Toplam medya tüketimi içinde radyoların payı yüzde 16 iken reklam yatırımları içindeki payı yalnızca yüzde 4 dür.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam medya tüketimi içinde radyoların payı yüzde 16 iken reklam yatırımları içindeki payı yalnızca yüzde 4 dür."

Transkript

1 Büyüme ve reklam yatırımlarının adil paylaşım için standart radyo ölçümleme sistemi Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği nin amacı Türkiye de radyoların reklam yatırımlarından hak ettikleri payları alabilmeleri amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçümleme sisteminin gelişmesine yardımcı olabilmektir Radyo Araştırma Komitesi Brief inden Toplam medya tüketimi içinde radyoların payı yüzde 16 iken reklam yatırımları içindeki payı yalnızca yüzde 4 dür. HTP Radyo araştırmasından 1 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

2 sıklık profil TÜRKİYE RADYO erişim süre DİNLEME ÖLÇÜM SİSTEMİ 2 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

3 3 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

4 HTP Kim? 4 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

5 HTP: Araştırma, Radyo, Günlük ve Panel Deneyimi Türkiye nin en deneyimli araştırma kadrosu Toplam 110 çalışan 5 yıllık hane paneli deneyimi 4 yılly llık k radyo deneyimi Haftalık k günlg nlük k uygulaması Kadrolu-tam zamanlı saha ve operasyon personeli Radyo ölçümünün n teknik detaylarına hakimiyet Geliştirilmi tirilmiş basılı,, elektronik ve on-line raporlama Medya planları için in optimizasyon yapımı 5 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

6 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi: HTP Türkiye deneyiminin yanısıra Ipsos danışmanlığı ve uluslararası işbirliğine uygunluk IPSOS, radyo ölçümünün en deneyimli şirketlerinden birisidir. İngiltere de RAJAR adına bu ölçümü sürdürür. IPSOS VE HTP, IPSOS un Türkiye Radyo Ölçüm sistemine danışmanlık yapması konusunda ilke anlaşmasına varmıştır. 6 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

7 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi: İki büyük pazardaki ölçümlerin ana özellikleri Araştırma Şirketleri : Arbitron (ABD) Ipsos (İngiltere) Veri Toplama yöntemi : Haftalık Günlük Ana Raporlama Dönemi : 3 ay Örnekleme : Tesadüfi tabakalı 7 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

8 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi: İki büyük pazardaki ölçümlerin ana özellikleri Uygulama : Ana rapor dönemi toplam örnek sayısının haftalara eşit dağıtılması Hane Seçimi : ABD de telefonla arayarak, posta ile davet mektubu ve günlük gönderme; yine posta ile toplama, telefon ile hatırlatma.ingiltere de yüzyüze anket uygulayıp günlüğü bırakma ve yine ziyaretle toplama. Kapsam : ABD de hanedeki 12 yaş üstü bütün bireyler İngiltere de hanedeki bir yetişkin ve çocuklar 8 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

9 Türkiye Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi 1. Genel yaklaşım 2. Tasarım ve uygulama Ölçüm uzayı (universe) Kuruluş-Örnek seçimi Günlük uygulama süreci Günlük özellikleri 3. Örneklem Planı Türkiye (21 il) kent ve yarı-kent 4. Raporlama Veri işleme Temel bilgi tanımları Rapor kırılımları Rapor dönemleri 9 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

10 Genel Yaklaşım: Dünya daki en etkin bu uygulamanın Ülke koşulları ile birleştirilmesinden oluşur! Tabakalı tesadüfi örnekleme Geniş örneklem Günlük yönteminin uygulanması Hergün veri toplama ve üç ayda bir raporlama Uluslararası standartlara uygun kontrol sistemi 12 yaş üstü bütün bireylerin kapsanması Zaman ve maliyet verimliliği sağlayacak şekilde mevcut HTP panel (ve günlük) örnekleminden yararlanılması (Yüzde 70 mevcut-yüzde 30 ilave) 10 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

11 Tasarım: Ölçüm Uzayı (Universe) Çok sayıda radyo istasyonunun geniş bir coğrafyaya dağılması nedeni ile, ölçüm uzayı ancak örnek alınan yerleşim yerleri nüfusunu kapsar. Bir ilin diğer ili temsil etmesi şu aşamada mümkün değildir. 12 yaş üstü 21 ilde kent ve yarı kent temsil edilecek. Ölçüm m uzayı toplam 37.5 milyon birey. 11 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

12 Tasarım: Kuruluş anketi ve denek seçimi Radyo ölçümünde panel kuruluş anketi, denek seçimi ve günlük uygulamasına geçiş kesintisiz tek bir süreci kapsayacak. Radyo ölçümünde TV ölçümü için kullanılan demografik tanımlar ve hücre yapısı aynen kullanılacak (Sosyal statü gibi). Türkiye deki diğer medya ölçümleri ile ortak dil oluşumu esas alınacak. Örneklenecek birim hanedir. Hanedeki birincil muhatap yetişkin erkek veya yetişkin kadındır. Hanede bulunan 12 yaş üstü bütün bireylerin günlük doldurması istenir. 12 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

13 Tasarım: Kuruluş anketi ve denek seçimi Kuruluş anketinin özellikleri Hanenin sosyal statü gibi ölçütlere göre uygunluğunu belirlemek üzere Eşya sahiplikleri, meslekler, eğitim, yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü Radyo dinleme özelliklerini belirlemek ve ileride kontrol etmek amacıyla Genel medya tüketimi ve radyo dinleme alışkanlıkları Radyo, TV, bilgisayar gibi iletişim/haberleşme cihazları sahipliği Kablolu yayın, dijital platform, internet gibi iletişim/haberleşme teknikleri sahipliği Araştırmaya katılımını sağlamak üzere Radyo ölçüm araştırmasının, hediye sisteminin tanıtımı ve işbirliği daveti 13 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

14 Tasarım: Hanenin günlük konusundaki eğitimi Günlük maksimum basitlikte, kendini açıklayacak şekilde hazırlanır. Hanede görüşülen karar verici yetişkine ve o sırada evde bulunan diğer bireylere günlüğün doldurulma biçimi açıklanır. Hanedeki birinci muhatabın diğer hane üyelerine açıklaması istenir. Haneye bırakılan günlük kadar kolay okunur günlük doldurma kılavuzu bırakılır. Sorular veya sorunlar için ücretsiz 0800 hattının numarası bırakılır. Bir gün sonra telefonla hane aranarak günlük doldurma ile ilgili bir sorun yaşanıp yaşanmadığı kontrol edilir. 14 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

15 Tasarım: Radyo Günlüğünün yapısı Panelde kullanılacak radyo günlüğü formatı: Pazartesiden pazara haftanın her günü kapsanır. Sabah 06:00 - Gece 24:00 arası 15 dakikalık, Gece 24:00 - Sabah 06:00 arası 30 dakikalık bölümler olmak üzere ayrılır En az beş dakikalık dinleme, dinleme olarak kabul edilir Radyo dinlenmeyen zamanlar da ayrıca işaretlenir Ek olarak dinleme yeri, program türü ve dinleme biçimi (radyo, internet, vb.) kaydedilir 15 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

16 Tasarım: Radyo Günlüğünün yapısı 16 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

17 Tasarım: Günlük Uygulama Süreci kalite kontrolu Telefon kontrolu Hane bireyleri telefonla aranarak o sıradaki dinlemeleri sorularak yanıtların gümlükle uyumluluğunun kontrolu. Sahada kontrol Günlük doldurma süresi içinde hane ziyaret edilerek günlük doldurma kurallarına uyumun kontrolu. Günlük toplarken kontrol Saatler, istasyon, yer, program verilerinin çapraz kontrolu. İstatistiki kontrol Hane radyo sahipliği ile bireylerin günlükleri arasındaki tutarlılık, programlarla uymluluk gibi kontrol Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

18 Örneklem Planı Temel Yaklaşım Örneklem Dağılımı Yenileme ve Kontrol 18 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

19 Örnekleme Planı: Temel yaklaşım yerleşim birimlerinde mahalle esaslı tabakalı tesadüfi örnekleme Yerleşim birimi nüfusuna göre Tabakalandırma Yerleşim birimi nüfus payına göredir. İl ilçe-mahalle sırası ile gider. Mahalle örnek seçilecek en küçük birimdir. Sosyal statü grupları ve hane büyüklüğününün kontrol değişkeni olarak kullanılması Tesadüfi seçim ve coğrafi yaygınlık Orantısal olarak ilçeye düşen örnek sayısı hesaplanır İlçe sınırları içerisindeki örneklenecek mahalleler tesadüfi olarak seçilir Bir mahalleden maksimum 10 örnek hane seçilir Mahalle planı üzerinden tesadüfi sokak seçimi yapılır Bir sokaktan sokak büyüklüğüne göre 2-5 hane seçilir Sokak yürüyüş kuralına göre hane başlangıç yeri tesbit edilir ve hane teması başlatılır 19 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

20 Örnekleme Planı: Dağılımının hesaplanması Beşiktaş ilçesi mahalle dağılımı İstanbul Şehir Merkezi Nüfusu : bin 12 yaş üzeri nüfus (temsil edilecek ana kitle) : bin Toplam örnek sayısı : Toplam örnek sayısı : / 3 = 1173 hane Örnek seçimi hesaplaması: Örnek olay, Beşiktaş İlçesi Örnek hacmi : 25 hane Beşiktaş İlçesi Nüfusu : 203 bin 12 yaş üzeri nüfus : 146 bin Beşiktaş ın İstanbul örneklemi içinde payı : % 2.1 Beşiktaş örnek sayısı : 25 hane 20 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

21 Örnek Planı-her üç ay için: Türkiye - 21 il kent - yarı kent 21 kent ve yarı-kent 21 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

22 Raporlama Temel Kavram ve Göstergeler Raporlama ve Teslimat Zaman Planı 22 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

23 Raporlama: Veri İşleme HTP halen günlük veri girişini ve işlemesini (process)yapan kadrolu personele sahiptir. Veri giriş ve veri işleme yazılımları hazır ve kullanılmaktadır. Veri haftalık olarak (güncel şekilde) işlenir. İlgili nüfusa veya uzaya projekte edilerek üç aylık veya daha değişik zaman dilimlerine göre sonuç alınabilir. Mevcut HTP sistemi kullanılabildiğinden veri giriş ve işleme için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. 23 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

24 Raporlama: Temel Rapor Bilgileri Haftalık Erişim (Weekly Reach) Bir hafta içinde, bir radyoyu en az beş dakika dinlemiş, yaşı 12 den büyük kişiler toplamı Haftalık Erişim Oranı (Weekly Reach %) Örneklem alanı içindeki nüfusa oranlanmış haftalık erişim Toplam Dinlenme Süresi (Total Weekly Hours) Bir hafta boyunca, bir radyonun toplam dinlenme süresi 24 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

25 Raporlama: Temel Rapor bilgileri Dinleyici Başına Dinlenme Süresi (Average Hours) Bir radyonun dinleyicilerinin, radyoyu dinlediği ortalama süre Pazar Payı (Market Share) Yayın alanı içinde, bir radyonun dinlenmiş olduğu tüm saatlerin yüzdesi Dinleme Sıklığı (Occasion) Kişi başına Haftalık dinleme sayısı Pay Endeksi (Share Index) Bir radyonun, süre olarak, belli bir hedef kitlede dinlenme payının radyonun toplam pazar payına oranı Erişim Endeksi (Reach Index) Bir radyonun, belli bir hedef kitlede dinlenme oranının radyonun genel erişimine oranı Radyo dinlenilen saatler (Listening hours) 15 dakika, saat vb. detayda dinlenen saatler Dinlenilen program türü 16 gruba ayrılmış olarak dinlenilen programın türleri (haber, arabesk, Türkçe pop...) 25 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

26 Raporlama: Temel rapor bilgilerinin sunulacağı kırılımlar Cinsiyet Yaş Eğitim Sosyo-Ekonomik Statü (SES) AB C1 C2 D E Radyo erişim kapsamı Ulusal Bölgesel Yerel Coğrafya-1 Toplam Kent Yarı-Kent Kır Coğrafya-2 İstanbul Ankara İzmir ve ayrı ayrı her il Yayın türüne göre dağılım (endüstri ile anlaşıldığında) Bazı kırılımlarla bilgilerin eşlenmesinde istatistiki kontrol yapılması gerekecektir. Küçük iller kümülatif olarak değerlendirilebilir 26 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

27 Raporlama: Rapor teslim biçimleri HTP halen basılı, elektronik ve online teslim uygulaması yapmaktadır. Bu sistemin kullanılmasıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Raporlama tipleri: Basılı rapor İşlenmiş, elektronik teslim edilip analiz yapılabilen yazılım ortamı Online erişim (hedef kitle verildiğinde istenilen bilgilerin online alımı) Yılda iki dönemsel kullanıcı sunuşu ve eğitimi 27 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

28 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi nde HTP Hane Paneli nden de Yararlanmanın İlave Avantajları Bir bölüm örneklemin, veri giriş ve projeksiyon sistemlerinin hazır olmasının yaratttığı çok önemli zaman ve maliyet tasarrufunun yanısıra bütün endüstri için şu yararlar da ortaya çıkacaktır: Gerektiğinde radyo ölçüm verilerinin tüketim verileri ile (günlük ürün/hazır giyim/dayanıklı ürün gibi) eşlenebilmesini sağlar. Evindeki buzdolabı 7 yaşında olanların dinlediği radyolar gibi... Gerektiğinde yaşam tarzı gibi diğer göstergelerle radyo izlemenin eşlenebilmesini sağlar. Sık tatil yapanların dinlediği radyolar gibi Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

29 Raporlama: Rapor dönemleri araştırma başlangıç zamanına göre revize edilebilir. Yılda dört rapor: Kapsanacak dönem Rapor teslimi Ocak, Şubat, Mart Nisan 3.hafta Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz 3.hafta Temmuz, Ağustos, Eylül Ekim 3.hafta Ekim, Kasım, Aralık Ocak 3.hafta. Sözleşmenin ardından 5 hafta içinde saha uygulamasının başlaması öngörülmektedir. 13 Haftalık saha uygulamasının ardından ilk üç aylık tam rapor teslim edilir. 29 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

30 HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş de kuruldu 1998 de tüketici panelini başlattı 1999 da medya paneli kuruldu Knowledge Management Group (KMG) 2001 yılında büyük ortağı oldu 2001 de Procon-GFK nın tüketici panelini devraldı de panel kapsamı bütün ülkeye genişletildi EuroPanel üyesi oldu Halen, Türkiye deki tek tüketici paneli ve tek kaynaklı medya panelinin sağlayıcısı olarak faaliyet göstermekte, yanısıra, özel tekil araştırmalarda uzmanlığını geliştirmektedir. 30 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

31 HTP nin uluslararası niteliği HTP, Europanel üyesidir. Europanel, iki lider panel kuruluşunun ortaklığı ile kurulmuş ve çok uluslu araştırma verenlerin uluslararası veri ihtiyaçlarını karşılayan Avrupa geneline yayılmış bir organizasyondur. Bu çerçevede HTP, Europanel tarafından geliştirilen bütün araştırma ürünlerinin, hizmetlerin ve yazılımların sahibi, uygulayıcısı ve sağlayıcısıdır. Bu, HTP ye tamamen uluslararası bir yapılanma sağlamaktadır. 31 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

32 HTP Hane Paneli Örnekleminin ve Günlüğün Özellikleri Tabakalı tesadüfi örneklemedir. Televizyon panelinin örnekleme yapısı ile oluşturulmuştur de 12 il ile başlamış, 2001 de 21 ile çıkarılmıştır. Tüketim günlüğünü hanede sadece bir kişi tutar (genellikle kadın).tüketim günlüğü her hafta tutulur. Radyo için 12 ilde paneldeki hanelerin 12 yaş üstü bütün bireyleri her üç ayda bir kez bir hafta günlük tutarlar. Sonuçlar üç ayda bir raporlanır. Sistem dört yıldır işlemektedir. 32 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

33 HTP Radyo Ölçüm Sistemi ile Medya Planlama: İstasyon Hedef Kitle ve zaman dilimlerinde ratingler Hedef Kitle: 4,056,583 Hedef Kitle Radyo Genel erişim : 55.3% Hedef Kitle Radyo (Adı) Erişim: 0.25% ERİŞİM ORANI PERIOD Pazartesi Salı GÜNLER Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Total Ortalama 00:00-00: % 0.20% 0.15% 0.05% 0.22% 0.08% 0.66% 0.11% 00:16-00: % 0.05% 0.15% 0.05% 0.17% 0.08% 0.50% 0.08% 00:31-00: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 00:46-01: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 01:01-01: % 0.17% 0.10% 0.10% 0.34% 0.06% 01:16-01: % 0.17% 0.10% 0.10% 0.34% 0.08% 01:31-01: % 0.17% 0.02% 0.25% 0.10% 0.34% 0.11% 01:46-02: % 0.17% 0.02% 0.25% 0.10% 0.34% 0.11% 02:01-02: % 0.17% 0.02% 0.25% 0.10% 0.28% 0.10% 02:16-02: % 0.15% 0.02% 0.25% 0.10% 0.28% 0.10% 02:31-02: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 02:46-03: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 03:01-03: % ERİŞİM ORANI 0.10% 0.25% 0.04% 03:16-03: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 03:31-03: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 03:46-04: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 04:01-04: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 04:16-04: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 04:31-04: % 0.15% 0.15% 0.25% 0.25% 0.10% 04:46-05: % 0.15% 0.25% 0.25% 0.08% 05:01-05: % 0.15% 0.25% 0.25% 0.08% 05:16-05: % 0.15% 0.25% 0.25% 0.08% 05:31-05: % 0.25% 0.10% 0.25% 0.07% 05:46-06: % 0.25% 0.10% 0.25% 0.07% 06:01-06: % 0.35% 0.10% 0.35% 0.09% 06:16-06: % 0.35% 0.04% 0.10% 0.35% 0.09% 06:31-06: % 0.04% 0.35% 0.10% % 0.10% 06:46-07: % 0.04% 0.08% 0.35% 0.10% 0.39% 0.11% 07:01-07: % 0.33% 0.44% 0.22% 0.04% 0.65% 0.15% 07:16-07: % 0.04% 0.33% 0.33% 0.26% 0.04% 0.04% 0.62% 0.17% 07:31-07: % 0.34% 0.35% 0.37% 0.26% % 0.19% 1.00% 0.25% 07:46-08: % 0.34% 0.57% 0.37% 0.22% 0.07% 0.19% 1.41% 0.30% 08:01-08: % 1.02% 0.68% 0.60% 0.22% 0.16% 0.22% 2.27% 0.52% 08:16-08: % 0.83% 0.75% 0.60% 0.24% 0.32% 0.28% 1.85% 0.49% 08:31-08: % 0.49% 0.52% 0.84% 0.57% 0.67% 0.10% 1.77% 0.53% 08:46-09: % 0.58% 0.52% 0.90% 0.64% 0.78% 0.22% 1.90% 0.61% 09:01-09: % 0.54% 0.79% 1.19% 1.18% 0.93% 0.25% 2.78% 0.85% 09:16-09: % 0.63% 1.04% 1.37% 1.10% 0.98% 0.25% 3.05% 0.93% 09:31-09: % 1.05% 1.24% 1.19% 1.22% 1.03% 0.53% 3.45% 1.07% 09:46-10: % 1.05% 1.21% 1.18% 1.32% 1.03% 0.53% 3.42% 1.07% 10:01-10: % 1.11% 1.18% 1.37% 1.37% 1.35% 0.70% 4.55% 1.28% 10:16-10: % 1.20% 1.14% 1.82% 1.48% 1.51% 0.70% 5.08% 1.39% 10:31-10: % 1.26% 1.03% 1.88% 1.33% 1.49% 0.62% 5.15% 1.42% 10:46-11: % 1.36% 1.01% 1.90% 1.45% 1.49% 0.53% 4.98% 1.42% 11:01-11: % 1.77% 0.95% 2.02% 2.33% 2.00% 0.66% 5.55% 1.70% 11:16-11: % 1.80% 1.07% 1.99% 2.36% 1.61% 0.72% 5.44% 1.68% 11:31-11: % 1.76% 1.07% 1.77% 2.24% 1.65% 0.37% 5.30% 1.57% 11:46-12: % 1.76% 1.35% 1.68% 1.85% 1.65% 0.26% 5.34% 1.52% 12:01-12: % 1.79% 1.58% 1.36% 1.75% 1.67% 0.87% 5.24% 1.48% 12:16-12: % 1.82% 1.56% 1.41% 1.82% 1.52% 0.99% 5.20% 1.49% 12:31-12: % 1.52% 0.66% 1.25% 1.60% 1.38% 0.96% 4.54% 1.22% 12:46-13: % 1.24% 0.60% 1.22% 1.55% 1.32% 0.96% 4.39% 1.14% 13:01-13: % 1.37% 0.65% 1.63% 1.30% 0.87% 0.64% 3.98% 1.06% 13:16-13: % 1.43% 0.71% 1.91% 1.42% 0.95% 0.62% 4.05% 1.14% 13:31-13: % 1.23% 0.77% 1.92% 1.23% 0.78% 0.62% 3.98% 1.08% 13:46-14: % 1.17% 0.94% 1.97% 1.26% 0.84% 0.62% 4.13% 1.10% 14:01-14: % 1.07% 1.21% 2.43% 1.69% 0.99% 0.78% 5.11% 1.32% 14:16-14: % 1.10% 1.26% 2.46% 1.69% 0.96% 0.73% 5.12% 1.32% 14:31-14: % 1.14% 1.10% 2.54% 1.82% 0.96% 0.33% 4.75% 1.30% 14:46-15: % 1.10% 1.04% 2.50% 1.79% 0.90% 0.34% 4.54% 1.27% 15:01-15: % 1.02% 1.29% 1.70% 1.46% 0.67% 0.33% 4.15% 1.11% 15:16-15: % 0.98% 1.34% 1.70% 1.46% 0.67% 0.27% 4.17% 1.10% 15:31-15: % 1.01% 1.37% 1.69% 1.28% 0.63% 0.56% 4.08% 1.13% 15:46-16: % 0.96% 1.37% 1.61% 1.23% 0.59% 0.56% 4.01% 1.10% 16:01-16: % 1.08% 0.97% 1.70% 0.81% 0.66% 0.85% 4.00% 1.03% 16:16-16: % 1.06% 0.94% 1.58% 0.74% 0.62% 0.99% 3.85% 1.01% 16:31-16: % 1.02% 0.90% 0.90% 0.85% 0.53% 1.05% 3.53% 0.92% 16:46-17: % 1.04% 0.90% 0.82% 1.00% 0.53% 1.09% 3.63% 0.93% 17:01-17: % 0.93% 0.84% 0.91% 0.91% 0.51% 0.85% 3.31% 0.85% 33 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır. Hedef Kitle: ABC1, Erkek, (25-35) 4,056,583 Hedef Kitle Radyo Genel erişim : 55.3% Hedef Kitle Radyo (Adı) Erişim: 13.48% GÜNLER PERIOD Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Total Ortalama 00:00-00: % 0.20% 0.15% 0.05% 0.22% 0.08% 0.66% 0.11% 00:16-00: % 0.05% 0.15% 0.05% 0.17% 0.08% 0.50% 0.08% 00:31-00: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 00:46-01: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 01:01-01: % 0.17% 0.10% 0.10% 0.34% 0.06% (TÜM GÜNLER 15'ER DAKİKALIK DİLİMLERE AYRILMIŞ OLARAK GÖSTERİLİR) 22:46-23: % 0.20% 0.59% 0.77% 0.30% 0.42% 0.45% 1.56% 0.41% 23:01-23: % 0.13% 0.33% 0.51% 0.10% 0.18% 1.07% 0.19% 23:16-23: % 0.13% 0.14% 0.38% 0.05% 0.18% 0.75% 0.14% 23:31-23: % 0.07% 0.10% 0.11% 0.05% 0.14% 0.41% 0.08% 23:46-00: % 0.20% 0.07% 0.03% 0.05% 0.17% 0.05% 0.46% 0.09% TOTAL 6.14% 4.85% 4.73% 6.32% 5.27% 4.68% 3.91% 13.48% 5.13% İstasyonlar bazında, tanımlanan hedef kitle için, üç aylık dönemi temsil eden bir haftanın günlerinde ve gün içerisinde de 15 dakikalık zaman dilimlerindeki erişimlerinden yola çıkarak, spot seçimleri gerçekleştirilir; her istasyon ve birlikte planlanan istasyonlar için ayrı ayrı ve beraber erişimleri hesaplanır.

34 HTP Panel Örnekleminden Yararlanma Süreci AGB veri tabanı araştırmasının temel özelliklerine örneklem planı ve bütün hücresel dağılımı yapılır. Bu dağılıma uygun olarak örnek alınacak mahalle ve sokaklar belirlenir. Belirlenen mahalle ve sokaklarla HTP panelinin karşılaştırılması yapılır. Eş veya özdeş bulunan yerlerde yeniden örnek seçmek yerine HTP örnek haneleri kullanılır. Eş veya özdeş niteliğe RİAK temsilcileri ile birlikte karar verilir. Temel örnekleme mantığı aynı olduğundan çok yüksek miktarda eş/özdeş hane bulunması doğaldır. HTP panelinden ne kadarlık örneğin kullanılacağı ayrıca tartışılabilir. Daha önce verdiğimiz teklifte bu oran %70 çakışma öngörmüştü. Buna göre bütçeler de şöyledir: 34 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

35 Örnek Planı: Dağılımın hesaplanması ÖRNEK Mahalleler Nüfus12+ Yaş Nüfus Nüfus Payı % Örnek Dağılımı ABBASAĞA % AKATLAR % ARNAVUTKÖY % BALMUMCU % BEBEK % CİHANNUMA % DİKİLİTAŞ % ETİLER % GAYRETTEPE % KONAKLAR % 6 KURUÇEŞME % KÜLTÜR % LEVAZIM % LEVENT % MECİDİYE % 6 MURADİYE % NİSPETİYE % 7 ORTAKÖY % SİNANPAŞA % TÜRKALİ % 6 VIŞNEZADE % YILDIZ % BEŞİKTAŞ TOPLAM % Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R

Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R Bir Türk radyosunun dünya çapında başarısı Number1 Facebook da Dünya 10.su Number1 FM 438.687 kişi Number1 TV 276.425 kişi Number1 Medya

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi başlatılan Dost Eller Mutfak yemek dağıtım hizmetinin

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi başlatılan Dost Eller Mutfak yemek dağıtım hizmetinin 2 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Dost eller 'mutfakta' KENDİ öz bakım ve günlük gereksinimlerini tam olarak yerine getiremeyen, dengeli ve düzenli beslenemeyen kentlilerin

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi HAZİRAN 2011 TANIMLAR Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak seçilen ve tüm evreni temsil kabiliyeti olan örneklem noktalarıdır.

Detaylı

Ölçümleme Verisi Nasıl Kullanılacak?

Ölçümleme Verisi Nasıl Kullanılacak? Ölçümleme Verisi Nasıl Kullanılacak? IAB 6 Türkiye Mayıs - Yönetim 2010 Kurulu Üyesi ve Teknik Komite Başkanı Internet Ölçümlemesinin Önemi İnternet, gerçek zamanlı, detaylı ve etkin ölçümleme yapma imkanı

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi Haziran 2009 TANIMLAR Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak seçilen ve tüm evreni temsil kabiliyeti olan örneklem noktalarıdır.

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 11.-2. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Eylül 2012-31 Ağustos 2013) TGI TÜRKİYE ARAŞTIRMASI

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 11.-2. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Eylül 2012-31 Ağustos 2013) TGI TÜRKİYE ARAŞTIRMASI BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 11.-2. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Eylül 2012-31 Ağustos 2013) TGI TÜRKİYE ARAŞTIRMASI Mart 2012 Şubat 2013, AGB Anadolu BİAK NEDİR? BİAK, Basın İzleyici Araştırmaları

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 28 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler İskele satıldı mı?.. TAKİ Kadıköy Şehir Hatları İskelesi'nin Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nin yanına yapılan Shangri- La Oteli'ne

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TEMMUZ 2013 TANIMLAR Kurum: TRT Yüklenici: İhaleye katılıp teklif veren firmadır. Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 8.-11. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Aralık 2014-30 Kasım 2015)

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 8.-11. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Aralık 2014-30 Kasım 2015) BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 8.-11. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Aralık 2014-30 Kasım 2015) BİAK NEDİR? BİAK, Basın İzleyici Araştırmaları Kurulu dur. Türkiye deki gazete ve dergilerin erişim

Detaylı

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 6.-9. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Haziran 2014-31 Mayıs 2015)

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 6.-9. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Haziran 2014-31 Mayıs 2015) BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 6.-9. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Haziran 2014-31 Mayıs 2015) BİAK NEDİR? BİAK, Basın İzleyici Araştırmaları Kurulu dur. Türkiye deki gazete ve dergilerin erişim

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi olacak.gösteride, Çilek Kız'ın arkadaşları

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi olacak.gösteride, Çilek Kız'ın arkadaşları 2-3 MART 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Miniklere çilek şov DÜNYANIN birçok yerinde çocuklu ailelere özel şovlarıyla tanınan Çilek Kız başka bir deyişle Strawberry Shortcake

Detaylı

Kaleme aldığı. Nazım ı andık. ŞİİRİMİZİN çınarı Nâzım Hikmet, 111.

Kaleme aldığı. Nazım ı andık. ŞİİRİMİZİN çınarı Nâzım Hikmet, 111. 21 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Nazım ı andık ŞİİRİMİZİN çınarı Nâzım Hikmet, 111. doğum ve 50. ölüm yıldönümünde

Detaylı

Konaklar. Açık Hava Müzesi

Konaklar. Açık Hava Müzesi 30 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Açık Hava Müzesi Belediyesi Sanat İmecesi İle Beşiktaş'ı Açık Hava Müzesi'ne dönüştürmeyi planlıyor. Sanatta imece usulüyle farklı

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ PROJE KONUSU : GRAFİKLER, KULLANIM ALANLARI VE GRAFİK UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR : Egem ERASLAN F.Sarper TEK Göktürk ERBAYSAL Mert KAHVECİ ÖNSÖZ

Detaylı

Çağrı Merkezi Yöneticileri için Etkin Performans Yönetimi Platformu

Çağrı Merkezi Yöneticileri için Etkin Performans Yönetimi Platformu Çağrı Merkezi Yöneticileri için Etkin Performans Yönetimi Platformu Bizce Performans değerlendirme sistemi Organizasyonun hedeflerine ulaşması için, gerekli olan bireysel performans kriterlerinin belirlenmesi

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması

Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması Nurer Yüksel Siemens A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Page 1 Page 2 Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması Sabit Çalışma Saati Uygulaması Esnek Çalışma Saati Uygulaması

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

EK:1 İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 23 NİSAN-17 MAYIS 2014, İZMİR 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE. 09.00-10.30 Kurumsal Risk Yönetimi

EK:1 İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 23 NİSAN-17 MAYIS 2014, İZMİR 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE. 09.00-10.30 Kurumsal Risk Yönetimi 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE 25 NİSAN 2014 CUMA 12.15-14.15 Öğle Arası 14.15-15.15 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 15.15-15.30 Çay/Kahve Arası 15.30-16.00 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 26 NİSAN 2014

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ. Bölümü Adı soyadı T.C. numarası Öğrenci numarası.

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ. Bölümü Adı soyadı T.C. numarası Öğrenci numarası. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Bölümü Adı soyadı T.C. numarası Öğrenci numarası Öğrencinin Haftalık çalışma tablosu I.. tarihinden. tarihine kadar

Detaylı

Medya Bilgileri. Fiyat Listesi 2015/2016. Yayın bölgesinin en başarılı radyosu! metropolfm.de

Medya Bilgileri. Fiyat Listesi 2015/2016. Yayın bölgesinin en başarılı radyosu! metropolfm.de Medya Bilgileri Fiyat Listesi 2015/2016 Yayın bölgesinin en başarılı radyosu! metropolfm.de METROPOL FM Almanya Yayın Bölgeleri Berlin-Brandenburg Yayın Bölgesi Frekans: Berlin 101,9 UKW Live-Streaming

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Çocuk Dostu İstanbul Projesi: Proje Uygulama Takvimi

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Çocuk Dostu İstanbul Projesi: Proje Uygulama Takvimi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Çocuk Dostu İstanbul Projesi: Proje Uygulama Takvimi Tablo 1: Proje aktiviteleri, zamanları ve aktivitelerin tahmini ne kadar süreceğine ilişkin bilgi Yer ve Saat

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır.

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. TANITIM ÇALIŞMALARI Nasıl Tanıtılıyor? Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. 1- Basılı doküman gönderimi (Gazete, Broşür, Bülten, Davetiye) 2- İnternet

Detaylı

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme TEKNOLOJIMIZ En son görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, istenilen her noktada, geçen insanları sayar,detaylı sayma raporlarını ofisinize kadar getirir.mağazalarda, alışveriş merkezlerinde,her türlü

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi n Ortaköy Zabıta Hizmet Ofisi n Ortaköy Mahallesi n Etiler Mahallesi Yaşam Evi n Etiler Mahallesi Ahular

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi n Ortaköy Zabıta Hizmet Ofisi n Ortaköy Mahallesi n Etiler Mahallesi Yaşam Evi n Etiler Mahallesi Ahular 20-21 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Online işlem yapabilirsiniz BELEDİYEYE gelmeden online işlemlerinizi yapabilirsiniz. Beşiktaş Mobil uygulamaları ile TC / sicil

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

Neden RE/MAX ABC? 2001 Ağaoğlu My City 2004 Ağaoğlu My Village 2005 Ağaoğlu My Town 2006 Ağaoğlu My Country 2007 Ağaoğlu My World 2008 Eltes Güneşi

Neden RE/MAX ABC? 2001 Ağaoğlu My City 2004 Ağaoğlu My Village 2005 Ağaoğlu My Town 2006 Ağaoğlu My Country 2007 Ağaoğlu My World 2008 Eltes Güneşi Neden RE/MAX ABC? 2001 Ağaoğlu My City 2004 Ağaoğlu My Village 2005 Ağaoğlu My Town 2006 Ağaoğlu My Country 2007 Ağaoğlu My World 2008 Eltes Güneşi Neden RE/MAX ABC? 2000 senesinden beri Ağaoğlu Projeleri

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

ENERJİ HANIM PROJESİ PİLOT UYGULAMA RAPORU FAZ 1 ( EĞİTİM ÖNCESİ)

ENERJİ HANIM PROJESİ PİLOT UYGULAMA RAPORU FAZ 1 ( EĞİTİM ÖNCESİ) ENERJİ HANIM PROJESİ PİLOT UYGULAMA RAPORU FAZ 1 ( EĞİTİM ÖNCESİ) 1. Amaç ve Kapsam Bu rapor Enerji Hanım Projesi kapsamında Ankara da gerçekleştirilen pilot uygulama ve deney sonuçlarını iletmek amacıyla

Detaylı

TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ

TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ AUTOSHOW 2015 ÖZEL ÖZEL REKLAM PAKETİ İstanbul Autoshow Fuarı, 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezinde

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

Lisans-Önlisans (İngilizce ve Rusça Hazırlık) derslerinin başlama tarihi Açılış ve Oryantasyon

Lisans-Önlisans (İngilizce ve Rusça Hazırlık) derslerinin başlama tarihi Açılış ve Oryantasyon TC BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ DÖNEMİ (LİSANS-ÖNLİSANS) 29 Ağustos 2013 Mali Kayıt Yenileme işlemlerinin son günü 02-06 Eylül 2013 Merkezi yerleştirme kesin

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

5. Kızamık sayısı. Grip sayısı

5. Kızamık sayısı. Grip sayısı Kazanım: İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder? 1. Aşağıdaki tabloda yıllara göre Kavaklıdere ilçesinde üretilen buğday

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

Araştırmanın Vizyonu. Vural Çakır

Araştırmanın Vizyonu. Vural Çakır Araştırmanın Vizyonu Vural Çakır Araştırma Sektörü Neler Yapıyor? Hangi araştırmaları yapıyor? 40 35 30 25 39,3 2012, %, n=25 20 15 11,8 10,3 10,1 10 5 5,4 5,4 4,7 3,8 3,3 3 0 Base - n : Bu soruya cevap

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

NEDİR? You know nothing müstakbel sponsor, you know nothing... yet

NEDİR? You know nothing müstakbel sponsor, you know nothing... yet NEDİR? KafeinSiz.Com, İnternet yayıncılığında yeni bir dönem başlatan Altın Örümcek ödüllü müzik sitesi EnjoyRock.com ve on binlerce kullanıcıya ulaşan KafeinSiz İnternet Mecmuası yayınlarının devamıdır.

Detaylı

2014 Sonuçlar ve 3 Yıllık Hedefler

2014 Sonuçlar ve 3 Yıllık Hedefler 2014 Sonuçlar ve 3 Yıllık Hedefler «Optimizasyon ve Entegrasyon» MART 2014 ANALIST SUNUMU-WYNDHAM OTEL LEVENT 0 2014 TE BİMEKS Net Satışlar : 1.260 milyon TL FAVÖK : 67 milyon TL Net Kar : 9,3 milyon TL

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 AMACIMIZ Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, Coğrafi ve kent bilgi

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

www.campaignwall.com

www.campaignwall.com #Hashtag li kampanyalar ve etkinlikler için her türlü iç/dış ekranda kullanılabilen; Tweet leri, Insagram / Facebook Post larını izleme, sayma, gereğinde filtreleme, yönetme ve infografikle raporlama sistemidir.

Detaylı

BAYKUŞ ÖDÜLLERİ 1. MERAKLI BAYKUŞ 2. USTA BAYKUŞ 3. VİZYONER BAYKUŞ 4. İÇGÖRÜLÜ BAYKUŞ 5. İNOVATİF BAYKUŞ 6. SOSYAL BAYKUŞ 7.

BAYKUŞ ÖDÜLLERİ 1. MERAKLI BAYKUŞ 2. USTA BAYKUŞ 3. VİZYONER BAYKUŞ 4. İÇGÖRÜLÜ BAYKUŞ 5. İNOVATİF BAYKUŞ 6. SOSYAL BAYKUŞ 7. 1. MERAKLI 2. USTA 3. VİZYONER 4. İÇGÖRÜLÜ 5. İNOVATİF 6. SOSYAL 7. GENÇ 8. AKADEMİK 9. İNATÇI Baykuş Ödülleri Türkiye Araştırmacılar Derneği nin, araştırma sektöründeki başarılı pazar, pazarlama ve sosyal

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey 4-6 June 2014 SPONSORLUK DOSYASI INFORMS 2014 Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Konferansı, İstanbul

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

Türkiye E Ticaret Pazarı

Türkiye E Ticaret Pazarı Türkiye E Ticaret Pazarı 28 Mart 2012 İTO Okyar Tahaoğlu 1 Bankalararası Kart Merkezi 1990 yılında kamu ve özel banka ortaklığıyla kuruldu 27 üyeye hizmet veriyoruz Misyon Ödemeler sektöründe, nakitsiz

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

HOG (Harley Owners Group) Genel Tanıtım/2013 yılı Organizasyon ve Etkinlikler

HOG (Harley Owners Group) Genel Tanıtım/2013 yılı Organizasyon ve Etkinlikler HOG (Harley Owners Group) Genel Tanıtım/2013 yılı Organizasyon ve Etkinlikler İçindekiler HOG Genel /Kuruluş ve Amaç HOG Üye Profili Ladies of Harley 110. Yıl Sponsorluklar HOG 2013 Planlanan Gezi ve Organizasyonlar

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ŞEKİLDE ULAŞTIRIR TRAFFIC SİZİ HEDEFİNİZE DAHA HIZLI TOMTOM- TOMTOM TRAFFIC SİZİ

ŞEKİLDE ULAŞTIRIR TRAFFIC SİZİ HEDEFİNİZE DAHA HIZLI TOMTOM- TOMTOM TRAFFIC SİZİ TOMTOM TRAFFIC SİZİ HEDEFİNİZE DAHA HIZLI ŞEKİLDE ULAŞTIRIR TomTom lider trafik servisi sağlayıcısıdır. TomTom, kendi bünyesinde oluşturduğu teknolojiyi kullanarak trafik bilgilerini izler, işler ve iletir.

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

2015-2016 SINAV TAKVİMİ HAFTA TARİH 12 A Sınıfı 12 B Sınıfı 12 C Sınıfı

2015-2016 SINAV TAKVİMİ HAFTA TARİH 12 A Sınıfı 12 B Sınıfı 12 C Sınıfı 2015-2016 SINAV TAKVİMİ HAFTA TARİH 12 A Sınıfı 12 B Sınıfı 12 C Sınıfı - 1 07 Eylül 2015 Pazartesi 08 Eylül 2015 Salı 09 Eylül 2015 Çarşamba 10 Eylül 2015 Perşembe 11 Eylül 2015 Cuma 14 Eylül 2015 Pazartesi

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

Pazartesi. Ders Planı Oluşturuldu:18.09.2015. BİLGİ YÖNETİMİ 2. Snf 2. Öğr. BİLGİSAYAR PROG. 2. Snf 2. Öğr. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 2. Snf 2. Öğr.

Pazartesi. Ders Planı Oluşturuldu:18.09.2015. BİLGİ YÖNETİMİ 2. Snf 2. Öğr. BİLGİSAYAR PROG. 2. Snf 2. Öğr. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 2. Snf 2. Öğr. Pazartesi ETKİNLİK YÖNETİMİ ETKİNLİK YÖNETİMİ Ders Planı Oluşturuldu:18.0.20 Toplu Çarşaf Liste : Sınıflar Salı İKNA EDİCİ İLETİŞİM İKNA EDİCİ İLETİŞİM Ders Planı Oluşturuldu:18.0.20 Çarşamba BİLGİ NE

Detaylı

TrueView ile Video için Google AdWords.

TrueView ile Video için Google AdWords. TrueView ile Video için Google AdWords. Reklam videonuzu izleyen kişilerş için ödeme yapın. YouTube'un Boyutu ve Kapsamı. #1 Çevrimiçi video sitesi #2 En büyük arama motoru (Google'dan sonra) #3 En büyük

Detaylı