BASİT HARMONİK HAREKET Basit Harmonik Hareket Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi Basit Sarkaç...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç..."

Transkript

1 KUVVET VE HREKET Sayfa No BSİT HRMONİK HREKET Basit Haoni Haeet Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti Basit Saaç Poblele Çotan Seçeli Soula

2 IfiIK KYN I KaÛÝdÝn haeeti Basit haoni haeet yapan bi cisin haeetinin onu değişii; haeet eden bi ağıdın üzeinde şeildei gibi sinüs eğisi gibidi. Paalel fl deeti BSİT HRMONİK HREKET Saal bi yayın ucuna bi ütle bağlanıp sebest bıaılısa, ütle ilei gei haeet ede. Uzun bi ipin ucuna üçü bi ütle asıp denge onuundan az itada ayılısa, ii nota aasında bi salını haeeti yapa. nlatılan bu ii olay basit haoni haeet olaa incelenen öneli ii öneti. Basit haoni haeetin yöüngesinde daia ii uç onu, ve bu onulaın otasında denge onuu vadı. Haeet, bu onuun ii yanında sietiti. Haeette ol alan uvvet, denge onuundan uzalaştıça ata ve cisi denge onuuna çeeye çalışı. Sonuçta cisin hızı sıfı oldutan sona tea denge onuuna azalan bi uvvet etisinde döne. ynı haeet denge onuunun diğe taafında tealanı. Sistede eneji aybı yosa haeet sonsuza ada peiyodi olaa süe. Bu haeeti yapan cisi adışı olaa aynı onudan aynı yönde ii ez geçiş süeci içindei haeete bi ta salını haeeti deni. Bi ta salınıda geçen süeye peiyot (T) deni. Bii zaanda tealanan salını sayısına ise feans (f) adı veili. Peiyot ile feans aasında; 1 f = T ilişisi vadı. Basit haoni haeet yapan cisin hehangi bi andai denge onuundan olan uzalığına uzanı deni. Uzanıın en büyü değeine ise genli adı veili. y: Uzanı ω: çısal süat T: peiyot : Genli ϑ: Hız a: İve =sinθ +y K y θ =cosθ Gölge Genli = Denge onuu 0 Genli = y y K y ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet Basit haoni haeet yapan cisin haeet bağıntılaı düzgün çebesel haeetten yaalanılaa bulunabili. Yuaıdai şeilde uulan düzene, çebesel haeetin doğusal yöüngedei basit haoni haeete nasıl dönüştüğünü göstee açısından güzel bi öneti. Bu düzenete; yaıçaplı yöüngede T peiyoduyla düzgün çebesel haeet yapan bi cisi ile yaya bağlı başa bi cisi T peiyodu ve genliği ile eş zaanlı salını yapatadı. Bi ışı aynağından çıan paalel ışı deeti iili cisin gölgesini düşey duan ean üzeine düşüetedi. 35

3 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet Yaya bağlı cisi ile çebesel haeet yapan cisi, denge onuundan aynı yönde ve aynı anda geçtileini düşünüse haeet esnasında eandai gölgelei çaışı olu. Bu gölgenin haeeti K notalaı aasında basit haoni haeet olaa tanılanı. Basit haoni haeet bağıntılaı, çebesel yöüngede dönen bi cisin haeetinden olayca çıaılabili. Yuaıdai düzenete bi çebe üzeinde sabit hız büyülüğüyle dönen cisin çebein bi çapı üzeindei izdüşüünün haeeti, basit haoni haeet olaa incelenetedi. notasal cisinin y eseni üzeindei izdüşüü olan ʼ notası K aasında basit haoni haeet yapa. Bu haeetin uzanı denlei yaıçaplı çebe şelinden yaalanılaa; y = sinθ şelinde yazılabili. Buada değei genli, ω ise πf di. Uzanı denleinin zaana göe tüevi hızı, hızın zaana göe tüevi iveyi vei. Bu denlele; " " şelinde ifade edili. İvedei ( ) değei, y ile a vetöleinin yönleinin tes olduğunu göstei. Bu haeette süeli değişen olan hız ve ivenin alabileceği asiu değele, osinüs ve sinüsün asiu duulaında geçeleşi. Bu duuda, ϑasiu = ω olu. yıca bu haeeti yapan cise eti eden uvvet, olu. Kuvvetin asiu değei ise, şelinde yazılı. Hızın denge onuundan olan y uzalığına bağlı bağıntısı, şelinde ifade edili. ϑ = ω -y Sonuç olaa, basit haoni haeet yapan cisin hızı, uç notalada sıfı; denge onuunda asiudu. İve ve uvvetin değei uç notalada asiu,denge onuunda sıfıdı. Haeet süesince ive ve uvvet vetöünün θ ω = t & θ = ωt y = sinωt ϑ = ωcosω t a =-ω sinωt a =-ωy aasiu =-ω F =-ω y Fasiu =-ω T 6 T 1 T 1 T 6 K O B yönü denge onuuna doğudu. yıca yuaıdai şeilde göüldüğü gibi K aasında basit haoni haeet yapan cisi için K notalaı aasında geçen süe O notalaı aasında geçen süenin ii atıdı. Yani K aasında genlili basit haoni haeet yapan cisin peiyodu T di. aalılaında geçen süelein T cinsinden değelei şeilde veilişti. di. t K = t B = t O = t OB 36

4 Basit haoni haeet yapan bi cisin onu (uzanı) denlei = 4 sin π t c olaa ifade ediliyo. Buna göe; a) Haeetin genliği nedi? b) Haeetin peiyodu nedi? c) Hızın ve ivenin asiu değei nedi? (π = 3) Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti g Yaya uygulanan uvvet ile yayın uzaa itaı doğu oantılıdı. Yuaıdai şeilde göüldüğü gibi, ağılığı önesiz yaya uygulanan uvvetle atııldığında uzaa italaı da aynı oanda ata. Esneli sınıı aşılaa oşuluyla uygulanan uvvetin uzaa itaına oanı sabitti. Bu sabit oana yay sabiti deni ve ile gösteili. Çizilen (uvvet uzaa itaı) gafiğindei eği, yay sabitini vei. Eği = yay sabiti tanα = g Yayın cise uyguladığı uvvete gei çağııcı uvvet deni ve olaa yazılı. Bağıntıdai ( ), Konu denlei = sinωt olaa ifade edili. Haeetini incelediğiiz onu denlei = 4sinπt olduğundan = 4 c, ω = π adadı. a) Genli, = 4 c di. π π b) ω =, π = & T = 1 saniye T T c) ϑasiu = ω = π.4 = 4 c/s a asiu = ω = 4 π.4 = 144 c/s S fla " " F =- " " F ve F=g F=g Kuvvet 0 α Uzaa vetöleinin zıt yönlü olası sonucudu. ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet Şeilde göüldüğü gibi denge onuundan ada ayıılıp sebest bıaılan ütleli cisi B aasında basit haoni haeet yapa. Bu haeet esnasında cise eti eden uvvet, F = adadı., denge onuundan olan uzalıtı. değiştiçe F de değişi. Basit haoni haeetin genel denleinde uvvet, F = ω olduğunu hatılayalı. Bu ii uvvet bibiine eşitlenee peiyot bulunu. M M M En üst onu = O Denge onuu = B En alt onu 37

5 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet 1 = 600 N/ = 300 N/ = g = g = 300 N/ Yay sabitlei 1 = 600 N/ ve = 300 N/ olan ii yay şeilde göüldüğü gibi önce sei, daha sona paalel bağlanaa, sistee = g ütleli cisi asılıyo. a) Sei ve paalel duulada eşdeğe yay sabitlei ne olu? b) Sei duuda peiyot T 1, paalel duuda peiyot T ise, T 1 ve T değelei ne olu? (g = 10 /s, π = 3) UYRI - =-ω 4π = T T = π Yaya bağlı cisin peiyodu, yay sabitine ve cisin ütlesine bağlıdı. Genliğe ve çei alanına bağlı değildi. a) Cisi yay sisteleine asıldığında; sei duudai sistede, ii yaydai geile uvvetlei eşit ve 0N adadı. He biinin uzaa itaı, F 0 1 = = & = F 0 = = & 300 = olu. Cisi aşağıya doğu, = 1 + ada haeet ede. Buadan, eş ile gösteilen eşdeğe yay sabiti, eş = 00 N/ bulunu. Paalel bağlı yay sisteinde ise ii yay eşit itada ve ada uza. Bu duuda cisi aynı itada ada aşağı ine. Buna göe yayladai geile uvvetlei, F1= 1 = 600. F = = 300. olu. Bu uvvetlein toplaı cisin ağılığına eşitti. F = F1+ F & efl = 1+ efl = 1 + efl = & efl = 900 N/ bulunu F = 0 N F = 0 N F = g F = 0 N F F F = + & = + & = + efl 1 efl 1 efl 600 b) Tsei = π =.3 = 0, 6 saniye efl 00 Tpaalel = π =.3 = efl 900 F 1 = 10N F = g F = 0 N saniye olu. 5 F = 10N

6 Saaçlı saat, basit haoni haeet yapa Basit Saaç ğılığı önesiz uzun bi ipin ucuna asılı üçü bi ütle bi basit saaçtı. Saaç denge onuundan az itada ayıılıp sebest bıaılısa, sütünesiz otada yaptığı haeet, basit haoni haeet özelliği taşı. Şidi bu basit haoni haeetin peiyodunu bulalı. Şeilde ip uzunluğu,, ütlesi olan ve düşey doğultu ile θ açısı yapan bi saaç gösteilişti. Cisin ağılığının yöüngeye teğet bileşeni F = gsinθ dı. Bu uvvet aynı zaanda denge onuuna çağııcı uvvetti. Şeildei taalı üçgenlede, sin,sin g F g θ = θ = & F =,, yazılı. Bulunan bu değe basit haoni haeetin genel denleleindei uvvet değeine eşitleni. g g 4π = ω & =,, T T = π, g yazılaa, basit saaçtai peiyot bağıntısı bulunuş olu. Bu bağıntı bulunuen haeetin genliği alınıştı. Oysa haeetin genliği O % yayının uzunluğudu. Geçete O % yayının uzunluğu cisin denge onuuna olan uzalığıdı ve değeinden büyütü. nca üçü açılada (θ 10 ), ile O % yayının uzunluğu yalaşı bibiine eşitti. Bu nedenle, saacın yalnızca üçü açıladai salınıı basit haoni haeet özelliği taşı. UYRI θ, O F = g sinθ Basit saacın peiyot bağıntısından da anlaşılacağı gibi peiyot, çei alanına ve ipin uzunluğuna bağlıdı. Kütleye ve genliğe bağlı değildi. T θ g g cosθ ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet Saniyelei vuan bi saaç, çei alanı g = 10 /s olan bi yede basit haoni haeet yapatadı. Bu saacın ipinin uzunluğu aç etedi? (π = 3) Saniyelei vuan saacın peiyodu T = saniyedi.,, T = π g & =.3 10 & 10, = ete 9 bulunu. 39

7 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet VÜCUTTKİ TİTREŞİMER- DEN ENERJİ lgılayıcıla ısı, iletenli gibi fizisel özellilee ya da iyasal yöntelee dayanaa belili bi addenin düzeyini belileeye yaayan cihazladı. Vücut içinde dolaşaa ulaşılası zo bölgeleden vei toplayan algılayıcıla dotolaa ço yaalı olabili. nca böyle algılayıcılaa eneji sağlanası öneli bi soun teşil ediyo. Standat yaıt hücelei ço büyü, ayıca algılayıcı bi ee vücudun içine bıaıldıtan sona pilleini değiştie ço zo oluyo. İtalyaʼdai aaştıacıla bu souna çözü olaa insan vücudu içindei doğal titeşilein enejisini ullanabilen haeetli eletoni cihazla ullanılasını öneiyola. İtalyaʼda, Peugia Ünivesitesiʼndei aaştıacıladan uca Gaaitoni önüüzdei 5-10 yıl içinde ço sayıda io ölçeli eaniza üetileceğini ve en öneli sounun bunlaa eneji sağlaa olacağını söylüyo. Gaaitoni ve bilite çalıştığı aaştıa eibi, piezoeleti özelli gösteen alzeele ullanaa çevedei titeşilee auz aldığında zayıf eleti aılaı üetebilen algılayıcıla oluştuayı düşünüyo. Çeve güültüsünü faydalı enejiye dönüştüe fii daha önce de otaya atılıştı; anca bu çalışada yeni olan aynı anda ço çeşitli titeşileden yaalanayı sağlayaca falı bi teni öneilesi. İlay Çeli (TÜBİTK Bili ve Teni Degisi Nisan 009) K B 10 c 5 c 0 +5 c +10 c K notalaı aasında basit haoni haeet yapan cisin peiyodu 1 saniyedi. Cisi O notasından şeilde gösteilen o yönünde geçtiten 1 saniye sona; a) Konuu nedi? b) Hızı aç c/s di? (π = 3 alınız.) K 8 c 0 +8 c B aasında basit haoni haeet yapan cisin peiyodu 4 saniyedi. Cisi O notasından şeildei o yönünde geçtiten 0,5 saniye sona, a) O notasından olan uzalığı aç c di? b) Hızı aç c/s di? (π = 3) 1 = 00 N/ = 00 N/ B a) Cisi O onuundan geçtiten t süe sonai onuunu veen denle; π = sinωt di. yıca, ω = olduğu hatılanısa, t = 1 saniye anındai onu: T π = 10$ sin $ 1 1 = 5 c bulunu. Bu duuda cisi B notasındadı. b) Hız denlei, ϑ = ωcosωt di. Değele yeine yazılısa, π π ϑ = $ 10 $ cos $ ϑ = 5 3 c/s bulunu. a) = 4 c b) ϑ = 6 c a) Önce sistein eşdeğe yay sabiti bulunu. Bulunan bu değe peiyot bağıntısında yeine yazılı = + & = + efl 1 efl efl = 100 N/ T = π efl 1 & T = = 1 g Yay sabitlei 00 N/ olan ii özdeş yay şeildei gibi sei bağlanaa sistein ucuna 1 g ütleli cisi asılıp denge onuuna getiiliyo. Daha sona siste, denge onuundan 10 c aşağı çeilee sebest bıaılıyo. a) Oluşan haeetin peiyodu aç saniyedi? b) Oluşan haeetin asiu ivesi nedi? (π = 3; yaylaın ütlesi önesizdi.) T = 0, 6 sanye bulunu. b) a F X a a = & a a = 100.0, 1 a a = = 10 /s bulunu. 1. Yol: a 4π a = ω Xa & aa = X T a a a = 10 /s bulunu. 40

8 KN THİİ Meezinden geçen düşey esen etafında dönete olan bi abın içindei sıvı eezaç uvveti etisinde dışa doğu savulu. Meezaç uvveti etisinde alan sıvılaın içeisinde bulunan falı yoğunlutai paçacıla bu yolla bibileinden ayıştıılabili. Yuaıdai eside göüldüğü gibi tüpledei ıızı ve beyaz an hücelei bibileinden ve plazadan eezaç uvveti etisinde ayıştıılı. (Chis Piest/Science Photo ibay) = 1g Yay sabiti 00 N/ olan ii özdeş yay, şeilde göüldüğü gibi paalel bağlanaa sistein ucuna 1 g ütleli cisi asılıp denge onuunda haeetsiz alası sağlanıyo. Siste, denge onuundan 5 c aşağı çeilee sebest bıaıldığına göe, a) haeetin peiyodu aç saniyedi. b) oluşan haeetin asiu ivesi aç /s di? (Yaylaın ütlesi önesiz; π = 3) 1 3 = g Yay sabitlei 1 = 100 N/ = 100 N/, 3 = 100 N/ ve 4 = 600 N/ olan yayla şeildei gibi bağlanıyo. Bu yay sistei = g ütleli cisi ile basit haoni haeet yapatadı. Haeetin peiyodu aç saniyedi? (π = 3; yaylaın ütlesi önesizdi) a) T = 0, 3 saniye b) a a = 0 /s 1,, 3 yay sabitine sahip yayla paalel, diğe yay bunlaa sei bağlıdı. Sistein eşdeğe yay sabiti bulanaa peiyot bağıntısında yeine yazılı. = = 300 N/ = + & = efl 4 efl efl = 00 N/ T = π =.3 efl 00 T = 0, 6 saniye bulunu ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet Çei alanının değei bilineyen bi otada basit saaç ullanılaa çei ivesi hesaplana isteniyo. 1 uzunluğundai saacın peiyodu 3 saniye olduğuna göe çei ivesi aç /s di? (π = 3) Basit saacın peiyodu, T = π ^3h = c.3, g 1 g g = 4 /s bulunu. 41

9 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet TESDÜFʼTEN BÜYÜK BUUŞ Bazen büyü buluşlaın apısını tesadüfle aalaıştı. Buna eleti aıının eşfi iyi bi öneti. Bi gün uigi Galvani aboatuva desi veien alından geçen en son şey eletile ilgili taihi bi eşif yapatı çünü Galvani bi dotodu! Konu, bi ubağanın bacalaına bası yapıldığında baca sinileinde ne olacağıydı. Galvaniʼnin asistanı ubağanın siniine etal bi aeliyat bıçağıyla doununca baca titedi, seğidi ve teeledi. Hayı, ubağa gıdılandığı için böyle yapaıştı; ubağa ölüydü! a bacağı çılgınca dans ediyodu. Eleti, Galvaniʼnin bili alanı değildi aa o diatli bi bili insanıydı. Galvani yaptığı pe ço deney sonucunda, asılanın hayvanlaın aslaından ve sinileinden gelen eleti enejisinin bi sonucu olduğunu eşfetti. Bu çalışalaı deva ettien lesando Volta ise bu haeetlein nedeninin ubağa olayıp etalle olduğunu eşfetti. Böylelile Volta ubağayı çalışaladan ve deneyleden tüüyle çıadı. Baı ve çinoyu tuzlu suya oydu ve onlaı bi telle bileştidi. alaında güçlü bi eleti aıı oluştu. Galvani bi gaf, Volta ise il pili yapıştı. Galvaniʼnin aeliyat bıçağı, bi ubağa bacağını titeteten fazlasını geçeleştiiş; dünyaya eleti enejisinin aydınlı ufulaını açıştı. Galvaniʼnin gafı galvanize etişti! (M.E.B. TTK Başanlığı Ota Öğeti 1. Sınıf Fizi desi Öğeti pogaı. Sayfa 97) O fieil İpinin uzunluğu olan bi basit saaç Şeil 1 dei gibi 4 saniye peiyotla basit haoni haeet yapatadı. sıla notası olan O notasından 3 ada aşağıda salını düzleine di bi çivi 4 çaılıyo. Şeil de göülen bu sistein ta bi salınıdai peiyodu aç saniyedi? çivi O fieil Duan bi asansöün içinde yaya bağlı bi cisi ve ipe bağlı bi top aynı peiyot ile basit haoni haeet yapatadı. sansö yuaı yönde a ivesi ile hızlandığında peiyotlaındai değişi için ne söylenebili? B Şeil 1 de tü salınıın peiyodu; adadı. Şeil de tü salınıın yaısı uzunluğunda, alan yaısı uzunluğundai ip ile geçe- 4 leşetedi. T = π g & 4 = π 4 π 4 T l π uzunluğundai peiyoda Tʼ denise, g & T l = saniye g 4 bulunu. Buna göe tü salınıın peiyodu T T l Ttü = $ & T 3 saniye bulunu. tü = Yaya bağlı ütlenin peiyodu Basit saacın peiyodu Peiyot bağıntılaından da anlaşılacağı gibi asansöün haeet ivesi yaya bağlı ütlenin peiyodunu etileez. Basit saacın peiyodu bulunduğu otadai çei alanının değişiinden etileni. sansöün yuaı yönlü a ivesi ile hızlanası otadai çei alanını attıı. Sonuç olaa asansöün a ivesi ile yuaı yönde hızlanası basit saacın peiyodunda, T = π T = π T = π ^g+ ah şelinde değişie neden olu. Buna göe yaya bağlı ütlenin peiyodu değişez. Basit saacın peiyodu azalı. g g Sabit hızla aşağı yönde haeet eden bi asansöün tavanına asılı yaya bağlı bi cisi ile basit saaç T peiyoduyla basit haoni haeet yapatadıla. sansöün g ivesi ile aşağı yönde hızlanası duuunda asansö içindei çei ivesi sıfı olu. İçindei tü cisilein asansöe göe ağılılaı da sıfı olu. sansö, yeçei ivesi olan g büyülüğündei bi ive ile aşağı yönde hızlanısa he ii sistein peiyodu ne olu? Yaya bağlı ütlenin peiyodu çei alanından etilenediği için yine T değeini ou. Basit saacın peiyodu ise g ile tes oantılıdı. g = 0 olusa salını olaz. 4

10 1. KN notalaı aasında genlili basit haoni haeet yapan cisi için; I. O notasındai hızın büyülüğü M dei hızının büyülüğünün ii atıdı. II. N notasındai ivenin büyülüğü, M dei ivenin büyülüğünün ii atıdı. III. O aasında geçen süe, K aasında geçen süenin yaısıdı. yagılaından hangisi ya da hangilei doğudu? (K = O = OM = MN) ) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve III E) Yalnız II. Basit haoni haeet yapan bi cisin asiu hızı 5 /s ve asiu ivesi 30 /s di. 3. K O M N Basit haoni haeet yapan bu cisin feansı aç s 1 di? (π = 3) ) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 K O M N ÇÖZÜMÜ SORUR Sebest duudayen boyu olan bi yayın ucuna M ütleli tahta taoz bağlanaa yatay sütünesiz düzlede haeetsiz alası sağlanıştı. Tahta taoza ütlesinde ϑ hızında bi ei saplanıyo. Yayın esneli sınıı aşılaa oşuluyla oluşan basit haoni haeetin peiyodu; I. Çapan cisin ütlesi II. Yaya bağlı cisin M ütlesi III. Çapan cisin ϑ hızı IV. Yayın uzunluğu nicelileinden hangileine bağlıdı? ) I, II, III ve IV B) II ve IV C) I, II ve III E) I, II ve IV E) I ve II X M X α αα α Y B ϑ Y 6. X 60 fieil 1 Özdeş yayla ve özdeş ütleleden oluşuş sistele Şeil 1 de eği düzlede, Şeil de düşey düzlede basit haoni haeet yapatadı. Bu sistelein peiyotlaı sıasıyla T 1 T1 ve T olduğuna göe oanı açtı? T 1 ) 4 B) C) 1 D) E) 7. İpinin uzunluğu 80 c olan basit bi saaç çei alanının g olduğu bi yede basit haoni haeet yapatadı. Bu haeetin peiyodu 4 saniye olduğuna göe saacın bulunduğu yedei g çei alanı aç /s di? (π = 3) fieil Y 1 4 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet d d d d KN notalaı aasında basit haoni haeet yapan bi cisin K notasındai ivesi a ise M notasından ge- " çeen ivesi aşağıdai seçeneleden hangisi olu? " ) sıfı B) a C) - " a Denge duuu İplein uzunlulaı X ve Y olan basit saaçla, şeildei onulaından aynı anda sebest bıaılıyola. X saacı onuuna ulaştığı anda Y saacı B onuuna ulaşıyo. Salını düzlelei paalel olduğuna X göe oanı açtı? Y ) B) C) D) E) " a D) - E) " 3a - (Sütünele önesiz ve α < 5 ) ) B) 3 C) D) 3 E) 4 43

11 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet 1. Hızın, denge onuundan olan uzalığa bağlılığı, ϑ = ω -y ile veili. y nin O notasındai değei sıfı. M dei değei di. Buna göe, 3 ϑ0= ω ϑm= ω (I. yagı yanlıştı.) di. İvenin denge onuundan olan uzalığa bağlılığı, a = ω y di. y değei, N ve M notası için yeine yazılısa, an = ω a = ω (II. yagı doğudu.) di. Şeilde gösteilen K, O, OM ve MN yollaında geçen süele için; t K = t MN = t O = t OM şelinde yazılı. (III. yagı doğudu.). Masiu hız: ϑ = ω Masiu ive: a = ω ϑ ω 5 1 a = & = ω 30 ω ω = 6 ad/saniye ω = πf & 6 =.3.f f = 1s - 1 bulunu. Cevap B Cevap 3. Basit haoni haeette ive büyülüğü, a = ω y y = Denge onuundan olan uzalı di. Buna göe ivenin büyülüğü denge onuundan olan uzalı ile doğu oantılıdı. K notasındai ivenin büyülüğü: a K = ω d M notasındai ivenin büyülüğü: a M = ω d di. Böylece M notasındai ivenin büyülüğü, K notasındainin yaısıdı. İvenin yönü süeli denge onuuna doğudu. Yani K ve M notalaındai ive yönlei zıttı. " Sonuç olaa K notasındai ive a " a M notasındai ive - di. 4. Yaya bağlı bi ütlenin peiyodu, T = π ÇÖZÜMER ile ifade edili. ise Cevap D Buna göe ütle ve yay sabitinde olan değişi peiyot değeini değiştii. Souda sistein ütle değei değişetedi. yıca yayı bölee boyunu ısalta ya da elee yapaa boyunu attıa yay sabitini değiştii. Öyleyse peiyot; M, ve değeleine bağlıdı. Cevap D 5. X t X bulunu. Cevap E 6. Yaya bağlı bi cisin yaptığı basit haoni haeetin peiyodu: dı. Bağıntıdan da anlaşılacağı gibi peiyot, ütle ve yay sabiti değeleine bağlıdı. Şeil 1 de Şeil de topla ütle ve eşdeğe yay sabiti değelei eşitti. Buadan da peiyotlaın eşit olduğu sonucu çıaılabili. Cevap C 7. Basit saacın peiyodu bulunu. X α αα α Y t Y B t Y t X t Y t X t Y Y t X Denge duuu Saaçlaın izlediği yöüngele şeilde göüldüğü gibi döt eşit aalığa ayılaa bu aalılada geçen süele t X ve t Y cinsinden yazılı. Saaçla aynı anda ve B onulaına ulaştılaına göe, t X = 4t Y t X = t Y di. Saaçlaın peiyotlaı T X ve T Y olduğuna göe, TX tx = ty & = olu. TY X TX g = = TY 1 Y g X = 4 Y T = π T = π 4 =.3, g 0,8 g 0,8 16 = 36 $ g 9 g = /s 5 Cevap D 44

12 1. Basit haoni haeette peiyot nedi?. Basit haoni haeette, cisi denge onuundan geçeen ivenin büyülüğü nedi? 3. Basit haoni haeet yapan cisi üzeindei net uvvet nasıldı? 4. Basit haoni haeet yapan cisin hızı denge onuundan geçeen nasıldı? 5. Feans biii nedi? 6. Basit haoni haeet yapan bi sistede uvvetin yönü nasıldı? 7. Bi saal yay ii eşit paçaya bölünüse hebiinin yay sabiti için ne söylenebili? 1. Basit haoni haeette bii zaandai salını sayısına... deni.. Yaya bağlı bi ütlenin basit haoni haeetinin peiyodu... ve... bağlıdı. 3. Basit haoni haeete ivenin büyülüğü uç notalada... dı. 4. Hetz... biiidi. 5. Yaya bağlı bi ütlenin basit haoni haeetinde ütle değei atasa peiyotun değeinde... olu. 6. Basit haoni haeette yöüngenin uç notalaında... sıfıdı. 7. Basit haoni haeet yapan yaya bağlı bi cisin peiyodu... ile... nicelileine bağlı değildi. 8. Basit haoni haeet yapan basit saacın peiyodu... ile... nicelileine bağlı değildi. 1. Peiyotun biii saniyedi.. Basit haoni haeetin peiyodu genliğe bağlı değildi. 3. Basit haoni haeet yapan cisi denge onuundan uzalaştıça ivesi azalı. 4. Basit haoni haeette ivenin yönü, süeli denge onuunda doğudu. 5. Basit haoni haeette uvvetin yönü, süeli denge onuuna doğudu. 6. Basit haoni haeette ivenin büyülüğü denge onuundan olan uzalı ile doğu oantılıdı. 7. Basit haoni haeet yapan bi saacın genliği üçültülüse peiyodu da üçülü. 8. Basit saacın hızının büyülüğü, gen- ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet 8. ynı boyda set yay ve yuuşa yaylaın uçlaına aynı ütle değeinde cisile asılıp salını yaptıılısa hangisinin peiyodu büyü olu? 9. Basit saacın peiyodu, yʼda Dünyaʼdaine göe daha... dı. liğin ota notasında asiu değein yaısı ada olu. 9. He salını haeeti, bi basit haoni haeetti. 9. Basit haoni haeet yapan bi basit saacın genliği yaıya indiilise, saacın haeetine ait asiu hız ve peiyot nasıl olu? 10. Dünya yüzeyinde, bi basit saacın peiyodu... bölgesinde asiudu. 10. Özdeş ii yay, bi ütleye sei bağlandığında oluşan peiyot, paalel bağlı ien oluşan peiyottan fazladı. 45

13 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet 1. Basit haoni haeette peiyot nedi? Bi salınıda geçen süedi.. Basit haoni haeette, cisi denge onuundan geçeen ivenin büyülüğü nedi? Sıfıdı. 3. Basit haoni haeet yapan cisi üzeindei net uvvet nasıldı? Değişendi. 4. Basit haoni haeet yapan cisin hızı denge onuundan geçeen nasıldı? Masiudu. 5. Feans biii nedi? (saniye) 1 6. Basit haoni haeet yapan bi sistede uvvetin yönü nasıldı? Kuvvetin yönü süeli denge onuuna doğudu. 7. Bi saal yay ii eşit paçaya bölünüse hebiinin yay sabiti için ne söylenebili? Yay sabiti ii atına çıa. 8. ynı boyda set yay ve yuuşa yaylaın uçlaına aynı ütle değeinde cisile asılıp salını yaptıılısa hangisinin peiyodu büyü olu? Yuuşa yayın peiyodu set yaya göe daha büyü olu. 1. Basit haoni haeette bii zaandai salını sayısına feans deni.. Yaya bağlı bi ütlenin basit haoni haeetinin peiyodu ütle ve yay sabitiʼne bağlıdı. 3. Basit haoni haeete ivenin büyülüğü uç notalada asiudu. 4. Hetz feans biiidi. 5. Yaya bağlı bi ütlenin basit haoni haeetinde ütle değei atasa peiyotun değeinde atış olu. 6. Basit haoni haeette yöüngenin uç notalaında hız sıfıdı. 7. Basit haoni haeet yapan yaya bağlı bi cisin peiyodu çei alanı ile genli nicelileine bağlı değildi. 8. Basit haoni haeet yapan basit saacın peiyodu ütle ile genli nicelileine bağlı değildi. D D Y D D D Y Y Y 1. Peiyotun biii saniyedi.. Basit haoni haeetin peiyodu genliğe bağlı değildi. 3. Basit haoni haeet yapan cisi denge onuundan uzalaştıça ivesi azalı. 4. Basit haoni haeette ivenin yönü, süeli denge onuunda doğudu. 5. Basit haoni haeette uvvetin yönü, süeli denge onuuna doğudu. 6. Basit haoni haeette ivenin büyülüğü, denge onuundan olan uzalı ile doğu oantılıdı. 7. Basit haoni haeet yapan bi saacın genliği üçültülüse peiyodu da üçülü. 8. Basit saacın hızının büyülüğü, genliğin ota notasında asiu değein yaısı ada olu. 9. He salını haeeti, bi basit hao- 9. Basit haoni haeet yapan bi basit saacın genliği yaıya indiilise, saacın haeetine ait asiu hız ve peiyot nasıl olu? Hız azalı, peiyot değişez. 9. Basit saacın peiyodu, yʼda Dünyaʼdaine göe daha fazla dı. 10. Dünya yüzeyinde, bi basit saacın peiyodu evato bölgesinde asiudu. D ni haeetti. 10. Özdeş ii yay, bi ütleye sei bağlandığında oluşan peiyot, paalel bağlı ien oluşan peiyottan fazladı. 46

14 1. K M O N K aasında basit haoni haeet yapan bi cisi K notasından geçtiten saniye sona N notasından il ez geçiyo. Haeetin peiyodu aç saniyedi? ( KM = MO = ON = N ). Yatay sütünesiz düzlede 3 saniyeli peiyotla basit haoni haeet yapan bi cisin haeetinin genliği 50 c di. Cisin denge onuundan 40 c uzata ien süati aç c/s di? (π = 3) 6 3. ϑ = /s + K O Şeildei K notalaı aasında basit haoni haeet yapan cisi, O notasından /sn li süatle şeildei yönde geçtiten 1 saniye sona K notasına geliyo. Cisin K notasındai ivesinin yön ve büyülüğü nedi? (π = 3) ( OK = O ) (+) yönde 3/s 4. Yatay düzlede basit haoni haeet yapata olan g ütleli cise denge notasından 0 c uzata etiyen uvvet, 0,4 newtondu. Haeetin peiyodu aç saniyedi? (π = 3) 5. Bi basit saaç basit haoni haeet yapaen denge onuundan 0 c/s li süatle geçiyo. Saacın peiyodu T = π saniye olduğuna göe asiu ivesi aç c/s di? 6. Basit haoni haeet yapan bi cisin asiu süati 5 /s ve asiu ivesi 30 /s di. Bu cisin feansı aç s 1 di? (π = 3) 7. Basit haoni haeet yapan bi cisin denge onuundan 0,1 ete uzatai ivesinin büyülüğü 0,1 /s di. Haeetin peiyodu aç saniyedi? 0 c/s 1 s 1 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet 60 c/s 6 saniye π saniye 47

15 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet 8. Bi basit haoni haeetin uzanı denlei = 10 sinπt olaa veiliyo. 9. Denlede uzunlu c boyutunda, zaan ise saniye boyutunda olduğuna göe bu haeetin asiu hızı aç c/s di? 10 c 3 c 10π c/s Denge onuu Sütünesiz sistede şeilde göüldüğü gibi bi yayın ucuna 0,4 g ütlesinde bi cisi asıldığında yay 10 c uzuyo. Haeetsiz duan cisi denge onuundan 3 c çeilip sebest bıaıldığına göe; a) Haeetin peiyodu aç saniyedi? b) Denge onuundan c uzata süati aç /s di? c) Cisi yöüngenin en alt onuundayen ivesi aç /s di? (π = 3; g = 10 /s ) Şeil 1 ve Şeil dei sistele sütünesizdi. Özdeş yay ve özdeş ütleleden uulu sistelein peiyotlaı sıasıyla T 1 ve T di. 30 T1 T fieil 1 fieil oanı açtı? Yay sabiti 00 N/ olan ii özdeş yay, şeilde göüldüğü gibi paalel bağlanaa sistein ucuna 1 g ütleli cisi asılıp denge onuuna getiiliyo. Siste denge onuundan 5 c aşağı çeilee sebest bıaıldığına göe; a) Haeetin peiyodu aç saniyedi? = 1 g b) Oluşan haeetin asiu ivesi aç /s di? (π = 3) Özdeş yayladan oluşuş şeildei sistelede 1 ütleli cisi denge onuundan y ada, ütleli cisi ise y ada ayıılıp sebest bıaıldığında he iisi de basit haoni haeet yapatadı. Cisile, yöüngenin en alt onulaında ien ivelei bibileine eşit olduğuna 1 göe oanı açtı? fieil 1 = g fieil = c Hebiinin yay sabiti 100 N/ olan ii özdeş yay Şeil 1 dei gibi = g lı ütleye bağlanıyo. Cisi denge onuundan Şeil dei gibi c ayıılıp sebest bıaılıyo. Oluşan basit haoni haeet için, a) Peiyot aç saniyedi? b) Denge onuundan geçeen hızı aç /s di? (π = 3) = g 1 4 a) 0,6 s b) 10 5 /s c) 3 /s a) T = 0,3 saniye b) a a = 0 /s a) 0,6 s b) 0, /s 48

16 14. Şeil 1 dei 3 uzunluğundai yaya ütleli cisi bağlandığında oluşan basit haoni haeetin peiyodu T 1 di. Yay üç eşit paçaya bölünee Şeil dei gibi bi paçasına aynı ütleli cisi asılıyo. Bu duuda peiyot T di. T1 T oanı açtı? 15. Bi basit saacın peiyodu T di. Saacın ip uzunluğu 4 atına, cisin ütlesi atına çıaılısa, aynı yede peiyot T değeinin aç atı olu? Uzunluğu, olan basit saacın peiyodu 3 saniyedi. ynı yede peiyodun saniye olası için ipin uzunluğu aç olalıdı? uzunluğundai basit saaç ile, ucunda g ütlesinde cisi asılı olan yay sistei aynı peiyot ile basit haoni haeet yapatadı. Buna göe yayın uvvet sabiti aç N/ di? 0 N/ 18. Bi basit saaç, basit haoni haeet yapaen denge onuundan 10 c/s li süatle geçiyo. Saacın peiyodu T = π saniye olduğuna göe asiu ivesi aç c/s di? Kütlelei oanı = olan ii gezegenin yaıçaplaı eşitti. Bu gezegenlede 4 salını yapan saaçlaın peiyotlaının aynı değede olduğu belileniyo. Buna göe saaçlaın boylaının oanı 1 olan açtı? 0. Çivi 3 4 Çivi 1 4 Bi basit saacın ipinin uzunluğu di. Salını sıasında saacın ipi, asa notasından ada aşağıda bi çiviye do- 3 4 unaa haeet etetedi. Tü haeetin peiyodunu π, ve g cinsinden ifade ediniz. (g: yeçei ivesi; sütünele önesizdi.) ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet İi atı olu. 10 c/s 3 π g 49

17 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet B Bi basit saaç, C aasında basit haoni haeet yapatadı. Saaç, notasından C notasına doğu yol alıen, B notasına geldiği anda ip opuyo. Kopan cisi şeilde gösteilen 5 aşağıdai yatay düzlein D notasına düşüyo. Cisi ʼdan Dʼye 1,3 saniyede geldiğine göe, saaç ipinin uzunluğu aç etedi? (Sütünele önesiz; π = 3; g = 10 /s ; C % = BC) % B 5 4 Duva α O 9 uzunluğundai basit saaç 5 yüseliğindei duvaa çapaa şeildei gibi B aasında salını haeeti yapatadı. C 9 D 0,4 3. =36 c α K Uzunluğu 36 c olan basit saaç sisteinde şeilde göüldüğü gibi çivi K notasındayen tü salınıın peiyodu T 1, Çivi notasındayen tü salınıın peiyodu T di. T1 oanı açtı? (α < 10 ; sütünele T önesizdi) 4. Boyu 1 olan bi ipin ucuna 1 g ütleli etal bi cisi bağlanaa düşey düzlede basit haoni haeet yaptıılıyo. Haeet esnasında ipte oluşan asiu geile uvveti 19 N olatadı. Buna göe oluşan basit haoni haeetin asiu ivesi aç /s olu? (π = 3; g = 10 /s ) Yatay 7 c 5 c 4 c T1 9 = T 8 Saacın B aasındai ta bi salınıının peiyodu, ve g cinsinden nedi? (π = 3; α < 10 ; sütünele önesizdi) 15 g 3 10 /s 50

18 1.. K M O N K ve notalaı aasında 1 saniyeli peiyotla basit haoni haeet yapan bi cisi, notasından geçtiten 10 saniye sona neede bulunu? ( KM = MO = ON = N ) ) OM aasında B) Mʼde C) MN aasında D) Nʼde E) K aasında K O M N KN notalaı aasında genlili basit haoni haeet yapan cisi için; I. O notasındai hızın büyülüğü M dei hızının büyülüğünden fazladı K O Bi cisi K aasında basit haoni haeet yapatadı. Cisi O notasından ye doğu şeildei gibi haeet edeen; I. Cise etiyen net uvvet ata. II. Cisin süati azalı. III. İvenin yönü O notasına doğudu. ifadeleinden hangilei doğudu? (O notası denge onuudu.) ) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III K M O N K ve notalaı aasında basit haoni haeet yapan bi cisin uzanı denlei; 5. Sütünesiz yatay sistede yaya bağlı tahta blo O denge onuundan B notasına ada çeilip bıaılıyo. Oluşan basit haoni haeetin peiyodu 4 saniyedi. Blo, notasından geçtiten 9,5 saniye sona hangi onuda olu? ( C = CO = OD = DB ) ) DB aasında B) Dʼde C) OD aasında D) CO aasında E) Cʼde 6. Bi yay ucuna bağlı ütle, basit haoni haeet yapatadı. Haeetin genliği atıılısa; I. Masiu ive büyülüğü II. Masiu hız büyülüğü III. Peiyot büyülüğü nicelileinden hangilei değişi? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 7. Düşey tutulan bi yayın ucuna asılı bi ütle, basit haoni haeet yapatadı. C O D B ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet II. notasındai ivenin büyülüğü N notasındai ivenin yaısıdı. III. O aasında geçen süe, K aasında geçen süenin ii atıdı. yagılaından hangilei doğudu? X = π 0sin t 4 di. Cisi K notasında göüldüten 10 saniye sona neede göülü? ( KM = MO = ON = N ; t = 0 anında cisi O notasındadı.) Sistein genliği ii atına çıaılısa; I. Peiyot ii atına çıa. II. Yayın uvvet sabiti değişi. III. Masiu ive ii atına çıa. IV. Masiu süat ii atına çıa. (K = O = OM = MN) ) Mʼde B) MO aasında yagılaından hangilei doğu olu? ) I ve II B) II ve III C) I, II ve III C) Oʼda D) ON aasında ) I ve II B)Yalnız I C) Yalnız III D) I ve III E) Yalnız II E) Nʼde D) III ve IV E)I, III ve IV 1) D ) 3) E 4) C 5) 6) D 7) D 51

19 ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet (N) onuu (O) onuu (P) onuu Özdeş yaylaa asılı ve 4 ütleli cisile, denge onulaından ada aşağı çeilip aynı anda sebest bıaılıyo. İi cisi de basit haoni haeet yapatadı. ütleli cisin peiyodu 1 saniye olduğuna göe, ütlele haeete başladıtan 5 saniye sonai onulaı ne olu? Yay ucundai cisi B aasında basit haoni haeet yapatadı. " Cisin düzeyindei ivesi a olduğuna göe, B düzeyindei ivesi aşağıdai seçeneleden hangisidi? ( K = KO = O = B ) 4 4 ) P P B) P O C) P N D) N P E) O N K O B Denge onuu ) - a " B) - " a C) " a Yaya bağlı bi cisi, B aasında basit haoni haeet yapatadı. Cisi hangi düzeyle aasında, hangi yönde haeet edeen hız vetöü ile ive vetöü aasındai açı 180 olu? ( O = OB ) I. ʼdan Oʼya gideen II. Oʼdan Bʼye gideen III. Bʼden Oʼya gideen IV. Oʼdan ʼya gideen ) II ve III B) II ve IV C) I ve III D) I ve II E) III ve IV O B fieil 1 0, 0, 0, Şeil 1 de yaya bağlı ütle, B aasında basit haoni haeet yapatadı. Bu haeetin (uvvet uzanı) gafiği Şeil de veilişti. Gafitei veilee göe; I. Yayda depolanan asiu potansiyel eneji II. Masiu ive III. Masiu süat IV. Masiu ineti eneji nicelileinden hangilei hesaplanabili? 0 0 O B Kuvvet (newton) 0 fieil 0, Uzanı () Özdeş K ve cisilei düşey düzlede B notalaı aasında basit haoni haeet yapatadı. Cisile B notasına geldiği anda cisi düşee sisteden ayılıyo. Buna göe; I. Dönüşte K cisi Oʼdan daha büyü bi hızla geçe. II. Yayın asiu açıla itaı değişi. III. Haeetin peiyodu azalı. yagılaından hangilei doğudu? (Sütünele önesizdi. O = BO ) ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III Sütünesiz yatay düzlede bi yaya bağlı tahta taoz, KKʼ aasında basit haoni haeet yapatadı. Haeetin genliği ii atına çıaılısa I. Haeetin peiyodu II. Haeetin ivesi III. Taozun O notasındai süati değeleinden hangilei değişez? ( KO = OK ) K O B K O K 3a " C) E) a " ) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve IV E) I, II, III ve IV ) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E)II ve III 5 8) C 9) B 10) B 11) D 1) E 13)

20 Yatay ve sütünesiz düzlede yaya bağlı bi ütle PPʼ aasında basit haoni haeet yapatadı. Cisin O notasından geçiş hızının büyülüğü; I. Genli II. Yayın uvvet sabiti III. Cisin ütlesi nicelileinden hangileine bağlıdı? ( PO = OP ) ) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III Denge duuunda olan yaya bağlı M ütleli cise, ϑ süatiyle ütleli cisi çapıp saplanıyo. Yayın esneli sınıı aşılaa oşuluyla oluşan basit haoni haeetin asiu hızı; I. Çapan cisin ütlesi II. Çapan cisin ϑ süati III. Yaya bağlı cisin M ütlesi P O P nicelileinden hangileine bağlıdı? ϑ uzunluğundai boş bi yay, uzunlulaı, 3 ve olaca şeilde üç paçaya ayılıyo. Bunlaın ucuna 1, ve 3 ütleli cisile şeildei gibi bağlanaa basit haoni haeet yaptıılıyo. Üçünün de peiyodu eşit olduğuna göe ütlelein büyülülei aasındai ilişi nedi? (Yaylaın şeildei göünüü, ütlelein yaylaa uvvet uygulaaya başlaadan öncesine aitti) ) 1 > 3 > B) 1 > > 3 C) 3 > > 1 D) > 1 > 3 E) 3 > 1 > 1 30 T Şeildei üç sistede özdeş yaylaa aynı ütleli cisile bağlanaa basit haoni haeet yaptıılıyo. Haeetlein peiyotlaı T 1, T ve T 3 aasındai ilişi aşağıdaileden hangisidi? (Sütüne önesiz) T T Şeildei yayın ucuna bağlı olaa K notasında haeetsiz duan ütleli cisi, M notasına ada çeilip bıaıldığında oluşan basit haoni haeetin peiyodu T olatadı. Cisin notasındai ivesi M notasındai ivesinin yaısı olduğuna göe, M aasında geçen süe basit haoni haeetin T peiyodu cinsinden ne adadı? (Sütüne önesizdi) T ) adadı. 8 T T B) ile adadı. 8 4 T C) adadı. 4 T T D) ile aasındadı. 4 T E) adadı K M Yatay ve sütünesiz düzle üzeinde duan bi cise ütleli bi ei ϑ süatiyle saplanıyo. Yay ucundai cisi, yayın esneli sınıı aşılaa oşuluyla basit haoni haeet yapıyo. şağıdailein hangisi yapılısa haeetin feansı ata? ϑ ÜNİTE KUVVET VE HREKET Basit Haoni Haeet ) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) II ve III ) T 1 = T = T 3 B) T 1 > T > T 3 C) T 1 > T = T 3 D) T 3 > T > T 1 ) atasa B) ϑ atasa C) azalısa D) ϑ azalısa E) I ve II E) T > T 3 > T 1 E) Yayın uvvet sabiti azalısa 14) E 15) C 16) 17) 18) E 19) C 53

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP A t - - EYLÜL KAMPI SINAVI- I. GRUP. A e cisilei aynı anda, aynı notadan haeete başlıyola. A cisinin hız zaan eğisi bi çebein dötte biidi. 'nin hız zaan eğisi bi doğudu. A cisi duduğu anda cisi ona yetişetedi.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 0 BÖÜ ĞIRI EREZİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ Şekilde göüldüğü gibi, cisilein otak kütle ekezinin koodinatlaı (,) olu y 5 6 Şekilde göüldü- y ğü gibi, cisilein 6 otak kütle ekezinin 5 koodinatlaı 5 (,) olu

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları Kimyasal Reasiyon Mühendisliği Hız Kanunlaı 1 Tanımla Homojen Reasiyon Te fazlıdı. Heteojen Reasiyon Ço fazlıdı, easiyon genel olaa fazla aasındai aaesitlede meydana geli. Tesinmez (Te yönlü) Reasiyon

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN . BÖÜ TRİS UVVT V TRİS IŞTIRR ÇÖZÜR TRİS UVVT V TRİS. v no ta sın a i yü ün no ta sın a bu lu nan yü e uy gu la ı ğı uv vet,.. 0. & 0 olu. b. 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu... 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu. uv vet le eşit

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF NU NIMI. ÜNİE: DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE. onu : DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ Düzgün Çebesel Haeket. Ünite. onu Etkinlik nın Çözülei. ~ ~ 4 ad/ s bulunu. İpteki geile kuetlei; 60.. 0,5. 6.

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖÜM TRİS UT TRİS N MD SRU - Dİ SRURIN ÇÖZÜMRİ uvveti bileşenleine ayılığına yatay ve üşey bileşenle bibiine eşit olu u uuma, 4 4 yü ü nün işa e ti ( ol ma lı ı yü ü nün yü ü ne uy gu la ığı ele ti sel

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0,8 8 640 J CA C F fieil-ι

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler INS 6 Hidolik Hidolik Anabili Dalı Uygulaa Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine kaşı gelen uzunlukla aasında

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

TEST Uydunun bu hareketini. 1. K noktas Dünya n n içinde kald ndan, 2. Duruyor gözlemlendi ine göre, uydunun ve Dünya n n

TEST Uydunun bu hareketini. 1. K noktas Dünya n n içinde kald ndan, 2. Duruyor gözlemlendi ine göre, uydunun ve Dünya n n ENE ÇE E EE ANUNAI TEST -. noktas n n içinde kald ndan d. π.. noktas n n d fl nda kald ndan.. olu. ( ) çeki ivesinin sa k s n ile çap p bölesek eflitlik bozulaz. d. π... π.. d d... olu. ve taaf taafa oanlan

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Ei Aralı Seviyesinde Denee Sınavı. Uzunluğu R/ olan bir zincirin ucu yarıçapı R olan pürüzsüz bir ürenin tepe notasına bağlıdır (şeildei ibi). Bilinen bir anda bu uç serbest bıraılıyor. )Uç serbest bıraıldığı

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

TEST Cismin periyodu, DÜZGÜN DA RESEL HAREKET. r =l. olur. I. yarg do rudur. Yatay düzlemde ipteki gerilme kuvveti,

TEST Cismin periyodu, DÜZGÜN DA RESEL HAREKET. r =l. olur. I. yarg do rudur. Yatay düzlemde ipteki gerilme kuvveti, DÜZGÜN DA RESE HAREE ES -. Cisin peiyodu, π. π., π,. olu l. l. 6. I. yag do udu. Yatay düzlede ipteki geile kuvveti, F. di. k, II. yag do udu. π Cisin aç sal z, sabitti. III. yag do udu. CEAP E 0 devi

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi İ.. Ü İ N Ş A A F A K Ü E S İ - H İ D R O İ K D E R S İ Model Benzeşii Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ BASİ AİNEER ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ. Ve im %00 ol du ğun dan sü tün me yok tu. İlk du um da 0 N ile ikin ci du um da 50 N ile den ge sağ la nı yo. İlk du um da ve im % 00 ise ikin ci du um

Detaylı

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a DİNAİ BÖÜ 7 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER h z 1 h z V V V θ V V 0 t t t, ve cisilerinin iveleri; V V V t 0 t V 0 V t 0 t zn 0 θ t zn Hız-zn rğinin eğii iveyi verir V V V cisinin ivesi, t t V cisinin ivesi,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 1

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 1 . Yüse Geilim Teniği nin Gelişimi ve Yalıtan Malzemele YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Refeansla. Yüse Geilim Teniği, Pof.D. Muzaffe ÖZKAYA, Cilt, Bisen Yayınevi, 996.. Yüse Geilim Teniğinin Temellei, Pof.D.Sefa

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları:

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları: (Kimya Bölümü A Gubu 17.11.016) Bölüm 6: Newton un Haeket Yasalaının Uygulamalaı: 1. Bazı Sabit Kuetle 1.1. Yeçekimi 1.. Geilme 1.3. Nomal Kuet. Newton un I. Yasasının Uygulamalaı: Dengedeki Paçacıkla

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı)

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı) ITAP_Exam_8_March_ (Deneme Sınavı). Kütlesi m olan bir aam ütlesi Mm olan bir utuyu uvara oğru bir maara sistemiyle itmeliir (şeilei gibi). Aam zemineyen bu işi gerçeleme için en az F 6N büyülüte bir uvvet

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

TEST Sarkac n peri- BAS T HARMON K HAREKET. Cismin periyodu,

TEST Sarkac n peri- BAS T HARMON K HAREKET. Cismin periyodu, BAS HARMN HAREE ES - / s R / / s / / s / / s dan eçtiten 9 saniye snra N ntas nda s snra da M ntas nda ur / + Cisin periydu eş ( ) ur Sarac n peri- ydu s dir uzan () / / / / N M düfey ESEN YAYINARI 0 0

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

yatay Þekil I A) E 1 =E 2 = E 3 B) E 1 <E 2 = E 3 C) E 2 <E 1 < E 3 D) E 3 <E 2 < E 1

yatay Þekil I A) E 1 =E 2 = E 3 B) E 1 <E 2 = E 3 C) E 2 <E 1 < E 3 D) E 3 <E 2 < E 1 S ÜNÝERSÝTE HAZIRI ÖZ-DE-BÝR AINARI ÝZÝ DENEE SINAI A Sou syýsý: 0 nýtlm süesi: 5 dkik Bu testle ilgili ynýtlýnýzý optik fomdki izik bölümüne iþetleyiniz. Doðu ynýtlýnýzýn syýsýndn ynlýþ ynýtlýnýzýn syýsýnýn

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii BA A EER E - fiekil-i fiekil-ii difllisi fiekil - II deki konuma yönünde devi yapaak gelebili Bu duumda difllisi yönünde döne f f ve kasnakla n n ya çapla eflit oldu undan kasna- tu atasa, de tu ata,,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir.

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir. Sistem dengede oldu una göe, noktas na göe moment al sak; ( ) + + 8 + 0 olu CEVA A 50cm x 5 geilme kuvvetinin oldu u ipe göe moment al sak, x 50 5 x 50 x 0 cm olu Bu duumda, (50 0) 60 cm olu CEVA A Sistem

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

YER HAREKETİNDEKİ DEĞİŞİMİN GERÇEK YER HAREKETİNE BAĞLI OLARAK BELİRLENDİĞİ KABLOLU KÖPRÜLERİN RASGELE TİTREŞİM ANALİZİ K. SOYLUK 1 A.A.

YER HAREKETİNDEKİ DEĞİŞİMİN GERÇEK YER HAREKETİNE BAĞLI OLARAK BELİRLENDİĞİ KABLOLU KÖPRÜLERİN RASGELE TİTREŞİM ANALİZİ K. SOYLUK 1 A.A. YER HAREKETİNDEKİ DEĞİŞİMİN GERÇEK YER HAREKETİNE BAĞLI OLARAK BELİRLENDİĞİ KABLOLU KÖPRÜLERİN RASGELE TİTREŞİM ANALİZİ K. SOYLUK A.A. DUMANOĞLU Yd. Doç. D. Pof. D. Gai Ünivesitesi, Mühendisli-Mimalı Faültesi,

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 1. Konu GÖLGELER ve AYDINLANMA ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 1. Konu GÖLGELER ve AYDINLANMA ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 0. SNF ONU NTM 4. ÜNİTE: OPTİ. onu GÖGEER ve YDNNM ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik. 5. Ünite. onu (yınlanma) nın Yanıtlaı pee. a. yaklaştıılmalıı. b. uzaklaştıılmalıı. B nin Yanıtlaı X Y. a. ekan. 3. şık

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Ödev- İçin Çözüle Massachusetts Teknoloji nstitüsü-fizik Bölüü Fizik 8.0 Ödev # Güz, 999 ÇÖZÜML Du enne ki 999 Bu çözüle boyunca, aşağıdaki nicelikle kullanılacaktı. M S 0.99 x0 kg Güneşin kütlesi M.98

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı