Sosyal Medyada Ticari İletişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Medyada Ticari İletişim"

Transkript

1 Sosyal Medyada Ticari İletişim MEHMET ARSLANTEPE Yrd.Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi RST Bölümü ÖZET Günümüzde internet önce araştırmacılar ile okuyan yazan kitlenin büyük beklentileri olan bir araç olarak kendini göstermiştir. Bu hızlı araç bilgi arama yanında eğlence ve tüketim dünyasını da içinde taşımaya başlamıştır. Önce arkadaşlık siteleri yükselişe geçmiş, arkasından alışveriş siteleri dikkat çekmiş, daha sonra sosyal ticaret büyük bir yükselişe geçmiştir. İnsanlar alışveriş yapmadan önce internet sitelerindeki deneyimleri okumaya ve araştırmaya girişmişlerdir. Giderek internet alışveriş deneyimleri ve alışveriş seçeneklerinin sosyal paylaşım sitelerinde boy gösterdiği bir alana dönüşmüştür. Facebook ya da Twitter gibi sosyal medya olarak adlandırılan sitelerde büyük bir sosyal ticaret olgusu artık hemen her şeyin önüne geçmektedir. Bu çalışmada büyük ticaret grupları kadar küçük işler yapanların da kendilerine yer bulduğu sosyal ticaret olgusunun gelişimi ve bugünkü görünümü incelenmektedir. GİRİŞ Kitle iletişimi terimini ilk kez 1940'ların başında Harold D. Laswell, siyasal erk ve propaganda üstüne yaptığı çalışmalarında kulanmıştır. Kitle iletişimi, kitle toplumunun sonucudur. Kitle toplumu, sanayileşme ve modernleşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır (Mutlu, 1994: ). Kitle iletişim araçlarında sınırlılık ve tek yönlülük en belirgin özelliklerdir (İlal, 1997:38). Gazete, radyo, televizyon ve sinemayı kitle iletişim araçlarının en etkilileri olarak ele alırsak söz konusu araçları yönetmek ya da içerik oluşturmak büyük bir ekonomik gücü gerektirmektedir. Mesaj ise kaynaktan alıcıya bir görüş doğrultusunda

2 hazırlanıp gönderilmektedir. Alıcı kitlenin kendi mesajlarını göndermesi bu iletişim sürecinde ya hiç gerçekleşmemekte ya da çok yavaş ve etkisiz gerçekleşmektedir. Buraya kadar sözü edilen iletişim süreci, içinde bulunduğumuz zaman diliminde geçerli olarak görülmemektedir. Sanayii sonrası toplumundan, enformasyon toplumuna geçişle bilginin üretimi ve dağıtımı üzerindeki güçlü egemenlikler dağılma sürecine girmiştir. Enformasyon toplumu kavramı 1950'lerin sonunda ABD ekonomisinin bilgi üretme ve dağıtımıyla ilişkili kapsamını ilk defa değerlendiren iktisatçı Fritz Machlup'un çalışmasında kullanılmıştır (Beginer, 2007:450). Günümüzde bilgiye sahip olmak ve bilgiyi işe yarayacak en iyi şekilde kullanmak öne çıkmaktadır. Bireyler, topluluklar ya da kurumlar bilgiyi kullanarak yükselmektedirler. Sanayii toplumunda fabrika üretiminde bulunmak değerliyken, günümüzde ürünü kullanabilecek bilgi değerli olmaktadır. Enformasyon toplumuna giden değişimde bilgisayar teknolojisi önem taşımaktadır. Tarih boyunca iletişim araçları toplumsal değişimler getirmiştir. Ortaçağ sonunda basımcılık okur topluluğunu demokratikleştirmiştir. 20. yüzyılda radyo ve TV yayıncılığı, kitabın ve gazetenin bilgiye erişim sağlamadaki konumunu aşmıştır. 1970'li yıllarda da mikroçip teknolojisiyle bilgisayar teknolojisi endüstrinin her alanına yayılmıştır. Kişisel bilgisarların yapılmasıyla evlere de girmiştir (Beginer, 2007:438). Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi sonucunda, bir bilgi ve paylaşım ağı olan internet dünyaya büyük bir değişim yaşatmıştır. Eric S. Raymond internetin çoğu ticari amaçlarla olmak kaydıyla birlikte yaygınlaşan başlıca beş mitin varlığından sözetmektedir. Ticari işletmeler tarafından internet kullanımının yaygınlaşması, internetin eğlence içerikli enformasyon alanında kullanılması, online mağazalar yoluyla para kazanmanın yaygınlaşması, internet gazeteciliğinin yaygınlaşması ve eğitim (Köse, 2007:275). İnternetin bireyler ve kurumlar tarafından kullanılması yeni medya kavramının ortaya çıkışını getirmiştir. İletişimin geleneksel işleyiş süreci değişime uğramıştır. Ulaşılmaz, pahalı araçlar, tek yönlü iletişim, tarihin değişim süreçlerine dahil olmak üzeredir. YÖNTEM VE AMAÇ Bu çalışmada sosyal medya ile elektronik ticaretin birleşmesinden oluşan sosyal ticaret ele alınmaktadır. Bu alanlarda literatür taraması yapılmış, yeni medya, elektronik ticaret ve sosyal medya incelenmiştir. Sosyal ticaretin, elektronik ticaretin sosyal medyaya eklenmesiyle oluştuğu görüşü üzerinde durulmuştur. Sanal ortamdaki insanların sanal bir hayat kurarak alışveriş faaliyetlerini burada gerçekleştirmekten memnun olduğu, aynı zamanda ticari ürünlerin tanıtımına araç oldukları da gösterilmek istenmiştir. Elektronik

3 ticaret modellerinden ve sosyal alışveriş psikolojisinden yararlanılarak bu görüşler desteklenmektedir. 1. Yeni Medya Yeni medya kavramı 1970'lerde ortaya atılmış olsa da bugün içine internet ve bilgisayarı da alarak genişlemiştir (Dilmen, 2007:115). Telekomünikasyon, veri iletişimi ve kitle iletişimi bütünleşerek tek bir ortama dönüşmüştür. İnternet en çarpıcı örneğidir. Ses, video, yazılı ürünlerin dağıtımını aynı kanal üzerinden yapabilmekte, karşılıklı etkileşime olanak vermekte, içeriğin büyük bölümü hem kullanıcı hem de içerik sağlayıcı tarafından üretilmekte, içeriğin oluşturulmasında ve seçilmesinde daha fazla kontrol sağlamaktadır (Aktaş, 2007: ). Bunlar yeni medyanın, geleneksel medyadan farkları olarak görülmektedir. Yeni medya, gazetecilikten ticarete pek çok alanı değiştimiştir. Sesli, görüntülü, yazılı ürünlere yer veren, çift taraflı iletişime olanak veren ve içeriğin yeterli bilgiye sahip kişilerce serbestçe oluşturulan yeni medya, geleneksel medyaya üstün özelliklere sahip görünmektedir. Geleneksel medyada tıkanan, kendine çıkış yolu bulamayanlar da dahil olmak üzere geniş bir kitleye büyük olanaklar vermektedir. İletişim, televizyon ve radyodan sağlanamayacak denli hızlanmıştır. Bu yeni alanda e-ticaret ve sosyal medya kendine önemli yerler edinmiştir. Ticaretin satıcı ve alıcı taraflarının davranışları değişmiş, sosyal medya ile de insanlar hayatlarını internet üzerindeki sayfalara taşımışlardır. Sanayi toplumunda ön planda olan üretimin yerini günümüzde tüketim almıştır. Tüketici davranışları ile tüketim kalıplarının piyasada daha önce hiç olmadığı kadar büyük oranda değer ifade etmesinin gözetimi bir zorunluluk haline gelmiştir (Dolgun, 2008:262). Sosyal medyaya yaşamlarını taşıyan tüketicilerin kendilerini alışkanlıkları ve çeşitli davranışları ile göstermeleri tüketici davranışlarının gözlemlenmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Geleneksel medyanın ağırlığına karşılık yeni medyanın olanaklarından sınırsızca yararlanmak oldukça cazip görünmektedir. İnternet üzerindeki elektronik ticaret ile sosyal medyanın birleşmesi çok da şaşırtıcı değildir. 2. E-Ticaret İnsanların ihtiyaclarını karşılama arzusu sonucunda ticaret ortaya çıkmıştır. İnsan kendisinde olmayan mal ve hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş, değiş tokuş ile bunlara sahip olmuştur. Ticaret mallarının çeşitlerinin artmasıyla ortak bir değişim aracına ihtiyaç duyulmasıyla para kullanılmaya başlanmıştır. Böylece ticaret kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır.

4 Taşımacılığın ve iletişimin gelişmesi ile birlikte ticaret bugünkü halini almıştır (Altaş, 2010:3). E-ticaret araçları olarak telefon, fax, televizyon, internet, elektronik ödeme gösterilebilir (Çak, 2002:45). Elektronik ticaret, Dünya Ticaret Organizasyonu'na göre mal ve hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve pazarlama faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması şeklinde tanımlanmaktadır (Kırçova, 2009:6). E-ticaret, Kobi'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. Belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurmuşlardır (Altaş, 2010:9). Pazarlama ve pazarlama teknikleri geliştirilmiş, dünyaya entegre olunmuş ve harcamalar da azalmıştır. İnternet üzerinden yapılan ticaret hızla gelişme göstermiştir. Zaman içinde ihtiyaçlara göre farklı elektronik ticaret modelleri ortaya çıkmaya başlamıştır. İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret modeli/business to consumer (b2c) İşletmeden işletmeye elektronik ticaret modeli/business to business (b2b) Tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret modeli/consumer to consumer (c2c) İşletmeden devlete elektronik ticaret modeli/business to government (b2g) Bloglar, forumlar ve sosyal medya araçları İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret modeli/business to consumer (b2c), e-ticaretin en bilinen şeklidir. İnternet üzerindeki tüm sanal mağazalar bu modele girmektedir. Ürün ve hizmet satışı yapmaktadırlar. Satış karı, reklam geliri, komisyon gibi farklı gelirlere sahiptirler. Parakende markalarının siteleri, alışveriş kulüpleri, grup alışveriş siteleri, bahis siteleri, seyahat siteleri, ürün kiralama siteleri, fiyat karşılaştırma siteleri bu modele dahildirler (Altaş, 2010:16-28). Geleneksel mağazalar internet siteleri sayesinde çok geniş kitlelere ulaşabilmektedirler. İnternet üzerindeki mağazaların açılış ve kapanış saatleri de bulunmamaktadır. İnternet sayesinde marka oluşturma olanağı da bulunmaktadır. Alışveriş kulüpleri ise geleneksel mağazaların stoklarında kalan ürünleri özel indirimlerle de kısa süre içinde eritebilmektedirler. Bu sitelere üye olmak gerekmektedir. Üye olan kişi siteyi arkadaşlarına tavsiye ederek hediye çekleri de kazanabilmektedir. İşletmeden işletmeye elektronik ticaret modeli/business to business (b2b), firmalar arası iş süreçlerini bağlayan e-ticarettir. Tedarikçi ile bayiler arasında siparişler internet üzerinden yapılmaktadır. Tedarikçi ve satıcı iletişimini sağlamaktadır (Altaş, 2010:32).

5 Tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret modeli/consumer to consumer (c2c), elektronik bir pazar yeridir. El emeği ürünlerinin internet siteleri yoluyla pazarlanmasıdır (Altaş, 2010:34). İşletme ile devlet arasında elektronik ticaret modeli/business to government (b2g), işletme ve devlet arasındaki ticari işlemleri kapsamaktadır. Elektronik ortamda yapılan devlet ihaleleri ya da Devlet Malzeme Ofisi'nin online satış yapması örnek olarak verilebilir (Altınışık, 2003:32). Bloglar, forumlar ve sosyal medya araçları, web 2.0 ile mümkün olmuştur. Yazılım ya da program değildir. Bir teknikler bütünüdür ve kullanıcı katılımlı internet siteleri yapımına olanak vermektedir. Örneğin, wiki herkesin üzerinde istediği düzenlemeyi yapmasına izin veren bilgi sayfalarıdır (Aslan, 2007: ). Bloglar, mikroblogging (twitter), Wiki'ler (What I Know Is), Youtube, myspace, flickr, del.icio.us, meebo, facebook, Google docs örnek olarak verilebilir. Bu sitelere kullanıcılar içerik ekleyebilmektedirler. Fotoğraf, video, yazı gibi içerikler kullanıcılarca oluşturulabilmektedir. Web 2.0 ile internet sadece bilgi aranan bir platform olmaktan çıkmıştır. Kullanıcılar görsel işitsel ve yazılı içerikler paylaşabilmektedir. Sosyal medya web 2.0 ile mümkün olmuştur. Sosyal medya ile bilginin üretimine ve paylaşımına internet kullanıcıları da dahil olabilmiştir. Sosyal medya sayesinde e-ticaret de ileri gidecektir. Sosyal medya ile bütünleşerek yeni bir aşamaya geçecektir. 3. Sosyal Medya Temelinde iletişim ve paylaşım bulunmaktadır. Yazı, resim, video, ses ve video dosyaları yardımıyla insanlar iletişime geçmektedirler. Sosyal medyanın içerdikleri genel başlıklarla şu şekilde gösterilebilir. Bloglar Mikro bloglar RSS beslemeleri Sosyal ağlar Forumlar Haberleşme siteleri Resim, video paylaşım siteleri Sosyal medya, internet kullanıcılarının gerçek ya da sahte bir profil yarattıkları, diğer kullanıcılarla paylaşımında bulundukları web tabanlı hizmetlerdir. Sosyal medya olarak tanımlanan siteler ortak özelliklere sahiptirler. Bu sitelerin yayıncıdan bağımsız kullanıcıları bulunmaktadır. Yayıncı altyapıyı kurmakta ve kullanıcılar

6 bu araç gereci kullanarak sitede varlıklarını göstermektedirler. Kullanıcılar içerikleri oluşturabilmektedirler. Yazı, yorum, fotoğraf, video ya da ses dosyalarını kullanıcılar karşılıklı kullanıma vermektedirler. Kullanıcılar birbirleriyle etkileşim içindedirler. Birbirleriyle hersese açık ya da özel bir şekilde mesajlaşabilmektedirler. Kullanıcılar söz konusu sitelere istedikleri zaman ve farklı araçlarla ulaşabilmektedirler. Kişisel bilgisayarlardan olduğu gibi mobil araçlardan da erişim sağlanmaktadır (Erdem, 2009:95-100). Matbaa, telgraf, telsiz telgraf, telefon, radyo, televizyon kültürel değişimleri de beraberinde getirmişlerdir. Günümüzde internet bir kültürel değişim yaratmaktadır. Millennial Generation (Generation Y) televizyon sonrası kuşağını ifade etmektedir. 1980'lerin başında doğan bu nesil televizyonun değil facebook, myscape, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin asıl kullanıcılarıdır (Hatipoğlu, 2009:1). Söz konusu kuşak ihtiyacı olan bilgiye ve hizmete çok daha kolay ulaşabilme yollarını internet sayesinde bularak yetişmiştir. Daha zevkli ve eğlenceli yollarla diğer insanlarla iletişime girip paylaşımlarda bulunmuşladır. Bu kuşağın televizyon sonrası kuşağı olması nedeniyle artık tüketici de televizyon dışındaki alanlar da bulunacaktır. Tüketici alışveriş sürecinde sosyal medyadaki yorumlara ve görüşlere dikkat etmektedir. Tüketici için diğer kullanıcıların görüşleri ve deneyimleri güven duygusu yaratmaktadır. Üreticilerin söz konusu türdeki yazılara ise tepkisiz kalması düşünülemez. Televizyon sonrası teknolojilerde artık gerçeklik yerine daha rahatlatıcı duyarlılık koşullarına sahip alternatif ve telafi edici gerçeklikler yaratmak söz konusudur. Tüketim süreci içinde zevk ve güvenliği birarada yaşama olanağı bulunmaktadır. Gerçek dünya iptal edilip, yerine tüketicinin herşeye gücü yeten arzularına ve fantazyalarına yanıt verebilen benzeri bir kopyası konulabilmektedir (Robins, 1999:203). Sosyal medya kullanıcıları içeriği oluşturarak büyük bir güç de elde etmiştir. Onun zevk ve güven istedigine bağlı olarak bir dünya yaratılmaktadır. 4. Sosyal Ticaret Geleneksel mağazalar önce internete taşınmıştır. E-ticaret olarak isimlendirilmiş bu deneyimden sonra elektronik ticaret biraz daha ileri gitmiş ve kendini sosyal medya ile birleştirmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının ya da tüketicilerinin birbirleriyle haberleştiği bu alanlar eski pazar yerlerini de çağrıştırmaktadır. Müşterilerin tavsiye etmek, beğenmek, yorumda bulunmak gibi olanaklara sahip bulunduğu bu çift yönlü iletişim sürecine üretici ve satıcılar günümüzde büyük önem vermektedirler.

7 Sosyal medya araçlarındaki tüketiciyle ilgili her tür enformasyon, büyümek ve rakipler karşısında avantaj elde etmek için işletmeler açısından çok değerlidir. Böylece gözetim, devlet kurumları, istihbarat servisleri ve merkezi otoriteler açısından da önemli bir konu haline gelmektedir (Dolgun, 2008:262). Sosyal medyaya profil bilgilerini veren kullanıcılar sadece bununla kalmamaktadır. Günlük aktivitelerini ya da ruhsal durumlarını anlatan anlık girişler de yapmaktadırlar. Üretici ve satıcılar için takip edilmesi gereken önemli kaynakları da oluşturmaktadırlar. Tüketici bilgileri veri tabanlarına kaydedilirken, tüketim kalıpları da belirlenmektedir. Veri bankalarında hobi, cinsel tercih, dinsel inanç, her türlü enformasyon bulunabilmektedir (Dolgun, 2008: ). Sanal-teknolojik devrimin propagandasını yapanlar gerçekten yeni ve alternatif bir gerçeklik varmış gibi konuşmakta ve şu andaki dünyayı terk edip bu alternatif mekana göç etmek için insanları inandırmaya çalışmaktadırlar. Hayal kırıklıkları ve hüsrana yol açan bozukluğu kolayca aşabileceğimizi savunmaktadırlar (Robins, 1999:143). Sanal dünyanın çekici yanı da buradadır. Alternatif mekanlar yaratma ilüzyonu sosyal medyada yaratılmaktadır. Daha mutlu olduğu varsayılan bu mekanlar benzer insanları da karşılaştırmakta, benzer hobileri olanlar sanal gruplar oluşturabilmektedirler. Şirketler insanların toplandığı bu platformlara ilgisiz kalmamışlardır. Ürünlerini ya da hizmetlerini sosyal medya ile pazarlama faaliyetine girişerek bir iletişim süreci olarak incelenmeye değer sosyal medya ve e-ticaretin birleşmesinden doğan sosyal ticaret kavramını hayatımıza kazandırmışlardır. Ticaret sosyalleşmiştir. Müşteriler deneyimlerini olumlu ya da olumsuz olarak aktarabilmekte ve diğer potansiyel müşterileri etkileyebilmektedir. Sosyal medya ürünler konusunda bir referans olabilmekte, şirketler şikayetlere de kayıtsız kalamamaktadırlar. Sosyal medya, satış, pazarlama, marketing için bir alan durumundadır. Marka tanıtılabilir, ürün satılabilir, müşteri hizmetleri işleri yürütülebilir. Sosyal medyanın en güçlü yanı yorumların, paylaşılan resimlerin, videoların reklamlardan daha etkili olmasındadır. Sosyal medya, markaların konuşulduğu, tartışıldığı, eleştirildiği bir oyun alanıdır. Sanal gerçeklik, fiziksel dünyanın nesnelliği ile normalde rüyalarla ve düş gücüyle ilişkili olan sınırsız ve sansürsüz memnuniyetin bileşimidir. Teknoloji, mutlak kudret fantazileriyle beslenmektedir (Robbins, 1999:148). Özgür ve sansürsüz bir ortamda olduğunu düşünen bireylerin gerçek dünyadan daha mutlu ve serbest oldukları ortamı alışveriş için tercih etmeleri beklenmedik bir durum olarak görünmemektedir. Geleneksel medyada bir ürün ya da hizmet için yapılan reklamdan daha etkilisi sosyal medyada paylaşılan bir video ya da yazı olabilmektedir. Televizyon sonrası iletişim çağında yetişen kuşak içeriğin oluşumuna

8 kendisinin de dahil olabileceği bir platformda içerik oluşturan diğer kullanıcıların ya da arkadaşlarının deneyimlerinden yararlanmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerinde bir ürün ya da hizmete verilen puan, like, yorum gibi değerlendirmeler tüketiciye güven sağlamaktadır. İnternetin matbaadan sonraki en büyük kültürel değişim olduğu iddia edilebilir. İş yapma yöntemlerini açık bir şekilde değiştirmiştir. İnsanlar nerdeyse para da oraya gitmektedir. İnsanlar facebook, youtube, flickr, tumblr ya da twitter'dalar. Reklam verenler insanların bulunduğu yerlere yöneldiler. Radyo, TV, gazete ve dergi sanal dünya karşısında geri çekilmektedir (Vaynerchuk, 2009:5-6). Sosyal ağ platformları TV, sinema, radyo, dergi, gazete kullanmaya gerek olmadan marka yaratmaya olanak vermektedir. Geleneksel araçlara göre düşük maliyetle ve kimsenin onayını almadan bunu internet ile başarmak mümkündür. Kulaktan kulağa etkili bir tanıtım unsurudur. Kulaktan kulağa tanıtım çok eski tarihlerden beri varolmakla beraber zamanımızda çok daha geniş bir çevreye yayılabilmektedir (Vaynerchuk, 2009:19-23) Sosyal Ticaret Araçları Bloglar, üreticinin ya da satıcının markasının özünü anlatabileceği, uzun ya da kısa yazılar yazabileceği, fotoğraf, video da ekleyebilceği alanlardır. E-ticaret sitesine bile sahip olsalar blog, markanın tanıtımı için gerekli görülmektedir. Bloglara eklenen stumble upon, digg, facebook, this gibi butonlar izleyiciler tarafından blogların sosyal paylaşım yapılmasını sağlayabilmektedir (Vaynerchuk, 2009:33). Ticaret yapanların Facebook hayran sayfası açmaları işlerini kolaylaştırmaktadır. İsteyen tüketici bu sayfalara kolayca katılabilmektedir. Twitter ise en güçlü marka geliştirme aracı olarak görülmektedir. Mobil sistemlere uygun olarak geliştirilmiştir. Kısa mesajlar yazıldığı için mobil araçlardan kolay bir şekilde izlenebilmektedir. Sektör liderleri dünyaya ne yaptıklarını, planlarını bu şekilde duyurmaktadırlar. Şirketler, müşterilerinin şikayetlerini de anında cevaplayabilmektedirler (Vaynerchuk, 2009:37-38). Twitter ve Facebook ve diğer sosyal ağ siteleri her girişimci ve şirkete müşterilerinin kendileriyle ilgili düşüncelerini en yakından takip etme olanağı vermektedir. Twitter bir geliştirme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Girişimci tarafından sorular sorularak izleyici fikirleri edinilebilmektedir. Bir soru sohbete de dönüşebilmektedir. Google ya da Youtube tek yönlüyken twitter çift yönlüdür. Ticari hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamada daha güçlü görünmektedir. Hedefler twitter'a taşınıp cevaplar beklenebilir. Twitter, girişimcinin bloguna insanları çekmek amaçlı da kullanılabilmektedir. Twitter'a yapılan girişler merak uyandırıp blog da izleyiciler tarafından takip edilmeye başlanabilir. Girişimci uygun kişileri twitter'da

9 search ile bulabilir ve ona yönelik mesajlar yazarak kulaktan kulağa yayılmayı başlatabilir (Vaynerchuk, 2009:38-39). Flickr gibi fotoğraf paylaşım sitelerinde ürünlerin fotoğraflarını paylaşarak üreticiler dikkat çekebilirler. Fotoğraflarla birlikte yorumlara da yer verilebilmektedir. Fotoğraf siteleri tatil yerleri ya da gezilecek yerler hakkında da bilgilendirici olabilirler. Müşterinin tatil fotoğraflarını paylaşması, olumlu ya da olumsuz yorumlarda bulunması işletmeyi etkileyecektir. Aynı şekilde tüketiciler tarafından paylaşılan videolar da aynı sonuçları yaratacaktır. Kulaktan kulağa yayılmanın gücü fotoğraf ve videolar sayesinde sosyal medyada devam etmektedir (Vaynerchuk, 2009:40). Video sitelerinde değişen reklam ve ticaret yöntemlerine bir örnek olarak da vital videoları görmekteyiz. Kısa sürede herkes tarafından sözü edilip çok sayıda internet kullanıcısı tarafından izlenmesi amaçlanmaktadır. Vital videoların yeri sosyal paylaşım siteleridir. Hızlı şekilde popüler olmaktadırlar. İzleyicinin ilgisini çeken, eğlenceli, öz olarak bilgi veren, izleyiciyi vuran ve heyecanlandıran reklam videolarıdır (Burgess, 2008). Çekim teknikleri amatör etki verecek şekilde tasarlanmıştır. Profesyonel oyuncular kullanılmamaktadır. Reklamı yapılan markanın ismi reklam metninde geçmemekte ya da üzerine fazla bir vurgu yapılmamaktadır. Firmaların kendilerinin yapabileceği gibi tüketici de bu videoları yapabilmektedir. Ses getiren, kendinden söz ettiren ve gerçeklik duygusunun yüksek olduğu yeni bir reklam türü olarak sosyal medyada kendini göstermektedir. Sosyal ticarette başarılı olmak sosyal medyayı doğru kullanmakla bağlantılıdır. Bir kitle yaratılmalıdır. Fakat takipçi sayısının çok olması yeterli olmamaktadır. Takipçi kitleyle ilişkilerin canlı tutulması, kurulan iletişim asıl önemli olandır. Kitle yaratmanın temelinde ise sohbeti başlatabilmek yatmaktadır. Öncelikle bir blog ve video hazırlanmalı, sosyal ağlarda yer alınmalı, ağlardaki sohbet konuları araştırılmalı, amaç dogrultusuna uygun sohbet konularına yorumlar yapılmalı, ilgi çekici yorumlarda bulunulmalıdır. Dikkat çekilebilirse izleyici ürün hakkında yazıların bulunduğu blog sayfasını da merak edecektir (Vaynerchuk, 2009:52) Sosyal Alışverişin Psikolojisi Etki ve ikna psikolojisi sosyal alışverişin psikolojisini açıklamak için çıkış noktası olarak ele alınabilir. Bu psikoloji sosyal ticaret üzerine uzmanlaşmış kişiler tarafından da bilinçli olarak uygulanmaktadır. İkna ve etki teknikleri Cialdini'nin Influence: The Psychog isimli kitabında altı bölüm olarak incelenmektedir. Bu bölümler karşılıklılık (reciprocation), bağlılık ve tutarlılık

10 (commitment and consistency), sosyal ispat (social proof), hoşlanma (like), otorite (authority) ve azlık (scarcity) başlıklarından oluşmaktadır (Cialdini, 2006). Karşılıklılık, insanların kendilerine yapılan iyiliklere teşekkür etmek etmek istediklerini ve bunu bir şekilde karşıladıklarını anlatmaktadır. İnsanların ifadelerinin gerçeği yansıttığı düşünülür, geçmişte yaptıklarıyla uyumlu olmak, tutarlılık getirmektedir. Başka insanların yaptıkları ve söyledikleri sosyal kanıt olarak insanların güvenini kazanmaktadır. Kendisi gibi olan, kendisine benzeyen insanlardan hoşlanmak insanların ortak bir eğilimidir. Onlara yakın hissedilir ve sahip olduklarına sahip olunmak da istenir. Bilgi ve tecrübeye sahip insanlar diğerlerinin gözünde otoriteye sahip kişilerdir. Uzman olarak saygı gosterilmektedirler. Az olan maddeler ise insanlar tarafından her zaman daha değerli bulunmuştur Alışveriş psikolojisi sosyal ticarete uygulandığında çok sayıda sosyal ticaret aracı da karşımıza çıkmaktadır. Alışveriş psikolojisinin uygulandığı sosyal ticaret uygulamalarının sayıca çokluğu ayrı bir araştırma yazısı gerektirmektedir. Başlıklar halinde incelemek fiziksel açıdan da daha mümkün görünmektedir. Sosyal alışveriş stratejilerinin temelinde alışveriş psikolojisi bulunmaktadır. Bu temel üzerinde altı sosyal alışveriş stratejisi oluşturulmuştur (Marsden, 2009). Sosyal kanıt stratejisi (The proof strategy) Otorite stratejisi (The authority strategy) Azlık stratejisi (The scarcity strategy) Hoşlanma/beğenme stratejisi (The liking strategy) Tutarlılık stratejisi (The consistency strategy) Karşılıklılık stratejisi (The reciprocity strategy) Sosyal kanıt (kalabalığı izle), belirsizliği ya da ne alınacağı sorununu çözmek için digerlerinin ne yaptığına bakılmasıdır. Sosyal ticaret uygulamalarına örnek olarak alışveriş sitelerinin popüler listeleri, en çok yorumlayanlar gibi listeleri verilebilir. Sosyal medya yorumları, sosyal tavsiye sistemleri de örnek olabilir. Otorite (otoriteyi izle) insanlar tarafından alışveriş sürecinde doğal olarak dikkate alınır. Alışveriş sitelerindeki referans sayılabilecek üyeler, belli bir ilgi alanındaki forum kullanıcıları otorite oluştururlar. Azlık her zaman değerli olmayı da getirmektedir. Az olan malın karşısında olanı da kaybetme korkusu dogmaktadır. Özel zamanlı alışverişler, çoğunluğa duyurulmayan satış fırsatları örnek olarak verilebilir.

11 Hoşlanma sosyal güven kurmaktadır. İnsanlar kendileriyle aynı fikirde olanları takip ederler. Hayranı olduklarını izleme eğilimini de her zaman vardır. Twitter ya da facebook kişilerin hoşlandıklarının takip edilebildiği uygulamalardır. Tutarlılık insanların iyi hissetmesini sağlamaktadır. Sosyal medya yorumları, soru sorulan forum ya da siteler şüpheleri önlemektedir. Karşılıklılık fırsatların paylaşılmasını sağlamaktadır. İyiliklere karşılık vermek insani bir durumdur. İndirimler ya da fırsatlar sosyal sitelerden kullanıcılar tarafından duyurularak kendisine yapılan iyilik geri ödenmektedir. Alışveriş grubu sitelerinin fırsatlarını sosyal siteden duyuran kullanıcılar örnek verilebilir. SONUÇ Tek yönlü iletişimin geçerli olduğu araçlar günümüzde sosyal medya karşısında geri çekilmektedir. Çift yönlü iletişim sürecinde hedef kitle sayılan kitleler de içerik oluşturabilmekte ve tepkileriyle eskiden ulaşılmaz olarak görülen şirketlerin dikkatlerini çekmektedirler. Televizyon sonrası iletişim döneminden günümüzde sözedilebilmektedir. TV izleyen değil internette içerik oluşturan, alışveriş yapan, sosyal çevre kuran bir nesil söz konusudur. İnsanların toplandığı ve sosyal bir ilişki içinde oldukları bu ortamlar ise ticaret yapan kişilerin dikkatini çekmiştir. İnsanlar neredeyse paranın da orada olacağı düşüncesiyle hareket etmektedirler. İnternetteki elektronik mağazalar sosyal ticaretin ilk evresi olarak görülmektedir. Sosyal medya ile insanların biraraya gelmesinin arkasından kendini bu ortama entegre etmiştir. Örneğin, F-commerce (Facebook commerce) bir deyim olarak artık kullanılmaktadır. Facebook'ta yapılan ticareti tanımlayan F-ticaret, markaların Facebook sayfaları açmaları ile kendini göstermektedir. Bundan başka ilgi alanlarına göre Facebook sayfalarında beliren reklamlar ya da Facebook üyelerinin ürün indirimlerini paylaşmaları da örnek olarak verilebilir. Dünya çapında zincirleme perakende mağzaları olan Walmart Facebook'u yerel sayfalar şeklinde de kullanarak yerel düzeyde de Facebook üzerinde satış yapabilmektedir. Sosyal medya, satış, pazarlama yanında reklam için de uygun bir alandır. Sosyal medya özellikle eski tabiriyle kulaktan kulağa yayılmanın gücüne uygunluk göstermektedir. Birbirine markalardan, özel indirimlerden sözeden ve zincirleme olarak yayılan haberler büyük bir reklam kampanyası yerine geçebilmektedir. Özellikle viral videolar kısa sürede sosyal medyada kendinden sözettirip televizyonların haber bültenlerine kadar konu olabilmektedir. Üstelik çok az bir harcamayla başarılmaktadır. Buradaki ilginç durum viral videoların kimi zaman tüketicinin kendisi tarafından da üretilmesidir. Kimi zaman da bazı TV reklamları

12 sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından kulaktan kulağa yöntemiyle daha da şöhretlenmektedirler. Bazen de ilgi çeken bir TV reklamının bir tüketici tarafından espirili bir şekilde çekilmiş amatör videosu ürünü sosyal medyaya taşımaktadır. Video paylaşım siteleri ya da sosyal siteler sadece viral değil kullanıcıların özel videoları ile de reklam aracı olabilmektedir. Bir otel ya da tatil köyü fotoğrafları hakkında yapılan olumlu yorumlar her türlü reklamdan çok daha ikna edici olmaktadır. Firmalar, tüketicinin şikayetlerini duymazdan gelememekte, reklam alanı olarak sosyal medyayı kullanmakta, müşteri hizmetlerini de sosyal medyaya taşımaktadırlar. Günümüzde artık sosyal medya uzmanları da firmalar için gerekli görülmektedir. Facebook ya da twitter'da firmalara yapılan yorumlarla, gelen sorularla ilgilenilmesi zorunludur. Hayran ya da takipçi oluşturmak da firmaların yaşamsal bir uygulaması olmuştur. Tüketici, kulaktan kulağa yayılma ile ürünlerin haberlerini almaktadır. Eski pazar yeri sohbetlerine benzeyen bir durum dikkat çekmektedir. İnsanların biribirini tanıdığı küçük bir köy ve köy pazarındaki sohbetler günümüz sosyal medyasını andırmaktadır. Tüketici aldığı üründen memnunsa kulaktan kulağa yayılma ile kısa sürede bunu duyurabilmekte, fiyat tarama sitelerinden ürünlerin fiyatlarını karşılaştırabilmektedir. Ticaret faaliyetleri insanların biraraya toplandığı sanal bir ortama girmiştir. Bu sanal ortamda insanlar teknolojinin gücüyle kendilerince mutlu bir yaşam yaratabilmektedirler. Alışveriş faaliyetleri de bu sanal dünyada daha güvenli yapılabilmektedir. Ürün yorumları, fiyat karşılaştırma siteleri ya da üreticinin sanal dünyada yer alması güven duygusu yaratmaktadır. Geleneksel medyada yer bulamayan ya da geleneksel kitle iletişim araçlarına ulaşamayan firmalar sosyal medyada varolmaktadırlar. Marka yaratmak sistematikleşmiş, sosyal medya araçlarını profesyonelce kullanmak öğrenilmiştir. Alışveriş psikolojisinin çözülmüş olması da yardımcıları olmuştur. Varolan markalar da yeniliklere kayıtsız kalmamışlardır. Daha az harcamalarla reklam yapabilmekte ve tüketicinin güvenini daha rahat kazanabilmektedirler. Sosyal medya temelde bir ticari girişimdir. Bu alanda içerik oluşturanların büyük çoğunluğu ise bu ticari girişimdeki tüketicilerdir. Şimdiye dek görülmemiş ticari ilişkiler zincirinin varlığı yadsınamaz. Geleneksel medya ve onun yöntemleri giderek etkisizleşirken, sanal dünyaki tüketici psikolojisi ve davranışları doğrultusunda geliştirilen yöntemler ticarete yeni bir boyut kazandırmaktadır.

13 KAYNAKÇA Aktaş, C. (2007). Bir İletişim Aracı Olarak İnternetin Toplum Üzerindeki Etkileri. Gülbuğ Erol (Ed.), Medya Üzerine Çalısmalar içinde (s ). İstanbul: Beta Yayınları. Altaş, A. (2010). E-ticaret Satışta Tsunami Etkisi. İstanbul: MediaCat Yayınları. Altınışık, U. (2003). Elektronik Sözleşmeler. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Aslan, B. (2007). Web 2.0 Teknikleri ve Uygulamaları. XII. Turkiye'de İnternet Konferansı Kasım. Ankara. (Erişim 02 Aralık 2011) Beginer, J. (2007). Kontrol Devrimi. Crowley-Heyer (Ed.), İletişim Tarihi içinde (s ). İstanbul: Phoenix. Burgess, J. (2008). Viral Video. (Erişim 10 Aralık 2012) Cialdini, R.B (2006). Influence: The Psychogy. HarperBusiness. Çak, M. (2002). Dünyada ve Türkiye'de E-Ticaret ve Vergilendirme. İstanbul: İTO Yayınları. Dilmen, N.E. (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri Bloglar ve Gazetelerde Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, Şubat, sy Dolgun, U (2008). Şeffaf Hapishane yahut Gözetim Toplumu. İstanbul: Ötüken Yayınları. Erdem, R.E. (2009). Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği, Türkiye Bilişim Derneği, sayı 116, Aralık, sy (Erişim: 01 Aralık 2011). Hatipoğlu, H.B (2009). Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri (1). (Erişim: 01 Aralık 2011) İlal, E. (1994). İletişim Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları. Kırçova, İ. (2000). İnternette Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları. Köse, H. (2007). Alternatif Medya. İstanbul: Yirmidört Yayınevi. Marsden, P. (2009). How Social Commerce Works: The Social Psychology of Social Shopping. (Erişim: 01 Aralık 2011) Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınları. Robbins, K. (1999). İmaj (Çev. N. Türkoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Vaynerchuk, G. (2009). Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız (Çev. L. Göktem). İstanbul: MediaCat Yayınları.