TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ"

Transkript

1 TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul

2 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok. No: 108 Çankaya - ANKARA Tel: (pbx) Faks: Web Sitesi: ISBN: Baskı: Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 35. Cadde No: Yenimahalle / ANKARA Tel:

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 AÇIŞ KONUŞMALARI Hakkı MATRAŞ... 5 TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili OTURUM: Torba Yasa Ne Getiriyor?...11 OTURUM BAŞKANI: Bülent PİRLER TİSK Genel Sekreteri KONUŞMACILAR Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkanı Nur EKESAN YMM, RSM Kapital Karden Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem SARISU Sosyal Güvenlik Uzmanı TARTIŞMA

4 4

5 SUNUŞ Kamuoyunda Torba Kanun Tasarısı olarak bilinen ve 25 Şubat 2011 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun iş camiamız açısından son derece önemli hükümler içermektedir. Özellikle Kanunda yapılan düzenlemelerle; 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, gibi kanunlarda yer alan işveren yükümlülükleri ile çeşitli kanunlarda düzenlenmiş bulunan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik son derece kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Kanunun TBMM Genel Kurulun daki görüşmeleri tarihinde tamamlanmıştır. Ancak 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemelerin işverenlerimize aktarılması, Kanunla ilgili detaylı bilgilerin konunun uzmanlarıyla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 8 Şubat 2011 günü İstanbul Conrad Otel de Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler başlıklı Seminer gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu Seminerimizde yapılan sunum ve tartışmaları bir kitap haline getirerek, yapılan değerlendirmelerin önümüzdeki sürece katkısını sağlamak amacıyla ilgililerin yararlanmasına sunmayı Konfederasyonumuz ayrıca bir görev kabul etmiştir. 1

6 Seminere iştirak eden değerli tebliğ sahiplerine, tartışmalara katılarak görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm konuklarımıza bir kez daha teşekkür ederek, sunulan yayının konuyla ilgili herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Saygılarımızla, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 2

7 AÇIŞ KONUŞMALARI 3

8 4

9 AÇIŞ KONUŞMALARI SUNUCU: FERHAT İLTER (TİSK Genel Sekreter Yardımcısı) Değerli Konuklar; Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler konulu Seminere hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakkı Matraş ı kürsüye davet ediyorum. Buyrun Başkanım. HAKKI MATRAŞ (TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Sizleri Şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına, saygıyla selamlıyorum. Bu seminerimizin konusunu oluşturan Torba Kanun (Tasarısı), içerdiği 216 madde ve geçici maddeler çerçevesinde birbirinden farklı birçok kanunda yaptığı değişikliklerle son yıllarda TBMM den geçen en geniş kapsamlı yasalardan birisi olacaktır. Hükümetimizin başlangıçta istihdamı artırma ve işsizlikle mücadele amacıyla TBMM ye sevkettiği Kanun, süreç içerisinde kamunun ihtiyaç duyduğu birçok değişikliğin de içine monte edildiği bir düzenleme olmuştur. Kanunun iş mevzuatıyla ilgili olarak içerdiği hükümler esasen Konfederasyonumuzun uzun süredir gerçekleşmesini talep ettiği önemli hususlardır. Hatırlanacağı gibi, Ulusal İstihdam Stratejisi nin 5

10 belirlenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik eylem planının oluşturulması çalışmaları çerçevesinde geçen yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer in talimatı ile oluşturulan İstihdam Danışma Kurulu nun alt komiteleri iki çalıştayla faaliyet göstermiştir. İlki Aralık 2009 tarihinde, ikincisi Şubat 2010 tarihinde toplanan çalıştaylara Konfederasyonumuz tarafından istihdama ilişkin işveren kesiminin görüşleri sunulmuştur. Bunu takiben Ekonomi Koordinasyon Kurulu İstihdam Strateji Belgesi Taslağı nı görüşmek için 8 Haziran 2010 tarihinde toplanmıştır. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan bu vesileyle yaptığı konuşmasında Türkiye nin çalışma mevzuatında OECD nin en katı düzenlemelere sahip ülkesi olduğunu, bu hususun katıldığı OECD ve G-20 Toplantılarında da dile getirildiğini; esnekliği geliştirme kararında olduklarını, bunu yaparken suistimallere imkan verilmemesini ve AB nin esneklik hükümlerinin esas alınmasını istediklerini belirterek, kıdem tazminatı konusunun tabu olmadığını, mümkünse bir fon ile çözülebileceğini, ancak işçinin hakkını alması ve işverenin yükünün ciddi ölçüde hafiflemesi ilkelerinin geçerli olması gerektiğini söylemiştir. Diğer taraftan istihdam artışına yönelik tedbirler Konfederasyonumuzun işveren kesimini temsil ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı nın başkanlığında toplanan Üçlü Danışma Kurulu nun yaptığı birçok toplantının ana gündem maddesini oluşturmuş ve işveren camiasının konuya ilişkin görüşleri ilk elden yetkililere iletilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan Torba Kanun Tasarısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır. 6

11 Hükümet tarafından tarihinde TBMM ye sevkedilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın ilk şekli esasen uygulanmakta olan bazı esnek çalışma biçimlerini ortadan kaldırıcı hükümler içerirken, Konfederasyonumuzun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasındaki girişimleri ile olumlu bir şekle dönüştürülmüştür. Değerli Konuklar, Hazırlanan Kanun ile özellikle; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gibi kanunlarda yer alan işveren yükümlülükleri ile çeşitli kanunlarda düzenlenmiş bulunan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik son derece kapsamlı değişiklikler yapılmaktadır. Söz konusu Kanun ile son yıllarda fiilen uygulanan evden çalışma(*), uzaktan çalışma(*) gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturulmakta, ilk defa işe alınacaklar için deneme süresinin 4 aya kadar belirlenebilmesi imkanı getirilmekte (*) ; 2 ay olan denkleştirme süresinin turizm sektöründe toplu iş sözleşmesi olmaksızın 4 aya kadar çıkarılabilmesi kabul edilmekte (*) ; sigorta primlerindeki teşvik unsurlarının birlikte uygulanabileceği öngörülmekte; kısa çalışma uygulamasının kapsamı genel ekonomik krizin yanında sektörel ve bölgesel krizleri de kapsayacak şekilde genişletilmekte ve işsizlik sigortasına hak kazanma şartları iyileştirilmektedir. (*) Bu hususlar Seminer den sonra, TBMM Genel Kurulu nda cereyan eden son gün görüşmelerinde Tasarı dan çıkartılmıştır. 7

12 Konfederasyonumuz, Torba Kanun un geneli itibariyle ekonomi ve çalışma hayatı açısından olumlu sonuç ve etkiler yaratacağı inancını taşımaktadır. Hükümetimiz, bu araç ile derin bir kriz döneminin ardından kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamındaki tedbirlerle gerekli düzenlemelere gitmektedir. Öte yandan, yine Torba Yasa ile çalışma hayatı açısından Ulusal İstihdam Stratejisi nin kısa vadeli tedbirleri yürürlük kazanmış olacaktır. Seminerimize konuşmacı olarak katılma nezaketini gösteren Sayın Prof.Dr. Şükrü Kızılot, Sayın Ekrem Sarısu ve Sayın Nur Ekesan getirilen düzenlemelerle ilgili bilgi vereceklerdir. Kendilerine katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer Katılımcılar, Çalışma hayatımızın dinamik yapısı çıkarılan kanunların ve diğer mevzuatımızın devamlı olarak eskimesine yol açmaktadır. İşsizlik oranının % 11,2 gibi hala çok yüksek seyrettiği ülkemizin kayıtdışılık gibi bir gerçeğini de göz önüne aldığımızda çıkartılan mevzuatın işyerlerimizin mevcut yüklerini artırıcı değil azaltıcı nitelikte olmaları gerekmektedir. Küresel Kriz in yaşandığı bir dönemden çıkarken, değişen dünya ve çalışma koşulları karşısında çalışma hayatımızı düzenleyen yasaların da değişmesi doğaldır ve gereklidir. Ancak bu değişim, ülke koşullarına cevap verecek biçimde olmak zorundadır. Kalkınma dünyayla bütünleşmeye bağlı olduğuna ve bu da ancak ekonomik bütünleşme ile sağlanabileceğine göre, çalışma hayatımızı düzenleyen yasalarımız da ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirmeye hizmet etmelidir. Diğer bir ifadeyle, çalışma hayatına yönelik olarak oluşturulacak model, genel ekonomik sistemin işleyiş ve mantığı ile uyumlu olmalı, aynı zamanda toplumsal öncelikleri de gözetmelidir. 8

13 Özellikle, Ulusal İstihdam Stratejisi nin Hükümetimizce sonuçlandırılarak, orta ve uzun dönemli tedbirlerin uygulanmaya başlanması önem teşkil etmektedir. Konfederasyonumuz ve Üye İşveren Sendikalarımız işyerlerimizin çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarını yakından takip etmekte ve bunlara çözüm yolları araştırılması için gerekli girişimleri hızlı biçimde yapmaktadır. Bu çerçevede özellikle iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, toplu ve bireysel iş ilişkileri, vergi, insan kaynakları ile çevre gibi konularda işyerlerimizi aydınlatıcı; uygulamada yaşanan sorunlara çözüm arayıcı nitelikteki seminer ve panellerin düzenlenmesine devam edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, Seminerin işyerlerimiz açısından yararlı sonuçlar doğurmasını dilerim. SUNUCU: - Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Şimdi, Torba Yasa ne Getiriyor başlıklı oturumumuza geçiyoruz. Oturum Başkanlığını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sayın Bülent Pirler yapacaklar. Konuşmacılar; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Şükrü Kızılot, Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Ekrem Sarısu ve yeminli mali müşavir, RSM Kapital Karden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nur Ekesan. Sayın Oturum Başkanını ve konuşmacıları masaya davet ediyorum. 9

14 10

15 Oturum Torba Yasa Ne Getiriyor? Oturum Başkanı : Bülent PİRLER TİSK Genel Sekreteri Konuşmacılar : Prof.Dr. Şükrü KIZILOT Gazi Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Maliye Bölümü Başkanı Nur EKESAN Yeminli Mali Müş./RSM Kapital Karden Yön. Krl. Bşk. Ekrem SARISU Sosyal Güvenlik Uzmanı 11

16 12 Oturum Katılımcıları Birarada.

17 TORBA YASA NE GETİRİYOR? SEMİNERİ OTURUM BAŞKANI: BÜLENT PİRLER (TİSK Genel Sekreteri) Efendim hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor: Torba Yasa olarak adlandırılan Tasarı bugün saat 15 ten itibaren Mecliste görüşülecek; Meclisten aldığımız kadarıyla bu tasarı, -eklentileriyle birlikte şu ana kadar bizim toplam elde ettiğimiz- 216 maddeden oluşuyor. Meclis, her gün de birer bölümü bitirmek kaydıyla çalışmasını programlamış durumda. Dün itibarıyla Meclisimiz 6 bölümü, yani 127 nci ve 152 nci maddeleri bitirdi. Bugün 7 nci bölüm görüşülecek. Toplam 9 bölüm var. Sonuç itibarıyla, yine yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu Kanun Tasarısının Perşembe akşamı itibarıyla Mecliste yasalaşması bekleniyor. Zaten ondan sonraki prosedür çok açık; Cumhurbaşkanlığına gittikten sonraki hafta içerisinde de büyük olasılıkla Cumhurbaşkanlığından onaylanmış olarak çıkacaktır. Tabii bu Yasa ilk başladığında, açık söylemek gerekirse Torba Yasa olarak adlandırılıyordu; fakat şu anda, -ilk başladığında bu yaklaşık 40 küsur madde üzerinden oluşacaktı, hatta deniliyordu- üzerine 200 madde daha eklendi, -ben söylemiyorum, bir bakanın ifadesi olduğundan dolayı söylüyorum- Torba Yasa, oldu Çuval Yasa, onu da söylemek gerekiyor. Neler getiriyor, neleri içeriyor; açık söylemek gerekirse, bir 13

18 kısmını anlayabiliyoruz bir kısmını anlayamıyoruz. Onun için, bu toplantıyı yapmaya Sayın Hocamla birlikte karar verdik; iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz, çünkü gerçekten neyin nasıl olduğu, hangi maddenin neyi getirdiğini biraz daha net olarak anlamış olabiliriz. Yalnız o vurguyu yapmam gerekiyor; şu ana kadar 152 madde bitti ve 152 madde içerisinde (Meclis Genel Kuruluna sunulan kısmında) çok ufak tefek değişiklikler oldu, yani maddeler çok büyük değişikliklere uğramadı. Ama, 152 nci maddeden sonraki kısımlardaki gelişmeleri, Genel Kurulda olabilecek muhtemel değişiklikleri şu anda bilemediğimizden dolayı, değişiklikler nedeniyle farklı hükümler kabul edilirse şimdiden affınıza sığınıyorum, çünkü ne olacağını biz de bilmiyoruz. Daha fazla uzatmadan sözü hemen çok değerli Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Hocama bırakmak istiyorum; buyurun Hocam. PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı) Efendim hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Bülent Bey in de belirttiği gibi, Cumhuriyet tarihinin belki de en kapsamlı Yasasıyla karşı karşıyayız; hatta, 832 kelimeden oluşuyor diye adı bile dikkate çekti. Sadece adı 2 sayfa tutuyor. Çok önemli düzenlemeler 14

19 yapıyor. Nur Beyle biz Yasayı mali konular yönüyle ele alacağız, Sayın Sarısu da sosyal güvenlik yönüyle ele alacak ama, sonuçta üçümüz bir arada, Sayın Başkanın da katkısıyla, Torba Yasa ne getiriyor ne götürüyor, onu açıklamaya çalışacağız. Böyle üç kişi bir konuyu açıkladığında hep aklıma gelen bir fıkra vardır, izninizle onunla başlayayım. İlkokul 3 üncü sınıfa giden çocuğa babası merak edip sormuş, -dede de köşede gazete okuyor- evladım bugün ne öğrendiniz? Babacığım bugün biz bir üç kenarlının alanını öğrendik demiş. Üç kenarlı herhâlde üçgen olsa gerek diyerek, nasıl öğrendiniz evladım demiş. Çocuk, bir üç kenarlının alanı, yatayımıyla dikleşiminin vuruşumunun yarısına eşittir demiş. Baba, bir daha söyle bakayım demiş. Bir üç kenarlının alanı, yatayımıyla dikleşiminin vuruşumunun yarısına eşittir demiş. Oğlum bu nereden çıktı? bir defa onun adı üç kenarlı değil, üçgen, tarifine gelince, bir üçgenin alanı, tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir, sen git yarın öğretmenine bunu anlat demiş. Çocuk tam peki baba dediğinde, dede okuduğu gazeteyi bırakmış, ikiniz de yanlış biliyorsunuz, bir defa onun adı üç kenarlı da değil, üçgen de değil, onun adı müselles, tarifine gelince, ikinizin yaptığı tarif de doğru değil, ben söyleyeyim, siz de bunu öğrenin, öğretmenine söyleyeceksen aynısını söyle, bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darbının nısfına müsavidir demiş. Aslında bunların üçü de üçgenin tanımı. Salondakilerin tamamına yakın kısmı, -belki birkaç örnek vardır- sonuncuya yetişemedi galiba; biz de ortadaki kuşaktık. Gerçekten de üçgene müselles deniliyormuş ve tarifi de biraz önce anlattığım gibiymiş. Biz de sonuçta, üçgenin tanımında olduğu gibi, Torba Yasayı farklı üsluplarla, farklı yönleriyle ele alacağız. Efendim, Torba Yasa, Sayın Başkanın da söylediği gibi, zaman içerisinde o kadar doldu ki, torbaya da sığmadı, giderek 15

20 büyüdü ve çok sayıda konuyu kapsadı, madde sayısı da arttı. Dün Mecliste saat civarında 133 üncü madde görüşülüyordu. Belli ki, bu hafta içerisinde bu sonuçlandırılacak ve yasalaşacak. Tabii, yasalaştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanınca imzalanıp yürürlüğe girmesi ile ilgili tarih önemli. İzleyen aydan itibaren başladığı için, örneğin Şubat ın sonu olması ile Mart ayının başı olması, 1 ay anlamında çok fark edecek. Benim kişisel tahminim, bunun Mart ın başında Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe gireceği şeklinde. Bu tahminim de şuradan kaynaklanıyor: Meclisten çıktıktan hemen sonra, bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiyor, o yasa bir redakte ediliyor ve uzun bir zaman da alabiliyor, mesela Borçlar Kanunu Ocak ın 11 inde kabul edilmişti, 24 ünde (13 gün sonra) Sayın Cumhurbaşkanı na gönderildi. Şubat ayının 28 gün olduğunu, kabulünü, üzerinde yapılacak çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanı nın 15 günlük inceleme süresini göz önüne aldığımızda, galiba Mart ayının başı olacak gibi. O nedenle, süreler de buna göre olacak, ödeyenler de zamanı buna göre hesaplayacaklar. Bu, çok sayıda konuyu kapsıyor. Kapsama ne giriyor; gazetelerde okudunuz ama, yine de biz belirtelim. Bildiğiniz gibi, en önemlisi vergiler ve vergi cezaları; bu önemli bir kısmını ilgilendiriyor. Zaten Torba Yasa deyince, çok sayıda konu var ama, herkesin aklına gelen vergi ve sigorta primi borçları, çünkü vergi ve sigorta primi borçları 110 milyara ulaşmış durumda; bu ciddi bir rakam. Sizlere dağıtılan kitapçığın en arka sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumunun faizleriyle birlikte alacakları var. Vergide de 51 milyar civarında bir alacak tahmin ediliyor. Buradan ne kadar gelir toplanacak, o şu anda bir tahmin, öngörülmüş değil. Hatırlarsınız, çok önce Vergi Barışı vardı. IMF o zamanlar, ancak 750 milyon lira toplayabilirsiniz demişti, sonuçlandığında 4 milyar 715 milyon lira toplandı. Varlık Barışı Yasası biraz daha 16

21 farklı bir olaydı; yakın bir geçmişte hep beraber onu gördük. Orada da, beyan edilenle getirilen arasında ciddi bir fark vardı. Bu Torba Yasadan ne kadar gelir toplanacak; kuşkusuz 2011 bütçesinde olması gerekir. Acaba oradaki rakam ne? 110 milyar liralık kısmını oluşturan vergi ve sigorta dışında; ihtilaflı vergiler, matrah arttırımı, stok beyanı gibi çeşitli hükümleri var (birazdan ayrıntılarını inceleyeceğiz.) Çoğunuzun da bildiği gibi, bu Torba Yasa nedeniyle, 2011 yılı bütçesinde sağlanacak gelir kaleminde 1 lira dahi gözükmüyor. Dolayısıyla, bütçedeki gelir kalemi ekstradan bir gelir olacak ve hangi amaçla, ne gibi harcamalarda kullanılacak, onu birlikte göreceğiz, şu anda belli değil; ama bütçede yer almaması bana göre önemli bir eksiklik. Biz üniversitede bütçeyi anlatırken bütçe ilkelerinden (açıklık, samimiyet, dürüstlük, gerçekçi olması falan) söz ediyoruz. Bütçede, Torba Yasadan sağlanacak gelirlerin gözükmemesi önemli bir eksiklik. Tekrar kapsamına geldiğimizde, neyi kapsıyor? Ağırlıklı olarak akla gelen, dediğim gibi, vergi ve sigorta primleri. Kuşkusuz diğerleri de çok önemli ama, hemen akla vergiler ve sigorta primleri geliyor; zaten biz de bugün burada onun üzerinde duracağız. Savaşı kaybeden komutanı çağırmışlar, niye kaybettin diye sormuşlar, o da kırk tane sebebi var demiş. Say bakalım demişler. Bir, barutumuz yoktu, 39 una gerek yok demiş. Orada olduğu gibi, bu vergiler ve sigorta primleriyle ilgili olaylar birincisi oluyor ve sonra; Gümrük vergileri (daha önce olmayanları da kapsıyor), idari para cezaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve bağlı odalara bağlı olan alacaklar, TEDAŞ ın elektrik alacakları, organize sanayi bölgelerindeki elektrik, su alacakları diye liste uzayıp gidiyor. Ana başlıkları itibarıyla bunlara yer verdik. Kanun ilk çıktığında, 2010 yılı ortasına kadar olan borçları kapsıyordu. Hatta, bundan sonra ödeyelim mi ödemeyelim mi 17

22 diye sordular, ödeyin, çünkü bundan sonrasını kapsamıyor dedik. Bazıları, ben yine de ödemeyeceğim, belli olmaz dedi. O bazıları haklı çıktı; dönem olarak 31 Aralık 2010 a kadar uzattılar. İlginçtir, ödemeyenler çoğu kez haklı çıkıyorlar. Öncelikli olarak, ağırlıklı bir kısmı birikmiş borçlar (rakam olarak da belirtmiştim.) Çoğunuzun da bildiği gibi, ana paraya dokunulamıyor, çünkü ana paraya dokunulduğu an Türkiye genelinde bir feryat başlayacak, çünkü ödeyenler haklı olarak, biz niye ödedik, ana parada nasıl indirim yaparsınız diyecekler. Dolayısıyla, birikmiş borçlarda yapılan indirim faizlere yönelik, yani gecikme faizi ve gecikme zammıyla ilgili bir indirim. Faizleri TEFE ve ÜFE ye göre hesaplanıyor ve 36 ayı bulabilen bir ödeme yapısına göre ödenmesine olanak sağlanıyor. Faiz hesabında ilginç bir durum var. TEFE, ÜFE, gecikme faizi deyince, 2005 yılının, 2006 yılının TEFE si neydi, faizi neydi, ne kadar avantajı olacak, onu ezbere bilemiyoruz. O nedenle, daha akılda kalsın diye belirli yılları tabloya koydum. Tamamı da (aylar da dahil) elinizdeki kitapçıkta var. Gördüğünüz gibi; bazı yıllarda, örneğin 2005 yılında birikmiş olan faiz 13 te 1 e iniyor, yani neredeyse faiz siliniyor gibi bir şey oluyor, -inanılmaz bir avantaj- bazı yıllarda, örneğin 2007 yılında 4 te 1 e iniyor, 2008 yılında 4 te 1 e iniyor, yani faizin yüzde 75 i, -bunlar, akılda kalsın diye yuvarlak- 4 te 3 ü kaldırılıyor. Birikmiş faiz borçlarının ortalama olarak 3 te 1, bazı yıllarda da 4 te 1 ödenecek, hatta bazı yıllarda 8 de 1, 13 te 1 falan oluyor; bu ciddi bir indirim. Açıkçası, buna af da diyebiliriz, çünkü birikmiş faizin 4 te 3 ü veya 5 te 4 ü af oluyor; önemli bir avantaj. Başvuru zamanı ne zaman? Konuşmama başlarken de belirtmiştim, bunun başvurusunda, Resmi Gazetede yayımladığı tarih önemli. Mecliste kabul edildiğinde kanunlaşmış oluyor ama, Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giriyor. İzleyen 2 nci ayın sonuna kadar alacaklı 18

23 idareye başvurmak gerekiyor, hangi vergi dairesine borç varsa oraya başvurmak gerekiyor. Ardından da, ödeme yönünden, ilk taksiti izleyen 3 ay içinde olay başlıyor; bu, Sosyal Sigortalarda veya BAĞ-KUR da 4 üncü aydan itibaren başlıyor. Demek ki, geniş bir vade, uzun bir vade söz konusu. Biraz önce taksit seçeneklerinden bahsetmiştim; dedim ki, 36 aya kadar devam ediyor. Hayır, hepsi 36 ay değil. Eğer 36 ayda ödenecek denirse hiç kimse bunu peşin ödemez. O nedenle kanun koyucu diyor ki, istersen getir peşin öde, daha sana faiz falan yok, ama durumun iyi değilse 12 ayda öde, 18 ayda öde, 24 ayda öde, 36 ayda öde, ben onun gecikme faizini TEFE ye, ÜFE ye göre düşüreceğim, ana parayla birlikte hepsini bir havuza koyacağım, o havuzdaki toplama yıllık faiz yüzde 5 (akılda kalması için.) Demek ki, 36 ay (3 yılda) taksitle ödeyecek olana, 3 yıllık toplam yüzde 15 faiz eklenecek, 2 yılda ödeyecek olana toplam yüzde 10, 1 yılda ödeyecek olana yüzde 5 faiz eklenecek. Birikmiş vergilerin ödenmesi olayı bu. Birazdan Ekrem Beyin anlatacağı sosyal sigorta primleriyle ilgili olay da benzeri şekilde. Bunun dışında, yıllardır alışık olduğumuz, çoğumuzun bildiği, matrah arttırımı olayı var. Matrah arttırımını ağırlıklı olarak Nur Bey anlatacak ama, ana hatlarıyla, gördüğünüz gibi, Gelir Vergisinde -yabancısı değilsiniz- her yılın kazancı belli bir oranda arttırılıyor ve vergi incelemesine tabi tutulmuyor. İşletme defteri tutanla bilanço defteri tutanlar şeklinde bir ayrım yapılmış. Tabloda gördüğünüz gibi, en az arttırılacak bir tutar var. İşletme defteri tutan en az lira arttırmak zorunda. Bunun da vergisi, yüzde 20 den, lira civarında. Bilanço esasına göre defter tutanlarda da lira; o da lira civarında ödeyecek. Eğer vergilerini düzenli olarak ödemiş ise, yüzde 20 yerine yüzde 15 ödeyecek. Burada, vergisini ödeyenleri bir anlamda ödüllendiren bir düzenleme var; anlamlı bir olay. 19

24 Bununla ilgili olarak çarpıcı birkaç örnek vermek istiyorum (Nur Bey de üzerinde duracak); bir tanesi kira gelirleri. Bazıları, yahu, kira gelirini beyan etmedim, şu kadar kira gelirim var, ne yapayım diyor (sizlere de beyan etmişlerdir.) Bana soranlara diyorum ki, aman, bir an önce beyan edin, çünkü artık düzen değişti, bankalara yatırılıyor, bankalardan yakalanır, ayrıca maliyeciler kontrol yapıyorlar, yöneticiye soruyorlar, bir an önce kira gelirinizi beyan edin. Böyle bir tanıdığım vardı, yahu Hocam, sen beyan et diyorsun ama, birkaç yıldır beyan etmiyorum, sanki yakalamazlar gibi geliyor dedi. Yok yok, yakalarlar, bir an önce beyan et dedim. Geçenlerde beni aradı, yahu, ben senin dediğini yapmadım, beyan etmedim, kârlı çıktım, geçen gazeteye yazmışsın okudum, 2009 yılında 180 bin lira kira gelirim vardı, senin dediğini yapsaydım dünyanın vergisini ödeyecektim, şimdi sadece 489 lira ödersem bu iş bitiyormuş dedi; maalesef evet. Rakamları gördünüz. 4 yıldır kira geliri elde edip ister yüz binlerce, ister milyonlarca lira olsun, tutarla da sınırlı değil, hiç beyan etmeyenler, gördüğünüz gibi, 4 yıllık toplam lira civarında bir vergi ödeyecekler, olay bitiyor. Endişem şu: Bu, alışkanlığa dönüşüp de, yahu, bir daha çıkar, biz gene ödemeyelim diyenler olabilir. Bu tabii doğru bir şey değil. Ama, üzülerek söylüyorum, böyle düşünenler hep haklı çıkıyorlar, hatta, bize sorduklarında, şöyle yapın dediğimizde, yapmayanlar kârlı çıkıyorlar; o da olayın başka bir yönü. Hepiniz biliyorsunuz; artık, 5 yıl içinde, 2007 den önce gayrimenkul edinenler, 4 yıl içinde satarlarsa, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisine tabi. Arsa almış satmış 3 milyon kazanmış, arazi almış parsellemiş 10 milyon kazanmış, arsasını müteahhide vermiş daire almış, milyon lira almış ama beyan etmemiş; beyan edilmesi gerekir, yüzde 35 vergi ödersiniz diye anlattığımız insanlardan bazıları şimdi diyorlar ki, yahu, iyi ki sizi 20

25 dinlememişiz, iyi ki beyan etmemişiz. Bunu beyan etmeyenler, örneğin 2009 yılında arsa satışından, arsa karşılığı aldığı dairelerin satışından isterse 10 milyon kazanmış olsun, sadece lira ödediğinde olay bitiyor. Geçmiş yıllarda da ben bunu devamlı yaptım, 10 milyonlarca lira kazandım, geçmiş yıllarda da beyan etmedim diyenlere yasa, sadece lira öde arkadaş, bunlarla ilgili bir inceleme olmayacak diyor. Ben vergi ödemeye çok alışık değilim, bu benim tansiyonumu yükseltir diyen olursa, onlara da, aman, sağlığın önemli arkadaş, 36 ayda ödeyebilir misin deniyor. Düşünün, 10 milyonlarca lira kazanan insana, 4 yıllık incelemeden muafiyetin karşılığında lirayı 36 ayda öde, her ay 150 lira civarında bir rakam mümkün mü diyesi geliyor. Maalesef yasa böyle. Yurt dışı kazancını hiç bildirmeyenler var; onları da kapsıyor. İlginçtir, Varlık Barışı uygulamasında denildi ki, yurt dışındaki paralarınızı veya diğer kıymetlerinizi Türkiye ye getirin, yüzde 2 sini ödeyin, size 2007, 2006, 2005 yıllarıyla ilgili olarak herhangi bir sorgulama yapılmayacak. Bazıları getirdiler. Bir diplomat bana, benim yurt dışında 9 milyon dolarım var, getireyim mi getirmeyeyim mi, kafam karışık diye sormuştu, getirin, bakın yüzde 2 yle dedim. Yahu, getireceğim ama, 2007 den geriye doğru güvence veriyor, ben şimdi kendi kendimi ihbar etmiş olmayacak mıyım, çünkü 2009 da getireceğim, 2008 in vergisi hani diyecekler dedi. Dediği doğruydu. İnsanların bir kısmı bu nedenle getirmediler. Örneğin 10 milyon dolar getirecek olan kişinin 200 bin dolar ödemesi gerekiyordu. Yeni yasaya göre, şimdi getirirse 2008 i de, 2009 u da kapsayacak ve toplam ödeyeceği rakam yaklaşık dolar. Yurt dışında elde ettiği kazanç 100 milyon dolar da olsa, 50 milyon dolar da olsa veya parası olsa, vergilendirme yönünden, tutarıyla sınırlı olmaksızın lira, yani dolar ödeyecek olay bitecek getirisini de artık bir zahmet 2011 Mart ta beyan etsin diyesi geliyor kişinin. 21

26 Tartışmalar vardı. Kanunda, şimdi bilgi değişimi falan da demiyor, nereden getirirsen getir, Patagonya da da olsa getir, sadece bu vergiyi öde, inceleme yok diyor ki, bu çarpıcı bir olay. Gördüğünüz gibi, Kurumlar Vergisi yönünden var. Orada da yine yüzde 15, 20, 25, 30 arttırımı var. Kurumlar Vergisinde de bu asgari tutarlar yüksekti, Plan ve Bütçe Komisyonunda indirim yaptılar; 2009 yılı için lirayı beyan eden yüzde 20 sini öderse, eğer vergilerini düzenli olarak ödediyse, yüzde 15 ini öderse bu olaydan önemli ölçüde kurtulmuş olacak. Matrah arttırımı olayı ücret ödemelerinde ve KDV de de söz konusu. Oranlar düşük ama, ilginçtir, KDV de, hesaplanan KDV üzerinden ödenmesi isteniyor, o yönüyle önemli. İlginç bir şey daha var. Diyor ki, arkadaş sen matrah arttırımını yap. Benim param yok. Yahu, sen matrah arttırımını yap. Peki, yaptım, param yok. Paranı ödeme, geçersiz olmayacak, incelemeden muaf olacaksın. Yani, 2006 dan, 2007 den, 2008 de, 2009 dan birtakım sıkıntıları var, bir taraftan da matrah arttırımı yapacak, parası yok, tam böyle ne yapayım derken birisi geliyor diyor ki, sen bu matrah arttırımını yap, beyan et, matrah arttırımı yapıp 1 lira vergi ödemesen dahi bu işlem geçersiz olmuyor, sen bu yıllarda vergi incelemesinden muaf oluyorsun arkadaş. Fıkra gibi ama böyle. Dolayısıyla burada da, parası olsun olmasın, matrah arttırımında bulunanların çok fazla olacağını tahmin ediyorum; nasıl olsa incelemeden kurtarıyor. Belki ileride bu birikmiş matrah arttırımı vergisine de bir af çıkar diyebilir. Bir de, vergi ihtilaflarına değinerek konuşmamı noktalamak istiyorum. Vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, Danıştay da, vergi ihtilaflarıyla ilgili olan dosyalarda, eldeki bir kuş, daldaki üç, dört, beş, artık kaç tane kuş varsa, onlardan daha iyidir anlayışıyla yaklaşılıyor ve deniliyor ki, vergi mahkemesinde 22

27 dosyanız var, daha henüz olay sonuçlanmadı, gel arkadaş, cezanı sıfıra indiriyorum, vergini de yarıya indiriyorum, faizini de 3 te 1 e, 4 te 1 e indiriyorum (faizi de enflasyona göre hesaplıyor), kalanına da 36 ay vade yapıyorum. Vergi mahkemelerindeki vergi ve cezaların durumu bu. Bir de, uzlaşma aşamasında ya da dava açma aşamasında olanlar var, incelemesi devam edenler var; onlara da deniliyor ki, siz de aynı haklardan yararlanabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla, zaten inceleme elemanlarına da, mükellefleri 2011 yılında yeni vergi incelemesine almayın, elinizdeki mevcut dosyaları, mevcut incelemeleri bitirin, ondan sonra biz yeni bir inceleme planı yaparız, bu arada bu matrah attırımı vesaire olaylar da kesinleşmiş olur deniliyor. Vergi mahkemesiyle ilgili şu örneği vereyim: Şundan dolayı kesilmiş 1 milyon liralık vergi 500 e inmiş, 3 milyon lira ceza sıfıra inmiş, 600 bin lira faiz 200 e inmiş, sonuçta, 4 milyon 600 bin liralık vergi ve ceza, bu kanundan yararlanmak için başvurursa 700 bine inmiş durumda, yani yaklaşık 4 milyonu kalkıyor, 700 ü taksitler hâlinde ödüyor. Peki, ben vergi mahkemesinde kazandım, Danıştay da; diyor ki, tamam arkadaş, sen Danıştay a gittiyse ve kazandıysan, o zaman sana daha fazla indirim yapacağım, cezanı yine sıfırlayacağım, verginin yüzde 80 ini indireceğim, kalan yüzde 20 yi ödeyeceksin, faizin de buna göre. Eğer vergi mahkemesinde kaybettiyse, o zaman sana vergide indirim yok, cezanı siliyorum, faizi yeniden hesaplayacağım, 3 te 1 e, 4 te 1 e indireceğim diyor. Cezalarda da, dava açılmış veya süresi geçmemiş ise yüzde 25 ini öde diyor, mükellef lehine ise yüzde 10 unu öde diyor. Gördüğünüz gibi, ödeme yönünden, faiz hesaplamasında belli bir katsayıyla çarpıyor; onu ben yüzde 5 olarak belirtmiştim. Konuşmama burada son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 23

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (05/09/2016)

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (05/09/2016) MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (05/09/2016) 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı 24 Kasım 2010 Mali Bülten No: 2010/87 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 33 TÜRMOB Haber Bülteni 15.07.2014 TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu nda Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir?

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunla; I- İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, II- Kayıtlarda yer aldığı halde,

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir:

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir: Sayı: YMM.03.2010-44 Konu: Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı İZMİR. 28.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI

GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI 6736 sayılı Kanunun 5/2 Maddesi ile mükelleflere; Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergisi yönünden vergi artırımı uygulamasıyla,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-15 6736 SAYILI KANUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016/52

SİRKÜLER NO: 2016/52 09.12.2016 SİRKÜLER NO: 2016/52 Konu: 6736 sayılı kanuna göre yapılacak muhasebe kayıtları hk. 6736 sayılı kanun kapsamındaki borç yapılandırılmaları ve beyan edilen unsurlara ilişkin yapılması gereken

Detaylı

Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : 06.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 Sayılı Kanun 19.08.2016 tarihli

Detaylı

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI Yasal Hakkınızı Kullanıyor musunuz? BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI 1. Vergi avantajı nedir? Bireysel emeklilik sisteminde

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/203 Ref: 4/203

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/203 Ref: 4/203 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/203 Ref: 4/203 Konu: 6761 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA, 6736 SAYILI KANUNDA VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

C-İşletme Kayıtlarının

C-İşletme Kayıtlarının İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 19 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Eda KAYA Denetçi 5811 sayılı yasa ile ilgili müracaat süresi 31.12.2009 tarihinde

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

6736 SAYILI KANUN İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6736 SAYILI KANUN İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Ertan YAMALI, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 SAYILI KANUN İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Yazar ALİ KARAKUŞ Çarşamba, 08 Ağustos :18 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :50

Yazar ALİ KARAKUŞ Çarşamba, 08 Ağustos :18 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :50 Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın! - 3 Mart 2011 2009 Yılının Kasım ayında patlak veren ve dünya finansal piyasalarını alt üst eden ekonomik krizin tüm ülkeler üzerinde farklı ölçülerde finansal etkileri

Detaylı

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI:

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 1- Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi; Örnek; İşletmenin 31.12.2010 tarihli bilançosunda görünmekle birlikte gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( )

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( ) Asgari ücret teşvikinde bunlara dikkat! 2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU Mart 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 24.03.2015 İzmir. 2 I. VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1. Özel Tüketim Vergisinde petrol ürünleri ile ilgili

Detaylı

Kasa/Ortaklardan Alacaklara Vergi Affı

Kasa/Ortaklardan Alacaklara Vergi Affı Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31122015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan -Kasa mevcutlarını ve -İşletmenin

Detaylı

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Sirküler n: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Knu: Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı hakkında Hükümet tarafından yapılan açıklamalar. Özet: 15 Kasım 2010 tarihinde, Devlet Bakanı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tebliğin son bölümünde de eklerle ilgili linkler mevcuttur:

Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tebliğin son bölümünde de eklerle ilgili linkler mevcuttur: TARİH : 22/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/99 6736 SAYILI KANUNUN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ: 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı

Detaylı

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR Sayfa 1 / 6 KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR 09 Haziran 2014 I. Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler II. Basın Özetleri III. Haftalık Vergi Takvimi I. KAMU MALİYESİNDE

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı