Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 8 (), 9, 6 8 (), 9, 6 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma M. Oğuz ÖZTÜRK ve Sait BULUT Afyon Kocatepe Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar. (Geliş/Received: 5.5.5; Kabul/Accepted: 7..6) Özet: Bu çalışmada, Temmuz ile Ekim tarihleri arasında Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) nden temin edilen 5 Cyprinus carpio L.758 (sazan) nun metazoon parazitleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. Konak balık türünde beş parazit tanımlanmıştır: Gyrodactylus elegans, Nordmann, 8; Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 9 (Monogenea, Plathelmintes); Caryophyllaeus laticeps (Pallas,78), Bothriocephalus acheilognathi, Yamaguti, 9 (Cestoda, Plathelmintes); Argulus foliaceus (L.) (Crustacea). Bu türlerden G. elegans 7 balığın yüzgeçlerinde (yaygınlık: %,7; ortalama yoğunluk: 67,), D. extensus 7 balığın solungaçlarında (%7,5;,7), C. laticeps 6 balığın bağırsaklarında (,;,6), B. acheilognathi 7 balığın bağırsağında (%,7;,7), A. foliaceus balığın (6,7;,9) deri, yüzgeç, solungacında bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Selevir barajı, Cyprinus carpio, parazit An Investigation on the Metazoan Parasite Fauna of Cyprinus carpio L. (Common Carp) from Lake Selevir Dam (Afyonkarahisar) Abstract: In this study, the presence of metazoan parasites on 5 Cyprinus carpio L.758 (common carp) was investigated in Dam Lake Selevir, Afyonkarahisar, Turkey between July and October. Five parasite species were identified in the host fish species: Gyrodactylus elegans, Nordmann, 8; Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 9 (Monogenea, Plathelmintes); Caryophyllaeus laticeps (Pallas,78), Bothriocephalus acheilognathi, Yamaguti, 9 (Cestoda, Plathelmintes); Argulus foliaceus (L.) (Crustacea). From these species, G. elegans was found on the gills of 7 fish (prevalence: %.7; mean intensity: 67.), Dactylogyrus extensus was found on the gills of 7 fish (%7.5;.7). C. laticeps was found in the intestine of 6 host fish (%.;.6), Bothriocephalus acheilognathi was found in the intestine of 7 host fish (%.7;.7). A. foliaceus was found on the gills, fins and skin of fish (%6.7;.9). Key Words: Lake Selevir dam, Cyprinus carpio, parasite. Giriş Su ürünleri arasında ekonomik değeri olan balıklar, hayvansal besin kaynakları içinde yer alan önemli besin öğelerinden biridir. Balık yetiştiriciliği çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, zararları doğal ortamlarda pek fark edilmeyen ya da görülmeyen parazit kökenli hastalıklar ve parazitlerin doğrudan ya da dolaylı olarak konak canlı üzerinde meydana getirdikleri etkidir. Balık parazitlerinin ve hastalıklarının araştırılması, günümüzde gittikçe gelişen balıkçılık endüstrisi ve balık yetiştiriciliği için büyük önem taşımaktadır. Selevir Baraj Gölünde bulunan başlıca balık türleri Cyrinus carpio (L), Stizostedion lucioperca (L.) ve Carassius carassius (L.) tur. Bu güne kadar Selevir Baraj Gölü ile ilgili bir çalışma yapılmış [] fakat göldeki balık parazitlerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmanın temel amacı; C. carpio da yaşayan metazoon parazit türlerini tespit etmek ve baraj gölünün ekolojik potansiyelini korumaya yönelik ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmaktır.. Materyal ve Metot Selevir Baraj Gölü, Afyon İli Şuhut İlçesine km uzaklıkta Kali suyu üzerinde

2 M. O. Öztürk ve S. Bulut sulama amaçlı olarak inşa edilmiş bir göldür. İşletme kodu 96,8 m. olan baraj gölünün yüzey alanı yaklaşık 5 km, ortalama derinliği, m dir []. Çalışma amacı kapsamında incelenen sazanlar, fanyalı ağ yardımıyla yöre balıkçıları tarafından yakalanmıştır. Canlı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi araştırma laboratuarına getirilen balıkların çatal boy ölçümü yapıldıktan sonra; deri, yüzgeç, solungaç, sindirim borusu ve diğer iç organlardaki (karaciğer, dalak, hava kesesi) parazit araması Pritchard ve Kruse [] a göre yapılmıştır. Yukarıda sözü edilen yerlerdeki parazitler, disseksiyon iğnesi yardımı ile ayrıştırılıp, pipet ile Bouin s fiksatifine alınmıştır. Fiksasyon işleminden sonra asetokarmin boyası ile boyanan parazitler, gliserinjel ortamına alınarak daimi preparat haline getirilmiştir. Parazitlerin fiksasyon ve boyanması yönteminde Pritchard ve Kruse [] dan, tür tespitlerinin yapılmasında BykhovskayaPavlovskaya [] ile Khalil ve diğ. [] den yararlanılmıştır. Makale içindeki ekolojik terimler, Bush ve diğ. [5] ile Margolis ve diğ. [6] ne göre kullanılmıştır.. Bulgular Çalışma süresince, 5 Cyprinus carpio incelenmiş ve toplam 5 parazit türü bulunmuştur. Bu parazitlerden Gyrodactylus elegans yüzgeçlerde, Dactylogyrus extensus solungaçlarda, Caryophyllaeus laticeps mide ve bağırsakta, Bothriocephalus acheilognathi bağırsakta, Argulus foliaceus solungaç, yüzgeç ve deride tespit edilmiştir (Tablo ). Tablo. Selevir Baraj Gölündeki Cyprinus carpio da belirlenen parazit türler ile ilgili genel enfeksiyon değerleri. N: parazitli balık sayısı, enfeksiyon yaygınlığı (%), M: minimum maksimum parazit sayısı, ortalama yoğunluk (X±S.D.). N & (%) Parazit türler Bulunduğu yer M & (X±S.D.) 7 (,7) G. elegans yüzgeç 985 (67,±7,) 7 (7,5) D. extensus solungaç (,7±9,76) 6 (,) C. laticeps mide, bağırsak 6 (,69±7,5) 7 (,7) B. acheliognathi bağırsak (,7±,) (6,7) A. foliaceus deri, yüzgeç, solungaç 6 (,9±,97) Tablo. Selevir Baraj Gölündeki C. carpio da rastlanan parazitlerin (Gyr: G. elegans, Dex: D. extensus, Clat: C. laticeps, Bach: B. acheilognathi, Arg: A. foliaceus) mevsimlere göre dağılımı. İbs: incelenen balık sayısı. Mevsimler İbs Parametreler Gyr Dex Clat Bach Arg 6 6,5,5 9,95,98,5, 8 5 6,, 5,5 Yaz Sonbahar 7 67, 6, , 6 8,6,78 6, 6,69, 6 7,5,9,56 7,86 Kış 9 9,88,8 8 6,86,

3 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Tablo III. Selevir Baraj Gölündeki C. carpio da rastlanan parazitlerin (Gyr: G. elegans, Dex: D. extensus, Clat: C. laticeps, Bach: B. acheilognathi, Arg: A. foliaceus) balık yaş gruplarına göre dağılımı. İbs: incelenen balık sayısı. Yaş İbs Parametreler Gyr Dex Clat Bach Arg,,5 6, 68, 79, ,,5,75 6 9,5 6,67, 8,,,,,, 7, ,6 785, ,5 5,,69 5,9,6 5, ,88, 8,,6 5, 5,8,77,9 5,, 6,,,,7 7 5,,5 8,5,, 8 6,6, 7, ,, 6 6,97 6, 6 6 Konak canlıda bulunan parazitlerin mevsimlere göre yoğunluk değişimleri Tablo II de verilmiştir. Buna göre C. carpio nun yüzgeçlerinde tespit edilen Gyrodactylus elegans a sadece sonbahar aylarında rastlanılmıştır. Bu parazit, aynı zamanda konak balıkta bulunan en bol tür özelliği taşımaktadır. Öte yandan ilgili parazitin yoğunluk değişimi ile konak canlı büyüklüğü arasındaki ilişki Tablo III de gösterilmiştir. Bu tablodan da görüldüğü gibi G. elegans, ve yaş grubundaki konaklarda görülmüştür. Enfeksiyonun yaygınlığı yaş grubundaki sazanlarda %,, yaş grubunda ise %7,5 tir. Bununla birlikte G. elegans a ait ortalama yoğunluk yaşındaki C. carpio larda daha yüksektir (Tablo III). 5

4 M. O. Öztürk ve S. Bulut Dactylogyrus extensus, %7,5 enfeksiyon yaygınlığı ile C. carpio daki en yüksek enfeksiyon yaygınlığına sahip parazittir (Tablo I). Bu yaygınlık sonbahar ve kış döneminde daha da artmaktadır (Tablo II). Diğer taraftan, ve yaş gurubundaki balıklarda D. extensus un enfeksiyon yaygınlığı ve ortalama yoğunluğu en yüksek değere ulaşırken büyük boylu balıklarda bu değerler azalma göstermektedir (Tablo III). Caryophyllaeus laticeps, konak canlıda bulunan endoparazit özellikteki bir türdür. Bu parazit balık başına,6 adet ortalama yoğunluk değeri ile yaş grubundaki konak balık bireylerinde yalnızca sonbaharda bulunmuştur (Tablo II). Bu gruplar içinde ise en fazla parazitlenme yaş grubundaki balıklarda kaydedilmiştir (Tablo II, III). Öte yandan C. carpio nun bağırsaklarında ikinci endoparazit tür olarak kaydedilen Bothriocephalus acheilognathi, C. laticeps in aksine yaz ve kış dönemlerinde görülmüştür. Bu dönemde ilgili parazitin enfeksiyon yüzdesi yaz aylarında kış aylarına göre daha fazla iken, ortalama yoğunluğu kış periyodunda daha yüksektir (Tablo II). Ayrıca bu parazit, konak canlıdaki en az bolluğa sahip türdür. Diğer yandan B. acheilognathi, ile 6 yaş grubu hariç, incelenen tüm konak balıklarda tespit edilmiştir. Bu parazitin enfeksiyon yaygınlığı maksimum değere, yaşındaki konak balıklarda ulaşırken, en çok parazitlenme adet ile yaş grubundaki bir balıkta rastlanmıştır (Tablo III). Çalışma süresince incelenen 5 adet sazan dan ünün (%6,7) Argulus foliaceus ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. İlgili parazit, konak canlının birden fazla doku ve organında bulunan tek türdür (Tablo I). Söz konusu parazite kış mevsiminde hiç rastlanmamıştır. Ancak, su sıcaklığının yüksek olduğu yaz döneminde hem enfeksiyon yaygınlığı hem de ortalama yoğunluk bakımından, sonbahar dönemine göre daha fazla olduğu görülmüştür (Tablo II). Öte yandan incelenen tüm C. carpio bireylerinde Argulus foliaceus a rastlanırken, enfeksiyon özellikle orta yaş grubu bireylerde kendini göstermektedir. Bununla birlikte en fazla A. foliaceus bireyine en büyük yaş grubundaki bir balıkta rastlanılmıştır (Tablo III).. Tartışma Çalışma alanı olan Selevir Baraj Gölü ndeki Cyprinus carpio da Monogenea, Cestoda ve Crustacea dan oluşan toplam 5 parazit türü kaydedilmiştir. Türkiye nin farklı lokalitelerindeki C. carpio lar üzerine yapılan parazitolojik çalışmalar bulunmaktadır [7,8,9, ]. Yukarıda sözü edilen çalışmalarda kaydedilen parazitlerin bazıları bu araştırmada da tespit edilmiştir. Halvorsen [], balıklar ile parazit faunaları arasındaki bu benzerlik ve farklılıkta, limnolojik özelliklerin yanında balıkların; yaş, eşey ve beslenme ekoljisindeki çeşitliliğin de etkili olduğunu vurgulamıştır. Diğer yandan konak canlıda bulunan parazitlerin yoğunluğunu etkileyen en önemli faktörlerden birinin sıcaklık olduğu belirtilmiştir [,]. Zitnan [] da, + yaş grubundaki C. carpio larda bulduğu Gyrodactylus shulmani nin en yüksek enfeksiyon yaygınlığını ve yoğunluğunu su sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında kaydetmiştir. Benzer bir sonuç bulan Hanzelova & Zitnan [], sonbaharda bir balıkta ortalama.8 Gyrodactylus tespit ederken, su sıcaklığının arttığı ilkbahar ve yaz dönemlerinde de balık başına 7 parazit bulmuştur. Araştırma alanımızdaki G. elegans ise çok yüksek ortalama yoğunluk değeri (67 parazit/balık) ile sonbaharda kaydedilmiştir. Bu farklılık Halvorsen [] in yukarıda verilen görüşü ile açıklanabilir. Molnar ve Szekely [5], C. carpio nun solungaçlarında tespit ettiği D. extensus a ait en yüksek enfeksiyon yaygınlığına (%5) Haziran ayında, Zitnan & Hanzelova [6], Temmuz ayında rastlamıştır. Bauer [7], su sıcaklığının yükseldiği ilkbahar ile suların serinlemeye başladığı sonbahar aylarında D. extensus yoğunluğunun artış gösterdiğine işaret etmektedir. Buna karşın suların aşırı ısındığı yaz ayları ile su sıcaklığının aşırı düştüğü kış aylarında da bu türün yoğunluğunun minimum seviyelere indiğini belirtmiştir. Bu araştırıcının görüşüne paralel olarak, çalışma alanımızdaki D. extensus a ait gerek enfeksiyon yoğunluğu gerekse enfeksiyon yaygınlığı su sıcaklığının yüksek olduğu yaz periyodunda en düşük seviyededir. Ancak aynı araştırıcıya ait 6

5 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma bulguların aksine, çalışma alanımızdaki D. extensus un ortalama yoğunluğu kış döneminde de oldukça yüksektir. BykhovskayaPavlovskaya [] ya göre Caryophyllaeus laticeps, Cyprinidae familyasındaki balıklarda kozmopolit dağılım gösteren bir türdür. Öztürk ve Altunel [8], C. laticeps i Cyprinidae den iki balık türünde (Blicca bjoerkna, Vimba vimba) ortalama adet yoğunlukta ve %66 enfeksiyon yaygınlığında tespit etmiştir. İlgili araştırıcılar [8], gerek enfeksiyon yaygınlığının gerekse bir balıktaki maksimum parazit sayısının, en yüksek değere yaz aylarında ulaştığını belirtmekte, buna karşın enfeksiyonun sonbaharda kısmen azalarak devam ettiğini kış mevsiminde de tamamen sona erdiğini vurgulamaktadır. Elde edilen bu sonuçlara paralel veriler kaydeden Kennedy [9], A.brama da görülen C.laticeps in mevsimsel dağılımını; Nisan da %, Haziran da %8, Temmuz da %7, Eylül de ise %5 olarak tespit etmiştir. Bu araştırma sürecinde ise, ilgili parazit türe ait enfeksiyon yaygınlığı yukarıdaki sonuçlara zıt olarak, sonbahar ve kış mevsimlerinde daha yüksektir. Wunder [], Caryophyllaeus enfeksiyonunun farklı mevsimlerde ve farklı yoğunluklarda görülmesini, balığın Tubifex içeren besinleri alıp almamasına ve ortamdaki diğer ekolojik faktörlere bağlamaktadır. Balık boy uzunluğu ile C.laticeps in enfeksiyon oranı arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırmada; Kulakowskaya [], 5 cm den küçük C. carpio larda % enfeksiyon yaygınlığı ve bir balıkta ortalama 7 parazit, 5 cm de (%5, parazit), cm de (%, 6 parazit), 5 cm de (%, parazit) tespit etmiştir. Araştırıcı [], 5 cm den büyük balıklarda ise enfeksiyonlu bireye hiç rastlamamıştır. Yukarıda sözü edilen araştırma sonuçlarına benzer bir enfeksiyon dağılımı mevcut çalışma alanındaki C. carpio larda da görülmüştür. Yukarıda verilen sonuçlara paralel görüş açıklayan Kennedy [9], konak balık bireyleri arasındaki C. laticeps enfeksiyonunun yoğunluk farkını; balığın büyüklüğüne, beslenme alışkanlığında Tubifex lerin yer alıp almamasına ve bazı bireylerin daha az dirençli olmasına bağlamaktadır. Çalışma süresince kaydedilen başka bir Cestod türü de Bothriocephalus acheilognathi dir. Pojmańska [], bu türün oldukça hızlı gelişen ve olgunlaşan bir parazit olduğunu belirtmektedir. Granath and Esch [], su sıcaklığının 5 o C olduğu dönemde bu parazitin konak balıklarda daha yaygın görüldüğüne yer vermektedir. Çalışma alanında ise bu türün enfeksiyon yaygınlığı yaz aylarında daha yüksektir. Buna karşın kış döneminde ise; ilgili parazitin ortalama yoğunluğu daha fazladır. Marcogliese and Esch [] bu konu ile ilgili olarak, söz konusu parazitin yoğunluğunun MayısHaziran döneminde arttığını, Ağustos döneminde azaldığını ve EylülEkim döneminde tekrar arttığına işaret etmektedir. Ayrıca bu araştırıcılar [], ilgili parazitin konak balıkta olup olmamasını ve enfeksiyonun yaygınlığı üzerindeki etkenleri; konak balığın büyüklüğü, tercih ettiği besinin çeşidi, ortamda ara konağın bulunup bulunmaması, sıcaklık v.b. olarak sıralamaktadır. Crustacea grubu içindeki en yaygın türlerden biri olan Argulus foliaceus, bu güne kadar Türkiye de yapılan çalışmalarda [5,6,7] çok sık karşılaşılan bir parazittir. Araştırmamız süresince incelenen konak balığın tüm boy gruplarında Argulus foliaceus a oldukça yaygın olarak rastlanmıştır. Diğer taraftan birçok araştırıcı Argulus foliaceus u çeşitli balık türlerinin farklı doku ve organlarında bulmuştur. Bu araştırıcılardan Pojmanska & Chabros [8], C. carpio nun derisinde; Molnar ve Székely [9] Stizosteidon lucioperca nın yüzgeçlerinde; Appleby ve Sterud [] C. carpio nun solungaç, ağız boşluğu, deri ve yüzgeçlerinde; Özer ve Erdem [8] de yine aynı balığın deri ve yüzgeçlerinde bu paraziti kaydetmiştir. Yukarıdaki araştırıcıların bulgularına paralel olarak, çalışmamızda da ilgili konak canlının solungaç, yüzgeç ve derisinde Argulus foliaceus bulunmuştur. İlgili parazite en yoğun olarak su sıcaklığının yüksek olduğu yaz döneminde rastlanmıştır. Sonbahar döneminde ise belirgin bir azalma görülmüştür. Benzer sonuçlar Özer ve Erdem [8] ile Molnar ve Székely [9] tarafından da kaydedilmiştir. Scot ve Nokes [] bu sonuçlara paralel olarak, A. foliaceus un 7

6 M. O. Öztürk ve S. Bulut konak balıkta bulunup bulunmamasında etkili olan en önemli faktörlerden birinin sıcaklık olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak, Selevir Baraj Gölündeki C. carpio nun metazoon parazit faunası üzerine yapılan bu araştırmada, toplam 5 parazit türü tespit edilmiştir. İlgili parazit türleri Selevir Baraj Gölü için yeni kayıt özeliği taşımaktadır. Bu veriler ışığında yukarıda sözü edilen parazitlerin coğrafik yayılışlarına hem yeni bir lokalite ilave edilmiş, hem de ilgili lokaliteye bağlı ekolojik değişim verileri açıklanmaya çalışılmıştır. 5. Kaynaklar. Bulut, S. (). Farklı Alanlarda (Apa ve Selevir Baraj Gölü) Yaşayan C. carpio L. (Osteichthyes, Cyprinidae) nun Kas dokusu, Yağ Asitleri ve Kolesterol Seviyelerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s.. Pritchard, M.H. ve Kruse, G.O.W. (98). The Collection and Preservation of Animal Parsites. Univ. of Nebraska Press, Lincoln, U.S.A. s.. BykhovskayaPavlovskaya, I.E. (96). Key to the Parasites of the Freshwater Fishes of the U.S.S.R. Transl. Birrow A. ve Cale, Z.S. 96 Israel Prog. for scientific Trans. Jerusalem, 99s.. Khalil, L.F., Jones, A. ve Bray, R.A. (99). Keys to the Cestode Parasites of Vertabrates. CAB International, Colset Pte. Ltd. Singapore, 75s. 5. Bush, A.O., Lafferty, K.D., Lotz J.M. ve Shostak, A.W. (997). Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited, Journal of Parasitology, 8, Margolis, L., Esch, G.W., Holmes, J.C., Kuris, A.M. ve Shad, G.A. (98). The use of ecological term in parasitology (Report of an ad Hoc Committee of the American Society of Parasitologist), J. Parasitology, 68,. 7. Oğuz, M.C. (99). Bursa yöresindeki bazı tatlı sulardan (KocadereEkinli Uluabat) yakalanan Sazan balığı (Cyprinus carpio L.) ektoparazitleri üzerine bir araştırma. T. Parazitoloji Dergisi, 5,,. 8. Özer, A. ve Erdem, O. (999). The relationship between occurrence of ectoparasites, temperature and culture conditions: A comparison of farmed and wild common carp (Cyprinus carpio L, 758) in the Sinop Region of Northern Turkey. J. Natural History,, Öztürk, M.O. (). Manyas (Kuş) Gölü Balıklarının Helminthofaunası. Doktora tezi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, s.. Dörücü, M. ve İspir, Ü. (5). Keban Baraj Gölü nden avlanabilen balık türlerinde iç paraziter hastalıkların incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7,,.. Halvorsen, O. (97). Studies of the helminth fauna of Norway XVIII on the composition of the parasite fauna of coarse fish in the River Glomma South Eastern Norway. Norway Jounal of Zoology, 9, 89.. Schulman, B.S. (989). Effect of ecological factors on the abundance dynamics of Gyrodactylus (Monogenea) under polar conditions. Parasites of freshwater fishes of Northwest Europe. Petrozavodsk, Hanzelova, V. ve Zitnan, R. (98). The seasonal dynamics of the invasion cycle of Gyrodactylus katheineri Malmberg, 96 (Monogenea). Helmintologia, 9, Zitnan R. (978). Epizootiological importance of Gyrodactylus shulmani Ling.Moen, 96 (Monogenea) in carp breeding. Fourth Int. Cong. of Parasit. (Warszawa), Short Comm. Sect. C,. 5. Molnar, K. ve Szekely C. (995). Parasitological survey of some important fish species of Lake Balaton. Parasit. Hung. 8, Zitnan R. ve Hanzelova V. (98). Seasonal dynamics of the invasion cycle of Grodctylus shulmani. Folia Veter. 6,. 7. Bauer, O.N. (965). Parasites of Freshwater Fish and the Biological Basins for Their Control. Israel program scientific translations, Jerusalem, 6s. 8. Öztürk, M.O. ve Altunel, F.N. (). The occurrence of cestodes in four species (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, 8

7 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) of cyprinidae from Manyas Lake. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 8, 5,. 9. Kennedy C. R. (969). Seasonal incidence and development of the Cestode Caryophyllaeus laticeps (Pallas) in the River Avon. Journal of Parasitology, 59, Wunder W. (99). Das Jahreszeitliche Aufrete des Bandwurmes (Caryophyllaeus laticeps Pall.,) in Dram karpfens (Cyprinus carpio L.) Ztschr Parasitenk,, 77.. Kulakowskaya O.P. (96). Development of Caryophyllaeidae (Cestoda) in an invertebrate host. Zool Zhur,, Pojmańska T. (99). Infection of common carp, and three introduced herbivorous fish from Żabieniec fish farm, in relation to their sizes. Acta Parasitology, 9, 6.. Granat, W.O. ve Esch, G.W. (98). Temperature and other factors that regulate the composition and infrapopulation densities of B. acheilognathi (Cestoda) in Gambusia affinis (Pisces). Parasitology, 69: 6.. Marcogliese, D.J. ve Esch, G.W. (989). Alterations in seasonal dynamics of B. acheilognathi in a North Carolina cooling reservoir over a seven year period. Parasitology, 75, Sarıeyyüpoğlu, M. ve Sağlam, N. (995). Some external parasites on cyprinids in Keban Dam Lake. Abstracts/Aquaculture, 9, Burgu, A., Oğuz, T., Körting, W. ve Güralp, N. (988). İç Anadolu nun bazı yörelerinde tatlı su balıklarının parazitleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,, 6, Öztürk, M.O. ve Altunel, F.N. (). Kuş Gölü ndeki iki Cyprinid balık türü (Cyprinus carpio, Scardinius erythropthalmus) nün Argulus foliaceus Enfestasyonu. XIII. Su Ürünleri Sempozyumu. 5 Eylül, Elazığ. 8. Pojmanska, T. ve Chabros, M. (99). Parasites of common carp and three introduced cyprinid fish in pond culture. Acta Parasitol, 8, Molnar, K. ve Székely, C. (995). Parasitological survey of some important fish species of Lake Balaton. Parasit. Hungarica, 8, 68.. Appleby, C. ve Sterud, E. (996). The parasite fauna of common carp (Cyprinus carpio) from a pond in southeastern Norway. Bul. Scand. Soc. Parasitol., 6,.. Scott, M.E. ve Nokes, D.J. (98). TemperatureDependent reproduction and rurvival of Gyrodactylus bullatarudis (Monogenea) on Guppies (P. reticulata). Parasitology, 89, 7. 9

H. Levent Kutlu 1, *M. Oğuz Öztürk 2

H. Levent Kutlu 1, *M. Oğuz Öztürk 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 389 393 Ege University Press ISSN 300-590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): , 2009 Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology

Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): , 2009 Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): 101-106, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Akşehir Gölü (Konya) ndeki Bazı Balıkların (Cyprinus carpio Linnaeus,

Detaylı

Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Üç Cyprinid Balık Türünün Argulus foliaceus Enfeksiyonu Üzerine Araştırma

Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Üç Cyprinid Balık Türünün Argulus foliaceus Enfeksiyonu Üzerine Araştırma İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 38 (2), 183-190, 2012 38 (2), 183-190, 2012 Araştırma Makalesi Research Article Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Üç Cyprinid Balık

Detaylı

Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar) deki Üç Cyprinid Balık Türünün Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma

Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar) deki Üç Cyprinid Balık Türünün Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 011002 (23 29) AKU J. Sci. 11 (2011) 011002 (23 29) Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar)

Detaylı

Manyas Gölü (Balıkesir) nde Yaşayan Bazı Balıkların Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae) Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar

Manyas Gölü (Balıkesir) nde Yaşayan Bazı Balıkların Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae) Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 57-61, 2011 23 (1), 57-61, 2011 Manyas Gölü (Balıkesir) nde Yaşayan Bazı Balıkların Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae)

Detaylı

Karacaören I Baraj Gölü nde Yaşayan Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758) lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri

Karacaören I Baraj Gölü nde Yaşayan Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758) lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri Türkiye Parazitoloji Dergisi 28 (1): 45-49 2004 Karacaören I Baraj Gölü nde Yaşayan Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758) lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri İsmail KIR 1, Yusuf AYVAZ 1,

Detaylı

Eber Gölü (Afyon) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.) ların Metazoon Parazitleri Üzerine Bir Araştırma

Eber Gölü (Afyon) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.) ların Metazoon Parazitleri Üzerine Bir Araştırma Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (3): 204-210, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Eber Gölü (Afyon) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.) ların Metazoon

Detaylı

Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782) nın Parazit Faunası

Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782) nın Parazit Faunası Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 38-42 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı

Detaylı

Seyitler Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Carassius gibelio (Bloch, 1782) nun Plathelmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma

Seyitler Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Carassius gibelio (Bloch, 1782) nun Plathelmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma Seyitler Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Carassius gibelio (Bloch, 1782) nun Plathelmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma M. Oğuz Öztürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,

Detaylı

Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L. un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma

Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L. un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (3): 248-253, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus

Detaylı

Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma

Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 333-338, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) nın Parazitleri

Detaylı

Kunduzlar Baraj Gölü (Kırka, Eskişehir) ndeki Balıkların Sestod Faunası Üzerine İncelemeler

Kunduzlar Baraj Gölü (Kırka, Eskişehir) ndeki Balıkların Sestod Faunası Üzerine İncelemeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD () 5 (556) AKU J. Sci. () 5 (556) Kunduzlar Baraj Gölü (Kırka, Eskişehir) ndeki Balıkların Sestod

Detaylı

Terkos Gölü ndeki Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) da Görülen Ektoparazitlerin Mevsimsel Dağılımları

Terkos Gölü ndeki Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) da Görülen Ektoparazitlerin Mevsimsel Dağılımları 153 Terkos Gölü ndeki Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) da Görülen Ektoparazitlerin Mevsimsel Dağılımları *Murat DEMİRTA޹, Ünal ŞENEL² ¹Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı,

Detaylı

Akşehir Gölü ndeki Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve Alburnus nasreddini Battalgil, 1944 nin Endoparazit Faunası Üzerine Bir Araştırma*

Akşehir Gölü ndeki Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve Alburnus nasreddini Battalgil, 1944 nin Endoparazit Faunası Üzerine Bir Araştırma* Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 109-113, 2007 19 (2), 109-113, 2007 Akşehir Gölü ndeki Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve Alburnus nasreddini Battalgil, 1944

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması

Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 29(1), 33-40, 2017 29(1), 33-40, 2017 Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması Özet Mustafa

Detaylı

Manyas Gölü (Bandırma)'ndeki Cyprinus carpio L.'nun Gyrodactylus (Monogenoidea, Platyhelminthes) Enfeksiyonu Üzerine Bir Araştırma

Manyas Gölü (Bandırma)'ndeki Cyprinus carpio L.'nun Gyrodactylus (Monogenoidea, Platyhelminthes) Enfeksiyonu Üzerine Bir Araştırma Manyas Gölü (Bandırma)'ndeki Cyprinus carpio L.'nun Gyrodactylus (Monogenoidea, Platyhelminthes) Enfeksiyonu Üzerine Bir Araştırma M. Oğuz Öztürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası

Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası Ümit Gürkan 1, Selda Tekin-Özan 1,* 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

İnsan Besini Olarak, Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Endoparazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

İnsan Besini Olarak, Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Endoparazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) 021001 (1-9) AKU J. Sci. Eng. 15 (2015) 021001 (1-9)

Detaylı

Terkos Gölü ndeki Bazı Balıklarda (Cyprinidae) Piscicola geometra L., 1761 Enfestasyonun Mevsimsel Dağılımı

Terkos Gölü ndeki Bazı Balıklarda (Cyprinidae) Piscicola geometra L., 1761 Enfestasyonun Mevsimsel Dağılımı KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(1), 2012 52 Terkos Gölü ndeki Bazı Balıklarda (Cyprinidae) Piscicola geometra L., 1761 Enfestasyonun Mevsimsel Dağılımı Murat DEMİRTAŞ, Ünal ŞENEL Ufuk Eğitim Kurumları, Yeniköy

Detaylı

Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Vet J (06) 9(): 887 DOI: 0.55/kvj.973 Submittion: 0.07.06 Accepted:.0.06 Kocatepe Veterinary Journal RESEARCH ARTICLE Seyitler Baraj Gölü (Afyonkarahisar) deki Tatlusu Kefali (Squalius cephalus

Detaylı

Sapanca Gölü nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve Karabalık (Vimba vimba Linnaeus, 1758) ın Metazoan Parazitleri

Sapanca Gölü nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve Karabalık (Vimba vimba Linnaeus, 1758) ın Metazoan Parazitleri Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (2): 141-150, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Sapanca Gölü nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

Detaylı

Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi

Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 400-404, 2005 Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi Mustafa DÖRÜCÜ Ünal İSPİR Fırat Üniversitesi,

Detaylı

The effect of Ligula intestinalis L. plerocercoid on the growth of bitterling ( Rhodeus amarus Bloch, 1782 )

The effect of Ligula intestinalis L. plerocercoid on the growth of bitterling ( Rhodeus amarus Bloch, 1782 ) J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 13: 155-160 (2007) The effect of Ligula intestinalis L. plerocercoid on the growth of bitterling ( Rhodeus amarus Bloch, 1782 ) Ligula intestinalis L. plerocercoidlerinin

Detaylı

Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa) ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758) nda Görülen Helmint Parazitler

Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa) ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758) nda Görülen Helmint Parazitler Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (1): 86-90, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa) ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 22.12.2014. : Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 22.12.2014. : Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop AHMET ÖZER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 22.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop Telefon : 3682876254-3313 E-posta : aozer@sinop.edu.tr Doğum Tarihi : 01.10.1968

Detaylı

Gyrodactylus scardiniensis ve Gyrodactylus prostae (Platyhelminthes) Türlerinin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Gyrodactylus scardiniensis ve Gyrodactylus prostae (Platyhelminthes) Türlerinin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(1), 33-37, 2014 26(1), 33-37, 2014 Gyrodactylus scardiniensis ve Gyrodactylus prostae (Platyhelminthes) Türlerinin Anatomik ve Morfolojik

Detaylı

Electronic Journal of Ichthyology 2010 1: 9-14

Electronic Journal of Ichthyology 2010 1: 9-14 Electronic Journal of Ichthyology 2010 1: 9-14 FINDINGS OF FISH LICE, ARGULUS FOLIACEUS (CRUSTACEA; BRANCHIURA) IN TURKEY Ahmet Öktener 1,, Ali Alaş 2*, Kemal Solak 3 1 Istanbul Provincial Directorate

Detaylı

Karakaya Baraj Gölü Kömürhan Bölgesinden Yakalanan Bazı Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması

Karakaya Baraj Gölü Kömürhan Bölgesinden Yakalanan Bazı Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(1), 59-68, 2014 26(1), 59-68, 2014 Karakaya Baraj Gölü Kömürhan Bölgesinden Yakalanan Bazı Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması Özet

Detaylı

Durusu (Terkos) Gölü Çapak Balıkları (Abramis brama Linnaeus, 1758) nın Metazoan Parazitleri

Durusu (Terkos) Gölü Çapak Balıkları (Abramis brama Linnaeus, 1758) nın Metazoan Parazitleri Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (3): 233-238, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Durusu (Terkos) Gölü Çapak Balıkları (Abramis brama Linnaeus,

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Terkos Gölü (Đstanbul) ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758) nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları*

Terkos Gölü (Đstanbul) ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758) nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları* KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(1), 2011 33 Terkos Gölü (Đstanbul) ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758) nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları* Murat DEMĐRTAŞ**, Ahmet ALTINDAĞ***

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Vet J (2017) 10(3):196-203 DOI: 10.5578/kvj.57531 Submittion: 20.03.2017 Accepted: 23.08.2017 RESEARCH ARTICLE Afyonkarahisar Karamık Gölü ndeki Turna Balıkları nın

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Terkos Gölü nde Yaşayan Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758) Helmint Parazitlerinin Mevsimsel Dağılımı ve Etkileri

Terkos Gölü nde Yaşayan Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758) Helmint Parazitlerinin Mevsimsel Dağılımı ve Etkileri Özgün Araştırma / Original Investigation 159 Terkos Gölü nde Yaşayan Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758) Helmint Parazitlerinin Mevsimsel Dağılımı ve Etkileri The Seasonal Distribution and Effect

Detaylı

M. Oğuz OZTURK* F. Naci ALTUNEL**

M. Oğuz OZTURK* F. Naci ALTUNEL** İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg. 28 (1), 1-9, 2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. Istanbul 28 (1), 1-9, 2002 MANYAS (KUŞ) GÖLÜNDEKİ TATLISU KOLYOSU (CHALCALBVRNUS CHALCOIDES)'NUN PARAZİT FAUNASI ÜZERİNE İNCELEMELER

Detaylı

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Ünvan Daire Başkanı Telefon 3153392 E-mail mcetindag@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri Yozgat - 1959 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Ankara

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Terkos Gölü ndeki Çapak Balıkları (Abramis brama L. 1758) nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları

Terkos Gölü ndeki Çapak Balıkları (Abramis brama L. 1758) nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(3), 2011 12 KSU J. Nat. Sci., 14(3), 2011 Terkos Gölü ndeki Çapak Balıkları (Abramis brama L. 1758) nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları Murat DEMİRTAŞ 1 *, Ahmet ALTINDAĞ

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Squalius cephalus L (Serban Baraj Gölü, Afyonkarahisar) daki Parazitlerin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Squalius cephalus L (Serban Baraj Gölü, Afyonkarahisar) daki Parazitlerin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021003 (35-42) AKU J. Sci. 11 (2011) 021003 (35-42) Squalius cephalus L. 1758 (Serban

Detaylı

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 43-50, 2016 28(2), 43-50, 2016 Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Özet Asiye BAŞUSTA 1

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0029 Serap Saler 1 Zülfü Çoban 1 Gürel Nedim Örnekçi 2 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Songül Yüce 2 Received:

Detaylı

Sermin ALTUNAY Hijran YAVUZCAN YILDIZ 1. Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

Sermin ALTUNAY Hijran YAVUZCAN YILDIZ 1. Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 154-162 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kesikköprü Baraj Gölü nde Bir Kafes İşletmesinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Position University/Institution Year. Title Organisation Position Duration 1 Afyonkarahisar İli ve Çevresinde

CURRICULUM VITAE. Position University/Institution Year. Title Organisation Position Duration 1 Afyonkarahisar İli ve Çevresinde Assoc. Prof. Dr. Sait BULUT CURRICULUM VITAE Address Akdeniz University Faculty of Education Division of Educational Sciences E-mail saitbulut@akdeniz.edu.tr Telephone Fax 0 242 226 19 53 1. Education

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:5-Sayı/No: 2 : 297-305 (2004) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TÜRKİYE DEKİ BALIKLARDA

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis

Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (3): 222-226, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis Zeynep TAŞ CENGİZ

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM Hıdır ÇUBUK 1, İsmet BALIK 2, Şakir ÇINAR 3, Remziye ÖZKÖK 3, Levent TÜMGELİR 3 Ramazan KÜÇÜKKARA 3, K.Gonca EROL 3, Rahmi UYSAL 3, Meral YAĞCI 3 1- ESKİŞEHİR TARIM

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):1-12, 2012 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ Muhammet Gaffaroğlu 1, Muradiye Karasu Ayata 1*, Sevgi Ünal 2, Ercan Kalkan 3 1 Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 19 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İznik Gölü (Bursa) Sazan

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 635-644, 2003 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi Özet Muhsine

Detaylı

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN 2146-7447 9 772146 744001 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR / BORNOVA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ THE JOURNAL OF BORNOVA VETERINARY SCIENCE

Detaylı

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng.J of Fırat Univ. 17 (4), 629-635, 25 17 (4), 629-635, 25 Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et

Detaylı

CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782)

CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782) ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782) Derya BOSTANCI 1, Resul İSKENDER 1, Selma HELLİ 2, Nazmi

Detaylı

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Ahmet ALTINDAĞ 1 Seyhan AHISKA 1 1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü P.K. 06100 Ankara, Türkiye ÖZET: Kesikköprü Baraj Gölü ndeki ( Ankara

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 4: 261 266 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölü ndeki (Sivas)

Detaylı

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 ARAŞTIRMA Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal of Science Cilt/Volume 8 Sayı/Number 2 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 37-57 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758

Detaylı

YAMULA BARAJ GÖLÜ(KAYSERİ) NDE YAŞAYAN BAZI EKONOMİK BALIK TÜRLERİNDE PARAZİTOLOJİK İNCELEMELER *

YAMULA BARAJ GÖLÜ(KAYSERİ) NDE YAŞAYAN BAZI EKONOMİK BALIK TÜRLERİNDE PARAZİTOLOJİK İNCELEMELER * YAMULA BARAJ GÖLÜ(KAYSERİ) NDE YAŞAYAN BAZI EKONOMİK BALIK TÜRLERİNDE PARAZİTOLOJİK İNCELEMELER * Parasitological Research On Economic Fishes In Yamula Dam Lake In Kayseri City Mustafa Oğuz KILINÇASLAN

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası 1

Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası 1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 443-448, 2007 19 (4), 443-448, 2007 Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası 1 Selma UĞURLU ve Nazmi POLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:2, 2015,1-9/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:2,2015,1-9 TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ ÖZET Derya BOSTANCI 1* Resul İSKENDER 1 Selma HELLİ

Detaylı

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul GSM: +90

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul GSM: +90 ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Remziye Eda YARDIMCI (TEPECİK) Doğum Tarihi/Yeri: 03.12.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli

Detaylı

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 211 215 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seli Çayı (Elazığ-Türkiye)

Detaylı

2(3): 388-402 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200729 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X

2(3): 388-402 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200729 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2(3): 388-402 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200729 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ SARIKUM LAGÜN ünde (SİNOP) BULUNAN

Detaylı

Hastalık Belirtisi Gösteren Japon Balıkları (Carassius auratus) nda Rastlanan Ektoparazitler ve Tedavisi

Hastalık Belirtisi Gösteren Japon Balıkları (Carassius auratus) nda Rastlanan Ektoparazitler ve Tedavisi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 29(1), 15-19, 2017 29(1), 15-19, 2017 Hastalık Belirtisi Gösteren Japon Balıkları (Carassius auratus) nda Rastlanan Ektoparazitler ve Tedavisi

Detaylı

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,146-157/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,146-157 Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Derya BOSTANCI 1*,Muammer

Detaylı

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0055 Savaş Kılıç ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Arzu Becer Özvarol Received: August 2010 Serpil Yılmaz Accepted:

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı