde aralarındaki uzaklık 1, zıt yönde 8 s hareket ettiklerinde aralarındaki uzaklık 2 oluyor. 1 Buna göre, kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 D) E) 2 3

15 UVVET ve HAREET 3 1. Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisim 1 saniye sonuna kadar kaç metre yer değiştirmiştir? A) 5 B) 75 C) 1 D) 15 E) 2 4. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yan yana ve 6 saniye sonra aralarındaki uzaklık 12 metre olduğuna göre, I. nın hızı 12 m/s dir. II. 1 saniye sonunda cisimler arası uzaklık 2 m dir. III. Cisimler birbirine yaklaşmaktadır. v A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisim 1 saniye sonuna kadar 2 m yer değiştirdiğine göre, hızı kaç m/s dir? A) 1 B) 15 C) 2 D) 25 E) 3 5. Doğrusal bir yolda hareket eden ve araçlarının hızzaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre; I. Araçlar zıt yönde hareket etmiştir. II. Araçlar birbirine yaklaşmıştır. III. Araçlar arasındaki uzaklık artmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? 3. v ve araçlarının hız - zaman grafikleri Şekil - I deki gibidir. Aynı anda O noktasından harekete geçen araçlar 1 s sonra hangi konumda bulunurlar? aracı aracı A) P B) N C) P M D) N E) P M O N P R D) I ve III E) I, II ve III 6. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yan yana ve 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık 75 metre olduğuna göre, 1 saniye sonunda cisimler arası uzaklık kaç metredir? v A) 75 B) 1 C) 125 D) 15 E) 175

16 7. Düz bir yolda hareket eden,, M araçlarının hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Başlangıçta aracı en geride, M aracı en önde ise, t anında araçların konumu için kesin olarak ne söylenemez? v 1. Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın konum - zaman grafiği, v onum onum onum A) ile M yanyanadır. B) aracı en önde, M en geridedir. C) aracı en önde, en geridedir. D) aracı en önde, en geridedir. E) ile M yanyanadır. I II III I, II ve III te verilen grafiklerden hangileri olabilir? 8. Düz yatay yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yanyana olduğuna göre, kaç saniye sonra cisimler arası uzaklık 75 metre olur? v A) 5 B) 7,5 C) 1 D) 12,5 E) Bir arcın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, aracın 3 s deki ortalam hızı kaç m/ s dir? v A) 2 B) 5 C)1 D) 12 E) Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, v I. (-5) saniye arasında araç (-) yönde 1 m/s hızla düzgün doğrusal hareket yapmıştır. II. (5-1) saniyeler arasında sabit hızlı hareket yapmıştır. III. Araç 2 s de (+) yönde 5 m yer değiştirmiştir. D) I ve III E) I, II ve III 12. Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın (-6) saniyeleri arasında ortalama hızı kaç m/s dir? v A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 3

17 UVVET ve HAREET 4 1. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin hangi zaman aralığında hızı sıfırdır? onum t 2t 3t 4t 5t 5. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli, hangi anlarda yön değiştirmiştir? 2 onum A) - t B) t - 2t C) 2t - 3t t1 t t t D) 3t - 4t E) 4t - 5t 2. ve araçlarının - t zaman aralığındaki konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Araçlar sabit hızla hareket etmiştir. B) t = anında araçlar yan yanadır. C) Araçların hızlarının büyüklükleri arasında v = 2 v ilişkisi vardır. D) Araçlar aynı yönde hareket etmiştir. E) t anında araçlar arasındaki uzaklık 3 tir. 3. onum - zaman grafiği verilen aracın, ve M zaman aralıklarındaki hareketi için; I. aralığında (+) yönde 2 m/s sabit hızla hareket etmiştir. -1 II. aralığında (-) yönde 1 m/s sabit hızla hareket etmiştir. III. M aralığında (-) yönde 1 m/s sabit hızla hareket etmiştir onum (m) M t A) t 1 ve t 2 B) ve t 2 C) ve t3 D) t 1, t 2 ve t 3 E) ve t 4 6. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan, ve M araçlarının hızlarının büyüklüğü kaç m/s dir? M A) B) C) D) E) onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan ve araçlarının (-2t) zaman aralığındaki hızları v ve v dir. Buna göre, v v oranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 2 D) 3 E) (m) M onum t 2t A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 4. onum - zaman grafiği verilen ve araçlarının 2t anında aralarındaki uzaklık kaç tir? onum A) B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2-2t 8. onum - zaman grafikleri şekildeki gibi verilen ve hareketlilerinin hızları v ve v dir. Buna göre, v v oranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 2 D) 3 E) onum t

18 9. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 2 Buna göre, I. Aynı yönde hareket etmektedirler. II. nın hızı ninkine eşittir. III. Aralarındaki uzaklık sürekli sabittir. onum t 13. Düz bir yolda hareket eden cismin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin hızı sabit ve 5 m/s olduğuna göre, = 2 m konumundan 45 m uzaktaki noktaya kaç saniyede varmıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) (m) D) I ve III E) I, II ve III 1. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, I. Zıt yönde hareket etmektedirler. II. nın hızının büyüklüğü t ninkine eşittir. III. Cisimler t anına kadar birbirine yaklaşmaktadır. 2 onum 14. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 1 saniye sonra cisimler arası uzaklık 25 m olduğuna göre, t = anında cisimler arasındaki uzaklık kaç metredir? A) 3 B) 35 C) 4 D) 45 E) 5-1 (m) 1 2 D) I ve III E) I, II ve III 11. ve cisimlerine ait konum - zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? 5 A) 15 B) 2 C) 25 D) 3 E) Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 5 saniye sonra cisimler arası uzaklık 2 m olduğuna göre, 1 saniye sonra cisimler arası uzaklık kaç metredir? (m) (m) onum (m) 1 (s) Düz bir yolda hareket eden cisimlerden cisminin konum - zaman, cisminin ise hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 1 saniye sonunda cisminin yer değiştirmesi, ninki olduğuna göre, / oranı kaçtır? A) B) C) 1 D) E) (s) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19 UVVET ve HAREET 5 1. uvvetler için; I. Cisimlerin şeklini değiştirebilirler. II. Cisimlerin hareketlerini etkilemezler. III. Bazen temas ile bazen de temas gerektirmeden etkileri gözlenir. IV. İş yapabilirler. V. Dengelenmiş ya da dengelenmemiş kuvvetler şeklinde incelenirler. verilenlerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. uvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çekme veya itme olarak hissedilir. B) Vektörel büyüklüktür. C) Cisimlerin hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapabilir. D) Dinamometre ile ölçülür. E) SI sistemindeki birimi kilogram.kuvvettir. 3. Aşağıdaki durumların hangisi temas gerektiren kuvvetler e örnek olabilir? A) Güneş in Dünya yı çekmesi B) Yaklaştırdığımızda saç tellerimizin televizyon ekranına doğru yönelmesi C) Balıkçının teknesini iple kıyıya doğru çekmesi D) Üst tarafından mıknatıs tutulan eğik düzlem üzerindeki demir bilyenin yukarı doğru hareketlenmesi E) Daldaki elmanın yere düşmesi 4. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde olan bir cisim; I. Duruyorsa kuvvet yönünde hızlanır. II. Hareket hâlinde ise, ya hızlanır ya da yavaşlar. III. Enerji kazanabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisinde bir kuvvete ihtiyaç duyulmaz? A) Suyun buharlaştırılması B) Çantanın taşınması C) Topa vurulması D) Yayın sıkıştırılması E) Okun fırlatılması 6. uvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cisimlere temas etmeden de uygulanabilir. B) Cisimler üzerinde itme veya çekme şeklinde uygulanabilir. C) Uygulandığı cismin şeklini değiştirmez. D) Uygulandığı cisimlerin hareket yönünü değiştirebilir. E) Uygulandığı cisme hız kazandırabilir. 7. I. Bütün etkileşimlerin temelinde itme ve çekme kuvvetleri vardır. II. İtme ve çekme kuvvetleri için kuvvetin temas etmesi şarttır. III. uvvetin kaynağı enerjidir. Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III 8. I. uvvet duran cisimleri hareket ettirebilir. II. uvvet hareket eden cisimleri durdurabilir. III. uvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. IV. uvvet, hareket eden cisimlerin yönlerini değiştirebilir. V. uvvet cisimleri döndürebilir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Dengelenmiş kuvvet etkisinde olan bir cisim için, I. Duruyorsa, durmaya devam eder. II. Hareket halinde ise, aynı yönde hareketini sürdürür. III. Her an enerji kazanır. 1. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki temel kuvvetlerden değildir? A) Güçlü nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) ütle çekim kuvveti D) Ağırlık çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet

20 11. Sürtünme kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet Güçlü nükleer kuvvet ütle çekim kuvveti Yukarıdakilerden kaç tanesi doğadaki temel kuvvetlerden değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Zayıf nükleer kuvvetle ilgili olarak, I. Güneş teki reaksiyonlar bu kuvvet sayesinde gerçekleşir. II. Atomun çekirdeğinin ortalama boyutlarında etkili olan kısa mesafeli bir kuvvettir. III. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 12. Elektromanyetik kuvvetle ilgili olarak, I. aynağı yüklü parçacıklardır. II. Çekme ya da itme şeklinde olabilir. III. Manyetik trenin hareketini sağlayan kuvvet de elektromanyetik kuvvettir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 16. Evrenin yapısı ve evrendeki tüm hareketler; I. Güçlü nükleer kuvvet II. Elektromanyetik kuvvet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Gravitasyonel kuvvet verilen kuvvetlerin hangilerinin etkileşimi ve dengesi ile gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I,II ve III E) I, II, III ve IV 13. Güçlü nükleer kuvvet için; I. Atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. II. Atomun çekirdeğinin oluşması için gerekli olan hassas bir değere sahiptir. III. Açığa çıktığı zaman büyük tahrip gücü meydana getirir. 17. I. Güçlü nükleer kuvvet çekirdek kuvvetidir. II. Elektromanyetik kuvvet elektrik ve manyetik etkisiyle oluşan kuvvettir. III. ütle çekim kuvveti gravitasyonel kuvvettir. IV. Zayıf nükleer kuvvet atom altı parçacıklarda oluşan kuvvettir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I,II ve III E) I, II, III ve IV 14. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. İtme kuvvetidir. Sınırsız etki alanı vardır. Temas gerektiren bir kuvvettir. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvettir. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi güçlü nükleer kuvvetin özelliğidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) I. Evrendeki bütün cisimler birbirini çeker. II. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinden küçüktür. III. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvvetine zıt yöndedir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III