KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME"

Transkript

1 UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır. Bu noktaya referans noktası denir. Seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Hareket görecelidir. Bir cismin hareketi, referans noktasının hareketine bağlı olarak da değişir. Birisine göre hareketli olan, başka birisine göre hareketsiz olabilir. Aynı otobüste giden iki yolcu birbirine göre durgunken, yol kenarında duran birine göre hareket halindedirler. Araçla giderken, yanımızdan aynı hızla aynı yöne doğru giden aracı duruyormuş gibi algılarken, ters yönde giden bir aracı olduğundan daha hızlı gidiyormuş gibi algılarız. Bu şekilde iki cismin birbirlerine göre hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir. Dünya hareket etmesine rağmen Edirne ile ars illeri arasındaki uzaklık değişmediği için bu iller birbirine göre hareketsiz kabul edilebilir. Ancak Dünya hem kendi ekseni hem de Güneş etrafında sürekli dönmektedir. ainattaki tüm varlıklar da aynı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla durgun olarak kabul edilen kainattaki tüm noktalar uzaydan bakıldığında hareketli olarak görülür. Sonuç olarak, hiçbir referans noktası sabit değildir diyebiliriz. YÖRÜNGE Hareket eden bir cismin hareketi sırasında geçtiği noktaları birleştiren çizgiye yörünge denir. Doğrusal, dairesel, vs Hareketler yörüngelerine göre adlandırılır. ONUM Herhangi bir cismin ya da hareketlinin başlangıç (referans) noktasına göre bulunduğu yere konum denir. Vektörel bir büyüklüktür. sembolü ile gösterilir. Birimi uzunluk birimleridir. -15 Şekildeki cisminin O noktasına göre konumu +2 m, cisminin O noktasına göre konumu -15 m dir. YER DEĞİŞTİRME Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Bir başka ifadeyle yer değiştirme, bir noktadan başka bir noktaya uzanan en kısa doğrudur. Yer değiştirme ile gösterilir, vektörel bir büyüklüktür. = son - ilk +2 formülü ile hesaplanır. (m) onum ve yer değiştirme gibi vektörel büyüklüklerde (+) ve (-) işaretleri büyüklük değil, yön ifade eder. Cismin yer değiştirmesinin işareti (+) olması; cismin (+) seçilen yönde yer değiştirdiğini, (-) olması; (-) seçilen yönde yer değiştirdiğini gösterir. Toplam yer değiştirmenin (sıfır) olması ise cismin hareket etmediği anlamına gelmez. Cismin hareketi sonunda başlangıçtaki yerine geldiğini ifade eder. Şekil-1 de doğrusal yörüngede hareket A eden A ve B araçlarının ilk ve son B konumları görülmektedir. Bu durumda A ve B araçlarının aldıkları yollar ve yer değiştirmeleri birbirine eşit olur. Şekil-2 de farklı yörüngelerde hareket eden A ve B araçlarının ilk ve son konumları görülmektedir. Burada A ve B araçlarının yer değiştirmeleri birbirlerine eşit olduğu halde, araçların aldıkları yolların büyüklüğü birbirlerinden farklıdır. Yer değiştirme ve alınan yol ifadeleri birbirlerinden farklı kavramlardır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük, alınan yol ise skaler bir büyüklüktür. Alınan yol ile gösterilir. Birimi uzunluk birimleridir. ÖRNE 1 : Bir çocuk doğrusal bir yörüngede önce 4 m, daha sonra doğrultusunu ve yönünü değiştirmeden 3 m daha yürüyor. a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? ÖRNE 2 : a) 7 m, b) 7 m Bir çocuk doğrusal bir yörüngede önce 4 m, daha sonra geriye dönerek 3 m daha yürüyor. a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? ÖRNE 3 : A B a) 7 m, b) 1 m Bir çocuk önce doğuya 3 m, daha sonra kuzeye doğru 4 m yürümüştür. Buna göre çocuğun; a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? a) 7 m, b) 5 m 1

2 HIZ Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme- sine hız denir. Vektörel bir büyüklüktür. v sembolü ile gösterilir. Hızın birimi metre/saniye (m/s) veya kilometre/saat (km/h) tir. Hareket halindeki bir cismin hareketinin özelliği ve yönü hızından anlaşılır. Hız sabit ise, sabit hızlı hareket ya da düzgün doğrusal hareket adını alır. Hızı düzgün artıyorsa düzgün hızlanan, düzgün azalıyorsa, düzgün yavaşlayan hareket adını alır. Hızın işareti; (+) ise, pozitif yönde hareket ettiği, (-) ise, negatif yönde hareket ettiği anlaşılır. ORTAAMA HIZ Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hızı, hareketi süresince değişebilir. Cisim bazen hızlanıp, bazen yavaşlayabilir. Bir cismin doğrusal yörüngedeki toplam yer değiştirmesinin, toplam zamana oranına ortalama hız denir. denir. Hız = SÜRAT formülü ile hesaplanır. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat bağıntısı ile hesaplanır. SI birim sisteminde yol birimi metre (m), zaman birimi saniye (s) olduğundan süratin birimi m/s dir. Otomobil ve uçaklarda sürat birimi olarak km/h kullanılır. Sürat skaler bir büyüklüktür. Yönü ve doğrultusu yoktur. Motorlu taşıtlardaki göstergelerde aracın anlık sürati görülebilir. Araçların süratleri takometre ile ölçülür. Doğrusal bir yolda hareket eden bir hareketlinin ortalama sürati, ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. ÖRNE 1 : Yer değiştirme v ort = t Alınan yol Sürat = Geçen zaman son - v ilk = = t t 2 - t 1 v = t Bir araç doğrusal bir yol boyunca 2 km/h lik hızla 3 saat, sonra aynı yönde 4 km/h lik hızla 2 saat hareket etmiştir. Bu aracın ortalama hızını bulunuz? (28 km/h) ÖRNE 2 : Bir atlet 2 m lik yolu 2 s de alıyor. Sonra geri dönerek 2 s de 12 m yol alıyor. Atletin 4 s deki ortalama hızı kaç m/s dir? (2 m/s) ÖRNE 3 : Samsun ile Ankara arası kuş uçuşuyla 3 km dir. Bu iki şehri birbirine bağlayan tren yolunun uzunluğu ise 45 km dir. Bu mesafeyi sabit süratle 5 saatte alan trenin; a) Süratini, b) Hızının büyüklüğünü hesaplayınız a) 9 km/h, b) 6 km/h DÜZGÜN DOĞRUSA HAREET Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hızı zamanla değişmiyorsa veya cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa bu tip harekete düzgün doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal hareket yapan cisimler için hız - zaman grafiği, eğimi sıfır olan, yani zaman eksenine paralel bir doğrudur. +5 v Düzgün doğrusal hareket yapan cisimler için konum - zaman grafiği, eğimi sabit olan doğru şeklindedir (m) v (m)

3 Dikliğin ölçüsüne eğim denir. Matematiksel olarak doğrunun yatayla yaptığı açının tanjantı eğimi verir. Şekildeki doğruda eğim; arşı dik kenar Eğim = omşu dik kenar y tan = bağıntısı ile hesaplanır. y yatay ÖRNE 3 : Hız - zaman grafikleri şekildeki gibi olan ve araçları 1 t = anında yan yanadırlar. 4 s sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? -3 v 4 ( 16 m ) Genellikle grafiklerde eğimin ya da alanın bir anlamı vardır. Matematiksel olarak bulunan eğim ya da alan, değerlendirme ve yorum yapmaya yardımcı olur. Düzgün doğrusal harekette konum - zaman grafiğinin eğimi (tan ), cismin hızının büyüklüğüne eşittir. Bu durum, tan = eğim = hız şeklinde ifade edilir. tan = t ise v = t olur. t t ÖRNE 4 : Düz yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Cisimler için, - I. Sabit hızla hareket etmektedirler. II. nin hızı nınkinden büyüktür. III. t anında aralarındaki uzaklık 2 tir. onum t Düzgün doğrusal harekette hız - zaman grafiği ile zaman ekseninin sınırladığı alan, hareketlinin yer değiştirme miktarını verir. Alan = Yer değiştirme miktarı Alan = = v. t Alan pozitif (+) çıkarsa cisim pozitif seçilen yönde, negatif (-) çıkarsa cisim negatif seçilen yönde yer değiştirmiştir. ÖRNE 1 : alan = Doğrusal bir yörüngede 4 m/s sabit hızla hareket eden bir cisim 3 s de kaç metre yol alır? ( 12 m ) v v t t ÖRNE 5 : Düz bir yolda hareket eden cismin 1 hız - zaman grafiği şekildeki gibi ise, cismin hareket durumlarını açıklayarak konum - zaman grafiğini çiziniz? -15 v ( I ve II ) ÖRNE 2 : Doğrusal bir yörüngede sabit hızla hareket eden bir cisim 8 s de 12 m yer değiştirdğine göre, cismin hızı kaç m/s dir? ( 15 m/s ) 3

4 ÖRNE 6 : Doğrusal bir yolda hareket eden ve araçlarının konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. 2t anında araçlar arasındaki uzaklık kaç olur? 2-3 onum t ( 1 ) ÖRNE 9 : A 15 m/s B 5 m/s 4 m M A ve B araçları 15 m/s ve 5 m/s lik sabit hızlarla doğrusal yolun ve noktalarından aynı anda harekete başladıklarında M noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre, M arası uzaklık kaç metredir? ( 2 m ) ÖRNE 7 : Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. - 1 s aralığında aracın; a) Hareketinin türlerini belirleyiniz. b) Aldığı yolu bulunuz v c) Yer değiştirmesi kaç metredir? d) Ortalama hızı kaç m/s dir? e) onum - zaman grafiğini çiziniz. b) 1 m, c) 6 m, d) 6 m/s ÖRNE 1 : Tabloda zamana göre yer değiştirme miktarı verilen hareketlinin konum - zaman ve hız - zaman grafiklerini çiziniz. (m) v (m/s) ÖRNE 8 : ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre, cisimlerin hızları oranı v v kaçtır? 5 1 (m) 2 ( 4 ) İVME Günlük hayatta karşılaştığımız birçok hareket çeşidinde hız sabit değildir. Bazı hareketliler, harekete başladıktan sonra hızını artırmakta, bazıları da hareket halindeyken hızını azaltmaktadır. Hareketli bir cismin birim zamandaki hız değişi- mine ivme denir. İvme vektörel bir büyüklüktür ve a sembolü ile gösterilir. eşitliği ile bulunur. SI de hızın birimi m/s, zaman birimi saniye olduğu için ivme birimi m/s 2 dir. ÖRNE 1 : a = v t Bir araç dügün hızlanarak 4 s de hızını 1 m/s den 3 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre,aracın ivmesi kaç m/s 2 dir? (5 m/s 2 ) 4

5 UVVET Doğadaki kuvvetler genel olarak iki kısma ayrılır. 1. Temas gerektiren kuvvetler. 2. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Temas gerektiren kuvvetlerde etki eden kuvvet ile etkilenen cisim arasında mutlaka bir fiziksel temas vardır. Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler denir. DOĞADAİ TEME UVVETER Evrendeki tüm fiziksel hareketler ve yapılar, modern fizik tarafından dört temel kuvvet olarak adlandırılan kuvvetlerin birbiri ile etkileşimi ve dengesi sayesinde gerçekleşir. Bu dört temel kuvvet; 1. Elektromanyetik kuvvet 2. Güçlü nükleer kuvvet 3. Zayıf nükleer kuvvet 4. ütle çekim kuvveti (Gravitasyonel) dir. Bunların hepsi birbirinden farklı şiddete ve etki alanına sahiptir. 1. Elektromanyetik uvvet Yukarıdaki resimlerde atın arabaya uyguladığı etki, çekme olarak, futbolcunun topa vurma anında ayağın topa uyguladığı etki, itme olarak nitelendirilir. Temas gerektiren kuvvetler, Cisimlerin şeklini değiştirebilir. Cisimlerin hareket durumlarını değiştirebilir. Yani; hızlandırır, yavaşlatır, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştirebilir. Cisimleri döndürebilir. Temas gerktirmeyen kuvvetlerde etki eden ile etkilenen arasında fiziksel temas yoktur. Bu şekilde fiziksel temas olmadan cisimleri etkileyen kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler denir. Dalından kopan elmanın yer tarafından çekilmesi, mıknatısın bazı metalleri çekmesi, gezegenlerin birbirini çekmesi gibi olaylarda temas gerektirmeyen kuvvetler uygulanır. İki mıknatıs karşı karşıya getirildiğinde eğer aynı kutuplar karşılıklıysa birbirlerini iter, zıt kutuplar karşılıklıysa birbirlerini çekerler. Buradaki itme ve çekme kuvvetleri temas olmadan oluşan kuvvetlerdir. Temas gerektirmeyen kuvvetler etki ettikleri cisimler üzerinde hareket durumunu değiştirme ve şekil değişimi yapma gibi etkiler oluşturabilir. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket halindeki cisimleri durdurabilen veya uygulandığı cismin şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Vektörel bir büyüklüktür. F sembolü ile ile gösterilir. Dinamometre denilen araçlarla ölçülür. SI birim sisteminde birimi newton (N) dur. Her cisim kendi yapısal özelliğine göre bir elektrik yükü taşır. Bu elektrik yükleri arasında oluşan etkiye elektromanyetik kuvvet denir. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvet, mıknatısların uyguladığı kuvvet birer elektromanyetik kuvvettir. 2. Güçlü Nükleer uvvet Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan kuvvettir. Bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. Bu yüzden bu kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklara latincede yapıştırıcı anlamına gelen gluon denir. Etkisi kısa mesafelidir. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. Atomun çekirdeğinde çok hassas bir denge sağlar. Güçlü nükleer kuvvet bir çekme kuvvetidir. 3. Zayıf Nükleer uvvet Pek çok parçacığın ve hatta pek çok atom çekirdeğinin karasız olmasında etkili olan kuvvettir. Etki ettiği parçacık bozunarak, kendisiyle akraba bir parçacığa dönüşür. Bu kuvvet her parçacığa eşit şiddette evrensel bir şekilde etki eder. Çok kısa menzillidir. 5

6 4. ütle Çekim uvveti ütlesi olan tüm parçacıkların birbirine uyguladığı kuvvettir. Sınırsız bir etki alanı vardır. Dört temel kuvvet arasında en zayıf olanıdır. Bu nedenle kütle çekim kuvveti evrendeki büyük yapılarda belirgin olur. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Duran bir cismin harekete başlayabilmesi ya da hareket eden bir cismin hareket türünün değişmesi için net bir kuvvet gerekir. Dalından kopan meyvenin yere düşmesine neden olan kuvvet ise yer küre tarafından meyveye uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Cisimlerin yere düşme sebebini Aristo, sahiplik kavramı ile açıklamış, sonra bu görüş Galileo tarafından geliştirilmiş, Newton ile ütle Çekim Yasası adını almıştır. ütle Çekim Yasası; İki kütle birbirini kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı, kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak eşit büyüklükteki kuvvetle çekerler. şeklinde ifade edilir. Bu yasaya göre, kütle çekim kuvveti; F = G m 1. m 2 d 2 bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıda; m 1 F : Cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti (N) m 1, m 2 : Cisimlerin kütleleri (kg) d : ütle merkezleri arasındaki uzaklık (m) G : Evrensel çekim (Gravitasyonel) sabiti G = 6, N.m 2 /kg 2 F d F 1 2 F = F 1 2 m 2 ÖRNE 1 : Şekildeki düzeneklerde 3m ve 2m kütleli cisimlerin m kütleli cisimlere uyguladığı çekim kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla F 1 ve F 2 dir. Buna göre F 1 / F 2 oranı kaçtır? ÖRNE 2 : ütle çekim kuvveti : 1 birim ise Elektromanyetik kuvvet : 1 27 birim Zayıf nükleer kuvvet : 1 36 birim Güçlü nükleer kuvvet : 1 39 birim olur. 3m 2m d 2d Aralarında d kadar uzaklık 2m olan 2m ve m kütleli gezegenlerin birbirine uyguladığı d çekim kuvveti F dir. Bu iki gezegen arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa çekim kuvveti kaç F olur? m m ( 6 ) m ( F/4 ) Bir haberleşme uydusunun Dünya etrafında sabit bir yörüngede dönmesi, evrendeki gezegen, yıldız ve uyduların denge içinde hareketlerini sürdürmesi, suların şelalelerden aşağıya doğru akması gibi birçok olay kütle çekim kuvveti sayesinde gerçekleşmektedir. Bu olayların dışında kütle çekim kuvvetinin sebep olduğu birçok olaydan da bahsedilebilir. Bunlardan biri de okyanus kenarlarında daha rahat gözlenebilen gelgit olayıdır. Gelgit olayı, Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvvetinin etkisi ile gerçekleşir. Ay ve Güneş in Dünya üzerinde oluşturduğu çekim kuvveti nedeniyle 12 saat 25 dakikalık aralıklarla Dünya yüzeyindeki karşılıklı iki bölgede sular kabarır ve iki kabarma süresi arasında tekrar eski hâline döner. Bu olaya gelgit adı verilir. Dünya, Ay ve Güneş in aynı doğrultuya geldikleri yeni ay ve dolunay konumlarında suların kabarması maksimuma ulaşır ve gelgit olayı belirgin hâlini alır. Dünya da aynı büyüklükteki bir kuvveti Ay a uygular. Doğadaki temel kuvvetlerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğundan,bu kuvvetlerin birbirlerine olan oranları, ortak bir birim kullanılarak şu şekilde gösterilir. ÖRNE 3 : Aralarında 2d kadar uzaklık m1 m olan m 1 ve m 2 kütleli gezegenlerin birbirine uyguladıkları 2 2d kütle çekim kuvveti F dir. m 1 gezegeninin kütlesi 2 katına çıkarılıp, gezegenler arasındaki uzaklık yarıya düşürülürse çekim kuvveti kaç F olur? ( 8F ) 6

7 NEWTON UN HAREET YASAARI Hareketi meydana getiren nedenleri dikkate almadan, yalnızca hareketin nasıl olduğunu inceleyen fizik dalına kinematik denir. Hareketi nedenleri ile iceleyen fizik dalına dinamik denir. Hareketi ve bu harekete neden olan kuvvetleri inceleyen dinamik, Newton un öne südüğü yasalarla açıklanır. Newton un 1. Hareket Yasası (Eylemsizlik Prensibi) Bir cisme kuvvet etki etmiyorsa veya etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim duruyorsa durmaya, hareketli bir cisim ise, o andan itibaren sabit hızla hareketine devam eder. F Net = v = veya v = sabit Newton un 2. Hareket Yasası (Dinamiğin Temel Prensibi) Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır değilse, cisim ivmeli bir hareket yapar. Bir başka ifadeyle, bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise o cismin hızı değişir. Net kuvvet cismin hareketi yönünde ise cisim sürekli hızlanır. Net kuvvet cismin hareketine zıt yönde ise cisim önce yavaşlar durur, sonra ise ters yönde hızlanır. m : ütle (kg) a : İvme (m/s 2 ) F : uvvet (kg. m/s 2 )(N) ÖRNE 1 : Sürtünmesiz bir ortamda 3 kg kütleli bir cisme 5 m/s 2 lik ivme kazandıran kuvvet kaç N dur? ( 15 N ) F net = m. a ÖRNE 3 : Şekildeki kuvvet - ivme 3 grafiğinden faydalanarak, ve M cisimlerinin kütlelerini bulunuz. 2 1 ÖRNE 4 : Sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistem serbest bırakılırsa, sistemin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) ÖRNE 5 : Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde cisimler durgun hâlden serbest bırakılırsa m 2 kütleli cismin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) F (N) M 2 a (m/s ) ( m = 6 kg, m = 2 kg, m M = 2/3 kg ) m 1=3 kg m =3 kg 1 m 2=2 kg ( a = 2 m/s 2 ) m =2 kg 2 ( a = 6 m/s 2 ) ÖRNE 2 : Sürtünmesi önemsiz yüzeylerde 6 kg 3 N bulunan X ve Y cisimleri yatay X ve sabit olan 3 N ve 1 N luk kuvvetlerle çekilmektedir. 2 kg Cisimlerin ivmeleri a X ve a 1 N Y a Y X olduğuna göre oranı kaçtır? a Y ( 1 ) ÖRNE 6 : Sürtünmelerin önemsenmediği 2 kg sistemde cisimler durgun hâlden serbest bırakılırsa sistemin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) 3 kg 5 kg ( a = 2 m/s 2 ) 7

8 Newton un 3. Hareket Yasası (Etki - Tepki Prensibi) Etkileşim hâlinde olan tüm cisimler birbirine kuvvet uygular. Herhangi bir cisim başka bir cisme etkiyince, ikinci cisim de birinciye aynı doğrultuda, zıt yönde ve eşit şiddette bir tepki gösterir. Bir yüzey üzerinde duran bir cisim, yüzeye ağırlığı kadar bir etki yapar. Yüzey de cisme, bu etkiye eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Etki - tepki kuvvetleri eşit ve zıt yönlü olmasına rağmen bu iki kuvvet birbirini dengelemez. Çünkü, etki - tepki ayrı ayrı cisimler üzerinedir. F N Etki kuvveti artırılınca, tepki kuvveti de artar. Etki kuvveti azaltılınca, tepki kuvveti de azalır. SÜRTÜNME UVVETİ Cisimler yüzey üzerinde hareket ederlerken, yüzey ile cisim birbirlerine hareket doğrultusuna paralel sürtünme kuvveti uygular. Bir cisme hareket ettirici kuvvet uygulanmasına rağmen hareket ettirilememesinin sebebi cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti, hareketli bir cismi durdurmaya, durmakta olan bir cismin ise harekete geçmesine engel olmaya çalışan pasif bir kuvvettir. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirici özelliği yoktur. Sürtünme kuvveti F gösterilir. s bağıntısı ile hesaplanır. Burada, N = G = m. g N = G + F N = G - F F s = k. N ile F s : Sürtünme kuvveti ( N ) N : Yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti ( N ) k : Zemin ve cismin sürtünen yüzeyine bağlı olan sürtünme katsayısıdır ve birimsizdir. Sürtünme kuvveti; F s F N G N G N G G v F<G F Sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti olmak üzere iki çeşittir. 1. Statik Sürtünme uvveti Yatay düzlem üzerinde duran bir cismi harekete geçirebilmek için uygulanan en küçük F kuvvetine eşit büyüklükte ve zıt yönlü olan F s kuvvetine statik sürtünme kuvveti denir. Cismin durgun hâldeki sürtünme katsayısına statik sürtünme katsayısı (k s ) denir. Hareket başlayıncaya kadar statik sürtünme kuvvetinin harekete zorlayıcı kuvveti dengelemesinden de anlaşılacağı gibi statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, < F s < k s. N değer aralığındadır. Buradaki k s. N statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeridir. 2. inetik Sürtünme uvveti Harekete geçtikten sonra cisme etki eden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti denir. Harekete başladıktan sonraki sürtünme katsayısına kinetik sürtünme katsayısı (k k ) denir. Hareket hâlindeyken cisme etki eden kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden küçük olur ve alacağı sabit değer, şeklinde hesaplanır. F k = k k. N ÖRNE 1 : Şekildeki cismi harekete geçirebilecek en küçük F kuvveti kaç N dur? ( k s =,2 ; g = 1 m/s 2 ) 5 kg F (F= 1 N) ÖRNE 2 : Yatay ve sürtünmeli yüzeyde 15 N luk kuvvetle itilen cisim 2 m/s 2 lik ivme ile hareket etmektedir. 15 N 3 kg Cismin kütlesi 3 kg olduğuna göre, cisim ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? (,3 ) 1. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. 2. Sürtünen yüzeylerin cinsine ve yapısına bağlıdır. 3. Sürtünen yüzeylere dik olan tepki kuvveti ile doğru orantılıdır. 4. Yönü, hareketin yönüne daima zıttır. 8

9 ÜNİTE SORUARI A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 1. Seçilen bir referans noktasına göre bir cismin zamanla yer değiştirmesine denir. 2. Bir noktanın yerini belirlemek için seçilen başlangıç noktasına noktası denir. 3. İki cismin birbirine göre hareketine... hareket denir. 4. Hareket eden bir cismin hareketi sırasında geçtiği noktaları birleştiren çizgiye. denir. 5. Bir cismin başlangıç noktasına göre bulunduğu yere denir. 6. onum bir büyüklüktür. 7. Bir cismin hareketi farklı referans noktalarına göre farklı tanımlanabilir. Bu nedenle hareket... dir. 8. Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa.... denir. 9. Yer değiştirmenin geçen zamana bölünmesi ile elde edilen büyüklüğe denir. 1. Alınan yolun geçen zaman bölünmesi ile elde edilen büyüklüğe. denir. 11. Hız., sürat ise bir büyüklüktür. 12. Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahip olunan harekete.... hareket denir. 13. Düzgün doğrusal harekette hız Düzgün doğrusal harekette konum zaman grafiğinin eğimi verir. 15. Bir cisim yavaşlıyor veya hızlanıyorsa... hareket yapar. 16. Birim zamanda hızdaki değişmeye... denir. 17. Fiziğin hareketi inceleyen bilim dalına... denir. 18. Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere... kuvvetler denir. 19. Fiziksel temas olmadan cisimleri etkileyen kuvvetlere kuvvetler denir. 2. Cisimlerin şekillerinde ve hareketlerinde değişiklik yapabilen etkiye. denir. 21. uvvet ile ölçülür. 22. Doğadaki temel kuvvetler. gruba ayrılır. 23. Elektrik yükleri arasında oluşan etkiye... kuvvet denir. 24. Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan etkiye... kuvvet denir. 25. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olan kuvvete..... kuvvet denir. 26. Evrendeki herhangi iki varlığın, kütlelerinden dolayı birbirine uyguladığı kuvvete... kuvveti denir. 27. Hareketi meydana getiren nedenleri dikkate almadan, yalnızca hareketin nasıl olduğunu inceleyen fizik dalına... denir. 28. Hareketi nedenleri ile inceleyen fizik dalına... denir. 29. Birinci hareket yasasına... yasası da denir hareket yasası dengelenmemiş bir kuvvet ile kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi açıklar. 31. Bir cismin kazandığı ivme, cisme etki eden net kuvvetle... orantılıdır. 32. Sabit bir kuvvetin uygulandığı cisimlerin kazandığı ivmeler, cisimlerin kütleleri ile... orantılıdır. 33. Sürtünen iki cisme etki eden sürtünme kuvvetleri... büyüklüktedir. 34. Sürtünen iki cisme etki eden sürtünme kuvvetleri... yönlüdür. 35. Sürtünme kuvveti... ve... olmak üzere iki çeşittir. 36. Sürtünme kuvveti, temas hâlinde olan cisimlerin yüzey alanlarına Sabit hızla hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine... sürtünme kuvveti denir. 9

10 B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına da Y yazınız. ( ) 1. Bir varlığın konumu değişiyorsa hareket ediyor demektir. ( ) 2. Referans noktası olmadan konum belirtilemez. ( ) 3. onum skaler bir büyüklüktür. ( ) 4. onumun yönü olmaz. ( ) 5. onum vektörü, cismin bulunduğu noktadan referans noktasına çizilen bir ok ile gösterilir. ( ) 6. Alınan yolu ifade etmek için, uzunluğun belirtilmesi yeterlidir. ( ) 7. Başlangıç noktasından harekete başlayan bir cismin yer değiştirmesi, son konumuna eşit olur. ( ) 8. Alına yol, yer değiştirmenin büyüklüğüne her zaman eşittir. ( ) 9. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. ( ) 1. Harekete başladığı noktaya geri dönen bir cismin hem aldığı yol hem de yer değiştirmesi sıfır olur. ( ) 11. Sürat skaler bir büyüklüktür. ( ) 12. Sürat negatif olabilir. ( ) 13. Hız vektörel bir büyüklüktür. ( ) 14. Sürat ve hız birimleri aynıdır. ( ) 15. Araçların ön panelindeki göstergeler hızı gösterir. ( ) 16. İki cismin hızları aynı ise süratleri de aynıdır. ( ) 17. Düzgün doğrusal harekette hız sabittir. ( ) 18. Düzgün doğrusal harekette konum - zaman grafiğinin eğimi sıfırdır. ( ) 19. onum - zaman grafiğinin eğimi hızı verir. ( ) 2. Düzgün doğrusal harekette ivme yoktur. ( ) 21. İvmeli harekette hız her zaman artar. ( ) 22. Hızdaki artma aracın ivmeli hareket yaptığını gösterir. ( ) 23. Hızı azalan bir hareketli de ivmeli hareket yapar. ( ) 24. İvmeli hareket için hızın büyüklüğü mutlaka değişmelidir. ( ) 25. Hareketi başlatmak için kuvvet uygulamak gerekir. ( ) 26. Mevcut bir hareketin yönünü değiştirmek için kuvvete ihtiyaç vardır. ( ) 27. Yalnız hareketli cisimler üzerine kuvvet etki eder. ( ) 28. uvvet vektörel bir büyüklüktür. ( ) 29. Güçlü nükleer kuvvet, bir atom çekirdeğinin ortalama boyutlarında etkili olan kısa mesafeli bir kuvvettir. ( ) 3. Orantılı olarak düşünüldüğünde güçlü nükleer kuvvet doğadaki kuvvetleri en güçlüsüdür. ( ) 31. Radyoaktif bozunmaların çoğuna güçlü nükleer kuvvetler sebep olur. ( ) 32. Zayıf nükleer kuvvet bir parçacığın kendisiyle akraba başka bir parçacığa dönüşmesine neden olur. ( ) 33. Elektromanyetik kuvvet yalnız atom seviyesindeki taneciklerin etkileşmelerinde geçerlidir. ( ) 34. Elektromanyetik kuvvet sayesinde elektronlar dağılmadan çekirdek çevresinde dolanır ve atomun yapısı korunmuş olur. ( ) 35. Bir mıknatısın toplu iğneleri çekerken uyguladığı kuvvete elektromayetik kuvvet denilemez. ( ) 36. ütle çekim kuvveti yıldızları, gezegenleri, sistemleri ve galaksileri bir arada tutar. ( ) 37. Genel çekim yasasına göre her iki cisim birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönlü çekim kuvveti uygular. ( ) 38. Gel - git olaylarında kütle çekim kuvvetinin bir etkisi yoktur. ( ) 39. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cisim durgun hâlde ise durmaya devam eder. ( ) 4. Bir cisme etki eden kuvvet ne kadar büyük olursa cisim o kadar çabuk hızlanır. ( ) 41. Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. ( ) 42. Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etki eder. ( ) 43. Tepki kuvveti temas yüzeyine diktir. ( ) 44. Sürtünme kuvveti her zaman harekete sebep olan kuvvete eşit büyüklüktedir. ( ) 45. Sürtünen yüzeyler ne kadar geniş olursa sürtünme kuvveti o kadar büyük olur. ( ) 46. Bir cismin ağırlığı ne kadar fazla olursa üzerine etki eden sürtünme kuvveti o kadar büyük olur. 1

11 UVVET ve HAREET 1 1. onum ile ilgili olarak; I. Başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. II. Skalerdir III. Son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklıktır. verilenlerinden hangileri doğrudur? 5. Yer değiştirme ile ilgili olarak; I. Başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. II. Vektöreldir. III. Son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklıktır. verilenlerinden hangileri doğrudur? 2. onum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüktür. B) Seçilen bir başlangıç noktasına göre olan yönlü uzaklıktır. C) Başlangıç noktasına göre zıt yönlerde aynı miktar yol alan iki hareketlinin konumları eşit değildir. D) Durgun haldeki iki cismin birbirine göre konumları eşittir. E) Bir cismin konumu farklı referans noktalarına göre farklı olabilir. 3. I. Hareket göreceli bir olgudur. II. onum, başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. III. Yer değiştirme iki konum arası uzaklıktır. IV. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. 4. Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV O M N (m) O noktasından harekete geçen bir hareketli önce noktasına gidiyor. Sonra geri dönüp N noktasında duruyor. Buna göre, hareketlinin son konumu aşağıdakilerden hangisidir? 6. Yer değiştirme bir cismin son ve ilk konumları arasındaki yönlü uzaklıktır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. 7. Ali Can Ömer Okulun bahçesindeki noktasından harekete geçip, şekildeki yolları izleyerek noktasına ulaşan Ali, Can ve Ömer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ömer yer değiştirmemiştir. B) Ali nin yer değiştirmesi en büyüktür. C) Can ın yer değiştirmesi en küçüktür. D) Üç çocuğun yer değiştirme büyüklükleri eşittir. E) Üç çocuğun da aldıkları yollar eşittir M N P R S M noktasından harekete geçen Hakan önce R ye, sonra ya gidiyor. Buna göre Hakan ın hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) R ye giderken + yönünde hareket etmiştir. B) R den ya giderken - yönünde hareket etmiştir. C) Toplam 16 m yol yürümüştür. D) Yer değiştirmesi + yönünde 4 metredir. E) Cismin N noktasına göre son konumu -6 m dir. + (m) A) -1 m B) -2 m C) +2 m D) +3 m D) m

12 8. - A O B (m) A noktasından B noktasına gelen bir hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) noktasından harekete geçen cisim 3 saniyede şekildeki gibi ve M noktalarından geçerek N noktasına ulaşıyor. 6 m Buna göre, cisimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 7 m 12 m M 8 m N 9. dan harekete başlayan cisim kesikli yörüngeyi izleyerek noktasına gelinceye kadar yer değiştirmesi kaç birimdir? 4 br 3 br A) Cisim hareketi süresince 21 m yer değiştirmiştir. B) Cismin en büyük yer değiştirmesi - M arasında olmuştur. C) Cismin en küçük yer değiştirmesi - arasında olmuştur. D) Cisim hareketi süresince 12 m yol almıştır. E) Cismin dan M ye yer değiştirmesi 13 m dir. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 1 1. Dönme dolaba binen bir çocuğun dönme dolabın merkezine uzaklığı 1 m dir. İlk andan itibaren çocuk en tepeye geldiğinde yer değiştirmesi kaç m dir? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) Bir ağacın altındaki çocuk, doğu yönünde 25 m yürüyüp bir süre duruyor. Yeterince dinlendikten sonra batıya dönüp 35 m ilerliyor. Buna göre, çocuğun toplam yer değiştirmesi hangi yönde, kaç metredir? A) Batı yönünde, 2 m B) Batı yönünde, 1 m C) Doğu yönünde, 15 m D) Doğu yönünde, 35 m 11., ve M hareketlileri X ve Y noktaları arasında şekildeki yolları izleyerek hareket etmişlerdir. Buna göre; X M Y E) Batı yönünde, 6 m I. M nin yer değiştirmesi en büyüktür. II. Yer değiştirmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki = = M dir. 15. Ahmet Hastahane III. ve nin yer değiştirmeleri toplamı sıfırdır. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 12. Batıya doğru 9 km giden bir uçak, rotasını güneye çevirip 12 km daha uçuyor. Buna göre, uçağın bu hareket süresinde yer değiştirmesi kaç km dir? 12 m 6 m Ahmet, hasta olan Yusuf u hastahanede ziyaret etmek için önce Ayşe yi alıyor ve sonra birlikte hastahaneye gidiyorlar. Buna göre, Ahmet in yer değiştirmesinin, Ayşe nin yer değiştirmesine oranı kaçtır? A) 3 B) 2 C) D) E) A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25

13 UVVET ve HAREET 2 1. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklük değildir? A) Hız B) İvme C) Sürat km/h lik hız kaç m/s lik hıza eşittir? A) 1 B) 2 C) 25 D) 3 E) 4 D) Yer değiştirme E) onum 7. Barn adı verilen kırlangıç türü göçmen kuşları, hiç ara vermeden 86 saat boyunca uçarak 15 km yol alırlar. 2. Ankara İstanbul arası uzaklık 45 km dir. Bir araç bu yolu 5 saatte aldığına göre, sürati kaç m/s dir? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) 9 uşların sabit hızla uçtukları kabul edildiğine göre, hızları kaç km/h tir? A) 7,2 B) 1 C) 14 D) 17,4 E) 2,5 3. Bir dağın karşısında dağa doğru ıslık çalan Ömer, kendi sesinin yankısını 4 saniye sonra duyuyor. Sesin hızı 34 m/s olduğuna göre, Ömer in dağa olan uzaklığı kaç metredir? 8. Hızı 2 m/s olan bir araba 1 m lik bir yolu kaç saniyede alır? A) 3 B) 5 C) 7,5 D) 1 E) 12,5 A) 85 B) 34 C) 68 D) 136 E) Sürat ile ilgili olarak; I. Birim zamanda alınan yoldur. II. Skalerdir. III. Arabaların göstergelerindeki değerdir. verilerinden hangileri doğrudur? 9. Düz bir yolda giden aracın hızı sabit ve 36 km/h olduğuna göre, bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Aracın hızı 1 m/s dir. B) Araç 1 saatte 36 km yol alır. C) Araç 72 km yi 2 saatte alır. D) Araç 3 saniyede 3 m yol alır. E) Araç 1 km yi 1 dakikada alır. 5. Dakikada 45 cm yol alabilen bir kaplumbağanın hızı kaç m/s dir? 1. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden, ve M cisimlerinin yer değiştirmeleri ve hareket süreleri tabloda veriliyor. M A) B) 7, C) D) 2, E) Buna göre,, ve M cisimlerinin hızları büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde olduğu gibi sıralanır? A),, M B) M,, C), M, D), M, E) M,,

14 11. ve noktalarından gösterilen yönlerde aynı anda sabit hızlarla harekete başlayan cisimler X noktasına aynı anda geliyorlar. Buna göre, I. Süratleri II. Hızlarının büyüklüğü III. Yer değiştirmelerinin büyüklüğü v 2 v 1 X 14. X v =? Y 15 m/s 1 m 3 m M Düz bir yolda sabit v ve 15 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor. X cismi Y cismine M noktasında yetişiyor. arası uzaklık 1 m, M arası uzaklık 3 m olduğuna göre, v kaç m/s dir? niceliklerinden hangileri cisimler için eşittir? A) 15 B) 2 C) 25 D) 3 E) 4 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15. X v =? 3 m/s Y 12. noktasından noktasına bir hareketli I yolunu izleyerek t sürede geldiğinde sürati v 1, II yolunu 2t sürede II 9 m Düz bir yolda sabit v ve 3 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor. Cisimler 2 s sonra karşılaşıyor. arası uzaklık 9 m olduğuna göre, v kaç m/s dir? aldığında sürati v 2 oluyor. I A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 Buna göre, kaçtır? v 1 v 2 oranı I A) B) C) D) E) X 25 m/s 15 m/s Y 6 m Düz bir yolda sabit 25 m/s ve 15 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor m/s 2 m/s arası uzaklık 6 m olduğuna göre, cisimler kaç saniye sonra karşılaşır? 36 m A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 Şekildeki konumlardan aynı anda ve aynı yönde hareket eden ve cisimleri 8 m/s ve 2 m/s lik sabit hızlarla gidiyorlar. Cisimler kaç dakika sonra yan yana gelirler? A) B) 1 C) D) 2 E) Doğrusal bir yol üzerinde yanyana gelen araçların hızları sabit ve 1 m/s ve 3 m/s dir. Araçlar aynı yönde 5 s hareket ettiklerinde aralarındaki uzaklık 1, zıt yönde 8 s hareket ettiklerinde aralarındaki uzaklık 2 oluyor. 1 Buna göre, kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 D) E) 2 3

15 UVVET ve HAREET 3 1. Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisim 1 saniye sonuna kadar kaç metre yer değiştirmiştir? A) 5 B) 75 C) 1 D) 15 E) 2 4. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yan yana ve 6 saniye sonra aralarındaki uzaklık 12 metre olduğuna göre, I. nın hızı 12 m/s dir. II. 1 saniye sonunda cisimler arası uzaklık 2 m dir. III. Cisimler birbirine yaklaşmaktadır. v A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisim 1 saniye sonuna kadar 2 m yer değiştirdiğine göre, hızı kaç m/s dir? A) 1 B) 15 C) 2 D) 25 E) 3 5. Doğrusal bir yolda hareket eden ve araçlarının hızzaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre; I. Araçlar zıt yönde hareket etmiştir. II. Araçlar birbirine yaklaşmıştır. III. Araçlar arasındaki uzaklık artmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? 3. v ve araçlarının hız - zaman grafikleri Şekil - I deki gibidir. Aynı anda O noktasından harekete geçen araçlar 1 s sonra hangi konumda bulunurlar? aracı aracı A) P B) N C) P M D) N E) P M O N P R D) I ve III E) I, II ve III 6. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yan yana ve 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık 75 metre olduğuna göre, 1 saniye sonunda cisimler arası uzaklık kaç metredir? v A) 75 B) 1 C) 125 D) 15 E) 175

16 7. Düz bir yolda hareket eden,, M araçlarının hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Başlangıçta aracı en geride, M aracı en önde ise, t anında araçların konumu için kesin olarak ne söylenemez? v 1. Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın konum - zaman grafiği, v onum onum onum A) ile M yanyanadır. B) aracı en önde, M en geridedir. C) aracı en önde, en geridedir. D) aracı en önde, en geridedir. E) ile M yanyanadır. I II III I, II ve III te verilen grafiklerden hangileri olabilir? 8. Düz yatay yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yanyana olduğuna göre, kaç saniye sonra cisimler arası uzaklık 75 metre olur? v A) 5 B) 7,5 C) 1 D) 12,5 E) Bir arcın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, aracın 3 s deki ortalam hızı kaç m/ s dir? v A) 2 B) 5 C)1 D) 12 E) Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, v I. (-5) saniye arasında araç (-) yönde 1 m/s hızla düzgün doğrusal hareket yapmıştır. II. (5-1) saniyeler arasında sabit hızlı hareket yapmıştır. III. Araç 2 s de (+) yönde 5 m yer değiştirmiştir. D) I ve III E) I, II ve III 12. Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın (-6) saniyeleri arasında ortalama hızı kaç m/s dir? v A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 3

17 UVVET ve HAREET 4 1. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin hangi zaman aralığında hızı sıfırdır? onum t 2t 3t 4t 5t 5. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli, hangi anlarda yön değiştirmiştir? 2 onum A) - t B) t - 2t C) 2t - 3t t1 t t t D) 3t - 4t E) 4t - 5t 2. ve araçlarının - t zaman aralığındaki konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Araçlar sabit hızla hareket etmiştir. B) t = anında araçlar yan yanadır. C) Araçların hızlarının büyüklükleri arasında v = 2 v ilişkisi vardır. D) Araçlar aynı yönde hareket etmiştir. E) t anında araçlar arasındaki uzaklık 3 tir. 3. onum - zaman grafiği verilen aracın, ve M zaman aralıklarındaki hareketi için; I. aralığında (+) yönde 2 m/s sabit hızla hareket etmiştir. -1 II. aralığında (-) yönde 1 m/s sabit hızla hareket etmiştir. III. M aralığında (-) yönde 1 m/s sabit hızla hareket etmiştir onum (m) M t A) t 1 ve t 2 B) ve t 2 C) ve t3 D) t 1, t 2 ve t 3 E) ve t 4 6. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan, ve M araçlarının hızlarının büyüklüğü kaç m/s dir? M A) B) C) D) E) onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan ve araçlarının (-2t) zaman aralığındaki hızları v ve v dir. Buna göre, v v oranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 2 D) 3 E) (m) M onum t 2t A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 4. onum - zaman grafiği verilen ve araçlarının 2t anında aralarındaki uzaklık kaç tir? onum A) B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2-2t 8. onum - zaman grafikleri şekildeki gibi verilen ve hareketlilerinin hızları v ve v dir. Buna göre, v v oranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 2 D) 3 E) onum t

18 9. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 2 Buna göre, I. Aynı yönde hareket etmektedirler. II. nın hızı ninkine eşittir. III. Aralarındaki uzaklık sürekli sabittir. onum t 13. Düz bir yolda hareket eden cismin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin hızı sabit ve 5 m/s olduğuna göre, = 2 m konumundan 45 m uzaktaki noktaya kaç saniyede varmıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) (m) D) I ve III E) I, II ve III 1. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, I. Zıt yönde hareket etmektedirler. II. nın hızının büyüklüğü t ninkine eşittir. III. Cisimler t anına kadar birbirine yaklaşmaktadır. 2 onum 14. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 1 saniye sonra cisimler arası uzaklık 25 m olduğuna göre, t = anında cisimler arasındaki uzaklık kaç metredir? A) 3 B) 35 C) 4 D) 45 E) 5-1 (m) 1 2 D) I ve III E) I, II ve III 11. ve cisimlerine ait konum - zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? 5 A) 15 B) 2 C) 25 D) 3 E) Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 5 saniye sonra cisimler arası uzaklık 2 m olduğuna göre, 1 saniye sonra cisimler arası uzaklık kaç metredir? (m) (m) onum (m) 1 (s) Düz bir yolda hareket eden cisimlerden cisminin konum - zaman, cisminin ise hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 1 saniye sonunda cisminin yer değiştirmesi, ninki olduğuna göre, / oranı kaçtır? A) B) C) 1 D) E) (s) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19 UVVET ve HAREET 5 1. uvvetler için; I. Cisimlerin şeklini değiştirebilirler. II. Cisimlerin hareketlerini etkilemezler. III. Bazen temas ile bazen de temas gerektirmeden etkileri gözlenir. IV. İş yapabilirler. V. Dengelenmiş ya da dengelenmemiş kuvvetler şeklinde incelenirler. verilenlerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. uvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çekme veya itme olarak hissedilir. B) Vektörel büyüklüktür. C) Cisimlerin hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapabilir. D) Dinamometre ile ölçülür. E) SI sistemindeki birimi kilogram.kuvvettir. 3. Aşağıdaki durumların hangisi temas gerektiren kuvvetler e örnek olabilir? A) Güneş in Dünya yı çekmesi B) Yaklaştırdığımızda saç tellerimizin televizyon ekranına doğru yönelmesi C) Balıkçının teknesini iple kıyıya doğru çekmesi D) Üst tarafından mıknatıs tutulan eğik düzlem üzerindeki demir bilyenin yukarı doğru hareketlenmesi E) Daldaki elmanın yere düşmesi 4. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde olan bir cisim; I. Duruyorsa kuvvet yönünde hızlanır. II. Hareket hâlinde ise, ya hızlanır ya da yavaşlar. III. Enerji kazanabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisinde bir kuvvete ihtiyaç duyulmaz? A) Suyun buharlaştırılması B) Çantanın taşınması C) Topa vurulması D) Yayın sıkıştırılması E) Okun fırlatılması 6. uvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cisimlere temas etmeden de uygulanabilir. B) Cisimler üzerinde itme veya çekme şeklinde uygulanabilir. C) Uygulandığı cismin şeklini değiştirmez. D) Uygulandığı cisimlerin hareket yönünü değiştirebilir. E) Uygulandığı cisme hız kazandırabilir. 7. I. Bütün etkileşimlerin temelinde itme ve çekme kuvvetleri vardır. II. İtme ve çekme kuvvetleri için kuvvetin temas etmesi şarttır. III. uvvetin kaynağı enerjidir. Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III 8. I. uvvet duran cisimleri hareket ettirebilir. II. uvvet hareket eden cisimleri durdurabilir. III. uvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. IV. uvvet, hareket eden cisimlerin yönlerini değiştirebilir. V. uvvet cisimleri döndürebilir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Dengelenmiş kuvvet etkisinde olan bir cisim için, I. Duruyorsa, durmaya devam eder. II. Hareket halinde ise, aynı yönde hareketini sürdürür. III. Her an enerji kazanır. 1. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki temel kuvvetlerden değildir? A) Güçlü nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) ütle çekim kuvveti D) Ağırlık çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet

20 11. Sürtünme kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet Güçlü nükleer kuvvet ütle çekim kuvveti Yukarıdakilerden kaç tanesi doğadaki temel kuvvetlerden değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Zayıf nükleer kuvvetle ilgili olarak, I. Güneş teki reaksiyonlar bu kuvvet sayesinde gerçekleşir. II. Atomun çekirdeğinin ortalama boyutlarında etkili olan kısa mesafeli bir kuvvettir. III. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 12. Elektromanyetik kuvvetle ilgili olarak, I. aynağı yüklü parçacıklardır. II. Çekme ya da itme şeklinde olabilir. III. Manyetik trenin hareketini sağlayan kuvvet de elektromanyetik kuvvettir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 16. Evrenin yapısı ve evrendeki tüm hareketler; I. Güçlü nükleer kuvvet II. Elektromanyetik kuvvet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Gravitasyonel kuvvet verilen kuvvetlerin hangilerinin etkileşimi ve dengesi ile gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I,II ve III E) I, II, III ve IV 13. Güçlü nükleer kuvvet için; I. Atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. II. Atomun çekirdeğinin oluşması için gerekli olan hassas bir değere sahiptir. III. Açığa çıktığı zaman büyük tahrip gücü meydana getirir. 17. I. Güçlü nükleer kuvvet çekirdek kuvvetidir. II. Elektromanyetik kuvvet elektrik ve manyetik etkisiyle oluşan kuvvettir. III. ütle çekim kuvveti gravitasyonel kuvvettir. IV. Zayıf nükleer kuvvet atom altı parçacıklarda oluşan kuvvettir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I,II ve III E) I, II, III ve IV 14. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. İtme kuvvetidir. Sınırsız etki alanı vardır. Temas gerektiren bir kuvvettir. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvettir. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi güçlü nükleer kuvvetin özelliğidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) I. Evrendeki bütün cisimler birbirini çeker. II. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinden küçüktür. III. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvvetine zıt yöndedir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir.

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir. UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Düşen Elmanın Fiziği

Düşen Elmanın Fiziği Düşen Elmanın Fiziği Elma neden yere düşer? Kütle: Eylemsizliği ölçmek için kullanılan bir terimdir ve SI (Uluslararası Birim Sistemi) birim sisteminde birimi kilogramdır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Önceki bölümlerde F=m.a nın maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini kullandık. Hız değişimlerinin yapılan

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin HÜNERLI, F.Buket HIZARCI, Rıdvan MERIÇ, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 2023 Dinamik Dersi 2016 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

FİZ111 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları , Ankara.

FİZ111 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları , Ankara. İZ111 İZİK-I Ankara Üniversitesi en akültesi Biyoloji Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları 23.11.2015, Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm-V: Newton un Hareket Yasaları: 1. Kuvvet Kavramı 2. Newton

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240 Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No:

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi MHN 243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

2 TEK BOYUTTA HAREKET

2 TEK BOYUTTA HAREKET 2 TEK BOYUTTA HAREKET 2.1 Konum, hız ve sürat 2.2 Anlık hız ve sürat 2.3 İvme 2.4 Hareket diyagramları 2.5 Tek boyutta sabit ivmeli hareket 2.6 Serbest düşen cisimler 2.7 Kinematik denklemlerin türetilmesi

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

A. Dört kat fazla. B. üç kat daha az. C. Aynı. D. 1/2 kadar.

A. Dört kat fazla. B. üç kat daha az. C. Aynı. D. 1/2 kadar. Q12.1 Ayın ağırlığı dünyanın ağırlığının 1/81 i kadardır. Buna göre ayın dünyaya uyguladığı kütleçekim ile dünyanın aya uyguladığı kütleçekim kuvvetini karşılaştırınız. A. Dünyanın uyguladığı kütleçekim

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER 13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER KONULAR 1. VEKTÖR 2. Skaler Büyüklükler 3. Vektörel Büyüklükler 4. Vektörün Yönü 5. Vektörün Doğrultusu 6. Bir Vektörün Negatifi 7. Vektörlerin Toplanması 8. Uç Uca Ekleme

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri 31.12.2015 Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri Soru 1 ) Kuzey istikametinde 8m giden bir aracın, sonrasında 6m doğuya ve 10m güneye ilerlediği görülüyorsa,

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 8 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 14 Kasım 1999 Saat: 18.20 Problem 8.1 Bir sonraki hareket bir odağının merkezinde gezegenin

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur? +x metre A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur? +x metre A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 www.nilforum.com ÖĞRENME AANI: FZSE AYAR ÜNTE : UVVET VE HAREET AZANIM: 1. Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimler ÖRNE SRUAR VE ÇÖZÜMER 1. Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. FİZİK OLİMPİYATI MAYIS 015, 10.00 1.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda toplam

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. MM 2005 Mühendislik Mekaniği

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. MM 2005 Mühendislik Mekaniği Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü MM 2005 Mühendislik Mekaniği 2016-2017 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü,

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL KAVRAMLAR. A.Ü.M.F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM102 STATİK DERS NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ

BÖLÜM 1 GENEL KAVRAMLAR. A.Ü.M.F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM102 STATİK DERS NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ BÖLÜM 1 GENEL KAVRAMLAR A.Ü.M.F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM102 STATİK DERS NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR Mühendislik Akışkanlar Mekaniği Katıhal Mekaniği Rijid Cisim Şekil Değiştirebilen

Detaylı

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim: İŞ izikteki iş, cisimlerin kuvvet etkisinde ve kuvvet doğrultusunda... dir ya da kuvvet ile cisimlere enerji aktarmaktır. izikteki iş günlük ayatta bildiğimiz işten farklı olarak... ve kuvvet etkisinde...

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 7 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 7 Kasım 1999 Saat: 21.50 Problem 7.1 (Ohanian, sayfa 271, problem 55) Bu problem boyunca roket

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 15 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 15 Parçacık

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

Dinamik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Dinamik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 4 Dinamik Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Newton'un hareket kanunlarını, serbest düşmeyi, eğik atışı, merkezkaç kuvvetini, momentum kavramlarını öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş Birinci Hareket

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 17 Ocak 2013 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:40 Toplam Süre: 100 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör Q6.1 Asansör bir kablo ile sabit hızla yukarı doğru hareket etmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kablo asansör üzerine pozitif iş yapar, ve Asansör kablo üzerine pozitif iş yapar. Kablo

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı