Toplam medya tüketimi içinde radyoların payı yüzde 16 iken reklam yatırımları içindeki payı yalnızca yüzde 4 dür.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam medya tüketimi içinde radyoların payı yüzde 16 iken reklam yatırımları içindeki payı yalnızca yüzde 4 dür."

Transkript

1 Büyüme ve reklam yatırımlarının adil paylaşım için standart radyo ölçümleme sistemi Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği nin amacı Türkiye de radyoların reklam yatırımlarından hak ettikleri payları alabilmeleri amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçümleme sisteminin gelişmesine yardımcı olabilmektir Radyo Araştırma Komitesi Brief inden Toplam medya tüketimi içinde radyoların payı yüzde 16 iken reklam yatırımları içindeki payı yalnızca yüzde 4 dür. HTP Radyo araştırmasından 1 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

2 sıklık profil TÜRKİYE RADYO erişim süre DİNLEME ÖLÇÜM SİSTEMİ 2 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

3 3 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

4 HTP Kim? 4 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

5 HTP: Araştırma, Radyo, Günlük ve Panel Deneyimi Türkiye nin en deneyimli araştırma kadrosu Toplam 110 çalışan 5 yıllık hane paneli deneyimi 4 yılly llık k radyo deneyimi Haftalık k günlg nlük k uygulaması Kadrolu-tam zamanlı saha ve operasyon personeli Radyo ölçümünün n teknik detaylarına hakimiyet Geliştirilmi tirilmiş basılı,, elektronik ve on-line raporlama Medya planları için in optimizasyon yapımı 5 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

6 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi: HTP Türkiye deneyiminin yanısıra Ipsos danışmanlığı ve uluslararası işbirliğine uygunluk IPSOS, radyo ölçümünün en deneyimli şirketlerinden birisidir. İngiltere de RAJAR adına bu ölçümü sürdürür. IPSOS VE HTP, IPSOS un Türkiye Radyo Ölçüm sistemine danışmanlık yapması konusunda ilke anlaşmasına varmıştır. 6 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

7 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi: İki büyük pazardaki ölçümlerin ana özellikleri Araştırma Şirketleri : Arbitron (ABD) Ipsos (İngiltere) Veri Toplama yöntemi : Haftalık Günlük Ana Raporlama Dönemi : 3 ay Örnekleme : Tesadüfi tabakalı 7 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

8 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi: İki büyük pazardaki ölçümlerin ana özellikleri Uygulama : Ana rapor dönemi toplam örnek sayısının haftalara eşit dağıtılması Hane Seçimi : ABD de telefonla arayarak, posta ile davet mektubu ve günlük gönderme; yine posta ile toplama, telefon ile hatırlatma.ingiltere de yüzyüze anket uygulayıp günlüğü bırakma ve yine ziyaretle toplama. Kapsam : ABD de hanedeki 12 yaş üstü bütün bireyler İngiltere de hanedeki bir yetişkin ve çocuklar 8 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

9 Türkiye Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi 1. Genel yaklaşım 2. Tasarım ve uygulama Ölçüm uzayı (universe) Kuruluş-Örnek seçimi Günlük uygulama süreci Günlük özellikleri 3. Örneklem Planı Türkiye (21 il) kent ve yarı-kent 4. Raporlama Veri işleme Temel bilgi tanımları Rapor kırılımları Rapor dönemleri 9 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

10 Genel Yaklaşım: Dünya daki en etkin bu uygulamanın Ülke koşulları ile birleştirilmesinden oluşur! Tabakalı tesadüfi örnekleme Geniş örneklem Günlük yönteminin uygulanması Hergün veri toplama ve üç ayda bir raporlama Uluslararası standartlara uygun kontrol sistemi 12 yaş üstü bütün bireylerin kapsanması Zaman ve maliyet verimliliği sağlayacak şekilde mevcut HTP panel (ve günlük) örnekleminden yararlanılması (Yüzde 70 mevcut-yüzde 30 ilave) 10 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

11 Tasarım: Ölçüm Uzayı (Universe) Çok sayıda radyo istasyonunun geniş bir coğrafyaya dağılması nedeni ile, ölçüm uzayı ancak örnek alınan yerleşim yerleri nüfusunu kapsar. Bir ilin diğer ili temsil etmesi şu aşamada mümkün değildir. 12 yaş üstü 21 ilde kent ve yarı kent temsil edilecek. Ölçüm m uzayı toplam 37.5 milyon birey. 11 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

12 Tasarım: Kuruluş anketi ve denek seçimi Radyo ölçümünde panel kuruluş anketi, denek seçimi ve günlük uygulamasına geçiş kesintisiz tek bir süreci kapsayacak. Radyo ölçümünde TV ölçümü için kullanılan demografik tanımlar ve hücre yapısı aynen kullanılacak (Sosyal statü gibi). Türkiye deki diğer medya ölçümleri ile ortak dil oluşumu esas alınacak. Örneklenecek birim hanedir. Hanedeki birincil muhatap yetişkin erkek veya yetişkin kadındır. Hanede bulunan 12 yaş üstü bütün bireylerin günlük doldurması istenir. 12 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

13 Tasarım: Kuruluş anketi ve denek seçimi Kuruluş anketinin özellikleri Hanenin sosyal statü gibi ölçütlere göre uygunluğunu belirlemek üzere Eşya sahiplikleri, meslekler, eğitim, yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü Radyo dinleme özelliklerini belirlemek ve ileride kontrol etmek amacıyla Genel medya tüketimi ve radyo dinleme alışkanlıkları Radyo, TV, bilgisayar gibi iletişim/haberleşme cihazları sahipliği Kablolu yayın, dijital platform, internet gibi iletişim/haberleşme teknikleri sahipliği Araştırmaya katılımını sağlamak üzere Radyo ölçüm araştırmasının, hediye sisteminin tanıtımı ve işbirliği daveti 13 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

14 Tasarım: Hanenin günlük konusundaki eğitimi Günlük maksimum basitlikte, kendini açıklayacak şekilde hazırlanır. Hanede görüşülen karar verici yetişkine ve o sırada evde bulunan diğer bireylere günlüğün doldurulma biçimi açıklanır. Hanedeki birinci muhatabın diğer hane üyelerine açıklaması istenir. Haneye bırakılan günlük kadar kolay okunur günlük doldurma kılavuzu bırakılır. Sorular veya sorunlar için ücretsiz 0800 hattının numarası bırakılır. Bir gün sonra telefonla hane aranarak günlük doldurma ile ilgili bir sorun yaşanıp yaşanmadığı kontrol edilir. 14 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

15 Tasarım: Radyo Günlüğünün yapısı Panelde kullanılacak radyo günlüğü formatı: Pazartesiden pazara haftanın her günü kapsanır. Sabah 06:00 - Gece 24:00 arası 15 dakikalık, Gece 24:00 - Sabah 06:00 arası 30 dakikalık bölümler olmak üzere ayrılır En az beş dakikalık dinleme, dinleme olarak kabul edilir Radyo dinlenmeyen zamanlar da ayrıca işaretlenir Ek olarak dinleme yeri, program türü ve dinleme biçimi (radyo, internet, vb.) kaydedilir 15 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

16 Tasarım: Radyo Günlüğünün yapısı 16 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

17 Tasarım: Günlük Uygulama Süreci kalite kontrolu Telefon kontrolu Hane bireyleri telefonla aranarak o sıradaki dinlemeleri sorularak yanıtların gümlükle uyumluluğunun kontrolu. Sahada kontrol Günlük doldurma süresi içinde hane ziyaret edilerek günlük doldurma kurallarına uyumun kontrolu. Günlük toplarken kontrol Saatler, istasyon, yer, program verilerinin çapraz kontrolu. İstatistiki kontrol Hane radyo sahipliği ile bireylerin günlükleri arasındaki tutarlılık, programlarla uymluluk gibi kontrol Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

18 Örneklem Planı Temel Yaklaşım Örneklem Dağılımı Yenileme ve Kontrol 18 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

19 Örnekleme Planı: Temel yaklaşım yerleşim birimlerinde mahalle esaslı tabakalı tesadüfi örnekleme Yerleşim birimi nüfusuna göre Tabakalandırma Yerleşim birimi nüfus payına göredir. İl ilçe-mahalle sırası ile gider. Mahalle örnek seçilecek en küçük birimdir. Sosyal statü grupları ve hane büyüklüğününün kontrol değişkeni olarak kullanılması Tesadüfi seçim ve coğrafi yaygınlık Orantısal olarak ilçeye düşen örnek sayısı hesaplanır İlçe sınırları içerisindeki örneklenecek mahalleler tesadüfi olarak seçilir Bir mahalleden maksimum 10 örnek hane seçilir Mahalle planı üzerinden tesadüfi sokak seçimi yapılır Bir sokaktan sokak büyüklüğüne göre 2-5 hane seçilir Sokak yürüyüş kuralına göre hane başlangıç yeri tesbit edilir ve hane teması başlatılır 19 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

20 Örnekleme Planı: Dağılımının hesaplanması Beşiktaş ilçesi mahalle dağılımı İstanbul Şehir Merkezi Nüfusu : bin 12 yaş üzeri nüfus (temsil edilecek ana kitle) : bin Toplam örnek sayısı : Toplam örnek sayısı : / 3 = 1173 hane Örnek seçimi hesaplaması: Örnek olay, Beşiktaş İlçesi Örnek hacmi : 25 hane Beşiktaş İlçesi Nüfusu : 203 bin 12 yaş üzeri nüfus : 146 bin Beşiktaş ın İstanbul örneklemi içinde payı : % 2.1 Beşiktaş örnek sayısı : 25 hane 20 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

21 Örnek Planı-her üç ay için: Türkiye - 21 il kent - yarı kent 21 kent ve yarı-kent 21 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

22 Raporlama Temel Kavram ve Göstergeler Raporlama ve Teslimat Zaman Planı 22 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

23 Raporlama: Veri İşleme HTP halen günlük veri girişini ve işlemesini (process)yapan kadrolu personele sahiptir. Veri giriş ve veri işleme yazılımları hazır ve kullanılmaktadır. Veri haftalık olarak (güncel şekilde) işlenir. İlgili nüfusa veya uzaya projekte edilerek üç aylık veya daha değişik zaman dilimlerine göre sonuç alınabilir. Mevcut HTP sistemi kullanılabildiğinden veri giriş ve işleme için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. 23 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

24 Raporlama: Temel Rapor Bilgileri Haftalık Erişim (Weekly Reach) Bir hafta içinde, bir radyoyu en az beş dakika dinlemiş, yaşı 12 den büyük kişiler toplamı Haftalık Erişim Oranı (Weekly Reach %) Örneklem alanı içindeki nüfusa oranlanmış haftalık erişim Toplam Dinlenme Süresi (Total Weekly Hours) Bir hafta boyunca, bir radyonun toplam dinlenme süresi 24 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

25 Raporlama: Temel Rapor bilgileri Dinleyici Başına Dinlenme Süresi (Average Hours) Bir radyonun dinleyicilerinin, radyoyu dinlediği ortalama süre Pazar Payı (Market Share) Yayın alanı içinde, bir radyonun dinlenmiş olduğu tüm saatlerin yüzdesi Dinleme Sıklığı (Occasion) Kişi başına Haftalık dinleme sayısı Pay Endeksi (Share Index) Bir radyonun, süre olarak, belli bir hedef kitlede dinlenme payının radyonun toplam pazar payına oranı Erişim Endeksi (Reach Index) Bir radyonun, belli bir hedef kitlede dinlenme oranının radyonun genel erişimine oranı Radyo dinlenilen saatler (Listening hours) 15 dakika, saat vb. detayda dinlenen saatler Dinlenilen program türü 16 gruba ayrılmış olarak dinlenilen programın türleri (haber, arabesk, Türkçe pop...) 25 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

26 Raporlama: Temel rapor bilgilerinin sunulacağı kırılımlar Cinsiyet Yaş Eğitim Sosyo-Ekonomik Statü (SES) AB C1 C2 D E Radyo erişim kapsamı Ulusal Bölgesel Yerel Coğrafya-1 Toplam Kent Yarı-Kent Kır Coğrafya-2 İstanbul Ankara İzmir ve ayrı ayrı her il Yayın türüne göre dağılım (endüstri ile anlaşıldığında) Bazı kırılımlarla bilgilerin eşlenmesinde istatistiki kontrol yapılması gerekecektir. Küçük iller kümülatif olarak değerlendirilebilir 26 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

27 Raporlama: Rapor teslim biçimleri HTP halen basılı, elektronik ve online teslim uygulaması yapmaktadır. Bu sistemin kullanılmasıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Raporlama tipleri: Basılı rapor İşlenmiş, elektronik teslim edilip analiz yapılabilen yazılım ortamı Online erişim (hedef kitle verildiğinde istenilen bilgilerin online alımı) Yılda iki dönemsel kullanıcı sunuşu ve eğitimi 27 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

28 Radyo Dinleme Ölçüm Sistemi nde HTP Hane Paneli nden de Yararlanmanın İlave Avantajları Bir bölüm örneklemin, veri giriş ve projeksiyon sistemlerinin hazır olmasının yaratttığı çok önemli zaman ve maliyet tasarrufunun yanısıra bütün endüstri için şu yararlar da ortaya çıkacaktır: Gerektiğinde radyo ölçüm verilerinin tüketim verileri ile (günlük ürün/hazır giyim/dayanıklı ürün gibi) eşlenebilmesini sağlar. Evindeki buzdolabı 7 yaşında olanların dinlediği radyolar gibi... Gerektiğinde yaşam tarzı gibi diğer göstergelerle radyo izlemenin eşlenebilmesini sağlar. Sık tatil yapanların dinlediği radyolar gibi Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

29 Raporlama: Rapor dönemleri araştırma başlangıç zamanına göre revize edilebilir. Yılda dört rapor: Kapsanacak dönem Rapor teslimi Ocak, Şubat, Mart Nisan 3.hafta Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz 3.hafta Temmuz, Ağustos, Eylül Ekim 3.hafta Ekim, Kasım, Aralık Ocak 3.hafta. Sözleşmenin ardından 5 hafta içinde saha uygulamasının başlaması öngörülmektedir. 13 Haftalık saha uygulamasının ardından ilk üç aylık tam rapor teslim edilir. 29 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

30 HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş de kuruldu 1998 de tüketici panelini başlattı 1999 da medya paneli kuruldu Knowledge Management Group (KMG) 2001 yılında büyük ortağı oldu 2001 de Procon-GFK nın tüketici panelini devraldı de panel kapsamı bütün ülkeye genişletildi EuroPanel üyesi oldu Halen, Türkiye deki tek tüketici paneli ve tek kaynaklı medya panelinin sağlayıcısı olarak faaliyet göstermekte, yanısıra, özel tekil araştırmalarda uzmanlığını geliştirmektedir. 30 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

31 HTP nin uluslararası niteliği HTP, Europanel üyesidir. Europanel, iki lider panel kuruluşunun ortaklığı ile kurulmuş ve çok uluslu araştırma verenlerin uluslararası veri ihtiyaçlarını karşılayan Avrupa geneline yayılmış bir organizasyondur. Bu çerçevede HTP, Europanel tarafından geliştirilen bütün araştırma ürünlerinin, hizmetlerin ve yazılımların sahibi, uygulayıcısı ve sağlayıcısıdır. Bu, HTP ye tamamen uluslararası bir yapılanma sağlamaktadır. 31 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

32 HTP Hane Paneli Örnekleminin ve Günlüğün Özellikleri Tabakalı tesadüfi örneklemedir. Televizyon panelinin örnekleme yapısı ile oluşturulmuştur de 12 il ile başlamış, 2001 de 21 ile çıkarılmıştır. Tüketim günlüğünü hanede sadece bir kişi tutar (genellikle kadın).tüketim günlüğü her hafta tutulur. Radyo için 12 ilde paneldeki hanelerin 12 yaş üstü bütün bireyleri her üç ayda bir kez bir hafta günlük tutarlar. Sonuçlar üç ayda bir raporlanır. Sistem dört yıldır işlemektedir. 32 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

33 HTP Radyo Ölçüm Sistemi ile Medya Planlama: İstasyon Hedef Kitle ve zaman dilimlerinde ratingler Hedef Kitle: 4,056,583 Hedef Kitle Radyo Genel erişim : 55.3% Hedef Kitle Radyo (Adı) Erişim: 0.25% ERİŞİM ORANI PERIOD Pazartesi Salı GÜNLER Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Total Ortalama 00:00-00: % 0.20% 0.15% 0.05% 0.22% 0.08% 0.66% 0.11% 00:16-00: % 0.05% 0.15% 0.05% 0.17% 0.08% 0.50% 0.08% 00:31-00: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 00:46-01: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 01:01-01: % 0.17% 0.10% 0.10% 0.34% 0.06% 01:16-01: % 0.17% 0.10% 0.10% 0.34% 0.08% 01:31-01: % 0.17% 0.02% 0.25% 0.10% 0.34% 0.11% 01:46-02: % 0.17% 0.02% 0.25% 0.10% 0.34% 0.11% 02:01-02: % 0.17% 0.02% 0.25% 0.10% 0.28% 0.10% 02:16-02: % 0.15% 0.02% 0.25% 0.10% 0.28% 0.10% 02:31-02: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 02:46-03: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 03:01-03: % ERİŞİM ORANI 0.10% 0.25% 0.04% 03:16-03: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 03:31-03: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 03:46-04: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 04:01-04: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 04:16-04: % 0.15% 0.15% 0.10% 0.25% 0.08% 04:31-04: % 0.15% 0.15% 0.25% 0.25% 0.10% 04:46-05: % 0.15% 0.25% 0.25% 0.08% 05:01-05: % 0.15% 0.25% 0.25% 0.08% 05:16-05: % 0.15% 0.25% 0.25% 0.08% 05:31-05: % 0.25% 0.10% 0.25% 0.07% 05:46-06: % 0.25% 0.10% 0.25% 0.07% 06:01-06: % 0.35% 0.10% 0.35% 0.09% 06:16-06: % 0.35% 0.04% 0.10% 0.35% 0.09% 06:31-06: % 0.04% 0.35% 0.10% % 0.10% 06:46-07: % 0.04% 0.08% 0.35% 0.10% 0.39% 0.11% 07:01-07: % 0.33% 0.44% 0.22% 0.04% 0.65% 0.15% 07:16-07: % 0.04% 0.33% 0.33% 0.26% 0.04% 0.04% 0.62% 0.17% 07:31-07: % 0.34% 0.35% 0.37% 0.26% % 0.19% 1.00% 0.25% 07:46-08: % 0.34% 0.57% 0.37% 0.22% 0.07% 0.19% 1.41% 0.30% 08:01-08: % 1.02% 0.68% 0.60% 0.22% 0.16% 0.22% 2.27% 0.52% 08:16-08: % 0.83% 0.75% 0.60% 0.24% 0.32% 0.28% 1.85% 0.49% 08:31-08: % 0.49% 0.52% 0.84% 0.57% 0.67% 0.10% 1.77% 0.53% 08:46-09: % 0.58% 0.52% 0.90% 0.64% 0.78% 0.22% 1.90% 0.61% 09:01-09: % 0.54% 0.79% 1.19% 1.18% 0.93% 0.25% 2.78% 0.85% 09:16-09: % 0.63% 1.04% 1.37% 1.10% 0.98% 0.25% 3.05% 0.93% 09:31-09: % 1.05% 1.24% 1.19% 1.22% 1.03% 0.53% 3.45% 1.07% 09:46-10: % 1.05% 1.21% 1.18% 1.32% 1.03% 0.53% 3.42% 1.07% 10:01-10: % 1.11% 1.18% 1.37% 1.37% 1.35% 0.70% 4.55% 1.28% 10:16-10: % 1.20% 1.14% 1.82% 1.48% 1.51% 0.70% 5.08% 1.39% 10:31-10: % 1.26% 1.03% 1.88% 1.33% 1.49% 0.62% 5.15% 1.42% 10:46-11: % 1.36% 1.01% 1.90% 1.45% 1.49% 0.53% 4.98% 1.42% 11:01-11: % 1.77% 0.95% 2.02% 2.33% 2.00% 0.66% 5.55% 1.70% 11:16-11: % 1.80% 1.07% 1.99% 2.36% 1.61% 0.72% 5.44% 1.68% 11:31-11: % 1.76% 1.07% 1.77% 2.24% 1.65% 0.37% 5.30% 1.57% 11:46-12: % 1.76% 1.35% 1.68% 1.85% 1.65% 0.26% 5.34% 1.52% 12:01-12: % 1.79% 1.58% 1.36% 1.75% 1.67% 0.87% 5.24% 1.48% 12:16-12: % 1.82% 1.56% 1.41% 1.82% 1.52% 0.99% 5.20% 1.49% 12:31-12: % 1.52% 0.66% 1.25% 1.60% 1.38% 0.96% 4.54% 1.22% 12:46-13: % 1.24% 0.60% 1.22% 1.55% 1.32% 0.96% 4.39% 1.14% 13:01-13: % 1.37% 0.65% 1.63% 1.30% 0.87% 0.64% 3.98% 1.06% 13:16-13: % 1.43% 0.71% 1.91% 1.42% 0.95% 0.62% 4.05% 1.14% 13:31-13: % 1.23% 0.77% 1.92% 1.23% 0.78% 0.62% 3.98% 1.08% 13:46-14: % 1.17% 0.94% 1.97% 1.26% 0.84% 0.62% 4.13% 1.10% 14:01-14: % 1.07% 1.21% 2.43% 1.69% 0.99% 0.78% 5.11% 1.32% 14:16-14: % 1.10% 1.26% 2.46% 1.69% 0.96% 0.73% 5.12% 1.32% 14:31-14: % 1.14% 1.10% 2.54% 1.82% 0.96% 0.33% 4.75% 1.30% 14:46-15: % 1.10% 1.04% 2.50% 1.79% 0.90% 0.34% 4.54% 1.27% 15:01-15: % 1.02% 1.29% 1.70% 1.46% 0.67% 0.33% 4.15% 1.11% 15:16-15: % 0.98% 1.34% 1.70% 1.46% 0.67% 0.27% 4.17% 1.10% 15:31-15: % 1.01% 1.37% 1.69% 1.28% 0.63% 0.56% 4.08% 1.13% 15:46-16: % 0.96% 1.37% 1.61% 1.23% 0.59% 0.56% 4.01% 1.10% 16:01-16: % 1.08% 0.97% 1.70% 0.81% 0.66% 0.85% 4.00% 1.03% 16:16-16: % 1.06% 0.94% 1.58% 0.74% 0.62% 0.99% 3.85% 1.01% 16:31-16: % 1.02% 0.90% 0.90% 0.85% 0.53% 1.05% 3.53% 0.92% 16:46-17: % 1.04% 0.90% 0.82% 1.00% 0.53% 1.09% 3.63% 0.93% 17:01-17: % 0.93% 0.84% 0.91% 0.91% 0.51% 0.85% 3.31% 0.85% 33 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır. Hedef Kitle: ABC1, Erkek, (25-35) 4,056,583 Hedef Kitle Radyo Genel erişim : 55.3% Hedef Kitle Radyo (Adı) Erişim: 13.48% GÜNLER PERIOD Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Total Ortalama 00:00-00: % 0.20% 0.15% 0.05% 0.22% 0.08% 0.66% 0.11% 00:16-00: % 0.05% 0.15% 0.05% 0.17% 0.08% 0.50% 0.08% 00:31-00: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 00:46-01: % 0.15% 0.10% 0.31% 0.04% 01:01-01: % 0.17% 0.10% 0.10% 0.34% 0.06% (TÜM GÜNLER 15'ER DAKİKALIK DİLİMLERE AYRILMIŞ OLARAK GÖSTERİLİR) 22:46-23: % 0.20% 0.59% 0.77% 0.30% 0.42% 0.45% 1.56% 0.41% 23:01-23: % 0.13% 0.33% 0.51% 0.10% 0.18% 1.07% 0.19% 23:16-23: % 0.13% 0.14% 0.38% 0.05% 0.18% 0.75% 0.14% 23:31-23: % 0.07% 0.10% 0.11% 0.05% 0.14% 0.41% 0.08% 23:46-00: % 0.20% 0.07% 0.03% 0.05% 0.17% 0.05% 0.46% 0.09% TOTAL 6.14% 4.85% 4.73% 6.32% 5.27% 4.68% 3.91% 13.48% 5.13% İstasyonlar bazında, tanımlanan hedef kitle için, üç aylık dönemi temsil eden bir haftanın günlerinde ve gün içerisinde de 15 dakikalık zaman dilimlerindeki erişimlerinden yola çıkarak, spot seçimleri gerçekleştirilir; her istasyon ve birlikte planlanan istasyonlar için ayrı ayrı ve beraber erişimleri hesaplanır.

34 HTP Panel Örnekleminden Yararlanma Süreci AGB veri tabanı araştırmasının temel özelliklerine örneklem planı ve bütün hücresel dağılımı yapılır. Bu dağılıma uygun olarak örnek alınacak mahalle ve sokaklar belirlenir. Belirlenen mahalle ve sokaklarla HTP panelinin karşılaştırılması yapılır. Eş veya özdeş bulunan yerlerde yeniden örnek seçmek yerine HTP örnek haneleri kullanılır. Eş veya özdeş niteliğe RİAK temsilcileri ile birlikte karar verilir. Temel örnekleme mantığı aynı olduğundan çok yüksek miktarda eş/özdeş hane bulunması doğaldır. HTP panelinden ne kadarlık örneğin kullanılacağı ayrıca tartışılabilir. Daha önce verdiğimiz teklifte bu oran %70 çakışma öngörmüştü. Buna göre bütçeler de şöyledir: 34 Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.

35 Örnek Planı: Dağılımın hesaplanması ÖRNEK Mahalleler Nüfus12+ Yaş Nüfus Nüfus Payı % Örnek Dağılımı ABBASAĞA % AKATLAR % ARNAVUTKÖY % BALMUMCU % BEBEK % CİHANNUMA % DİKİLİTAŞ % ETİLER % GAYRETTEPE % KONAKLAR % 6 KURUÇEŞME % KÜLTÜR % LEVAZIM % LEVENT % MECİDİYE % 6 MURADİYE % NİSPETİYE % 7 ORTAKÖY % SİNANPAŞA % TÜRKALİ % 6 VIŞNEZADE % YILDIZ % BEŞİKTAŞ TOPLAM % Radyo Dinleme Araştırması Ortak Komitesi için hazırlanmıştır.