TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ"

Transkript

1 TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul

2 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok. No: 108 Çankaya - ANKARA Tel: (pbx) Faks: Web Sitesi: ISBN: Baskı: Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 35. Cadde No: Yenimahalle / ANKARA Tel:

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 AÇIŞ KONUŞMALARI Hakkı MATRAŞ... 5 TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili OTURUM: Torba Yasa Ne Getiriyor?...11 OTURUM BAŞKANI: Bülent PİRLER TİSK Genel Sekreteri KONUŞMACILAR Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkanı Nur EKESAN YMM, RSM Kapital Karden Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem SARISU Sosyal Güvenlik Uzmanı TARTIŞMA

4 4

5 SUNUŞ Kamuoyunda Torba Kanun Tasarısı olarak bilinen ve 25 Şubat 2011 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun iş camiamız açısından son derece önemli hükümler içermektedir. Özellikle Kanunda yapılan düzenlemelerle; 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, gibi kanunlarda yer alan işveren yükümlülükleri ile çeşitli kanunlarda düzenlenmiş bulunan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik son derece kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Kanunun TBMM Genel Kurulun daki görüşmeleri tarihinde tamamlanmıştır. Ancak 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemelerin işverenlerimize aktarılması, Kanunla ilgili detaylı bilgilerin konunun uzmanlarıyla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 8 Şubat 2011 günü İstanbul Conrad Otel de Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler başlıklı Seminer gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu Seminerimizde yapılan sunum ve tartışmaları bir kitap haline getirerek, yapılan değerlendirmelerin önümüzdeki sürece katkısını sağlamak amacıyla ilgililerin yararlanmasına sunmayı Konfederasyonumuz ayrıca bir görev kabul etmiştir. 1

6 Seminere iştirak eden değerli tebliğ sahiplerine, tartışmalara katılarak görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm konuklarımıza bir kez daha teşekkür ederek, sunulan yayının konuyla ilgili herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Saygılarımızla, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 2

7 AÇIŞ KONUŞMALARI 3

8 4

9 AÇIŞ KONUŞMALARI SUNUCU: FERHAT İLTER (TİSK Genel Sekreter Yardımcısı) Değerli Konuklar; Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler konulu Seminere hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakkı Matraş ı kürsüye davet ediyorum. Buyrun Başkanım. HAKKI MATRAŞ (TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Sizleri Şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına, saygıyla selamlıyorum. Bu seminerimizin konusunu oluşturan Torba Kanun (Tasarısı), içerdiği 216 madde ve geçici maddeler çerçevesinde birbirinden farklı birçok kanunda yaptığı değişikliklerle son yıllarda TBMM den geçen en geniş kapsamlı yasalardan birisi olacaktır. Hükümetimizin başlangıçta istihdamı artırma ve işsizlikle mücadele amacıyla TBMM ye sevkettiği Kanun, süreç içerisinde kamunun ihtiyaç duyduğu birçok değişikliğin de içine monte edildiği bir düzenleme olmuştur. Kanunun iş mevzuatıyla ilgili olarak içerdiği hükümler esasen Konfederasyonumuzun uzun süredir gerçekleşmesini talep ettiği önemli hususlardır. Hatırlanacağı gibi, Ulusal İstihdam Stratejisi nin 5

10 belirlenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik eylem planının oluşturulması çalışmaları çerçevesinde geçen yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer in talimatı ile oluşturulan İstihdam Danışma Kurulu nun alt komiteleri iki çalıştayla faaliyet göstermiştir. İlki Aralık 2009 tarihinde, ikincisi Şubat 2010 tarihinde toplanan çalıştaylara Konfederasyonumuz tarafından istihdama ilişkin işveren kesiminin görüşleri sunulmuştur. Bunu takiben Ekonomi Koordinasyon Kurulu İstihdam Strateji Belgesi Taslağı nı görüşmek için 8 Haziran 2010 tarihinde toplanmıştır. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan bu vesileyle yaptığı konuşmasında Türkiye nin çalışma mevzuatında OECD nin en katı düzenlemelere sahip ülkesi olduğunu, bu hususun katıldığı OECD ve G-20 Toplantılarında da dile getirildiğini; esnekliği geliştirme kararında olduklarını, bunu yaparken suistimallere imkan verilmemesini ve AB nin esneklik hükümlerinin esas alınmasını istediklerini belirterek, kıdem tazminatı konusunun tabu olmadığını, mümkünse bir fon ile çözülebileceğini, ancak işçinin hakkını alması ve işverenin yükünün ciddi ölçüde hafiflemesi ilkelerinin geçerli olması gerektiğini söylemiştir. Diğer taraftan istihdam artışına yönelik tedbirler Konfederasyonumuzun işveren kesimini temsil ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı nın başkanlığında toplanan Üçlü Danışma Kurulu nun yaptığı birçok toplantının ana gündem maddesini oluşturmuş ve işveren camiasının konuya ilişkin görüşleri ilk elden yetkililere iletilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan Torba Kanun Tasarısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır. 6

11 Hükümet tarafından tarihinde TBMM ye sevkedilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın ilk şekli esasen uygulanmakta olan bazı esnek çalışma biçimlerini ortadan kaldırıcı hükümler içerirken, Konfederasyonumuzun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasındaki girişimleri ile olumlu bir şekle dönüştürülmüştür. Değerli Konuklar, Hazırlanan Kanun ile özellikle; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gibi kanunlarda yer alan işveren yükümlülükleri ile çeşitli kanunlarda düzenlenmiş bulunan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik son derece kapsamlı değişiklikler yapılmaktadır. Söz konusu Kanun ile son yıllarda fiilen uygulanan evden çalışma(*), uzaktan çalışma(*) gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturulmakta, ilk defa işe alınacaklar için deneme süresinin 4 aya kadar belirlenebilmesi imkanı getirilmekte (*) ; 2 ay olan denkleştirme süresinin turizm sektöründe toplu iş sözleşmesi olmaksızın 4 aya kadar çıkarılabilmesi kabul edilmekte (*) ; sigorta primlerindeki teşvik unsurlarının birlikte uygulanabileceği öngörülmekte; kısa çalışma uygulamasının kapsamı genel ekonomik krizin yanında sektörel ve bölgesel krizleri de kapsayacak şekilde genişletilmekte ve işsizlik sigortasına hak kazanma şartları iyileştirilmektedir. (*) Bu hususlar Seminer den sonra, TBMM Genel Kurulu nda cereyan eden son gün görüşmelerinde Tasarı dan çıkartılmıştır. 7

12 Konfederasyonumuz, Torba Kanun un geneli itibariyle ekonomi ve çalışma hayatı açısından olumlu sonuç ve etkiler yaratacağı inancını taşımaktadır. Hükümetimiz, bu araç ile derin bir kriz döneminin ardından kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamındaki tedbirlerle gerekli düzenlemelere gitmektedir. Öte yandan, yine Torba Yasa ile çalışma hayatı açısından Ulusal İstihdam Stratejisi nin kısa vadeli tedbirleri yürürlük kazanmış olacaktır. Seminerimize konuşmacı olarak katılma nezaketini gösteren Sayın Prof.Dr. Şükrü Kızılot, Sayın Ekrem Sarısu ve Sayın Nur Ekesan getirilen düzenlemelerle ilgili bilgi vereceklerdir. Kendilerine katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer Katılımcılar, Çalışma hayatımızın dinamik yapısı çıkarılan kanunların ve diğer mevzuatımızın devamlı olarak eskimesine yol açmaktadır. İşsizlik oranının % 11,2 gibi hala çok yüksek seyrettiği ülkemizin kayıtdışılık gibi bir gerçeğini de göz önüne aldığımızda çıkartılan mevzuatın işyerlerimizin mevcut yüklerini artırıcı değil azaltıcı nitelikte olmaları gerekmektedir. Küresel Kriz in yaşandığı bir dönemden çıkarken, değişen dünya ve çalışma koşulları karşısında çalışma hayatımızı düzenleyen yasaların da değişmesi doğaldır ve gereklidir. Ancak bu değişim, ülke koşullarına cevap verecek biçimde olmak zorundadır. Kalkınma dünyayla bütünleşmeye bağlı olduğuna ve bu da ancak ekonomik bütünleşme ile sağlanabileceğine göre, çalışma hayatımızı düzenleyen yasalarımız da ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirmeye hizmet etmelidir. Diğer bir ifadeyle, çalışma hayatına yönelik olarak oluşturulacak model, genel ekonomik sistemin işleyiş ve mantığı ile uyumlu olmalı, aynı zamanda toplumsal öncelikleri de gözetmelidir. 8

13 Özellikle, Ulusal İstihdam Stratejisi nin Hükümetimizce sonuçlandırılarak, orta ve uzun dönemli tedbirlerin uygulanmaya başlanması önem teşkil etmektedir. Konfederasyonumuz ve Üye İşveren Sendikalarımız işyerlerimizin çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarını yakından takip etmekte ve bunlara çözüm yolları araştırılması için gerekli girişimleri hızlı biçimde yapmaktadır. Bu çerçevede özellikle iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, toplu ve bireysel iş ilişkileri, vergi, insan kaynakları ile çevre gibi konularda işyerlerimizi aydınlatıcı; uygulamada yaşanan sorunlara çözüm arayıcı nitelikteki seminer ve panellerin düzenlenmesine devam edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, Seminerin işyerlerimiz açısından yararlı sonuçlar doğurmasını dilerim. SUNUCU: - Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Şimdi, Torba Yasa ne Getiriyor başlıklı oturumumuza geçiyoruz. Oturum Başkanlığını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sayın Bülent Pirler yapacaklar. Konuşmacılar; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Şükrü Kızılot, Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Ekrem Sarısu ve yeminli mali müşavir, RSM Kapital Karden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nur Ekesan. Sayın Oturum Başkanını ve konuşmacıları masaya davet ediyorum. 9

14 10

15 Oturum Torba Yasa Ne Getiriyor? Oturum Başkanı : Bülent PİRLER TİSK Genel Sekreteri Konuşmacılar : Prof.Dr. Şükrü KIZILOT Gazi Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Maliye Bölümü Başkanı Nur EKESAN Yeminli Mali Müş./RSM Kapital Karden Yön. Krl. Bşk. Ekrem SARISU Sosyal Güvenlik Uzmanı 11

16 12 Oturum Katılımcıları Birarada.

17 TORBA YASA NE GETİRİYOR? SEMİNERİ OTURUM BAŞKANI: BÜLENT PİRLER (TİSK Genel Sekreteri) Efendim hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor: Torba Yasa olarak adlandırılan Tasarı bugün saat 15 ten itibaren Mecliste görüşülecek; Meclisten aldığımız kadarıyla bu tasarı, -eklentileriyle birlikte şu ana kadar bizim toplam elde ettiğimiz- 216 maddeden oluşuyor. Meclis, her gün de birer bölümü bitirmek kaydıyla çalışmasını programlamış durumda. Dün itibarıyla Meclisimiz 6 bölümü, yani 127 nci ve 152 nci maddeleri bitirdi. Bugün 7 nci bölüm görüşülecek. Toplam 9 bölüm var. Sonuç itibarıyla, yine yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu Kanun Tasarısının Perşembe akşamı itibarıyla Mecliste yasalaşması bekleniyor. Zaten ondan sonraki prosedür çok açık; Cumhurbaşkanlığına gittikten sonraki hafta içerisinde de büyük olasılıkla Cumhurbaşkanlığından onaylanmış olarak çıkacaktır. Tabii bu Yasa ilk başladığında, açık söylemek gerekirse Torba Yasa olarak adlandırılıyordu; fakat şu anda, -ilk başladığında bu yaklaşık 40 küsur madde üzerinden oluşacaktı, hatta deniliyordu- üzerine 200 madde daha eklendi, -ben söylemiyorum, bir bakanın ifadesi olduğundan dolayı söylüyorum- Torba Yasa, oldu Çuval Yasa, onu da söylemek gerekiyor. Neler getiriyor, neleri içeriyor; açık söylemek gerekirse, bir 13

18 kısmını anlayabiliyoruz bir kısmını anlayamıyoruz. Onun için, bu toplantıyı yapmaya Sayın Hocamla birlikte karar verdik; iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz, çünkü gerçekten neyin nasıl olduğu, hangi maddenin neyi getirdiğini biraz daha net olarak anlamış olabiliriz. Yalnız o vurguyu yapmam gerekiyor; şu ana kadar 152 madde bitti ve 152 madde içerisinde (Meclis Genel Kuruluna sunulan kısmında) çok ufak tefek değişiklikler oldu, yani maddeler çok büyük değişikliklere uğramadı. Ama, 152 nci maddeden sonraki kısımlardaki gelişmeleri, Genel Kurulda olabilecek muhtemel değişiklikleri şu anda bilemediğimizden dolayı, değişiklikler nedeniyle farklı hükümler kabul edilirse şimdiden affınıza sığınıyorum, çünkü ne olacağını biz de bilmiyoruz. Daha fazla uzatmadan sözü hemen çok değerli Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Hocama bırakmak istiyorum; buyurun Hocam. PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı) Efendim hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Bülent Bey in de belirttiği gibi, Cumhuriyet tarihinin belki de en kapsamlı Yasasıyla karşı karşıyayız; hatta, 832 kelimeden oluşuyor diye adı bile dikkate çekti. Sadece adı 2 sayfa tutuyor. Çok önemli düzenlemeler 14

19 yapıyor. Nur Beyle biz Yasayı mali konular yönüyle ele alacağız, Sayın Sarısu da sosyal güvenlik yönüyle ele alacak ama, sonuçta üçümüz bir arada, Sayın Başkanın da katkısıyla, Torba Yasa ne getiriyor ne götürüyor, onu açıklamaya çalışacağız. Böyle üç kişi bir konuyu açıkladığında hep aklıma gelen bir fıkra vardır, izninizle onunla başlayayım. İlkokul 3 üncü sınıfa giden çocuğa babası merak edip sormuş, -dede de köşede gazete okuyor- evladım bugün ne öğrendiniz? Babacığım bugün biz bir üç kenarlının alanını öğrendik demiş. Üç kenarlı herhâlde üçgen olsa gerek diyerek, nasıl öğrendiniz evladım demiş. Çocuk, bir üç kenarlının alanı, yatayımıyla dikleşiminin vuruşumunun yarısına eşittir demiş. Baba, bir daha söyle bakayım demiş. Bir üç kenarlının alanı, yatayımıyla dikleşiminin vuruşumunun yarısına eşittir demiş. Oğlum bu nereden çıktı? bir defa onun adı üç kenarlı değil, üçgen, tarifine gelince, bir üçgenin alanı, tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir, sen git yarın öğretmenine bunu anlat demiş. Çocuk tam peki baba dediğinde, dede okuduğu gazeteyi bırakmış, ikiniz de yanlış biliyorsunuz, bir defa onun adı üç kenarlı da değil, üçgen de değil, onun adı müselles, tarifine gelince, ikinizin yaptığı tarif de doğru değil, ben söyleyeyim, siz de bunu öğrenin, öğretmenine söyleyeceksen aynısını söyle, bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darbının nısfına müsavidir demiş. Aslında bunların üçü de üçgenin tanımı. Salondakilerin tamamına yakın kısmı, -belki birkaç örnek vardır- sonuncuya yetişemedi galiba; biz de ortadaki kuşaktık. Gerçekten de üçgene müselles deniliyormuş ve tarifi de biraz önce anlattığım gibiymiş. Biz de sonuçta, üçgenin tanımında olduğu gibi, Torba Yasayı farklı üsluplarla, farklı yönleriyle ele alacağız. Efendim, Torba Yasa, Sayın Başkanın da söylediği gibi, zaman içerisinde o kadar doldu ki, torbaya da sığmadı, giderek 15

20 büyüdü ve çok sayıda konuyu kapsadı, madde sayısı da arttı. Dün Mecliste saat civarında 133 üncü madde görüşülüyordu. Belli ki, bu hafta içerisinde bu sonuçlandırılacak ve yasalaşacak. Tabii, yasalaştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanınca imzalanıp yürürlüğe girmesi ile ilgili tarih önemli. İzleyen aydan itibaren başladığı için, örneğin Şubat ın sonu olması ile Mart ayının başı olması, 1 ay anlamında çok fark edecek. Benim kişisel tahminim, bunun Mart ın başında Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe gireceği şeklinde. Bu tahminim de şuradan kaynaklanıyor: Meclisten çıktıktan hemen sonra, bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiyor, o yasa bir redakte ediliyor ve uzun bir zaman da alabiliyor, mesela Borçlar Kanunu Ocak ın 11 inde kabul edilmişti, 24 ünde (13 gün sonra) Sayın Cumhurbaşkanı na gönderildi. Şubat ayının 28 gün olduğunu, kabulünü, üzerinde yapılacak çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanı nın 15 günlük inceleme süresini göz önüne aldığımızda, galiba Mart ayının başı olacak gibi. O nedenle, süreler de buna göre olacak, ödeyenler de zamanı buna göre hesaplayacaklar. Bu, çok sayıda konuyu kapsıyor. Kapsama ne giriyor; gazetelerde okudunuz ama, yine de biz belirtelim. Bildiğiniz gibi, en önemlisi vergiler ve vergi cezaları; bu önemli bir kısmını ilgilendiriyor. Zaten Torba Yasa deyince, çok sayıda konu var ama, herkesin aklına gelen vergi ve sigorta primi borçları, çünkü vergi ve sigorta primi borçları 110 milyara ulaşmış durumda; bu ciddi bir rakam. Sizlere dağıtılan kitapçığın en arka sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumunun faizleriyle birlikte alacakları var. Vergide de 51 milyar civarında bir alacak tahmin ediliyor. Buradan ne kadar gelir toplanacak, o şu anda bir tahmin, öngörülmüş değil. Hatırlarsınız, çok önce Vergi Barışı vardı. IMF o zamanlar, ancak 750 milyon lira toplayabilirsiniz demişti, sonuçlandığında 4 milyar 715 milyon lira toplandı. Varlık Barışı Yasası biraz daha 16

21 farklı bir olaydı; yakın bir geçmişte hep beraber onu gördük. Orada da, beyan edilenle getirilen arasında ciddi bir fark vardı. Bu Torba Yasadan ne kadar gelir toplanacak; kuşkusuz 2011 bütçesinde olması gerekir. Acaba oradaki rakam ne? 110 milyar liralık kısmını oluşturan vergi ve sigorta dışında; ihtilaflı vergiler, matrah arttırımı, stok beyanı gibi çeşitli hükümleri var (birazdan ayrıntılarını inceleyeceğiz.) Çoğunuzun da bildiği gibi, bu Torba Yasa nedeniyle, 2011 yılı bütçesinde sağlanacak gelir kaleminde 1 lira dahi gözükmüyor. Dolayısıyla, bütçedeki gelir kalemi ekstradan bir gelir olacak ve hangi amaçla, ne gibi harcamalarda kullanılacak, onu birlikte göreceğiz, şu anda belli değil; ama bütçede yer almaması bana göre önemli bir eksiklik. Biz üniversitede bütçeyi anlatırken bütçe ilkelerinden (açıklık, samimiyet, dürüstlük, gerçekçi olması falan) söz ediyoruz. Bütçede, Torba Yasadan sağlanacak gelirlerin gözükmemesi önemli bir eksiklik. Tekrar kapsamına geldiğimizde, neyi kapsıyor? Ağırlıklı olarak akla gelen, dediğim gibi, vergi ve sigorta primleri. Kuşkusuz diğerleri de çok önemli ama, hemen akla vergiler ve sigorta primleri geliyor; zaten biz de bugün burada onun üzerinde duracağız. Savaşı kaybeden komutanı çağırmışlar, niye kaybettin diye sormuşlar, o da kırk tane sebebi var demiş. Say bakalım demişler. Bir, barutumuz yoktu, 39 una gerek yok demiş. Orada olduğu gibi, bu vergiler ve sigorta primleriyle ilgili olaylar birincisi oluyor ve sonra; Gümrük vergileri (daha önce olmayanları da kapsıyor), idari para cezaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve bağlı odalara bağlı olan alacaklar, TEDAŞ ın elektrik alacakları, organize sanayi bölgelerindeki elektrik, su alacakları diye liste uzayıp gidiyor. Ana başlıkları itibarıyla bunlara yer verdik. Kanun ilk çıktığında, 2010 yılı ortasına kadar olan borçları kapsıyordu. Hatta, bundan sonra ödeyelim mi ödemeyelim mi 17

22 diye sordular, ödeyin, çünkü bundan sonrasını kapsamıyor dedik. Bazıları, ben yine de ödemeyeceğim, belli olmaz dedi. O bazıları haklı çıktı; dönem olarak 31 Aralık 2010 a kadar uzattılar. İlginçtir, ödemeyenler çoğu kez haklı çıkıyorlar. Öncelikli olarak, ağırlıklı bir kısmı birikmiş borçlar (rakam olarak da belirtmiştim.) Çoğunuzun da bildiği gibi, ana paraya dokunulamıyor, çünkü ana paraya dokunulduğu an Türkiye genelinde bir feryat başlayacak, çünkü ödeyenler haklı olarak, biz niye ödedik, ana parada nasıl indirim yaparsınız diyecekler. Dolayısıyla, birikmiş borçlarda yapılan indirim faizlere yönelik, yani gecikme faizi ve gecikme zammıyla ilgili bir indirim. Faizleri TEFE ve ÜFE ye göre hesaplanıyor ve 36 ayı bulabilen bir ödeme yapısına göre ödenmesine olanak sağlanıyor. Faiz hesabında ilginç bir durum var. TEFE, ÜFE, gecikme faizi deyince, 2005 yılının, 2006 yılının TEFE si neydi, faizi neydi, ne kadar avantajı olacak, onu ezbere bilemiyoruz. O nedenle, daha akılda kalsın diye belirli yılları tabloya koydum. Tamamı da (aylar da dahil) elinizdeki kitapçıkta var. Gördüğünüz gibi; bazı yıllarda, örneğin 2005 yılında birikmiş olan faiz 13 te 1 e iniyor, yani neredeyse faiz siliniyor gibi bir şey oluyor, -inanılmaz bir avantaj- bazı yıllarda, örneğin 2007 yılında 4 te 1 e iniyor, 2008 yılında 4 te 1 e iniyor, yani faizin yüzde 75 i, -bunlar, akılda kalsın diye yuvarlak- 4 te 3 ü kaldırılıyor. Birikmiş faiz borçlarının ortalama olarak 3 te 1, bazı yıllarda da 4 te 1 ödenecek, hatta bazı yıllarda 8 de 1, 13 te 1 falan oluyor; bu ciddi bir indirim. Açıkçası, buna af da diyebiliriz, çünkü birikmiş faizin 4 te 3 ü veya 5 te 4 ü af oluyor; önemli bir avantaj. Başvuru zamanı ne zaman? Konuşmama başlarken de belirtmiştim, bunun başvurusunda, Resmi Gazetede yayımladığı tarih önemli. Mecliste kabul edildiğinde kanunlaşmış oluyor ama, Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giriyor. İzleyen 2 nci ayın sonuna kadar alacaklı 18

23 idareye başvurmak gerekiyor, hangi vergi dairesine borç varsa oraya başvurmak gerekiyor. Ardından da, ödeme yönünden, ilk taksiti izleyen 3 ay içinde olay başlıyor; bu, Sosyal Sigortalarda veya BAĞ-KUR da 4 üncü aydan itibaren başlıyor. Demek ki, geniş bir vade, uzun bir vade söz konusu. Biraz önce taksit seçeneklerinden bahsetmiştim; dedim ki, 36 aya kadar devam ediyor. Hayır, hepsi 36 ay değil. Eğer 36 ayda ödenecek denirse hiç kimse bunu peşin ödemez. O nedenle kanun koyucu diyor ki, istersen getir peşin öde, daha sana faiz falan yok, ama durumun iyi değilse 12 ayda öde, 18 ayda öde, 24 ayda öde, 36 ayda öde, ben onun gecikme faizini TEFE ye, ÜFE ye göre düşüreceğim, ana parayla birlikte hepsini bir havuza koyacağım, o havuzdaki toplama yıllık faiz yüzde 5 (akılda kalması için.) Demek ki, 36 ay (3 yılda) taksitle ödeyecek olana, 3 yıllık toplam yüzde 15 faiz eklenecek, 2 yılda ödeyecek olana toplam yüzde 10, 1 yılda ödeyecek olana yüzde 5 faiz eklenecek. Birikmiş vergilerin ödenmesi olayı bu. Birazdan Ekrem Beyin anlatacağı sosyal sigorta primleriyle ilgili olay da benzeri şekilde. Bunun dışında, yıllardır alışık olduğumuz, çoğumuzun bildiği, matrah arttırımı olayı var. Matrah arttırımını ağırlıklı olarak Nur Bey anlatacak ama, ana hatlarıyla, gördüğünüz gibi, Gelir Vergisinde -yabancısı değilsiniz- her yılın kazancı belli bir oranda arttırılıyor ve vergi incelemesine tabi tutulmuyor. İşletme defteri tutanla bilanço defteri tutanlar şeklinde bir ayrım yapılmış. Tabloda gördüğünüz gibi, en az arttırılacak bir tutar var. İşletme defteri tutan en az lira arttırmak zorunda. Bunun da vergisi, yüzde 20 den, lira civarında. Bilanço esasına göre defter tutanlarda da lira; o da lira civarında ödeyecek. Eğer vergilerini düzenli olarak ödemiş ise, yüzde 20 yerine yüzde 15 ödeyecek. Burada, vergisini ödeyenleri bir anlamda ödüllendiren bir düzenleme var; anlamlı bir olay. 19

24 Bununla ilgili olarak çarpıcı birkaç örnek vermek istiyorum (Nur Bey de üzerinde duracak); bir tanesi kira gelirleri. Bazıları, yahu, kira gelirini beyan etmedim, şu kadar kira gelirim var, ne yapayım diyor (sizlere de beyan etmişlerdir.) Bana soranlara diyorum ki, aman, bir an önce beyan edin, çünkü artık düzen değişti, bankalara yatırılıyor, bankalardan yakalanır, ayrıca maliyeciler kontrol yapıyorlar, yöneticiye soruyorlar, bir an önce kira gelirinizi beyan edin. Böyle bir tanıdığım vardı, yahu Hocam, sen beyan et diyorsun ama, birkaç yıldır beyan etmiyorum, sanki yakalamazlar gibi geliyor dedi. Yok yok, yakalarlar, bir an önce beyan et dedim. Geçenlerde beni aradı, yahu, ben senin dediğini yapmadım, beyan etmedim, kârlı çıktım, geçen gazeteye yazmışsın okudum, 2009 yılında 180 bin lira kira gelirim vardı, senin dediğini yapsaydım dünyanın vergisini ödeyecektim, şimdi sadece 489 lira ödersem bu iş bitiyormuş dedi; maalesef evet. Rakamları gördünüz. 4 yıldır kira geliri elde edip ister yüz binlerce, ister milyonlarca lira olsun, tutarla da sınırlı değil, hiç beyan etmeyenler, gördüğünüz gibi, 4 yıllık toplam lira civarında bir vergi ödeyecekler, olay bitiyor. Endişem şu: Bu, alışkanlığa dönüşüp de, yahu, bir daha çıkar, biz gene ödemeyelim diyenler olabilir. Bu tabii doğru bir şey değil. Ama, üzülerek söylüyorum, böyle düşünenler hep haklı çıkıyorlar, hatta, bize sorduklarında, şöyle yapın dediğimizde, yapmayanlar kârlı çıkıyorlar; o da olayın başka bir yönü. Hepiniz biliyorsunuz; artık, 5 yıl içinde, 2007 den önce gayrimenkul edinenler, 4 yıl içinde satarlarsa, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisine tabi. Arsa almış satmış 3 milyon kazanmış, arazi almış parsellemiş 10 milyon kazanmış, arsasını müteahhide vermiş daire almış, milyon lira almış ama beyan etmemiş; beyan edilmesi gerekir, yüzde 35 vergi ödersiniz diye anlattığımız insanlardan bazıları şimdi diyorlar ki, yahu, iyi ki sizi 20

25 dinlememişiz, iyi ki beyan etmemişiz. Bunu beyan etmeyenler, örneğin 2009 yılında arsa satışından, arsa karşılığı aldığı dairelerin satışından isterse 10 milyon kazanmış olsun, sadece lira ödediğinde olay bitiyor. Geçmiş yıllarda da ben bunu devamlı yaptım, 10 milyonlarca lira kazandım, geçmiş yıllarda da beyan etmedim diyenlere yasa, sadece lira öde arkadaş, bunlarla ilgili bir inceleme olmayacak diyor. Ben vergi ödemeye çok alışık değilim, bu benim tansiyonumu yükseltir diyen olursa, onlara da, aman, sağlığın önemli arkadaş, 36 ayda ödeyebilir misin deniyor. Düşünün, 10 milyonlarca lira kazanan insana, 4 yıllık incelemeden muafiyetin karşılığında lirayı 36 ayda öde, her ay 150 lira civarında bir rakam mümkün mü diyesi geliyor. Maalesef yasa böyle. Yurt dışı kazancını hiç bildirmeyenler var; onları da kapsıyor. İlginçtir, Varlık Barışı uygulamasında denildi ki, yurt dışındaki paralarınızı veya diğer kıymetlerinizi Türkiye ye getirin, yüzde 2 sini ödeyin, size 2007, 2006, 2005 yıllarıyla ilgili olarak herhangi bir sorgulama yapılmayacak. Bazıları getirdiler. Bir diplomat bana, benim yurt dışında 9 milyon dolarım var, getireyim mi getirmeyeyim mi, kafam karışık diye sormuştu, getirin, bakın yüzde 2 yle dedim. Yahu, getireceğim ama, 2007 den geriye doğru güvence veriyor, ben şimdi kendi kendimi ihbar etmiş olmayacak mıyım, çünkü 2009 da getireceğim, 2008 in vergisi hani diyecekler dedi. Dediği doğruydu. İnsanların bir kısmı bu nedenle getirmediler. Örneğin 10 milyon dolar getirecek olan kişinin 200 bin dolar ödemesi gerekiyordu. Yeni yasaya göre, şimdi getirirse 2008 i de, 2009 u da kapsayacak ve toplam ödeyeceği rakam yaklaşık dolar. Yurt dışında elde ettiği kazanç 100 milyon dolar da olsa, 50 milyon dolar da olsa veya parası olsa, vergilendirme yönünden, tutarıyla sınırlı olmaksızın lira, yani dolar ödeyecek olay bitecek getirisini de artık bir zahmet 2011 Mart ta beyan etsin diyesi geliyor kişinin. 21

26 Tartışmalar vardı. Kanunda, şimdi bilgi değişimi falan da demiyor, nereden getirirsen getir, Patagonya da da olsa getir, sadece bu vergiyi öde, inceleme yok diyor ki, bu çarpıcı bir olay. Gördüğünüz gibi, Kurumlar Vergisi yönünden var. Orada da yine yüzde 15, 20, 25, 30 arttırımı var. Kurumlar Vergisinde de bu asgari tutarlar yüksekti, Plan ve Bütçe Komisyonunda indirim yaptılar; 2009 yılı için lirayı beyan eden yüzde 20 sini öderse, eğer vergilerini düzenli olarak ödediyse, yüzde 15 ini öderse bu olaydan önemli ölçüde kurtulmuş olacak. Matrah arttırımı olayı ücret ödemelerinde ve KDV de de söz konusu. Oranlar düşük ama, ilginçtir, KDV de, hesaplanan KDV üzerinden ödenmesi isteniyor, o yönüyle önemli. İlginç bir şey daha var. Diyor ki, arkadaş sen matrah arttırımını yap. Benim param yok. Yahu, sen matrah arttırımını yap. Peki, yaptım, param yok. Paranı ödeme, geçersiz olmayacak, incelemeden muaf olacaksın. Yani, 2006 dan, 2007 den, 2008 de, 2009 dan birtakım sıkıntıları var, bir taraftan da matrah arttırımı yapacak, parası yok, tam böyle ne yapayım derken birisi geliyor diyor ki, sen bu matrah arttırımını yap, beyan et, matrah arttırımı yapıp 1 lira vergi ödemesen dahi bu işlem geçersiz olmuyor, sen bu yıllarda vergi incelemesinden muaf oluyorsun arkadaş. Fıkra gibi ama böyle. Dolayısıyla burada da, parası olsun olmasın, matrah arttırımında bulunanların çok fazla olacağını tahmin ediyorum; nasıl olsa incelemeden kurtarıyor. Belki ileride bu birikmiş matrah arttırımı vergisine de bir af çıkar diyebilir. Bir de, vergi ihtilaflarına değinerek konuşmamı noktalamak istiyorum. Vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, Danıştay da, vergi ihtilaflarıyla ilgili olan dosyalarda, eldeki bir kuş, daldaki üç, dört, beş, artık kaç tane kuş varsa, onlardan daha iyidir anlayışıyla yaklaşılıyor ve deniliyor ki, vergi mahkemesinde 22

27 dosyanız var, daha henüz olay sonuçlanmadı, gel arkadaş, cezanı sıfıra indiriyorum, vergini de yarıya indiriyorum, faizini de 3 te 1 e, 4 te 1 e indiriyorum (faizi de enflasyona göre hesaplıyor), kalanına da 36 ay vade yapıyorum. Vergi mahkemelerindeki vergi ve cezaların durumu bu. Bir de, uzlaşma aşamasında ya da dava açma aşamasında olanlar var, incelemesi devam edenler var; onlara da deniliyor ki, siz de aynı haklardan yararlanabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla, zaten inceleme elemanlarına da, mükellefleri 2011 yılında yeni vergi incelemesine almayın, elinizdeki mevcut dosyaları, mevcut incelemeleri bitirin, ondan sonra biz yeni bir inceleme planı yaparız, bu arada bu matrah attırımı vesaire olaylar da kesinleşmiş olur deniliyor. Vergi mahkemesiyle ilgili şu örneği vereyim: Şundan dolayı kesilmiş 1 milyon liralık vergi 500 e inmiş, 3 milyon lira ceza sıfıra inmiş, 600 bin lira faiz 200 e inmiş, sonuçta, 4 milyon 600 bin liralık vergi ve ceza, bu kanundan yararlanmak için başvurursa 700 bine inmiş durumda, yani yaklaşık 4 milyonu kalkıyor, 700 ü taksitler hâlinde ödüyor. Peki, ben vergi mahkemesinde kazandım, Danıştay da; diyor ki, tamam arkadaş, sen Danıştay a gittiyse ve kazandıysan, o zaman sana daha fazla indirim yapacağım, cezanı yine sıfırlayacağım, verginin yüzde 80 ini indireceğim, kalan yüzde 20 yi ödeyeceksin, faizin de buna göre. Eğer vergi mahkemesinde kaybettiyse, o zaman sana vergide indirim yok, cezanı siliyorum, faizi yeniden hesaplayacağım, 3 te 1 e, 4 te 1 e indireceğim diyor. Cezalarda da, dava açılmış veya süresi geçmemiş ise yüzde 25 ini öde diyor, mükellef lehine ise yüzde 10 unu öde diyor. Gördüğünüz gibi, ödeme yönünden, faiz hesaplamasında belli bir katsayıyla çarpıyor; onu ben yüzde 5 olarak belirtmiştim. Konuşmama burada son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 23

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (05/09/2016)

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (05/09/2016) MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (05/09/2016) 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı 24 Kasım 2010 Mali Bülten No: 2010/87 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Sirküler No: 2017/08 Tarih:

Sirküler No: 2017/08 Tarih: Sirküler No: 2017/08 Tarih: 30.01.2017 Konu: 6770 SAYILI KANUN İLE 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 4 AY UZATILDI. 2 Özet: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 24.08.2016 Sirküler No : 2016/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bilindiği üzere 6736 Sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 33 TÜRMOB Haber Bülteni 15.07.2014 TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu nda Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir?

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunla; I- İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, II- Kayıtlarda yer aldığı halde,

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

Sirküler No: 011 İstanbul, 27 Ocak 2017

Sirküler No: 011 İstanbul, 27 Ocak 2017 Sirküler No: 011 İstanbul, 27 Ocak 2017 Konu: 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 ay uzatıldı. Özet: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 31.05.2017 /2017-43 / Alacakların Yapılandırılması Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU MATRAH ARTIRIMI Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 MATRAH ARTIRIMI ANA BAŞLIKLAR KURUMLAR

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/31 09/03/2017 Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/29 VERGİ Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI:

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 1- Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi; Örnek; İşletmenin 31.12.2010 tarihli bilançosunda görünmekle birlikte gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir:

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir: Sayı: YMM.03.2010-44 Konu: Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı İZMİR. 28.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-15 6736 SAYILI KANUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı