Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 8 (), 9, 6 8 (), 9, 6 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma M. Oğuz ÖZTÜRK ve Sait BULUT Afyon Kocatepe Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar. (Geliş/Received: 5.5.5; Kabul/Accepted: 7..6) Özet: Bu çalışmada, Temmuz ile Ekim tarihleri arasında Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) nden temin edilen 5 Cyprinus carpio L.758 (sazan) nun metazoon parazitleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. Konak balık türünde beş parazit tanımlanmıştır: Gyrodactylus elegans, Nordmann, 8; Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 9 (Monogenea, Plathelmintes); Caryophyllaeus laticeps (Pallas,78), Bothriocephalus acheilognathi, Yamaguti, 9 (Cestoda, Plathelmintes); Argulus foliaceus (L.) (Crustacea). Bu türlerden G. elegans 7 balığın yüzgeçlerinde (yaygınlık: %,7; ortalama yoğunluk: 67,), D. extensus 7 balığın solungaçlarında (%7,5;,7), C. laticeps 6 balığın bağırsaklarında (,;,6), B. acheilognathi 7 balığın bağırsağında (%,7;,7), A. foliaceus balığın (6,7;,9) deri, yüzgeç, solungacında bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Selevir barajı, Cyprinus carpio, parazit An Investigation on the Metazoan Parasite Fauna of Cyprinus carpio L. (Common Carp) from Lake Selevir Dam (Afyonkarahisar) Abstract: In this study, the presence of metazoan parasites on 5 Cyprinus carpio L.758 (common carp) was investigated in Dam Lake Selevir, Afyonkarahisar, Turkey between July and October. Five parasite species were identified in the host fish species: Gyrodactylus elegans, Nordmann, 8; Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 9 (Monogenea, Plathelmintes); Caryophyllaeus laticeps (Pallas,78), Bothriocephalus acheilognathi, Yamaguti, 9 (Cestoda, Plathelmintes); Argulus foliaceus (L.) (Crustacea). From these species, G. elegans was found on the gills of 7 fish (prevalence: %.7; mean intensity: 67.), Dactylogyrus extensus was found on the gills of 7 fish (%7.5;.7). C. laticeps was found in the intestine of 6 host fish (%.;.6), Bothriocephalus acheilognathi was found in the intestine of 7 host fish (%.7;.7). A. foliaceus was found on the gills, fins and skin of fish (%6.7;.9). Key Words: Lake Selevir dam, Cyprinus carpio, parasite. Giriş Su ürünleri arasında ekonomik değeri olan balıklar, hayvansal besin kaynakları içinde yer alan önemli besin öğelerinden biridir. Balık yetiştiriciliği çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, zararları doğal ortamlarda pek fark edilmeyen ya da görülmeyen parazit kökenli hastalıklar ve parazitlerin doğrudan ya da dolaylı olarak konak canlı üzerinde meydana getirdikleri etkidir. Balık parazitlerinin ve hastalıklarının araştırılması, günümüzde gittikçe gelişen balıkçılık endüstrisi ve balık yetiştiriciliği için büyük önem taşımaktadır. Selevir Baraj Gölünde bulunan başlıca balık türleri Cyrinus carpio (L), Stizostedion lucioperca (L.) ve Carassius carassius (L.) tur. Bu güne kadar Selevir Baraj Gölü ile ilgili bir çalışma yapılmış [] fakat göldeki balık parazitlerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmanın temel amacı; C. carpio da yaşayan metazoon parazit türlerini tespit etmek ve baraj gölünün ekolojik potansiyelini korumaya yönelik ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmaktır.. Materyal ve Metot Selevir Baraj Gölü, Afyon İli Şuhut İlçesine km uzaklıkta Kali suyu üzerinde

2 M. O. Öztürk ve S. Bulut sulama amaçlı olarak inşa edilmiş bir göldür. İşletme kodu 96,8 m. olan baraj gölünün yüzey alanı yaklaşık 5 km, ortalama derinliği, m dir []. Çalışma amacı kapsamında incelenen sazanlar, fanyalı ağ yardımıyla yöre balıkçıları tarafından yakalanmıştır. Canlı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi araştırma laboratuarına getirilen balıkların çatal boy ölçümü yapıldıktan sonra; deri, yüzgeç, solungaç, sindirim borusu ve diğer iç organlardaki (karaciğer, dalak, hava kesesi) parazit araması Pritchard ve Kruse [] a göre yapılmıştır. Yukarıda sözü edilen yerlerdeki parazitler, disseksiyon iğnesi yardımı ile ayrıştırılıp, pipet ile Bouin s fiksatifine alınmıştır. Fiksasyon işleminden sonra asetokarmin boyası ile boyanan parazitler, gliserinjel ortamına alınarak daimi preparat haline getirilmiştir. Parazitlerin fiksasyon ve boyanması yönteminde Pritchard ve Kruse [] dan, tür tespitlerinin yapılmasında BykhovskayaPavlovskaya [] ile Khalil ve diğ. [] den yararlanılmıştır. Makale içindeki ekolojik terimler, Bush ve diğ. [5] ile Margolis ve diğ. [6] ne göre kullanılmıştır.. Bulgular Çalışma süresince, 5 Cyprinus carpio incelenmiş ve toplam 5 parazit türü bulunmuştur. Bu parazitlerden Gyrodactylus elegans yüzgeçlerde, Dactylogyrus extensus solungaçlarda, Caryophyllaeus laticeps mide ve bağırsakta, Bothriocephalus acheilognathi bağırsakta, Argulus foliaceus solungaç, yüzgeç ve deride tespit edilmiştir (Tablo ). Tablo. Selevir Baraj Gölündeki Cyprinus carpio da belirlenen parazit türler ile ilgili genel enfeksiyon değerleri. N: parazitli balık sayısı, enfeksiyon yaygınlığı (%), M: minimum maksimum parazit sayısı, ortalama yoğunluk (X±S.D.). N & (%) Parazit türler Bulunduğu yer M & (X±S.D.) 7 (,7) G. elegans yüzgeç 985 (67,±7,) 7 (7,5) D. extensus solungaç (,7±9,76) 6 (,) C. laticeps mide, bağırsak 6 (,69±7,5) 7 (,7) B. acheliognathi bağırsak (,7±,) (6,7) A. foliaceus deri, yüzgeç, solungaç 6 (,9±,97) Tablo. Selevir Baraj Gölündeki C. carpio da rastlanan parazitlerin (Gyr: G. elegans, Dex: D. extensus, Clat: C. laticeps, Bach: B. acheilognathi, Arg: A. foliaceus) mevsimlere göre dağılımı. İbs: incelenen balık sayısı. Mevsimler İbs Parametreler Gyr Dex Clat Bach Arg 6 6,5,5 9,95,98,5, 8 5 6,, 5,5 Yaz Sonbahar 7 67, 6, , 6 8,6,78 6, 6,69, 6 7,5,9,56 7,86 Kış 9 9,88,8 8 6,86,

3 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Tablo III. Selevir Baraj Gölündeki C. carpio da rastlanan parazitlerin (Gyr: G. elegans, Dex: D. extensus, Clat: C. laticeps, Bach: B. acheilognathi, Arg: A. foliaceus) balık yaş gruplarına göre dağılımı. İbs: incelenen balık sayısı. Yaş İbs Parametreler Gyr Dex Clat Bach Arg,,5 6, 68, 79, ,,5,75 6 9,5 6,67, 8,,,,,, 7, ,6 785, ,5 5,,69 5,9,6 5, ,88, 8,,6 5, 5,8,77,9 5,, 6,,,,7 7 5,,5 8,5,, 8 6,6, 7, ,, 6 6,97 6, 6 6 Konak canlıda bulunan parazitlerin mevsimlere göre yoğunluk değişimleri Tablo II de verilmiştir. Buna göre C. carpio nun yüzgeçlerinde tespit edilen Gyrodactylus elegans a sadece sonbahar aylarında rastlanılmıştır. Bu parazit, aynı zamanda konak balıkta bulunan en bol tür özelliği taşımaktadır. Öte yandan ilgili parazitin yoğunluk değişimi ile konak canlı büyüklüğü arasındaki ilişki Tablo III de gösterilmiştir. Bu tablodan da görüldüğü gibi G. elegans, ve yaş grubundaki konaklarda görülmüştür. Enfeksiyonun yaygınlığı yaş grubundaki sazanlarda %,, yaş grubunda ise %7,5 tir. Bununla birlikte G. elegans a ait ortalama yoğunluk yaşındaki C. carpio larda daha yüksektir (Tablo III). 5

4 M. O. Öztürk ve S. Bulut Dactylogyrus extensus, %7,5 enfeksiyon yaygınlığı ile C. carpio daki en yüksek enfeksiyon yaygınlığına sahip parazittir (Tablo I). Bu yaygınlık sonbahar ve kış döneminde daha da artmaktadır (Tablo II). Diğer taraftan, ve yaş gurubundaki balıklarda D. extensus un enfeksiyon yaygınlığı ve ortalama yoğunluğu en yüksek değere ulaşırken büyük boylu balıklarda bu değerler azalma göstermektedir (Tablo III). Caryophyllaeus laticeps, konak canlıda bulunan endoparazit özellikteki bir türdür. Bu parazit balık başına,6 adet ortalama yoğunluk değeri ile yaş grubundaki konak balık bireylerinde yalnızca sonbaharda bulunmuştur (Tablo II). Bu gruplar içinde ise en fazla parazitlenme yaş grubundaki balıklarda kaydedilmiştir (Tablo II, III). Öte yandan C. carpio nun bağırsaklarında ikinci endoparazit tür olarak kaydedilen Bothriocephalus acheilognathi, C. laticeps in aksine yaz ve kış dönemlerinde görülmüştür. Bu dönemde ilgili parazitin enfeksiyon yüzdesi yaz aylarında kış aylarına göre daha fazla iken, ortalama yoğunluğu kış periyodunda daha yüksektir (Tablo II). Ayrıca bu parazit, konak canlıdaki en az bolluğa sahip türdür. Diğer yandan B. acheilognathi, ile 6 yaş grubu hariç, incelenen tüm konak balıklarda tespit edilmiştir. Bu parazitin enfeksiyon yaygınlığı maksimum değere, yaşındaki konak balıklarda ulaşırken, en çok parazitlenme adet ile yaş grubundaki bir balıkta rastlanmıştır (Tablo III). Çalışma süresince incelenen 5 adet sazan dan ünün (%6,7) Argulus foliaceus ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. İlgili parazit, konak canlının birden fazla doku ve organında bulunan tek türdür (Tablo I). Söz konusu parazite kış mevsiminde hiç rastlanmamıştır. Ancak, su sıcaklığının yüksek olduğu yaz döneminde hem enfeksiyon yaygınlığı hem de ortalama yoğunluk bakımından, sonbahar dönemine göre daha fazla olduğu görülmüştür (Tablo II). Öte yandan incelenen tüm C. carpio bireylerinde Argulus foliaceus a rastlanırken, enfeksiyon özellikle orta yaş grubu bireylerde kendini göstermektedir. Bununla birlikte en fazla A. foliaceus bireyine en büyük yaş grubundaki bir balıkta rastlanılmıştır (Tablo III).. Tartışma Çalışma alanı olan Selevir Baraj Gölü ndeki Cyprinus carpio da Monogenea, Cestoda ve Crustacea dan oluşan toplam 5 parazit türü kaydedilmiştir. Türkiye nin farklı lokalitelerindeki C. carpio lar üzerine yapılan parazitolojik çalışmalar bulunmaktadır [7,8,9, ]. Yukarıda sözü edilen çalışmalarda kaydedilen parazitlerin bazıları bu araştırmada da tespit edilmiştir. Halvorsen [], balıklar ile parazit faunaları arasındaki bu benzerlik ve farklılıkta, limnolojik özelliklerin yanında balıkların; yaş, eşey ve beslenme ekoljisindeki çeşitliliğin de etkili olduğunu vurgulamıştır. Diğer yandan konak canlıda bulunan parazitlerin yoğunluğunu etkileyen en önemli faktörlerden birinin sıcaklık olduğu belirtilmiştir [,]. Zitnan [] da, + yaş grubundaki C. carpio larda bulduğu Gyrodactylus shulmani nin en yüksek enfeksiyon yaygınlığını ve yoğunluğunu su sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında kaydetmiştir. Benzer bir sonuç bulan Hanzelova & Zitnan [], sonbaharda bir balıkta ortalama.8 Gyrodactylus tespit ederken, su sıcaklığının arttığı ilkbahar ve yaz dönemlerinde de balık başına 7 parazit bulmuştur. Araştırma alanımızdaki G. elegans ise çok yüksek ortalama yoğunluk değeri (67 parazit/balık) ile sonbaharda kaydedilmiştir. Bu farklılık Halvorsen [] in yukarıda verilen görüşü ile açıklanabilir. Molnar ve Szekely [5], C. carpio nun solungaçlarında tespit ettiği D. extensus a ait en yüksek enfeksiyon yaygınlığına (%5) Haziran ayında, Zitnan & Hanzelova [6], Temmuz ayında rastlamıştır. Bauer [7], su sıcaklığının yükseldiği ilkbahar ile suların serinlemeye başladığı sonbahar aylarında D. extensus yoğunluğunun artış gösterdiğine işaret etmektedir. Buna karşın suların aşırı ısındığı yaz ayları ile su sıcaklığının aşırı düştüğü kış aylarında da bu türün yoğunluğunun minimum seviyelere indiğini belirtmiştir. Bu araştırıcının görüşüne paralel olarak, çalışma alanımızdaki D. extensus a ait gerek enfeksiyon yoğunluğu gerekse enfeksiyon yaygınlığı su sıcaklığının yüksek olduğu yaz periyodunda en düşük seviyededir. Ancak aynı araştırıcıya ait 6

5 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma bulguların aksine, çalışma alanımızdaki D. extensus un ortalama yoğunluğu kış döneminde de oldukça yüksektir. BykhovskayaPavlovskaya [] ya göre Caryophyllaeus laticeps, Cyprinidae familyasındaki balıklarda kozmopolit dağılım gösteren bir türdür. Öztürk ve Altunel [8], C. laticeps i Cyprinidae den iki balık türünde (Blicca bjoerkna, Vimba vimba) ortalama adet yoğunlukta ve %66 enfeksiyon yaygınlığında tespit etmiştir. İlgili araştırıcılar [8], gerek enfeksiyon yaygınlığının gerekse bir balıktaki maksimum parazit sayısının, en yüksek değere yaz aylarında ulaştığını belirtmekte, buna karşın enfeksiyonun sonbaharda kısmen azalarak devam ettiğini kış mevsiminde de tamamen sona erdiğini vurgulamaktadır. Elde edilen bu sonuçlara paralel veriler kaydeden Kennedy [9], A.brama da görülen C.laticeps in mevsimsel dağılımını; Nisan da %, Haziran da %8, Temmuz da %7, Eylül de ise %5 olarak tespit etmiştir. Bu araştırma sürecinde ise, ilgili parazit türe ait enfeksiyon yaygınlığı yukarıdaki sonuçlara zıt olarak, sonbahar ve kış mevsimlerinde daha yüksektir. Wunder [], Caryophyllaeus enfeksiyonunun farklı mevsimlerde ve farklı yoğunluklarda görülmesini, balığın Tubifex içeren besinleri alıp almamasına ve ortamdaki diğer ekolojik faktörlere bağlamaktadır. Balık boy uzunluğu ile C.laticeps in enfeksiyon oranı arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırmada; Kulakowskaya [], 5 cm den küçük C. carpio larda % enfeksiyon yaygınlığı ve bir balıkta ortalama 7 parazit, 5 cm de (%5, parazit), cm de (%, 6 parazit), 5 cm de (%, parazit) tespit etmiştir. Araştırıcı [], 5 cm den büyük balıklarda ise enfeksiyonlu bireye hiç rastlamamıştır. Yukarıda sözü edilen araştırma sonuçlarına benzer bir enfeksiyon dağılımı mevcut çalışma alanındaki C. carpio larda da görülmüştür. Yukarıda verilen sonuçlara paralel görüş açıklayan Kennedy [9], konak balık bireyleri arasındaki C. laticeps enfeksiyonunun yoğunluk farkını; balığın büyüklüğüne, beslenme alışkanlığında Tubifex lerin yer alıp almamasına ve bazı bireylerin daha az dirençli olmasına bağlamaktadır. Çalışma süresince kaydedilen başka bir Cestod türü de Bothriocephalus acheilognathi dir. Pojmańska [], bu türün oldukça hızlı gelişen ve olgunlaşan bir parazit olduğunu belirtmektedir. Granath and Esch [], su sıcaklığının 5 o C olduğu dönemde bu parazitin konak balıklarda daha yaygın görüldüğüne yer vermektedir. Çalışma alanında ise bu türün enfeksiyon yaygınlığı yaz aylarında daha yüksektir. Buna karşın kış döneminde ise; ilgili parazitin ortalama yoğunluğu daha fazladır. Marcogliese and Esch [] bu konu ile ilgili olarak, söz konusu parazitin yoğunluğunun MayısHaziran döneminde arttığını, Ağustos döneminde azaldığını ve EylülEkim döneminde tekrar arttığına işaret etmektedir. Ayrıca bu araştırıcılar [], ilgili parazitin konak balıkta olup olmamasını ve enfeksiyonun yaygınlığı üzerindeki etkenleri; konak balığın büyüklüğü, tercih ettiği besinin çeşidi, ortamda ara konağın bulunup bulunmaması, sıcaklık v.b. olarak sıralamaktadır. Crustacea grubu içindeki en yaygın türlerden biri olan Argulus foliaceus, bu güne kadar Türkiye de yapılan çalışmalarda [5,6,7] çok sık karşılaşılan bir parazittir. Araştırmamız süresince incelenen konak balığın tüm boy gruplarında Argulus foliaceus a oldukça yaygın olarak rastlanmıştır. Diğer taraftan birçok araştırıcı Argulus foliaceus u çeşitli balık türlerinin farklı doku ve organlarında bulmuştur. Bu araştırıcılardan Pojmanska & Chabros [8], C. carpio nun derisinde; Molnar ve Székely [9] Stizosteidon lucioperca nın yüzgeçlerinde; Appleby ve Sterud [] C. carpio nun solungaç, ağız boşluğu, deri ve yüzgeçlerinde; Özer ve Erdem [8] de yine aynı balığın deri ve yüzgeçlerinde bu paraziti kaydetmiştir. Yukarıdaki araştırıcıların bulgularına paralel olarak, çalışmamızda da ilgili konak canlının solungaç, yüzgeç ve derisinde Argulus foliaceus bulunmuştur. İlgili parazite en yoğun olarak su sıcaklığının yüksek olduğu yaz döneminde rastlanmıştır. Sonbahar döneminde ise belirgin bir azalma görülmüştür. Benzer sonuçlar Özer ve Erdem [8] ile Molnar ve Székely [9] tarafından da kaydedilmiştir. Scot ve Nokes [] bu sonuçlara paralel olarak, A. foliaceus un 7

6 M. O. Öztürk ve S. Bulut konak balıkta bulunup bulunmamasında etkili olan en önemli faktörlerden birinin sıcaklık olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak, Selevir Baraj Gölündeki C. carpio nun metazoon parazit faunası üzerine yapılan bu araştırmada, toplam 5 parazit türü tespit edilmiştir. İlgili parazit türleri Selevir Baraj Gölü için yeni kayıt özeliği taşımaktadır. Bu veriler ışığında yukarıda sözü edilen parazitlerin coğrafik yayılışlarına hem yeni bir lokalite ilave edilmiş, hem de ilgili lokaliteye bağlı ekolojik değişim verileri açıklanmaya çalışılmıştır. 5. Kaynaklar. Bulut, S. (). Farklı Alanlarda (Apa ve Selevir Baraj Gölü) Yaşayan C. carpio L. (Osteichthyes, Cyprinidae) nun Kas dokusu, Yağ Asitleri ve Kolesterol Seviyelerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s.. Pritchard, M.H. ve Kruse, G.O.W. (98). The Collection and Preservation of Animal Parsites. Univ. of Nebraska Press, Lincoln, U.S.A. s.. BykhovskayaPavlovskaya, I.E. (96). Key to the Parasites of the Freshwater Fishes of the U.S.S.R. Transl. Birrow A. ve Cale, Z.S. 96 Israel Prog. for scientific Trans. Jerusalem, 99s.. Khalil, L.F., Jones, A. ve Bray, R.A. (99). Keys to the Cestode Parasites of Vertabrates. CAB International, Colset Pte. Ltd. Singapore, 75s. 5. Bush, A.O., Lafferty, K.D., Lotz J.M. ve Shostak, A.W. (997). Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited, Journal of Parasitology, 8, Margolis, L., Esch, G.W., Holmes, J.C., Kuris, A.M. ve Shad, G.A. (98). The use of ecological term in parasitology (Report of an ad Hoc Committee of the American Society of Parasitologist), J. Parasitology, 68,. 7. Oğuz, M.C. (99). Bursa yöresindeki bazı tatlı sulardan (KocadereEkinli Uluabat) yakalanan Sazan balığı (Cyprinus carpio L.) ektoparazitleri üzerine bir araştırma. T. Parazitoloji Dergisi, 5,,. 8. Özer, A. ve Erdem, O. (999). The relationship between occurrence of ectoparasites, temperature and culture conditions: A comparison of farmed and wild common carp (Cyprinus carpio L, 758) in the Sinop Region of Northern Turkey. J. Natural History,, Öztürk, M.O. (). Manyas (Kuş) Gölü Balıklarının Helminthofaunası. Doktora tezi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, s.. Dörücü, M. ve İspir, Ü. (5). Keban Baraj Gölü nden avlanabilen balık türlerinde iç paraziter hastalıkların incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7,,.. Halvorsen, O. (97). Studies of the helminth fauna of Norway XVIII on the composition of the parasite fauna of coarse fish in the River Glomma South Eastern Norway. Norway Jounal of Zoology, 9, 89.. Schulman, B.S. (989). Effect of ecological factors on the abundance dynamics of Gyrodactylus (Monogenea) under polar conditions. Parasites of freshwater fishes of Northwest Europe. Petrozavodsk, Hanzelova, V. ve Zitnan, R. (98). The seasonal dynamics of the invasion cycle of Gyrodactylus katheineri Malmberg, 96 (Monogenea). Helmintologia, 9, Zitnan R. (978). Epizootiological importance of Gyrodactylus shulmani Ling.Moen, 96 (Monogenea) in carp breeding. Fourth Int. Cong. of Parasit. (Warszawa), Short Comm. Sect. C,. 5. Molnar, K. ve Szekely C. (995). Parasitological survey of some important fish species of Lake Balaton. Parasit. Hung. 8, Zitnan R. ve Hanzelova V. (98). Seasonal dynamics of the invasion cycle of Grodctylus shulmani. Folia Veter. 6,. 7. Bauer, O.N. (965). Parasites of Freshwater Fish and the Biological Basins for Their Control. Israel program scientific translations, Jerusalem, 6s. 8. Öztürk, M.O. ve Altunel, F.N. (). The occurrence of cestodes in four species (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, 8

7 Selevir Baraj Gölü (Afyonkarahisar) ndeki Cyprinus carpio L. (Sazan) nun Metazoon Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) of cyprinidae from Manyas Lake. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 8, 5,. 9. Kennedy C. R. (969). Seasonal incidence and development of the Cestode Caryophyllaeus laticeps (Pallas) in the River Avon. Journal of Parasitology, 59, Wunder W. (99). Das Jahreszeitliche Aufrete des Bandwurmes (Caryophyllaeus laticeps Pall.,) in Dram karpfens (Cyprinus carpio L.) Ztschr Parasitenk,, 77.. Kulakowskaya O.P. (96). Development of Caryophyllaeidae (Cestoda) in an invertebrate host. Zool Zhur,, Pojmańska T. (99). Infection of common carp, and three introduced herbivorous fish from Żabieniec fish farm, in relation to their sizes. Acta Parasitology, 9, 6.. Granat, W.O. ve Esch, G.W. (98). Temperature and other factors that regulate the composition and infrapopulation densities of B. acheilognathi (Cestoda) in Gambusia affinis (Pisces). Parasitology, 69: 6.. Marcogliese, D.J. ve Esch, G.W. (989). Alterations in seasonal dynamics of B. acheilognathi in a North Carolina cooling reservoir over a seven year period. Parasitology, 75, Sarıeyyüpoğlu, M. ve Sağlam, N. (995). Some external parasites on cyprinids in Keban Dam Lake. Abstracts/Aquaculture, 9, Burgu, A., Oğuz, T., Körting, W. ve Güralp, N. (988). İç Anadolu nun bazı yörelerinde tatlı su balıklarının parazitleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,, 6, Öztürk, M.O. ve Altunel, F.N. (). Kuş Gölü ndeki iki Cyprinid balık türü (Cyprinus carpio, Scardinius erythropthalmus) nün Argulus foliaceus Enfestasyonu. XIII. Su Ürünleri Sempozyumu. 5 Eylül, Elazığ. 8. Pojmanska, T. ve Chabros, M. (99). Parasites of common carp and three introduced cyprinid fish in pond culture. Acta Parasitol, 8, Molnar, K. ve Székely, C. (995). Parasitological survey of some important fish species of Lake Balaton. Parasit. Hungarica, 8, 68.. Appleby, C. ve Sterud, E. (996). The parasite fauna of common carp (Cyprinus carpio) from a pond in southeastern Norway. Bul. Scand. Soc. Parasitol., 6,.. Scott, M.E. ve Nokes, D.J. (98). TemperatureDependent reproduction and rurvival of Gyrodactylus bullatarudis (Monogenea) on Guppies (P. reticulata). Parasitology, 89, 7. 9