TÜRK BASlM SANAYiSi TEMEL GÖSTERGELER VE EGiLiMLER RAPORU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BASlM SANAYiSi TEMEL GÖSTERGELER VE EGiLiMLER RAPORU 2009"

Transkript

1

2 TÜRK BASlM SANAYiSi TEMEL GÖSTERGELER VE EGiLiMLER RAPORU 2009 Dr. Can Fuat GÜRLESEL istanbul TiCARET ODASI ve BASlM SANAYi EGiTiM VAKFI ortak çalışmasıdır. BASEV YAYlN NO: İstanbul, 20

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (22) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi' nden alınabilir. Tel : (22) Faks : (22) E-posta: İnternet: Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No:63 Başakşehir/İstanbul Tel: (22) Faks: (22)

4 TÜRK BASlM SANAYlSI TEMEL GÖSTERGELER VE EGiliMLER RAPORU 2009

5 Dr. Can Fuat GÜRLESEL 965 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde ekonomi alanında yüksellisans ve doktorasım yaptı. 99 yılından beri kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirketi ile reel ve mali sektör kurumlarına, iş örgütlerine, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, yabancı kurumlara yönelik ekonomik ve sektörel danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunmaktadır yılından bu yana Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün kurucu Başkanı'dır. Enstitü stratejik araştırmalar ve gelecek çalışmaları yapmaktadır. 6 kitabı, yayınlanmış çok sayıda makalesi, araştırma çalışmalan ve raporları bulunmaktadır. Çok sayıda konferans ve seminerde sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

6 içindekiler SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 Çalışma Metodolojisi... ll Yönetici Ozeti Türkiye Ekonomisi Kağıt Sektörü Basim Yayım SanayisiTemel Göstergeleri Basım Yayım Sektörü Yurtiçi Firmaların Ciro ve Pazar Büyüklüğü..., Basım Sanayinde Genel Eğilimler... 6 I. BÖLÜM Basım Sanayisinin Tanım ve Kapsamı Basım Sanayisi Üretim Bazlı Tanımı ve Kapsarnı Basım Sanayi Dış Ticaret Bazlı Tanımı ve Kapsamı... 2 H. BÖLÜM Türkiye Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Temel Göstergeler ve Gelişmeler Yılı Ekonomik Beklentileri III. BÖLÜM Kağıt Sektörü Kağıt Sektörü Tanım ve Kapsamı Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayinin Üretim Bazlı Tanımı ve Kapsamı Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Dış Ticaret Bazlı Tanımı ve Kapsamı Türkiye'de Kağıt Sektörü ve Temel Göstergeler Türkiye'de Kağıt Sektörü Gelişimi ve Genel Eğilimler Türkiye Kağıt Sektörü Temel Göstergeleri IV. BÖLÜM Türk Basım Yayım Sanayisi Basım Yayım Sanayisi İşyeri Sayısı ve İstihdam Arası İşyeri Sayısı ve İstihdam Arası İşyeri Sayısı ve İstihdam Basım Yayım Sanayisi Üretim Kapasitesi ve Üretimi Basın Yayım Sanayisi Üretim Kapasitesi Basım Yayım Sanayisi Üretim Gelişmeleri...4

7 4.2.3 Basım Yayım Sanayisinde Arge Faaliyetleri Basım Yayım Sanayisi Makine Yatırımlan ve Mürekkep Kullanımı Basım Yayım Sanayisi Dış Ticareti Basım Yayım Sektörü Yurtiçi Firmaların Ciro ve Pazar Büyüklüğü ı Basım Yayım Sektörü Yurtiçi Firmaların Ciro Büyüklükleri Basım Yayım Sanayisinde Pazar Büyüldüğü Basım Yayım Sektöründe Pazar Dağılımı V. BÖLÜM Basım Sanayisinde Genel Eğilimler ı. Üretim Eğilimleri İşletmeler ve Rekabet Koşullarında Eğilimler Yatırım Eğilimleri İhracat ve Yabancı Yatırım Eğilimleri EK.l Nace Standartlan ile Uyumlu Mesleki Sınıflandırma Çalışmasında Basım Sanayi ve Kağıt Sektörünün Tanım ve Kapsamı Basım Sanayi Tanım ve Kapsamı Kağıt Sektörü Tanım ve Kapsamlı... 6ı ENGLISH SUMMARY Turkish Print And Publication S ector Main Indicators And Trends ı. Turkish Economy Paper Sector Print And Publication Industry Main Indicators Sales Volume And Market Size Of The Domestic Firms In Print And Publication Sector General Tendendes In The Print Industry... 70

8 SUNUŞ Ülkemizde basım sanayi, gün geçtikçe büyümekte; gerek gündelik gerek ticari yaşamda yerini derinleştirmekte ve vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Basım yayım faaliyetleri, bir yandan hemen hemen tüm sektörleri kesen üretim süreci, diğer yandan ekonomik alan kadar, toplumsal, kültürel ve sosyal yapıyı da kapsayan yelpazesi ve dolaşım kapasitesi ile ulusal ölçekte olduğu kadar, uluslararası ölçekte de büyük öneme sahiptir. Kuşkusuz, son otuz yıl dünyada tüm sektörler için, üretim, işleyiş ve yöntem bakımından büyük ve köklü değişikliklere sahne olmuştur. Ülkemizde ise, bu değişikliklerin takip edilme seyri farklılık göstermektedir. Ekonomik koşullann gidişatma göre şekillenen bu değişiklikler, basım yayın sektöründe bilhassa yöntemsel açıdan önem kazanmıştır. Daralan piyasa koşullarında, yöntemi belirlemek için önce durum tahlilini güvenilir veriler ışığında yapabilmek gerekir. Basım sanayisine ilişkin kağıt sektörü temel göstergeleri ile basım yayım sanayisine dair, işyeri sayısı, üretim kapasitesi, istihdam ve pazar büyüklükleri verilerini içeren detaylı değerlendirmeleri bir arada sunmasıyla sektöre yönelik yayınlar arasında kendisine ait yer edinecek olan bu rapor çalışmasının, işletmelere ve sektörle ilgili tüm tarafiara faydalı olmasını dilerken, başta çalışmayı hazırlayan Dr. Can Fuat Gürlesel olmak üzere, tüm emeği geçeniere teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. Cengiz ElRSUN Genel Sekreter

9

10 ÖN SÖZ İlki 2008 yılı için hazırlanan "Türk Basım Sanayisi Temel Göstergeler ve Eğilimler 2009" çalışması Türk Basım Sanayisinin temel büyüklükleri ile sektörde yaşanan genel eğilimleri ortaya koymaktadır. Türk Basım Sarrayisi son yıllarda yeni bir gelişme ve büyüme sürecine girmiştir. Pazardaki genişleme, teknolojik ilerlemeler ile ürün çeşitlerrmesinin Türk Basım Sanayisi için temel belirleyiciler olduğu bu süreçte Basım Sanayisi hızlı bir büyüme göstermiştir. Ancak 2008 yılı ikinci yarısında başlayan ve 2009 yılında derinleşen ekonomik kriz tüm sektörleri olduğu gibi Basım Sanayisini de olumsuz etkilemiş, Basım Sanayisinde yaşanan büyüme duraldamıştır. Türk Basım Sanayisinin temel göstergelerini ve eğilimlerini sunan, aynı zamanda 2009 yılı verileri ile ekonomik krizin sanayi üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak ortaya koyan çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Türk Basım Sanayisi ile ilgili tanımlamalar yapılmaktadır. İkinci bölümde Türkiye ekonomisi ile ilgili temel büyüklükler sunulmakta ve 2009 yılı gelişmeleri değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde Basını Sanayisi ile ilişkili kağıt sektörü temel göstergelerine yer verilmekte ve değerlendirmeler yapılrnalctadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise Türk Basım Sanayisinin göstergeleri sunulmakta ve ayrıntılı değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise Basım Sanayisinde yaşanan ana eğilimiere yer verilmektedir. Türk Basım SanayisiTemel Göstergeler ve Eğilimler 2009 çalışması Basım Sanayisinin temel büyüklüklerini kapsamlı ve bir arada ortaya koyan tek çalışma olma özelliğine sahip bulunmaktadır. Bu vesile ile çalışmamn Türk Basım Sanayisine, sektörün kurumsal temsilcilerine, sektör işletmelerine ve sektörün ilgili diğer tüm taraflarına yararlı olmasını dileriz. Saygılarımla, Dr. Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri

11

12 Çalışma Metodolojisi Türk Basım SanayisiTemel Göstergeler ve Eğilimler 2009 çalışmasrmn temel amacı Basım Sanayisi ile ilgili sayısal gösterilerin ve genel eğilimlerin ortaya konulmasıdır. Sektörün sayısal göstergeleri ile öncelikle sektörün büyüklüğü ortaya konulmakta ve uluslararası karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında Türk Basım Sanayisinin sayısal göstergelerini oluşturmak amacı ile ulusal resmi kurumlar, sektör temsilcisi özel kurumlar ile yan kamusal (sanayi ve ticaret odaları) kurumların istatistikleri kullanılmıştır. Kullanılan istatistiklerde yer alan standartlar ise çalışmanın içeriği ve sonuçlarını önemli ölçüde şekillendirmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası standartlardaki farklılıklar da uluslararası karşılaştırmalar yapılması konusunda bazı kısıtlar yaratmıştır. Türkiye' de işyeri sayısı, üretim kapasitesi, sanayi üretimi, dış ticaret ve pazar büyüklüideri istatistikleri basım ve yayım sanayi için birlikte üretilmeye devam etmektedir. Bu nedenle çalışmamn ana konusu Basım Sanayisi olmakla birlikte çalışmada kullanılan istatistikierin önemli bir bölümü basım-yayım sanayinin birlikte verileridir. Uluslararası alanda önemli bir kaynak oluşturan Intergraf'ın yıllıldarı ve bu yıllıklarda yer alan istatistikler ise sadece Basım Sanayisi verilerini içermektedir. Intergraf NACE Revizel.l standartlarını kullanmaktadır. Türkiye'de de NACE Revize. standartlarına bağlı olarak mesleklerin yeniden sınıflandırılması çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmada Basım Sanayisi müstakil olarak gruplandınlmıştır. Bununla birlikte resmi, özel ve yan kamusal istatistikler halen basım-yayım sanayi için birlikte üretilmeye devam etmektedir. ilerleyen yıllarda Basım Sanayisine ait müstakil verilerin oluşacağı öngörülmektedir. Böylece sektörün büyüklüklerinin ortaya konulması ile uluslararası karşılaştırmalar yapılması da daha sağlıklı hale gelecektir.

13

14 Yönetici Ozeti. Türkiye Ekonomisi 2008 yılı Eylül ayında başlayan ve tüm küresel ölçekte yayılan ekonomik kriz Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir. Türkiye ekonomisi 2009 yılında yüzde 4.7 küçülmüştür. Milli gelir 67.6 milyar dolara gerilemiştir. Ekonomik krizin etkisi ile birlikte 2009 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2.0'den yüzde 5.5'e yükselmiştir yılı içinde işsizlik oranı yüzde 5.8'e kadar yükselmiş, ardından ekonomideki taparlanmaya bağlı olarak yıl sonunda yüzde 3.5'e gerilemiştir yılında küresel krizin etkileri ile ihracat 02 milyar dolara, ithalat ise 40.9 milyar dolara inmiştir. Türkiye ekonomisinin önemli yapısal sorunlanndan olan cari açık ise 2008 yılında 4.4 milyar dolar iken 2009 yılında 3.9 milyar dolara kadar inmiştir yılı sonunda yüzde 0.06 seviyesinde olan tüketici fiyatlan 2009 yıl sonunda yüzde 6.53'e gerilemiştir yılı genelinde ekonomik krizin yarattığı daralmanın yavaşlahlması ve iktisadi faaliyetlerin tekrar canlandırılması için ekonomi yönetimi çeşitli önlemler almıştır. Merkez Bankası ise bir yandan faiz oranlarını yüzde 6.5 ile tarihinin en düşük oranına indirirken, piyasalara önemli ölçüde ilave likidite aktarmıştır. Buna bağlı olarak kamu borçlanma faiz oranlan da yüzde lo'nun altına inmiştir. Türk Lirası 2008 yılının son çeyreğinden sonra küresel krizin ilk etkisi ile yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybederek dolar karşısında.50 seviyesine çıkmış ve 2009 yılı ikinci yarsında bu seviyede istikrar kazanmıştır. Türkiye ekonomisinde 2009 yılında yaşanan daralmanın ardından iktisadi faaliyetler yeniden büyüme sürecine girmiştir dördüncü çeyrekte ekonomi yeniden yüzde 6.0 oranında büyüme göstermiştir. 200 yılında Hükümetin büyüme hedefi yüzde 3.5'tur. İktisadi faaliyetlerdeki canlanma 200 yılı büyüme oranının yüzde 4 üzerinde olacağını göstermektedir. IMF'nin Türkiye 200 yılı büyüme öngörüsü yüzde 5.2'dir. Türkiye 200 yılı başında IMF ile olan ön görüşmeleri neticesinde herhangi bir anlaşma yapmayacağını ilan etmiştir. Türkiye ekonomisinin küresel kriz karşısındaki göreceli başarısı ve mali performansı nedeniyle ülke kredi notu da artmış ve BB' ye yükselmiştir. 200 yılmda Merkez Bankasının uygulayacağı çıkış stratejisi ile krizde aldığı önlemleri sona erdirmesi ekonomik gelişmeleri önemli ölçüde şekillendirecektir. Merkez Bankası yılın önemli bir bölümünde düşük faiz oranlarını korurken ilave likiditeyi kademeli olarak geri çekecektir. 200 yılı ekonomik canlanmanın süreceği ve büyümenin göreceli olarak kuvvetli gerçekleşeceği bir yıl olacaktır. Bu beklentileri sınırıayabilecek iki risk yurt dışmda toparlanmanın bozulması yurt içinde ise bir erken genel seçim olasılığı olacaktır. 2. Kağıt Sektörü Türkiye'dekamu sektörü hakimiyetinde olan ve uzun yıllar dış rekabete kapalı kalan kağıt sektörü 990'lı yılların ortasından itibaren AB gümrük birliği süreci ve özelleştirmeler ile birlikte yeni ve rekabetçi bir döneme girmiştir. 200 yılından sonra ekonomideki normalleşme ve genişleme döneminde hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan sektör 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisi ile birlikte duraklamıştır. Bu duraklamaya rağmen özellikle 2002 yılından itibaren sektörde oluşan eğilimlerin ise genel olarak sürrnekte olduğu görülmektedir.

15 ı4 İSTANBUL TİCARET ODASI Türkiye' de 2006 yılında ı7 ton ve 2007 yılında ton olan da kağıt üretim kapasitesi yüzde 2008 yılında yüzde 8.6 oranında artarak tona ulaşmıştır yılında ise üretim kapasitesi yüzde.6 oranında genişleyerek tona çıkmıştır. Kağıt sektöründe tüketim diğer sektörlerin tersine 2009 yılmda yüzde.6 oram ile genişlemeyi sürdürmüştür yılında tüketim 4.32 milyon tona yükselmiştir. Bu tüketim verisi ile birlikte kişi başı tüketim 2009 yılında 59.6 kg olmuştur. Kağıt sektöründe üretim diğer imalat sanayi sektörleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak çok sınırlı bir daralma yaşamıştır yılında üretim yüzde.6 oranında gerileyerek 2.29 milyon ton olmuştur. İç tüketim ile üretim arasında geniş fark 2009 yılında da sürmüş ve iç tüketimin yüzde 54'ü ithalat ile karşılanmıştır yılında miktar ve değer olarak gerilemiş olmakla birlikte 2.33 milyon ton ithalat yapılmıştır. Türkiye ekonomisinde kağıt iç tüketiminin taşıdığı büyüme potansiyeli sürmektedir ve bu nedenle kurumsal ve yabancı ağırlıklı bir ticari piyasaya dönüşüm sürmektedir. Bu büyüme potansiyeline karşın 2009 yılında yurt içi üretim kapasitesinde artış ekonomik krizin etkisi ile sadece ton ile sınırlı kalmıştır yılında yurt içi kapasite kullanım oranı yüzde 65.ı olmuştur. Kağıt ürünleri ihracatı 2009 yılmda yine diğer sektörler ile karşılaştınldığında daha sınırlı bir daralma ile karşılaşmış ve ı milyar doların üzerinde kalmayı başarmıştır. Sektörde üretim girdisi olarak yurt dışına bağımlılık devam ederken yurt içinde geri kazanılan atık kağıt miktarı 2009 yılında ton olmuştur. Kağıt üretiminde kullanılan kağıt hamuru ve selüloz gibi girdilerin ithalatı ise 2009 yılında 34.9 milyon dolara gerilemiştir. 3. Basim Yayım Smuıyisi Temel Göstergeleri İşyeri Sayısı Ve İstihdam Basım Yayım sanayisisektöründe 2002 yılında olan şirket sayısı önemli bir sıçrama göstererek 2005 yılında 3.652'ye yükselmiştir yılındaki gerileme sonrası şirket sayısı 2007 yılında 3.940'a yükselmiştir ve 2009 yıllarında ise ekonomik krizin etkisi ile birlikte sektörde şirket sayısı azalmıştır. Basım Yayım sanayinde şirket sayısı2008 yılında 3.885'e gerilemiş, 2009 yılında ise olmuştur. Şirket sayısı 2007 yıl sonuna göre 467 adet ve yüzde 3.4 oranında gerilemiştir. Basım Yayım sanayinde istihdam 2002 yılında olarak sayıldıktan sonra 2005 yılında 'e yükselmiştir. İstihdam 2006 yılmda 'e gerilemiştir yılında ise tekrar 'e yükselmiştir. Basım Yayım sanayinde istihdam 2008 ve 2009 yıllarında ise ekonomik krizin de etkileri ile birlikte gerilemiştir. İstihdam 2008 yılında 7.790, 2009 yılmda ise olarak gerçekleşmiştir. Sanayi Üretim Kapasitesi Basım yayım sanayisinin üretim kapasitesine ilişkin kullanılabilir mevcut tek kaynak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin sanayi veri tabanı ile sunulan kapasite bilgileridir. Ancak TOBB sanayi veri tabanında yer alan kapasite bilgileri sadece O kişi ve üzerinde çalışanı olan orta ve büyük ölçekli işletmelere ait kapasiteyi yansıtmaktadır. Bu nedeııle aşağıda ayrıntılı olarak sunulan kapasite bilgisi sektörün tüm kapasite büyüklüğünü yansıtmamaktadır. Sektörde yer alan küçük ölçekli firmaların kapasite büyüklüğüne ilişkin bir bilgi-veri bulunmamaktadır. Bu nedenle basım yayın sanayisine ilişkin olarak sadece orta-büyük ölçekli firmalarm üretim kapasiteleri sunulabilmektedir. Basım yayım sanayinde 0 kişi ve üzeri çalışanı olan or-

16 TÜRK BASlM SANAYİSİ TEMEL GÖSTERGELER VE EGİLİMLER RAPORU ta büyük ölçekli firmaların 2008 yıl sonu itibari ile yıllık kapasiteleri toplamı ayn ayn olmak üzere 6.84 milyar adet, 34.9 milyar m2, 25.0 milyon kg, 57.0 milyon ve 2.4 milyon ton'dur. Sanayi Üretim Gelişmeleri imalat sanayi geneli ile karşılaştırmalı olarak sunulan basım yayım sanayi üretim endeksi (2005=00) ile 2008 yılında 3.2 olmuştur. Basım yayım sarrayisi üretimi 2005, 2006 ve 2007 yıllannda gösterdiği büyümenin ardından 2008 yılında yüzde 2 oranında gerilemiştir yılında ise yaşanan ekonomik krize rağmen basım yayım sanayi üretimi değişmemiş ve endeks 2009 yılında 3.2 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi ARGE Faaliyetleri Basım Yayım sanayisinde ARGE harcamalan 2007 yılmda 7.2 milyon TL, 2008 yılmda ise 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir yılında ise 7.6 milyon TL cari harcama,.4 milyon TL yatınm harcaması yapılmıştır. Cari harcamalar içinde personel harcamaları, yatınm harcamalan içinde ise makine teçhizat yatınrnlan ağırlıklı pay almaktadır. Makine Yatınmları Ve Mürekkep Kullanımı Basım yayım sektörü üretim teknolojilerinde ve makine kullanımında daha çok dışa bağımlıdır. Makine parkının önenıli bir bölümü ithalat ile karşılanmaktadır. Basım yayım sanayinin makine ithalatı 2005 yılında 33.6 milyon dolara çıkmış 2006, 2007 ve 2008 yıllannda ise ithalat gerilemiş ve 2008 yılında 35.3 milyon dolar olmuştur yılında yaşanan ekonomik kriz makine ithalatmda önemli bir daralmaya yol açmış ve ithalat 55.5 milyon dolara gerilemiştir. Basım yayım sektöründe kullamlan mürekkep büyüklüğü sektörün gelişme eğilimi için önemli bir göstergedir. Türk basım yayım sanayi sektörde kullanılan mürekkebin tamamına yakmını ithal etmektedir yılında ithalat miktar olarak renkli mürekkep ithalatındaki artışa bağlı olarale sınırlı ölçüde yükselmiştir yılında mürekkep ithalatı 9.40 ton ve 77.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Basım Yayım Sarrayisi Dış Ticareti Basım yayım sarrayisi ürünleri ihracatı2000 yılından sonra artarak 2008 yılında 82.2 milyon dolara çıkmıştır yılında ise yaşanan ekonomik krize rağmen ihracat artış sağlamış ve 84.7 milyon dolar olmuştur. İhracatta en büyük iki kalemi kitaplar, broşürler vb matbuat ile resim ve fotoğraflar dahil diğer yayınlar oluşturmaktadır. Basım yayım ürünleri ithalatı da son yıllarda hızlı genişleyerek 2008 yılında 69.6 milyon dolara yük 2009 yılında ise ithalat yaldaşık yüzde 25 oramnda daralarak 27.8 milyon dolar olarak gerçek selmiştir. leşmiştir. İthalatta en büyük iki kalemi kitap, broşürler vb matbuat ile matbu diğer yayınlar oluşturmaktadır. 4. Basım Yayım Sektörü Yurtiçi Firmalarm Ciro ve Pazar Büyüklüğü Basım Yayım Sektörü Yurt İçi Firmaların Ciro Büyüklükleri Basını yayım sanayisinde reklam gelirleri çıktıktan sonra ciro büyüklüğü 2004 yılında 4.25 milyar TL olmuş, izleyen yıllarda genişleyerek 2008 yılında 6 milyar TL büyüklüğüne ulaşmıştır yılında ise ciro büyüklüğü yine 6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolar cinsinden reklam gelirleri çıktıktan sonra ciro

17 6 İSTANBUL TİCARET O D ASI büyüklüğü de 2004 yılından sonra sürekli artmıştır. Bu artışta aynı dönemde Türk Lirasının değer kazanma~ sının da etkisi bulunmaktadır yılında 4.7 milyar dolar olan ciro büyüklüğü 2009 yılında Türk Lirasının değer kaybı ile 3.9 milyar dolar olmuştur. Basım Yayım Sanayisinde Pazar Büyüklüğü Basım yayın sanayinde pazar büyüklüğü yurt içi fırmaların reklam geliri hariç ciro büyüklükleri ile sektörün ihracat ve ithalat verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Buna göre 2004 yılında 3 milyar dolar olan pazar büyüklüğü 2008 yılında 4.79 milyar dolara kadar yükselmiştir yılında ise pazar büyüklüğü 3.94 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Basım Yayım Sektöründe Pazar Dağılımı Basım yayım sektörü iç pazarı büyüklükleri ve nitelikleri itibari ile beş büyük alt pazardan oluşmakta~ dır. Bu alt pazarlar Yayım, gazete, kitap, dergi vb yayım işleri, Basım, gazete, kitap, dergi vb basım işleri, Ambalaj baskıları, Diğer basılı ve baskılı ürüııler ve Reklam ve yaratıcı sektör ürünleri pazarıdır. Basım yayım pazarında en büyük payı yayım pazarı almaktadır. Yayım pazarının payı 2009 yılında yüzde 43 ve bü... yüklüğü ise.65 milyar dolardır. İkinci sırada yüzde 33 payı ve.3 milyar dolar büyüklüğü ile basım pazan almaktadır. Ambalaj baskı pazarı yüzde 4 pay ve 552 milyon dolar pazar büyüklüğüne sahiptir. Yüzde 8 payı olan diğer baskılı ve basılı ürüıılerin pazar büyüklüğü 35 milyon dolar iken reklam ve yaratıcı sektör ürüııleriııin payı yüzde 2 ve pazar büyüklüğü 79 milyon dolardır. 5. Basım Sanayinde Genel Eğilimler Üretim Eğilimleri Basım işlerinde kullanılan kağıt ve mürekkep tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlılık sürmektedir. Yazı tabı kağıdı ve gazete kağıdı tüketimi ile ithalatı gerilemiş, mürekkep ithalatında ise miktar olarak sınırlı bir artış yaşanmıştır. Basım Sanayisinde üretim kapasitesi ve makine fazlası bulunmaktadır yılında üretim kapasitesinde artışa yönelik yatırım olmamıştır. Dijital baskı üretim kapasitesi genişlemeye devam etınekte ve diğer teknolojili üretim kapasitesinin yerini almaktadır. Baskılı işlerin üretim kapasitesinde tabaka ve veb ofset halen ağırlıklı payını korumaktadır. Teknoloji Eğilimleri Dijital baskı teknolojilerinin kullanınıında hızlı bir genişleme yaşanmaktadır. Sanayinin üretim sürecinin her alanında kullandığı teknolojide dışa bağımlılık sürmektedir. Bununa birlikte sanayi ve işletıneler yenilikçiliği ve teknolojileri yakından takip etınektedir yılındaki ekonomik krize rağmen yeni teknoloji uygulamaları sürmüştür. işletıneler Ve Rekabet Koşullarında Eğilimler Ekonomik krizin ilk etkisi sektörlerin baskı bütçelerinin kısılması olmuş, iş hacmi önemli ölçüde daralmıştır. İş hacmindeki daralma çok sayıda basım işletıllesinin ekonomik sıkıntı ile karşılaşmasına yol açmış, sektörde kapanmalar yaşanmıştır. işletıneler büyük ölçüde sermaye birikimlerini kullanmışlardır. Sektörde iş hacmindeki genişlemenin 200 yılında sınırlı kalacağı, krizin etkilerinin azalarak da olsa süreceği, 20 yılında daha hissedilir bir genişleme olacağı beklenmektedir.

18 TÜRK BASIM SANAYİSİ TEMEL GÖSTERGELER VE EGİLİMLER RAPORU Krizde dijital baskı işleri diğer teknolojili baskı işlerinden daha az etkilenmiştir. Ekonomik krizin etkileri ve artan rekabet karşısında katma değerli hizmetler sunan dijital baskı teknolojileri daha önemli hale gelmiştir. Baskı teknolojilerindeki dijital odaklı gelişmeler baskı biçimini ve Basım Sanayisinde iş yapma şeklini değiştirmeye devam etmektedir. Rakipler ile farklılaşma, niş ve yeni pazar arayışları, mültimedya hizmetlerinin sunumu gibi rekabetçi girişimler ön plana çıkmaktadır. Dijital teknolojide geniş materyaliere baskı ile ambalaj basımında geni e bat baskı işleri genişiernekte böylece iş çeşitiernesine gidilmektedir. Kriz yılında yeni işbirlikleri, yeni temsilcilikler, temsilcilik değişiklikleri, yeni iş modelleri girişimleri yaşanmıştır. Sektörde geçtiğimiz yıllarda artan rekabet ile gerileyen kar marjı eğilimine 2009 yılında pazarın hızlı daralması sonucu çok daha düşük fiyatlarla iş yapma çabaları eklenmiştir. Üretim maliyetlerini oluşturan, işçilik, sosyal güvenlik primleri, dolaylı vergiler ve enerji fiyatları yüksek kalmaya devam etmektedir. Yatırım Eğilimleri Son yıllarda hızlı genişleyen CtP ve CtCp yatınmlan 2009 yılında da yavaşlayarak sürmüştür. hızla genişlemektedir. 2000'li yılların başından itibaren çok üniteli ofset makine yatırımları hızlı bir genişleme göstermiştir döneminde ofset ve web ofset makine yatınmları en yüksek hacme ulaşmıştır yılında yavaşlayan yatınmlar 2009 yılında önemli ölçüde gerilemiştir. Yatınmlarda en hızlı büyüyen alan dijital baskı yatırımlarıdır. Yatırırnlar 2009 yılında yavaşlamakla birlikte sınırlı da olsa devam etmiştir. Ortabüyük ölçekli matbaalar ile entegre büyük ölçekli matbaalar verimlilik artışı sağlayan dijital makineleri tercih etmekte ve yatınm yapmaktadır. İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürmede dijital makineler çok önemli hale gelmiştir. Dijital makine yatınmlarının 200 yılı ikinci yarsmdan itibaren yeniden artacağı öngörülmektedir. İhracat Ve Yabancı Yatınm Eğilimleri Web ofset ve dijital baskı makinesi kapasitesinin genişlemesi ile birlikte ihracat olanakları son yıllarda artmaya başlamıştır. Bir çok matbaa ihracat yapma eğilimine girmektedir yılında sektörün ilıracatı mütevazi ölçüde de olsa artmıştır. Sektöre yönelik yabancı yatırımcı ilgisi oluşmaya başlamış olup, henüz bir tanıma-öğrenme süreci yaşanrnaktadır. Kriz 2009 yılında bu süreci yavaşlatmış olmakla birlikte potansiyel sürmektedir.

19

20 . Bölüm Basım Sanayisinin Tanı m ve Kapsamı Giriş alışmanın ilk bölümünde Basım Sanayisi ile ilgili tanımlar yapılmakta ve bu çerçevede kapsamı Ç belirlenmektedir. Basım Sanayisinin tanıını yapılırken ulusal ve uluslararası standartlar kullanılmaktadır. Çalışmanın metodolojisi bölümünde de sunulduğu ve açıklandığı üzere Türkiye'deki mevcut tanım standartlannda basım ve yayım sanayisi birlikte yer almakta ve üretilen sayısal istatistikler de çoğunlukla basım ve yayım sanayini birlikte kapsamaktadır. Bu nedenle aşağıda yer alan tanımlamalarda da basım ve yayım sanayisine birlikte yer verilmektedir.. Basım Samıyisi Üretim Bcızh Tımımı ve Kapsamı Basım Sanayisisinin tanımı ve kapsaını iki ana başlılcta ortaya konulmaktadır. İlleinde yapılan işler itibari ile tanımlama yapılmaktadır. Bu üretim bazlı tanımı oluşturmaktadır. İkinci olarak ise dış ticaret bazlı tanımlama yapılmaktadır. Burada da dış ticarete konu olan Basım Sanayisi ürünleri itibari ile tanımlama yapılmaktadır. Türkiye'de resmi kurumlar ile yan kamusal kurumların Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırınası sistemine geçmesi ile birlikte üretim bazlı sektör tanımlarında ve kapsamlarında uluslararası seviyede önemli bir uyum sağlanmıştır. Bu çerçevede aşağıda çalışına içinde kullanılan üretim bazlı sınıflandırmalara yer verilmektedir.. Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırması (NACE) Revize. 2. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sektörel Sınıflandırması 3. Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırması (NACE) Sistemi ile Uyumlu Mesleklerin Gruplandmiması 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörel Sınıflandırması 5. Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırması (NACE) Sistemi ile Uyumlu Mesleklerin Gruplandmiması. Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırılması (NACE) Revize. NACE sistemi içinde basım ve yayım sektörü basım, yayım, plak, kaset vb kayıtlı medyanın çoğaltılması olarak tanımlanmaktadır. Sektör, imalat sanayi alt ayrımında 22 no'lu başlık altında yer almaktadır. Sektör kendi içinde 3 alt sektöre ayrılmıştır. 22 Basım ve yayım; plak, kaset ve benzeri kayıtlı medyanın çoğaltılması 22 Yayım

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI 22 Kitap yayımı 222 Gazetelerin yayımı 223 Dergi ve süreli yayıniann yayımı 224 Ses kayıtlannın yayımı 225 Diğer yayımlar 222 Basım ve basımla ilgili hizmet faaliyetleri 222 Gazete basımı 2222 Başka yerde sınıflandınlmaınış basım 2223 Ciltleme 2224 Baskı öncesi faaliyetler 2225 Basımla ilgili yardımcı faaliyetler 223 Plak, kaset vb kayıtlı medyanın çoğaltılması 223 Ses kaydının çoğaltılması 2232 Görüntü kaydının çoğaltılması 2233 Bilgisayar kaydının çoğaltılması 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörel Sınıflandırması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kuruluş kanunu kapsamında yer alan kapasite raporlannın onaylanması işlevine bağlı olarak sanayi veri tabanı oluşturmuştur. TOBB bu sektörel veri tabanında sektörel sınıflandırmada halenisic Rev.2 standartlarını kullanmaktadır. ISIC Rev.2 standartlan kullanılarak yapılan sektörel sınıflandırmada kağıt, kağıt ürünleri, basım ve baskı sanayi 34 nolu sektör kodu ile birlikte tanımlanmaktadır. 34 nolu kağıt, kağıt ürünleri, basım ve baskı sanayi kendi içinde 34 kağıt ve kağıt ürünleri ile 342 basım, yayın ve bunlara bağlı sanayi olarak aynlmaktadır. Sanayi aşağıdaki alt gruplan kapsamaktadır. 342 Basım, yayın ve bunlara bağlı sanayi 342 Basım Sarrayisi 3420 Basım ve Baskı Gazete Kitap, Dergi, Broşür ve Mecmua Çeşitli Reklam Amaçlı Baskılar (Duvar ve El Afişleri, Takvim vb) Ambalaj Baskılan (Metal ve plastik üzerine yapılanlar dahil) Alüminyum Folyo Baskı Fatura, Makbuz vb Evrak, Formüler Baskı, Bilet Baskılı Eğitim Malzemesi, Haritalar, Milimettik Kağıt Repredüksiyon Baskılar, Kartpostal, Davetiye, Serigrafi, Ofset Baskı, Etiket, Spor Toto, Oyun Kağıdı Çeşitli Çıkartmalar (Transferler) Tişört vb Pullar

22 TÜRK B AS IM SANAYİSİ TEMEL GÖSTERGELER VE EGİLİMLER RAPORU Dizgi (Kurşun) 3420 Klişe Ofset Dizgi Ofset Film-Baskı Silindiri, Levhası ve Filmi, Serigrafi Cilt Başka Yerde Sınıflandınlmamış Diğer Baskı İşleri (baskılı etiket, selofan baskı, baskı malzemesi) Desen Çizim ve Çoğaltılması Desen Filmi, Rotasyon Şablonu, Desen Kalıbı 3. Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırması (NACE) Sistemi ile Uyumlu Mesleklerin Gruplandınlması Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yer alan "Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması" sektörünün tanımı ve kapsamı aşağıda ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 8. Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 8. Basım Ve Basım İle İlgili Hizmet Faaliyetleri 8. Gazetelerin Basımı 8.2 Diğer Matbaacılık 8.3 Basım ve Yayım Öncesi Hizmetler 8.4 Ciltçilik ve İlgili Hizmetler 8.2 Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması 8.20 Kayıtlı Medyamn Çoğaltılması.2 Basım Sanayi Dış Timret Bazh Tonımı ve Kapsamı Basım ve yayım sanayi ürünleri, uluslararası normlara uygun olarak kullanılan Arınonize Sistem Nomerklatörü esas alınarak düzenlenen İstatistik pozisyonlarını bölünmüş gümrük giriş tarife cetvelinde 49. fasılda yer almaktadır.

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI 49.0 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın) Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içennesin) Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya ciltli olsun olmasın) Her nevi matbu haritalar ve lıidrografik veya benzeri haritalar ( atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri amaçlar için planlar ve çizimler ( orijinalleri el ile çizilmiş); elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotografik reprodüksiyonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyalan itibari kıymetli tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar, banknotlar, çek defterleri, senetler, hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak Her nevi çıkartmalar Matbu veya resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın) 49.0 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil) 49. Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil)

24 ll. Bölüm Türkiye Ekonomisi 2. Türkiye Ekonomisi Temel Göstergeler ve Gelişmeler yılı Eylül ayında başlayan ve tüm küresel ölçekte yayılan ekonomik kriz Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir. Küresel krizin Türkiye ekonomisindeki etkisi daha çok iç ve dış talebin daralmasına bağlı olarak iktisadi faaliyetlerde önce yavaşlama sonra küçülme olarak ortaya çıkmıştır. Küresel krizin Türkiye'de finansal sektör ile kamu ve özel sektör borçlanma ihtiyacı üzerindeki etkileri ise sınırlı kalmıştır. Türkiye ekonomisi yıllan arasında yıllık ortalama yüzde 7.5 büyüme gösterdikten sonra, 2007 yılında büyüme yüzde 4.5 olarak gerçekleşmiştir yılı Türkiye ekonomisinde büyüme performansının iç dinamiklere bağlı olarak ve son çeyrek dönemde küresel krizin etkileri ile yavaşladığı bir yıl olmuştur yılında Türkiye ekonomisi yüzde 0.7 oranında büyümüştür. Küresel krizin ekonomi üzerindeki daraltıcı etkisi 2009 yılında sürmüş ve daha kuvvetli olmuştur. Türkiye ekonomisi 2009 yılında yüzde 4.7 küçülmüştür yılında yaşanan ekonomik küçülme ile birlikte milli gelir 67.6 milyar dolara gerilerken kişi başı gelir dolardan dolara inmiştir. Türkiye'de nüfus artış hızı2009 yılında yüzde.3 ve yıl sonu nüfusu milyon olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik krizin etkisi ile birlikte 2009 yılında bütçe açıkları önemli ölçüde genişlemiştir yılında 8 milyar TL olan bütçe açığı 2009 yılında 52 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2.0'den yüzde 5.5'e yükselmiştir. Bununla birlikte genişletki maliye politikalarının sınırlı tutulması ile bütçe açığı kontrol altına alınmış ve kamu finansmanında sıkıntı yaşanmamıştır yılında yaşanan ekonomik krizin en olumsuz ve kalıcı etkisi istihdam üzerinde gerçekleşmiştir yılı içinde işsizlik oranı yüzde 5.8'e kadar yükselmiş, ardından ekonomideki topadanmaya bağlı olarak yıl sonunda yüzde 3.5'e gerilemiştir. İstihdam edilen kişi sayısı ise 2.45 milyon ile bir önceki yılın hemen aynısı olmuştur yılında küresel krizin etkileri ile daralan dış talep ve iç talebe bağlı olarak ihracat ve ithalat önemli ölçüde gerilemiştir yılında 32 milyar dolar olan ihracat 2009 yılında 02 milyar dolara inmiştir yılında 20.8 milyar dolar olan ithalat ise 40.9 milyar dolar olmuştur. İhracat ve ithalattaki bu gelişmelere bağlı olarak dış ticaret açığı 38.9 milyar dolara gerilemiştir. Türkiye ekonomisinin önemli yapısal sorunlarından olan cari açık ise 2008 yılında 4.4 milyar dolar iken 2009 yılında 3.9 milyar dolara kadar inmiştir. İç ve dış talebin daralması, iktisadi faaliyetlerin zayıflaması ve enerji-hammadde fiyatlarındaki gerilerneye bağlı olarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşmuştur yıl sonunda yüzde 0.06 seviyesinde olan tüketici fiyatları 2009 yıl sonunda yüzde 6.53 'e gerilemiştir. Üretici fiyatları ve çekirdek enflasyon da yıl içinde önemli ölçüde düşmüştür yılı genelinde ekonomik krizin yarattığı daralmanın yavaşlatılması ve iktisadi faaliyetlerin tekrar canlandırılması için ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası çeşitli önlemler almıştır. İç talebin canlandırılmasına yönelik geçici vergi indirimleri yararlı olmuştur. Merkez Bankası ise bir yandan faiz oranlarını yüzde 6.5 ile tarihinin en düşük oranına indirirken, piyasalara önemli ölçüde ilave likidite aktarmıştır. Buna bağlı olarak kamu borçlanma faiz oranları da yüzde!o'nun altına inmiştir.

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI Türk Lirası 2008 yılının son çeyreğinde küresel krizin ilk etkisi ile yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybederek dolar karşısında.20 seviyesinden.53 seviyesine çıkmıştır yılı ilk çeyreğinde Türk Lirasının değer kaybı sürmüş, ancak yılın ikinci çeyreğinden itibaren küresel ölçekte başlayan toparlanma ile birlikte Türk Lirası.50 seviyesinde istikrar kazanmıştır. Tablo.l Türkiye'Ekonomisinin Temel Göstergesi Göstergeler Milli Gelir (Milyar Dolar) Nüfus (000) Kişi Başı Gelir (Dolar) Büyüme(%) Bütçe Açığı GSMH% İstihdam (Bin Kişi) İşsizlik(%) İhracat (Milyar Dolar) İthalat (Milyar Dolar) Dış Ticaret Açığı (Milyar Dolar) CariAçık (Milyar Dolar) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatınmlan (Milyar Dolar) Enflasyon% Faiz Oranı% Türk Lirası Dolar Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

26 TÜRK BASlM SANAYİSİ TEMEL GÖSTERGELER VE EGİLİMLER RAPORU O Yılı Ekonomik Beklentileri Türkiye ekonomisinde 2009 yılında yaşanan daralmanın ardından iktisadi faaliyetler yeniden büyüme sürecine girmiştir yılı ilk üç çeyreğinde yaşanan küçülme sonrasında dördüncü çeyrekte ekonomi yeniden yüzde 6.0 oranında büyüme göstermiştir. 200 yılında Hükümetin Orta Vadeli Program ile ortaya koyduğu büyüme hedefi yüzde 3.5'tur. İktisadi faaliyetlerdeki canlanma seviyesi 200 yılı büyüme oranının yüzde 4 üzerinde olacağını göstermektedir. IMF'nin Türkiye için 200 yılı büyüme öngörüsü yüzde 5.2'dir. Öncelikle iç ve dış talebin canlanması ekonomik büyürneyi tetiklemektedir. Özel sektör yatırımlarında ise önemli bir canlanma öngörülmemektedir. Küresel ekonomik toparlanma ve dış talepteki canlanmaya bağlı olarak ihracat ve ithalatta artışlar hedeflerin üzerine çıkacaktır. İhracatta 5 milyar dolara ulaşabilecektir. Ekonomideki ve dış ticaretteki canlanma ile birlikte cari açığın 200 yılında 20 milyar dolar üzerine çıkması beklenmektedir.. Ekonomideki canlanma bütçe gelirlerine olumlu katkı sağlayacaktır. 200 yılında bütçe açığı 50 milyar TL hedefin daha altında kalacaktır. Enflasyon ise ekonomik canlanmadan ve yılbaşında yapılan fiyat ayarlamalarından olumsuz etkilenmektedir. Yılın son çeyreğine kadar enflasyon yüksek seyredecektir. Türkiye 200 yılı başında IMF ile olan ön görüşmeleri neticesinde herhangi bir anlaşma yapmayacağım ilan etmiştir. IMF kaynağı olmaksızın ekonomideki canlanmanın ve borçlanma ihtiyaçlarının finanse edileceği öngörülmektedir. Türkiye ekonomisinin küresel kriz karşısındaki göreceli başarısı ve mali performansı nedeniyle ülke kredi notu da artmış ve BB' ye yükselmiştir. Yapısal reformların ve mali disiplinin sürdürülmesi halinde kredi notu artışları sürecektir. 200 yılında çıkarılması planlanan mali kural uygulaması mali disiplinin önemli bir aracı ve ekonominin genel çapası olacaktır. 200 yılında Merkez Bankasının uygulayacağı çıkış stratejisi ile krizdealdığı önlemleri sona erdirmesi ekonomik gelişmeleri önemli ölçüde şekillendirecektir. Merkez Bankası yılın önemli bir bölümünde düşük faiz oranlarını korurken ilave likiditeyi kademeli olarak geri çekecektir. Faiz oranlarını en erken yılın son çeyreğinde arttıracaktır. 200 yılı ekonomik canlanmanın süreceği ve büyümenin göreceli olarak kuvvetli gerçekleşeceği bir yıl Bu beklentileri sınırlayabilecek iki risk yurt dışında toparlanmanın bozulması yurt içinde ise bir olacaktır. erken genel seçim olasılığı olacaktır.

27

28 lll. Bölüm Kağıt Sektörü Giriş ağıt sektörü ile Basım Sanayi karşılıklı etkileşim içinde olan iki sektördür. Kağıt sektöründe yaşanan gelişmeler Basım Sanayisisi için de bir gösterge olmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'de K kağıt sektörünün Basım Sanayisisi ile ilişkili olan temel göstergelerine yer verilmektedir. Bu bölümde Kağıt sektörü ile ilgili tanımlar ile temel göstergeler ve gelişmeler aşağıda sunulmaktadır. 3. Kağıt Sektörü Tanım ve Kapsamı 3.. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayinin Üretim Bazlı Tonımı ve Kapsamı. Ekonomik Faaliyetlerinin İstatistiki Sınıflandırması (NACE) Revize. Sektör, NACE Revize. ı sistemine göre ise aşağıdaki gibi sınıflandınlmaktadır. 2ıı Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı 2 ı ı ı Kağıt hamuru imalatı 22 Kağıt ve mukavva imalatı 22 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 2ı2ı 2ı22 2ı23 2ı24 2ı25 Oluklu karton ve mukavva ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalajların imalatı Kağıttan yapılan ev eşyası ve sıhhi malzemeler ile tuvalet gereçlerinin imalatı Kağıt kırtasiye malzemeleri imalatı Duvar kağıdı imalatı Başka yerde sınıflandınlmamış diğer kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 2. Mesleklerin Gruplandınlması Rehberi ve Sektörel Sınıflandırmalar Mesleklerin Gruplandınlması rehberinde kağıt ve kağıt ürünleri sanayi "Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı" başlığı altında ve ı 7 no 'lu sektör grubu olarak yer almaktadır. ı 7 ı 7. ı ı 7. ı ı ı 7. ı2 ı 7.2 ı7.2ı ı 7.22 ı 7.23 ı 7.24 ı 7.29 Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı Kağıt Hamuru, Kağıt ve M ukavva İmalatı Kağıt hamuru imalatı Kağıt ve mukavva imalatı Kağıt ve M ukavva ürünleri İmalatı Oluklukağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Duvar kağıdı imalatı Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI 3..2 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Dış Ticaret Bazlı Tanımı ve Kapsamı Kağıt ve Kağıt ürünleri, uluslararası nonnlara uygun olarak kullanılan Arınonize Sistem Nomenklatörü esas almarak düzenlenen istatistik pozisyonlarma bölünmüş Gümrük Giriş Tarife cetvelinde 48. fasılda yer almaktadır. Pozisyon No 48.0ı Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve delikli kart ve şeritler için kullanılan kağıt ve karton (rulo veya tabaka halinde) (48.0ı ve pozisyonundaki kağıt hariç) el yapısı kağıt ve karton Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt veya kağıt peçete ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları Kraft kağıt ve kartoruarı (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) Diğer kağıt ve kartoıılar (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (bu fasılın 2.nolu notunda belirtilen işçilik veya işlenilerden daha fazlasına tabi tutulmamış) Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları ve kristal denilen kağıt ve diğer saydam veya yarı saydam kağıtlar Yapıştırina suretiyle elde edilen kağıt ve karton Oluklukağıt ve kartoıılar (yüzeylerine düz tabakalar yapıştırılmış olsun olmasın, krepe edilmiş, kıvrınılı kabartılmış veya perfare edilmiş Karbon kağıdı kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları (mumlu teksir kağıtları ve ofset levhalar için sıvanmış veya emdirilmiş kağıt dahil) 48.0 Bir veya iki yüzü kaolin veya diğer anorganik maddeler ile sıvanmış kağıt veya kartoıılar 48. ll Kağıt, karton selüloz liften tabakalar ( 4803, 4809, 48 ı O veya 48 ı 8 pozisyonundakiler hariç) 48. ı2 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar 48.3 Sigara kağıdı (ölçüsüne gri kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın) 48.ı4 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, cam kağıtları

30 TÜRK BASIM SANAYİSİ TEMEL GÖSTERGELER VE EGİLİMLER RAPORU Pozisyon No 48.5 Kağıt veya karbon esaslı yer kaplamalan 48.6 Karbon kağıdı kendinden kopya eden kağıt ve diğer kop ya veya transfer kağıtlan ( 4809 pozisyonundakiler hariç) 48.7 Mektup zarfları kartlar resimsiz kartpostallar, bunlann kağıt veya kartondan kutulan 48.8 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt veya kağıt peçe te ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalanndan kağıt mendiller, havlular, masa örtüleri, bebek bezleri, yatak çarşaflan ve benzeri ev eşyası hijyenilc ve hastane eşyası giyim eşya ve alesesuan 48.9 Kağıttan kartondan selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, muhafazalar, torbalar diğer ambalaj kutulan Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, ajandalar, bloknotlar, dosya gömlekleri ve kapaklan, diğer okul büro veya kırtasiye eşyası 48.2 Kağıt veya kartondan her cins etiketler Kağıttan veya kağıt hamurundan bobinler masuralar, makaralar ve benzeri mesnetler Türkiye'de kağıt sektörü gelişimi ile genel eğilimleri ve temel göstergeleri başlıklan altında sunulmaktadır Diğer kağıt karton selüloz vatka ve selüloz lif tabakalan kağıt hamurundan kağıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya 3.2 Türkiye'de Kağıt Sektörü ve Temel Göstergeler 3.2. Türkiye' de Kağıt Sektörü Gelişimi ve Genel Eğilimler Türkiye'de kamu sektörü hakimiyetinde olan ve uzun yıllar dış rekabete kapalı kalan kağıt sektörü 990'h yılların ortasından itibaren AB gümrük birliği süreci ve özelleştirmeler ile birlikte yeni ve rekabetçi bir döneme girmiştir. 200 yılından sonra ekonomideki normalleşme ve genişleme döneminde hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan sektör 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisi ile birlikte duraklamıştır. Bu duraklamaya rağmen özellikle 2002 yılından itibaren sektörde oluşan eğilimlerin ise genel olarak sürmekte olduğu görülmektedir. Kağıt sektöründe tüketim diğer sektörlerin tersine 2009 yılında yüzde.6 oranı ile genişlemeyi sürdürmüştür yılında tüketim 4.32 milyon tona yükselmiştir. Bu tüketim verisi ile birlikte kişi başı tüketim 2009 yılında 59.6 kg olmuştur. Kağıt sektöründe üretim diğer imalat sanayi sektörleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak çok sınırlı bir daralma yaşamıştır yılında üretim yüzde.6 oranında gerileyerek 2.29 milyon ton olmuştur.

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI İç tüketim ile üretim arasmda geniş fark 2009 yılında da sürmüş ve iç tüketimin yüzde 54'ü ithalat ile karşılanmıştır yılında miktar ve değer olarak gerilemiş olmakla birlikte 2.33 milyon ton ithalat yapılmıştır. Türkiye ekonomisinde kağıt iç tüketiminin taşıdığı büyüme potansiyeli sürmektedir ve bu nedenle kurumsal ve yabancı ağırlıklı bir ticari piyasaya dönüşüm sürmektedir. Bu büyüme potansiyeline karşın 2009 yılında yurt içi üretim kapasitesinde artış ekonomik krizin etkisi ile sadece ton ile sınırlı kalmıştır yılında yurt içi kapasite kullanım oranı yüzde 65. olmuştur. Kağıt ürünleri ihracatı 2009 yılında yine diğer sektörler ile karşılaştınldığında daha sınırlı bir daralma ile karşılaşmış ve milyar doların üzerinde kalmayı başarmıştır. Sektörde üretim girdisi olarak yurt dışına bağımlılık devam ederken yurt içinde geri kazanılan atık kağıt miktan 2009 yılmda ton olmuştur Türkiye Kogıt Sektörü Temel Göstergeleri Türkiye'de kağıt sektörüne ilişkin temel göstergeler üç başlık altında sunulmaktadır. Bunlar kağıt üretimi, tüketimi ve dış ticaretidir.. Türkiye'de Kağıt Üretim Kapasitesi Türkiye'de kağıt üretim kapasitesi 2006 yılında ton, 2007 yılında tondur yılında üretim kapasitesi yüzde 8.6 oranında artarale tona ulaşmıştır. Üretim kapasitesi 2009 yılında ise sadece yüzde.6 oranmda genişleyerek tona çıkmıştır. Üretim kapasitesindeki genişlernenin tonluk bölümü ternizlik kağıtlan alanmda gerçekleşmiştir. Karton üretim kapasitesi de ton genişlemiştir yıl sonu itibari ile Türkiye'de karton üretim kapasitesinin yüzde 53'üne ton ile oluklu mukavva kağıdı sahiptir. İkinci geniş kapasiteye yüzde 6 payı ile karton ürünleri sahiptir. Üçüncü sırada yüzde 2 payı ile ternizlik kağıtlan grubu yer almaktadır. Tablo.2 Türkiye'de Kağıt Üretim Kapasitesi Ton, Kağıt İJJrünleri Yazı Tabı Kağıdı Gazete Kağıdı Sargılık Kağıt Ternizlik Kağıtları Kraft Torba Kağıdı Oluklu Mukavva Kağıdı Kartoıılar Sigara İnce Kağıtlar Toplam Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, Yıllık Rapor 2009.

32 TÜRK BASIM SANAYİSİ TEMEL GÖSTERGELER VE EÖİLİMLER RAPORU Türkiye'de Kağıt Üretimi Türkiye'de kağıt üretimi 2006 yılında ton, 2007 yılında ise ton olarak gerçekleşmiştir yılında üretim yüzde 6.8 oranında artarak tona ulaşmıştır yılında ise ekonomik krizin de etkisi ile birlikte üretim yüzde.6 oranında gerileyerek ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kağıt üretimi kurulu kapasitenin 2008 yılında yüzde 67.3'ü olurken, 2009 yılında yüzde 65. 'i olmuştur yılında tüketim sınırlı ölçüde genişlerken üretim gerilemiştir. Türkiye'de kağıt üretim açığı devarn etmektedir yılında alt ürün grupları itibari ile tüm ürün gruplarında gerileme yaşanırken sadece ternizlik kağıdı üretiminde artış yaşanmıştır. Ternizlik kağıdı üretimi yüzde 4.5 artarak ton olmuştur. Üretim içinde oluklu rnukavva kağıdı yüzde 49 payı ile ilk sırayı almaktadır. Onu kartonlar ile ternizlik kağıtları grubu izlemektedir. Gazete kağıdı üretimi 2009 yılında da gerçekleşrnerniştir. Tablo.3 Türkiye'de Kağıt ve Karton. Üretimi Ton Kağıt Ürünleri Yazı Tabı Kağıdı Gazete Kağıdı Sargılık Kağıt Temizlik Kağıtlan Kraft Torba Kağıdı Oluklu Mukavva Kağıdı Kartonlar Sigara İnce Kağıtlar Toplam Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, Yıllık Rapor Türkiye'de Kağıt Tüketimi Türkiye'de kağıt tüketimi 2002 yılından sonra hızla genişleyerek 2006 yılında tona ve 2007 yılında yüzde 0.8 artış ile tona ulaşmıştır yılında ise kağıt tüketimi yüzde 5.5 oranında gerileyerek ton olmuştur yılında ise ekonomik krizin daraltıcı etkisine rağmen toplam kağıt tüketimi yüzde.6 oranında artarak tona çıkmıştır.

33 32 İSTANBUL TİCARET ODASI Tablo.4 Türkiye'de Kağıt Tüketimi Bin Ton t " M o ~"X e< ~ ' " ;,;~ağit İl!rüieri' ', ', ' i f '~u~ t ;i\~"""' f ~l' A'"-.~"\li,{$l #,_"W Yazı Tabı Kağıdı Gazete Kağıdı Sargılık Kağıt Temizlik Kağıtları Kraft Torba Kağıdı Oluldu Mukavva Kağıdı Kartonlar Sigara İnce Kağıtlar Toplam Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, Yıllık Rapor. Kağıt tüketimi oluldu mukavva kağıdı, kartonlar ve temizlik kağıdı gibi endüstriyel kağıtlar gruplannda artarken, özellikle basım-yayım sanayi ile ilgili olan kültürel kağıt gruplan olan yazı tabı kağıdı vegazete kağıdı tüketimi gerilemiştir. Yazı tabı kağıdı kullanımı yüzde., gazete kağıdı tüketimi ise yüzde 2.6 oranında daralmıştır yılında da en geniş tüketim oluklu mukavva kağıdı grubunda olmuştur. Tüketim yüzde 3.9 oranın~ da artarak ton olarak gerçekleşmiştir. İkinci sırayı ise ton ile yazı tabı kağıdı almaktadır. 4. Türkiye'de Kağıt Dış Ticareti Türkiye' de 2002 yılından sonra hızlı genişleyen kağıt tüketimine bağlı olarak kağıt ithalatı da hızlı bir genişleme göstermiştir. Genişleyen iç tüketimin yaklaşık yansı ithalat ile karşılanmaktadır yılında 507 milyon dolar olan kağıt ithalatı 2008 yılında 2.6 milyar dolara yükselmiştir yılında yaşanan ekonomik krizin etldsi ile birlikte ithalat 2009 yılında yüzde 5.3 oranında gerileyerek 2.2 milyar dolara inmiştir. Kağıt ithalatı içinde en yüksek payı milyon dolar ile diğer kağıt karton ürünleri almaktadır. İkinci sırada 5.2 milyon dolar ile yazı tabı kağıtları gelmektedir. Miktar bazında ithalat ise 2008 yılında ton iken 2009 yılında ton olmuştur yılında ton yazı tabı kağıdı, ton oluklu mukavva kağıdı, ton gazete kağıdı ve ton karton ithal edilmiştir.

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 4801.00 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde): 4801.00.00.10.00 - % 70'den fazla odun hamuru içeren m².ağırlığı 50-55gr. (dahil) arasında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-29 NİSAN 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-29 NİSAN 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-29 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-23 EKİM 2016

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-23 EKİM 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-23 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-34 EYLÜL 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-34 EYLÜL 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-34 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-32 TEMMUZ 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-32 TEMMUZ 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-32 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-20 TEMMUZ 2016

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-20 TEMMUZ 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-20 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-31HAZİRAN 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-31HAZİRAN 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-31 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-30 MAYIS 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-30 MAYIS 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-30 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE MART 2013 ÇALIŞMA EKİBİ Selda Başbuğ İMSAD Genel Sekreter Proje Koordinatörü Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 27 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-17 NİSAN 2016

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-17 NİSAN 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-17 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Şubat ta Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış, Otomobil Satışlarından Kaynaklanıyor. Şubat ta Ticari Araç Satışları Gerilerken Ağır Ticari Araç Satışları Sınırlı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU MART 2001. I. Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler:

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU MART 2001. I. Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU MART 2001 I. Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: 2000 yılının dördüncü çeyreğinde Euro Bölgesi ve AB-15 in GSYİH artışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 olmuştur.

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-33 AĞUSTOS 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-33 AĞUSTOS 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-33 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-26 OCAK 2017

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-26 OCAK 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-26 2017 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI ŞUBAT 21 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 ŞUBAT 21 İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ İktisadi Yönelim Anketi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-12 ARALIK 2015

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-12 ARALIK 2015 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-12 ARALIK 2015 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-15 ŞUBAT 2016

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-15 ŞUBAT 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-15 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

F. Fethi Hinginar: S&P, Türkiye hakkında hatalı bir karar almıştır

F. Fethi Hinginar: S&P, Türkiye hakkında hatalı bir karar almıştır Türkiye İMSAD Temmuz Ayı Sektör Raporu yayınlandı F. Fethi Hinginar: S&P, Türkiye hakkında hatalı bir karar almıştır 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından Türkiye gündemi yoğunluğunu korurken, ülkenin

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-9 EYLÜL 2015

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-9 EYLÜL 2015 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-9 2015 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU 1989 PAG EV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma

Detaylı