Sosyal Medyada Ticari İletişim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Medyada Ticari İletişim"

Transkript

1 Sosyal Medyada Ticari İletişim MEHMET ARSLANTEPE Yrd.Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi RST Bölümü ÖZET Günümüzde internet önce araştırmacılar ile okuyan yazan kitlenin büyük beklentileri olan bir araç olarak kendini göstermiştir. Bu hızlı araç bilgi arama yanında eğlence ve tüketim dünyasını da içinde taşımaya başlamıştır. Önce arkadaşlık siteleri yükselişe geçmiş, arkasından alışveriş siteleri dikkat çekmiş, daha sonra sosyal ticaret büyük bir yükselişe geçmiştir. İnsanlar alışveriş yapmadan önce internet sitelerindeki deneyimleri okumaya ve araştırmaya girişmişlerdir. Giderek internet alışveriş deneyimleri ve alışveriş seçeneklerinin sosyal paylaşım sitelerinde boy gösterdiği bir alana dönüşmüştür. Facebook ya da Twitter gibi sosyal medya olarak adlandırılan sitelerde büyük bir sosyal ticaret olgusu artık hemen her şeyin önüne geçmektedir. Bu çalışmada büyük ticaret grupları kadar küçük işler yapanların da kendilerine yer bulduğu sosyal ticaret olgusunun gelişimi ve bugünkü görünümü incelenmektedir. GİRİŞ Kitle iletişimi terimini ilk kez 1940'ların başında Harold D. Laswell, siyasal erk ve propaganda üstüne yaptığı çalışmalarında kulanmıştır. Kitle iletişimi, kitle toplumunun sonucudur. Kitle toplumu, sanayileşme ve modernleşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır (Mutlu, 1994: ). Kitle iletişim araçlarında sınırlılık ve tek yönlülük en belirgin özelliklerdir (İlal, 1997:38). Gazete, radyo, televizyon ve sinemayı kitle iletişim araçlarının en etkilileri olarak ele alırsak söz konusu araçları yönetmek ya da içerik oluşturmak büyük bir ekonomik gücü gerektirmektedir. Mesaj ise kaynaktan alıcıya bir görüş doğrultusunda

2 hazırlanıp gönderilmektedir. Alıcı kitlenin kendi mesajlarını göndermesi bu iletişim sürecinde ya hiç gerçekleşmemekte ya da çok yavaş ve etkisiz gerçekleşmektedir. Buraya kadar sözü edilen iletişim süreci, içinde bulunduğumuz zaman diliminde geçerli olarak görülmemektedir. Sanayii sonrası toplumundan, enformasyon toplumuna geçişle bilginin üretimi ve dağıtımı üzerindeki güçlü egemenlikler dağılma sürecine girmiştir. Enformasyon toplumu kavramı 1950'lerin sonunda ABD ekonomisinin bilgi üretme ve dağıtımıyla ilişkili kapsamını ilk defa değerlendiren iktisatçı Fritz Machlup'un çalışmasında kullanılmıştır (Beginer, 2007:450). Günümüzde bilgiye sahip olmak ve bilgiyi işe yarayacak en iyi şekilde kullanmak öne çıkmaktadır. Bireyler, topluluklar ya da kurumlar bilgiyi kullanarak yükselmektedirler. Sanayii toplumunda fabrika üretiminde bulunmak değerliyken, günümüzde ürünü kullanabilecek bilgi değerli olmaktadır. Enformasyon toplumuna giden değişimde bilgisayar teknolojisi önem taşımaktadır. Tarih boyunca iletişim araçları toplumsal değişimler getirmiştir. Ortaçağ sonunda basımcılık okur topluluğunu demokratikleştirmiştir. 20. yüzyılda radyo ve TV yayıncılığı, kitabın ve gazetenin bilgiye erişim sağlamadaki konumunu aşmıştır. 1970'li yıllarda da mikroçip teknolojisiyle bilgisayar teknolojisi endüstrinin her alanına yayılmıştır. Kişisel bilgisarların yapılmasıyla evlere de girmiştir (Beginer, 2007:438). Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi sonucunda, bir bilgi ve paylaşım ağı olan internet dünyaya büyük bir değişim yaşatmıştır. Eric S. Raymond internetin çoğu ticari amaçlarla olmak kaydıyla birlikte yaygınlaşan başlıca beş mitin varlığından sözetmektedir. Ticari işletmeler tarafından internet kullanımının yaygınlaşması, internetin eğlence içerikli enformasyon alanında kullanılması, online mağazalar yoluyla para kazanmanın yaygınlaşması, internet gazeteciliğinin yaygınlaşması ve eğitim (Köse, 2007:275). İnternetin bireyler ve kurumlar tarafından kullanılması yeni medya kavramının ortaya çıkışını getirmiştir. İletişimin geleneksel işleyiş süreci değişime uğramıştır. Ulaşılmaz, pahalı araçlar, tek yönlü iletişim, tarihin değişim süreçlerine dahil olmak üzeredir. YÖNTEM VE AMAÇ Bu çalışmada sosyal medya ile elektronik ticaretin birleşmesinden oluşan sosyal ticaret ele alınmaktadır. Bu alanlarda literatür taraması yapılmış, yeni medya, elektronik ticaret ve sosyal medya incelenmiştir. Sosyal ticaretin, elektronik ticaretin sosyal medyaya eklenmesiyle oluştuğu görüşü üzerinde durulmuştur. Sanal ortamdaki insanların sanal bir hayat kurarak alışveriş faaliyetlerini burada gerçekleştirmekten memnun olduğu, aynı zamanda ticari ürünlerin tanıtımına araç oldukları da gösterilmek istenmiştir. Elektronik

3 ticaret modellerinden ve sosyal alışveriş psikolojisinden yararlanılarak bu görüşler desteklenmektedir. 1. Yeni Medya Yeni medya kavramı 1970'lerde ortaya atılmış olsa da bugün içine internet ve bilgisayarı da alarak genişlemiştir (Dilmen, 2007:115). Telekomünikasyon, veri iletişimi ve kitle iletişimi bütünleşerek tek bir ortama dönüşmüştür. İnternet en çarpıcı örneğidir. Ses, video, yazılı ürünlerin dağıtımını aynı kanal üzerinden yapabilmekte, karşılıklı etkileşime olanak vermekte, içeriğin büyük bölümü hem kullanıcı hem de içerik sağlayıcı tarafından üretilmekte, içeriğin oluşturulmasında ve seçilmesinde daha fazla kontrol sağlamaktadır (Aktaş, 2007: ). Bunlar yeni medyanın, geleneksel medyadan farkları olarak görülmektedir. Yeni medya, gazetecilikten ticarete pek çok alanı değiştimiştir. Sesli, görüntülü, yazılı ürünlere yer veren, çift taraflı iletişime olanak veren ve içeriğin yeterli bilgiye sahip kişilerce serbestçe oluşturulan yeni medya, geleneksel medyaya üstün özelliklere sahip görünmektedir. Geleneksel medyada tıkanan, kendine çıkış yolu bulamayanlar da dahil olmak üzere geniş bir kitleye büyük olanaklar vermektedir. İletişim, televizyon ve radyodan sağlanamayacak denli hızlanmıştır. Bu yeni alanda e-ticaret ve sosyal medya kendine önemli yerler edinmiştir. Ticaretin satıcı ve alıcı taraflarının davranışları değişmiş, sosyal medya ile de insanlar hayatlarını internet üzerindeki sayfalara taşımışlardır. Sanayi toplumunda ön planda olan üretimin yerini günümüzde tüketim almıştır. Tüketici davranışları ile tüketim kalıplarının piyasada daha önce hiç olmadığı kadar büyük oranda değer ifade etmesinin gözetimi bir zorunluluk haline gelmiştir (Dolgun, 2008:262). Sosyal medyaya yaşamlarını taşıyan tüketicilerin kendilerini alışkanlıkları ve çeşitli davranışları ile göstermeleri tüketici davranışlarının gözlemlenmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Geleneksel medyanın ağırlığına karşılık yeni medyanın olanaklarından sınırsızca yararlanmak oldukça cazip görünmektedir. İnternet üzerindeki elektronik ticaret ile sosyal medyanın birleşmesi çok da şaşırtıcı değildir. 2. E-Ticaret İnsanların ihtiyaclarını karşılama arzusu sonucunda ticaret ortaya çıkmıştır. İnsan kendisinde olmayan mal ve hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş, değiş tokuş ile bunlara sahip olmuştur. Ticaret mallarının çeşitlerinin artmasıyla ortak bir değişim aracına ihtiyaç duyulmasıyla para kullanılmaya başlanmıştır. Böylece ticaret kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır.

4 Taşımacılığın ve iletişimin gelişmesi ile birlikte ticaret bugünkü halini almıştır (Altaş, 2010:3). E-ticaret araçları olarak telefon, fax, televizyon, internet, elektronik ödeme gösterilebilir (Çak, 2002:45). Elektronik ticaret, Dünya Ticaret Organizasyonu'na göre mal ve hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve pazarlama faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması şeklinde tanımlanmaktadır (Kırçova, 2009:6). E-ticaret, Kobi'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. Belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurmuşlardır (Altaş, 2010:9). Pazarlama ve pazarlama teknikleri geliştirilmiş, dünyaya entegre olunmuş ve harcamalar da azalmıştır. İnternet üzerinden yapılan ticaret hızla gelişme göstermiştir. Zaman içinde ihtiyaçlara göre farklı elektronik ticaret modelleri ortaya çıkmaya başlamıştır. İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret modeli/business to consumer (b2c) İşletmeden işletmeye elektronik ticaret modeli/business to business (b2b) Tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret modeli/consumer to consumer (c2c) İşletmeden devlete elektronik ticaret modeli/business to government (b2g) Bloglar, forumlar ve sosyal medya araçları İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret modeli/business to consumer (b2c), e-ticaretin en bilinen şeklidir. İnternet üzerindeki tüm sanal mağazalar bu modele girmektedir. Ürün ve hizmet satışı yapmaktadırlar. Satış karı, reklam geliri, komisyon gibi farklı gelirlere sahiptirler. Parakende markalarının siteleri, alışveriş kulüpleri, grup alışveriş siteleri, bahis siteleri, seyahat siteleri, ürün kiralama siteleri, fiyat karşılaştırma siteleri bu modele dahildirler (Altaş, 2010:16-28). Geleneksel mağazalar internet siteleri sayesinde çok geniş kitlelere ulaşabilmektedirler. İnternet üzerindeki mağazaların açılış ve kapanış saatleri de bulunmamaktadır. İnternet sayesinde marka oluşturma olanağı da bulunmaktadır. Alışveriş kulüpleri ise geleneksel mağazaların stoklarında kalan ürünleri özel indirimlerle de kısa süre içinde eritebilmektedirler. Bu sitelere üye olmak gerekmektedir. Üye olan kişi siteyi arkadaşlarına tavsiye ederek hediye çekleri de kazanabilmektedir. İşletmeden işletmeye elektronik ticaret modeli/business to business (b2b), firmalar arası iş süreçlerini bağlayan e-ticarettir. Tedarikçi ile bayiler arasında siparişler internet üzerinden yapılmaktadır. Tedarikçi ve satıcı iletişimini sağlamaktadır (Altaş, 2010:32).

5 Tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret modeli/consumer to consumer (c2c), elektronik bir pazar yeridir. El emeği ürünlerinin internet siteleri yoluyla pazarlanmasıdır (Altaş, 2010:34). İşletme ile devlet arasında elektronik ticaret modeli/business to government (b2g), işletme ve devlet arasındaki ticari işlemleri kapsamaktadır. Elektronik ortamda yapılan devlet ihaleleri ya da Devlet Malzeme Ofisi'nin online satış yapması örnek olarak verilebilir (Altınışık, 2003:32). Bloglar, forumlar ve sosyal medya araçları, web 2.0 ile mümkün olmuştur. Yazılım ya da program değildir. Bir teknikler bütünüdür ve kullanıcı katılımlı internet siteleri yapımına olanak vermektedir. Örneğin, wiki herkesin üzerinde istediği düzenlemeyi yapmasına izin veren bilgi sayfalarıdır (Aslan, 2007: ). Bloglar, mikroblogging (twitter), Wiki'ler (What I Know Is), Youtube, myspace, flickr, del.icio.us, meebo, facebook, Google docs örnek olarak verilebilir. Bu sitelere kullanıcılar içerik ekleyebilmektedirler. Fotoğraf, video, yazı gibi içerikler kullanıcılarca oluşturulabilmektedir. Web 2.0 ile internet sadece bilgi aranan bir platform olmaktan çıkmıştır. Kullanıcılar görsel işitsel ve yazılı içerikler paylaşabilmektedir. Sosyal medya web 2.0 ile mümkün olmuştur. Sosyal medya ile bilginin üretimine ve paylaşımına internet kullanıcıları da dahil olabilmiştir. Sosyal medya sayesinde e-ticaret de ileri gidecektir. Sosyal medya ile bütünleşerek yeni bir aşamaya geçecektir. 3. Sosyal Medya Temelinde iletişim ve paylaşım bulunmaktadır. Yazı, resim, video, ses ve video dosyaları yardımıyla insanlar iletişime geçmektedirler. Sosyal medyanın içerdikleri genel başlıklarla şu şekilde gösterilebilir. Bloglar Mikro bloglar RSS beslemeleri Sosyal ağlar Forumlar Haberleşme siteleri Resim, video paylaşım siteleri Sosyal medya, internet kullanıcılarının gerçek ya da sahte bir profil yarattıkları, diğer kullanıcılarla paylaşımında bulundukları web tabanlı hizmetlerdir. Sosyal medya olarak tanımlanan siteler ortak özelliklere sahiptirler. Bu sitelerin yayıncıdan bağımsız kullanıcıları bulunmaktadır. Yayıncı altyapıyı kurmakta ve kullanıcılar

6 bu araç gereci kullanarak sitede varlıklarını göstermektedirler. Kullanıcılar içerikleri oluşturabilmektedirler. Yazı, yorum, fotoğraf, video ya da ses dosyalarını kullanıcılar karşılıklı kullanıma vermektedirler. Kullanıcılar birbirleriyle etkileşim içindedirler. Birbirleriyle hersese açık ya da özel bir şekilde mesajlaşabilmektedirler. Kullanıcılar söz konusu sitelere istedikleri zaman ve farklı araçlarla ulaşabilmektedirler. Kişisel bilgisayarlardan olduğu gibi mobil araçlardan da erişim sağlanmaktadır (Erdem, 2009:95-100). Matbaa, telgraf, telsiz telgraf, telefon, radyo, televizyon kültürel değişimleri de beraberinde getirmişlerdir. Günümüzde internet bir kültürel değişim yaratmaktadır. Millennial Generation (Generation Y) televizyon sonrası kuşağını ifade etmektedir. 1980'lerin başında doğan bu nesil televizyonun değil facebook, myscape, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin asıl kullanıcılarıdır (Hatipoğlu, 2009:1). Söz konusu kuşak ihtiyacı olan bilgiye ve hizmete çok daha kolay ulaşabilme yollarını internet sayesinde bularak yetişmiştir. Daha zevkli ve eğlenceli yollarla diğer insanlarla iletişime girip paylaşımlarda bulunmuşladır. Bu kuşağın televizyon sonrası kuşağı olması nedeniyle artık tüketici de televizyon dışındaki alanlar da bulunacaktır. Tüketici alışveriş sürecinde sosyal medyadaki yorumlara ve görüşlere dikkat etmektedir. Tüketici için diğer kullanıcıların görüşleri ve deneyimleri güven duygusu yaratmaktadır. Üreticilerin söz konusu türdeki yazılara ise tepkisiz kalması düşünülemez. Televizyon sonrası teknolojilerde artık gerçeklik yerine daha rahatlatıcı duyarlılık koşullarına sahip alternatif ve telafi edici gerçeklikler yaratmak söz konusudur. Tüketim süreci içinde zevk ve güvenliği birarada yaşama olanağı bulunmaktadır. Gerçek dünya iptal edilip, yerine tüketicinin herşeye gücü yeten arzularına ve fantazyalarına yanıt verebilen benzeri bir kopyası konulabilmektedir (Robins, 1999:203). Sosyal medya kullanıcıları içeriği oluşturarak büyük bir güç de elde etmiştir. Onun zevk ve güven istedigine bağlı olarak bir dünya yaratılmaktadır. 4. Sosyal Ticaret Geleneksel mağazalar önce internete taşınmıştır. E-ticaret olarak isimlendirilmiş bu deneyimden sonra elektronik ticaret biraz daha ileri gitmiş ve kendini sosyal medya ile birleştirmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının ya da tüketicilerinin birbirleriyle haberleştiği bu alanlar eski pazar yerlerini de çağrıştırmaktadır. Müşterilerin tavsiye etmek, beğenmek, yorumda bulunmak gibi olanaklara sahip bulunduğu bu çift yönlü iletişim sürecine üretici ve satıcılar günümüzde büyük önem vermektedirler.

7 Sosyal medya araçlarındaki tüketiciyle ilgili her tür enformasyon, büyümek ve rakipler karşısında avantaj elde etmek için işletmeler açısından çok değerlidir. Böylece gözetim, devlet kurumları, istihbarat servisleri ve merkezi otoriteler açısından da önemli bir konu haline gelmektedir (Dolgun, 2008:262). Sosyal medyaya profil bilgilerini veren kullanıcılar sadece bununla kalmamaktadır. Günlük aktivitelerini ya da ruhsal durumlarını anlatan anlık girişler de yapmaktadırlar. Üretici ve satıcılar için takip edilmesi gereken önemli kaynakları da oluşturmaktadırlar. Tüketici bilgileri veri tabanlarına kaydedilirken, tüketim kalıpları da belirlenmektedir. Veri bankalarında hobi, cinsel tercih, dinsel inanç, her türlü enformasyon bulunabilmektedir (Dolgun, 2008: ). Sanal-teknolojik devrimin propagandasını yapanlar gerçekten yeni ve alternatif bir gerçeklik varmış gibi konuşmakta ve şu andaki dünyayı terk edip bu alternatif mekana göç etmek için insanları inandırmaya çalışmaktadırlar. Hayal kırıklıkları ve hüsrana yol açan bozukluğu kolayca aşabileceğimizi savunmaktadırlar (Robins, 1999:143). Sanal dünyanın çekici yanı da buradadır. Alternatif mekanlar yaratma ilüzyonu sosyal medyada yaratılmaktadır. Daha mutlu olduğu varsayılan bu mekanlar benzer insanları da karşılaştırmakta, benzer hobileri olanlar sanal gruplar oluşturabilmektedirler. Şirketler insanların toplandığı bu platformlara ilgisiz kalmamışlardır. Ürünlerini ya da hizmetlerini sosyal medya ile pazarlama faaliyetine girişerek bir iletişim süreci olarak incelenmeye değer sosyal medya ve e-ticaretin birleşmesinden doğan sosyal ticaret kavramını hayatımıza kazandırmışlardır. Ticaret sosyalleşmiştir. Müşteriler deneyimlerini olumlu ya da olumsuz olarak aktarabilmekte ve diğer potansiyel müşterileri etkileyebilmektedir. Sosyal medya ürünler konusunda bir referans olabilmekte, şirketler şikayetlere de kayıtsız kalamamaktadırlar. Sosyal medya, satış, pazarlama, marketing için bir alan durumundadır. Marka tanıtılabilir, ürün satılabilir, müşteri hizmetleri işleri yürütülebilir. Sosyal medyanın en güçlü yanı yorumların, paylaşılan resimlerin, videoların reklamlardan daha etkili olmasındadır. Sosyal medya, markaların konuşulduğu, tartışıldığı, eleştirildiği bir oyun alanıdır. Sanal gerçeklik, fiziksel dünyanın nesnelliği ile normalde rüyalarla ve düş gücüyle ilişkili olan sınırsız ve sansürsüz memnuniyetin bileşimidir. Teknoloji, mutlak kudret fantazileriyle beslenmektedir (Robbins, 1999:148). Özgür ve sansürsüz bir ortamda olduğunu düşünen bireylerin gerçek dünyadan daha mutlu ve serbest oldukları ortamı alışveriş için tercih etmeleri beklenmedik bir durum olarak görünmemektedir. Geleneksel medyada bir ürün ya da hizmet için yapılan reklamdan daha etkilisi sosyal medyada paylaşılan bir video ya da yazı olabilmektedir. Televizyon sonrası iletişim çağında yetişen kuşak içeriğin oluşumuna

8 kendisinin de dahil olabileceği bir platformda içerik oluşturan diğer kullanıcıların ya da arkadaşlarının deneyimlerinden yararlanmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerinde bir ürün ya da hizmete verilen puan, like, yorum gibi değerlendirmeler tüketiciye güven sağlamaktadır. İnternetin matbaadan sonraki en büyük kültürel değişim olduğu iddia edilebilir. İş yapma yöntemlerini açık bir şekilde değiştirmiştir. İnsanlar nerdeyse para da oraya gitmektedir. İnsanlar facebook, youtube, flickr, tumblr ya da twitter'dalar. Reklam verenler insanların bulunduğu yerlere yöneldiler. Radyo, TV, gazete ve dergi sanal dünya karşısında geri çekilmektedir (Vaynerchuk, 2009:5-6). Sosyal ağ platformları TV, sinema, radyo, dergi, gazete kullanmaya gerek olmadan marka yaratmaya olanak vermektedir. Geleneksel araçlara göre düşük maliyetle ve kimsenin onayını almadan bunu internet ile başarmak mümkündür. Kulaktan kulağa etkili bir tanıtım unsurudur. Kulaktan kulağa tanıtım çok eski tarihlerden beri varolmakla beraber zamanımızda çok daha geniş bir çevreye yayılabilmektedir (Vaynerchuk, 2009:19-23) Sosyal Ticaret Araçları Bloglar, üreticinin ya da satıcının markasının özünü anlatabileceği, uzun ya da kısa yazılar yazabileceği, fotoğraf, video da ekleyebilceği alanlardır. E-ticaret sitesine bile sahip olsalar blog, markanın tanıtımı için gerekli görülmektedir. Bloglara eklenen stumble upon, digg, facebook, this gibi butonlar izleyiciler tarafından blogların sosyal paylaşım yapılmasını sağlayabilmektedir (Vaynerchuk, 2009:33). Ticaret yapanların Facebook hayran sayfası açmaları işlerini kolaylaştırmaktadır. İsteyen tüketici bu sayfalara kolayca katılabilmektedir. Twitter ise en güçlü marka geliştirme aracı olarak görülmektedir. Mobil sistemlere uygun olarak geliştirilmiştir. Kısa mesajlar yazıldığı için mobil araçlardan kolay bir şekilde izlenebilmektedir. Sektör liderleri dünyaya ne yaptıklarını, planlarını bu şekilde duyurmaktadırlar. Şirketler, müşterilerinin şikayetlerini de anında cevaplayabilmektedirler (Vaynerchuk, 2009:37-38). Twitter ve Facebook ve diğer sosyal ağ siteleri her girişimci ve şirkete müşterilerinin kendileriyle ilgili düşüncelerini en yakından takip etme olanağı vermektedir. Twitter bir geliştirme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Girişimci tarafından sorular sorularak izleyici fikirleri edinilebilmektedir. Bir soru sohbete de dönüşebilmektedir. Google ya da Youtube tek yönlüyken twitter çift yönlüdür. Ticari hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamada daha güçlü görünmektedir. Hedefler twitter'a taşınıp cevaplar beklenebilir. Twitter, girişimcinin bloguna insanları çekmek amaçlı da kullanılabilmektedir. Twitter'a yapılan girişler merak uyandırıp blog da izleyiciler tarafından takip edilmeye başlanabilir. Girişimci uygun kişileri twitter'da

9 search ile bulabilir ve ona yönelik mesajlar yazarak kulaktan kulağa yayılmayı başlatabilir (Vaynerchuk, 2009:38-39). Flickr gibi fotoğraf paylaşım sitelerinde ürünlerin fotoğraflarını paylaşarak üreticiler dikkat çekebilirler. Fotoğraflarla birlikte yorumlara da yer verilebilmektedir. Fotoğraf siteleri tatil yerleri ya da gezilecek yerler hakkında da bilgilendirici olabilirler. Müşterinin tatil fotoğraflarını paylaşması, olumlu ya da olumsuz yorumlarda bulunması işletmeyi etkileyecektir. Aynı şekilde tüketiciler tarafından paylaşılan videolar da aynı sonuçları yaratacaktır. Kulaktan kulağa yayılmanın gücü fotoğraf ve videolar sayesinde sosyal medyada devam etmektedir (Vaynerchuk, 2009:40). Video sitelerinde değişen reklam ve ticaret yöntemlerine bir örnek olarak da vital videoları görmekteyiz. Kısa sürede herkes tarafından sözü edilip çok sayıda internet kullanıcısı tarafından izlenmesi amaçlanmaktadır. Vital videoların yeri sosyal paylaşım siteleridir. Hızlı şekilde popüler olmaktadırlar. İzleyicinin ilgisini çeken, eğlenceli, öz olarak bilgi veren, izleyiciyi vuran ve heyecanlandıran reklam videolarıdır (Burgess, 2008). Çekim teknikleri amatör etki verecek şekilde tasarlanmıştır. Profesyonel oyuncular kullanılmamaktadır. Reklamı yapılan markanın ismi reklam metninde geçmemekte ya da üzerine fazla bir vurgu yapılmamaktadır. Firmaların kendilerinin yapabileceği gibi tüketici de bu videoları yapabilmektedir. Ses getiren, kendinden söz ettiren ve gerçeklik duygusunun yüksek olduğu yeni bir reklam türü olarak sosyal medyada kendini göstermektedir. Sosyal ticarette başarılı olmak sosyal medyayı doğru kullanmakla bağlantılıdır. Bir kitle yaratılmalıdır. Fakat takipçi sayısının çok olması yeterli olmamaktadır. Takipçi kitleyle ilişkilerin canlı tutulması, kurulan iletişim asıl önemli olandır. Kitle yaratmanın temelinde ise sohbeti başlatabilmek yatmaktadır. Öncelikle bir blog ve video hazırlanmalı, sosyal ağlarda yer alınmalı, ağlardaki sohbet konuları araştırılmalı, amaç dogrultusuna uygun sohbet konularına yorumlar yapılmalı, ilgi çekici yorumlarda bulunulmalıdır. Dikkat çekilebilirse izleyici ürün hakkında yazıların bulunduğu blog sayfasını da merak edecektir (Vaynerchuk, 2009:52) Sosyal Alışverişin Psikolojisi Etki ve ikna psikolojisi sosyal alışverişin psikolojisini açıklamak için çıkış noktası olarak ele alınabilir. Bu psikoloji sosyal ticaret üzerine uzmanlaşmış kişiler tarafından da bilinçli olarak uygulanmaktadır. İkna ve etki teknikleri Cialdini'nin Influence: The Psychog isimli kitabında altı bölüm olarak incelenmektedir. Bu bölümler karşılıklılık (reciprocation), bağlılık ve tutarlılık

10 (commitment and consistency), sosyal ispat (social proof), hoşlanma (like), otorite (authority) ve azlık (scarcity) başlıklarından oluşmaktadır (Cialdini, 2006). Karşılıklılık, insanların kendilerine yapılan iyiliklere teşekkür etmek etmek istediklerini ve bunu bir şekilde karşıladıklarını anlatmaktadır. İnsanların ifadelerinin gerçeği yansıttığı düşünülür, geçmişte yaptıklarıyla uyumlu olmak, tutarlılık getirmektedir. Başka insanların yaptıkları ve söyledikleri sosyal kanıt olarak insanların güvenini kazanmaktadır. Kendisi gibi olan, kendisine benzeyen insanlardan hoşlanmak insanların ortak bir eğilimidir. Onlara yakın hissedilir ve sahip olduklarına sahip olunmak da istenir. Bilgi ve tecrübeye sahip insanlar diğerlerinin gözünde otoriteye sahip kişilerdir. Uzman olarak saygı gosterilmektedirler. Az olan maddeler ise insanlar tarafından her zaman daha değerli bulunmuştur Alışveriş psikolojisi sosyal ticarete uygulandığında çok sayıda sosyal ticaret aracı da karşımıza çıkmaktadır. Alışveriş psikolojisinin uygulandığı sosyal ticaret uygulamalarının sayıca çokluğu ayrı bir araştırma yazısı gerektirmektedir. Başlıklar halinde incelemek fiziksel açıdan da daha mümkün görünmektedir. Sosyal alışveriş stratejilerinin temelinde alışveriş psikolojisi bulunmaktadır. Bu temel üzerinde altı sosyal alışveriş stratejisi oluşturulmuştur (Marsden, 2009). Sosyal kanıt stratejisi (The proof strategy) Otorite stratejisi (The authority strategy) Azlık stratejisi (The scarcity strategy) Hoşlanma/beğenme stratejisi (The liking strategy) Tutarlılık stratejisi (The consistency strategy) Karşılıklılık stratejisi (The reciprocity strategy) Sosyal kanıt (kalabalığı izle), belirsizliği ya da ne alınacağı sorununu çözmek için digerlerinin ne yaptığına bakılmasıdır. Sosyal ticaret uygulamalarına örnek olarak alışveriş sitelerinin popüler listeleri, en çok yorumlayanlar gibi listeleri verilebilir. Sosyal medya yorumları, sosyal tavsiye sistemleri de örnek olabilir. Otorite (otoriteyi izle) insanlar tarafından alışveriş sürecinde doğal olarak dikkate alınır. Alışveriş sitelerindeki referans sayılabilecek üyeler, belli bir ilgi alanındaki forum kullanıcıları otorite oluştururlar. Azlık her zaman değerli olmayı da getirmektedir. Az olan malın karşısında olanı da kaybetme korkusu dogmaktadır. Özel zamanlı alışverişler, çoğunluğa duyurulmayan satış fırsatları örnek olarak verilebilir.

11 Hoşlanma sosyal güven kurmaktadır. İnsanlar kendileriyle aynı fikirde olanları takip ederler. Hayranı olduklarını izleme eğilimini de her zaman vardır. Twitter ya da facebook kişilerin hoşlandıklarının takip edilebildiği uygulamalardır. Tutarlılık insanların iyi hissetmesini sağlamaktadır. Sosyal medya yorumları, soru sorulan forum ya da siteler şüpheleri önlemektedir. Karşılıklılık fırsatların paylaşılmasını sağlamaktadır. İyiliklere karşılık vermek insani bir durumdur. İndirimler ya da fırsatlar sosyal sitelerden kullanıcılar tarafından duyurularak kendisine yapılan iyilik geri ödenmektedir. Alışveriş grubu sitelerinin fırsatlarını sosyal siteden duyuran kullanıcılar örnek verilebilir. SONUÇ Tek yönlü iletişimin geçerli olduğu araçlar günümüzde sosyal medya karşısında geri çekilmektedir. Çift yönlü iletişim sürecinde hedef kitle sayılan kitleler de içerik oluşturabilmekte ve tepkileriyle eskiden ulaşılmaz olarak görülen şirketlerin dikkatlerini çekmektedirler. Televizyon sonrası iletişim döneminden günümüzde sözedilebilmektedir. TV izleyen değil internette içerik oluşturan, alışveriş yapan, sosyal çevre kuran bir nesil söz konusudur. İnsanların toplandığı ve sosyal bir ilişki içinde oldukları bu ortamlar ise ticaret yapan kişilerin dikkatini çekmiştir. İnsanlar neredeyse paranın da orada olacağı düşüncesiyle hareket etmektedirler. İnternetteki elektronik mağazalar sosyal ticaretin ilk evresi olarak görülmektedir. Sosyal medya ile insanların biraraya gelmesinin arkasından kendini bu ortama entegre etmiştir. Örneğin, F-commerce (Facebook commerce) bir deyim olarak artık kullanılmaktadır. Facebook'ta yapılan ticareti tanımlayan F-ticaret, markaların Facebook sayfaları açmaları ile kendini göstermektedir. Bundan başka ilgi alanlarına göre Facebook sayfalarında beliren reklamlar ya da Facebook üyelerinin ürün indirimlerini paylaşmaları da örnek olarak verilebilir. Dünya çapında zincirleme perakende mağzaları olan Walmart Facebook'u yerel sayfalar şeklinde de kullanarak yerel düzeyde de Facebook üzerinde satış yapabilmektedir. Sosyal medya, satış, pazarlama yanında reklam için de uygun bir alandır. Sosyal medya özellikle eski tabiriyle kulaktan kulağa yayılmanın gücüne uygunluk göstermektedir. Birbirine markalardan, özel indirimlerden sözeden ve zincirleme olarak yayılan haberler büyük bir reklam kampanyası yerine geçebilmektedir. Özellikle viral videolar kısa sürede sosyal medyada kendinden sözettirip televizyonların haber bültenlerine kadar konu olabilmektedir. Üstelik çok az bir harcamayla başarılmaktadır. Buradaki ilginç durum viral videoların kimi zaman tüketicinin kendisi tarafından da üretilmesidir. Kimi zaman da bazı TV reklamları

12 sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından kulaktan kulağa yöntemiyle daha da şöhretlenmektedirler. Bazen de ilgi çeken bir TV reklamının bir tüketici tarafından espirili bir şekilde çekilmiş amatör videosu ürünü sosyal medyaya taşımaktadır. Video paylaşım siteleri ya da sosyal siteler sadece viral değil kullanıcıların özel videoları ile de reklam aracı olabilmektedir. Bir otel ya da tatil köyü fotoğrafları hakkında yapılan olumlu yorumlar her türlü reklamdan çok daha ikna edici olmaktadır. Firmalar, tüketicinin şikayetlerini duymazdan gelememekte, reklam alanı olarak sosyal medyayı kullanmakta, müşteri hizmetlerini de sosyal medyaya taşımaktadırlar. Günümüzde artık sosyal medya uzmanları da firmalar için gerekli görülmektedir. Facebook ya da twitter'da firmalara yapılan yorumlarla, gelen sorularla ilgilenilmesi zorunludur. Hayran ya da takipçi oluşturmak da firmaların yaşamsal bir uygulaması olmuştur. Tüketici, kulaktan kulağa yayılma ile ürünlerin haberlerini almaktadır. Eski pazar yeri sohbetlerine benzeyen bir durum dikkat çekmektedir. İnsanların biribirini tanıdığı küçük bir köy ve köy pazarındaki sohbetler günümüz sosyal medyasını andırmaktadır. Tüketici aldığı üründen memnunsa kulaktan kulağa yayılma ile kısa sürede bunu duyurabilmekte, fiyat tarama sitelerinden ürünlerin fiyatlarını karşılaştırabilmektedir. Ticaret faaliyetleri insanların biraraya toplandığı sanal bir ortama girmiştir. Bu sanal ortamda insanlar teknolojinin gücüyle kendilerince mutlu bir yaşam yaratabilmektedirler. Alışveriş faaliyetleri de bu sanal dünyada daha güvenli yapılabilmektedir. Ürün yorumları, fiyat karşılaştırma siteleri ya da üreticinin sanal dünyada yer alması güven duygusu yaratmaktadır. Geleneksel medyada yer bulamayan ya da geleneksel kitle iletişim araçlarına ulaşamayan firmalar sosyal medyada varolmaktadırlar. Marka yaratmak sistematikleşmiş, sosyal medya araçlarını profesyonelce kullanmak öğrenilmiştir. Alışveriş psikolojisinin çözülmüş olması da yardımcıları olmuştur. Varolan markalar da yeniliklere kayıtsız kalmamışlardır. Daha az harcamalarla reklam yapabilmekte ve tüketicinin güvenini daha rahat kazanabilmektedirler. Sosyal medya temelde bir ticari girişimdir. Bu alanda içerik oluşturanların büyük çoğunluğu ise bu ticari girişimdeki tüketicilerdir. Şimdiye dek görülmemiş ticari ilişkiler zincirinin varlığı yadsınamaz. Geleneksel medya ve onun yöntemleri giderek etkisizleşirken, sanal dünyaki tüketici psikolojisi ve davranışları doğrultusunda geliştirilen yöntemler ticarete yeni bir boyut kazandırmaktadır.

13 KAYNAKÇA Aktaş, C. (2007). Bir İletişim Aracı Olarak İnternetin Toplum Üzerindeki Etkileri. Gülbuğ Erol (Ed.), Medya Üzerine Çalısmalar içinde (s ). İstanbul: Beta Yayınları. Altaş, A. (2010). E-ticaret Satışta Tsunami Etkisi. İstanbul: MediaCat Yayınları. Altınışık, U. (2003). Elektronik Sözleşmeler. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Aslan, B. (2007). Web 2.0 Teknikleri ve Uygulamaları. XII. Turkiye'de İnternet Konferansı Kasım. Ankara. (Erişim 02 Aralık 2011) Beginer, J. (2007). Kontrol Devrimi. Crowley-Heyer (Ed.), İletişim Tarihi içinde (s ). İstanbul: Phoenix. Burgess, J. (2008). Viral Video. (Erişim 10 Aralık 2012) Cialdini, R.B (2006). Influence: The Psychogy. HarperBusiness. Çak, M. (2002). Dünyada ve Türkiye'de E-Ticaret ve Vergilendirme. İstanbul: İTO Yayınları. Dilmen, N.E. (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri Bloglar ve Gazetelerde Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, Şubat, sy Dolgun, U (2008). Şeffaf Hapishane yahut Gözetim Toplumu. İstanbul: Ötüken Yayınları. Erdem, R.E. (2009). Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği, Türkiye Bilişim Derneği, sayı 116, Aralık, sy (Erişim: 01 Aralık 2011). Hatipoğlu, H.B (2009). Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri (1). (Erişim: 01 Aralık 2011) İlal, E. (1994). İletişim Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları. Kırçova, İ. (2000). İnternette Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları. Köse, H. (2007). Alternatif Medya. İstanbul: Yirmidört Yayınevi. Marsden, P. (2009). How Social Commerce Works: The Social Psychology of Social Shopping. (Erişim: 01 Aralık 2011) Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınları. Robbins, K. (1999). İmaj (Çev. N. Türkoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Vaynerchuk, G. (2009). Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız (Çev. L. Göktem). İstanbul: MediaCat Yayınları.

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

Ajans Sunumu İstanbul, 2015

Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Biz Kimiz? Dijital dünyanın afacanları, sorunlarınızın çözüm ortaklarıyız. Minik ofisimize sığdırdığımız kocaman dünya ile deli dolu, enerjik bir ekibiz. Tüm bu enerjimizi,

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlama Sosyal Medya Pazarlama Prof.Dr. İbrahim Kırcova Yrd.Doç.Dr. Ebru Enginkaya Beta Yayın No : 3300 İşletme-Ekonomi Dizisi : 742 1. Bası - Ekim 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-442 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce. Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012. 2012 IBM Corporation

Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce. Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012. 2012 IBM Corporation Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012 Teknoloji ve bilgi paylaşımı ile müşterinin en güçlü olduğu çağda yaşıyoruz Müşteriler bilgiye sınırsızca

Detaylı

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları Online Kriz Yönetimi Sunum notları Samet Ensar SARI 03/03/12 Şirketler için en önemli değer KURUMSAL İTİBAR Gerçekler ve algılar var Sosyal paydaşlarla oluşturulan rasyonel ve duygusal bağlar bulunuyor

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri Ürün Sitesi www.eticaretkiti.com Ürün Fiyatları 1797 TL - 2397 TL - 3497 TL Satış Başına Kazanç %20 Satış Oranı Satış Ortaklığı Başvuru Satış Artıran Etkenler

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

S A AT T E YAY I N D A TÜSİAR WEB HİZMETLERİ. w w w. t u s i a r i l e t i s i m. c o m

S A AT T E YAY I N D A TÜSİAR WEB HİZMETLERİ. w w w. t u s i a r i l e t i s i m. c o m 1 S A AT T E 1 SİTENİZ TEMMUZ 2012 YAY I N D A SON GÜN TÜSİAR *Haber sitesi *Emlak Sitesi * Şirket sitesi *Dernek Sitesi *Belediye Sitesi * E ticaret sitesi * ve tüm web hizmetleri 500 mb hosting 20 gb

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

bonprix sonunda Türkiye de!

bonprix sonunda Türkiye de! bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede

Detaylı

TV: Ally McBeal, The Simpsons, MTV Celebrity Death Match, Family Guy. Müzik: Ark aplan müziği, Avustralya listelerine 20. sıradan girer.

TV: Ally McBeal, The Simpsons, MTV Celebrity Death Match, Family Guy. Müzik: Ark aplan müziği, Avustralya listelerine 20. sıradan girer. VİRAL Y ı l : 1 9 9 8 Döneminde web sayfalarını süsleyen OogaChaka Baby, 98 den günümüze k a d a r b i r ç o k T V p r o g r a m ı v e p l a t f o r m l a r d a y e r a l ı r. TV: Ally McBeal, The Simpsons,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Sosyal Medya Kılavuzu

Sosyal Medya Kılavuzu Sosyal Medya Kılavuzu 1 DOĞRUDAN SATIŞ: ORİJİNAL SOSYAL AĞ Bizim iş modelimiz kişiden kişiye satış bazlıdır kullandığınız sözcüklerin önemi işimiz için büyüktür. Teknoloji sürekli olarak değişmeye devam

Detaylı

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları Barış Bozkurt Pazarlama Firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satış stratejileri belirlemeleri

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Açılıs Sayfası. Deneyimi

Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası Nedir?. Bir kullanıcının sitenize giriş sağladığı sayfaya verilen isimdir. İniş Sayfası (Landing Page) olarak da adlandırılır. Neden Önemlidir? Tıklama oranı yüksek

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir?

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising Franchising Nedir? Franchising Türleri Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising sisteminin uygulama aşamaları nasıl gerçekleşmektedir? Franchising

Detaylı

Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler

Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler Sosyal Medya Sosyal Etkileşim, iletişim, sadakat, birliktelik Medya Eğlendirici, tatminkar, bilgilendirici Birleştirici ortam Tematik Enformatif Mesaj verici Yakınlaştırıcı

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

MarkeFront Eğitim Hizmetleri. Aytaç Mestçi aytac@markefront.com

MarkeFront Eğitim Hizmetleri. Aytaç Mestçi aytac@markefront.com MarkeFront Eğitim Hizmetleri Aytaç Mestçi aytac@markefront.com MarkeFront Hizmetleri MarkeFront Hizmetleri MarkeFront Hizmetleri Eğitimler İnternet Pazarlama Genel Eğitimleri MarkeFront Eğitimleri İnternet

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 1 Aralık 2015-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

www.campaignwall.com

www.campaignwall.com #Hashtag li kampanyalar ve etkinlikler için her türlü iç/dış ekranda kullanılabilen; Tweet leri, Insagram / Facebook Post larını izleme, sayma, gereğinde filtreleme, yönetme ve infografikle raporlama sistemidir.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN Social Ads Social ads mevcut müşterilerinizi facebook

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı